Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal Lenke:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke:

2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter Forvalter Forretningsfører Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: Pareto Project Investment Management AS Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: , 2

3 Forvalters kommentar Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) har en verdijustert egenkapital per 31. mars 2015 på NOK 140 per aksje, som tilsvarer en oppgang på NOK 14 per aksje (10,7 %), justert for utbetalingen på NOK 5 per aksje som ble gjennomført til aksjonærer per 27. mars Oppsummering Første kvartal 2015 har vist seg å bli et av PEN sine beste kvartaler noensinne. Verdijustert egenkapital («VEK») stiger med hele 10,7% i kvartalet til NOK 140 per aksje. Avkastningen kommer hovedsakelig som følge av at det er inngått avtale om salg av et prosjekt på nivåer som er betydelig bedre enn det som lå til grunn i VEK per Dette avtalte salget utgjør alene nesten 8 % av avkastingen for kvartalet. Det er gitt en nærmere beskrivelse under avsnittet for transaksjoner. Periode Avkastning Kurs Utbetaling ,7 % 140 5, ,7 % , ,8 % 140 6, ,0 % 142 6, ,6 % 137 6, ,0 % 138 6, ,9 % ,0 % 87 6, ,4 % (2H) 0,5 % 201 Siden etablering -3,7 % ,70 Totalt sett har PEN solgt en eiendom og bundet opp to nye eiendommer for salg i første kvartal. Salgene har hatt en betydelig positiv effekt på VEK, samt at det gir PEN større utbetalinger fra investeringene. Dette har resultert i at PEN gjennomførte en ekstraordinær utbetaling til de som var aksjonærer per 27. mars 2015 på NOK 5 per aksje. I tillegg forventer PEN å få utbetalt rundt NOK 150 millioner (tilsvarer ca NOK 30 per aksje i PEN) fra de to eiendommene som er bundet opp for salg. Hovedvekten av dette salgsprovenyet er tenkt utbetalt til aksjonærene i PEN, og således er det forventet at utbetaling til aksjonærene i 2015 vil øke betydelig fra Styret vil ta stilling til eventuell ny utbetaling fra PEN når kapitalen fra salgene er mottatt. Sannsynligvis vil det innstilles på en større utbetaling til aksjonærene i forbindelse med ordinær generalforsamling i selskapet som er planlagt avholdt i løpet av juni. Det er ikke bare VEK som har hatt en god utvikling siste kvartal. Ser vi på annenhåndsomsetningen har den tatt seg betydelig opp over de siste årene. Ser vi på perioden fra har omsetningskursen steget med 35,7 %, og tilsvarende for siste kvartal har den steget med 12,0 % (justert for utbetaling). Således har annenhåndsmarkedet hatt en bedre utvikling en VEK siste to år, noe som viser at interessen for aksjen har vært økende hos potensielle investorer. Per utgangen av første kvartal er rabatten til VEK på 21 %. Eiendomsmarkedet Eiendomsmarkedet har fortsatt den gode underliggende trenden i første kvartal. Det lave rentenivået legger et press på yielden som har vært synkende for gode objekter det siste halvåret. De lave rentene gjør at interessen for eiendom som aktivaklasse har økt, og flere aktører vurderer å øke sin eksponering mot eiendom. Anslagsvis har gode eiendommer hatt en yieldnedgang på rundt basispunkter siste halvår, og de fleste anslår prime yield til å ligge på ca 4,50% per utgangen av første kvartal. Vi ser imidlertid at utviklingen har vært mer beskjeden for sekundære eiendommer, og således har prisforskjellen mellom primære og sekundære eiendommer økt siste halvår. Dette viser at investorene har et aktivt forhold til risiko, og balansen er nok mer fornuftig enn det vi så ved forrige topp i 2007 og Allikevel er det mange som mener at det bør være rom for at yieldnedgangen fremover bør kunne være større blant sekundære eiendommer. Selv om transaksjonsmarkedet for næringseiendom er bra om dagen, så er det en litt annen stemning i utleiemarkedet. Det utfordrende markedet innfor olje og oljeservice har gitt utslag i norske bedrifters arealbehov, og Akershus Eiendom har estimert en økende ledighet i kontormarkedet i Oslo siste halvår. Ledigheten er i følge dem opp 0,6 %, og utgjør omtrent 7,8 % i starten av Foreløpig har man sett størst effekt i Stavanger-regionen som er svært oljeavhengig, men blir effektene langvarige kan det fort slå ut i større deler av norsk økonomi. Inntil videre er det imidlertid en relativt god optimisme i eiendomsmarkedet og vi er positive med tanke på PEN sin portefølje fremover. Det gode transaksjonsmarkedet har resultert i flere salg i porteføljen enn hva forvalter hadde forventet og det er større sannsynlighet for at enkelte prosjekter kan realiseres raskere enn tidligere antatt. Imidlertid er overkurs på lån fortsatt en betydelig faktor som gjør at det er fornuftig å avvente eventuelle salg. Dette gjelder særlig for prosjekter som i tillegg står overfor reforhandlinger av leiekontrakter eller som har mulig utviklingspotensial. Således vil eventuelle salgsvurderinger i første grad knytte seg til prosjekter der forvalter føler merverdiene er tatt ut eller prosjekter hvor risikoen vil være økende i tiden som kommer. 3

4 Avkastning og kursutvikling Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per 31. mars 2015 er på NOK 140 per aksje. Siste omsetning i aksjen ble gjort til en kurs på NOK 111 per aksje, hvilket er opp 12,0 % fra omsetningskursen ved forrige kvartalsrapport (justert for utbetaling). Avkastning og kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) er basert på verdijustert egenkapital ( VEK ), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Investment Management AS ( PPIM ). Per 31. mars 2015 er VEK for PEN fastsatt til NOK 140 per aksje. Dette gir en avkastning på 10,7 % siden siste verdivurdering i fjerde kvartal 2015 og tilsvarer en nettoyield på 7,0 % for porteføljen. Totalt sett har selskapet hatt en avkastning på 14,9 % det siste året og 18,3 % over de siste to årene. Ligningsverdien i PEN utgjør NOK 9,18 per aksje per Direkteavkastning / Utbytte PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. I takt med realiseringer er det derfor forventet økte utbetalinger og i 2014 ble det utbetalt hele NOK 17 per aksje. Hittil i 2015 er det utbetalt NOK 5 per aksje, men som følge av pågående salg er det forventet betydelige utbetalinger i inneværende år. Styret vil ta stilling til ny utbetaling i forbindelse med ordinær generalforsamling planlagt avholdt i løpet av juni. Siden etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt NOK 244 mill. til selskapets aksjonærer, noe som akkumulert tilsvarer NOK 52,70 per aksje. Over- / underkurs lånefinansiering Det er avsatt NOK 28 per aksje tilknyttet overkurs på rentebindinger i forbindelse med beregning av VEK per 31. mars Dette er en reduksjon på NOK 1 per aksje siden fjerde kvartal for porteføljen. Nedgangen skyldes i hovedsak at selskapet er i ferd med å realisere to prosjekter. Overkursen vil alt annet likt bevege seg mot null ved utløpet av rentebindingene, og således er det forventet at PEN sin overkurs vil falle med tiden ved uendret rentenivå. Annenhåndsmarkedet Det er totalt utstedt aksjer i PEN. Pareto legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste omsatte kurs er NOK 111 per aksje (omsatt 20. april 2015), hvilket tilsvarer en rabatt til VEK på 21,0 %. Omsetningskursen i PEN-aksjen har hatt en positiv utvikling siste tiden. Omsetningskursen har steget med 12,0% siste kvartal og hele 35,7 % siden (justert for utbetalinger). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver eller Pareto. Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS VEK per aksje VEK per aksje (utbyttejustert) 192, , juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 siste kvartal siste halvår siste 12 mnd siste 24 mnd siden oppstart PEN 10,7 % 12,8 % 14,9 % 18,3 % -3,7 % Oslo Børs 7,5 % 1,6 % 10,2 % 31,4 % 64,5 % Eiendomsindeks 16,6 % 25,9 % 43,6 % 50,9 % 1,0 % Note: Eiendomsindeksen er basert på OSE4040 Real Estate (inkluderer blant annet selskapene ENTRA, OLT og NPRO) 4

5 Porteføljen - Siste hendelser Nye leiekontrakter / Hendelser i prosjektene Det har ikke vært noen vesentlige hendelser i underliggende prosjekter i løpet av første kvartal Selskapet har imidlertid inngått avtale om salg av to vesentlige prosjekter i porteføljen. For detaljer ser avsnittet under transaksjoner. Levetid PEN har en levetid som løper frem til 31. desember 2019, og vil således innen den tid søke å realisere selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt før 31. desember 2019, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning og avvikling av PEN. Kapitalsituasjon PEN har en kontantbeholdning per 31. mars 2015 på NOK 59 millioner. Kapitalen vil benyttes som arbeidskapital, eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter og til utbytte til selskapets aksjonærer. Styret i PEN har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ytterligere aksjer. Styrefullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015 og kan benyttes av styret både i forbindelse med gjennomføring av investeringer med oppgjør i PEN aksjer og i forbindelse med kontantemisjoner i Selskapet. Denne fullmakten er ikke benyttet i 2012, 2013, 2014 eller hittil i gjennomføres vil PEN motta utbetaling på ca NOK 120 millioner fra salget. Den avtalte salgssummen er grunnlaget ved fastsettelse av VEK per 31. mars Dersom transaksjonen gjennomføres vil det komme mer detaljert informasjon i neste kvartalsrapport. Prosjekt NNN Etter utløpet av første kvartal er det inngått avtale om salg av ytterligere et prosjekt i PEN sin portefølje. Det er fortsatt forbehold knyttet til transaksjonen, og endelig oppgjør er forventet til starten av juli. Dersom salget gjennomføres vil PEN realisere i overkant av NOK 30 millioner. Den avtalte salgsprisen tilsvarer en egenkapitalverdi som er på nivå med VEK per fjerde kvartal. Dersom transaksjonen gjennomføres vil det komme mer detaljert informasjon i neste kvartalsrapport. KV 161 Eiendom IS/AS (25 %) KV 161 Eiendom IS/AS ble som kommunisert i forrige kvartal solgt i slutten av februar. Oppgjør for eiendommen er gjennomført og kapitalen er utbetalt til PEN. Salgssummen utgjorde en verdiøkning på 25% i forhold til egenkapitalverdien i PEN på salgstidspunktet. Historisk har PEN investert NOK 37,5 millioner i prosjektet, og fått utbetalt totalt NOK 47,5 millioner. Dette tilsvarer en absolutt avkastning på 26,3% eller en årlig avkastning på 4,0%. PEN eier totalt egne aksjer. Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på NOK 81,85 per aksje. Transaksjoner i første kvartal 2015 Prosjekt NNN I løpet av første kvartal er det inngått avtale om salg av et av de største prosjektene i PEN porteføljen. Dette ble også kommunisert i egen mail til aksjonærene den 19. mars. Kjøper gjennomfører nå en due diligence av prosjektet med tanke om å løfte forbehold og gjennomføre transaksjonen i løpet av mai måned. Følgelig er det foreløpig ingen garanti for at transaksjonen vil bli gjennomført. Den avtalte salgssummen tilsvarer en verdi som er over 80% høyere enn egenkapitalverdien på tidspunktet for bud-aksept, og impliserer en merverdi på NOK per aksje i PEN i forhold til verdivurdering i fjerde kvartal Dersom salget 5

6 Årlig bruttoleie i NOK mill Porteføljen - Leiekontrakter Eiendomsporteføljen PEN forvalter ved utgangen av første kvartal en portefølje som har en egenkapitalverdi på ca. NOK 675 millioner. Porteføljen inkluderer 21 prosjekter hvor PEN enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt areal utgjør kvm. Selskapet forvalter eiendom innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering utgjør ca. NOK 2,7 milliarder, som tilsvarer en oppgang i bruttoverdier på ca. 3,7 % siden forrige kvartal. Oppgangen skyldes i hovedsak god økning i verdi på de eiendommene hvor det er inngått avtale om salg. Eiendomsverdiene tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,0 %. Tar en hensyn til samtlige kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA-yield for 2015 ca. 6,7 %. PEN strukturen er således en kostnadseffektiv portefølje for investorene. Leietakere %-andel Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 14,9 % Stat/kommune 11,7 % Schibsted ASA 7,9 % Kongsberggruppen 7,4 % Scan AB 5,9 % SAS 5,8 % Freja Transport & Logistics 5,9 % Ringnes AS 5,5 % Plantasjen Norge AS 4,1 % ÅF Norge AS 3,8 % Brødrene Kverneland AS 3,7 % Aker Solution ASA 3,3 % Expert AS 3,1 % Møbelringen 2,2 % Scan Tech AS 1,3 % Andre 13,5 % Sum 100,0 % Leiekontrakter PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle leieinntektene er knyttet opp mot lange leiekontrakter. Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig kontraktslengde for porteføljen utgjør 6,9 år Utløpsprofil leiekontrakter 20,1 % Per første kvartal utgjør PEN sine annualiserte leieinntekter ca. NOK 200 millioner. Leieinntektene inflasjonsjusteres årlig med i snitt 97 % av KPIindeksen, og er således forventet å stige i takt med inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 73 % av totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder Reitan Gruppen (Rema 1000), stat/kommune og Schibsted, står for ca. 35 % av de totale leieinntektene. PEN har kun 0,6 % økonomisk ledighet i porteføljen på det nåværende tidspunkt, og har en lav andel av leiekontrakter som løper ut de neste tre årene (9,2 % av total årsleie) ,8 % 2,1 % 0,1 % 0,3 % 14,8 % 12,1 % 10,3 % 10,4 % 10,5 % 6,9 % 3,6 % 0,8 % 0,9 % 0 Løpende Årstall utløp leiekontrakt Type leiekontrakter PEN sin portefølje består hovedsakelig av eiendommer med én til tre brukere. Eiendommer med få brukere er enklere å håndtere og er med på å holde eierkostnadene i prosjektene lave. I tillegg har PEN en relativ høy andel (37 %) av «barehouse» kontrakter, hvor driftskostnader og driftsrisiko ligger hos leietaker. Samlet sett fører dette til at PEN har en veldig kostnadseffektiv eiendomsportefølje, hvor historiske eiendomsrelaterte eierkostnader har ligget på 5-8 % av underliggende leie. 63% 37% BareHouse Standard 6

7 Forfall rentesikring (mill NOK) Porteføljen - Finansiering Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 3,8 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 5,6 %. Etter hvert som flere rentebindinger utløper, forventer vi at den totale lånekostnaden vil fortsette å falle, som resultat av svært lav flytende rente. Således forventes det at man får en marginalt bedret kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom de neste årene. Totalt er 77 % av PEN sin underliggende rente bundet, og således er PEN sin rentekostnad i skrivende stund lite eksponert mot endring i markedsrenter. Hovedvekten av rentebindingene til PEN løper ut rundt Lånemarginer PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per 31. mars 2015 på 174 basispunkter. Det er en flat utvikling i porteføljen og impliserer at det har vært liten endring i lånemarginene. Normale markedsmarginer for prosjekter av den typen PEN er investert i utgjør anslagsvis basispunkter på nåværende tidspunkt. Låneportefølje PEN sin underliggende låneportefølje utgjør omtrent NOK 1,9 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 70 % (underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2015 vil PEN indirekte betale avdrag tilsvarende ca. NOK 47 millioner, noe som tilsvarer 2,5 % av låneporteføljen. Tar man hensyn til avdragene, samt den løpende utbyttekapasiteten kontantstrømmen genererer, gir PEN en forventet avkastning til egenkapitalen på 10-12% p.a. ved uendrede eiendomsverdier og uendret overkurs på selskapets lån ,5 % 21,6 % ,7 % 8,3 % 8,3 % 8,7 % 6,9 % 100 6,2 % 5,8 % 50 3,5 % 0,4 % 0 Flytende Utløp rentesikring (årstall) 7

8 Porteføljen - Nøkkeltall PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 2,7 milliarder per 31. mars Dette tilsvarer en nettoyield på 7,0 %, og representerer en verdioppgang på 3,7 % i bruttoverdiene sammenlignet med fjerde kvartal Kursutvikling VEK ( ) Akkumulert utbetaling Sist omsatt NOK 140 per aksje NOK 52,70 per aksje NOK 111 per aksje Beliggenhet 5 % 6 % Stor-Oslo Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 2,7 mrd Verdi av EK (basis VEK) NOK 675 mill Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 538 mill Brutto leieinntekter NOK 208 mill Netto yield portefølje basis VEK 7,0 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,4 % Estimert EBITDA yield basis VEK 6,7 % Kontraktslengde (år) 6,9 Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 61 Ledighet 0,6 % KPI Regulering 97 % 7 % 26 % 16 % Type bygg (Segment) 40 % Østlandet Stavanger/Sola Midt-/Nord Norge Sverige Danmark Leienivå portefølje (NOK per kvm) Kontor Handel Lager og logistikk 859 Industri Annet % 6 % 21 % Handel Industri Lånefinansiering Belåningsgrad 70 % Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 5,60 % Gjenomsnittlig rentebinding (år) 3,8 Andel rentebundet 77 % Gjennomsnittlig lånemargin 1,74 % 33 % 18 % Kontor Lager/Logistikk Annet Overkurs swapavtaler NOK 28 per aksje Prosjekt / selskap Eierandel Type bygg Beliggenhet Antall kvm Gjenstående leietid (år) Netto yield Andel av portefølje * Bryggeriet Holding AS/KS 100 % Kontor Stor-Oslo ,9 6,4 % 6,0 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20 % Industri Stavanger/Sola ,2 6,9 % 1,3 % Forus Handelsbygg AS 50 % Handel Stavanger/Sola ,2 6,3 % 2,1 % Forus Kontorbygg AS 50 % Kontor Stavanger/Sola ,4 7,1 % 6,2 % Forus Park AS 100 % Handel Stavanger/Sola ,7 7,1 % 10,4 % Handelseiendom I AS 25 % Handel Østlandet ,5 7,1 % 2,2 % Handelseiendom II AS (Rema) 29 % Handel Midt-/Nord Norge ,8 6,7 % 6,8 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS 22 % Kontor Stor-Oslo ,1 6,2 % 5,4 % K2 Eiendom AS 10,5 % Kontor Stor-Oslo ,0 6,3 % 3,5 % Kongsberg Industribygg AS 25 % Industri Østlandet ,5 8,7 % 5,2 % Krags Gate Eiendom III IS/AS 30 % Industri Østlandet ,4 8,1 % 2,7 % Kragsgate Eiendom II AS/IS 10 % Kontor Østlandet ,3 8,7 % 0,3 % Logistikbyg Århus ApS 100 % Lager/Logistikk Danmark ,7 7,9 % 5,7 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100 % Lager/Logistikk Sverige ,9 6,8 % 5,3 % Logistikkbygg II AS/KS 79 % Lager/Logistikk Stor-Oslo ,7 7,5 % 7,9 % Lysaker Nova AS 100 % Kontor Stor-Oslo ,6 6,3 % 5,0 % Lørenskog Vest Eiendom AS 8 % Kontor Stor-Oslo ,1 7,4 % 0,4 % Nydalen Næringseiendom AS 27 % Industri Stor-Oslo ,1 5,4 % 8,4 % Sola Næringseiendom KS 35 % Annet Stavanger/Sola ,7 13,2 % 6,0 % Stamveien 1 AS 40 % Lager/Logistikk Stor-Oslo ,7 8,2 % 3,6 % Vangsveien Eiendom Holding AS 100 % Kontor Østlandet ,3 5,9 % 5,7 % * basert på andel av total nettoleie 8

9 Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom per første kvartal Leiemarkedet Utleiemarkedet i Oslo opplever en økning i ledigheten, og kontorledigheten var per 1. januar 2015 ~7,8 %, noe som tilsvarer en økning på 0,60 % siste halvår og 1 % økning siste året. Den største endringen siste halvår fant sted på Fornebu med en økning på 2,5 %- poeng og Nydalen med en nedgang på 1,5 %-poeng. I Oslo sentrum er ledigheten på 6,0 %, dette er 1 %- poeng høyere enn hva markedet opplevde gjennom Hovedgrunnen til den økte ledigheten er det lave volumet av signeringer, spesielt når det gjelder store leietakere (behov for mer enn kvadratmeter). Byggene som er blitt ledige er hovedsakelig bygg der forestående fraflytting har vært kjent i flere år, men det er også noen nye fremleie-arealer på markedet, blant annet fra oljeselskaper. Utleiemarkedet i 2014 kan oppsummeres som bra i nivå, men under middels på volum. Sammenlignet med tidligere år har det blitt signert 16 % færre kvadratmeter enn i 2013 og hele 38 % færre enn i Basert på kunnskap om pågående søkeprosesser ser 2015 ut til å bli et bedre år. Per februar 2015 er det registrert 14 store leietakere med behov for mer enn kvadratmeter på søk etter nye lokaler. Erfaringsmessig vil mellom seks og ti av disse bli signert i løpet av Prisforskjellen mellom sentrum og randsone er i dag betydelig. Den lave salgsyielden for bygg med lange kontrakter gjør prosjektregnestykkene mer lønnsomme for flere utbyggere, noe som kan være med på å presse leienivåene ned da utbygger tåler å tilby en leiereduksjon i konkurransen om å sikre seg en attraktiv leietaker. Dette er imidlertid kun et problem der det er mange tilbydere av tomter slik situasjonen er i Oslos randsone, men ikke i sentrum. Dette betyr at prisforskjellen mellom sentrum og randsone kan bli større. Følgende er de største kontraktene siden forrige kommentar: Forskningsforbundet har signert en leieavtale for kvadratmeter i Tullins gate 2 med innflytting mot slutten av Wahl Eiendom har nå fylt opp sin del av Sørkedalsveien 10 på Majorstuen, noe som tilsier kvadratmeter av totalt kvadratmeter. Wahl Eiendom har blant annet inngått 10- og 15-årige leiekontrakter med Tannlegenes kompetansesenter Øst og Colosseumklinikken som til sammen skal leie kvadratmeter. Cisco har reforhandlet leiekontrakten i Philip Pedersens vei 1 på Lysaker for nye 6,5 år med virkning fra 1. januar Det totale arealet er kvadratmeter samt kvadratmeter parkering. Cisco skal ut med 29 millioner i totale årlige leieinntekter. Entra har signert med Software Group på kvadratmeter. Leiekontrakten gjelder for fem år. Logistikk leiemarkedet i Stor-Oslo regionen er fremdeles sterkt med stabil ledighet, og etterspørsel etter moderne logistikkbygg innen de kommende 2-4 årene er fortsatt på et høyt nivå. Leienivåene har ikke endret seg stort i logistikkmarkedet, og leienivåene for de beste områdene er fremdeles på NOK per kvm. Observerte leiepriser er høye fra Berger til Vinterbro ettersom disse områdene er svært populære.

10 Markedskommentar (fortsettelse) Kilde: Akershus Eiendom per første kvartal Transaksjonsmarkedet 2014 var et svært bra år for eiendomstransaksjoner og det totale transaksjonsvolumet for 2014 endte på NOK 59 milliarder pluss børsnoteringen av Entra på rundt NOK 27 milliarder. Det meste av økningen fra tidligere år består av kontor, logistikk og tomter, mens volumet for handel har blitt redusert siden 2013 grunnet færre salg av kjøpesentre. I 2014 opplevde det norske transaksjonsmarkedet økt interesse fra internasjonale investorer, og interessen fra utlandet har fortsatt inn i I dagens marked oppleves det en større yieldforskjell mellom Oslo sentrum og randsonene enn hva man så i Forskjellen var i basispunkter, mens den i dag anslås til punkter som anses som en sunnere forskjell da budgivere har fått med seg risikoen ved å kjøpe i randsonen. Prime yield estimatet ble senket fra 4,75 % til 4,50 % i første kvartal Yield-nivået skal trolig ikke særlig lenger ned. Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige kommentar inkluderer: Svenske Hemfosa Fastigheter kjøpte Sannergata 2 med NAV som leietaker for en pris rundt NOK 700 millioner. Hemfosa Fastigheter kjøpte seks eiendommer med offentlige leietakere fra Entra med beliggenhet i Lillestrøm og Østfold for totalt NOK millioner. Starwood Capital kjøpte Fortin-porteføljen fra DnB NOR Eiendomsinvest for rundt NOK millioner. Eiendommene som ble solgt er lokalisert i blant annet Oslo, Drammen og Trondheim. Kunnskapsdepartementet har solgt Gaustadalléen 21 for rundt NOK 680 millioner til et syndikat satt opp av Arctic Securities. Svenske Lilium kjøpte 51 % av aksjene. Storebrand Eiendomsfond har kjøpt Lysaker Polaris med Technip som leietaker for rundt NOK 785 millioner fra NCC. Ferd Eiendom har solgt hovedkontoret til Aibel i Bergen til Pareto Project Finance for NOK 570 millioner. Netto yield er anslått til 6,30 6,30 %. Styret i Storebrand Privat Investor har solgt 75 % av porteføljen til sveitsiske Partners Group til en pris rundt NOK millioner.

11 Et utleiemarked i motvind gjennom 2014 men har det løsnet nå? Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom Gjennom hele 2014 var prosjektutviklere og utleiemeglere noe frustrert over markedet. Man holdt mange visninger og hadde en god del generell interesse fra leietakere, men det trakk ut å få leid ut lokaler. Det endte med at fjoråret ble det dårligste året siden 2010 målt i signerte kvadratmeter, og en moderat skuffelse for mange som trodde at trenden fra skulle fortsette. Grafen under viser signert volum av nye kontrakter, for middels til store leietakere (tradisjonelt ca 2/3 av markedet målt i kvadratmeter) innenfor Oslo-markedet, per signeringstidspunkt. Merk spesielt den røde søylen, som er det aktive markedet der prosjektutviklere og gårdeiere får nye leietakere, og det som svinger mest med økonomisk vekst. Den er mindre enn noensinne siden vi begynte å føre disse statistikkene selv om det må legges til at 2008 og 2009 volumene ville vært lavere dersom det ikke var for at henholdsvis DNB og Statoil signerte kontrakter for nye lokaler de to årene. plutselig forventer lavere eller høyere økonomisk vekst, noe som skjedde i løpet av hele Vi tror ellers at dette også skyldtes bedrifters beslutningsvegring i en tid med mye usikkerhet og frykt for den økonomiske utviklingen. Noen aktører klarte å forlenge sine eksisterende kontrakter uformelt det vil si at de fikk ett til to års forlengelse, og flere av disse er slik sett fortsatt på søk. En del andre forlenget på vanlig måte og dro opp statistikken for reforhandlet areal men vi gjetter at flere enn vanlig av disse var for kortere tidsrom, og at det betyr at de kommer tilbake på markedet tidligere enn vanlig. Nå ved slutten av første kvartal har våre utleiemeglere registrert en tydelig stigende aktivitet, og det er signert flere kontrakter og større arealer enn på flere år i årets tre første måneder. Selv om vi ikke vet eksakt hvordan andre meglere eller gårdeiere opplever situasjonen, er stemningen bedre enn de to siste årene, og flere store kontrakter vil snart bli offentliggjort. En vanlig forklaring i bransjen har vært at det har vært et relativt lite volum av utløpte kontrakter i perioden , noe som trekker ned volumet av nye signerte arealer. Dette er helt klart en del av årsaksbildet, men vi tror at det var litt mer sammensatt. Vi tror at noen av bedriftene som fryktet for fremtiden valgte å redusere sitt ønskede nye areal, og dette er en effekt som forsterkes når mellom-langsiktige utsikter endres raskt det vil med andre ord si når man Bakgrunnsteppet er i alle fall en edruelig, og ikke minst stabilisert, oppfatning av den økonomiske situasjonen, og en opplevd lavere sannsynlighet for at 2015 og 2016 inneholder en ny dyp nedtur. Oljeprisfallet ser ut til å ha stoppet opp, og mange eksportbedrifter vil oppleve økt konkurranseevne på grunn av fallet i kronekursen. Dersom vi ikke får noen større makroøkonomiske sjokk i løpet av 2015, vil året i utleiemarkedet høyst sannsynlig ende med et høyere signeringsvolum enn 2014.

12 Definisjoner og ansvarsfraskrivelse I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. EBITDA Earnings Before Interests Taxes, Depreciations and Amortizations. Dette tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). Hjemmelsselskap Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom IRR Årlig avkastning, målt i prosent. Overkurs Overkursen reflekterer nåverdien av differansen mellom rentebindingen og gjeldende markedsrente for tilsvarende durasjon, og representerer kostnaden tilknyttet en evt. innfrielse av rentebindingsavtalen. Ved beregning av VEK per første kvartal 2015 er 70 % av brutto overkursen hensyntatt i beregning av VEK. Prosentsatsen oppjusteres med 3%-poeng i kvartalet inntil den tilsvarer 86,5 % (estimert ). PEN / Selskapet Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. PPIM Pareto Project Investment Management AS. Pareto Selskaper i Pareto Gruppen. Prime yield Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. VEK Verdijustert egenkapital. Yield Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Yield gap Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Ansvarsfraskrivelse: Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Investment Management AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner. 12

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1 Kontaktdetaljer Viktig

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer