Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET"

Transkript

1 1

2 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene Kvinners rettigheter resolusjon Fred og nedrustning ILO og arbeidsliv FN-informasjon Informasjonstjenesten Pressearbeid Bibliotektjenesten FN-sambandet på nett Organisasjonen FN-sambandet FN-sambandet i tall Hovedstyret Medlemsorganisasjoner

3 Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 3

4 FN-sambandet 2014 FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangement i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 30 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FNsambandet mennesker med informasjon på nett. FN-sambandets nettsider hadde 1,8 millioner besøk i 2014, en oppgang på 17 prosent fra Summen av møtene ansikt til ansikt og digitalt gir FN-sambandet et nedslag i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår om å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. For alle klassetrinn har vi tilpassede undervisningsopplegg. Vi tilbyr aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste og foredrag og FN-rollespill for elever i videregående. I 2014 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet i tall 2014 Aktivitet: Antall: Antall personer ansikt til ansikt: Totalt antall personer møtt ansikt til ansikt: Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 13 4

5 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter i 2014 har vært organisert gjennom syv tematiske inndelinger, nedfelt i FN-sambandets strategi. I 2014 var klima og miljø og menneskerettigheter spesielt prioritert. Klima og miljø Menneskerettigheter Tusenårsmålene Kvinner, fred og sikkerhet Fred og nedrustning Arbeidsliv Generell FN-informasjon Klima og miljø Aktivitet Foredrag FN-stafetten Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker Rollespill 13 Totalt FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har vært viktig i året som har gått å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. FNS KLIMAPANEL DELRAPPORT 2 om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning, ble lansert i mars På FN-sambandets arrangement mottok klima- og miljøminister Tine Sundtoft et tydelig budskap fra 7. trinn ved Kampen skole i Oslo: Sammen kan vi kutte klimautslipp VAR FNS ÅR FOR SMÅ ØYSTATER. Årlig besøker over 2000 deltakere Trænafestivalen, en musikkfestival ytterst i havgapet i Nordland. I år var FN-sambandet tilstede for å rette søkelyset på små øyers utfordringer i møte med klimaendringene. I mai hadde distriktskontoret i Nord undervisning om FN og klima for trinn på Husøy skole på Træna. Vår deltakelse bestod i informasjonsarbeid, paneldebatt, promotering av klimapakken på og Globalis, quiz og utdeling av godt over 600 handlenett. FN-SAMBANDET ROGALAND innledet 2014 et samarbeid med Mostun våtmarkssenter i Stavanger om formidling av kunnskap om biologisk mangfold og de internasjonale forpliktelsene for økt vern. Rundt 200 elever og lærere fikk være med på foredrag og naturvandringer i tilknytning til Miljøverndagen. 5

6 MILJØVERNDAGEN 5. JUNI ble markert stort flere steder i landet. Omlag 700 barnehagebarn og skoleelever var samlet til fest og aktiviteter for å markere hvor viktig det er at vi tar vare på naturen vår. Blant aktivitetene var potetløp, natursti, båtrace og studering av dyrebæsj, småkryp og utstoppede dyr. Dette var bare noe av det som trakk rundt 700 barn til Iladalen i Trondheim. I Bergen ble dagen feiret med 80 elever fra trinn på Steinerskolen. I et lokalt klimapanel med aktivitetsposter kunne barna diskutere med en klimaekspert fra Universitetet, prøve el-sykler og grille økologiske grønnsaker. I Oslo ble dagen markert med ungdomskonferanse; ungdommer fra Buskerud og Østfold tilbrakte dagen med å høre aktivister, forskere og ungdomspolitikere fortelle om sine synspunkter på klimaendringene. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2014 var det sjette gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. 45 skoler deltok. Elevene ved Samfundet skole i Kristiansand var først ute med å finne løsningssetningen klimaendringene vil gi små øystater store problemer. DA POTETEN PETRA KOM TIL ROGALAND og Jærmuseet for å markere FNs familielandbruksår ble det full aktivitet med quiz, appeller og ballek for FNs åtte tusenårsmål. Besøket var en del av FNsambandets samarbeid med ungdomsorganisasjonen 4H. 4H har vært en god medspiller for FNsambandet i året som har gått med å markere familielandbruksåret. EARTH HOUR ble markert i Nord, sammen med FN-sambandet, Framtiden i våre hender, Ishavskraft og Tromsø kommune. En time med lysene slukket er verdens største klimakampanje. FN-sambandet fikk en kronikk på trykk i Nordlys, Framtiden i Nord og Lofotposten i forbindelse med dette. FNsambandet Sør fikk trykket sin kronikk Hva om Klimapanelet ikke tar feil? i Fædrelandsvennen. I 2012 utførte Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner en undersøkelse der 48 prosent av de unge mellom 15 og 24 år svarte at de ikke tror på klimapanelets konklusjon om at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Nå, to år senere, er responsen en annen. Dette var tema for kronikken Ungdom ønsker seg bedre klima, skrevet av FN-sambandet Østs Malin Lenita Vik, som stod på trykk i Hamar Arbeiderblad og Moss Avis. FN-ROLLESPILL OM KLIMA ble lansert i Vest i høst. FN-sambandet har lang erfaring med rollespill hvor ungdommer simulerer forhandlinger i FN. Rollespillene er blant våre mest populære undervisningstilbud. Rammen for rollespillet er Stortingets klimaforlik, som slår fast at Norge skal redusere egne utslipp. I rollespillet finner elevene ut hva Norge skal svare til FN på klimatoppmøtet i Paris i desember elever på 14 skoler i distrikt Vest gjennomførte spillet i løpet av høstsemesteret. 6

7 FN-stafetten: Elevene på Vikemarka Skule i Ørsta i Møre og Romsdal gjør seg klar til å heise FNflagget. Samme dag kom det store nedbørsmengder fulgt av ekstrem flom til hele Vestlandet. Foto: Laura Barbier / FN-sambandet. Foto: FN-sambandet / Arne Øi. FN-sambandet har utviklet og produsert en ny informasjonsfilm om bærekraftig utvikling. Filmen er tenkt brukt for å motivere og inspirere elever og skoleungdom, både i og utenfor klasserommet. 7

8 Miljøverndagen i Trondheim: Båtrace i Ilabekken med båter laget av resirkulert materiale. Foto: FNsambandet / Tor Arne Alseth. Menneskerettigheter Aktivitet Foredrag FN-avis 3 74 FN-rollespill FN-film Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 4 Totalt Menneskerettighetene har stått i sentrum i 2014, både for FN-sambandet og norske myndigheter. I april 2014 ble landhøringen, Universal Periodic Review (UPR) av Norge gjennomført. I forkant av dette arbeidet, hadde FN-sambandet både spilt inn innspill til skyggerapport og deltatt på planleggingsmøter med sivilt samfunn. FN-sambandet har spesielt jobbet for at Norge skal ratifisere 3.tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, uten at det har ført til resultater i Dette og oppfølgingen av andre anbefalinger fra UPRen vil være prioritert i Det andre store arbeidet på menneskerettighetsfeltet i 2014 har vært utviklingen av Melding til Stortinget: Muligheter for alle menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld.St.10). For FN-sambandet og sivilsamfunnsorganisasjonene startet dette arbeidet i februar 2014 med innspillsrunde til Utenriksdepartementet om omfang og innhold i meldingen. Resultatet ble presentert 12.desember da stortingsmeldingen ble vedtatt av Kongen i Statsråd, og oversendt Stortinget. Videre arbeid med meldingen og høringsprosesser i Stortinget vil fortsette i Som en forlengelse av det arbeidet FN-sambandet gjør av informasjonsarbeid i Norge, er vi også delaktige i et internasjonalt prosjekt gjennom vår internasjonale paraply World Federation of United Nations Assosications (WFUNA). Dette er et prosjekt som har gitt FN-sambandet verdifull kompetanse og tilknytningspunkter til det menneskerettighetsarbeidet som skjer i Genéve. I APRIL OVERFØRTE FN-SAMBANDET den såkalte Universal Periodic Review av Norge live på storskjerm. Over 70 personer var tilstede på Hovedkontoret i Oslo for å se Norge svare for seg foran FNs menneskerettighetsråd. SOM EN DEL AV FEIRINGEN av Grunnlovsjubileet 2014 ble konferansen På lik grunn avholdt på Kilden i Kristiansand. FN-sambandet stod som arrangør sammen med Vest-Agder Fylkeskommune, IMDI og UiA. Hvilke verdier som skal utgjøre grunnmuren i Norge anno 2014 var tema. I forkant avholdt FN- 8

9 sambandet Sør to arbeidsverksteder med innvandrere, som identifiserte verdier som er viktige for dem. Verdiene ble presentert på konferansen, hvor filosof Henrik Syse var hovedtaler. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. I Kristiansand deltok over 1100 elever, hele niende skoletrinnet, på markeringen av denne internasjonale FN-dagen. Arrangementet er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Kristiansand kommune, FN- sambandet Sør og Røde Kors. FNsambandet bidrar med forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette. Kunnskapsdepartementet har uttrykt et behov for å styrke skolens undervisning i arbeidet mot antisemittisme, rasisme og konflikthåndtering. Det er både en følelsesmessig og fysisk krevende arbeidsdag for elevene, men har gitt flere eksempler på modning og vekst hos den enkelte som gjennomfører opplegget. FN-SAMBANDET NORD ARRANGERTE FOR FØRSTE GANG en stor ungdomskonferanse med omtrent 300 skoleelever i Narvik. Temaene var menneskerettigheter, demokrati og radikalisering. Konferansen lyktes med å formidle kunnskap, inspirasjon og engasjement i et nytt konsept som ikke utelukkende var basert på foredrag. AMAN KAMSARE stilte opp på et debattmøte, et samarbeid mellom Internasjonalt Seminar i Lofoten og FN-sambandet, for å fortelle om sin tid i fengsel i Etiopia. Møtet vakte engasjement hos lokalbefolkningen i Svolvær, som gikk langt utover selve debatten. FN-FILUREN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst og Nord sendte FN-Filuren på besøk til 19 skoler på Østlandet og 6 skoler i Troms. Totalt kunne over 1600 elever fra 1.-4.trinn, og deres lærere, stifte bekjentskap med FN-Filuren og den digitale læringsplattformen Tilbudet ble svært godt mottatt. Etterspørselen etter opplegg som er skreddersydd for de enkelte trinn er stor. Filurbesøk om høsten har de senere årene vært et solid løft for Øst- og Nordavdelingens tilbud og kontakt med barneskolene i disse distriktene. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. FN-film I 2014 tilbød vi filmene Omar og Brev til kongen og belyste ved hjelp av disse filmene ulike typer menneskerettighetsbrudd og problemstillinger knyttet til likeverd. Filmen Omar viser hvordan konflikten mellom israelerne og palestinerne påvirker livet og hverdagen til unge mennesker, og hvordan konflikten utnytter menneskelige kvaliteter som åpenhet, sårbarhet og kjærlighet. Det er en historie om vennskap like mye som konflikt var FNs år for solidaritet med det palestinske folk. Brev til kongen skildrer hvordan det er å være asylsøker, å være fremmed i et nytt land og hvordan det oppleves å komme til Norge. Gjennom disse filmene fikk vi gode diskusjoner med elevene om menneskerettigheter et tema som ofte kan være abstrakt og fjernt for elever som lever i trygge Norge. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Ettersom prosjektet FN-film følger skoleåret viste vi våren 2014 i tillegg filmene Pray the devil back to hell og De andre, som handler om henholdsvis kvinner og demokratiske valg i Liberia og mindreårige 9

10 asylsøkere i Norge. Disse filmene fikk også veldig god oppslutning og er beskrevet nærmere i Årsberetningen for filmvisninger for over skoleelever i 2014 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FNsambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. Tusenårsmålene Aktivitet Foredrag FN-rollespill FN-stafett Markeringer Seminarer/offentlige møter Totalt 5898 FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekrafts- og utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. FN-sambandet og de andre organisasjonene har fulgt arbeidet til FNs åpne arbeidsgruppe, og de anbefalingene som har kommet frem i deres arbeid, i tillegg til det sentrale arbeidet med finansieringsmekanismer for implementering av nye bærekraftsmål (Financing for Development) hvor Norge har en nøkkelrolle. I desember kom FNs generalsekretær med sin synteserapport om FNs bærekraftsagenda, som danner grunnlaget for videre forhandlinger blant statene frem mot FNs generalforsamling i Gjennom 2014 ble det arrangert en seminarrekke om ulike temaer knyttet til Post 2015-prosessen. Debatten og innholdet ble videreformidlet på nettstedet: Avslutningen på rekken var arrangementet på FN-dagen hvor Utenriksminister Børge Brende, sammen med ledende representanter fra FN-organisasjoner diskuterte rettighetsperspektivet i de nye bærekraftsmålene. FN-sambandets arbeid med Post2015 handler om hvilke mål FN skal sette for bærekraftsarbeidet etter at Tusenårsmålene skal være oppfylt ved utgangen av I ROGALAND gjennomførte FN-sambandet, i et samarbeid mellom distriktskontoret og hovedkontoret, et 12 timers undervisningsopplegg i geografididaktikk for samfunnsfagstudenter ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsopplegget tok utgangspunkt i sentrale utviklingsindikatorer hentet fra nettressursen Globalis. Hovedkontoret bistod Rogalandsavdelingen i presentasjonen av Globalis og tilbakemeldingen på undervisningsopplegget fra studentene var veldig positiv. 10

11 Kvinners rettigheter resolusjon 1325 Aktivitet Foredrag FN-film FN-stafett 1 62 FN-rollespill Seminarer/offentlige møter Markeringer Kronikker 1 Totalt 4900 I 2014 har dette ikke vært et prioritert tema for FN-sambandet. Det er allikevel gjennomført aktiviteter knyttet til tematikken, og FN-sambandet har gjennom vårt samarbeid med FOKUS løftet tematikken i arbeidet med nye bærekraftsmål. FN-sambandet er aktive både med informasjonsspredning omkring kvinnedagen, og i arbeidet frem mot møte i FNs kvinnekommisjon tidlig i Fred og nedrustning Aktivitet Foredrag FN-film FN-rollespill FN-stafett FN-avis Markeringer Seminarer/offentlige møter Kronikker 3 Totalt FN-ROLLESPILLET om Sikkerhetsrådet ble i 2014 arrangert 41 ganger på skoler over hele landet. Til sammen 2464 elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. Nytt av året er at det også har blitt gjennomført rollespill om andre temaer og organer i FN; 49.-, om klær og arbeidsliv, og klimarollespillet om Norges klimakutt. Totalt ble det gjennomført 94 rollespill med over 5300 skoleelever på deltakerlisten innenfor disse temaene. Det gir en 34 prosents økning i antall rollespill gjennomført, og nesten 60 prosents økning i antall elever nådd. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. 11

12 FN-rollespill (Model UN) er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet. I 2014 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i Syria. Det gav elever og lærere en unik mulighet til å sette seg inn i den komplekse konflikten, i tillegg til Midtøsten og internasjonal geopolitikk mer generelt. FN-rollespillet ble også gjennomført for lærerstudenter. Dette er en målgruppe vi er svært glade for å ha med oss. Både Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har hatt besøk og gjennomført rollespillet. Tilbakemeldingene fra studenter og faglærere har vært udelt positive. FN-SAMBANDET OG OSLO DOKUMENTARKINO arrangerte debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo i september. Før visningen av filmen Aleppo Notes from the Dark var det satt av tid til diskusjon med Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) og Kai Kverme fra Universitetet i Oslo, om situasjonen i Syria. Den samme tematikken ble belyst da vi stilte spørsmålet Går Midtøsten i oppløsning? på FNsambandets lærerseminar i Oslo. Nærmere 40 lærere var samlet for å få et geopolitisk overblikk over situasjonen i dagens Midtøsten. Helge Lurås og Cecilie Hellestveit stod for foredragene. FN-avis hadde tema Fred og nedrustning i FN-sambandet Øst besøkte ti skoler med opplegget knyttet til prosjektet FN-avis. Til sammen deltok 750 elever i å lage 19 FN-aviser i år. Opplegget har blitt møtt med stor velvillighet fra lærere fordi det gir høy grad av elevaktivitet kombinert med opplæring i hvordan ytre seg på digitale plattformer. FN-avis har vært en suksess som vi ønsker å arbeide for å øke omfanget av. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. UNDERSØKELSEN FN-sambandet fikk utført i forkant av FN-dagen viste at nordmenn mener at FNs viktigste oppgave er fredsbevarende operasjoner og arbeidet for menneskerettigheter. NETTSIDENE OM NEDRUSTNING BLE OPPDATERT. FNs arbeid for nedrustning var også tema for novemberutgaven av det månedlige nyhetsbrevet FN-linken, som går ut til lærere. Her får lærere informasjon om våre nettressurser om tema, samt aldersspesifikke undervisningsopplegg knyttet til læringsmålene i samfunnsfag. I JANUAR 2015 BLIR DET FILMPREMIERE på FN-sambandets nye film om sikkerhetsrådet. Arbeidet med filmen hadde oppstart høsten Filmen gir en kort visualisering og forklaring til vesentlige begreper, mekanismer og ord i arbeidet Sikkerhetsrådet gjør. Filmen er laget i undervisningsøyemed, til bruk for lærere og FN-sambandets foredragsholdere. Både filmen om Sikkerhetsrådet og filmen om bærekraftig utvikling vil bli en del av tilbudet vi har til skoleverket, tilgjengelige for allmenn bruk og nytt på FN.no, og publiseres på YouTube. 12

13 ILO og arbeidsliv Aktivitet FN-rollespill Foredrag Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt 591 Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er inkorporert i FNsambandet og del av organisasjonens virke og mandat. Virksomheten finansieres over rammetilskudd fra Norad og gjennom et tilskudd fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). FN-sambandets ILO-informasjon har som formål å gi informasjon og øke kunnskapen om, og interessen og forståelsen for, ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål. Studietur til Genève høsten 2014: FN-sambandet arrangerte en vellykket studietur til Genève i november der vi gav faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter til våre medlemsorganisasjoner og FN-skoler. For første gang inviterte vi også lærere i yrkesfaglig studieretning til å være med. Totalt deltok 16 lærere i yrkesfaglig studieretning og 5 deltakere fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner. Under besøket fikk deltakerne møte ILO, UNHCR, WFUNA, WHO og Norges faste FN-delegasjon. Tilbakemeldingene er svært gode, og FN-sambandet vil også i 2015 invitere nye skoler til å delta. 13

14 Bildetekst: Fornøyde studieturdeltakere foran flaggborgen til FN -paleet i Genève. Foto: Niaz Hamzazadeh. Rollespillet 49,- I 2014 utviklet FN-sambandet et rollespill for skoleverket som er knyttet til tekstilindustrien i lavkostland, og de etiske problemstillingene for forbrukere og motekjedene her hjemme. Dette rollespillet var ferdig utviklet i løpet av første halvår og ble tatt i bruk høsten Det er planlagt at rollespillet tilbys flere skoler i løpet av Bilde: Det er viktig å forstå at menneskerettighetssituasjonen i verden henger sammen med egen hverdag. Vilkårene for organisering i arbeidslivet i lavkostnadsland har en direkte link til oss som forbrukere og hvordan vi agerer. Foto: ILO / M. Crozet Arbeidslivsseminar for ungdom For ungdom fra politiske partier og organisasjonslivet, arrangerte FN-sambandet et arbeidslivsseminar om problemene og de etiske utfordringene i tekstilindustrien. Fantastisk engasjement fra deltagerne og Frida Ottesen fra serien Sweatshop. Tilbakemeldingene var at dette var svært lærerikt midt i julehandelstida! Magnus Berge fra ILOs arbeidstakerenhet i Genève fortalte om hvilken rolle internasjonale faglige rettigheter spiller i å forbedre arbeidernes vilkår i tekstilindustrien, og hva FN og ILO gjør for å bedre situasjonen. 14

15 Bilde: Seminaret ble avrundet med at deltakerne spilte R ollespillet 49,- som omhandler de etiske problemene i tekstilindustrien. Foto: FN -sambandet / Hasse Berntsen. Nyhetsbrev om ILO og arbeidsliv Hver måned sendes ILO-nyhetsbrevet ut. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for folk flest, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Stikkord for nyhetsbrevet er sysselsetting og arbeidsledighet, arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsvandring og sosial dumping, likestilling, kampen mot barnearbeid, maritime standarder og næringslivets samfunnsansvar. Arbeidslivsinformasjon på nett: På FN-sambandets nettsider om arbeidsliv finnes fakta om ILO, nyhetsartikler, temasider, bakgrunnsinformasjon og ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. I den norske ILO-komiteen har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2014, hvor FN-sambandet deltok. 15

16 FN-informasjon FN-dagen i Oslo: Barnetoget i Oslo er en tradisjon. I år samlet toget 700 barn til feiring i Oslo sentrum. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi. Aktivitet Foredrag FN-film FN-rollespill FN-stafett 1 39 Markeringer Seminarer/offentlige møter Kronikker 1 Totalt 9611 FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barnehager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en FNdagsquiz. 16

17 FN-sambandet fikk formidlet budskapet om FN-dagen gjennom bred pressedekning som i live TVsendinger med intervjuer av assisterende generalsekretær Rune Arctander og statsminister Erna Solberg sammen i NRK Nyhetene, TV2 Nyhetskanalen og i NRK Supernytt, samt i flere av NRKs radiokanaler. FN-dagen fikk også bred pressedekning i alle landets nasjonale og regionale aviser og nettmedier med budskap fra pressemeldingene, kronikker og lokal dekning fra feiringen av FN-dagen. I OSLO gikk 664 barneskoleelever i barnetog gjennom paradegaten Karl Johan til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps og flagg, før barna fortsatte markeringen inne i teateret med utdrag fra forestillingen Doktor Proktors prompepulver. Statsminister Erna Solberg holdt tale for barna. FN-Filuren var selvskreven gjest og snakket med barna om hvorfor vi feirer, og hvorfor det er viktig at verdens stater samarbeider for fred og menneskerettigheter i FN. I ANLEDNING FN-DAGEN ville utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O Shea fra UNICEF gi svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner kommer til å se ut Post FN-sambandet arrangerte ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål, på Ingensteds, i Oslo. Bildetekst: På FN-dagen arrangerte FN-sambandet sammen med UNICEF, UNDP, UNESCOkommisjonen, GRID Arendal, FOKUS og IOM debatt om menneskerettighetene i de nye bærekraftsmålene. Utenriksminister Børge Brende holdt innledning. Foto: Terje eller Fatima? AV ALLE ARRANGEMENTENE som fant sted i Trøndelag FN-dagen 2014, var det foredraget av Hans Wilhelm Steinfeld som tiltrakk seg mest publikum. 500 lærere, elever, studenter og samarbeidspartnere av FN-sambandet, tok turen til Storsalen i Studentersamfundet for å høre den 17

18 nylig avgåtte NRK-reporteren gjøre rede for Russlands rolle i internasjonal politikk. Steinfeld så på den seneste utviklingen i Ukraina i lys av tidligere hendelser, ispedd historier om private møter med verdensledere og opposisjonelle. Publikummet satte stor pris på Steinfelds spennende foredrag. Internasjonal uke I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal uke med FN-dagen som høydepunkt bergensere deltok på ett eller flere av 50 arrangement. Folkefesten på Torgalmenningen var størst, der hadde FN-sambandet stands og aktiviteter sammen med 20 andre organisasjoner. De mest populære innslagene var internasjonal folkedraktoppvisning, second-hand moteshow og Bollywooddans. På barnedagene var barna sammen med FN-filuren på konsert og barneløype. Et eget ungdomsprogram kjørte FN-rollespill, urettferdig fotballcup og grafittikurs. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø. Studietur for lærere I april 2014 tok FN-sambandet en gruppe på 16 lærere fra åtte skoler med på en ukes studietur til New York. Hensikten med turen er at lærere skal få en personlig opplevelse av hvordan møtene i FN foregår, og et dypdykk i hvordan den norske FN-delegasjonen jobber. Før avreise var gruppen også gjennom et todagers forberedende seminar hos FN-sambandet i Oslo. Seminarrekker FN-SAMBANDET ØST arrangerte fire internasjonale seminarer i Oslo i Tre på våren og ett på høsten. Disse seminarene kombinerer filmfremvisning og debatt, og fyller Litteraturhuset med engasjerte tilhørere. DEBATTREKKEN INTERNASJONALT SEMINAR I TROMSØ har etter over 20 år blitt en institusjon i byen. De ukentlige seminarene på Tromsø bibliotek og byarkiv er godt besøkt av mennesker i alle aldre og fra ulike samfunnsgrupper. I løpet av 2014 har vi spesielt sett en økning av publikummere med flerkulturell bakgrunn og mennesker tilhørende ulike trossamfunn. I tillegg er det blitt større variasjon i den politiske bredden på seminarene. Internasjonalt Seminar har over 50 samarbeidsorganisasjoner i Tromsø, og stadig nye kommer til. I 2014 har flere spennende samarbeid oppstått mellom organisasjoner som tidligere ikke har hatt kontakt med hverandre. Aktuelle temaer belyses og diskuteres, men også problemstillinger som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet blir tatt opp. I løpet av 2014 har det blant annet blitt satt fokus på områder som Kurdistan, Russland, Pakistan, Haiti og Palestina. Klimautfordringene, asylbarn, internasjonale handelsavtaler, utvikling og radikalisering er blant temaene som ble tatt opp. Seminarrekken koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet, som begge også benytter seg av den unike arenaen Internasjonalt Seminar til å arrangere egne debattmøter. FN-SAMBANDET ROGALAND var i 2014 medarrangør av til sammen 10 frokostmøter i møteserien Global morgen i Stavanger, med til sammen 680 fremmøtte. Temaene i møtene spente fra aktuelle analyser av den politiske situasjonen i Kina, Somalia, Sør-Sudan og Egypt, til den økonomiske krisen i 18

19 Europa og korrupsjon i oljebransjen. FN-sambandet arrangerer Global Morgen sammen med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. ASPnet FN-sambandet er representert i UNESCOs arbeidsgruppe for skolenettverket ASPnet. 29 skoler er ASPnet-skoler i Norge. De har et ekstra trykk på undervisning om UNESCO-relaterte tema. FNsambandet ledet et arbeidsverksted med 50 lærere fra ASPnet-skoler, på Kongsberg i april Vi holdt i tillegg foredrag om vårt undervisningstilbud. Samarbeidsavtaler NY SAMARBEIDSAVTALE I TRØNDELAG kom på plass i Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok kontakt for å bli FN-fylkeskommune. I avtalen ligger det at alle de videregående skolene i fylket blir FN-skoler og at FN-sambandets tilbud til skolene blir enda bedre profilert, blant annet gjennom at FN-sambandets ansatte deltar på møter i ulike fagnettverk. FN-sambandet Trøndelag håper å få til en liknende avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune i

20 Informasjonstjenesten Pressearbeid FN-sambandet blir mye brukt av media både som kilde og intervjuobjekt. Vår medieovervåking for 2014 viser at vi hadde 577 oppslag i mediene. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettmedier. Som grafen viser, har det vært stor pågang i enkelte spesifikke måneder. Noen av topp-månedene er preget av markeringer av FN-dager og FN-sambandets aktiviteter, mens andre er mer basert på en spesifikk FN-sak. I 2014 var det særskilt markeringene av FN-dagen, FNs klimarapporter og Menneskerettighetsrådets vurdering av Norge som fikk mest oppmerksomhet. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom. FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både nasjonalt og lokalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, Ungdomspanelet, FN-stafetten og markeringer av FN-dager. 20

21 Som aktør i den offentlige debatten har FN-sambandet hatt 11 kronikker på trykk i nasjonale og regionale aviser. Pressemeldinger Vi sendte ut 32 pressemeldinger i løpet av FN-sambandet har valgt å benytte tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Våre pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengeliggjort for pressen via MND, ble lest 7657 ganger i 2014, Av disse var 3889 lest på epost, 3768 ble lest via vårt nyhetsrom på MND. På MND har vi per i dag 1361 mediekontakter. Bibliotektjenesten Nye FN-rapporter legges løpende ut på våre nettsider på fn.no/bibliotek, og vi vedlikeholder der også et digitalt arkiv over FN-avtaler. Via vårt kontaktskjema på FN.no og via telefon har vi svart på cirka 500 henvendelser i løpet av året, og FN-filuren har svart på rundt 350 spørsmål. Henvendelser kommer fra skoleelever som søker opplysninger til diverse oppgaver, spørsmål om hjelp fra FN i spesifikke saker, veiledning om FNdokumentasjon og hvordan få jobb i FN. FN-sambandet har fagansvaret for FN på Store Norske Leksikon og redigerer og administrerer de artiklene der som dreier seg om oppbygning og organisering av FN. FN-sambandet på nett Over 1,8 millioner besøkte FN-sambandets nettsider i 2014, et tall vi er stolte av, og som forplikter oss til å levere et stadig bedre digitalt tilbud. I 2014 har vi jobbet med universell utforming og vi har lansert flere nye statistikkfunksjoner på Globalis. FN-filuren har blitt utvidet med nye spill og nye temasider. 21

22 Innholdet på skoleseksjonen har blitt revidert det siste året, samtidig som layout har blitt løftet. Dette har gjort at skolesidene våre har blitt en av våre mest besøkte seksjoner på FN.no, med 80 prosent vekst i sidevisninger bare på denne seksjonen alene. Globalis og FN.no ble i 2013 tilpasset en mobil internetthverdag og det har slått svært positivt ut i besøkstallene for FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både nasjonal og lokal presse. Informasjonen på våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger i avisenes reportasjer. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. 22

23 Tabell 1: Besøk, alle FN-sambandets nettsteder. Besøk Vekst Sidevisninger Vekst FN.no % % Globalis Norge % % Globalis Norden % % FN-filuren % % Opplev.FN.no % % Ungdomspanelet % % Totalt Norge % % Totalt Norden % % FN-sambandet bruker store ressurser på å kommunisere med våre brukere på nett. Her følger en oversikt over våre nettsteder. FN.no Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre temasider om menneskerettigheter og FNs tusenårsmål er spesielt godt besøkt. Vi har gjennom flere år jobbet systematisk med å holde FN.no oppdatert som nummer én kilde til grundig FN-informasjon på norsk, og dette ser vi resultater av nå: Vi målte over 2 millioner sidevisninger på FN.no i 2014 mot 1,4 millioner året før. Dette er en økning på hele 46 % fra året før. I 2014 hadde nettstedet besøk mot året før. Trender på FN.no gjennom 2014: Besøkende blir lenger på FN.no og leser flere sider når de besøker FN.no. Etter at vi i 2013 hadde store tekniske utviklingsprosjekter har vi gjennom 2014 prioritert innholdsutvikling både på temasidene og skolesidene. Våre skolesider opplever nå en svært god besøksvekst, med 80 % vekst fra 2013 til I 2013 la vi om våre nettsider til mobilvennlig teknologi. Den sterke veksten fra 2013 til 2014 tolker vi også som et resultat av dette. 23

24 Globalis Nettstedet Globalis er FN-sambandets atlas og oppslagsverk om land, konflikter, geografi, statistikk, kart og grafikk om FN-relaterte tema. Nettstedet har stadig flere brukere, med skoleverket som målgruppe nummer en. I 2014 opplevde vi en svært god besøksvekst i Norge og formidabel vekst i de andre nordiske landene. Vi har registret 2,7 millioner besøk i 2014 og 10 millioner sidevisninger. Samarbeidet med de andre nordiske FN-forbundene om nettsidene fungerer godt, og satsingen på sidene har blitt styrket i løpet av året. Å holde sidene oppdatert og aktuelle er et omfattende arbeid, og absolutt nødvendig for å holde på brukerne. I tillegg til det løpende oppdateringsarbeidet har vi i 2014 produsert temasider knyttet til FNs klimarapporter, med kart, figurer og tabeller, samt andre temasider knyttet til befolkning, menneskerettigheter, ressurser og fattigdom. Vi har også utviklet en tidslinjefunksjon knyttet til våre konflikter, som viser overordnete hendelser i konfliktene. Palestina og Ukraina er de prioriterte konfliktene i år. I tillegg har vi utført et større arbeid med å utvikle ny inngang til det å kunne sammenligne to land på en visuell og oversiktlig måte. Vi mener løsningen har blitt både innbydende og tankevekkende. Den 24

25 ble ferdigstilt i desember, og vil derfor først kunne måles på bruk i Vi har i løpet av året holdt foredrag om nettstedet på lærerutdanningen i Stavanger og Oslo, samt til lærere på Geografikonferanse i Trondheim, som er våre kjernebrukere. FN-filuren.no FN-filuren er beregnet på de yngste skoleelevene og de eldste barnehagebarna. FN-filuren eksisterer både som heldraktsfigur og som hånddukke og treffer barna på ulike arrangementer landet rundt, på for eksempel FN-dagen. FN-filuren har også sitt eget nettsted: en digitalt læringsressurs om FN, barnas rettigheter og om verden. Vi er glade for å kunne tilby et pedagogisk tilpasset læremiddel for de minste, som enkelt kan brukes på pc, nettbrett, mobil og elektroniske tavler. Nettstedet hadde i år besøk. Temasidene og veiledningssiden til de voksne ble helt nye høsten Med pedagogiske spill og tekster brukes nettstedet i skole og barnehage, og danner utgangspunkt for videre samtale med barna. Til tross for en liten nedgang i antall besøk fra i fjor, gjenspeiler antakelig et utvidet og oppdatert innhold seg i årets dobling av antall sidevisninger. Datoene rundt FN-dagen, hvor vi vanligvis har veldig høye besøkstall, gir sidevisninger i år. I 2014 startet også et større prosjekt med å utvikle nye spill. Ni nye spill lanseres januar

26 Opplev.FN.no Opplev.FN.no er FN-sambandets nettsider skreddersydd med FN-informasjon til ungdomsskolene, men vi ser også at de slår godt an på videregående og på mellomtrinnet. På dette nettstedet finner elevene spill, filmer, bilder og aktiviteter som til sammen gir en levende presentasjon om FN. I 2014 har vi satset på å markedsføre disse sidene. Vi har inngått et samarbeid med Subject Aid som sender ut undervisningsmateriell gratis til skolene. Vi har utarbeidet et eget oppgavehefte med oppgaver tilpasset kompetansemål for samfunnsfag i ungdomsskolen, samt en lærerveiledning med fasit og tips til bruk av sidene. Heftene har vært svært populære og blitt revet bort hver gang vi har trykket opp nye. Fra august til november sendte vi ut 8000 hefter og 400 lærerveiledninger. Opplev.FN.no markedsføres også gjennom nyhetsbrevet FN-linken som når ut til alle FN-sambandets medlemsskoler. I tillegg promoterer vi sidene når vi er ute på skolebesøk eller har lærerseminar. Ungdomspanelet Seks engasjerte ungdommer har bidratt i bloggkollektivet Ungdomspanelet i Disse seks har bidratt med innlegg om ulike temaer som har med FN eller internasjonale forhold å gjøre. Ungdommene er mellom 15 og 20 år, og er valgt for et kalenderår. Nettstedet hadde en formidabel besøksvekst i fjor på 164 prosent, og tallene holder seg forholdsvis stabile i år. I år arrangerte vi for første gang en halvårssamling for panelet, en møtepunkt midtveis for å hente ny inspirasjon til arbeidet med bloggen. Flest besøk fikk ungdomspanelets videohilsen til verdens lærere, i anledning FNs internasjonale dag for lærere. Sosiale medier FN-sambandet benytter Facebook for å promotere nytt innhold, kampanjer og tilbud til skoleverket - og for å gi tips til lærere og elever om visuelle hjelpemiddel som belyser tema vi har på nettsidene våre. Både Facebook og Twitter benyttes til informasjon og promotering av kampanjer, men også til å svare på spørsmål og henvendelser fra publikum. Vi hadde ved utgangen av året likes på våre ulike Facebook-sider. Dette inkluderer Globalis, Ungdomspanelet og FN-sambandets egen Facebook-side. På Twitter har FN-sambandet 3700 følgere. 26

27 Organisasjonen FN-sambandet Landsmøte Landsmøtet finner sted annethvert år, og forrige landsmøte ble avholdt mai Internasjonal deltagelse WFUNA Over 100 land har egne FN-samband, svært ulike i både størrelse og aktivitet, men med en felles målsetting om å være en folkebevegelse for FN. FN-sambandene er, i likhet med FN-sambandet i Norge, med i WFUNA World Federation of United Nations Associations. Det ble avholdt to styremøter i WFUNA i I tillegg til vanlige styresaker som budsjett/økonomi, aktivitetsplaner etc var det møter med ulike deler av FN-systemet. FN-sambandet i Norge har fortsatt sin støtte til det Sør Afrikanske FN-sambandet noe som gjorde det mulig for dem å opprettholde sin deltakelse i kompetansedannende kurs i menneskerettigheter i Geneve. WFUNA arrangerer også faste regionale møter, i 2014 ble det avholdt ett møte i Europaregionen. De europeiske styrelederne og generalsekretærene møttes i Geneve. Ungdomsrepresentantene inviteres også til disse møtene. Nordisk samarbeid Norge var vert for det årlige nordiske generalsekretærmøtet. Det var god deltakelse fra alle de fem nordiske landene, i tillegg var UNRIC (FNs informasjonskontor i Brussel) representert. Den nordiske gruppen møtte politisk ledelse i Utenriksdepartementet, der de fikk en redegjørelse fra statssekretær Hans Brattskar om de norske prioriteringene før FNs generalforsamling. De nordiske FN-sambandene møtes en gang i året med FN-organisasjonene som er plassert i København. De fleste av FN-organisasjonene var representert på møtet. Et viktig utfall av dette møtet var enigheten om å få til et tettere samarbeid mellom FN-organisasjonene og FN-sambandene. For oss fra norsk side var det ekstra interessant å møte lederen av UNOPS, Grete Faremo, en organisajon som vi ser frem til å samarbeide med. Samarbeid med FNs informasjonstjenester FN-sambandet trenger oppdatert kjennskap og kunnskap om aktivitetene til FN. Tett kontakt med FNs informasjonskontor i Brüssel og de norske delegasjonene i New York og Genève er derfor viktig, i tillegg til jevnlige reiser til FN-byene for å bygge kompetanse. Gjennom FN-byen i København hvor 10 FN-organisasjoner holder hus, har FN-sambandet bygget seg opp en kontaktflate som er viktig for informasjonsformidlingen i Norge og Norden. 27

28 FN-sambandet i tall FN-sambandet har i 2014 hatt 29 medarbeidere i faste stillinger. I tillegg har FN-sambandet engasjert medarbeidere i tidsavgrensede prosjekter og til kontrete aktiviteter. FN-sambandet har også hatt studenter fra høgskoler og universiteter, samt personer i arbeidstrening i praksis. De ansatte har gjennom året fordelt seg på følgende avdelinger: Hovedkontoret (Oslo) FN-sambandet Nord (Tromsø) FN-sambandet Trøndelag (Trondheim) FN-sambandet Øst (Oslo) FN-sambandet Sør (Kristiansand) FN-sambandet Rogaland (Stavanger) FN-sambandet Vest (Bergen) 14 ansatte 3 ansatte 2 ansatte 3 ansatte 2 ansatte 2 ansatte 3 ansatte FN-sambandet har ikke hatt spesielt høyt sykefravær i Rutiner for oppfølging av sykemeldte har blitt brukt i tilfeller der det har vært langtids sykemelding. Ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker. Generalsekretær i FN-sambandet er kvinne og kjønnsbalansen i organisasjonen er god. Det er ikke satt i gang spesifikke tiltak for å styrke likestillingen. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har hatt tre møter i 2014 og behandlet løpende saker i tillegg til å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen fra Tilbakemeldinger som er gitt til AMU gir inntrykk av et godt arbeidsmiljø. Kompetansebygging FN-sambandet driver målrettet kompetanseheving av ansatte for at organisasjonen til enhver skal kunne oppfylle mandatet. Det er gjennomført kompetansebygging og skolering innen FN-faglige spørsmål, samt innen kommunikasjonsfag som oppfattes som relevante verktøy for organisasjonen. Det er benyttet tiltak som felles forelesninger for alle ansatte og kursing av enkeltansatte på spesifikke områder. Det er særlig kompetanseheving innenfor de prioriteringer temaene i FNsambandets strategi som er prioritert. Framtidsutsikter I perioden har FN-sambandet en fireårig rammeavtale med Norad, noe som sikrer en forutsigbar og stabil økonomi. Avtalen løp ut 31.desember og UD har gitt organisasjonene beskjed om at de ikke er villige til å gå inn i nye rammeavtaler fra Dette har gjort at FNsambandet og de andre organisasjonene som mottar støtte fra informasjonsstøtten har søkt om forlengelse av gjeldende avtale for ett år. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholdt et kutt på 31 millioner i informasjonsstøtten, etter press fra ulikt hold, ble dette gjort om i behandlingen i Stortinget og posten til informasjonsstøtte ble 28

29 stående på nivå med Stortinget kom i tillegg med følgende merknad: Komiteen viser videre til at det er behov for en gjennomgang og revisjon av regelverket for støtteordningen og forutsetter at dette arbeidet gjennomføres i naturlig konsultasjon med organisasjonene i løpet av De siste årene har FN-sambandet og Norad snakket om behovet for en gjennomgang av FNsambandet. Dette ble en realitet i 2014, gjennomført av det danske konsulentselskapet Konsulentnettværket. Dette var en fin mulighet til å få et utsideblikk på virksomheten. Resultatet ble en rapport som både hadde gode anbefalinger til videreutvikling av organisasjonen, men den hadde også store svakheter i analysearbeidet. FN-sambandet jobber videre med en implementeringsplan for de anbefalingene som vi mener vil gjøre FN-sambandet til en enda bedre organisasjon, ett arbeid som er inspirerende og verdifullt. På grunn av endringen i finansieringsgrunnlaget, og at muligheten for å søke om ny rammeavtale forsvant var det heller ikke nødvendig å vedta ny strategi i forkant av søknad til Norad i oktober. Derfor vedtok styret at strategien skal presenteres for Landsmøtet på ordinær måte. En strategigruppe er satt ned for å utarbeide strategien frem mot landsmøtet. Som grunnlag for strategigruppa, har det blitt gjennomført en dokumentanalyse av forrige strategi og andre plandokumenter i FN-sambandet, samt to notater som dekker framtidsutsikter på den globale arenaen og den digitale tilstedeværelsen i skoleverket. 29

30 Hovedstyret i 2014 Styreleder: Helga Hjetland (Utdanningsforbundet) Nestleder: Anja Bakken Riise (SAIH) Dagne Hordvei (Tekna) Henrik Munthe (NHO) Finn Erik Thoresen (LO) Markus Nilsen Rotevatn (LNU) Jarle Rotvold Johansen (ansatterepresentant i styret) Distriktsrådsrepresentanter i styret (repr. og vara annet hvert år): Annette Killengren (Nord) / Vara: Jacob S. Thompson (Trøndelag) Elin Monstad (Vest) / Vara: Inger Gjønnes (Øst) Bjørn S. Berg (Rogaland) / Vara: Ragnar Steinstad (Sør) Vararepresentanter Arne Kittang (Bahai-samfunnet) Odd Helge Olsen (NVIO) Ingeborg Breines (IKFF) 30

31 Medlemsorganisasjoner FN-sambandet har 60 medlemsorganisasjoner. Humanitære, ideelle, kulturelle og religiøse organisasjoner (Liv) 4H Norge Antislaveriselskapet Atlasalliansen Bahai-samfunnet i Norge Care Norge Caritas Norge Changemaker CISV Norge Det kurdiske kulturforbundet i Norge Det kurdiske ungdomsforbund Det norske totalavholdsselskap En Verden Europabevegelsen Forut Human-Etisk forbund Impact Norway Inner Wheel Norge Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Juvente Kirkens Nødhjelp Landsforeningen for hjerte og lungesyke Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Landsrådet for norska barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Noregs ungdomslag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Handikapforbund Norges kristelige studentforbund Norges kvinne- og familieforbund Norges Naturvernforbund Norges Røde Kors Norges Speiderforbund Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner Norgesunionen av Soroptimister Norsk Esperanto-Forbund Norsk Folkehjelp Norsk kvinnesaksforening Norsk studentorganisasjon Operasjon Dagsverk Redd Barna SAIH Studieforbundet AOF Utviklingsfondet Øst-Kurdistans Demokratiske Ungdomsunion i Norge 31

32 Arbeidslivsorganisasjoner (Liv) Den norske advokatforening Fagforbundet Handel og kontor Landsorganisasjonen i Norge LO Norsk arbeidsmandsforbund Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Politiets Fellesforbund Spekter Tekna, teknisk-naturvitenskapelig forening Unio Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 32

33 33

34 Vi bekrefter at dette er FN-sambandets årsberetning for 2014: Helga Hjetland, styreleder Anja Bakken Riise, nestleder Henrik Munthe Finn Erik Thoresen Dagne Hordvei Markus Nilsen Rotevatn Jarle Rotvold Johansen Annette Killengreen Elin Monstad Bjørn S. Berg Kari Solholm, generalsekretær 34

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

04/16 Å rsberetning utkast

04/16 Å rsberetning utkast 04/16 Å rsberetning 2015 1.utkast FN-sambandets årsberetning for 2015 skal ferdigstilles i løpet av første kvartal 2016. Siden dette er siste år virksomhetsplanen er basert og strukturert etter gammel

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r

30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r 30/16 Aktivitetsrapport 1.halva r Dette er første rapportering på aktivitet til styret i 2016. Årsaken er innføring av nytt rapporteringssystem, superoffice, som fortsatt er i innkjøringsfasen. Det gjør

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet

VIRKSOMHETSPLAN Ekstern Finansiering Redusert Kuttet VIRKSOMHETSPLAN 2016 Ekstern Finansiering Redusert Kuttet 1 Kunnskap FN-sambandet skal: møte over 400 000 skoleelever ansikt til ansikt med et faglig godt tilbud doble antallet FN-skoler inngå avtale om

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015

FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 FN-SAMBANDETS VIRKSOMHETSPLAN 2015 TEMA MÅLGRUPPE TILTAK MÅLSETTING Klima og miljø Hendelser 2015: Internationalt år for jordsmonn, og Klimaforhandlinger Paris 2015. Fellestiltak 2015: Fellestiltakene

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid

Styreleders innledning. Innhold. 3 Styreleders innledning. 4 FN-sambandet i FN-sambandets kommunikasjonsarbeid ÅRSBERETNING 2015 1 Innhold 3 Styreleders innledning 4 FN-sambandet i 2015 7 FN-sambandets kommunikasjonsarbeid 14 FN-sambandets tilbud til skolen økt aktualitet og etterspørsel 19 Distriktskontorene -

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Samfunnsfag Erling Haakstad, Oslo voksenopplæring Helsfyr Lene Vårum, Delta Voksenopplæring, Askim Medlemmer i læreplangruppa Lusie Gjersvoll Sunndal

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2010 2 Styreleiaren har ordet... 4 Hovedsatsningsområder 2010... 5 FN-sambandet på nett... 6 Skole og utdanning... 11 Offentlige rom... 15 Prosjekter... 17 Årlige arrangement...

Detaljer

24_16 Protokoll styremøte

24_16 Protokoll styremøte 24_16 Protokoll styremøte Tid: 14.juni 2016 Sted: FN-sambandet, Storgata 33 a, Oslo Tilstede Trine Lise Sundnes Markus Nilsen Rotevatn Henrik Munthe Renée Rasmussen Dagne Hordvei Gunvor Andresen Ingeborg

Detaljer

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte?

TV-aksjonen Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? TV-aksjonen 2017 Hva skjer når barn og unge blir stående uten skolegang? Hva kan konsekvensene være for samfunnet og for den enkelte? Inntektene fra årets tv-aksjon skal gå til å gi barn i Colombia, Mali,

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

FNs bærekraftsmål i skolen

FNs bærekraftsmål i skolen FNs bærekraftsmål i skolen FN-sambandets tilbud til skolen Uavhengig informasjonskontor om FN og internasjonale spørsmål Skolen som viktigste målgruppe Rollespill, foredrag, interaktive nettsider og egne

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Årsmelding for

Årsmelding for Årsmelding for 2010-11 Årsmeldingen er utarbeidet av BU- leder Sigrun Vasby. Dette året har vært ett kjempebra år for barne- og ungdomsrådet, så jeg er utrolig stolt over å ha vært leder for BU denne perioden.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Epilepsi og kognisjon Rapport

Epilepsi og kognisjon Rapport Epilepsi og kognisjon Rapport Hvordan kan epilepsi virke inn på barn og unges kognitive ferdigheter? Informasjonsfilm som utforsker hvordan epilepsi kan ramme kognisjonsapparatet hos barn og unge Et samarbeid

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no

www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no www.iktplan.no erik.westrum@iktsenteret.no linda.veronika.moen@iktsenteret.no heidi.odegaard.dolbakken@iktsenteret.no Hva skal elever lære? Fra plan til praksis, hvordan? Hvordan jobbe systematisk? Supporten:

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill:

Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Ordliste Her har vi samlet en del vanskelige begreper du vil støte på i forberedelsene til FNrollespill: Bilateral Noe som gjelder/forplikter to land/parter "Norge har inngått en bilateral avtale med Indonesia".

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom

LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom LÆRERVEILEDNING DET MAGISKE KLASSEROMMET - FRED - reddbarna.no/klasserom Bruk Det magiske klasserommet gratis: reddbarna.no/klasserom INNHOLD KJÆRE LÆRER... 3 DET MAGISKE KLASSEROMMET FRED... 4-8 UNDERVISNINGSOPPLEGG

Detaljer

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37

Tid Hovedområde Kapitler Vurdering 4 uker Uke 34-37 Årsplaner Fokus Politikk og Årsplanen under er utarbeidet av tre lærere med tanke på undervisning etter læreverket Fokus Politikk og, derfor skiller de seg noe fra hverandre men viser også mangfoldet i

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer