Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek. Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus"

Transkript

1 Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for økt bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek Forprosjekt for STORMEN Bibliotek og Litteraturhus

2 04 Bakgrunn 05 Målsetting 06 STORMEN Bibliotek og Litteraturhus 08 Gjennomføring av forprosjektet 10 Avgrensing av målgrupper 11 Erfaringer, innspill fra andre prosjekter og tiltak Forprosjektet er utarbeidet av Bodø kommune April Case: Ungdomsuka FRUKT 18 Modell for ungdomsmedvirkning Prosjektleder: Lisbeth Glanfield 20 Muligheter for fornyelse i fremtidens bibliotek Samarbeidspartner: Nasjonalbiblioteket 22 Konklusjoner Design: whitefox.no 26 Aktiviteter i prosjektperioden 2 kolofon innholdsfortegnelse 3

3 Stormen Teater- og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus er tegnet av DRDH Architects. Stormen Teater- og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus er tegnet av DRDH Architects. bakgrunn målsetting I Bodø bygges det et nytt bibliotekbygg og et nytt konserthus som skal tas i bruk høsten Byggene, som skal hete STORMEN Bibliotek og Litteraturhus og STORMEN Konsertog Teaterhus, gir store muligheter for å utvikle crossover prosjekter innen ulike kunst- og kulturuttrykk, en rekke aktiviteter og spennende nyskapninger. For eksempel ligger det svært godt til rette for at møter mellom musikk og litteratur kan føre til kreative og nyskapende prosjekter. Bodø kommune ønsker å ta tak i det potensial for utvikling av Stormen Bibliotek og Konserthus som ligger i aktiv medvirkning fra ungdom. Kommunen ønsker at STORMEN skal være levende bygg der barn og unge er aktive brukere, der de føler seg hjemme og har mulighet til å utfolde seg kreativt. En årsak til at Bodø kommune er opptatt av ungdomsmedvirkning, er at kommunen sine kulturarbeidere har svært god erfaring fra tidligere prosjekter/tiltak. Det at ungdom er med på planlegging og gjennomføring av tiltak, og at de kan påvirke beslutningsprosesser, har ført til god oppslutning og stor grad av fornøydhet blant ungdommen. De står gjerne på litt ekstra for å få gjennomført ting, og får et «eierforhold» til det de er med på. Bodø kommune hadde møte med Nasjonalbiblioteket i februar 2012, for å drøfte det nye biblioteket og hvilket innhold det skulle ha. Målet er å utvikle et levende, moderne bibliotek og litteraturhus. Ut fra dette møtet ble det søkt om forprosjektmidler for å forberede et stort utviklingsprosjekt for Stormen bibliotek og litteraturhus, som også kan ha overføringsverdi til andre kommuner. Nasjonalbiblioteket bevilget penger til forprosjektet. I sin tildeling peker de spesielt på at de ønsker beskrivelse av ungdomsmedvirkning som metode for utvikling av biblioteket. De ønsker også utprøving av møtet mellom musikk og litteratur. De ønsker kunnskap om hvilke strukturer og mekanismer som har virket så bra for ungdomsmusikkmiljøet i Bodø, og har ført til stor oppblomstring av unge og lovende artister. Oppblomstringen har for eksempel resultert i Bodøbølgen - et begrep som har oppstått lokalt og nasjonalt, etter at mange unge artister fra Bodø de senere år har vist seg svært dyktige og med evne til å lykkes. Dette er artister som skriver alt sitt musikalske stoff selv. Vi kan nevne Magnus Eliassen (Sirkus Eliassen), Ingeborg Selnes, Kråkesølv, Dilillis, Terje Berg, Sigurd Lamark med flere. Ut fra denne bakgrunn, har vi satt som hovedmål for forprosjektet: 1) Søke, og beskrive kunnskap om hvilke strukturer og mekanismer som har virket så bra for ungdomsmusikkmiljøet i Bodø, og ført til stor oppblomstring av unge og lovende artister. 2) Etablere en modell for drift i STORMEN Bibliotek og Litteraturhus, som innehar grunnleggende verdier for en driftsform der ungdoms medvirkning er sentral. Modellen skal beskrives slik at den kan være overførbar til andre kommuner. 3) Utvikle rammene for et hovedprosjekt og forberede en prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket der vi kan prøve ut metodene i større skala. Bodø kommune skal arrangere en Nordisk Ungdomskulturfestival Festivalen startet høsten 2012 med workshops med ulike tema og kulturuttrykk. Workshopene er en forberedelse til videre arbeid med festivalen, og arrangeres som en del av FRUKT, et fire dagers ungdomsarrangement som går av stabelen i Bodø i høstog vinterferien hvert år. Vi har brukt «FRUKT» som case i dette forprosjektet, og vil gjennom dette arrangementet beskrive hvordan det samarbeides mellom kulturarbeidere og ungdom. Metoden vil bli beskrevet i eget kapittel i forprosjektet. Målsettingen med utprøving og beskrivelse av denne metoden er å se på hvordan den kan overføres i forbindelse med at det skal skapes aktiviteter for barn og unge i Stormen Bibliotek og Litteraturhus. Planen er blant annet å skape aktiviteter i STORMEN som viderefører aktivitetene i FRUKT og ivaretar ungdommene slik at de kan utvikle seg videre. 4 bakgrunn målsetting 5

4 Nordland Teater - Bjørn Leirvik Sissel Brean Hovind stormen Midt i sentrum av Bodø bygges STORMEN Bibliotek og Litteraturhus og STORMEN Konsert- og Teaterhus - den største utbygging i kommunens historie. Det skapes en ny bydel med to kulturbygg og utvikling av byrommet rundt byggene. Ett av byggene inneholder konsertog teatersal, det andre et moderne bibliotekbygg. Bygging av STORMEN startet i september 2011, og skal være ferdig høsten STORMEN vil bety et stort løft for kommunens innbyggere og tilreisende når det gjelder kulturelle tilbud. Byen får blant annet et av landets mest moderne bibliotek og litteraturhus, et bygg som også vil huse blackbox, utstillingsrom, kaféer og store fellesarealer med mulighet for mye aktivitet. Her vil det være plass til å utfolde seg både for amatører og profesjonelle innen en rekke kunst- og kulturuttrykk. Konsert- og teaterhuset gir muligheten til å arrangere større og bedre konsert- og teaterforestillinger og seminarer enn det som tidligere har vært mulig. Bibliotekbygget har fått navnet STORMEN Bibliotek og Litteraturhus. Det vil si at foruten bibliotektjenester, skal det være et bygg der det skal oppfordres til å ta litteraturen i bruk på mange ulike måter gjennom aktivitet. 6 stormen bibliotek og litteraturhus

5 Helge Grønmo FRUKT - Dans på Hunstad gjennomføring av forprosjektet Organisering: Til å bistå prosjektledelsen i gjennomføringen har det vært opprettet en arbeidsgruppe som har bestått av: Biblioteket, 1 representant NFK Ungdomsrepresentant BUR Ungdomsrepresentant Bodø Kulturskole, 1 representant B/U seksjonen Bodø kommune Kulturkontoret Bodø kommune Koordinator for «Stormen» I tillegg har det vært en prosjektgruppe bestående av: Kari Nystad, Driftsplanlegger for «Stormen» Arne Vinje, Kultursjef Hege Grøtterud, Rådgiver Bodø kommune Lisbeth Glanfield, Prosjektleder Prosjektarbeidene er gjennomført i form av følgende tiltak: Møter i prosjektgruppa Arbeidsmøter i prosjektgruppa Ukentlige arbeidsgruppemøter med representanter fra bibliotek og kulturkontor Ungdomsuka FRUKT Samtaler/intervjuer med ungdom Aktiviteter Ungdomsuka FRUKT Arbeidet med prosjektet «Circa POLARIS Youth Film Center» - et internasjonalt filmveksthus/ mediesenter for ungdom Møte med TVIBIT ungdomshus og filmveksthus i Tromsø Skrevet intensjonsavtale om samarbeid med prosjektet «Barents Youth Film Academy» som har hovedsete i Tromsø Planlagt samarbeid mellom bibliotekene i Salten samt 3 russiske bibliotek om prosjekt vedrørende digital historiefortelling Kulturkontoret Bodø kommune har i samarbeid med biblioteket laget årshjul for aktiviteter som skal starte i 2013 og tas med inn i STORMEN Planlagt nordisk konferanse som en del av Nordisk ungdomskulturfestival i 2014 der ungdomsmedvirkning skal være tema Intervju 8 gjennomføring av forprosjektet gjennomføring av forprosjektet 9

6 Terje Rakke - Nordic Life - - Bodø Helge Grønmo - Bodø avgrensning av målgrupper Hvem vil bruke Stormen Bibliotek og Litteraturhus? Hensikten med dette avsnittet er å gi en kortfattet oversikt over aktører som vil kunne bli fremtidige brukere av biblioteket og litteraturhuset. Geografisk: Bodø kommune har ca innbyggere og er største kommune i Salten, som består av ni kommuner og har en total befolkning på ca Siden Bodø er den største byen i regionen, trafikknutepunkt og fylkeshovedstad, reiser mange innom byen fra omkringliggende kommuner. De er på gjennomreise, kommer for å handle, delta på møter eller konferanser, drar på klassetur eller oppsøker kulturopplevelser. Hele befolkningen i Salten er dermed potensielle brukere av STORMEN. I tillegg kommer turister og tilreisende. Sannsynlige brukere: Barn og foreldre Større barn Ungdom Enkeltpersoner voksne Innvandrere Skoler (barn og lærere) Studenter Kulturskolene i Salten Eldreforeninger/pensjonister Lag og foreninger Folk som venter (på buss, båt etc). I dette forprosjektet skal vi først og fremst konsentrere oss om målgruppen barn og ungdom i alderen 8 20 år (men med fleksible aldersgrenser). Kulturskoler, ungdomslag og foreninger og skoler inngår i tillegg til uorganiserte barn og unge. I tillegg til at barn og unge fra Bodø blir brukere, vil også barn og unge fra de øvrige Saltenkommunene benytte seg av tilbud i huset. Vi vil dessuten ha fokus på innvandrerungdom. erfaringer, innspill fra andre prosjekter og tiltak En viktig oppgave i forprosjektet har vært innhenting av kunnskap om planarbeid, samt innspill og dokumentasjon på erfaringer som er gjort i Bodø kommune, der ungdomsmedvirkning har vært sentral. Plandokumenter/Bodø kommune sin arbeidsmetode ovenfor barn og unge Kulturhuset Gimle Ungdomsuka FRUKT Filmfest Salten Barents youth Film Festival Prosjekt filmveksthus/mediesenter Artikler, radio og TV programmer 10 avgrensning av målgrupper erfaringer, innspill fra andre prosjekter og tiltak 11

7 Vivian Llarena Sofie Braseth - Dilillis konsert Kulturkontoret i Bodø sin arbeidsmetode ovenfor barn og unge: «Vi ønsker å ha lave terskler inn til oss» Arne Vinje, kultursjef Bodø kommune har i mange år hatt stort fokus på forebyggende arbeid for barn og unge. Forebyggende oppvekstplan ble vedtatt i Barne- og ungdomsmedvirkning har vært viktig, og terskelen har vært lav for å kunne bli hørt. Foruten at ungdomsrådet kommer med innspill, er det ikke uvanlig at barn og unge kommer innom rådhuset for å fremme sin sak for kultursjef eller politikere. I planarbeidet med oppvekstplanen ble det gjennomført en ungdomsundersøkelse i kommunen, som ble en viktig premiss for planarbeidet. Som eksempel på hvordan barn og unges medvirkning har ført til resultater, kan nevnes bygging av skatehall i Bodø, en hall som sto ferdig i Idéen om en slik hall kom til på direkte henvendelse fra- og møte med en gruppe uorganiserte barn og unge som ønsket et sted å være for skatere, og som hadde gode argumenter for behovet for en hall. Møtet førte til at man startet utreding og planlegging av hallen, og fikk et positivt vedtak i bystyret. Under planleggingen av hallen var det jevnlig kontakt og møter med ungdomsgruppen, og det var stor grad av medvirkning. Bodø kommune planlegger en Nordisk ungdomskulturfestival der ungdomsmedvirkning står i fokus i all planlegging. Festivalen vil gå av stabelen i 2014, i forbindelse med åpning av «STORMEN» Ung til ung formidling er en viktig del av ungdomsmedvirkningen i Bodø kommune. Særlig har dette vært brukt innen musikkmiljøet, der de mer etablerte musikerne har virket som inspiratorer og instruktører for de yngre. Definisjon på ung til ung formidling: Ung-til-ung-formidling skjer mellom en ung formidler og en målgruppe, som deler relevante likhetstrekk, så som alder, kjønn og sosiokulturell bakgrunn, og der formidleren har fått opplæring i tema som formidles. Kulturhuset GIMLE Et eksempel der ung-til-ung formidling benyttes, er Kulturhuset GIMLE, som er et selvstyrt ungdomskulturhus eid av Bodø kommune. «Gjør det sjøl» ideologien har vært gjeldende blant brukerne av dette kulturhuset. På tidlig 2000-tall dukket begrepet «gjør det sjøl» opp i form av en økende interesse rundt pønk og dets mange subkulturer som f.eks. Hardcore, Straight Edge osv. I Bodø fikk denne ideologien fotfeste blant en gruppe ungdom som hadde sitt tilhold i miljøet på Gimle, og dette miljøet har vært sterkt medvirkende til utviklingen av metoden med ung til ung formidling. X-Rockeklubb og Bodø Hardcore Festival er eksempler på tiltak som ungdom med tilhold på Gimle har satt i gang på eget initiativ, med litt økonomisk støtte og bistand fra kommunen. Både rockeklubben og festivalen har vokst og er viktige i Bodø sitt ungdomskulturmiljø. Miljøet har også frembragt flere artister som har suksess innen sitt felt. «Bodøbølgen» «Bodøbølgen» er et begrep som er kjent landet rundt. Det skyldes at en rekke unge artister fra kommunen har hatt suksess, særlig på musikkfronten de siste årene. Vi kan nevne The Spectacle, Sirkus Eliassen, Kråkesølv, Terje Berg, Ingeborg Selnes, Sinnssyk Ugle, Di Lillis m.fl. Dette har ført til oppmerksomhet i media, gjennom artikler, radio og Tv. Blant annet ble det laget et eget program i «Lydverket» på NRK om fenomenet. I en artikkel på nettstedet GRUS: as/?p=817, ble flere Bodøartister intervjuet. Her er et lite utdrag fra intervjuene: «Musikkmiljøet i Bodø, eller i alle fall det litt yngre miljøet rundt Gimle, X Rockeklubb og Bodø Hardcorefestival, har lenge bestått av unge folk som vil lage et konserttilbud med fri aldersgrense. På mange måter kan man kalle det en stor vennegjeng. Det er et inkluderende miljø, med mange engasjerte enkeltpersoner. I alle fall vi som band har helt fra starten følt oss backa opp av de eldre folkene.» Bodø kommune sin OK-avdeling får skryt fra artistene for god tilrettelegging, engasjement og økonomisk støtte: «Bodø er en liten by, men likevel skjer det veldig mye bra! Det er så mange som engasjerer seg for å lage konserter og festivaler, og det er lite som er mer inspirerende enn det. Det er takket være disse, og OK-avdelingen (oppvekst og kulturavdelingen) i Bodø kommune, at byen vår har Norges deiligste musikkmiljø.» «Kommunen har også en viktig rolle i utviklingen på kulturfronten. Ved å arrangere egne ungdomskonserter, kulturuka FRUKT og ved å støtte klubbene økonomisk er de en av grunnsteinene i musikkmiljøet i Bodø.» Uttalelsene bekrefter at ungdom er fornøyd med at de blir gitt tillit og muligheter for utvikling gjennom tilbud om arenaer og tilrettelegging for øving og aktivitet. Salten kultursamarbeid Bodø kommune er medlem av Salten Kultursamarbeid, og drar nytte av en rekke samarbeidsprosjekter mellom de ni Saltenkommunene. Her kan for eksempel nevnes «Skriveglede», som var et kreativt skriveprosjekt for barn og unge. Prosjekt-et var et samarbeid mellom bibliotekene og kulturskolene i Salten, i regi av kultursamarbeidet. Det resulterte blant annet i boka «Ordsnop». Videre arrangeres en årlig filmfestival for ungdom i alderen år. Dette er et internasjonalt prosjekt der alle unge på tiende trinn (ca 1200) fra Salten hvert år lærer å produsere film fra manus til ferdig produkt. Videre arrangeres det workshop for ungdom fra 6 land. Kultursamarbeidet ønsker å utvikle filmfestivalen videre, og opprette et internasjonalt filmveksthus for ungdom som stasjoneres i STORMEN Bibliotek og Litteraturhus. Fram mot 2014 planlegges det også å skrive/produsere en ungdomsmusikal med ungdom i Salten som aktører. Her blir ungdomsmedvirkning som metode viktig i planlegging og gjennomføring. 12 erfaringer, innspill fra andre prosjekter og tiltak erfaringer, innspill fra andre prosjekter og tiltak 13

8 Henrik Dvergsdal case: ungdomsuka frukt Friluft, rock, ungdom, kultur og teater Vi har i dette forprosjektet ønsket å bruke FRUKT (som står for friluft, rock, ungdom, kultur, teater), et ungdomsarrangement som Bodø kommune arrangerer for ungdom i alderen år i høst- og vinterferien hvert år, som «case». Eksemplet viser hvordan ungdomsmedvirkning og ung-til-ung formidling benyttes i kommunen. Arrangementet er svært populært blant ungdom, og de fleste som deltar kommer tilbake år etter år. Noen kommer tilbake som instruktører. For eksempel kan det nevnes at medlemmer i «Kråkesølv» (som selv var deltagere tidligere år) har vært instruktører flere ganger etter at de ble for gamle til å være deltagere. Arrangementet i høstferien 2012 ( oktober) var på Hunstad kultursenter. Arrangører var barne- og ungdomsavdelingen på kulturkontoret i Bodø. Ca. 50 ungdommer meldte seg på. Arrangementet inkluderte overnatting (på kultursenteret). En referansegruppe med ungdom deltok i planleggingen. Det ble arrangert workshops i Rock, Film, Dans, Teater, Låtskriving og Sekretariat. Denne gangen var det spesielt fokus på TEKST/LITTERATUR som cross-over til de ulike uttrykkene det ble arrangert workshop i, med spesielt fokus på utprøving av møte mellom musikk og litteratur. Cross-over mellom musikk og litteratur ble gjort gjennom workshops der temaet var låtskriving. Her samarbeidet unge musikere og tekstforfattere om å skrive både tekst og musikk som senere ble fremført med fokus på akustiske sanger og HipHop. Videre var det aktiviteter som stemmeøvelser, vokal lek og improvisasjon. Å skrive egne låter har for øvrig hatt fokus hvert år, siden Magnus Eliassen hadde første låtskriverkurs. Også danse-workshop med lyrisk hip-hop hadde fokus på tekst. De tolket sangtekster, gjorde sine egne valg, og satte tolkningene over i bevegelse. Andre cross-over workshops under FRUKT var historiefortelling (film), fra tekst til fremføring innen teater etc. Ung til ung formidling er sentralt i FRUKT. Instruktørene besto av en blanding av ungdommer som selv har vært deltakere på tidligere FRUKT arrangementer, men som nå er profesjonelle utøvere i sitt uttrykk (musikk, dans, låtskriving). Blant annet var alle medlemmene i «Kråkesølv» instruktører. Det var i tillegg voksne profesjonelle instruktører (film, teater, sekretariat). I tillegg til instruktørene var det også med 4 lærlinger innen barne- og ungdomsarbeid. Det var opprettet en referansegruppe bestående av ungdom. Referansegruppa hadde som oppgave å medvirke til promotering av arrangementet i forkant. Promotering skjedde via Facebook, plakater og flyers. Referansegruppa var inne i alle ledd i planleggingen. Ut fra ung til ung prinsippet formidlet de egne erfaringer via film, bilder og samtale med andre ungdommer. De tok også avgjørelser i forbindelse med valg av workshops, instruktører, forestillingene og store deler av den praktiske tilretteleggingen. Gruppa forpliktet seg i forkant til å delta aktivt i evalueringen. 14 case: ungdomsuka frukt case: ungdomsuka frukt 15

9 Henrik Dvergsdal Henrik Dvergsdal Prosjektleder foretok intervjuer og observasjon av deltakere og instruktører, i den hensikt å få noen svar som kunne forklare i hvilken grad medvirkning og ung til ung kommunikasjon kan forklare «Bodøbølgen» og det store engasjementet blant ungdom i Bodø. Fra deltakerne ønsket vi å få svar på hva som var motivasjonen for å være med på FRUKT. Vi spurte også om hvordan de syntes det var å være deltaker, og om de hadde lyst til å være med neste gang. De som hadde vært med før, spurte vi om hva som motiverte dem til å komme tilbake. Instruktørene ble spurt om hvorfor de ønsket å være instruktører, hvordan de la opp «undervisningen» og i hvilken grad de lot deltakerne bestemme hva det skulle arbeides med i workshopene. De ble også spurt om hva de mente om å bruke biblioteket i Hunstad kulturhus som arena. Fra deltakerne var svarene i sammendrag som følger: Det sosiale er det viktigste. Vi møter andre med samme interesser og har det artig i lag Vi kan lære mer innenfor vårt interessefelt Vi får muligheter til å øve konsentrert i flere dager Vi har flinke instruktører som er unge selv Vi får bestemme mye selv, men det er alltid noen å spørre hvis vi trenger det Vi får prøve ut nye ting og se om det er noe å satse mer på Vi lærer mye av hverandre Vi vil være med hvert år til vi blir for gamle Det er bra å ha et sted å «henge» i høstferien Fra instruktørene fikk vi følgende svar i sammendrag: Vi hadde det så bra som deltakere selv at vi har lyst til å bidra med noe for å inspirere andre ungdommer. (Tidligere deltakere) Har hørt om FRUKT og syntes det hørtes spennende ut. Det er et flott tiltak. (Voksne instruktører) Workshopene legges opp med klare rammer, men vi justerer litt etter hvert. Det er viktig at ungdommene selv får bestemme mye, men de må ha rammer å jobbe innenfor. (Voksne instruktører) Vi har ikke forberedt oss så mye på forhånd, men spør deltakerne om hva de vil jobbe med, og så legger vi opp kurset etter det. (Tidligere deltakere) Det er viktig at vi har tillit til ungdommene, og at de får lov til å prøve og feile. Hunstad kulturhus er godt egnet som arena, og det er fint at biblioteket er åpent hele tiden under FRUKT. Tilrettelegging og gode arenaer er en forutsetning for et slikt arrangement. For ungdommen er den sosiale møteplassen helt klart den viktigste motivatoren for å delta på et arrangement som «FRUKT». Alle som var til stede viste stor grad av trivsel. Den tilliten som de blir vist samtidig som de er innenfor trygge rammer og med mulighet for å oppsøke voksne hvis de har behov for det, synes å være viktig for å lykkes med et slikt arrangement. Det å ha stabile instruktører som de ser opp til og som er gode rollemodeller, er også en viktig faktor for at de ønsker å komme tilbake år etter år. «Gjør det selv» filosofien bygger på at ungdommen selv tar initiativ og er gjennomførere, men den krever tilrettelegging, tilgjengelige voksne fagpersoner samt et ressursgrunnlag som basis for å lykkes. Disse faktorene var til stede i FRUKT gjennom at det var stilt lokale til disposisjon, det var ungdomsarbeidere til stede for å rettlede, og det var lagt til rette med mat, utstyr i form av lydanlegg, pc-er, relevant programvare etc. Det var interessant å observere at voksne profesjonelle instruktører uten spesiell erfaring med modellen som brukes i Bodø kommune, mente at planlegging og klare rammer for hva som skulle skje på workshop var viktig for å lykkes, mens de unge deltakerne som selv har vært en del av «FRUKT», mente at de ikke burde planlegge så godt, for ungdommene ville selv forme innholdet i workshop. Har kan nok en mellomting være det beste grunnlaget for videre arbeid med modellen. Arne Martinsen 16 case: ungdomsuka frukt case: ungdomsuka frukt 17

10 Terje Rakke - Nordic Life - Bodø Crestock.com Medvirkning, oppfølging og tilrettelegging modell for ungdomsmedvirkning Gjennom våre undersøkelser, ser vi at Bodø og Salten har mange tiltak som kan videreutvikles i den hensikt å skape et levende bibliotek og litteraturhus i STORMEN. Crossover prosjekter mellom litteratur og andre kunstuttrykk er spesielt interessante for å øke interessen for og kunnskapen om litteratur. Crossover prosjekter er populære blant barn og ungdom, og trekker til seg nye grupper. Ut fra de konklusjonene vi har gjort etter å ha gjennomført forprosjektet, er vi kommet fram til en modell for ungdomsmedvirkning som vi vil benytte i utviklingen av ungdomstilbudet i STORMEN Bibliotek og Litteraturhus. Modellen vil være overførbar til andre prosjekter og andre kommuner. Filosofi Vi skal være med å bidra til positive møteplasser som sikrer barn, ungdom og andre et sted å oppleve, mestre, utfolde seg og eksperimentere ut fra egne forutsetninger, behov og kultur. For å ivareta denne filosofien har vi tre kjerneord vi bruker i alt arbeidet vi gjør og det er; medvirkning, oppfølging og tilrettelegging. Medvirkning Aktiv brukermedvirkning må ligge til grunn i den daglige driften av virksomheter. Barn og unge skal bli tatt med i planlegging og utvikling av virksomheten /aktiviteten. Målet er å få tak i kunnskapen de unge har, og bruke den aktivt i utviklingen av tjenestetilbudet. Reflektere sammen med ungdommene, men det er de selv som skal komme med konklusjonene. Medvirkning er å gi ungdom frihet ved at de får nøkler til øvingsrom etc, trygge rammer der vi kan gi dem den kompetansen de trenger om de ønsker, samt rom til å prøve og feile. Oppfølging Oppfølging på barn og unges premisser. Være til stede på ungdommens arenaer: f.eks. facebook og andre sosiale medier i tillegg til fysiske arenaer. For ungdom er stabilitet viktig. De må kjenne igjen personer de møter på de arenaene de ferdes. De må vite hvem de skal snakke med og dermed er det viktig at de voksne/ledere presenterer seg og bruker tid på å bli kjent og fortelle hvilken rolle de har. Voksne/ledere må ha genuin interesse for å arbeide med ungdom. Tilrettelegging Når ungdommene kommer med en god ide skal voksne ledere være «på kanal», og gi veiledning slik at idéen kan videreutvikles. Ledere skal være åpne og lytte til forslag. Får ungdommen et inntrykk av at «alt er mulig», vil de komme igjen og kan veiledes hvordan de kan gjøre det de ønsker å utføre. Ungdom må få lov til å være ungdom i Stormen Bibliotek- og Litteraturhus. Det trenger ikke å være organiserte aktiviteter til en hver tid. De må kunne også få den friheten til bare å «henge» om de ønsker det. De som skal jobbe med ungdomstilbud må være fleksible når det gjelder arbeidsoppgaver. Tilrettelegging handler også om tillit. Ungdom må få tillit til at de kan utføre en rekke tiltak uten styring av voksne. Gode arenaer/fritidstilbud for de unge kjennetegnes med variasjon (muligheten til å velge blant ulike aktiviteter), lav terskel for å delta, trygge rammer (sosialt og fysisk), kvalifiserte ansatte, lav pris, nærhet til hjemmet/nærmiljøet eller enkel og rimelig tilgang på transport til og fra aktivitet. 18 modell for ungdomsmedvirkning modell for ungdomsmedvirkning 19

11 Stormen Teater- og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus er tegnet av DRDH Architects. Stormen Teater- og Konserthus og Stormen Bibliotek og Litteraturhus er tegnet av DRDH Architects. muligheter for fornyelse i fremtidens bibliotek Å skape fremtidens bibliotek med utfordringer i forhold til nye medier og kommunikasjonsformer, nye måter å tilegne seg informasjon og kunnskap på, samt et stort tilbud på underholdning av alle slag, gir nye og spennende muligheter for fornyelse. En utfordring er å finne måter å trekke ungdom til biblioteket, samt gi dem et eierforhold til det, med alle de konkurrerende tilbud som finnes. Ved å benytte Bodømodellen, mener vi at det vil være mulig friste ungdommen til å ta i bruk fremtidens bibliotek på nye og kreative måter. Vi tror at dersom ungdom selv får være med å forme biblioteket ved at det blir god tilrettelegging, de får medvirke i planlegging og gjennomføring av tiltak, samt at de får god oppfølging når de trenger det, vil de få et eierforhold til biblioteket, og det vil bli en viktig møteplass. Erfaringer fra blant annet «FRUKT» kan komme godt med i dette arbeidet. Ved at STORMEN bygges i Bodø, sett i sammenheng med Bodømodellen for drift av ungdomstiltak, ligger det svært godt til rette for å gjennomføre et prosjekt som kan skape en modell for framtidens bibliotek. Et slikt prosjekt kan inneholde tiltak som kan settes i verk og følges med forskning for å kunne måle resultater over tid. Tiltakene må være innenfor ungdommens uttalte interessefelt, det vil si at de selv ønsker å sette i gang med det. I prosjektperioden må det være store muligheter for kreativ- itet og nye løsninger, samt for prøving og feiling. Det er viktig å prøve ut nye kunst- og kulturuttrykk med utgangspunkt i litteratur. Det kan for eksempel nevnes at film, teater, dans og musikk alle er kulturuttrykk som kan knyttes mot tekst og litteratur, så mulighetene er mange for gode tiltak. Fremtidens bibliotek vil kreve nye typer kompetanse i tillegg til bibliotekkompetanse. Utprøving av nye typer kompetanse inn i biblioteket bør inngå som en del av prosjektet. Det kan være aktuelt med formidler, pedagog, evt. barne- og ungdomsarbeider. Ansettelse av lærlinger og ungdom som er i praksis bør også prøves. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er lokalisert ved Universitetet i Nordland. Senteret vil være en viktig samarbeidspartner og utvikler av kompetanseplan for biblioteket. Som en del av prosjektet kan det arrangeres en nasjonal konferanse der temaet er ungdomsmedvirkning. Denne kan arrangeres samtidig som en litteraturfestival eller crossoverfestival med litteratur som base. Konferansen skal gi ny kunnskap om ungdomsmedvirkning, og vise resultater av pilotprosjektet i Bodø. 20 muligheter for fornyelse i fremtidens bibliotek muligheter for fornyelse i fremtidens bibliotek 21

12 Ernst Furuhatt - Bodø konklusjoner I dette forprosjektet har vi sett på målgruppen barn og unge i den hensikt å utvikle gode tilbud til denne gruppen i STORMEN Bibliotek og Litteraturhus. Vi har gjennomført et forprosjekt med målsetting å søke, og beskrive kunnskap om hvilke strukturer og mekanismer som har virket så bra for ungdomsmusikkmiljøet i Bodø. Kulturkontoret i Bodø kommune har bevisst arbeidet med stor grad av ungdomsmedvirkning og tilrettelegging for aktiviteter i flere år. Ut fra tre kjerneord: medvirkning, oppfølging og tilrettelegging, har det vært arbeidet målbevisst, og dette arbeidet har gitt gode resultater i form av gode ungdomsmiljøer og aktive ungdommer. Vi ser at stor grad av ungdomsmedvirkning i alle ledd, samt ung til ung formidling, har en positiv virkning på interessen og utviklingen av gode ungdomsmiljøer. Det at de unge blir hørt, tatt på alvor og blir gitt tillit, fører til at de selv tar en stor grad av ansvaret for sine aktiviteter. Ung-til-ung formidling gir inspirasjon og kreativitet, samt troen på at «vi kan få det til». Tilrettelegging av tilbud med arenaer og utstyr er imidlertid en forutsetning for å lykkes. Videre må det være kompetente voksne veiledere og rådgivere tilgjengelig, som kan hjelpe ungdommene videre i sine prosesser. På bakgrunn av arbeidsformen i Bodø kommune har vi beskrevet en modell for drift i STORMEN Bibliotek og Litteraturhus, som innehar de samme grunnleggende verdiene for en driftsform der ungdoms medvirkning er sentral. Den modellen vi har beskrevet kan overføres til andre kommuner og organisasjoner. Vi mener at dersom man bevisst og aktivt benytter modellen for ungdomsmedvirkning i STORMEN, ligger alt til rette for at ungdommen tar i bruk bygget og blir aktive brukere, ikke bare «tilskuere». 22 konklusjoner konklusjoner 23

13 Roger Johansen - Bodø Roger Johansen - Bodø Med bakgrunn i biblioteknettverket i Salten, samt gode erfaringer fra samarbeidsprosjekt i regi av Salten Kultursamarbeid, vil vi knytte til oss bibliotek som er interessert i å arbeide med ungdomsmedvirkning som metode. Et samarbeid mellom flere bibliotek med felles interesser av å lære mer om dette feltet og dele erfaringer, vil være fruktbart for å bli flinkere. Innføring av nye arbeidsmetoder tar tid, og man må regne med en innkjøringsperiode før man ser virkelige resultater og en godt integrert arbeidsform. Bevisstgjøringen og innarbeiding av metoden krever koordinering av tiltak og oppfølging. Dette vil være banebrytende arbeid, og planene bør resultere i at det opprettes et nasjonalt fire-årig pilotprosjekt som skal gi kunnskap om arbeidsformen i hele Norge. Det må gjøres gjennom ulike tilbud og aktiviteter der ungdom rekrutteres inn. Tilbudene må ha tilknytning til språk og litteratur, men gjerne i sammenheng med andre kunst- og kulturuttrykk, som vil skape crossover effekter. En prosjektleder/koordinator bør ansettes for å sette i gang og følge opp tiltakene. Etter den fire-årige prosjektperioden er målsettingen at metoden skal være godt innarbeidet hos bibliotekansatte og blant ungdommen i Bodø, og være «selvgående». Informasjon om prosjektet ovenfor andre kommuner/organisasjoner er viktig i hele prosjektperioden på grunn av overføringsverdien, og prosjektet må ha en egen interaktiv informasjonskanal. På bakgrunn av den erfaringen man har ved Bodø kommunes kulturkontor, ligger det svært godt til rette for et nasjonalt pilotprosjekt i STORMEN, i den hensikt å søke kunnskap og fakta om hvordan man skal skape fremtidens bibliotek. Målet med prosjektet er å se på nye måter å tilpasse bibliotekene til den nye tid, slik at de vil fortsette som viktige kulturbærere i samfunnet. Prosjektet skal munne ut i en nasjonal konferanse om temaet. Det skal også måles resultater av prosjektet gjennom følgeforskning. 24 konklusjoner konklusjoner 25

14 Helge Grønmo - - Bodø aktiviteter i prosjektperioden Som et ledd i planlegging av ungdomstiltakene i STORMEN, vil det i prosjektperioden bli en rekke tiltak der ungdomsmedvirkning og ung til ung formidling står sentralt. En del av tiltakene settes i verk i 2013, slik at de er innarbeidet til STORMEN åpner høsten Andre er tiltak som eksisterer i dag, men som planlegges flyttet til STORMEN. Det er laget en tidslinje/framdriftsplan for aktiviteten som inngår i prosjektperioden. Meningen er at prosjektene skal følges med forskning, og at de skal beskrives med hensyn til overføringsverdi. «Bodø er et nice sted. Bodø er stedet. Bodø er den beste byen i verden. Ingen byer er bedre enn Bodø. Bodø er som livet» Jakob Lindstrøm, 6 klasse, Bodø 26 aktiviteter i prosjektperioden aktiviteter i prosjektperioden 27

15

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Modell for ungdomsmedvirkning i praksis. (Ref #ba1a80f7)

Modell for ungdomsmedvirkning i praksis. (Ref #ba1a80f7) Modell for ungdomsmedvirkning i praksis. (Ref #ba1a80f7) Søknadssum: 700 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER

HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HUSET UNGDOMSKULTURSENTER HØSTEN 2010 Hva er Huset Huset ungdomskultursenter skal være et sted der ungdomskultur skapes, utøves, utvikles og vises frem I Huset får du lov å utfolde deg innen ulike kulturelle

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Årsmelding. Salten Kultursamarbeid. Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 2008 Årsmelding Salten Kultursamarbeid Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Deler av Salten kulturutvalg Årsmelding Salten Kultursamarbeid

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner»

«Aktive ungdomsråd i alle kommuner» «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» Barn og unge har rett til å bli hørt. Dette er likevel ikke den eneste grunnen til å høre på dem. Ungdommens uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013

Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Prosjektbeskrivelse. Filmfest Salten, Barents Youth Film festival 2012/2013 Fra BYFF workshop og filmfest i Bodø Spektrum Bakgrunn Filmfest Salten Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040)

Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Bibliotekutvikling gjennom brukerdrevet innovasjon (Ref #1040) Søknadssum: 1850000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket

tromsfylke.no Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Prosjekter Hvordan skal man jobbe med en prosjektsøknad? Biblioteksjefmøtet 15.09.11 Aud Tåga, fylkesbiblioteket Hvorfor prosjekt? Utviklingsarbeid Samarbeid med andre Skaffe tiltrengte midler Sørge for

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant.

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Prosjektperioden I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Tenk at det er drift dere skal komme frem til i prosjektperioden.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

«Det gjemmer seg i deg»

«Det gjemmer seg i deg» TITTEL «DET GJEMMMER SEG I DEG» En DKS-produksjon for 1. trinn, med Visuelle kunstfag og Drama som fagområde. Laget av kunstpedagoger fra Bodø kulturskole: Janne Vik Lossius, Henriette Nilssen Bakken,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Schous plass Prosjektperiode (maksimalt 3 år)

Detaljer

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015

2015/1345-5 30.11.2015. Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng Maria Figenschau Referanse 2015/1345-5 30.11.2015 Dato Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2015 Tid og

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Hvis dine ører henger ned!

Hvis dine ører henger ned! 2016 Hvis dine ører henger ned! Fokus på voksenrollen Bakgrunn for valg av prosjekt Da vi satte oss ned for å diskutere mulige prosjekter, startet vi med å se tilbake på hvilke prosjekter vi har hatt tidligere,

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar 2014 1 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og

Detaljer