B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B C. Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel."

Transkript

1 B C D A Trondheim havnefront med bevaringsverdige bygg markert med rød farge. Arenaer komplekse bygg A D markert med sirkel.

2 Tomteområde A, Ila Pir Området nyttes primært som industrihavn, produksjonsfasilitet og lagerareal for Felleskjøpet, EA Smith og GC Rieber. Disse aktørene disponerer området på lange festekontrakter. I havneanlegget mot Ilsvikøra har byfiskerne sine kaiplasser. De har videre fryselager/pakkhus i bygningsmassen ved denne kaifronten. Trondheim Havn eier én bygning i området, og denne huser lagerfunksjoner for EA Smith samt lokaler for kreative virksomheter på løpende kontrakter. Området har en sentral plassering, med adkomst direkte til Nordre Avlastningsveg. Området har videre relativt god skjerming mot omkringliggende boligområder. Ila pir er nødhavn for Trondheim Havn, i tilfeller der værforholdene vanskeliggjør ferdsel på sjø og fortøyning ved de øvrige kaianleggene. Området har videre vært benyttet som Cruisekai ved flere parallelle anløp eller der anløp ved Turistskipskaia på Brattøra av andre grunner ikke har latt seg gjøre. Den sentrumsnære delen av området, på Skansen, huser seilbåthavn samt sjørelaterte fritidsaktiviteter. Seilforeningen har festeavtale i havnebassenget. Steinerskolen i Trondheim har videre skoleanlegg på området. Området kjennetegnes av de karakteristiske kornsiloene. Disse samt to av lagerhusene på området og trehusbebyggelsen på Skansen er verneverdige. Designe et nytt industrianlegg med distribusjon av råvarer fra båt via lagring og produksjon/vidreforedling til markedet i Trondheim. Tenkt formål: Sementlagring i høye siloer, eventuell produksjon av betong/mørtel samt nødvendige støttefunksjoner. Fokus: Logistikk. Studieobjekt: Norcems anlegg på Ladehammerkaia.

3 Tomteområde B, Pir I Området har en todelt funksjon. Deler av arealet er festet bort til Pirsenteret, til kontor og undervisningsformål. Øvrige arealer nyttes til terminalområde for Hurtigruten mv. Området huser to større terminalbygg (hvorav ett til kjøl og frys) samt arealer til tilhørende kontorformål. En vesentlig del av virksomheten i området er knyttet til Hurtigrutens aktivitet. Designe et kombinert kontor/næringsbygg og terminalbygg for passasjertrafikk for Hurtigruten og Cruisebåtene med nødvendige tilleggsfunksjoner, i en blandet trafikksituasjon; passasjerer og havnedrift. Fokus: Logistikk og møte med Trondheim fra sjøsiden.

4 Tomteområde C, Pir II Området rommer en rekke terminal- og lagerbygg samt lagertelt av mer midlertidig karakter. Hovedtyngden av leietakere er speditører og transportaktører, som driver aktivitet med konkurranseutsatt gods/tredjeparts-logistikk. Mye aktivitet er relatert til rutegående kystbåttrafikk. Havnelager B er den største enkeltstående bygningen i området. Bygningen har et samlet areal på ca m 2. Bygningen er vernet som tidstypisk, og dette vil legge føringer for bruks- og ombyggingsmuligheter. Bygningen leies ut til lager- og kontorformål. Havnelager B: Ny bruk av Havnelager B som tar opp i seg problematikken med havnevirksomhet i nederste etasje/grunnplanet og gir rom for annen type virksomhet i de øvrige etasjene. Gjerne i samspill med nyetablerte bygninger i tilknytning til det verneverdige bygget. Fokus: Logistikk som løser problemene med restriksjoner på grunnplanet og «bymessig/ikkeindustriell» aktivitet på planene over.

5 Tomteområde D, Nyhavna Nyhavna er det geografisk største enkeltstående havneområdet innenfor Trondheim Havn, og huser primært industrihavnefunksjonene. Totalt har Trondheim Havn opp mot 100 festere/leietakere i dette havneområdet. I tillegg til havnerelaterte aktører som Norcem, Weber SaintGobain, Norsk Stål, Høvik & Øien Salt og Norsk Gjenvinning, huser området et bredt spekter av leietakere og festere. Av leietakere av nyere dato kan nevnes Linjebygg Offshore AS som har etablert sin testog laboratorievirksomhet i dokkanleggene på Dora 2. Dora AS er stor fester, gjennom festeavtalen for Dora 1. Det er flere vernede bygninger og anlegg i området. Dette er krigsminner fra 2. verdenskrig og omfatter foruten bunkersanleggene Dora 1 og 2 og Fyringsbunkersen, to personellbunkerser på Ladehammerkaia og flere pakkhus langs Strandveikaia. Midlertidig anlegg for gjenbruk. Det er en egen problemstilling hvordan man sikrer fremtidige arealer for nye, ennå ikke kjente funksjoner innenfor nye byområder. En metode er å tilrettelegge for slike problemstillinger ved å gi plass for mere kortsiktig bruk av deler av området. En slik funksjon er et gjenbruksanlegg for bygningsmaterialer, Dora Gjenbrukspark: Skissemessig/mulig program: Hyllevarer: Byggevarer, trematerialer. Tegnestue: Redesign for salg, tegnet av desigere/arkitekter/kunstnere. Redesign i samråd med kunde, eget design. Verksted:, for lån. for reparasjon og sveising (samspill med Gilles?). Omtrekking, kunnskap om møbler og materialer. Produksjon: av enkle produkter på bestilling. Stavneblokka på bestilling. Samhandling, forskning og utvikling med HiST/NTNU og/eller andre.

Relokalisering av eksisterende virksomheter på Nyhavna: Bedriftenes ønsker og krav

Relokalisering av eksisterende virksomheter på Nyhavna: Bedriftenes ønsker og krav Relokalisering av eksisterende virksomheter på Nyhavna: Bedriftenes ønsker og krav Prosjektrapport på bakgrunn av spørreundersøkelse Trondheim kommune og Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS Relokalisering

Detaljer

Interessentkartlegging. Næringsvirksomheter på Nyhavna, Trondheim.

Interessentkartlegging. Næringsvirksomheter på Nyhavna, Trondheim. Interessentkartlegging Næringsvirksomheter på Nyhavna, Trondheim. Mars 2008 Forord Trondheim kommune ønsker å foreta en revidering av kommunedelplanen for området. Som et ledd i arbeidet med å utvikle

Detaljer

Visjoner for Vippetangen

Visjoner for Vippetangen Oslo kommune Visjoner for Vippetangen parallelloppdrag vippetangen Superunion og Carl-viggo hølmebakk Tupelo April Plan- og bygningsetaten Oslo Havn KF Eiendoms- og byfornyelsesetaten Bymiljøetaten Byantikvaren

Detaljer

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik:

En rekke forhold rundt utviklingen av Grimstad havn ble imidlertid ikke berørt i planen. Rapporten konkluderer slik: Grimstad Havnestyre Et innspill til arealdisponering i Grimstad Havn Bakgrunn for arbeidet Kommunestyret vedtok i 1998 en havneanalyse for Grimstad. Et sentralt tema i denne planen var etablering av en

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf 73 99 17 00 Fax 73 99 17 17 firmapost@trondheim.havn.no www.trondheim.havn.no

Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf 73 99 17 00 Fax 73 99 17 17 firmapost@trondheim.havn.no www.trondheim.havn.no Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf 73 99 17 00 Fax 73 99 17 17 firmapost@trondheim.havn.no www.trondheim.havn.no HULAAS&KVARBERG Foto: Sigurd Kleiven og Roar Johnsen, Trondheim Havn og Fjellanger Widerø ÅRSRAPPORT

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Etter folkemøtet som ble holdt i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ønsker ØAF å komme med

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005

Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005 Lokal energiutredning Sør-Varanger kommune 2 Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005 1. BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 2. FORUTSETNING FOR UTREDNINGSARBEIDET 4 3. BESKRIVELSE AV DAGENS LOKALE

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Hans Jægers kvartal, Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS Civitas/ LPO arkitekter for Oslo Havn KF Dato: 2011-10-31 Innhold

Detaljer

Tromsø Havn årsrapport

Tromsø Havn årsrapport Tromsø Havn årsrapport 2003 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 13 Tromsø Havns selskaper 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 18 Økonomi 19 Investeringer

Detaljer

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009]

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Mulighetsstudie - Næringsutvikling

Detaljer

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11.

Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger. 13. november 2006. Arne U. Hoff PTL. Side 1 av 27. Skrevet av: Arne U. Hoff Dato: 14.11. Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger 13. november 2006 Arne U. Hoff PTL Side 1 av 27 Innhold OM OPPDRAGET LEVANGERS HAVNEOMRÅDE HVA GJØRES I ANDRE BYER? UTGANGSPUNKT PR MAI 2006 INTERESSENTANALYSE

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna

Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna Marie Sætre og Line Myrenget. Master i arkitektur NTNU vår 2012 Veiledere: Ole Jørgen Bryn, Fredrik Shetelig Overgangsriter Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

Estetisk veileder Vippetangen

Estetisk veileder Vippetangen Estetisk veileder Vippetangen 2 E S T E T I S K V E I L E D E R V I P P E TA N G E N 1. FORORD Oslo Havn KF har ønsket å få utarbeidet en estetisk veileder for området Akershusstranda Vippetangen Revierhavna.

Detaljer

Oslo Havn KF Esteti Estetisk sk veileder veileder Sydh dhavn avna Mai 2010 Mai 2010

Oslo Havn KF Esteti Estetisk sk veileder veileder Sydh dhavn avna Mai 2010 Mai 2010 Oslo Havn KF Estetisk veileder Sydhavna Mai 2010 ESTETISK VEILEDER SYDHAVNA Ansvarlig utgiver: Oslo Havn KF (HAV) Prosjektgruppe HAV: Bente Lie Inger Margrethe Evensen Anne Trine Hoel Tekst og utforming:

Detaljer

Næringseiendommer til leie Trondheim

Næringseiendommer til leie Trondheim Næringseiendommer til leie Trondheim Eiendomsbilag fra Norion Næringsmegling AS HÅVARD 2. halvår STENBERG 2015 954 95 592 havard.stenberg@norion.no Norion Næringsmegling AS Våre tjenester Transaksjoner

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Rivning og miljøsanering

Rivning og miljøsanering Rivning og miljøsanering Miljørådgivning, miljø- og skadesanering (mugg, sopp, asbest, PCB, råte, oljer etc.), betongsaging/kjerneboring, rehabiliteringsrivning, helrivning av bygg-, stål- og anleggskonstruksjoner

Detaljer

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010

STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 STYRETS MELDING TIL EIERNE 2010 VEDTATT AV STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS STAVA OF STAVA OF ER R NG NGE POR T 02.09.2010 POR T www.stavanger.havn.no IPAX AS. Foto: Anders Bang Andersen Tom Haga

Detaljer

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn Trondheimsfjorden Interkommunale Havn ORKANGER - TRONDHEIM Pirsenteret 7462 Trondheim tlf 73 99 17 00 fax 73 99 17 17 firmapost@trondheim.havn.no C Eirik Haave-Johansen DAFFYdesign foto: åge hojem - daffy

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen

A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen A1998-08 08.06.98 Konkurranseloven 3-10 - Tilbringertjenester i forbindelse med parkeringsvirksomhet ved Oslo Lufthavn Gardermoen Sammendrag: Konkurransetilsynet har på bakgrunn av en henvendelse fra Aurstad

Detaljer