Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet."

Transkript

1 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10:00 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder Randi A. Skum Nestleder Ole Thomas Baal Medlem Margit Eli Anti Oskal Medlem Martin Ness Medlem Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Anders J. Bals Reindriftsagronom Jan Gunnar Brattli Rådgiver Innkalling: Godkjent, men saksdokumentene kom litt sent. Administrasjonen bør sende ut dokumentene 7-10 dager før møtet. Saksliste: Godkjent.

2 Områdestyrets underskrifter: Arild P. Inga Randi A. Skum Martin Ness Margit Eli Anti-Oskal Ole Thomas Baal 2 av 16

3 SAKSLISTE Áššenr/Saksnr Sisdoallu/Innhold RS 18/12 RS 19/12 RS 20/12 RS 21/12 RS 22/12 RS 23/12 RS 24/12 Referatsaker Invitasjon til områdestyret: dialogmøte den 28. mars med fylkespolitikere om regional planstrategi Orientering fra Målselv kommune - detaljregulering felt F3 i Målselv Fjellandsby til fritidsbebyggelse, utleiehytter, alpinanlegg og trafikkformål Reinbeiting på Mannancearru: Forhåndsvarsel om pålegg om opphør av ulovlige forhold og mulig ileggelse av beiteavgift ved brudd på reinbeiteloven Förteckning enligt 18 lappkodicillen - avser Lenvikhalvöya/Avkolat renbetesdistrikt Vedr. kurs/seminar for områdestyrene i Nordland og Troms Merkenemnda i Troms diskusjon Møteprotokoll 29. februar 2012 endelig godkjenning og signering RS 25/12 Svensk rein i Tamokdalen 2012 Styresaker ST 6/12 Konstituering av Områdestyret for Troms ST 7/12 ST 8/12 Delegasjon av myndighet til reindriftsagronomen Beredskapsutvalget Troms utnevning av medlem fra Områdestyret for Troms ST 9/12 Områdestyret for Troms - møteplan for 2012 ST 10/12 Reinbeiting på Lenvikhalvøya - vinteren 2011/2012 ST 11/12 ST 12/12 ST 13/12 ST 14/12 Jotind kraftverker 1 og 2 på Tjeldøya i Tjeldsund kommune Lyngen kommune gnr 115/bnr 6 og gnr 116/bnr 1 - nydyrking - Troms Landbruksselskap Statnett - ny 420 KV kraftledning mellom Balsfjord og Hammerfest, 2de gangs behandling Overføring av siidaandel fra Marit Ragnhild og Nils Aslak Gaino til Johnny Mathis Mikkelsen Sara - Rebbenesøy DS 97/12 Delegerte saker Balsfjord kommune gnr 102/bnr 11 - reguleringsplan for Aursnes hyttegrend 3 av 16

4 DS 98/12 DS 99/12 DS 100/12 DS 101/12 DS 102/12 DS 103/12 DS 104/12 DS 105/12 DS 106/12 DS 107/12 DS 108/12 DS 109/12 DS 110/12 DS 111/12 DS 112/12 Mestervik stasjon i Balsfjord kommune Statnett SF. Reinvesteringer på Mestervik stasjon. Høring av konsesjonssøknad. Balsfjord kommune gnr 103/bnr 4 i Furudalen -Plan for bygging av landbruksveg Storvasslia, Furudalen i Balsfjord Balsfjord kommune gnr 26/bnr 8 ved Storvatnet - Søknad om endring av del av eiendom 26 bnr 8 til fritidsformål - høring Balsfjord kommune gnr 38/bnr 11 ved Lille Juksavatn i Strupen Søknad om endring av del av eiendom gnr 38 bnr 11 til fritidsformål - høring Bardu kommune - reguleringsplan for sju delområder i Setermoen skytefelt Bjarkøy kommune: Fv867/Fv125 Bjarkøyforbindelsene. Forslag til reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn. Harstad kommune gnr 43/bnr 23 i Melvik - søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller Høring: Søknad om dispensasjon for deling av eiendommen gnr 43 bnr 23 - Melvik Harstad kommune: Svar - Oppstartsmøte golfbaneanlegg i Sørvik/Halsebø Harstad kommune gnr 47/bnr 7 i Kilbotn -Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr 47 bnr 7 - Kilbotn Harstad kommune gnr 61/bnr 1/fnr 5 - Høring: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig gnr 61 bnr 1 fnr 5 Harstad kommune gnr 89/bnr 6 ved Kasfjordvatnet - Kunngjøring av vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av brygge for kano- og kajakkpadling, grillhytte og sti på eiendommen gnr 89 bnr 6 - Kasfjord Karlsøy kommune gnr 15/bnr 1 på Rebbenesøy - Henstilling om å gi uttalelse til dispensasjonssøknad for fradeling av tomt rundt eksisterende naust fra gbnr. 15/1, Rebbenes Karlsøy kommune, dispensasjon for utsetting av flytebrygge og bølgedemper, samt oppføring av sløyebu på gbnr. 7/137, Dåfjord Karlsøy kommune gnr 46/bnr 2 på Karlsøya - søknad om dispensasjon for bruksendring fra uthus til anneks Karlsøy kommune gnr 15/bnr 1 på Rebbenesøy - Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for veg til boligtomt og fritidstomt fra gbnr. 15/1, Rebbenes DS 113/12 Karlsøy kommune gnr 3/bnr 10 ved Vannahamre på Vannøya - Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra gbnr 3/10, Vannahamre DS 114/12 DS 115/12 Kvæfjord kommune gnr 24/bnr 9 i Vassvika -Gnr 24 bnr 9 høringsbrev ifb søknad om deling av eiendom - Wenche Igeland Kvæfjord kommune Gnr 57 bnr 7 høringsbrev ifb søknad om deling av grunneiendom - Johan A. Engen 4 av 16

5 DS 116/12 Kvæfjord kommune gnr 60/bnr 8 på Utstrand -Gnr 60 bnr 8 - høringsbrev ifb søknad om deling av grunneiendom - Anne Lise Kjellevoll DS 117/12 DS 118/12 DS 119/12 DS 120/12 Kvæfjord kommune gnr 59/bnr 1 på Dale - Gnr 59 bnr 1 - søknad om godkjenning av nydyrking - behandling etter jordlovens 12 Lavangen kommune - Innspill til forslag til kommunal planstrategi høring Lavangen kommune gnr 60/bnr: flere - søknad om bygging av Trongstiveien landbruksveg Uttalelse til planlagte skogsveier i Lavangen Lavangen kommune gnr 67/bnr: flere - søknad om bygging av Tverrelvlia landbruksveg DS 121/12 Lenvik kommune Søknad om bygging av landbruksveg - Stortuvavegen - DS 122/12 DS 123/12 DS 124/12 DS 125/12 DS 126/12 Lenvik kommune gnr 36/bnr 23 i Kårvikhamn - forespørsel om omdisponering av landbruksareal til utbygging av boliger - forhåndsavklaringer Lenvik kommune gnr 34/bnr 5 - reguleringsplan for hyttefelt ved Ytre Jøviknes Lyngen kommune gnr 90/bnr 2 i Kjosen/Tyttebærvika - 90/2 - søknad om tillatelse til nydyrking, Alf Rognli Lødingen kommune - Kvasstind kraftverk - begrenset høring Lødingen kommune - reguleringsplan for rassikring av fylkesvei 837 i Høgfjord - høring av varsel om planstart DS 127/12 Lødingen kommune gnr 10/bnr 4 i Fjærvoll Vestbygd - Gnr. 10 bnr. 4 - høring - søknad om opprettelse av ny grunneiendom, Fjærvoll DS 128/12 DS 129/12 DS 130/12 DS 131/12 DS 132/12 DS 133/12 DS 134/12 Målselv kommune gnr 27/bnr: flere - reguleringsplan for etablering av målestasjon for infralyd på Brannmoen - varsel om oppstart Målselv kommune gnr 95/bnr 15 ved Takvatnet - 95/15 Høring dispensasjon: Søknad om tillatelse til oppføring av nytt naust, samt søknad om fradeling av tomt til planlagt naust Narvik kommune Varsel om planstart - utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for gnr. 40, bnr. 889 og 890 og del av bnr. 1 i Skånland kommune gnr 81/bnr 1/fnr 1 ved Blåfjell - Anmodning om forhåndsuttalelse. Dispensasjon etter pbl kap 19, Skånland kommune. Sortland kommune gnr 6/bnr 31 i Spjutvik - søknad om tillatelse til oppføring av hytte Det ønskes høringsuttalelse på følgende tiltak, jf. plan- og bygningsloven Sortland kommune gnr 8/bnr 1 - søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på Snøtindhytta Det ønskes høringsuttalelse på følgende tiltak, jf. Plan- og bygningsloven 95 pkt. 3 Sørreisa kommune gnr 16/bnr 66 i Nordlia - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av gnr 16 bnr 66 - tre boligtomter. 5 av 16

6 DS 135/12 Sørreisa kommune gnr 18/bnr 9 ved Storodden ved Andsvatnet - søknad om dispensasjon for fradeling av tre parseller til fritidformål Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Rydeng", gnr 18 bnr 9 - tre hyttetomter DS 136/12 DS 137/12 DS 138/12 DS 139/12 DS 140/12 DS 141/12 DS 142/12 DS 143/12 DS 144/12 DS 145/12 DS 146/12 DS 147/12 Sørreisa kommune gnr 17/bnr 21 ved Andsvatnet Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Bakke", gnr 17 bnr 21 - fritidshus Sørreisa kommune gnr 32/bnr 9 ved Skøvatnet -Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Østlund", gnr 32 bnr 9 - en hyttetomt Sørreisa kommune gnr 18 - søknad om bygging av Nordhusvegen landbruksveg Høring - søknad om bygging av landbruksveg i Sørreisa kommune Statnett SF - nytt 132 kv sjøkabelanlegg over Tjeldsundet. Orientering om vedtak. Tranøy kommune gnr 9/bnr 44 i Stangnes - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/lager på fritidseiendommen Tromsø kommune gnr 68/bnr 3 i Håkøybotn - Høring. Søknad om oppføring av bygning - eiendommen 68/3, Håkøybotn Tromsø kommune: Begrenset høring av alternativ plassering av kraftstasjon for Kalvebakkelva kraftverk Tromsø kommune gnr 141/bnr 1 i Ullsfjord - varsel om oppstart av planarbeid - - reguleringsplan for turist- og opplevelsessenter på Skognes - svar Tromsø kommune - Begrenset høring av alternativ plassering av kraftstasjon for Kalvebakkelva kraftverk Tromsø kommune. Vasselva kraftverk i Tromsø kommune Tromsø kommune - reguleringsplan for utvidelse av Troms Kraft anlegg på Tomasjord Tromsø kommune gnr 30/bnr 77 - reguleringsplan for massetak Ramfjordmoen Reguleringsplan for massetak Ramfjordmoen, Tromsø kommune - kunngjøring av oppstart av planarbeid 6 av 16

7 7 av 16

8 Referatsaker RS 18/12 Invitasjon til områdestyret: dialogmøte den 28. mars med fylkespolitikere om regional planstrategi informasjonen tatt til orientering. RS 19/12 Orientering fra Målselv kommune - detaljregulering felt F3 i Målselv Fjellandsby til fritidsbebyggelse, utleiehytter, alpinanlegg og trafikkformål informasjonen tatt til orientering. RS 20/12 Reinbeiting på Mannancearru: Forhåndsvarsel om pålegg om opphør av ulovlige forhold og mulig ileggelse av beiteavgift ved brudd på reinbeiteloven informasjonen tatt til orientering. RS 21/12 Förteckning enligt 18 lappkodicillen - avser Lenvikhalvöya/Avkolat renbetesdistrikt informasjonen tatt til orientering. RS 22/12 Vedr. kurs/seminar for områdestyrene i Nordland og Troms informasjonen tatt til orientering. RS 23/12 Merkenemnda i Troms informasjonen tatt til orientering. RS 24/12 Møteprotokoll 29. februar 2012 protokoll godkjent og signert. RS 25/12 Svensk rein i Tamokdalen 2012 informasjonen tatt til orientering. 8 av 16

9 Styresaker ST 6/12 Konstituering av Områdestyret for Troms Behandling: Reindriftsagronomens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Områdestyret for Troms konstitueres for perioden med leder og nestleder som er oppnevnt av fylkestinget for Troms. ST 7/12 Delegasjon av myndighet til reindriftsagronomen Behandling: Styret fikk også forelagt vedtak om delegering fra Vest-Finnmark reinbeiteområde til gjennomsyn, der ordlyden er litt annerledes enn i reindriftsagronomens forslag til vedtak i denne sak. Vedtak: I medhold av Instruks vedrørende områdestyrets oppnevning og virksomhet av 5. januar 2009, jf. 72 i lov om reindrift av 15. juni 2007 nr. 40 (reindriftsloven) og kongelig resolusjon av 15. juni 2007, delegerer Områdestyret i Troms kompetanse til reindriftsagronomen til: - å gi uttalelser i arealsaker hvor planen eller tiltaket ikke vurderes å ha vesentlige negative konsekvenser for reindrifta, og i saker hvor det ikke er mulig å avholde områdestyremøte innen høringsfristens utløp. - å påklage vedtak i arealsaker. - å representere områdestyret, i samråd med leder, ved mekling hos fylkesmannen i innsigelsessaker. Meklingsresultatet må forelegges områdestyret som vurderer om innsigelsen kan trekkes. Det forutsettes at følgende saker forelegges styret for behandling: Saker hvor reinbeitedistriktet og forvaltningen har forskjellig syn/uttalelse Kommuneplaner, arealdel til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og andre arealsaker hvor det inngis innsigelse andre saker som gjelder større arealdisponeringer og arealinngrep og/eller saker av prinsipiell karakter Planer/tiltak i kommuner hvor vedtatt arealdel ikke foreligger og hvor reindrifta går mot søknaden Områdestyret forutsetter at praksisen med ikke å avgi egen uttalelse i saker hvor det ikke er merknader fra reinbeitedistriktets og/eller reindriftsagronomens side, videreføres. Områdestyret i Troms gir videre i samsvar med instruksens 7, reindriftsagronomen, i samråd med leder, delegert myndighet til å gi pålegg om opphør av ulovlige forhold etter rdl. 75, og til 9 av 16

10 å gjøre vedtak om tvangstiltak etter rdl. 79, 1.ledd, pkt. 1. og 2., der det er nødvendig for å begrense skade eller konflikt. Alle saker som behandles etter denne fullmakt må legges frem for områdestyret som referatsak på påfølgende møte. ST 8/12 Beredskapsutvalget Troms utnevning av medlem fra Områdestyret for Troms Vedtak: Områdestyret for Troms opprettholder vedtaket i sak ST 47/05, sammensetningen blir som før, med en repr. fra Områdestyret, en fra Mattilsynet og en fra Troms reindriftssamers fylkeslag. For områdestyret i Troms møter Arild P. Inga. Margit Eli Anti-Oskal er vara. Reindriftsagronomen tar kontakt med Mattilsynet og TRF vedrørende deres oppnevning til utvalget. ST 9/12 Områdestyret for Troms - møteplan for 2012 Vedtak: Områdestyret for Troms vedtar følgende møteplan for februar 2012, på Bardufoss 27. mars 2012, på Bardufoss 24. og 25. mai 2012, på Lyngseidet og i Tromsø (dag to seminar for nye områdestyrer) 24. september 2012, på Bardufoss 14. november 2012, i Tromsø ST 10/12 Reinbeiting på Lenvikhalvøya - vinteren 2011/2012 Behandling: Margit Eli Anti-Oskal erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne sak. Vedtak: Siidaandelen til Xxxxx xxxxx pålegges med hjemmel i reindriftslovens 75 å foreta utdrivelse av all rein fra Lenvikhalvøya snarest og senest innen søndag 1. april Det forutsettes at siida-andelen underretter reindriftsagronomen om det når flokken er drevet ut fra området, slik at det kan fastslås at pålegget er etterkommet. Hvis pålegget ikke etterkommes og det ikke blir foretatt utdrivelse av all rein fra Lenvikhalvøya innen nevnte dato, vil en tvangsmulkt i henhold til reindriftslovens 76 begynne å løpe f.o.m. 2. april Tvangsmulkten settes til ett beløp på kroner 1000 ettusenkroner- pr. dag, og rettes mot siidaandelen v/leder xxxxx xxxxx. Tvangsmulkten vil løpe til pålegget er etterkommet, dvs at reinen er drevet ut av det ulovlige området, men dog ikke lenger enn t.o.m. 13. april Dersom det fortsatt befinner seg rein på Lenvikhalvøya etter 13. april 2012, så vil reinen, for siida-andelens regning, samles og flyttes fra Lenvikhalvøya til det rettmessige området 10 av 16

11 med hjemmel i reindriftsloven 79, 1. ledd, nr. 1. Tvangstiltaket iverksettes av Reindriftsagronomen. Dersom reinen fortsatt befinner seg på Lenvikhalvøya f.o.m. 2. april 2012, så må det kunne dokumenteres med rapport fra Mattilsynet at det foreligger dyrevelferdsmessige hensyn som ikke tillater utdriving til lovlig område innenfor Fagerfjell reinbeitedistrikt for å unngå at sanksjonene trer i kraft. Det forutsettes at siidaandelen v/leder Xxxxx xxxxxinnhenter denne dokumentasjonen, og kontakter reindriftsforvaltningens lokalkontor angående dette. Utgifter i forbindelse med tvangstiltaket vil ilegges siida-andelen xxxxx xxxxx, og er tvangsgrunnlag for utlegg. Områdestyret har grunnet sakens art besluttet at det ikke vil gis oppsettende virkning til vedtaket i henhold til forvaltningsloven 42. Det innebærer at vedtaket gjennomføres til tross for at en klage fremsettes, eller ønskes fremsatt. Begrunnelse: Xxxxx xxxxx har rein beitende på områder som ikke regnes som en del av reinbeitedistrikt 20 Hjerttind. Rein skal holdes under slikt tilsyn at den så vidt mulig hindres fra å volde skade og kommer utenfor lovlig beiteområde jf. Reindriftslovens 28. Lenvikhalvøya anses som ulovlig beiteområde for rein tilhørende Hjerttind reinbeitedistrikt. Reineier har ikke sendt inn søknad om å få ha rein utenfor distriktsgrensene, det er derfor fra reineierens side ikke forsøkt å få det i utgangspunktet ulovlige forholdet inn i lovlige former. Når rein har oppholdt seg utenfor lovlig beiteområde i snart en måned, uten at det er søkt om å få oppholdet inn i lovlige former, så betyr det at reineieren ikke overholder sin tilsynsplikt etter reindriftsloven 28, om å sørge for at rein er innenfor lovlig beiteområde. Det foreligger dermed en ulovlig virksomhet i henhold til reindriftslovens 75. Det er videre konstatert at dette er en sak av offentlig interesse, da distriktsgrensene er fastsatt gjennom offentlige vedtak. Det er i det offentliges interesse at distriktsgrenser overholdes, og dermed at det drives en velordnet reindrift. Områdestyret har satt en siste frist til 1. april å etterkomme pålegget. Da vil en tvangsmulkt jfr. Reindriftslovens 76 begynne å løpe, f.o.m. 2. april 2012, dog ikke lenger enn til og med 13. april 2012, da tvangstiltak, med tvangsutdrivning med hjemmel i reindriftslovens 79 vil bli foretatt f.o.m. den 13. april Fristene er satt ut fra vurderingen om at kalvingstiden nærmer seg og at det kan forventes at snøsmeltingen kommer i gang innen forholdsvis kort tid, noe som kan vanskeliggjøre samling og flytting av flokken etter 20. april Det er derfor viktig å få flokken bort fra Lenvikhalvøya før denne dato. Områdestyret har bestemt å ilegge en tvangsmulkt i en gitt periode jf. Reindriftslovens 76, erstattet av tvangstiltak etter en gitt dato jf. Reindriftslovens 79, 1.ledd, nr. 1, sammen med pålegget da det anses som nødvendig for at det ulovlige forholdet bringes til opphør så snart som mulig. ST 11/12 Jotind kraftverker 1 og 2 på Tjeldøya i Tjeldsund kommune Behandling: Reindriftsagronomens innstilling enstemmig vedtatt. 11 av 16

12 Vedtak: Områdestyret fremmer jf. energilovens 2-1, innsigelse til prosjektene Jotind 1 og Jotind 2 i Tjeldsund kommune. Begrunnelse: Prosjektet er planlagt i ett svært viktig område for reindrift på Tjeldøya. Områdene inneholder viktige sommerbeiteområder som er en minimumsresurs for Tjeldøy reinbeitedistrikt, og sentrale flytt og trekkveier for rein. Jf. reindriftslovens 22 er flyttveier gitt ett særskilt vern. Konklusjonen i konsekvensutredningen er klar på att tiltaket i anleggsfasen vil ha stor negativ konsekvens for reindrifta og middels negativ konsekvens i driftsfasen. ST 12/12 Lyngen kommune gnr 115/bnr 6 og gnr 116/bnr 1 - nydyrking - Troms Landbruksselskap Vedtak: Saken diskutert og kommentert. Leder Arild P. Inga drar på møtet for områdestyret. Margit Eli Anti-Oskal blir også med hvis hun kan. ST 13/12 Statnett - ny 420 KV kraftledning mellom Balsfjord og Hammerfest, 2de gangs behandling Behandling: Ole Thomas Baal deltok ikke i behandlingen av denne sak. Vedtak: Områdestyret for Troms har vurdert sin innsigelse gitt i sak ST 41/11. Områdestyret for Troms vedtar å opprettholde innsigelsen gitt i sak ST 41/11 og beklager at eksisterende trase fra Lulleskogen til Kåfjorddalen (132 KV linja) ikke er vurdert og utredet som ett alternativ for den nye 420 KV-linja. Begrunnelse: Konsekvensene som områdestyret har vist til i sak ST 41/11 er de samme for de utredede alternativene, da det er krysningspunktet for 1.19 og 1.23 som har de største konsekvensene for reindrift. ST 14/12 Overføring av siidaandel fra Marit Ragnhild og Nils Aslak Gaino til Johnny Mathis Mikkelsen Sara - Rebbenesøy Behandling: Reindriftsagronomens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 12 av 16

13 Områdestyret for Troms utsetter godkjenning av overføring av siidaandel fra Marit Ragnhild og Nils Aslak Gaino til Johnny Mathis Mikkelsen Sara til prosessen med overføring av reinmerke tilhørende Johnny Mathis Mikkelsen Sara er ferdigbehandlet etter reglene i reinl. 38 flg. Begrunnelse: Før siidaandelen kan overføres til Johnny Mathis Mikkelsen Sara, må godkjenning av merkenemnda foreligge før merket til Johnny Mathis Mikkelsen Sara kan tas i bruk i Troms reinbeiteområde. 13 av 16

14 Delegerte saker DS 97/12 Balsfjord kommune gnr 102/bnr 11 - reguleringsplan for Aursnes hyttegrend DS 98/12 Mestervik stasjon i Balsfjord kommune Statnett SF. Reinvesteringer på Mestervik stasjon. Høring av konsesjonssøknad. DS 99/12 Balsfjord kommune gnr 103/bnr 4 i Furudalen -Plan for bygging av landbruksveg Storvasslia, Furudalen i Balsfjord DS 100/12 Balsfjord kommune gnr 26/bnr 8 ved Storvatnet - Søknad om endring av del av eiendom 26 bnr 8 til fritidsformål - høring DS 101/12 Balsfjord kommune gnr 38/bnr 11 ved Lille Juksavatn i Strupen Søknad om endring av del av eiendom gnr 38 bnr 11 til fritidsformål - høring DS 102/12 Bardu kommune - reguleringsplan for sju delområder i Setermoen skytefelt DS 103/12 Bjarkøy kommune: Fv867/Fv125 Bjarkøyforbindelsene. Forslag til reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn. DS 104/12 Harstad kommune gnr 43/bnr 23 i Melvik - søknad om dispensasjon for fradeling av to parseller Høring: Søknad om dispensasjon for deling av eiendommen gnr 43 bnr 23 - Melvik DS 105/12 Harstad kommune: Svar - Oppstartsmøte golfbaneanlegg i Sørvik/Halsebø DS 106/12 Harstad kommune gnr 47/bnr 7 i Kilbotn -Høring: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr 47 bnr 7 - Kilbotn DS 107/12 Harstad kommune gnr 61/bnr 1/fnr 5 - Høring: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig gnr 61 bnr 1 fnr 5 DS 108/12 Harstad kommune gnr 89/bnr 6 ved Kasfjordvatnet - Kunngjøring av vedtak: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av brygge for kanoog kajakkpadling, grillhytte og sti på eiendommen gnr 89 bnr 6 - Kasfjord DS 109/12 Karlsøy kommune gnr 15/bnr 1 på Rebbenesøy - Henstilling om å gi uttalelse til dispensasjonssøknad for fradeling av tomt rundt eksisterende naust fra gbnr. 15/1, Rebbenes DS 110/12 Karlsøy kommune, dispensasjon for utsetting av flytebrygge og bølgedemper, samt oppføring av sløyebu på gbnr. 7/137, Dåfjord DS 111/12 Karlsøy kommune gnr 46/bnr 2 på Karlsøya - søknad om dispensasjon for bruksendring fra uthus til anneks DS 112/12 Karlsøy kommune gnr 15/bnr 1 på Rebbenesøy - Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for veg til boligtomt og fritidstomt fra gbnr. 15/1, Rebbenes DS 113/12 Karlsøy kommune gnr 3/bnr 10 ved Vannahamre på Vannøya - Henstilling om å gi uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra gbnr 3/10, Vannahamre DS 114/12 Kvæfjord kommune gnr 24/bnr 9 i Vassvika -Gnr 24 bnr 9 høringsbrev ifb søknad om deling av eiendom - Wenche Igeland DS 115/12 Kvæfjord kommune Gnr 57 bnr 7 høringsbrev ifb søknad om deling av grunneiendom - Johan A. Engen 14 av 16

15 DS 116/12 Kvæfjord kommune gnr 60/bnr 8 på Utstrand -Gnr 60 bnr 8 - høringsbrev ifb søknad om deling av grunneiendom - Anne Lise Kjellevoll DS 117/12 Kvæfjord kommune gnr 59/bnr 1 på Dale - Gnr 59 bnr 1 - søknad om godkjenning av nydyrking - behandling etter jordlovens 12 DS 118/12 Lavangen kommune - Innspill til forslag til kommunal planstrategi høring DS 119/12 Lavangen kommune gnr 60/bnr: flere - søknad om bygging av Trongstiveien landbruksveg Uttalelse til planlagte skogsveier i Lavangen DS 120/12 Lavangen kommune gnr 67/bnr: flere - søknad om bygging av Tverrelvlia landbruksveg DS 121/12 Lenvik kommune Søknad om bygging av landbruksveg - Stortuvavegen - DS 122/12 Lenvik kommune gnr 36/bnr 23 i Kårvikhamn - forespørsel om omdisponering av landbruksareal til utbygging av boliger - forhåndsavklaringer DS 123/12 Lenvik kommune gnr 34/bnr 5 - reguleringsplan for hyttefelt ved Ytre Jøviknes DS 124/12 Lyngen kommune gnr 90/bnr 2 i Kjosen/Tyttebærvika - 90/2 - søknad om tillatelse til nydyrking, Alf Rognli DS 125/12 Lødingen kommune - Kvasstind kraftverk - begrenset høring DS 126/12 Lødingen kommune - reguleringsplan for rassikring av fylkesvei 837 i Høgfjord - høring av varsel om planstart DS 127/12 Lødingen kommune gnr 10/bnr 4 i Fjærvoll Vestbygd - Gnr. 10 bnr. 4 - høring - søknad om opprettelse av ny grunneiendom, Fjærvoll DS 128/12 Målselv kommune gnr 27/bnr: flere - reguleringsplan for etablering av målestasjon for infralyd på Brannmoen - varsel om oppstart DS 129/12 Målselv kommune gnr 95/bnr 15 ved Takvatnet - 95/15 Høring dispensasjon: Søknad om tillatelse til oppføring av nytt naust, samt søknad om fradeling av tomt til planlagt naust DS 130/12 Narvik kommune Varsel om planstart - utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for gnr. 40, bnr. 889 og 890 og del av bnr. 1 i DS 131/12 Skånland kommune gnr 81/bnr 1/fnr 1 ved Blåfjell - Anmodning om forhåndsuttalelse. Dispensasjon etter pbl kap 19, Skånland kommune. DS 132/12 Sortland kommune gnr 6/bnr 31 i Spjutvik - søknad om tillatelse til oppføring av hytte Det ønskes høringsuttalelse på følgende tiltak, jf. plan- og bygningsloven DS 133/12 Sortland kommune gnr 8/bnr 1 - søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på Snøtindhytta Det ønskes høringsuttalelse på følgende tiltak, jf. Plan- og bygningsloven 95 pkt. 3 DS 134/12 Sørreisa kommune gnr 16/bnr 66 i Nordlia - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av gnr 16 bnr 66 - tre boligtomter. DS 135/12 Sørreisa kommune gnr 18/bnr 9 ved Storodden ved Andsvatnet - søknad om dispensasjon for fradeling av tre parseller til fritidformål Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Rydeng", gnr 18 bnr 9 - tre hyttetomter DS 136/12 Sørreisa kommune gnr 17/bnr 21 ved Andsvatnet Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Bakke", gnr 17 bnr 21 - fritidshus 15 av 16

16 DS 137/12 Sørreisa kommune gnr 32/bnr 9 ved Skøvatnet -Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Deling av eiendommen "Østlund", gnr 32 bnr 9 - en hyttetomt DS 138/12 Sørreisa kommune gnr 18 - søknad om bygging av Nordhusvegen landbruksveg Høring - søknad om bygging av landbruksveg i Sørreisa kommune DS 139/12 Statnett SF - nytt 132 kv sjøkabelanlegg over Tjeldsundet. Orientering om vedtak. DS 140/12 Tranøy kommune gnr 9/bnr 44 i Stangnes - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje/lager på fritidseiendommen DS 141/12 Tromsø kommune gnr 68/bnr 3 i Håkøybotn - Høring. Søknad om oppføring av bygning - eiendommen 68/3, Håkøybotn DS 142/12 Tromsø kommune: Begrenset høring av alternativ plassering av kraftstasjon for Kalvebakkelva kraftverk DS 143/12 Tromsø kommune gnr 141/bnr 1 i Ullsfjord - varsel om oppstart av planarbeid - - reguleringsplan for turist- og opplevelsessenter på Skognes - svar DS 144/12 Tromsø kommune - Begrenset høring av alternativ plassering av kraftstasjon for Kalvebakkelva kraftverk DS 145/12 Tromsø kommune. Vasselva kraftverk i Tromsø kommune DS 146/12 Tromsø kommune - reguleringsplan for utvidelse av Troms Kraft anlegg på Tomasjord DS 147/12 Tromsø kommune gnr 30/bnr 77 - reguleringsplan for massetak Ramfjordmoen Reguleringsplan for massetak Ramfjordmoen, Tromsø kommune - kunngjøring av oppstart av planarbeid Merknad: Delegerte saker gjennomgått og informasjonen tatt til orientering. Styret ber administrasjonen finne ut om det er mulig å få inn en opplysning om utfallet av sakene i opplistinga, evt. om sekretariatet har avgitt positiv, nøytral eller negativ uttalelse med delegert myndighet. 16 av 16

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato 20.05.2010 21.05.2010. Fra kl. 10:00 ( I,

Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato 20.05.2010 21.05.2010. Fra kl. 10:00 ( I, Styre.rackutval2mv. Områdestyret for Troms Motested Tromsø Motedato 20.05.2010 21.05.2010 Møtebok Blad I av Fra kl. 10:00 ( I, Tilstede å motet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Arild Pettersen

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok.

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.2011 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.03.2011 Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 25.01.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.11.2013 Premiefaktura 18533 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer