nr 26/ NO årgang 12 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/14-2014.12.22 NO årgang 12 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 nr 26/ NO årgang 12 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Internasjonale designregistreringer Overdragelser Innkommet krav om administrativ overprøving av designregistrering Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) Søknadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) Løpedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 registrerte design nr 26/14 Registrerte design I henhold til designloven 18 første ledd i.f. kunngjøres i dag følgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 25 flg. og designforskriften 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra søknadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. For reservedeler, se unntaket i designloven 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: INGVILL NILSEN, EVENESDAL, 8255 RØKLAND, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Kofte (51) Klasse: (72) Designer: Ingvill Hustad Nilsen, Evenesdal, 8255 RØKLAND (50) Anmerkning: Designet er i farger

4 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Knapp (51) Klasse: (72) Designer: Ingvill Hustad Nilsen, Evenesdal, 8255 RØKLAND (50) Anmerkning: Designet er i farger

5 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL, Norge (74) Fullmektig: MARIANNE NORDBY, Bryggeriveien 8 B, 3187 HORTEN, Norge (50) Anmerkninger: Designene er i farger.registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Undervisningsmateriell (51) Klasse: (72) Designer: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL (50) Anmerkning: Designet er i farger

6 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Undervisningsmateriell (51) Klasse: (72) Designer: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL (50) Anmerkning: Designet er i farger. Design 3 (54) Produkt: Undervisningsmateriell (51) Klasse: (72) Designer: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL (50) Anmerkning: Designet er i farger

7 registrerte design nr 26/14 Design 4 (54) Produkt: Undervisningsmateriell (51) Klasse: (72) Designer: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL (50) Anmerkning: Designet er i farger. Design 5 (54) Produkt: Undervisningsmateriell (51) Klasse: (72) Designer: RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL (50) Anmerkning: Designet er i farger

8 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: DOXA INTERIØR Tone Dammann, Ramstadsletta 18, 1363 HØVIK, Norge Design 1 (54) Produkt: Liggemøbel (51) Klasse: (72) Designer: DOXA INTERIØR Tone Dammann, Ramstadsletta 18, 1363 HØVIK 1.1 8

9 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: FRIGOGLASS S.A.I.C. COMMERCIAL REFRIGERATORS, 15, A. Metaxa Str., GR KIFISSIA, ATHEN, Hellas (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Kjøler (51) Klasse: (72) Designer: Petros-Irodotos Galiatsis, 6, Laskaratou Andrrea, PATRAS, Hellas (GR) (50) Anmerkning: Fig. 1.2 viser et detaljutsnitt Design 2 (54) Produkt: Kjøler (51) Klasse: (72) Designer: Petros-Irodotos Galiatsis, 6, Laskaratou Andrrea, PATRAS, Hellas (GR) (50) Anmerkning: Fig. 1.2 viser et detaljutsnitt

10 registrerte design nr 26/14 Design 3 (54) Produkt: Kjøler (51) Klasse: (72) Designer: Petros-Irodotos Galiatsis, 6, Laskaratou Andrrea, PATRAS, Hellas (GR) (50) Anmerkning: Fig. 1.2 viser et detaljutsnitt

11 registrerte design nr 26/14 Design 4 (54) Produkt: Kjøler (51) Klasse: (72) Designer: Petros-Irodotos Galiatsis, 6, Laskaratou Andrrea, PATRAS, Hellas (GR) (50) Anmerkning: Fig. 1.2 viser et detaljutsnitt

12 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Darco (Europe) GmbH, Gewerbegebiet 18, DE RAISTING, Tyskland (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Skosåle (51) Klasse: (72) Designer: Thomas Dietrich, Gewerbegebiet 18, RAISTING, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

13 registrerte design nr 26/

14 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Norge (74) Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Boks (51) Klasse: (72) Designer: Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, Bygning C5, 0473 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

15 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Boks (51) Klasse: (72) Designer: Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, Bygning C5, 0473 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

16 registrerte design nr 26/ Design 3 (54) Produkt: Boks (51) Klasse: (72) Designer: Grid Design AS, Sandakerveien 24 C, Bygning C5, 0473 OSLO

17 registrerte design nr 26/

18 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bang & Olufsen A/S, Peter Bangs Vej 15, DK-7600 STRUER, Danmark (74) Fullmektig: Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Fjernkontroll (51) Klasse: (72) Designer: Torsten Valeur, Carstensgade 26, 1770 KØBENHAVN V, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, ,

19 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Fjernsyn (51) Klasse: (72) Designer: Torsten Valeur, Carstensgade 26, 1770 KØBENHAVN V, Danmark (DK) (30) Prioritet: , DK, ,

20 registrerte design nr 26/

21 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Sony Computer Entertainment Inc, Konan Minato-ku, JP- TOKYO, Japan (74) Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Tv- og dataskjerm, til å ha på hodet (51) Klasse: (72) Designer: Taichi Nokuo, c/o Sony Computer Entertainment Inc Konan Minato-ku TOKYO, Japan (JP) Tetsu Sumii, c/o Sony Computer Entertainment Inc Konan, Minato-ku TOKYO, Japan (JP) (30) Prioritet: , JP, ,

22 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MicroDose Therapeutx, Inc., 4262 US Route 1, US-NJ08852 MONMOUTH JUNCTION, USA (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Del av doseringsapparat (for medisinsk bruk) (51) Klasse: (72) Designer: Dan Genord, 1147 Horseshoe, MI48178 SOUTH LYON, USA (US) Jeff DeBoer, 1515 Cambridge Road, MI48104 ANN ARBOR, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/500,218,

23 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MicroDose Therapeutx, Inc., 4262 US Route 1, US-NJ08852 MONMOUTH JUNCTION, USA (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Doseringsapparat (for medisinsk bruk) (51) Klasse: (72) Designer: Dan Genord, 1147 Horseshoe, MI48178 SOUTH LYON, USA (US) Jeff DeBoer, 1515 Cambridge Road, MI48104 ANN ARBOR, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/500,220,

24 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MicroDose Therapeutx, Inc., 4262 US Route 1, US-NJ08852 MONMOUTH JUNCTION, USA (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Doseringsapparat (for medisinsk bruk) (51) Klasse: (72) Designer: Dan Genord, 1147 Horseshoe, MI48178 SOUTH LYON, USA (US) Jeff DeBoer, 1515 Cambridge Road, MI48104 ANN ARBOR, USA (US) Jeremy Odegard, 1278 River Drive, WI54022 RIVER FALLS, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/500,226,

25 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MicroDose Therapeutx, Inc., 4262 US Route 1, US-NJ08852 MONMOUTH JUNCTION, USA (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Del av doseringsapparat (for medisinsk bruk) (51) Klasse: (72) Designer: Dan Genord, 1147 Horseshoe, MI48178 SOUTH LYON, USA (US) Jeff DeBoer, 1515 Cambridge Road, MI48104 ANN ARBOR, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/500,235,

26 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: UNIKIA AS, Bleikerveien 17, 1387 ASKER, Norge (74) Fullmektig: Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Krus med lokk, og beholder (51) Klasse: (72) Designer: JØRGEN SOLSTAD, CONRADIS GATE 1 B, 0559 OSLO

27 registrerte design nr 26/ Design 2 (54) Produkt: Krus med lokk (51) Klasse: (72) Designer: JØRGEN SOLSTAD, CONRADIS GATE 1 B, 0559 OSLO

28 registrerte design nr 26/14 Design 3 (54) Produkt: Beholder (husholdning) (51) Klasse: (72) Designer: JØRGEN SOLSTAD, CONRADIS GATE 1 B, 0559 OSLO

29 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Anho Houseware Co., Ltd. Jiangmen, 2-3/F., No , Jianghua 1st Road, CN JIANGMEN, GUANGDONG, Kina (74) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Festeanordning (51) Klasse: (72) Designer: Jianming Huang, 2-3/F., No , Jianghua 1st Road, JIANGMEN, GUANGDONG, Kina (CN) (30) Prioritet: , CN, ,

30 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Andris Lagsdin, 183 South Main Street, US-MA02025 COHASSET, USA (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Stekeplate (51) Klasse: (72) Designer: Andris Lagsdin, 183 South Main Street, MA02025 COHASSET, USA (US)

31 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: TREFOIL UNGDOMSBEDRIFT, c/o Narvik videregående skolestudiested Frydenlund, Villaveien 59, 8516 NARVIK, Norge (74) Fullmektig: Fluges patent as, Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Norge Design 1 (54) Produkt: Kasserolle (51) Klasse: (72) Designer: TREFOIL UNGDOMSBEDRIFT, c/o Narvik videregående skolestudiested Frydenlund, Villaveien 59, 8516 NARVIK

32 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: OKB AS, Wergelandsveien 1, 0167 OSLO, Norge (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Grafisk symbol (51) Klasse: (72) Designer: Kristian Sjølie, c/o Designhorse AS, Industrigata 60 B, 0357 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

33 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: GLOBERACER AS, Kalfarveien 76, 5022 BERGEN, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

34 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger. 2.1 Design 3 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

35 registrerte design nr 26/14 Design 4 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger. 4.1 Design 5 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

36 registrerte design nr 26/14 Design 6 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger. 6.1 Design 7 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

37 registrerte design nr 26/14 Design 8 (54) Produkt: Skjermbilde med ikoner (51) Klasse: (72) Designer: EGGS DESIGN AS, Akersgata 7, 0157 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

38 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Am Bahnof 30, DE WALDENBURG, Tyskland (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Nødsignaleringsanordning (51) Klasse: (72) Designer: André Hoszbach, Eobanstr. 3, ERFURT, Tyskland (DE) Matthew John, Dr. -Salvador-Allende-Str. 2, WEIMAR, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

39 registrerte design nr 26/ Design 2 (54) Produkt: Nødsignaleringsanordning (51) Klasse: (72) Designer: André Hoszbach, Eobanstr. 3, ERFURT, Tyskland (DE) Matthew John, Dr. -Salvador-Allende-Str. 2, WEIMAR, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

40 registrerte design nr 26/

41 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES, Norge (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Nattbord (51) Klasse: (72) Designer: Jon Anders Høntorp, Åkerveien 2, 1866 BÅSTAD Joachim Botnen, Hellvikveien 51, 1450 NESODDTANGEN

42 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Nattbord (51) Klasse: (72) Designer: Jon Anders Høntorp, Åkerveien 2, 1866 BÅSTAD Joachim Botnen, Hellvikveien 51, 1450 NESODDTANGEN

43 registrerte design nr 26/14 Design 3 (54) Produkt: Støtteben til seng (51) Klasse: (72) Designer: Jon Anders Høntorp, Åkerveien 2, 1866 BÅSTAD Joachim Botnen, Hellvikveien 51, 1450 NESODDTANGEN

44 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES, Norge (74) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Ramme til stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

45 registrerte design nr 26/14 Design 2 (54) Produkt: Stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

46 registrerte design nr 26/14 Design 3 (54) Produkt: Krakk (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES Design 4 (54) Produkt: Stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

47 registrerte design nr 26/ Design 5 (54) Produkt: Krakk (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

48 registrerte design nr 26/14 Design 6 (54) Produkt: Ramme til stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES Design 7 (54) Produkt: Stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

49 registrerte design nr 26/ Design 8 (54) Produkt: Krakk (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

50 registrerte design nr 26/14 Design 9 (54) Produkt: Ramme til stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

51 registrerte design nr 26/14 Design 10 (54) Produkt: Stol (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

52 registrerte design nr 26/14 Design 11 (54) Produkt: Krakk (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES Design 12 (54) Produkt: Sofa (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

53 registrerte design nr 26/ Design 13 (54) Produkt: Sofa (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

54 registrerte design nr 26/ Design 14 (54) Produkt: Sofa (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

55 registrerte design nr 26/ Design 15 (54) Produkt: Sofa (51) Klasse: (72) Designer: Jan Lade, Design Manager, c/o Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES

56 registrerte design nr 26/

57 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Darco (Europe) GmbH, Gewerbegebiet 18, DE RAISTING, Tyskland (74) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Medisinsk sko (51) Klasse: (72) Designer: Thomas Dietrich, Gewerbegebiet 18, RAISTING, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

58 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Firephant AB, Argongatan 2B, SE MÖLNDAL, Sverige (74) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Design 1 (54) Produkt: Brannalarm (51) Klasse: (72) Designer: Lars Wettre, Reimerholmsgatan 79, STOCKHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, ,

59 registrerte design nr 26/14 (11) Reg.nr.: (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, US-CA92081 VISTA, USA (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Skall til boblebad (51) Klasse: (72) Designer: Christopher Carl Larsen, 2319 Brookhaven Pass, CA92081 VISTA, USA (US) Sage Nathan Baker, 1434 Caminito Septimo, CA92007 CARDIFF BY THE SEA, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/488,601, 1 (50) Anmerkning: Fig viser tverrsnitt

60 Internasjonale designregistreringer internasjonale designregistreringer nr 26/14 I henhold til designloven 57 fjerde ledd, kunngjøres i dag følgende internasjonale registreringer som har virkning i Norge. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven 58 fjerde ledd og 25 flg. og designforskriften 26 flg. Virkningen av en internasjonal registrering gjelder for den eller de periodene på fem år som søknaden er innlevert for, regnet fra den dagen registreringen ved det Internasjonale byrået anses å ha skjedd. Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i Genèveavtalen, se dl 58 tredje ledd. Maksimal beskyttelsestid er 25 år. (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE, 75, Quai d'orsay, FR PARIS CEDEX 07, Frankrike Design 1 (54) Produkt: Gas cylinder frame (51) Klasse: (72) Designer: Denis Muller, c/o L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'etude et l'exploitation des Procédés Georges Claude, 75 quai d'orsay, PARIS, Frankrike (FR) Didier Robert, c/o L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'etude et l'exploitation des Procédés Georges Claude, 75 quai d'orsay, PARIS, Frankrike (FR) Julien Duquesnoy, c/o Clémentine Design, 8 Cours Lafayette, LYON, Frankrike (FR) Eric Denis, c/o Clémentine Design, 8 Cours Lafayette, LYON, Frankrike (FR) (30) Prioritet: , EM, ,

61

62 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 TRIENGEN, Sveits Design 1 (54) Produkt: Tumbler (51) Klasse: (72) Designer: Jorgen Bodum, Käppelistrasse 15, 6045 MEGGEN, Sveits (CH)

63 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Stokke AS, Parkgata 6, 6003 ÅLESUND, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Beds (51) Klasse: (72) Designer: Lina Aker, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO Robert Myrene, c/o Stokke AS, Drammensvien 130, 0277 OSLO Hilde Angelfoss, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO (30) Prioritet: , NO, , 1, 2, Design 2 (54) Produkt: Beds (51) Klasse: (72) Designer: Lina Aker, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO Robert Myrene, c/o Stokke AS, Drammensvien 130, 0277 OSLO Hilde Angelfoss, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO (30) Prioritet: , NO, , 1, 2,

64 Design 3 (54) Produkt: Beds (51) Klasse: (72) Designer: Lina Aker, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO Robert Myrene, c/o Stokke AS, Drammensvien 130, 0277 OSLO Hilde Angelfoss, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO (30) Prioritet: , NO, , 1, 2, Design 4 (54) Produkt: Beds (51) Klasse: (72) Designer: Lina Aker, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO Robert Myrene, c/o Stokke AS, Drammensvien 130, 0277 OSLO Hilde Angelfoss, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO

65 Design 5 (54) Produkt: Beds (51) Klasse: (72) Designer: Lina Aker, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO Robert Myrene, c/o Stokke AS, Drammensvien 130, 0277 OSLO Hilde Angelfoss, c/o Stokke AS, Drammensveien 130, 0277 OSLO

66 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 TRIENGEN, Sveits Design 1 (54) Produkt: Sugar dispenser (51) Klasse: (72) Designer: Jorgen Bodum, Käppelistrasse 15, 6045 MEGGEN, Sveits (CH)

67 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits (50) Anmerkninger: Designet er i farger. Design 1 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Patrizio Vita, Congiunte dx, 30, LATINA, Italia (IT) (50) Anmerkning: Designet er i farger

68 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits (50) Anmerkninger: Designet er i farger. Design 1 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Patrizio Vita, Congiunte dx, 30, LATINA, Italia (IT) (50) Anmerkning: Designet er i farger

69 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits (50) Anmerkninger: Designet er i farger. Design 1 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Andrea Arrigoni, Via Ponte Seveso 39, MILANO, Italia (IT) (50) Anmerkning: Designet er i farger

70 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL-5656AE EINDHOVEN, Nederland Design 1 (54) Produkt: Hair dryer (51) Klasse: (72) Designer: Gaël Louis Jacques Prat-Pfister, MUIDERSLOT 9, 3813RR AMERSFOORT, Nederland (NL) (30) Prioritet: , EM, ,

71 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 PLAN-LES-OUATES, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Pendant necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

72 Design 2 (54) Produkt: Necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

73 Design 3 (54) Produkt: Pendant necklace (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

74 Design 4 (54) Produkt: Earring (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

75 Design 5 (54) Produkt: Bracelet (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

76 Design 6 (54) Produkt: Earring (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

77 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: SG Armaturen AS, Postboks 1013, 4794 LILLESAND, Norge Design 1 (54) Produkt: Downlight (51) Klasse: (72) Designer: Knut Ivar Tveten, Gartneriveien 26, 1811 ASKIM Knut Øyvind Jarulf, Kjellåsveien 9, 1815 ASKIM Ola Helø, Batteriheia 8, 4790 LILLESAND

78

79 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: The Swatch Group Management Services AG (The Swatch Group Management Services SA) (The Swatch Group Management Services Ltd), Seevorstadt 6, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Watches (51) Klasse: (72) Designer: Fernando Soares, Rue Fleury 5, 2000 NEUCHÂTEL, Sveits (CH)

80 Design 2 (54) Produkt: Watches (51) Klasse: (72) Designer: Fernando Soares, Rue Fleury 5, 2000 NEUCHÂTEL, Sveits (CH)

81 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG, Gewerbestrasse, DE BÖKLUND, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Packaging container for food (51) Klasse: (72) Designer: Janeta, MULTIVAC Seep Hagenmueller GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 4, WOLFERTSCHWENDEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, ,

82 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 BIEL/BIENNE, Sveits Design 1 (54) Produkt: Wristwatch (51) Klasse: (72) Designer: Antonio Fazio, Avenue de Cour 40, 1007 LAUSANNE, Sveits (CH) Richard Permin, Rue de Chavannes 29, COLLONGES AU MONT D'OR, Frankrike (FR) (50) Anmerkning: Designet er i farger

83 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 PLAN-LES-OUATES, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Earrings (51) Klasse: (72) Designer: Chaeree Kwon, 635 W. 42nd Street, Apt. #17e, NY10036 NEW YORK, USA (US)

84 Design 2 (54) Produkt: Earrings (51) Klasse: (72) Designer: Chaeree Kwon, 635 W. 42nd Street, Apt. #17e, NY10036 NEW YORK, USA (US)

85 Design 3 (54) Produkt: Finger ring (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

86 Design 4 (54) Produkt: Earrings (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

87 Design 5 (54) Produkt: Finger rings (51) Klasse: (72) Designer: Rie Yatsugi-Kang, 272 Highland St, NJ07626 CRESSKILL, USA (US)

88 Design 6 (54) Produkt: Finger rings (51) Klasse: (72) Designer: Dominique Rivière, 360 E. 72nd Street, Apt. # b 1003, NY10021 NEW YORK, USA (US)

89 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Rimowa GmbH, Mathias-Brüggen-Strasse 118, DE KÖLN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Sliders of zip fasterners (51) Klasse: (72) Designer: Dieter Morszeck, Elisabeth-Treskow-Platz 1, KÖLN, Tyskland (DE) Design 2 (54) Produkt: Sliders of zip fasterners (51) Klasse: (72) Designer: Dieter Morszeck, Elisabeth-Treskow-Platz 1, KÖLN, Tyskland (DE)

90 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: BHS Tabletop AG, Ludwigsmühle 1, DE SELB, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Coffee pot (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg

91 Design 2 (54) Produkt: Coffee cup saucer (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg Design 3 (54) Produkt: Coffee cup (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg

92 Design 4 (54) Produkt: Flat plate (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg Design 5 (54) Produkt: Sauciere (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg

93 Design 6 (54) Produkt: Teapot (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Weber, Madeleine-Ruoff-Strasse 26 A, HERRSCHING AM AMMERSEE, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , DE, XXX, Internorga, Hamburg

94 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Saverglass, 3 rue de la Gare, FR FEUQUIERES, Frankrike Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Régis Maillet, 3, rue de la Gare, FEUQUIERES, Frankrike (FR) Christophe Blond, 3, rue de la Gare, FEUQUIERES, Frankrike (FR)

95 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: NMC S.A., Gert-Noël-Strasse, BE-4731 EYNATTEN, Belgia Design 1 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

96 Design 2 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

97 Design 3 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

98 Design 4 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

99 Design 5 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

100 Design 6 (54) Produkt: Lining panels (51) Klasse: (72) Designer: Yves Noël, Gert-Noel-Strasse, 4731 EYNATTEN, Belgia (BE)

101 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: COFARIM, 15 chemin de Chiradie, FR BRIGNAIS, Frankrike (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Hand-operated fruit press (51) Klasse: (72) Designer: Serge Attalah, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 1.1 Design 2 (54) Produkt: Cooking pan (51) Klasse: (72) Designer: Serge Attalah, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

102 Design 3 (54) Produkt: Table cutlery set (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 3.1 Design 4 (54) Produkt: Mortar and pestle (51) Klasse: (72) Designer: Antoine Lesur, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 4.1 Design 5 (54) Produkt: Bowl (51) Klasse: (72) Designer: Théo Dumont, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

103 Design 6 (54) Produkt: Ramequin dish (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 6.1 Design 7 (54) Produkt: Stopper (51) Klasse: (72) Designer: Serge Attalah, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

104 Design 8 (54) Produkt: Corkscrew (51) Klasse: (72) Designer: Serge Attalah, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 8.1 Design 9 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

105 Design 10 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 10.1 Design 11 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

106 Design 12 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 12.1 Design 13 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

107 Design 14 (54) Produkt: Salt and pepper shakers (51) Klasse: (72) Designer: Santiago Sevillano, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 14.1 Design 15 (54) Produkt: Cutting guides (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

108 Design 16 (54) Produkt: Cutting guides (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 16.1 Design 17 (54) Produkt: Cutting guides (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

109 Design 18 (54) Produkt: Cutting guides (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 18.1 Design 19 (54) Produkt: Cutting guides (51) Klasse: (72) Designer: Fabien Dumaz, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR) 19.1 Design 20 (54) Produkt: Cutting board (51) Klasse: (72) Designer: Patrik Jouffret, 15 chemin de Chiradie, BRIGNAIS, Frankrike (FR)

110 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: JLM - PERKOVIC D.O.O., Luskino bb, HR MATULJI, Kroatia Design 1 (54) Produkt: Torsion damper (51) Klasse: (72) Designer: Milan PERKOVIC, c/o JLM - PERKOVIC d.o.o., Luskino bb, MATULJI, Kroatia (HR) Design 2 (54) Produkt: Torsion damper casing (51) Klasse: (72) Designer: Milan PERKOVIC, c/o JLM - PERKOVIC d.o.o., Luskino bb, MATULJI, Kroatia (HR)

111 Design 3 (54) Produkt: Torsion damper hub (51) Klasse: (72) Designer: Milan PERKOVIC, c/o JLM - PERKOVIC d.o.o., Luskino bb, MATULJI, Kroatia (HR) Design 4 (54) Produkt: Torsion damper elastomer (51) Klasse: (72) Designer: Milan PERKOVIC, c/o JLM - PERKOVIC d.o.o., Luskino bb, MATULJI, Kroatia (HR)

112 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: B Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, DE MELSUNGEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories (51) Klasse: (72) Designer: Raphael Vallotton, Boulevard Louis-Dapples 15, 1800 VEVEY, Sveits (CH) Bastien Ecabert, Chemin de Grandvignes 11, 1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE/VD, Sveits (CH) Joachim Beine, Rhönstrasse 7, CUXHAGEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

113

114 Design 2 (54) Produkt: Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories (51) Klasse: (72) Designer: Raphael Vallotton, Boulevard Louis-Dapples 15, 1800 VEVEY, Sveits (CH) Bastien Ecabert, Chemin de Grandvignes 11, 1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE/VD, Sveits (CH) Joachim Beine, Rhönstrasse 7, CUXHAGEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

115 2.7 Design 3 (54) Produkt: Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories (51) Klasse: (72) Designer: Raphael Vallotton, Boulevard Louis-Dapples 15, 1800 VEVEY, Sveits (CH) Bastien Ecabert, Chemin de Grandvignes 11, 1030 BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE/VD, Sveits (CH) Joachim Beine, Rhönstrasse 7, CUXHAGEN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

116

117 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bole OÜ, Lõuna 6B, EE PALDISKI, Estland Design 1 (54) Produkt: Flooring or wall construction module (51) Klasse: (72) Designer: Hannes Tarn, Vana Kalamaja 22-3, TALLINN, Estland (EE) (30) Prioritet: , EE, D ,

118

119 (11) Reg.nr.: DM/ (21) Søkn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) Løpedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Designers Company ApS, Kongevejen 2, DK-3480 FREDENSBORG, Danmark (50) Anmerkninger: Design nr. 3 og 4 er i farger.registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Candlesticks (51) Klasse: (72) Designer: Note Design Studio, Virkesvägen 26, STOCKHOLM, Danmark (DK)

120 Design 2 (54) Produkt: Candlesticks (51) Klasse: (72) Designer: Note Design Studio, Virkesvägen 26, STOCKHOLM, Danmark (DK) Design 3 (54) Produkt: Candlesticks (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Engesvik, Josefines gate 29, 0351 OSLO (50) Anmerkning: Designet er i farger

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 14/14-2014.07.07 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 05/08-2008.02.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 24/15-2015.11.23 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 . nr 05/11-2011.03.07 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 15/10-2010.07.26 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 05/15-2015.03.02 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 4 ISSN Norsk nr 2-2006.01.16 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/14-2014.06.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 12/14-2014.06.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 12/14-2014.06.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 20/09-2009.09.21 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 23/14-2014.11.10 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 02/15-2015.01.19 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/15-2015.03.16 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 06/15-2015.03.16 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 06/15-2015.03.16 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 05/10-2010.03.08 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 03/08-2008.01.28 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808

nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 . nr 18/06-2006.08.28 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 10/10-2010.05.18 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 23/11-2011.11.14 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 20/10-2010.10.04 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/12-2012.03.05 NO årgang 10 ISSN 1503-5808

nr 05/12-2012.03.05 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 nr 05/12-2012.03.05 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for designregistrering nr Onsagers AS Postboks 1813 Vika 0123 OSLO Oslo, 2012.10.29 Deres ref.: D11638NO00/ASR Søknadsnr.: 20120679(083681) Innehaver: Millennium Pharmaceuticals Inc, MA02139 CAMBRIDGE, US Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25/ NO årgang 13 ISSN

nr 25/ NO årgang 13 ISSN nr 25/15-2015.12.07 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 27/09-2009.12.28 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/ NO årgang 13 ISSN

nr 11/ NO årgang 13 ISSN nr 11/15-2015.05.26 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 18/14-2014.09.01 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 11/07-2007.05.21 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/14-2014.08.04 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 16/14-2014.08.04 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 16/14-2014.08.04 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808

nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 nr 22/12-2012.10.29 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/ NO årgang 7 ISSN

nr 18/ NO årgang 7 ISSN . nr 18/09-2009.08.24 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 13-2003.10.27 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 4-2003.06.23 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 09/09-2009.04.20 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 12-2004.06.07 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 08/15-2015.04.13 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 20/ NO årgang 6 ISSN

nr 20/ NO årgang 6 ISSN . nr 20/08-2008.09.22 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 04/10-2010.02.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/14-2014.02.17 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 04/14-2014.02.17 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 04/14-2014.02.17 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 . nr 04/11-2011.02.21 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/ NO årgang 8 ISSN

nr 08/ NO årgang 8 ISSN . nr 08/10-2010.04.19 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 05/07-2007.02.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/ NO årgang 8 ISSN

nr 19/ NO årgang 8 ISSN . nr 19/10-2010.09.20 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 21/07-2007.10.08 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 6-2003.07.21 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 9-2003.09.01 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/14-2014.08.18 NO rgang 12 ISSN 1503-5808

nr 17/14-2014.08.18 NO rgang 12 ISSN 1503-5808 nr 17/14-2014.08.18 NO rgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomr det BES KSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 09/12-2012.04.30 NO årgang 10 ISSN 1503-5808

nr 09/12-2012.04.30 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 nr 09/12-2012.04.30 NO årgang 10 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2003.11.24 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 22/10-2010.11.01 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 16-2003.12.08 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.03.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808

nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 . nr 24/06-2006.11.20 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 09/10-2010.05.03 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/14-2014.12.08 NO årgang 12 ISSN 1503-5808

nr 25/14-2014.12.08 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 nr 25/14-2014.12.08 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 2-2005.01.17 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2004.03.15 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 06/10-2010.03.22 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10 2000.05.15 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no

nr 10 2000.05.15 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no nr 10 2000.05.15 NO årgang 30 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i

Detaljer

nr 07/ NO årgang 12 ISSN

nr 07/ NO årgang 12 ISSN nr 07/14-2014.03.31 NO årgang 12 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 25/09-2009.11.30 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/15-2015.08.03 NO årgang 13 ISSN 1503-5808

nr 16/15-2015.08.03 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 nr 16/15-2015.08.03 NO årgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 22/13-2013.10.28 NO årgang 11 ISSN 1503-5808

nr 22/13-2013.10.28 NO årgang 11 ISSN 1503-5808 nr 22/13-2013.10.28 NO årgang 11 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 15 20.07.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 16-2005.08.01 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer