Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Oslo Militære Samfund 2013. 188. år"

Transkript

1 Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

2 2 1 Generalforsamling Det var innkalt til generalforsamling mandag 8. april 2013 i Oslo Militære Samfund (OMS). 55 medlemmer møtte frem. Under ledelse av ordføreren i representantskapet, kontreadmiral Jo G. Gade, ble generalforsamlingen således erklært beslutningsdyktig. 2 Tillitsvalgte fra 1. mai 2013 Direksjonen Valgt til Kommandørkaptein (S) Iren Isfeldt (Formann) (15) Oberst (H) Ingvill Eidsvåg (15) Oberstløytnant (H) Knut Bremerthun (14) Kommandørkaptein (S) Tor Egil Walter (14) General (H) Sverre Diesen (14) Varamedlemmer til Direksjonen Oberstløytnant (H) Egil Vindorum (15) Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen (15) Kommandør (S) Jon Meyer (15) Generalmajor (L) Tom Henry Knutsen (15) Generalmajor (L) Gunnar Rolland (15) Representantskapet Kontreadmiral (S) Jo G. Gade (15) Oberstløytnant (L) Herleif Sandbakken (15) Oberst (H) Einar Johnsen (15) Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav (15) Orlogskaptein (S) Conrad Mohr (15) Oberstløytnant (H) Ola Stubdal (15) Oberstløytnant (H) Torbjørn Pettersen (15) Oberst (L) Bente Sleppen (15) Major (H) Eigil Jespersen (15) Oberst (L) Kjell Huslid (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (14) Kommandør (S) Nils Helle (14) Kommandør (S) Svein-Erik Bakke (14) Direktør Rasmus Falck (14) Major (L) Marianne Strømsborg Klever (14) Varamedlemmer til representantskapet Oberstløytnant (L) Elin Rørvik (14) Oberst (L) John Hukkelås (15) Kommandør (S) Knut Holth-Larsen (14) Brigader (H) Arild Dregelid (14) Oberst (H) Frank Stensland (14) Flaggkommandør (S) Jacob Børresen (14) Kommandørkaptein (S) Anders Barman Stenberg (14) Tilsynskomitéen for NMT Kommunikasjonsdirektør (FFI) Anne-Lise Hammer (15) Kommandørkaptein (S) Ola Bøe-Hansen (14) Oberstløytnant (L) Håvard Klevberg (14) Oberstløytnant (H) Ingvar Seland (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (15)

3 3 Varamedlemmer: Oberstløytnant (FHS) Tor Arne Berntsen (14) Oberstløytnant (H) Egil Daltveit (15) Dekan (LKS) Karl Erik Haug (15) Forsker (FFI) Iver Johansen (14) Stabssjef (FFI) Jan Erik Torp (15) Valgkomité Medlemmer: Brigader Øyvind K. Strandmann (L) Oberstløytnant Bjørn Eidsvåg (H) Kommandør Gunnar Heløe (S) Varamedlemmer: Oberstløytnant Marianne Døhl (L) Oberst Tore Kvalvik (H) Kommandørkaptein Terje Refsnes (S) Redaktør NMT: Oberstløytnant (L) Harald Høiback Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt Webmaster: Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Revisor: Revisorblom.com AS v/statsautorisert revisor Jan Blom. 3 Medlemmer 3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte Kongelige H. M. Kong Harald V æresmedlemmer H. M. Dronning Sonja H.K. H. Kronprins Haakon Æresmedlem Kommandør Kåre Berg Innbudte medlemmer Generalmajor Gullow Gjeseth Oberst Kjell Huslid Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Flaggkommandør Petter A. Ask Kapteinløytnant Stein W. Johansen Generalløytnant Wilhelm Mohr Generalmajor Reidar Torp

4 4 Alminnelige medlemmer Endringer i medlemstall pr 31 des 2013 Ved årsstart: Opptatt 45 Utmeldt eller strøket 59 Døde 10 Justert for feil i medlemslisten 29 Til sammen Direksjonen har gått kritisk gjennom medlemsregisteret for å fjerne medlemmer som enten ikke har betalt, eller hvor vi grunnet manglende innmelding av adresse-endring ikke lykkes i å komme i kontakt med vedkommende. Medlemmer avgått ved døden Kommandørkaptein Morten Einbu Ambassadør Eivinn Berg Brigader Johan K. O. Bakken Major Merethe Solheim Kommandørkaptein Ola Semm-Knutsen Generalmajor Leif Lundesgaard Seniorrådgiver Hanne Moxness Oberst John Roald Kløvstad Major Tore Holtan 3.2 Medlemskontingent 2013 Medlemskontingenten for 2013 har vært: Stabsoffiserer og sivile bosatt i Oslo-området Offiserer av kapteins (tilsvarende) grad og lavere, samt pensjonister bosatt i Oslo området Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området Kadetter kr 660,- pr år kr 540,- pr år kr 360,- pr år. kr 60,- pr år Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).

5 5 4 Virksomhet 4.1 Møter OMS har i 2013 hatt følgende møter og foredrag: 1 generalforsamling 4 representantskapsmøter 8 direksjonsmøter 25 foredragsaftener 1 Clausewitz-seminar 4.2 Tilstelninger OMS har i 2013 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger: Juletrefest 3. januar Nyttårsball 5. januar Stiftelsesmiddag 1. mars Åpent hus med café 17.mai Høstsoirée 25. oktober Kalkunaften 18. november Julegilde 9. desember Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt 4.5 i årsberetningen. 4.3 Foredrag Våren 2013: (Tall i parentes er totalt fremmøtte og deltakere på Seksa) 7. januar Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (146/44) Statsrådens nyttårsforedrag: Vårt innsatsforsvar i en relevant allianse 14. januar Forsvarssjef, general Harald Sunde (160/37) Status Forsvaret 21. januar Debattmøte (83/31) Innleder oberst Leif Petter Sommerseth, sjef Avdeling for fellesoperasjoner, Forsvarets stabsskole Exit Afghanistan politiske og militære «lessons learned» 28. januar Oberstløytnant Karl Olav Bogevold (47/27) Pensjonsreformens konsekvenser for deg 4. februar Direktør Petter Jansen, (104/43) Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon Status FLO 11. februar Generalsekretær Jarle Tvinnereim (52/28) Det frivillige skyttervesen status og utfordringer 18. februar Generalmajor Roar Sundseth (105/36) Cyberoperasjoner utfordringer i Cyber

6 6 25. februar Brigader Karl E. Hanevik, sjef FST/SOA (106/40) Utviklingen av de norske spesialstyrkene 4. mars Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten (102/43) Status E-tjenesten Russland Sentral aktør i nordområdene 11. mars Kontreadmiral Jørgen Berggrav, Generalsekretær NROF (53/29) Reserven relevant eller retorisk? 18. mars Thorvald Stoltenberg (88/50) Nordisk forsvarssamarbeid 8. april Statssekretær Ane Hansdatter Kismul (88/35) Olje- og energidepartementet Energiforsyning og energisikkerhet fremtidige utfordringer 15. april Administrerende direktør Frode Sjursen (61/31) Forsvarsbygg Forsvarsbygg fornuftig forvaltning eller kunstig markedstenkning? 22. april Lieutenant General Frances Wilson (USArmy retired) (46/20) The US approach to Professional Military Education 29. april Hans-Wilhelm Steinfeld, NrK (79/55) Russland rikets tilstand Familieaften Høsten 2013: 7. oktober Tidligere direktør ved FFI Nils Holme (89/42) Forsvarspolitikk og Forsvarets operative evne 14. oktober Avdelingssjef Anders Eggen, FFI (74/35) Cyberkrig science fiction eller fremtiden krigføring? 21. oktober Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, FD (55/27) Kompetansereformen i Forsvaret 28. oktober Eldbjørg Løwer, Leder i Stortingets EOS-utvalg (93/42)

7 7 Kontrollen med de hemmelige tjenester det demokratiske dilemma 4. november Forskningssjef ved FFI Bjørn Arne Johnsen og Rådgiver og tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm (75/38) Syria hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjon av landets kjemiske våpen, hvordan kan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge? 11. november Bjørn Tore Godal, IFS (63/31) Militær intervensjon som politisk virkemiddel i dagens verden 18. november Dr. Med. Hans Cristoffer Børresen (101/65) Tungtvannskrigen Kalkunaften 25. november Generalmajor Rune Jacobsen, GIH (102/33) Min visjon for Hæren 2. desember Professor Øyvind Østerud, UiO (54/29) Irregulær krigføring, terrorisme og opprør den nye hundreårskrigen? 9. desember Genmaj Eivind Stai, oberst Bjørn Stai, LOI og oblt Rune Jarwson, LST (67/50) FN-operasjonen i Kongo et 50 års minne Julegilde Antall til stede ved foredragene varierte fra 46 til 160 med et gjennomsnitt på 84 tilhørere. Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa har gjennom året vært 38. Seksa har kostet kr 300 med og 250,- uten alkohol. Siden 1. nov har seksa kostet kr 350,- med, kr 300,- uten alkohol og kr 400,- for ikke medlemmer Clausewitz-seminar Clausewitz-seminaret var opprinnelig navnet på en fast møterekke om geopolitiske og strategiske spørsmål i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt på 1980-tallet. Seminaret samlet interesserte deltagere fra ulike fagmiljøer med tilknytning til denne tematikken, og møttes 5-6 ganger i året. Høsten 2012 ble det tatt et initiativ for å revitalisere seminaret under samme navn, men nå som en del av Oslo Militære Samfunds virksomhet. Hensikten er den samme som med det opprinnelige seminaret gjennom samtaler og diskusjon å skape innsikt i geopolitiske, sikkerhetspolitiske og strategiske forhold i vid forstand. Det betyr at møtene ikke bare tar opp emner innenfor tradisjonell sikkerhetspolitikk og militære spørsmål, men inkluderer alle temaer som påvirker makt- og realpolitiske forhold, f eks internasjonal økonomi, energispørsmål etc. Foreløpig tas det sikte på å gjennomføre tre møter per år; ett om høsten og to i vårterminen. Til hvert møte inviteres en innleder med spesiell innsikt innenfor et nærmere definert område, som holder en innledning på ca 20 minutter. Deretter kan seminardeltagerne stille spørsmål eller

8 8 kommentere innledningen, som igjen utløser en mer alminnelig diskusjon om temaet. Møtene holdes i Samfundets lokaler, normalt på en mandag fra kl og frem til kl Av plasshensyn er det derfor foreløpig begrenset deltagelse, basert på invitasjon av antatt interesserte fra aktuelle fagmiljøer. Det første møtet i det nye Clausewitz-seminaret ble avholdt 12. november 2012, da professor Christopher Coker fra The London School of Economics and Political Science innledet om europeisk strategisk tenkning. Det andre seminaret ble avholdt våren 2013 og hadde tittelen «Kanonbåtdiplomati fortsatt relevant i det 21. århundre?» Det var planlagt ytterligere to seminarer høsten 2013, men begge disse måtte flyttes til 2014 etter at uforutsette hendelser gjorde at de ikke kunne avholdes som planlagt. 4.4 OMS presse- og informasjonstjenesten OMS hjemmeside på internett Hjemmesiden: Oslo Militære Samfund etablerte sine hjemmesider på Internett i Etter et gledelig stort antall besøkende de første årene har antallet stabilisert seg de siste årene. Gjennomsnittlig antall hits de siste årene har vært fra 40 til pr måned. I løpet av 2013 har antall unike (nye) besøkende flatet ut etter den gledelige økningen i Disse tallene bekrefter at hjemmesidene fortsatt er en viktig informasjonskanal for OMS. De fleste foredragsholdere leverer elektronisk manus. Dette benyttes til våre hjemmesider og blir dermed tilgjengelig for alle interesserte, som regel fra samme kveld som foredraget er avholdt. Sidene med avholdte foredrag er de klart best besøkte på våre hjemmesider. Dette gjør at tirsdag er dagen med flest besøkende som laster ned sider fra OMS hjemmesider. Foredrag der manus er tilgjengelig øker også medias interesse for å omtale vedkommende foredrag. For tiden arbeides det med en oppdatering og fornying av våre hjemmesider. I løpet av våren 2014 vil nydesignet hjemmeside bli lagt ut Rekruttering/Informasjon Hjemmesidene rekrutterer mange nye medlemmer til OMS og abonnenter til NMT. Elektroniske søknadsskjemaer er tilgjengelige. De fleste søknader om medlemskap og bestillinger av abonnementer på NMT, kommer via skjemaene på hjemmesiden. Webmaster mottar også en rekke henvendelser om informasjon om OMS drift og virksomhet. Henvendelser blir besvart fortløpende etter hvert som de mottas Samarbeid med Oslo forsvarsforening Oslo forsvarsforening (OFF) og OMS hadde helgen oktober 2013 et sikkerhetspolitisk seminar som rettet seg særlig mot unge personer. Seminaret hadde mange gode innlegg. Fra OMS er det særlig grunn til å understreke den positive effekten seminaret hadde på rekruttering. Et tjuetalls nye medlemmer kan direkte tilskrives dette seminaret Pressetjenesten De siste par årene har medienes interesse for å være til stede og lage reportasjer for radio og TV vært synkende, men understreker betydningen av hvem det er som står på talerstolen og hvilket tema som fremføres. OMS må selvfølgelig også konkurrere med nyheter fra Norge eller utlandet for at media skal vise interesse. Dersom manus ikke er tilgjengelig, reduseres interessen ytterligere Video-opptak av foredrag OMS anskaffet i 2012 opptaksutstyr for å bevare og gjennom hjemmesiden dele foredragene med interesserte som ikke har anledning til å være til stede på mandagsmøtene. Tross en del tekniske utfordringer innledningsvis vil tjenesten med å bevare og formidle opptak av foredrag fortsette.

9 Konklusjon Oslo Militære Samfunds hjemmesider bidrar til å fremme informasjon om Samfundets formål som er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift. Hjemmesiden bidrar også sterkt til søknader om medlemskap i OMS og abonnement på NMT. Medias interesse og offentlig omtale av møtene i OMS er viktig for profilering av Samfundet, og ikke minst for OMS sitt bidrag til å belyse informasjon om Forsvarets virksomhet. Det er medlemmene og tilhørerne i salen som er hovedmålgruppen for budskapene fra talerstolen. Medieomtale er en profileringsbonus for virksomheten i OMS, men må ikke gjøres til en hovedsak. Medlemmene og media har ofte helt forskjellig fokus på hva som er viktig for Forsvaret. 4.5 Sosiale aktiviteter Juletrefest Torsdag den 3. januar 2013 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne ta med slekt og venner. Roalds nisseorkester var innleid og ledet gang rundt juletreet samt underholdt og aktiviserte barna. Juletrefesten ble avsluttet med besøk av julenissen som delte ut godteposer. Det ble servert pølser, boller og brus til barna. I salongene ble de voksne servert julekake og kaffe. Det var 39 barn og 48 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr 100, Nyttårsball Nyttårsballet ble avholdt lørdag 5. januar Det var 90 deltakere til stede. Vertskap var formann, generalmajor Gunnar Rolland med fru Gunn Mathilde Rolland og formannen i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Kveldens hovedgjest var ordfører i Oslo, Fabian Stang og ledsager Catharina Munthe. Mens gjestene ankom og inntok sin aperitiff, ble det spilt hardingfele ved professor Sven Kristoffer Nyhus. Formannen ønsket gjestene velkommen og introduserte aftenens toastmaster, oberstløytnant Ola Stubdal. Generalmajor Tom Henry Knutsen som eldste tilstedeværende tjenestegjørende offiser utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Talen for damene ble holdt av brigader Gjermund Eide og talen for herrene ble holdt av Anne Ellingsen. Æresgjest Fabian Stang takket for maten. Dansen åpnet med polonese, og musikken ble besørget av Sven Jøran Michelsen som spilte til kl Kuvertprisen var henholdsvis kr 800,- for medlemmer og kr 1000,- for gjester Samfundets 188-årsdag I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle årsmiddagen avviklet fredag 1. mars Vertskap var formannen, generalmajor Gunnar Rolland og formannen for arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum. Tradisjonelt spilte to hornblåsere fra H.M. Kongens Garde ved æresgjestens ankomst. Æresgjest var H.M. Kongen og hovedbordet var tradisjonelt plassert under maleriene av D.D. M.M. Kongen og Dronningen. Representanter fra Kungliga Krigsvetenskapsakademin, översteløjtnant Gunnar Magnusson og Fil. Dr. Gunilla Herolf var plassert ved hovedbordet. Formannen ønsket gjestene velkommen til bords, og introduserte deretter aftenens toastmaster, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Talen for Fedrelandet ble holdt av brigader Reidar Melheim og talen for Samfundet ble holdt av major Marianne Strømsborg Klever. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen takket for maten. Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 600,-. Det deltok 81 medlemmer, foredragsholdere og gjester under middagen.

10 Den Glade Majors Ordensmesse Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden. Den ble innstiftet ved en julemiddag den 18. desember 1929 under ledelse av Stormester med assistanse av Cansellichef, Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse ble gjennomført 15. mars 2013 med 24 deltagere. Formålet med denne høit fortjenede og distinguerede orden er: 1. Fremme av godt og varigt Kameradskap og det Selskabelige Samvær inden Oslo Militære Samfund 2. Paaskjønnelse for fremragende Fortjenester af det under pungt 1 nævnede samt for glimrende Prestationer udi Billiarden og ved Spildebordet, Spisebordet eller Drikkebordet 3. At give et varig Minde om det som den gang var. Fra de mest aktive ved spillebordene og ved samfunnets ulike arrangementer tas det normalt opp to tre nye riddere hvert år. Ordenen har etter hvert mange ordensbrødre og er støttet økonomisk av Oslo Militære Samfund mai I anledning feiringen av Grunnlovsdagen holdt OMS åpent hus for medlemmer med gjester. Det var anledning til å kjøpe smørbrød, kaker og forfriskninger. Rundt 200 gjester besøkte OMS denne dagen Sommertur Årets sommertur var planlagt om bord på minesveiperen «Alta» lørdag 15. juni. Påmeldingen var imidlertid så liten at Direksjonen fant å måtte avlyse arrangementet Soirée Den 25. oktober ble det arrangert soirée for medlemmer og gjester. Det var lagt opp til en uhøytidelig ramme, og arrangementet ble i sin helhet gjennomført i underetasjens lokaler. Aftenens vertskap var formann i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Det ble som vanlig servert aperitiff til velkomst. Deretter var det kåseri ved oblt Vindorum om «Det Kongelige Norske Ordensvesen, de Kongelige og offentlige æresbevisninger. Fra Det kongelige slott hadde man fått utlånt eksemplarer av de ulike valører som gjestene kunne studere. Det var så tradisjonelt tapas-buffet, og det hele ble avsluttet med dans til musikk av Thomas Muskat fram til kl Det deltok 22 personer på arrangementet som hadde en kuvertpris på kr 400, Kommandør Gades Kalkunaften Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 18. november Det deltok 80 medlemmer. Major Aasmund Setsaas var kalkunmester for tolvte gang. Major Hans Henrik Thaulow var maestro for første gang. De kalkunære embetsmenn var kommandør Tom Egil Lilletvedt og oberst Ingvill Eidsvåg. Offisiell kalkunfrembærer (tittelen ble innstiftet av kalkunmesteren i 2011) var oberstløytnant Egil Vindorum. Samfundets staselige punsjebolle, som ved et uhell fikk knust lokket under kalkunaften i 2010 er reparert for et betydelig beløp. For å ikke risikere skader på den staselige og kostbare bollen ble punsjen servert fra kanner. Det ble loddet ut 32 kalkuner og to kalkuner ble gitt i gave til foredragsholderen og kalkunmesteren.

11 Julegilde Julegilde med torsk og rødvin ble avholdt under årets siste mandagsmøte, 9. desember medlemmer deltok under middagen. Kuvertprisen var kr 350,-. 5 Norsk Militært Tidsskrift (NMT) 5.1 Utgivelse I 2013 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 208 sider. Hver utgivelse hadde et opplag på Abonnenter Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT direkte betalende abonnenter og et beskjedent, men stabilt salg gjennom Narvesen. NMT har et lite antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med andre tidsskrifter. 5.3 Redaksjon NMT har gjennom hele året vært redigert av oberstløytnant Harald Høiback. Både tilgangen på militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også neste år kommer ut med fire nummer. Den redaksjonelle profilen legger vekt på analyserende fagstoff, og ønsker å dyrke tankevekkende artikler basert på innsikt. OMS finner liten hensikt å konkurrere med det store antall av Forsvarets publikasjoner og tidsskrifter som arbeider for Forsvaret om nyhetsstoff og stoff med generell informasjon. NMT har en oppgave i formidlingen av profesjonelt forsvars- og sikkerhetspolitisk fagstoff. NMT har egen hjemmeside med domenet: og med e-post På nettstedet legges innholdsfortegnelser fortløpende samt at man ved årsskiftet legger ut hele den foregående årgangen på nett. NMT presenterer også informasjon om prisoppgaven på nettstedet. 5.4 Forretningsførsel Cox AS, Bergen, er både annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking. Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig, og omfanget av Cox AS arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT. NMTs kontorhold er videreført i Tollbugaten 10 i Regnskap føres av Stein W. Johansen. 5.5 Økonomisk støtte/bidrag Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2013 inngikk i tildelingen til OMS. NMT fikk overført kr ,- av det samlede statstilskuddet for OMS og NMT. 6 Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel Prisoppgave Det innkom kun en oppgave til vurdering, men heller ikke i år fant komiteen grunn til å tildele pris. Etter flere år uten å tildele pris vurderer Tilsynskomiteen å se på markedsføringen av konkurransen. Det skrives kanskje mer enn noen gang før ved Forsvarets ulike skoler, men lite av dette finner altså veien til NMT. 6.2 Årets artikkel Årets artikkel ble «F-16 anskaffelsen - framsynthet eller flaks?» (NMT 2013/ 3) av førstelektor Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen. Begrunnelsen er som følger: Maaøs artikkel hviler på et omfattende forskningsprosjekt som har gått over flere år, og viser på en eksemplarisk måte at det er mulig å skrive godt og spennende om kompliserte spørsmål man kan svært mye om. Dette er formidlingskunst på høyt nivå. Prisbelønningen for årets artikkel er kr 2.000,-.

12 12 Tilsynskomiteen ønsker også å trekke fram Lars Borgens artikkel «Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen?» (NMT 2013/ 2). Borgen drøfter to sentrale spørsmål som ofte faller utenfor militærteoretisk litteratur, nemlig logistikk og sivilt-militært samarbeid. Borgens artikkel er solid og grundig, og vil bli en standardtekst innenfor fagfeltet. 7 Gaver/bidrag 7.1 Forsvarsdepartementet OMS ble etter søknad tildelt kr ,- for Direksjonen øremerket kr ,- til NMT, og de øvrige midler til OMS opplysningsarbeid. 7.2 Eckbos legater Fra major og advokat Eivind Eckbos legater er OMS, etter søknad, tildelt kr ,- som er brukt til vedlikehold av bygningen. 7.3 Gaver til OMS i 2013 På bakgrunn av en annonse i NMT er det i løpet av året innbetalt gaver med totalt kr 5.000,- Direksjonen er meget glad for denne støtten fra enkeltmedlemmer. Gavene kommer vel med i Direksjonens arbeid med å videreutvikle OMS foreningsvirksomhet, samt vedlikehold av vårt unike forsamlingslokale. Forfatter Harald Hallberg har gitt et eksemplar av boken «Norske dekorasjoner» til OMS. 7.4 Våpenutstilling Kurt Johannessen har ved flere av mandagsmøtene stillet ut prakteksemplarer fra sin private samling av skytevåpen, blankvåpen og annet historisk militært materiell. Utstillingene har vakt stor interesse. Direksjonen takker Johannessen for å ha vist frem materiellet, og at han har delt sin store kunnskap med Samfundets medlemmer. 8 Fonds og legater 8.1 Hedda og Johan L oranges husfond Legatet er ikke belastet i Oslo Militære Samfunds venners vedlikeholdsfond Fondet er belastet med kr ,- for utvendig hovedtrapp, stolper og lavetter i Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat Legatet er belastet med kr ,- for betaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten 3. januar. 8.4 Kommandør Gades Kalkunfond Fondet er belastet med kr 8.874,- for kostnader til kalkuner til utlodning på kalkunaften. 8.5 Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Legatet er belastet med kr ,- for kostnader til underholdning i forbindelse med høstsoirée. 8.6 Major Henry Aargaards legat - reisestipend Det innkom ingen søknader til legatet. Det ble heller ikke brukt stipendmidler i OMS hederstegn tildelt i 2013 Gull Ingen Sølv Oberst Ingvill Eidsvåg Bronse Direktør Rasmus Falck, oberstløytnant Herleif Sandbakken og oberstløytnant Frank Stensland.

13 13 10 Eiendommen 10.1 Vedlikehold Vedlikehold av Myntgaten 3 med inventar har i 2013 vært relativt omfattende. Rapporten om bygningsteknisk tilstand og behov for reparasjon og vedlikehold fra OPAK AS forelå i oktober 2012, og beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres i de nærmeste ti årene. De foreslåtte tiltakene virker logiske og har god sammenheng. Direksjonen utarbeider for det enkelte år en operasjonalisering av planen, dvs hvilke tiltak som bør gjennomføres når i forhold til budsjett. I 2013 fant man å måtte prioritere drenering rundt bygget, samt utskifting av elektrisk varmeelement i hovedtrappen ute. I den sammenheng ble septere anskaffet, og lavettene til morterne mot Kongens gate ble skiftet ut. Oljetanken ble gravd opp og fjernet, og området ble sådd igjen. I tillegg ble en deformert natursteinsmur i hagen mot Kongens gate gjenoppbygget Inventar Anskaffelser primært knyttet til utskifting av teknisk kjøkkenutrustning er belastet med kr , Teknisk anlegg Kr ,- har i hovedsak gått med til vedlikehold av vårt tekniske anlegg som til dels er gammelt og vedlikeholdskrevende. Dette gjelder i særlig grad ventilasjonsanlegget Bygning Samlet kostnad for vedlikehold på bygningen i 2013 har beløpt seg til kr , Forsikringer OMS har i 2013 vært forsikret i Gjensidige. Direksjonen skiftet fra If i 2009 og mener å ha fått en gunstig forsikring for OMS i Gjensidige. Forsikringen omfatter fullverdi for bygningen. I tillegg omfatter den inventar, yrkesskade for ansatte, driftstap og skade på personer og gjenstander. 11 Økonomi Regnskapet for OMS for driftsåret 2013 innbefatter også resultatregnskap for NMT og fonds. Det henvises til vedlagte regnskap for OMS, med note 1 - resultatregnskap NMT og note 2 - regnskapene for: Major Henry Aargaards Legat, Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths Legat, Kommandør John A Gades Kalkunfond, Hedda og Johan L`Oranges Husfond av 1978, Oslo Militære Samfunds Venners vedlikeholdsfond av 1982, Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Regnskapet for 2013 gir etter Direksjonens mening et forsvarlig uttrykk for Samfundets økonomiske stilling og drift. Aksjeposten på aksjer i A/S Veidekke har en markedsverdi ved årsskiftet på kr ,-. I 2013 ble det betalt utbytte på kr ,- Resultatet før finansposter gir et underskudd på kr ,- Det er utvist stor grad av nøkternhet når kun de mest påkrevde vedlikeholdstiltak er iverksatt. Av oppsparte midler er kr ,- pr 31. desember 2013 plassert på foreningens konto i Forsvarets Personellservice (FP), samt kr i bank. Direksjonen har i 2013 vurdert mulig alternativ plassering av OMS midler og besluttet fortsatt å holde brorparten av egenkapitalen i FP. Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et samlet underskudd på kr ,-

14 14 12 Utredninger i driftsåret 12.1 NMTs utvikling Direksjonen har i 2013 vurdert en videre utvikling av NMT. Arbeidet som er igangsatt skal også ta for seg hjemmesiden og utrede samarbeid om blader og hjemmesider med andre. Arbeidet er p.t. ikke kommet så langt at Direksjonen kan gi nærmere informasjon ennå. Oslo, den 1.mars 2014 Iren Isfeldt (sign) Formann Knut Bremerthun (sign) Sverre Diesen (sign) Tor Egil Walter (sign) Ingvill Eidsvåg (sign)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1.

1.14 Kommentarer til driftsresultatet... 11 1.15 Midler (bankinnskudd/kassabeholdning etc.)... 11 1.16 Kommentarer til midler... 11 1. Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjon... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Kort beskrivelse av året som har gått... 5 1.3 Antall medlemmer ved årsskiftet... 5 1.4 Vurdering av videre drift i avdelingen...

Detaljer

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2.

2.1.1. Idrettsutvalget... 12 2.1.2. Skyte- og idrettsarbeidet... 12 2.2. Feltidrett... 12 2.2.1. Nasjonalt mesterskap... 12 2.2.2. Innhold 1. Organisasjon... 4 1.1. Virksomheten... 4 1.2. Videre drift... 4 1.3. Helse, miljø og sikkerhet... 5 1.4. Likestilling... 5 1.5. Påvirkning på det ytre miljø... 5 1.6. Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift P. NARUM OG S. DIESEN Forsvarets utvikling planer og realiteter side 4 GURO LIEN Det norske mentoroppdraget meningsfylt, men krevende side 14 SVEND ARNE HOKSTAD Trenger vi den krigsskoleutdannede yrkesoffiseren?

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift ROBERT MOOD Afghanistanveteranene: En unik mulighet side 4 DYNDAL OG SIMONSEN Krisehåndtering i Fiskevernsonen side 12 HJALMAR I. SUNDE Disiplinær uro og lederskap i forsvaret side 30 Norsk Militært Tidsskrift

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

Sjømilitære Samfund. For Sjøforsvarets tarv og utvikling STIFTET 1835. Lommealmanakk for Pocket PC

Sjømilitære Samfund. For Sjøforsvarets tarv og utvikling STIFTET 1835. Lommealmanakk for Pocket PC SMS Sjømilitære Samfund Lommealmanakk for Pocket PC SJØMILITÆRE SAMFUND STIFTET 1835 For Sjøforsvarets tarv og utvikling 1 INNLEDNING Denne lommealmanakk er laget for å markere betydningen av å være medlem

Detaljer

NR 3-2012. -Hils gutta

NR 3-2012. -Hils gutta NR 3-2012 -Hils gutta Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 3-2012 Landsmøte 2012 SIDE 6, 7, 8 og 9 Aktuelt Leder...4 28 soldater hedret for sin innsats...5 Veterandagen 2012...6-9

Detaljer

MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10

MK besøker FP - Mågerø. ...og snart er det sommer! TATTOOSHOW SIDE 12. St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE 10 MEDLEMSBLAD FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUND MEDLEMSKONTAKT NR. 2 2008...og snart er det sommer! BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR. 5-2008 FOTO: UBK St. prp. nr 48 presentert i Oslo Militære Samfund SIDE

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 2/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: De står æresvakt ved minnelunden på Akershus Festning.

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet

Nr. 2006:6. Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Nr. 2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsområdet Forord Pl oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Statskonsult gjennomf@rt en evaluering av departementets tilskudd til

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer