Jesus Christ Soft Ware

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jesus Christ Soft Ware"

Transkript

1 Jesus Christ Soft Ware Date : 25/05/2009 Pål Norheim om næringslivets frieri til kulturen og Guttorm Fløistads bedriftsmetafysikk. Tidligere publisert i Vagant 4/1991 Å gjøre sitt fornødne på teppet eller snyte seg i gardinene anses ikke som dannet adferd i selskaper, selv ikke på sene nachspiel. I et litteraturtidsskrift er det beint fram umulig. Ergo må jeg pent la være selv om lesningen av Kulturens dekningsbidrag om internasjonalisering og kulturkunnskap ofte fristet til det motsatte. For syv-åtte år siden kom jeg i prat med en bruktbilselger på Sognsvannsbanen. Vi skulle begge ned til sentrum. Da jeg, på spørsmålet om hva jeg drev med, svarte at jeg studerte idéhistorie, ble han åpenbart litt desorientert: «Idéhistorie?» Jeg ville prøve å forklare, men så lyste han plutselig opp, og kom meg i forkjøpet: «Idéhistorie ja!» nikket han anerkjennende, «det hørtes ikke dumt ut, der kan man sikkert finne glimrende ideer som kan brukes når vi skal selge oss i utlandet!» Blikket han sendte meg idet vi passerte Ullevål Stadion fikk meg til å føle meg som en fremsynt ung mann: «Mye lurere enn å gå på BI, det der. Idéhistorie, ja», han begynte å telle imaginære tusenlapper mellom tommelen og pekefingeren, «hvordan skal vi ellers kunne hamle opp med japsene på det internasjonale markedet, hvis vi ikke har gode ideer?» Å ta grunnfag i idéhistorie når du er lat og utsetter lesningen til de siste ukene før eksamen, kan sammenlignes med å fare gjennom et museum på motorsykkel. Jeg klarte iallfall ikke å raske til meg ideer som uten videre kunne omsettes i yen eller dollar. Heller ikke mellomfagstillegget gjorde meg særlig rikere materielt sett jeg fordypet meg i moralfilosofiske betraktninger hos Nietzsche, Kierkegaard og en ukjent russisk religionsfilosof. Faktisk anså jeg forestillingen om å studere idéhistorie, med tanke på å styrke konkurranseevnen på det internasjonale markedet, som så kuriøs, ja, forskrudd at jeg umiddelbart glemte hele episoden med den pussige selgeren. Inntil jeg for vel en måned siden stod med boken Kulturens dekningsbidrag om internasjonalisering og kulturkunnskap mellom hendene. Her gjenfant jeg selgerens resonnement i ferdigutviklet form og pent innbundet. Og oppdaget til min forskrekkelse at et av hovedbidragene var ført i pennen av min tidligere lærer i idéhistorie, professor Guttorm Fløistad. Jeg skulle visst besøkt flere av Fløistads forelesninger i studietiden. Så ville jeg kanskje oppdaget at den gamle Spinoza- og Heidegger-kjenneren nærte de samme forestillingene om 1 / 9

2 faget som bruktbilselgeren på Sognsvannsbanen. Børs og katedral Kulturens dekningsbidrag, utgitt på Cappelen i vår, og møtt med ovasjoner bl.a. i kulturradikalismens hovedorgan Dagbladet, er bare ett av mange symptomer på at forholdet mellom børs og katedral er i ferd med å endre seg drastisk, og man skal være nokså naiv for ikke å vite hvem som til syvende og sist taper på det. At ikke bare psykiatriske og somatiske sykehus, men også lærdomsanstalter som f.eks. Universitetet i Oslo blir styrt som om de var bedrifter, og den sinnslidende, kreftpasienten og filosofistudenten følgelig betraktes henholdsvis som kunder og produsenter, er kanskje et av de mest illevarslende tegn på at homo oeconomicus er i ferd med å innsette seg selv som høyeste målestokk. Bokklubb-krigen og oppkjøpene i forlagsverdenen det siste året er et annet og i denne sammenhengen mer aktuelt moment. Og disse strukturendringene forklares og rettferdiggjøres gjennom et argument som synes uimotståelig: Nødvendigheten av å tilpasse seg en tiltagende internasjonalisering av kultur- og næringsliv, og dermed også skjerpet konkurranse. Hvis ikke vi legger av oss gentlemansfaktene og solidaritetsidealene, blir vi tatt på senga av utenlandske drittsekker som er større og verre enn oss Elfenbenstårn Redaktørene for Kulturens dekningsbidrag, Hilde Andresen og Marit Åstvedt, har valgt å slå an en selvkritisk og sjelfull tone i starten, ved å sitere diktet «Spør igjen» fra Rolf Jacobsens bok Nattåpent: «Tallrekken ler av oss / og vil forklare alt. / Den har kjever av jern og tenner / som det klirrer i. // Vi spør og vi spør / og tallene svarer / men ikke om fiolinene / eller om lykken mellom to armer. / Da hoster det på skjermen: / uklart spørsmål. / Spør igjen.» Men allerede i forordet blir det klart at fiolinene og alt som unnslipper tallrekkenes jernkjever nå skal tas i bruk for å gjøre bedriftene mer profitable: «Etter vår mening gir mangelen på humanistisk orientering seg direkte utslag i bedriftenes resultater,» heter det. Og redaktørene gjør det klart at målgruppen for artikkelsamlingen er ledere i næringsliv og offentlig forvaltning, og at premissene for fremstillingen bærer preg av dette. «Vi har først og fremst ønsket å anvende de humanistiske fag på problemstillinger som angår den som har sitt virke utenfor elfenbenstårnet. En slik innfallsvinkel er en absolutt forutsetning dersom målet er økt innflytelse for de humanistiske fag.» «Vi lever i forvirringens tid,» påpekte allerede Bertolt Brecht og redaktørene Andresen/ Åstvedt tar konsekvensen av dette. I de ustabile forhold som råder nå om dagen, må også næringslivets representanter venne seg til å leve med stadige omskiftninger, både i samfunnet og arbeidslivet. Det krever «ledere med fotfeste i tilværelsen og med klar identitet,» skriver de videre, og det er her filosofi, språk, kunst og litteratur kommer inn. Noen burde ha hvisket dem i øret at dersom en bedriftsleder eller sjefsansatt i offentlig forvaltning gir seg noen av vårt århundres sentrale filosofer eller forfattere i vold, med den hensikt å finne «fotfeste i tilværelsen» og «klar identitet», så vil han få seg en ubehagelig 2 / 9

3 overraskelse. Nyere tenkning og litteratur tenderer snarere mot identitetsoppløsning og beskrivelser av personer som mister fotfestet i tilværelsen, av mennesker som, med Olaf Bull, følger den sten som faller og faller gjennom universet «og aldri aflader at falde mer». Bjørneboes sigarettpapir Bidragsyterne i Kulturens dekningsbidrag er ingen ensartet gruppe. Personalkonsulenter og direktører figurerer side om side med en journalist, en forfatter, en bedriftsrådgiver for ledere og en lærebokforfatter i norsk. Det alle imidlertid enes om, er at kunst, litteratur, språk og filosofi er viktig. Og i likhet med 70-tallets stalinistiske kulturarbeidere, setter også disse seg sterkt imot at kunstneren og tenkeren trekker seg tilbake til sine elfenbenstårn for å hengi seg til eksklusive åndelige sysler. Men til forskjell fra f.eks. Stalin selv, som krevde heroiske skildringer av sovjetmennesket for å få fart på tungindustrien, stiller næringslivets kulturelskere ingen krav til kunstnerne. Tvert imot mener de at bedriftslederne selv bør gå til litteraturen og kunstverkene for å få fart på tungindustrien og norsk næringsliv for øvrig. Og dét er jo litt av en forskjell. Ingen av dem kan bebreides for å være selektive, i den forstand at de kun foretrekker verker med en uttalt positiv tendens til norsk næringsliv. I artikkelen «Skjønnlitteraturens plass i lederutviklingen», hvor den ene av redaktørene for boka (Marit Åstvedt) forsøker å vise hvordan skjønnlitteraturen «kan bli et utradisjonelt virkemiddel i lederutviklingen», har hun både plass til den katolske pater Pollestad, sosialisten Johan Borgen og joda! Jens Bjørneboe. Det dreier seg om «Ti bud til en ung mann som vil frem i verden», hentet fra Bjørneboes essaysamling Politi og anarki. Ifølge Åstvedt utgjør Bjørneboes ti bud «den reelle personalpolitikken i mange organisasjoner». Og hun mener at budene er nyttig lesning for den som er fristet til å sette sine personlige mål høyere enn bedriftens. I et av sine essays funderer Jens Bjørneboe over alt man kan bruke en bok til. Rent bortsett fra at de kan leses på utallige måter, er det f.eks. også fullt mulig å slå andre i hodet med dem. Bøkenes Bok egner seg ifølge forfatteren ypperlig som sigarettpapir, hvis man skulle komme i beit. Selv hadde han latt adskillige kapitler av Johannes Åpenbaring gå opp i røyk. Og når Jens Bjørneboe kunne bruke Bibelen til å rulle sigaretter, får man tro at det må mer til for å få ham til å snu seg i graven enn at Marit Åstvedt bruker Politi og anarki i lederutviklingens tjeneste. Gi barna et selgende språk Reklameverdenens wonderboy Ingebrikt Steen Jensen blir naturlig nok viet stor oppmerksomhet i Kulturens dekningsbidrag. I tillegg til et intervju med Jensen, finner vi også en artikkel om «Næringslivets diskrete, men forbilledlige anvendelse av litterær dannelse», hvor lærebokforfatteren og NAVF-forskeren Egil Børre Johnsen regelrett går av skaftet i sine lovprisninger av guruens språk, og hans forbilledlige evne til å smugle inn litterær dannelse i annonsene. Om en av JBRs annonser for NRK, hvor vi ser Hans Wilhelm Steinfeld avbildet i en av kringkastingshusets gamle heiser, skriver Johnsen bl.a. følgende: 3 / 9

4 Vi får ikke bare vite at NRK, gjennom det begavede hornorkester fra Bergen (dvs. Steinfeld min anm.), sprenger rom og grenser. Vi får også vite at NRK har vært der i et halvt hundre år. Steinfeld står i en heis installert tidlig under annen verdenskrig, Steinfeld, som er der det bryter og brytes. Som Bjørnson. Som NRK til evig tid. Man blir unektelig litt flau på lærebokforfatterens vegne ved å sitere slike ting så jeg skal ikke røpe med ett ord hva Johnson syns om JBRs annonser for IKEA. Avslutningsordene bør imidlertid siteres, idet de pent føyer seg inn i bokens ånd: Vi eller iallfall jeg ønsker å lære elevene en skriftspråktype som jeg i denne artikkelen har gått til næringslivet for å finne. Derfor våger jeg å si at vi må lære dem et selgende språk. Gjentar: Et selgende språk. Og det ønsker åpenbart også Jon Bing, kjent forfatter og professor i rettsinformatikk. Der hvor Egil Børre Johnsen er ekstatisk, er science-fictionforfatteren Bing snarere en smule apokalyptisk i grunntonen. Han forestiller seg en fremtid hvor nordmenn som befolkningene på Malta i dag blir nødt til å skrive og tale engelsk i alle offentlige sammenhenger, og hvor morsmålet kun kan anvendes i fiskebutikken på hjørnet og innen familien. Vi skal nøye oss med avslutningsavsnittet: Men for å unngå denne fremtiden, eller i det minste skyve den så langt inn i neste århundre som mulig, må språk og kultur tas på alvor. Det kan ikke ses på som en fritidsbeskjeftigelse eller luksus, det må betraktes på lik linje med industribygg, veier og telenett: En investering i forutsetningene for den nære fremtids økonomiske virksomhet. Rett skal være rett: Enkelte av forfatterne har levert relativt anstendige bidrag til denne artikkelsamlingen. Blant dem kan vi nevne Svein Mønneslands artikkel om Øst-Europa, Hompland om kultursjokket som oppstår når en samfunnsviter skal holde foredrag til næringstopper og til nød Hilde Andresens refleksjoner rundt filosofi og ledelseslitteratur. Så er det sagt. Fløistads bedriftsmetafysikk Jeg har med hensikt spart Guttorm Fløistads bidrag til slutt, artikkelen «Humanisme og nyskaping i næringslivet». Den danner så å si bokens metafysiske fundament ved siden av å formulere en etikk som gir en pekepinn om hvorfor næringslivet i den senere tid har blitt så opptatt av å holde etikk-kurs i bedriftene. Det finnes en og annen uklar formulering i professorens artikkel, som når han for eksempel erklærer at «bedriftens indre medmenneskelighet (sic) gir klare signaler om brukernes krav til produkter og tjenester». Forstå det den som kan. Stort sett viser Fløistad imidlertid en forbausende evne til å formulere banaliteter, i en stil så klar og enkel at man stundom spør seg 4 / 9

5 selv om det er publikum eller professorens egen dumhet han så usjenert stiller til skue. «Å lese f.eks. skjønnlitteratur er naturligvis først og fremst en opplevelse,» skriver han et sted, og så setter han punktum og nytt avsnitt så vi kan grunne over utsagnet i ro og mak. Et annet sted heter det: «Konstruktiv samtale og gjensidige korrigering av hverandres synspunkter er nå en gang en viktig kilde til forandring.» Punktum. Nytt avsnitt. Mye kan være problematisk her i verden, men aldri så vrient at ikke Fløistad ser seg i stand til å trekke en floskel opp av hatten for så å sette punktum. At det «nå en gang er slik» og at det «naturligvis» er slik, vil neppe noen protestere mot: To pluss to er nå en gang naturligvis fire, men det ligger professoren på hjertet å slå det fast og dvele ved denne kjensgjerningen inntil leseren føler at unaturen stiger opp i ham og gir ham lyst til å gaule sekssifrede tall. Enten mannen faktisk er litt dum (og dermed aldri skulle hatt et professorat) eller han betrakter sitt publikum som dumme (og dermed slett ikke skulle hatt et professorat) ville det være nokså uklokt av publikum å undervurdere ham. Går man hans virksomhet nærmere etter i sømmene, viser det seg at få enkeltmennesker i det siste tiåret har arbeidet usjenert og energisk for å kompromittere indre verdier filosofi, religion, kunst og moral, kort sagt det som på universitetet kalles «humaniora» som professor Guttorm Fløistad. Den som ikke kjenner til Fløistads «bedriftsfilosofi» en oppsiktsvekkende kombinasjon av mormonsk livsvisdom, Max Weber, Hans Nielsen Hauge, Heidegger og Janne Carlzon gjør lurt i å studere artikkelen «Humanisme og nyskaping i næringslivet». Flosklene til tross, gir den et nokså brukbart innblikk i tankegangen bak og premissene for hans foredragsturneer i norske bedrifter i de senere årene. 1 Foyns Harpuner En gang var den kristne tro en mektig inspirasjonskilde for mange mennesker, skriver Fløistad. Med støtte i blant annet sosiologen Max Weber, hevder han at mye tyder på at Vestens kapitalistiske næringsliv «med dets imponerende serier av nyskaping har sin opprinnelse i nettopp den protestantiske tro. ( ) Mennesket skal underlegge seg jorden med hardt arbeid ledet av gudsfrykt og nøysomhet». Som eksempel anfører han Hans Nielsen Hauge, som under mottoet gudsfrykt med nøysomhet samlet mennesker i lokalsamfunnene «om en virksomhetsidé og reiste dusinvis av småbedrifter. Det var Guds vilje». Også en annen gudfryktig mann tjener til å anskueliggjøre Fløistads tankegang: «Gud var med i alt han gjorde, endog da han lot hvalkokeriene brenne om søndagen, heter det om Sven Foyn, Tønsberg-mannen som oppfant harpunen.» At Sven Foyn gjennom sin oppfinnelse også sitter med mye av æren for at hvalen nesten er utryddet, sjenerer ikke Guttorm Fløistad. Mennesket skal nå engang «underlegge seg jorden med hardt arbeid», i pakt med kapitalismen og den protestantiske etikk. Hva hvalkokeriene angår, så kan man jo komme i tvil om det var akkurat det Jesus tenkte på da han gikk inn for sabbatsbrudd i visse tilfeller men vi skal ikke hefte oss i bagateller. Foyn er død, Hauge er død; og her er det vel på sin plass å bemerke at Fløistad rent personlig synes å være i tvil om hvorvidt Gud er død: «Den kristne tro representerer (og representerer naturligvis for mange enkeltpersoner fremdeles) et psykisk kraftsentrum.» 5 / 9

6 Sjelelig nordsjøolje Og så følger et avsnitt som, hvis Fløistad har rett, burde få enhver industrileder til å beklage sekulariseringen som jeg hadde nær sagt: med eller uten Fløistads hjelp har funnet sted i Vesten i vårt århundre. Det dreier seg om «Østens mirakeløkonomier», dvs. Japan, Korea, Hongkong, Singapore, Taiwan og Thailand: Deres religiøse og moralske trossystemer konfusianisme, buddhisme, taoisme, shintoisme og shamanisme representerer enorme indre kraftkilder. Det paradoksale er at disse religiøse og moralske trossystemene opprinnelig fornektet verdien av ytre fremgang og rikdom. Det samme gjaldt forøvrig kristendommen som fremhevet betydningen av den frivillige fattigdom. Det var da deler av den kristne tro (bl.a. Calvin) begynte å se rikdom som tegn på Guds velsignelse, at denne indre kraft også ble brukt til å påskynde ytre fremskritt og rikdom. Gadd vite hvordan lederne i Den Norske Kirke ser på dette, at når Fløistad kontemplerer over kirkegjengernes indre trosliv, får det ham til å assosiere i retning av industrielt utbyttbare energikilder, at han åpenbart forestiller seg en slags indre fossefall, sjelelig nordsjøolje og åndelige kjernekraftverk, som kunne vært brukt for å fremme norsk industri, dersom troen hadde vært like sterk som i hvalkokerienes dager? Og hva de synes om at gründere og industrieiere får ham til å tenke på Vårherre? Hør bare på de lyriske innledningsordene i artikkelen: Gud skapte verden på syv dager, står det. Det er naturligvis en bemerkelsesverdig prestasjon. Det blir ikke mindre bemerkelsesverdig når man tar i betraktning at Han skapte den ut av intet. Denne form for nyskaping er ikke helt ukjent i menneskelivet. Når vi ser tilbake sier vi av og til at han eller hun begynte med to tomme hender. Og av de tomme hendene ble det skapt store og små industriimperier. T.S. Eliot hevdet i sin tid med overbevisende tyngde at blasfemi var blitt en umulighet i moderne samfunn. Guttorm Fløistads lignelser kan få noen og enhver til å nære fromme ønsker om en gjenopplivelse av blasfemiparagrafen. Humaniora som kraftverk Men troslivet representerer ikke lenger det indre kraftsentrum det en gang gjorde i vestlige samfunn, skriver Fløistad. Med tanke på den opprustning som skal til for at industrien skal kunne hevde seg internasjonalt, bekymrer det ham. Og selv om industriledere og gründere står frem som nokså brukbare erstatninger for Vårherre, er disse likevel avhengige av nye kraftkilder for at næringslivet skal blomstre. Og det er her humaniora kommer inn: «Min påstand er at dette tapet av religiøs livsorientering bare kan kompenseres ved sterkere vekt på de humanistiske fag,» skriver professoren (kursiveringen er hans). Han er riktignok ikke sikker på at humanismen 6 / 9

7 kan bli noe fullgodt surrogat for religionens kraftkilder: «Å hevde at den humanistiske allmennutdannelse med sin kunst og kultur kan ta opp konkurransen med de gamle religiøse og moralske tradisjoner, kan synes overmodig. Kan humanismen overhodet være en slik kraftkilde?» Uansett må man forsøke, for: «Problemet er at det synes å ikke foreligge noe alternativ.» Å utvikle en humanistisk bedriftskultur er bl.a. et spørsmål om å utvikle «et rikere verdifelleskap i bedriften». Og her står etikken sentralt. Jeg skal spare leserne for Fløistads to-pluss-to-er-firefunderinger over moralen, som munner ut i det han kaller «Den gyldne regel» (Du skal gjøre mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg). Men det kan kanskje være av interesse å vite hvilke bedrifter som etter Fløistads oppfatning ivaretar et sosialt ansvar i tråd med den gyldne regel. Sitat: Mange bedrifter har nedlagt et stort arbeid i defineringen av sine målsetninger. Det øverste formål kan være å bedre menneskers levevilkår verden over (Proctor and Gamble, U.S.A.). Et annet formål er å tilby det raskeste og sikreste transportmiddel i luften og derved gjøre det lettere for mennesker å treffe hverandre (del av SAS målsetning). Hos Orkla Borregård er formålet trygghet og vekst gjennom lønnsomhet. Eller: bedriftens øverste formål er å tjene andre mennesker ved å yte den best mulige service (en bilforretning). Eller: 8 t. Service hvor som helst på kloden (Caterpillar). Den norske møbelbedriften HÅG har sin spesielle målsetning. Det er å gjøre verden til et bedre sted å sitte i. For en verden som sitter godt, heter det, går ikke i stå. I alle slike målformuleringer ligger det innebygget et sosialt ansvar i tråd med den gyldne regel. Sitat slutt. Fløistad legger også stor vekt på felleskapsutviklingen i en bedrift. Denne forutsetter det han kaller «en koordinerende lederstil». Historien kjenner flere ledere som kjennetegnes av denne lederstil: «Blant de fremste, kanskje den fremste, er lederen av den kristne kirke, Jesus.» Hørte du den, T.S. Eliot? 2 «I just call» Mange vil kanskje innvende at denne gjennomgåelsen av Fløistads bedriftsfilosofi er for tendensiøs og surmaget. Er det ikke tross alt bra at det finnes humanister som tar på seg oppgaven å tale etikkens sak i næringslivet? Fløistad mener det jo godt, tross alt? Jo da, jeg har aldri tvilt på at Fløistad vil det beste for alle. Jeg tviler heller ikke på hans sannferdige ønske når han et sted erklærer at «Vi må alle være skapende.» Det låter jo like oppriktig som når Stevie Wonder synger om kjærligheten. Og jeg innrømmer at det kan virke ondsinnet å insinuere at alt preiket om etikk i næringslivet i siste instans har til hensikt å gjøre bedriftene mer profitable i tillegg til å fungere som alibi for en stand som sliter med dårlig 7 / 9

8 rykte. Likevel er Fløistad nettopp alibi-leverandør for industrieiere som sårt trenger et bedre rykte det er professoren selv den første til å innrømme: «Poenget med å bringe inn etikk er naturligvis ikke å svekke bedriftens konkurranseevne, men å styrke den og gjøre virksomheten sosialmoralsk akseptabel.» Når professoren viser et slikt mot til å trekke av seg buksene i full offentlighet, kan det virke billig å utsette ham for ytterligere kritikk. Men ettersom så vel Fløistad som de fleste av de øvrige bidragsyterne i denne artikkelsamlingen synes å gå god for tesen om at det er en sammenheng mellom etikk og lønnsomhet og tesen etter hvert har blitt nokså populær kan det jo være grunner til å nevne følgende: At anstendig og moralsk uklanderlig fremferd lønner seg i næringslivet er i beste fall en halvsannhet. Det moderne industrisamfunnets historie kan oppvise utallige eksempler på at slett behandling av underordnede og skitne triks overfor konkurrerende bedrifter har vært forutsetningen for den egne bedriftens vekst. Ærlighet er en dyd, men det er ikke dermed sagt at den er lønnsom. Bedrifts-etikk er først og fremst interessant når bedrift-ledelsen står overfor situasjoner hvor en sosialmoralsk akseptabel holdning står i konflikt med kravet om lønnsomhet. Når den med andre ord truer med å svekke konkurranseevnen. Dette er renabc. At en professor i idéhistorie later som om han ikke vet hvor hunden ligger begravd, blir bare forståelig når man betenker at hans lojalitet åpenbart snarere er hos bedriftene som betaler hans foredrag, enn hos den kritisk-humanistiske tradisjon han i kraft av sin stilling skulle forvalte. Og dermed er han neppe villig til å innse at han ved sin innsats for å gjøre bedriftene sosialmoralsk akseptable, bidrar til å kompromittere humaniora? At idéhistorisk institutt ville blitt mer sosialmoralsk akseptabelt hvis han tok sin hatt og gikk? Det utvidete bedriftsbegrep Mens 80-tallet var estetikkens tiår, mener mange at vi på 90-tallet opplever renessanse for etikken. Og alle kursene som arrangeres i bedrifts- og leder-etikk kan jo tyde på det. I så fall kan ABC-lærdommen aldri gjentas for ofte: I den grad økonomisk lønnsomhet er øverste målestokk for en «bedrift», og man unnlater å reflektere over de situasjoner hvor etikk og økonomisk vekst står i grell konflikt med hverandre, vil etikken i høyden få en dekorativ funksjon. Dette enten det er snakk om bedrifter i tradisjonell forstand, eller om det som sorterer under hva man kunne kalle det utvidede bedriftsbegrep (som deprimerende nok synes å avløse det utvidede kulturbegrep), det være seg læresteder, teatre, konserthaller, bokklubber, forlagshus, sportsarenaer, radio- og fjernsynsstasjoner, private sykehus, kirker og himmelen vet hva. (Sponsorvirksomheten vil med årene trolig gjøre det vanskeligere å avgjøre hvorvidt man har å gjøre med en bedriftskultur eller en kulturbedrift.) Med de skjerpede konkurransevilkår som en kommende «internasjonalisering» av kultur- og næringsliv etter alt å dømme vil medføre, blir slike problemstillinger avgjørende for hvorvidt 90-tallet blir verdig betegnelsen etikkens tiår eller om etikken kun blir dekorativ forlengelse av estetikkens tiår som sminke. 8 / 9

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant Å selge seg inn oppover Avslutningsvis et par ord om en språklig detalj i Kulturens dekningsbidrag. Begreper hentet fra næringslivets sfære anvendes gjerne på måter som er litt uvante for alminnelige boklesere. Ta bare verbet «å selge», som inngår i de mest overraskende sammenhenger. Vi har allerede nevnt norsklærer Egil Børre Johnsens ønske om å gi norske skolebarn «et selgende språk». Bedriftsrådgiver Steinar A. Hopland snakker for sin del kritisk om yngre ledere med en «fantastisk evne til å selge seg inn oppover i hierarkiet». Og for ass.dir. Ragnhild Sohlberg virker det som om lærerne «ikke klarer å selge inn den tilleggsdimensjonen som f.eks. litteraturen gir livet ditt». Og jeg for min del har en klar fornemmelse av at det er på tide å selge ut denne bokomtalen, før leseren blir helt utsolgt i hodet. Marit Åstvedt og Hilde Andersen (red.) Kulturens dekningsbidrag Om internasjonalisering og kulturkunnskap Cappelen Først etter at anmeldelsen var skrevet, ble jeg gjort oppmerksom på at Fløistad i høst utgir en hel bok om bedriftskultur: Kunsten å omgås hverandre (Gyldendal). Her gjentas og utdypes påstandene ovenfor, men boken inneholder også nye momenter, samt et vell av nye klisjeer! Tids- og plasshensyn forhindre dessverre en mer utførlig omtale i dette nummeret av Vagant. Det kan likevel nevnes at G.F. åpenbart drømmer om en slags «organiske» totalbedrifter som visker ut skillet mellom offentlig og privat liv for de ansatte, det er snakk om japansk- og sørkoreansk-inspirerte bedrifter med mye sang og litteratur, og hvor arbeiderne, tilfredse og moralsk anstendige som mormonerne. Unektlig en av de besynderligste bøker jeg har lest på lenge Ernst Jüngers Der Arbeiter i holistisk soft-utgave? 2 I Fløistads nye bok karakteriseres Jesu «koordinerende lederstil» sommanagement by walking around. 9 / 9

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk

Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Årsplan 9. klassetrinn 2014-2015: Religion, livssyn og etikk Felles mål for faget: Noen av hovedmomenter for klassetrinnet: Henvises til læreplanen i Religion, livssyn og etikk og kompetansemålen etter

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk:

Kristendom: Hovedområdet jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og livssyn Filosofi og etikk: Vi har bruker læreverket Vivo. Elevene arbeider i Arbeidsbok i dette faget. I møte med flere kulturer vil et livssynsmessig mangfold sette preg på samfunnet. Å kjenne til ulike religioner og livssyn, etikk

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn

Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn Side 1 av 22 Etikk 3: Mill og Bibelsk etikk Plan for dagen: JS Mill Bibelen: Hvem er min nabo? Menneskesyn www.augustinian.wordpress.com Side 2 av 22 J S Mill Mill i sin tid Oppsummering utilitarisme www.youtube.com/watch?v=qelcp4w2no8

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK

JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK JAN-OLAV HENRIKSEN OG ATLE SOMMERFELDT (RED.) DET UMULIGE NÅLØYET Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD Kapittel i «DE FATTIGE HAR DERE ALLTID HOS DERE» - OG HVA

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen

Presenterer: BRENTE ORD. En utstilling om kunst og ord. Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Presenterer: BRENTE ORD En utstilling om kunst og ord Lærerveiledning til lærere i ungdomsskolen Telemark kunstnersenters mål med utstillingen: Telemark Kunstnersenter ønsker å synliggjøre keramikken som

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oppgave 3 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE KRLE 8.TRINN SKOLEÅR 2015 2016 Periode 1: UKE 34 - UKE 39 Presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer Reflektere over

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer