Å kunne regne i engelsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å kunne regne i engelsk"

Transkript

1 Å kunne regne i engelsk Materiell til etterutdanningskurs Utarbeidet av Hilde Tørnby Gjert Anders Askevold Magni Elén Hope Lossius Høgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen

2 Plan for etterutdanningskurs i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i engelsk Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne regne i engelsk går ut på det å kommunisere. Tall, størrelser, målenheter, tabeller og andre grafiske representasjoner kommer naturlig med i dagliglivet i all kommunikasjon. Spesielt viser dette seg i sammensatte tekster, som eksempelvis en avisartikkel, eller på en nettside. Dette være seg å kunne lese, forstå og kommuniserer tekster med (og uten) et samfunnsmessig, teknisk eller matematisk krav. Regneferdighet og kjennskap til regning er viktig i mange av de andre målene som går på kommunikasjon. Dette gjelder også for mål under kultur og samfunn, der en god tallinnsikt blir viktig. Læreplanen i engelsk har også noen mål som er ganske konkrete når det gjelder det å kunne regne. Etter 2 trinn står det at elever skal bruke tall i kommunikasjon og angi priser, mengder og størrelser etter 4 trinn. Ved å skulle uttrykke seg om valuta, mål og vekt må elever ha grunnleggende regneforståelse (etter 7 trinn). Kompetansemålet etter 10 trinn beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data er direkte sammenfallende med statistikkarbeidet i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. På Vg1 og Vg2 yrkesretting skal elever bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon. I tillegg til disse målene som beskriver regnefaglige elementer konkret, er det flere mål hvor regnefaglige komponenter kan inngå helt naturlig, men hvor det kan hende det ikke alltid er like opplagt. Hovedområder Tall Geometri Måling Statistikk Læringsmål Innen hvert av hovedområdene skal lærerne kunne Tall legge til rette for situasjoner der det er nødvendig å benytte tall i kommunikasjonen 2

3 gjennom kommunikasjon om tall støtte opp under elevenes tallforståelse se muligheter til å kombinere arbeid med mengder og beregninger i forbindelse med aktiviteter som ellers er vanlig i engelskundervisningen, for eksempel leke butikk planlegge klassetur/ferietur arbeide med ulike tekster som inneholder teknisk og matematisk informasjon Måling legge til rette for at elever skal kunne arbeide med ulike målenheter typiske for UK og USA se hvordan arbeidet med målenhetene kan gi grunnlag for overslagsregning samt forståelse av mengder, størrelser og lengder Geometri bruke muligheter i samtaler om dagligdagse emner til å inkludere geometriske begrep gjennom beskrivelse av visuelle utrykk legge til rette for at elever får benytte begreper fra geometri Statistikk gjennom samtale om dagligdagse, aktuelle og tverrfaglige emner legge til rette for at elever får hente informasjon fra diagrammer og tabeller se hvordan grafiske fremstillinger understøtter skriftlig tekst la elever selv samle og presentere data ved bruk av tabeller og diagrammer 3

4 Oppgaveoversikt for regning som grunnleggende ferdighet i engelsk Innholdsfortegnelsen er hyperlenket. Holder du nede Ctrl-tasten og klikker på overskriften, kommer du direkte til siden med opplegget. Ved hver overskrift og på slutten av hvert opplegg finner du dette tegnet: Tegnet inneholder en hyperlink som bringer deg tilbake til denne siden. Plan for etterutdanningskurs i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i engelsk... 2 Oppgaveoversikt for regning som grunnleggende ferdighet i engelsk... 4 Idea 1: Literature in the EFL classroom to work with numbers and numeracy... 5 Idea 2 Asking the way... 7 Idea 3 Surveys and tables... 9 Idea 4 Recipes Idea 5 The Shop Idea 6 Designing My Bedroom Idea 7 Travelling to the USA Idea 8 Sports

5 Idea 1: Literature in the EFL classroom to work with numbers and numeracy Ten 10 little monkeys, Jumping on the bed. One 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor, And the doctor said, No more monkeys, Jumping on the bed. Repeat the rhyme and count down from 10 to 1. Another way of reading this poem is that you have ten students in a row on the floor or a table. For each monkey that falls down, a pupil falls down as well. Visualizing the counting this way might help pupils in their understanding of subtraction. Another idea is of course to use this rhyme as a starting-point for a roleplay where pupils act out what happens in the play (falling, calling and warning). More ideas are discussed by Tørnby and Flottorp in Fauskanger (2009) Here are a list of literature: Nivå: småskoletrinn (mellomtrinn, se litteraturliste) Omfang: 1 time Arenaer: klasserom Kompetansemål i engelsk: Bruke tall i kommunikasjon Ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Regnefaglige ferdigheter: Bakovertelling som er verdifullt i forhold til kunnskap om subtraksjon Tallenes innbyrdes plassering Litteratur: (se i teksten) Nursery rhymes This Old Man Going to St.Ives Ten Little Monkeys Thirty Days hath September More nursery rhymes to be found at: Children s books The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle (Puffin, ISBN ) Ten Seeds, Ruth Brown (Andersen Press Ltd., ISBN ) The Greedy Triangle, Marilyn Burns (Scholastic, ISBN-10: /ISBN-13: ) 5

6 A Place for Zero: A Math Adventure, Angeline Sparagna Lopresti (Charlesbridge, ISBN ) How Big is a Million? Anna Milbourne (Usborne Picture Ltd., ISBN-10: /ISBN-13: ) Count Your Way through Africa, Jim Haskins (Millbrook Press, ISBN ) The Dot and the Line a romance in lower mathematics, Norton Juster (Chronicle Books LLC, ISBN-13: or ISBN-10: ) The Bad-Tempered Ladybird, Eric Carle (Puffin, ISBN -13: ) Handler om å lære klokken på engelsk. One Grain of Rice a mathematical folktale, Demi (Scholastic ) What's Your Angle, Pythagoras?: A Math Adventure Julie Ellis (Charlesbridge, ISBN-10: /ISBN-13: ) Children's Cookbook, Katharine Ibbs (Dorling Kindersley, ISBN-10: / ISBN-13: ) 6

7 Idea 2 Asking the way To understand proportions and distances one might work with at map in English class. In addition this work also helps students practicing their oral skills in English as well as explaining something in a foreign language. Finally, understanding directions, which is a skill of life as much as it is a mathematical skill, might come from this task. Pair work task 1 Student A: You meet student B at the train station (station). Ask for directions to the post office, the Museum of Road Vehicles and the Openair Museum Student B: You meet student A at the train station (station). He/she will ask for directions. Pair work task 2 Student A: You meet student B at the train station (station). He/she will ask for directions. Student B: You meet student A at the train station (station). Ask for directions to the Church, the Art Gallery and the Hospital. Useful terms: next to, opposite, across, take a left/right, block (kvartal), square (åpen plass) Pair work task 3 How far did student A in task 1 have to walk? How far did student B in task 2 have to walk? If you were to walk from The Open-air Museum to The Olympic Information Centre how far would that be? Nivå: Mellomtrinn Omfang: 1 2 skoletimer Arenaer: Klasserom Utstyr: Kopier av kart (kopioriginal, eller annet relevant kart frå elevenes nærområde). Oppgavene kan gis muntlig, men og skriftlig. Bruker du et annet kart enn i kopioriginalen, må du tilpasse oppgavene. Kompetansemål i engelsk: uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Regnefaglige ferdigheter: bruke målestokk til å berekne avstandar ( ) omgrep knytta til beliggenhet lese og foklare kart som styrker arbeid med koordinatsystem 7

8 Kopioriginal (http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.planetware.com/i/map/n/lillehammermap.jpg&imgrefurl=http://www.planetware.com/map/lillehammer-map-nlille.htm&usg= 8xolOwfyfzShpQKS0QEYZbBlPPc=&h=700&w=700&sz=249&hl=no&start=1&um=1&tbnid=AiSqe0R7L5fCsM:&tbnh=140&tb nw=140&prev=/images%3fq%3dlillehammer%252bmap%252bcity%26hl%3dno%26rls%3dcom.microsoft:no%26rlz%3d1i7adbf_no%26sa%3 DG%26um%3D1 ) 8

9 Idea 3 Surveys and tables Let pupils make statistics in your English class a task which is combining Communicative Language Teaching and Numeracy. In my experience students are quite motivated to find out something about their fellow classmates, so to let students develop their own surveys based on interest might be a good idea (favorite sports, TV program, book, movie, cartoons etc.). If you do this in grade 8 10, the students can present their findings in tables and graphs. For very young pupils; however, you might have to make the survey. Then the students ask questions to find out and fill in their questionnaire (see figure below). Concepts to be discussed in relation to this might be: How many? More than fewer than /less than Many more most Few-less-least A real-life situation in the English classroom encourages students to use their speaking skills. Such tasks will improve students fluency as well as their numeracy skills. Nivå: småskoletrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn (avhengig av tema) Omfang: ca 1 skoletime Arenaer: klasserom Utstyr: Skjema til hver elev Kompetansemål i Engelsk: hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål bruke tall i kommunikasjon forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått angi priser, mengder og størrelser Regnefaglige ferdigheter: samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommentere illustrasjonane 9

10 Eksempel på skjema My Pet: Dog Cat Canary Hamster Rabbit Goldfish Other: Name of students: SUM 10

11 Nivå: Mellomtrinn Omfang: 1 2 skoletimer Idea 4 Recipes Using recipes in the English classroom helps pupils understand food habits in another culture. The two recipes included here are American favorites. Many students will be familiar with Chocolate Chip cookies and American pancakes, but might not be familiar with a recipe like the one presented. Some mathematical aspects to discuss: to find out how much a cup is What is meant by oz and how much is this? When it says 350 degrees what does it mean? What is a heaped teaspoon? Jamie says one is to use a pinch of salt. Why do you think he uses this expression and not a teaspoon of salt? Are there any problems with using terms like heaped Arenaer: Klasserom Utstyr: Oppskrifter Kompetansemål i engelsk: uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge teaspoon and a pinch of salt? In addition to looking at different ways to measure, one can also give tasks focusing on numeracy and understanding of measurements. One task Regnefaglige ferdigheter: velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar could be to double the Chocolate-Chip batch. Another question for discussion could be to make half the batch of Chocolate-Chip cookies what problem(s) do you run into then? A more complicated task would be to make pancakes using only two eggs what other adjustments would you have to make? Yet another idea might be to find Norwegian recipes and work them into American/UK ways of measuring. 11

12 Recipe 1 Chocolate-Chip Cookies 3/4 cup butter 1-1/2 cups firmly packed brown sugar 2 Tablespoons milk 1 Tablespoon vanilla 1 egg 1 teaspoon salt 3/4 teaspoon baking soda 1-3/4 cups flour 2 cups chocolate chips 1 cup nuts (optional) Directions: Cream butter and brown sugar. Add milk, vanilla, and egg; beat well. Combine salt, baking soda, and flour; add to butter/sugar mixture. Mix in chocolate chips and nuts (if using). Drop by spoonfuls onto greased cookie sheets and bake at 350 degrees for 8 to 10 minutes. 12

13 Rcipe 2 Jamie s Pancakes USA style 3 large eggs 4 oz plain flour 1 heaped teaspoon baking powder 5 fl oz milk a pinch of salt First separate the eggs, putting the whites into one bowl and the yolk into another. Add the flour, baking powder and milk to the yolks and mix to a smooth thick batter. Whisk the whites with salt until they form stiff peaks. Fold into the batter - it is now ready to use. Heat a good non-stick pan on medium heat. Pour some of your batter into the pan and fry for a couple of minutes until it starts to look golden and firm. At this point sprinkle your chosen flavouring ( see below) on to the uncooked side before loosening with a spatula and flipping the pancake over. You can make these pancakes large or small, to your liking. You can serve them simply doused in maple syrup with some butter. Or if you choose to sprinkle with a flavouring, try one of these. Fresh corn from the cob crispy bacon blueberries banana grated chocolate anything else you can imagine. 13

14 Idea 5 The Shop Little Tom is going to the store to buy some groceries for his mom. His mother gives him a list. 3 pounds of sugar 2 pints of milk 5 yards of rope Nivå: mellomtrinnet Omfang: 1 time Kompetansemål i engelsk: Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Uttrykke seg om valuta, mål og penger Regnefaglige ferdigheter: velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar rekne om mellom valutaer When Tom comes to the shop, he does not find anything of what his mother wants him to buy. He finds sugar, milk and rope, but not pounds, pints and yards. However he finds grams of sugar, liters of milk and meters of rope. Can you help Tom find out how he is going to buy what his mother needs? Simulate a discussion between Tom and the sales staff. Use the internet to find prices of sugar, milk and rope. (evt oppgi disse) How much does the groceries cost in pounds and in Norwegian kroner? 14

15 Idea 6 Designing My Bedroom In this workshop the pupils are to design a bedroom. It could be their present bedroom or the bedroom they wish for. Year 5 7 Start the workshop talking about the bedroom. What should this room include and what should it look like? In pairs students design the bedroom of their dreams. In this work they should make a drawing of their room where they explain the different objects included in the drawing and where these objects are placed. Year 8 10 In an American interior magazine a competition is adverted: design a teenage bedroom. The prize goes to the team who presents the best design at the best cost. In addition to winning $ 500, the winners are given the chance to present their design at a conference. Expenses up to $ 5000 are covered by the magazine. In groups of four your task is to design the bedroom and also make a budget for this makeover. You are to present your contribution to this contest at the conference. In order to win you must try to persuade the audience: your idea is the best one! Things to consider when designing the bedroom : Nivå: mellomtrinn og ungdomstrinn Omfang: 2 skuletimar Arenaer: klasserom, evt. Datalab Utstyr: linjal og kalkulator Kompetansemål i engelsk: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner uttrykke seg om valuta, mål og vekt beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Regnefaglige ferdigheter: ( ) berekne omkrins og areal, overflate ( ) bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, ( ) og bruke og endre målestokk 1. Discuss how you will need to design the bedroom in order to win the competition. What is important? Remember there are two aspects: the design itself and the price. 2. Start with the framework of the room: walls, floor and ceiling. Find out the prices of wooden floor, tiles, carpet, paint and wallpaper before you decide. 3. What types of lights do you want? 4. Furniture? 5. Decorating items? 15

16 When the pupils work on this task, they will realize that scale is an important concept. Also the placements of objects in the room will improve pupils use of prepositions as well as improving their understanding of space and how objects are related to one another. Since this is a group task which results in a presentation, speaking English should be a natural part of this work. Aid in designing the bedroom: 16

17 Work sheet Below is a suggested floor plan of the bedroom where windows must be placed. Additional door(s) can be added. Things to consider when designing the bedroom : 1. Discuss how you will need to design the bedroom in order to win the competition. What is important? Remember there are two aspects: the design itself and the price. 2. Start with the framework of the room: walls, floor and ceiling. Find out the prices of wooden floor, tiles, carpet, paint and wallpaper before you decide. 3. What types of lights do you want? 4. Furniture? 5. Decorating items? 17

18 Idea 7 Travelling to the USA In groups you are to plan a vacation to the USA that takes place during your fall break. The plans you make are to be presented in a 20 minutes presentation in class. You are free to use a power-point presentation if you like. All the elements below should be included in your presentation. A. One of the goals for this trip is for you to learn more about one or more historic events; therefore you should include a visit to a historic site in the USA. This could be any point of interest such as Ellis Island in New York (History of Immigration to the USA), Black Hills in South Dakota (Battle of Wounded Knee), Route 66 which goes through many states (the going west during the depression in the 1930s), NASA space centre in Florida (the history of space expeditions) etc. Maybe you already know of a state you would like to visit go to that state s homepage and find historic places/events described there. B. In your plans for this trip you should try to see the variety and contrasts of the American continent. In order to do so you are to visit at least four states. In your presentation you should give reasons for your choice of states. In addition you should include information about the geography of these states. C. You are to make a budget for this trip. Each of you have NOK to cover your travelling expenses. You are free to choose the means of Nivå: Ungdomstrinn Omfang: minst 2 skuletimar Arenaer: Klasserom, datalab Utstyr: Datamaskin Kompetansemål i Engelsk: Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner Utrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i (Storbritannia og) USA Beskrive situasjonen til noen urfolk i engelsksrpåklige land (Kan være relevant mål for noen grupper om ikke alle) Regnefaglige ferdigheter: Setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi Bruke digitale hjelpemiddel, til å innhente opplysningar Gjere overslag transportation (except swimming/small boat). These are expenses you need to think about: 1. Return flight Norway USA 2. Travelling in the USA (renting a car/domestic flights/train/bus). If you rent a car, remember to include gas expenses 3. Accommodation (youth hostels/bed and breakfast/hotel/motel). If you have relatives in the USA you are free to stay with them, but then names and addresses will 18

19 need to be provided. If you choose to stay with relatives remember that you should bring them a gift which will need to be included in your budget. 4. In your presentation, you will have to say why you made the choices you did. Also you should inform the audience about the difference in expenses in points i, ii and iii above. D. When visiting the USA you must think about the different time-zones. This is especially important if you choose to travel across the continent. It is also important to think about this for your return flight. Remember you are to make school Monday morning! A few useful sources: (this is the Official State Web Portal for Colorado. When you know which states you would like to visit, find this official site for your states. The best way would be to type in the name of your state + official website. A lot of useful information is found on such official website. Labels like tourism, travel, visit or visitor are particularly useful for this project.) Other official state sites: (North Carolina) (Montana) (Alaska) 19

20 Idea 8 Sports Nivå: Ungdomstrinnet trinn American football, baseball and basketball are the most common and popular sports in the USA. Omfang: 1 time Arenaer: Datalab Utstyr: Pc-er In the following example we have designed an activity about American football which can easily be adapted to other sports. American Football Use the internet and read about American football. Describe the game briefly. Compare American football to soccer. What are the similarities and what are the differences? Kompetansemål i engelsk: Beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer Here is a picture of an American football field. Regnefaglige ferdigheter: Velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar( ) The numbers indicate the numbers of yards from the nearest end zone. Explain the term end zone and its role in the game. Use meters instead of yards and find the distance of an American football field. Compare this field with an ordinary football field in Europe with the size 68 x 105 meter. What do you find? Maybe you have a favourite sport, yourself. Give a short presentation of your sport. Remember to present the elements of math which are incorporated in this sport. 20

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i engelsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing *

Detaljer

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006

Illustrasjon: Inger Dale. nr02-2006 C a p p e l e n s t i d s s k r i f t f o r e n g e l s k l æ r e r e Illustrasjon: Inger Dale nr- 21 22 23 24 Leder Kjære leser! innhold Language Learning and Communication in New Syllabus by Hilde Hasselgård

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store.

Samarbeidet mellom barne-og mellomtrinn og mellom mellom-og ungdomstrinn, bør være på plass slik at overgangene ikke blir for store. Forord Engelsk er det første fremmedspråket elevene skal lære i skolen. Dette språket omgir elevene daglig, først og fremst gjennom media, men også ved at mange møter engelsktalende på reiser eller i nærmiljøet.

Detaljer

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold

Inspirasjonsdag for forelesere papers. Innhold Handelshøyskolen BI 1. juni 2007 Inspirasjonsdag for forelesere papers Innhold Program... 2 Professor Torger Reve og forsker Eskil Le Bruyn Goldeng Using digital media to facilitate learning New opportunities

Detaljer

The Online Banks Nightmare: Crisis Communication Through Social Media By Marius Teige (Eksamensnr 403736) & Alexander Ulven (Eksamensnr 402787)

The Online Banks Nightmare: Crisis Communication Through Social Media By Marius Teige (Eksamensnr 403736) & Alexander Ulven (Eksamensnr 402787) 1 Table of Contents APPENDIX 1 STAKEHOLDER MAP 3 APPENDIX 2 - STAKEHOLDER SALIENCE MODEL 3 APPENDIX 3 - POWER-INTEREST MATRIX 4 APPENDIX 4 - FROM IDENTITY TO REPUTATION 4 APPENDIX 5 - KEY ELEMENTS OF CORPORATE

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug

Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson. KeywordLink. Lærerveiledning. GAN Aschehoug Eva Ulven Lena Börjesson Eva Jönsson Marianne Webb-Davidson KeywordLink Lærerveiledning GAN Aschehoug ISBN 978-82-492-008-1 GAN Aschehoug 1. utgave / 2. opplag 2009 Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Colloquial Norwegian

Colloquial Norwegian Colloquial Norwegian The Colloquial Series Series adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: Albanian Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic of the Gulf

Detaljer

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Teacher s Book Stairs 6 - foreløpig

Teacher s Book Stairs 6 - foreløpig Teacher s Book Stairs 6 - foreløpig Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet

Detaljer

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa.

5years in international cooperation. global knowledge. Rising to the Challenges Childbirth remains a dangerous venture in sub-saharan Africa. global knowledge anniversary issue / jubileumsutgave No. 1 2009 KREATIVITET OG INNOVASJON 2009 er EUs år for kreativitet og innovasjon og utdanning regnes som nøkkelen til så vel økonomisk som personlig

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Illustrasjon: Inger Dale. nr01-2004

Illustrasjon: Inger Dale. nr01-2004 C a p p e l e n s Illustrasjon: Inger Dale nr- t i d s s k r i f t f o r e n g e l s k l æ r e r e Leder Kjære leser innhold Slough Grammar School by Siri Hunstadbråten I år feirer Cappelen sitt 5-års

Detaljer

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. "Statistikk og sannsynlighet"

Skriftserie. Konferanserapport. No. 7-2010. Statistikk og sannsynlighet Skriftserie Konferanserapport No. 7-2010 "Statistikk og sannsynlighet" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 23. og 24. november 2009 Bilde forside : Mike Naylor Redigert av Merete Lysberg

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk

Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk Grunnleggende ferdigheter i engelsk og fremmedspråk NOLES Samling 1. 2. februar 2011 Karin Dahlberg Pettersen karin.d.pettersen@fremmedspraksenteret.no www.fremmedspraksenteret.no Engelsk i grunnopplæringen

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

DET SKJULTE PENSUM. digital kompetanse 2-2006 87

DET SKJULTE PENSUM. digital kompetanse 2-2006 87 DET SKJULTE PENSUM The prosperity of a nation, geographical region, business, or individual depends on their ability to navigate the knowledge space. (Pierre Lévy) Den digitale dannelsen handler om å kunne

Detaljer

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring

PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring PEDAGOGICAL WALKS Pedagogisk Vandring Beverley Freedman, 2015 Versjon med original og oversettelse Oversettelse: Heidi Dickinson 16.04.2016 Til oversettelsen: Refleksjon til begrepet Instructional leadership.

Detaljer

Kapittel 3 Who am I? Tema The body

Kapittel 3 Who am I? Tema The body Stairs 4 Teacher s Book Utgave 2 / delmanus / midlertidig utgave Kapittel 3 Who am I? Tema The body Kompetansemål Forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser,

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius

Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Bob & Roberta Smith // Anne-Marie Creamer // Kjetil Berge // Bjørn Venø // S. E. Barnet // Tania Kovats // Julie Verhoeven // Will Benedict // Marius Moldvær // Annika Strøm // Andrea Lange // Anne Lise

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer