1. Generelt EC Overensstemmelseserklæring Maskinens bruksområder Merker på maskinen Merkeplater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generelt...4 1.1 EC Overensstemmelseserklæring...4 1.2 Maskinens bruksområder...5 1.3 Merker på maskinen...5 1.4 Merkeplater...5 1."

Transkript

1

2 1. Generelt EC Overensstemmelseserklæring Maskinens bruksområder Merker på maskinen Merkeplater Merkeplater for den elektriske driften Sikkerhetsanvisninger Støy og vibrasjon Brukerens ansvar Driftsforhold Maskinens vekt uten emballasje Garantivilkår Mottak og montering av maskinen Løfte maskinen Transportoppsett og utpakking Inspeksjon ved mottak Maskinens hoveddeler Klargjøre maskinen for drift og transport Forlengelsesbord Regulere lengdebegrenseren Sette transportøren i arbeidsstilling Sette transportøren i transportstilling Beskrivelse av vedmaskinens funksjon Elektrisk drift, oppstart og nødstopp Manøvrering av maskinen Bruk av vedmaskinen, kapping av ved Manøvrering av kappsagen, før kapping Under kapping Plassere treet på bordet Kappe veden Kapping av den siste vedkubben Mating av den siste kubben for kløyving Problemer under kapping og korrigerende tiltak Bruk av vedmaskinen - kløyving av veden Kløyvesylinder Kløyvekiler Høyderegulering av kløyvekilen Problemer under kløyveoperasjonen og korrigerende tiltak Trygg omkløyving av veden Vedlikehold av maskinen Løsgjøring av kappsagbladet Skjerpe bladet, blad i hardmetall Skjerpe bladet, blad i hardmetall Stramme kileremmer, vinkelgir/midtaksel Stramme kileremmer, midtakse/ sagbladakselen Bytte ut kileremmer, vinkelgir/midtaksel, bilde Bytte ut kileremmer, midtaksel/sagbladaksel Stramme transportørbåndet Bytte ut transportørbåndet Skifte olje på vinkelgiret Skifte hydraulikkolje Smøre maskinen

3 6.13 Stramme transportørkjedet, illustrasjon Rengjøre transportøren Vaske maskinen Oppbevaring av maskinen Vedlikeholdsplan Problemer og korrigerende tiltak

4 1. Generelt 1.1 EC Overensstemmelseserklæring Direktiv 98/37/EY Produsent: Lahdentie 9 Produkt: Modell: Ylistaron Terästakomo Oy FIN YLISTARO Finland PALAX Power vedmaskin med transportør Palax Power 100 S Maskinen oppfyller alle krav definert i EUs maskindirektiv 98/37/EY med tillegg, samt alle krav definert i de nasjonale bestemmelsene som direktivet iverksettes gjennom. Følgende harmoniserte standarder ble brukt under fremstillingen. Drift: Maskinen kan drives av traktorens kraftuttak, en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor Modeller: TR Traktordrevet med eget hydraulikksystem SM Elmotordrevet Følgende standarder og anvisninger er brukt ved fremstilling av maskinen SFS-EN Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner. Sirkelsager. Del 3 Nedoverkappende kappsager og nedoverkappende sager/sirkelsagbenker SFS-EN SFS-EN SFS- EN A1 SFS- ISO EN 982 Informert instans: Landbruks- og skogsmaskiner. Sikkerhet for tømmerkløyvere. Del 1 Kilekløyvere Elektrisk utstyr for maskiner. Grunnbegreper, generelle konstruksjonsprinsipper. Sikkerhetsskilt og fareskilt. Hydraulikk Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik DPLF Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e.v. Weisenstrase 70/ Kassel Ylistaron Terästakomo Oy Jaakko Viitamäki Administrerende direktør 4

5 1.2 Maskinens bruksområder Vedmaskinen med transportør skal brukes til å fremstille ved fra rundtømmer. Maskinen må ikke brukes til andre formål. Maksimal trestørrelse: Kappekapasitet, treets maksimale diameter er om lag 40 cm. Avhengig av matebordet er den lengste tillatte emnelengden for treet m. 1.3 Merker på maskinen Informasjonsbilder Informasjonsbilder for manøverspakene, for kapping og kløyving, maskinens rotasjonsretning, turtallområde, anbefalinger for bruk av vernebriller og hørselsvern. Varselskilter Varselskilt for kappsagbladet, varselskilt med gule og sorte striper som advarer om faren for å bli klemt fast øverst på transportøren. 1.4 Merkeplater Produsentens navn og adresse. Maskinens typebetegnelse. Maskinens totalvekt 1850kg. Diameter på rundsagbladet mm, hull 40 mm. Høyeste tillatte omdreiningshastighet 1000 o/min. Hydraulikk, maks 200 bar Serienummer og produksjonsår. Merkeplatene sitter bak på bladkabinettet. 1.5 Merkeplater for den elektriske driften Trefasemotor Spenning 230 / 380 V eller 380 / 600 V. Spenningen kan variere fra land til land. Effekt 15 kw. 5

6 1.6 Sikkerhetsanvisninger Bruk alltid vernebriller og hørselsvern. Bruk ikke løstsittende eller hengende klær. Hold arbeidsplassen fri for fremmedelementer. Bruk aldri maskinen innendørs, risiko for støving. Bruk kun maskinen når det er tilstrekkelig arbeidslys. Forsikre deg om at det ikke er uvedkommende personer innenfor arbeidsområdet. Maskinen skal kun brukes av én person. Maskinen skal kun brukes til vedproduksjon. Under kapping må du forsikre deg om at treet alltid støttes mot kappebordets støtterulle og materulle ved kappepunktet: fare for at treet kan rotere! Vær spesielt forsiktig ved kapping av skjeve trær og trær med mye kvist, da treet som et resultat av feilaktig kapping kan snurre rundt eller vri sagbladet slik at bladet sprekker eller revner. Uforsiktighet under kapping kan medføre alvorlig fare. Maskinen må alltid stanses før vedlikeholdsarbeid kan utføres. Påse alltid at strømledere er intakte. Løft alltid forlengelsesbordet til øverste stilling og lås det før transportering. Sikkerhetsutstyr må aldri fjernes fra maskinen. Husk at du selv er ansvarlig for eventuell ulykke som måtte oppstå dersom sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen. Still alltid maskinen og transportøren i arbeidsstilling før maskinen startes. 1.7 Støy og vibrasjon A-belastet lydtrykknivå ved arbeidsplassen er 87,5 db (A), og lydeffektnivået er 102,0 db (A). Vibrasjonsverdiene overstiger ikke 2,5 m/s Brukerens ansvar Maskinen skal kun brukes til vedproduksjon. Alt sikkerhetsrelatert utstyr i maskinen er nødvendig for at tilstrekkelig sikkerhet skal kunne garanteres. PALAX er en svært trygg maskin forutsatt at de angitte instruksjonene følges, at vedlikeholdsrutinene utføres regelmessig og at arbeidet utføres uten hastverk. Brukeren har ansvar for å sikre at alt sikkerhetsutstyr fungerer feilfritt, og for at maskinen vedlikeholdes regelmessig. Brukeren har ansvar for å sikre at ingen utsettes for fare. Maskinens konstruksjon må ikke endres. Husk at du som bruker selv er ansvarlig for ulykke som måtte oppstå dersom sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen. 1.9 Driftsforhold Bruk aldri maskinen innendørs, risiko for støving. Bruk kun maskinen når det er tilstrekkelig arbeidslys. Påse at ingen uvedkommende, og spesielt ikke barn, oppholder seg innenfor driftsområdet. Det anbefales å anskaffe eller lage et egnet stativ for langved som skal behandles, slik at trærne blir ferdige på nivå med vedmaskinens matebord. Da unngår du unødige løft, og arbeidet vil gå mye raskere. Plasser alltid maskinen rett og på så jevnt underlag som mulig. Passende driftstemperatur er fra om lag - 20 til +30 grader celsius. Med unntak av ovennevnte er det ingen andre værforhold som begrenser bruken av maskinen. 6

7 1.10 Maskinens vekt uten emballasje Vedtransportøren er inkludert i vektangivelsene Maskin Type Produkt nr Vekt/kg Serienr. Palax Power 100 S SM 100xxxxxx Garantivilkår Garantitiden er inntil 12 måneder etter kjøpsdato. Garantien dekker Deler som er blitt skadet under normal drift av maskinen på grunn av materialdefekter eller mangelfull utførelse Rimelige reparasjonskostnader for skaden i henhold til kjøpsavtalen. En ny del som erstatning for den defekte delen. Garantien dekker ikke Skader som måtte oppstå på grunn av normal slitasje, feilaktig bruk eller manglende vedlikehold. Kappsagblad, kileremmer og olje. Feil på maskinen som har oppstått på grunn av endringer som kjøper selv har utført eller latt andre utføre, og som har påvirket maskinen på en slik måte at maskinen ikke lenger kan anses å være i overensstemmelse med den opprinnelige konstruksjonen. Andre utgifter eller erstatningskrav som måtte oppstå på grunn av ovennevnte. Eventuelle påløpte reisekostnader på grunn av reparasjoner som dekkes av garantien. Garantien for deler som er byttet ut i løpet av garantiperioden, opphører samtidig som garantien for maskinen. Ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål om garantien. 7

8 2.0 Mottak og montering av maskinen 2.1 Løfte maskinen Bilde 1 Maskinen kan løftes med gaffeltruck fra begge sider. Det er styreskinner for truckgafler under chassiset. Det finnes også en løftehempe ved maskinrammens øvre del for løft av maskinen. 2.2 Transportoppsett og utpakking Maskinen leveres nesten ferdig montert og med transportøren tilkoblet. Forlengelsesbordet for matetransportøren og vedtransportøren er i transportstilling. Vinkelgiret er fylt med girolje. 2.3 Inspeksjon ved mottak Kontroller leveransen umiddelbart. Hvis du ser at produktet er blitt skadet under transport, noter det på fraktseddelen og kontakt transportselskapet og forhandleren. 8

9 2.4 Maskinens hoveddeler Bilde 2 1. Matetransportør og forlengelsesbord 2. Hydraulisk uttak for matebord 3. Manøverspaker for innstilling av maskinen 4. Manøverspake, utløsning av kløyvesylinderen 5. Manøverspake, hydraulisk kontroll av kappsagen og matestransportøren, samt automatisk start av kløyvesylinderen 6. Måleskive for Palax Optimi-systemet 7. Løftevinsj for transportøren Bilde 3 8. Vedholder 9. Kappelengdebegrenseren 10. Støteskive 11. Kløyverenne 12. Kløyvekiler 13. Gitter 14. Fallplate 9

10 Bilde Manøvrering av matebord 16. Fallplate 17. Innstilling av kappelengde 18. Høyderegulering av kløyvekile 19. Avlemping fra vedholderen 20. Automatstyring av kløyvesylinderen 21. Multifunksjonsspake - Manøvrering av maskinens hovedfunksjoner 10

11 2.5 Klargjøre maskinen for drift og transport 2.6 Forlengelsesbord Dra i festeanordningens håndtak, sving forlengelsesbordet (bilde 5) til arbeidsstilling og plasser støttefoten i sporet. Bilde Regulere lengdebegrenseren Bilde 6 Power 100S er utstyrt med en spesiell Palax Optimi-kappelengderegulering, hvor kløyvesylinderens slaglengde kan reguleres i samsvar med den ønskede kappelengden. Kappelengden reguleres hydraulisk med manøverspaken i midten på manøverspakesystemet med hjelp av måleskiven på høyre kant av maskinens hovedramme (bilde 5). 11

12 2.8 Sette transportøren i arbeidsstilling Bilde 7 Trekk ned transportøren med støtte fra vinsjtauene og nebbehjulet. Fjern transportørkjedens holder fra transportørens underside. Bilde 8 Senk transportøren ned med vinsjen og fest den rett ved hjelp av saksesplinter. Lag et slingringsmonn for låsen med låstappene. Anbefalt slingringsmonn er ca 0,5 1mm. 12

13 Bilde 9 Reguler høyden til transportøren slik at du får bekvem arbeidshøyde. ADVARSEL! Forsikre deg om at det ikke er uvedkommende under transportøren når du regulerer høyden. Hold alltid fast i vinsjhåndtaket når du regulerer transportørens høyde. 2.9 Sette transportøren i transportstilling Senk ned transportøren ved hjelp av vinsjen slik at nebbehjulet treffer marken. Sett transportørkjedens holder på plass. Fjern transportørens låsesplinter. Løft transportøren opp mot transportørens støtte. 13

14 3.0 Beskrivelse av vedmaskinens funksjon 3.1 Elektrisk drift, oppstart og nødstopp Motorens utgangseffekt er 15 kw, og turtallet er 1500 rpm. Maskinen er utstyrt med en startmekanisme med en nødstoppbryter. Alle elektriske installasjoner er ferdigmonterte. I 380 V-systemet er sikringsstørrelsen 35 A treg. Skjøteledningen må ha et tverrsnitt på 6 mm 2. Når maskinen tas i bruk må rotasjonsretningen kontrolleres. Hvis sirkelsagen roterer i feil retning, kan du for eksempel bytte om de to faseledningene i pluggen. Hvis du ikke er sikker på hvordan dette gjøres, bør du overlate det til en fagperson. Maskinen er utstyrt med automatisk stjernetriangel-start. Nødstopp av maskin som drives av elektrisk motor Nødstoppfunksjonen aktiveres når du trykker inn nødstoppbryteren. Knappen nullstilles ved at du trekker den opp. MERK! Dersom en maskin som drives av en elektrisk motor, brukes i temperaturer under -15 grader celsius, anbefales det å bruke hydraulikkolje som er mindre tyktflytende, som for eksempel flergradsolje av typen ISO VG22S eller syntetisk hydraulikkolje, ettersom maskiner med elektrisk drift bruker maksimalt turtall helt fra oppstart. 4.0 Manøvrering av maskinen Kapping, start av kløyving og matetransportørens bevegelser betjenes hydraulisk med én spake. Når manøverspaken står i nøytral stilling, blir kløyvesylinderen og matetransportørens motor uten trykk. Føre matetransportøren fremover For å føre tømmerstokken fremover, skyver du spaken oppover og mot høyre. Føre matetransportøren bakover For å føre tømmerstokken bakover, skyver du spaken oppover og mot venstre. Kappe veden Skyv spaken nedover for å få kappsagbladet til å utføre en arbeidssyklus og kappe veden. Skyv spaken oppover for å heve kappsagbladet. Kløyvesyklusen starter automatisk når sagbladet heves. 4.1 Bruk av vedmaskinen, kapping av ved Maskinen skal kun brukes av én person. La aldri maskinen være uten tilsyn, da den er svært lett å starte. 4.2 Manøvrering av kappsagen, før kapping Tørk av eventuelt beskyttende smørefett fra det nye rundsagbladet. Det vil fort samle seg kvae på et fettete sagblad, noe som vil føre til at bladet blir varmt, mister spenningen og forandrer form. 14

15 4.3 Under kapping Vær forsiktig og hold alltid hendene langt unna sagbladet. Stans aldri sagbladet ved å trykke det mot treet. Under kappeoperasjonen må du forsikre deg om at treet alltid støttes mot kappebordets støtterulle ved kappepunktet. 4.4 Plassere treet på bordet Plasser stokken på bordet slik at den alltid støtter mot veggen bak transportøren. Ellers kan stokken bevege seg under kappingen. Kapp ikke svært skjeve trær. ADVARSEL! Kappekraften kan få skjeve trær til å vri seg på bordet, noe som kan føre til at bladet vrir seg så mye at det knekker. 4.5 Kappe veden Dra hydraulikkventilens manøverspak nedover for å senke kappsagbladet og kappe veden. Vær spesielt forsiktig når du kapper skjeve trær og trær med mye kvist. 4.6 Kapping av den siste vedkubben Bilde 10 Følg alltid med på den gjenværende stokkens lengde. Om du tenker å kappe f. eks. 30 cm lange biter, bør du kappe et utjevningsstykke senest når den gjenværende vedlengden er 2 ganger kappelengden (i dette eksemplet 2 x 30 cm). Slik er du sikker på at den siste biten ikke er for kort, ettersom vedholderen (bilde 3) ikke kan hindre stokken fra å svinge mot sagbladet. Om stokken svinger mot sagbladet, kan den ødelegge sagbladet. 15

16 4.7 Mating av den siste kubben for kløyving Kapp den siste biten bortenfor kanten på fallplaten (bilde 3) og la kubben falle derfra videre til kløyverennen for kløyving (bilde 4, spake 16). Da starter du kløyvingen manuelt (bilde 4, spake 20) etter først å ha kontrollert at kubben har falt i riktig stilling. Det finnes en måleskive over matetransportøren for å lette kapping av utjevningsbiten. 4.8 Problemer under kapping og korrigerende tiltak Skjeve trær Skjeve trær skal kappes der hvor de bøyer seg. Ved kapping av skjeve trær må du forsikre deg om at tømmerstokken støttes mot støtterullen. Store trær Når kappelyden er svak, er det et tegn på at kappehastigheten og sagbladets omdreininger er korrekte. Hvis kappelyden er høy og skrallende, er det et tegn på at bladet kjører for fort og sagmuggfurene blir tilstoppet. Kontroller turtallet og sagbladets kvasshet. Hvis treet setter seg fast i bladet på grunn av feilaktig kapping, må du stanse maskinen umiddelbart. Inspiser sagbladet før du fortsetter kappingen, og forsikre deg om at det ikke er sprekkdannelser. Dersom sagbladet er skadet, må det ikke brukes til kapping. 5.0 Bruk av vedmaskinen - kløyving av veden 5.1 Kløyvesylinder Maskinen kan utstyres med en kløyvesylinder på enten 9 tonn eller 16 tonn. 5.2 Kløyvekiler Standardkile En 2/6-kile for kløyving av ved i to eller seks deler. Ekstra kiler En kort, rett kile for kløyving av veden i to deler. Hvis kilen er senket, utføres ingen kløyving. En 2/8-kile for kløyving av ved i to eller åtte deler. Krever vanligvis en sylinder på 9 tonn. En 2/12-kile for kløyving av ved i to eller tolv deler. Krever vanligvis en sylinder på 16 tonn. 5.3 Høyderegulering av kløyvekilen Maskinen er utstyrt med et hydraulisk høydereguleringssystem for kilen. Det er mulig å både heve og senke kilen under arbeidet. 16

17 5.4 Problemer under kløyveoperasjonen og korrigerende tiltak Hvis veden setter seg fast: Dersom trærne er store med store grener, kan sylinderkraften bli utilstrekkelig. Hvis treet setter seg fast i kilen, drar du inn sylinderen ved hjelp av håndmanøvreringen. Løft kløyvekilen og forsøk å kløyve på nytt ved hjelp av håndmanøvreringen. I mange tilfeller kan det hjelpe å endre treets stilling. Hvis veden ikke kløyves i det hele tatt, åpner du dekselet og banker løs kubben ved hjelp av en annen vedkubbe. Hvis treet har en stor kvist, snur du om veden og mater den inn med den tykke enden først slik at kvisten splittes. Det er denne metoden som krever minst kraft. Om kubben har falt i kløyverennen i feil posisjon: Om kubben av en eller annen grunn havner i stående stilling etter kappingen, er det mulig å hindre kløyingen ved å dra automatstyrespaken for kløyving (bilde 4, spake 20) framover. Da reiser sagbladet seg normalt, men kløyvingen starter ikke. Om dette har hendt, skal du rette ut kubbens stilling og starte kløyvingen manuelt ved å dra automatstyrespaken for kløyving bakover. 5.5 Trygg omkløyving av veden Hvis du ønsker å fremstille små vedkubber av store tømmerstokker, kan det være du synes at selv vedkubber som er kløyvt, er for store. Ved hjelp av følgende metode kan du trygt kløyve veden i enda mindre kubber. Åpne beskyttelsesdekselet. Plasser for eksempel to vedkubber du vil kløyve, inn i kløyverenna oppå hverandre. Vedkubbene vil holde seg i denne stillingen hvis du slår dem forsiktig mot kilen. Lukk beskyttelsesdekselet. Start kløyvingen med automatstyrespaken. 17

18 6.0 Vedlikehold av maskinen MERK! Maskinen må alltid stanses før vedlikeholdsarbeid kan utføres. 6.1 Løsgjøring av kappsagbladet Bilde 11 Løsne festeskruene til beskyttelsesdekselet, en 13 mm skrunøkkel. Sving det store beskyttelsesdekselet bakover. Skru av sagbladets festemutre med spesialnøkkelen som leveres med maskinen. Høyregjenget, en 36 mm skrunøkkel. Rengjør bladets flenser nøye før du setter bladet på plass igjen. 18

19 6.2 Skjerpe bladet, blad i hardmetall Hardmetallbladet kan skjerpes forsiktig ved hjelp av en diamantfil. Avhengig av stokkenes renhet kan hardmetallbladets skjerpingsintervall være så mye som kubikkmeter. Best skjerperesultat og best holdbarhet for bladet oppnås hvis sagbladet skjerpes med en høvelig slipemaskin og en diamantslipeskive 6.3 Skjerpe bladet, blad i hardmetall Det vil vanligvis ikke oppstå spenningsfeil på hardmetallblader, men spenningsfeil kan forekomme, spesielt hvis det brukes et sløvt sagblad til kapping og bladet blir svært varmt. Overlat forspenning av hardmetallbladet til en fagperson. 6.4 Stramme kileremmer, vinkelgir/midtaksel Palax Power 100S er utstyrt med automatiske remmespennere. 6.5 Stramme kileremmer, midtakse/ sagbladakselen Palax Power 100S er utstyrt med automatiske remmespennere. 6.6 Bytte ut kileremmer, vinkelgir/midtaksel, bilde Løsne den bakre beskyttelsesplaten fra maskinen. Løsne oljepumpens festeflens, 4 stk. M 10 skruer, en 17 mm skrunøkkel. Slakk kileremmene ved å vri spenneren lenger bort. Demonter de gamle kileremmene og bytt dem ut med nye. Frigjør spenneren. Da spennes remmen automatisk til rett spenning. Sett den bakre beskyttelsesplaten på plass igjen. 6.7 Bytte ut kileremmer, midtaksel/sagbladaksel Løsne festeskruene til beskyttelsesdekselet, en 13 mm skrunøkkel. Sving det store beskyttelsesdekselet bakover. Fjern sagbladet. Skru av sagbladets festemutter med spesialnøkkelen som leveres med maskinen, høyrehent gjenge, en nøkkel på 36 mm. Løsne remstrammeren. Bytt ut kileremmene. Rengjør bladets flenser nøye før du setter bladet på plass igjen. Før bladet settes på plass, må du forsikre deg om at låsepinnen som hindrer sagbladet i å rotere, er på plass. Sett på plass beskyttelsesdekselet. 19

20 6.8 Stramme transportørbåndet Bilde 12 Det er strammeskruer for stramming av båndet i enden av matetransportørens forlengelsesbord. Forsikre deg om at båndet beveger seg midt på rullen når du strammer båndet. 6.9 Bytte ut transportørbåndet Bilde 13 Sving matetransportørens forlengingsbord til transportstilling. Frigjør forhøyningsbiten fra den venstre enden ved transportørens nedre kant. Frigjør vedholderens nedre lagerbukk for å kunne svinge vedholderen til siden. Selv om det ikke er slik på bildet, kan den hydrauliske motoren og framdriftsrullen være på plass ved et slikt serviceinngrep. 20

21 6.10 Skifte olje på vinkelgiret Åpne oljepropp og tapp ut den brukte oljen med for eksempel en sugepumpe. Fyll på om lag 0,5 liter ny olje Skifte hydraulikkolje Normal mengde hydraulikkolje er 160 liter. Oljetypen bør være ISO VG 32, for eksempel Univis 32, SHELL Tellus 32, NESTE HYDRAULI 32 eller tilsvarende. Ved kontinuerlig arbeid i høye temperaturer brukes ISO VG46. Dersom en maskin som drives av en elektrisk motor, brukes i temperaturer under -15 grader celsius, anbefales det å bruke hydraulikkolje som er mindre tyktflytende, som for eksempel flergradsolje av typen ISO VG 22S eller syntetisk hydraulikkolje, ettersom maskiner med elektrisk drift kjører på full hastighet helt fra oppstart. Vær spesielt nøye med rensligheten ved oljeskift ettersom oljen må være helt ren for at maskinen skal fungere feilfritt Smøre maskinen Smøreintervall om lag 50 timer og alltid på slutten av en arbeidssesong hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Da vil lagrene bli helt fylt med nytt smørefett, noe som gir dem effektiv beskyttelse mot fukt og korrosjon. Kulelagrene på den øverste enden av transportøren, matebordet og manøverspakene i tillegg til de kuleformede glidelagrene på sagbladspaken. Smøreintervall om lag 200 timer og alltid på slutten av en arbeidssesong hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Da vil lagrene bli helt fylt med nytt smørefett, noe som gir dem effektiv beskyttelse mot fukt og korrosjon. Matebordets støtterulle og leddene på hjelpebordet må smøres hver uke. Hydraulikkventilenes spoleender må smøres hvert år. Når du åpner spolens sperreende, må du kun åpne beskyttelsesdekselet. Mens beskyttelsesdekselet er demontert, må ikke spolen røres, da kulene inni sperrehylsene lett kan falle ut og bli borte. Spray rikelig med smøreolje av CRC-type på spolens sperreende, og sett på plass dekselet. Samme type smørefett brukes på leddhodene som på kulelagrene Stramme transportørkjedet, illustrasjon Transportøren drives hydraulisk og er utstyrt med automatisk kjedestramming. MERK! Når du setter transportøren i arbeidsstilling, må du kontrollere at kjedet går midt på strammerullen ved den nedre enden Rengjøre transportøren Hold transportøren ren for å sikre at den fungerer problemfritt. Det er spesielt viktig å rengjøre transportøren om vinteren og på slutten av bruksperioden. Transportøren kan også vaskes med en høytrykksrenser Vaske maskinen Vask maskinen en gang imellom med en høytrykksrenser. Dette er spesielt viktig hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Smør maskinen etter vask. Merk. Ikke rett vannstrålen mot elektrisk utstyr eller lagre. 21

22 6.16 Oppbevaring av maskinen Maskinen skal brukes utendørs, men for å unngå korrosjon og funksjonsfeil anbefales det å oppbevare den under tak eller innendørs hvis den skal stå ubrukt i en lengre periode. 7.0 Vedlikeholdsplan Objekt Oppgave Daglig Serviceintervall timer Vinkelgir Kontroll bytte bytte 1000 Hydraulikkolje Oljefilter Kontroll 1 bytte 2 bytte Kontroll 1 bytte 2 bytte X Material/tilbehør SAE l sugetømming Hydraulikkolje (x) ISO VGA 32 FIO 60/ Alle kulelagre Smøring 50 Kulelager Vaselin Alle spaker Smøring X Smøreolje Maskin Rengjøring X X) Ved kontinuerlig drift i høye temperaturer ISO VG 46. Elektrisk motordrift i lave temperaturer, temperatur under -15 C, ISO VG 22 S multigrade-olje 8.0 Problemer og korrigerende tiltak Problem Årsak Oppgave Kappsagens hastighet reduseres 1. Sløvt blad 1. Skjerp sagbladet under kapping Kappsagbladet blir ustabilt etter kort tid med kapping 1. Bladet er sløvt og blir varmt og mister spenningen 1. Skjerp sagbladet og sjekk spenningen Bladet hviner 1. Turtallet er for høyt, maks 1000 rpm 2. En sprekk i 1. Redusere turtallet 2. Ikke bruk maskinen sagbladet Sagbladet roterer i feil retning Gal faserekkefølge på den Bytt om de to faseledningene Den elektriske motoren stanser lett. elektriske motoren 1. Sløvt blad 2. Termoreleet er galt innstilt 1. Skjerp sagbladet 2. Tilbakestill termoreleet 22

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

Brukerhåndbok Palax Power 70 Palax Power 70 s - Traktordrift - Elmotordrift

Brukerhåndbok Palax Power 70 Palax Power 70 s - Traktordrift - Elmotordrift rukerhåndbok Palax Power 70 Palax Power 70 s - Traktordrift - Elmotordrift NO Serienummer Produksjonsår PLX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLND Tfn. +358 6 4745100 Fax. +358 6 4740790 www.palax.fi Ohjekirja_70_70s_v3_06_NO

Detaljer

PALAX VEDMASKINMODELLER

PALAX VEDMASKINMODELLER COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX VEDMASKINMODELLER Felles egenskaper Vedtransportør En felles egenskap hos alle maskiner er den omkonstruerte 4,3 m lange og 0,2 m brede vedtransportøren.

Detaljer

PALAX VEDMASKINMODELLER

PALAX VEDMASKINMODELLER COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX VEDMASKINMODELLER Felles egenskaper Vedtransportør En felles egenskap hos alle maskiner er den omkonstruerte 4,3 m lange og 0,2 m brede vedtransportøren.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

INSTRUKSJONS- MANUAL. PALAX KS 50s traktordrevet eldrevet svingbar transportør på 4,0 m med hydraulikkmotor

INSTRUKSJONS- MANUAL. PALAX KS 50s traktordrevet eldrevet svingbar transportør på 4,0 m med hydraulikkmotor INSTRUKSJONS- MANUAL PALAX KS 50s traktordrevet eldrevet svingbar transportør på 4,0 m med hydraulikkmotor SERIENUMMER PRODUKSJONSÅR Palax Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel +358 6 4745100 Faks

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2015 AGRO TRADERS ble startet allerede i

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Brukerhåndbok Palax Combi M II Traktordrift Elmotordrift Forbrenningsmotordrift Svingbar transportør på 4,3 m med hydraulikkmotor

Brukerhåndbok Palax Combi M II Traktordrift Elmotordrift Forbrenningsmotordrift Svingbar transportør på 4,3 m med hydraulikkmotor Brukerhåndbok Palax Combi M II Traktordrift Elmotordrift Forbrenningsmotordrift Svingbar transportør på 4,3 m med hydraulikkmotor Serienummer Produksjonsår PLX Lahdentie 9 FI- 61400 Ylistaro, FINLND Tfn.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brukerhåndbok Palax KS 35 Ergo Palax KS 35 s Traktordrift Elmotordrift

Brukerhåndbok Palax KS 35 Ergo Palax KS 35 s Traktordrift Elmotordrift Brukerhåndbok Palax KS 35 Ergo Palax KS 35 s Traktordrift Elmotordrift Palax KS 35 Ergo Palax KS 35 s Serienummer Produksjonsår PLX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLND Tfn. +358 6 4745100 Fax. +358

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi

Inspirert av landbruk. Den nye generasjonen. energi Inspirert av landbruk Den nye generasjonen automatiske vedmaskiner autochopper Vegmaskinenes nye generasjon Etter nesten fire års produktutvikling ble den tradisjonelle vedmaskinen en moderne automatisk

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

PALAX VEDMASKINMODELLER

PALAX VEDMASKINMODELLER COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX VEDMASKINMODELLER Felles egenskaper Vedtransportør En felles egenskap hos alle maskiner er den omkonstruerte 4,3 m lange og 0,2 m brede vedtransportøren.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F75E ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK 2 F75E F 50 BRUKSOMRÅDE SWEPAC F75E brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller teglsteinheller ved hageanlegg.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Bruker- veiledning. japa 465 stokkstativ. Brukerveiledning NORSK

Bruker- veiledning. japa 465 stokkstativ. Brukerveiledning NORSK japa 465 stokkstativ Brukerveiledning NORSK Bruker- veiledning VIKTIG! LES BRUKERVEILEDNINGEN GRUNDIG FØR BRUK OPPBEVAR DEN LETT TILGJENGELIG FOR FREMTIDIG BRUK Translation 1 495 1.0-2013 japa 465 stokkstativ

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER

INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF FAX ******************* SAMI VEDKLØYVER IMPORTØR: SISU PRODUKTER A/S INDUSTRIOMRÅDET NORD, 2040 KLØFTA TLF. 63 98 22 00 FAX 63 98 22 55 ******************* SAMI VEDKLØYVER Gratulerer med Deres nye vedkløyver. For sikkerhets skyld og for å oppnå

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150

Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Brukerveiledning Elektrisk båndsag OBT-BS01-150 Båndsag Advarsel! Les denne brukerveiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, for din egen sikkerhet. Forsiktighetsregler Når du tar denne maskinen

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer