Forprosjekt HPEA0710

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt HPEA0710"

Transkript

1 Forprosjekt HPEA0710 Opplæringsmal for RTU32 industriell controller og ZenOn SCADA system Utført av: Helge Stølen, Ken Rune Holvik 2007

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Dato: Project title: Training course for RTU32 industrial controller and ZenOn Scada system. Antall sider/bilag: 17/16 Gruppedeltakere: Ken-Rune Holvik tlf: Helge Stølen tlf: Program/studieretning: Elektro- og datateknikk/automatiseringsteknikk Oppdragsgiver: Brodersen Automation AS Veileder Arnfinn Hofstad tlf: Prosjektnummer: HPEA0710 Oppdragsgiver Arild Taugard tlf: Fritt tilgjengelig X Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Rapporten frigitt etter I

3 Sammendrag På oppdrag fra Brodersen Automation AS skal vi lage en opplæringsmal for deres RTU32 industriell Controller med tilhørende programvare. Dette er ny teknologi som har kommet på markedet. Dette gir oss en unik mulighet til å skaffe oss kompetanse på et område som ikke mange har kjennskap til i Norge. Dette forprosjektet er skrevet med tanke på å gi leseren kjennskap til hvordan dette hovedprosjektet skal gjennomføres. Det gies også en kort innføring i hva denne nye teknologien består av. II

4 Forord Som et ledd i ingeniørutdannelsen ved elektro- og datateknikk, studieretning automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avsluttes det 3. studieåret med et hovedprosjekt. Hovedprosjektet har et omfang på 18 studiepoeng, som tilsvarer ca 450 timer per student. Prosjektgruppen består av to studenter slik at totalt skal prosjektet i sin helhet gjennomføres på 900 timer. Inklusivt i dette er også denne forprosjektrapporten. Prosjektgruppen har fått denne oppgaven fra Brodersen Automation AS i Oslo. Brodersen Automation AS er å finne i bla Norge, Sverige, Tyskland og har hovedsete i Danmark. De har spesialisert seg på å levere automatiseringsprodukter og systemer til industrien. Oppgaven går ut på å lage et komplett innførings- og videregående kurs for programmering av deres RTU32 Controller og ZenOn Scada system. Alt av utstyr og programmer som må brukes til gjennomføring av prosjektoppgaven stiller oppdragsgiver med, mens HiST stiller med lokaler og PC hvis det er ønskelig fra studentene. Trondheim Ken-Rune Holvik Helge Stølen III

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn Eiendomsrett/tilgjengelighet Oppgaveteksten Definisjoner TEKNISK DEL Problemstilling Hva er RTU? RTU WinCE 5.0. NET STRATON/ZenOn Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Innføringskurs Videregående kurs Spesifikasjoner Problemområder ARBEIDSPAKKER Arbeidspakker innførings kurs Arbeidspakker videregående kurs Arbeidspakke Administrativt PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltakere Utstyr og resurser Prosjektleveranser Tids- og kostnadsplan Gantt-diagram S-Kurve Kvalitetssikring Vedlegg... 17

6 HPEA INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Som et avsluttende hovedprosjekt i program for elektro- og datateknikk, studieretning automatiseringsteknikk har vi fått i oppdrag av Brodersen Automation AS er å lage et komplett innførings og videregående kurs for programmering av deres RTU32 Controller og ZenOn Scada system. Det ikke finnes noen form for opplæringsmal av RTU32 og ZenOn Scada systemer i dag. Kurset skal bestå av en teoretisk del som skal beskrive utstyret og programmene det er nødvendig å ha kjennskap til. I den praktiske delen av kurset skal man vha at den teoretiske delen kunne løse konkrete praktiske oppgaver. Hensikten med hovedprosjektet er å fordype oss i relevante temaer og problemstillinger, både praktisk og teoretisk, som en del av ingeniørutdanningen. Vi skal gjennom dette prosjektet også lære oss å takle og løse problemstillinger som vi har satt oss eller som kan dukke opp underveis i prosjektet. Vi vil også høste nyttig erfaring omkring prosjekt som arbeidsform og det å jobbe i team. 1.2 Eiendomsrett/tilgjengelighet Oppdragsgiver Brodersen Automation AS forbeholder seg retten til det ferdige kurset. Høgskolen i Sør-Trøndelag, program for elektro- og datateknikk, studieretning automatiseringsteknikk kan fritt bruke kurset internt, og i prosjekter som går i skolens regi. Alt av dokumenter som prosjektgruppen produserer(rapporter, møteinnkallinger, møtereferater og toukers rapporter) kan legges ut på prosjektgruppens nettside. 1.3 Oppgaveteksten Oppgaveteksten fra oppdragsgiver finnes i sin helhet som vedlegg 1. Vedlegg 1 inneholder innføringskurset med den teoretiske delen og praktisk del 1. Oppgaveteksten til praktisk del 2 har vi ikke i skrivende stund mottatt fra oppdragsgiver. Denne oppgaveteksten vil prosjektgruppa legge ut på nettsiden, og bli overlevert til veileder når den gjøres tilgjengelig for prosjektgruppa. 2

7 HPEA Definisjoner RTU32 HMI SCADA Modbus zenon Straton TCP/IP WinCE XML Remote Terminal Unit. Industriell styreenhet. Human Machine Interface (Menneske-maskin-grensesnitt) Supervisory Control And Data Acquisition. Et SCADA system inkluderer IO hardware, styresystem, HMI, nettverk, kommunikasjon og software. En seriell kommunikasjon protokoll SCADA/HMI program fra COPADATA Program for programmering av RTU32 Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En gruppe kommunikasjonsprotokoller som benyttes for å koble sammen datamaskiner i nettverk. En forenkelt windows versjon som blir brukt som operativsystem på RTU32. extensible Markup Language er en anbfaling for å strukturere data eller beskrivelser av data i elementer ved å bruke tekstkoding eller markeringskoder kalt tagger. Det er en enkel, men svært fleksibel og utbredt standard. 3

8 HPEA TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling Det eksisterer ikke noen god opplæringsmal i bruk av RTU32 og ZenOn Scada, og behovet for en slik opplæringsmal er stort i og med at det er en ny teknologi som er på markedet. Slik situasjonen er i dag så finns det en del PDF dokumenter som går på oppsett og konfigurasjon. Det finnes også generell informasjon om muligheter og spesifikasjoner på disse produktene, men ikke en logisk rekkefølge på hvor man skal starte. Er derfor vanskelig å sette seg inn i produktet uten forkunnskaper Hva er RTU? En RTU(Remote Terminal Unit) er i utgangspunktet et bindeledd mellom PC/HMI system og en prosess. RTU-en er utstyrt med inn- og utganger for å kunne styre og motta statusdata, målinger, spenning, strøm osv. Det kan være greit å sammenligne en RTU med en PLS. En tradisjonell RTU kan både sende og motta data, men er avhengig av en sentral enhet som tar seg av databehandlingen for å kunne utføre nye instrukser. Mens en PLS ble i utgangspunktet laget for å erstatte relestyring. PLS-en inneholder program for logisk styring, men hadde originalt ikke muligheter for data/nettverkskommunikasjon RTU32 RTU32 er et steg videre i utviklingen. Den kombinerer egenskapene til en RTU, PLS og IPC(industriell PC). Dette gjør at den en kompatibel med mange enheter og nettverk. Selv om Ethernet og TCP/IP i hovedsak blir brukt for dataoverføring støtter den også mange andre protokoller for datakommunikasjon. Man kan si at en RTU32 har to hovedfunksjoner. Den kan brukes som en stand-alone RTU som kan styre, logge og behandle data. I tillegg kan den bli satt i et nettverk for å samle og kontrollere data, samtidig som den kommuniserer via et bredt utvalg av protokoller når den blir benyttet som en del av at større system. Figur 1: Bildet over viser en RTU32. 4

9 HPEA WinCE 5.0. NET Windows CE er operativsystemet som blir brukt i en RTU32. Operativsystemet er redusert til det helt essensielle slik at det skal bruke minst mulig prosessorkraft. Et windows basert operativsystem gjør det lett å kommunisere med windows baserte PC-er og koble seg til internett STRATON/ZenOn For å programmere en RTU32 brukes STRATON WorkBench som programmeringsverktøy. Det støtter alle IEC språkene(fbd, LD, ST, IL og SFC). Siden dette programmet er implementert i Windows CE som kjøres på RTU32 en, har man alle funksjonene som tidligere kun var tilgjengelig på en PLS. ZenOn SCADA er HMI/SCADA programmet som skal benyttes i prosjektet. Dette blir bruk for å visualisere og overvåke prosessen samt handtere alarmer og logge data. STRATON er en integrert del av ZenOn noe som gjør at du får et SCADA og PLS program i ett. En av fordelene er at du får en felles database for all tilgjengelig data slik at importering og eksportering av variabler ikke er nødvendig. Dette er med på å gjøre programmeringsjobben både raskere å mer effektiv. 2.2 Prosjektmål Prosjektmålet for dette prosjektet er tredelt: Effektmål, resultatmål og prosessmål. Effektmål beskriver hva oppdragsgiver vil oppnå med gjennomføringen av prosjektet. Resultatmål beskriver hva som konkret skal foreligge som et resultat av prosjektgjennomføringen. Prosessmål beskriver de mål og ønsker prosjektgruppen har for gjennomføringen av prosjektet. Alle målene er formulert for at gruppen og veileder skal kunne ha noen overordnede mål for gjennomføringen av prosjektet. I vårt tilfelle kan ikke resultatmålet regnes i kroner eller prosenter, men at det er et fungerende, oversiktelig og faglig godt kurs Effektmål Et fungerende og komplett innføring og videregående kurs for programmering av deres RTU32 Controller og ZenOn Scada system. Å gi brukere av RTU32 Controller og ZenOn Scada system en bedre opplæringsmal i bruk og programmering Resultatmål Produktet skal kunne benyttes av oppdragsgiver slik prosjektgruppen har overlevert det ferdige kurset Prosessmål Skaffe seg erfaring og kunnskap av prosjektstyring og prosjektgjennomføring. Skaffe seg erfaring i å kunne forberede og lede prosjektmøter og gjennomføre prosjektpresentasjoner. Skaffe seg kompetanse innen bruk og programmering av RTU32 Controller og ZenOn Scada system. Prosjektgruppen har satt seg et mål om å få karakteren B på hovedprosjektet. 5

10 HPEA Prosjektbeskrivelse Målet med dette hovedprosjektet er å utvikle et fungerende kurs i bruk og programmering av RTU32 industriell Controller, som er en RTU, PLS og Industriell PC i ett. Det brukes ZenOn Scada system for å programmere denne. Kurset skal bygges opp slik at det inneholder et innføringskurs og et videregående kurs. Innføringskurset skal inneholde en teoretisk del, og en praktisk del og er beregnet for de som ønsker en innføring i bruk av RTU32 og ZenOn Scada. Videregående kurset skal inneholde 6 praktiske oppgaver og er beregnet for de mer erfarne brukere og skal omhandle de mest komplekse områder innen bruk av RTU32 og ZenOn Scada. Det er lagt opp til at oppgaver skal løses, og at prosjektgruppen lager fasit/løsningsforslag. Oppgavene skal samles i et oppgavehefte, og fasit/løsningsforslag skal samles i et eget hefte. Utformingen og oppbygging av kursmateriellet er ikke fastsatt av prosjektgruppen og oppdragsgiver, men vi vil ha en dialog med oppdragsgiver etter hvert som prosjektet skrider frem Innføringskurs Teoretisk del Den teoretiske delen skal inneholde informasjon om software, som Microsoft WinCE 5.0. NET, og Zenon Scada og Straton på RTU32 og PC Plattform. Når det gjelder Microsoft WinCE 5.0. så skal inneholde teori om hva det er, hvorfor det er utviklet og hva fordelen er. Om ZenOn Scada og Straton så skal det inneholde teori om hva det er hva det kan brukes til, installasjon og lisensiering, hvilke lisenstyper som finnes og hva som finnes av moduler. Den teoretiske delen skal også inneholde informasjon om hardware som RTU32 controlleren. Dette skal omfatte hva en RTU32 er, tekniske spesifikasjoner, hva den kan brukes til. Hvilke forskjeller det er fra en vanlig PLS, installasjon, oppsett og div konfigurasjoner som kan gjøres. Også om protokoller, nettverk programmeringsverktøy og spesielle funksjoner i RTU Praktisk del 1 Den praktiske delen av innføringskurset skal inneholde en introduksjon om hvordan man kan installere programvarene Zenon og Straton på PC-en, samt å opprette forbindelse til RTU32 controlleren og oppstart av programmene. Her er det også lagt opp til 12 forskjellige praktiske opp gaver som skal gi brukeren trening og kompetanse i bruk av RTU32 og programmene Videregående kurs Praktisk del 2 Det skal lages et videregående kurs som skal inneholde 6 praktiske oppgaver. Disse oppgavene skal omhandle bl.a. fjernprogrammering, alarmer på SMS, oppsett og programmering av bilder for RTU32 sin webserver. I tillegg kommer det oppgaver på datalogging i RTU32 til XML format og PID-regulering. 6

11 HPEA Spesifikasjoner Datablad med tekniske spesifikasjoner for RTU32 er lagt til som vedlegg Problemområder RTU er et nytt produkt på markedet med få personer som har kompetanse på området. Lite kjennskap til produktet før prosjektstart, noe som kan føre til at enkelte deler av prosjektet kan ta lengre tid enn antatt. Begrenset tilgang på skolenettet, noe som kan gjøre det vanskelig å få testet kommunikasjonsmulighetene. Tidspress. 7

12 HPEA ARBEIDSPAKKER De totale arbeidsoppgavene i prosjektet er brutt opp i arbeidspakker. Slik at det skal være for lettere og holde orden på de forskjellige oppgavene i prosjektet. Arbeidspakkene er videre delt opp i to deler, en del for innføringskurset og en del for videregåendekurset. Hver arbeidspakke vil ha en prosjektdeltaker som står ansvarlig for at denne arbeidspakken gjennomføres til den tidsramme som er estimert. Den ansvarlige for en arbeidspakke kan hente inn hjelp i prosjektgruppen for å fullføre arbeidspakken og på den måte drive med kompetanseutveksling innad i prosjektgruppen. Vi har som nevnt over delt opp dette prosjektet i to deler. Det vil være 6 arbeidspakker for innførings kurset og 3 arbeidspakker for videregående kurset Disse arbeidspakkene er laget med arbeidspakkenummer, målet og arbeidsbeskrivelse, hvem som står ansvarlig og estimert timerforbruk samt start- og evt. slutt dato. 3.1 Arbeidspakker innførings kurs Arbeidspakke nr: AP1 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Innledning Software Aktivitetsnummer: 4-6 Start: Slutt: Mål: Dekke den teoretiske delen som har med software å gjøre. Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages et dokument/manual om software som inngår i prosjektet. Detaljert informasjon om hva dokumentet/manualen skal inneholde kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Ken-Rune Anslått timeforbruk: 14 dager 8

13 HPEA0710. Arbeidspakke nr: AP2 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Innledning hardware Aktivitetsnummer: 7-8 Start: Slutt: Mål: Dekke den teoretiske delen som har med hardware å gjøre. Arbeidsbeskrivelse: Det skal lages et dokument/manual om RTU32. Detaljert informasjon om hva dokumentet/manualen skal inneholde kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Helge Anslått tidsbruk: 14 dager Arbeidspakke nr: AP3 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Innføring i installasjon og bruk av ZenOn og Aktivitetsnummer: Straton Start: Slutt: Mål: Gi brukeren av kurset kjennskap til installasjon og oppstart av programmer og RTU32. Brukeren skal nå være klar til å starte med de praktiske oppgavene. Arbeidsbeskrivelse: Lag en detaljert brukerveiledning i hvordan man kommer i gang. Detaljert informasjon om hva dokumentet/manualen skal inneholde kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Ken-Rune Anslått tidsbruk: 5 dager 9

14 HPEA0710. Arbeidspakke nr: AP4 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 1-4 av de praktiske oppgavene i Aktivitetsnummer: innføringskurset Start: Slutt: Mål: Lage de første praktiske oppgavene(1-4) til innføringskurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Helge Anslått tidsbruk: 8 dager Arbeidspakke nr: AP5 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 5-8 av de praktiske oppgavene i Aktivitetsnummer: innføringskurset Start: Slutt: Mål: Lage de praktiske oppgavene(5-8) til innføringskurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Ken-Rune Anslått tidsbruk: 15 dager 10

15 HPEA0710. Arbeidspakke nr: AP6 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 9-12 av de praktiske oppgavene i Aktivitetsnummer: innføringskurset Start: Slutt: Mål: Lage de praktiske oppgavene(9-12) til innføringskurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 1. Ansvarlig: Helge Anslått timeforbruk: 16 dager 11

16 HPEA Arbeidspakker videregående kurs Arbeidspakke nr: AP7 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 1-2 av de praktiske oppgavene i det Aktivitetsnummer: videregående kurset Start: Slutt: Mål: Lage de første praktiske oppgavene(1-2) til videregående kurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 2. Ansvarlig: Helge Anslått tidsbruk: 6 dager Arbeidspakke nr: AP8 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 3-4 av de praktiske oppgavene i det Aktivitetsnummer: videregående kurset Start: Slutt: Mål: Lage den praktiske oppgave 3-4 til videregående kurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 2. Ansvarlig: Ken-Rune Anslått tidsbruk: 3 dager 12

17 HPEA0710. Arbeidspakke nr: AP9 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Oppgave 5-6 av de praktiske oppgavene i det Aktivitetsnummer: videregående kurset Start: Slutt: Mål: Lage de praktiske oppgavene 5-6 til videregående kurset som blir en del av et oppgavehefte. Det skal også lages en fasit. Arbeidsbeskrivelse: Koble opp nødvendig utstyr og bruke aktuell programmer for å kunne løse oppgavene. Detaljert informasjon om oppgavene kan leses i oppgaveteksten, se vedlegg 2. Ansvarlig: Helge Anslått tidsbruk: 6 dager 3.3 Arbeidspakke Administrativt Arbeidspakke nr: AP10 Dato: Prosjekt: Opplæringsmal for RTU32 industriell Controller og ZenOn Scada system. Aktivitet: Dokumentering, Rapportskriving og Nettside Aktivitetsnummer: Start: Slutt: Mål: Sørge for at vi à jour med rapportskriving, dokumentering og at hjemmesiden til prosjektet blir oppdatert. Arbeidsbeskrivelse: Dette skal være en kontinuerlig prosess igjennom hele prosjektperioden. Ansvarlig: Ken-Rune Anslått tidsbruk: Hele prosjektperioden 13

18 HPEA PROSJEKTORGANISERING Vi vil i dette punktet skrive litt om prosjektgruppens deltagere med en kort CV, det utstyr og resurser vi har til disposisjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og oppdragsgiver Brodersen Automation AS. Vi vil også ta for oss de prosjektleveranser som vi skal ha i gjennomføringen av hovedprosjektet. Det går på tidsfrister og presentasjoner vi skal gjennomføre og den jevnlige kontakten med veileder i form av 14 dagers møtene og hva som forventes av oss. Vi skal også ta for oss tidsplanen for prosjektet i form av et Gantt-diagram og S-kurve. Oversikt over hvem som er ansvarlig prosjektleder, møteleder og referent vil legges ut på prosjektets nettside som en ukesoversikt. 4.1 Prosjektdeltakere En kort presentasjon av prosjektgruppens deltagere. Ken-Rune Holvik, 35 år fra Trondheim Idrett/Allmenn Ringve VGS, Naturfag Melhus VGS, Idrett/Allmenn Malvik VGS Forkurs ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Nivåregulering av totankrigg v.h.a. PLS i faget styresystemer, 2006 Posisjonsregulering av løpekatt med lodd i faget reguleringsteknikk, 2006 Utvikling av strømningsrigg i faget prosjekt i automatiseringsteknikk, Helge Stølen, 24 år fra Trondheim Allmennfaglig utdanning ved Strinda VGS, Forkurs ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Nivåregulering av totankrigg v.h.a. PLS i faget styresystemer, 2006 Regulering av varmeveksler i faget reguleringsteknikk, 2006 Utvikling av strømningsrigg i faget prosjekt i automatiseringsteknikk, Utstyr og resurser Det er ikke lagt opp til noe eget budsjett for denne prosjektoppgaven. Alt nødvendig utstyr som trengs til gjennomføringen blir levert av Brodersen Automation AS. 14

19 HPEA Prosjektleveranser Innleveringsfristen for hovedprosjektet er satt til fredag Kl Presentasjonen av hovedprosjektet skal skje i forbindelse med et seminar som blir avviklet i uke 15. Dato er ikke fastsatt for denne prosjektgruppen. Her skal hovedprosjektet presenteres for 2.års studenter og lærere ved avdelingen. Hver prosjektgruppedeltager vil ha 15 min til disposisjon. Det skal gjennomføres en eksaminasjon av hovedprosjektet. Dette gjøres i form av et muntlig forsvar av hovedprosjektet. Det muntlige forsvaret vil finne sted i tidsrommet ukene Hver gruppedeltager vil ha ca ½ time til presentasjon og eksaminasjon. I hovedprosjektperioden skal det bli avholdt møter med veileder hver 14.dag. Møteinnkalling skal sendes til veileder og oppdragsgiver senest 2 dager før møtet, møtetidspunktet avtales på foregående møte. Sammen med denne møteinnkallingen skal det også være vedlagt en statusrapport (2- ukersrapport). Denne skal inneholde Oppnådde mål/milepæler i perioden Avvik Oppgaver neste periode Tidsforbruk Akkumulert tidsforbruk (S-Kurve) Annen informasjon Møtereferat fra alle 14-dagers møter skal sendes til veileder og oppdragsgiver senest 2 dager etter avholdt møte. Det skal opprettes en hjemmeside hvor det skal legges ut informasjon og dokumenter fra prosjektarbeidet. Adressen til hjemmesiden er 15

20 HPEA Tids- og kostnadsplan Gantt-diagram For Gantt-diagram, se vedlegg S-Kurve S-Kurve Timer Estimerte timer Faktiske timer Dato Kvalitetssikring Underveis i prosjektet skal det leveres statusrapporter over framdrift og avvik. Denne skal skrives av prosjektansvarlig siste 14 dager. Denne toukersrapporten skal legges ved møteinnkallingen. Alle møteinnkallinger, møtereferater og toukersrapporter er standardisert og vil bli å finne på prosjekts hjemmeside. Det er viktig at tidsplanen i form av Gantt-diagrammet overholdes så godt som mulig av prosjektgruppen, men det vil godtas et visst avvik. Alle avvik skal presenteres i toukersrapporten. Oppdragsgiver vil motta alle møteinnkallinger, møtereferat og toukersrapporter slik at han kan følge utviklingen og fremdriften i prosjektet. Oppdragsgiver vil underveis få oversendt alle deler av produktet som prosjektgruppen har laget slik at han kan godkjenne evt. komme med innspill til forandringer av produktet. Det er viktig at prosjektgruppen informerer veileder hva som er gjort i siste periode og at det informeres om arbeidsoppgavene prosjektgruppen skal arbeide med neste periode. 16

21 HPEA0710. Vedlegg 1. Oppgaveteksten innføringskurs 2. Tekniske spesifikasjoner på RTU32 3. Gantt-diagram 4. Oversikt over gruppedeltageres bidrag til forprosjektrapporten 17

22 HOVEDPROSJEKT FOR HØGSKOLEN I SØR-STRØNDELAG Deltagere : Generellt: Ken-Rune Holvik og Helge Stølen Oppgaven går ut på å lage et komplett innføringskurs for programmering av vår RTU32 Controller og vårt Zenon Scada (HMI) system. Kurset skal inneholde følgende. INNLEDNING CE5.0: Hardware: Software: Skal bestå av en generellt informasjon om Microsoft win CE 5.0 NET. Hva det er. Hva det kan kjøres på (hardware plattformer). Hvorfor det ble utviklet. Hva som er fordelen. Skal bestå av en generell informasjon om RTU32 Controlleren. Hva det er. Hva den kan brukes til. Forskjeller på denne og vanlige PLS`er. Tekniske spesifikasjoner. Konfigurasjon og Default settinger. Elektriske tilkoblinger / Porter. Innstallasjon i skap /felten. (montering,kabeltyper,jording etc.) Oppsett av PC Ethernet driver (i WIN XP). Første gangs innstillinger. Konfigurasjons parametere i WEB sider. Filesystem i RTU32. Standard protokoller (Modbus, Binding etc). Nettverk (mellom flere RTU32, muligheter, fordeler etc.). Programmeringsverktøy (IEC1131 etc.) Profile/board I/O forklare forskjellene. Spesielle funksjoner i RTU32. (logging, modbus IEC 101/104 binding Etc.) Skal bestå av en generell innformasjon om Zenon Scada og Straton på RTU32 og PC plattform. Hva det er. Hva det kan brukes til. Installasjon og lisensiering. Lisens typer/moduler (hvordan lisensene beregnes, hva som finnes av moduler etc.). Fellesdatabase (Straton og Zenon under samme MSSQL).

23 PRAKTISK DEL 1 Innstallere Zenon og Straton på PC`en. (det forutsettes at alle deltagere har basis pc kunnskaper på Win XP) Få forbindelse til RTU32. (web grensesnitt) Oppstart av Zenon Editor. Rask innføring av div winduer + ikoner i Zenon editor. Oppstart av Straton Workbench. Rask innføring av winduer + ikoner i Straton. Oppgave 1. (Opprette nye prosjekter.) (Zenon og Straton) Opprette et nytt prosjekt (workspace) i Zenon. (Bruk VBA Wizards) Oprette et nytt Straton prosjekt og koble dette opp mot RTU32. Oppgave 2. (Straton) Beskrivelse: (Lage en Start stopp krets i Straton med holde kobling.) Når operatøren trykker på start knappen skal motoren starte og kjøre helt til operatøren trykker stopp. Alle start/stopp knapper er impuls. Opprette variabler under Global. (I/O-liste) Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage programmet i Structured tekst. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 3. (Straton) Beskrivelse: ( Lage en start/stopp krets med innkobling forsinkelse) Når operatøren trykker start skal motoren starte etter 15 sekunder. Når han trykker stopp skal motoren stoppe. Opprette variabler under Global. (I/O-liste) Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage programmet i Structured tekst. Lage løsningen (fasit i eget hefte)

24 Oppgave 4. (Straton) Beskrivelse: (Lage en start/stopp krets med innkobling og utkob.forsinkelse.) Når operatøren trykker start skal motoren starte med 10 sekunders forsinkelse. Når operatøren trykker stopp skal motoren stoppe etter 25 sekunder. Opprette variabler under Global. (I/O-liste) Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage programmet i Structured tekst. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 5. (Straton) Beskrivelse: (Styre et transportbånd med sensorer og telle antall pro.enheter) Kunden har et transport bånd som transporterer malings bokser. Når boksene aktiverer første fotocelle skal båndet starte og når det har blitt produsert 20 bokser skal den siste boksen stoppe båndet etter 20 sek. (teller må huske status ved spennings avbrudd) Opprette variabler under Global/Retain (I/O-liste) Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage programmet i Structured tekst. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 6. (Lage visning i Zenon for Transportbånd med Teller status) (Zenon/Straton) Beskrivelse: Her skal lages et prosessbilde i Zenon,med visning av transportbånd manuell start og stopp av bånnet + visning av produsjons staus for totalen pr. dag og online status. Ved nødstopp eller motorvern feil skal dette vises som alarm. Opprette variabler under Global/Retain i Straton for visning i Zenon. (I/O-liste) Lage prosessbilde i Zenon Lage Alarm bilde i Zenon Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage løsningen (fasit i eget hefte)

25 Oppgave 7. Beskrivelse: (Sette opp en Modbus forbindelse på TCP/IP mot Koyo EBC IO Implementere oppgave 6 på denne I/O.) Kunden skal ha samme funksjonalitet som i oppgave 6 men, må skife ut all I/O til koyo på TCP/IP. (EBC100) Opprette variabler under Global/Retain i Straton for visning i Zenon. (I/O-liste) Lage oppsett for Modbus TCP/IP. Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 8. Beskrivelse: (Kommunikasjon mellom to RTU32 med binding protokoll) Kunden har to prosessavstnitt. Fra den ene prosessen RTU1 skal han hente inn et analog signal som han skal ha inn i RTU2 og omvendt. Sett opp denne kommunikasjonen og vis verdiene i Zenon. Opprette variabler under Global/Retain i Straton for visning i Zenon. (I/O-liste) Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Sette opp binding protokollen på TCP/IP Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 9. Beskrivelse: (Import av variabler fra Excel) Her skal det importeres 20 variabler fra et excel ark og inn i Straton. Alle variabler skal også vises i Zenon. Opprette variabler i Excel. Importere variabler inn i Straton. Vise alle variabler i Zenon. Lage løsningen (fasit i eget hefte)

26 Oppgave 10. Beskrivelse: (Lage en egendefinert funksjonblokk i Straton UDFB (user defined fuction block som inneholder en start/stopp av en motor med samme impuls inngang.(vippe).). Du gjennomfører et prosjekt hvor du med impuls knapper skal starte og stoppe 20 motorer. Du må derfor (for å spare programmeringstid) lage deg en UDFB som du kan bruke til alle motorene. Opprette variabler under Global/Retain i Straton for visning i Zenon. (I/O-liste) Lage en UDFB Lage programmet i FBD. Lage programmet i Ladder. Vise alle transport bånd i Zenon. Logge alle stopp og start tider Logge og vise Alarmer ved feil Bruker kontrolert innlogging i Zenon Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 11. (Lage variabler i Zenon for visning i Straton.) Beskrivelse: Det skal lages 20 interne variabler i Zenon for visning i Straton. 5- boolske, 5-real, 5-integers og 5 string variabler.alle variabler skal kunne forandres av opratører i Zenon. Opprette variabler i Zenon. Vise alle variabler i Straton. Lage bilde i zenon for innstilling av variabler. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Oppgave 12. (Lage dokumentasjon for oppgave 6.) Beskrivelse: Det skal lages fulstendig dokumentasjon for Straton og Zenon. Du skal bruke dokumentasjons wizardene i Zenon og Straton. Lage dokumentasjon for Straton med wizard. Lage dokumentasjon for Zenon med wizard. Lage løsningen (fasit i eget hefte) Praktisk del 2 er ikke ferdig med vil bli send dem mandag og vil bestå oppgaver for videregående kurs. Del 2 vil bestå av 10 oppgaver. Ring meg gjerne på om noe er uklart. Mvh Arild Taugard Brodersen Automation AS

27 Utility Outstation and Controller RTU32 INTRODUCTION The Brodersen RTU32 controller series based on a 32-bit platform provides the RTU with power and leading edge functionality. The platform is based on a fanless industrial PC platform with WinCE 5.0.NET operating system. It provides an open and adjustable platform with both the power and functionality required to control advanced industrial applications. The BC RTU32 is in general based on the flexible hardware layout and design, known from the existing RTU8 and RTU870 product series. It is supplied in a robust aluminium enclosure and can be used with the wide range of Brodersen I/O expansion modules. It is in standard module kept in the modular size of 189mm. Ethernet and TCP/IP are the basic communication and data environments, however, serial communication interfaces are still an important part of the RTU32 for interfacing to various system parts. The RTU32 is available with or without integrated I/O. Different software functionality is provided. VERSIONS/ORDERING CODES Type UCN UCN 26I/O type and counts. versions: RTU32 basic without I/O B 16 dig. in/4 relay out./ 4 analog in./2 analog out. 26IOA CPU Motherboard type 300MHz x 86 CPU 1 RAM/Flash size 64MB RAM/64MB Flash 2 Optional drivers etc. Standard (Modbus+IEC870) 1 Standard + SNMP 2 UCN-26IOA/1 2 1 B D Features Branding Brodersen B Powerful RTU and Industrial Controller. Open Platform with WinCE Operating System. Integrated Powerful EN/IEC61131 Control Software. Several Communication Protocols Supported Including the full Modbus suite. EN/IEC /104 Protocol Support. Global Distribution and Subscription of Event Based Time Stamped Variables. Dual Ethernet and COM Interfaces. Robust Design for Industrial Applications. Optional drivers available, e.g. SMNP agent for network monitoring, alarming etc. UCN-26IOA/xxx COMs options 2 x RS x RS x RS Power supply option VAC VAC incl. 12V UPS Battery/charger 20*) 24-48VDC incl. 12VDC ext. supply 30 Input/output options No IO type 0 Analogue input/output range: Configurable D *) Available from autumn Special versions Special versions can be delivered as option. Contact us for more information. Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /

28 Utility Outstation and Controller RTU32 CONTENT Introduction... 1 Introduction text... 1 Module... 1 Version/Ordering code... 1 Technical Description... 3 Input/Output... 3 Wiring Diagram UCN-B/xx... 3 Wiring Diagram UCN-26I/O... 4 General... 5 Configuration... 5 I/O's and Database... 5 STRATON SoftPLC... 5 I/O Drivers... 5 Fieldbus Configurator... 5 EN/IEC / Data Logging... 5 Modem Control... 5 Real-Time / Real-Time Clock... 6 Technical Data... 6 Basic 32-bit system... 6 CPU... 6 BIOS... 6 System chipset... 6 I/O Chip... 6 System memory... 6 SSD... 6 Watchdog timer... 6 Expansion... 6 MIO... 6 USB... 6 Display chipset... 6 Display memory... 6 Resolution... 6 VCA/LCD interf Ethernet chipset... 6 Physcial Interfaces... 6 Dual Ethernet... 6 COMS... 6 USB... 6 VGA/LCD... 6 PS/ I/O Expansion... 6 Resolution... 7 Impedance... 7 Absolute maximum ratings... 7 Sampling interval... 7 Measuring accuracy... 7 Linearity... 7 Temperature stability... 7 Common mode voltage... 7 Common mode ratio... 7 Series mode rejection... 7 Isolation... 7 Integrated Analogue Output... 7 Outputs... 7 Output ranges... 7 Resolution... 7 Absolute maximum ratings... 7 Sampling interval... 7 Accuracy... 7 Linearity... 7 Temperature stability... 7 Isolation... 7 Software Operating system... 7 EN/IEC61131 SoftPLC... 7 Standard drivers... 7 Optional drivers... 7 Power Supply... 8 Power supply versions... 8 Power consumption... 8 Isolation... 8 General... 8 Indicators... 8 Ambient temperture... 8 EMC... 8 Protection... 8 Mounting... 8 Housing... 8 Dimensions... 8 Code Switch/Address Selector... 8 Circuit Configuration (Digital)... 8 Circuit Configuration (Analogue)... 8 Industrial I/O... 7 Expansion I/O... 7 Integrated I/O... 7 Integrated Digital I/O... 7 Inputs... 7 Indicators... 7 Integrated Relay Outputs... 7 Relay Outputs... 7 Lifetime (relay)... 7 Contact material... 7 Isolation... 7 Indicators... 7 Integrated Analogue Input... 7 Inputs... 7 Input Configuration... 7 Input measuring ranges... 7 Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /24.06

29 Utility Outstation and Controller RTU32 TECHNICAL DESCRIPTION Input/output The RTU32 basic I/O fit can include up to 32 input/output terminals. I/ O options available: Version UCN- 26IO Digital inputs 16 Can also be used as (10-30V DC) S0 counter inputs (ZI) Digital outputs 0 (PNP o. c.) Analogue inputs 4 (Configurable) Analogue outputs 2 Sources outputs (Configurable) Relay outputs (NO) 4 All digital I/O s are equipped with opto-couplers. The analogue inputs have galvanic isolation between the individual channels. Solid state relays are used for multiplexing the analogue inputs. No isolation on analogue outputs. Wiring diagram UCN-B/xx Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /

30 Utility Outstation and Controller RTU32 Wiring diagram UCN-26IOA/xx V A C V Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /24.06

31 Utility Outstation and Controller RTU32 TECHNICAL DESCRIPTION General The RTU32 offers 2 main functions: A powerful stand-alone RTU with I/Os to perform embedded data processing, data control, data logging and monitoring. A networking communicator for collecting, managing and communicating data via protocols on different physical interfaces upwards and downwards in industrial applications. The RTU32 Outstation and Industrial Controller is based on an Industrial PC platform running WinCE operating system with all the well known embedded Microsoft environment facilities. A range of industrial power supplies is integrated to support industrial supply levels and functions such as UPS. The basic IPC includes a range of communication and other interfaces. The RTU32 provides additional interfaces like LocalBus for expansion I/O and integrated I/O via the internal PC104 interface. The RTU32 software is stored on a removable Flash. During start-up, the operating system and applications are moved to RAM where it is executed. System configuration settings are stored on the Flash. Retained variables are stored on flash when required. WinCE is the RTU32 operating system. Integrated I/O and LocalBus for external I/O connectivity are controlled in an implemented I/O database. A STRATON SoftPLC VM (Virtual Machine) is ported to the WinCE realtime task. This enables the STRATON SoftPLC runtime application program to be executed in the RTU32. Using the Ethernet network for primary communication provides all the advantages of existing TCP/IP networking communication facilities (FTP, HTTP etc). Fast, reliable and secure communication are the main features and all networking components (software, routers, switches, etc.) are available. In addition, serial ports for interfacing to application specific protocols (e.g. Modbus, Fieldbus, utility protocols, network management and traffic proprietary protocols etc.) are available. The STRATON Workbench is used for configuration protocols, programming and debugging. It supports several tools for multi-program handling and documentation. It is also a powerful tool for complete system design and programming, providing unique functions for event based communication. The Global Binding Editor makes it possible to publish and subscribe variables in a large network with minimum communication load. The events are time stamped and can also be used directly in ZenOn SCADA HMI applications. Programming, debugging and upload and download of application programs can be done remotely via Ethernet or RS232. The basic drivers and protocols available for the RTU32 are: I/O drivers for integrated I/O and I/O Expansion. ModbusRTU Master and Slave. ModbusTCP Client and Server. EN/IEC Master and Slave. EN/IEC Client and Server. SNMP Agent driver (optional). In addition, the RTU32 can run ZenOn CE-runtime application which expands the number of available protocols. I/O Drivers The RTU32 I/O can be accessed in 2 ways, either as boards (I/O is reported in sections as they are connected physically) or as profiles (each I/O is directly addressed). I/O status is reported in a function block. Fieldbus Configurator With the Fieldbus Configurator Tool in STRATON, the Modbus suite of protocols can be configured. It is also possible to publish or subscribe any variables in RTU32 networks or on other STRATON runtime platforms and ZenOn HMI platforms. Configuration RTU32 main settings, such as network settings, time settings and other basic configuration parameters, are configured via the RTU32 WebPages. In addition a number of configuration files in the WinCE file system are used for driver specific settings and are adjusted either from the editor provided in the Webpages or remotely via the RTU32 configuration tool. I/O s and Database Internal I/O and expansion I/O are managed in an independant database. The I/O database structure is designed as a multi-accessible database. The database runs in its own task providing fast and reliable I/O communication. The STRATON SoftPLC has drivers to access the database both at board level where the I/O is accessed in I/O sections, and in single level where each I/O can be accessed individually according to the specific application requirement. In addition, an API for WinCE provides access to the database from your own C++ program. It can even be used as gateway access to a STRATON application program. STRATON SoftPLC The STRATON programming tool fully supports EN/IEC61131 and is used for making SoftPLC programs in the RTU32. The application program kernel is implemented and runs in WinCE real-time task. STRATON offers complete SoftPLC functionality and supports all features needed in today s industrial environment. STRATON supports programming languages such as Structured Text, Function Block, Ladder, Instruction List and Sequential Function Chart. The STRATON SoftPLC supports cold restart, hot restart and on-line changes. EN/IEC /104 Utility protocols EN/IEC x provide full configuration flexibility of almost any inter-operability requirements. The protocol links are provided as a driver in STRATON and the application layer data and protocol structures are generated in Structure Text (ST). This gives full access to set up any Interrogation and ASDU required for the application. In addition, the protocol drivers support advanced features for gateway functions where, for example, information in monitor direction can be moved from one protocol interface to another without compromising the actual value and original time stamp. Also sharing data queue from more ports are possible. Data Logging A special data logging function block is available for logging event based or cyclical data to the flash file system. The data logging also supports functions for formatted log directly exportable to ZenOn HMI and SCADA software. Log files can be downloaded from the RTU32 via FTP. Modem Control / Dial-up / Dial-in Both dial-up and dial-in functions via a PSTN, ISDN or GSM modem connected to the serial port of the RTU32 are possible when using the STRATON modem function. It can be used for ModbusRTU and EN/ IEC60870 serial protocols. Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /

32 Utility Outstation and Controller RTU32 Real-Time / Real-Time Clock The WinCE real-time task is used for the application program execution. Time stamps and cyclic execution are also based on the WinCE realtime clock. Time stamps are reported in milliseconds. In order to achieve high time accuracy the clock has synchronisation option with SNTP and special clock slave and master function for synchronisation from RTU32 to RTU32. TECHNICAL DATA BASIC 32-BIT CPU SYSTEM CPU: AMD Geode GX1 300 MHz BIOS: AWARD 256KB Flash BIOS COM communication for NullModem, radio and LeasedLine modems The RTU32 has implemented extended nessesary data communication features for communication of ModbusRTU, serial EN/IEC etc. over serial modems and converters. The features cover detailed handshake control with timing of RTS and CTS. Power supply options The RTU32 can be delivered with some different built-in power supplies. Option for 24-48VDC and VAC is available. In addition the mains version can be delivered with an UPS for connecting a battery. If the main is disconnected the RTU32 will continue to run on the battery. Som internal I/O for mains alarm is provided. When the main comes back, the battery is charged and will be standby fully charged for fall back situations next time the mains is interupted. The power supply also provide an 12VDC output for used for I/O control. Other interfaces The RTU32 include also 2 USB port for future use such as Flash disc storage, WiFi, fast serial communication etc. A VGA port for connecting a monitor and the mouse/keyboard connection provide possibility for work with the RTU directly on the WinCE user interface. System chipset: I/O chip: System memory: SSD: Watchdog timer: Expansion: MIO: USB: Display chipset: Display memory: Resolution: CRT mode: LCD/Simultaneous mode: Geode GX1/CS5530A W83977F-A One 144-pin SODIMM socket supports up to 256 MB SDRAM. CompactFlash Type I/II socket support up to 512MB Reste/IRQx; 16 sec.~127 min. and 30 sec./ step. Internal PC104 interface. 2 x EIDE (Ultra DMA 33), 2 x FDD, 1 x LPT, 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x K/B & Mouse. 2 x USB 1.0 ports AMD GeodeTM GX1 with integrated 2D graphics engine. 1/2/4 MB frame buffer using system memory. (60Hz) (60Hz) VGA/LCD Interf.: PCI bus VGA/LCD interface. Support 9/12/ 18-bit TFT panels. Ethernet chipset: Dual Realtek RTL8139C PHYSICAL INTERFACES Dual Ethernet: 2 x RJ45 Ethernet interfaces, IEEE 802.3c 100Base-Tx Fast Ethernet compatible. COMS: USB: VGA/LCD: PS/2: I/O Expansion: 1 x RS232 and 1 x RS232/RS x USB 1.0 ports. PCI bus VGA/LCD interface Single interface for keyboard and PS/2 mouse. Twin interface cable included. RJ45 LocalBus interface for Brodersen I/O Expansion modules. See industial I/O section. Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /24.06

33 Utility Outstation and Controller RTU32 INDUSTRIAL I/O Expansion I/O: Integrated I/O: Expansion I/O is possible via the Brodersen I/O LocalBus system to all Brodersen I/O Expansion modules. Supports up to 32 I/O Expansion modules of any type. Scantime I/O default 100ms. Scantime in device driver is default set to 50ms but can be adjusted. Fast scantime/program execution in applications with low to medium CPU loads. 26IO board integrated supports; 16 Digital inputs 4 Relay outputs 4 Analogue inputs 2 Analogue outputs. Scantime better than 5ms for digital I/O for smaller applications. Resolution: 14 bit, V/0-20mA 0,4-2V/4-20mA Selection between these ranges can be done in STRATON. Impedance: Voltage: 500 kohm. Current: 100 Ohm. Absolute maximum ratings: Input voltage: Input current: Update time: Measuring accuracy: Better than 250 ms. ±40V DC. ±30mA DC. 25 C: ±0.2% ±6LSB (typically 0.05%±3LSB) C: ±0.3% ± 8LSB (typically 0.1%± 4LSB). INTEGRATED DIGITAL I/O Linearity: Better than ± 1LSB. Inputs: Input voltage activated: Input voltage deactivated: Input current: Input delay: 10-30V DC. Max. 3V DC. 12V DC: Typical 3mA. 24V DC: Typical 6mA. Typical 1ms. Temperature stability: Common mode voltage: Common mode rejection ratio: Better than ± 50ppm/ C (typical). Max. ±80V DC. Min. 60dB (typical 72dB). Isolation: Indicators: 1kV AC One LED for each digital input (red) indicating active input. Series mode rejection: Isolation: (input to input): 500V. Min. 30dB (50-120Hz) INTEGRATED RELAY OUTPUTS Relay outputs: Output voltage: Output current: Output delay: Lifetime (relay): Contact material: Isolation (coils-contacts): 4 potential free SPST-N/O contacts. Max. 240V AC. Max. 1A AC (resistive). Typical 5ms. Min operations at rated load. Gold overlay silver alloy. 2kV AC 50Hz 1 min (IEC255-5). 4kV 1,2/50micro s. / impulse withstand (IEC255-5). INTEGRATED ANALOGUE OUTPUT Outputs: Output ranges: 2 sourced analogue channels. Resolution: 14 bit, V 0-5V V V 0-20mA 4-20mA Selection between these ranges can be done in STRATON. Indicators: One LED for each output (yellow) indicating active output. Absolute maximum ratings: Output voltage: 13V DC. Output current: 25mA DC. INTEGRATED ANALOGUE INPUT Update time: Better than 100 ms. Inputs: Input configuration: Input measuring ranges: 4 multiplexed analogue channels with solid state multiplexer. Differential (+/ -), flying capacitor type. 0-10V 0-5V V V Accuracy: Linearity: Temperature stability: Isolation: 25 C: ±0.2% ±6LSB (typically 0.05%±3LSB) C: ±0.3% ± 8LSB (typically 0.1% ± 4LSB). Better than ± 1LSB. Better than ± 50ppm/ C (typical). (input to input): No isolation. Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /

34 Utility Outstation and Controller RTU32 SOFTWARE CODE SWITCH/ADDRESS SELECTOR Operating system: EN/IEC61131 SoftPLC: WinCE 5.0.NET. Open platform with possibility for developing and running customer application. STRATON SoftPLC VM Embedded. ON ON OFF Standard drivers: STRATON binding, ModbusRTU, ModbusTCP, EN/IEC /104. Optional drivers: SNMP Agent driver Via ZenOn several additional drivers. Application I/O POWER SUPPLY Supply Voltage versions: Power consumption: Isolation: 24-48VDC (20-60VDC) VAC (90-265VAC) VAC (90-265VAC) with UPS and battery charger 12VDC. Max. 40W - depenable of configuration. Power supply to electronics: 3750V Reserved for STRATON run modes: - SoftLogic stopped - Run / cold restart - Run / hot restart The DIL switches can be read from the STRATON application program and can here be used for simple end user configuration. Note: The STRATON runtime modes are not yet implemented. Can until now only be managed from the STRATON workbench and the RTU32.INI config file. GENERAL Indicators (LEDS): Power (green): System (green): Run (green): I/O (green): Com x (yellow): Ambient temperature: EMC: Protection: Indicating power ON. Indicate system status. Indicate SoftPLC program status. Indicate status of integrated and expansion I/O. Indicate Rx/Tx activity on the specific com port C. EN /EN IP20. CIRCUIT CONFIGURATION (DIGITAL) Input Mounting: Housing: Dimensions: HxWxD: 35 mm DIN-rail, EN Black aluminium housing. 94(+connectors)x189x101 mm. Output (PNP) Brodersen Controls A/S * Industrivej 3 * DK-4000 Roskilde * Denmark * Tel (+45) * Fax (+45) /24.06

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

PowerLogic EGX300. Integrated web-server

PowerLogic EGX300. Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated web-server PowerLogic EGX300 Integrated gateway-server Ingen installasjon av programvare! Bruk ditt eksisterende Ethernet for tilgang til elektriske måledata Vis data med bare

Detaljer

SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS

SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS SPIRIT OF INNOVATION NY PLATTFORM FOR INFORMASJONSSTØTTE PÅ BRO RUNE VOLDEN ULSTEIN POWER & CONTROL AS UPC PRODUCT COM Bridge Power & Drives IAS BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT

Detaljer

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier.

Prosjekt oppgaven var en ide av Valdemar Finanger, en effekttest av batterier. Sammendrag Denne rapporten er et forprosjekt til hovedprosjekt nr.ee0705 gitt av Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Valdemar Finanger. Prosjektets oppgave er å konstruere og videreutvikle en mikrokontrollerstyrt

Detaljer

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN

BMXART0814 ( ) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Produktdatablad Karakteristikk BMXART0814 (45 461 79) M340 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN Alternativer Analog/digital conversion Oppløsning analog inngang Inngangsimpedans Permitted overload on inputs Common

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

OTB1E0DM9LP ( ) OTB EThernet, 12inn/6+2ut,skru

OTB1E0DM9LP ( ) OTB EThernet, 12inn/6+2ut,skru Produktdatablad Karakteristikk OTB1E0DM9LP (45 014 91) OTB EThernet, 12inn/6+2ut,skru Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Modicon OTB I/O distributed module Integrert tilkoblingstype

Detaljer

TM3TM3 ( ) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut

TM3TM3 ( ) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut Produktdatablad Karakteristikk TM3TM3 (45 016 57) Modul TM3-2 temp inn, 1 analog ut Alternativer Oppløsning analog inngang Tillatt kontinuerlig overlast Input impedance Oppløsning analog utgang LSB verdi

Detaljer

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger

TM3TI4 ( ) Modul TM3-4 temp,innganger Produktdatablad Karakteristikk TM3TI4 (45 016 53) Modul TM3-4 temp,innganger Alternativer Oppløsning analog inngang Tillatt kontinuerlig overlast Input impedance LSB verdi Omformingstid Sampling varighet

Detaljer

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås

DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås DEL 1 Setup BIOS Stian A. Johansen Terje Bratlie Espen Torås 1: Hva slags CPU? - intel pentium CPU 3.20GHz Tekniske egenskaper? CPU SPEED: 3.2 GHz Busspeed: 800 MHz Prosessor ID: 0F64 L2 cache size: 4

Detaljer

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit

STBART0200K ( ) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Produktdatablad Karakteristikk STBART0200K (45 033 32) STB kit 2 inn ana multitemp 16bit Alternativer Absolute maximum input Cold swapping Hot swapping fallback Fallback status Hovedkarakteristikk Produktspekter

Detaljer

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen

Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen Oversikt over I/O tilkoblinger og moduler på modellbyen (Dette er et vedlegg som tilhører Hoveddokumentet B014-106 HMI løsning med Wanderware 2014). Her er oversikt over alle modulene som er brukt på modellbyen.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT

Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Clock speed 3.20GHz Bus Speed 800MHz L2 Cache 4MB 2 Cores Ikke Hyperthreading 64 BIT 2. Hvor mye Internminne har den? 3. Hvor

Detaljer

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides.

SR2B201BD ( ) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Produktdatablad Karakteristikk SR2B201BD (45 023 06) Zelio Logic kompakt reléerstatter med/uten display. Antall I/O kan ikke utvides. Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio

Detaljer

Håkon Nilssen SAFETY

Håkon Nilssen SAFETY Håkon Nilssen SAFETY Restricted Siemens AG 2014 All rights reserved. siemens.com/answers SAFETY INTEGRATED Safety Integrated: Hva er det? S7 1500 PLS Safety Integrated Safety Integrated SAFETY Hvorfor

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI

TSXCTY2C ( ) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Produktdatablad Karakteristikk TSXCTY2C (45 007 86) Opp/ned teller 1 MHZ SSI Hovedkarakteristikk Produktspekter Modicon Premium Automation platform Produkt eller komponent type Measurement and counter

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt

Bacheloroppgave, E1009. Oppgradering av industrirobot. forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, E1009 Oppgradering av industrirobot forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for

Detaljer

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Fremtidige arbeidsmetoder og anvendelse av programvare Kategorier av simuleringer Internasjonale utviklingstrekk

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk

Forprosjekt. Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05. Jon Digernes Institutt/studieretning: Program for elektro og datateknikk HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Motorstyring Dato: 24.01.05 Project title: Gruppedeltakere: Sverre Hamre

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Tekniske data Hurtigveiledning

Tekniske data Hurtigveiledning Guide Start Quick 6.1 Mobile Windows Series PT32 V1.0 PT32 Tekniske data Hurtigveiledning 6.1 mobile Windows CPU Memory OS Wireless Spec PT32 Hardware option) 624MHz(806M PXA310 Marvell SDRAM 256M,FLASH

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS

Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS Filter-by-Do-it-yourself,-DIY-area-of-custom-use-Control-by-GPRS InstallationTypes: DIYInstallation, Areas_of_use: area_of_use_custom, otherproperty:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet

Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Selskap og Produkter Kontor i Stockholm, Oslo og København Lang erfaring fra produkt og sw. utvikling innenfor IT og Telecom segmentet Partnere har tidligere etablert selskapene Preseco og Netwise Selskapets

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10

Flowcharts and State-Machines. IEC Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams. G. Hovland /10 MAS113 Digital Control Day 2 Flowcharts and State-Machines MAS1 1 3 Dig it al Con t rol, Sem est er 1, 2 0 0 9. Pag e: 1 IEC 61131-3 Ladder Logic Statement Lists Function Block Diagrams G. Hovland - 2009/10

Detaljer

LAVA. Om LAVA prosjektet UNINETT96

LAVA. Om LAVA prosjektet UNINETT96 Om LAVA prosjektet UNINETT96 Tryggve Sørensen, Norsk Regnesentral 16. oktober 1996 LAVA Delivery of video over ATM Financed by Norwegian Research Council Part of HUGIN - NFRs broadband initiative Develop

Detaljer

SuperOffice hurtigstart guide

SuperOffice hurtigstart guide SuperOffice hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Innlednig... 2 Instalere SuperOffice konektor... 3 Steg 2 Database driver... 4 Steg 3 Database setting... 5 Steg 4

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620.

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT-0860-14 Digitale Display VERSJON : 10 DATO: 19.12.2014 Side 1 av 6 Bilag 3 Del 1 NT-0860-14 Digitale Display Innholdsfortegnelse Innhold 1 INFORMASJON

Detaljer

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2

Del1: Setup: BIOS. 2. Hvor mye Internminne har den? 3GB DDR2 Del1: Setup: BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. CPUen er en Intel Pentium D, og har følgende tekniske egenskaper: Clock-speed = 3GHz Bus-speed = 800MHz ID =

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere:

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Antall Sider/bilag: 17 / 8 Gruppedeltakere: HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Studieprogram for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjektrapport Oppgaves tittel: Interaktiv Robot Gitt dato: 07.09.2009 Innleveringsdato: 28.09.2009

Detaljer

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011

Litt mer om Arduino. Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 Litt mer om Arduino Roger Antonsen Sten Solli INF1510 31. januar 2011 ARDUINO Input (Data) Prosessering Output Arduino Man kan bruke de 3 elementene i varierende grad, og også kutte noen helt ut. Det finnes

Detaljer

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en.

Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Laboppgaver, GrIT - gruppe 9. Del 1 Setup - BIOS Oppgaver: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz Den har en dual core ( som betyr

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC

SR3B101BD ( ) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B101BD (45 023 28) Zelio 6/4 I/O relé m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V

RE ( ) Tidsrelé plugg multi V Produktdatablad Karakteristikk RE88867305 (41 726 84) Tidsrelé plugg multi 24-240V Alternativer Elektrisk tilkobling Kontaktmateriale [In] merkestrøm [Us] matespenning Voltage range Kapslingsmateriale

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

TM238LDD24DT ( ) M238 24VDC 14i/10u tr.

TM238LDD24DT ( ) M238 24VDC 14i/10u tr. Produktdatablad Karakteristikk TM238LDD24DT (45 076 89) M238 24VDC 14i/10u tr. Alternativer Diskrét inngangs logikk Antall felles porter Sensor power supply Garantert spenning = 1 Voltage state 0 guaranteed

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Brukers Arbeidsflate. Tjeneste Katalog. Hva vi leverer... Presentasjon Administrasjon Automatisering

Brukers Arbeidsflate. Tjeneste Katalog. Hva vi leverer... Presentasjon Administrasjon Automatisering Tjeneste Katalog Kunde Sluttbruker Hva vi leverer... Kjøkken IT Avdeling Presentasjon Administrasjon Automatisering Brukers Arbeidsflate Fast tidsramme Prosjektutfordringer + Fast budsjett Dårlig kvalitet

Detaljer

Ny generasjon PC-basert styring fra Siemens. SIMATIC S7-1500 Software Controller

Ny generasjon PC-basert styring fra Siemens. SIMATIC S7-1500 Software Controller Ny generasjon PC-basert styring fra Siemens SIMATIC S7-1500 Software Controller siemens.no/industri Software Controller - Hva er en software controller? - Hvordan skiller en software controller seg fra

Detaljer

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC

SR3B262BD ( ) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Produktdatablad Karakteristikk SR3B262BD (45 023 31) Zelio 16/10 I/O trns m/ur 24VDC Hovedkarakteristikk Produktspekter Produkt eller komponent type Zelio Logic Modular smart relay Alternativer Local display

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. Microsoft SQL 2005 Express. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon Microsoft SQL 2005 Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Installere Microsoft SQL 2005 Express...2

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge

Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Endringer i Windows endrer bransjen - hvilke muligheter gir det deg? Arne Hartmann Produktsjef Windows, Microsoft Norge Verden forandrer seg 2005 2013 Husker du Windows 8? Windows reimagined Metro aka

Detaljer

OT 250/ /700 P5

OT 250/ /700 P5 OT 250/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Outdoor Constant current LED drivers Bruksområder _ Gate- og bybelysning _ Industri _ Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I Produktfordeler _ Høyt overspenningsvern:

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014

Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 Kjenn din PC Marie Bjørn 2014 1.Hva slags prosessor har maskinen. Intel (R) Core (TM) i7-4500u CPU @ 1.80Ghz 2.40 GHz 2.Hvor mye minne har den. RAM: 8,00 GB (7,89 GB brukbar) 3.Prøv om du kan finne en

Detaljer

Bruksanvisning Unitronics Vision

Bruksanvisning Unitronics Vision Bruksanvisning Unitronics Vision Ole Einar Moe Innhold 1 Oppsett... 1 1.1 PLS... 1 1.2 Datamaskin... 2 1.3 Kommunikasjon... 2 2 Planlegging... 6 2.1 Digitale Inn/Ut ganger... 6 2.2 Analoge Inn/Ut ganger...

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

TM238LFDC24DT ( ) M238 24VDC 14i/10u tr, CAN

TM238LFDC24DT ( ) M238 24VDC 14i/10u tr, CAN Produktdatablad Karakteristikk TM238LFDC24DT (45 076 90) M238 24VDC 14i/10u tr, CAN Alternativer Diskrét inngangs logikk Antall felles porter Sensor power supply Garantert spenning = 1 Voltage state 0

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM. Toukersrapport TR 1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Institutt for elektroteknikk 7004 TRONDHEIM Toukersrapport TR 1 Prosjektnummer: 2005/81 Prosjekttittel: Kraftverksimulator Uke: 4 og 5 Periode: 25.08.05

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar

PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar PDM i Elektronikkbransjen DNUs Sommerseminar Johannes Storvik Teknologiansvarlig Technia AS 1 Innhold PDM - hva og hvorfor Kundeeksempler ECAD Integrasjon Navngiving og revisjonslogikk Veien videre: fra

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

E1000. Operatørpaneler. Møt framtiden med intuitiv HMI

E1000. Operatørpaneler. Møt framtiden med intuitiv HMI E1000 Operatørpaneler Møt framtiden med intuitiv HMI E1000-serien høyytelses HMI for alle bransjer Kan teknikk være både robust og elegant på en gang? I E1000-seriens operatørpaneler møtes akkurat disse

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer