Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Oslo Militære Samfund 2013. 188. år"

Transkript

1 Årsberetning for Oslo Militære Samfund år

2 2 1 Generalforsamling Det var innkalt til generalforsamling mandag 8. april 2013 i Oslo Militære Samfund (OMS). 55 medlemmer møtte frem. Under ledelse av ordføreren i representantskapet, kontreadmiral Jo G. Gade, ble generalforsamlingen således erklært beslutningsdyktig. 2 Tillitsvalgte fra 1. mai 2013 Direksjonen Valgt til Kommandørkaptein (S) Iren Isfeldt (Formann) (15) Oberst (H) Ingvill Eidsvåg (15) Oberstløytnant (H) Knut Bremerthun (14) Kommandørkaptein (S) Tor Egil Walter (14) General (H) Sverre Diesen (14) Varamedlemmer til Direksjonen Oberstløytnant (H) Egil Vindorum (15) Advokat Trond Vegard Sagen Eriksen (15) Kommandør (S) Jon Meyer (15) Generalmajor (L) Tom Henry Knutsen (15) Generalmajor (L) Gunnar Rolland (15) Representantskapet Kontreadmiral (S) Jo G. Gade (15) Oberstløytnant (L) Herleif Sandbakken (15) Oberst (H) Einar Johnsen (15) Kontreadmiral (S) Jørgen Berggrav (15) Orlogskaptein (S) Conrad Mohr (15) Oberstløytnant (H) Ola Stubdal (15) Oberstløytnant (H) Torbjørn Pettersen (15) Oberst (L) Bente Sleppen (15) Major (H) Eigil Jespersen (15) Oberst (L) Kjell Huslid (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (14) Kommandør (S) Nils Helle (14) Kommandør (S) Svein-Erik Bakke (14) Direktør Rasmus Falck (14) Major (L) Marianne Strømsborg Klever (14) Varamedlemmer til representantskapet Oberstløytnant (L) Elin Rørvik (14) Oberst (L) John Hukkelås (15) Kommandør (S) Knut Holth-Larsen (14) Brigader (H) Arild Dregelid (14) Oberst (H) Frank Stensland (14) Flaggkommandør (S) Jacob Børresen (14) Kommandørkaptein (S) Anders Barman Stenberg (14) Tilsynskomitéen for NMT Kommunikasjonsdirektør (FFI) Anne-Lise Hammer (15) Kommandørkaptein (S) Ola Bøe-Hansen (14) Oberstløytnant (L) Håvard Klevberg (14) Oberstløytnant (H) Ingvar Seland (14) Oberstløytnant (H) Vidar Vik (15)

3 3 Varamedlemmer: Oberstløytnant (FHS) Tor Arne Berntsen (14) Oberstløytnant (H) Egil Daltveit (15) Dekan (LKS) Karl Erik Haug (15) Forsker (FFI) Iver Johansen (14) Stabssjef (FFI) Jan Erik Torp (15) Valgkomité Medlemmer: Brigader Øyvind K. Strandmann (L) Oberstløytnant Bjørn Eidsvåg (H) Kommandør Gunnar Heløe (S) Varamedlemmer: Oberstløytnant Marianne Døhl (L) Oberst Tore Kvalvik (H) Kommandørkaptein Terje Refsnes (S) Redaktør NMT: Oberstløytnant (L) Harald Høiback Intendant: Kommandør Tom Egil Lilletvedt Webmaster: Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Revisor: Revisorblom.com AS v/statsautorisert revisor Jan Blom. 3 Medlemmer 3.1 Kongelige, æresmedlemmer og innbudte Kongelige H. M. Kong Harald V æresmedlemmer H. M. Dronning Sonja H.K. H. Kronprins Haakon Æresmedlem Kommandør Kåre Berg Innbudte medlemmer Generalmajor Gullow Gjeseth Oberst Kjell Huslid Kommandørkaptein Stig Morten Karlsen Flaggkommandør Petter A. Ask Kapteinløytnant Stein W. Johansen Generalløytnant Wilhelm Mohr Generalmajor Reidar Torp

4 4 Alminnelige medlemmer Endringer i medlemstall pr 31 des 2013 Ved årsstart: Opptatt 45 Utmeldt eller strøket 59 Døde 10 Justert for feil i medlemslisten 29 Til sammen Direksjonen har gått kritisk gjennom medlemsregisteret for å fjerne medlemmer som enten ikke har betalt, eller hvor vi grunnet manglende innmelding av adresse-endring ikke lykkes i å komme i kontakt med vedkommende. Medlemmer avgått ved døden Kommandørkaptein Morten Einbu Ambassadør Eivinn Berg Brigader Johan K. O. Bakken Major Merethe Solheim Kommandørkaptein Ola Semm-Knutsen Generalmajor Leif Lundesgaard Seniorrådgiver Hanne Moxness Oberst John Roald Kløvstad Major Tore Holtan 3.2 Medlemskontingent 2013 Medlemskontingenten for 2013 har vært: Stabsoffiserer og sivile bosatt i Oslo-området Offiserer av kapteins (tilsvarende) grad og lavere, samt pensjonister bosatt i Oslo området Medlemmer bosatt utenfor Oslo-området Kadetter kr 660,- pr år kr 540,- pr år kr 360,- pr år. kr 60,- pr år Medlemskontingenten inkluderer abonnement på Norsk Militært Tidsskrift (NMT).

5 5 4 Virksomhet 4.1 Møter OMS har i 2013 hatt følgende møter og foredrag: 1 generalforsamling 4 representantskapsmøter 8 direksjonsmøter 25 foredragsaftener 1 Clausewitz-seminar 4.2 Tilstelninger OMS har i 2013 hatt følgende sosiale arrangementer og tilstelninger: Juletrefest 3. januar Nyttårsball 5. januar Stiftelsesmiddag 1. mars Åpent hus med café 17.mai Høstsoirée 25. oktober Kalkunaften 18. november Julegilde 9. desember Disse arrangementene er nærmere omtalt under pkt 4.5 i årsberetningen. 4.3 Foredrag Våren 2013: (Tall i parentes er totalt fremmøtte og deltakere på Seksa) 7. januar Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (146/44) Statsrådens nyttårsforedrag: Vårt innsatsforsvar i en relevant allianse 14. januar Forsvarssjef, general Harald Sunde (160/37) Status Forsvaret 21. januar Debattmøte (83/31) Innleder oberst Leif Petter Sommerseth, sjef Avdeling for fellesoperasjoner, Forsvarets stabsskole Exit Afghanistan politiske og militære «lessons learned» 28. januar Oberstløytnant Karl Olav Bogevold (47/27) Pensjonsreformens konsekvenser for deg 4. februar Direktør Petter Jansen, (104/43) Sjef Forsvarets logistikkorganisasjon Status FLO 11. februar Generalsekretær Jarle Tvinnereim (52/28) Det frivillige skyttervesen status og utfordringer 18. februar Generalmajor Roar Sundseth (105/36) Cyberoperasjoner utfordringer i Cyber

6 6 25. februar Brigader Karl E. Hanevik, sjef FST/SOA (106/40) Utviklingen av de norske spesialstyrkene 4. mars Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for Etterretningstjenesten (102/43) Status E-tjenesten Russland Sentral aktør i nordområdene 11. mars Kontreadmiral Jørgen Berggrav, Generalsekretær NROF (53/29) Reserven relevant eller retorisk? 18. mars Thorvald Stoltenberg (88/50) Nordisk forsvarssamarbeid 8. april Statssekretær Ane Hansdatter Kismul (88/35) Olje- og energidepartementet Energiforsyning og energisikkerhet fremtidige utfordringer 15. april Administrerende direktør Frode Sjursen (61/31) Forsvarsbygg Forsvarsbygg fornuftig forvaltning eller kunstig markedstenkning? 22. april Lieutenant General Frances Wilson (USArmy retired) (46/20) The US approach to Professional Military Education 29. april Hans-Wilhelm Steinfeld, NrK (79/55) Russland rikets tilstand Familieaften Høsten 2013: 7. oktober Tidligere direktør ved FFI Nils Holme (89/42) Forsvarspolitikk og Forsvarets operative evne 14. oktober Avdelingssjef Anders Eggen, FFI (74/35) Cyberkrig science fiction eller fremtiden krigføring? 21. oktober Ekspedisjonssjef Kjersti Klæboe, FD (55/27) Kompetansereformen i Forsvaret 28. oktober Eldbjørg Løwer, Leder i Stortingets EOS-utvalg (93/42)

7 7 Kontrollen med de hemmelige tjenester det demokratiske dilemma 4. november Forskningssjef ved FFI Bjørn Arne Johnsen og Rådgiver og tidligere våpeninspektør Jørn Siljeholm (75/38) Syria hvorfor ble Norge spurt om å delta i destruksjon av landets kjemiske våpen, hvordan kan slike våpen destrueres og hva ville det ha betydd for Norge? 11. november Bjørn Tore Godal, IFS (63/31) Militær intervensjon som politisk virkemiddel i dagens verden 18. november Dr. Med. Hans Cristoffer Børresen (101/65) Tungtvannskrigen Kalkunaften 25. november Generalmajor Rune Jacobsen, GIH (102/33) Min visjon for Hæren 2. desember Professor Øyvind Østerud, UiO (54/29) Irregulær krigføring, terrorisme og opprør den nye hundreårskrigen? 9. desember Genmaj Eivind Stai, oberst Bjørn Stai, LOI og oblt Rune Jarwson, LST (67/50) FN-operasjonen i Kongo et 50 års minne Julegilde Antall til stede ved foredragene varierte fra 46 til 160 med et gjennomsnitt på 84 tilhørere. Gjennomsnittlig deltakelse ved seksa har gjennom året vært 38. Seksa har kostet kr 300 med og 250,- uten alkohol. Siden 1. nov har seksa kostet kr 350,- med, kr 300,- uten alkohol og kr 400,- for ikke medlemmer Clausewitz-seminar Clausewitz-seminaret var opprinnelig navnet på en fast møterekke om geopolitiske og strategiske spørsmål i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt på 1980-tallet. Seminaret samlet interesserte deltagere fra ulike fagmiljøer med tilknytning til denne tematikken, og møttes 5-6 ganger i året. Høsten 2012 ble det tatt et initiativ for å revitalisere seminaret under samme navn, men nå som en del av Oslo Militære Samfunds virksomhet. Hensikten er den samme som med det opprinnelige seminaret gjennom samtaler og diskusjon å skape innsikt i geopolitiske, sikkerhetspolitiske og strategiske forhold i vid forstand. Det betyr at møtene ikke bare tar opp emner innenfor tradisjonell sikkerhetspolitikk og militære spørsmål, men inkluderer alle temaer som påvirker makt- og realpolitiske forhold, f eks internasjonal økonomi, energispørsmål etc. Foreløpig tas det sikte på å gjennomføre tre møter per år; ett om høsten og to i vårterminen. Til hvert møte inviteres en innleder med spesiell innsikt innenfor et nærmere definert område, som holder en innledning på ca 20 minutter. Deretter kan seminardeltagerne stille spørsmål eller

8 8 kommentere innledningen, som igjen utløser en mer alminnelig diskusjon om temaet. Møtene holdes i Samfundets lokaler, normalt på en mandag fra kl og frem til kl Av plasshensyn er det derfor foreløpig begrenset deltagelse, basert på invitasjon av antatt interesserte fra aktuelle fagmiljøer. Det første møtet i det nye Clausewitz-seminaret ble avholdt 12. november 2012, da professor Christopher Coker fra The London School of Economics and Political Science innledet om europeisk strategisk tenkning. Det andre seminaret ble avholdt våren 2013 og hadde tittelen «Kanonbåtdiplomati fortsatt relevant i det 21. århundre?» Det var planlagt ytterligere to seminarer høsten 2013, men begge disse måtte flyttes til 2014 etter at uforutsette hendelser gjorde at de ikke kunne avholdes som planlagt. 4.4 OMS presse- og informasjonstjenesten OMS hjemmeside på internett Hjemmesiden: Oslo Militære Samfund etablerte sine hjemmesider på Internett i Etter et gledelig stort antall besøkende de første årene har antallet stabilisert seg de siste årene. Gjennomsnittlig antall hits de siste årene har vært fra 40 til pr måned. I løpet av 2013 har antall unike (nye) besøkende flatet ut etter den gledelige økningen i Disse tallene bekrefter at hjemmesidene fortsatt er en viktig informasjonskanal for OMS. De fleste foredragsholdere leverer elektronisk manus. Dette benyttes til våre hjemmesider og blir dermed tilgjengelig for alle interesserte, som regel fra samme kveld som foredraget er avholdt. Sidene med avholdte foredrag er de klart best besøkte på våre hjemmesider. Dette gjør at tirsdag er dagen med flest besøkende som laster ned sider fra OMS hjemmesider. Foredrag der manus er tilgjengelig øker også medias interesse for å omtale vedkommende foredrag. For tiden arbeides det med en oppdatering og fornying av våre hjemmesider. I løpet av våren 2014 vil nydesignet hjemmeside bli lagt ut Rekruttering/Informasjon Hjemmesidene rekrutterer mange nye medlemmer til OMS og abonnenter til NMT. Elektroniske søknadsskjemaer er tilgjengelige. De fleste søknader om medlemskap og bestillinger av abonnementer på NMT, kommer via skjemaene på hjemmesiden. Webmaster mottar også en rekke henvendelser om informasjon om OMS drift og virksomhet. Henvendelser blir besvart fortløpende etter hvert som de mottas Samarbeid med Oslo forsvarsforening Oslo forsvarsforening (OFF) og OMS hadde helgen oktober 2013 et sikkerhetspolitisk seminar som rettet seg særlig mot unge personer. Seminaret hadde mange gode innlegg. Fra OMS er det særlig grunn til å understreke den positive effekten seminaret hadde på rekruttering. Et tjuetalls nye medlemmer kan direkte tilskrives dette seminaret Pressetjenesten De siste par årene har medienes interesse for å være til stede og lage reportasjer for radio og TV vært synkende, men understreker betydningen av hvem det er som står på talerstolen og hvilket tema som fremføres. OMS må selvfølgelig også konkurrere med nyheter fra Norge eller utlandet for at media skal vise interesse. Dersom manus ikke er tilgjengelig, reduseres interessen ytterligere Video-opptak av foredrag OMS anskaffet i 2012 opptaksutstyr for å bevare og gjennom hjemmesiden dele foredragene med interesserte som ikke har anledning til å være til stede på mandagsmøtene. Tross en del tekniske utfordringer innledningsvis vil tjenesten med å bevare og formidle opptak av foredrag fortsette.

9 Konklusjon Oslo Militære Samfunds hjemmesider bidrar til å fremme informasjon om Samfundets formål som er å utdype interessen for kunnskap om totalforsvaret og de militære vitenskaper gjennom foredrag, diskusjoner og utgivelse av Norsk Militært Tidsskrift. Hjemmesiden bidrar også sterkt til søknader om medlemskap i OMS og abonnement på NMT. Medias interesse og offentlig omtale av møtene i OMS er viktig for profilering av Samfundet, og ikke minst for OMS sitt bidrag til å belyse informasjon om Forsvarets virksomhet. Det er medlemmene og tilhørerne i salen som er hovedmålgruppen for budskapene fra talerstolen. Medieomtale er en profileringsbonus for virksomheten i OMS, men må ikke gjøres til en hovedsak. Medlemmene og media har ofte helt forskjellig fokus på hva som er viktig for Forsvaret. 4.5 Sosiale aktiviteter Juletrefest Torsdag den 3. januar 2013 ble det arrangert juletrefest der OMS-medlemmer kunne ta med slekt og venner. Roalds nisseorkester var innleid og ledet gang rundt juletreet samt underholdt og aktiviserte barna. Juletrefesten ble avsluttet med besøk av julenissen som delte ut godteposer. Det ble servert pølser, boller og brus til barna. I salongene ble de voksne servert julekake og kaffe. Det var 39 barn og 48 voksne til stede. Pris pr deltaker var kr 100, Nyttårsball Nyttårsballet ble avholdt lørdag 5. januar Det var 90 deltakere til stede. Vertskap var formann, generalmajor Gunnar Rolland med fru Gunn Mathilde Rolland og formannen i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Kveldens hovedgjest var ordfører i Oslo, Fabian Stang og ledsager Catharina Munthe. Mens gjestene ankom og inntok sin aperitiff, ble det spilt hardingfele ved professor Sven Kristoffer Nyhus. Formannen ønsket gjestene velkommen og introduserte aftenens toastmaster, oberstløytnant Ola Stubdal. Generalmajor Tom Henry Knutsen som eldste tilstedeværende tjenestegjørende offiser utbrakte Hans Majestet Kong Harald Vs skål. Talen for damene ble holdt av brigader Gjermund Eide og talen for herrene ble holdt av Anne Ellingsen. Æresgjest Fabian Stang takket for maten. Dansen åpnet med polonese, og musikken ble besørget av Sven Jøran Michelsen som spilte til kl Kuvertprisen var henholdsvis kr 800,- for medlemmer og kr 1000,- for gjester Samfundets 188-årsdag I anledning Samfundets stiftelsesdag 1. mars 1825, ble den tradisjonelle årsmiddagen avviklet fredag 1. mars Vertskap var formannen, generalmajor Gunnar Rolland og formannen for arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum. Tradisjonelt spilte to hornblåsere fra H.M. Kongens Garde ved æresgjestens ankomst. Æresgjest var H.M. Kongen og hovedbordet var tradisjonelt plassert under maleriene av D.D. M.M. Kongen og Dronningen. Representanter fra Kungliga Krigsvetenskapsakademin, översteløjtnant Gunnar Magnusson og Fil. Dr. Gunilla Herolf var plassert ved hovedbordet. Formannen ønsket gjestene velkommen til bords, og introduserte deretter aftenens toastmaster, oberstløytnant Bjørn Aksel Sund. Talen for Fedrelandet ble holdt av brigader Reidar Melheim og talen for Samfundet ble holdt av major Marianne Strømsborg Klever. Viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen takket for maten. Etter middagen ble det servert kaffe avec i de tilstøtende salonger. Kuvertprisen var kr 600,-. Det deltok 81 medlemmer, foredragsholdere og gjester under middagen.

10 Den Glade Majors Ordensmesse Den Glade Major er Oslo Militære Samfunds egen husorden. Den ble innstiftet ved en julemiddag den 18. desember 1929 under ledelse av Stormester med assistanse av Cansellichef, Ceremonimester, Bøddel og Herold. Årets ordensmesse ble gjennomført 15. mars 2013 med 24 deltagere. Formålet med denne høit fortjenede og distinguerede orden er: 1. Fremme av godt og varigt Kameradskap og det Selskabelige Samvær inden Oslo Militære Samfund 2. Paaskjønnelse for fremragende Fortjenester af det under pungt 1 nævnede samt for glimrende Prestationer udi Billiarden og ved Spildebordet, Spisebordet eller Drikkebordet 3. At give et varig Minde om det som den gang var. Fra de mest aktive ved spillebordene og ved samfunnets ulike arrangementer tas det normalt opp to tre nye riddere hvert år. Ordenen har etter hvert mange ordensbrødre og er støttet økonomisk av Oslo Militære Samfund mai I anledning feiringen av Grunnlovsdagen holdt OMS åpent hus for medlemmer med gjester. Det var anledning til å kjøpe smørbrød, kaker og forfriskninger. Rundt 200 gjester besøkte OMS denne dagen Sommertur Årets sommertur var planlagt om bord på minesveiperen «Alta» lørdag 15. juni. Påmeldingen var imidlertid så liten at Direksjonen fant å måtte avlyse arrangementet Soirée Den 25. oktober ble det arrangert soirée for medlemmer og gjester. Det var lagt opp til en uhøytidelig ramme, og arrangementet ble i sin helhet gjennomført i underetasjens lokaler. Aftenens vertskap var formann i arrangementskomiteen, oberstløytnant Egil Vindorum med fru Merete Ones. Det ble som vanlig servert aperitiff til velkomst. Deretter var det kåseri ved oblt Vindorum om «Det Kongelige Norske Ordensvesen, de Kongelige og offentlige æresbevisninger. Fra Det kongelige slott hadde man fått utlånt eksemplarer av de ulike valører som gjestene kunne studere. Det var så tradisjonelt tapas-buffet, og det hele ble avsluttet med dans til musikk av Thomas Muskat fram til kl Det deltok 22 personer på arrangementet som hadde en kuvertpris på kr 400, Kommandør Gades Kalkunaften Kalkunaften ble avholdt etter det ordinære foredrag, mandag 18. november Det deltok 80 medlemmer. Major Aasmund Setsaas var kalkunmester for tolvte gang. Major Hans Henrik Thaulow var maestro for første gang. De kalkunære embetsmenn var kommandør Tom Egil Lilletvedt og oberst Ingvill Eidsvåg. Offisiell kalkunfrembærer (tittelen ble innstiftet av kalkunmesteren i 2011) var oberstløytnant Egil Vindorum. Samfundets staselige punsjebolle, som ved et uhell fikk knust lokket under kalkunaften i 2010 er reparert for et betydelig beløp. For å ikke risikere skader på den staselige og kostbare bollen ble punsjen servert fra kanner. Det ble loddet ut 32 kalkuner og to kalkuner ble gitt i gave til foredragsholderen og kalkunmesteren.

11 Julegilde Julegilde med torsk og rødvin ble avholdt under årets siste mandagsmøte, 9. desember medlemmer deltok under middagen. Kuvertprisen var kr 350,-. 5 Norsk Militært Tidsskrift (NMT) 5.1 Utgivelse I 2013 ble det gitt ut fire nummer av NMT med totalt 208 sider. Hver utgivelse hadde et opplag på Abonnenter Medlemmer av OMS får tidsskriftet som del av medlemskapet. I tillegg har NMT direkte betalende abonnenter og et beskjedent, men stabilt salg gjennom Narvesen. NMT har et lite antall gratisabonnenter, som omfatter offentlig pålagt avlevering samt utveksling av NMT med andre tidsskrifter. 5.3 Redaksjon NMT har gjennom hele året vært redigert av oberstløytnant Harald Høiback. Både tilgangen på militærfaglig stoff og annonser tilsier at NMT også neste år kommer ut med fire nummer. Den redaksjonelle profilen legger vekt på analyserende fagstoff, og ønsker å dyrke tankevekkende artikler basert på innsikt. OMS finner liten hensikt å konkurrere med det store antall av Forsvarets publikasjoner og tidsskrifter som arbeider for Forsvaret om nyhetsstoff og stoff med generell informasjon. NMT har en oppgave i formidlingen av profesjonelt forsvars- og sikkerhetspolitisk fagstoff. NMT har egen hjemmeside med domenet: og med e-post På nettstedet legges innholdsfortegnelser fortløpende samt at man ved årsskiftet legger ut hele den foregående årgangen på nett. NMT presenterer også informasjon om prisoppgaven på nettstedet. 5.4 Forretningsførsel Cox AS, Bergen, er både annonseakkvisitør, utfører layout og ivaretar trykking. Annonsemarkedet er gjennom flere år blitt ansett for å være vanskelig, og omfanget av Cox AS arbeid for NMT er en funksjon av annonseinntektene i NMT. NMTs kontorhold er videreført i Tollbugaten 10 i Regnskap føres av Stein W. Johansen. 5.5 Økonomisk støtte/bidrag Tildelingen over forsvarsbudsjettet for året 2013 inngikk i tildelingen til OMS. NMT fikk overført kr ,- av det samlede statstilskuddet for OMS og NMT. 6 Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave og årets artikkel Prisoppgave Det innkom kun en oppgave til vurdering, men heller ikke i år fant komiteen grunn til å tildele pris. Etter flere år uten å tildele pris vurderer Tilsynskomiteen å se på markedsføringen av konkurransen. Det skrives kanskje mer enn noen gang før ved Forsvarets ulike skoler, men lite av dette finner altså veien til NMT. 6.2 Årets artikkel Årets artikkel ble «F-16 anskaffelsen - framsynthet eller flaks?» (NMT 2013/ 3) av førstelektor Ole Jørgen Maaø ved Luftkrigsskolen. Begrunnelsen er som følger: Maaøs artikkel hviler på et omfattende forskningsprosjekt som har gått over flere år, og viser på en eksemplarisk måte at det er mulig å skrive godt og spennende om kompliserte spørsmål man kan svært mye om. Dette er formidlingskunst på høyt nivå. Prisbelønningen for årets artikkel er kr 2.000,-.

12 12 Tilsynskomiteen ønsker også å trekke fram Lars Borgens artikkel «Sivilisering av den operative logistikken - hvor går grensen?» (NMT 2013/ 2). Borgen drøfter to sentrale spørsmål som ofte faller utenfor militærteoretisk litteratur, nemlig logistikk og sivilt-militært samarbeid. Borgens artikkel er solid og grundig, og vil bli en standardtekst innenfor fagfeltet. 7 Gaver/bidrag 7.1 Forsvarsdepartementet OMS ble etter søknad tildelt kr ,- for Direksjonen øremerket kr ,- til NMT, og de øvrige midler til OMS opplysningsarbeid. 7.2 Eckbos legater Fra major og advokat Eivind Eckbos legater er OMS, etter søknad, tildelt kr ,- som er brukt til vedlikehold av bygningen. 7.3 Gaver til OMS i 2013 På bakgrunn av en annonse i NMT er det i løpet av året innbetalt gaver med totalt kr 5.000,- Direksjonen er meget glad for denne støtten fra enkeltmedlemmer. Gavene kommer vel med i Direksjonens arbeid med å videreutvikle OMS foreningsvirksomhet, samt vedlikehold av vårt unike forsamlingslokale. Forfatter Harald Hallberg har gitt et eksemplar av boken «Norske dekorasjoner» til OMS. 7.4 Våpenutstilling Kurt Johannessen har ved flere av mandagsmøtene stillet ut prakteksemplarer fra sin private samling av skytevåpen, blankvåpen og annet historisk militært materiell. Utstillingene har vakt stor interesse. Direksjonen takker Johannessen for å ha vist frem materiellet, og at han har delt sin store kunnskap med Samfundets medlemmer. 8 Fonds og legater 8.1 Hedda og Johan L oranges husfond Legatet er ikke belastet i Oslo Militære Samfunds venners vedlikeholdsfond Fondet er belastet med kr ,- for utvendig hovedtrapp, stolper og lavetter i Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths legat Legatet er belastet med kr ,- for betaling av underholdningsinnslaget under juletrefesten 3. januar. 8.4 Kommandør Gades Kalkunfond Fondet er belastet med kr 8.874,- for kostnader til kalkuner til utlodning på kalkunaften. 8.5 Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Legatet er belastet med kr ,- for kostnader til underholdning i forbindelse med høstsoirée. 8.6 Major Henry Aargaards legat - reisestipend Det innkom ingen søknader til legatet. Det ble heller ikke brukt stipendmidler i OMS hederstegn tildelt i 2013 Gull Ingen Sølv Oberst Ingvill Eidsvåg Bronse Direktør Rasmus Falck, oberstløytnant Herleif Sandbakken og oberstløytnant Frank Stensland.

13 13 10 Eiendommen 10.1 Vedlikehold Vedlikehold av Myntgaten 3 med inventar har i 2013 vært relativt omfattende. Rapporten om bygningsteknisk tilstand og behov for reparasjon og vedlikehold fra OPAK AS forelå i oktober 2012, og beskriver en rekke tiltak som bør gjennomføres i de nærmeste ti årene. De foreslåtte tiltakene virker logiske og har god sammenheng. Direksjonen utarbeider for det enkelte år en operasjonalisering av planen, dvs hvilke tiltak som bør gjennomføres når i forhold til budsjett. I 2013 fant man å måtte prioritere drenering rundt bygget, samt utskifting av elektrisk varmeelement i hovedtrappen ute. I den sammenheng ble septere anskaffet, og lavettene til morterne mot Kongens gate ble skiftet ut. Oljetanken ble gravd opp og fjernet, og området ble sådd igjen. I tillegg ble en deformert natursteinsmur i hagen mot Kongens gate gjenoppbygget Inventar Anskaffelser primært knyttet til utskifting av teknisk kjøkkenutrustning er belastet med kr , Teknisk anlegg Kr ,- har i hovedsak gått med til vedlikehold av vårt tekniske anlegg som til dels er gammelt og vedlikeholdskrevende. Dette gjelder i særlig grad ventilasjonsanlegget Bygning Samlet kostnad for vedlikehold på bygningen i 2013 har beløpt seg til kr , Forsikringer OMS har i 2013 vært forsikret i Gjensidige. Direksjonen skiftet fra If i 2009 og mener å ha fått en gunstig forsikring for OMS i Gjensidige. Forsikringen omfatter fullverdi for bygningen. I tillegg omfatter den inventar, yrkesskade for ansatte, driftstap og skade på personer og gjenstander. 11 Økonomi Regnskapet for OMS for driftsåret 2013 innbefatter også resultatregnskap for NMT og fonds. Det henvises til vedlagte regnskap for OMS, med note 1 - resultatregnskap NMT og note 2 - regnskapene for: Major Henry Aargaards Legat, Oberst I Jetmund Engesæth og hustru Wencke Engesæths Legat, Kommandør John A Gades Kalkunfond, Hedda og Johan L`Oranges Husfond av 1978, Oslo Militære Samfunds Venners vedlikeholdsfond av 1982, Kommandør Kåre Berg og hustru Else Kari Bergs legat Regnskapet for 2013 gir etter Direksjonens mening et forsvarlig uttrykk for Samfundets økonomiske stilling og drift. Aksjeposten på aksjer i A/S Veidekke har en markedsverdi ved årsskiftet på kr ,-. I 2013 ble det betalt utbytte på kr ,- Resultatet før finansposter gir et underskudd på kr ,- Det er utvist stor grad av nøkternhet når kun de mest påkrevde vedlikeholdstiltak er iverksatt. Av oppsparte midler er kr ,- pr 31. desember 2013 plassert på foreningens konto i Forsvarets Personellservice (FP), samt kr i bank. Direksjonen har i 2013 vurdert mulig alternativ plassering av OMS midler og besluttet fortsatt å holde brorparten av egenkapitalen i FP. Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et samlet underskudd på kr ,-

14 14 12 Utredninger i driftsåret 12.1 NMTs utvikling Direksjonen har i 2013 vurdert en videre utvikling av NMT. Arbeidet som er igangsatt skal også ta for seg hjemmesiden og utrede samarbeid om blader og hjemmesider med andre. Arbeidet er p.t. ikke kommet så langt at Direksjonen kan gi nærmere informasjon ennå. Oslo, den 1.mars 2014 Iren Isfeldt (sign) Formann Knut Bremerthun (sign) Sverre Diesen (sign) Tor Egil Walter (sign) Ingvill Eidsvåg (sign)

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015

NROF Oslo Idrett. Høydepunkter En liten hilsen fra Texas. NROF Oslo Idrett 2015 NROF Oslo Idrett Høydepunkter 2015 En liten hilsen fra Texas NM Pistollangrenn Lygna 28. februar Hanne Sandnes vant K1 DOLPHERN 11 av 31 deltagere fra NROF Oslo NROF Oslo sto for arrangementet NROF Mesterskap

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars 2014. 1 Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF 2014.

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

SMS Kontaktkonferanse 2011

SMS Kontaktkonferanse 2011 c SMS Kontaktkonferanse 2011 Tid (dato, fra kl til kl): 23.02.11-24.02.11 Sted: Fjordslottet, Osterøy Innkalt : Hovedstyret SMS Ordstyrer: Joakim Nilsen Referent: Helene Birkeland Thord Are Iversen Deltakere:

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2013 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 06 og 07 november 2013 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING. den 2. april 2014, kl Til aksjonærene, styret, kontrollkomité og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 19. mars 2014 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 2. april 2014,

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 H.M. Kong Harald er til stede ved den offisielle åpningen av E6 fra Svingenskogen til Åsgård

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen.

OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2012 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 16.februar 2012 kl.19.30. 21 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Erik Sandbæk åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg av

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2008 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 27.11.2008 Årsberetning 2008 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2008 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE Takk for sist! ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge MANDAG 5. MAI 2008 KL. 1000 Granfos konferansesenter,

Detaljer

SM 2009 4. divisjon avdeling 21

SM 2009 4. divisjon avdeling 21 SM 2009 4. divisjon avdeling 21 Tabell Lag SUM Kamp 01 Kamp 02 Kamp 03 Kamp 04 Kamp 05 Kamp 06 Kamp 07 Kamp 08 Kamp 09 Kamp 10 Kamp 11 Kamp 12 Kamp 13 Kamp 14 Nr Navn Kaptein VP IMP Kvot VP IMP 1 2 Lyngdal

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Onsdag 17. april 2013 kl 1800-2200 på Linderud. 1800-1845 Generalforsamling. 1700 1845 Styremøte

ÅRSMØTE 2013. Onsdag 17. april 2013 kl 1800-2200 på Linderud. 1800-1845 Generalforsamling. 1700 1845 Styremøte ÅRSMØTE 2013 Onsdag 17. april 2013 kl 1800-2200 på Linderud 1700 1845 Styremøte 1800-1845 Generalforsamling 1845 1900 Beinstrekk 1900 2030 PaneldebaB om samarbeid PoliCet og Forsvaret 2030 2200 Sosialt

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7

INNLEDNING. Årsberetning 2013 Side 2 av 7 Årsberetning 2013 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt fra 35 til 39, hvorav 7 var personlige medlemmer og 8 bedrifter hadde

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013

Forsvarets høgskoleforening. FHS-Alumni. Årsberetning 2013 Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2013 Til årsmøtet 13. mars 2014 fra styret 2013/2014 Årsberetning 2013 1. Foreningens formål Forsvarets høgskoleforenings vedtekter 1, lyder som følger:

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Randsfjord 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Øyvind Solbrekken Flatla Tingelstad 4 * * * * * 50 XXXX9 49 XX9X* 49 => 148 * * *XXXX9XX 99 => 247 X* * * * * * * *X 100 => 347 2. Per Asle

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 10.05.2011 kl. 18.30. Møtested: Vålerenga bydelshus Tilstede var 25 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel Styret Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Generalforsamling 8. juli 2005 Styrets beretning Regnskap 2004 Budsjett 2005 Orienteringssaker ved formannen Valg ved

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016

Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Samlagsmesterskap Nord-Østerdal skyttersamlag Arr.: Vingelen skytterlag 3. april 2016 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Per Erik Oldertrøen Tynset 5 30/18 5/3 6/3 41/6 Gylt medalje 2eo Per Joar Nygård

Detaljer

18.06.2012 Boccia-turnering.

18.06.2012 Boccia-turnering. 18.06.2012 Boccia-turnering. 11.06.2012 "Vilt- og rovdyrforvaltningen i Eidsvoll." Foredrag ved Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen. 04.06.2012 I 2012 er det 100 år siden den første flyvningen

Detaljer

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8

INNLEDNING STYRET. Styret i arbeid. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 Årsberetning 2012 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et bra år. Ved årets slutt var antall medlemmer økt til 35, hvorav 8 var personlige medlemmer og 6 bedrifter hadde partnerstatus.

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2012 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 07 og 08 november 2012 Konferansens tema er Driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer