Norsk Håndbok SNØFRESER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Håndbok SNØFRESER"

Transkript

1 Norsk Håndbok SNØFRESER Yongkang KC Tools Co.,Ltd NO.888 East Huaxi Road Gushan Yongkang Zhejiang China TEL: FAX:

2 ADVARSEL: Varm overflate, ikke berør Benytt sikkerhetsbriller Benytt hørselsvern Les brukerhåndboken Benytt arbeidshansker

3

4 SIKKER DRIFT AV MASKINEN FARE: Denne maskinen ble bygget for å brukes i henhold til reglene for sikker drift i denne håndboken. Som med alle type på utstyr, uforsiktighet eller feil på fra operatøren kan resultere i alvorlig personskade. Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Unnlatelse av å overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan resultere i alvorlig personskade eller død. ADVARSEL: Motor Eksos, noen av sine bestanddeler, og enkelte kjøretøy komponenter inneholder eller avgir kjemikalier som staten kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader i sin ytterste konsekvens. ADVARSEL: Dette symbolet peker på viktige sikkerhetsinstrukser, Om de ikke følges kan dette true den personlige sikkerhet og / eller eiendom tilhørende deg selv og andre. Les og følg alle instruksjonene i denne håndboken før du forsøker å bruke denne maskinen. Hvis du ikke overholder disse instruksene, kan det medføre skade. Når du ser dette symbolet. Ta i akt ADVARSELEN! Ditt ansvar: Sørg for at de som benytter maskinen leser, forstår og følger alle advarsler og instruksjoner i denne bruksanvisningen og på maskinen. VIKTIG Sikker drift av snøfreseren Denne snøfreser er i stand til amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Unnlatelse av å overholde følgende sikkerhetsforskrifter kan medføre alvorlig personskade Opplæring -Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen og i manualen før du prøver å sette sammen og bruke denne enheten. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse og regelmessig, og for bestilling av reservedeler. - Være kjent med alle kontroller og hvordan de påvirker driften. Forstå hvordan du stopper maskinen, og hvordan du raskt stoppe roterende skovler. - La aldri barn under 14 år for å bruke denne maskinen. Barn 14 år og eldre bør lese og forstå bruksanvisningen og sikkerhetsreglene i denne håndboken og skal bli trent og overvåket av foreldrene. - La aldri voksne bruke denne maskinen uten skikkelig opplæring. --Løse gjenstander kan forårsake alvorlige personskader. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå at løst materiale kastes mot veier, tilskuere og lignende.

5 SIKKER DRIFT AV MASKINEN Forberedelse 1. Inspiseree grundig området der utstyret skal brukes. Fjern alle dørmatter, aviser, kjelker, planker, ledninger og andre gjenstander, som kan komme inn i maskinen roterende deler. 2. Bruk alltid vernebriller under drift og under en justering eller reparasjon for å beskytte øynene. Gjenstander som rikosjetterer kan forårsake alvorlig skade på øyne. 3. Ikke bruk utstyret uten å ha tilstrekkelig vinterplagg. Unngå løstsittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler. Ikke ha smykker, lange skjerf eller andre løse klær, noe som kan bli viklet inn i bevegelige deler. Bruk fottøy som vil bedre fotfeste på glatt underlag. 4. Bruk en jordet skjøteledning og kontakt for alle enheter med elektrisk start motorer. 5. Juster inntakshøyde for å unngå grus eller pukk overflater. 6. Åpne alle clutcher og skifte til nøytral før du starter motoren. 7. Forsøk aldri å foreta justeringer mens motoren er i gang, unntatt der det er spesielt anbefalt i bruksanvisningen. 8. La motoren og maskinen tilpasse seg utetemperaturen før du begynner å rydde snø. 9. For å unngå personskade eller skade på eiendom utvis forsiktighet ved påfylling av bensin. Bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Alvorlig personskade kan oppstå når bensinen er sølt på deg selv eller klærne dine, som kan antennes. Vask huden din og skifte klær umiddelbart. a. Bruk kun en godkjent bensinkanne. b. Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. c. Fyll drivstofftanken utendørs med ekstrem forsiktighet. Aldri fyll drivstofftanken innendørs. d. Ta aldri av bensinlokk eller fyll drivstoff mens motoren er varm eller kjører. e. La motoren avkjøles i minst to minutter før du fyller drivstoff. f. Ikke overfyll drivstofftanken. Fyll ikke tanken mer enn ca. 1,5 cm under bunnen av påfyllings halsen for å gi plass til brensel ekspansjon. g. Ikke fyll bensinkanne inne i et kjøretøy eller på en lastebil eller trailer med en plast kapell. Sett alltid sett kannen ute på bakken, bort fra kjøretøyet, før du fyller. h. Når praktisk mulig, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fylle bensin nede på bakken. Hvis dette ikke er mulig, så fylle bensin slikt utstyr på en tilhenger med en bærbar beholder, snarere enn fra en bensinpumpe. i. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller beholder åpning hele tiden, helt til tanking er fullført. j. Sett på plass bensinlokket og stram godt. k. Hvis bensin er sølt, tørk av motor og utstyr. Flytt maskinen til et annet område. Vent 5 minutter før du starter motoren.

6 SIKKER DRIFT AV MASKINEN l. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder der det er åpen flamme, gnist eller pilot lys (f.eks ovn, varmtvannsbereder, plass ovn, tørketrommel etc,) m. La maskinen avkjøle seg i minst 5 minutter før lagring. n. Hvis brennstoff er sølt på klær, skift klær umiddelbart. Operasjon 1. Ikke putt hender eller føtter i nærheten av roterende deler, i skovlen / impeller hus eller utkaster. Kontakt med roterende deler kan amputere hender og føtter. Hold klar av åpningen hele tiden. 2. Kjører du bort i et fremmedlegeme, stopp motoren (motor), fjern ledningen fra tennpluggen, koble fra ledningen på elektriske motorer, grundig inspisere snøfreseren for skader, og utbedre skadene før omstart og drift av snøfreseren. 3. Stopp motoren (motor) når du skal foreta reparasjoner, justeringer eller inspeksjoner. 4. Ved rengjøring, reparasjon eller kontroll av snøfreseren, stopp motoren og forsikre deg om at alle bevegelige deler har stoppet. Koble fra tennpluggkabelen og koble ledningen vekk fra tennpluggen for å hindre at et uhell starter motoren 5. Dødmannsspaken for innmatingsskruen / impeller er en sikkerhetsinnretning. Ikke utkoble denne funksjonen det kan medføre at maskinen blir utrygg og kan forårsake personskader. 6. Dødmannsspakene må operere lett i begge retninger og automatisk gå tilbake til utløst stilling når den slippes. 7. Bruk aldri snøfreseren uten at skikkelig vern, og andre sikkerhetsinnretninger er på plass og fungerer. 8. Kjør aldri en motor innendørs eller i et dårlig ventilert område. Eksosen inneholder karbonmonoksid, en luktfri og dødelig gass. 9. Bruk ikke maskinen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. 10. Vær spesielt forsiktig når opererer på eller krysser grusdekke. Vær på vakt for skjulte farer eller trafikk. 11. Vær forsiktig når du skifter retning og under drift i bakker. 12. Planlegg snø-rydde mønster for å unngå utslipp til vinduer, vegger, biler etc. Dermed unngår mulig skade på eiendom eller personskade forårsaket av en rikosjett. 13. Rett aldri snøutkastet mot mennesker eller områder der materielle skader kan oppstå. Hold barn og andre unna. 14. Ikke overbelast maskin kapasiteten ved å forsøke å rydde snø i for raskt tempo. 15. Aldri bruk denne maskinen uten god sikt eller lys. Sikre godt fotfeste og hold et fast grep om håndtakene. 16. Koble ut innmatingsskruen / impeller under transport. 17. Bruk aldri maskinen ved høye hastigheter transport på glatt underlag. Se ned og bak og vær forsiktig ved rygging bakover 18. Hvis maskinene begynner å vibrere unormalt, stopp motoren, koble av tennpluggen. Inspiser grundig for skader. Reparere skader før start og drift. 19. Frikoble alle spaker og stoppe motoren før du forlater førerposisjon (bak håndtak). Vent til innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp før rydding i mateåpningen eller gjør noen justeringer, eller inspeksjoner. 20. Benytt ALDRI ALDRI hånden i utkastet eller innsamleråpningen. Bruk alltid renseverktøyet

7 beregnet til å rense åpningene. IKKE gjør dette mens motoren er i gang. Slå av motoren og forbli bak spakene til alle bevegelige deler har stoppet før rensing påbegynnes. 21. Bruk bare tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten 22. Berøre aldri en varm motor eller lyddemper 23. Dersom det oppstår situasjoner er som ikke dekkes i denne håndboken, bruke god dømmekraft. Kontakt evnt. selger Rense Tett utkaster Håndkontakt med den roterende impeller inne i utkaster er den vanligste årsaken til skade i forbindelse med snøfresere. Aldri bruke hånden til å rense utkaster. Rense utkaster: 1. SLÅ AV MOTOR! 2. Vent 10 sekunder for å være sikker på impeller bladene har sluttet å rotere. 3. Bruk alltid en rense verktøyet, ikke hendene Vedlikehold og lagring 1. Aldri tukle med sikkerhetsanordninger og sjekk deres skikkelig drift regelmessig. Se i vedlikehold og justering deler av denne manualen. 2. Før rengjøring, reparasjon/inspeksjon av maskinen koble ut alle spaker og stoppe motoren. Vent til innmatingsskruen / impeller kommer til en fullstendig stopp. Koble fra tennpluggkabelen og jorde mot motoren for å hindre utilsiktet start. 3. Sjekk at bolter og skruer ikke er løse jevnlig for å holde maskinen i forsvarlig stand. Også visuelt inspisere maskinen for eventuelle skader. 4. Endre ikke fabrikkinstillinger for gasshendel eller topphastighet på motoren. 5. Snøfreser skjæret og meier er gjenstand for slitasje og skader. For din egen sikkerhet beskyttelse, sjekke alle komponenter jevnlig og erstatte med originalt utstyr fra produsenten. "Bruk av deler som ikke oppfyller de opprinnelige utstyret spesifikasjonene kan føre til feilaktig ytelse og kompromiterer sikkerheten!" 6. Sjekk maskinens kontroller med jevne mellomrom for å sikre at de samsvarer ift. denne brukerhåndbokens instruksjoner. 7. Opprettholde eller erstatte sikkerhet og instruksjon etiketter, som er nødvendig. 8. Oppbevar aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der tennkilder eksempel varmtvannsberedere, varmeovner, eller tørketromler. La motoren bli avkjølt før lagring i en lukket. 8. Følg riktig disponering lover og forskrifter for gass, olje, etc. for å beskytte miljøet. 9. Før lagring, kjøre maskinen et par minutter for å fjerne snø fra maskinen og hindre fryse opp av kvernen / impeller. 10. Oppbevar aldri maskinen eller drivstoff beholder inne der det er åpen flamme, gnist eller pilot lys, for eksempel en varmtvannsbereder, ovn, tørketrommel etc. 11. Alltid forholde seg til bruksanvisningen når det gjelder sesonglagring. Ikke modifiser motoren For å unngå alvorlig personskade eller død, ikke endrer motoren på noen måte. Tukling med fabrikk innstillingen for gasspådrag kan føre til en løpsk motor og få den til å operere med usikre hastigheter. Aldri tukle med fabrikk innstilling av motor.

8 Pakkens innhold Maskin 2 Håndtak/dashboard 3 Utkaster (manual og tilleggsutstyr) 4 Stag for utkaster og gear 4 KCST1129ES(D) KCST9029ES(D) KCST1129ES KCST9029ES KCST6562ES(D) KCST5556ES(D) KCST6562ES KCST5556ES KCST1129ES(TD) KCST9029ES(TD) KCST1129ES(T) KCST9029ES(T) KCST6562 KCST5556 4

9 Montering: 1. Transportbur - Skru løs bolter og fjerne buret. 1 Transportbur 2 Bolter 3 Ramme Monter håndtak: Løft det på plass og sett inn medfølgende bolter og muttere. 1 Bolt/mutter 2 Håndtak Monter det justerbare staget for gir: staget skal gå fra høyre spak som styrer fremover eller Bakoverdriften og ned til koblingen på maskinens bakside. (nederst under startsnorhuset) Montere med en splint øverst og mutter nederst. 1 Justerbart stag 2 Girspak feste 3 låsesplint 4 Fest mutter

10 4. Monter styrespaken for utkaster rotasjon og justere/grease med vannsfast fett slik at styring av utkastertuten fungerer tilfredstillende. 1 styrespak 2 låsesplint 3 kneledd Montere utkastertuten: Grease godt først med vannfast fett og sjekk jevnlig at dette punktet er godt smurt. Sett tuten på åpningen og feste tuten på maskinens flenser med de medfølgende bananformede mothold braketter. 1 Utkaster tut 2 Utkasterflens 3 Skruer 4 Festebrakett

11 Kontroller og funksjoner 1:Dødmannsgrep drift 2:Dødmannsgrep innmater 3:Utkaster retnings spak 4:Girspak frem/bak 5:Bensinlokk 6:Utkaster/Utkasterhøyde 7:Renseverktøy 8:Oljepåfylling kontroll 9:Høydejusteringsko - skjær 10:Innmater skovle 11:Justering utkasterhøyde KCST1129ES,KCST9029ES KCST6562ES, KCST5556ES 1:Drive Control 2:Auger Control 3:Chute direction control 4:Speed Control 5:Gas Cap 6:Chute Assembly 7:Clean-out Tool 8:Oil fill cap 9:Skid Shoes 10:Auger 11:Chute Control KCST1129ES,KCST9029ES KCST6562ES, KCST5556ES 1:Drive Control 2:Auger Control 3:Chute direction control 4:Speed Control 5:Gas Cap 6:Chute Assembly 7:Clean-out Tool 8:Dipstick 9:Skid Shoes 10:Auger KCST6562,KCST5556

12 1:Dødmannsgrep drift 2:Dødmannsgrep innmaterskovle 3:Utkaster retningsspak 4:Girspak frem /bak 5:Bensinlokk 6:Utkaster/høydejustering 7:Renseverktøy snø 8:Peilepinne olje 9:Høydejustering skjær 10:Innmater skovle 11:Justering utkasterhøyde 12:Tilt av maskin- Fot Pedal KCST1129ES(TD),KCST9029ES(TD) KCST1129ES(T),KCST9029ES(T)

13 Maskinenens kontroller (Se Figur 1) ADVARSEL: Les, forstå og følg alle instruksjoner og advarsler på maskinen og i denne håndboken før oppstart. Girspak/girvelger R 2 R Figur1 Girspaken er øverst på kontrollpanelet/dashboardet. Sett girspaken i valgfri kjørehastighet tilpasset snømengde og kjøreforhold. Sett hastigheten slik at du kjører sikkert og at du ikke overbelaster maskinen. Fremover Det er fem forover (F) hastigheter. Plasser en (1) er den tregeste og posisjon fem (5) er den raskeste. Revers Det er to bakover (R) hastigheter. En (1) er den tregeste og to (2) er den raskeste Primer knapp Rød gummiknapp på luftfilter For kaldværsstart trykker man 2-3 trykk på primerknappen. Den mater bensin direkte inn i forgasser og forenkler oppstarten. Choke kontroll Figur2 Den gråfargede choken er på baksiden av motoren, og aktiveres ved å dreie spaken med klokken. Bnenyttes kun i det du starter opp og tilbakestilles slik at motor går rent og ikke ryker.se figur 2 Gass spak Gasskontrollen er nede på motoren. Den regulerer hastigheten på motoren og kan justeres ned til tomgang. Motoren regulerer selv automatisk pådrag under belastning. Skal du stoppe motoren benytter du tenningsnøkkelen Se figur 3

14 DRIFT AV DIN SNØFRESER Figure3 Skovle (Auger) dødmannsgrep Figur4 Innmatingsskruen(skovle) dødmannsgrep er plassert på venstre håndtak. Klem kontrollen grep mot håndtaket for å starte skovlen og begynne å kaste snø. Slipp for stopp.se figur 4 Fremdrift (drive) dødmannsgrep Figur5 Dødmannsgrepet for fremdrift er plassert på høyre håndtak. Klem kontrollen mot håndtaket for å starte fremdrift. Slipp for stopp. se figur 5 Utkastertut retningskontroll Figur6 Retningskontrollen for utkaster ligger på operatørpanelet/dashboardet på snøfreser. Hvis du vil endre retningen snøutkastet, snu tuten styrekontroll som følger: Vri med klokken for utslipp til høyre. Vri mot klokken for utslipp til venstre. se figur 6 Rense verktøy ADVARSEL: Ikke bruk hendene til noen rens på maskinen. Skru av motor og forhold deg bak maskinen til alle bevegelige deler har stanset før rensing begynner.

15 Renseverktøyet er klipset fast på toppen av innmaterhuset. Benytte dette til å rense utkastertuten. DRIFT AV DIN SNØFRESER Høydejusteringssko(meier) for skjæret Juster maskinens meier oppover for hardpakket snø. Juster meiene ned når du bruker på grus eller pukk overflater. Snorstarter Benyttes for å starte maskinen Elektrisk 230Volt starter Benytt en jordet skjøteledning for oppstart av maskinen ikke kjør starter lenger enn ca 7 sekunder og la den kjøle før ny oppstartsforsøk. Varmgang kan ødelegge startmotor. Skovlen Skovlen har 2 brytepiner som skal ryke ved overbelastning ikke sett inn ordinære bolter. Dette skader akselen og girkasse om overbelastning oppstår. Smør og grease skovlens bevegelige deler slik at den roterer enkelt og ikke ruster fast til akselen (ta ut brytepinner årlig sjekk rotasjon og smør etter sesongens avslutt) NB! Rense skovlehus etter stanset motor. Snø som fryser til is i skovlehus kan medføre skader ved neste oppstart. Utkastertut Sjekk funksjonalitet og bevegelse kontrollspak for best bevegelse. smør og grease/justere slik at rotasjon går lett. Smør vaier og Smørenipler/bevegelige deler Før oppstart og 2 ganger årlig sjekk og etterfyll maskinens smørenipler/kjeder mm. Motorolje Fyll riktig nivå (helt opp på peilepinnen) For lavt nivå og oljevakt, kan medføre start nekt! Før oppstart av maskinenen Ikke start motoren før fylt med olje. Motoren kan bli alvorlig skadet uten olje. 1. Plasser maskinen på et plant gulv. 2. Løsne peilepinnen og les av oljenivået. Se bilde 7 3. Oljenivået skal være helt opp på skravert felt. Se bilde 7 4. Det nødvendig fylle på olje opp til FULL merket. Se Fig Bruk god kvalitet olje merket A.P.I. service SF, SG eller SH. Bruk SAE 5W30 olje. Bruk SAE OW30 olje for temperaturer under - 18 Ikke bruk SAE 10W40.

16 ADVARSEL: Vær ytterst forsiktig når du håndterer bensin er ekstremt brannfarlig og dampene er eksplosive. Fyll aldri drivstoff på maskinen innendørs eller mens motoren er varm eller kjører. Slukk sigaretter, sigarer, piper og andre antennelseskilder. DRIFT AV DIN SNØFRESER Lagre bensin i en ren og godkjent beholder. Pass på at lokket er på beholder. Kontroller kannen er ren og fri for rust eller andre fremmede partikler som kan tette forgasser. MERK: I tankens påfylling sitter et filter som filtrerer ut fremmedpartikler. Rense filter om det finnes rusk. alltid fylle drivstofftanken utendørs, og bruk en trakt eller tut å unngå søl. Fyll drivstofftanken med ren, friskt, og fersk blyfri bensin gammel bensin tenner dårlig. Fyll aldri tanken helt. Fyll tanken opp til 1,5 cm fra toppen for å gi plass til utvidelse av drivstoff. Sørg for å tørke av eventuelt søl før motoren startes. Oppstart av motor 1. Sjekk at tennpluggkabel er godt festet til tennplugg. 2. Vær sikker på både innmatingsskruens kontroll og fremdrift kontroll er i frakoblet (frigitt) posisjon. 3. Flytt gasskontrollen til FULL GASS. Sett tenningsnøkkelen inn og klikk på plass. Ikke prøv å vri om nøkkelen. MERK: Motoren kan ikke starte uten nøkkel er helt inne i tenningslåsen. Elektrisk Starter Benytt kun jordet uttak til skjøteledningen når du skal starte maskinen med el.start. ADVARSEL: Den valgfrie el.starter er utstyrt med en jordet koblinginntak, som er designet for å operere på 230 volt 50Hz. Den må kun brukes med en jordet stikkontakt hele tiden for å unngå fare for elektrisk støt. Har du ikke tilgang til jordet uttak, ikke bruk el.starter under noen forhold. Følg alle instruksjonene nøye før du bruker elektrisk starter. Hvis du har en jordet stikkontakt, gjør som følger: 1. Koble skjøteledningen i kontakten på motoren. Plugg den andre enden av skjøteledning i ett 230-volt, jordet, stikkontakt på et godt ventilert område. 2. Sett choken til FULL choke-stilling. MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i OFF stilling i stedet for FULL 3. Trykk på primer 2-3 ganger for kaldstart av motoren. (er det temperatur lavere enn -10 grader kan det være behov for mer priming)

17 MERK: IKKE benytt RØD primer knapp når motoren er varm eks. etter en kort stans. BETJENING AV DIN SNØFRESER 4. TRYKK start knappen for å starte motoren. 5. Når motoren starter, slipp startknappen. 6. Mens motoren varmes, sakte redusere choken til posisjonen AV. hvis motoren dør ut, raskt rotere choken tilbake til FULL og deretter sakte inn i AV posisjon igjen. 7. Når du frakobler skjøteledningen, koble alltid fra på husets strømuttak først og så til slutt på snøfreseren. Start med snorstart 1. Sett choken til FULL choke-stilling (kald motor start). MERK: Dersom motoren allerede er varm, sett chokehendelen i AV stilling i stedet for FULL. 2.Trykk primeren to eller tre ganger for kald motor start MERK: IKKE bruk primer til å starte en varm motor etter en kort stans. MERK: Ytterligere priming kanskje nødvendig dersom temperaturen er under -10grader. 3. Ta tak i startsnoren håndtaket og trekk sakte tauet ut. På det punktet der det blir litt vanskeligere å stramme tauet, sakte la tauet gå tilbake i spolen. 4. Dra i håndtaket med en fast, rask trekk. Ikke slipp håndtaket og la det å slå tilbake. Hold i starthåndtaket og la den langsomt gå tilbake i spolen. 5. Ettersom motoren varmes, sakte rotere choken til posisjonen AV. Hvis motoren dør ut, raskt rotere choken tilbake til FULL stilling, og deretter sakte inn i AV posisjon igjen. MERK: La motoren varmes opp i et par minutter etter start. Motoren vil ikke utvikle full kraft før den når driftstemperatur. DRIFT AV DIN SNØFRESER 2. Flytt gasskontrollen til STOP posisjon. 3. Ta ut tenningsnøkkelen og lagre på et trygt sted. 4. Tørk all snøen og det dannes fuktighet i området rundt motoren, så vel som området i og rundt kontrollpanelet/dashboardet flere ganger. Børst også nøye slik at ikke fryser snø rundt utkaster og dennes rotasjonsmuligheter. Renseverktøy for utkaster Renseverktøyet er fastet med klips på baksiden av innmaterhuset. Børst vekk snø og is som setter seg fast i utkastet. Rense også nøye etter bruk for å unngå smelting og ising som hindrer utkastet å rotere neste gang du skal benytte maskinen. 1. Slipp begge dødmannsgrep slik at all rotasjon stanser 2. Stopp motoren ved å fjerne tenningsnøkkelen. 3. Ta av renseverktøyet fra klipset som sikrer den til baksiden av innmaterhuset. ADVARSEL: Eksospotte, motor og rundtliggende områder blir varmt og kan forårsake brannskade.ikke rør.

18 1. Bruk renseverktøy for å løsne is og snø som fester seg i innmater og utkaster. 2. Sett renseverktøyet tilbake i monteringsklipset på baksiden av innmaterhus, sett inn tenningsnøkkelen og starte snøfresermotor, 3. Mens du står i operatørens posisjon (bak snøfreseren), trykk inn dødmannsgrepet for innmaterskruen i noen sekunder for å fjerne eventuelle gjenværende snø og is fra innmating /utkaster. Start av fremdrift 1. Med gasskontrollen på FULL (kaninen) posisjon, flytter girspaken inn et av de fem forover (F) stilling eller to bakover (R) posisjoner. Velg en hastighet som passer til snøforhold og et tempo du er komfortabel med. MERK: Når du velger hastighet, bruk lavere hastigheter til du er komfortabel og kjent med driften av snøfreser. 2. Klem innmatingsskrue dødmannsgrep mot håndtaket og innmatingsskruen vil rotere. Slipp den og skruen vil stoppe. 3. Klem dødmannsgrepet for fremdrift mot håndtaket og snøfreseren vil bevege seg. Slipp den og kjøre bevegelsen vil stoppe. VIKTIG: ALDRI flytt på girspaken (endre hastighet eller retning for reisen) uten først å slippe dødmannsgrepet for fremdrift og bringe snøfreseren til en fullstendig stopp. Ellers vil dette føre til for tidlig slitasje på snøfreseren fremdriftssystem.

19 Tekniske parameter ulike modeller Net Weight Working Width Max Output Fuel Type Vibration KCST5556ES(D) 84KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST5556(D) 83KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST5556ES 85KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST KGS 21" 5.5HP/3.1KW GASLINE 4.0m/s 2 KCST6562ES(D) 85KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST6562(D) 84KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST6562ES 86KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST KGS 24" 6.5HP/3.8KW GASLINE 7.38m/s 2 KCST1129ES(TD) 134KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES(D) 121KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES(T) 133KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST1129ES 120KGS 29" 11HP/7KW GASLINE 4.33m/s 2 KCST9029ES(TD) 127KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES(D) 114KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES(T) 126KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2 KCST9029ES 113KGS 29" 9.0HP/5.8KW GASLINE 3.80m/s 2

20 VEDLIKEHOLD SMØRING ADVARSEL: Før smøring, reparasjon, eller inspeksjon, stopp motoren. Vent til alle bevegelige deler har stanset. Aksel for friksjonshjul Gir (hex) akselen og kjede bør smøres minst en gang pr sesong eller etter hver 25 timers drift / 1. Fjern den nedre deksel under maskin ved å fjerne de fire skruene som fester det. 2. Påfør et tynt lag med en all-vær multi-purpose fett til hex akselen og smør rotere kjedet. Se Figur 7 VIKTIG: unngå oljesøl på friksjonshjulet av gummi og Aluminiums-svinghjulet.(clutchen) Figur.7 VIKTIG: Smørenippel. På maskinens venstre side sitter en smørenippel(på beltedrift tas nippel på og av for smøring) Nippel må smøres ved montering og 1-2 ganger pr. sesong avhengig av bruk. 4-5 injeksjoner. Dersom dette ikke gjøres kan stor skade oppstå på maskinen. Smøre nippel ligger i mappen. Hjul Minst en gang per sesong, fjerne begge hjul. Rengjør og smør aksler med et multigrease til bil før du installerer tilbake hjul. Utkaster retningskontroll En gang i sesongen og ved montering, bør styrespaken smøres med vannfast grease evnt. vaselin, linolje, mineralolje, parafinvoks eller 3-i-1 olje. Innmater aksel Minst en gang per sesong, fjerne brytepinnene på innmatingsskrue akselen sjekk at de roterer fritt. Spray smøremiddel inni skaftet, rundt avstandsstykker. Smøre flensen lagrene finnes på hver ende av akselen. Se figur 8 Gear Case Innmatingsskrue girkassen har blitt fylt med fett og forseglet på fabrikken. Hvis demontert fra alle grunn, smøre med ca 57 gram nytt fett MERK: Ikke overfyll girkassen. Skade på Figure8

21 pakningene blir resultatet. Vær sikker på at ventilasjonspluggen er åpen for fett for å lette trykket. VEDLIKEHOLD Brøyteskjær og meier Skjæret og meier på undersiden av snøfreseren er slitedeler. De bør kontrolleres med jevne mellomrom og skiftes etter behov. Fjerne meier: 1. Fjern de fire boltene og muttere som faster meiene til snøfreseren. 2. Sett på nye meier i motsatt rekkefølge Fjerne skjære plate: 1.Løsnen boltene nederst på innmaterhuset 2. Sett på nytt skjær og bolte på i motsatt rekkefølge Stram godt til. Auger Belt Replacement Å fjerne og erstatte V belte for innmating, Gå frem som følger: 1. Fjern belte dekselet på fremsiden av motoren ved å fjerne de to selvgjengende skruer. MERK: Tapp av bensinen fra snøfreseren, eller plassere en kanne under bensinlokket. Figur Løft snøfreseren opp og forover slik at den hviler på innmatingshuset. Fjern deksel fra undersiden av snøfreser ved å fjerne fire selvborende skruene som sikrer det. se figur 11 Figur10 3. Rull innmatingsskruebeltet av motoren pulley. se figur 12 Figur12 4.a. Løsne og fjern skruen som holder beltet på plass. b. Hekt av støttebraketten fjeren fra rammen. Se figur Fjern beltet fra beltehjulet, og slipp ut beltet mellom braketten og innmatingsskruen skivene. Sett sammen innmatingsskruen belte ved å følge instruksjonene i omvendt rekkefølge. Se figur 14 MERK: Ikke glem å remontere skulder skruen som holder beltet på plass og koble på fjæren til rammen etter å ha byttet beltet.

22 VEDLIKEHOLD SKOVLEN Innmatingsskruen er festet til spiral akselen med to brytepinner. Hvis innmatingsskruen skulle treffe ett fremmedlegeme eller hindres så er systemet utformet slik at brytepinnene vil knekke slik at skade ikke oppstår. Se på Figur 18 Hvis skovlen ikke vil rotere, sjekk for å se om pinnene har knekt. Ett sett med nye brytepinner har fulgt med snøfreseren. Ved bytte av brytepinne, spray litt olje smøremiddel inn akselen før du setter inn nye pinner. Drive Belt erstatning Å fjerne og erstatte snøfreser er utkaster belte, gjør som følger: 1. Fjern beltet dekselet i fronten av motoren ved å fjerne de to selvborende skruer. se figur 15 Tapp bensinen fra snøfreseren eller sett en oppsamler under bensinlokket. Løft opp snøfreseren opp og fram slik at det hviler på innmatingsskruehuset. 2. Fjern dekselet fra undersiden av snøfresen ved å fjerne fire selvgjengende skruene som sikrer det.se figur a. Ta tak i beltestrammer og vri den ut mot høyre. b. Rull innmatingsskrue beltet av motorens reimhjul. c. Løft drivreim av motorens reimhjul. Se figur17 4. Løft drivremmen av reimhjulet og mellom friksjon hjul og friksjonhjul disken. se figur 18 Fjerne og erstatte belte i omvendt rekkefølge. Figure16 Bytte av friksjonshjulet Figur17 Figur18 Hvis snøfreseren ikke beveger seg med dødmannsgrepet nede, og kabelen er justerert som på side 25 kan det bety at friksjonhjulet må skiftes, Følg instruksjonene nedenfor. Undersøk friksjonhjul for tegn på slitasje eller sprekker og bytt om nødvendig. Sett girspaken i tredje Fremover (F3) posisjon. Tøm bensin fra snøfreseren, eller sett oppsamler under bensinlokk. Løft snøfreseren opp og fram slik at den hviler på innmatingsskruehuset. 1. a. Ta av deksel på undersiden av maskinen Fire selvgjengende skruene fester dekselet. b. Ta av høyre hjulet ved å fjerne skruen og frinavet som holder det til akselen.se figur 19. Figur19 2. Fjern forsiktig sekskantede mutteren og skiven som holder se figure20 hex aksel til snøfreser rammen og bank lett på akselen enden for å løsne kulelageret fra høyre side av rammen. Figur20

23 VEDLIKEHOLD 1. Vende hex akselen nedover og forsiktig skyver 2. friksjons hjulet av akselen. MERK: Hvis du erstatter den friksjonenhjulet som helhet, forkaste den slitte delen og skyver den nye delen på hex akselen. Følg fremgangsmåten over friksjonhjulet og erstatte bare den gummiringen, gjør som følger: se figur Fjern de fire skruene som fester friksjon hjulet side platene sammen. Se figur 22 Fjern gummi ring fra mellom platene og remontere sideplatene med en ny gummi ring. MERK: Når du setter sammen friksjon hjulet, trekkes hver skrue bare én rotasjon før du slår av hjulet med klokken og fortsetter med neste skruen. Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre at platene er sikret med like stor kraft. Skyv friksjonen hjulet tilbake på hex akselen og følg fremgangsmåten ovenfor i motsatt rekkefølge å montere komponenter. Kontrollere motor olje 1. Vær sikker på at maskinen/motoren står vannrett 2. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret og tørk peilestaven rene. Se Figur Skru oljelokket tilbake til olje påfyllingsrøret. Stram godt til. 4. Skru oljepåfyllingslokket fra olje påfyllingsrøret. Merk oljenivået. hvis olje lesing på peilepinnen er under "LOW" mark, forsiktig legg til nok olje for å nå "HIGH"-nivå, se figur 24 Figur23 5. Skru oljepåfyllingslokket tilbake til olje påfyllingsrøret, Stram godt. 6. Tørk bort sølt olje. Bytte av smørolje For å unngå skade på motoren, er det viktig å: Kontrollere oljenivået før hver bruk og fem driftstimer. Skift olje etter de to første driftstimene, og hver 25. driftstime etterpå Motoren bør fortsatt være varmt, men ikke varm fra nylig bruk. 1. Finn oljeavtappingspluggen, se figur Vær sikker på at bensinlokket er på og er tett. 3. Rengjør området rundt oljetappeskruen, se Figur 25 Figur24 4. Plasser godkjent oljebeholder for resirkulering under oljeavtappingspluggen. 5. Ta oljetømmeskruen og tøm oljen. Merk: Brukt olje må avhendes på en skikkelig oppsamlingsenter. 6. Installer oljetømmeskruen og stram godt. 7. Påfyll motoren med anbefalte olje, se Anbefalt Oil Bruk diagrammet, er motorens oljekapasitet ca.1,1 liter avhengig av motorstørrelse. Peile derfor under fylling. 8. Tørk bort sølt olje. Figur25

24 VEDLIKEHOLD Tennplugg Sjekk tennpluggen årlig eller hver 100. driftstime 1. Rengjør området rundt tennpluggen. 2. Fjern og kontroller tennpluggen 3. Skift tennpluggen dersom porselen er sprukket eller hvis elektrodene er bøyd, brent eller tilsmusset med innskudd 4. Sjekk avstanden mellom elektrodene med en føler og sett Figur26 avstand til 0,76 mm hvis nødvendig. se Figur Installer tennpluggen og stram godt MERK: En resistortennplugg må brukes for bytte kontakt forhandler eller bensinstasjon. For å finne ekvivalent tennplugg søk etter cross reference table spark plugg på Google og betegnelsen på din tennplugg. Da vil du få opp en liste hvor eks. Bosh, Champignon osv kan finnes. Forgasser Hvis du mistenker at din forgasser trenger justering,kontakt forhandler eller verksted, motorytelse bør ikke bli påvirket i høyder opp til 7000 fot (2134 meter). For drift i høyereliggende områder, ta kontakt med en forhandler. Motorhastighet ADVARSEL: Unngå alvorlig personskade eller død, IKKE modifisere motoren på noen måte, Tukling med gass innstillingen kan føre til at motor og utstyr for å operere på usikre hastigheter, ALDRI tukle med fabrikk innstilling av motor hastigheten, Kjøring av motoren raskere enn hastigheten satt ved fabrikken er farlig.

25 SERVICE OG JUSTERINGER Vaier for fremdrift Etter en tids bruk, kan det være nødvendig å justere vaier for fremdrift. Dersom maskinen ikke drar seg fremover eller stopper med lite motstand Bør vaier kontrolleres/strammes. (se figur 27) Det kan være at friksjonshjulet er utslitt eller at clutchplaten eller friksjonshjulet trengs å vaskes rent for fett med bensin. Figure27 Justering av meier Mellomrommet mellom meier og bakken kan justeres Se Figur 28 For tett snørydding på en glatt overflate, høyne meier høyere på innmatingshuset Bruk en middels eller lavere stilling når området som skal måkes er ujevnt, for eksempel en grus innkjørsel Figure28 Slik justerer du meier: 1: Løsne de fire sekskantmutrene (To på hver side) og transport bolter. Flytt meier til ønsket posisjon 2: Sjekk at hele bunnen på meien er mot bakken for å unngå ujevn slitasje på meien 3: Trekk til muttere og bolter sikkert. Justering av utkaster mekanisme Dersom utkasteråpningen ikke enkelt lar seg rotere som ønsket må man sjekke at tannhjulene griper i hverandre på riktig måte. Løsne braketten med det roterende tannhjulet som kommer fra spaken på kontrollpanalet/dashboardet og skyv det i riktig posisjon. Stram til boltene og sjekk om problemet er løst. Hvis ikke gjenta inntil ønsket funksjonalitet er oppnådd. Det er også viktig å smøre både utkastertutens rotasjon, men også Alle de bevegelige delene som beveger utkaster åpningen. Gjør dette jevnlig. Se figur 29 Figure29 Dekktrykk /belter Før bruk, Kontroller at trykket er mellom 15 psi og 20 psi Dersom trykket i dekkene er ikke likt i begge dekk, kan enheten dra mot den ene siden eller den andre. Har du belter sjekk regelmessig at beltene sitter korrekt og evnt løsne este skrue på siden av skroget og stram beltet med strammeboltene. (kjører du av beltet er det lett å sette på. Løsne festet slakk beltestrammer sett på belte og stram, fest beltet.

26 Konservere motor SOMMER LAGRING ADVARSEL: Oppbevar aldri snøfreser med bensin i tanken innendørs eller i dårlig ventilerte områder, der drivstoff gasser kan nå en åpen flamme, gnist eller pilot lys som på en ovn, varmtvannsbereder, tørketrommel eller gass apparatet. MERK: Det er viktig å hindre dannelse av avleiringer i drivstoffsystemets deler slik som: forgasser, drivstoffilter, drivstoff slange eller tank under lagring. For å unngå motorproblemer, bør drivstoffsystemet tømmes før lagring i 30 dager eller mer, Følg disse instruksjonene for å forberede snøfreser for lagring: Pass uansett på at dersom maskinen ikke er i bruk, skal bensinkranen være lukket. ADVARSEL:Tøm av drivstoff i en godkjent beholder utendørs, vekk fra enhver åpen flamme. Vær sikker på motoren er kald. Ikke røyk. Drivstoff som blir igjen i motoren under varmt vær svekkes og vil føre til start problemer. 1. Fjern all bensin fra forgasseren og bensintank for å hindre at avleiringer dannes på disse delene, og skade motoren. 2. Kjør så motoren til tanken er tom, og det stopper på grunn av mangel på drivstoff. 3.Tøm forgasseren flottørkammer ved å åpne tappeskruen på siden av kammeret. 1. Ta ut tennpluggen og hell litt motorolje gjennom tennplugghullet inn i sylinderen. Dekk tennplugghullet med en fille og sveiv motoren flere ganger for å fordele oljen. Skift/bytt tennpluggen. Lagring av snøfreser 1. Ved lagring av snøfreseren i uventilert lagringsplass/skur, bør man sørge for å spraye utstyret, med en lett olje eller silikon, spesielt kjeder, fjærer, lager og kabler som kan ruste. 2. Fjern all skitt fra utsiden av motor og utstyr. Vask/fjerne salt som kan medføre rust. 3. Følg også smørings anbefalingene for vedlikehold i denne håndboken. 4. Lagre helst utstyr i et rent tørt område.

27 Start og Drifttips GardenPro snøfreser Dersom det skulle oppstå driftsproblematikk sjekk følgende: Startproblematikk: Sjekk at det er nok olje: Bruk peilestaven i påfyllingsrøret, den skal ha olje til "full"- merket. Mål ikke oljenivået hvis motoren nettopp har vært i bruk, da vil det vise for lavt nivå. (dette punktet er viktig) Det er en elektronisk oljevakt som sørger for at motor ikke vil gå korrekt om oljenivået er for lavt. For mye olje er skadelig for motoren. Mål nøye - Bytt jevnlig olje - første skift etter 5 timer, deretter hver 50 time og helst hver sesong. Fyll ny bensin på tanken: Bensin er ferskvare og bør ikke være eldre enn tre måneder. Sett gassreguleringen midt i mellom lav og høy. Still choken på full. Pass på at bensinkranen er åpnet. (steng alltid bensinkranen etter bruk) Trykk tre til fire ganger på "primeren", gummihetten som spruter bensin rett inn i forgasseren, og skru på tenningen. Start med startknapp/ Evnt benytt startsnor, dra den så mye ut til du kjenner motstand. La snoren gå sakte tilbake og trekk den så raskt ut igjen. Gjenta prosedyren noen ganger til hvis motoren ikke starter. Rens tennpluggen: Sjekk at tennplugg er ren og ikke våt og full av sot. Tørk av/bruk en stålbørste og fjern eventuell sot fra elektrodene. Sjekk gnist. Bytt om mulig tennplugg disse passer: F7RTC, Denso W20EPR, Champion RN9YC, Bosh W7DTC. Forgasser: Dersom startproblemet vedvarer kan det være aktuelt å rense forgasser. Sjekk om motor starter vha. startgass. Dersom den gjør dette er det mest sannsynlig tilgangen på bensin som er problemet. Startmotor: Kjør aldri startmotor mer enn 5-10 sek pr. forsøk og la den få sjanse til å kjøle seg ned. Resultatet av feil bruk er at startmotor skades. Fremdrift: Differensialsperre: Din freser er utstyrt med differensialsperrrer på hvert hjul. disse benyttes til å bedre fremkommeligheten/lette manøvreringen av fresen når man skal snu eller trille fresen. NB! Er begge sperrer utkoblet går ikke fresen fremover eller bakover. Fremdrift: Dersom snøfreser ikke beveger seg frem eller tilbake slik du ønsker kan årsaken til problemet være for slapp tilkoblingswire eller utslitt gummi friksjonshjul. Gummi på friksjonhjulet kan slites unormalt mye dersom vaier er for slapt innstilt. Du kan enkelt stramme vaier for fremdrift på høyre håndtak prøv deg trinnvis frem. Justering av vaiere: Din freser benytter friksjonshjul teknologi(clutch) dvs at når du trykker ned dødmannshåndtaket presses svinghjulet på motoren inntil friksjonshjulet som driver hjulene. Dersom vaier ikke er justert stramt nok, blir det ikke nok kontakt mellom svinghjulet og friksjonshjulet og da vil ikke maskinen få fremdrift. (dette er en del av monteringen å sjekke at denne er riktig justert)

28 Brytepinner: Brytepinnene kalles også skjærebolter, låser innmaterskovlen til akslingen som driver den. Dersom en stein, plankebit eller isklump hindrer skovlen å dreie rundt, skal brytepinnene ryke og skovlen frigjøres. Om du ikke har originale brytepinner å sette inn, men prøver med erstatninger som spiker, maskinskruer osv. risikerer du at giret som driver skovlen blir ødelagt. Jevnlig vedlikehold: Din snøfreser fungerer best om du jevnlig vedlikeholder den. Ikke la den stå ute i vær og vind året rundt uten presenning. Unngå salt. Sørg for å smøre alle bevegelige deler som vaiere, utkaster tut/sveiv (vannfast grease) og fyll grease på smørenippel på maskinenes venstre side(for beltedrevet freser monteres nippel på bare under smøring slik at den ikke står i veien for tilte pedalen). Reservedeler: Reservedeler forbruk/slitasje - kan skaffes hos din forhandler og dekkes ikke av garanti. Det kan være greit å ha noe ekstra deler i reserve slik at man ikke står uten mulighet til å reparere når snøen laver ned. Eks.: Tennplugger og brytepinner Service & reparasjon: Dersom din maskin trenger verkstedbesøk gjør du følgende: Du må selv bringe maskinen til nærmeste lokale motorverksted eller forhandler. Er problemet relatert til garantiforhold dekker forhandler dette - skyldes problemet brukerfeil eller slitasje, dekkes dette av kunden selv. Trengs det reservedeler skaffes dette fra forhandler.

29 Justering stag / vaiere Maskinens fremdrift kan justeres vha av staget som går fra gearspak til maskinenes bakside eller vaier som går fra høyre dødmannsgrep. Dette er en del av monteringen og vedlikehold. Dersom maskinen ikke beveger seg fremover sjekk at differensial på hvert hjul er innkoblet. Justere evnt. vaier som går fra høyre dødmannsgrep. Denne vaier må strammes dvs. gjøres kortere vha. justering. Se skisser: Skisse over maskinens clutchsystem:

30

31 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel.

Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. Hurtigveiledning for justering av gir og bremser på deres sykkel. 2 Innholdsfortegnelse Justere bremser 4 Justere kjede gir bak....6 Justere gir foran...9 3 Justere bremser Den mest vanlige bremsetypen

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 305 Cycle BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 305 Cycle BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstrukser: ADVARSEL: For å forhindre skader og ulykker, les gjennom instruksjonene nøye før du tar i bruk sykkelen 1. Denne sykkelen er kun beregnet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

SPINNER S7. Brukerveiledning

SPINNER S7. Brukerveiledning SPINNER S7 Brukerveiledning Sikkerhetsinstrukser Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer