Dysthe Design. Vær så god, sitt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dysthe Design. Vær så god, sitt!"

Transkript

1 Dysthe Design. Vær så god, sitt!

2 Dysthe Design. Vær så god, sitt! Vi inviterer til å prøvesitte og studere Sven Ivar Dysthes mest berømte stoler 1001, Laminette, Popcorn og Planet. Antagelig har du minst en gang i livet sittet i en av disse stolene, for de har vært i bruk i utallige rådhus, forsamlingshus og skoler. Dysthe studerte ved Royal College of Art i London ( ) og brakte hjem en frisk stil med tydelige internasjonale referanser. Dette sees best i hans stoldesign, som hele livet har vært hans sentrale virkefelt. Som industridesigner har Dysthe tegnet en rekke produkter blant annet reoler, kjøkkeninnredninger og lamper. Mest nyskapende er hans topunkts skibindinger i hardplast, som bidro til å revolusjonere skibindinger på verdensbasis og internasjonal stil 1960-tallet var Dysthes mest allsidige og produktive tiår. Gjennom sitt samarbeid med den norske møbelfabrikken Dokka Møbler, traff han tidens internasjonale strømninger innen arkitektur og interiørstil med sine møbler i stål, palisander og skai. Eksportsuksessene 1001 (designet 1959, produsert 1960) og 3001-seriene ble anvendt i en rekke offentlige bygg, og Dysthe ble også anerkjent og etterspurt internasjonalt. Laminette Gjennom karrieren har Dysthe utforsket nye metoder og materialer i sine designoppdrag. Hans oppfinnelser bærer preg av å være rotfestet i en håndverkstradisjon med stor kjennskap til materialenes muligheter kombinert med forståelse for industriens formspråk og tekniske nyvinninger. Dysthe begynte å designe stoler i laminert tre tidlig på 1960-tallet, og dette har vært hans favorittmateriale gjennom hele karrieren. Etter gjennombruddet med Laminette (designet 1965, produsert 1967) er det stadig kommet nye medlemmer i den såkalte Lamino-familien, Laminette. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet produsert av hans livslange samarbeidspartner Møremøbler / Fora Form. Samarbeidet med den sunnmørske møbelfabrikken rettet seg mot løsninger for offentlige rom, både i inn- og utland.

3 1001. Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet Popcorn. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet Dysthes oppfinnsomhet i utnyttelsen av det laminerte treets egenskaper har vært revolusjonerende. Den store utbredelsen møblene har fått fra samfunnshus til flyplasser medførte at nye ideer og oppfinnelser stadig kunne prøves ut. Stolen Gardist (1998), som ble laget til Oslo Lufthavn Gardermoen, er et godt eksempel på dette. Popdesign Parallelt med utviklingen av stadig nye møbelserier i eksklusive materialer, begynte Dysthe å eksperimentere med plastmaterialer for å formgi møbler for en ny generasjon. Stolene Planet (designet 1963, produsert 1964) og Popcorn (designet 1968, produsert1968) for Møre Lenestolfabrikk er de første eksemplene på norsk popdesign. Popcorn ble spesialtegnet for Henie Onstad Kunstsenter og er blitt relansert av Foraform sammen med Planet. Revolusjon i skibindinger I 1965 tok skismøringsprodusenten Astra- Wallco A/S kontakt med Dysthe. De ønsket å utvikle en ny skibinding som kunne utfordre Rottefellas hegemoni. Dysthe grep utfordringen, og 13. mars 1965 patentanmeldte han den revolusjonerende topunktsbindingen med to klør som gikk inn i festepunkter i skistøvelens tå. Bindingen kunne håndteresmed skistaven. Prosjektet ble etter hvert overtatt av Bergans. Glassfiberskiene var kommet på markedet, og Dysthe ønsket å produsere hele skibindingen i gjennomsiktig plast. I 1971 leverte han den første tegningen, og i 1973 ble Symmetric skibinding i rød, gul og blå Arniteplast produsert av Bergans. Både Ivar Formo og Oddvar Brå tok mange gullmedaljer med denne bindingen. I 1976 lanserte Bergans den videreutviklede bindingen Racer, og i 1980 den lille, lette bindingen Micro i hardplast. I løpet av 15 år hadde Dysthe totalt

4 revolusjonert produksjonen av skibindinger på verdensbasis, og lagt grunnen for all videre utvikling av skibindinger for langrennsløpere. Sven Ivar Dysthes sterkeste side som designer er evnen til å gjennomarbeide et produkt ned til minste detalj og til å finne enkle løsninger på kompliserte problemer. Hans formuttrykk er elegant, internasjonalt og naturlig. Dysthe har vært en avgjørende bidragsyter i utviklingen av norsk design i internasjonal retning. Widar Halén Kurator ved Nasjonalmuseet Takk til Fora Form for utlån av Popcorn og Planet. Mer om utstillingen: vandreutstillinger.nasjonalmuseet.no/ produksjon/dysthe. For spørsmål ta kontakt på epost: eller telefon: Annonse for Bergans Symmetrick skibinding, 1973 Sven Ivar Dysthe. Foto: Espen Grønli nasjonalmuseet.no

5 Dysthe Design. Please take a seat! We invite you to study and try out Sven Ivar Dysthe s most famous chairs: 1001, Laminette, Popcorn and Planet. Most probably you have sat on one of these chairs at least once in your life, because they are to be found in countless town halls, community centres and schools. Dysthe trained at the Royal College of Art in London ( ) and returned to Norway with a fresh style that included clear international references. This is best seen in his chair designs, which have been one of his focal activities throughout his career. As an industrial designer, Dysthe created a range of products including shelving systems, kitchen units and lamps. One of his greatest innovations was his two-point ski binding made from hard plastic, which helped to revolutionise ski bindings worldwide and the international style During the 1960s, Dysthe was at his most versatile and prolific. Working in partnership with the Norwegian furniture manufacturer Dokka Møbler, he captured international trends in architecture and interior design with his furniture made from steel, rosewood and surrogate leather. Successful export items were the 1001 (designed 1959, launched 1960) and 3001 series, which became popular in numerous public buildings, leading to recognition and greater demand for Dysthe and his designs. Laminette Throughout his career, Dysthe has explored new methods and materials in his design work. His creations are invariably indebted to a tradition of craftsmanship based on considerable knowledge of the properties of materials and a deep understanding of industrial design idioms and technical innovations. Dysthe began designing chairs in laminated wood in the early 1960s, since when it has remained one of his favourite materials. Since the breakthrough with Laminette (designed 1965, launched 1967), he has steadily added new members to the so-called Lamino family, produced by his life-long partner firm Møremøbler / Fora Form. His cooperation with this furniture producer in Sunnmøre focused on finding solutions for public spaces, both in Norway and abroad. Dysthe s ingenuity in exploiting the properties of laminated wood was revolutionary. The immense success of his furniture to be found everywhere from community centres to airports made it possible to try out countless new ideas and innovations. One good example is the Gardist chair (1998), designed for Oslo s Gardermoen Airport. Pop design Alongside the development of ever new ranges of furniture made from exclusive materials, Dysthe began experimenting with plastics

6 Revolutionary ski bindings In 1965, Dysthe was contacted by the ski wax manufacturer Astra-Wallco A/S. The firm wanted to develop a new ski binding that could challenge the market dominance of Rottefella. Dysthe immersed himself in the task, and on 13 March 1965 he filed a patent application for his revolutionary two-point binding, consisting of two claws that fit into mounting points in the toe of the ski boot. The binding could be operated with a ski pole. The project was later taken over by Bergans. Planet. Foto: Andreas Harvik, Nasjonalmuseet With the advent of fibreglass skis, Dysthe wanted to manufacture the entire ski binding in transparent plastic. He delivered his first drawing in 1971, and in 1973 Bergans began production of a new Symmetric ski binding in red, yellow and blue Arnite plastic. The professional skiers Ivar Formo and Oddvar Brå won many gold medals using this binding. In 1976 Bergans launched a still further improved binding called Racer, and in 1980 the small, lightweight model in hard plastic, the Micro. In the course of fifteen years, Dysthe had totally revolutionised the design of ski bindings worldwide, laying the foundation for all further development of ski bindings for cross country skiing. Energihotellet Suldal. Foto: Energihotellet in furniture for a younger generation. The chairs Planet (designed 1963, launched 1964) and Popcorn (designed and launched 1968), both produced by Møre Lenestolfabrikk, were the first examples of Norwegian pop design. Popcorn was specially designed for the Henie Onstad Art Centre and, together with Planet, has since been relaunched by Fora Form. Sven Ivar Dysthe s greatest strength as a designer is his capacity to refine a new product down to the smallest detail and to find simple solutions to complex problems. His design idiom is elegant, international and uncluttered. Dysthe has been a decisive figure in helping Norwegian design to develop in an international direction. Widar Halén Curator at Nasjonalmuseet

Innhold. Contents. 7 Foreword. 7 Forord Audun Eckhoff. 11 Apprentice Piece. 11 Svennestykket Trinelise Dysthe. 47 The Man Behind the Chair

Innhold. Contents. 7 Foreword. 7 Forord Audun Eckhoff. 11 Apprentice Piece. 11 Svennestykket Trinelise Dysthe. 47 The Man Behind the Chair Innhold Contents 7 Forord Audun Eckhoff 11 Svennestykket Trinelise Dysthe 47 Mannen bak stolen Thomas Flor 161 Plastic og popdesign Widar Halén 198 Om forfatterne 7 Foreword Audun Eckhoff 11 Apprentice

Detaljer

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde

GJERTRUD HALS. Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde GJERTRUD HALS Søylens letthet Trådens tyngde Kunstmuseet KUBE, Ålesund 15. november 2008 11. januar 2009 Utstillingen

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2011 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX

PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX PICASSO- OSLO KUNST OG ARKITEKTUR I REGJERINGSKVARTALET ART AND ARCHITECTURE IN THE GOVERNMENT BUILDING COMPLEX PICASSO I ET MODERNE NORGE PICASSO IN TODAY S NORWAY Regjeringskvartalet med Høyblokka fra

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

NORSK/ENGLISH. varmer

NORSK/ENGLISH. varmer NORSK/ENGLISH som varmer HISTORIEN OM RØROS TWEED Norsk ull, 100 % norsk produksjon og tett samarbeid med noen av Skandinavias ledende designere og tekstilkunstnere har gjort pleddene fra Røros Tweed til

Detaljer

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei

Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Ai Weiwei Foto: Dag Fosse Xiang Jing, Peacocks, 2007. Vises i utstillingen

Detaljer

NORSK/ENGLISH. varmer

NORSK/ENGLISH. varmer NORSK/ENGLISH som varmer HISTORIEN OM RØROS TWEED Norsk ull, 100 % norsk produksjon og tett samarbeid med noen av Skandinavias ledende designere og tekstilkunstnere har gjort pleddene fra Røros Tweed til

Detaljer

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner

NORSK SKULPTURBIENNALE 2008. mangfold i tre dimensjoner NORSK SKULPTURBIENNALE 2008 mangfold i tre dimensjoner Vigeland-museet 6. juni 24. august 2008 INNHOLD Arve Bringaker s 7, p 15 Øivind Storm Bjerke s 9, p 17 Jarle Strømodden s 13, p 21 Siri Berqvam s

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

the magazine for creatives Filmtriks / animasjon i film norske jenter med suksess brief guide Art Director / karrier

the magazine for creatives Filmtriks / animasjon i film norske jenter med suksess brief guide Art Director / karrier Guides / Sustainable design / Studying abroad / ENTREPRENEURSHIP / inspiration / internationalisation / Design round ups / careers / study guides / product design / fashion / photography / interior design

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS. Edvard Munch videregående skole

OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS. Edvard Munch videregående skole OLAV CHRISTOPHER JENSSEN SLIK LIVET ER AS LIFE IS Edvard Munch videregående skole Oppgaven... en fornyet opplevelse Per Hess Å få bidra til å realisere et nytt kunstverk knyttet til Edvard Munch videregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Stressless nyskapende komfort gjennom 40 år Hver Stressless er del av en 40 år lang og hendelsesrik komforthistorie. Helt siden den første hvilestolen forlot samlebåndene

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

VI FORLENGER LEVETIDEN

VI FORLENGER LEVETIDEN VI FORLENGER LEVETIDEN EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES OFFSHORE www.olimboffshore.no «VI KAN DOKUMENTERE AT EN VELLYKKET RØRFORNYING OGSÅ ER EN GOD ØKONOMISK INVESTERING» MAGASIN Utgiver: Olimb Offshore

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE

DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG STORBRITANNIA PEOPLE-CENTRED PROJECTS FROM NORWAY AND THE UK DESIGN THAT MAKES A DIFFERENCE BRUKERFOKUSERTE PROSJEKTER FRA NORGE OG

Detaljer

Franske fristelser. Béatrice Mazerolle og Karen Deplanque lager de flotteste smykker.

Franske fristelser. Béatrice Mazerolle og Karen Deplanque lager de flotteste smykker. Franske fristelser Béatrice Mazerolle og Karen Deplanque samarbeider om å lage smykker i en kombinasjon av glass og porselen. Resultatet er de nydeligste kunstverk til å bære rundt halsen. Her får du vite

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

CONCERTOS & FAIRYTALES

CONCERTOS & FAIRYTALES PK SVENSEN trombone MALMÖ SYMFONIORKESTER conductors Terje Boye Hansen and Christoph König CONCERTOS & FAIRYTALES Jeg fant, jeg fant! sier Askeladden og tar vare på alt det andre overser. Han er i besittelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer