Bruksanvisning DT18 DT18C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning DT18 DT18C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk"

Transkript

1 Bruksanvisning DT18 DT18C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT18, DT18C med tillegg for tilbehør Innledning... 2 Kjære kunde... 2 Bruk... 2 Forsikre maskinen din... 2 God service... 2 Produksjonsnummer... 2 Symboler og klistremerker... 3 Klistremerker og maskinbundne instruksjoner... 3 Plassering av klistremerker... 4 Oversettelse av instruksjonstekster... 5 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Generell bruk... 6 Forberedelser... 8 Kjøring... 9 Forflytting/Transport Oppbevaring Barn Drivstoffsystem Vedlikehold Presentasjon Presentasjon Hoveddeler og betjeningsorganer Motor Skjæreaggregat Ulike knivmuligheter Innstilling av knivenes høyde Kjøring Starte motoren Stoppe motoren Før du setter i gang Sette i gang Avslutte Vedlikehold Vedlikeholdsskjema Bytte av luftfilter Rengjøring av slamkopp Justering av tomgang Tenningssystem Skjæreaggregat Tominuttersregelen Rengjøring og vask Smøring Smøreskjema Generelt Motorolje Oljeskift reduksjonsgir 1: Dybderatt med dybdelås Kniver Dybdespak Håndtak Feilsøking Oppbevaring Vinteroppbevaring Service Tekniske data Koplingsskjema Monteringsanvisninger Montering - leveringsservice Monteringsanvisninger, oppsamlerpose DT Monteringsanvisninger, såenhet SD Tillegg Bruksanvisning for oppsamleren Bruksanvisning for såmaskinen Servicejournal Leveringsservice Etter de første 20 timer Norsk 1

4 Kjære kunde INNLEDNING Takk for at du valgte et Husqvarna gresspleieprodukt. Ved din tillit til oss har du valgt et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen er et verdipapir. Den beskriver din nye Husqvarna-maskin. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Ved å følge dens innhold (bruk, service, vedlikehold osv.) kan du øke maskinens levetid vesentlig og også øke dens bruktverdi. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Hvis du selger din Husqvarna-maskin, må du sørge for å overlate bruksanvisningen til den nye eieren. Bruk Vertikalskjæreren brukes til vertikalskjæring og overflatebehandling av gressplener, dvs. slaghakking, moseriving samt oppsamling av gammelt gress eller mose. Med tilleggsutstyr kan den også brukes til å så gressfrø, både ved anlegg og til komplettering. Forsikre maskinen din Kontakt ditt forsikringsselskap for å kontrollere forsikringen for din nye maskin. Du bør ha heldekkende forsikring for ansvar, brann, skade og tyveri. God service Husqvarnas produkter selges over hele verden og bare gjennom tjenesteytende fagforhandlere. Dette er for at du som kunde skal få den beste support og service. Før produktet ble levert, er maskinen eksempelvis kontrollert og justert av forhandleren din. Når du trenger reservedeler eller support i servicespørsmål, garantisaker osv., henvender du deg til: Denne bruksanvisningen tilhører maskin med produksjonsnummer: Motornummer: Produksjonsnummer Maskinens produksjonsnummer er angitt på et trykt skilt som er festet på maskinens bakre gavlplate. På skiltet er det angitt: Maskinens typebetegnelse (MODEL). Maskinens produksjonsnummer (S/N). Oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer ved bestilling av reservedeler. Motorens produksjonsnummer er stanset inn i veivhuset over oljeavtappingen. Motortypen angis på veivhuset under luftfilteret, men fremgår også av klistremerket på startapparatet. Oppgi disse ved bestilling av reservedeler til motordetaljer. 2 Norsk

5 SYMBOLER OG KLISTREMERKER ADVARSEL! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. VIKTIG INFORMASJON Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Brukes i denne publikasjonen for å gjøre leseren oppmerksom på at det foreligger risiko for personskade, spesielt dersom man ikke følger instruksjonene som gis. Klistremerker og maskinbundne instruksjoner Brukes i denne publikasjonen for å gjøre leseren oppmerksom på at det foreligger risiko for materiellskade, spesielt dersom man ikke følger instruksjonene som gis. Brukes også når man mener det foreligger risiko for feil bruk eller montering Husqvarna logo 2. Modellbetegnelse DT18C 3. Modellbetegnelse DT18 4. Modellbetegnelse SD18 5. Husqvarna krone 6. Høydeinnstilling 7. Viserskive 8. FARE Pass føttene 10. FARE Pass på utkastet 11. Spak 12. Advarsel karbonmonoksid 13. Åpne/Lukk 14. Advarselsliste 15. Advarsel oppsamler 16. VARMT såenhetslokk 17. Europeisk standard for maskinsikkerhet 9. Såtabell Norsk 3

6 Plassering av klistremerker SYMBOLER OG KLISTREMERKER Norsk

7 SYMBOLER OG KLISTREMERKER Oversettelse av instruksjonstekster Klistremerke 9 Såtabell Verdiene er omtrentlige, frømengden avhenger av hastigheten. Raskere kjøring gir mer glissen såing. Preparering av gressplen Klipp gressplenen ned til ca. 1-1,5 cm (1/2"). Du skal ikke vanne før du sår. Fjern laget av gammelt gressklipp. Luft gressplenen med en plenlufter av hullpipetype. Gjødsle gressplenen. Anbefalinger for såing For best mulig resultat, så i to retninger med 45 forskjell. Vann umiddelbart rikelig, deretter middels i dager for å holde jorden fuktig. Etter spiring vannes gresset sporadisk for å fremme rotutviklingen. Klistremerke 12 Advarsel Eksosen fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i den, samt visse maskindeler inneholder eller utskiller kjemikalier som i California anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Klistremerke 14 Viktig informasjon Les og sørg for at du forstår bruksanvisningen før bruk eller vedlikehold. Kontakt din forhandler hvis du trenger en ekstra bruksanvisning. Følg alle sikkerhetsanvisninger, ellers kan du skade deg selv eller andre. Forviss deg om at maskinen er i forskriftsmessig stand før bruk. Behold beskyttelsesanordningene på plass når maskinen brukes. Stans motoren og vent til alle maskinbevegelser har stanset før service, justering eller rengjøring. Ikke kjør motoren i dårlig ventilerte lokaler. Påse at ingen er i nærheten av maskinen før start og under bruk. Hold deg unna skråninger som er for bratte for sikkert arbeid. Fjern kvister, steiner osv. før bruk. Norsk 5

8 SIKKERHETSANVISNINGER Generell bruk Hensikten med denne bruksanvisningen er å hjelpe deg å bruke din Husqvarna-maskin på en sikrere måte samt å gi informasjon om hvordan vedlikehold utføres. Les nøye gjennom bruksanvisningen før du forsøker å bruke maskinen. Hvis du etter å ha lest gjennom bruksanvisningen fortsatt ikke er sikker på at du forstår de sikkerhetsrisikoer som kan være forbundet med bruk, skal du ikke bruke maskinen. Kontakt din forhandler dersom du trenger ytterligere informasjon. Disse sikkerhetsanvisningene tar kun for seg prinsippene for sikker bruk. I sikkerhetsanvisningene er det ikke mulig å beskrive fullstendig hver mulig risikosituasjon som kan oppstå ved bruk av maskinen. Du kan imidlertid selv forebygge ulykker ved å bruke sunn fornuft til enhver tid. ADVARSEL! Maskinens opprinnelige utforming må ikke under noen omstendighet endres uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. Ev. endringer påvirker ikke bare utstyrets yteevne og holdbarhet, men kan også medføre sikkerhetsrisiko for bruker og omgivelser. Egenhendig utførte endringer av maskinens konstruksjon kan frita fabrikanten for ansvar ved eventuell materiell skade eller personskade som kan oppstå som følge av disse. Garantien kan opphøre å gjelde dersom maskinen endres uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. For bestilling av ekstra bruksanvisninger, kontakt din forhandler. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk maskinen før du har lest gjennom denne bruksanvisningen og forstått instruksjonene i den. Alt vedlikeholdsarbeid eller alle justeringer som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen må utføres på et autorisert Husqvarna-verksted. Les gjennom og sørg for at du forstår denne bruksanvisningen før du bruker eller utfører vedlikehold på maskinen. Hvis brukeren ikke kan lese denne bruksanvisningen, er det eierens ansvar å forklare innholdet i den for vedkommende. Les gjennom denne bruksanvisningen før du starter maskinen Følg alle sikkerhetsanvisninger. Hvis du ikke gjør det, kan du skade deg selv eller andre. Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhetsbestemmelser og yrkesmedisinske regler samt trafikkregler må alltid følges. Alle brukere skal læres opp i bruk av maskinen. Eieren er ansvarlig for at brukerne får opplæring. Benytt autorisert Husqvarna-verksted for all service og alle reparasjoner som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen. 6 Norsk

9 SIKKERHETSANVISNINGER Husqvarna originaldeler er konstruert og spesifisert for å holde høy kvalitet og riktig passform for best mulig holdbarhet og levetid. Ut fra sikkerhetssynspunkt skal deler kun byttes ut med Husqvarna originaldeler. Kontroller at alle sikkerhetsklistremerker er på plass. Se kapitlet Symboler og klistremerker. ADVARSEL! Motoren kan bli svært varm. For å unngå brannskader, skal du stanse motoren og vente til alle deler er avkjølt før du berører motoren. Lær deg hvordan du på en sikker måte skal bruke maskinen og betjeningsorganene og lær deg å kjenne igjen sikkerhetsklistremerkene. Bruk kun maskinen til såing og vertikalskjæring av gressplener. Den er ikke ment til noe annet bruk. Kontroller at maskinen er i forskriftsmessig stand før du bruker den, se kapitlet Vedlikehold\Vedlikeholdsskjema. Bruk maskinen kun i dagslys eller i andre godt opplyste forhold. Hold maskinen på sikker avstand fra hull og andre ujevnheter i bakken. Vær oppmerksom på andre tenkelige farer. La maskinen kun brukes av voksne som er godt fortrolige med den. Maskinen må ikke brukes eller vedlikeholdes av barn eller personer som ikke er opplært i bruk av den. Lokale forskrifter kan regulere brukerens alder. ADVARSEL! Overeksponering for vibrasjoner kan føre til kretsløpsskader eller nerveskader, spesielt hos personer som har kretsløpsproblemer. Oppsøk lege hvis du merker symptomer som kan være forårsaket av overeksponering for vibrasjon. Eksempler på vanlige symptomer er følelsesløshet, smerte, svakhet i muskler, at huden skifter farge eller at man føler ubehag ved at det stikker. Disse symptomene forekommer som oftest i fingre, hender eller håndledd. Mennesker og dyr kan distrahere deg slik at du mister kontrollen over maskinen. Vær derfor alltid konsentrert og fokusert på oppgaven. Forlat aldri maskinen uten tilsyn med motoren i gang. Påse at det alltid er en annen person i nærheten når du bruker maskinen, slik at du kan tilkalle hjelp dersom en ulykke skulle inntreffe. Maskinen er testet og godkjent kun med utstyr levert eller anbefalt av fabrikanten. Norsk 7

10 SIKKERHETSANVISNINGER Forberedelser Sørg for at du alltid har førstehjelpsutstyr for hånden når du bruker maskinen. Påse at ingen befinner seg nær maskinen når du starter motoren, kopler inn driften eller kjører. Påse at dyr og personer befinner seg på sikker avstand fra maskinen. ADVARSEL! Vertikalskjærer utstyrt med oppsamler må ikke brukes uten oppsamlerpose. Det er risiko for steinsprang, øyeskader og innånding av forurenset luft. Fjern gjenstander som steiner, leker, ståltråder osv. som kan fanges opp av maskinens bevegelige deler og slynges av sted. Finn og marker alle faste gjenstander i bakken, som spredere, stolper, vannventiler, sokler for tørkestativ osv. Kontroller spesielt at det ikke er noen skjulte el-kabler eller liknende i gressplenens overflatesjikt. Kjør rundt disse gjenstandene under drift. Kjør aldri med hensikt over fremmedlegemer. Påse at alle beskyttelsesplater og beskyttelsesdeksler sitter på plass og er intakte når maskinen brukes. Vær oppmerksom på at klær, langt hår og smykker kan sette seg fast i bevegelige deler Bruk aldri maskinen barbent. Bruk alltid vernesko eller vernestøvler med sklibeskyttelse og helst med tåhette av stål. Bruk godkjent hørselsvern ved drift. Spør din forhandler etter godkjent hørselsvern. Vertikalskjærer utstyrt med oppsamler må ikke brukes uten oppsamlerpose. Det er risiko for steinsprang, øyeskader og innånding av forurenset luft. ADVARSEL! Bruk alltid godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr når du bruker maskinen. Vernetøy og verneutstyr kan ikke eliminere risikoen for ulykker, men ved å bruke riktig tøy og riktig utstyr kan du kanskje redusere omfanget av ev. skader dersom en ulykke skulle inntreffe. Spør din forhandler om hva som anbefales av godkjent vernetøy og godkjent verneutstyr Norsk

11 SIKKERHETSANVISNINGER Kjøring Bruk ikke maskinen i skråninger som heller mer enn 20. Vi anbefaler at skråninger bearbeides på tvers og ikke ovenfra og ned. På den måten blir resultatet mer enhetlig. La ikke maskinen bli stående i en skråning uten tilsyn. Bruk ikke maskinen hvis du er trett, hvis du har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler eller hvis du bruker medisiner som kan påvirke ditt syn, vurderingsevne eller koordinering. Bruk aldri maskinen innendørs eller i rom uten ventilasjon. Bruk ikke maskinen på annet underlag enn gress. Sørg for at du har godt fotfeste når du bruker maskinen, spesielt ved rygging. Gå, ikke løp. Arbeid aldri på vått gress. Dårlig fotfeste kan føre til at du sklir. Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av roterende deler. Hold hender og føtter unna arbeidsverktøyet. Sett ned farten og vær ekstra forsiktig i skråninger. Påse at du kjører maskinen i anbefalt retning i skråninger. Vær forsiktig når du arbeider nær plutselige nivåforandringer. Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen eller utsette den for åpen ild eller gnister.bensin er lettantennelig, og uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Eksosen fra motoren er giftig. Kjør aldri motoren innendørs Påse at hender og føtter ikke er i nærheten av roterende deler. Stans og inspiser utstyret dersom du kjører på en gjenstand. Reparer om nødvendig før du starter på nytt. Uansett hva som skjer, så skal du alltid sette maskinen på plant underlag, kople fra drivenheten, stanse motoren og vente til alle roterende deler har stanset før du forlater kjøreposisjonen bak maskinen Det er ikke tillatt å røyke nær maskinen. ADVARSEL! Eksosen fra maskinens motor, inklusive visse stoffer i den, samt visse maskindeler inneholder eller utskiller kjemikalier som anses å forårsake kreft, fosterskader eller andre forplantningsskader. Motoren avgir karbonmonoksid, som er en fargeløs, giftig gass. Ikke bruk maskinen i lukkede rom. Norsk 9

12 SIKKERHETSANVISNINGER Forflytting/Transport For å svinge og styre maskinen, trykk ned styret og sving den på bakhjulene. Stans motoren og la den avkjøles i minst 2 minutter før transport. Fell sammen styret dersom maskinen er utstyrt med sammenleggbart styre. Vær forsiktig og bruk sikre løfte- og flytteteknikker når maskinen skal lastes/losses. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen. Spenn maskinen godt fast med godkjente festeanordninger som spennbånd, kjetting eller rep. Kontroller alltid at gjeldende veitrafikkbestemmelser er oppfylt før transport. Vi anbefaler at to personer løfter maskinen Oppbevaring La motoren avkjøles før du setter bort maskinen. Oppbevar den ikke nær åpen ild. Oppbevar maskinen med stengt drivstoffkran. Oppbevar maskinen og drivstoff på en slik måte at det ikke oppstår noen risiko for at drivstofflekkasje eller drivstoffdamp kommer i kontakt med flammer eller gnister fra elektriske maskiner, el-motorer, reléer, svitsjer, fyrkjeler eller liknende. Oppbevar maskinen i et låst rom der den er utilgjengelig for barn og voksne som ikke er lært opp i bruk av maskinen. Barn Alvorlige ulykker kan oppstå hvis man ikke er oppmerksom på barn i nærheten av maskinen. Gå aldri ut fra at barn blir værende der du sist så dem. Hold barn borte fra maskinen. Hold barn borte fra arbeidsområdet og under nøye tilsyn av en annen voksen. Vær på vakt og stans maskinen dersom det kommer barn inn i arbeidsområdet. La aldri barn manøvrere maskinen. Vær ekstra forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer sikten. Hold barn borte fra maskinen Hold barn borte fra arbeidsområdet. 10 Norsk

13 SIKKERHETSANVISNINGER Drivstoffsystem ADVARSEL! Bensin og bensindamp er giftig og svært lettantennelig. Vær ekstra forsiktig ved håndtering av bensin, da uforsiktig håndtering kan medføre personskade eller brann. Oppbevar drivstoffet kun i beholder godkjent for dette formål. Ta aldri av lokket på drivstofftanken og fyll aldri drivstoff mens motoren er i gang. Stans alltid motoren ved påfylling av drivstoff. Ikke røyk ved påfylling av bensin og fyll heller ikke på bensin i nærheten av gnister eller åpen ild. Fyll aldri drivstoff innendørs. Fyll aldri drivstoff innendørs Før du starter maskinen etter tanking skal den flyttes minst tre meter fra stedet den sto plassert da du tanket. Steng drivstofftilførselen ved oppbevaring eller transport. Hvis det er oppstått lekkasje i drivstoffsystemet, må ikke motoren startes før lekkasjen er utbedret Steng drivstoffkranen. Kontroller drivstoffnivået før hver gangs bruk og la det være plass til at drivstoffet kan utvide seg, ettersom varmen fra motoren og solen ellers kan få drivstoffet til å utvide seg slik at det renner over. Unngå overfylling. Hvis bensin er sølt på maskinen, må du tørke opp bensinen og vente til den har fordampet før motoren startes. Hvis du har sølt bensin på klærne, må du skifte Tanking er alltid et risikomoment. Norsk 11

14 SIKKERHETSANVISNINGER Vedlikehold Foreta aldri justeringer med motoren i gang. Kople ut drivenhetene, stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du foretar justeringer, utfører vedlikehold eller rengjør maskinen. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon påbegynnes. Hold alle deler i forskriftsmessig stand og påse at alle festeelementer er trukket til. Bytt ut slitte eller skadde klistremerker. Vær forsiktig ved kontroll av arbeidsverktøyet. Bruk hansker ved vedlikeholdsarbeid. La aldri personale som ikke har opplæring i bruk av maskinen utføre vedlikehold på den. Parker alltid maskinen på plant underlag før du utfører vedlikehold eller foretar noen justeringer. Ikke ta fra hverandre motoren. Dette kan føre til at garantien opphører å gjelde. Kontakt din forhandler hvis du har spørsmål vedrørende service- eller garantisaker. Følg alle vedlikeholdsanvisninger. Ikke endre regulatorinnstillingen, og unngå å kjøre motoren med for høyt turtall. Hvis du kjører motoren med for høyt turtall, er det fare for maskinskade. Endre aldri sikkerhetsanordninger. Kontroller regelmessig at de fungerer. Maskinen må ikke kjøres med defekte eller ikke monterte sikkerhetsanordninger. Lyddemperen er konstruert for å holde lydnivået på et godkjent nivå og holde direkte eksos borte fra brukeren. Eksosen fra motoren er svært varm og kan forårsake gnister som kan forårsake brann eller brannskader. Bruk aldri en maskin med defekt lyddemper. Reduser brannrisikoen ved å rengjøre maskinen for gress, løv og annet som setter seg fast i den. Fjern tennpluggkabelen før reparasjon. Hold maskinen ren. ADVARSEL! Vent til alle bevegelige deler har stanset helt før du utfører vedlikehold på maskinen. Stans motoren og ta av tennpluggkabelen Norsk

15 Presentasjon Gratulerer med ditt valg av et utmerket kvalitetsprodukt. Denne bruksanvisningen beskriver Husqvarnas vertikalskjærer. Maskinene finnes i to grunnutførelser, DT18C og DT18. Maskinene er utstyrt med en firetaktsmotor fra Honda på 4 eller 5,5 hk. PRESENTASJON DT18C er den minste maskinen. Motoreffekten er 4 hk. Maskinen gjenkjennes på at håndtaket er sammenleggbart. DT18C kan ikke utstyres med oppsamler eller såaggregat DT18 er den største maskinen. Den har en 5,5 hk motor og et lengre chassis enn DT18C DT18 kan utstyres med oppsamler. Den fåes som tilbehør hos din Husqvarna-forhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner \ Monteringsanvisninger, oppsamlerpose DT DT18 kan alternativt utstyres med et såaggregat. Det fåes som tilbehør hos din Husqvarnaforhandler. Ettermontering er mulig, se kapitlet Monteringsinstruksjoner \ Monteringsanvisninger, såenhet DT18. Det er ikke mulig å bruke oppsamler og såaggregat samtidig. På enkelte markeder selges DT18 fabrikkutstyrt med såaggregat under typebetegnelsen SD Norsk 13

16 Hoveddeler og betjeningsorganer PRESENTASJON Motor 2. Dybderatt med dybdelås 3. Dybdespak 4. Ratt for sammenleggbart håndtak (DT18C) 5. Regulering for såenhet (Opsjon DT 18) 6. Koplingsbøyle 7. Styre 14 Norsk

17 Motor Motorens ytre komponenter og betjeningsorgan: PRESENTASJON 1. Gassregulering 2. Startapparat 3. Starthåndtak 4. Drivstoffkran 5. Choke 6. Luftfilter 7. Tennplugg 8. Lyddemper 11. Oljepeilepinne motor 12. Oljeavtapping motor 13. Oljenivåvakt 14. Motorstrømbryter 15. Drivstofftank 16. Drivstoffpåfyllingslokk Reduksjonsgir forekommer kun på en spesialversjon av DT18C med fjærtinder. 21. Reduksjonsgir 22. Oljepåfylling gir 23. Oljenivå gir Gassregulering Motorturtallet reguleres med spaken. Bildet viser posisjon for delvis gass. Hvis spaken føres til venstre, økes turtallet, til høyre reduseres turtallet. Hvis spaken føres helt til høyre, går motoren på tomgang. Hvis motoren stanser i tomgangsstilling, kan tomgangsturtallet justeres, se kapitlet Vedlikehold \ Justering av tomgang Norsk 15

18 Startapparat Startapparatet er av magnapulltype med fjærretur. For bytte av startfjær eller startline, kontakt autorisert serviceverksted. PRESENTASJON Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Surr aldri startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut Drivstoffkran Drivstoffkranen åpner og stenger forbindelsen mellom tanken og forgasseren. Bildet viser stengt drivstoffkran, for å åpne den føres spaken helt til høyre. Det finnes ingen mellomstillinger. Steng kranen når maskinen ikke brukes, slik at forgasseren ikke kan renne over. Drivstoffkranen er kombinert med en slamkopp. Rengjøringsanvisninger, se kapitlet Vedlikehold \ Rengjøring av slamkopp. Choke Choken åpner og stenger chokespjeldet i forgasseren. Dette brukes kun for å starte en kald motor. Bildet viser åpent chokespjeld, for å stenge det føres spaken til venstre. Mellomstillinger kan benyttes. Når motoren har startet, kan spaken føres gradvis til høyre så lenge motoren går rent. Glemt chokeregulering merkes på at motoren går ujevnt og ryker svart. Dette medfører også økt drivstofforbruk Luftfilter Motorens luftfilter er plassert under dekselet. Det består av et forfilter av skumgummi og en papirfilterinnsats. Se kapitlet Vedlikehold \ Bytte av luftfilter for rengjøringsanvisninger. Ved kjøring med altfor skittent luftfilter vil motoren smugchokes og viser da samme symptomer som for glemt choke over. Den kan også bli vanskelig å starte Norsk

19 PRESENTASJON Tennplugg Motorens tennplugg sitter skjult under tennplugghetten. Ved servicearbeid er det viktig at motoren ikke kan startes i vanvare. Trekk derfor tennplugghetten av tennpluggen. For ikke å trekke i kabelen er plugghetten utstyrt med et håndgrep, se bilde. Type tennplugg, se kapitlet Tekniske data. Serviceanvisninger, se kapitlet Vedlikehold \ Tenningssystem Lyddemper Motorens lyddemper er utstyrt med et varmebeskyttende deksel. Til tross for dette blir den varm når motoren går. Unngå å berøre lyddemperen når den er varm. Risiko for brannskader. Oljepeilepinne Veivhusets oljepeilepinne er plassert på motorens forside. Motoroljen fylles på i oljepeilepinnens hull. Ved kontroll av oljenivået skal ikke peilepinnen være skrudd ned. Maskinen skal stå plant med stanset motor. Kjør aldri motoren med peilepinnen tatt ut. Motoren har elektrisk oljenivåvakt. Den stanser og kan ikke startes dersom nivået er for lavt. Du bør imidlertid ikke stole helt på vakten, men kontrollere oljen med oljepeilepinnen Motorolje SAE 10W-30 service SF-SG anbefales for normal bruk, se også kapitlet Smøring \ Motorolje. Oljeavtapping Veivhusets oljeavtappingsplugg er plassert på motorens forside. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og får ifølge lov ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl OFF Motorstrømbryter ON Motoren stanses med motorstrømbryteren. Bildet viser rattet i stilling OFF (kortsluttet tenningssystem). For å starte motoren må rattet først stilles på ON Norsk 17

20 PRESENTASJON Drivstofftank Under tanken er det et drivstoffilter som er kombinert med drivstoffkranen. Tanken rommer 2,5 liter / 0,66 US Gal på DT18C eller 3,6 liter / 0,95 US Gal på DT18. Drivstoffpåfylling Les sikkerhetsanvisningene før tanking. Hold drivstoffet og drivstofftanken rene. Unngå å fylle på skittent drivstoff. Påse at tanklokket er ordentlig montert og pakningen uskadd, spesielt før maskinen vaskes. Bruk blyfri bensin min. 86 oktan. Bruk aldri oljeblandet bensin. For etanol- og metanoldrivstoff gjelder følgende: Maks. tillatt etanol 10 % (volum). Maks. tillatt metanol 5% (volum). Maks. tillatt MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) 15 % (volum). Hvis motoren banker ved normal belastning, kan den skades. Bytt drivstoff. Kontakt autorisert serviceverksted hvis dette ikke hjelper. Fyll ikke tanken helt full, la det være igjen en luftlomme av hensyn til drivstoffets varmeekspansjon ADVARSEL! Bensin er svært brannfarlig. Utvis forsiktighet og fyll tanken utendørs. (Se sikkerhetsanvisningene.) Reduksjonsgir 1:6 Reduksjonsgiret forekommer kun på en spesialversjon av DT18C med fjærtinder. Giret er direktekoplet til motoren. Det sitter en kileremskive på den utgående akselen med en kile. Giret reduserer motorens turtall, slik at girets utgående aksel får 1/6 av motorturtallet. Oljepåfylling reduksjonsgir Oljen fylles på gjennom pluggen (1) oppå girhuset inntil den renner ut av hullet for oljenivåpluggen (2) som er fjernet. Bruk samme oljetype som til motoren. Giret rommer 0,15 liter / 0,16 US qt Oljenivå reduksjonsgir Plugg (2) brukes for å kontrollere girets oljenivå. Ved kontroll må maskinen stå plant. Deretter fjernes pluggen, og oljen skal da være på nivå med plugghullet. Pluggen brukes også ved avtapping av oljen, men da må maskinen vippes forover. 18 Norsk

21 Skjæreaggregat Dybdespak Knivene heves eller senkes med dybdespaken mellom arbeidsstilling og transportstilling. Når spaken er i øvre stilling, er kniven i arbeidsstilling. PRESENTASJON Dybderatt Rattet brukes for å justere knivens skjæredybde. Når rattet vris mot urviseren, økes arbeidsdybden Dybdelås Rattet under dybderattet brukes for å låse dybderattet slik at det ikke endres av maskinens vibrasjoner. Løsne dybdelåsen ved å vri den mot urviseren før du vrir dybderattet. Sikre dybderattet med dybdelåsen etter omstillingen Koplingsbøyle Koplingsbøylen strammer drivremmen og kopler inn driften av kniven. Når bøylen trykkes mot styret, roterer kniven. Hold bøylen ordentlig inne under arbeid, slik at remmen ikke slurer Norsk 19

22 PRESENTASJON Ulike knivmuligheter Rakekniv Mellom jorden og gressbunnen dannes det et tykt lag bestående av klipt gress, røtter og stilker. Etter hvert som dette laget bygger seg opp, hindrer det vann, luft og gjødsel i å bli sugd opp av bakken. Dette fører til at gressrøttene ikke utvikles tilstrekkelig dypt, og dermed blir de mer utsatt for tørke og frost. Et tykt lag utgjør også et ideelt miljø for insekter og gressykdommer. Motorskjæring med rakekniver fjerner dette laget og setter gressplenen din i god stand. Rakekniver gir den mest aggressive vertikalskjæringen av alle kniver som tilbys Deltakniv Deltakniver er i første rekke konstruert for å så på eksisterende gressplen. Gressfrøene plasseres effektivt i jorden. Dette er en enkel, pålitelig metode som gir dårlige gressplener nytt liv. Deltakniven kan brukes som en vertikalskjærer for å skjære gress med utløpere og løse opp jorden for at oksygen, vann, næringsstoffer og andre kjemikalier skal trenge ned. Deltakniver kan også brukes i skråninger, på avsatser og i jord med høyt leireinnhold der vannavrenning er et problem Fjærtinder Ideelle for den ferdige gressplenen som ikke trenger en komplett renovering, men som må vertikalskjæres (pga. tørre partier, sopp osv.). Fjærtinder er konstruert for å rykke opp dødt gress og skjære i gressplenen uten å rive opp eller skade den eksisterende rotstrukturen. Ettersom tindene er fleksible, skjæres gressplenen kun ca. 0,5 cm ned i bakken, hvilket gjør at rotstrukturen ikke penetreres. Vertikalskjæring med fjærtinder er mindre aggressiv enn med rakekniver Innstilling av knivenes høyde Knivene heves og senkes ved hjelp av en dybdespak på maskinens høyre side. Dybden stilles inn med rattet foran på spaken. Hvis du vrir rattet mot urviseren, øker skjæredybden Norsk

23 KJØRING Start av motor Kontroller at daglig vedlikehold er utført ifølge vedlikeholdsskjemaet. Kontroller at det er tilstrekkelig med drivstoff på drivstofftanken. Drivstoffkran Åpne drivstoffkranen. Før spaken helt til høyre Choke Ved start av varm motor skal spaken være stilt til høyre, se bilde. Ved start av kald eller halvvarm motor føres spaken helt eller delvis til venstre. Før spaken tilbake til høyre når motoren er startet. Hvis motoren er kald, kan det være lurt å føre spaken tilbake i flere steg. Finn fram til den stillingen der motoren går rent Gassregulering Still gassreguleringen i stilling ca. 1/3 gasspådrag fra tomgang. Dvs. 1/3 fra høyre endestilling Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren med urviseren til stilling ON. OFF ON Norsk 21

24 Starthåndtak Feilaktig håndtering av starthåndtaket kan skade startapparatet. Ikke surr startlinen rundt hånden. Trekk håndtaket sakte ut til inngrep. Trekk deretter kraftig i starthåndtaket. Trekk ikke startlinen helt ut, og slipp heller ikke starthåndtaket når det er trukket ut. KJØRING Gassregulering Reguler motorturtallet med gassreguleringen. Før spaken til venstre for å øke turtallet og til høyre for å redusere turtallet Stoppe motoren Hvis motoren har gått med høy belastning, la den gå 1/2 til ett minutt ubelastet på lavt turtall. Motorstrømbryter Vri motorstrømbryteren mot urviseren til stilling OFF. ON OFF Drivstoffkran Steng drivstoffkranen. Før spaken helt til venstre (se bilde) Norsk

25 KJØRING Før du setter i gang Klipp gresset til normal høyde. La gressplenen tørke. Fuktighet kan forårsake omfattende skader på friskt gress. Still inn skjæredybden slik at knivene bare berører en plan flate som fortau eller innkjørsel. Gressplener som har et mer enn 2 cm tykt lag av klipt gress bør vertikalskjæres i to omganger (vår og høst) for å unngå for store påkjenninger på den gamle gressplenen. VIKTIG INFORMASJON Fjern løse gjenstander fra gressplenen. Merk deg steiner og ev. andre faste gjenstander. Kontroller spesielt at det ikke er noen skjulte el-kabler eller liknende i gressmattens overflatesjikt. Sette i gang Still dybdespaken i arbeidsstilling I tunge gresslag kopler man inn koplingen ved å trykke ned styret og løfte opp forhjulene. Hold koplingsbøylen mot styret og senk maskinen forsiktig ned i gressplenen. Prøv først på en mindre flate i langsom gangtakt. Hvis motorens turtall reduseres for mye, er dybdeinnstillingen for lav. Vri dybderattet med urviseren Hvis maskinen trekker forover og rykker kraftig, er dybdeinnstillingen for lav. Kontroller at det ikke er steiner eller faste gjenstander i gressplenen. Vri deretter dybderattet med urviseren. Lås dybderattet med dybdelåsen etter endringen. Avslutte Fjern gresset som er revet opp fra gressplenen og komposter/kast det på angitt sted. Andre metoder for å forbedre gressplenen din kan bl.a. omfatte lufting og gjødsling. Norsk 23

26 VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Her følger en liste over det vedlikeholdet som skal utføres på maskinen. For de punktene som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen, oppsøk et autorisert serviceverksted. Vedlikehold Side Daglig vedlikehold før start Vedlikeholdsintervall i måneder/timer 1/25 3/50 6/100 12/300 Kontroller motorens oljenivå 34 Skift motorolje 1) 34 Kontroller girets oljenivå 35 Skift girolje 1) 35 Kontroller luftfilteret 25 Rengjør luftfilteret 2) 25 Skift luftfilterinnsats 2) 25 Rengjør slamkoppen for drivstoffsystemet 26 Kontroller og rengjør tennpluggen 27 Skift tennpluggen 27 Kontroller tomgangsturtallet 26 Kontroller og juster ventilklaring 4) - Rengjør drivstofftank 4) - Kontroller, skift drivstoffledninger ved behov 4, 5) - Kontroller kopling og kabel - Kontroller rakeknivakselens låseskiver - Kontroller klistremerker og advarsler - Kontroller såmaskinens frøhull - Kontroller remslitasje og stramming 28 Kontroller knivslitasje og tilstand 29 Kontroller ramme, fester og låseskruer - Kontroller såmaskinens frøkontrollspak - Kontroller såmaskinens vaierfeste - Smøring, se Smøreskjema 1) Første skift etter 20 timer. 2) Under støvete forhold skal vedlikehold skje med kortere intervall. 3) Ved daglig bruk av maskinen skal smøring utføres to ganger per uke. 4) Utføres av autorisert serviceverksted. 5) Utføres annethvert år. = Er beskrevet i denne bruksanvisningen. = Er ikke beskrevet i denne bruksanvisningen. ADVARSEL! Det må ikke utføres servicetiltak på motor eller aggregat hvis ikke: Motoren er stanset. Tennpluggkabelen er fjernet fra tennpluggen. Maskinen står sikkert, slik at den ikke velter eller kan begynne å trille. 24 Norsk

27 VEDLIKEHOLD Bytte av luftfilter Hvis motoren kjennes svak, avgir svart røyk eller går ujevnt, kan årsaken være at luftfilteret er tett. Derfor er det viktig å rengjøre og skifte luftfilteret med jevne mellomrom (se vedlikeholdsskjemaet for riktig serviceintervall). ADVARSEL! La eksossystemet avkjøles før service. Risiko for brannskader. Rengjøring / bytte av luftfilter utføres på følgende måte: Løsne vingemutteren og løft av luftfilterdekselet. 2. Ta av forfilteret av skumplast og vask det i mildt rengjøringsmiddel. Klem det tørt i en ren klut. Fukt det grundig med ny motorolje. Pakk filteret inn i en absorberende klut og klem ut overskytende olje Fjern vingemutteren i luftfilteret og løft ut papirfilteret. Slå papirfilteret mot et fast underlag for å fjerne støv. Hvis papirfilteret fortsatt er skittent eller støvete, skal det skiftes. VIKTIG INFORMASJON Ikke bruk trykkluft over 2 bar / 30 PSI for å rengjøre papirfilteret. Ikke vask papirfilteret. Ikke sett inn papirfilteret med olje Sett tilbake luftfilteret på følgende måte: Sett papirfilteret i luftfilterhuset og trekk til vingemutteren. 5. Sett forfilteret på papirfilteret. 6. Sett dekselet tilbake på luftfilterhuset Norsk 25

28 VEDLIKEHOLD Rengjøring av slamkopp 1. Steng drivstoffkranen Skru av slamkoppen (2). Ta vare på o-ringen (1). 3. Vask slamkoppen og o-ringen i f.eks. white spirit og tørk dem godt. 4. Legg o-ringen på plass i sitt spor og sett tilbake slamkoppen. Trekk den passelig til, slik at gjengene ikke skades. 5. Still drivstoffkranen på ON og kontroller at det ikke er noen lekkasje. Hvis det lekker, bytt o- ringen Justering av tomgang ADVARSEL! Risiko for karbonmonoksidforgiftning. Utfør justeringen utendørs. 1. Start motoren og kjør den varm til normal arbeidstemperatur. 2. Før gassregulatoren til tomgangsstilling eller slik at motoren går med laveste mulige turtall. 3. Vri tomgangsskruen (1) slik at tomgangturtallet blir o/min Øk turtallet med gassregulatoren og før den helt tilbake til tomgangsstilling. Kontroller turtallet på nytt. 26 Norsk

29 VEDLIKEHOLD Tenningssystem Motoren er utstyrt med et elektronisk tenningssystem. Det er bare tennpluggen som trenger vedlikehold. Anbefalte tennplugger, se kapitlet Tekniske data. VIKTIG INFORMASJON Feil type tennplugg kan skade motoren. 1. Trekk av tennplugghetten og gjør rent rundt tennpluggen. 2. Skru ut tennpluggen med en 13/16" (21 mm) tennplugghylse. 3. Kontroller tennpluggen. Bytt tennplugg dersom elektrodene er brent rundt eller hvis isolatoren er sprukket eller skadd. Rengjør tennpluggen med stålbørste hvis den skal brukes Mål elektrodeavstanden med et bladmål. Avstanden skal være 0,7-0,8 mm / 0,028-0,031". Juster avstanden ved behov ved å bøye sideelektroden. 5. Skru tennpluggen på plass for hånd for å unngå at gjengene skades. VIKTIG INFORMASJON For løst tiltrukket tennplugg kan forårsake overoppheting og skade motoren. En for hardt tiltrukket tennplugg kan skade gjengene i topplokket Når tennpluggen ligger an mot setet, trekkes den til med tennpluggnøkkel slik at skiven presses sammen. En brukt tennplugg skal trekkes til 1/8-1/4 omdreining fra seteanlegget. En ny tennplugg skal trekkes til 1/2 omdreining fra seteanlegget. 6. Sett tilbake tennplugghetten. Norsk 27

30 VEDLIKEHOLD Skjæreaggregat Kontroll av drivrem 1. La motoren avkjøles. 2. Ta av tennpluggkabelen. 3. Ta av remdekselet (se bilde) på maskinens venstre side. 4. Kontroller at remmen går i sporet, remskivene skal styre remmen til en rett linje. 5. Kontroller at remmen og remskivene ikke er forurenset av olje. Forsøk i så fall å gjøre rent med sprit i første omgang. Hvis de har kraftig oljebelegg skal du la autorisert serviceverksted utbedre oljelekkasjen og skifte til ny rem. 6. Kontroller at remmen ikke har sprekker, varmeskader eller slitte kanter. Bytt i så fall drivrem, se Bytte av drivrem. 7. Kontroller at remmens styre- og spennanordninger ikke har løsnet og er riktig innstilt, se Bytte av drivrem. 8. Sett tilbake remdekselet Bytte av drivrem Bytt drivremmen på følgende måte: 1. La motoren avkjøles. 2. Ta av tennpluggkabelen. 3. Ta av remdekselet. 4. Fjern den gamle remmen. 5. Kontroller om remskiven er slitt og skift den ved behov. 6. Kontroller drivskivens innstilling mot rotorskiven og juster ved behov. Remmen skal gå i sporet. 7. Undersøk spennskiven. Skivens rullelager skal rotere jevnt og fritt. Spennskivens svingarm skal være fri med en klaring på maks. 6,5 mm (0,25") til siden (se bilde). Skift den ut ved behov. 8. Monter en ny rem ved å træ den over den nedre remskiven først og deretter motorskiven. Påse at spennskiven og remstyringene havner utenfor remløkken. 9. Juster remstyringene ved behov og sett tilbake remdekselet Norsk

31 VEDLIKEHOLD Slitasje / Vending / Bytte av rakekniv Når du har brukt vertikalskjæreren en stund, vil knivenes skjærekanter bli slitt. Dette gir svekket skjæreevne. Ved å vende (sidelengs) hele rotorakselen, kommer en ny skjærekant som kan brukes fram. Denne prosedyren kan gjentas inntil knivene når slitegrensen, se bilde. Vend rotorakselen på følgende måte: VIKTIG INFORMASJON Det er bare rakeknivens rotoraksel som kan vendes for å få en jevn slitasje. A. Ny kniv B. Slitt kniv C. Etter vending Vending av rotorakselen 1. La motoren avkjøles. 2. Kople fra tennpluggen Ta av remdekselet (se bilde). 4. Ta av drivremmen og remskiven fra rotorakselen (se nedre bilde). 5. Ta av plasthetten fra akselens motsatte ende og monter den der remskiven satt. 6. Ta vekk de 4 lagerskruene og la rotorakselen falle ut. 7. Kontroller aksel, lager, knivlengde, knivens sikkerhetssplinter og mellomstykker. 8. Snu akselen en halv omdreining Sett tilbake lagerskruene. 10. Sett tilbake remskiven og kontroller at den ligger jevnt an mot lagerkragen. 11. Sett tilbake drivremmen. 12. Kontroller remskivens innstilling mot motorakselens skive. Drivremmen skal gå i sporet. Juster ved behov. Trekk til remskivene. 13. Sett tilbake remdekselet. 14. Sett tilbake tennpluggkabelen Norsk 29

32 VEDLIKEHOLD Bytte av slitte rakekniver 1. La motoren avkjøles. 2. Kople fra tennpluggen. 3. Vipp maskinen forover, se avsnittet Tominuttersregelen. VIKTIG INFORMASJON Følg Tominuttersregelen for å tippe maskinen forover Ta av og kast låseskivene (3) (type sporrytter) som holder knivakselen (2) på plass (se skisse). 5. Kontroller knivakselene og bytt dem ut hvis de er bøyde eller slitt. 6. Flytt knivakslene mot midten. Knivene (4) og gummimellomstykkene (6) faller av. 7. Monter nye kniver og bytt ut gummimellomstykkene ved behov. Når det gjelder plassering av kniv / mellomstykke, se skissen over delene. 8. Monter nye låseskiver. 9. Gjenta prosedyren med de øvrige tre akslene. 10. Sett tilbake tennpluggkabelen Norsk

33 VEDLIKEHOLD Slitasje / Bytte av deltakniver Med tiden reduseres knivenes lengde pga. slitasje. Når knivene er slitt ned ca. 19 mm (3/4"), den totale lengden på knivens lengste punkt er ca. 64 mm (2 1/2"), må knivene byttes ut. Deltakniver kan byttes uten at man må ta av rotorakselen. Ta av deltabladet (2) ved å ta av de to skruene med muttere som holder bladet. Vend det nye bladet riktig, se bilde Slitasje / Bytte av fjærtinder Med tiden reduseres tindenes lengde pga. slitasje. Når tindene ikke lenger kan stilles inn på en skjæredybde på ca. 6 mm (1/4") i bakken, må tindene byttes ut. Fjærtindene kan byttes uten at man må ta av rotorakselen ved å bruke en 1/2" pipenøkkel. Ta av skruen (3) og bytt fjærtinden med hylsen (1). Sett tilbake den nye fjærtinden før fjærtinden på motstående side løsnes Norsk 31

34 Tominuttersregelen Maskinen kan vippes forover for å komme lettere til ved rengjøring eller service, men ikke lenger enn 2 minutter. Hvis maskinen holdes i denne stillingen for lenge, kan motoren skades av bensin som trenger inn i veivhuset. Foreta i så fall et ekstra oljeskift på motoren. Ta ut tennpluggen og trekk motoren noen omdreininger rundt med starthåndtaket før motoren startes på nytt. VEDLIKEHOLD Rengjøring og vask Med regelmessig rengjøring og vask øker maskinens levetid. Gjør det til en vane alltid å rengjøre maskinen umiddelbart etter bruk, før smusset har festet seg. Kontroller før spyling at tanklokket er riktig montert, slik at det ikke trenger vann inn i drivstofftanken. Bruk høytrykksspyler med forsiktighet, ettersom varselmerker, instruksjonsskilt og motoren kan skades. Ikke overskrid 70 bar / 1000 PSI vanntrykk ved rengjøring. Smør maskinen etter vask. Dette er spesielt viktig dersom maskinen skal settes bort Norsk

35 SMØRING Smøreskjema Generelt Stans motoren og ta av tennpluggkabelen før du begynner smøringen. Ved smøring med fett kan, der annet ikke er angitt, Husqvarnas Universalfett nr eller Husqvarnas Smørefett UL 21 nr brukes. Tørk opp overflødig smøremiddel etter smøring. Det er viktig at det ikke kommer noe smøremiddel i kontakt med remmen eller remskivenes drivflater. Hvis det skjer, kan man forsøke å rengjøre med sprit. Hvis remmen fortsetter å slure etter rengjøring, må den byttes ut Norsk 33

36 SMØRING 1. Motorolje Motoren bør være varm (men ikke het) ved oljeskift. Varm olje tømmes raskere ut og mindre mengde gammel olje blir værende i motoren. 1. Plasser et egnet kar under motorens avtappingsplugg. Ta ut oljepeilepinnen (1) og oljeavtappingspluggen (4). Tips: Lag en renne av et stykke kartong, slik at oljen renner rett ned i karet uten å søle til maskinens chassis. ADVARSEL! Motoroljen kan være svært varm dersom den tappes umiddelbart etter stans. La derfor motoren avkjøles noe først. 2. La motoroljen renne ut i karet og sett tilbake avtappingspluggen. Trekk den passe til. VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og får ifølge lov ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl Påse at maskinen står plant. Fyll deretter på nyolje med viskositet ifølge diagram, API Service SF-SG, til oljepeilepinnens øvre nivåmerke = gjengene for oljepeilepinnen. Motorens oljemengde 0,6 liter / 0,63 US qt. Ved kontroll med oljepeilepinnen skal den ikke være skrudd ned. 4. Kontroller at gummipakningen er på plass og skru tilbake peilepinnen. Ikke trekk den til skrått eller hardt slik at gjengene skades. 5. Tørk opp eventuelt oljesøl Kontroll av motorens oljenivå Påse at maskinen står plant med stanset motor ved kontroll av oljenivået. 1. Skru ut oljepeilepinnen og tørk av den med papir eller en klut som ikke loer. 2. Sett tilbake oljepeilepinnen uten å skru den fast. Ta opp og kontroller nivået på pinnen. 3. Fyll ved behov på olje til kanten på oljepeilepinnens hull. Oljetype, se over. 4. Kontroller at gummipakningen er på plass og skru tilbake oljepeilepinnen. Ikke trekk den til skrått eller hardt slik at gjengene skades Norsk

37 SMØRING 2. Oljeskift reduksjonsgir 1:6 Reduksjonsgir finnes kun på en spesialversjon av modell DT18C. Motorens reduksjonsgir har ikke avtappingsplugg, men oljen kan dreneres gjennom nivåpluggens (2) hull dersom motoren vippes forover. Ettersom det er vanskelig å unngå bensinsøl og bensindamp, bør ikke oljeskiftet skje innendørs. 1. Tøm drivstofftanken eller plasser et kar for å samle opp bensindrypp. 2. Vipp maskinen forover, plasser et kar under nivåpluggen (2) og ta av påfyllingspluggen (1) og nivåpluggen (2). 3. La oljen renne ned i karet, vipp maskinen tilbake og still den plant. 4. Fyll på ny olje, samme type som for motoren, i påfyllingspluggens hull til den renner ut av nivåpluggens hull. Oljemengde 0,15 liter. 5. Sett tilbake nivå- og påfyllingspluggene. Trekk dem passe til VIKTIG INFORMASJON Brukt motorolje er helsefarlig og får ifølge lov ikke helles ut på bakken eller i naturen, men skal leveres til verkstedet eller anvist sted for håndtering. Unngå hudkontakt, vask med såpe og vann ved ev. søl. 6. Tørk opp eventuelt oljesøl. Kontroll av girets oljenivå Påse at motoren står plant og at motoren ikke er i gang. Løsne forsiktig nivåpluggen (2) og kontroller at det lekker olje. Hvis det ikke er noen lekkasje, kan maskinen vippes forsiktig forover, og dermed kan man vurdere oljenivået. Om nødvendig fylles det på olje i påfyllingspluggens (1) hull inntil den renner ut av nivåpluggens hull. Sett tilbake nivå- og påfyllingspluggene. Trekk passe til. Norsk 35

38 3. Dybderatt med dybdelås Smør gjengene regelmessig med fett for å unngå at de låser seg fast. Det er spesielt viktig å smøre gjengene etter rengjøring. SMØRING Kniver Olje knivene lett for å unngå rust. Dette er spesielt viktig før vinteroppbevaring eller dersom maskinen skal stå ubrukt i mer enn 30 dager Dybdespak Det er viktig at du smører alle ledd slik at de ikke setter seg fast. Bruk 30W motorolje Håndtak Gjelder kun modell DT18C, som er utstyrt med sammenleggbart håndtak. Smør leddene på begge sider av håndtaket med smørekanne Norsk

39 FEILSØKING Symptom Årsak Løsning Motoren starter ikke Brukerfeil Drivstoffkranen stengt. Åpne drivstoffkranen. Chokespjeldet åpent. Motorstrømbryter stilt på OFF. Drivstoffsystem Tom drivstofftank. Fyll på drivstoff. Maskinen er satt bort uten at tiltak ifølge kapitlet Oppbevaring \ Vinteroppbevaring er fulgt. Smuss, vann eller is i brennstoffsystemet. Forgasserfeil. Tennplugg Feil tennpluggtype. Bytt tennplugg. Belegg. Kortslutning. Bensin eller olje på tennpluggen. Steng chokespjeldet ved kald motor. Vri motorstrømbryteren til stilling ON. Rengjør tank, slamkopp og tøm forgasser. Fyll tanken med ferskt drivstoff. Rengjør tank, slamkopp, ledning og forgasser. Fyll tanken med ferskt drivstoff. Kontakt autorisert serviceverksted. Kontroller elektrodeavstand og rengjør eller bytt tennpluggen. Rengjør tennpluggen. Luft motoren. Start med gassregulatoren på full gass. Ingen tenngnist etter Defekt motorstrømbryter, kabel Kontakt autorisert serviceverksted. tennpluggkontroll eller tenningsenhet. Lav kompresjon Alvorlig indre motorskade eller Kontakt autorisert serviceverksted. ventilfeil. Motoren er svak eller går ujevnt Luftfilter Tett luftfilter. Rengjør eller bytt luftfilter. Drivstoffsystem Maskinen er satt bort uten at tiltak ifølge Rengjør tank, slamkopp og tøm kapitlet Oppbevaring \ Vinteropp- forgasser. bevaring er fulgt. Fyll tanken med ferskt drivstoff. (Blå eksos) Totaktsdrivstoff påfylt. Fyll tanken med riktig drivstoff. (Blå-hvit kraftig eksos) Dieseldrivstoff påfylt. Rengjør tank, slamkopp og tøm forgasser. Fyll tanken med riktig drivstoff. (Svart eksos) Choken glemt. Åpne chokespjeldet. Tett luftfilter. Forgasserfeil. Rengjør eller bytt luftfilter. Tenningssystem Feil tennpluggtype. Bytt tennplugg. Belegg. Kortslutning. Defekt tenningsenhet. Kontakt autorisert serviceverksted. Kontroller elektrodeavstand og rengjør eller bytt tennpluggen. Kontakt autorisert serviceverksted. Lav kompresjon Alvorlig indre motorskade eller Kontakt autorisert serviceverksted. (ev. blå eksos) ventilfeil. Norsk 37

40 OPPBEVARING Vinteroppbevaring Ved sesongens slutt bør maskinen omgående klargjøres til oppbevaring, og det samme gjelder dersom den skal stå ubrukt i mer enn 30 dager. Drivstoff som får stå i lange perioder (30 dager eller mer) kan avsette klebrige avleiringer som kan tette igjen forgasseren og forstyrre motorens funksjon. Drivstoffstabilisator er et akseptabelt alternativ når det gjelder å unngå klebrige avleiringer under oppbevaring. Hvis det er benyttet alkylatbensin (Aspen) er det ikke nødvendig å tilsette noen stabilisator, da dette drivstoffet er stabilt. Derimot bør man unngå å veksle mellom standard- og alkylatbensin, da følsomme gummidetaljer kan bli harde. Tilsett stabilisator i drivstoffet på tanken eller oppbevaringsbeholderen. Bruk alltid det blandingsforhold som angis av fabrikanten av stabilisatoren. Kjør motoren i minst 10 minutter etter å ha tilsatt stabilisator, slik at stabilisatoren når fram til forgasseren. Ikke tøm drivstofftanken og forgasseren dersom stabilisator er tilsatt. Følg disse punktene for å gjøre maskinen klar til oppbevaring: 1. Rengjør maskinen grundig, spesielt aggregat og arbeidsredskap. Utbedre lakkskader for å unngå rustangrep. 2. Inspiser maskinen med henblikk på slitte eller skadde deler og trekk til ev. løse skruer og muttere. 3. Skift olje på motoren og ta hånd om spilloljen. 4. Åpne drivstoffkranen. Tøm bensintanken (1) og forgasseren (2). ADVARSEL! Sett aldri en motor med drivstoff på tanken innendørs eller i dårlig ventilerte lokaler, der drivstoffdamp kan komme i kontakt med åpen ild, gnister eller tennflamme som i en varmekjele, varmtvannsbereder, klestørker osv. Hånter drivstoffet med forsiktighet. Det er svært lettantennelig, og skjødesløs bruk kan forårsake alvorlig skade på person og eiendom. Tapp drivstoffet i en godkjent beholder utendørs og i god avstand fra åpen ild. Bruk aldri bensin til rengjøring. Bruk i stedet avfettingsmiddel og varmt vann Steng drivstoffkranen. 6. Fjern tennpluggen og hell ca. en spiseskje motorolje i sylinderen. Dra motoren rundt slik at oljen fordeles og skru tennpluggen tilbake på plass. Sett motoren i kompresjonsstilling og slik at triangelmerket på startapparatets hylse står mot det øvre hullet på startapparatet. NB: Kompresjonsstilling inntreffer annenhver omdreining. Service Ved bestilling av reservedeler skal maskinens innkjøpsår samt modell-, type- og serienummer oppgis. Originale reservedeler skal alltid brukes. En årlig kontroll eller trimming av et autorisert serviceverksted er en god løsning for å få maskinen din til å yte maksimalt neste sesong Smør alle smørenipler, ledd og aksler ifølge kapitlet Smøring\Smøreskjema. 8. Oppbevar maskinen rent og tørt og dekk den til som en ekstra beskyttelse. 38 Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SG11 SG13. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SG11 SG13 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Stubbefreser SG11, SG13 Innledning... 2 Kjære kunde...

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 NO NORSK 1 SIKKERHETSINSTRUKSER 1.1 GENERELT Les instruksene nøye. Lær deg alle betjeningsorganer samt riktig måte å betjene maskinen på. Før maskinen tas i bruk, må

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk 2010 HTC. Alle rettigheter forbeholdt Beatrice, NE. INNHOLD Innledning...4

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01

JB 55 ,16758.&-½2%6 8*, BRUGSANVISNING PL CS 8214-2227-01 JB 55 NO PL CS BRUGSANVISNING,16758.&-½2%6 8*, 1 92' 8214-2227-01 NO NORSK 1 SYMBOLER, SE FIG. 1 Følgende symboler finnes på jordfreseren. Disse er for å minne brukeren om å vise forsiktighet og være

Detaljer

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F 50 F 75 ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK F50 F / 50 F75 2 BRUKSOMRÅDE F50 / F75 F 50 SWEPAC F 50 / F75 brukes til pakking av grus og sand ved mindre anleggsarbeid, for eksempel som underlag for betongstein eller

Detaljer

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL...

STIGA DUO LINE. Snow Rise SV... 5 FI... 12 DA. 19 NO. 26 DE.. 33 EN.. 40 FR... 47 IT... 54 PL... 61 RU.. 69 CS... 78 HU. 85 SL... STIGA DUO LINE Snow Rise BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06

DEUTSCH. Multiclip 8211-0223-06 DEUTSCH D Multiclip 8211-0223-06 SVENSKA 1 2 S 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton MAX MIN MAX MIN 7. Honda 8. Tecumseh S SVENSKA STOP G B 3x 9. 10. Briggs & Stratton

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11

STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 STIGA GARDEN COMBI MULTICLIP 8211-0202-11 1. 5. - H I G + 2. 6. D 3. 7. G C 4. 8. 9. 13. 10. 14. N M 11. 15. 12. 16. 17. 5 2 3 18. 6 1 7 3 4 3. 19. NORSK NO GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

Detaljer

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUKSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm NORSK NO 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke følger instruksjonene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10

STIGA MULTICLIP PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 STIGA MULTICLIP 48 PRO 48 51 S PRO 51 S 8211-0224-10 S A SVENSKA 2. A 3. 1. E D 5. 4. 2 SVENSKA S FULL ADD ADD FULL 6. Briggs & Stratton LS 45 7. Honda ADD FULL ADD FULL 0,15 l. 8. Briggs & Stratton XTE

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-03 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

Bruksanvisning SC18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning SC18. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning SC18 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Torvskjærer SC18 Innledning... 2 Kjære kunde... 2 Bruk...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning. W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning W21 W53 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk BRUKSANVISNING 21" GRESSKLIPPER Innhold Innhold...1 Innledning...3 Kjære kunde...3 Generelt...3

Detaljer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Detaljer

Bruksanvisning AR19 AR25. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning AR19 AR25. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning AR19 AR25 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Plenlufter AR19, AR25 Innledning... 2 Kjære kunde...

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

DEUTSCH 1174HST 8218-2216-01

DEUTSCH 1174HST 8218-2216-01 DEUTSCH D 1174HST 8218-2216-01 N (x2) 5/16 Q (x2) 5/16 A (x1) 3/8 x51 mm B (x1) 3/8 L (x1) 11/32 K (x1) C (x1) 3/8 M (x1) D (x1) 3/8 J (x1) 3/8 H (x1) 1/4 I (x1) Right Höger Rechts Left Vänster Links D

Detaljer

Häcksaxtillsats HA 110 HA 850 Hækkesaksudstyr HA 110 HA 850 Pensasleikkurilisälaite HA 110 HA 850 Hekksakssett HA 110 HA 850

Häcksaxtillsats HA 110 HA 850 Hækkesaksudstyr HA 110 HA 850 Pensasleikkurilisälaite HA 110 HA 850 Hekksakssett HA 110 HA 850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA 110 HA 850 Hækkesaksudstyr HA 110 HA 850 Pensasleikkurilisälaite HA 110 HA 850 Hekksakssett HA 110 HA 850 SE Svenska DK FI NO

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

TOTAL GYM BENEFIT 97103

TOTAL GYM BENEFIT 97103 TOTAL GYM BENEFIT 97103 BRUKSANVISNING 0 VIKTIGE ADVARSEL: For å unngå alvorlige skader må du lese alle forhåndsregler, instruksjoner og advarsler i bruksanvisningen før du bruker Total Gym. Casall tar

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet.

Montering. Pakk ut maskinen. Dekk Monter de bakre drivhjulene med hjulmutrene på navet. Monteringsanvisninger: 9689995/BZ7C og 9689996/BZ4C Utstyrt med ett av følgende klippeaggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Kombiaggregat Montering

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DEUTSCH SILENT COMBI

DEUTSCH SILENT COMBI DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 1 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 2 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om

Detaljer

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12

STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 STIGA DUO LINE SNOW STORM SNOW BLIZZARD SNOW COMFORT 8218-2201-12 N (x2) 1/4 x45 mm P (x2) Q (x2) 1/4 A (x1) 5/16 x51 mm C (x1) 5/16 B (x1) 11/32 D (x1) 5/16 E (x3) 5/16 x25 mm F (x3) 5/16 G (x3) 5/16

Detaljer

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING STIGA PRIMO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING SV...7 FI...17 DA...27 NO..37 DE...47 EN...58 FR...68 NL...78

Detaljer

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL

EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL EKSTRA STOR PORTABEL GARASJE/LAGERHALL MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner.

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner. Det vil her bli gitt en del tips og råd for deg som er ny i sporten, som kan spare deg for både tid, problemer, penger og skader. Først av alt må du skaffe deg motocross-sykkel og nødvendig utstyr. Av

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

STIGA DINO 45 EURO TORNADO

STIGA DINO 45 EURO TORNADO STIGA DINO 45 EURO TORNADO 45 8211-3389-08 SVENSKA S 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO 2 S SVENSKA 3 2 1 3x 9. 10. 0,76 mm 0,75 mm 11. 12. 40 Nm 13. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende

Detaljer