Seksuell empati vol 1 - handlinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksuell empati vol 1 - handlinger"

Transkript

1 Skoleåret Teater for elever i ungdomsskolen Seksuell empati vol 1 - handlinger v /Flaaatenbjørk Kompani I uke 37 og til kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø "På ungdomskolen pleide vi gutta å leke en lek med jentene. Jeg husker det ikke så godt, mest som i en slags rus. Vi var et par tre-fire gutter som grep tak i en av jentene og om hun begynte å slå eller sprelle, så var det ikke noe problem, vi bare slepte henne med oss inn på sløyden, eller annet egnet rom hvor det ikke var noen mennesker. Hvordan jenta tok det vet jeg ikke, hun lo jo hele tiden." 1

2 Skoleåret Hva er det som gjør en handling til en seksuell handling og hvor går grensen for hva som er krenkende? Forestillingen forsøker å gå nærmere inn i denne tematikken og se på hva som kan skje om ikke begge opplever leken på samme måte. Det er opp til lærerne selv hvor mye de ønsker å ta opp med elevene av innholdet, men forestillingen kan veldig gjerne brukes som en innfallsvinkel til både etikk og seksualundervisning. Vår erfaring er at en kort forberedelse til teateropplevelsen fra lærerens side øker elevenes utbytte av forestillingen. Det vil også være lurt å sette av tid i etterkant av forestillingen til diskusjon og samtale med elevene. Dette er en forestilling som handler om seksuelt krenkende handlinger og om grensesetting. For enkelte elever vil den kunne inneholde situasjoner de kjenner igjen og som kan være vanskelige. Skuespilleren deler derfor ut informasjon etter forestilling om hvor disse elevene eventuelt kan søke hjelp. Lærerne bør se hele forestillingen sammen med elevene. Les mer i LÆRERVEILEDNINGEN s. 3-6! De som er med: Jarl Flaaten Bjørk - skuespiller/scenekunstner. Kristjan Belgau tekniker, video- og lyddesigner. Arrangørdata Forestillingen spilles i gymsal eller et annet stort rom. Forestillingen varer i 65 minutter Maks 175 publikummere pr forestilling Trenger bærehjelp: 4 stykker Om forestillingen skal spilles på skolen er det viktig å få med seg dette: NB: Spillelokalet må være blendet Spillelokalet må være tilgjengelig 1,5 klokketime før forestilling Skolene må stille med: 2 bord og 4 stoler Spillområde: 5m bred x 9m dypt Publikumsområdet NB: vent med å sette ut stoler til vi kommer For å unngå at ringeklokka til friminutt ringer mens forestillingen varer slå av ringeklokka den tiden forestillingen varer Strøm 2 separate 220V/16Amp-kurser KULTURKONTAKT/arrangørgruppe for skolen må være tilgjengelig når produksjonen kommer, slik at eventuelle praktiske spørsmål kan avklares. 2

3 LÆRERVEILEDNING Lærerveiledning Skoleåret Seksuell Empati vol.1 - Handlinger Om forestillingen Seksuell Empati vol. 1 Handlinger er en forestilling preget av et sterkt personlig engasjement som tematiserer kropsspråk og mellommenneskelig kommunikasjon i en seksualisert medievirkelighet. Forestillingen er sammensatt av ulike genre og fremstår som en slags blanding av stand-up, personlige fortellinger og tradisjonelt realistisk teater. Dette er fysisk, visuelt perfomanceteater som tar for seg seksuelle handlinger og det de velger å kalle seksuell kommunikasjon. "På ungdomskolen pleide vi gutta å leke en lek med jentene. Jeg husker det ikke så godt, mest som i en slags rus. Vi var et par tre-fire gutter som grep tak i en av jentene og om hun begynte å slå eller sprelle, så var det ikke noe problem, vi bare slepte henne med oss inn på sløyden, eller annet egnet rom hvor det ikke var noen mennesker. Hvordan jenta tok det vet jeg ikke, hun lo jo hele tiden." Det sentrale spørsmålet er hva som kan skje når begge ikke opplever leken på samme måte. Om temaet Hva er en seksuell handling? Om jeg håndhilser på deg nå, kan det oppleves seksuelt? Som ungdom kan sex oppleves svært fremmed og svært nært på samme tid. Sånn sett er sex en svært ambivalent materie. Sex kan være det deiligste i verden i motsetning til seksuelle overgrep, som må være noe av det verste en kan oppleve. Kompaniet forsøker å se på sex som mer enn bare den umiddelbare opphisselsen og snarere som en form for mellommenneskelig kommunikasjon. En seksuell kommunikasjon. 3

4 Om det er slik at det kun er tid forarbeid eller etterarbeid, anbefales det at det prioriteres å bruke tid på etterarbeidet snarere enn forarbeidet. Forestillingen setter gjerne i gang en del tanker og kan være utgangspunkt for mange fine diskusjoner og samtaler etter forestillingen. Det er derfor viktig at lærerne er godt forberedt og at de er med elvene og ser hele forestillingen sammen med dem. Det er ikke mulig for lærerne å gå ut og inn av salen når forestillingen pågår, så det er fint om dette planlegges i god tid. Skoleåret FORARBEID Forestillingen tematiserer på mange måter situasjoner som kan oppleves som sårbare, situasjoner i grenselandet mellom flirt og seksuelt overgrep. Etter forestillingen deler derfor kompaniet ut informasjonsflyere fra DIXI - ressurssenter for voldtatte, med informasjon om hvor de eventuelt kan få hjelp. Om læreren allerede kjenner til elver som kan ha opplevd slike vonde episoder er det viktig å ha et ekstra øye til den eller de det måtte gjelde i forkant av og under forestillingen. Det er opp til lærerne selv å avgjøre, men forestillingen kan veldig gjerne brukes som en innfallsvinkel til både etikk og seksualundervisning, det er også fint om elevene forberedes på at de skal se en forestilling om seksuelle handlinger og kommunikasjon. Om læreren har noen spørsmål til forestillingen, om det er ønske om noe ytterligere informasjon eller tilbakemeldinger og tips, er det bare å kontakte kompaniet. (se kontaktinfo nederst på arket). ETTER FORESTILLINGEN Som utgangspunkt for diskusjon og samtale kan en gripe fatt i forestillingens tema, men en kan også diskutere selve forestillingen og dens formspråk. Eller begge deler. Det er uansett mange måter å angripe temaet på og mange måter å snakke om det en har sett. Kompaniets erfaring er at ungdommen gjerne kommer med en masse historier om selvopplevde situasjoner umiddelbart etter å ha sett forestillingen. Litt om formspråket Rent formmessig er forestillingen avansert, men lett tilgjengelig. Jarl Flaaten Bjørk spiller fysisk performance-teater, noe som i denne sammenheng kan beskrives som en teaterform der han spiller seg selv og veksler mellom ulike formspråk som:! stand-up! fortellertradisjonen! mime! mer tradisjonelt realistisk teater der han spiller andre roller enn seg selv Jarl er ikke bare skuespiller, men omtaler seg selv som scenekunstner. Med dette menes at han selv har satt i gang prosjektet og laget hele forestillingen selv, riktignok i samarbeid med en dramaturg og en tekniker. I stedet for å for eksempel ta utgangspunkt i klassisk eller kjent dramatikk, tar han utgangspunkt i dypt personlig og selvbiografisk materiale, og bearbeider dette til et kunstverk der han som scenekunstner kommuniserer direkte med publikum om noe som opptar ham i en visuell og multimedial form. 4

5 Noen begreper Forestillingen tar for seg noen begreper hentet fra straffeloven. Disse er: seksuell adferd, seksuell handling, seksuell omgang og samleie. Mer om disse finnes her:! Odelstingsproposisjon nr 28 ( ), kap Noen sentrale begreper. Denne kan lastes ned her: publications/reports-to-the-storting-white-papers/propositions-to-the- Odelsting/ /Otprp-nr html?id= ! Straffelovens kap. 19 om seksualforbrytelser finnes her: html. Det kan også være nyttig å ta en nærmere titt på ressurssenter for voldtattes side om ungdomsvoldtekt og kameratvoldtekt.! Den finnes her: Skoleåret Praktiske oppgaver Samtaler Dele i grupper á 2 gutter og 3 jenter, eller omvendt og la dem snakke sammen om det de nettopp har sett. Følgende spørsmål kan brukes veiledende:! Hva var det som skjedde mellom Chris og Ane?! Hvordan tolket de hverandres signaler?! Hva var det som gikk galt? Og hvem er i så fall den utsatte?! Kjenner du deg igjen enten i Chris eller Anes opplevelse av å være på fest?! Kjenner du til andre som har opplevd lignende?! Kunne Chris eller Ane gjort noe annerledes?! Hva finnes om seksuelle handlinger på nettet?! Hva synes du om forestillingen?! Var noe pinlig? Teaterøvelse: Fysisk øvelse i seksuelle handlinger Øvelsen er enkel, og med litt humor kan den bli både seriøst morsom og lærerik: To personer på scenen (gutter eller jenter) skal spille ut en dagligdags situasjon der de utfører noen konkrete fysiske handlinger. Forslag til situasjoner:! En tur på kiosken. En står bak kassa, en skal handle.! På fotballtrening. En er for eksempel trenern og en er dommern.! På restaurant. En er gjest og skal til å bestille, en er servitør.! Lunsj i skolegården. En er sulten, og glemt maten, en har med seg hamburger og cola.! På bussen på vei til skolen. En har glemt månedskortet og må låne penger til bussen.! På klassetur i skogen. To elever har mistet resten av klassen og forsøker nå å finne dem igjen. Forklaring til øvelsene Det er egentlig ingen grenser for hva slags typer situasjoner en gir, det viktigste er å gi en situasjon som definerer klart hvor de er og hvem de er og underveis se an hvilke type situasjoner og omstendigheter gruppa responderer best på. Om de for eksempel synes det er vanskelig å finne på hva som skal skje på restauranten kan det godt fungere med litt mer 5

6 Skoleåret dramatiske omstendigheter, som at det tar fyr på kjøkkenet eller at maten smaker dritt grunnet kokkens skitne hender. På den annen side, dette kan også lede til at fokus forsvinner fra øvelsen, men her er det bare å prøve seg fram. Et tips er å begynne med det enkle og utbrodere underveis. Uansett, her er det ingenting som er feil! Resten av gruppen er publikum. Publikum roper FRYS! når de opplever at en av dem gjør en seksuell handling og de to fryser i den posisjonen de er på scenen. Nå er det opp til den som ropte frys å forklare seg. Hva var det den ene gjorde? Hvordan gjorde vedkommende det og hvorfor er dette en seksuell handling? Etter en kortere eller lengre avklaring fortsetter spillet videre. Det er ikke noen øvre grense for hvor lenge en scene spilles, dette avhenger kun av den som leder øvelsen og av om scenen fungerer eller ikke. Øvelsen kan fort bli pinlig, det er selvsagt helt ok, bare den ikke oppleves som krenkende. Om noen opplever å bli krenket (på scenen eller blant publikum) må den krenkede med en gang si ifra ved å rope STOPP!. Da stoppes spillet og en prøver på nytt fra begynnelsen eller med ett nytt par. Det er ikke nødvendig å forklare hvorfor man roper stopp, det blir opptil deltakerne selv å tenke ut. Om en opplever at en annen blir krenket uten selv å si ifra er det også mulig å rope stopp på en annens vegne, men da må en forklare hvorfor. Lykke til!! Om kompaniet Flaatenbjørk kompani består av: Scenekunstner Jarl Flaaten Bjørk, Dramaturg Carl Jørn Johansen og Video- og lysdesigner Kristjan Belgau Kontaktinfo: Jarl Flaaten Bjørk Mob: Mail: Fotpost: Flaatenbjørk kompani Vårsvingen Oslo Den flerkulturelle skolesekken i Finnmark I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst- og kulturprogram spesielt rettet mot barn og unge. Programmene må ha en kunstnerisk kjerne og respektere unge mennesker som kulturelle individer. I noen sammenheng gestalter kunst og kultur tematikk barn og unge ikke møter noe annet sted - i andre sammenheng berører kunsten tematikk som er gjenkjennende og familiær. Det optimale er å finne en form og balanse hvor alle de ulike tilnærminger har plass. Menneskenes liv i det flerkulturelle og vidstrakte Finnmark gjenspeiler mange tusen års historie om overlevelse, samhold og vennskap. Et mangfold av språk, symboler og egenart danner en sterk og rik kultur. God teateropplevelse! 6

djønk Lærerveiledning djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur.

djønk Lærerveiledning djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur. Lærerveiledning djønk djønk er et iscenesatt foredrag om avhengighet og spiller på vår tids individ- og valgorienterte coachingkultur. Flaatenbjørk kompani har denne gangen laget en forestilling som tilsynelatende

Detaljer

Ung, ny og naken i helvetes drittbygda

Ung, ny og naken i helvetes drittbygda Teater for ungdomsskole- og vgs.-elever Ung, ny og naken i helvetes drittbygda v /Samovarteateret I don t want my fucking future! Vilma * Katinka: Her vet jo alle kem du e Vilma: Det e det æ vil vekk fra

Detaljer

Ungdomsundervisningen ved UiO

Ungdomsundervisningen ved UiO Ungdomsundervisningen ved UiO Guide for innledere Takk for at du har valgt å bli innleder på ungdomsundervisningen. Jobben innebærer som du sikkert allerede vet å presentere en akademisk disiplin, som

Detaljer

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL Et idéhefte for alle som jobber med ungdom og voksne med utviklingshemning rollespill leker historier improvisasjon mye annet SØ-9069 1 2 Heftet er laget med prosjektmidler

Detaljer

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep

Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep Hjelperens utfordringer i møte med vold og overgrep RVTS-Ø, Fagteam vold og overgrep Av spesialrådgiver/psykologspesialist Trine Anstorp Det er ikke mer enn bare et par tiår siden at fortellinger om voksnes

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn MAGDA Skoleåret 2012-2013 Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot,

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder En håndbok som gir deg tips og råd til hvordan du kan få mest mulig ut av undervisningsopplegget Menneskeverd & Etikk. Innhold: 1. Rollen som undervisningsleder

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN

Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN Veileder til foreldreheftet: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R.

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Foredrag holdt på PCN-konferansen, 2004 og på konferansen Et usedvanlig teater, 2006.

Foredrag holdt på PCN-konferansen, 2004 og på konferansen Et usedvanlig teater, 2006. Foredrag holdt på PCN-konferansen, 2004 og på konferansen Et usedvanlig teater, 2006. Presentasjon av Åge Boman Homleid Hovedfag i drama og teater fra NTNU i Trondheim, med fokus på skuespillerarbeid.

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP 1 Kirkerådet 2013 INNHOLD Forord 4 Innledning: Seksuelle krenkelser i kirkens frivillige arbeid 5 Utgangspunkt 5 Målsetting og

Detaljer

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning

En skole for alle. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning En skole for alle Seksuell orientering, kjønnsidentitet og inkluderende undervisning 2 Som ansatt i skolen kan du gjøre en forskjell for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt). Når du møter

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma

Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma Transkribering av intervju K: = Meg selv L: = Læreren Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma K: Da er vi *navn*(hennes navn) i gang, så da tar jeg bare koppene

Detaljer