Å kunne regne i engelsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å kunne regne i engelsk"

Transkript

1 Å kunne regne i engelsk Materiell til etterutdanningskurs Utarbeidet av Hilde Tørnby Gjert Anders Askevold Magni Elén Hope Lossius Høgskolen i Oslo Høgskolen i Bergen Høgskolen i Bergen

2 Plan for etterutdanningskurs i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i engelsk Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster. Å kunne regne i engelsk går ut på det å kommunisere. Tall, størrelser, målenheter, tabeller og andre grafiske representasjoner kommer naturlig med i dagliglivet i all kommunikasjon. Spesielt viser dette seg i sammensatte tekster, som eksempelvis en avisartikkel, eller på en nettside. Dette være seg å kunne lese, forstå og kommuniserer tekster med (og uten) et samfunnsmessig, teknisk eller matematisk krav. Regneferdighet og kjennskap til regning er viktig i mange av de andre målene som går på kommunikasjon. Dette gjelder også for mål under kultur og samfunn, der en god tallinnsikt blir viktig. Læreplanen i engelsk har også noen mål som er ganske konkrete når det gjelder det å kunne regne. Etter 2 trinn står det at elever skal bruke tall i kommunikasjon og angi priser, mengder og størrelser etter 4 trinn. Ved å skulle uttrykke seg om valuta, mål og vekt må elever ha grunnleggende regneforståelse (etter 7 trinn). Kompetansemålet etter 10 trinn beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data er direkte sammenfallende med statistikkarbeidet i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. På Vg1 og Vg2 yrkesretting skal elever bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon. I tillegg til disse målene som beskriver regnefaglige elementer konkret, er det flere mål hvor regnefaglige komponenter kan inngå helt naturlig, men hvor det kan hende det ikke alltid er like opplagt. Hovedområder Tall Geometri Måling Statistikk Læringsmål Innen hvert av hovedområdene skal lærerne kunne Tall legge til rette for situasjoner der det er nødvendig å benytte tall i kommunikasjonen 2

3 gjennom kommunikasjon om tall støtte opp under elevenes tallforståelse se muligheter til å kombinere arbeid med mengder og beregninger i forbindelse med aktiviteter som ellers er vanlig i engelskundervisningen, for eksempel leke butikk planlegge klassetur/ferietur arbeide med ulike tekster som inneholder teknisk og matematisk informasjon Måling legge til rette for at elever skal kunne arbeide med ulike målenheter typiske for UK og USA se hvordan arbeidet med målenhetene kan gi grunnlag for overslagsregning samt forståelse av mengder, størrelser og lengder Geometri bruke muligheter i samtaler om dagligdagse emner til å inkludere geometriske begrep gjennom beskrivelse av visuelle utrykk legge til rette for at elever får benytte begreper fra geometri Statistikk gjennom samtale om dagligdagse, aktuelle og tverrfaglige emner legge til rette for at elever får hente informasjon fra diagrammer og tabeller se hvordan grafiske fremstillinger understøtter skriftlig tekst la elever selv samle og presentere data ved bruk av tabeller og diagrammer 3

4 Oppgaveoversikt for regning som grunnleggende ferdighet i engelsk Innholdsfortegnelsen er hyperlenket. Holder du nede Ctrl-tasten og klikker på overskriften, kommer du direkte til siden med opplegget. Ved hver overskrift og på slutten av hvert opplegg finner du dette tegnet: Tegnet inneholder en hyperlink som bringer deg tilbake til denne siden. Plan for etterutdanningskurs i den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i engelsk... 2 Oppgaveoversikt for regning som grunnleggende ferdighet i engelsk... 4 Idea 1: Literature in the EFL classroom to work with numbers and numeracy... 5 Idea 2 Asking the way... 7 Idea 3 Surveys and tables... 9 Idea 4 Recipes Idea 5 The Shop Idea 6 Designing My Bedroom Idea 7 Travelling to the USA Idea 8 Sports

5 Idea 1: Literature in the EFL classroom to work with numbers and numeracy Ten 10 little monkeys, Jumping on the bed. One 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor, And the doctor said, No more monkeys, Jumping on the bed. Repeat the rhyme and count down from 10 to 1. Another way of reading this poem is that you have ten students in a row on the floor or a table. For each monkey that falls down, a pupil falls down as well. Visualizing the counting this way might help pupils in their understanding of subtraction. Another idea is of course to use this rhyme as a starting-point for a roleplay where pupils act out what happens in the play (falling, calling and warning). More ideas are discussed by Tørnby and Flottorp in Fauskanger (2009) Here are a list of literature: Nivå: småskoletrinn (mellomtrinn, se litteraturliste) Omfang: 1 time Arenaer: klasserom Kompetansemål i engelsk: Bruke tall i kommunikasjon Ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Regnefaglige ferdigheter: Bakovertelling som er verdifullt i forhold til kunnskap om subtraksjon Tallenes innbyrdes plassering Litteratur: (se i teksten) Nursery rhymes This Old Man Going to St.Ives Ten Little Monkeys Thirty Days hath September More nursery rhymes to be found at: Children s books The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle (Puffin, ISBN ) Ten Seeds, Ruth Brown (Andersen Press Ltd., ISBN ) The Greedy Triangle, Marilyn Burns (Scholastic, ISBN-10: /ISBN-13: ) 5

6 A Place for Zero: A Math Adventure, Angeline Sparagna Lopresti (Charlesbridge, ISBN ) How Big is a Million? Anna Milbourne (Usborne Picture Ltd., ISBN-10: /ISBN-13: ) Count Your Way through Africa, Jim Haskins (Millbrook Press, ISBN ) The Dot and the Line a romance in lower mathematics, Norton Juster (Chronicle Books LLC, ISBN-13: or ISBN-10: ) The Bad-Tempered Ladybird, Eric Carle (Puffin, ISBN -13: ) Handler om å lære klokken på engelsk. One Grain of Rice a mathematical folktale, Demi (Scholastic ) What's Your Angle, Pythagoras?: A Math Adventure Julie Ellis (Charlesbridge, ISBN-10: /ISBN-13: ) Children's Cookbook, Katharine Ibbs (Dorling Kindersley, ISBN-10: / ISBN-13: ) 6

7 Idea 2 Asking the way To understand proportions and distances one might work with at map in English class. In addition this work also helps students practicing their oral skills in English as well as explaining something in a foreign language. Finally, understanding directions, which is a skill of life as much as it is a mathematical skill, might come from this task. Pair work task 1 Student A: You meet student B at the train station (station). Ask for directions to the post office, the Museum of Road Vehicles and the Openair Museum Student B: You meet student A at the train station (station). He/she will ask for directions. Pair work task 2 Student A: You meet student B at the train station (station). He/she will ask for directions. Student B: You meet student A at the train station (station). Ask for directions to the Church, the Art Gallery and the Hospital. Useful terms: next to, opposite, across, take a left/right, block (kvartal), square (åpen plass) Pair work task 3 How far did student A in task 1 have to walk? How far did student B in task 2 have to walk? If you were to walk from The Open-air Museum to The Olympic Information Centre how far would that be? Nivå: Mellomtrinn Omfang: 1 2 skoletimer Arenaer: Klasserom Utstyr: Kopier av kart (kopioriginal, eller annet relevant kart frå elevenes nærområde). Oppgavene kan gis muntlig, men og skriftlig. Bruker du et annet kart enn i kopioriginalen, må du tilpasse oppgavene. Kompetansemål i engelsk: uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Regnefaglige ferdigheter: bruke målestokk til å berekne avstandar ( ) omgrep knytta til beliggenhet lese og foklare kart som styrker arbeid med koordinatsystem 7

8 Kopioriginal (http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.planetware.com/i/map/n/lillehammermap.jpg&imgrefurl=http://www.planetware.com/map/lillehammer-map-nlille.htm&usg= 8xolOwfyfzShpQKS0QEYZbBlPPc=&h=700&w=700&sz=249&hl=no&start=1&um=1&tbnid=AiSqe0R7L5fCsM:&tbnh=140&tb nw=140&prev=/images%3fq%3dlillehammer%252bmap%252bcity%26hl%3dno%26rls%3dcom.microsoft:no%26rlz%3d1i7adbf_no%26sa%3 DG%26um%3D1 ) 8

9 Idea 3 Surveys and tables Let pupils make statistics in your English class a task which is combining Communicative Language Teaching and Numeracy. In my experience students are quite motivated to find out something about their fellow classmates, so to let students develop their own surveys based on interest might be a good idea (favorite sports, TV program, book, movie, cartoons etc.). If you do this in grade 8 10, the students can present their findings in tables and graphs. For very young pupils; however, you might have to make the survey. Then the students ask questions to find out and fill in their questionnaire (see figure below). Concepts to be discussed in relation to this might be: How many? More than fewer than /less than Many more most Few-less-least A real-life situation in the English classroom encourages students to use their speaking skills. Such tasks will improve students fluency as well as their numeracy skills. Nivå: småskoletrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn (avhengig av tema) Omfang: ca 1 skoletime Arenaer: klasserom Utstyr: Skjema til hver elev Kompetansemål i Engelsk: hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål bruke tall i kommunikasjon forstå og bruke vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått angi priser, mengder og størrelser Regnefaglige ferdigheter: samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram, og kommentere illustrasjonane 9

10 Eksempel på skjema My Pet: Dog Cat Canary Hamster Rabbit Goldfish Other: Name of students: SUM 10

11 Nivå: Mellomtrinn Omfang: 1 2 skoletimer Idea 4 Recipes Using recipes in the English classroom helps pupils understand food habits in another culture. The two recipes included here are American favorites. Many students will be familiar with Chocolate Chip cookies and American pancakes, but might not be familiar with a recipe like the one presented. Some mathematical aspects to discuss: to find out how much a cup is What is meant by oz and how much is this? When it says 350 degrees what does it mean? What is a heaped teaspoon? Jamie says one is to use a pinch of salt. Why do you think he uses this expression and not a teaspoon of salt? Are there any problems with using terms like heaped Arenaer: Klasserom Utstyr: Oppskrifter Kompetansemål i engelsk: uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge teaspoon and a pinch of salt? In addition to looking at different ways to measure, one can also give tasks focusing on numeracy and understanding of measurements. One task Regnefaglige ferdigheter: velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar could be to double the Chocolate-Chip batch. Another question for discussion could be to make half the batch of Chocolate-Chip cookies what problem(s) do you run into then? A more complicated task would be to make pancakes using only two eggs what other adjustments would you have to make? Yet another idea might be to find Norwegian recipes and work them into American/UK ways of measuring. 11

12 Recipe 1 Chocolate-Chip Cookies 3/4 cup butter 1-1/2 cups firmly packed brown sugar 2 Tablespoons milk 1 Tablespoon vanilla 1 egg 1 teaspoon salt 3/4 teaspoon baking soda 1-3/4 cups flour 2 cups chocolate chips 1 cup nuts (optional) Directions: Cream butter and brown sugar. Add milk, vanilla, and egg; beat well. Combine salt, baking soda, and flour; add to butter/sugar mixture. Mix in chocolate chips and nuts (if using). Drop by spoonfuls onto greased cookie sheets and bake at 350 degrees for 8 to 10 minutes. 12

13 Rcipe 2 Jamie s Pancakes USA style 3 large eggs 4 oz plain flour 1 heaped teaspoon baking powder 5 fl oz milk a pinch of salt First separate the eggs, putting the whites into one bowl and the yolk into another. Add the flour, baking powder and milk to the yolks and mix to a smooth thick batter. Whisk the whites with salt until they form stiff peaks. Fold into the batter - it is now ready to use. Heat a good non-stick pan on medium heat. Pour some of your batter into the pan and fry for a couple of minutes until it starts to look golden and firm. At this point sprinkle your chosen flavouring ( see below) on to the uncooked side before loosening with a spatula and flipping the pancake over. You can make these pancakes large or small, to your liking. You can serve them simply doused in maple syrup with some butter. Or if you choose to sprinkle with a flavouring, try one of these. Fresh corn from the cob crispy bacon blueberries banana grated chocolate anything else you can imagine. 13

14 Idea 5 The Shop Little Tom is going to the store to buy some groceries for his mom. His mother gives him a list. 3 pounds of sugar 2 pints of milk 5 yards of rope Nivå: mellomtrinnet Omfang: 1 time Kompetansemål i engelsk: Beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Uttrykke seg om valuta, mål og penger Regnefaglige ferdigheter: velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar rekne om mellom valutaer When Tom comes to the shop, he does not find anything of what his mother wants him to buy. He finds sugar, milk and rope, but not pounds, pints and yards. However he finds grams of sugar, liters of milk and meters of rope. Can you help Tom find out how he is going to buy what his mother needs? Simulate a discussion between Tom and the sales staff. Use the internet to find prices of sugar, milk and rope. (evt oppgi disse) How much does the groceries cost in pounds and in Norwegian kroner? 14

15 Idea 6 Designing My Bedroom In this workshop the pupils are to design a bedroom. It could be their present bedroom or the bedroom they wish for. Year 5 7 Start the workshop talking about the bedroom. What should this room include and what should it look like? In pairs students design the bedroom of their dreams. In this work they should make a drawing of their room where they explain the different objects included in the drawing and where these objects are placed. Year 8 10 In an American interior magazine a competition is adverted: design a teenage bedroom. The prize goes to the team who presents the best design at the best cost. In addition to winning $ 500, the winners are given the chance to present their design at a conference. Expenses up to $ 5000 are covered by the magazine. In groups of four your task is to design the bedroom and also make a budget for this makeover. You are to present your contribution to this contest at the conference. In order to win you must try to persuade the audience: your idea is the best one! Things to consider when designing the bedroom : Nivå: mellomtrinn og ungdomstrinn Omfang: 2 skuletimar Arenaer: klasserom, evt. Datalab Utstyr: linjal og kalkulator Kompetansemål i engelsk: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner uttrykke seg om valuta, mål og vekt beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Regnefaglige ferdigheter: ( ) berekne omkrins og areal, overflate ( ) bruke målestokk til å berekne avstandar og lage enkle kart og arbeidsteikningar gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, ( ) og bruke og endre målestokk 1. Discuss how you will need to design the bedroom in order to win the competition. What is important? Remember there are two aspects: the design itself and the price. 2. Start with the framework of the room: walls, floor and ceiling. Find out the prices of wooden floor, tiles, carpet, paint and wallpaper before you decide. 3. What types of lights do you want? 4. Furniture? 5. Decorating items? 15

16 When the pupils work on this task, they will realize that scale is an important concept. Also the placements of objects in the room will improve pupils use of prepositions as well as improving their understanding of space and how objects are related to one another. Since this is a group task which results in a presentation, speaking English should be a natural part of this work. Aid in designing the bedroom: 16

17 Work sheet Below is a suggested floor plan of the bedroom where windows must be placed. Additional door(s) can be added. Things to consider when designing the bedroom : 1. Discuss how you will need to design the bedroom in order to win the competition. What is important? Remember there are two aspects: the design itself and the price. 2. Start with the framework of the room: walls, floor and ceiling. Find out the prices of wooden floor, tiles, carpet, paint and wallpaper before you decide. 3. What types of lights do you want? 4. Furniture? 5. Decorating items? 17

18 Idea 7 Travelling to the USA In groups you are to plan a vacation to the USA that takes place during your fall break. The plans you make are to be presented in a 20 minutes presentation in class. You are free to use a power-point presentation if you like. All the elements below should be included in your presentation. A. One of the goals for this trip is for you to learn more about one or more historic events; therefore you should include a visit to a historic site in the USA. This could be any point of interest such as Ellis Island in New York (History of Immigration to the USA), Black Hills in South Dakota (Battle of Wounded Knee), Route 66 which goes through many states (the going west during the depression in the 1930s), NASA space centre in Florida (the history of space expeditions) etc. Maybe you already know of a state you would like to visit go to that state s homepage and find historic places/events described there. B. In your plans for this trip you should try to see the variety and contrasts of the American continent. In order to do so you are to visit at least four states. In your presentation you should give reasons for your choice of states. In addition you should include information about the geography of these states. C. You are to make a budget for this trip. Each of you have NOK to cover your travelling expenses. You are free to choose the means of Nivå: Ungdomstrinn Omfang: minst 2 skuletimar Arenaer: Klasserom, datalab Utstyr: Datamaskin Kompetansemål i Engelsk: Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner Utrykke seg muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i (Storbritannia og) USA Beskrive situasjonen til noen urfolk i engelsksrpåklige land (Kan være relevant mål for noen grupper om ikke alle) Regnefaglige ferdigheter: Setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi Bruke digitale hjelpemiddel, til å innhente opplysningar Gjere overslag transportation (except swimming/small boat). These are expenses you need to think about: 1. Return flight Norway USA 2. Travelling in the USA (renting a car/domestic flights/train/bus). If you rent a car, remember to include gas expenses 3. Accommodation (youth hostels/bed and breakfast/hotel/motel). If you have relatives in the USA you are free to stay with them, but then names and addresses will 18

19 need to be provided. If you choose to stay with relatives remember that you should bring them a gift which will need to be included in your budget. 4. In your presentation, you will have to say why you made the choices you did. Also you should inform the audience about the difference in expenses in points i, ii and iii above. D. When visiting the USA you must think about the different time-zones. This is especially important if you choose to travel across the continent. It is also important to think about this for your return flight. Remember you are to make school Monday morning! A few useful sources: (this is the Official State Web Portal for Colorado. When you know which states you would like to visit, find this official site for your states. The best way would be to type in the name of your state + official website. A lot of useful information is found on such official website. Labels like tourism, travel, visit or visitor are particularly useful for this project.) Other official state sites: (North Carolina) (Montana) (Alaska) 19

20 Idea 8 Sports Nivå: Ungdomstrinnet trinn American football, baseball and basketball are the most common and popular sports in the USA. Omfang: 1 time Arenaer: Datalab Utstyr: Pc-er In the following example we have designed an activity about American football which can easily be adapted to other sports. American Football Use the internet and read about American football. Describe the game briefly. Compare American football to soccer. What are the similarities and what are the differences? Kompetansemål i engelsk: Beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data Forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner Presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer Here is a picture of an American football field. Regnefaglige ferdigheter: Velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar( ) The numbers indicate the numbers of yards from the nearest end zone. Explain the term end zone and its role in the game. Use meters instead of yards and find the distance of an American football field. Compare this field with an ordinary football field in Europe with the size 68 x 105 meter. What do you find? Maybe you have a favourite sport, yourself. Give a short presentation of your sport. Remember to present the elements of math which are incorporated in this sport. 20

Å REGNE I ENGELSK. - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk?

Å REGNE I ENGELSK. - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Å REGNE I ENGELSK - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Utarbeidet av Hilde Tørnby Høgskolen i Oslo Gjert Anders Askevold Høgskolen i Bergen Magni Elén Hope Lossius

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke

Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke Årsplan: Engelsk 3.trinn Uke 34 35 36 37 38 39 Kompetanse-mål Repetisjon Repetisjon Klokka Kunne spørre og fortelle andre på engelsk hvor mye klokka er. Ordforråd One o`clock, two o`clock, three o`clock,

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r)

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: Strairs Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD ARBEIDSFORM (Læringsstrategia r) ANNA (Vurdering, utstyr.) 34-40 Haustferie v.41 «All about me» - Delta

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1

Farnes skule Timetal: 1 Årsplan engelsk Trinn: 3.klasse Skuleåret: 2015-16 Læreverk: Quest. Revidert hausten 2015 Side 1 Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger

Vedlegg til veiledning til læreplan i engelsk. Se skolenettet.no/veiledninger side 1 av 6 Vurdering Ferdighet: Trinn: Tema: Skriving 8. 10. trinn Formal letter Her finner dere forslag til ulike typer vurdering: 1. Underveisvurdering (fra lærer), inkl. faglig samtale 2. Halvårsvurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL (Leirskule i veke 40 og

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL (Leirskule i veke 40 og ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN 2016/ 2017 WEEK TOPICS GRAMMAR REMEMBER KOMPETANSEMÅL 35-42 (Leirskule i veke 40 og «Down Under» haustferie Textbook p. 6-39 i veke 41) Workbook p. 3-31 -Verbs:Repetition

Detaljer

Årsplan Engelsk 8. Veke Emne Kompetansemål Læremål Kjelde Arbeidsmåtar/ Vurdering Role model. Be able to describe another person.

Årsplan Engelsk 8. Veke Emne Kompetansemål Læremål Kjelde Arbeidsmåtar/ Vurdering  Role model. Be able to describe another person. Fag: Engelsk Klasse: 8 År: 2017-2018 Faglærar: Vegard Gilja Veke Emne Kompetansemål Læremål Kjelde Arbeidsmåtar/ Vurdering 34 Family and friends Forstå og bruke et generelt ordforråd www.readtheory.org

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk

Språklæring - samtale om eget arbeid med å lære engelsk Veke Kapittel Øveord Læreplanmål 34-37 New Friends Dancing, playing computer games, playing handball, playing ice hockey, riding, pupil, friends, nice, hair, long, short, curly, dark, blond - forstå og

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

FYR & evaluation. How I saw the light!

FYR & evaluation. How I saw the light! FYR & evaluation How I saw the light! Bronia Hamilton 2012/2013 Straight from junior high HS?? BU??? Same curriculum; same lessons, same tasks, right? HS 2012/2013 a slow journey Unmotivated students,

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships

Obj135. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-34 Friendship/ Relationships Obj135 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 3/New Flight 3 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Snakker høyt og tydelig

Snakker høyt og tydelig Home work week 18: Digital Story Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne Bruke grunnleggende regler og mønstre

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Jon Erik Liebermann og Asbjørn Tronstad Fagbøker/lærestoff: Quest 5 textbook og quest 5 workbook. 2,15 klokketimer dvs. 3 skoletimer (45 min)

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj110 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2014/15 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Quest 5 textbook og Quest 5 workbook. 2,15 klokketimer dvs. 3 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/G

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2015-2016 KLASSE: 9 B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Elin Johannesen Monstad ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-43

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-43 Fag: Engelsk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-43 Kapittel 1 - Colours and numbers - Finne

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj125 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 9. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 2 / New Flight 2 Extra, Cappelen TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR

KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR HALVÅRSPLAN VÅREN 2016 TRINN: 3. trinn FAG: Engelsk UKE TEMA / EMNE 2-4 Repetisjon Vegetables Gloser: Carrot, tomato, potato. Cucumber, onion, broccoli. Peppers, lettuce, peas, corn cob, cabbage Muntlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet

Vekeplan 10. klasse. Namn:. Veke 7 og 8. Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Vekeplan 10. klasse Namn:. Veke 7 og 8 Norsk: Ei ulik verd Matte Funksjonar veke 7. Tverrfagleg temaarbeid: Ei ulik verd Mål: Klare prøva godt. Samf: Ei ulik verd Eng.: Romeo and Juliet Tverrfagleg temaarbeid:

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Eksamen SOS1001, vår 2017

Eksamen SOS1001, vår 2017 Eksamen SOS1001, vår 2017 BOKMÅL Oppgave 1, 2 og 3 teller likt (33,3 %) i karaktervurderingen. Hver enkelt oppgave må bestås for å bestå eksamen i sin helhet. Merk at alle oppgavene kan besvares kort (ca.

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs ÅRSPLN I ENGELSK FOR 2. TRINN høst 2014 Læreverk: Stairs U G U S T MÅL (K06) TEM RBEIDSFORM VURDERING Språklæring Muntlig kommuni-kasjon Skriftlig kommunikasjon Kultur, samfunn og litteratur -gi eksempler

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup

HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN VÅR 2017 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK VÅR 9. TRINN Vår 2017 Mål for opplæringen

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

Halvårsplan i engelsk for 7. trinn

Halvårsplan i engelsk for 7. trinn Halvårsplan i engelsk for 7. trinn Everyday Practice gjennom hele året Periode August September Uke 33, 34, 35, 36, 37 Kapittel og tema Kapittel 1: Big Dramas Language work Write Læringsmål Vurdering Grammatikk:

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer