Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET"

Transkript

1 1

2 Innhold Styreleiaren har ordet... 3 FN-sambandet Våre aktiviteter gjennom året... 5 Klima og miljø... 5 Menneskerettigheter... 8 Tusenårsmålene Kvinners rettigheter resolusjon Fred og nedrustning ILO og arbeidsliv FN-informasjon Informasjonstjenesten Pressearbeid Bibliotektjenesten FN-sambandet på nett Organisasjonen FN-sambandet FN-sambandet i tall Hovedstyret Medlemsorganisasjoner

3 Styreleiaren har ordet DETTE VIL IKKJE BLI BEHANDLA AV STYRET 3

4 FN-sambandet 2014 FN-sambandet treffer publikum gjennom tusenvis av møter der informasjon om FN og internasjonale spørsmål er utgangspunktet. Over deltok på ulike arrangement i regi av FN-sambandet i Det er FN-sambandets 30 ansatte som organiserer slike møter ansikt til ansikt. Samtidig møter FNsambandet mennesker med informasjon på nett. FN-sambandets nettsider hadde 1,8 millioner besøk i 2014, en oppgang på 17 prosent fra Summen av møtene ansikt til ansikt og digitalt gir FN-sambandet et nedslag i offentligheten som tilsier at vi gjennomfører strategien vår om å informere om FN for en rettferdig verden. FN-sambandet kjennetegnes av mange aktiviteter på skoler landet over. For alle klassetrinn har vi tilpassede undervisningsopplegg. Vi tilbyr aktiviteter med lek og læring sammen med FN-filuren for de minste og foredrag og FN-rollespill for elever i videregående. I 2014 har vi gjennomført faste tilbud utviklet over år til skolene gjennom de landsdekkende aktivitetene FN-avis, FN-film, FN-stafett og FN-rollespill. Høy kvalitet på våre foredrag og kunnskapsrike ansatte fra FN-sambandet er det som møter elevene når vi kommer på besøk. Merkevaren FN-sambandet er tydelig og gjenkjennelig for lærerne, og vi blir invitert tilbake år etter år. FN-sambandet i tall 2014 Aktivitet: Antall: Antall personer ansikt til ansikt: Totalt antall personer møtt ansikt til ansikt: Foredrag FN-film totalt FN-rollespill totalt FN-stafett FN-aviser Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 13 4

5 Våre aktiviteter gjennom året FN-sambandets aktiviteter i 2014 har vært organisert gjennom syv tematiske inndelinger, nedfelt i FN-sambandets strategi. I 2014 var klima og miljø og menneskerettigheter spesielt prioritert. Klima og miljø Menneskerettigheter Tusenårsmålene Kvinner, fred og sikkerhet Fred og nedrustning Arbeidsliv Generell FN-informasjon Klima og miljø Aktivitet Foredrag FN-stafetten Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker Rollespill 13 Totalt FN-sambandets arbeid med klima og miljø har konsentrert seg om FN sitt arbeid med klimarapporter og klimaforhandlinger. Det har vært viktig i året som har gått å bidra til at skoleelever har kjennskap til menneskeskapte klimaendringer som FNs klimapanel IPCC dokumenterer. FNS KLIMAPANEL DELRAPPORT 2 om virkningene av klimaendringene, og om sårbarhet og tilpasning, ble lansert i mars På FN-sambandets arrangement mottok klima- og miljøminister Tine Sundtoft et tydelig budskap fra 7. trinn ved Kampen skole i Oslo: Sammen kan vi kutte klimautslipp VAR FNS ÅR FOR SMÅ ØYSTATER. Årlig besøker over 2000 deltakere Trænafestivalen, en musikkfestival ytterst i havgapet i Nordland. I år var FN-sambandet tilstede for å rette søkelyset på små øyers utfordringer i møte med klimaendringene. I mai hadde distriktskontoret i Nord undervisning om FN og klima for trinn på Husøy skole på Træna. Vår deltakelse bestod i informasjonsarbeid, paneldebatt, promotering av klimapakken på og Globalis, quiz og utdeling av godt over 600 handlenett. FN-SAMBANDET ROGALAND innledet 2014 et samarbeid med Mostun våtmarkssenter i Stavanger om formidling av kunnskap om biologisk mangfold og de internasjonale forpliktelsene for økt vern. Rundt 200 elever og lærere fikk være med på foredrag og naturvandringer i tilknytning til Miljøverndagen. 5

6 MILJØVERNDAGEN 5. JUNI ble markert stort flere steder i landet. Omlag 700 barnehagebarn og skoleelever var samlet til fest og aktiviteter for å markere hvor viktig det er at vi tar vare på naturen vår. Blant aktivitetene var potetløp, natursti, båtrace og studering av dyrebæsj, småkryp og utstoppede dyr. Dette var bare noe av det som trakk rundt 700 barn til Iladalen i Trondheim. I Bergen ble dagen feiret med 80 elever fra trinn på Steinerskolen. I et lokalt klimapanel med aktivitetsposter kunne barna diskutere med en klimaekspert fra Universitetet, prøve el-sykler og grille økologiske grønnsaker. I Oslo ble dagen markert med ungdomskonferanse; ungdommer fra Buskerud og Østfold tilbrakte dagen med å høre aktivister, forskere og ungdomspolitikere fortelle om sine synspunkter på klimaendringene. FN-STAFETTEN er landsdekkende og alle våre distriktskontorer er med og arrangerer. I 2014 var det sjette gang vi arrangerte FN-stafett for mellomtrinnet. 45 skoler deltok. Elevene ved Samfundet skole i Kristiansand var først ute med å finne løsningssetningen klimaendringene vil gi små øystater store problemer. DA POTETEN PETRA KOM TIL ROGALAND og Jærmuseet for å markere FNs familielandbruksår ble det full aktivitet med quiz, appeller og ballek for FNs åtte tusenårsmål. Besøket var en del av FNsambandets samarbeid med ungdomsorganisasjonen 4H. 4H har vært en god medspiller for FNsambandet i året som har gått med å markere familielandbruksåret. EARTH HOUR ble markert i Nord, sammen med FN-sambandet, Framtiden i våre hender, Ishavskraft og Tromsø kommune. En time med lysene slukket er verdens største klimakampanje. FN-sambandet fikk en kronikk på trykk i Nordlys, Framtiden i Nord og Lofotposten i forbindelse med dette. FNsambandet Sør fikk trykket sin kronikk Hva om Klimapanelet ikke tar feil? i Fædrelandsvennen. I 2012 utførte Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner en undersøkelse der 48 prosent av de unge mellom 15 og 24 år svarte at de ikke tror på klimapanelets konklusjon om at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Nå, to år senere, er responsen en annen. Dette var tema for kronikken Ungdom ønsker seg bedre klima, skrevet av FN-sambandet Østs Malin Lenita Vik, som stod på trykk i Hamar Arbeiderblad og Moss Avis. FN-ROLLESPILL OM KLIMA ble lansert i Vest i høst. FN-sambandet har lang erfaring med rollespill hvor ungdommer simulerer forhandlinger i FN. Rollespillene er blant våre mest populære undervisningstilbud. Rammen for rollespillet er Stortingets klimaforlik, som slår fast at Norge skal redusere egne utslipp. I rollespillet finner elevene ut hva Norge skal svare til FN på klimatoppmøtet i Paris i desember elever på 14 skoler i distrikt Vest gjennomførte spillet i løpet av høstsemesteret. 6

7 FN-stafetten: Elevene på Vikemarka Skule i Ørsta i Møre og Romsdal gjør seg klar til å heise FNflagget. Samme dag kom det store nedbørsmengder fulgt av ekstrem flom til hele Vestlandet. Foto: Laura Barbier / FN-sambandet. Foto: FN-sambandet / Arne Øi. FN-sambandet har utviklet og produsert en ny informasjonsfilm om bærekraftig utvikling. Filmen er tenkt brukt for å motivere og inspirere elever og skoleungdom, både i og utenfor klasserommet. 7

8 Miljøverndagen i Trondheim: Båtrace i Ilabekken med båter laget av resirkulert materiale. Foto: FNsambandet / Tor Arne Alseth. Menneskerettigheter Aktivitet Foredrag FN-avis 3 74 FN-rollespill FN-film Markeringer Seminarer / Offentlige møter Kronikker 4 Totalt Menneskerettighetene har stått i sentrum i 2014, både for FN-sambandet og norske myndigheter. I april 2014 ble landhøringen, Universal Periodic Review (UPR) av Norge gjennomført. I forkant av dette arbeidet, hadde FN-sambandet både spilt inn innspill til skyggerapport og deltatt på planleggingsmøter med sivilt samfunn. FN-sambandet har spesielt jobbet for at Norge skal ratifisere 3.tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, uten at det har ført til resultater i Dette og oppfølgingen av andre anbefalinger fra UPRen vil være prioritert i Det andre store arbeidet på menneskerettighetsfeltet i 2014 har vært utviklingen av Melding til Stortinget: Muligheter for alle menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld.St.10). For FN-sambandet og sivilsamfunnsorganisasjonene startet dette arbeidet i februar 2014 med innspillsrunde til Utenriksdepartementet om omfang og innhold i meldingen. Resultatet ble presentert 12.desember da stortingsmeldingen ble vedtatt av Kongen i Statsråd, og oversendt Stortinget. Videre arbeid med meldingen og høringsprosesser i Stortinget vil fortsette i Som en forlengelse av det arbeidet FN-sambandet gjør av informasjonsarbeid i Norge, er vi også delaktige i et internasjonalt prosjekt gjennom vår internasjonale paraply World Federation of United Nations Assosications (WFUNA). Dette er et prosjekt som har gitt FN-sambandet verdifull kompetanse og tilknytningspunkter til det menneskerettighetsarbeidet som skjer i Genéve. I APRIL OVERFØRTE FN-SAMBANDET den såkalte Universal Periodic Review av Norge live på storskjerm. Over 70 personer var tilstede på Hovedkontoret i Oslo for å se Norge svare for seg foran FNs menneskerettighetsråd. SOM EN DEL AV FEIRINGEN av Grunnlovsjubileet 2014 ble konferansen På lik grunn avholdt på Kilden i Kristiansand. FN-sambandet stod som arrangør sammen med Vest-Agder Fylkeskommune, IMDI og UiA. Hvilke verdier som skal utgjøre grunnmuren i Norge anno 2014 var tema. I forkant avholdt FN- 8

9 sambandet Sør to arbeidsverksteder med innvandrere, som identifiserte verdier som er viktige for dem. Verdiene ble presentert på konferansen, hvor filosof Henrik Syse var hovedtaler. HOLOCAUSTDAGEN markeres årlig på skoler i Agder. I Kristiansand deltok over 1100 elever, hele niende skoletrinnet, på markeringen av denne internasjonale FN-dagen. Arrangementet er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Kristiansand kommune, FN- sambandet Sør og Røde Kors. FNsambandet bidrar med forelesning om folkemord og FNs arbeid for å forebygge dette. Kunnskapsdepartementet har uttrykt et behov for å styrke skolens undervisning i arbeidet mot antisemittisme, rasisme og konflikthåndtering. Det er både en følelsesmessig og fysisk krevende arbeidsdag for elevene, men har gitt flere eksempler på modning og vekst hos den enkelte som gjennomfører opplegget. FN-SAMBANDET NORD ARRANGERTE FOR FØRSTE GANG en stor ungdomskonferanse med omtrent 300 skoleelever i Narvik. Temaene var menneskerettigheter, demokrati og radikalisering. Konferansen lyktes med å formidle kunnskap, inspirasjon og engasjement i et nytt konsept som ikke utelukkende var basert på foredrag. AMAN KAMSARE stilte opp på et debattmøte, et samarbeid mellom Internasjonalt Seminar i Lofoten og FN-sambandet, for å fortelle om sin tid i fengsel i Etiopia. Møtet vakte engasjement hos lokalbefolkningen i Svolvær, som gikk langt utover selve debatten. FN-FILUREN OG BARNS RETTIGHETER var tema da FN-sambandet Øst og Nord sendte FN-Filuren på besøk til 19 skoler på Østlandet og 6 skoler i Troms. Totalt kunne over 1600 elever fra 1.-4.trinn, og deres lærere, stifte bekjentskap med FN-Filuren og den digitale læringsplattformen Tilbudet ble svært godt mottatt. Etterspørselen etter opplegg som er skreddersydd for de enkelte trinn er stor. Filurbesøk om høsten har de senere årene vært et solid løft for Øst- og Nordavdelingens tilbud og kontakt med barneskolene i disse distriktene. TEMASIDER OM MENNESKERETTIGHETER er stadig ett av våre mest etterspurte tilbud på nett. FN-film I 2014 tilbød vi filmene Omar og Brev til kongen og belyste ved hjelp av disse filmene ulike typer menneskerettighetsbrudd og problemstillinger knyttet til likeverd. Filmen Omar viser hvordan konflikten mellom israelerne og palestinerne påvirker livet og hverdagen til unge mennesker, og hvordan konflikten utnytter menneskelige kvaliteter som åpenhet, sårbarhet og kjærlighet. Det er en historie om vennskap like mye som konflikt var FNs år for solidaritet med det palestinske folk. Brev til kongen skildrer hvordan det er å være asylsøker, å være fremmed i et nytt land og hvordan det oppleves å komme til Norge. Gjennom disse filmene fikk vi gode diskusjoner med elevene om menneskerettigheter et tema som ofte kan være abstrakt og fjernt for elever som lever i trygge Norge. Kombinasjonen film og arbeidsoppgaver stimulerer elever til faglig nysgjerrighet rundt internasjonale spørsmål. Ettersom prosjektet FN-film følger skoleåret viste vi våren 2014 i tillegg filmene Pray the devil back to hell og De andre, som handler om henholdsvis kvinner og demokratiske valg i Liberia og mindreårige 9

10 asylsøkere i Norge. Disse filmene fikk også veldig god oppslutning og er beskrevet nærmere i Årsberetningen for filmvisninger for over skoleelever i 2014 er resultatet av et flerårig samarbeid mellom FNsambandet og Film fra Sør om å arrangere gratis skolekino. Tusenårsmålene Aktivitet Foredrag FN-rollespill FN-stafett Markeringer Seminarer/offentlige møter Totalt 5898 FN har igangsatt en omfattende prosess for å komme fram til et nytt sett av utviklingsmål etter at Tusenårsmålene går ut i I Norge drives debatten om nye bærekrafts- og utviklingsmål av FN-organisasjonene i Norge UNESCO, Grid Arendal, UNDP, Unicef, FOKUS og FN-sambandet. FN-sambandet og de andre organisasjonene har fulgt arbeidet til FNs åpne arbeidsgruppe, og de anbefalingene som har kommet frem i deres arbeid, i tillegg til det sentrale arbeidet med finansieringsmekanismer for implementering av nye bærekraftsmål (Financing for Development) hvor Norge har en nøkkelrolle. I desember kom FNs generalsekretær med sin synteserapport om FNs bærekraftsagenda, som danner grunnlaget for videre forhandlinger blant statene frem mot FNs generalforsamling i Gjennom 2014 ble det arrangert en seminarrekke om ulike temaer knyttet til Post 2015-prosessen. Debatten og innholdet ble videreformidlet på nettstedet: Avslutningen på rekken var arrangementet på FN-dagen hvor Utenriksminister Børge Brende, sammen med ledende representanter fra FN-organisasjoner diskuterte rettighetsperspektivet i de nye bærekraftsmålene. FN-sambandets arbeid med Post2015 handler om hvilke mål FN skal sette for bærekraftsarbeidet etter at Tusenårsmålene skal være oppfylt ved utgangen av I ROGALAND gjennomførte FN-sambandet, i et samarbeid mellom distriktskontoret og hovedkontoret, et 12 timers undervisningsopplegg i geografididaktikk for samfunnsfagstudenter ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsopplegget tok utgangspunkt i sentrale utviklingsindikatorer hentet fra nettressursen Globalis. Hovedkontoret bistod Rogalandsavdelingen i presentasjonen av Globalis og tilbakemeldingen på undervisningsopplegget fra studentene var veldig positiv. 10

11 Kvinners rettigheter resolusjon 1325 Aktivitet Foredrag FN-film FN-stafett 1 62 FN-rollespill Seminarer/offentlige møter Markeringer Kronikker 1 Totalt 4900 I 2014 har dette ikke vært et prioritert tema for FN-sambandet. Det er allikevel gjennomført aktiviteter knyttet til tematikken, og FN-sambandet har gjennom vårt samarbeid med FOKUS løftet tematikken i arbeidet med nye bærekraftsmål. FN-sambandet er aktive både med informasjonsspredning omkring kvinnedagen, og i arbeidet frem mot møte i FNs kvinnekommisjon tidlig i Fred og nedrustning Aktivitet Foredrag FN-film FN-rollespill FN-stafett FN-avis Markeringer Seminarer/offentlige møter Kronikker 3 Totalt FN-ROLLESPILLET om Sikkerhetsrådet ble i 2014 arrangert 41 ganger på skoler over hele landet. Til sammen 2464 elever deltok, og rollespillet er fortsatt et av våre mest populære undervisningsopplegg. Nytt av året er at det også har blitt gjennomført rollespill om andre temaer og organer i FN; 49.-, om klær og arbeidsliv, og klimarollespillet om Norges klimakutt. Totalt ble det gjennomført 94 rollespill med over 5300 skoleelever på deltakerlisten innenfor disse temaene. Det gir en 34 prosents økning i antall rollespill gjennomført, og nesten 60 prosents økning i antall elever nådd. Ved selv å delta i FN-forhandlinger får elevene en helt annen innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer. 11

12 FN-rollespill (Model UN) er en aktivitet som arrangeres over hele verden. I de fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en simulering av forhandlinger i Sikkerhetsrådet. I 2014 lagde vi et rollespill koblet til situasjonen i Syria. Det gav elever og lærere en unik mulighet til å sette seg inn i den komplekse konflikten, i tillegg til Midtøsten og internasjonal geopolitikk mer generelt. FN-rollespillet ble også gjennomført for lærerstudenter. Dette er en målgruppe vi er svært glade for å ha med oss. Både Universitetet i Agder og Universitetet i Tromsø har hatt besøk og gjennomført rollespillet. Tilbakemeldingene fra studenter og faglærere har vært udelt positive. FN-SAMBANDET OG OSLO DOKUMENTARKINO arrangerte debatt og filmvisning om situasjonen i Syria til en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo i september. Før visningen av filmen Aleppo Notes from the Dark var det satt av tid til diskusjon med Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) og Kai Kverme fra Universitetet i Oslo, om situasjonen i Syria. Den samme tematikken ble belyst da vi stilte spørsmålet Går Midtøsten i oppløsning? på FNsambandets lærerseminar i Oslo. Nærmere 40 lærere var samlet for å få et geopolitisk overblikk over situasjonen i dagens Midtøsten. Helge Lurås og Cecilie Hellestveit stod for foredragene. FN-avis hadde tema Fred og nedrustning i FN-sambandet Øst besøkte ti skoler med opplegget knyttet til prosjektet FN-avis. Til sammen deltok 750 elever i å lage 19 FN-aviser i år. Opplegget har blitt møtt med stor velvillighet fra lærere fordi det gir høy grad av elevaktivitet kombinert med opplæring i hvordan ytre seg på digitale plattformer. FN-avis har vært en suksess som vi ønsker å arbeide for å øke omfanget av. FN-avisene lages som nettavis, og er et tilbud til alle våre FN-skoler. UNDERSØKELSEN FN-sambandet fikk utført i forkant av FN-dagen viste at nordmenn mener at FNs viktigste oppgave er fredsbevarende operasjoner og arbeidet for menneskerettigheter. NETTSIDENE OM NEDRUSTNING BLE OPPDATERT. FNs arbeid for nedrustning var også tema for novemberutgaven av det månedlige nyhetsbrevet FN-linken, som går ut til lærere. Her får lærere informasjon om våre nettressurser om tema, samt aldersspesifikke undervisningsopplegg knyttet til læringsmålene i samfunnsfag. I JANUAR 2015 BLIR DET FILMPREMIERE på FN-sambandets nye film om sikkerhetsrådet. Arbeidet med filmen hadde oppstart høsten Filmen gir en kort visualisering og forklaring til vesentlige begreper, mekanismer og ord i arbeidet Sikkerhetsrådet gjør. Filmen er laget i undervisningsøyemed, til bruk for lærere og FN-sambandets foredragsholdere. Både filmen om Sikkerhetsrådet og filmen om bærekraftig utvikling vil bli en del av tilbudet vi har til skoleverket, tilgjengelige for allmenn bruk og nytt på FN.no, og publiseres på YouTube. 12

13 ILO og arbeidsliv Aktivitet FN-rollespill Foredrag Seminarer / Offentlige møter Kronikker 1 Totalt 591 Informasjonstjenesten om Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er inkorporert i FNsambandet og del av organisasjonens virke og mandat. Virksomheten finansieres over rammetilskudd fra Norad og gjennom et tilskudd fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). FN-sambandets ILO-informasjon har som formål å gi informasjon og øke kunnskapen om, og interessen og forståelsen for, ILOs arbeid og internasjonale arbeidslivsspørsmål. Studietur til Genève høsten 2014: FN-sambandet arrangerte en vellykket studietur til Genève i november der vi gav faglig påfyll om arbeidsliv og menneskerettigheter til våre medlemsorganisasjoner og FN-skoler. For første gang inviterte vi også lærere i yrkesfaglig studieretning til å være med. Totalt deltok 16 lærere i yrkesfaglig studieretning og 5 deltakere fra FN-sambandets medlemsorganisasjoner. Under besøket fikk deltakerne møte ILO, UNHCR, WFUNA, WHO og Norges faste FN-delegasjon. Tilbakemeldingene er svært gode, og FN-sambandet vil også i 2015 invitere nye skoler til å delta. 13

14 Bildetekst: Fornøyde studieturdeltakere foran flaggborgen til FN -paleet i Genève. Foto: Niaz Hamzazadeh. Rollespillet 49,- I 2014 utviklet FN-sambandet et rollespill for skoleverket som er knyttet til tekstilindustrien i lavkostland, og de etiske problemstillingene for forbrukere og motekjedene her hjemme. Dette rollespillet var ferdig utviklet i løpet av første halvår og ble tatt i bruk høsten Det er planlagt at rollespillet tilbys flere skoler i løpet av Bilde: Det er viktig å forstå at menneskerettighetssituasjonen i verden henger sammen med egen hverdag. Vilkårene for organisering i arbeidslivet i lavkostnadsland har en direkte link til oss som forbrukere og hvordan vi agerer. Foto: ILO / M. Crozet Arbeidslivsseminar for ungdom For ungdom fra politiske partier og organisasjonslivet, arrangerte FN-sambandet et arbeidslivsseminar om problemene og de etiske utfordringene i tekstilindustrien. Fantastisk engasjement fra deltagerne og Frida Ottesen fra serien Sweatshop. Tilbakemeldingene var at dette var svært lærerikt midt i julehandelstida! Magnus Berge fra ILOs arbeidstakerenhet i Genève fortalte om hvilken rolle internasjonale faglige rettigheter spiller i å forbedre arbeidernes vilkår i tekstilindustrien, og hva FN og ILO gjør for å bedre situasjonen. 14

15 Bilde: Seminaret ble avrundet med at deltakerne spilte R ollespillet 49,- som omhandler de etiske problemene i tekstilindustrien. Foto: FN -sambandet / Hasse Berntsen. Nyhetsbrev om ILO og arbeidsliv Hver måned sendes ILO-nyhetsbrevet ut. Det er en viktig oppgave for FN-sambandet å gjøre ILOs arbeid begripelig for folk flest, særlig når Norge de senere årene har satset tyngre på typiske arbeidsområder innenfor ILO-systemet. Stikkord for nyhetsbrevet er sysselsetting og arbeidsledighet, arbeidsmiljø og sikkerhet, arbeidsvandring og sosial dumping, likestilling, kampen mot barnearbeid, maritime standarder og næringslivets samfunnsansvar. Arbeidslivsinformasjon på nett: På FN-sambandets nettsider om arbeidsliv finnes fakta om ILO, nyhetsartikler, temasider, bakgrunnsinformasjon og ILOs konvensjonstekster i norsk oversettelse. I den norske ILO-komiteen har FN-sambandet observatørstatus. Komiteen er en treparts sammensatt gruppe for drøfting av ILO og Norges forhold til FN-organisasjonen. Komiteen holdt fem møter i 2014, hvor FN-sambandet deltok. 15

16 FN-informasjon FN-dagen i Oslo: Barnetoget i Oslo er en tradisjon. I år samlet toget 700 barn til feiring i Oslo sentrum. Foto: FN-sambandet / Fatima Elkadi. Aktivitet Foredrag FN-film FN-rollespill FN-stafett 1 39 Markeringer Seminarer/offentlige møter Kronikker 1 Totalt 9611 FN-dagen 24. oktober FN-dagen markeres over hele landet. FN-sambandet er med og arrangerer feiringen av FN med små og store markeringer på skoler, barnehager og med politiske møter landet over. Morgentravle mennesker fikk en hyggelig start på dagen da de i de store byene fikk utdelt kaffe fra FN-sambandet. Sammen med kaffen fikk de en liten informasjonsflyer som også inkluderte en FNdagsquiz. 16

17 FN-sambandet fikk formidlet budskapet om FN-dagen gjennom bred pressedekning som i live TVsendinger med intervjuer av assisterende generalsekretær Rune Arctander og statsminister Erna Solberg sammen i NRK Nyhetene, TV2 Nyhetskanalen og i NRK Supernytt, samt i flere av NRKs radiokanaler. FN-dagen fikk også bred pressedekning i alle landets nasjonale og regionale aviser og nettmedier med budskap fra pressemeldingene, kronikker og lokal dekning fra feiringen av FN-dagen. I OSLO gikk 664 barneskoleelever i barnetog gjennom paradegaten Karl Johan til Nationaltheatret sammen med FN-sambandet. TV-kameraene fanget opp hvordan FN-dagen ble feiret med korps og flagg, før barna fortsatte markeringen inne i teateret med utdrag fra forestillingen Doktor Proktors prompepulver. Statsminister Erna Solberg holdt tale for barna. FN-Filuren var selvskreven gjest og snakket med barna om hvorfor vi feirer, og hvorfor det er viktig at verdens stater samarbeider for fred og menneskerettigheter i FN. I ANLEDNING FN-DAGEN ville utenriksminister Børge Brende, Jamshed Kazi i UNDP, Asger Ryhl i UN Women og Shannon O Shea fra UNICEF gi svar på hvordan de ser for seg at Norges posisjoner kommer til å se ut Post FN-sambandet arrangerte ettermiddagsseminar om menneskerettighetene i FNs nye bærekraftsmål, på Ingensteds, i Oslo. Bildetekst: På FN-dagen arrangerte FN-sambandet sammen med UNICEF, UNDP, UNESCOkommisjonen, GRID Arendal, FOKUS og IOM debatt om menneskerettighetene i de nye bærekraftsmålene. Utenriksminister Børge Brende holdt innledning. Foto: Terje eller Fatima? AV ALLE ARRANGEMENTENE som fant sted i Trøndelag FN-dagen 2014, var det foredraget av Hans Wilhelm Steinfeld som tiltrakk seg mest publikum. 500 lærere, elever, studenter og samarbeidspartnere av FN-sambandet, tok turen til Storsalen i Studentersamfundet for å høre den 17

18 nylig avgåtte NRK-reporteren gjøre rede for Russlands rolle i internasjonal politikk. Steinfeld så på den seneste utviklingen i Ukraina i lys av tidligere hendelser, ispedd historier om private møter med verdensledere og opposisjonelle. Publikummet satte stor pris på Steinfelds spennende foredrag. Internasjonal uke I BERGEN arrangeres hvert år i oktober Internasjonal uke med FN-dagen som høydepunkt bergensere deltok på ett eller flere av 50 arrangement. Folkefesten på Torgalmenningen var størst, der hadde FN-sambandet stands og aktiviteter sammen med 20 andre organisasjoner. De mest populære innslagene var internasjonal folkedraktoppvisning, second-hand moteshow og Bollywooddans. På barnedagene var barna sammen med FN-filuren på konsert og barneløype. Et eget ungdomsprogram kjørte FN-rollespill, urettferdig fotballcup og grafittikurs. Internasjonal Uke arrangerer vi i samarbeid med lokale partnere både i Kristiansand, Bergen, Bodø og Tromsø. Studietur for lærere I april 2014 tok FN-sambandet en gruppe på 16 lærere fra åtte skoler med på en ukes studietur til New York. Hensikten med turen er at lærere skal få en personlig opplevelse av hvordan møtene i FN foregår, og et dypdykk i hvordan den norske FN-delegasjonen jobber. Før avreise var gruppen også gjennom et todagers forberedende seminar hos FN-sambandet i Oslo. Seminarrekker FN-SAMBANDET ØST arrangerte fire internasjonale seminarer i Oslo i Tre på våren og ett på høsten. Disse seminarene kombinerer filmfremvisning og debatt, og fyller Litteraturhuset med engasjerte tilhørere. DEBATTREKKEN INTERNASJONALT SEMINAR I TROMSØ har etter over 20 år blitt en institusjon i byen. De ukentlige seminarene på Tromsø bibliotek og byarkiv er godt besøkt av mennesker i alle aldre og fra ulike samfunnsgrupper. I løpet av 2014 har vi spesielt sett en økning av publikummere med flerkulturell bakgrunn og mennesker tilhørende ulike trossamfunn. I tillegg er det blitt større variasjon i den politiske bredden på seminarene. Internasjonalt Seminar har over 50 samarbeidsorganisasjoner i Tromsø, og stadig nye kommer til. I 2014 har flere spennende samarbeid oppstått mellom organisasjoner som tidligere ikke har hatt kontakt med hverandre. Aktuelle temaer belyses og diskuteres, men også problemstillinger som vanligvis ikke får så mye oppmerksomhet blir tatt opp. I løpet av 2014 har det blant annet blitt satt fokus på områder som Kurdistan, Russland, Pakistan, Haiti og Palestina. Klimautfordringene, asylbarn, internasjonale handelsavtaler, utvikling og radikalisering er blant temaene som ble tatt opp. Seminarrekken koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet, som begge også benytter seg av den unike arenaen Internasjonalt Seminar til å arrangere egne debattmøter. FN-SAMBANDET ROGALAND var i 2014 medarrangør av til sammen 10 frokostmøter i møteserien Global morgen i Stavanger, med til sammen 680 fremmøtte. Temaene i møtene spente fra aktuelle analyser av den politiske situasjonen i Kina, Somalia, Sør-Sudan og Egypt, til den økonomiske krisen i 18

19 Europa og korrupsjon i oljebransjen. FN-sambandet arrangerer Global Morgen sammen med Kulturhuset Sølvberget og Fribyforfatternettverket ICORN. ASPnet FN-sambandet er representert i UNESCOs arbeidsgruppe for skolenettverket ASPnet. 29 skoler er ASPnet-skoler i Norge. De har et ekstra trykk på undervisning om UNESCO-relaterte tema. FNsambandet ledet et arbeidsverksted med 50 lærere fra ASPnet-skoler, på Kongsberg i april Vi holdt i tillegg foredrag om vårt undervisningstilbud. Samarbeidsavtaler NY SAMARBEIDSAVTALE I TRØNDELAG kom på plass i Sør-Trøndelag Fylkeskommune tok kontakt for å bli FN-fylkeskommune. I avtalen ligger det at alle de videregående skolene i fylket blir FN-skoler og at FN-sambandets tilbud til skolene blir enda bedre profilert, blant annet gjennom at FN-sambandets ansatte deltar på møter i ulike fagnettverk. FN-sambandet Trøndelag håper å få til en liknende avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune i

20 Informasjonstjenesten Pressearbeid FN-sambandet blir mye brukt av media både som kilde og intervjuobjekt. Vår medieovervåking for 2014 viser at vi hadde 577 oppslag i mediene. FN-sambandet presenteres i alle mediekanaler gjennom året, alt fra TV, radio, trykte medier og ikke minst i nettmedier. Som grafen viser, har det vært stor pågang i enkelte spesifikke måneder. Noen av topp-månedene er preget av markeringer av FN-dager og FN-sambandets aktiviteter, mens andre er mer basert på en spesifikk FN-sak. I 2014 var det særskilt markeringene av FN-dagen, FNs klimarapporter og Menneskerettighetsrådets vurdering av Norge som fikk mest oppmerksomhet. FN-sambandet jobber kontinuerlig for å være en god kilde for mediene, i tillegg til å være en meningsytrer i det offentlige rom. FN-sambandet har stor spredning i typen medieoppslag som dekkes av massemediene. Vi får dekning av egne arrangement både nasjonalt og lokalt. Det har vært en rekke oppslag i lokalaviser gjennom året, om blant annet FN-rollespill, Ungdomspanelet, FN-stafetten og markeringer av FN-dager. 20

21 Som aktør i den offentlige debatten har FN-sambandet hatt 11 kronikker på trykk i nasjonale og regionale aviser. Pressemeldinger Vi sendte ut 32 pressemeldinger i løpet av FN-sambandet har valgt å benytte tjenesten MyNewsDesk (MND) for å sende ut pressemeldinger. MND er et nettbasert koblingspunkt mot journalister og redaksjoner. Våre pressemeldinger, bilder og rapporter, tilgjengeliggjort for pressen via MND, ble lest 7657 ganger i 2014, Av disse var 3889 lest på epost, 3768 ble lest via vårt nyhetsrom på MND. På MND har vi per i dag 1361 mediekontakter. Bibliotektjenesten Nye FN-rapporter legges løpende ut på våre nettsider på fn.no/bibliotek, og vi vedlikeholder der også et digitalt arkiv over FN-avtaler. Via vårt kontaktskjema på FN.no og via telefon har vi svart på cirka 500 henvendelser i løpet av året, og FN-filuren har svart på rundt 350 spørsmål. Henvendelser kommer fra skoleelever som søker opplysninger til diverse oppgaver, spørsmål om hjelp fra FN i spesifikke saker, veiledning om FNdokumentasjon og hvordan få jobb i FN. FN-sambandet har fagansvaret for FN på Store Norske Leksikon og redigerer og administrerer de artiklene der som dreier seg om oppbygning og organisering av FN. FN-sambandet på nett Over 1,8 millioner besøkte FN-sambandets nettsider i 2014, et tall vi er stolte av, og som forplikter oss til å levere et stadig bedre digitalt tilbud. I 2014 har vi jobbet med universell utforming og vi har lansert flere nye statistikkfunksjoner på Globalis. FN-filuren har blitt utvidet med nye spill og nye temasider. 21

22 Innholdet på skoleseksjonen har blitt revidert det siste året, samtidig som layout har blitt løftet. Dette har gjort at skolesidene våre har blitt en av våre mest besøkte seksjoner på FN.no, med 80 prosent vekst i sidevisninger bare på denne seksjonen alene. Globalis og FN.no ble i 2013 tilpasset en mobil internetthverdag og det har slått svært positivt ut i besøkstallene for FN.no og Globalis blir stadig brukt som kilde av både nasjonal og lokal presse. Informasjonen på våre nettsider blir brukt som bakgrunnsinformasjon til nyhetssaker og som direkte kilde til faktaopplysninger i avisenes reportasjer. FN-sambandets distriktskontorer er viktige bidragsytere til FN-sambandets nettsatsning for å vise bredden i organisasjonen. 22

23 Tabell 1: Besøk, alle FN-sambandets nettsteder. Besøk Vekst Sidevisninger Vekst FN.no % % Globalis Norge % % Globalis Norden % % FN-filuren % % Opplev.FN.no % % Ungdomspanelet % % Totalt Norge % % Totalt Norden % % FN-sambandet bruker store ressurser på å kommunisere med våre brukere på nett. Her følger en oversikt over våre nettsteder. FN.no Nettstedet FN.no inneholder faktainformasjon om FN-systemet, aktuelle temaer og nyheter, samt egne skolesider beregnet på elever og lærere. Våre temasider om menneskerettigheter og FNs tusenårsmål er spesielt godt besøkt. Vi har gjennom flere år jobbet systematisk med å holde FN.no oppdatert som nummer én kilde til grundig FN-informasjon på norsk, og dette ser vi resultater av nå: Vi målte over 2 millioner sidevisninger på FN.no i 2014 mot 1,4 millioner året før. Dette er en økning på hele 46 % fra året før. I 2014 hadde nettstedet besøk mot året før. Trender på FN.no gjennom 2014: Besøkende blir lenger på FN.no og leser flere sider når de besøker FN.no. Etter at vi i 2013 hadde store tekniske utviklingsprosjekter har vi gjennom 2014 prioritert innholdsutvikling både på temasidene og skolesidene. Våre skolesider opplever nå en svært god besøksvekst, med 80 % vekst fra 2013 til I 2013 la vi om våre nettsider til mobilvennlig teknologi. Den sterke veksten fra 2013 til 2014 tolker vi også som et resultat av dette. 23

24 Globalis Nettstedet Globalis er FN-sambandets atlas og oppslagsverk om land, konflikter, geografi, statistikk, kart og grafikk om FN-relaterte tema. Nettstedet har stadig flere brukere, med skoleverket som målgruppe nummer en. I 2014 opplevde vi en svært god besøksvekst i Norge og formidabel vekst i de andre nordiske landene. Vi har registret 2,7 millioner besøk i 2014 og 10 millioner sidevisninger. Samarbeidet med de andre nordiske FN-forbundene om nettsidene fungerer godt, og satsingen på sidene har blitt styrket i løpet av året. Å holde sidene oppdatert og aktuelle er et omfattende arbeid, og absolutt nødvendig for å holde på brukerne. I tillegg til det løpende oppdateringsarbeidet har vi i 2014 produsert temasider knyttet til FNs klimarapporter, med kart, figurer og tabeller, samt andre temasider knyttet til befolkning, menneskerettigheter, ressurser og fattigdom. Vi har også utviklet en tidslinjefunksjon knyttet til våre konflikter, som viser overordnete hendelser i konfliktene. Palestina og Ukraina er de prioriterte konfliktene i år. I tillegg har vi utført et større arbeid med å utvikle ny inngang til det å kunne sammenligne to land på en visuell og oversiktlig måte. Vi mener løsningen har blitt både innbydende og tankevekkende. Den 24

25 ble ferdigstilt i desember, og vil derfor først kunne måles på bruk i Vi har i løpet av året holdt foredrag om nettstedet på lærerutdanningen i Stavanger og Oslo, samt til lærere på Geografikonferanse i Trondheim, som er våre kjernebrukere. FN-filuren.no FN-filuren er beregnet på de yngste skoleelevene og de eldste barnehagebarna. FN-filuren eksisterer både som heldraktsfigur og som hånddukke og treffer barna på ulike arrangementer landet rundt, på for eksempel FN-dagen. FN-filuren har også sitt eget nettsted: en digitalt læringsressurs om FN, barnas rettigheter og om verden. Vi er glade for å kunne tilby et pedagogisk tilpasset læremiddel for de minste, som enkelt kan brukes på pc, nettbrett, mobil og elektroniske tavler. Nettstedet hadde i år besøk. Temasidene og veiledningssiden til de voksne ble helt nye høsten Med pedagogiske spill og tekster brukes nettstedet i skole og barnehage, og danner utgangspunkt for videre samtale med barna. Til tross for en liten nedgang i antall besøk fra i fjor, gjenspeiler antakelig et utvidet og oppdatert innhold seg i årets dobling av antall sidevisninger. Datoene rundt FN-dagen, hvor vi vanligvis har veldig høye besøkstall, gir sidevisninger i år. I 2014 startet også et større prosjekt med å utvikle nye spill. Ni nye spill lanseres januar

26 Opplev.FN.no Opplev.FN.no er FN-sambandets nettsider skreddersydd med FN-informasjon til ungdomsskolene, men vi ser også at de slår godt an på videregående og på mellomtrinnet. På dette nettstedet finner elevene spill, filmer, bilder og aktiviteter som til sammen gir en levende presentasjon om FN. I 2014 har vi satset på å markedsføre disse sidene. Vi har inngått et samarbeid med Subject Aid som sender ut undervisningsmateriell gratis til skolene. Vi har utarbeidet et eget oppgavehefte med oppgaver tilpasset kompetansemål for samfunnsfag i ungdomsskolen, samt en lærerveiledning med fasit og tips til bruk av sidene. Heftene har vært svært populære og blitt revet bort hver gang vi har trykket opp nye. Fra august til november sendte vi ut 8000 hefter og 400 lærerveiledninger. Opplev.FN.no markedsføres også gjennom nyhetsbrevet FN-linken som når ut til alle FN-sambandets medlemsskoler. I tillegg promoterer vi sidene når vi er ute på skolebesøk eller har lærerseminar. Ungdomspanelet Seks engasjerte ungdommer har bidratt i bloggkollektivet Ungdomspanelet i Disse seks har bidratt med innlegg om ulike temaer som har med FN eller internasjonale forhold å gjøre. Ungdommene er mellom 15 og 20 år, og er valgt for et kalenderår. Nettstedet hadde en formidabel besøksvekst i fjor på 164 prosent, og tallene holder seg forholdsvis stabile i år. I år arrangerte vi for første gang en halvårssamling for panelet, en møtepunkt midtveis for å hente ny inspirasjon til arbeidet med bloggen. Flest besøk fikk ungdomspanelets videohilsen til verdens lærere, i anledning FNs internasjonale dag for lærere. Sosiale medier FN-sambandet benytter Facebook for å promotere nytt innhold, kampanjer og tilbud til skoleverket - og for å gi tips til lærere og elever om visuelle hjelpemiddel som belyser tema vi har på nettsidene våre. Både Facebook og Twitter benyttes til informasjon og promotering av kampanjer, men også til å svare på spørsmål og henvendelser fra publikum. Vi hadde ved utgangen av året likes på våre ulike Facebook-sider. Dette inkluderer Globalis, Ungdomspanelet og FN-sambandets egen Facebook-side. På Twitter har FN-sambandet 3700 følgere. 26

27 Organisasjonen FN-sambandet Landsmøte Landsmøtet finner sted annethvert år, og forrige landsmøte ble avholdt mai Internasjonal deltagelse WFUNA Over 100 land har egne FN-samband, svært ulike i både størrelse og aktivitet, men med en felles målsetting om å være en folkebevegelse for FN. FN-sambandene er, i likhet med FN-sambandet i Norge, med i WFUNA World Federation of United Nations Associations. Det ble avholdt to styremøter i WFUNA i I tillegg til vanlige styresaker som budsjett/økonomi, aktivitetsplaner etc var det møter med ulike deler av FN-systemet. FN-sambandet i Norge har fortsatt sin støtte til det Sør Afrikanske FN-sambandet noe som gjorde det mulig for dem å opprettholde sin deltakelse i kompetansedannende kurs i menneskerettigheter i Geneve. WFUNA arrangerer også faste regionale møter, i 2014 ble det avholdt ett møte i Europaregionen. De europeiske styrelederne og generalsekretærene møttes i Geneve. Ungdomsrepresentantene inviteres også til disse møtene. Nordisk samarbeid Norge var vert for det årlige nordiske generalsekretærmøtet. Det var god deltakelse fra alle de fem nordiske landene, i tillegg var UNRIC (FNs informasjonskontor i Brussel) representert. Den nordiske gruppen møtte politisk ledelse i Utenriksdepartementet, der de fikk en redegjørelse fra statssekretær Hans Brattskar om de norske prioriteringene før FNs generalforsamling. De nordiske FN-sambandene møtes en gang i året med FN-organisasjonene som er plassert i København. De fleste av FN-organisasjonene var representert på møtet. Et viktig utfall av dette møtet var enigheten om å få til et tettere samarbeid mellom FN-organisasjonene og FN-sambandene. For oss fra norsk side var det ekstra interessant å møte lederen av UNOPS, Grete Faremo, en organisajon som vi ser frem til å samarbeide med. Samarbeid med FNs informasjonstjenester FN-sambandet trenger oppdatert kjennskap og kunnskap om aktivitetene til FN. Tett kontakt med FNs informasjonskontor i Brüssel og de norske delegasjonene i New York og Genève er derfor viktig, i tillegg til jevnlige reiser til FN-byene for å bygge kompetanse. Gjennom FN-byen i København hvor 10 FN-organisasjoner holder hus, har FN-sambandet bygget seg opp en kontaktflate som er viktig for informasjonsformidlingen i Norge og Norden. 27

28 FN-sambandet i tall FN-sambandet har i 2014 hatt 29 medarbeidere i faste stillinger. I tillegg har FN-sambandet engasjert medarbeidere i tidsavgrensede prosjekter og til kontrete aktiviteter. FN-sambandet har også hatt studenter fra høgskoler og universiteter, samt personer i arbeidstrening i praksis. De ansatte har gjennom året fordelt seg på følgende avdelinger: Hovedkontoret (Oslo) FN-sambandet Nord (Tromsø) FN-sambandet Trøndelag (Trondheim) FN-sambandet Øst (Oslo) FN-sambandet Sør (Kristiansand) FN-sambandet Rogaland (Stavanger) FN-sambandet Vest (Bergen) 14 ansatte 3 ansatte 2 ansatte 3 ansatte 2 ansatte 2 ansatte 3 ansatte FN-sambandet har ikke hatt spesielt høyt sykefravær i Rutiner for oppfølging av sykemeldte har blitt brukt i tilfeller der det har vært langtids sykemelding. Ingen ansatte har blitt utsatt for skader eller ulykker. Generalsekretær i FN-sambandet er kvinne og kjønnsbalansen i organisasjonen er god. Det er ikke satt i gang spesifikke tiltak for å styrke likestillingen. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) har hatt tre møter i 2014 og behandlet løpende saker i tillegg til å følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen fra Tilbakemeldinger som er gitt til AMU gir inntrykk av et godt arbeidsmiljø. Kompetansebygging FN-sambandet driver målrettet kompetanseheving av ansatte for at organisasjonen til enhver skal kunne oppfylle mandatet. Det er gjennomført kompetansebygging og skolering innen FN-faglige spørsmål, samt innen kommunikasjonsfag som oppfattes som relevante verktøy for organisasjonen. Det er benyttet tiltak som felles forelesninger for alle ansatte og kursing av enkeltansatte på spesifikke områder. Det er særlig kompetanseheving innenfor de prioriteringer temaene i FNsambandets strategi som er prioritert. Framtidsutsikter I perioden har FN-sambandet en fireårig rammeavtale med Norad, noe som sikrer en forutsigbar og stabil økonomi. Avtalen løp ut 31.desember og UD har gitt organisasjonene beskjed om at de ikke er villige til å gå inn i nye rammeavtaler fra Dette har gjort at FNsambandet og de andre organisasjonene som mottar støtte fra informasjonsstøtten har søkt om forlengelse av gjeldende avtale for ett år. Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholdt et kutt på 31 millioner i informasjonsstøtten, etter press fra ulikt hold, ble dette gjort om i behandlingen i Stortinget og posten til informasjonsstøtte ble 28

29 stående på nivå med Stortinget kom i tillegg med følgende merknad: Komiteen viser videre til at det er behov for en gjennomgang og revisjon av regelverket for støtteordningen og forutsetter at dette arbeidet gjennomføres i naturlig konsultasjon med organisasjonene i løpet av De siste årene har FN-sambandet og Norad snakket om behovet for en gjennomgang av FNsambandet. Dette ble en realitet i 2014, gjennomført av det danske konsulentselskapet Konsulentnettværket. Dette var en fin mulighet til å få et utsideblikk på virksomheten. Resultatet ble en rapport som både hadde gode anbefalinger til videreutvikling av organisasjonen, men den hadde også store svakheter i analysearbeidet. FN-sambandet jobber videre med en implementeringsplan for de anbefalingene som vi mener vil gjøre FN-sambandet til en enda bedre organisasjon, ett arbeid som er inspirerende og verdifullt. På grunn av endringen i finansieringsgrunnlaget, og at muligheten for å søke om ny rammeavtale forsvant var det heller ikke nødvendig å vedta ny strategi i forkant av søknad til Norad i oktober. Derfor vedtok styret at strategien skal presenteres for Landsmøtet på ordinær måte. En strategigruppe er satt ned for å utarbeide strategien frem mot landsmøtet. Som grunnlag for strategigruppa, har det blitt gjennomført en dokumentanalyse av forrige strategi og andre plandokumenter i FN-sambandet, samt to notater som dekker framtidsutsikter på den globale arenaen og den digitale tilstedeværelsen i skoleverket. 29

30 Hovedstyret i 2014 Styreleder: Helga Hjetland (Utdanningsforbundet) Nestleder: Anja Bakken Riise (SAIH) Dagne Hordvei (Tekna) Henrik Munthe (NHO) Finn Erik Thoresen (LO) Markus Nilsen Rotevatn (LNU) Jarle Rotvold Johansen (ansatterepresentant i styret) Distriktsrådsrepresentanter i styret (repr. og vara annet hvert år): Annette Killengren (Nord) / Vara: Jacob S. Thompson (Trøndelag) Elin Monstad (Vest) / Vara: Inger Gjønnes (Øst) Bjørn S. Berg (Rogaland) / Vara: Ragnar Steinstad (Sør) Vararepresentanter Arne Kittang (Bahai-samfunnet) Odd Helge Olsen (NVIO) Ingeborg Breines (IKFF) 30

31 Medlemsorganisasjoner FN-sambandet har 60 medlemsorganisasjoner. Humanitære, ideelle, kulturelle og religiøse organisasjoner (Liv) 4H Norge Antislaveriselskapet Atlasalliansen Bahai-samfunnet i Norge Care Norge Caritas Norge Changemaker CISV Norge Det kurdiske kulturforbundet i Norge Det kurdiske ungdomsforbund Det norske totalavholdsselskap En Verden Europabevegelsen Forut Human-Etisk forbund Impact Norway Inner Wheel Norge Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Juvente Kirkens Nødhjelp Landsforeningen for hjerte og lungesyke Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) Landsrådet for norska barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Noregs ungdomslag Norges Fredslag Norges Fredsråd Norges Handikapforbund Norges kristelige studentforbund Norges kvinne- og familieforbund Norges Naturvernforbund Norges Røde Kors Norges Speiderforbund Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner Norgesunionen av Soroptimister Norsk Esperanto-Forbund Norsk Folkehjelp Norsk kvinnesaksforening Norsk studentorganisasjon Operasjon Dagsverk Redd Barna SAIH Studieforbundet AOF Utviklingsfondet Øst-Kurdistans Demokratiske Ungdomsunion i Norge 31

32 Arbeidslivsorganisasjoner (Liv) Den norske advokatforening Fagforbundet Handel og kontor Landsorganisasjonen i Norge LO Norsk arbeidsmandsforbund Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk sykepleierforbund Norsk Tjenestemannslag Norsk Transportarbeiderforbund Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Politiets Fellesforbund Spekter Tekna, teknisk-naturvitenskapelig forening Unio Utdanningsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 32

33 33

34 Vi bekrefter at dette er FN-sambandets årsberetning for 2014: Helga Hjetland, styreleder Anja Bakken Riise, nestleder Henrik Munthe Finn Erik Thoresen Dagne Hordvei Markus Nilsen Rotevatn Jarle Rotvold Johansen Annette Killengreen Elin Monstad Bjørn S. Berg Kari Solholm, generalsekretær 34

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2014 1 Feiring av FN-dagen 2014 ved kulturhuset i Arendal. Foto: GRID-Arendal Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2014 6 Våre aktiviteter gjennom året 16 Informasjonstjenesten

Detaljer

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013

FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 FN-SAMBANDETS ÅRSBERETNING 2013 1 FN-dagen i Bergen: Roseutdeling ved den offisielle markeringen i Musikkpaviljongen. Foto: Robert Bergsvik. Innhold 3 Styreleiaren har ordet 5 FN-sambandet 2013 6 Våre

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6.

Innhold. Styreleiaren har ordet. Styreleiaren har ordet 3. Hovedsatsningsområder 4. FN-dagen 5. FN-sambandet på nett 6. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 3 Innhold Styreleiaren har ordet 3 Hovedsatsningsområder 4 FN-dagen 5 FN-sambandet på nett 6 FN-stafetten 10 Vervekampanjen 12 Prosjekter 13 Internasjonal

Detaljer

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG

Organisasjonsgjennomgang. FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Organisasjonsgjennomgang FN-sambandet FN-SAMBANDETS INNSPILL TIL UTKAST AV ORGANISASJONSGJENNOMGANG Innledning FN-sambandet takker for rapporten om gjennomgang av oss. Det var med glede og spenning vi

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14

16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 16/14 Protokoll styremøte 20.05.14 FN-sambandet, Storgata 33 a Tilstede: Styreleder Helga Hjetland, nestleder Anja Bakken Riise, Dagne Hordvei, Markus Nilsen Rotevatn, Jarle Rotvold Johansen, Arne Kittang,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Årsmelding 2011 HivNorge

Årsmelding 2011 HivNorge Årsmelding 2011 HivNorge [INNHOLD 2011] 3 4 5 FORORD Selv om hivepidemien i Norge kan virke bagatellmessig i forhold til hva mange andre land opplever, har vi ennå ikke klart å redusere det årlige antall

Detaljer

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo.

2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og miljø (ForUM) torsdag 23. april kl 10-15 Miljøhuset Mariboes gate 8, Oslo. Sakspapirer ForUM Årsmøte 2015. Side 1 av 88. Til ForUMs medlemsorganisasjoner Til orientering: Miljøverndepartementet og Norad Oslo, 24. mars 2015 2. innkalling til Årsmøte 2015 Forum for utvikling og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HivNorge

ÅRSMELDING 2014 HivNorge ÅRSMELDING 2014 HivNorge Styrets ord Åpent styre og ny generalsekretær Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye debatt om, både i vår organisasjon og blant andre som jobber på hivfeltet. HivNorge

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Side 1. Likestillings- og diskrimineringsombudet. Årsrapport 2011. 2011 Årsrapport

Side 1. Likestillings- og diskrimineringsombudet. Årsrapport 2011. 2011 Årsrapport Side 1 2011 Årsrapport Oslo 2012 ISBN 978-82-92852-57-6 Innholdsfortegnelse Side 3 Innhold 1. Lovhåndheving side 7 1.1 Antall behandlede klagesaker side 7 1.2 Antall saker etter hasteparagrafen side 8

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold 214 Årsmelding 3 ÅRSMELDING 214 Innhold Kapittel 1 Leders beretning 4 Kapittel 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 6 Hovedtall i 214 7 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 7 Kapittel 3 Årets

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

i praksis Folkehjelpåret 2007

i praksis Folkehjelpåret 2007 i praksis Folkehjelpåret 2007 1 Folkehjelpåret 2007 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære organisasjon. Vår visjon er solidaritet i praksis. Vi støtter mennesker slik at de selv kan forsvare og

Detaljer

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert

Årsberetning 2012. Foto: Camilla Pedersen. Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert Årsberetning 2012 Foto: Camilla Pedersen Endelig er jeg tilbake. Tusen takk! Torun, 18 år, hjertetransplantert organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Bilde av hjertetransplanterte Torun Bjørgo

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis Solidaritet i praksis RESULTATRAPPORT 2014 Dette er Norsk Folkehjelp En uredd organisasjon med sterke meninger Resultatorientert og løsningsfokusert Tar standpunkt basert på kunnskap og erfaringer Utfordrer

Detaljer

Årsmelding 2012 25. april 2013

Årsmelding 2012 25. april 2013 Årsmelding 2012 25. april 2013 Innhold Innledning... 2 1) Satsingsområde organisasjon... 4 2) Satsingsområde energi, klima og samferdsel... 9 3) Satsingsområde naturmangfold... 13 4) Internasjonalt arbeid...

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s. INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer