R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R 23 C KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. u = FIN"

Transkript

1 R 3 C FIN = KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 4 6

2 Kjære knde, Gratlerer med kjøp av denne konvektoren. D har kjøpt et kvalitetsprodkt som vil holde i mange år fremover. Dette fortsetter selvfølgelig at konvektoren brkes på riktig måte. Les først disse brksanvisningene for å sikre maks. levetid for konvektoren. Dette apparatet leveres med en 4 måneders prodsentgaranti på alle defekter i materiale eller tførelse. Vi håper d får mye varme og hygge med konvektoren. Med vennlig hilsen, PVG International b.v. Kndeservice LES FØRST BRUKSANVISNINGENE. VED TVIL, TA KONTAKT MED FORHANDLEREN. 3 FØR DU BEGYNNER Å LESE, BRETT UT SISTE SIDE. 4

3 GENERELLE BRUKSANVISNINGER HOVEDKOMPONENTER Nedenfor finner d hovedpnkter som skal gjennomføres før d tar konvektoren i brk. For mer informasjon, se MANUAL (s. 7). AV-knapp Riflet reglerings- Ta av all emballasje (se avsnitt A, Fig. A). bryter På-/av-knapp Fyll den ttakbare beholderen og vent i 30 mintter før d slår på konvektoren (se avsnitt B, Fig. G). Forbrenningskammer 3 Sett batteriene inn i batteriholderen (se avsnitt A, Fig. F). Forbrenningskammerhåndtak 4 Sjekk om forbrenningskammeret står rett opp (se avsnitt A, Fig. E). Drivstoffindikator 5 Slå på konvektoren ved å dreie den riflede regleringsbryteren Rist så langt mot høyre som mlig og trykk forsiktig på tenningsbryteren (se avsnitt C, Fig. K og L). Lokk for beholder 6 Når konvektoren er slått på, tar det 0 til 5 mintter før d Avtakbar beholder kan sjekke om det brenner godt (se avsnitt D). Drivstoffmåler på avtakbar beholder 7 Slå av konvektoren (se avsnitt E). Tennspole Første gang d slår på konvektoren, lkter det "nytt" en kort stnd. Batteriholder Oppbevar drivstoffet på et kjølig og tørt sted. Drivstoffet har begrenset holdbarhetstid. Start hver oppvarmingssessong med nytt drivstoff. Riktig kvalitet på drivstoffet sikres når d brker Zibro Extra eller Zibro Kristal til konvektoren. Hvis d går over til et annet merke og/eller type paraffin, må d først brke opp alt drivstoffet som ligger igjen i konvektoren. 5

4 HVA DU TRENGER Å VITE PÅ FORHÅND PASS ALLTID PÅ AT DET ER NOK VENTILASJON For hver modell er minsteareal som spesifiseres der konvektoren kan brkes trygt ten tilleggsventilasjon (se avsnitt J). Hvis et bestemt rom er mindre enn det angitte arealet, la alltid et vind eller en dør stå litt åpen (±,5 cm). Vi anbefaler også at dette gjøres i godt isolerte eller trekkefrie rom og/eller høyder over.500 meter. Hvis det imidlertid er tilstrekkelig ventilasjon (dvs. oksygen), vil konvektoren slås av atomatisk. Ikke brk konvektoren i kjellerrom eller andre steder nder bakken. SIKKERHETSSYSTEM Når d har slått på konvektoren, kan den slås av atomatisk hvis romtemperatren er relativt lav (9 til 0 C). Årsaken til dette er oppsamling av varme i apparatet. Dette er en logisk konsekvens av den nødvendige sikkerhetsmekanismen (som er bestemt i NF D standard) og indikerer ikke en defekt. Dette vil ikke skje når konvektoren brkes ved lavere omgivelsestemperatrer. SIKKER TOPP Konvektoren leveres med sikker topp. Dette redserer temperatren på topplaten. På denne måten redseres risikoen dramatisk for alvorlig skade fordi man kommer i berøring med topplaten. Vær imidlertid oppmerksom på at topplaten likevel blir varm. Unngå kontakt med topplaten og grillen. Bare brk av riktig drivstoff vil sikre trygg, effektiv og praktisk brk av konvektoren RIKTIG DRIVSTOFF Konvektoren er tviklet til brk med paraffinolje av høy kvalitet, ten vann, som Zibro Extra eller Zibro Kristal. Bare drivstoff av denne typen vil sikre riktig og ren forbrenning. Drivstoff av lavere kvalitet kan føre til: for mye tjæreavleiringer på glassfiberveiken fllstendig forbrenning redsert levetid røyk og/eller lkt avleiring på gitteret eller kappen Brk av riktig drivstoff er derfor avgjørende for at konvektoren skal knne brkes på en trygg, effektiv og praktisk måte. Rådfør deg alltid med din lokale forhandler for riktig drivstoff for konvektoren d brker. A Dette transportdekslet pakkes separat i esken. Kn dette dekslet sikrer problemfri transport av konvektoren etter brk. Oppbevar det godt! 6

5 B MANUAL A INSTALLERE KONVEKTOREN C Ta konvektoren forsiktig t av esken og sjekk innholdet. I tillegg til konvektoren må d også ha: et transportdeksel disse brksanvisningene Oppbevar esken og emballasjen (Fig. A) for oppbevaring og/eller transport. D E Fjern resten av emballasjen: Utløs høyre side av grillen fra de to sporene ved å trekke høyre side av grillen til venstre og så trekke den fremover (Fig. B). Trekk begge sider av emballasjen bakover og trekk samtidig litt nedover (se Fig. C). Fjern forbrenningskammeret fra konvektoren og fjern emballasjen nder det (se Fig. D). Sett forbrenningskammeret tilbake på plass. Forbrenningskammeret er riktig plassert når det kan flyttes smidig litt til venstre og til høyre etter håndtaket (Fig. F). Lkk grillen: Løft den litt for å reposisjonere i sporet. Åpne lokket til den ttakbare beholderen og ta t pappbiten. Hvis venstre side av grillen er fjernet, sett først inn den flate øvre venstre enden av grillen i øvre venstre spor og sett deretter den andre flate enden i nedre venstre spor (Fig. E). F 3 Fyll den ttakbare beholderen som vist i avsnitt B. 4 Sett batteriene i holderen på baksiden av konvektoren (Fig. G). Påse at både positiv og negativ pol stemmer med merkene + og - som står på batterihset. G 5 Glvet skal være fast og helt jevnt. Jster plassering av konvektoren hvis det ikke står jevnt. Ikke rett på sitasjonen ved å plassere bøker eller andre gjenstander nder konvektoren. 6 Konvektoren er nå klar til brk. B FYLLE PÅ DRIVSTOFF Ikke fyll på den ttakbare beholderen i sta, men på et bedre egnet sted (det kan alltid forekomme noe søl). Følg prosedyren nedenfor: H Pass på at konvektoren er slått av. Åpne lokket og løft den ttakbare beholderen t av konvektoren (Fig. H). Merk: Det kan lekke noen dråper fra beholderen. Legg ned den ttakbare beholderen (dekslet skal peke oppover) og skr av drivstoffdekslet. 7

6 I 3 Ta den manelle drivstoffpmpen og sett i den glatte, nesten stigen slangen inn i jerrykannen. Pass på at den står høyere enn den ttakbare beholderen (Fig. H). Sett den riflede slangen inn i åpningen på den ttakbare beholderen. 4 Lås ventilen på toppen av pmpen (drei med rviseren). 5 Klem pmpen noen ganger til drivstoffet begynner å sirklere inn i den ttakbare beholderen. Straks dette skjer, er det ikke lenger nødvendig å klemme. J 6 Sjekk drivstoffmåleren for den ttakbare beholderen mens beholderen fylles på (Fig. J). Avbryt påfylling ved å løsne ventilen øverst på pmpen (dreies mot rviseren) når måleren viser at beholderen er fll. Aldri overfyll tanken, spesielt ikke når drivstoffet er svært kaldt (drivstoff tvider seg når det varmes opp). tønner fll 7 La resten av drivstoffet i pmpen sirklere tilbake i jerrykannen og ta pmpen forsiktig t. Skr forsiktig av drivstoffdekslet på beholderen. Fjern eventelt sølt drivstoff. 8 Sjekk om drivstoffdekslet sitter rett og er riktig strammet. Monter den ttakbare beholderen i konvektoren igjen (deksel vendt nedover). Ha igjen lokket. C SLÅ PÅ KONVEKTOREN En ny konvektor kan avgi noe lkt en stnd, når den brkes for første gang. D skal derfor gi ekstra ventilasjon eller slå på konvektoren tenfor sten. Når d brker konvektoren for første gang, legg først den oppfylte ttakbare beholderen på plass og vent i ca. 30 mintter før d slår på konvektoren. Da kan glassfiberveken trekke til seg drivstoff. Følg samme prosedyre når d har brent opp alt drivstoffet helt fra tanken, og etter at glassfiberveken er byttet t. Sjekk alltid drivstoffindikatoren før konvektoren slås på for å se om den ttakbare beholderen må fylles opp. K Slå alltid på konvektoren med tennspolen. Brk aldri fyrstikker eller sigarettenner. Følg prosedyren nedenfor: L Drei den riflede vekeregleringsbryteren med rviseren til den stopper (Fig. K). Hvis d trykker hardere, kan d dreie den litt lenger, men den går atomatisk tilbake til startposisjonen. Trykk inn tenningsknappen (Fig. L), men ikke trykk for hardt. Utløs tenningsknappen straks d ser en flamme i forbrenningskammeret. Hvis konvektoren er blitt brkt bare noen få ganger og vekejsteringsbryteren ikke er låst, dreies først vekeregleringsbryteren (Fig. M) helt til venstre før veken settes i høyeste posisjon for tenning (avsnitt C). 8

7 F Når konvektoren er tent, sjekk alltid om forbrenningskammeret er plant ved å skyve det litt til venstre og til høyre med håndtaket (Fig. E). Det skal være en smidig bevegelse. Hvis forbrenningskammeret ikke er plant, vil det føre til at røyk og sot tvikles. M D BRENNING I KONVEKTOREN Når d har tent konvektoren, tar det 0 til 5 mintter før d kan sjekke om konvektoren brenner godt. Hvis flammen er for høy, kan det føre til røyk og sottvikling. En for lav flamme fører til lkt. Siden på motsatt side av siden som brettes t viser minste og høyeste tillatt høyde på flammen (Fig. Q). Flammen kan regleres litt med en riflede vekeregleringsbryteren (Fig. M). For lav forbrenning kan skyldes: tilstrekkelig drivstoff (fyll på beholderen) dårlig kvalitet på drivstoffet (ta kontakt med forhandler) tilstrekkelig ventilasjon (åpne vind eller dør) svinn på veken (ta kontakt med forhandler eller bytt veke, se avsnitt L) N Denne konvektoren er tstyrt med en sikkerhetsmekanisme som slår av konvektoren når den ttakbare drivstoffbeholderen er tatt t av rommet. For å tenne konvektoren på nytt, sett den ttakbare drivstofftanken tilbake i konvektoren og følg instrksjonene som beskrevet i kapittel C. G E F SLÅ AV KONVEKTOREN Trykk på AV-knappen. Flammen slkkes etter en stnd (Fig. N). FUNKSJONSVIKT, ÅRSAKER OG LØSNINGER Hvis ikke fnksjonssvikten kan løses ved hjelp av anvisningene nedenfor, ta kontakt med din forhandler. KONVEKTOREN TENNES IKKE Batteriene sitter ikke riktig i holderen. Sjekk (Fig. G). Det er ikke nok strøm igjen i batteriene for tenning. Bytt t (Fig. G). Det er ikke mer drivstoff igjen i beholderen eller veken er byttet t. Når den ttakbare beholderen er fylt på nytt og satt på plass, vent i 30 mintter før konvektoren tennes. D trykker for hardt på tenningsbryteren. Trykk inn mindre kraftfllt (avsnitt C). Tennspolen er defekt. Ta kontakt med forhandleren. UREGELMESSIG FLAMME OG/ELLER SOT OG/ELLER LUKT Forbrenningskammeret sitter ikke riktig på plass. Brk håndtaket for å plassere det jevnt, til det blir lett å skyve det litt til venstre og til høyre til kammeret sitter jevnt. 9

8 D brker drivstoff som er gått t på dato. Start hver oppvarmingssessong med fersk drivstoff. D brker feil type drivstoff. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Støv har samlet seg nederst i konvektoren. Ta kontakt med forhandleren. Vekens høyde er feil. Ta kontakt med forhandleren. KONVEKTOREN SLUKKES LANGSOMT Den ttakbare beholderen er tom. Se avsnitt B. Det er kommet fkt i nedre beholder. Ta kontakt med forhandleren. Veken er blitt hard på oversiden. Brenn konvektoren til alt drivstoffet er brkt (avsnitt G). Brk riktig drivstoff. D brker drivstoff som er gått t på dato. Start hver oppvarmingssessong med fersk drivstoff. KONVEKTOREN FORTSETTER MED LAVE FLAMMER Veken sitter for lavt. Ta kontakt med forhandleren. Før d fylte på beholderen igjen, hadde konvektoren forbrent nesten alt drivstoffet. Vent i 30 mintter når d har fylt på og byttet t den ttakbare beholderen før d tenner konvektoren. D brker feil type drivstoff. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Rommet er ikke godt nok ventilert. La et vind eller en dør stå på vid gap en stnd. KONVEKTOREN BRENNER FOR HARDT D brker feil type drivstoff, et drivstoff som er for flyktig. Se RIKTIG DRIVSTOFF (se avsnittet "Hva d må vite på forhånd"). Veken sitter for høyt. Ta kontakt med forhandleren. G VEDLIKEHOLD Konvektoren trenger nesten ikke noe vedlikehold. Det er imidlertid viktig at d fjerner støv og flekker i rett tid med en fktig klt. Ellers kan det tvikles til flekker som ikke kan fjernes. Bare tre komponenter er slitedeler nder vanlige forhold:. BATTERIENE D må bytte batteriene selv. Ikke kast gamle batterier sammen med annet hsholdningsavfall. Følg de lokale forskriftene i forhold til avhending av kjemisk hsholdningsavfall. 0

9 ødelagt tennspole. TENNSPOLEN Tennspolen vil ha lengre levetid hvis d tenner konvektoren på riktig måte. Bytt batteriene i rett tid og pass på så d ikke trykker tenningsknappen for hardt inn. Hvis filamentet er ødelagt, må tennspolen byttes t. 3. VEKEN For å forlenge glassfibervekens levetid må d av og til la konvektoren brenne til beholderen er tømt helt og konvektoren slkkes av seg selv. Gjør dette når d ser at flammen blir svakere. Utbrenningen vil avgi lkt, så vi anbefaler at d tar konvektorne t av sta. Ikke fjern noen komponenter fra konvektoren på egen hånd. Ta alltid kontakt med forhandleren for reparasjoner. La konvektoren først kjøles ned før d starter vedlikeholds- eller servicearbeid. H OPPBEVARING (SLUTT PÅ DEN KALDE ÅRSTIDEN) Vi anbefaler at d brenner opp alt drivstoffet i drivstoffbeholderen på sltten av den kalde årstiden og setter konvektoren til lagring på behørig måte. Følg prosedyren på neste side. Tenn konvektoren tenfor sta og la den brenne til alt drivstoffet er brkt opp. La konvektoren kjøles ned. 3 Rengjør konvektoren med en fktig klt og tørk den av med en tørr klt. 4 Ta t batteriene fra holderen og oppbevar dem på et tørt sted. 5 Rengjør drivstoff-filteret (se avsnitt G). 6 Oppbevar konvektoren på et støvfritt sted, om mlig i originalemballasjen. Ubrkt drivstoff kan ikke brkes for neste kalde årstid. Hvis det fortsatt er drivstoff igjen, ikke kast det men kvitt deg med det i samsvar med lokale forskrifter for avhending av kjemisk hsholdningsavfall. Start alltid den nye perioden med fersk drivstoff. Når d begynner å ta konvektoren i brk igjen, følg instrksjonene (start fra avsnitt A og som spesifisert).

10 O I TRANSPORT Iverksett følgende tiltak for å nngå at drivstoff lekker når konvektoren transporteres: La konvektoren kjøles ned. P 3 Ta den ttakbare beholderen fra varmen og fjern drivstoff-filteret (Fig. O). Noen dråper kan lekke fra filteret; ha en klt tilgjengelig. Oppbevar drivstofffilteret og beholderen tenfor konvektoren. Sett transportdekslet der drivstoff-filteret skal sitte (Fig. P). Trykk godt på plass. 4 Still alltid konvektoren i stående posisjon. transportdeksel J SPESIFIKASJONER Tenning elektrisk Dimensjoner (mm) bredde 4 Drivstoff paraffin (inklder sokkelplate) dybde 8 Kapasitet (kw) *. høyde 446 Egnet plass (m 3 ) ** Tilbehør: transportdeksel Drivstoff-forbrk (l/t) * 0.9 Batterier: x R0kG, MN 300 Drivstoff-forbrk (g/t) * 83.5V, størrelse D Forbrenningstid per beholder (t) * 7.5 Veketype F Kapasitet ttakbar beholder (liter) 4.0 Vekt (kg) 7.5 * Ved maksimmsinnstilling ** Spesifiserte verdier er retningsgivende K GARANTIBESTEMMELSER Konvektoren leveres med 4 måneders garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Innen denne perioden vil alle defekter i materiale eller tførelse repareres ten kostnad. Følgende bestemmelser skal gjelde for denne garantien. Vi avviser ttrykkelig alle andre erstatningskrav, inkldert følgeskade. Eventelle reparasjoner eller bytte av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til forlengelse av garantiperioden. 3 Garantien vil være gyldig hvis konvektoren er modifisert, hvis det er brkt originale deler, eller den er reparert av tredjeparter. 4 Garantien vil ikke omfatte deler som er gjenstand for normal slitasje, f.eks. batteriene, tennspolen, veken og den manelle drivstoffpmpen. 5 Garantien gjelder kn når d fremviser den originale, daterte kvitteringen, fortsatt at ingen endringer er gjort.

11 6 Garantien gjelder ikke skade som oppstår som følge av handlinger som ikke er i samsvar med brksanvisningene, forsømmelse og brk av feil type drivstoff eller hvis drivstoffet er gått t på dato. Brken av feil drivstoff kan til og med være farlig*. 7 Transportkostnader og risikoene involvert nder transport av konvektoren eller konvektorkomponenter vil alltid være kjøperens ansvar. For å nngå nødvendige kostnader anbefaler vi at d alltid leser "Brksanvisninger" nøye først. Hvis d ikke finner noen løsning der, ta med konvektoren til forhandleren for reparasjon. * Lettantennelige stoffer kan føre til kontrollert forbrenning og flammetvikling. Prøv aldri å flytte på konvektoren hvis dette sklle skje, men slå den alltid av straks (se avsnitt E). Ved eventell nødstilfelle kan d brke brannslkker, men bare type B-brannslkker. karbondioksid- eller plverapparat. 0 TIPS FOR SIKKER BRUK 50 cm 50 cm 00 cm 0 cm 50 cm Pass på at barn alltid er oppmerksomme på at det er en brennende konvektor i nærheten. Ikke flytt konvektoren når den brenner eller fortsatt er varm. Ikke fyll på konvektoren eller reparer den når den brenner eller fortsatt er varm. 3 Plasser forsiden av konvektoren minst,5 meter fra vegger, gardiner og møbler. 4 Ikke brk konvektoren i støvete rom eller på svært trekkflle steder. D vil i begge tilfeller ikke oppnå optimal forbrenning. 5 Slå av konvektoren før d legger deg. 6 Oppbevar og flytt på drivstoff bare i egnede beholdere og jerrykanner. 7 Påse at drivstoffet ikke tsettes for varme eller ekstreme temperatrforandringer. Oppbevar alltid drivstoffet på et kjølig, tørt og mørkt sted (sollys vil påvirke kvaliteten). 8 Brk aldri konvektoren der det kan forekomme skadelige gasser eller damp (f.eks. eksosgass eller damp fra maling). 9 Vær oppmerksom på at gitteret på konvektoren blir varmt. Det er risiko for brann hvis apparatet dekkes til. 0 Påse alltid at det er nok ventilasjon. 3

12 SKIFTE UT VEKEN L PASS PÅ AT KONVEKTOREN ER SLÅTT AV OG HELT AVKJØLT FØR DU BEGYNNER Å SKIFTE VEKEN. Åpne lokket og ta t den ttakbare beholderen. 3 4 Ta batteriene t fra batteriholderen. 3 Åpne grillen foran. Ta t forbrenningskammeret fra konvektoren. Lkk grillen. 4 Trekk den riflede vekeregleringsbryteren av konvektoren. 5a 5b 5 Skr av de tre kabinettskrene på baksiden og sidene av konvektoren (3). Trekk kabinettet noe fremover og fjern det deretter fra sokkelplaten. 6 Skr av de fire vingemtrene fra vekeholderen. 7 Løft opp vekeholderen til veken er synlig. Plasser for- 6 7 brenningsnderlaget ved siden av konvektoren. (Påse at ledningsnettet ikke kobles fra). 8 Ta skren av stammen som holder braketten og ta av braketten. 9 Drei stammen så langt som mlig til høyre og fjern 8a 8b vekehylsen (med veken). 0 Løft opp vekehylsen og ta den t av den primære lftslangen. Klem på veken for å løsne de tre veketappene og ta veken av vekehylsen. Pass på å brke hansker og at d 9 0 har en beholder som d kan legge den gamle veken i. 4

13 a b Monter veken til vekehylsen i henhold til retningen som er gravert i vekehylsen. 3a 3b 3 Monter vekehylsen (med veke) på den primære lftslangen. Deretter installeres øvre del av stammen i sporet på vekehylsen (med veke) fra høyre side og til venstre så langt det går. 4 Monter braketten. Stram deretter skren som holder stammen. 5 Sett vekeholderen tilbake på plass. 4a 4b 6 Skr godt fast de fire vingemtrene. 00 cm Plasser den riflede vekeregleringsbryteren på vekemekanismen. Drei bryteren så langt som mlig til høyre. Trykk vippebryteren. Sjekk at veken kan senkes helt. Gjenta denne kontrollen flere ganger. Hvis veken ikke kan senkes helt, er den ikke satt riktig på plass. Gjenta i så fall prosedyren fra nr.. 50 cm 50 cm 0 cm 7a 50 cm 7b 8 Sett kabinettet tilbake på plass igjen og stram til de tre skrene. Sett den riflede vekeregleringsbryteren i tgangsposisjon. Nå settes forbrenningskammeret på plass igjen. Sjekk at det står plant ved å skyve det litt til venstre og høyre med håndtaket. Lkk grillen. 8a 8b 9 Sett den fylte ttakbare beholderen på plass. Sett batteriene i batteriholderen (påse at positive og negative poler stemmer med merkene + og - på batterihset). Vent i 30 mintter etter at beholderen og batteriene er satt på plass før konvektoren tas i brk. 8c 9a 50 cm 9b 00 cm 50 cm 0 cm 50 cm 5

14 -3 cm. Q

15 00 cm 0 cm 50 cm 50 cm

16 DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v. i ÖSTERREICH PVG Astria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgim NV/SA Indstrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Detschland GmbH Beiersdorfstraße EMMERICH tel: fax: UNITED KINGDOM Lister Gases Bridge Street Holloway Bank, Wednesbry West Midlands WS0 OAW tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: NORGE Appliance Norge AS Vogellnden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comnidad La Alameda C/ Arora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Re Jean Sibélis B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankja 6C 040 ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marqês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. l. Kościelnej Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan 6 55 HELSINGBORG tel: fax: TR TURKEY PVG Is tma Klima So tma Ltd.fiti. Atatürk Cad. No 380 Ak Iflhani Kat Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic avg 060 man_r3c

P 328 - P 332. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

P 328 - P 332. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU P 328 - P 332 > 1 : = TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 4 16 28 40 52 64 2 ALLGEMEINE SICHERHEIT As Sicherheitsgründen bitten wir

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 CLASSIC E0 CLASSIC Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet ditt online

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

12435-2007 NOR AB Monterings- og bruksanvisning for gassgrill 12435 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Må leses før montering og igangkjøring!

Må leses før montering og igangkjøring! N Må leses før montering og igangkjøring! Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller føre til personskader. Monterings-

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR LP-GASSGRILL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. m FARE Hvis det lukter gass: ) Steng av gasstilførselen

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7835 A 1 B S R Q P CD E F G H O N M J K L I 42 Norsk Innholdsfortegnelse Innledning 42 Generell beskrivelse 43 Viktig 43 Første gangs

Detaljer

1740281 TP 199-4408-00-SW-R

1740281 TP 199-4408-00-SW-R GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14

OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 FOR A GOOD REASON. Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 NO FOR A GOOD REASON Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING GNU 41620 Document Number 17 8760 1000-AA/18.03.14 Vennligst les denne

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok

HD7872, HD7870 Brukerhåndbok HD7872, HD7870 Brukerhåndbok For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Innholdsfortegnelse 1 Innledning 92 2 Generell beskrivelse 92 3 Viktig 93 4 Skylle maskinen før første gangs

Detaljer

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen..

Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Bruksanvisning PZ29 Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du har forstått instruksjonene før du bruker maskinen.. Norsk Vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av produktene gjør at spesifikasjoner

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer