Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem"

Transkript

1 Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst Vår 2006 Ført i pennen av Styret 05/06

2 Forord Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2005 til våren De er hentet ut fra Styrets server mars Det er ikke gjort redaksjonelle endringer i referatene utover det kosmetiske. Hensikten med å samle og trykke opp disse referatene er utelukkende for å bevare dem for ettertiden. Håper dette heftet er til nytte og glede for fremtidige engasjerte sjeler. Her i Huset 25.mars 2008 Øyvind Aass Leder for Studentersamfundet i Trondhjem Utgitt av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem, mars 2008 Opplag 10 eksemplarer Tapir Uttrykk 2

3 Innhold Forord...2 Innhold...3 Styret 05/ Immatrikulert?...5 Forklaringa på alt!...6 Veivalg for fremtiden...7 Storm menneskeskapt ekstremvær...9 Afrika Berre vårt ansvar?...11 Øst for eden...13 Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA Bypremiere...17 Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA...22 Revyforestilling UKA...23 Revyforestilling UKA...24 Revyforestilling UKA...25 Krig gjennom linsa...26 Valg og kosetime...27 Forsvar mot svartekunster Cirkus Løvebakken Fiskekrigen Post Kyoto...33 Den store språkfesten UKEsjefvalg Atomtrusselen som likevel ikke forsvant til Stortinget skil oss ad?...41 Føde, jeg? Nei takk!...44 Leiarval!...45 Mjød vs. Cola!...50 Holocaust-industrien!...52 NTNU United del 2 - It is now or never De britiske giganter - et festmøte om Monty Python...57 Joachim Nielsen ( )...59 Generalforsamling...60 Den gylne augneblinken...63 No livnar det i lundar

4 Styret 05/06 Leder: Mari Raunsgard Nestleder: Øyvind Pedersen Økonomiansvarlig: Mari Martinsen PR-ansvarlig: Melina Garcia Presseansvarlig: Thor Richard Isaksen Arrangements- og kunstnerisk ansvarlig: Lene Standnes Eilertsen Politisk profil-ansvarlig: Erlend Bø Temaansvarlig: Beate Engelschiøn 4

5 Samfundsmøte Immatrikulert? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 5. Festtale ved Mari Grydeland og Gunhild Dahlberg 6. Kunstnerisk ved StudentTV 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Candiss 9. Festtale ved Stian Hovland Pedersen 10. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater 11. Sofaprat med festtalerene Sigurd Myhre stilte spørsmål om hvordan han skulle skaffe penger i tillegg til å studere. 12. Hilsen til studentene 13. Allsang 14. Eventuelt Margaret Lian Knutsen fortalte at hun var glad for å være tilbake på Samfundet igjen Amund Aune Nilsen fortalte om opptak for Under Dusken Sigurd Myhre informerte om opptak til UKA 15. Kritikk av møtet Endre Sjåk kommenterte møtet 16.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 5

6 Samfundsmøte Forklaringa på alt! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. Erlend Bø leste opp lovforslag fra Rådet og Anders Sund Rydningen som skal behandles neste lørdag, Politisk femminutt Ingen ytringer 3. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 4. Innledning ved Ola Hunderi 5. Pause 6. Kunstnerisk Snaustrinda Spelemannslag 7. Innledning ved Øyvind Grøn 8. Kunstnerisk ved Studentradion i Trondheim 9. Innledning ved Kristian Fossheim 10. Spørsmål til innlederne Følgende stilte spørsmål til innlederne; Erlend Hamnaberg Stian Martinsen Lars Jensen Eivind Kleiven Halvard Breistein Allan Berzi Anne Lise Aastad 11. Eventuelt Martin Svarva informerte om opptak til ISFiT-Styret. Erlend Lindeberg informerte om opptak til UKA. Det ble informert om at det var funnet en kortholder. 12. Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte styret for ikke å opplyse om taleliste før etter pausen. 13.Møtet er hevet Erlend Bø, referent Øyvind Pedersen, møteleder 6

7 Samfundsmøte Veivalg for fremtiden Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt 4. Presentasjon av Tekna Tekna ved Kari Langvik presenterte Tekna og stilte debattantene noen åpningsspørsmål. 5. Debatt med spørsmål fra salen 6. Pause Debatantene var Ine Marie Eriksen (H), Heikki Holmås (SV), Karin Yrvin (AP) og Åge Austheim (FPU). Ordstyrer var Aslak Bonde. Aslak bonde tok opp spørsmål fra punkt fire. Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Ingborg Ligaarden Eirik Sandås Sjur Øyen Kjersti Marie Stensrud 7. Kunstnerisk ved Pirum 8. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen; Per Phillip Tjeransen Carl Fredrik Tjeransen - Replikk; Carl Fredrik Tjeransen Andreas Lillebø Sjur Øyen Maria Serafia Fjellstad - Replikk; Maria Serafia Fjelstad Jens Maseng Anne Marie Vælstad Siri Holm Lønseth Harald Rødseth Erik Pedersen - Replikk; Sjur Øyen Andreas Lillebø Maria Serafia Fjelstad Jens Maseng 7

8 9. Eventuelt Beate Engelschiøn Kari Langvik - Replikk; Ingeborg Lian Eirik Sandås informerte om at Velferdstinget har kontor på NTNU og at alle er velkomne innom. Maria Serafia Fjelstad informerte om MedHum og konsert etter debatten. Carl Fredrik Tjeransen informerte om Studenttingsmøte Jens Maseng informerte om fagdag på filosofisk institutt. Carl Fredrik Tjeransen informerte om forhåndsstemming på NTNU. Eirik Sandås informerte om forhåndsstemming på HIST. Mari Raunsgard informerte om neste Samfundsmøte og konsert med Apes and Babes i Klubben. 10. Kritikk av møtet Helga Eidhamer savnet deltakelse fra De grønne i debatten. Eirik Sandås lurte på hvorfor de som allerede hadde stemt var til stede i salen og han savnet Venstre. 11.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 8

9 Samfundsmøte Storm menneskeskapt ekstremvær Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Grunnet feil i saksbehandling ble ikke tidligere annonsert valg av representant til Rådet og lovendringsforslag gjennomført. Øyvind Pedersen kunngjorde valg av representant til Rådet lørdag 10. september. Det ble informert om at Lovendringsforslag fra Anders Sund Rydningen og Rådet blir behandlet lørdag 10.september Begge disse henger på tavlen ved kontrollkontoret 3. Politisk femminutt Ingen ytringer under dette punktet 4. Innstilling til Rådet Styre innstiller Mona Dalsaune som representant til Rådet frem til det skal holdes ordinært valg ved årsskiftet. Hun presenterte seg selv fra talerstolen. 5. Innledning ved Sigbjørn Grønås 6. Pause 7. Innledning ved Steinar Lem 8. Innledning ved Tord Lien 9. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Sigbjørn Grønås, professor i meterologi fra UiB, Steinar Lem, Fremtiden i våre Hender, og Tord Lien, FRP. Mari Raunsgard ledet debatten. Følgende personer stilte spørsmål til panelet: Nils Jørgen Selbekk Andreas Pedersen Øystein Hetland 10. Eventuelt Gøril Forbord informerte om ISFiT-opptak 12.september Øyvind Vessia informerte om café NordSør torsdag 8.september Mari Raunsgard informerte om at det blir valg til Rådet og behandling av lovendringsforslag lørdag 10. september 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer under dette punktet 9

10 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 10

11 Samfundsmøte Afrika Berre vårt ansvar? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer under dette punktet. 4. Suppleringsvalg til Rådet Mari Raunsgard presenterte styrets innstilte kandidat, Mona Dalsaune. Hun ble valgt av Storsalen ved akklamasjon som suppleringsrepresentant til Rådet. 5. Behandling av lovendringsforslag fra Rådet og lovendringsforslag fra Anders Sund Rydningen Anders Sund Rydningen presenterte sitt forslag. Rådet ved Trine Viken Sumstad presenterte sitt forslag. Anders Sund Rydningen hadde en replikk for å klargjøre forskjellen mellom de to forslagene. Trine Viken Sumstad hadde en replikk for å presisere betydningen av forslaget. Gøril Forbord hadde en replikk som støttet den eksisterende praksis rundt valgordningen. Voteringsorden var: Først Anders Sund Rydningen sitt forslag mot de eksisterende lovene. Deretter Rådet sitt forslag mot de eksisterende lovene. Votering skjedde ved opprekking av medlemskort. Votering over Anders Sund Rydningen sitt lovforslag endte: For: 71 Mot: 33 Avholdene: 6 Forslaget falt. Maria Serafia Fjellstad tok replikk på at voteringsordenen favoriserte forslag nummer to og ønsket at Storsalen skulle bestemme hvilke ordning man skulle bruke. Magnus Holla Sivertsen presiserte at dette trengte en behandling. Ordstyrer opplyste om at man ikke kunne forandre voteringsorden når det ene valget allerede er gjort. Votering over Rådet sitt lovforslag endte: For: 54 Mot: 45 Avholdene: 28 Forslaget falt. 11

12 6. Innledning ved Alf Morten Jerve 7. Pause 8. Kunstnerisk ved StudentTV 9. Innledning ved Hilde Frafjord Johnson 10. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Alf Morten Jerve og Hilde Frafjord Johansen Følgende personer hadde innlegg til panelet: Martin Svarva Amund Aune Nilsen Anne-Lise Aastad Gøril Forbord - Replikk fra: Kirsten Helene Teige og Marthe Sumstad. Øystein Hetland - Replikk fra: Gina Marie Østmo 11. Eventuelt Martin Svarva informerte om opptak til ISFiT-styret. Svein Halvor Halvorsen anbefalte å jobbe med ISFiT og informerte om at det blir startet lokallag for Fremtiden i våre hender i Trondheim og alle er velkomne til å bli med. Eivind Lindeberg minnet om at det er èn siste sjanse til å bli med på UKA. Anne-Lise Aastad oppfordret Samfundet til å bruke rettferdige varer. Anders Ryen informerte om kinoforestilling. 12. Kritikk av møtet Amund Aune Nilsen takket for et bra møte og at det ikke ble snakket valgkamp selv om det nærmet seg valget. 13.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Erlend Bø på vegne av Mari Raunsgard, møteleder 12

13 Samfundsmøte Øst for eden Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 2. Politisk femminutt Ingen ytringer 3. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Symfoniorkester 4. Innledning ved Hans-Wilhelm Steinfeld 5. Pause 6. Kunstnerisk ved StudentTV 7. Talerstolen åpnes for spørsmål Følgende personer stilte spørsmål fra talerstolen: Hanne Marte Furuset Katrine Jensen Kirsten Helene Teige Andreas Pedersen Ola Lenes 8. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene Mari Raunsgard informerte om konsert på Knaus senere på kvelden 9. Kritikk av møtet Ingen ytringer 10.UKA tar over huset 11.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 13

14 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U-1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sigurd Myhre og Eli Anne Simensen takket alle de 133 som har arbeidet på revyen Bjørnar Holmen roste revyen, kostymene og mimret om UKA og Samfundet 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 14

15 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U2.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 15

16 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U2.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om konsert med Pirum i Storsalen kl Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 16

17 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Bypremiere Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Ola By Rise 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Per Ivar Maurdal fortalte at han var stolt av det UKA har fått til. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 17

18 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-1.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Marianne Meløy og Stian Hovland Pedersen 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 18

19 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-1.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Idar Lind 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sigurd Myhre takket alle for fremmøtet 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 19

20 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-2.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet, referent Mari Raunsgard, møteleder 20

21 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-2.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet, referent Mari Raunsgard, møteleder 21

22 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 22

23 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Erlend Bø, referent Mari Raunsgard, møteleder 23

24 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Visekongen av Fusa 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerer om konsert med Pirum, Knauskoret og Candiss senere på kvelden 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 24

25 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Styret informerte om at det avholdes valg til Rådet, onsdag 16.november. Styret informerte om at det avholdes valg til redaktører for Under Dusken, Studentradioen og StudentTV, onsdag 16.november. Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Øyvind Brandtzæg 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sverre Wiik Øberg gratulerte alle med en vell gjennomført uke. Mari Raunsgard informerte om Jubileumsbokkomiteen og oppfordret alle til å bidra til dette. 11. Kritikk av møtet Kulturministrer Trond Giske takket for et flott møte og takket alle som jobber med UKA og Samfundet for den jobben de gjør for å skape et levende kulturmiljø i Trondheim. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 25

26 Samfundsmøte Krig gjennom linsa Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Beate Engelschiøn informerer om valg til Rådet og MediaStudredaktører Styret innstilte følgende kandidater til stillingene i Rådet: Jan David Ytrehus Åge Halvorsen Morten Svendsen 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Kunstnerisk ved Trondhjem Studentersangforening 5. Innledning ved Harald Henden 6. Pause 7. Kunstnerisk ved StudentTV 8. Innledning ved Philip Lote 9. Talerstolen åpnes for spørsmål Følgende stilte spørsmål til innlederne: Anne Lise Aastad Ole Magnus Vik Sian O`Hara 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om hva som skjer på huset i kveld. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Beate Engelschiøn, referent Mari Raunsgard, møteleder 26

27 Samfundsmøte Valg og kosetime Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Politisk femminutt Ingen ytringer Valg av representanter til Rådet Styret innstilte Jan David Ytrehus, Åge Halvorsen og Morten Svendsen Jan David Ytrehus presenterte sitt kandidatur. Jan David Ytrehus ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon. Tormod Gjestland ba Styret informere om Rådet og hvor lenge representantene skal sitte. Åge Halvorsen presenterte sitt kandidatur. Åge Halvorsen ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon Mari Raunsgard presenterte Morten Svendsen sitt kandidatur. Morten Svendsen ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon. Arkivaren viser noe flott Arkivaren på Samfundet viste frem den første innkallingen for å diskutere opprettelsen av et studentersamfunn i Trondheim i Pause med gratis bolle, kaffe og sjokolade Kunstnerisk ved avtroppende redaktører fra Mediastud Valg av Redaktørar til Student-TV, Studentradion og Under Dusken. MediaStud innstilte Sigbjørn Lund Olsen som redaktør av Student TV, Birgit Karlsen Segtnan som redaktør av Studentradion og Ellen Synnøve Viseth som redaktør av Under Dusken. Sigbjørn Lund Olsen presenterte sitt kandidatur. Sigbjørn Lund Olsen ble valgt til ny redaktør av Student TV ved akklamasjon. Birgit Karlsen Segtnan presenterte sitt kandidatur. Birgit Karlsen Segtnan ble valgt til ny redaktør av Studentradion ved akklamasjon. Ellen Synnøve Viseth presenterte sitt kandidatur. Jens Maseng spurte kva slags politisk tilhørighet kandidaten hadde. 27

28 Kandidaten svarte at hun var sosialdemokrat slik hun hadde sagt i innledningen. Ellen Synnøve Viseth ble valgt til ny redaktør av Under Dusken ved akklamasjon. Høytlesning frå Styrebordet Eventuelt Amund Aune Nilsen gratulerte de nye redaktørene og inviterte på champagne. Anders Rydningen gratulerte de nye redaktørene. Eivind Lindenberg informerte om landskamp i Storsalen senere på kvelden. Åge Halvorsen gratulerte de nye redaktørene. Mari Raunsgard informerte om neste Samfundsmøte Kritikk av møtet Møtet er hevet Amund Aune Nilsen kritiserte Jens Maseng for ikke å høre etter da kandidatene presenterte seg. Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 28

29 Samfundsmøte Forsvar mot svartekunster. Beslutningsprotokoll 2. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Politisk femminutt Jens Maseng presenterte de største endringene på budsjettet til NTNU Øyvind Pedersen opplyste om at budsjettet til Samfundet for 2006 er klart og at det skal vedtas en gang i februar. 5. Kunstnerisk ved TSS og TKS samt Studentersamfundets Symfoniorkester 6. Innledning ved Johan Mjønes 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Knauskoret 9. Festtale ved Torstein Bugge Høverstad 10. Kunstnerisk ved SIT 11. Sofaprat med talerstolen åpen for spørsmål 12. Forsmak Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Ragnhild Ljosland Erlend Hamnaberg Sunniva Lind Høverstad Tor Berg Ove Raudajoki Ann Kristin Ardem Omberg Erlend Hamnaberg 13. Eventuelt Odd Sønning fra den nye KafeGjengen informerte om at det er kommet en ny gjeng og viste video fra byggingen av Samfundet og frem til i dag. Øyvind Tønsberg minnet om kinoforestilling i Storsalen på søndag og juleavslutningen 1.desember. 14. Kritikk av møtet Ingen ytringer 15.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 29

30 Samfundsmøte Cirkus Løvebakken. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret informerte om vedtak: Styret har vedtatt i idømme medlem nr tap av medlemsrett og utestengelse fra de private områdene på Studentersamfundet frem til for gjentatte brudd på nøkkelinstruksen og hybelinstruksen. Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Runar Jenssen informerte Storsalen om at vedtaksforslaget han leverte 18.april enda ikke er behandlet i Finansstyret. Han mente dette er alt for lang tid og at det er på tide at dette kommer opp snarest. 4. Innledning ved Frank Aarebrot 5. Innledning ved Carsten Bleness 6. Kunstnerisk ved Snaustrinda Spelemannslag 7. Innledning ved Ola Borten Moe 8. Pause 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Maria Serafia Fjellstad - Replikk: Maria Serafia Fjellstad Martin Svarva Anne-Lise Aastad - Replikk: Maria Serafia Fjellstad Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om at man fortsatt kan levere forslag til navn på den nye kafeen på Studentersamfundet. Martin Svarva informerte om ISFiT-opptak av mellomledere 15. jan Anita Halmøy Wisløff informerte om de andre arrangementene på Studentersamfundet denne kvelden. Mari Raunsgard informerte om de to neste Samfundsmøtene. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet 30

31 Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 31

32 Samfundsmøte Fiskekrigen. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Innledning ved Peter Johan Schei 5. Innledning ved Reidar Nilsen 6. Innledning ved Jan Petersen 7. Pause 8. Kunstnerisk ved NTNUI Capoeira 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng Kristian Rageberg Beate Engelschiøn Peter Scheie Karlsaune Leif Kristiansen Ola Lenes 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om at det snart er valg av ny UKESjef. Mari Raunsgard informerte om møtet neste lørdag. Mari Rausgard informerte om opptaket av nye arbeidende ved Samfundet. Anita Halmøy Wisløff informerte om kveldens program. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 32

33 Samfundsmøte Post Kyoto Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret refererte følgende vedtak gjort på styremøte : Leiar av Studentersamfundet i Trondhjem kan bruke epostliste med alle gyldige medlemmer til å senda ut e-brev til desse. Å sende eit e- brev i byrjinga av kvart semester med informasjon om semesteret, nyhende eller tilskipingar er akseptabel bruk. Andre ting må vurderast spesielt av leiar i samråd med Styret ved Studentersamfundet, og bruken av epostlista skal begrensast mest mogleg. Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Jens Maseng klargjorde NTNUs vedtak om adgangsbegrensing av fag. 4. Innledning ved Jørun Buen 5. Innledning ved Lars Haltbrekken 6. Innledning ved Pål Prestrud 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Candiss 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg til panelet: Erlend Hamnaberg Håvard Hamnaberg Øystein Kostøl Beate Engelschiøn - Replikk: Halvard Breistein John Amund Karlsen Anne Lise Aastad - Replikk: Beate Engelschiøn Harald Rødseth Kristian Kalvå 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerer om kveldens program. Trygve Mongstad informerte om Café Nord-Sør 9. mars med temaet Utvikling = utslipp; Sult eller CO2? Anders Ryen inviterte alle på kino i storsalen på søndag. Mari Raunsgard gratulerte alle med at Samfundet vant UT-awards og om neste møte Lørdag

34 11. Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte Styret for at innlederne drakk øl av plastglass. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 34

35 Samfundsmøte Den store språkfesten. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret ønsket å legge til punkt 6. på dagsorden Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Finansstyret legg fram budsjettet til votering Leder for Finansstyret, Nils Kobberstad, la frem budsjettet. Det var ingen spørsmål fra salen. Votering skjedde ved opprekking av medlemskort. Resultat av votering: - For: Mot: 1 - Avholdene: 1 Budsjettet ble vedtatt 5. Kunstnerisk ved STV 6. Språkquiz 7. Festtale ved Jon Peder Vestad 8. Kunstnerisk ved SIT 9. Pause 10. Kunstnerisk ved Pirum 11. Festtale ved Helene Uri 12. Ordet fritt Kirsten Helene Teige fortalte en historie om uttaleforskjellen på kj og sh. Helene Aanestad stilte spørsmål om grammatikk til Helene Uri. Helene Uri svarte. Martin Svarva fortelte en historie fra Are Kalvø om nynorsk teksting på engelske filmer. Jens Fredrik Wisløf fortelte en historie om syv og sju. Replikk fra Helene Uri 13. Hemmeleg kunstnerisk 14. Eventuelt 35

36 15. Kritikk av møtet 16.Møtet er heva Mari Raunsgard informerte om hva som skjer videre i løpet av kvelden og de neste Samfundsmøtene, og hun inviterte alle ned på Lyche etter møtet. Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 36

37 Samfundsmøte UKEsjefvalg. Beslutningsprotokoll 1. Møtet er sett 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Marius Lervåg Aasprong ønsket kandidatene lykke til og informerte om møtet 16. februar om hvor vi vil med høyere utdanning. 4. UKEsjefvalg Håkon Kirkeby, UKEsjef 05, holdt innledning om UKA og oppfordret til et godt valg. StudentTV presenterte kandidatene. Presentasjon ved kandidatene Svein Økland presenterte sitt kandidatur Lise Alund Skjølås presenterte sitt kandidatur. Pause Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Jørgen Selfors Magnus Holla Sivertsen Peter Karlsaune Marius Tuft Mathisen Lodve Berre Anita Wisløff Merete Jakobsen Erlend Hamnaberg Birgit Segtnan Pause Styret foreslo å sette strek på talerlista. Styret trakk forslaget. Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng Helene Aanestad Karsten Vatn Lodve Berre Kjersti Aass Martin Svarva Mari Schønberg Helle Vensberg Holte Berge Bjørlo - Replikk: Erlend Hamnaberg Andreas Knutsen Henning Jensen Trygve Thorson Charlotte Alme Steinar Ellingsen Guro Sørensen Martin Hartman Benedicte Brinchmann Andreas Tangen Tonje Johansen - Replikk: Tonje Johansen Edina Ringdal Anne Kristin Jøranlid Liv Kaasen - Replikk: Liv Kaasen Til dagsorden: Tormod Gjestland ba alle sette frem glass slik at det kunne bli servert til flere. Pause Andreas Faye-Lund Helene Julie Falch Magnus Holla Sivertsen Geir Hansen Ole Kristoffer Tovsen 37

38 Pause Styret foreslo å sette strek på talerlista. Storsalen godkjente dette ved akklamasjon Svein Økland holdt sluttapell Lise Alund Skjølås holdt sluttapell Valg: Valget ble holdt ved urnevalg med elektronisk godkjenning av medlemskort. Valgresultat ble som følger: Lise Alund Skjølås: 206 Svein Økland: 129 Blank: 26 Lise Alund Skjølås ble valgt Forfatterkollegiet viste refuserte UKErevynummer. Lise Alund Skjølås takket for tilliten. Håkon Kirkeby gratulerte vinnerne Styret og ISFiT 07 gratulerte vinneren. 5. Eventuelt Tormod Gjestland opplyste om at ITK hadde 5 medlemskort som kunne hentes hos dem. Leif Kristiansen gratulerte vinneren og leste noen minner fra UKA Berge Schwebs Bjørlo ønsket å får protokollført at de første ordene fra UKA 07 var Å herregud og oppfordret Storsalen til å synge Nu Klinger. Storsalen sang Nu Klinger. Anja Sivertsen gratulerte vinneren og fortalte at UKErevy-dvden var ferdig. Ida Holdt Mathisen takket forfatterkollegiet for at marsipan-kostymene endelig fikk sett litt scenelys. Andreas Tangen hilste til SASP. Lodve Berre fortalte om Samfundet Alumni og ba interesserte om å melde seg til å jobbe med dette. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene. 6. Kritikk av møtet Magnus Holla Sivertsen tok selvkritikk for å rote med metaforene for tidligere UKEr. 7. Møtet er heva Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 38

39 Festmøte Atomtrusselen som likevel ikke forsvant om Iran, George W. Bush og et kjernefysisk 9.11 Beslutningsprotokoll Storsalen godkjente Gøril Forbord som møteleder og Stian Samset Hoem som referent på dagens møte. 2. Styreprotokoll 3. Politisk femminutt Runar Jensen oppfordret Storsalen til å stemme for hans resolusjonsforslag om Max Havelaar og rettferdig kaffe på Samfundet når saken skal behandles lørdag 25. februar. 4. Kunstnerisk ved Fotogjengen og Studentradioen 5. Innledning ved Per Olav Ødegård 6. Innledning ved Morten Bremer Mærli 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Student-TV 9. Talerstolen åpnes for spørsmål og diskusjon Bjørn Hilt holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen kom med en replikk Bjørn Røe holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen holdt innlegg fra talerstolen Ola Johnsen Lenes holdt innlegg fra talerstolen Ola Johnsen Lenes kom med en replikk Anders Rydningen holdt innlegg fra talerstolen Ingrid Ødegaard holdt innlegg fra talerstolen Erlend Hamnaberg holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen kom med en replikk 10. Eventuelt Ellen Fadnes informerte om ISFiT og opptak av mellomledere. Søknadsfristen er 1. mars. Mer informasjon på Anita Halmøy Wisløff presenterte kveldens program i form av limerick. Hallvard Breistein reklamerte for Kulturutvalgets visning av Rocky Horror Picture Show torsdag 23. februar. Øyvind Tønsberg innformarte om Samfundets Filmklubbs visning av Kubricks «The Killing», søndag 19. februar. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 39

40 12.Møtet er hevet Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder 40

41 Samfundsmøte til Stortinget skil oss ad? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden med ekstra punkt Politisk femminutt Ingen yttringer. 4. Resolusjonsforslag: Samfundet for Fair Trade "Studentersamfundet i Trondhjem skal tilby sine medlemmer Max Havelaar-merket kaffe og te fremfor produkter fra andre leverandører, samt tilby andre Max Havelaar-produkter der dette lar seg gjøre. Samfundet skal bevisstgjøre sine medlemmer om Max Havelaar, markedsføre Max Havelaar-produktene Samfundet tilbyr sine medlemmer og stå frem politisk for rettferdig handel." Fremmet av Runar Jenssen Runar Jenssen presenterte sitt forslag. Norvald Ryen holdt innlegg mot forslaget. Styret foreslo en voteringsorden med stemmegivning for, mot og avholdne til forslaget. Voteringsorden godkjent ved akklamasjon. Votering: For: 77 Mot: 27 Avholdne: 12 Resolusjonsforslaget falt. 5. Kunstnerisk ved Symf.Orch 6. Innledning ved Kåre Gjønnes 7. Innledning ved Jens Brun Pedersen 8. Innledning ved Ivar Vigdenes 9. Pause 10. Kunstnerisk ved StudentTV 11.Debatt med spørsmål fra salen Innlegg ved Tor Berg Innlegg ved Erlend Hamnaberg Innlegg ved Ronny Sødahl Furuner Replikk ved Tor Berg Innlegg ved Halvard Svingeseth Innlegg ved Norvald Ryen 41

42 Replikk ved Norvald Ryen Innlegg ved Liv Kaasen Innlegg ved Maria Serafia Fjellstad Innlegg ved Beate Engelschiøn 12.To Resolusjonsforslag: Stat og kirke. Stat og kirke Forslag I: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 25. februar 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statskirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke på lik linje med andre tros- og livsynssamfunn i Norge." Fremmet av styret Forslag II: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 25. februar 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statkirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke i tråd med flertallet i Gjønnes-utvalgets innstilling, NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke." Fremmet av Styret Beate Engelschiøn presenterte forslagene på vegne av styret. Arne Mærk Ersvik oppfordret Styret til å trekke forslagene og utsette behandlingen av dem til neste Samfundsmøte. Replikk ved Beate Engelschiøn. Styret ønsket ikke å trekke forslagene. Replikk ved Arne Mærk Ersvik. Han oppfordret Storsalen til å stemme ned forslagene. Styret foreslo en voteringsorden der første voteringsrunde kun fungerte som en rådgivende avstemning som Styret ville ta til følge og trekke forslaget som fikk færrest stemmer. Deretter blir votering som vanlig: for, mot og avholdne til den foreslåtte resolusjonen. Voteringsorden godkjent ved akklamasjon. Votering: For forslag 1: 67 For forslag 2: 20 Styret trakk begge forslagene siden det ikke ville vært nok stemmer for noen av forslagene i en avgjørende votering. Styret vil ta opp resolusjonsforslagene ved en senere anledning. 13. Eventuelt Øyvind Aass informerte om behov for ny Studenttingsleder. Anders Ryen informerte om filmklubbens program. Elisabeth Ofstad informerte om teaterpremiere på søndag. Møteleder informerte om kommende Samfundsmøter. 14. Kritikk av møtet Einar Ryen takket Styret og Serveringsgjengen for at det ble servert øl i glass, ikke i plast, i Storsalen. 15.Møtet er hevet 42

43 Øyvind Pedersen /Møteleder Elend Bø /Referent 43

44 Samfundsmøte Føde, jeg? Nei takk! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Foreløpig dagsorden for møtet inneholdt et punkt 4. Resolusjonsforslag. Dette punktet ble trukket av forslagsstillerne før møtet ble satt. Storsalen godkjente ny dagsorden. 3. Politisk femminutt Dette punktet ble glemt, men tatt opp igjen etter punkt 4. Ingen ytringer. 4. Kunstnerisk ved Candiss 5. Innledning ved Hilde Hauglid 6. Innledning ved An-Magritt Jensen 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Pirum 9. Debatt med spørsmål fra salen Innlegg ved Maria Serafia Fjellstad Replikk ved Maria Serafia Fjellstad Innlegg ved Mari Martinsen Replikk ved Mara Serafia Fjellstad Innlegg ved Maria Meland Innlegg ved Olav Øye Innlegg ved Lene Standnes Eilertsen 10. Eventuelt Halvard Breistein informerte om filmklubbens program. Anita Halmøy wisløf informerte om kveldens program på huset. Møteleder informerte om ledervalg 09.mars og kommende Samfundsmøter. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer. 12.Møtet er hevet Mari Raunsgard Beate Engelschiøn Møteleder Referent 44

45 Samfundsmøte Leiarval! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Resolusjonsforslag Stat og kirke Forslag I: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 4. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statskirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn i Norge." Fremmet av Styret Forslag II: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 4. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statkirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke i tråd med flertallet i Gjønnes-utvalgets innstilling, NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke." Fremmet av Styret Forslag III: Studentersamfundet i Trondheim, samlet til Samfundsmøte den 04. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å bevare dagens statskirkeordning. Oppdragelsesplikten i Grunnlovens 2 bør imidlertid fjernes, og man bør se på løsninger for å demokratisere valgprosessene i den norske kirke. Fremmet av Arne Mærk Ersvik Forslag IV: Studentersamfundet i Trondheim, samlet til Samfundsmøte den 04. Mars 2006 mener at eventuelle endringer i dagens statskirke ordning bør skje på grunnlag av en rådgivende folkeavstemning. Fremmet av Arne Mærk Ersvik Astrid Elisabeth Pihl ønsket at Storsalen ikke skulle ta stilling til noen av forslagene. Voteringen gikk som følger: Forslag III mot forslag I og II - Votering: Forslag III: 8 45

46 5. Kampfondsøknad Forslag I og II:95 Forslag III falt Forslag I mot II - Votering: Forslag I: 75 Forslag II: 23 Forslag II falt. Votering over forslag I: For: 81 Mot: 18 Avholdene: 24 Forslaget ble ikke vedtatt! Votering over Forslag IV For: 21 Mot: 71 Avholdene: 20 Forslaget ble ikke vedtatt! SØKNAD OM BEVILGNING FRA KAMPFONDET Lørdag 11. februar d.å. arrangerte Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem en markering for fred og samhold på Torget i Trondheim. Dette ble gjort som en reaksjon på de hendelsene som hadde preget og fremdeles preger deler av verden i forbindelse med offentliggjøring av karikaturtegningene av profeten Muhammed. For å nå ut til folk og oppfordre til oppmøte, satte vi blant annet en annonse på I forbindelse med markeringen brukte vi 5000 kroner. Da markeringen var et strakstiltak som ikke var påtenkt ved budsjettering, søker vi med dette om bevilgning fra Kampfondet for å dekke utgiftene. Tormod Gjestland mente det er for sent å fremme denne søknaden en måned etter at arrangementet er holdt. Andreas Faye-Lund ønsket en utgreiing om kampfondet. Gøril Forbord, medlem av Finansstyret, fortalte om kampfondet. Votering: For: 96 Mot: 14 Avholdene: 17 Forslaget ble ikke vedtatt! 6. Ledervalg Kunstnerisk innledning ved Forsterkerkomiteen og Mari Raunsgard fra ledervalg 2005 Innledning ved forhåndsmeldt kandidat Sjur Urdson Gjerald. Pause 46

47 Følgende personer stilte spørsmål til kandidaten. Tormod Gjestland Gøril Forbord Andreas Tangen Kristine Vedal Størkersen stilte benkeforslag om Magnus Brattset Drabløs Magnus Brattset Drabløs takket ja og holdt innledning hvor han presenterte sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Erlend Hamnaberg Anders Båtstrand Edina Ringdal - Replikk: Edina Ringdal - Replikk: Einar Halgren Gøril Forbord stilte benkeforslag om Edina Ringdal Edina Ringdal takket nei. - Replikk: Berge Bjørlo - Replikk: Kirsten helene Teige - Replikk: Sjur Atle Nilsen Edina Ringdal takket ja og presenterte sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Kirsten Helene Teige Sjur Urdson Gjerald trakk sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Olav Rappen Breivik Andreas Tangen Pause Ordstyrer fremmet forslag om å sette strek på talerlista. Votering: For: 69 Mot: 72 Forslaget ble ikke vedtatt! Til dagsorden ved Anne-Lise Aastad. Hun ønsket at Sjur Urdson Gjerald skulle fortsette å være på valg og oppfordret han til å være med videre. Sjur Urdson Gjerald kom tilbake som kandidat og ønsket å bli valgt. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Helene Aanestad Berge Bjørlo Erlend Hamnaberg - Replikk: Berge Bjørlo Halvard Breistein Tellef Havig Andreas Faye-Lund ønsket at kandidatene skulle få betenkningstid på spørsmålene. Storsalen godkjente 30 sekunder betenkningstid på første kandidat. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: 47

48 Tor Richard Isaksen Til dagsorden ved Anders Sund Rydningen. Han ba Storsalen godkjenne at det bla satt strek på talerlista. Storsalen godkjente strek etter neste taler. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene. Lise Alue Skjølås Martin Svarva Til dagsorden ved Anders Sund Rydningen. Han foreslo at storsalen skulle gå rett til votering, subsidiært at vi kuttet taletid til ett minutt. Votering for å gå rett til votering: For: 74 Mot: 79 Forslag ikke vedtatt! Votering for å kutte taletid til ett minutt: For: 138 Mot: 34 Forslaget ble vedtatt! Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Halvard Svingseth Andreas Bach og Una Halvorsan Andreas Tangen Andreas Runessen Sverre Midtjell Egil Niclas Reksten Sjur Atle Henriksen Trygve Thorsen Kandidatene holdt sluttappell. Jon Alm Eriksen, tellekorpsansvarlig, redegjorde for valgordningen. Votering skjedde skriftlig. Votering: Edina Ringdal: 154 Sjur Urdson Gjerald 62 Magnus Brattset Drabløs: 21 Blank: 1 Edina Ringdal ble valgt som ny leder av Studentersamfundet! Edina Ringdal takket for tillitten. Mari Raunsgard gratulerte den ny lederen. 7. Eventuelt Erlend Hamnaberg gratulerte vinneren og ønsket at Storsalen skulle synge Nu Klinger. Storsalen sang. 48

49 Runar Jensen gratulerte vinneren og minnet om resolusjonsforslag som skulle opp påfølgende lørdag. Andreas Tangen leste en hymne til kvinnen. Una Halvorsen informerte om nytt valg på leder av Studenttingen. Elisabeth Ofstad informerte om forestillingen Inspector Hound. Anders Ryen informerte om Filmklubbens forestilling på førstkommende søndag. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene. 8. Kritikk av møtet Gøril Forbord gratulerte vinneren og styret med et vell gjennomført valg og ville protokollføre at Ledervalg er moro. 9. Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 49

50 Samfundsmøte Mjød vs. Cola! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Punkt nr 4, Resolusjonsforslag, ble trukket av forslagsstiller. Punkt nummer 7, Innledning ved Karl Fredrik Tangen, ble flyttet ned etter punkt 7. Punkt nummer 8, Kunstnerisk ved SIT, gikk ut. Storsalen godkjente den nye dagsorden. 3. Politisk femminutt Ellen Fadnes presenterte temadokumentet til ISFiT Kunstnerisk ved SIT 5. Innledning ved Erlend Fossen 6. innledning ved Torbjørn Røe Isaksen 7. Innledning ved Bjørnar Moxnes 8. Innledning ved Karl Fredrik Tangen 9. Pause 10. Kunstnerisk ved TSS 11. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Torbjørn Røe Isaksen, Bjørnar Moxnes og Karl Fredrik Tangen. Ordstyrer var Erling Fossen Følgende personer stilte spørsmål til panelet. Åsmund Sunde Valseth Ingrid Oline Ødegaard Runar Jensen Gøril Forbord Eirik Sandås Helene Aanestad Svenn Richard Andersen Lars Gunnar Tellnes 12. Kunstnerisk ved SIT 13. Eventuelt Runar Jensen oppfordret alle til å komme på neste Samfundsmøte for å stemme på resolusjonsforslaget Samfundet for Fair Trade. Anita Halmøy Wisløff presenterte kveldens program. 50

51 Gislaug Lodegard informerte om SIT sin oppsetting av teaterstykket Kokte, røde bananer. Mads Møller Bæren informerte om konsert med TSS 2. april. Mari Raunsgard presenterte de neste Samfundsmøtene. 14. Kritikk av møtet Runar Jensen reagerte på trønderhetsen tidligere på møtet og ville ha protokollført at Trøndere er deilige mennesker. Ida Mathisen kritiserte ordstyrer under debatten. 15.Møtet er hevet Mari Raunsgard Martin Svarva Møteleder Referent 51

52 Samfundsmøte Holocaust-industrien! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Punkt 4 gikk ut siden TKS ikke skulle synge. Punkt 6. Pause, ble flyttet etter punkt 7. Eva Bratholm intervjuer Norman G. Finkelstein Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Kunstnerisk ved TKS Punktet ble strøket. 5. Innledning ved Norman G. Finkelstein 6. Pause 7. Eva Bratholm intervjuer Norman G. Finkelstein 8. Spørsmål fra salen 9. Eventuelt Følgende personer stilte spørsmål til Norman G. Finkelstein: Hans Olav Brendeberg Halvdan Engelsbak Hanne Marte Furuseth Joakim Møllersen Stig Wangberg Lennard Isaksen Erik Sziraki Sigurd Krammen Kåre Gether Trond Andresen Marcel Michaelis Knut Erik Strand Andreas Pedersen Tom Renholm - Replikk: Andreas Pedersen Harris Utne, leder for Studenttinget på NTNU, informerte om Samfundsmøte som handler om samlokalisering av NTNU. Stian Samset Hoem om Andreas Tangen stilte til valg som redaktører til Samfundets håndskrevne avis, Propheten. Storsalen godkjente kandidatene ved akklamasjon. 52

53 Anita Wisløff presenterte kveldens program på Samfundet. Mari Raunsgard presenterte de neste Samfundsmøtene. 10.Kritikk av møtet Andreas Tangen takket for at Samfundet fortsatt har en fri talerstol. Olaf Berglien takket for møtet og oppfordret Styret til å kritisere vaktene for kveldens oppførsel. 11.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 53

54 Samfundsmøte NTNU United del 2 - It is now or never. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Innledning ved Torbjørn Digernes 5. Innledning ved Margaret Lian Knutsen 6. Kunstnerisk ved TKS 7. Pause 8. Paneldebatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Svein Kristiansen, Steinar Supphellen, Maria Serafia Fjellstad og Tore Lindmo. De fikk fem minutter hver til å presentere sin sak. Innledning ved Emil Raaen frå Trondheim Kommune Innledning ved Terje Bostad ta SiT Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen Aksel Tjora Einar Ryeng - Replikk: Einar Ryeng Stein Mortensholm - Replikk: Siri Sørensen Tonje Sommerli - Replikk: Jens Maseng - Replikk: Harris Utne Per Øyvind Hansen - Replikk: Per Øyvind Hansen Vegard Austmo Bjarne Foss Harris Ute Kjetil Kvist Emil Raaen svarte på spørsmål fra panelet. Ronny Sødahl Furunes Aksel Tjora - Replikk: Terje Bostad Kirsten Helene Teige - Replikk: Per Øyvind Hansen 54

55 9. Resolusjonsforslag - Replikk: Siri Sørensen - Replikk: Aksel Tjora - Replikk: Sverre Midtjell Edina Ringdal - Replikk: Edina Ringdal - Replikk: Kirsten Helene Teige - Replikk: Einar Ryeng Eirik Sandås - Replikk: Per Ivar Maurdal Torbjørn Digernes Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 22. mars 2006 ønsker å samle NTNU på ett campus og oppfordrer Styret ved NTNU til å gå inn for en flytting av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugenområdet. Fremmet av Styret Ordstyrer ønsket en telling over antall medlemmer i salen. Antall: 109 Presentasjon av forslaget ved Erlend Bø. Aksel Tjora ønsket å endre teksten fra campus, til universitetsområde. Arnt Richard Johansen ønsket ikke å forandre ordlyd. Gøril Forbord oppfordret Storsalen til å stemme for forslaget. Kirsten Helene Teige presiserte at vi måtte votere over ordlyd. Votering: For Campus: 52 For Universitetsområde: 37 Teksten ble stående som foreslått av Styret. Votering over forslag: For: 84 Mot: 21 Avholdende: 10 Forslaget ble ikke vedtatt. 10.Eventuelt Ola Lenes ønsket å fremme resolusjonsforslaget igjen førstkommende lørdag. Jens Maseng informerte om valg av styrerepresentanter til NTNU. Norvall Ryeng informerte om at resolusjonsforslag må være Styret i hende 4 dager før det skal behandles. Edina Ringdal informerte om opptak av nytt Samfundetstyre. Gøril Forbord minnet om at Styret kan fremme forslaget igjen på laurdag. Norvall Ryeng mente Styret ikkje kunne fremme forslaget før etter fire dager. Ordstyrer avsluttet debatten om resolusjonsforslag og lovene rundt disse og ba alle følge med på samfundet.no for oppdateringar om kva som skal skje lørdag 25.mars. 55

56 11.Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte folk for å gå under møtet. Merete Jakobsen kritiserte at ingen forsvarte to-campus-løsningen. Eirik Sandås kritiserte rektor ved NTNU for at han ikke var medlem av Samfundet. Harris Utne takket Styret for å holde dette møtet. Ordstyrer takket de i studentpolitikken som gjorde møtet mulig. 12.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 56

57 Samfundsmøte De britiske giganter - et festmøte om Monty Python Beslutningsprotokoll: 2. Styreprotokoll Punkt 7 og 8 byttet plass. Det kom inn et punkt 12. Allsang. Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Lise Alund Skjølås, ukesjef UKA 07, informerte om at hun hadde tatt opp et styre. Disse presenterte seg sjølv: Maria Stephansen, Kultursjef Eivind Berge Hofland, Økonomisjef Stian Michael Kristoffersen, Markedssjef Øystein Bjering, Salgssjef Marthe-Julie Lundby, Administrasjonssjef 4. Resolusjonsforslag Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 25. mars 2006 ønsker å samle NTNU på en campus og oppfordrer Styret ved NTNU til å gå inn for en flytting av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen-området. Fremmet av Styret Erlend Bø presenterte forslaget for Storsalen. Ordstyrer gjorde rede for voteringsorden. Votering: For: 319 Mot: 77 Avholdene: 37 Forslaget ble vedtatt 5. Resolusjonsforslag Samfundet for rettferdig handel "Studentersamfundet i Trondhjem skal tilby sine medlemmer Max Havelaar-merket kaffe og te, og benytte seg av rettferdig handel også ellers der dette lar seg gjøre. Samfundet skal markedsføre Max Havelaar-produktene Samfundet tilbyr sine medlemmer, og stå frem politisk for rettferdig handel." Fremmet av Runar Jenssen Runar Jenssen presenterte forslaget. 57

58 Votering: For: 403 Mot: 21 Avholdene: 30 Forslaget ble vedtatt 6. Kunstnerisk ved TSS 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Studentradion 9. Festtale ved Are Kalvø 10.Kunstnerisk ved StudentTV 11. Sofaprat med spørsmål fra salen 12. Allsang 13.Eventuelt Følgende personer hadde innlegg frå talerstolen: Kirsten Helene Teige Gøril Forbord Eivind Michalsen Iver Dypvad Kristian Kalvø Ingvill Eeg Endre Ottesen - Replikk: Runar Jenssen Morten Svensen Tormod Gjestand fortalte om bakgrunn for sommertid Eirik Mundhjell informerte om TSS sin konsert neste søndag. Runar Jenssen informerte om PRESS Mari Raunsgard informerte om Generalforsamling Mari Raunsgard informerte om suppleringsvalg til Rådet og valg av representanter til Finansstyret Kulturutvalget viste trailer til forestillingen kommende søndag. 14.Kritikk av møtet Tor Richard Isaksen beklaget at innlederen ikke hadde fått god nok forbredelsestid. Mari Raunsgard tok selvkritikk på at det ikkje var en fisk i Storsalen. Erlend Hamnaberg kritiserte at det ikke var satt opp rader av stoler i Storsalen. Kirsten Helene Teige ønsket å klappe for et fint møte. 15.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 58

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2004 - Vår 2005 Ført i pennen av Styret 04/05 Forord Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2004 til våren 2005. De er hentet ut

Detaljer

Samfundsmøte 14. januar 2017

Samfundsmøte 14. januar 2017 Samfundsmøte 14. januar 2017 Dark Web Beslutningsprotokoll 1. Møtet er satt 19:05 2. Styreprotokoll Dagsorden godkjent Møteleder Gabriel Qvigstad, referent Miriam Nesbø 3. Politisk femminutt 4. Innledning

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 03.02.11 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Kl. 17.15 23.25 Referent: Kopi til: Jone Rivrud Rygg 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Rådsalen Kl.16.15 18.25 Referent: Hege Spjøtvold Kopi

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2006 - Vår 2007 Ført i pennen av Styret 06/07 Forord Disse referatene er samlet og hentet ut fra Styrets server mars 2008. De opprinnelige referatene

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 11.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Storsalen, Studentersamfundet Kl. 18.15 00.05 Referent: Kopi til: Marie Gjerde Rolandsen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 12.03.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST, Kalvskinnet rom Retorten Kl.18.15 23.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

MØTEREFERAT VALGMØTE

MØTEREFERAT VALGMØTE MØTEREFERAT VALGMØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 07.02.08 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2003 - Vår 2004 Ført i pennen av Styret 03/04 Forord Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2003 til våren 2004. De er hentet ut

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06)

MØTEREFERAT. Gunn Irja Wålberg Einar Winther - Larsen Vegard Austmo NTNU Vara. Gikk etter behandling av sak 55/06) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 4. Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen

MØTEREFERAT. Kristian Ødegaard NTNU (vara) Forlot møte etter sak 12/06 Harald Sigurdson Andre Johansen MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 26.01.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Runar Oterkiil Mælum 49 48 50 147 135,- 2. Terje Allum Siljan 49 49 49 147 96,- 3. Jon Aslak Erichsrud Holla 48 49 48 145 58,- 4. Sigurd Berg Bamble 50 46 48 144 0,- 5. Jan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Bulrennet Offisiell resultatliste

Bulrennet Offisiell resultatliste K 13-14 år 1 Marit Klevstad Jakobsen Alta IF 13 31:33 00:00 2 Kirsten Helsvig Nilsen Alta IF 10 32:44 01:11 3 Synnøve Opgård Tverrelvdalen IL 12 33:02 01:29 4 Astrid Fiksen Bossekop UL 17 35:18 03:45 5

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

KORT HISTORIKK. 1917 Ny økonomisk krise som fører til at revyen "Baccarat" blir oppført. Dermed er begrepet "Studenter-UKE" skapt.

KORT HISTORIKK. 1917 Ny økonomisk krise som fører til at revyen Baccarat blir oppført. Dermed er begrepet Studenter-UKE skapt. Generelt 1 KORT HISTORIKK 1910 "Norges Tekniske Høgskoles Studentersamfund" blir stiftet 1. oktober. Det velges en bestyrelse som senere blir til Styret. Trondhjems Studentersangforening (TSS) dannes.

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 21. mai kl. 16:30 på Klubben

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 21. mai kl. 16:30 på Klubben FINANSSTYREMØTE Torsdag 21. mai kl. 16:30 på Klubben Protokollutskrift Tilstede: Finansstyret: Administrasjonen: Dag Herrem, Magne Mæhre, Tormod Gjestland, Steinar Bjørlykke, Linn Christin Haugen, Silje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Sauherad skytterlag + jsk. Sauherad 15 m. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Bjerklund Holla 40 45 47 94 226 0,- Gave 1. Emil Alexander Botten Løveid 45 46 45 94 230 0,- Gave 1. Dan Erlandsen Sauherad 47 45 41 88 221 0,- Gave 1. Magnus Kolbu

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning.

INSTRUKS FOR RADIO REVOLT. a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. INSTRUKS FOR RADIO REVOLT 1. FORMÅL a) Radio Revolt, studentradioen i Trondheim skal drive radiosendinger for studentene i Trondheim og byens befolkning. 2. SAMMENSETNING a) Radio Revolt består av 90 gjengmedlemmer,

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, K5 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 10.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, K5 Kl.18.15 21.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13.

Protokoll frå. Den sjette ordinære Generalforsamlinga. Polar Interesseorganisasjon. halde på. Brynseng i Oslo. den 13. Protokoll frå Den sjette ordinære Generalforsamlinga i Polar Interesseorganisasjon halde på Brynseng i Oslo den 13. desember 2008 Møtet starta kl 17:37 av leiar Andreas-Johann Ulvestad. Sak 1. Godkjenning

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth

MØTEREFERAT. Gunn Marit Fosshaug HiST (vara, måtte forlate bordet etter sak 58/06) Grete Roaldseth MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 20.50 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

Resultatliste klasse R

Resultatliste klasse R Resultatliste klasse R 10 Skudd 1 Roger S. Nilsen Asker 100 2 Ole Kr. Bryhn Røyken 100 3 Kim Andre Lund Jondalen 96 4 Siv Marie Vad Sigdal 95 5 Hans Chr. Haarberg Lier 95 6 Kenneth Holst Eker 94 6 Guro

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer