NR nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 2 2007. nytt TRIPP TRAPP. fornyer seg Side 10 og 11"

Transkript

1 NR nytt TRIPP TRAPP fornyer seg Side 10 og 11

2 døpte barn medfører at minst en halv million mennesker møter kirken årlig gjennom dåpshandlingen. Er dåpsliturgien viktig? Det foregår en rekke store reformprosesser i og rundt Den norske kirke for tiden. Politikerne har satt stat kirke-spørsmålet på dagsorden og initierer gjennom det en debatt om kirkelig selvstyre, finansiering og nyorganisering. Stortinget vedtok i 2003 en trosopplæringsreform som har fått stor betydning både økonomisk og i forhold til arbeidsmåter og tenkning rundt dåp og trosopplæring. Samme år satte Kirkerådet i gang med en omfattende gudstjenestereform, hvor liturgier og gudstjenestefeiring gjennomgås med mål om å vedta ny gudstjenesteliturgi i Tre reformer som vil få stor betydning for menigheter og mennesker i Den norske kirke. Tre reformer som virker inn på hvordan vi opplever kirken og hvilken rolle kirken får spille i vårt liv. I det offentlige rom har stat kirke-spørsmålet og trosopplæringsreformen fått mest oppmerksomhet, men jeg vil konsentrere meg om den siste av disse reformene, nemlig gudstjenestereformen. Liturgi er viktig! I noen sammenhenger framstilles liturgisk arbeid som kjedelig, gammelmodig og virkelighetsfjernt. Jeg mener det motsatte er tilfelle. Liturgi er kirkens troslære i praksis, eller som Helge Fæhn uttrykker det: Liturgien er en genuin uttrykksform for kirkens tro og selve livsnerven i kirkens liv. Gjennom liturgien kommer kirkens tro til uttrykk både i form av de ord som brukes, de handlinger som gjøres og den opplevelse dette gir de mennesker som er til stede. Hvert år døpes ca barn i Den norske kirke. Dåpshandlingen rammes inn av salmer, ord og handlinger som til sammen utgjør en egen dåpsliturgi døpte barn medfører at minst en halv million mennesker møter kirken årlig gjennom dåpshandlingen. Dåpsliturgiens pedagogikk og teologi er dermed svært viktig i kirkens møte med et mangfold mennesker. Dåpen er altså mer enn en kirkelig handling; den er et sentralt møtepunkt mellom folk og kirke. Dåpsliturgi er viktig! Dåpsliturgien er moden for revisjon, selv om den på langt nær fungerer så dårlig som enkelte hevder. Jeg savner en tydeligere stadfestelse av skapelsesdimensjonen og barnets egenverdi. Dåp i gudstjenesten er i praksis både en fødselsfest og en frelseshandling. Pedagogisk og teologisk er det viktig å synliggjøre gleden over barnet, livet og skapelsen og behovet for frelse. I dagens liturgi er det sistnevnte aspekt som dominerer. Noen av oss mener også at gjeldende ordning ikke får godt nok fram sammenhengen mellom dåp og opplæring, og hva opplæringen består i. Et eget utvalg under gudstjenestereformen jobber med disse spørsmålene, og i tråd med gudstjenestereformens kjerneverdier (fleksibilitet, involvering og stedegengjøring) har utvalget først utformet tre ulike forsøksliturgier som er sendt til utprøving i en rekke menigheter. Jeg vil gi honnør til utvalget som lar oss få ta del i prosessen på den måten, og som samtidig stiller seg åpent for hogg. Det er absolutt deler av prøveliturgiene som bør gjennomdrøftes på nytt. Både frelsesaspektet, fadderløftet, opplæringsforpliktelsen og sammenhengen mellom dåp og det etterfølgende liv må tydeliggjøres bedre. Underutvalgets metode har like fullt synliggjort utfordringene og hjulpet oss til en grundig gjennomtenkning av hele dåpsliturgien.takk for det! Vi ser med forventning fram mot det endelige utkastet! Eigil Morvik Direktør Colletts g. 43, Oslo Postboks 2623 St.Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Direktør: Eigil Morvik Styreleder: Birger Henrik Fossum I redaksjonen: Eigil Morvik, Anne-Brit L. Johansen, Harold Leenderts og Margunn Sundfjord IKO-Nytt kommer ut en gang i kvartalet ISSN: Forsiden: Foto: Margunn Sundfjord Grafisk utforming: Fløde Magasindesign Trykkeri: Allservice Stavanger Bankgiro:

3 Nytt nummer av nytt foreldreblad I fjor lanserte IKO-Forlaget det nye foreldrebladet Intro. Nå kommer blad nummer to. GLADE REDAKTØRER: Forlagsredaktør Brit Maria Austad (t.v) og ansvarlig redaktør Kristin Gunleiksrud gleder seg over en ny utgave av InTro. Foto: Margunn Sundfjord Av Margunn Sundfjord Bladet InTro er tenkt som et tilbud til foreldrene med tanke på trosopplæring i hjemmet. Redaktør Kristin Gunleiksrud minner om at det fins mange bøker og andre produkter om kristen tro til barn, men lite praktisk hjelp til hvordan voksne kan følge opp det som skjer i dåpen. Hun peker blant annet på at mange fireåringer får utdelt fireårsbok i kirken, mens foreldrene ikke får noe. Dette ønsker foreldrebladet InTro å rette på. Menighetene får nå tilbud om å kjøpe InTro sammen med fireårsbøker til en gunstig pris, slik at de har noe å dele ut til både små og store. Du kan også kjøpe bladet direkte fra IKO-Forlaget. Det nye nummeret inneholder blant annet tips og ideer til hvordan man kan markere de kristne høytidene. Presten og forfatteren Eyvind Skeie mener at norske barn er språkfattige og forlegne når det gjelder egen tro og religionstilknytning. Han ønsker å løfte fram den kulturelle, historiske og religiøse tilhørigheten blant norske barn. Hva er da mer naturlig enn å la barna komme til orde? I dette nummeret forteller fire barn i alderen fem til ti år om sin drømmekirke. Tre andre barn sier sin mening om nye barnebøker utgitt på IKO-Forlaget. Besteforeldrene får også komme til orde i spaltene. En farmor og en farfar forteller om skatter de ønsker å gi videre til neste generasjon. I bladet kan du også lese om favorittbibelfortellingen til polfareren og forleggeren Erling Kagge og stortingsrepresentanten Rolf Reikvam SV. IKO på sommerturné IKO tar ikke sommerferie. I alle fall ikke helt. For tredje året på rad deltar komponisten, gitaristen og IKO-rådgiveren Geir Hegerstrøm og markedssjef i IKO-Forlaget Kåre Stige på kristne sommerstevner. 3.,10. og 17. juli kan du møte dem på familieleirer på Knattholmen utenfor Sandefjord, og 11. og 12. juli deltar de på Oase i Fredrikstad. - Dette er steder hvor vi kommer i kontakt med veldig mange familier, barn og unge, sier Geir, som skal bidra med sang og musikk både på bibeltimer og i andre sammenhenger. Markedsføring av IKO-Forlagets produkter og Dåpsklubben TRIPP TRAPP er en viktig del av turnéen. Gjennom utstillinger og stands håper Kåre Stige på godt salg av IKO- Forlagets produkter og på flere innmeldinger i dåpsklubben. UT PÅ TUR: Geir Hegerstrøm og Kåre Stige gleder seg til å møte små og store på Knattholmen og Oase. (Foto: Margunn Sundfjord) Vant IKO-materiell for 3000 kroner! Den 20. mars brukte Magne Bjaastad i Kampen menighet i Stavanger 3 minutter og 11 sekunder til å svare på en spørreundersøkelse fra IKO-Forlaget om bruk av fireårsbok og foreldrebladet InTro. Det ble lønnsomme minutter. I sterk konkurranse med 276 andre ble Kampen menighet trukket ut som vinner av trosopplæringsmateriell fra IKO-Forlaget. Premien har en verdi på 3000 kroner. 3

4 Ny pris til sorgbok Boka Gule roser til pappa, som kom ut på IKO-Forlaget i fjor, er tildelt sølv i konkurransen Årets vakreste bøker. Det er Grafill organisasjonen for visuell kommunikasjon som står bak kåringen av årets vakreste bøker. Gule roser til pappa ble tildelt sølv i kategorien skjønnlitteratur: Bildebok. Boka er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit og illustrert av Hilde Kramer. Gule roser til pappa handler om lille Fredrik som opplever at pappa blir syk og dør. I juryens kommentar heter det at boka har et respektfullt og konkret formspråk om temaet foreldre på dødsleiet. Boka vant i Boksamarbeid om rusproblemer IKO Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget har inngått et samarbeid med Rus- Oppvekst-Kirke (ROK) om skriving og utgivelse av en bok om rusproblematikk i konfirmasjonstiden. Boka skal hjelpe menighetenes konfirmantarbeid til bevisst forebygging av rus gjen-nom PRISVINNERE: Anne Kristin Aasmundtveit (t.v) og Hilde Kramer kan glede seg over flere priser for Gule roser til pappa.(foto: Margunn Sundfjord) fjor Emmausprisen for beste bok for barn og ungdom. Den var også blant de nominerte i Kulturdepartementets konkurranse om årets beste bøker. Skaperverketsdag 2007 FNs miljøprogram har valgt Norge til å være vertskap for hovedmarkeringen av Verdens miljødag 2007, tirsdag 5. juni. I denne forbindelse holdes det en økumenisk gudstjeneste i Tromsø 3. juni. Alle landets menigheter ufordres til å holde tilsvarende gudstjenester og markere Skaperverkets dag 3. eller 10. juni,eller på et annet passende tidspunkt.et eget ressurshefte med tips og ideer er sendt alle landets menigheter. IKO-rådgiver Sindre Eide har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet heftet og tilleggsmateriellet som er lagt ut elektronisk bl.a på og konfirmant-året. Rådgiver på IKO, Geir Hegerstrøm, skal utarbeide boka sammen med Robert Muleid i ROK.Den skal også koples opp mot DVD-filmen om samme tema som ROK allerede har utgitt til bruk blant konfirmanter. Boka lanseres etter planen på nyåret Dåpsliturgi Hvorfor kommer det aldri fram i dåpsliturgien at mennesket er skapt i Guds bilde? Dette er et spørsmål mange stiller seg. Nå arbeides det med å forandre dåpsliturgien. Av Margunn Sundfjord Tidligere nestleder i IKOs representantskap, Kirsti Melangen, leder utvalget som Nemnd for Gudstjenesteliv (NfG), har oppnevnt til å arbeide med fornyelse av dåpsliturgien. Bakgrunnen for at dåpsliturgien skal fornyes er både at det foregår en fornyelse av hele liturgien i kirken, og at mange reagerer på den dåpsliturgien vi har i dag. Det er særlig det skapelsesteologiske aspektet som har blitt etterlyst i flere år. Hvorfor kommer det aldri fram at mennesket er skapt i Guds bilde? Som en sokneprest sa til meg: Det er jo sant å si at mennesket er født med menneskeslektens synd og skyld, men det er jo mer å si om mennesket også! siterer Kirsti Melangen. DÅP OGSÅ FOR STORE BARN Hun peker videre på at selv om de fleste barn i Den norske kirke døpes som spedbarn, blir det stadig flere større barn, ungdommer og voksne som velger å bli døpt. Blant annet folk som kommer hit fra andre land. Dette må også gjenspeiles i den nye dåpsliturgien. Vi må derfor tenke gjennom hvordan vi kan møte utfordringen, sier hun. SKAPELSE, FRELSE OG ETTERFØLGELSE Hva vil dere legge vekt på i den nye liturgien? Vi vedtok tidlig i prosessen en visjon for arbeidet vårt. Vi ble enige om at vi ønsker en dåpsliturgi som ivaretar skapelse, frelse og etterfølgelse, og som mennesker kan kjenne seg igjen i med sine livserfaringer. Denne tredelingen har vært førende for det arbeidet vi har gjort, og vi håper gjennom dette å få fram både det at mennesket er skapt i Guds bilde, at vi i dåpen får del i Guds frelse, og at vi blir satt inn i en verdensvid kirke i fellesskap med Gud og hverandre. Slik blir livet i dåpen en prosess som ikke tar slutt så lenge vi lever, uansett alder, funksjonsevne eller kulturelle røtter. 4

5 i forandring Fakta Fornying av dåpsliturgien er en del av hele reformen som Den norske kirke nå er inne i. Til sammen fem underutvalg arbeider med ulike liturgier i forhold til Nemnd for Gudstjenesteliv (NfG), som er hovedarbeidsgruppa nedsatt av Kirkerådet. De nye liturgiene skal vedtas av Kirkemøtet november IKOs rådgiver, Sindre Eide, er én av fem sekretærer som koordinerer arbeidet med gudstjenestereformen i Den norske kirke. Illustrasjon: Inger-Lise Belsvik UT PÅ HØRING Utvalget er nå i ferd med å avslutte arbeidet. Utkastet til liturgi skal leveres til (NfG), som er hovedgruppa nedsatt av Kirkerådet. Nemnda skal Kirsti Melangen Sindre Eide bestemme når forslaget skal sendes ut til høring og hvem som skal si sin mening om forslaget. I høringsperioden er det viktig at flest mulig melder inn synspunkt, og vi gleder oss over all interesse og iver som allerede merkes i forhold til denne liturgien, sier Melangen. Etter høringsrunden skal NfG bearbeide innspill, og ulike andre instanser, for eksempel bispemøtet, skal uttale seg. Den nye dåpsliturgien og de andre liturgiene skal vedtas i november 2009 av Kirkemøtet. IKO VIKTIG BIDRAGSYTER Vi håper den nye dåpsliturgien blir slik at menigheter og enkeltpersoner opplever den som livsbejaende, og at den snakker sant om både Gud, mennesket, hva som skjer i dåpen og ikke minst livet i dåpen, understreker Melangen. Hun synes arbeidet med den nye dåpsliturgien har vært veldig spennende og berikende, men også svært arbeidskrevende. Hun setter stor pris på alle positive tilbakemeldinger utvalget har fått fra menighetene som har deltatt i arbeid med å prøve ut liturgier, og for alle innspill fra menigheter, institusjoner og enkeltpersoner. Her har for eksempel IKO vært en viktig bidragsyter, avslutter Kirsti Melangen. 5

6 Se til Finland i ungd Hvordan kan menighetene føre konfirmantene videre etter konfirmasjonstiden? Se til Finland, oppfordrer IKOs rådgiver Geir Hegerstrøm. Han er leder for det treårige prosjektet Unge medarbeidere i trosopplæringen. Av Geir Hegerstrøm Prosjektet henter sin idé og metodikk fra Finland, der ca. 1/3 av konfirmantene blir med som unge medarbeidere. Tilsvarende erfaringer fra noen norske menigheter trekkes også inn i prosjektet. PRØVEMENIGHETER Det er valgt ut seks menigheter som i løpet av 2007 og 2008 skal prøve ut verktøyene som er laget til prosjektet. Til sammen danner de et gjennomsnitt for situasjonen i norske menigheters konfirmantarbeid. Menighetene er allerede kommet godt i gang, og allerede nå kan vi se Fakta Dette er prøvemenighetene Sandnessund menighet i Tromsø Nittedal menighet og Oppegård menighet i Akershus Borge menighet i Fredrikstad Volda menighet i Møre Notodden menighet i Telemark at denne metodikken begynner å gi resultater både for videreføringen og for oppslutningen om konfirmasjonstiden. Resultatene skal måles og evalueres i slutten av STORE SØSKEN I Finland kalles unge medarbeidere for Isonen (direkte oversatt: store søsken). Grunntanken er at konfirmantene trenger rollemodeller som er litt eldre enn dem. Derfor får unge ledere som konfirmantene treffer i konfirmantåret, stor betydning, og dette virker rekrutterende for å bli med som Isonen året etter konfirmasjonen. Metodikken ligner litt på MILK, men har en mye bredere tenkning rundt hvem som kan være Isonen. Ungdommene kan bli rollemodeller på ulik måte, alt etter hvilke personlige evner og interesser de har. 6

7 omsarbeidet! Ellens annerledes reise Ellen går siste året på barneskolen, og klassen planlegger tur til Åland. For å få råd til seilkurs må klassen jobbe med å samle inn penger, og Ellen blir nødt til å selge klasseavisen Skolens skrekk på torget. Heldigvis har hun en tante som stiller opp Det blir seilkurs, men klasseturen blir nok ikke helt som Ellen har tenkt. Mystiske personer, som viser seg ikke å være så ukjente, dukker opp. Daniel oppfører seg mer merkelig enn vanlig, og venner viser seg fra andre sider enn Ellen hadde trodd. Hvem er egentlig annerledes? ARBEIDSGRUPPE I arbeidsgruppen for prosjektet er det representanter for menigheter som allerede har gjort erfaringer med denne metodikken i Norge, og en representant fra Finland. De lokale lederne fra de seks prøvemenighetene skal også samles to ganger hvert år sammen med arbeidsgruppen, for å evaluere og videreføre prosjektet. Ved slutten av prosjektet skal det ferdiggjøres verktøy som skal gjøres tilgjengelig for alle norske menigheter. Dette blir også fulgt opp med kurstilbud som viser erfaringene fra de seks menighetene. ARBEIDSGRUPPE: Runar Godø, Geir Hegerstrøm, Christfried Kaul, Marianne Gammelsæther og Eero Jokela utgjør arbeidsgruppa for prosjektet. Inger Helen Nygård er også med i gruppen, men hun var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Harold Leenderts) MYNDIGHETSFASEN Allerede nå kan vi se en viktig erfaring for trosopplæringen: Myndighetsfasen år er avhengig av videreføring fra konfirmantåret for å få oppslutning. Uten denne linken viser det seg vanskelig med tilbud til ungdom etter konfirmasjonstiden. NYE UNGE LEDERE Isonen gir også menighetene en viktig resurs, fordi det år for år kommer nye unge ledere inn i konfirmantarbeidet. Disse kan også få andre oppgaver i ungdomsarbeid og trosopplæring. Hele prosjektet er omtalt på Dette er Monica Vikström- Jokelas femte bok om Ellen Østerlund, jenta som er som alle andre selv om hun føler seg annerledes. Også i denne boka møter vi Daniel, som har bodd i London og ikke kan la være å snakke om det, lillesøster Maja, underlige naboer og flere venner fra klassen. Selv om Ellen bor i Finland, vil mange norske barn kjenne seg igjen. 7

8 tro Det handler om Hvordan inkludere barna i gudstjenesten? Hjerter av gull er tittelen på et hefte skrevet av Merete Føyen Arnevåg. Heftet inneholder forslag til hvordan vi kan inkludere barn i gudstjenesten før de går til søndagsskolen eller egen barnesamling. Her er samtaler, drama, sanger og tips til søndagsskolen. Heftet har 20 temaer, og opplegget følger årstider, høytider og delvis kirkeårets tekster. Det handler om å gå på oppdagelsesferd i Bibelen, og ideen er basert på å løse en bibelnøtt. Klarer barna det, finner de et gullhjerte. Målet er å inspirere barn og voksne til å snakke om tro, og forfatteren har et ønske om å involvere flere, både frivillige og ansatte, i gjennomføringen av en gudstjeneste. Forfatteren har selv prøvd ut lignende opplegg gjennom mange år. HJERTER AV GULL: Merete Føyen Arnevåg demonstrerte under boklanseringen hvordan man kan inspirere barna til å bli nysgjerrige. (Foto: Margunn Sundfjord)

9 Hvordan kan foreldre, frivillige og ansatte i menigheten hjelpe barn til å gripe troen? IKO-Forlaget har nylig utgitt en bok om nettopp det. Av Jorun Elisabeth Berstad Weyde Boken har tittelen Frosker uten bein kan ikke høre, med undertittelen Å nære tro i hjem og menighet. Målet med denne boken er å hente frem grunnleggende sider av den kristne troen på en måte som møter dagens behov, sier forfatterne David W. Anderson og Paul G. Hill i innledningen. De mener at kirkens nøkkelspørsmål er: Former vi tro? Utfordringen går både til menigheten og til hjemmet, forstått som hverdagslivet. Den beste trosopplæringen skjer når menighet og hjem bidrar i fellesskap, mener forfatterne. FORSKNING OG FORTELLINGER Hovedtemaene i boken blir faglig forankret i Bibelen, i forskning og historie. Fortellinger, anekdoter og erfaringer utdyper fagstoffet, og det gis forslag til strategier og tiltak for å sette temaene ut i livet. David W. Anderson har deltatt som foredragsholder på flere konferanser i Norge arrangert av blant andre IKO og Kirkerådet, og han har stått sentralt i den faglige kontakten mellom religionspedagogiske fagmiljøer i USA og Norge. UTFORDRET VOKSNE: Voksne må være støttespillere for barna, understreket David W. Anderson. (Foto: Margunn Sundfjord) GODE STØTTESPILLERE I forbindelse med IKO-Forlagets boklansering presenterte han de grunnleggende tankene i boken på et seminar på IKO. Anderson understreket hvor viktig det er at barn og unge kan oppleve oss voksne som gode støttespillere for utviklingen av eget trosliv enten vi er ansatte i kirken, foreldre, faddere eller naboer. I tråd med boken utfoldet han dette gjennom fem prinsipper, fire nøkler og tre kjennetegn på troende voksne. DE FEM PRINSIPPENE Tro formes av Den Hellige Ånds kraft gjennom tillitsfulle, personlige forhold, ofte i vårt eget hjem. Kirken er et levende samarbeid mellom menighet og hjem. Der Kristus er til stede, er hjemmet også kirke. Troen blir grepet mer enn lært. Hvis vi ønsker kristne barn og unge, trenger vi kristne foreldre og andre voksne. De fire nøklene Omsorgsfulle samtaler Andakter Tjeneste Ritualer og tradisjoner Tre kjennetegn på troende voksne Å være troverdig Å være tilgjengelig Å vise tillit Vårlansering hos IKO-Forlaget 21. mars inviterte IKO- Forlaget media, forfattere, illustratører, oversettere og andre interesserte til lansering av vårens viktigste nyheter. I alt ni svært ulike nyheter ble presentert og omtalt. Største delen av programmet var knyttet til boka Frosker uten bein kan ikke høre. De frammøtte fikk i tillegg en smakebit av Sangboksen min, en innholdsrik sangboks for de minste. De fikk også presentert familiens egen skattkiste til bruk i hjemmet og den nye bokserien Munken & Kula for barn i alderen 9-12 år. En ny og spennende faktabok for barn om Bibelen stod også på programmet. Det samme gjorde den skjønnlitterære boka Gullkulen av Torhild Moen; den handler om barn, sorg, vennskap og håp. KUNSTBOK: Forlagsredaktør Brit Maria Austad forteller begeistret om den nye kunstboka Marios engler, en bok om maleren Giotto. Foto: Margunn Sundfjord NY SERIE: Kristin Gunleiksrud gir tilhørerne en smakebit av første bok i den nye serien Munken & Kula, som hun har oversatt fra svensk. Foto: Margunn Sundfjord 9

10 TRIPP TRAPP fornyer Nye brosjyrer, nye plakater og nye fargerike krabbetepper og bøker. Dåpsklubben TRIPP TRAPP møter sommeren med nye produkter og nytt materiell. Av Margunn Sundfjord Seks måneder gamle Christian Schjander Opsahl krabber begeistret rundt på det nye krabbeteppet, mens broren Fredrik kaster seg over tøybåten om Noah. Hvor er Jesus? Hvor er Jesus? spør toåringen mens han plukker ut dyr og mennesker fra tøybåten. Han er en av omtrent 6700 medlemmene i Dåpsklubben TRIPP TRAPP. Siden 1999 har dåpsklubben formidlet bibelfortellinger, gode historier, gamle og nye sangskatter til tusenvis av barn. Klubben vokser stadig, og målet er 7002 medlemmer i Dåpsklubben TRIPP TRAPP er trosopplæring som går rett hjem til familien. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra foreldre som synes produktene fra dåpsklubben er en god motvekt til mye av det barnet møter i ulike medier. Mange gir også uttrykk for at de synes produktene våre hjelper dem til å snakke med barnet om Gud og det å tro. Men vi opplever også at mange ikke har hørt om klubben. Vi håper derfor at både menigheter og folk som kjenner Dåpsklubben TRIPP TRAPP vil hjelpe oss å gjøre klubben kjent. Kanskje du vet om noen som er på jakt etter fin faddergave eller en fødselsdagsgave med mening? sier daglig leder Cecilie Holdø. TRIPP TRAPP: Kine, Fredrik, og Christian koser seg på det nye krabbeteppet. 10

11 seg Til ettertanke... Av BIRGER H. FOSSUM NYTT GRATIS MATERIELL I disse dager sender Dåpsklubben TRIPP TRAPP ut nytt materiell om klubben til alle landets menigheter. Blant annet en plakat som viser hvordan materiellet klubben sender ut kan brukes i hjemmet, og en brosjyre med tilbud til nye medlemmer. Dette er materiell som vi ønsker at flest mulig barnefamilier skal se. Vi oppfordrer derfor til kreativitet og oppfinnsomhet for å spre materiellet, oppfordrer Cecilie Holdø. Høyaktuelt Prismet! Forslag til ny formålsparagraf for skole og barnehage er like rundt hjørnet. 8. juni legger det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget fram sitt forslag. Siste nummer av Prismet er i sin helhet viet formålsparagrafen. Heftet inneholder en rekke spennende artikler med ulike innfallsvinkler til temaet. Professor Peder Gravem ved Menighetsfakultetet er blant dem som har engasjert seg i debatten om ny formålsparagraf. Han har kalt artikkelen sin Ny formålsparagraf for skolen ei kompleks utfordring. Stipendiat ved Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo, Ingvill Thorson Plesner, stiller spørsmål ved om skolen bør ha en kristen verdiparagraf, mens førstelektor Ingeborg Tveter Thoresen, (Høgskolen i Vestfold) bidrar med artikkelen En nødvendig og besværlig paragraf. Professor i kirke- og teologihistorie, Oddvar Johan Jensen ved Norsk Lærerakademi, ser på formålsparagrafen i et historisk perpsektiv, mens IKOs direktør Eigil Morvik bidrar med en artikkel om IKO og formålsparagafen. Prismet nr. 2/2007 er med andre ord høyaktuelt for alle som er opptatt av skolens og barnehagens formål og debatten rundt den nye formålsparagrafen. Illustrasjon: Ingrid Jangaard Ousland Han er stått opp! Lenge tenkte jeg at engelen rullet vekk steinen foran Jesu grav for at Jesus skulle komme ut av graven påskemorgen. Men det var ikke for å hjelpe Jesus at engelen rullet steinen til side. Etter oppstandelsen kom jo Jesus til disiplene selv gjennom stengte dører; han kunne vel saktens også ta seg ut av den stengte graven uten at den ble åpnet for ham. Graven ble åpnet for vår skyld. Graven ble åpnet for at kvinnene som kom dit påskemorgen, skulle få se at den var tom. Den åpne, tomme graven er et tegn.tegnet er tvetydig, det er ikke noe bevis.vi er ikke nødt til å tro at Jesus lever fordi graven er tom. Men engelen ved graven sa: Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Engelen tydet tegnet og vi kan få tro det som den tomme graven er et tegn på. På oppslagstavlen i inngangen på en kirkelig institusjon leste vi et år etter påske: Han er ikke her, han er stått opp. Det var et bibelsitat, men det ble likevel aldeles feil. Det som var sant ved graven, blir feil alle andre steder.vi måtte rette på teksten. For vi kan si: Han er her hos oss fordi han er stått opp. Og vi kan synge: Ja, han er her, ja, han er her. Herren vår Gud vil vi takke! 11

12 STORT BEHOV: Kurset viste at det er stort behov for kurs om å eie og drive menighetsbarnehage. Bildet er fra Fagerborg menighetsbarnehage i Oslo. (Illustrasjonsfoto: Lewi Henriksen) Barnehagekurs traff blink 40 deltagere fra hele landet deltok på IKOs barnehagekurs 16. mars om å eie og drive menighetsbarnehage. Tilbakemeldingene viser at behovet for eierkurs er stort. Av Kari Lilleaasen Leder av familiekomitéen May Helen Molvær Grimstad orienterte om regjeringens barnehagepolitikk, og fikk med seg viktige spørsmål og problemstillinger tilbake til offentlige myndigheter. Øystein Dahle og Helene Naper fra KA ga nyttige innspill til det å være eier av 12 barnehage. Hvem er egentlig eier? Ulike aktører med ulike rolle. Barnehageeiers fem oppgaver. Endring i styrerrollen. Rolleavklaring mellom eierstyre og barnehagestyrer var noen av temaene som ble tatt opp. AKTUELLE TEMA Evalueringene viste tydelig at dette imøtekom et stort behov. Spørsmålsrunden og samtalen etterpå viste at dette er tema som er høyaktuelle for både eiere og styrere. Temaene som ble tatt opp var blant annet: Hvordan kan barnehage og menighet samarbeide? Eiers ivaretakelse av styrer, og styrers ansvar for å bevisstgjøre andre ansatte på at de jobber i en menighetsbarnehage. Temaene BARNEHAGEPOLITIKK: Leder av Familiekomitéen på stortinget May Helen Molvær Grimstad orienterte om regjeringens barnehagepolitikk. (Foto:Tri Nguyen) ble formidlet på en inspirerende og engasjerende måte av eier av Fagerborg menighets barnehage i Oslo, Thorleif Holm-Glad og styrer Irén Aarstad. FLERE KURS Evalueringene viste at dette ble en viktig og inspirerende påminnelse om hvorfor menigheten egentlig driver barnehage. IKOs Barnehagekontor vil arrangere flere eierkurs. Spør oss også om lokale kurs, der flere eiere kan gå sammen om å arrangere kurs.

13 IKOs Barnehagekontor: Arrangerer studietur til Egypt 29. september 8. oktober arrangerer Norsk Misjon i Øst i samarbeid med IKOs barnehagekontor studietur til Egypt, for blant annet å besøke Stefanusbarna barnehager som drives for å hjelpe barn og familier som lever på søppelhauger i Egypt. Turen er åpen for alle, men har et eget opplegg for styrere i kristne barnehager. Dette er en enestående mulighet for styrere i barnehager som er medlem av IKOs Barnehagekontor. Det innebærer blant annet at vi får være med i barnehagens arbeid, høre om deres visjoner og får mulighet til å bli Stefanusvenn, forteller Kari Lilleaasen, leder av IKOs Barnehagekontor. Hun minner om at styrerne som var med på Barnehagekontorets styrerkonferanse i januar, fikk høre noe om dette arbeidet og fikk utdelt en egen brosjyre med informasjon om arbeidet til Stefanusbarna. Informasjonen ble mottatt med stor begeistring. En av styrerne utbrøt spontant: Tenk å få tilbud om studietur bare for styrere i kristne barnehager! Det har vi aldri fått før! siterer Kari. Karis kollega, barnehagekonsulent Ingrid Hernes ved IKOs Barnehagekontor, blir med som reiseleder på turen. Turen avsluttes med retreat hvile, avkopling og tilkopling, der deltakerne blant annet får møte den uredde biskop Thomas. Ønsker du å være med på studieturen for styrere i barnehagene, lønner det seg å være tidlig ute. Dette opplegget har bare plass til maks. 15 personer. For nærmere info. kontakt Norsk Misjon i Øst v/ Vigdis Bjorå eller IKO v /Kari Lilleaasen. STEFANUSBARNA: Studieturen omfatter blant annet besøk til Stefanusbarna barnehager som drives for å hjelpe barn og familier som lever på søppelhauger i Egypt. (Foto: Ingrid Hernes) Kartlegging av barnehager IKOs Barnehagekontor foretar nå en kartlegging av hvor mange barnehager som er tilknyttet menigheter, enten de eies av menighet, fellesråd, diakonat, stiftelser e.l. Med jevne mellomrom får vi spørsmål om dette, både fra offentlige myndigheter og privatpersoner.vi ser derfor behov for å få en slik oversikt, som også vil inkludere informasjon om størrelsen på barnehagen, antall årsverk, antall barn i barnehagen, eierskap med mer. 13

14 Økonomirapport Av HAROLD LEENDERTS Årsregnskapet for IKO Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS samlet viser et overskudd på kr IKO hadde et underskudd på kr Det var budsjettert med et underskudd på kr Som nevnt i forrige nummer av IKO- Nytt hadde vi i 2006 for første gang på flere år en nedgang i både kirkeofringer og gaver. IKO-Forlaget AS, hvor IKO eier 100 % av aksjene, hadde et overskudd på kr etter skatt. Både IKO og forlaget har samme målsetting, selv om virkemidlene er ulike. Enhetene utfyller hverandre og drar stor nytte av hverandre. I senterets foredrags- og kursvirksomhet benytter rådgiverne seg av forlagets produkter. Forlaget drar nytte av senterets personell i utvikling av nye produkter, og for dette betales provisjon og royalty på salgsinntektene. Forlaget har i 2006 hatt en omsetningsøkning, noe som igjen har bidratt til økt overføring til IKO. Takk for gaver! IKO mottar ingen fast offentlig driftsstøtte. De fleste inntekter kommer i form av private gaver, kirkeofringer, bidrag fra medlemmer av IKOs representantskap, kursvirksomhet, kontingent til IKOs Barnehagekontor, og royalty og provisjon fra forlaget. Her er en oversikt over de siste private gavene vi har fått i 2006 og 2007: kr Hans Raustøls bortgang kr Arne O. Steinums bortgang kr legatutdeling fra Fam Christiansen og Amundsens minne kr Birger Henrik Fossums 60-årsdag Hjertelig takk for alle gaver, økonomisk støtte, oppmuntringer og forbønn for IKOs arbeid! 60-årsdag gav over kroner til IKO - Jeg ønsker meg gaver til IKO, sa IKOs styreleder Birger Henrik Fossum da han 5. mars fylte 60 år. Og gaver fikk han. Til sammen kroner! Av Margunn Sundfjord - Dette er en fantastisk gave og en stor oppmuntring for det arbeidet IKO Kirkelig pedagogisk senter driver, sier administrasjonsleder 14 Harold Leenderts. Han sier videre at gaven betyr mye for økonomien, siden regnskapet i fjor viste stor nedgang i offerinntekter og gaver. SNUOPERASJON Denne gaven gir håp om at økonomien skal rette seg i 2007.Vi har i flere år hatt styrt underskudd, men er i år inne i en snuoperasjon. Målet er at vi i 2008 skal få overskudd igjen. Denne gaven gir oss håp om at vi skal greie det, sier Harold Leenderts. Han understreker at private gaver, kirkeofringer og andre økonomiske bidrag er svært viktige for IKOs virksomhet, siden IKO ikke mottar noen fast offentlig driftsstøtte. KJEMPEGAVE Den største gaven IKO har fått de siste årene var på kroner. Gaven ble gitt av en privatperson, som ønsket at pengene skulle brukes til trosopplæring. Takket være den generøse gaven har IKO utviklet det nye foreldrebladet InTro. I bladet får foreldrene blant annet tips og råd om Jubilant: Birger H. Fossum hvordan de kan følge opp den store gaven barna får i dåpen. Det hører med til historien at den samme giveren året før gav nærmere kroner til IKO!

15 I denne spalten viser vi glimt fra IKOs virksomhet de Det skjer nærmeste månedene, både arrangementer i Colletts gate og enkelte arrangementer IKO-ansatte deltar i. Er det arrangement du har lyst til å delta på, vil vi anbefale deg å ringe IKO en tid i forveien for å avklare om det har skjedd endringer i programmet juni Etterutdanningskurs og generalforsamling i Kateketforeningen. IKO-forlaget deltar med stand juni Møte for Nordiske kristne pedagogiske forlag Sted: København Forlagssjef Jorun Berstad Weyde og forlagsredaktør Brit Maria Austad deltar. 17. juni Konsert IKOs Geir Hegerstrøm holder konsert med Tune kirkes barnekor i Sarpsborg. Sted:Tune kirke. Tid: Kl juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen 10. juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen 11. juni Mentorsamling i Oslo Samling med rundt 90 mentorer Sted: Storsalen Kl juni IKO-Forlagets sommerfest IKO-Forlaget inviterer samarbeidspartnere og forretningsforbindelser til fest 11. og 12. juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Oase i Fredrikstad. 17.juli IKO på sommerturné Geir Hegerstrøm og Kåre Stige deltar på Knattholmen TROSOPPLÆRINGSREFORMEN Innføringskurs for nye prosjektmenigheter IKO rådgivere deltar på følgende kurs mai, juni og august: 31.mai 1.juni: Svolvær Merete Huuse 5. 6.juni: Vardeneset, Stavanger Merete Huuse 6. 7.juni: Snåsa Sindre Eide juni: Moi Merete Huuse juni: Vågå Sindre Eide august: Harstad Sindre Eide august: Hommelvik Kristin Gunleiksrud august: Olsvik Kristin Gunleiksrud august: Fjaler Merete Huuse Nytt om navn Merete Huuse ny vikar Merete Huuse er tilsatt som vikar for Kristin Lorentzen, som i midten av mai går ut i svangerskapspermisjon. Merete kommer fra stillingen som undervisningsrådgiver og kirkefagsjef i Hamar bispedømme. Hun har bred erfaring fra arbeid både i kirke og skole. Vi ønsker Merete velkommen og Kristin lykke til i hennes nye utfordringer. Torill Riborg ny kundebehandler/ordremottaker Torill Riborg er tilsatt som kundebehandler /ordremottaker i IKO- Forlaget i 100 % stilling. Torill har vært med i barnearbeidet i Vestre Aker menighet i 30 år, de siste 15 år som fast ansatt barnearbeider. Hun går over til å være frivillig medarbeider i Barnekoret Alfa. (Barnekorene Alfa og Fresco har barn i alderen ca år.) Torill har lang erfaring i menighetens barnearbeid med å formidle evangeliet til barna. Her står bruken av barnelitteratur og musikk sentralt.vi gleder oss til at våre kunder vil dra nytte av hennes erfaringer. 15

16 Retur: IKO - Kirkelig pedagogisk senter Postboks 2623 St. Hanshaugen 0131 OSLO Hyggelige gaver for de minste barna Smekke med bordvers En stor og god smekke som er foret på baksiden. Smekken har bordverset Å, du som metter liten fugl trykket på. Kr. 25,- Krabbeteppe Et vattert teppe med motivet Noahs ark.teppet kan fungere som krabbeteppe for de minste eller henges opp på barneromsveggen. På teppet er det dyrefigurer som er laget av ulike stofftyper, det er et speil bak sola, og en fugl som sier pip. Dette gjør det spennende å ta på, trykke på eller dra i. Størrelse: 75 x 68 cm. Kr. 248,- NYHET Se flere nyheter på Tlf Faks E-post

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

likeverd inkludering tilrettelegging

likeverd inkludering tilrettelegging Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning likeverd inkludering tilrettelegging Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 Vedtak fra Kirkemøtet april 2012 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kirkerådet

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser.

ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE. en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. ÅRSPLAN 2016 & vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE I GULSET KIRKE en liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser. Årsplan 2016 og vår 2017 LILLEFOT BARNEHAGE Satsingsområde Årsmål

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Status for arbeidet med ny salmebok

Status for arbeidet med ny salmebok KM 03.8/10 Status for arbeidet med ny salmebok 1 Sammendrag Det er stor enighet om at salmeskatt og salmebruk er noe av det mest særpregede og verdifulle i vårt kirkeliv. En omfattende reform av kirkens

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009

Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Revidert utkast 2009 DEN NORSKE KIRKE KM 4.1/09 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Kristine Aksøy Referanser: KR 10/07, KM 07/08, KR 35/09, KR 46/09, SKR 31/09 Vedlegg: KM 4.1.1/09 Vi deler. Plan for trosopplæring i

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag!

UKM 08/15. Søndag er gudstjenestedag! UKM 08/15 Søndag er gudstjenestedag! Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3

Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 Menighetsutvikling i Borg- på 1-2-3 1. Hva er muv Borg? Muv Borg står for menighetsutvikling i Borg bispedømme. Menighetsutvikling handler om å utvikle virksomheten til menigheten, og om å tilpasse menighetens

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer