SIDEN SIST STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! ETT ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDEN SIST STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! ETT ÅR"

Transkript

1 Ta egne valg på SIDEN SIST nr 2_2007 ETT ÅR ETTER Når det blåser som verst er det noen som søker ly og noen som bygger vindmøller. Denne hilsenen fikk vi fra en av våre samarbeidspartnere da media skrev om kritikken av MOT i en rapport som ble offentliggjort i oktober Vi har det siste året bygd vindmøller og videreutviklet MOT slik at vi står bedre rustet enn noen gang til å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet! STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! Tett oppunder 600 MOT-mennesker deltok på MOTs Jubileumsshow på Rica Hell Hotel 31. august. Se og les mer om jubileet på side 6

2 LEDERENS SPALTE Videreutvikling av MOT 12. oktober 2006 ble en rapport om forebyggende arbeid i skolen offentliggjort. Arbeidet ble gjort av en forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. MOT ble bl.a. kritisert for å ha for svakt teoretisk grunnlag og likeså ikke ha god nok dokumentasjon på sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer. Det siste året har vi analysert, utviklet, forbedret, forenklet og forsterket MOT. Det siste året har bevisstgjort oss innenfor mange av MOTs områder og inspirert oss til å strekke oss etter nye høyder. Vi har tatt tak i rapportens kritikk og forbedret dette i tillegg til flere andre områder i MOT. Vi har satt alt i en helhetlig sammenheng. Vi har det siste året stoppet veksten og bl.a. tydeliggjort enda mer hva MOT står for, vi har utviklet MOTs filosofi og teoretiske grunnlag, vi har utviklet MOTs implementeringsstrategi og vi har dokumentert sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer. Vi har også endret og justert MOTs programmer. MOT har programmer i ungdomsskolen, videregående skole og på fritidsarenaen. MOTs mål er å hjelpe ungdom til å bli robuste, ta bevisste valg og tro på egne krefter. MOTs mål er å bidra til ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres, og der ungdommene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Frem mot 1. september 2010 har MOT delt utviklingsarbeidet inn i fem faser: Fase 1: november 2006 august 2007 Fase 2: september 2007 desember 2007 Fase 3: januar 2008 desember 2008 Fase 4: januar 2009 desember 2009 Fase 5: januar 2010 september 2010 Innholdet i hver enkelt av disse fasene er utdypet på side 4. De neste tre årene står vi foran en spennende tid. Gjennom arbeidet som er gjort det siste året står vi bedre rustet enn noen gang. Faglig tydeliggjøring For at vi skal lykkes optimalt med våre programmer, skape varmere og tryggere oppvekstmiljø og bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet, trenger vi mer enn noen gang mennesker med lidenskap og entusiasme, og som evner å skape tillit hos ungdom. MOT skal fortsatt ha en praktisk, enkel og folkelig filosofi, og en av MOTs suksessfaktorer er at vi har en enkel og praktisk tilnærming til problemet. For MOT vil det alltid være viktig å ivareta praktisk dømmekraft og pragmatisme som gir resultater og handlinger. Dette skal vi fortsette med, men vi styrker nå dokumentasjon og teori. Vi forsterker og synliggjør nå også enda bedre at vi bygger på forskningsbasert kunnskap og har tilbakemeldings- og målesystemer som evaluerer MOTs programmer på en måte som gir oss mer objektive data og mål, i tillegg til ungdommens egenrapportering. MOTs implementeringsstrategi Lokalsamfunn med MOT MOT har det siste året dokumentert praksisen og implementeringsstrategien fra første kontakt med en kommune til sannhetens øyeblikk møtet mellom lokal MOT-medarbeider og ungdom. I tillegg har MOT videreutviklet implementeringsstrategien. Det viktigste i denne videreutviklingen er Lokalsamfunn med MOT. Lokalsamfunn med MOT er en implementeringsmodell som skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetlig sammenheng. Det skal tydeliggjøre lokale nettverk, og systematiseringen og strukturen rundt grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Det skal synliggjøre enda større forankring på lederplan i kommune og skole, som forplikter ledere, bl.a. til å gjennomføre tiltak som er besluttet. Lokalsamfunn med MOT benyttes av en kommune som ser MOT i en helhetlig sammenheng. Der toppledelsen i kommunen har eierskap til MOT og føler sterk forpliktelse for å være gode rollemodeller på gode holdninger, og arbeide for varmere og tryggere oppvekstmiljø. I et Lokalsamfunn med MOT: signerer både ordfører og rådmann kontrakt som forplikter satsingen på Lokalsamfunn med MOT er det obligatoriske lærerprogram på MOTskolene er det stor satsing og systematisering av Ungdom Med MOT benyttes programmet MOT i fritid styrkes kontinuerlig det lokale MOT-teamet og MOT-kulturen er MOT789, 14 åringer som er skolert i MOT og besøker 7.klasser med fokus på klassemiljø og overgangen fra barneskole til ungdomsskole, en obligatorisk del av MOTs ungdomsskoleprogram Fra 1. august 2010 eksisterer kommuneavtaler kun som Lokalsamfunn med MOT Det er plukket ut 17 pilotkommuner rundt om i Norge som skal iverksette Lokalsamfunn med MOT. MOTs ledelse har i perioden 4. september 20. september besøkt disse pilotkommunene. Under besøkene har man klargjort forventninger og hatt sikkerhetskontroll på motivasjon hos ordfører, rådmann og andre sentrale ledere i kommunen. Disse 17 kommunene har nå begynt forberedelsene og klargjøring av utrulling av Lokalsamfunn med MOT som skjer 1. januar Jeg har hatt gleden av å besøke 10 av disse 17 pilotene. Jeg er imponert over det MOTarbeidet som gjøres lokalt. Og det er svært positivt å oppleve den forankringen disse fremtidige Lokalsamfunn med MOT allerede har på toppnivå i kommunen. Jeg er svært stolt over det arbeidet MOTs lokale medarbeidere og spesielt MOT-informatørene gjør. Jeg har i september vært observatør på flere skolebesøk rundt om i landet. Jeg har fått en bekreftelse på at MOT virkelig kan bli den beste organisasjonen i verden i å nå inn til ungdom. Det er fantastisk å oppleve sannhetens øyeblikk mellom lokale medarbeidere og ungdom. Og, for noen fantastiske ungdommer Norge har! Vi nordmenn har god grunn til å være stolte av ungdommene våre. Ha en fin høst! Atle

3 Nye spillere på MOTs Landslag den siste perioden Alle tall pr Spiller nr. 5_Samarbeidsskoler 1 ny skole er blitt Samarbeidsskole med MOT. Denne er Ål videregående skole i Buskerud. Totalt 57 Samarbeidsskoler Spiller nr. 7_Aktive Medspillere 2 nye Aktive Medspillere. Strindheim Fotball Yngres Avdeling og Os Turn. Totalt 276 Aktive Medspillere Spiller nr. 8_Ungdom Med MOT Totalt 552 Ungdom Med MOT Spiller nr. 11_Informatører 25 nye informatører er godkjent. Totalt 487 MOT-informatører og 93 MOTivatører i Norge, samt ca 60 MOT-informatører i Sør-Afrika Nye kontormedarbeidere i MOT skoleåret 07/08 Hei! Jeg heter Lisa Husby og er 19 år. Jeg begynte å jobbe på MOT sitt hovedkontor i Trondheim 1. august i år. Her skal jeg være i ett år, og i hovedsak jobbe med det administrative. Jeg fikk først kjennskap til MOT da jeg begynte i 8. klasse på Charlottenlund ungdomsskole, der Atle Vårvik var informatør. Jeg ble etter hvert skolert som 789er, og var også modig forbilde i klasen min (eller MOT-helt som det het den gangen). Etter ungdomsskolen hadde jeg tre supre år på idrettslinja på Strinda videregående skole. På fritida spiller jeg håndball på Ranheim på hobbynivå, og trener på treningssenter. Ellers liker jeg å tilbringe tid med venner, kjæreste og familie. Gleder meg veldig til å jobbe i MOT i det kommende året, har blitt veldig godt mottatt av de supre kollegene mine. Trives allerede kjempegodt. Lisa Hei alle sammen! Sverre Ræder heter jeg og jobber som sivilarbeider i MOT. Har opp igjennom årene rukket å fylle 19 år og fullført den videregående skolen der jeg har studert media og kommunikasjon. Planen for resten av livet er vel å en gang bli sportsjournalist. Jeg er vokst opp i Agdenes Kommune og gikk mine ni første skoleår på Lensvik Skole. Jeg fikk dessverre aldri mulighet til å ha MOT på skolen min, men jeg fikk opp øynene for MOT da jeg ble spurt om jeg ville være informatør. I mai i fjor ble jeg skolert og har siden den gang vært informatør på Lensvik Skole. Noe jeg trives kjempegodt med. Fritida mi går ofte og mye med til avslapping, noe jeg etter hvert har blitt ganske flink til. Men jeg sier ikke nei takk til en sykkeltur eller en fotballkamp i ny og ne. Jeg er også leder av Agdenes Ungdomsråd, noe jeg synes er morsomt og utfordrende. Skal tilbringe det neste året her i MOT, og ser veldig fram til det. Stortrives for øyeblikket med de halvsprøe kollegaene rundt meg. Sverre

4 MOTs forbedrings- og utviklingsarbeide i fem faser På side 2 skriver Atle Vårvik om MOTs utviklingsarbeid og at vi har delt dette inn i faser. Her følger en nærmere beskrivelse og innholdet i disse fasene. Fase 1_november 2006 august 2007 Intern organisasjonsendring Kartlegging av MOTs styrker og forbedringsmuligheter Tydeliggjøring av MOT Utvikling av MOTs ideer Utvikling av MOTs implementeringsstrategi og implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT, og utvelgelse av pilotkommuner Utvikling av sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer Justering av MOTs program i ungdomsskolen Tydeliggjøring av MOTs fokusområder, målbilder og resultatoppfølging Fase 2_september desember 2007 Overordnete prioriteringer: Oppnå økt tillit hos stat, bl.a. gjennom å synliggjøre det utviklingsarbeidet MOT har gjort i Fase 1 og gjennom å synliggjøre arbeidet MOT planlegger å gjøre i de neste fasene frem mot 1. september 2010 Tydeliggjøre og synliggjøre hva MOT står for Styrke den langsiktige finansieringen, både fra samarbeidspartnere og stat Styrke eierskap i kommuner og skoler Konkrete handlinger: MOTs teorigrunnlag utdypes og gjøres kjent blant alle ansatte Hva som er MOTs resultater tydeliggjøres Forskningsprosjekt på anbud og evaluerings-/forskningsleverandør bestemmes Finne gode måle- og tilbakemeldingssystemer for å dokumentere effekten av MOTs arbeid Utforme evalueringsdesign som viser at vi forsterker/bekrefter/endrer på ungdoms holdninger og atferd, og som gir oss objektive data og mål, ut over ungdommens egenrapportering, for eksempel: før- og etter-undersøkelser og case-control-studie Prosjektbeskrivelse for forskning i ferdigstilles Avtaler med kommuner og skoler som skal delta i forskningen inngås Programmet MOT i fritid endres vesentlig Forbered piloter på implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT Profesjonalisering av organiseringen og tydelig strategi legges for MOT-arbeidet i Sør-Afrika Fase 3_januar desember 2008 Iverksette spørreundersøkelse for å måle effekten av programmet MOT i ungdomsskolen. Undersøkelsen vil følge opp skoleklasser gjennom 3 år og også ha kontrollskoler (case-control-studie med gjentatte målinger) Foreløpige resultater av undersøkelsen vil være tilgjengelige Ungdomsskoleprogrammet justeres ytterligere ut fra det teoretiske grunnlaget Piloter på Lokalsamfunn med MOT iverksettes tilbakemeldingsog målesystem iverksettes parallelt Opplæring av MOT-informatørene i MOTs teorigrunnlag VGS-program utvikles og endres våren 2008 mer involvering av elevene selv som formidlere/informatører Det nye VGS-programmet iverksettes for utvalgte pilotskoler høsten 2008 Initiativ for samarbeid og system for å lage gode allianser med andre organisasjoner med beslektet formål iverksettes Fase 4_januar desember 2009 Andre runde av spørreundersøkelse for å måle effekten av programmet MOT i ungdomsskolen Evaluering av Lokalsamfunn med MOT på pilotene fortsetter Evaluering av pilotene i det nye MOT i VGS gjennomføres høsten 2009 Evaluering av MOT i fritid gjennomføres Fase 5_januar september 2010 Evaluering av programmet MOT i ungdomsskolen ferdig våren 2010 Evaluering av Lokalsamfunn med MOT i pilotene ferdig våren 2010 Evaluering av det nye MOT i VGS er ferdig våren 2010 Evaluering av MOT i fritid er ferdig våren 2010 MOTs programmer utøves kun hvor implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT er iverksatt Dersom det nye VGS-programmet er en suksess gjøres det obligatorisk for alle VGS-skoler fra august 2010

5 Stemningsrapport fra Lokalsamfunn med MOT-turneen MOTs ledelse var på turné over hele landet i hele september for å besøke 17 pilotkommuner som skal bli Lokalsamfunn med MOT. På turneen ble den nye organiseringen presentert for kommunens ledelse og de lokale MOT-teamene. Distriktsleder i Hordaland, Bjørn Tore Bystrøm, hadde med seg Atle Vårvik og Geir Nesset til Etne, Os og Kvinnherad, og oppsummerer selv starten på Lokalsamfunn med MOT slik: Jeg hadde tre flotte pilotdager. Det var godt å kjenne på at den følelsen jeg hadde når disse tre kommunene ble plukket ut, stemte så til de grader! På flere av stedene MOT har besøkt ble de møtt av ungdom som bød på seg selv. Her fra et innslag i Nedre Eiker kommune. Ingrid Ness Rolland, distriktsmedarbeider på Østlandet, var i Nedre Eiker sammen med Atle Vårvik og Morten Laache. Ingrid ble veldig imponert av kommunen: Elevene ved en av de tre ungdomsskolene hadde satt opp en forestilling som ble vist til alle ungdomsskolene i kommunen. I løpet av dagen fikk cirka 1000 sett denne fantastisk forestillingen. Da ordfører Rolf Bergersen kom på scenen, åpnet han med å synliggjøre MOTs grunnverdier, og viste i praksis hva Lokalsamfunn med MOT handler om; eierskap og forankring. MOT-ambassadør Tone Damli Aaberge opptrådte under skolestartarrangement i Os kommune i august. Samtidig som Os kommune ble pilotkommune for Lokalsamfunn med MOT, ble idrettslaget Os Turn ny Aktiv Medspiller med MOT. MOT Jr ved Sauda vgs Ved Sauda vgs tok i fjor 2 jenter initiativ til noe som de har kalt MOT jr. MOT jr ble opprettet som en forlengelse av MOT til å glede-dagen. Disse jentene ønsket nemlig å ha litt MOT til å glede hele året! Fra MOT-informatør Lisa Stornes har vi mottatt en liten statusrapport : Tenkte jeg skulle sende dere noen kule bilder av MOT jr fra Sauda VGS:-) Dette er en klubb med over 1000 medlemmer og at de har valgt å bli Aktiv Medspiller er et betydelig bidrag til å lykkes med å implementere MOT i kommunen. Avtaleinngåelsen mellom Os Turn og MOT er en del av et større opplegg. Våre ungdommer vil møte MOT gjennom ungdomsskolene og gymnaset, gjennom allaktivitetshuset og andre arenaer i kommunal regi. Derfor var det naturlig og viktig for oss som det største idrettslaget i kommunen å inngå denne avtalen, sier Knut B. Jacobsen. De to jentene som utgjorde MOT jr forrige skoleår holdt en vervekampanje rettet MOT de nye VG1-elevene der de ønsket seg noen flere til å være med på å spre litt MOT til å glede ellers i skoleåret og ikke bare på MOT til å glede dagen. Nesten alle elevene hadde lyst å være med, men jentene plukket ut tre kandidater, så nå består MOT jr av 5 stk:-) Vi hadde første møtet i dag slik at de fikk lagt noen planer for hva de vil gjøre i høst. Tok masse fine bilder av dem, og tenkte jeg skulle sende ett av dem til deg. Er de ikke flotte:-) Kanskje en idé som noen andre kan slenge seg på også?

6 MOTs jubileumsshow Fredag 31. august ble Rica Hell Hotel invadert av tett oppunder 600 MOT-medarbeidere; styrerepresentanter, ambassadører, samarbeidspartnere, MOT-informatører, Ungdom Med MOT og andre var samlet for å feire at MOT nå er 10 år! Les mer på neste side

7 MOTS JUBILEUMSSHOW Fortsetter Etter spennende foredrag på dagen, ble publikum underholdt til langt utpå natta. På scenen showet talentfulle Ungdom Med MOT sammen med flere av MOTs ambassadører. Mellom slagene ble det delt ut hederspriser til tidenes MOT-informatør, tidenes MOT-ambassadør og flere historiske støttespillere. Dagene på Rica Hell ble avsluttet med et foredrag av Sten Magnus, konserndirektør i Umoe Catering, som snakket om det å se hverandre og hvordan være en god vert, to viktige tema for alle som jobber med mennesker.

8 Gråkallen blir MOT-polen Et av flere store høydepunkt under MOTs Jubileumsshow var Trondheim kommunes 10-årsgave til MOT; ordfører Rita Ottervik kunne fortelle at MOT skal få disponere lokalene til tidligere Gråkallen militærforlegning! Bygningene ligger i et naturskjønt område midt i Trondheims perle Bymarka, med utsikt over hele byen og Trondheimsfjorden. MOT har i mange år drømt om å kunne bygge opp et eget senter for ungdom en egen MOT-pol. Og med denne gaven er drømmen om et eget inspirasjons- og realiseringssenter nå på vei til å bli virkelighet! Tusen takk, Trondheim! Intensjonsavtale med Sør-Afrika signert Olav Gjøvik tidenes MOT-informatør! Olav Gjøvik var en av de første informatørene som ble skolert i 1997, og har vært operativ som MOT-informatør kontinuerlig siden den gang. Tilbakemeldingene han får fra elever, lærere, foreldre og kolleger er helt fantastiske. Lensmannen i Tingvoll gir Olav og MOTs informatører i kommunen æren for at kriminaliteten i kommunen har gått ned, og kommuneledelsen sier man aldri har opplevd bedre ungdom i kommunen. Olav mottok stående applaus da han fikk utdelt prisen som tidenes MOT-informatør på MOTs Jubileumsshow Kjetil André Aamodt tidenes MOT-ambassadør! Geir Nesset, MOT, Jannie Isaacs, rektor ved Cape Town College, Atle Vårvik, Keith Loynes fra utdanningsdepartementet i Cape Town-provinsen og Odd Henning Johannessen, initiativtager og rektor ved Haugaland videregående skole. Under MOTs Jubileumsshow ble en intensjonsavtale mellom MOT og impliserte parter i Sør-Afrika signert. Dette som et resultat av den vellykkede introduksjonen av MOT ved 3 colleger i Cape Town-provincen! Kjetil André Aamodt er en av MOTs ambassadører som har vært med lengst, og som har engasjert seg mest i MOT. Han er en stor rollemodell, og både Ole Gunnar Solskjær og Suzann Pettersen sier at han er deres største forbilde. MOT har brukt rollemodeller aktivt helt siden starten, og mange av landets alle største profiler har vært med som ambassadører. På MOTs Jubileumsshow fikk Kjetil André tildelt prisen som tidenes MOT-amabassadør.

9 MOT+Messenger=Sant 3. september ble MOT den første organisasjonen i verden som er inne som samtalepartner for ungdom på Windows Live Messenger. Tidenes Etterutdanning for MOTs informatører ble gjennomført august med over 320 informatører samlet. Aldri før har så mange MOT-informatører vært samlet på ett brett! Faglig påfyll og erfaringsutveksling sto på programmet, og deltagerne ga uttrykk for at dette var en vitamininnsprøytning før de nå går på et nytt skoleår. Messenger, med sine 1,7 millioner brukere, er en veldig riktig og viktig kanal for MOT. MOT skal ikke være rådgivere eller terapeuter på Messenger, men samtalepartnere som får ungdommen selv til å reflektere og ta sine egne valg. Se for mer informasjon. Du treffer MOT på MSN Messenger mandag fredag mellom kl og BarneVakten gleder seg over tilbudet Den anerkjente organisasjonen BarneVakten, som gir råd om barn og medier, skriver blant annet dette på sin nettside, Organisasjonen MOT er tilgjengelig på chattekanalen MSN for å snakke med ungdom om alt som opptar dem. Positivt initiativ og et godt tilbud, mener BarneVakten. BarneVakten gleder seg over det gode initiativet til MOT. Samtaletilbudet via MSN er et positivt tilbud til unge. Her kan man møte de unge på deres arena, uttaler rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i BarneVakten. Vi opplever temaet mobbing blant unge som svært aktuelt og utarbeider for tiden et foredrag om digital mobbing. I den sammenheng er det gledelig å kunne informere foreldre og elever om muligheten for å prate med MOT-vennen, sier Tønnesen. MOT har fått ny nettside! På jubileumsshowet ble MOTs nye nettside lansert. Det er det interaktive designbyrået Plastikk Media AS som står bak siden. Byrået påtar seg hvert år et samfunnsnyttig prosjekt og i 2007 ble arbeidet med valgt. Plastikk Media er stolte over å ha laget nye mot.no. Uttrykket vi har prøvd å skape er basert på lek, drømmer, tanken og følelsen av friheten til å velge selv. Vi har hatt hovedfokus på å hjelpe MOT med å skape et verktøy som skal gjøre det enklere å formidle budskapet til sin målgruppe. Samtidig vil vi invitere brukeren til en litt annerledes nettopplevelse, sier ansvarlig designer Fredrik Scheide. Se siden selv på Du kan lese mer om Plastikk Media på

10 Jublende ambassadører på MOT-laget MOT på Norway Cup 2007 For tiende året på rad var MOT veldig synlig til stede på Norway Cup, med konkurranser, leker, Samsayakonsert, ambassadørkamp og egen Verdipatrulje. Verdipatruljen gikk rundt på sletta hver dag for å finne de beste rollemodellene blant spillere, trenere, foreldre og publikum. Bak kåringene lå en nøye vurdering, der følgende kriterier ble lagt til grunn: Rollemodellen blant spillerne er positiv og oppmuntrende til lagkameratene, positiv og høflig overfor motspillere, positiv til dommer og takker for kampen. To av Norway Cups verdileverandører, MOT og Tusenårsmålene, spilte i år mot hverandre i en veldig populær ambassadørkamp, der over 1000 publikummere samlet seg. På MOT-laget stilte blant andre; Samsaya, Tone Damli Aaberge, fotballspillere fra Lyn og Stabæk, fotballspillere fra Tufte IL, Terje Sporsheim og andre populære profiler. Laget ble ledet av trener og tidligere kaptein på Lillestrøm, Torgeir Bjarmann.

11 Kvartalets takk_1 Går til avgangselever ved musikklinja ved Molde vgs, som har gitt pengegave til MOT på kr Kvartalets takk_2 Helene Kvello (MI) 20 år 3. august Bent Strand (MI) 25 år 4. juli Chanielle Bjørnland (MI) 25 år 16. august Bente Mari Frøysa (MI) 30 år 2. juli Frans Gisle Hansen (MI) 50 år 26. juli Ingebjørg Byrkenes (MI VGS) 50 år 10. september Går til russeavisa Rabies 2007 ved Hamarøy vgs, som har gitt pengegave til MOT på kr Kvartalets takk_3 Går til Hockeyforeldre i Frisk Asker, som har gitt pengegave til MOT på kr Ha en fin høst! Husk 23. november Kjøp MOT-effekter på Har du lyst til å gi en jubileumsgave til MOT? Gi ditt bidrag til konto nr Jeg er overbevist om at for å få et rikt liv, trengs det mye mot Atle vårvik Boka Mot til å leve kan bestilles på tlf / faks MOTs Hovedsamarbeidspartnere: MOTs Samarbeidspartnere: Statlige bidragsytere: MOTs film- og fototeam: MOT-supportere: Ark Bokhandel_Bauda-konsernet_Enova_Microsoft_Peppes Pizza_Rica Hell Hotel_ Sosial- og helsedirektoratet_barne- og likestillingsdepartementet Ludvig Killingberg_Medialab_Scanpix_Studio Lasse Berre Advokatfirmaet Selmer_Aune Forlag_Ergo Group_Grytting_Harper Security Consulting_Scanpartner_Søral MOT er medlem i: Ta egne valg på

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee(

ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee( ulz,u(12- t ii 1&25 Bogi EAK Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Alstahaug kommune og MOT M Ol isqlde-toti4o2a ttee( Signaturark Avtale om bruk av "Lokalsamfunn med MOT" mellom Alstahaug kommune (heretter

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

Lokalsamfunn med MOT-avtale. Hattfjelldal kommune

Lokalsamfunn med MOT-avtale. Hattfjelldal kommune Lokalsamfunn med MOT-avtale mellom Hattfjelldal kommune og MOT Signaturark Avtale om bruk av Lokalsamfunn med MOT mellom Hattfjelldal kommune (heretter betegnet Hattfjelldal kommune) og Stiftelsen MOT

Detaljer

MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING

MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING MOT i fritid MOT ET VERKTØY I KULTUR- OG VERDIBYGGING MOT skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre www.mot.no Dette er MOT MOT er

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

MOTs historie. Norske toppidrettsutøvere mot narkotika. Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth

MOTs historie. Norske toppidrettsutøvere mot narkotika. Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth MOTs historie Norske toppidrettsutøvere mot narkotika Atle Vårvik Johann Olav Koss Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth I dag når vi 67 000 ungdommer på 268 skoler Trondheim: Charlottenlund, Hoeggen, Sunnland,

Detaljer

Gamvik kommune 29.05.2013

Gamvik kommune 29.05.2013 Gamvik kommune 29.05.2013 Visjon Varmere og tryggere oppvekstmiljø Verdier MOT til å leve MOT til å bry seg MOT til å si nei Prinsipper Jobbe i forkant Se hele mennesket Forsterke det positive Bruke ansvarlige

Detaljer

Ås kommune. MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT"

Ås kommune. MOT i Ås kommune - Et lokalsamfunn med MOT MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT" Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 13/04569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyre Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2012

MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT ÅRSRAPPORT 2012 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Implementeringsavtale. Lokalsamfunn med MOT. Navn kommune

Implementeringsavtale. Lokalsamfunn med MOT. Navn kommune Implementeringsavtale Lokalsamfunn med MOT mellom Navn kommune (Kommunevåpen) og MOT Signaturark Avtale om bruk av Lokalsamfunn med MOT mellom Navn kommune (heretter betegnet Navn kommune) og Stiftelsen

Detaljer

Årsmøte i Levanger kommune. Dato:28.08.2014

Årsmøte i Levanger kommune. Dato:28.08.2014 Årsmøte i Levanger kommune Dato:28.08.2014 Året som har gått Statusinformasjon MOT lokalt 10 suksesskriterier for LMM MOT-forankring i lokalsamfunnets/nærmiljøets toppledelse Rekruttering av Den riktige

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker

Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker Sterk, svak midt-i-mellom «Er du stolt av meg nå, rektor?» Kathinka Blichfeldt Borgen ungdomsskole, Asker INTRO Mål: Innblikk i skolehverdagen Skolehistorier/eksempler/praktiske verktøy - Hvordan få med

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Sprek, sunn og spenstig!

Sprek, sunn og spenstig! Sprek, sunn og spenstig! Rusforebygging i breddeidretten - fokus på barn og unge i breddefotballen Paul Gabor Rådgiver KoRus Trondheim 18. okt. 2012 1 2 Sprek, sunn og spenstig! Trondheim 18. okt. 2012

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

MOT Informatøravtale 11/372-46 080

MOT Informatøravtale 11/372-46 080 MOT Informatøravtale 11/372-46 080 1. Generelt om avtalen Hemne kommune som er et Lokalsamfunn med MOT prioriterer arbeidet med ungdom høyt og arbeider aktivt for å skape trygge oppvekstmiljø. MOT er en

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017

INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 INFO SMØRBLOMSTENE OKTOBER 2017 Tusen takk til dere som kom på foreldremøte. Det ble et godt møte hvor vi fikk belyst og diskutert et viktig tema: «mobbing i barnehagen.» Se vedlegg. Det kan virke unødvendig

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Vi samarbeider med MOT i vårt nærmiljø.

Vi samarbeider med MOT i vårt nærmiljø. Jan 2006 Vi samarbeider med MOT i vårt nærmiljø. Toyota Oslo AS Toyota Asker og Bærum AS Toyota Hvam Bil AS Toyota Drammen AS Toyota Haugesund AS Toyota Østfold AS Toyota Follo AS www.bauda.no www.mot.no

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER

ÅRETS FORBILDE KANDIDATER ÅRETS FORBILDE KANDIDATER 2017 Kriterier Årets forbilde er en pris på lik linje med verdiprisen, men den er rettet mot ungdommen i bygda. Årets forbilde er ikke prestasjonsbasert, men skal gå på at personen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Lokalsamfunn med MOT

Lokalsamfunn med MOT Sak 04-09, vedlegg 1 Lokalsamfunn med MOT God implementering og forankring er en viktig forutsetning for å lykkes med MOT. Hensikten med god implementering og forankring er å styrke en felles forståelse,

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Betydningen av MOT Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse 2011 Bjørg-Elin Moen, PhD MOT-rapport

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten TILLEGGSNOTAT. 1.0 Tidligere behandling av saken

OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten TILLEGGSNOTAT. 1.0 Tidligere behandling av saken OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten TILLEGGSNOTAT Til: Hovedutvalg for oppvekst- og kultur, Kommunestyret Fra: Rådmann Dato: HOK 07.11.2013, kommunestyret 20.11.2013 Saksbehandler: Hildegunn

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

Hva er MOT og hva står MOT for?

Hva er MOT og hva står MOT for? Hva er MOT og hva står MOT for? Som et kompetanseløft for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i skolen har flere forskergrupper på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA. Prosess for utrulling Veileder for HR

OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA. Prosess for utrulling Veileder for HR OPPLÆRING OM OFFENTLEGLOVA Prosess for utrulling Veileder for HR 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Gjennomføring 3 3. Materiell 4 Forankring hos ulike målgrupper 4 Presentasjon for forankring 4

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

www.mot.no Årsrapport 2007

www.mot.no Årsrapport 2007 www.mot.no Årsrapport 2007 g ift dr n kt iv le I begynnelsen av 2007 utførte vi en intern SWOT-analyse på MOT. Gr åk al 15 g En av de store styrkene i denne analysen var at «MOT når inn til ungdom og ungdom

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Månedsbrev. Oktober 2014

Månedsbrev. Oktober 2014 Månedsbrev Oktober 2014 Da nærmer vi oss slutten på oktober måned, og det har vært en måned med mange ulike aktiviteter og prosjekter på Steingrua. Alf Prøysen og hans eventyr om Geitekilllingen som kunne

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Stangnes ungdomsskole

Stangnes ungdomsskole Stangnes ungdomsskole Motivasjon mestring muligheter! Vi bygger videre! Samme målsetting ulik metode Stangnes 8-13 er en kommunal ungdomsskole som følger de samme læreplanene og har de samme målsettingene

Detaljer

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Andrea Westbye Asker, 20.2.2012 Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Mitt navn er Andrea Westbye, og jeg bor på Bleiker i Asker. Jeg søker om drømmestipend for å kunne videreutvikle

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

MOT i fritid Beskrivelse av gjennomføring

MOT i fritid Beskrivelse av gjennomføring MOT i fritid Innledning Fritidsarenaen er en viktig arena for ungdommer. Dette gjelder både den organiserte og den uorganiserte aktiviteten. Innenfor den organiserte fritidsaktiviteten vil treneren eller

Detaljer

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring.

Strategiplan 2012 2017. - Vi skaper. morgendagens helter. SSK Skjetten Basketball Versjon 0,9. Utkast pr 1.6.2012 Til høring. Strategiplan 2012 2017 - Vi skaper morgendagens helter Side 1 Hei, alle basketball-entusiaster i og utenfor Skjetten Basketball Foran deg har du nå det vi håper skal bli grunnlaget for en lysende fremtid

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET

OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET LEVEL:START En god start på samlivet OPPGAVEHEFTE EN GOD START PÅ SAMLIVET Innhold INNLEDNING...2 KURSREGLER... 3 ARBEIDSOPPLEGG... 3 1 FORVENTNINGER... 5 Tankekart... 5 Stikkord til kolasjen... 6 2 KOMMUNIKASJON...

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen.

Zippys venner. For hele småskoletrinnet. Kommunal forankring og tverrfaglig samarbeid. Forankring og organisering i kommunen. Zippys venner - et skoleprogram for 1.4. trinn som gir økt mestring og bedre læringsmiljø Forankring og organisering i kommunen. Barn og unge tilbringer en stor del av livet på skolen. Voksne for Barn

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

ALTATURNERINGEN 2013

ALTATURNERINGEN 2013 ALTATURNERINGEN 2013 NORD-NORGES STØRSTE IDRETTSARRANGEMENT Altaturneringen har i over 30 år vært en kulturell og idrettslig begivenhet uten sidestykke i Alta, og viser stadig vekst og utvikling. Fra den

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer