Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Oslo Militære Samfund 2013. 188. år"

Transkript

1 Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

2 2 1 Generalforsamling Det var innkalt til generalforsamling mandag 8. april 2013 i Oslo Militære Samfund (OMS). 55 medlemmer møtte frem. Under ledelse av ordføreren i representantskapet, kontreadmiral Jo G. Gade, ble generalforsamlingen således erklært beslutningsdyktig. 2 Tillitsvalgte fra 1. mai 2013 Direksjonen Valgt til Kommandørkaptein (S) Iren Isfeldt (Formann) (15) Oberst (H) Ingvill Eidsvåg (15) Oberstløytnant (H) Knut Bremerthun (14) Kommandørkaptein (S) Tor Egil Walter (14) General (H) Sverre Diesen (14) Varamedlemmer til Direksjonen Oberstløytnant (H) Egil Vindorum (15) Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen (15) Kommandør (S) Jon Meyer (15) Generalmajor (L) Tom Henry Knutsen (15) Generalmajor (L) Gunnar Rolland (15) Representantskapet Kontreadmiral (S) Jo G. Gade (15) Oberstløytnant (L) Herleif Sandbakken (15) Oberst (H) Einar Johnsen (15) Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav (15) Orlogskaptein (S) Conrad Mohr (15) Oberstløytnant (H) Ola Stubdal (15) Oberstløytnant (H) Torbjørn Pettersen (15) Oberst (L) Bente Sleppen (15) Major (H) Eigil Jespersen (15) Oberst (L) Kjell Huslid (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (14) Kommandør (S) Nils Helle (14) Kommandør (S) Svein-Erik Bakke (14) Direktør Rasmus Falck (14) Major (L) Marianne Strømsborg Klever (14) Varamedlemmer til representantskapet Oberstløytnant (L) Elin Rørvik (14) Oberst (L) John Hukkelås (15) Kommandør (S) Knut Holth-Larsen (14) Brigader (H) Arild Dregelid (14) Oberst (H) Frank Stensland (14) Flaggkommandør (S) Jacob Børresen (14) Kommandørkaptein (S) Anders Barman Stenberg (14) Tilsynskomitéen for NMT Kommunikasjonsdirektør (FFI) Anne-Lise Hammer (15) Kommandørkaptein (S) Ola Bøe-Hansen (14) Oberstløytnant (L) Håvard Klevberg (14) Oberstløytnant (H) Ingvar Seland (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (15)

3 3 Varamedlemmer: Oberstløytnant (FHS) Tor Arne Berntsen (14) Oberstløytnant (H) Egil Daltveit (15) Dekan (LKS) Karl Erik Haug (15) Forsker (FFI) Iver Johansen (14) Stabssjef (FFI) Jan Erik Torp (15) Valgkomité Medlemmer: Brigader Øyvind K. Strandmann (L) Oberstløytnant Bjørn Eidsvåg (H) Kommandør Gunnar Heløe (S) Varamedlemmer: Oberstløytnant Marianne Døhl (L) Oberst Tore Kvalvik (H) Kommandørkaptein Terje Refsnes (S) Redaktør NMT: Oberstløytnant (L) Harald Høiback Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt Webmaster: Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Revisor: Revisorblom.com AS v/statsautorisert revisor Jan Blom. 3 Medlemmer 3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte Kongelige H. M. Kong Harald V æresmedlemmer H. M. Dronning Sonja H.K. H. Kronprins Haakon Æresmedlem Kommandør Kåre Berg Innbudte medlemmer Generalmajor Gullow Gjeseth Oberst Kjell Huslid Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Flaggkommandør Petter A. Ask Kapteinløytnant Stein W. Johansen Generalløytnant Wilhelm Mohr Generalmajor Reidar Torp

4 4 Alminnelige medlemmer Endringer i medlemstall pr 31 des 2013 Ved årsstart: Opptatt 45 Utmeldt eller strøket 59 Døde 10 Justert for feil i medlemslisten 29 Til sammen Direksjonen har gått kritisk gjennom medlemsregisteret for å fjerne medlemmer som enten ikke har betalt, eller hvor vi grunnet manglende innmelding av adresse-endring ikke lykkes i å komme i kontakt med vedkommende. Medlemmer avgått ved døden Kommandørkaptein Morten Einbu Ambassadør Eivinn Berg Brigader Johan K. O. Bakken Major Merethe Solheim Kommandørkaptein Ola Semm-Knutsen Generalmajor Leif Lundesgaard Seniorrådgiver Hanne Moxness Oberst John Roald Kløvstad Major Tore Holtan 3.2 Medlemskontingent 2013 Medlemskontingenten for 2013 har vært: Stabsoffiserer og sivile bosatt i Oslo-området Offiserer av kapteins (tilsvarende) grad og lavere, samt pensjonister bosatt i Oslo området Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området Kadetter kr 660,- pr år kr 540,- pr år kr 360,- pr år. kr 60,- pr år Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).

5 5 4 Virksomhet 4.1 Møter OMS har i 2013 hatt følgende møter og foredrag: 1 generalforsamling 4 representantskapsmøter 8 direksjonsmøter 25 foredragsaftener 1 Clausewitz-seminar 4.2 Tilstelninger OMS har i 2013 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger: Juletrefest 3. januar Nyttårsball 5. januar Stiftelsesmiddag 1. mars Åpent hus med café 17.mai Høstsoirée 25. oktober Kalkunaften 18. november Julegilde 9. desember Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt 4.5 i årsberetningen. 4.3 Foredrag Våren 2013: (Tall i parentes er totalt fremmøtte og deltakere på Seksa) 7. januar Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (146/44) Statsrådens nyttårsforedrag: Vårt innsatsforsvar i en relevant allianse 14. januar Forsvarssjef, general Harald Sunde (160/37) Status Forsvaret 21. januar Debattmøte (83/31) Innleder oberst Leif Petter Sommerseth, sjef Avdeling for fellesoperasjoner, Forsvarets stabsskole Exit Afghanistan politiske og militære «lessons learned» 28. januar Oberstløytnant Karl Olav Bogevold (47/27) Pensjonsreformens konsekvenser for deg 4. februar Direktør Petter Jansen, (104/43) Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon Status FLO 11. februar Generalsekretær Jarle Tvinnereim (52/28) Det frivillige skyttervesen status og utfordringer 18. februar Generalmajor Roar Sundseth (105/36) Cyberoperasjoner utfordringer i Cyber

6 6 25. februar Brigader Karl E. Hanevik, sjef FST/SOA (106/40) Utviklingen av de norske spesialstyrkene 4. mars Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten (102/43) Status E-tjenesten Russland Sentral aktør i nordområdene 11. mars Kontreadmiral Jørgen Berggrav, Generalsekretær NROF (53/29) Reserven relevant eller retorisk? 18. mars Thorvald Stoltenberg (88/50) Nordisk forsvarssamarbeid 8. april Statssekretær Ane Hansdatter Kismul (88/35) Olje- og energidepartementet Energiforsyning og energisikkerhet fremtidige utfordringer 15. april Administrerende direktør Frode Sjursen (61/31) Forsvarsbygg Forsvarsbygg fornuftig forvaltning eller kunstig markedstenkning? 22. april Lieutenant General Frances Wilson (USArmy retired) (46/20) The US approach to Professional Military Education 29. april Hans-Wilhelm Steinfeld, NrK (79/55) Russland rikets tilstand Familieaften Høsten 2013: 7. oktober Tidligere direktør ved FFI Nils Holme (89/42) Forsvarspolitikk og Forsvarets operative evne 14. oktober Avdelingssjef Anders Eggen, FFI (74/35) Cyberkrig science fiction eller fremtiden krigføring? 21. oktober Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, FD (55/27) Kompetansereformen i Forsvaret 28. oktober Eldbjørg Løwer, Leder i Stortingets EOS-utvalg (93/42)

7 7 Kontrollen med de hemmelige tjenester det demokratiske dilemma 4. november Forskningssjef ved FFI Bjørn Arne Johnsen og Rådgiver og tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm (75/38) Syria hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjon av landets kjemiske våpen, hvordan kan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge? 11. november Bjørn Tore Godal, IFS (63/31) Militær intervensjon som politisk virkemiddel i dagens verden 18. november Dr. Med. Hans Cristoffer Børresen (101/65) Tungtvannskrigen Kalkunaften 25. november Generalmajor Rune Jacobsen, GIH (102/33) Min visjon for Hæren 2. desember Professor Øyvind Østerud, UiO (54/29) Irregulær krigføring, terrorisme og opprør den nye hundreårskrigen? 9. desember Genmaj Eivind Stai, oberst Bjørn Stai, LOI og oblt Rune Jarwson, LST (67/50) FN-operasjonen i Kongo et 50 års minne Julegilde Antall til stede ved foredragene varierte fra 46 til 160 med et gjennomsnitt på 84 tilhørere. Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa har gjennom året vært 38. Seksa har kostet kr 300 med og 250,- uten alkohol. Siden 1. nov har seksa kostet kr 350,- med, kr 300,- uten alkohol og kr 400,- for ikke medlemmer Clausewitz-seminar Clausewitz-seminaret var opprinnelig navnet på en fast møterekke om geopolitiske og strategiske spørsmål i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt på 1980-tallet. Seminaret samlet interesserte deltagere fra ulike fagmiljøer med tilknytning til denne tematikken, og møttes 5-6 ganger i året. Høsten 2012 ble det tatt et initiativ for å revitalisere seminaret under samme navn, men nå som en del av Oslo Militære Samfunds virksomhet. Hensikten er den samme som med det opprinnelige seminaret gjennom samtaler og diskusjon å skape innsikt i geopolitiske, sikkerhetspolitiske og strategiske forhold i vid forstand. Det betyr at møtene ikke bare tar opp emner innenfor tradisjonell sikkerhetspolitikk og militære spørsmål, men inkluderer alle temaer som påvirker makt- og realpolitiske forhold, f eks internasjonal økonomi, energispørsmål etc. Foreløpig tas det sikte på å gjennomføre tre møter per år; ett om høsten og to i vårterminen. Til hvert møte inviteres en innleder med spesiell innsikt innenfor et nærmere definert område, som holder en innledning på ca 20 minutter. Deretter kan seminardeltagerne stille spørsmål eller

8 8 kommentere innledningen, som igjen utløser en mer alminnelig diskusjon om temaet. Møtene holdes i Samfundets lokaler, normalt på en mandag fra kl og frem til kl Av plasshensyn er det derfor foreløpig begrenset deltagelse, basert på invitasjon av antatt interesserte fra aktuelle fagmiljøer. Det første møtet i det nye Clausewitz-seminaret ble avholdt 12. november 2012, da professor Christopher Coker fra The London School of Economics and Political Science innledet om europeisk strategisk tenkning. Det andre seminaret ble avholdt våren 2013 og hadde tittelen «Kanonbåtdiplomati fortsatt relevant i det 21. århundre?» Det var planlagt ytterligere to seminarer høsten 2013, men begge disse måtte flyttes til 2014 etter at uforutsette hendelser gjorde at de ikke kunne avholdes som planlagt. 4.4 OMS presse- og informasjonstjenesten OMS hjemmeside på internett Hjemmesiden: Oslo Militære Samfund etablerte sine hjemmesider på Internett i Etter et gledelig stort antall besøkende de første årene har antallet stabilisert seg de siste årene. Gjennomsnittlig antall hits de siste årene har vært fra 40 til pr måned. I løpet av 2013 har antall unike (nye) besøkende flatet ut etter den gledelige økningen i Disse tallene bekrefter at hjemmesidene fortsatt er en viktig informasjonskanal for OMS. De fleste foredragsholdere leverer elektronisk manus. Dette benyttes til våre hjemmesider og blir dermed tilgjengelig for alle interesserte, som regel fra samme kveld som foredraget er avholdt. Sidene med avholdte foredrag er de klart best besøkte på våre hjemmesider. Dette gjør at tirsdag er dagen med flest besøkende som laster ned sider fra OMS hjemmesider. Foredrag der manus er tilgjengelig øker også medias interesse for å omtale vedkommende foredrag. For tiden arbeides det med en oppdatering og fornying av våre hjemmesider. I løpet av våren 2014 vil nydesignet hjemmeside bli lagt ut Rekruttering/Informasjon Hjemmesidene rekrutterer mange nye medlemmer til OMS og abonnenter til NMT. Elektroniske søknadsskjemaer er tilgjengelige. De fleste søknader om medlemskap og bestillinger av abonnementer på NMT, kommer via skjemaene på hjemmesiden. Webmaster mottar også en rekke henvendelser om informasjon om OMS drift og virksomhet. Henvendelser blir besvart fortløpende etter hvert som de mottas Samarbeid med Oslo forsvarsforening Oslo forsvarsforening (OFF) og OMS hadde helgen oktober 2013 et sikkerhetspolitisk seminar som rettet seg særlig mot unge personer. Seminaret hadde mange gode innlegg. Fra OMS er det særlig grunn til å understreke den positive effekten seminaret hadde på rekruttering. Et tjuetalls nye medlemmer kan direkte tilskrives dette seminaret Pressetjenesten De siste par årene har medienes interesse for å være til stede og lage reportasjer for radio og TV vært synkende, men understreker betydningen av hvem det er som står på talerstolen og hvilket tema som fremføres. OMS må selvfølgelig også konkurrere med nyheter fra Norge eller utlandet for at media skal vise interesse. Dersom manus ikke er tilgjengelig, reduseres interessen ytterligere Video-opptak av foredrag OMS anskaffet i 2012 opptaksutstyr for å bevare og gjennom hjemmesiden dele foredragene med interesserte som ikke har anledning til å være til stede på mandagsmøtene. Tross en del tekniske utfordringer innledningsvis vil tjenesten med å bevare og formidle opptak av foredrag fortsette.

9 Konklusjon Oslo Militære Samfunds hjemmesider bidrar til å fremme informasjon om Samfundets formål som er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift. Hjemmesiden bidrar også sterkt til søknader om medlemskap i OMS og abonnement på NMT. Medias interesse og offentlig omtale av møtene i OMS er viktig for profilering av Samfundet, og ikke minst for OMS sitt bidrag til å belyse informasjon om Forsvarets virksomhet. Det er medlemmene og tilhørerne i salen som er hovedmålgruppen for budskapene fra talerstolen. Medieomtale er en profileringsbonus for virksomheten i OMS, men må ikke gjøres til en hovedsak. Medlemmene og media har ofte helt forskjellig fokus på hva som er viktig for Forsvaret. 4.5 Sosiale aktiviteter Juletrefest Torsdag den 3. januar 2013 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne ta med slekt og venner. Roalds nisseorkester var innleid og ledet gang rundt juletreet samt underholdt og aktiviserte barna. Juletrefesten ble avsluttet med besøk av julenissen som delte ut godteposer. Det ble servert pølser, boller og brus til barna. I salongene ble de voksne servert julekake og kaffe. Det var 39 barn og 48 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr 100, Nyttårsball Nyttårsballet ble avholdt lørdag 5. januar Det var 90 deltakere til stede. Vertskap var formann, generalmajor Gunnar Rolland med fru Gunn Mathilde Rolland og formannen i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Kveldens hovedgjest var ordfører i Oslo, Fabian Stang og ledsager Catharina Munthe. Mens gjestene ankom og inntok sin aperitiff, ble det spilt hardingfele ved professor Sven Kristoffer Nyhus. Formannen ønsket gjestene velkommen og introduserte aftenens toastmaster, oberstløytnant Ola Stubdal. Generalmajor Tom Henry Knutsen som eldste tilstedeværende tjenestegjørende offiser utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Talen for damene ble holdt av brigader Gjermund Eide og talen for herrene ble holdt av Anne Ellingsen. Æresgjest Fabian Stang takket for maten. Dansen åpnet med polonese, og musikken ble besørget av Sven Jøran Michelsen som spilte til kl Kuvertprisen var henholdsvis kr 800,- for medlemmer og kr 1000,- for gjester Samfundets 188-årsdag I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle årsmiddagen avviklet fredag 1. mars Vertskap var formannen, generalmajor Gunnar Rolland og formannen for arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum. Tradisjonelt spilte to hornblåsere fra H.M. Kongens Garde ved æresgjestens ankomst. Æresgjest var H.M. Kongen og hovedbordet var tradisjonelt plassert under maleriene av D.D. M.M. Kongen og Dronningen. Representanter fra Kungliga Krigsvetenskapsakademin, översteløjtnant Gunnar Magnusson og Fil. Dr. Gunilla Herolf var plassert ved hovedbordet. Formannen ønsket gjestene velkommen til bords, og introduserte deretter aftenens toastmaster, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Talen for Fedrelandet ble holdt av brigader Reidar Melheim og talen for Samfundet ble holdt av major Marianne Strømsborg Klever. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen takket for maten. Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 600,-. Det deltok 81 medlemmer, foredragsholdere og gjester under middagen.

10 Den Glade Majors Ordensmesse Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden. Den ble innstiftet ved en julemiddag den 18. desember 1929 under ledelse av Stormester med assistanse av Cansellichef, Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse ble gjennomført 15. mars 2013 med 24 deltagere. Formålet med denne høit fortjenede og distinguerede orden er: 1. Fremme av godt og varigt Kameradskap og det Selskabelige Samvær inden Oslo Militære Samfund 2. Paaskjønnelse for fremragende Fortjenester af det under pungt 1 nævnede samt for glimrende Prestationer udi Billiarden og ved Spildebordet, Spisebordet eller Drikkebordet 3. At give et varig Minde om det som den gang var. Fra de mest aktive ved spillebordene og ved samfunnets ulike arrangementer tas det normalt opp to tre nye riddere hvert år. Ordenen har etter hvert mange ordensbrødre og er støttet økonomisk av Oslo Militære Samfund mai I anledning feiringen av Grunnlovsdagen holdt OMS åpent hus for medlemmer med gjester. Det var anledning til å kjøpe smørbrød, kaker og forfriskninger. Rundt 200 gjester besøkte OMS denne dagen Sommertur Årets sommertur var planlagt om bord på minesveiperen «Alta» lørdag 15. juni. Påmeldingen var imidlertid så liten at Direksjonen fant å måtte avlyse arrangementet Soirée Den 25. oktober ble det arrangert soirée for medlemmer og gjester. Det var lagt opp til en uhøytidelig ramme, og arrangementet ble i sin helhet gjennomført i underetasjens lokaler. Aftenens vertskap var formann i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Det ble som vanlig servert aperitiff til velkomst. Deretter var det kåseri ved oblt Vindorum om «Det Kongelige Norske Ordensvesen, de Kongelige og offentlige æresbevisninger. Fra Det kongelige slott hadde man fått utlånt eksemplarer av de ulike valører som gjestene kunne studere. Det var så tradisjonelt tapas-buffet, og det hele ble avsluttet med dans til musikk av Thomas Muskat fram til kl Det deltok 22 personer på arrangementet som hadde en kuvertpris på kr 400, Kommandør Gades Kalkunaften Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 18. november Det deltok 80 medlemmer. Major Aasmund Setsaas var kalkunmester for tolvte gang. Major Hans Henrik Thaulow var maestro for første gang. De kalkunære embetsmenn var kommandør Tom Egil Lilletvedt og oberst Ingvill Eidsvåg. Offisiell kalkunfrembærer (tittelen ble innstiftet av kalkunmesteren i 2011) var oberstløytnant Egil Vindorum. Samfundets staselige punsjebolle, som ved et uhell fikk knust lokket under kalkunaften i 2010 er reparert for et betydelig beløp. For å ikke risikere skader på den staselige og kostbare bollen ble punsjen servert fra kanner. Det ble loddet ut 32 kalkuner og to kalkuner ble gitt i gave til foredragsholderen og kalkunmesteren.

11 Julegilde Julegilde med torsk og rødvin ble avholdt under årets siste mandagsmøte, 9. desember medlemmer deltok under middagen. Kuvertprisen var kr 350,-. 5 Norsk Militært Tidsskrift (NMT) 5.1 Utgivelse I 2013 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 208 sider. Hver utgivelse hadde et opplag på Abonnenter Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT direkte betalende abonnenter og et beskjedent, men stabilt salg gjennom Narvesen. NMT har et lite antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med andre tidsskrifter. 5.3 Redaksjon NMT har gjennom hele året vært redigert av oberstløytnant Harald Høiback. Både tilgangen på militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også neste år kommer ut med fire nummer. Den redaksjonelle profilen legger vekt på analyserende fagstoff, og ønsker å dyrke tankevekkende artikler basert på innsikt. OMS finner liten hensikt å konkurrere med det store antall av Forsvarets publikasjoner og tidsskrifter som arbeider for Forsvaret om nyhetsstoff og stoff med generell informasjon. NMT har en oppgave i formidlingen av profesjonelt forsvars- og sikkerhetspolitisk fagstoff. NMT har egen hjemmeside med domenet: og med e-post På nettstedet legges innholdsfortegnelser fortløpende samt at man ved årsskiftet legger ut hele den foregående årgangen på nett. NMT presenterer også informasjon om prisoppgaven på nettstedet. 5.4 Forretningsførsel Cox AS, Bergen, er både annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking. Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig, og omfanget av Cox AS arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT. NMTs kontorhold er videreført i Tollbugaten 10 i Regnskap føres av Stein W. Johansen. 5.5 Økonomisk støtte/bidrag Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2013 inngikk i tildelingen til OMS. NMT fikk overført kr ,- av det samlede statstilskuddet for OMS og NMT. 6 Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel Prisoppgave Det innkom kun en oppgave til vurdering, men heller ikke i år fant komiteen grunn til å tildele pris. Etter flere år uten å tildele pris vurderer Tilsynskomiteen å se på markedsføringen av konkurransen. Det skrives kanskje mer enn noen gang før ved Forsvarets ulike skoler, men lite av dette finner altså veien til NMT. 6.2 Årets artikkel Årets artikkel ble «F-16 anskaffelsen - framsynthet eller flaks?» (NMT 2013/ 3) av førstelektor Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen. Begrunnelsen er som følger: Maaøs artikkel hviler på et omfattende forskningsprosjekt som har gått over flere år, og viser på en eksemplarisk måte at det er mulig å skrive godt og spennende om kompliserte spørsmål man kan svært mye om. Dette er formidlingskunst på høyt nivå. Prisbelønningen for årets artikkel er kr 2.000,-.

12 12 Tilsynskomiteen ønsker også å trekke fram Lars Borgens artikkel «Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen?» (NMT 2013/ 2). Borgen drøfter to sentrale spørsmål som ofte faller utenfor militærteoretisk litteratur, nemlig logistikk og sivilt-militært samarbeid. Borgens artikkel er solid og grundig, og vil bli en standardtekst innenfor fagfeltet. 7 Gaver/bidrag 7.1 Forsvarsdepartementet OMS ble etter søknad tildelt kr ,- for Direksjonen øremerket kr ,- til NMT, og de øvrige midler til OMS opplysningsarbeid. 7.2 Eckbos legater Fra major og advokat Eivind Eckbos legater er OMS, etter søknad, tildelt kr ,- som er brukt til vedlikehold av bygningen. 7.3 Gaver til OMS i 2013 På bakgrunn av en annonse i NMT er det i løpet av året innbetalt gaver med totalt kr 5.000,- Direksjonen er meget glad for denne støtten fra enkeltmedlemmer. Gavene kommer vel med i Direksjonens arbeid med å videreutvikle OMS foreningsvirksomhet, samt vedlikehold av vårt unike forsamlingslokale. Forfatter Harald Hallberg har gitt et eksemplar av boken «Norske dekorasjoner» til OMS. 7.4 Våpenutstilling Kurt Johannessen har ved flere av mandagsmøtene stillet ut prakteksemplarer fra sin private samling av skytevåpen, blankvåpen og annet historisk militært materiell. Utstillingene har vakt stor interesse. Direksjonen takker Johannessen for å ha vist frem materiellet, og at han har delt sin store kunnskap med Samfundets medlemmer. 8 Fonds og legater 8.1 Hedda og Johan L oranges husfond Legatet er ikke belastet i Oslo Militære Samfunds venners vedlikeholdsfond Fondet er belastet med kr ,- for utvendig hovedtrapp, stolper og lavetter i Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat Legatet er belastet med kr ,- for betaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten 3. januar. 8.4 Kommandør Gades Kalkunfond Fondet er belastet med kr 8.874,- for kostnader til kalkuner til utlodning på kalkunaften. 8.5 Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Legatet er belastet med kr ,- for kostnader til underholdning i forbindelse med høstsoirée. 8.6 Major Henry Aargaards legat - reisestipend Det innkom ingen søknader til legatet. Det ble heller ikke brukt stipendmidler i OMS hederstegn tildelt i 2013 Gull Ingen Sølv Oberst Ingvill Eidsvåg Bronse Direktør Rasmus Falck, oberstløytnant Herleif Sandbakken og oberstløytnant Frank Stensland.

13 13 10 Eiendommen 10.1 Vedlikehold Vedlikehold av Myntgaten 3 med inventar har i 2013 vært relativt omfattende. Rapporten om bygningsteknisk tilstand og behov for reparasjon og vedlikehold fra OPAK AS forelå i oktober 2012, og beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres i de nærmeste ti årene. De foreslåtte tiltakene virker logiske og har god sammenheng. Direksjonen utarbeider for det enkelte år en operasjonalisering av planen, dvs hvilke tiltak som bør gjennomføres når i forhold til budsjett. I 2013 fant man å måtte prioritere drenering rundt bygget, samt utskifting av elektrisk varmeelement i hovedtrappen ute. I den sammenheng ble septere anskaffet, og lavettene til morterne mot Kongens gate ble skiftet ut. Oljetanken ble gravd opp og fjernet, og området ble sådd igjen. I tillegg ble en deformert natursteinsmur i hagen mot Kongens gate gjenoppbygget Inventar Anskaffelser primært knyttet til utskifting av teknisk kjøkkenutrustning er belastet med kr , Teknisk anlegg Kr ,- har i hovedsak gått med til vedlikehold av vårt tekniske anlegg som til dels er gammelt og vedlikeholdskrevende. Dette gjelder i særlig grad ventilasjonsanlegget Bygning Samlet kostnad for vedlikehold på bygningen i 2013 har beløpt seg til kr , Forsikringer OMS har i 2013 vært forsikret i Gjensidige. Direksjonen skiftet fra If i 2009 og mener å ha fått en gunstig forsikring for OMS i Gjensidige. Forsikringen omfatter fullverdi for bygningen. I tillegg omfatter den inventar, yrkesskade for ansatte, driftstap og skade på personer og gjenstander. 11 Økonomi Regnskapet for OMS for driftsåret 2013 innbefatter også resultatregnskap for NMT og fonds. Det henvises til vedlagte regnskap for OMS, med note 1 - resultatregnskap NMT og note 2 - regnskapene for: Major Henry Aargaards Legat, Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths Legat, Kommandør John A Gades Kalkunfond, Hedda og Johan L`Oranges Husfond av 1978, Oslo Militære Samfunds Venners vedlikeholdsfond av 1982, Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Regnskapet for 2013 gir etter Direksjonens mening et forsvarlig uttrykk for Samfundets økonomiske stilling og drift. Aksjeposten på aksjer i A/S Veidekke har en markedsverdi ved årsskiftet på kr ,-. I 2013 ble det betalt utbytte på kr ,- Resultatet før finansposter gir et underskudd på kr ,- Det er utvist stor grad av nøkternhet når kun de mest påkrevde vedlikeholdstiltak er iverksatt. Av oppsparte midler er kr ,- pr 31. desember 2013 plassert på foreningens konto i Forsvarets Personellservice (FP), samt kr i bank. Direksjonen har i 2013 vurdert mulig alternativ plassering av OMS midler og besluttet fortsatt å holde brorparten av egenkapitalen i FP. Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et samlet underskudd på kr ,-

14 14 12 Utredninger i driftsåret 12.1 NMTs utvikling Direksjonen har i 2013 vurdert en videre utvikling av NMT. Arbeidet som er igangsatt skal også ta for seg hjemmesiden og utrede samarbeid om blader og hjemmesider med andre. Arbeidet er p.t. ikke kommet så langt at Direksjonen kan gi nærmere informasjon ennå. Oslo, den 1.mars 2014 Iren Isfeldt (sign) Formann Knut Bremerthun (sign) Sverre Diesen (sign) Tor Egil Walter (sign) Ingvill Eidsvåg (sign)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund

Generalforsamling i Sjømilitære Samfund Generalforsamling i Sjømilitære Samfund 30.03.2006 1 Tid (dato, fra kl til): 30.03.06, kl 1830 Sted: Sjøkrigsskolen Innkalt av (avd og person): Generalsekretær (GS) Bjørn Krohn Møtedirigent: Magnar Hope

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2015 En liten hilsen fra Texas NM Pistollangrenn Lygna 28. februar Hanne Sandnes vant K1 DOLPHERN 11 av 31 deltagere fra NROF Oslo NROF Oslo sto for arrangementet NROF Mesterskap

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 H.M. Kong Harald er til stede ved den offisielle åpningen av E6 fra Svingenskogen til Åsgård

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2013 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 06 og 07 november 2013 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OHF OG FK 2008 Oslo Handelsstands Forening holder ordinær generalforsamling: Onsdag 30. april 2008 kl. 19.00 i Heftyesalen, Karl Johans gate 37A, 4. etg, 0162 Oslo INNKALLING

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse 2011

SMS Kontaktkonferanse 2011 c SMS Kontaktkonferanse 2011 Tid (dato, fra kl til kl): 23.02.11-24.02.11 Sted: Fjordslottet, Osterøy Innkalt : Hovedstyret SMS Ordstyrer: Joakim Nilsen Referent: Helene Birkeland Thord Are Iversen Deltakere:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars 2014. 1 Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF 2014.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl Til aksjonærene, styret, kontrollkomité og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 19. mars 2014 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 2. april 2014,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Høstfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa

Høstfelt Terningmoen Hamar IL, pistolgruppa Side 1 av 6 Høstfelt 308607 - Terningmoen - 26.08.2017 Hamar IL, pistolgruppa Auto over 10mm 1 Sjur Kleiven Lillehammer pistolklubb ( 9 2 8 7 9 7 6 7 6 8) 69 (9*) Finfelt 1 Frank Lien Ringerike Pistolklubb

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

A R K T I S K F O R E N I N G. for perioden. 1. jan. 31. des. 2008

A R K T I S K F O R E N I N G. for perioden. 1. jan. 31. des. 2008 A R K T I S K F O R E N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G for perioden 1. jan. 31. des. 2008 Innhold: 1. STYRETS BERETNING 2. ARKTISK FORENING: REGNSKAP FOR 2008 ÅRSBERETNING FOR 2008 Verv Følgende

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato Kl Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandaker Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordpolen skole, Hans Nielsen Hauges gate 1. Tilstede var 40 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola Norsk Luftfartsmuseum inviterer til Fagseminar 2008 ved Flyhistorisk Museum Sola Torsdag 7. lørdag 9. februar 2008 Program - (Vi tar forbehold om endringer i programmet) Med erfaring fra årets seminar

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

SKOTTHYLLHALLEN UKE

SKOTTHYLLHALLEN UKE SKOTTHYLLHALLEN UKE 9 27.02. - 05.03. 2017 Premiering for inntil de 3 beste individuelle resultatene (30 kast) i innendørsserien 2016/2017 gjeldende fra mandag 31. oktober, forutsatt minst 3 kastere i

Detaljer