SIDEN SIST STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! ETT ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDEN SIST STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! ETT ÅR"

Transkript

1 Ta egne valg på SIDEN SIST nr 2_2007 ETT ÅR ETTER Når det blåser som verst er det noen som søker ly og noen som bygger vindmøller. Denne hilsenen fikk vi fra en av våre samarbeidspartnere da media skrev om kritikken av MOT i en rapport som ble offentliggjort i oktober Vi har det siste året bygd vindmøller og videreutviklet MOT slik at vi står bedre rustet enn noen gang til å bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet! STORSTILT FEIRING AV 10-ÅRSJUBILANTEN MOT! Tett oppunder 600 MOT-mennesker deltok på MOTs Jubileumsshow på Rica Hell Hotel 31. august. Se og les mer om jubileet på side 6

2 LEDERENS SPALTE Videreutvikling av MOT 12. oktober 2006 ble en rapport om forebyggende arbeid i skolen offentliggjort. Arbeidet ble gjort av en forskergruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet. MOT ble bl.a. kritisert for å ha for svakt teoretisk grunnlag og likeså ikke ha god nok dokumentasjon på sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer. Det siste året har vi analysert, utviklet, forbedret, forenklet og forsterket MOT. Det siste året har bevisstgjort oss innenfor mange av MOTs områder og inspirert oss til å strekke oss etter nye høyder. Vi har tatt tak i rapportens kritikk og forbedret dette i tillegg til flere andre områder i MOT. Vi har satt alt i en helhetlig sammenheng. Vi har det siste året stoppet veksten og bl.a. tydeliggjort enda mer hva MOT står for, vi har utviklet MOTs filosofi og teoretiske grunnlag, vi har utviklet MOTs implementeringsstrategi og vi har dokumentert sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer. Vi har også endret og justert MOTs programmer. MOT har programmer i ungdomsskolen, videregående skole og på fritidsarenaen. MOTs mål er å hjelpe ungdom til å bli robuste, ta bevisste valg og tro på egne krefter. MOTs mål er å bidra til ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres, og der ungdommene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle. Frem mot 1. september 2010 har MOT delt utviklingsarbeidet inn i fem faser: Fase 1: november 2006 august 2007 Fase 2: september 2007 desember 2007 Fase 3: januar 2008 desember 2008 Fase 4: januar 2009 desember 2009 Fase 5: januar 2010 september 2010 Innholdet i hver enkelt av disse fasene er utdypet på side 4. De neste tre årene står vi foran en spennende tid. Gjennom arbeidet som er gjort det siste året står vi bedre rustet enn noen gang. Faglig tydeliggjøring For at vi skal lykkes optimalt med våre programmer, skape varmere og tryggere oppvekstmiljø og bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet, trenger vi mer enn noen gang mennesker med lidenskap og entusiasme, og som evner å skape tillit hos ungdom. MOT skal fortsatt ha en praktisk, enkel og folkelig filosofi, og en av MOTs suksessfaktorer er at vi har en enkel og praktisk tilnærming til problemet. For MOT vil det alltid være viktig å ivareta praktisk dømmekraft og pragmatisme som gir resultater og handlinger. Dette skal vi fortsette med, men vi styrker nå dokumentasjon og teori. Vi forsterker og synliggjør nå også enda bedre at vi bygger på forskningsbasert kunnskap og har tilbakemeldings- og målesystemer som evaluerer MOTs programmer på en måte som gir oss mer objektive data og mål, i tillegg til ungdommens egenrapportering. MOTs implementeringsstrategi Lokalsamfunn med MOT MOT har det siste året dokumentert praksisen og implementeringsstrategien fra første kontakt med en kommune til sannhetens øyeblikk møtet mellom lokal MOT-medarbeider og ungdom. I tillegg har MOT videreutviklet implementeringsstrategien. Det viktigste i denne videreutviklingen er Lokalsamfunn med MOT. Lokalsamfunn med MOT er en implementeringsmodell som skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram, men må sees i en helhetlig sammenheng. Det skal tydeliggjøre lokale nettverk, og systematiseringen og strukturen rundt grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Det skal synliggjøre enda større forankring på lederplan i kommune og skole, som forplikter ledere, bl.a. til å gjennomføre tiltak som er besluttet. Lokalsamfunn med MOT benyttes av en kommune som ser MOT i en helhetlig sammenheng. Der toppledelsen i kommunen har eierskap til MOT og føler sterk forpliktelse for å være gode rollemodeller på gode holdninger, og arbeide for varmere og tryggere oppvekstmiljø. I et Lokalsamfunn med MOT: signerer både ordfører og rådmann kontrakt som forplikter satsingen på Lokalsamfunn med MOT er det obligatoriske lærerprogram på MOTskolene er det stor satsing og systematisering av Ungdom Med MOT benyttes programmet MOT i fritid styrkes kontinuerlig det lokale MOT-teamet og MOT-kulturen er MOT789, 14 åringer som er skolert i MOT og besøker 7.klasser med fokus på klassemiljø og overgangen fra barneskole til ungdomsskole, en obligatorisk del av MOTs ungdomsskoleprogram Fra 1. august 2010 eksisterer kommuneavtaler kun som Lokalsamfunn med MOT Det er plukket ut 17 pilotkommuner rundt om i Norge som skal iverksette Lokalsamfunn med MOT. MOTs ledelse har i perioden 4. september 20. september besøkt disse pilotkommunene. Under besøkene har man klargjort forventninger og hatt sikkerhetskontroll på motivasjon hos ordfører, rådmann og andre sentrale ledere i kommunen. Disse 17 kommunene har nå begynt forberedelsene og klargjøring av utrulling av Lokalsamfunn med MOT som skjer 1. januar Jeg har hatt gleden av å besøke 10 av disse 17 pilotene. Jeg er imponert over det MOTarbeidet som gjøres lokalt. Og det er svært positivt å oppleve den forankringen disse fremtidige Lokalsamfunn med MOT allerede har på toppnivå i kommunen. Jeg er svært stolt over det arbeidet MOTs lokale medarbeidere og spesielt MOT-informatørene gjør. Jeg har i september vært observatør på flere skolebesøk rundt om i landet. Jeg har fått en bekreftelse på at MOT virkelig kan bli den beste organisasjonen i verden i å nå inn til ungdom. Det er fantastisk å oppleve sannhetens øyeblikk mellom lokale medarbeidere og ungdom. Og, for noen fantastiske ungdommer Norge har! Vi nordmenn har god grunn til å være stolte av ungdommene våre. Ha en fin høst! Atle

3 Nye spillere på MOTs Landslag den siste perioden Alle tall pr Spiller nr. 5_Samarbeidsskoler 1 ny skole er blitt Samarbeidsskole med MOT. Denne er Ål videregående skole i Buskerud. Totalt 57 Samarbeidsskoler Spiller nr. 7_Aktive Medspillere 2 nye Aktive Medspillere. Strindheim Fotball Yngres Avdeling og Os Turn. Totalt 276 Aktive Medspillere Spiller nr. 8_Ungdom Med MOT Totalt 552 Ungdom Med MOT Spiller nr. 11_Informatører 25 nye informatører er godkjent. Totalt 487 MOT-informatører og 93 MOTivatører i Norge, samt ca 60 MOT-informatører i Sør-Afrika Nye kontormedarbeidere i MOT skoleåret 07/08 Hei! Jeg heter Lisa Husby og er 19 år. Jeg begynte å jobbe på MOT sitt hovedkontor i Trondheim 1. august i år. Her skal jeg være i ett år, og i hovedsak jobbe med det administrative. Jeg fikk først kjennskap til MOT da jeg begynte i 8. klasse på Charlottenlund ungdomsskole, der Atle Vårvik var informatør. Jeg ble etter hvert skolert som 789er, og var også modig forbilde i klasen min (eller MOT-helt som det het den gangen). Etter ungdomsskolen hadde jeg tre supre år på idrettslinja på Strinda videregående skole. På fritida spiller jeg håndball på Ranheim på hobbynivå, og trener på treningssenter. Ellers liker jeg å tilbringe tid med venner, kjæreste og familie. Gleder meg veldig til å jobbe i MOT i det kommende året, har blitt veldig godt mottatt av de supre kollegene mine. Trives allerede kjempegodt. Lisa Hei alle sammen! Sverre Ræder heter jeg og jobber som sivilarbeider i MOT. Har opp igjennom årene rukket å fylle 19 år og fullført den videregående skolen der jeg har studert media og kommunikasjon. Planen for resten av livet er vel å en gang bli sportsjournalist. Jeg er vokst opp i Agdenes Kommune og gikk mine ni første skoleår på Lensvik Skole. Jeg fikk dessverre aldri mulighet til å ha MOT på skolen min, men jeg fikk opp øynene for MOT da jeg ble spurt om jeg ville være informatør. I mai i fjor ble jeg skolert og har siden den gang vært informatør på Lensvik Skole. Noe jeg trives kjempegodt med. Fritida mi går ofte og mye med til avslapping, noe jeg etter hvert har blitt ganske flink til. Men jeg sier ikke nei takk til en sykkeltur eller en fotballkamp i ny og ne. Jeg er også leder av Agdenes Ungdomsråd, noe jeg synes er morsomt og utfordrende. Skal tilbringe det neste året her i MOT, og ser veldig fram til det. Stortrives for øyeblikket med de halvsprøe kollegaene rundt meg. Sverre

4 MOTs forbedrings- og utviklingsarbeide i fem faser På side 2 skriver Atle Vårvik om MOTs utviklingsarbeid og at vi har delt dette inn i faser. Her følger en nærmere beskrivelse og innholdet i disse fasene. Fase 1_november 2006 august 2007 Intern organisasjonsendring Kartlegging av MOTs styrker og forbedringsmuligheter Tydeliggjøring av MOT Utvikling av MOTs ideer Utvikling av MOTs implementeringsstrategi og implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT, og utvelgelse av pilotkommuner Utvikling av sammenhengen mellom MOTs teoretiske grunnlag og innholdet i MOTs programmer Justering av MOTs program i ungdomsskolen Tydeliggjøring av MOTs fokusområder, målbilder og resultatoppfølging Fase 2_september desember 2007 Overordnete prioriteringer: Oppnå økt tillit hos stat, bl.a. gjennom å synliggjøre det utviklingsarbeidet MOT har gjort i Fase 1 og gjennom å synliggjøre arbeidet MOT planlegger å gjøre i de neste fasene frem mot 1. september 2010 Tydeliggjøre og synliggjøre hva MOT står for Styrke den langsiktige finansieringen, både fra samarbeidspartnere og stat Styrke eierskap i kommuner og skoler Konkrete handlinger: MOTs teorigrunnlag utdypes og gjøres kjent blant alle ansatte Hva som er MOTs resultater tydeliggjøres Forskningsprosjekt på anbud og evaluerings-/forskningsleverandør bestemmes Finne gode måle- og tilbakemeldingssystemer for å dokumentere effekten av MOTs arbeid Utforme evalueringsdesign som viser at vi forsterker/bekrefter/endrer på ungdoms holdninger og atferd, og som gir oss objektive data og mål, ut over ungdommens egenrapportering, for eksempel: før- og etter-undersøkelser og case-control-studie Prosjektbeskrivelse for forskning i ferdigstilles Avtaler med kommuner og skoler som skal delta i forskningen inngås Programmet MOT i fritid endres vesentlig Forbered piloter på implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT Profesjonalisering av organiseringen og tydelig strategi legges for MOT-arbeidet i Sør-Afrika Fase 3_januar desember 2008 Iverksette spørreundersøkelse for å måle effekten av programmet MOT i ungdomsskolen. Undersøkelsen vil følge opp skoleklasser gjennom 3 år og også ha kontrollskoler (case-control-studie med gjentatte målinger) Foreløpige resultater av undersøkelsen vil være tilgjengelige Ungdomsskoleprogrammet justeres ytterligere ut fra det teoretiske grunnlaget Piloter på Lokalsamfunn med MOT iverksettes tilbakemeldingsog målesystem iverksettes parallelt Opplæring av MOT-informatørene i MOTs teorigrunnlag VGS-program utvikles og endres våren 2008 mer involvering av elevene selv som formidlere/informatører Det nye VGS-programmet iverksettes for utvalgte pilotskoler høsten 2008 Initiativ for samarbeid og system for å lage gode allianser med andre organisasjoner med beslektet formål iverksettes Fase 4_januar desember 2009 Andre runde av spørreundersøkelse for å måle effekten av programmet MOT i ungdomsskolen Evaluering av Lokalsamfunn med MOT på pilotene fortsetter Evaluering av pilotene i det nye MOT i VGS gjennomføres høsten 2009 Evaluering av MOT i fritid gjennomføres Fase 5_januar september 2010 Evaluering av programmet MOT i ungdomsskolen ferdig våren 2010 Evaluering av Lokalsamfunn med MOT i pilotene ferdig våren 2010 Evaluering av det nye MOT i VGS er ferdig våren 2010 Evaluering av MOT i fritid er ferdig våren 2010 MOTs programmer utøves kun hvor implementeringsmodellen Lokalsamfunn med MOT er iverksatt Dersom det nye VGS-programmet er en suksess gjøres det obligatorisk for alle VGS-skoler fra august 2010

5 Stemningsrapport fra Lokalsamfunn med MOT-turneen MOTs ledelse var på turné over hele landet i hele september for å besøke 17 pilotkommuner som skal bli Lokalsamfunn med MOT. På turneen ble den nye organiseringen presentert for kommunens ledelse og de lokale MOT-teamene. Distriktsleder i Hordaland, Bjørn Tore Bystrøm, hadde med seg Atle Vårvik og Geir Nesset til Etne, Os og Kvinnherad, og oppsummerer selv starten på Lokalsamfunn med MOT slik: Jeg hadde tre flotte pilotdager. Det var godt å kjenne på at den følelsen jeg hadde når disse tre kommunene ble plukket ut, stemte så til de grader! På flere av stedene MOT har besøkt ble de møtt av ungdom som bød på seg selv. Her fra et innslag i Nedre Eiker kommune. Ingrid Ness Rolland, distriktsmedarbeider på Østlandet, var i Nedre Eiker sammen med Atle Vårvik og Morten Laache. Ingrid ble veldig imponert av kommunen: Elevene ved en av de tre ungdomsskolene hadde satt opp en forestilling som ble vist til alle ungdomsskolene i kommunen. I løpet av dagen fikk cirka 1000 sett denne fantastisk forestillingen. Da ordfører Rolf Bergersen kom på scenen, åpnet han med å synliggjøre MOTs grunnverdier, og viste i praksis hva Lokalsamfunn med MOT handler om; eierskap og forankring. MOT-ambassadør Tone Damli Aaberge opptrådte under skolestartarrangement i Os kommune i august. Samtidig som Os kommune ble pilotkommune for Lokalsamfunn med MOT, ble idrettslaget Os Turn ny Aktiv Medspiller med MOT. MOT Jr ved Sauda vgs Ved Sauda vgs tok i fjor 2 jenter initiativ til noe som de har kalt MOT jr. MOT jr ble opprettet som en forlengelse av MOT til å glede-dagen. Disse jentene ønsket nemlig å ha litt MOT til å glede hele året! Fra MOT-informatør Lisa Stornes har vi mottatt en liten statusrapport : Tenkte jeg skulle sende dere noen kule bilder av MOT jr fra Sauda VGS:-) Dette er en klubb med over 1000 medlemmer og at de har valgt å bli Aktiv Medspiller er et betydelig bidrag til å lykkes med å implementere MOT i kommunen. Avtaleinngåelsen mellom Os Turn og MOT er en del av et større opplegg. Våre ungdommer vil møte MOT gjennom ungdomsskolene og gymnaset, gjennom allaktivitetshuset og andre arenaer i kommunal regi. Derfor var det naturlig og viktig for oss som det største idrettslaget i kommunen å inngå denne avtalen, sier Knut B. Jacobsen. De to jentene som utgjorde MOT jr forrige skoleår holdt en vervekampanje rettet MOT de nye VG1-elevene der de ønsket seg noen flere til å være med på å spre litt MOT til å glede ellers i skoleåret og ikke bare på MOT til å glede dagen. Nesten alle elevene hadde lyst å være med, men jentene plukket ut tre kandidater, så nå består MOT jr av 5 stk:-) Vi hadde første møtet i dag slik at de fikk lagt noen planer for hva de vil gjøre i høst. Tok masse fine bilder av dem, og tenkte jeg skulle sende ett av dem til deg. Er de ikke flotte:-) Kanskje en idé som noen andre kan slenge seg på også?

6 MOTs jubileumsshow Fredag 31. august ble Rica Hell Hotel invadert av tett oppunder 600 MOT-medarbeidere; styrerepresentanter, ambassadører, samarbeidspartnere, MOT-informatører, Ungdom Med MOT og andre var samlet for å feire at MOT nå er 10 år! Les mer på neste side

7 MOTS JUBILEUMSSHOW Fortsetter Etter spennende foredrag på dagen, ble publikum underholdt til langt utpå natta. På scenen showet talentfulle Ungdom Med MOT sammen med flere av MOTs ambassadører. Mellom slagene ble det delt ut hederspriser til tidenes MOT-informatør, tidenes MOT-ambassadør og flere historiske støttespillere. Dagene på Rica Hell ble avsluttet med et foredrag av Sten Magnus, konserndirektør i Umoe Catering, som snakket om det å se hverandre og hvordan være en god vert, to viktige tema for alle som jobber med mennesker.

8 Gråkallen blir MOT-polen Et av flere store høydepunkt under MOTs Jubileumsshow var Trondheim kommunes 10-årsgave til MOT; ordfører Rita Ottervik kunne fortelle at MOT skal få disponere lokalene til tidligere Gråkallen militærforlegning! Bygningene ligger i et naturskjønt område midt i Trondheims perle Bymarka, med utsikt over hele byen og Trondheimsfjorden. MOT har i mange år drømt om å kunne bygge opp et eget senter for ungdom en egen MOT-pol. Og med denne gaven er drømmen om et eget inspirasjons- og realiseringssenter nå på vei til å bli virkelighet! Tusen takk, Trondheim! Intensjonsavtale med Sør-Afrika signert Olav Gjøvik tidenes MOT-informatør! Olav Gjøvik var en av de første informatørene som ble skolert i 1997, og har vært operativ som MOT-informatør kontinuerlig siden den gang. Tilbakemeldingene han får fra elever, lærere, foreldre og kolleger er helt fantastiske. Lensmannen i Tingvoll gir Olav og MOTs informatører i kommunen æren for at kriminaliteten i kommunen har gått ned, og kommuneledelsen sier man aldri har opplevd bedre ungdom i kommunen. Olav mottok stående applaus da han fikk utdelt prisen som tidenes MOT-informatør på MOTs Jubileumsshow Kjetil André Aamodt tidenes MOT-ambassadør! Geir Nesset, MOT, Jannie Isaacs, rektor ved Cape Town College, Atle Vårvik, Keith Loynes fra utdanningsdepartementet i Cape Town-provinsen og Odd Henning Johannessen, initiativtager og rektor ved Haugaland videregående skole. Under MOTs Jubileumsshow ble en intensjonsavtale mellom MOT og impliserte parter i Sør-Afrika signert. Dette som et resultat av den vellykkede introduksjonen av MOT ved 3 colleger i Cape Town-provincen! Kjetil André Aamodt er en av MOTs ambassadører som har vært med lengst, og som har engasjert seg mest i MOT. Han er en stor rollemodell, og både Ole Gunnar Solskjær og Suzann Pettersen sier at han er deres største forbilde. MOT har brukt rollemodeller aktivt helt siden starten, og mange av landets alle største profiler har vært med som ambassadører. På MOTs Jubileumsshow fikk Kjetil André tildelt prisen som tidenes MOT-amabassadør.

9 MOT+Messenger=Sant 3. september ble MOT den første organisasjonen i verden som er inne som samtalepartner for ungdom på Windows Live Messenger. Tidenes Etterutdanning for MOTs informatører ble gjennomført august med over 320 informatører samlet. Aldri før har så mange MOT-informatører vært samlet på ett brett! Faglig påfyll og erfaringsutveksling sto på programmet, og deltagerne ga uttrykk for at dette var en vitamininnsprøytning før de nå går på et nytt skoleår. Messenger, med sine 1,7 millioner brukere, er en veldig riktig og viktig kanal for MOT. MOT skal ikke være rådgivere eller terapeuter på Messenger, men samtalepartnere som får ungdommen selv til å reflektere og ta sine egne valg. Se for mer informasjon. Du treffer MOT på MSN Messenger mandag fredag mellom kl og BarneVakten gleder seg over tilbudet Den anerkjente organisasjonen BarneVakten, som gir råd om barn og medier, skriver blant annet dette på sin nettside, Organisasjonen MOT er tilgjengelig på chattekanalen MSN for å snakke med ungdom om alt som opptar dem. Positivt initiativ og et godt tilbud, mener BarneVakten. BarneVakten gleder seg over det gode initiativet til MOT. Samtaletilbudet via MSN er et positivt tilbud til unge. Her kan man møte de unge på deres arena, uttaler rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i BarneVakten. Vi opplever temaet mobbing blant unge som svært aktuelt og utarbeider for tiden et foredrag om digital mobbing. I den sammenheng er det gledelig å kunne informere foreldre og elever om muligheten for å prate med MOT-vennen, sier Tønnesen. MOT har fått ny nettside! På jubileumsshowet ble MOTs nye nettside lansert. Det er det interaktive designbyrået Plastikk Media AS som står bak siden. Byrået påtar seg hvert år et samfunnsnyttig prosjekt og i 2007 ble arbeidet med valgt. Plastikk Media er stolte over å ha laget nye mot.no. Uttrykket vi har prøvd å skape er basert på lek, drømmer, tanken og følelsen av friheten til å velge selv. Vi har hatt hovedfokus på å hjelpe MOT med å skape et verktøy som skal gjøre det enklere å formidle budskapet til sin målgruppe. Samtidig vil vi invitere brukeren til en litt annerledes nettopplevelse, sier ansvarlig designer Fredrik Scheide. Se siden selv på Du kan lese mer om Plastikk Media på

10 Jublende ambassadører på MOT-laget MOT på Norway Cup 2007 For tiende året på rad var MOT veldig synlig til stede på Norway Cup, med konkurranser, leker, Samsayakonsert, ambassadørkamp og egen Verdipatrulje. Verdipatruljen gikk rundt på sletta hver dag for å finne de beste rollemodellene blant spillere, trenere, foreldre og publikum. Bak kåringene lå en nøye vurdering, der følgende kriterier ble lagt til grunn: Rollemodellen blant spillerne er positiv og oppmuntrende til lagkameratene, positiv og høflig overfor motspillere, positiv til dommer og takker for kampen. To av Norway Cups verdileverandører, MOT og Tusenårsmålene, spilte i år mot hverandre i en veldig populær ambassadørkamp, der over 1000 publikummere samlet seg. På MOT-laget stilte blant andre; Samsaya, Tone Damli Aaberge, fotballspillere fra Lyn og Stabæk, fotballspillere fra Tufte IL, Terje Sporsheim og andre populære profiler. Laget ble ledet av trener og tidligere kaptein på Lillestrøm, Torgeir Bjarmann.

11 Kvartalets takk_1 Går til avgangselever ved musikklinja ved Molde vgs, som har gitt pengegave til MOT på kr Kvartalets takk_2 Helene Kvello (MI) 20 år 3. august Bent Strand (MI) 25 år 4. juli Chanielle Bjørnland (MI) 25 år 16. august Bente Mari Frøysa (MI) 30 år 2. juli Frans Gisle Hansen (MI) 50 år 26. juli Ingebjørg Byrkenes (MI VGS) 50 år 10. september Går til russeavisa Rabies 2007 ved Hamarøy vgs, som har gitt pengegave til MOT på kr Kvartalets takk_3 Går til Hockeyforeldre i Frisk Asker, som har gitt pengegave til MOT på kr Ha en fin høst! Husk 23. november Kjøp MOT-effekter på Har du lyst til å gi en jubileumsgave til MOT? Gi ditt bidrag til konto nr Jeg er overbevist om at for å få et rikt liv, trengs det mye mot Atle vårvik Boka Mot til å leve kan bestilles på tlf / faks MOTs Hovedsamarbeidspartnere: MOTs Samarbeidspartnere: Statlige bidragsytere: MOTs film- og fototeam: MOT-supportere: Ark Bokhandel_Bauda-konsernet_Enova_Microsoft_Peppes Pizza_Rica Hell Hotel_ Sosial- og helsedirektoratet_barne- og likestillingsdepartementet Ludvig Killingberg_Medialab_Scanpix_Studio Lasse Berre Advokatfirmaet Selmer_Aune Forlag_Ergo Group_Grytting_Harper Security Consulting_Scanpartner_Søral MOT er medlem i: Ta egne valg på

Ungdom og tippeligalag markerte MOTs 10-årsjubileum

Ungdom og tippeligalag markerte MOTs 10-årsjubileum Siden SistNr 1 2007 Ungdom og tippeligalag markerte MOTs 10-årsjubileum Ca 1500 ungdommer gikk med MOTs jubileumsgenser i 17. maitoget 6 tippeligalag varmet opp med MOTs jubileumsgenser på 16. mai LEDERENS

Detaljer

SIDEN SIST. 23. november - årets varmeste dag igjen! nr 3_2007

SIDEN SIST. 23. november - årets varmeste dag igjen! nr 3_2007 Ta egne valg på www.mot.no SIDEN SIST nr 3_2007 100 % vellykket MOT til å glede-dag! - ungdom til sin MOT-informatør etter MOT til å glede-dagen 23. november - årets varmeste dag igjen! LEDERENS SPALTE

Detaljer

en drøm med mot oppfylt

en drøm med mot oppfylt Siden Sist Nr 1 2006 en drøm med mot oppfylt mot skaper varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Foto: Lasse Berre silje spilte fiolin på

Detaljer

MOT-døgn i Indre Namdal

MOT-døgn i Indre Namdal Siden SistRedaktør: Erik Hoftun Nr 2 2005 MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT-prisen 2004 Foto: Øyvind Brostrøm, Trønderbladet Vellykket MOT-døgn i Indre Namdal MOT-prisen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. www.mot.no

ÅRSRAPPORT 2011. www.mot.no www.mot.no ÅRSRAPPORT 2011 MOT har livet til ungdom i sentrum MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei www.mot.no INNHOLD Leder...3 Aktivitet

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

2/2013 {GRATIS} Envy. -Skal bli størst i verden. Morten Ramm. Erik Solbakken. -God på usikre folk. Fluepapir for kontaktsøkende mennesker

2/2013 {GRATIS} Envy. -Skal bli størst i verden. Morten Ramm. Erik Solbakken. -God på usikre folk. Fluepapir for kontaktsøkende mennesker 2/2013 {GRATIS} Envy -Skal bli størst i verden Erik Solbakken Fluepapir for kontaktsøkende mennesker Morten Ramm -God på usikre folk Dette er et TANKE- SPRANG Norconsult var rådgivende ingeniør for Holmenkollbakken

Detaljer

MOT. egentlig å være ung? OT til å leve. Løfter hverandre med latter. MOT til å bry seg. Mot til å bry seg. MOT til å si nei. Forretningsutøveren

MOT. egentlig å være ung? OT til å leve. Løfter hverandre med latter. MOT til å bry seg. Mot til å bry seg. MOT til å si nei. Forretningsutøveren l å b r y se g t å b r y se g t å s i ne i t å s i ne i ung1/2009 Hvordan er det egentlig å være ung? l å leve Gratis til å leve til å bry seg OT til å leve til å si nei Tettey og Ciljan Løfter hverandre

Detaljer

TURNÉHÅNDBOK. MOTs Norgesturné 2013. www.mot.no

TURNÉHÅNDBOK. MOTs Norgesturné 2013. www.mot.no www.mot.no TURNÉHÅNDBOK MOTs Norgesturné 2013 Onsdag 3. april: Enebakk kommune Torsdag 4. april: Borgen skole i Asker Fredag 5. april: Kirkeparken videregående skole Mandag 8. april: Rollag kommune Tirsdag

Detaljer

Marit. Larsen. Madcon-Yosef. Leo Ajkic. Adelén Rusillo Steen {GRATIS} Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor

Marit. Larsen. Madcon-Yosef. Leo Ajkic. Adelén Rusillo Steen {GRATIS} Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor 2/2014 {GRATIS} Madcon-Yosef Jeg hadde flere venner i fengsel enn utafor Leo Ajkic Ungdom er for opptatt av sosiale medier Adelén Rusillo Steen Funnet sin metode for å takle mobbing Marit Larsen Om psykologhjelpen

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave. Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet.

ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave. Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. ØF-notat nr. 08/2009 Revidert utgave Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet. av Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen i samarbeid med Vigdis

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune

En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Er AI og ART smart? En valuering av et utviklingsarbeid i Re kommune Eksamensoppgave ved AI studiet ved Høgskolen i Buskerud 12/13, Skrevet av Vidar Bugge Hansen, Elisabeth S. Paulsen, Wenche Veum Bue,

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Gatelangs. Tema: BYRÅDSLEDEREN: AMNESTY NORGE: Holdningsskapende. arbeid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 1 - mars 2014-13.

Gatelangs. Tema: BYRÅDSLEDEREN: AMNESTY NORGE: Holdningsskapende. arbeid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 1 - mars 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 1 - mars 2014-13. årgang BYRÅDSLEDEREN: ALLE KAN BIDRA LITT AMNESTY NORGE: ENGASJERER UNGE MED RAP Tema: Holdningsskapende arbeid 1 Gatelangs ISSN

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer