Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem"

Transkript

1 Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst Vår 2006 Ført i pennen av Styret 05/06

2 Forord Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2005 til våren De er hentet ut fra Styrets server mars Det er ikke gjort redaksjonelle endringer i referatene utover det kosmetiske. Hensikten med å samle og trykke opp disse referatene er utelukkende for å bevare dem for ettertiden. Håper dette heftet er til nytte og glede for fremtidige engasjerte sjeler. Her i Huset 25.mars 2008 Øyvind Aass Leder for Studentersamfundet i Trondhjem Utgitt av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem, mars 2008 Opplag 10 eksemplarer Tapir Uttrykk 2

3 Innhold Forord...2 Innhold...3 Styret 05/ Immatrikulert?...5 Forklaringa på alt!...6 Veivalg for fremtiden...7 Storm menneskeskapt ekstremvær...9 Afrika Berre vårt ansvar?...11 Øst for eden...13 Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA U Revyforestilling UKA Bypremiere...17 Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA H Revyforestilling UKA...22 Revyforestilling UKA...23 Revyforestilling UKA...24 Revyforestilling UKA...25 Krig gjennom linsa...26 Valg og kosetime...27 Forsvar mot svartekunster Cirkus Løvebakken Fiskekrigen Post Kyoto...33 Den store språkfesten UKEsjefvalg Atomtrusselen som likevel ikke forsvant til Stortinget skil oss ad?...41 Føde, jeg? Nei takk!...44 Leiarval!...45 Mjød vs. Cola!...50 Holocaust-industrien!...52 NTNU United del 2 - It is now or never De britiske giganter - et festmøte om Monty Python...57 Joachim Nielsen ( )...59 Generalforsamling...60 Den gylne augneblinken...63 No livnar det i lundar

4 Styret 05/06 Leder: Mari Raunsgard Nestleder: Øyvind Pedersen Økonomiansvarlig: Mari Martinsen PR-ansvarlig: Melina Garcia Presseansvarlig: Thor Richard Isaksen Arrangements- og kunstnerisk ansvarlig: Lene Standnes Eilertsen Politisk profil-ansvarlig: Erlend Bø Temaansvarlig: Beate Engelschiøn 4

5 Samfundsmøte Immatrikulert? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 5. Festtale ved Mari Grydeland og Gunhild Dahlberg 6. Kunstnerisk ved StudentTV 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Candiss 9. Festtale ved Stian Hovland Pedersen 10. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Interne Teater 11. Sofaprat med festtalerene Sigurd Myhre stilte spørsmål om hvordan han skulle skaffe penger i tillegg til å studere. 12. Hilsen til studentene 13. Allsang 14. Eventuelt Margaret Lian Knutsen fortalte at hun var glad for å være tilbake på Samfundet igjen Amund Aune Nilsen fortalte om opptak for Under Dusken Sigurd Myhre informerte om opptak til UKA 15. Kritikk av møtet Endre Sjåk kommenterte møtet 16.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 5

6 Samfundsmøte Forklaringa på alt! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. Erlend Bø leste opp lovforslag fra Rådet og Anders Sund Rydningen som skal behandles neste lørdag, Politisk femminutt Ingen ytringer 3. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 4. Innledning ved Ola Hunderi 5. Pause 6. Kunstnerisk Snaustrinda Spelemannslag 7. Innledning ved Øyvind Grøn 8. Kunstnerisk ved Studentradion i Trondheim 9. Innledning ved Kristian Fossheim 10. Spørsmål til innlederne Følgende stilte spørsmål til innlederne; Erlend Hamnaberg Stian Martinsen Lars Jensen Eivind Kleiven Halvard Breistein Allan Berzi Anne Lise Aastad 11. Eventuelt Martin Svarva informerte om opptak til ISFiT-Styret. Erlend Lindeberg informerte om opptak til UKA. Det ble informert om at det var funnet en kortholder. 12. Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte styret for ikke å opplyse om taleliste før etter pausen. 13.Møtet er hevet Erlend Bø, referent Øyvind Pedersen, møteleder 6

7 Samfundsmøte Veivalg for fremtiden Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt 4. Presentasjon av Tekna Tekna ved Kari Langvik presenterte Tekna og stilte debattantene noen åpningsspørsmål. 5. Debatt med spørsmål fra salen 6. Pause Debatantene var Ine Marie Eriksen (H), Heikki Holmås (SV), Karin Yrvin (AP) og Åge Austheim (FPU). Ordstyrer var Aslak Bonde. Aslak bonde tok opp spørsmål fra punkt fire. Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Ingborg Ligaarden Eirik Sandås Sjur Øyen Kjersti Marie Stensrud 7. Kunstnerisk ved Pirum 8. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen; Per Phillip Tjeransen Carl Fredrik Tjeransen - Replikk; Carl Fredrik Tjeransen Andreas Lillebø Sjur Øyen Maria Serafia Fjellstad - Replikk; Maria Serafia Fjelstad Jens Maseng Anne Marie Vælstad Siri Holm Lønseth Harald Rødseth Erik Pedersen - Replikk; Sjur Øyen Andreas Lillebø Maria Serafia Fjelstad Jens Maseng 7

8 9. Eventuelt Beate Engelschiøn Kari Langvik - Replikk; Ingeborg Lian Eirik Sandås informerte om at Velferdstinget har kontor på NTNU og at alle er velkomne innom. Maria Serafia Fjelstad informerte om MedHum og konsert etter debatten. Carl Fredrik Tjeransen informerte om Studenttingsmøte Jens Maseng informerte om fagdag på filosofisk institutt. Carl Fredrik Tjeransen informerte om forhåndsstemming på NTNU. Eirik Sandås informerte om forhåndsstemming på HIST. Mari Raunsgard informerte om neste Samfundsmøte og konsert med Apes and Babes i Klubben. 10. Kritikk av møtet Helga Eidhamer savnet deltakelse fra De grønne i debatten. Eirik Sandås lurte på hvorfor de som allerede hadde stemt var til stede i salen og han savnet Venstre. 11.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 8

9 Samfundsmøte Storm menneskeskapt ekstremvær Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Grunnet feil i saksbehandling ble ikke tidligere annonsert valg av representant til Rådet og lovendringsforslag gjennomført. Øyvind Pedersen kunngjorde valg av representant til Rådet lørdag 10. september. Det ble informert om at Lovendringsforslag fra Anders Sund Rydningen og Rådet blir behandlet lørdag 10.september Begge disse henger på tavlen ved kontrollkontoret 3. Politisk femminutt Ingen ytringer under dette punktet 4. Innstilling til Rådet Styre innstiller Mona Dalsaune som representant til Rådet frem til det skal holdes ordinært valg ved årsskiftet. Hun presenterte seg selv fra talerstolen. 5. Innledning ved Sigbjørn Grønås 6. Pause 7. Innledning ved Steinar Lem 8. Innledning ved Tord Lien 9. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Sigbjørn Grønås, professor i meterologi fra UiB, Steinar Lem, Fremtiden i våre Hender, og Tord Lien, FRP. Mari Raunsgard ledet debatten. Følgende personer stilte spørsmål til panelet: Nils Jørgen Selbekk Andreas Pedersen Øystein Hetland 10. Eventuelt Gøril Forbord informerte om ISFiT-opptak 12.september Øyvind Vessia informerte om café NordSør torsdag 8.september Mari Raunsgard informerte om at det blir valg til Rådet og behandling av lovendringsforslag lørdag 10. september 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer under dette punktet 9

10 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 10

11 Samfundsmøte Afrika Berre vårt ansvar? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer under dette punktet. 4. Suppleringsvalg til Rådet Mari Raunsgard presenterte styrets innstilte kandidat, Mona Dalsaune. Hun ble valgt av Storsalen ved akklamasjon som suppleringsrepresentant til Rådet. 5. Behandling av lovendringsforslag fra Rådet og lovendringsforslag fra Anders Sund Rydningen Anders Sund Rydningen presenterte sitt forslag. Rådet ved Trine Viken Sumstad presenterte sitt forslag. Anders Sund Rydningen hadde en replikk for å klargjøre forskjellen mellom de to forslagene. Trine Viken Sumstad hadde en replikk for å presisere betydningen av forslaget. Gøril Forbord hadde en replikk som støttet den eksisterende praksis rundt valgordningen. Voteringsorden var: Først Anders Sund Rydningen sitt forslag mot de eksisterende lovene. Deretter Rådet sitt forslag mot de eksisterende lovene. Votering skjedde ved opprekking av medlemskort. Votering over Anders Sund Rydningen sitt lovforslag endte: For: 71 Mot: 33 Avholdene: 6 Forslaget falt. Maria Serafia Fjellstad tok replikk på at voteringsordenen favoriserte forslag nummer to og ønsket at Storsalen skulle bestemme hvilke ordning man skulle bruke. Magnus Holla Sivertsen presiserte at dette trengte en behandling. Ordstyrer opplyste om at man ikke kunne forandre voteringsorden når det ene valget allerede er gjort. Votering over Rådet sitt lovforslag endte: For: 54 Mot: 45 Avholdene: 28 Forslaget falt. 11

12 6. Innledning ved Alf Morten Jerve 7. Pause 8. Kunstnerisk ved StudentTV 9. Innledning ved Hilde Frafjord Johnson 10. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Alf Morten Jerve og Hilde Frafjord Johansen Følgende personer hadde innlegg til panelet: Martin Svarva Amund Aune Nilsen Anne-Lise Aastad Gøril Forbord - Replikk fra: Kirsten Helene Teige og Marthe Sumstad. Øystein Hetland - Replikk fra: Gina Marie Østmo 11. Eventuelt Martin Svarva informerte om opptak til ISFiT-styret. Svein Halvor Halvorsen anbefalte å jobbe med ISFiT og informerte om at det blir startet lokallag for Fremtiden i våre hender i Trondheim og alle er velkomne til å bli med. Eivind Lindeberg minnet om at det er èn siste sjanse til å bli med på UKA. Anne-Lise Aastad oppfordret Samfundet til å bruke rettferdige varer. Anders Ryen informerte om kinoforestilling. 12. Kritikk av møtet Amund Aune Nilsen takket for et bra møte og at det ikke ble snakket valgkamp selv om det nærmet seg valget. 13.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Erlend Bø på vegne av Mari Raunsgard, møteleder 12

13 Samfundsmøte Øst for eden Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 2. Politisk femminutt Ingen ytringer 3. Kunstnerisk ved Studentersamfundets Symfoniorkester 4. Innledning ved Hans-Wilhelm Steinfeld 5. Pause 6. Kunstnerisk ved StudentTV 7. Talerstolen åpnes for spørsmål Følgende personer stilte spørsmål fra talerstolen: Hanne Marte Furuset Katrine Jensen Kirsten Helene Teige Andreas Pedersen Ola Lenes 8. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene Mari Raunsgard informerte om konsert på Knaus senere på kvelden 9. Kritikk av møtet Ingen ytringer 10.UKA tar over huset 11.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 13

14 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U-1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sigurd Myhre og Eli Anne Simensen takket alle de 133 som har arbeidet på revyen Bjørnar Holmen roste revyen, kostymene og mimret om UKA og Samfundet 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 14

15 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U2.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 15

16 Samfundsmøte Revyforestilling UKA U2.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om konsert med Pirum i Storsalen kl Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 16

17 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Bypremiere Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Ola By Rise 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Per Ivar Maurdal fortalte at han var stolt av det UKA har fått til. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 17

18 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-1.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Marianne Meløy og Stian Hovland Pedersen 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 18

19 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-1.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Idar Lind 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sigurd Myhre takket alle for fremmøtet 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 19

20 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-2.1 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet, referent Mari Raunsgard, møteleder 20

21 Samfundsmøte Revyforestilling UKA H-2.2 Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet, referent Mari Raunsgard, møteleder 21

22 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 22

23 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Ingen ytringer 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Erlend Bø, referent Mari Raunsgard, møteleder 23

24 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Visekongen av Fusa 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerer om konsert med Pirum, Knauskoret og Candiss senere på kvelden 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 24

25 Samfundsmøte Revyforestilling UKA Beslutningsprotokoll 2. Strindens Promenade Orchester: Stars and Stripes 3. Styreprotokoll Styret informerte om at det avholdes valg til Rådet, onsdag 16.november. Styret informerte om at det avholdes valg til redaktører for Under Dusken, Studentradioen og StudentTV, onsdag 16.november. Storsalen godkjente dagsorden 4. Fotografering av Storsalen ved Fotogjengen 5. Hilsen fra UKE-sjefen 6. Aperitiff ved Candiss 7. Festtale ved Øyvind Brandtzæg 8. Allsang Nu Klinger 9. a)inngangssalme ved Pirum b)kunstnerisk ved SIT 10. Eventuelt Sverre Wiik Øberg gratulerte alle med en vell gjennomført uke. Mari Raunsgard informerte om Jubileumsbokkomiteen og oppfordret alle til å bidra til dette. 11. Kritikk av møtet Kulturministrer Trond Giske takket for et flott møte og takket alle som jobber med UKA og Samfundet for den jobben de gjør for å skape et levende kulturmiljø i Trondheim. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 25

26 Samfundsmøte Krig gjennom linsa Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Beate Engelschiøn informerer om valg til Rådet og MediaStudredaktører Styret innstilte følgende kandidater til stillingene i Rådet: Jan David Ytrehus Åge Halvorsen Morten Svendsen 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Kunstnerisk ved Trondhjem Studentersangforening 5. Innledning ved Harald Henden 6. Pause 7. Kunstnerisk ved StudentTV 8. Innledning ved Philip Lote 9. Talerstolen åpnes for spørsmål Følgende stilte spørsmål til innlederne: Anne Lise Aastad Ole Magnus Vik Sian O`Hara 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om hva som skjer på huset i kveld. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Beate Engelschiøn, referent Mari Raunsgard, møteleder 26

27 Samfundsmøte Valg og kosetime Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden Politisk femminutt Ingen ytringer Valg av representanter til Rådet Styret innstilte Jan David Ytrehus, Åge Halvorsen og Morten Svendsen Jan David Ytrehus presenterte sitt kandidatur. Jan David Ytrehus ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon. Tormod Gjestland ba Styret informere om Rådet og hvor lenge representantene skal sitte. Åge Halvorsen presenterte sitt kandidatur. Åge Halvorsen ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon Mari Raunsgard presenterte Morten Svendsen sitt kandidatur. Morten Svendsen ble valgt som representant til rådet ved akklamasjon. Arkivaren viser noe flott Arkivaren på Samfundet viste frem den første innkallingen for å diskutere opprettelsen av et studentersamfunn i Trondheim i Pause med gratis bolle, kaffe og sjokolade Kunstnerisk ved avtroppende redaktører fra Mediastud Valg av Redaktørar til Student-TV, Studentradion og Under Dusken. MediaStud innstilte Sigbjørn Lund Olsen som redaktør av Student TV, Birgit Karlsen Segtnan som redaktør av Studentradion og Ellen Synnøve Viseth som redaktør av Under Dusken. Sigbjørn Lund Olsen presenterte sitt kandidatur. Sigbjørn Lund Olsen ble valgt til ny redaktør av Student TV ved akklamasjon. Birgit Karlsen Segtnan presenterte sitt kandidatur. Birgit Karlsen Segtnan ble valgt til ny redaktør av Studentradion ved akklamasjon. Ellen Synnøve Viseth presenterte sitt kandidatur. Jens Maseng spurte kva slags politisk tilhørighet kandidaten hadde. 27

28 Kandidaten svarte at hun var sosialdemokrat slik hun hadde sagt i innledningen. Ellen Synnøve Viseth ble valgt til ny redaktør av Under Dusken ved akklamasjon. Høytlesning frå Styrebordet Eventuelt Amund Aune Nilsen gratulerte de nye redaktørene og inviterte på champagne. Anders Rydningen gratulerte de nye redaktørene. Eivind Lindenberg informerte om landskamp i Storsalen senere på kvelden. Åge Halvorsen gratulerte de nye redaktørene. Mari Raunsgard informerte om neste Samfundsmøte Kritikk av møtet Møtet er hevet Amund Aune Nilsen kritiserte Jens Maseng for ikke å høre etter da kandidatene presenterte seg. Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 28

29 Samfundsmøte Forsvar mot svartekunster. Beslutningsprotokoll 2. Kunstnerisk ved Strindens Promenade Orchester 3. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 4. Politisk femminutt Jens Maseng presenterte de største endringene på budsjettet til NTNU Øyvind Pedersen opplyste om at budsjettet til Samfundet for 2006 er klart og at det skal vedtas en gang i februar. 5. Kunstnerisk ved TSS og TKS samt Studentersamfundets Symfoniorkester 6. Innledning ved Johan Mjønes 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Knauskoret 9. Festtale ved Torstein Bugge Høverstad 10. Kunstnerisk ved SIT 11. Sofaprat med talerstolen åpen for spørsmål 12. Forsmak Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Ragnhild Ljosland Erlend Hamnaberg Sunniva Lind Høverstad Tor Berg Ove Raudajoki Ann Kristin Ardem Omberg Erlend Hamnaberg 13. Eventuelt Odd Sønning fra den nye KafeGjengen informerte om at det er kommet en ny gjeng og viste video fra byggingen av Samfundet og frem til i dag. Øyvind Tønsberg minnet om kinoforestilling i Storsalen på søndag og juleavslutningen 1.desember. 14. Kritikk av møtet Ingen ytringer 15.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 29

30 Samfundsmøte Cirkus Løvebakken. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret informerte om vedtak: Styret har vedtatt i idømme medlem nr tap av medlemsrett og utestengelse fra de private områdene på Studentersamfundet frem til for gjentatte brudd på nøkkelinstruksen og hybelinstruksen. Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Runar Jenssen informerte Storsalen om at vedtaksforslaget han leverte 18.april enda ikke er behandlet i Finansstyret. Han mente dette er alt for lang tid og at det er på tide at dette kommer opp snarest. 4. Innledning ved Frank Aarebrot 5. Innledning ved Carsten Bleness 6. Kunstnerisk ved Snaustrinda Spelemannslag 7. Innledning ved Ola Borten Moe 8. Pause 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Maria Serafia Fjellstad - Replikk: Maria Serafia Fjellstad Martin Svarva Anne-Lise Aastad - Replikk: Maria Serafia Fjellstad Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om at man fortsatt kan levere forslag til navn på den nye kafeen på Studentersamfundet. Martin Svarva informerte om ISFiT-opptak av mellomledere 15. jan Anita Halmøy Wisløff informerte om de andre arrangementene på Studentersamfundet denne kvelden. Mari Raunsgard informerte om de to neste Samfundsmøtene. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet 30

31 Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 31

32 Samfundsmøte Fiskekrigen. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Innledning ved Peter Johan Schei 5. Innledning ved Reidar Nilsen 6. Innledning ved Jan Petersen 7. Pause 8. Kunstnerisk ved NTNUI Capoeira 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen: Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng Kristian Rageberg Beate Engelschiøn Peter Scheie Karlsaune Leif Kristiansen Ola Lenes 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerte om at det snart er valg av ny UKESjef. Mari Raunsgard informerte om møtet neste lørdag. Mari Rausgard informerte om opptaket av nye arbeidende ved Samfundet. Anita Halmøy Wisløff informerte om kveldens program. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 32

33 Samfundsmøte Post Kyoto Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret refererte følgende vedtak gjort på styremøte : Leiar av Studentersamfundet i Trondhjem kan bruke epostliste med alle gyldige medlemmer til å senda ut e-brev til desse. Å sende eit e- brev i byrjinga av kvart semester med informasjon om semesteret, nyhende eller tilskipingar er akseptabel bruk. Andre ting må vurderast spesielt av leiar i samråd med Styret ved Studentersamfundet, og bruken av epostlista skal begrensast mest mogleg. Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Jens Maseng klargjorde NTNUs vedtak om adgangsbegrensing av fag. 4. Innledning ved Jørun Buen 5. Innledning ved Lars Haltbrekken 6. Innledning ved Pål Prestrud 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Candiss 9. Debatt med spørsmål fra salen Følgende personer hadde innlegg til panelet: Erlend Hamnaberg Håvard Hamnaberg Øystein Kostøl Beate Engelschiøn - Replikk: Halvard Breistein John Amund Karlsen Anne Lise Aastad - Replikk: Beate Engelschiøn Harald Rødseth Kristian Kalvå 10. Eventuelt Mari Raunsgard informerer om kveldens program. Trygve Mongstad informerte om Café Nord-Sør 9. mars med temaet Utvikling = utslipp; Sult eller CO2? Anders Ryen inviterte alle på kino i storsalen på søndag. Mari Raunsgard gratulerte alle med at Samfundet vant UT-awards og om neste møte Lørdag

34 11. Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte Styret for at innlederne drakk øl av plastglass. 12.Møtet er hevet Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 34

35 Samfundsmøte Den store språkfesten. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Styret ønsket å legge til punkt 6. på dagsorden Storsalen godkjente dagsorden 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Finansstyret legg fram budsjettet til votering Leder for Finansstyret, Nils Kobberstad, la frem budsjettet. Det var ingen spørsmål fra salen. Votering skjedde ved opprekking av medlemskort. Resultat av votering: - For: Mot: 1 - Avholdene: 1 Budsjettet ble vedtatt 5. Kunstnerisk ved STV 6. Språkquiz 7. Festtale ved Jon Peder Vestad 8. Kunstnerisk ved SIT 9. Pause 10. Kunstnerisk ved Pirum 11. Festtale ved Helene Uri 12. Ordet fritt Kirsten Helene Teige fortalte en historie om uttaleforskjellen på kj og sh. Helene Aanestad stilte spørsmål om grammatikk til Helene Uri. Helene Uri svarte. Martin Svarva fortelte en historie fra Are Kalvø om nynorsk teksting på engelske filmer. Jens Fredrik Wisløf fortelte en historie om syv og sju. Replikk fra Helene Uri 13. Hemmeleg kunstnerisk 14. Eventuelt 35

36 15. Kritikk av møtet 16.Møtet er heva Mari Raunsgard informerte om hva som skjer videre i løpet av kvelden og de neste Samfundsmøtene, og hun inviterte alle ned på Lyche etter møtet. Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 36

37 Samfundsmøte UKEsjefvalg. Beslutningsprotokoll 1. Møtet er sett 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Marius Lervåg Aasprong ønsket kandidatene lykke til og informerte om møtet 16. februar om hvor vi vil med høyere utdanning. 4. UKEsjefvalg Håkon Kirkeby, UKEsjef 05, holdt innledning om UKA og oppfordret til et godt valg. StudentTV presenterte kandidatene. Presentasjon ved kandidatene Svein Økland presenterte sitt kandidatur Lise Alund Skjølås presenterte sitt kandidatur. Pause Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Jørgen Selfors Magnus Holla Sivertsen Peter Karlsaune Marius Tuft Mathisen Lodve Berre Anita Wisløff Merete Jakobsen Erlend Hamnaberg Birgit Segtnan Pause Styret foreslo å sette strek på talerlista. Styret trakk forslaget. Norvald Ryeng - Replikk: Norvald Ryeng Helene Aanestad Karsten Vatn Lodve Berre Kjersti Aass Martin Svarva Mari Schønberg Helle Vensberg Holte Berge Bjørlo - Replikk: Erlend Hamnaberg Andreas Knutsen Henning Jensen Trygve Thorson Charlotte Alme Steinar Ellingsen Guro Sørensen Martin Hartman Benedicte Brinchmann Andreas Tangen Tonje Johansen - Replikk: Tonje Johansen Edina Ringdal Anne Kristin Jøranlid Liv Kaasen - Replikk: Liv Kaasen Til dagsorden: Tormod Gjestland ba alle sette frem glass slik at det kunne bli servert til flere. Pause Andreas Faye-Lund Helene Julie Falch Magnus Holla Sivertsen Geir Hansen Ole Kristoffer Tovsen 37

38 Pause Styret foreslo å sette strek på talerlista. Storsalen godkjente dette ved akklamasjon Svein Økland holdt sluttapell Lise Alund Skjølås holdt sluttapell Valg: Valget ble holdt ved urnevalg med elektronisk godkjenning av medlemskort. Valgresultat ble som følger: Lise Alund Skjølås: 206 Svein Økland: 129 Blank: 26 Lise Alund Skjølås ble valgt Forfatterkollegiet viste refuserte UKErevynummer. Lise Alund Skjølås takket for tilliten. Håkon Kirkeby gratulerte vinnerne Styret og ISFiT 07 gratulerte vinneren. 5. Eventuelt Tormod Gjestland opplyste om at ITK hadde 5 medlemskort som kunne hentes hos dem. Leif Kristiansen gratulerte vinneren og leste noen minner fra UKA Berge Schwebs Bjørlo ønsket å får protokollført at de første ordene fra UKA 07 var Å herregud og oppfordret Storsalen til å synge Nu Klinger. Storsalen sang Nu Klinger. Anja Sivertsen gratulerte vinneren og fortalte at UKErevy-dvden var ferdig. Ida Holdt Mathisen takket forfatterkollegiet for at marsipan-kostymene endelig fikk sett litt scenelys. Andreas Tangen hilste til SASP. Lodve Berre fortalte om Samfundet Alumni og ba interesserte om å melde seg til å jobbe med dette. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene. 6. Kritikk av møtet Magnus Holla Sivertsen tok selvkritikk for å rote med metaforene for tidligere UKEr. 7. Møtet er heva Øyvind Pedersen, referent Mari Raunsgard, møteleder 38

39 Festmøte Atomtrusselen som likevel ikke forsvant om Iran, George W. Bush og et kjernefysisk 9.11 Beslutningsprotokoll Storsalen godkjente Gøril Forbord som møteleder og Stian Samset Hoem som referent på dagens møte. 2. Styreprotokoll 3. Politisk femminutt Runar Jensen oppfordret Storsalen til å stemme for hans resolusjonsforslag om Max Havelaar og rettferdig kaffe på Samfundet når saken skal behandles lørdag 25. februar. 4. Kunstnerisk ved Fotogjengen og Studentradioen 5. Innledning ved Per Olav Ødegård 6. Innledning ved Morten Bremer Mærli 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Student-TV 9. Talerstolen åpnes for spørsmål og diskusjon Bjørn Hilt holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen kom med en replikk Bjørn Røe holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen holdt innlegg fra talerstolen Ola Johnsen Lenes holdt innlegg fra talerstolen Ola Johnsen Lenes kom med en replikk Anders Rydningen holdt innlegg fra talerstolen Ingrid Ødegaard holdt innlegg fra talerstolen Erlend Hamnaberg holdt innlegg fra talerstolen Sjur Øyen kom med en replikk 10. Eventuelt Ellen Fadnes informerte om ISFiT og opptak av mellomledere. Søknadsfristen er 1. mars. Mer informasjon på Anita Halmøy Wisløff presenterte kveldens program i form av limerick. Hallvard Breistein reklamerte for Kulturutvalgets visning av Rocky Horror Picture Show torsdag 23. februar. Øyvind Tønsberg innformarte om Samfundets Filmklubbs visning av Kubricks «The Killing», søndag 19. februar. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer 39

40 12.Møtet er hevet Stian Samset Hoem, referent Gøril Forbord, møteleder 40

41 Samfundsmøte til Stortinget skil oss ad? Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden med ekstra punkt Politisk femminutt Ingen yttringer. 4. Resolusjonsforslag: Samfundet for Fair Trade "Studentersamfundet i Trondhjem skal tilby sine medlemmer Max Havelaar-merket kaffe og te fremfor produkter fra andre leverandører, samt tilby andre Max Havelaar-produkter der dette lar seg gjøre. Samfundet skal bevisstgjøre sine medlemmer om Max Havelaar, markedsføre Max Havelaar-produktene Samfundet tilbyr sine medlemmer og stå frem politisk for rettferdig handel." Fremmet av Runar Jenssen Runar Jenssen presenterte sitt forslag. Norvald Ryen holdt innlegg mot forslaget. Styret foreslo en voteringsorden med stemmegivning for, mot og avholdne til forslaget. Voteringsorden godkjent ved akklamasjon. Votering: For: 77 Mot: 27 Avholdne: 12 Resolusjonsforslaget falt. 5. Kunstnerisk ved Symf.Orch 6. Innledning ved Kåre Gjønnes 7. Innledning ved Jens Brun Pedersen 8. Innledning ved Ivar Vigdenes 9. Pause 10. Kunstnerisk ved StudentTV 11.Debatt med spørsmål fra salen Innlegg ved Tor Berg Innlegg ved Erlend Hamnaberg Innlegg ved Ronny Sødahl Furuner Replikk ved Tor Berg Innlegg ved Halvard Svingeseth Innlegg ved Norvald Ryen 41

42 Replikk ved Norvald Ryen Innlegg ved Liv Kaasen Innlegg ved Maria Serafia Fjellstad Innlegg ved Beate Engelschiøn 12.To Resolusjonsforslag: Stat og kirke. Stat og kirke Forslag I: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 25. februar 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statskirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke på lik linje med andre tros- og livsynssamfunn i Norge." Fremmet av styret Forslag II: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 25. februar 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statkirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke i tråd med flertallet i Gjønnes-utvalgets innstilling, NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke." Fremmet av Styret Beate Engelschiøn presenterte forslagene på vegne av styret. Arne Mærk Ersvik oppfordret Styret til å trekke forslagene og utsette behandlingen av dem til neste Samfundsmøte. Replikk ved Beate Engelschiøn. Styret ønsket ikke å trekke forslagene. Replikk ved Arne Mærk Ersvik. Han oppfordret Storsalen til å stemme ned forslagene. Styret foreslo en voteringsorden der første voteringsrunde kun fungerte som en rådgivende avstemning som Styret ville ta til følge og trekke forslaget som fikk færrest stemmer. Deretter blir votering som vanlig: for, mot og avholdne til den foreslåtte resolusjonen. Voteringsorden godkjent ved akklamasjon. Votering: For forslag 1: 67 For forslag 2: 20 Styret trakk begge forslagene siden det ikke ville vært nok stemmer for noen av forslagene i en avgjørende votering. Styret vil ta opp resolusjonsforslagene ved en senere anledning. 13. Eventuelt Øyvind Aass informerte om behov for ny Studenttingsleder. Anders Ryen informerte om filmklubbens program. Elisabeth Ofstad informerte om teaterpremiere på søndag. Møteleder informerte om kommende Samfundsmøter. 14. Kritikk av møtet Einar Ryen takket Styret og Serveringsgjengen for at det ble servert øl i glass, ikke i plast, i Storsalen. 15.Møtet er hevet 42

43 Øyvind Pedersen /Møteleder Elend Bø /Referent 43

44 Samfundsmøte Føde, jeg? Nei takk! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Foreløpig dagsorden for møtet inneholdt et punkt 4. Resolusjonsforslag. Dette punktet ble trukket av forslagsstillerne før møtet ble satt. Storsalen godkjente ny dagsorden. 3. Politisk femminutt Dette punktet ble glemt, men tatt opp igjen etter punkt 4. Ingen ytringer. 4. Kunstnerisk ved Candiss 5. Innledning ved Hilde Hauglid 6. Innledning ved An-Magritt Jensen 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Pirum 9. Debatt med spørsmål fra salen Innlegg ved Maria Serafia Fjellstad Replikk ved Maria Serafia Fjellstad Innlegg ved Mari Martinsen Replikk ved Mara Serafia Fjellstad Innlegg ved Maria Meland Innlegg ved Olav Øye Innlegg ved Lene Standnes Eilertsen 10. Eventuelt Halvard Breistein informerte om filmklubbens program. Anita Halmøy wisløf informerte om kveldens program på huset. Møteleder informerte om ledervalg 09.mars og kommende Samfundsmøter. 11. Kritikk av møtet Ingen ytringer. 12.Møtet er hevet Mari Raunsgard Beate Engelschiøn Møteleder Referent 44

45 Samfundsmøte Leiarval! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer 4. Resolusjonsforslag Stat og kirke Forslag I: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 4. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statskirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en selvstendig folkekirke på lik linje med andre tros- og livssynssamfunn i Norge." Fremmet av Styret Forslag II: "Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte den 4. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å oppheve dagens statkirkeordning og at Den norske kirke organiseres som en lovforankret folkekirke i tråd med flertallet i Gjønnes-utvalgets innstilling, NOU 2006: 2, Staten og Den norske kirke." Fremmet av Styret Forslag III: Studentersamfundet i Trondheim, samlet til Samfundsmøte den 04. mars 2006 oppfordrer Stortinget til å bevare dagens statskirkeordning. Oppdragelsesplikten i Grunnlovens 2 bør imidlertid fjernes, og man bør se på løsninger for å demokratisere valgprosessene i den norske kirke. Fremmet av Arne Mærk Ersvik Forslag IV: Studentersamfundet i Trondheim, samlet til Samfundsmøte den 04. Mars 2006 mener at eventuelle endringer i dagens statskirke ordning bør skje på grunnlag av en rådgivende folkeavstemning. Fremmet av Arne Mærk Ersvik Astrid Elisabeth Pihl ønsket at Storsalen ikke skulle ta stilling til noen av forslagene. Voteringen gikk som følger: Forslag III mot forslag I og II - Votering: Forslag III: 8 45

46 5. Kampfondsøknad Forslag I og II:95 Forslag III falt Forslag I mot II - Votering: Forslag I: 75 Forslag II: 23 Forslag II falt. Votering over forslag I: For: 81 Mot: 18 Avholdene: 24 Forslaget ble ikke vedtatt! Votering over Forslag IV For: 21 Mot: 71 Avholdene: 20 Forslaget ble ikke vedtatt! SØKNAD OM BEVILGNING FRA KAMPFONDET Lørdag 11. februar d.å. arrangerte Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem en markering for fred og samhold på Torget i Trondheim. Dette ble gjort som en reaksjon på de hendelsene som hadde preget og fremdeles preger deler av verden i forbindelse med offentliggjøring av karikaturtegningene av profeten Muhammed. For å nå ut til folk og oppfordre til oppmøte, satte vi blant annet en annonse på I forbindelse med markeringen brukte vi 5000 kroner. Da markeringen var et strakstiltak som ikke var påtenkt ved budsjettering, søker vi med dette om bevilgning fra Kampfondet for å dekke utgiftene. Tormod Gjestland mente det er for sent å fremme denne søknaden en måned etter at arrangementet er holdt. Andreas Faye-Lund ønsket en utgreiing om kampfondet. Gøril Forbord, medlem av Finansstyret, fortalte om kampfondet. Votering: For: 96 Mot: 14 Avholdene: 17 Forslaget ble ikke vedtatt! 6. Ledervalg Kunstnerisk innledning ved Forsterkerkomiteen og Mari Raunsgard fra ledervalg 2005 Innledning ved forhåndsmeldt kandidat Sjur Urdson Gjerald. Pause 46

47 Følgende personer stilte spørsmål til kandidaten. Tormod Gjestland Gøril Forbord Andreas Tangen Kristine Vedal Størkersen stilte benkeforslag om Magnus Brattset Drabløs Magnus Brattset Drabløs takket ja og holdt innledning hvor han presenterte sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Erlend Hamnaberg Anders Båtstrand Edina Ringdal - Replikk: Edina Ringdal - Replikk: Einar Halgren Gøril Forbord stilte benkeforslag om Edina Ringdal Edina Ringdal takket nei. - Replikk: Berge Bjørlo - Replikk: Kirsten helene Teige - Replikk: Sjur Atle Nilsen Edina Ringdal takket ja og presenterte sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Kirsten Helene Teige Sjur Urdson Gjerald trakk sitt kandidatur. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Olav Rappen Breivik Andreas Tangen Pause Ordstyrer fremmet forslag om å sette strek på talerlista. Votering: For: 69 Mot: 72 Forslaget ble ikke vedtatt! Til dagsorden ved Anne-Lise Aastad. Hun ønsket at Sjur Urdson Gjerald skulle fortsette å være på valg og oppfordret han til å være med videre. Sjur Urdson Gjerald kom tilbake som kandidat og ønsket å bli valgt. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Helene Aanestad Berge Bjørlo Erlend Hamnaberg - Replikk: Berge Bjørlo Halvard Breistein Tellef Havig Andreas Faye-Lund ønsket at kandidatene skulle få betenkningstid på spørsmålene. Storsalen godkjente 30 sekunder betenkningstid på første kandidat. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: 47

48 Tor Richard Isaksen Til dagsorden ved Anders Sund Rydningen. Han ba Storsalen godkjenne at det bla satt strek på talerlista. Storsalen godkjente strek etter neste taler. Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene. Lise Alue Skjølås Martin Svarva Til dagsorden ved Anders Sund Rydningen. Han foreslo at storsalen skulle gå rett til votering, subsidiært at vi kuttet taletid til ett minutt. Votering for å gå rett til votering: For: 74 Mot: 79 Forslag ikke vedtatt! Votering for å kutte taletid til ett minutt: For: 138 Mot: 34 Forslaget ble vedtatt! Følgende personer stilte spørsmål til kandidatene: Halvard Svingseth Andreas Bach og Una Halvorsan Andreas Tangen Andreas Runessen Sverre Midtjell Egil Niclas Reksten Sjur Atle Henriksen Trygve Thorsen Kandidatene holdt sluttappell. Jon Alm Eriksen, tellekorpsansvarlig, redegjorde for valgordningen. Votering skjedde skriftlig. Votering: Edina Ringdal: 154 Sjur Urdson Gjerald 62 Magnus Brattset Drabløs: 21 Blank: 1 Edina Ringdal ble valgt som ny leder av Studentersamfundet! Edina Ringdal takket for tillitten. Mari Raunsgard gratulerte den ny lederen. 7. Eventuelt Erlend Hamnaberg gratulerte vinneren og ønsket at Storsalen skulle synge Nu Klinger. Storsalen sang. 48

49 Runar Jensen gratulerte vinneren og minnet om resolusjonsforslag som skulle opp påfølgende lørdag. Andreas Tangen leste en hymne til kvinnen. Una Halvorsen informerte om nytt valg på leder av Studenttingen. Elisabeth Ofstad informerte om forestillingen Inspector Hound. Anders Ryen informerte om Filmklubbens forestilling på førstkommende søndag. Mari Raunsgard informerte om de neste Samfundsmøtene. 8. Kritikk av møtet Gøril Forbord gratulerte vinneren og styret med et vell gjennomført valg og ville protokollføre at Ledervalg er moro. 9. Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 49

50 Samfundsmøte Mjød vs. Cola! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Punkt nr 4, Resolusjonsforslag, ble trukket av forslagsstiller. Punkt nummer 7, Innledning ved Karl Fredrik Tangen, ble flyttet ned etter punkt 7. Punkt nummer 8, Kunstnerisk ved SIT, gikk ut. Storsalen godkjente den nye dagsorden. 3. Politisk femminutt Ellen Fadnes presenterte temadokumentet til ISFiT Kunstnerisk ved SIT 5. Innledning ved Erlend Fossen 6. innledning ved Torbjørn Røe Isaksen 7. Innledning ved Bjørnar Moxnes 8. Innledning ved Karl Fredrik Tangen 9. Pause 10. Kunstnerisk ved TSS 11. Debatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Torbjørn Røe Isaksen, Bjørnar Moxnes og Karl Fredrik Tangen. Ordstyrer var Erling Fossen Følgende personer stilte spørsmål til panelet. Åsmund Sunde Valseth Ingrid Oline Ødegaard Runar Jensen Gøril Forbord Eirik Sandås Helene Aanestad Svenn Richard Andersen Lars Gunnar Tellnes 12. Kunstnerisk ved SIT 13. Eventuelt Runar Jensen oppfordret alle til å komme på neste Samfundsmøte for å stemme på resolusjonsforslaget Samfundet for Fair Trade. Anita Halmøy Wisløff presenterte kveldens program. 50

51 Gislaug Lodegard informerte om SIT sin oppsetting av teaterstykket Kokte, røde bananer. Mads Møller Bæren informerte om konsert med TSS 2. april. Mari Raunsgard presenterte de neste Samfundsmøtene. 14. Kritikk av møtet Runar Jensen reagerte på trønderhetsen tidligere på møtet og ville ha protokollført at Trøndere er deilige mennesker. Ida Mathisen kritiserte ordstyrer under debatten. 15.Møtet er hevet Mari Raunsgard Martin Svarva Møteleder Referent 51

52 Samfundsmøte Holocaust-industrien! Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Punkt 4 gikk ut siden TKS ikke skulle synge. Punkt 6. Pause, ble flyttet etter punkt 7. Eva Bratholm intervjuer Norman G. Finkelstein Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Kunstnerisk ved TKS Punktet ble strøket. 5. Innledning ved Norman G. Finkelstein 6. Pause 7. Eva Bratholm intervjuer Norman G. Finkelstein 8. Spørsmål fra salen 9. Eventuelt Følgende personer stilte spørsmål til Norman G. Finkelstein: Hans Olav Brendeberg Halvdan Engelsbak Hanne Marte Furuseth Joakim Møllersen Stig Wangberg Lennard Isaksen Erik Sziraki Sigurd Krammen Kåre Gether Trond Andresen Marcel Michaelis Knut Erik Strand Andreas Pedersen Tom Renholm - Replikk: Andreas Pedersen Harris Utne, leder for Studenttinget på NTNU, informerte om Samfundsmøte som handler om samlokalisering av NTNU. Stian Samset Hoem om Andreas Tangen stilte til valg som redaktører til Samfundets håndskrevne avis, Propheten. Storsalen godkjente kandidatene ved akklamasjon. 52

53 Anita Wisløff presenterte kveldens program på Samfundet. Mari Raunsgard presenterte de neste Samfundsmøtene. 10.Kritikk av møtet Andreas Tangen takket for at Samfundet fortsatt har en fri talerstol. Olaf Berglien takket for møtet og oppfordret Styret til å kritisere vaktene for kveldens oppførsel. 11.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 53

54 Samfundsmøte NTNU United del 2 - It is now or never. Beslutningsprotokoll 2. Styreprotokoll Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Ingen ytringer. 4. Innledning ved Torbjørn Digernes 5. Innledning ved Margaret Lian Knutsen 6. Kunstnerisk ved TKS 7. Pause 8. Paneldebatt med spørsmål fra salen Panelet besto av Svein Kristiansen, Steinar Supphellen, Maria Serafia Fjellstad og Tore Lindmo. De fikk fem minutter hver til å presentere sin sak. Innledning ved Emil Raaen frå Trondheim Kommune Innledning ved Terje Bostad ta SiT Følgende personer hadde innlegg fra talerstolen Aksel Tjora Einar Ryeng - Replikk: Einar Ryeng Stein Mortensholm - Replikk: Siri Sørensen Tonje Sommerli - Replikk: Jens Maseng - Replikk: Harris Utne Per Øyvind Hansen - Replikk: Per Øyvind Hansen Vegard Austmo Bjarne Foss Harris Ute Kjetil Kvist Emil Raaen svarte på spørsmål fra panelet. Ronny Sødahl Furunes Aksel Tjora - Replikk: Terje Bostad Kirsten Helene Teige - Replikk: Per Øyvind Hansen 54

55 9. Resolusjonsforslag - Replikk: Siri Sørensen - Replikk: Aksel Tjora - Replikk: Sverre Midtjell Edina Ringdal - Replikk: Edina Ringdal - Replikk: Kirsten Helene Teige - Replikk: Einar Ryeng Eirik Sandås - Replikk: Per Ivar Maurdal Torbjørn Digernes Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 22. mars 2006 ønsker å samle NTNU på ett campus og oppfordrer Styret ved NTNU til å gå inn for en flytting av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugenområdet. Fremmet av Styret Ordstyrer ønsket en telling over antall medlemmer i salen. Antall: 109 Presentasjon av forslaget ved Erlend Bø. Aksel Tjora ønsket å endre teksten fra campus, til universitetsområde. Arnt Richard Johansen ønsket ikke å forandre ordlyd. Gøril Forbord oppfordret Storsalen til å stemme for forslaget. Kirsten Helene Teige presiserte at vi måtte votere over ordlyd. Votering: For Campus: 52 For Universitetsområde: 37 Teksten ble stående som foreslått av Styret. Votering over forslag: For: 84 Mot: 21 Avholdende: 10 Forslaget ble ikke vedtatt. 10.Eventuelt Ola Lenes ønsket å fremme resolusjonsforslaget igjen førstkommende lørdag. Jens Maseng informerte om valg av styrerepresentanter til NTNU. Norvall Ryeng informerte om at resolusjonsforslag må være Styret i hende 4 dager før det skal behandles. Edina Ringdal informerte om opptak av nytt Samfundetstyre. Gøril Forbord minnet om at Styret kan fremme forslaget igjen på laurdag. Norvall Ryeng mente Styret ikkje kunne fremme forslaget før etter fire dager. Ordstyrer avsluttet debatten om resolusjonsforslag og lovene rundt disse og ba alle følge med på samfundet.no for oppdateringar om kva som skal skje lørdag 25.mars. 55

56 11.Kritikk av møtet Erlend Hamnaberg kritiserte folk for å gå under møtet. Merete Jakobsen kritiserte at ingen forsvarte to-campus-løsningen. Eirik Sandås kritiserte rektor ved NTNU for at han ikke var medlem av Samfundet. Harris Utne takket Styret for å holde dette møtet. Ordstyrer takket de i studentpolitikken som gjorde møtet mulig. 12.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 56

57 Samfundsmøte De britiske giganter - et festmøte om Monty Python Beslutningsprotokoll: 2. Styreprotokoll Punkt 7 og 8 byttet plass. Det kom inn et punkt 12. Allsang. Storsalen godkjente dagsorden. 3. Politisk femminutt Lise Alund Skjølås, ukesjef UKA 07, informerte om at hun hadde tatt opp et styre. Disse presenterte seg sjølv: Maria Stephansen, Kultursjef Eivind Berge Hofland, Økonomisjef Stian Michael Kristoffersen, Markedssjef Øystein Bjering, Salgssjef Marthe-Julie Lundby, Administrasjonssjef 4. Resolusjonsforslag Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte 25. mars 2006 ønsker å samle NTNU på en campus og oppfordrer Styret ved NTNU til å gå inn for en flytting av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen-området. Fremmet av Styret Erlend Bø presenterte forslaget for Storsalen. Ordstyrer gjorde rede for voteringsorden. Votering: For: 319 Mot: 77 Avholdene: 37 Forslaget ble vedtatt 5. Resolusjonsforslag Samfundet for rettferdig handel "Studentersamfundet i Trondhjem skal tilby sine medlemmer Max Havelaar-merket kaffe og te, og benytte seg av rettferdig handel også ellers der dette lar seg gjøre. Samfundet skal markedsføre Max Havelaar-produktene Samfundet tilbyr sine medlemmer, og stå frem politisk for rettferdig handel." Fremmet av Runar Jenssen Runar Jenssen presenterte forslaget. 57

58 Votering: For: 403 Mot: 21 Avholdene: 30 Forslaget ble vedtatt 6. Kunstnerisk ved TSS 7. Pause 8. Kunstnerisk ved Studentradion 9. Festtale ved Are Kalvø 10.Kunstnerisk ved StudentTV 11. Sofaprat med spørsmål fra salen 12. Allsang 13.Eventuelt Følgende personer hadde innlegg frå talerstolen: Kirsten Helene Teige Gøril Forbord Eivind Michalsen Iver Dypvad Kristian Kalvø Ingvill Eeg Endre Ottesen - Replikk: Runar Jenssen Morten Svensen Tormod Gjestand fortalte om bakgrunn for sommertid Eirik Mundhjell informerte om TSS sin konsert neste søndag. Runar Jenssen informerte om PRESS Mari Raunsgard informerte om Generalforsamling Mari Raunsgard informerte om suppleringsvalg til Rådet og valg av representanter til Finansstyret Kulturutvalget viste trailer til forestillingen kommende søndag. 14.Kritikk av møtet Tor Richard Isaksen beklaget at innlederen ikke hadde fått god nok forbredelsestid. Mari Raunsgard tok selvkritikk på at det ikkje var en fisk i Storsalen. Erlend Hamnaberg kritiserte at det ikke var satt opp rader av stoler i Storsalen. Kirsten Helene Teige ønsket å klappe for et fint møte. 15.Møtet er hevet Mari Raunsgard Øyvind Pedersen Møteleder Referent 58

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2006 - Vår 2007 Ført i pennen av Styret 06/07 Forord Disse referatene er samlet og hentet ut fra Styrets server mars 2008. De opprinnelige referatene

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2007 - Vår 2008 Ført i pennen av Styret 07/08 1 2 Forord Her følger referatene fra Samfundsmøtene fra høsten 2007 til våren 2008. Håper dette

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2012 Vår 2013

Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2012 Vår 2013 Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2012 Vår 2013 Styret 2012/13: Leder: Linn Christin Haugen Nestleder: Elisabeth Halle PR/Presseansvarlig: Morten Ansteensen Arrangement/Linjeforeningsansvarlig:

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem. Høst 2011 vår 2012

Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem. Høst 2011 vår 2012 Beslutningsprotokoll for Studentersamfundet i Trondhjem Høst 2011 vår 2012 Samfundsmøte 27.august 2011 Til ungdommen: En hyllest til ytringsfriheten, toleransen og demokratiet Beslutningsprotokoll 1. Møtet

Detaljer

Forord. FS-bok 2008 2

Forord. FS-bok 2008 2 Finansstyret 2008 Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore. Disse retningslinjene

Detaljer

I god form? SIDE 45. Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41

I god form? SIDE 45. Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 7 91. ÅRGANG 19. APRIL - 2. MAI I god form? SIDE 45 Mangler krøsuser SIDE 4 Tatt av filmen SIDE 27 Ompa til du dør SIDE 41 LEDER KOMMENTAR Intern eller ekstern? NTNU

Detaljer

Historikk 9. Vedvarende vedtak ved Studentersamfundet i Trondhjem 37. Vedvarende vedtak i Studentersamfundet 39. Statutter 45

Historikk 9. Vedvarende vedtak ved Studentersamfundet i Trondhjem 37. Vedvarende vedtak i Studentersamfundet 39. Statutter 45 Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore. Disse retningslinjene er til for at alle

Detaljer

Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2013 Vår 2014

Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2013 Vår 2014 Beslutningsprotokoll for Samfundsmøtene Høst 2013 Vår 2014 Styret 2013/14: Leder: Øyvind Lunke Nestleder: Børge Myran PR/Presseansvarlig: Max Eckbo Hallqvist Arrangement/Linjeforeningsansvarlig: Eirin

Detaljer

Historikk 7. Vedvarende vedtak ved Studentersamfundet i Trondhjem 35. Vedvarende vedtak i Studentersamfundet 37. Statutter 43

Historikk 7. Vedvarende vedtak ved Studentersamfundet i Trondhjem 35. Vedvarende vedtak i Studentersamfundet 37. Statutter 43 Finansstyret 2014 2 Forord Studentersamfundet er en gammel organisasjon med lange tradisjoner. Listen over lover, instrukser og statutter er nesten like lang som Samfundets histore. Disse retningslinjene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44

Rester av en krig SIDE 36. Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 15 91. ÅRGANG 8. - 21. NOVEMBER Rester av en krig SIDE 36 Hjelpesløs høst SIDE 4 Lang vei til doktoren SIDE 27 Klart for platekrig SIDE 44 LEDER 8. - 21. november

Detaljer

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL

Tanker som teller. side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL Tanker som teller side 22 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 6 92. ÅRGANG 21. MARS - 3. APRIL LEDER 21. mars - 3. april 2006 Fullfør visjonen STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON 73 53 18 13

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 15 92. ÅRGANG 7. - 20. NOVEMBER

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 15 92. ÅRGANG 7. - 20. NOVEMBER STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 15 92. ÅRGANG 7. - 20. NOVEMBER LEDER Kast terningen Under Dusken skrev i forrige utgave om Adresseavisens oppsiktsvekkende gode anmeldelser av trønderske artister.

Detaljer

Trommeslagenes kraft SIDE 30

Trommeslagenes kraft SIDE 30 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 6 91. ÅRGANG 5. - 18. APRIL Trommeslagenes kraft SIDE 30 Luftslott i fast form SIDE 4 Billlig bachelor SIDE 25 Rick's café gjenoppstår SIDE 41 LEDER KOMMENTAR En

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 7 92. ÅRGANG 4. april - 2. mai. Tvangstanker i teateret. side 28

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 7 92. ÅRGANG 4. april - 2. mai. Tvangstanker i teateret. side 28 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 7 92. ÅRGANG 4. april - 2. mai Tvangstanker i teateret side 28 LEDER 4. april - 2. mai 2006 Belønning som fortjent STUDENTAVISA I TRONDHEIM SIDEN 1914 TELEFON 73

Detaljer

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere

Surfer gjennom studiene. Halvferdig AiT provoserer. Nytt kapittel for Skarstein. Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere studentavisa i Trondheim 15/2003 4. - 18. november 2003 88. årgang Surfer gjennom studiene Halvferdig AiT provoserer Nytt kapittel for Skarstein Kommunal boligpolitikk skviser ut kunstnere LEDER INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. stud.sex 11/2001. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 11/2001 stud.sex Få kvinner ved NTNU Krangel i Kollegiet På go`fot med Eggen Ny fotoskole på Ila Grønnsåpe og vievann Motorpsycho goes pop Piggtråd INNHOLD 11/2001

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bredt seiersglis, bred UKE?

Bredt seiersglis, bred UKE? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 4 91. ÅRGANG 21. FEBRUAR - 6. MARS Bredt seiersglis, bred UKE? side 42 LEDER 21. februar - 6. mars 2006 Treg trafikant I 1999 undertegnet Trafikanten Midt-Norge en

Detaljer

Under Dusken. Ubudne gjester S. 19. Nyhet: Avblåser Samfundet-striden s.8 Kultur: Vil ha porno på pensum s.35. studentavisa i Trondheim 09/2002

Under Dusken. Ubudne gjester S. 19. Nyhet: Avblåser Samfundet-striden s.8 Kultur: Vil ha porno på pensum s.35. studentavisa i Trondheim 09/2002 Under Dusken studentavisa i Trondheim 09/2002 Ubudne gjester S. 19 Nyhet: Avblåser Samfundet-striden s.8 Kultur: Vil ha porno på pensum s.35 LEDER INNHOLD 09/2002 Det brune limet 4 Hvor ble det av topplederne?

Detaljer

Åges eldorado SIDE 32. Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41

Åges eldorado SIDE 32. Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 11 91. ÅRGANG 13. -26. september Åges eldorado SIDE 32 Full lommebok SIDE 4 Gassnasjonen SIDE 27 Kritiserer forfatterskole SIDE 41 LEDER 13. september - 26. september

Detaljer

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39

Gjenerobrer Storsalen SIDE 49. Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 13 91. ÅRGANG 11. - 24. OKTOBER Gjenerobrer Storsalen SIDE 49 Et overgrep SIDE 4 Hvis velferd er viktigst SIDE 30 Lydpensum SIDE 39 LEDER 11. - 24. oktober 2005 Byen

Detaljer

Rasedelt boligmarked SIDE 25. Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36

Rasedelt boligmarked SIDE 25. Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 3 90. ÅRGANG 10. - 23. FEBRUAR Rasedelt boligmarked SIDE 25 Studenter overvåkes SIDE 7 NTNU stryker i nynorsk SIDE 13 Cypress Hill til Samfundet SIDE 36 LEDER Studentdemokrati

Detaljer

Oppdrag: Oppdagelse Side 36

Oppdrag: Oppdagelse Side 36 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 9 92. ÅRGANG 15. - 28. AUGUST Oppdrag: Oppdagelse Side 36 LEDER Naive NTNU INNHOLD Kjære nye student. Velkommen til Trondheim. Eller til Dragvoll, om det er der oppe

Detaljer

Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 04/2001. KUNSTNER- VERKSTED s. 32. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 04/2001 KUNSTNER- VERKSTED s. 32 Vil fjerne stemmeretten Fem av seks direktører gikk Falkenborg asylmottak Klart for ISFiT Sære boforhold Hva er patetismen? INNHOLD

Detaljer

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim

Under Dusken. Overvåket 19. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 01/2002 Overvåket 19 S. Nyhet: Vil flytte Dragvoll Kultur: Radioteateret LEDER INNHOLD 01/2002 Under Dusken studentavisen i Trondheim siden 1914 ansvarlig redaktør:

Detaljer

Banket bønda berget bronsen SIDE 17

Banket bønda berget bronsen SIDE 17 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2005 NR. 12 91. ÅRGANG 27. SEPTEMBER - 10. OKTOBER Banket bønda berget bronsen SIDE 17 Datakrav avvises SIDE 4 Norsk reisefeber SIDE 29 Klassisk renessanse? SIDE 43 LEDER

Detaljer

Hvem bestemmer på huset ditt?

Hvem bestemmer på huset ditt? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 28 NR. 16 96. ÅRGANG 16. NOVEMBER - 18. JANUAR 2011 Hvem bestemmer på huset ditt? 10: HVA KOSTER DU? 51: EN ANELSE ATLE ANTONSEN 2 60 60 innhold 18 22 Meninger Ekskluderende fadderuke

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 2 93. ÅRGANG 29. JANUAR - 11. FEBRUAR. Stritter mot Stjernø. Side 3, 8-9, 20-21

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 2 93. ÅRGANG 29. JANUAR - 11. FEBRUAR. Stritter mot Stjernø. Side 3, 8-9, 20-21 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 2 93. ÅRGANG 29. JANUAR - 11. FEBRUAR Stritter mot Stjernø Side 3, 8-9, 20-21 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer