R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN"

Transkript

1 R 3 C FIN = KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 4 6

2 Kjære knde, Gratlerer med kjøp av denne konvektoren. D har kjøpt et kvalitetsprodkt som vil holde i mange år fremover. Dette fortsetter selvfølgelig at konvektoren brkes på riktig måte. Les først disse brksanvisningene for å sikre maks. levetid for konvektoren. Dette apparatet leveres med en 4 måneders prodsentgaranti på alle defekter i materiale eller tførelse. Vi håper d får mye varme og hygge med konvektoren. Med vennlig hilsen, PVG International b.v. Kndeservice LES FØRST BRUKSANVISNINGENE. VED TVIL, TA KONTAKT MED FORHANDLEREN. 3 FØR DU BEGYNNER Å LESE, BRETT UT SISTE SIDE. 4

3 GENERELLE BRUKSANVISNINGER HOVEDKOMPONENTER Nedenfor finner d hovedpnkter som skal gjennomføres før d tar konvektoren i brk. For mer informasjon, se MANUAL (s. 7). AV-knapp Riflet reglerings- Ta av all emballasje (se avsnitt A, Fig. A). bryter På-/av-knapp Fyll den ttakbare beholderen og vent i 30 mintter før d slår på konvektoren (se avsnitt B, Fig. G). Forbrenningskammer 3 Sett batteriene inn i batteriholderen (se avsnitt A, Fig. F). Forbrenningskammerhåndtak 4 Sjekk om forbrenningskammeret står rett opp (se avsnitt A, Fig. E). Drivstoffindikator 5 Slå på konvektoren ved å dreie den riflede regleringsbryteren Rist så langt mot høyre som mlig og trykk forsiktig på tenningsbryteren (se avsnitt C, Fig. K og L). Lokk for beholder 6 Når konvektoren er slått på, tar det 0 til 5 mintter før d Avtakbar beholder kan sjekke om det brenner godt (se avsnitt D). Drivstoffmåler på avtakbar beholder 7 Slå av konvektoren (se avsnitt E). Tennspole Første gang d slår på konvektoren, lkter det "nytt" en kort stnd. Batteriholder Oppbevar drivstoffet på et kjølig og tørt sted. Drivstoffet har begrenset holdbarhetstid. Start hver oppvarmingssessong med nytt drivstoff. Riktig kvalitet på drivstoffet sikres når d brker Zibro Extra eller Zibro Kristal til konvektoren. Hvis d går over til et annet merke og/eller type paraffin, må d først brke opp alt drivstoffet som ligger igjen i konvektoren. 5

4 HVA DU TRENGER Å VITE PÅ FORHÅND PASS ALLTID PÅ AT DET ER NOK VENTILASJON For hver modell er minsteareal som spesifiseres der konvektoren kan brkes trygt ten tilleggsventilasjon (se avsnitt J). Hvis et bestemt rom er mindre enn det angitte arealet, la alltid et vind eller en dør stå litt åpen (±,5 cm). Vi anbefaler også at dette gjøres i godt isolerte eller trekkefrie rom og/eller høyder over.500 meter. Hvis det imidlertid er tilstrekkelig ventilasjon (dvs. oksygen), vil konvektoren slås av atomatisk. Ikke brk konvektoren i kjellerrom eller andre steder nder bakken. SIKKERHETSSYSTEM Når d har slått på konvektoren, kan den slås av atomatisk hvis romtemperatren er relativt lav (9 til 0 C). Årsaken til dette er oppsamling av varme i apparatet. Dette er en logisk konsekvens av den nødvendige sikkerhetsmekanismen (som er bestemt i NF D standard) og indikerer ikke en defekt. Dette vil ikke skje når konvektoren brkes ved lavere omgivelsestemperatrer. SIKKER TOPP Konvektoren leveres med sikker topp. Dette redserer temperatren på topplaten. På denne måten redseres risikoen dramatisk for alvorlig skade fordi man kommer i berøring med topplaten. Vær imidlertid oppmerksom på at topplaten likevel blir varm. Unngå kontakt med topplaten og grillen. Bare brk av riktig drivstoff vil sikre trygg, effektiv og praktisk brk av konvektoren RIKTIG DRIVSTOFF Konvektoren er tviklet til brk med paraffinolje av høy kvalitet, ten vann, som Zibro Extra eller Zibro Kristal. Bare drivstoff av denne typen vil sikre riktig og ren forbrenning. Drivstoff av lavere kvalitet kan føre til: for mye tjæreavleiringer på glassfiberveiken fllstendig forbrenning redsert levetid røyk og/eller lkt avleiring på gitteret eller kappen Brk av riktig drivstoff er derfor avgjørende for at konvektoren skal knne brkes på en trygg, effektiv og praktisk måte. Rådfør deg alltid med din lokale forhandler for riktig drivstoff for konvektoren d brker. A Dette transportdekslet pakkes separat i esken. Kn dette dekslet sikrer problemfri transport av konvektoren etter brk. Oppbevar det godt! 6

5 B MANUAL A INSTALLERE KONVEKTOREN C Ta konvektoren forsiktig t av esken og sjekk innholdet. I tillegg til konvektoren må d også ha: et transportdeksel disse brksanvisningene Oppbevar esken og emballasjen (Fig. A) for oppbevaring og/eller transport. D E Fjern resten av emballasjen: Utløs høyre side av grillen fra de to sporene ved å trekke høyre side av grillen til venstre og så trekke den fremover (Fig. B). Trekk begge sider av emballasjen bakover og trekk samtidig litt nedover (se Fig. C). Fjern forbrenningskammeret fra konvektoren og fjern emballasjen nder det (se Fig. D). Sett forbrenningskammeret tilbake på plass. Forbrenningskammeret er riktig plassert når det kan flyttes smidig litt til venstre og til høyre etter håndtaket (Fig. F). Lkk grillen: Løft den litt for å reposisjonere i sporet. Åpne lokket til den ttakbare beholderen og ta t pappbiten. Hvis venstre side av grillen er fjernet, sett først inn den flate øvre venstre enden av grillen i øvre venstre spor og sett deretter den andre flate enden i nedre venstre spor (Fig. E). F 3 Fyll den ttakbare beholderen som vist i avsnitt B. 4 Sett batteriene i holderen på baksiden av konvektoren (Fig. G). Påse at både positiv og negativ pol stemmer med merkene + og - som står på batterihset. G 5 Glvet skal være fast og helt jevnt. Jster plassering av konvektoren hvis det ikke står jevnt. Ikke rett på sitasjonen ved å plassere bøker eller andre gjenstander nder konvektoren. 6 Konvektoren er nå klar til brk. B FYLLE PÅ DRIVSTOFF Ikke fyll på den ttakbare beholderen i sta, men på et bedre egnet sted (det kan alltid forekomme noe søl). Følg prosedyren nedenfor: H Pass på at konvektoren er slått av. Åpne lokket og løft den ttakbare beholderen t av konvektoren (Fig. H). Merk: Det kan lekke noen dråper fra beholderen. Legg ned den ttakbare beholderen (dekslet skal peke oppover) og skr av drivstoffdekslet. 7

6 I 3 Ta den manelle drivstoffpmpen og sett i den glatte, nesten stigen slangen inn i jerrykannen. Pass på at den står høyere enn den ttakbare beholderen (Fig. H). Sett den riflede slangen inn i åpningen på den ttakbare beholderen. 4 Lås ventilen på toppen av pmpen (drei med rviseren). 5 Klem pmpen noen ganger til drivstoffet begynner å sirklere inn i den ttakbare beholderen. Straks dette skjer, er det ikke lenger nødvendig å klemme. J 6 Sjekk drivstoffmåleren for den ttakbare beholderen mens beholderen fylles på (Fig. J). Avbryt påfylling ved å løsne ventilen øverst på pmpen (dreies mot rviseren) når måleren viser at beholderen er fll. Aldri overfyll tanken, spesielt ikke når drivstoffet er svært kaldt (drivstoff tvider seg når det varmes opp). tønner fll 7 La resten av drivstoffet i pmpen sirklere tilbake i jerrykannen og ta pmpen forsiktig t. Skr forsiktig av drivstoffdekslet på beholderen. Fjern eventelt sølt drivstoff. 8 Sjekk om drivstoffdekslet sitter rett og er riktig strammet. Monter den ttakbare beholderen i konvektoren igjen (deksel vendt nedover). Ha igjen lokket. C SLÅ PÅ KONVEKTOREN En ny konvektor kan avgi noe lkt en stnd, når den brkes for første gang. D skal derfor gi ekstra ventilasjon eller slå på konvektoren tenfor sten. Når d brker konvektoren for første gang, legg først den oppfylte ttakbare beholderen på plass og vent i ca. 30 mintter før d slår på konvektoren. Da kan glassfiberveken trekke til seg drivstoff. Følg samme prosedyre når d har brent opp alt drivstoffet helt fra tanken, og etter at glassfiberveken er byttet t. Sjekk alltid drivstoffindikatoren før konvektoren slås på for å se om den ttakbare beholderen må fylles opp. K Slå alltid på konvektoren med tennspolen. Brk aldri fyrstikker eller sigarettenner. Følg prosedyren nedenfor: L Drei den riflede vekeregleringsbryteren med rviseren til den stopper (Fig. K). Hvis d trykker hardere, kan d dreie den litt lenger, men den går atomatisk tilbake til startposisjonen. Trykk inn tenningsknappen (Fig. L), men ikke trykk for hardt. Utløs tenningsknappen straks d ser en flamme i forbrenningskammeret. Hvis konvektoren er blitt brkt bare noen få ganger og vekejsteringsbryteren ikke er låst, dreies først vekeregleringsbryteren (Fig. M) helt til venstre før veken settes i høyeste posisjon for tenning (avsnitt C). 8

7 F Når konvektoren er tent, sjekk alltid om forbrenningskammeret er plant ved å skyve det litt til venstre og til høyre med håndtaket (Fig. E). Det skal være en smidig bevegelse. Hvis forbrenningskammeret ikke er plant, vil det føre til at røyk og sot tvikles. M D BRENNING I KONVEKTOREN Når d har tent konvektoren, tar det 0 til 5 mintter før d kan sjekke om konvektoren brenner godt. Hvis flammen er for høy, kan det føre til røyk og sottvikling. En for lav flamme fører til lkt. Siden på motsatt side av siden som brettes t viser minste og høyeste tillatt høyde på flammen (Fig. Q). Flammen kan regleres litt med en riflede vekeregleringsbryteren (Fig. M). For lav forbrenning kan skyldes: tilstrekkelig drivstoff (fyll på beholderen) dårlig kvalitet på drivstoffet (ta kontakt med forhandler) tilstrekkelig ventilasjon (åpne vind eller dør) svinn på veken (ta kontakt med forhandler eller bytt veke, se avsnitt L) N Denne konvektoren er tstyrt med en sikkerhetsmekanisme som slår av konvektoren når den ttakbare drivstoffbeholderen er tatt t av rommet. For å tenne konvektoren på nytt, sett den ttakbare drivstofftanken tilbake i konvektoren og følg instrksjonene som beskrevet i kapittel C. G E F SLÅ AV KONVEKTOREN Trykk på AV-knappen. Flammen slkkes etter en stnd (Fig. N). FUNKSJONSVIKT, ÅRSAKER OG LØSNINGER Hvis ikke fnksjonssvikten kan løses ved hjelp av anvisningene nedenfor, ta kontakt med din forhandler. KONVEKTOREN TENNES IKKE Batteriene sitter ikke riktig i holderen. Sjekk (Fig. G). Det er ikke nok strøm igjen i batteriene for tenning. Bytt t (Fig. G). Det er ikke mer drivstoff igjen i beholderen eller veken er byttet t. Når den ttakbare beholderen er fylt på nytt og satt på plass, vent i 30 mintter før konvektoren tennes. D trykker for hardt på tenningsbryteren. Trykk inn mindre kraftfllt (avsnitt C). Tennspolen er defekt. Ta kontakt med forhandleren. UREGELMESSIG FLAMME OG/ELLER SOT OG/ELLER LUKT Forbrenningskammeret sitter ikke riktig på plass. Brk håndtaket for å plassere det jevnt, til det blir lett å skyve det litt til venstre og til høyre til kammeret sitter jevnt. 9

8 D brker drivstoff som er gått t på dato. Start hver oppvarmingssessong med fersk drivstoff. D brker feil type drivstoff. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Støv har samlet seg nederst i konvektoren. Ta kontakt med forhandleren. Vekens høyde er feil. Ta kontakt med forhandleren. KONVEKTOREN SLUKKES LANGSOMT Den ttakbare beholderen er tom. Se avsnitt B. Det er kommet fkt i nedre beholder. Ta kontakt med forhandleren. Veken er blitt hard på oversiden. Brenn konvektoren til alt drivstoffet er brkt (avsnitt G). Brk riktig drivstoff. D brker drivstoff som er gått t på dato. Start hver oppvarmingssessong med fersk drivstoff. KONVEKTOREN FORTSETTER MED LAVE FLAMMER Veken sitter for lavt. Ta kontakt med forhandleren. Før d fylte på beholderen igjen, hadde konvektoren forbrent nesten alt drivstoffet. Vent i 30 mintter når d har fylt på og byttet t den ttakbare beholderen før d tenner konvektoren. D brker feil type drivstoff. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Rommet er ikke godt nok ventilert. La et vind eller en dør stå på vid gap en stnd. KONVEKTOREN BRENNER FOR HARDT D brker feil type drivstoff, et drivstoff som er for flyktig. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Veken sitter for høyt. Ta kontakt med forhandleren. G VEDLIKEHOLD Konvektoren trenger nesten ikke noe vedlikehold. Det er imidlertid viktig at d fjerner støv og flekker i rett tid med en fktig klt. Ellers kan det tvikles til flekker som ikke kan fjernes. Bare tre komponenter er slitedeler nder vanlige forhold:. BATTERIENE D må bytte batteriene selv. Ikke kast gamle batterier sammen med annet hsholdningsavfall. Følg de lokale forskriftene i forhold til avhending av kjemisk hsholdningsavfall. 0

9 ødelagt tennspole. TENNSPOLEN Tennspolen vil ha lengre levetid hvis d tenner konvektoren på riktig måte. Bytt batteriene i rett tid og pass på så d ikke trykker tenningsknappen for hardt inn. Hvis filamentet er ødelagt, må tennspolen byttes t. 3. VEKEN For å forlenge glassfibervekens levetid må d av og til la konvektoren brenne til beholderen er tømt helt og konvektoren slkkes av seg selv. Gjør dette når d ser at flammen blir svakere. Utbrenningen vil avgi lkt, så vi anbefaler at d tar konvektorne t av sta. Ikke fjern noen komponenter fra konvektoren på egen hånd. Ta alltid kontakt med forhandleren for reparasjoner. La konvektoren først kjøles ned før d starter vedlikeholds- eller servicearbeid. H OPPBEVARING (SLUTT PÅ DEN KALDE ÅRSTIDEN) Vi anbefaler at d brenner opp alt drivstoffet i drivstoffbeholderen på sltten av den kalde årstiden og setter konvektoren til lagring på behørig måte. Følg prosedyren på neste side. Tenn konvektoren tenfor sta og la den brenne til alt drivstoffet er brkt opp. La konvektoren kjøles ned. 3 Rengjør konvektoren med en fktig klt og tørk den av med en tørr klt. 4 Ta t batteriene fra holderen og oppbevar dem på et tørt sted. 5 Rengjør drivstoff-filteret (se avsnitt G). 6 Oppbevar konvektoren på et støvfritt sted, om mlig i originalemballasjen. Ubrkt drivstoff kan ikke brkes for neste kalde årstid. Hvis det fortsatt er drivstoff igjen, ikke kast det men kvitt deg med det i samsvar med lokale forskrifter for avhending av kjemisk hsholdningsavfall. Start alltid den nye perioden med fersk drivstoff. Når d begynner å ta konvektoren i brk igjen, følg instrksjonene (start fra avsnitt A og som spesifisert).

10 O I TRANSPORT Iverksett følgende tiltak for å nngå at drivstoff lekker når konvektoren transporteres: La konvektoren kjøles ned. P 3 Ta den ttakbare beholderen fra varmen og fjern drivstoff-filteret (Fig. O). Noen dråper kan lekke fra filteret; ha en klt tilgjengelig. Oppbevar drivstofffilteret og beholderen tenfor konvektoren. Sett transportdekslet der drivstoff-filteret skal sitte (Fig. P). Trykk godt på plass. 4 Still alltid konvektoren i stående posisjon. transportdeksel J SPESIFIKASJONER Tenning elektrisk Dimensjoner (mm) bredde 4 Drivstoff paraffin (inklder sokkelplate) dybde 8 Kapasitet (kw) *. høyde 446 Egnet plass (m 3 ) ** Tilbehør: transportdeksel Drivstoff-forbrk (l/t) * 0.9 Batterier: x R0kG, MN 300 Drivstoff-forbrk (g/t) * 83.5V, størrelse D Forbrenningstid per beholder (t) * 7.5 Veketype F Kapasitet ttakbar beholder (liter) 4.0 Vekt (kg) 7.5 * Ved maksimmsinnstilling ** Spesifiserte verdier er retningsgivende K GARANTIBESTEMMELSER Konvektoren leveres med 4 måneders garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Innen denne perioden vil alle defekter i materiale eller tførelse repareres ten kostnad. Følgende bestemmelser skal gjelde for denne garantien. Vi avviser ttrykkelig alle andre erstatningskrav, inkldert følgeskade. Eventelle reparasjoner eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til forlengelse av garantiperioden. 3 Garantien vil være gyldig hvis konvektoren er modifisert, hvis det er brkt originale deler, eller den er reparert av tredjeparter. 4 Garantien vil ikke omfatte deler som er gjenstand for normal slitasje, f.eks. batteriene, tennspolen, veken og den manelle drivstoffpmpen. 5 Garantien gjelder kn når d fremviser den originale, daterte kvitteringen, fortsatt at ingen endringer er gjort.

11 6 Garantien gjelder ikke skade som oppstår som følge av handlinger som ikke er i samsvar med brksanvisningene, forsømmelse og brk av feil type drivstoff eller hvis drivstoffet er gått t på dato. Brken av feil drivstoff kan til og med være farlig*. 7 Transportkostnader og risikoene involvert nder transport av konvektoren eller konvektorkomponenter vil alltid være kjøperens ansvar. For å nngå nødvendige kostnader anbefaler vi at d alltid leser "Brksanvisninger" nøye først. Hvis d ikke finner noen løsning der, ta med konvektoren til forhandleren for reparasjon. * Lettantennelige stoffer kan føre til kontrollert forbrenning og flammetvikling. Prøv aldri å flytte på konvektoren hvis dette sklle skje, men slå den alltid av straks (se avsnitt E). Ved eventell nødstilfelle kan d brke brannslkker, men bare type B-brannslkker. karbondioksid- eller plverapparat. 0 TIPS FOR SIKKER BRUK 50 cm 50 cm 00 cm 0 cm 50 cm Pass på at barn alltid er oppmerksomme på at det er en brennende konvektor i nærheten. Ikke flytt konvektoren når den brenner eller fortsatt er varm. Ikke fyll på konvektoren eller reparer den når den brenner eller fortsatt er varm. 3 Plasser forsiden av konvektoren minst,5 meter fra vegger, gardiner og møbler. 4 Ikke brk konvektoren i støvete rom eller på svært trekkflle steder. D vil i begge tilfeller ikke oppnå optimal forbrenning. 5 Slå av konvektoren før d legger deg. 6 Oppbevar og flytt på drivstoff bare i egnede beholdere og jerrykanner. 7 Påse at drivstoffet ikke tsettes for varme eller ekstreme temperatrforandringer. Oppbevar alltid drivstoffet på et kjølig, tørt og mørkt sted (sollys vil påvirke kvaliteten). 8 Brk aldri konvektoren der det kan forekomme skadelige gasser eller damp (f.eks. eksosgass eller damp fra maling). 9 Vær oppmerksom på at gitteret på konvektoren blir varmt. Det er risiko for brann hvis apparatet dekkes til. 0 Påse alltid at det er nok ventilasjon. 3

12 SKIFTE UT VEKEN L PASS PÅ AT KONVEKTOREN ER SLÅTT AV OG HELT AVKJØLT FØR DU BEGYNNER Å SKIFTE VEKEN. Åpne lokket og ta t den ttakbare beholderen. 3 4 Ta batteriene t fra batteriholderen. 3 Åpne grillen foran. Ta t forbrenningskammeret fra konvektoren. Lkk grillen. 4 Trekk den riflede vekeregleringsbryteren av konvektoren. 5a 5b 5 Skr av de tre kabinettskrene på baksiden og sidene av konvektoren (3). Trekk kabinettet noe fremover og fjern det deretter fra sokkelplaten. 6 Skr av de fire vingemtrene fra vekeholderen. 7 Løft opp vekeholderen til veken er synlig. Plasser for- 6 7 brenningsnderlaget ved siden av konvektoren. (Påse at ledningsnettet ikke kobles fra). 8 Ta skren av stammen som holder braketten og ta av braketten. 9 Drei stammen så langt som mlig til høyre og fjern 8a 8b vekehylsen (med veken). 0 Løft opp vekehylsen og ta den t av den primære lftslangen. Klem på veken for å løsne de tre veketappene og ta veken av vekehylsen. Pass på å brke hansker og at d 9 0 har en beholder som d kan legge den gamle veken i. 4

13 a b Monter veken til vekehylsen i henhold til retningen som er gravert i vekehylsen. 3a 3b 3 Monter vekehylsen (med veke) på den primære lftslangen. Deretter installeres øvre del av stammen i sporet på vekehylsen (med veke) fra høyre side og til venstre så langt det går. 4 Monter braketten. Stram deretter skren som holder stammen. 5 Sett vekeholderen tilbake på plass. 4a 4b 6 Skr godt fast de fire vingemtrene. 00 cm Plasser den riflede vekeregleringsbryteren på vekemekanismen. Drei bryteren så langt som mlig til høyre. Trykk vippebryteren. Sjekk at veken kan senkes helt. Gjenta denne kontrollen flere ganger. Hvis veken ikke kan senkes helt, er den ikke satt riktig på plass. Gjenta i så fall prosedyren fra nr.. 50 cm 50 cm 0 cm 7a 50 cm 7b 8 Sett kabinettet tilbake på plass igjen og stram til de tre skrene. Sett den riflede vekeregleringsbryteren i tgangsposisjon. Nå settes forbrenningskammeret på plass igjen. Sjekk at det står plant ved å skyve det litt til venstre og høyre med håndtaket. Lkk grillen. 8a 8b 9 Sett den fylte ttakbare beholderen på plass. Sett batteriene i batteriholderen (påse at positive og negative poler stemmer med merkene + og - på batterihset). Vent i 30 mintter etter at beholderen og batteriene er satt på plass før konvektoren tas i brk. 8c 9a 50 cm 9b 00 cm 50 cm 0 cm 50 cm 5

14 -3 cm. Q

15 00 cm 0 cm 50 cm 50 cm

16 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v. i ÖSTERREICH PVG Astria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgim NV/SA Indstrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Detschland GmbH Beiersdorfstraße EMMERICH tel: fax: UNITED KINGDOM Lister Gases Bridge Street Holloway Bank, Wednesbry West Midlands WS0 OAW tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: NORGE Appliance Norge AS Vogellnden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comnidad La Alameda C/ Arora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Re Jean Sibélis B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankja 6C 040 ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marqês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. l. Kościelnej Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan 6 55 HELSINGBORG tel: fax: TR TURKEY PVG Is tma Klima So tma Ltd.fiti. Atatürk Cad. No 380 Ak Iflhani Kat Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic avg 060 man_r3c

R 421 E. 4 > u 1 : = FIN

R 421 E. 4 > u 1 : = FIN R E 6 5 FIN > : = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJI OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Detaljer

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 25 E 3 2 6 5 FIN 4 > 1 = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2

Detaljer

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN

SRE 139R E. 4 > u 1 = FIN SRE 9R E 6 5 FIN 4 > = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 5 6 7

Detaljer

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 FIN 4 > 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Detaljer

R 20 E / R 21 E / R 31 E

R 20 E / R 21 E / R 31 E R 0 E / R E / R E 5 FIN > = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 6 8 50 6 7 86 98 Kjære

Detaljer

SRE 178 E. 4 > u 1 : = FIN

SRE 178 E. 4 > u 1 : = FIN SRE 78 E 6 5 FIN 4 > : = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJI OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Detaljer

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 FIN 4 > 1 : = TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Detaljer

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 263 T 3 2 6 5 FIN 4 > 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Detaljer

Hybrid E. 4 > u 1 : = FIN

Hybrid E. 4 > u 1 : = FIN Hybrid E 3 2 6 5 FIN 4 > 1 : = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Detaljer

R4224TC - R7227TC. 4 > u 1 9 : = FIN SLO

R4224TC - R7227TC. 4 > u 1 9 : = FIN SLO R4224TC - R7227TC 3 2 6 5 FIN 4 > 1 9 : = SLO MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

SP2035 - SP2041. u 1 : = BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING

SP2035 - SP2041. u 1 : = BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING SP2035 - SP2041 1 : = BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING 2 22 42 62 Kjære knde! Gratlerer med ditt nye Zibro klimaanlegg. D har kjøpt et prodkt av høy kvalitet som vil

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING KANZAI 243 VARMEOVN LAMPEOLJE ART NR 520045 Spesifikasjoner Ovntype Effekt Forbruk Brenntid / tank Volum tank Mål (H x B x D) Vekt (netto) Vekt (brutto) Produksjonsland Luftsensorkontroll

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

S1226 - S1234 - S1246 - S1266

S1226 - S1234 - S1246 - S1266 S1226 - S1234 - S1246 - S1266 > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Kjære knde! Gratlerer med ditt nye Zibro

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 FIN 4 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42

Detaljer

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU TSC126 > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Kjære knde! Gratlerer med ditt nye Tectro klimaanlegg. D har kjøpt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC

AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC AAC 11000 A-PTC / AAC 14000 A-PTC 2 6 FIN 4 = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2 22 42 62 82 102 Kjære knde! Gratlerer med ditt nye Appliance

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

115 C DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG

115 C DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG SRE 115 C 3 2 6 5 FIN 4 > 1 : = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG Brgsanvisning INSTRUCCIONES DE USO Käyttöohje OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO Brksanvisning Gebriksaanwijzing INSTRUKCJA OBSŁUGI

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

S13xx - SC13xx. 4 > u 1 : = y FIN

S13xx - SC13xx. 4 > u 1 : = y FIN S13xx - SC13xx 2 6 5 3 FIN 4 > 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA

Detaljer

AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN

AGH 7000 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL. 6 = u FIN AGH 7000 6 = u FIN 4 BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AGH-7000 GB DK SE NO FI 25-30 03-07 08-13 14-19 20-24 USER MANUAL BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 INNHOLD A. Sikkerhetsforskrifter B. Identifikasjon

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

12061 NOR 06/12 AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12061 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-116/117 B D C 1 E A 3.0. utgave A C D 2 F G B E 3 4 5 6 7 10 9 8 11 2009-2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med holderfestet Nokia HH-20 kan du feste en

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer