1. Generelt EC Overensstemmelseserklæring Maskinens bruksområder Merker på maskinen Merkeplater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generelt...4 1.1 EC Overensstemmelseserklæring...4 1.2 Maskinens bruksområder...5 1.3 Merker på maskinen...5 1.4 Merkeplater...5 1."

Transkript

1

2 1. Generelt EC Overensstemmelseserklæring Maskinens bruksområder Merker på maskinen Merkeplater Merkeplater for den elektriske driften Sikkerhetsanvisninger Støy og vibrasjon Brukerens ansvar Driftsforhold Maskinens vekt uten emballasje Garantivilkår Mottak og montering av maskinen Løfte maskinen Transportoppsett og utpakking Inspeksjon ved mottak Maskinens hoveddeler Klargjøre maskinen for drift og transport Forlengelsesbord Regulere lengdebegrenseren Sette transportøren i arbeidsstilling Sette transportøren i transportstilling Beskrivelse av vedmaskinens funksjon Elektrisk drift, oppstart og nødstopp Manøvrering av maskinen Bruk av vedmaskinen, kapping av ved Manøvrering av kappsagen, før kapping Under kapping Plassere treet på bordet Kappe veden Kapping av den siste vedkubben Mating av den siste kubben for kløyving Problemer under kapping og korrigerende tiltak Bruk av vedmaskinen - kløyving av veden Kløyvesylinder Kløyvekiler Høyderegulering av kløyvekilen Problemer under kløyveoperasjonen og korrigerende tiltak Trygg omkløyving av veden Vedlikehold av maskinen Løsgjøring av kappsagbladet Skjerpe bladet, blad i hardmetall Skjerpe bladet, blad i hardmetall Stramme kileremmer, vinkelgir/midtaksel Stramme kileremmer, midtakse/ sagbladakselen Bytte ut kileremmer, vinkelgir/midtaksel, bilde Bytte ut kileremmer, midtaksel/sagbladaksel Stramme transportørbåndet Bytte ut transportørbåndet Skifte olje på vinkelgiret Skifte hydraulikkolje Smøre maskinen

3 6.13 Stramme transportørkjedet, illustrasjon Rengjøre transportøren Vaske maskinen Oppbevaring av maskinen Vedlikeholdsplan Problemer og korrigerende tiltak

4 1. Generelt 1.1 EC Overensstemmelseserklæring Direktiv 98/37/EY Produsent: Lahdentie 9 Produkt: Modell: Ylistaron Terästakomo Oy FIN YLISTARO Finland PALAX Power vedmaskin med transportør Palax Power 100 S Maskinen oppfyller alle krav definert i EUs maskindirektiv 98/37/EY med tillegg, samt alle krav definert i de nasjonale bestemmelsene som direktivet iverksettes gjennom. Følgende harmoniserte standarder ble brukt under fremstillingen. Drift: Maskinen kan drives av traktorens kraftuttak, en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor Modeller: TR Traktordrevet med eget hydraulikksystem SM Elmotordrevet Følgende standarder og anvisninger er brukt ved fremstilling av maskinen SFS-EN Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner. Sirkelsager. Del 3 Nedoverkappende kappsager og nedoverkappende sager/sirkelsagbenker SFS-EN SFS-EN SFS- EN A1 SFS- ISO EN 982 Informert instans: Landbruks- og skogsmaskiner. Sikkerhet for tømmerkløyvere. Del 1 Kilekløyvere Elektrisk utstyr for maskiner. Grunnbegreper, generelle konstruksjonsprinsipper. Sikkerhetsskilt og fareskilt. Hydraulikk Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik DPLF Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften e.v. Weisenstrase 70/ Kassel Ylistaron Terästakomo Oy Jaakko Viitamäki Administrerende direktør 4

5 1.2 Maskinens bruksområder Vedmaskinen med transportør skal brukes til å fremstille ved fra rundtømmer. Maskinen må ikke brukes til andre formål. Maksimal trestørrelse: Kappekapasitet, treets maksimale diameter er om lag 40 cm. Avhengig av matebordet er den lengste tillatte emnelengden for treet m. 1.3 Merker på maskinen Informasjonsbilder Informasjonsbilder for manøverspakene, for kapping og kløyving, maskinens rotasjonsretning, turtallområde, anbefalinger for bruk av vernebriller og hørselsvern. Varselskilter Varselskilt for kappsagbladet, varselskilt med gule og sorte striper som advarer om faren for å bli klemt fast øverst på transportøren. 1.4 Merkeplater Produsentens navn og adresse. Maskinens typebetegnelse. Maskinens totalvekt 1850kg. Diameter på rundsagbladet mm, hull 40 mm. Høyeste tillatte omdreiningshastighet 1000 o/min. Hydraulikk, maks 200 bar Serienummer og produksjonsår. Merkeplatene sitter bak på bladkabinettet. 1.5 Merkeplater for den elektriske driften Trefasemotor Spenning 230 / 380 V eller 380 / 600 V. Spenningen kan variere fra land til land. Effekt 15 kw. 5

6 1.6 Sikkerhetsanvisninger Bruk alltid vernebriller og hørselsvern. Bruk ikke løstsittende eller hengende klær. Hold arbeidsplassen fri for fremmedelementer. Bruk aldri maskinen innendørs, risiko for støving. Bruk kun maskinen når det er tilstrekkelig arbeidslys. Forsikre deg om at det ikke er uvedkommende personer innenfor arbeidsområdet. Maskinen skal kun brukes av én person. Maskinen skal kun brukes til vedproduksjon. Under kapping må du forsikre deg om at treet alltid støttes mot kappebordets støtterulle og materulle ved kappepunktet: fare for at treet kan rotere! Vær spesielt forsiktig ved kapping av skjeve trær og trær med mye kvist, da treet som et resultat av feilaktig kapping kan snurre rundt eller vri sagbladet slik at bladet sprekker eller revner. Uforsiktighet under kapping kan medføre alvorlig fare. Maskinen må alltid stanses før vedlikeholdsarbeid kan utføres. Påse alltid at strømledere er intakte. Løft alltid forlengelsesbordet til øverste stilling og lås det før transportering. Sikkerhetsutstyr må aldri fjernes fra maskinen. Husk at du selv er ansvarlig for eventuell ulykke som måtte oppstå dersom sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen. Still alltid maskinen og transportøren i arbeidsstilling før maskinen startes. 1.7 Støy og vibrasjon A-belastet lydtrykknivå ved arbeidsplassen er 87,5 db (A), og lydeffektnivået er 102,0 db (A). Vibrasjonsverdiene overstiger ikke 2,5 m/s Brukerens ansvar Maskinen skal kun brukes til vedproduksjon. Alt sikkerhetsrelatert utstyr i maskinen er nødvendig for at tilstrekkelig sikkerhet skal kunne garanteres. PALAX er en svært trygg maskin forutsatt at de angitte instruksjonene følges, at vedlikeholdsrutinene utføres regelmessig og at arbeidet utføres uten hastverk. Brukeren har ansvar for å sikre at alt sikkerhetsutstyr fungerer feilfritt, og for at maskinen vedlikeholdes regelmessig. Brukeren har ansvar for å sikre at ingen utsettes for fare. Maskinens konstruksjon må ikke endres. Husk at du som bruker selv er ansvarlig for ulykke som måtte oppstå dersom sikkerhetsutstyr fjernes fra maskinen. 1.9 Driftsforhold Bruk aldri maskinen innendørs, risiko for støving. Bruk kun maskinen når det er tilstrekkelig arbeidslys. Påse at ingen uvedkommende, og spesielt ikke barn, oppholder seg innenfor driftsområdet. Det anbefales å anskaffe eller lage et egnet stativ for langved som skal behandles, slik at trærne blir ferdige på nivå med vedmaskinens matebord. Da unngår du unødige løft, og arbeidet vil gå mye raskere. Plasser alltid maskinen rett og på så jevnt underlag som mulig. Passende driftstemperatur er fra om lag - 20 til +30 grader celsius. Med unntak av ovennevnte er det ingen andre værforhold som begrenser bruken av maskinen. 6

7 1.10 Maskinens vekt uten emballasje Vedtransportøren er inkludert i vektangivelsene Maskin Type Produkt nr Vekt/kg Serienr. Palax Power 100 S SM 100xxxxxx Garantivilkår Garantitiden er inntil 12 måneder etter kjøpsdato. Garantien dekker Deler som er blitt skadet under normal drift av maskinen på grunn av materialdefekter eller mangelfull utførelse Rimelige reparasjonskostnader for skaden i henhold til kjøpsavtalen. En ny del som erstatning for den defekte delen. Garantien dekker ikke Skader som måtte oppstå på grunn av normal slitasje, feilaktig bruk eller manglende vedlikehold. Kappsagblad, kileremmer og olje. Feil på maskinen som har oppstått på grunn av endringer som kjøper selv har utført eller latt andre utføre, og som har påvirket maskinen på en slik måte at maskinen ikke lenger kan anses å være i overensstemmelse med den opprinnelige konstruksjonen. Andre utgifter eller erstatningskrav som måtte oppstå på grunn av ovennevnte. Eventuelle påløpte reisekostnader på grunn av reparasjoner som dekkes av garantien. Garantien for deler som er byttet ut i løpet av garantiperioden, opphører samtidig som garantien for maskinen. Ta kontakt med din forhandler hvis du har spørsmål om garantien. 7

8 2.0 Mottak og montering av maskinen 2.1 Løfte maskinen Bilde 1 Maskinen kan løftes med gaffeltruck fra begge sider. Det er styreskinner for truckgafler under chassiset. Det finnes også en løftehempe ved maskinrammens øvre del for løft av maskinen. 2.2 Transportoppsett og utpakking Maskinen leveres nesten ferdig montert og med transportøren tilkoblet. Forlengelsesbordet for matetransportøren og vedtransportøren er i transportstilling. Vinkelgiret er fylt med girolje. 2.3 Inspeksjon ved mottak Kontroller leveransen umiddelbart. Hvis du ser at produktet er blitt skadet under transport, noter det på fraktseddelen og kontakt transportselskapet og forhandleren. 8

9 2.4 Maskinens hoveddeler Bilde 2 1. Matetransportør og forlengelsesbord 2. Hydraulisk uttak for matebord 3. Manøverspaker for innstilling av maskinen 4. Manøverspake, utløsning av kløyvesylinderen 5. Manøverspake, hydraulisk kontroll av kappsagen og matestransportøren, samt automatisk start av kløyvesylinderen 6. Måleskive for Palax Optimi-systemet 7. Løftevinsj for transportøren Bilde 3 8. Vedholder 9. Kappelengdebegrenseren 10. Støteskive 11. Kløyverenne 12. Kløyvekiler 13. Gitter 14. Fallplate 9

10 Bilde Manøvrering av matebord 16. Fallplate 17. Innstilling av kappelengde 18. Høyderegulering av kløyvekile 19. Avlemping fra vedholderen 20. Automatstyring av kløyvesylinderen 21. Multifunksjonsspake - Manøvrering av maskinens hovedfunksjoner 10

11 2.5 Klargjøre maskinen for drift og transport 2.6 Forlengelsesbord Dra i festeanordningens håndtak, sving forlengelsesbordet (bilde 5) til arbeidsstilling og plasser støttefoten i sporet. Bilde Regulere lengdebegrenseren Bilde 6 Power 100S er utstyrt med en spesiell Palax Optimi-kappelengderegulering, hvor kløyvesylinderens slaglengde kan reguleres i samsvar med den ønskede kappelengden. Kappelengden reguleres hydraulisk med manøverspaken i midten på manøverspakesystemet med hjelp av måleskiven på høyre kant av maskinens hovedramme (bilde 5). 11

12 2.8 Sette transportøren i arbeidsstilling Bilde 7 Trekk ned transportøren med støtte fra vinsjtauene og nebbehjulet. Fjern transportørkjedens holder fra transportørens underside. Bilde 8 Senk transportøren ned med vinsjen og fest den rett ved hjelp av saksesplinter. Lag et slingringsmonn for låsen med låstappene. Anbefalt slingringsmonn er ca 0,5 1mm. 12

13 Bilde 9 Reguler høyden til transportøren slik at du får bekvem arbeidshøyde. ADVARSEL! Forsikre deg om at det ikke er uvedkommende under transportøren når du regulerer høyden. Hold alltid fast i vinsjhåndtaket når du regulerer transportørens høyde. 2.9 Sette transportøren i transportstilling Senk ned transportøren ved hjelp av vinsjen slik at nebbehjulet treffer marken. Sett transportørkjedens holder på plass. Fjern transportørens låsesplinter. Løft transportøren opp mot transportørens støtte. 13

14 3.0 Beskrivelse av vedmaskinens funksjon 3.1 Elektrisk drift, oppstart og nødstopp Motorens utgangseffekt er 15 kw, og turtallet er 1500 rpm. Maskinen er utstyrt med en startmekanisme med en nødstoppbryter. Alle elektriske installasjoner er ferdigmonterte. I 380 V-systemet er sikringsstørrelsen 35 A treg. Skjøteledningen må ha et tverrsnitt på 6 mm 2. Når maskinen tas i bruk må rotasjonsretningen kontrolleres. Hvis sirkelsagen roterer i feil retning, kan du for eksempel bytte om de to faseledningene i pluggen. Hvis du ikke er sikker på hvordan dette gjøres, bør du overlate det til en fagperson. Maskinen er utstyrt med automatisk stjernetriangel-start. Nødstopp av maskin som drives av elektrisk motor Nødstoppfunksjonen aktiveres når du trykker inn nødstoppbryteren. Knappen nullstilles ved at du trekker den opp. MERK! Dersom en maskin som drives av en elektrisk motor, brukes i temperaturer under -15 grader celsius, anbefales det å bruke hydraulikkolje som er mindre tyktflytende, som for eksempel flergradsolje av typen ISO VG22S eller syntetisk hydraulikkolje, ettersom maskiner med elektrisk drift bruker maksimalt turtall helt fra oppstart. 4.0 Manøvrering av maskinen Kapping, start av kløyving og matetransportørens bevegelser betjenes hydraulisk med én spake. Når manøverspaken står i nøytral stilling, blir kløyvesylinderen og matetransportørens motor uten trykk. Føre matetransportøren fremover For å føre tømmerstokken fremover, skyver du spaken oppover og mot høyre. Føre matetransportøren bakover For å føre tømmerstokken bakover, skyver du spaken oppover og mot venstre. Kappe veden Skyv spaken nedover for å få kappsagbladet til å utføre en arbeidssyklus og kappe veden. Skyv spaken oppover for å heve kappsagbladet. Kløyvesyklusen starter automatisk når sagbladet heves. 4.1 Bruk av vedmaskinen, kapping av ved Maskinen skal kun brukes av én person. La aldri maskinen være uten tilsyn, da den er svært lett å starte. 4.2 Manøvrering av kappsagen, før kapping Tørk av eventuelt beskyttende smørefett fra det nye rundsagbladet. Det vil fort samle seg kvae på et fettete sagblad, noe som vil føre til at bladet blir varmt, mister spenningen og forandrer form. 14

15 4.3 Under kapping Vær forsiktig og hold alltid hendene langt unna sagbladet. Stans aldri sagbladet ved å trykke det mot treet. Under kappeoperasjonen må du forsikre deg om at treet alltid støttes mot kappebordets støtterulle ved kappepunktet. 4.4 Plassere treet på bordet Plasser stokken på bordet slik at den alltid støtter mot veggen bak transportøren. Ellers kan stokken bevege seg under kappingen. Kapp ikke svært skjeve trær. ADVARSEL! Kappekraften kan få skjeve trær til å vri seg på bordet, noe som kan føre til at bladet vrir seg så mye at det knekker. 4.5 Kappe veden Dra hydraulikkventilens manøverspak nedover for å senke kappsagbladet og kappe veden. Vær spesielt forsiktig når du kapper skjeve trær og trær med mye kvist. 4.6 Kapping av den siste vedkubben Bilde 10 Følg alltid med på den gjenværende stokkens lengde. Om du tenker å kappe f. eks. 30 cm lange biter, bør du kappe et utjevningsstykke senest når den gjenværende vedlengden er 2 ganger kappelengden (i dette eksemplet 2 x 30 cm). Slik er du sikker på at den siste biten ikke er for kort, ettersom vedholderen (bilde 3) ikke kan hindre stokken fra å svinge mot sagbladet. Om stokken svinger mot sagbladet, kan den ødelegge sagbladet. 15

16 4.7 Mating av den siste kubben for kløyving Kapp den siste biten bortenfor kanten på fallplaten (bilde 3) og la kubben falle derfra videre til kløyverennen for kløyving (bilde 4, spake 16). Da starter du kløyvingen manuelt (bilde 4, spake 20) etter først å ha kontrollert at kubben har falt i riktig stilling. Det finnes en måleskive over matetransportøren for å lette kapping av utjevningsbiten. 4.8 Problemer under kapping og korrigerende tiltak Skjeve trær Skjeve trær skal kappes der hvor de bøyer seg. Ved kapping av skjeve trær må du forsikre deg om at tømmerstokken støttes mot støtterullen. Store trær Når kappelyden er svak, er det et tegn på at kappehastigheten og sagbladets omdreininger er korrekte. Hvis kappelyden er høy og skrallende, er det et tegn på at bladet kjører for fort og sagmuggfurene blir tilstoppet. Kontroller turtallet og sagbladets kvasshet. Hvis treet setter seg fast i bladet på grunn av feilaktig kapping, må du stanse maskinen umiddelbart. Inspiser sagbladet før du fortsetter kappingen, og forsikre deg om at det ikke er sprekkdannelser. Dersom sagbladet er skadet, må det ikke brukes til kapping. 5.0 Bruk av vedmaskinen - kløyving av veden 5.1 Kløyvesylinder Maskinen kan utstyres med en kløyvesylinder på enten 9 tonn eller 16 tonn. 5.2 Kløyvekiler Standardkile En 2/6-kile for kløyving av ved i to eller seks deler. Ekstra kiler En kort, rett kile for kløyving av veden i to deler. Hvis kilen er senket, utføres ingen kløyving. En 2/8-kile for kløyving av ved i to eller åtte deler. Krever vanligvis en sylinder på 9 tonn. En 2/12-kile for kløyving av ved i to eller tolv deler. Krever vanligvis en sylinder på 16 tonn. 5.3 Høyderegulering av kløyvekilen Maskinen er utstyrt med et hydraulisk høydereguleringssystem for kilen. Det er mulig å både heve og senke kilen under arbeidet. 16

17 5.4 Problemer under kløyveoperasjonen og korrigerende tiltak Hvis veden setter seg fast: Dersom trærne er store med store grener, kan sylinderkraften bli utilstrekkelig. Hvis treet setter seg fast i kilen, drar du inn sylinderen ved hjelp av håndmanøvreringen. Løft kløyvekilen og forsøk å kløyve på nytt ved hjelp av håndmanøvreringen. I mange tilfeller kan det hjelpe å endre treets stilling. Hvis veden ikke kløyves i det hele tatt, åpner du dekselet og banker løs kubben ved hjelp av en annen vedkubbe. Hvis treet har en stor kvist, snur du om veden og mater den inn med den tykke enden først slik at kvisten splittes. Det er denne metoden som krever minst kraft. Om kubben har falt i kløyverennen i feil posisjon: Om kubben av en eller annen grunn havner i stående stilling etter kappingen, er det mulig å hindre kløyingen ved å dra automatstyrespaken for kløyving (bilde 4, spake 20) framover. Da reiser sagbladet seg normalt, men kløyvingen starter ikke. Om dette har hendt, skal du rette ut kubbens stilling og starte kløyvingen manuelt ved å dra automatstyrespaken for kløyving bakover. 5.5 Trygg omkløyving av veden Hvis du ønsker å fremstille små vedkubber av store tømmerstokker, kan det være du synes at selv vedkubber som er kløyvt, er for store. Ved hjelp av følgende metode kan du trygt kløyve veden i enda mindre kubber. Åpne beskyttelsesdekselet. Plasser for eksempel to vedkubber du vil kløyve, inn i kløyverenna oppå hverandre. Vedkubbene vil holde seg i denne stillingen hvis du slår dem forsiktig mot kilen. Lukk beskyttelsesdekselet. Start kløyvingen med automatstyrespaken. 17

18 6.0 Vedlikehold av maskinen MERK! Maskinen må alltid stanses før vedlikeholdsarbeid kan utføres. 6.1 Løsgjøring av kappsagbladet Bilde 11 Løsne festeskruene til beskyttelsesdekselet, en 13 mm skrunøkkel. Sving det store beskyttelsesdekselet bakover. Skru av sagbladets festemutre med spesialnøkkelen som leveres med maskinen. Høyregjenget, en 36 mm skrunøkkel. Rengjør bladets flenser nøye før du setter bladet på plass igjen. 18

19 6.2 Skjerpe bladet, blad i hardmetall Hardmetallbladet kan skjerpes forsiktig ved hjelp av en diamantfil. Avhengig av stokkenes renhet kan hardmetallbladets skjerpingsintervall være så mye som kubikkmeter. Best skjerperesultat og best holdbarhet for bladet oppnås hvis sagbladet skjerpes med en høvelig slipemaskin og en diamantslipeskive 6.3 Skjerpe bladet, blad i hardmetall Det vil vanligvis ikke oppstå spenningsfeil på hardmetallblader, men spenningsfeil kan forekomme, spesielt hvis det brukes et sløvt sagblad til kapping og bladet blir svært varmt. Overlat forspenning av hardmetallbladet til en fagperson. 6.4 Stramme kileremmer, vinkelgir/midtaksel Palax Power 100S er utstyrt med automatiske remmespennere. 6.5 Stramme kileremmer, midtakse/ sagbladakselen Palax Power 100S er utstyrt med automatiske remmespennere. 6.6 Bytte ut kileremmer, vinkelgir/midtaksel, bilde Løsne den bakre beskyttelsesplaten fra maskinen. Løsne oljepumpens festeflens, 4 stk. M 10 skruer, en 17 mm skrunøkkel. Slakk kileremmene ved å vri spenneren lenger bort. Demonter de gamle kileremmene og bytt dem ut med nye. Frigjør spenneren. Da spennes remmen automatisk til rett spenning. Sett den bakre beskyttelsesplaten på plass igjen. 6.7 Bytte ut kileremmer, midtaksel/sagbladaksel Løsne festeskruene til beskyttelsesdekselet, en 13 mm skrunøkkel. Sving det store beskyttelsesdekselet bakover. Fjern sagbladet. Skru av sagbladets festemutter med spesialnøkkelen som leveres med maskinen, høyrehent gjenge, en nøkkel på 36 mm. Løsne remstrammeren. Bytt ut kileremmene. Rengjør bladets flenser nøye før du setter bladet på plass igjen. Før bladet settes på plass, må du forsikre deg om at låsepinnen som hindrer sagbladet i å rotere, er på plass. Sett på plass beskyttelsesdekselet. 19

20 6.8 Stramme transportørbåndet Bilde 12 Det er strammeskruer for stramming av båndet i enden av matetransportørens forlengelsesbord. Forsikre deg om at båndet beveger seg midt på rullen når du strammer båndet. 6.9 Bytte ut transportørbåndet Bilde 13 Sving matetransportørens forlengingsbord til transportstilling. Frigjør forhøyningsbiten fra den venstre enden ved transportørens nedre kant. Frigjør vedholderens nedre lagerbukk for å kunne svinge vedholderen til siden. Selv om det ikke er slik på bildet, kan den hydrauliske motoren og framdriftsrullen være på plass ved et slikt serviceinngrep. 20

21 6.10 Skifte olje på vinkelgiret Åpne oljepropp og tapp ut den brukte oljen med for eksempel en sugepumpe. Fyll på om lag 0,5 liter ny olje Skifte hydraulikkolje Normal mengde hydraulikkolje er 160 liter. Oljetypen bør være ISO VG 32, for eksempel Univis 32, SHELL Tellus 32, NESTE HYDRAULI 32 eller tilsvarende. Ved kontinuerlig arbeid i høye temperaturer brukes ISO VG46. Dersom en maskin som drives av en elektrisk motor, brukes i temperaturer under -15 grader celsius, anbefales det å bruke hydraulikkolje som er mindre tyktflytende, som for eksempel flergradsolje av typen ISO VG 22S eller syntetisk hydraulikkolje, ettersom maskiner med elektrisk drift kjører på full hastighet helt fra oppstart. Vær spesielt nøye med rensligheten ved oljeskift ettersom oljen må være helt ren for at maskinen skal fungere feilfritt Smøre maskinen Smøreintervall om lag 50 timer og alltid på slutten av en arbeidssesong hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Da vil lagrene bli helt fylt med nytt smørefett, noe som gir dem effektiv beskyttelse mot fukt og korrosjon. Kulelagrene på den øverste enden av transportøren, matebordet og manøverspakene i tillegg til de kuleformede glidelagrene på sagbladspaken. Smøreintervall om lag 200 timer og alltid på slutten av en arbeidssesong hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Da vil lagrene bli helt fylt med nytt smørefett, noe som gir dem effektiv beskyttelse mot fukt og korrosjon. Matebordets støtterulle og leddene på hjelpebordet må smøres hver uke. Hydraulikkventilenes spoleender må smøres hvert år. Når du åpner spolens sperreende, må du kun åpne beskyttelsesdekselet. Mens beskyttelsesdekselet er demontert, må ikke spolen røres, da kulene inni sperrehylsene lett kan falle ut og bli borte. Spray rikelig med smøreolje av CRC-type på spolens sperreende, og sett på plass dekselet. Samme type smørefett brukes på leddhodene som på kulelagrene Stramme transportørkjedet, illustrasjon Transportøren drives hydraulisk og er utstyrt med automatisk kjedestramming. MERK! Når du setter transportøren i arbeidsstilling, må du kontrollere at kjedet går midt på strammerullen ved den nedre enden Rengjøre transportøren Hold transportøren ren for å sikre at den fungerer problemfritt. Det er spesielt viktig å rengjøre transportøren om vinteren og på slutten av bruksperioden. Transportøren kan også vaskes med en høytrykksrenser Vaske maskinen Vask maskinen en gang imellom med en høytrykksrenser. Dette er spesielt viktig hvis maskinen skal stå ubrukt i en lengre periode. Smør maskinen etter vask. Merk. Ikke rett vannstrålen mot elektrisk utstyr eller lagre. 21

22 6.16 Oppbevaring av maskinen Maskinen skal brukes utendørs, men for å unngå korrosjon og funksjonsfeil anbefales det å oppbevare den under tak eller innendørs hvis den skal stå ubrukt i en lengre periode. 7.0 Vedlikeholdsplan Objekt Oppgave Daglig Serviceintervall timer Vinkelgir Kontroll bytte bytte 1000 Hydraulikkolje Oljefilter Kontroll 1 bytte 2 bytte Kontroll 1 bytte 2 bytte X Material/tilbehør SAE l sugetømming Hydraulikkolje (x) ISO VGA 32 FIO 60/ Alle kulelagre Smøring 50 Kulelager Vaselin Alle spaker Smøring X Smøreolje Maskin Rengjøring X X) Ved kontinuerlig drift i høye temperaturer ISO VG 46. Elektrisk motordrift i lave temperaturer, temperatur under -15 C, ISO VG 22 S multigrade-olje 8.0 Problemer og korrigerende tiltak Problem Årsak Oppgave Kappsagens hastighet reduseres 1. Sløvt blad 1. Skjerp sagbladet under kapping Kappsagbladet blir ustabilt etter kort tid med kapping 1. Bladet er sløvt og blir varmt og mister spenningen 1. Skjerp sagbladet og sjekk spenningen Bladet hviner 1. Turtallet er for høyt, maks 1000 rpm 2. En sprekk i 1. Redusere turtallet 2. Ikke bruk maskinen sagbladet Sagbladet roterer i feil retning Gal faserekkefølge på den Bytt om de to faseledningene Den elektriske motoren stanser lett. elektriske motoren 1. Sløvt blad 2. Termoreleet er galt innstilt 1. Skjerp sagbladet 2. Tilbakestill termoreleet 22

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355

Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Brukerveiledning Motorsag GT-ECS02-355 Tekniske data Spenning: 230 V Frekvens: 50 Hz Inngangseffekt: 1600 W Hastighet uten belastning: 11,5 m/s Skaftlengde: 355 mm Bremsetid for kjede:

Detaljer

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970 Ring. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970 Ring Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Bruksanvisning *D1080463-V001* Spaltfix S-350 Spesial D1080463 - - V001. Norsk. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Bruksanvisning Spaltfix S-350 Spesial D080463 - - V00 *D080463-V00* Norsk Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Produsent Produsent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde,

PRESENTASJON NO 1. Kjære kunde, PRESENTASJON NO 1 Kjære kunde, Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter. Vi håper at du blir fornøyd med denne maskinen, og at den svarer til dine forventninger. Denne instruksjonsboken

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En ryddesag, buskrydder eller trimmer som brukes uforsiktig eller feilaktig,

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. K 970, K 970 Rescue. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning K 970, K 970 Rescue Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Hvis maskinen brukes uforsiktig

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 254XP 257 262XP. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 254XP 257 262XP Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL! Motorsager kan være farlige! Uforsiktig

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen.

Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. bruksanvisning Original Bruksanvisningccc Logosol Norwood LumberMate LM29 Bensindrift & Elektrisk drift Les gjennom monteringsanvisningen nøye og forstå innholdet før du bruker sagutrustningen. Art.nr.

Detaljer

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning 335XPT. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning 335XPT Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Symboler SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Motorsager kan være farlige Uforsiktig eller feilaktig bruk

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52)

B28 P. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-52) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 P Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMR435T INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære HONDA-kunde. Gratulerer med ditt valg av HONDA gresstrimmer.

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer