kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet"

Transkript

1 kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

2 Innholdsfortegnelse Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 11 Generalforsamling Frukt og mat 11 Produksjon 12 Tjenester 13 Styret 5. Sammendrag av virksomheten 14 Statistikk Adm.dir. 6. Generelt om selskapet 19 Samarbeidsforum for NAV og Prima AS 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Ledergruppe Sykefravær 20 Arbeidsmiljøutvalg 20 Likestilling 20 Prosjekt og Utvikling Fordeling mellom kjønn 21 Diskriminering Økonomi 21 Regnskapsåret 21 Kurs Praktisk opplæring Formidling Senter for Arbeid og Helse Risikofaktorer 21 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene 23 Samfunnsregnskap 23 Resultatdisponering 24 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 24 Fremtidsutsikter 24 Balanse Resultatregnskap Kontantstrøm Noter til regnskapet Revisjonsberetning

3 1. Presentasjon av Prima AS Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mer innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet. Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 9 arbeidsmarkedstiltak og ca. 400 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2010 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører Utviklende Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Wenche Lehn Harry Hauge, Mekanisk avdeling Christine Tystad, Kongsvegen barnehage 4 5

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har i 2010 bestått av: Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Einar Arvid Lehn, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Egil Sneeggen, representant fra de ansatte Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Anne-Sophie Hunstad, styreleder Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Prosjekt og utvikling Enheten har ansvaret for å følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2010 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring samt det videre arbeide med prosjektet Ny jobb som er i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 3. Arbeidsmarkedstiltakene Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 16. juni Styret har i perioden avholdt åtte styremøter og behandlet 39 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personal - arbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid Arbeidsrettet rehabilitering (frem til sommeren 2010). I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om fem kommunale VTA-plasser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifisering. Vi forvaltet tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering frem til sommeren Da ble disse igjen lagt ut på anbudsrunde og vi vant Avklaring for en ny periode sammen med KI Kompetanse AS. Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter: Senter for arbeid og helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Senter for arbeid og helse Terje Indset og Eskild Høyem Første halvår 2010 forvaltet Senter for arbeid og helse tiltakene Avklaring og Arbeidsrettede rehabilitering i Trondheim, Melhus og Malvik. Dette var i samarbeide med KI-Kompetanse AS og Fretex AS. Enheten ble opprettet i 2009 for å kunne tilfredsstille de nye målgruppene i tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering. Etter ny anbudsrunde sommeren 2010 hvor vi vant Avklaring, men i et mye mindre omfang, ble lokalene til Senter for arbeid og helse avviklet og Avklaringstiltaket organisasjonsmessig flyttet inn under Kurs. 6 7

5 Kurs Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede NKI-kurs. Vi er også medlem av Læringsnettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg på ulike kurs. Leder for enheten og kontaktperson er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2010 hatt fem ekstra plasser i første halvår. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tiby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2010 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent og markedsføring. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2010 har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil 3 år. Tilrettelagt Arbeid og Arbeidstrening Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved utgangen av året har Prima 20 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Ved utgangen av året har Prima syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Ny jobb 1. mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er tre år og finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA -deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Prosjektet har hatt en del samarbeid med ulike videregående skoler. NAV har hatt sterke signaler om at det er positivt om vi får til et slik samarbeid som gjør at vi kan formidle aktuelle i målgruppen direkte fra vgs til varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Dette er en del av det som har skjedd så langt: Prosjektleder har deltatt sammen med representant fra Trondheim kommune på møte med lærere fra ulike videregående skoler som jobber med elever i målgruppen for dagsenter / VTA. Her ble prosjektet presentert, og flere har i ettertid tatt kontakt med prosjektleder. Har hatt samarbeid med Tiller vgs. Her har vi kontakt med en fast lærer. Har hatt elever fra Tiller inn i VTAO (Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift) hvor den ene hadde praksis ved transporten i Prima først, for så direkte ut i ordinær stilling. Den andre er i dag i praksis ved fruktavdelingen i Prima 1 dag i uken parallelt med skole. Har tett samarbeid med Malvik vgs. Tre elever har i dag praksis en dag i uken ved kantiner i Prima parallelt med skole hvor målet er at prosjektleder/veileder skal bli kjent med disse, for å vurdere mulighetene til VTAO ved skoleslutt, eventuelt komme med anbefalinger til andre aktive løsninger. Dette ble sett på som et prøveprosjekt for å vurdere slikt samarbeid, og skaffe erfaring. 8 9

6 Prosjektleder har vært på besøk / befaring ved Strinda vgs og hatt dialog med aktuelle elever og deres lærere der. De har også vært på besøk /omvisning hos Prima. Prosjektleder vil komme med anbefalinger om direkte innsøk til VTAO eller andre aktive løsninger. Styringsgruppa i prosjektet er fornøyd med resultatet og jobbingen, men ser at det er en utfordring i de sakene hvor deltakere har kommet over i jobb, skal avsluttes fra prosjektet. Deltakerne krever ofte en del oppfølging utover dette. I praksis er det NAV som overtar oppfølgingen og ansvar, men vi ser ofte at de ikke har ressurser til dette. Det fører til at prosjektleder jobber med mange over lengre tid, utover det å følge opp i en prøveperiode og få til faste arbeidskontrakter. Vi ser en tendens til at flere og flere deltakere kommer inn i prosjektet ved at NAV tar direkte kontakt med prosjektleder. Det betyr i praksis at vi jobber med flere enn deltakere som kommer fra Prima eller fra kommunale tilbud. Prosjektleder deltar også på samtaler med deltakere som søkes inn til VTA i Prima for å vurdere om de er egnet til å gå rett ut i VTAO. Status Aktive i prosjektet er 22 personer pr Antall nye stillinger i året 2010 er 8 stk Antall som har sluttet i jobben VTAO i året 2010 er 7 personer Antall som fikk fast stilling i året 2010 er 16 stk personer Kontakt med antall bedrifter i året 2010 er 15 bedrifter Kontakt med antall bedrifter siden prosjektets oppstart er 60 bedrifter Antall rekruttert inn fra Prima as siden prosjektets oppstart er 18 stk personer Antall rekruttert inn fra dagtilbud siden prosjektets oppstart er 15 stk personer Totalt har 35 personer fått tilbud om en VTAO stilling siden prosjektets oppstart 1. mars Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder, kafè/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for denne avdelingen er Arve Brennevann og kan kontaktes på e-post: Kafè og kantiner Prima driver kafèer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kafèer og kantiner ca personer daglig. En av våre kafèer er ved Zion sykehjem og de har i 2010 levert 1000 måltider til asylmottaket på Persaunet. Leder for enheten er Terje Indset og kan kontaktes på e-post: Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2010 har avdelingen levert ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Desember 2009 overtok vi driften av Skistua i Bymarka. Den drives som kafè for markabrukere og et attraktivt tilbud til kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafègjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat. Åpningstiden for kafèen er hver dag fra kl Skistua kan kontaktes på e-post: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kafèer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Av større arrangement som er utført i 2010 kan nevnes: - Bespisning av deltakere og funksjonærer under O-VM. - Levering av VIP-mat på Kiss og a-ha konsert på Lerkendal. - Levering av mat til Olavsfestdagene. - Julebordsarrangement for flere større bedrifter i Trondheim for inntil 500 personer. Lerkendal I sesongen 2010 har vi levert mat til Adidas VIP-tribunen som har mellom personer til bespisning på hver kamp. Nytt i 2010 er oppstart av Familierestauranten på Rema-tribunen i samarbeid med Rosenborg, samt drift av 5 kiosker på Rematribunen. Familierestauranten har servert taco-buffet og antall gjester har variert fra 70 og opptil 400 gjester på kampdag. Espen Rønning og Tommy Nilssen på Prima Catering 10 11

7 Prima produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møbler, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, stopping av møbler og enklere sømarbeide på møbler og klær. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen lagerhold, pakking og sending av varer, ulike monteringsarbeider, etikettering, plasting av kalendere og produksjon av ledninger både manuelt og maskinelt. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet ulike typer monteringsarbeide, pakking, sliping, pussing, lodding, boring, dreiing, sandblåsing, sveising og vaktmesteroppgaver for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Rammebutikken Butikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter ønsket behov og mål. Av arbeidsoppgaver tilbyr avdelingen kapping av lister, skjæring av glass og passepartout, kundebehandling og innramming av bilder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hyttekjøkken Avdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen tilbyr varierte arbeids oppgaver innen trearbeide og overflatebehanding, pakking av varer, lakkering, fresing, boring, saging og sammenmontering av kjøkkenskap. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 64 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en Reva el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåførabeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Prima har høsten 2010 startet dekkhotell på Heimdal. Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Prima hyttekjøkken levert til en av våre kunder Hans-Jørgen Eriksen på Prima dekk og service 12 13

8 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen På grunn av at vi avsluttet tiltakene ved Senter for arbeid og helse, samt at NAV reduserte antallet tiltaksplasser for våre skjermede tiltak ble det nødvendig med noen permitteringer og nedbemanning av ansatte, slik at vi ved utgangen av året har en personalstab på 90 personer. Personalstaben Sluttet med alderspensjon 2 Sluttet med AFP 1 Sluttet grunnet flytting 2 Sluttet grunnet bytte av jobb 4 Midlertidig ansatte/vikarer 10 Sluttet pga. sykdom 1 Sluttet pga. andre forhold 1 Totalt sluttet 21 Nye faste ansatte innen praksisområdene 4 Ny fast ansatt veileder 1 Ny fast ansatt kvalitetsmedarbeider 1 Nye midlertidige ansatte/vikarer 5 Totalt begynt 11 Ved utlysning av nye stillinger opplever vi stor innsøking, samt at vi mottar henvendelser fra personer i løpet av året som ønsker å arbeide i selskapet, noe vi synes er meget positivt. Elisabeth Bævre og Jannicke Næss Det er i november 2010 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte i personalstaben i samarbeid med Din bedrifts helse tjeneste. Det viser at det er høy trivsel blant personalet. Jannicke Hegge og Magnus Kverneberg Kompetanse Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. Av kompetansehevings tiltak som er gjennomført i 2010 kan nevnes at grupper og/eller enkelte av ansatte har gjennomført studie i veiledningspedagogikk, arbeidspsykologi, pedagogisk veiledning og tre personer har tatt mesterbrev innen sine fagområder. Lærebedrift Selskapet har i 2010 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er nå godkjent lærebedrift innen 13 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget. Oversikt pr Fag Lærlinger i kvalifisering Ordinære lærlinger Bestått fagprøve 2010 Barne og ungdomsarbeider 1 Bygginnredning/møbelsnekker 1 Institusjons- og restaurantkokk 4 1 Sum I tillegg har vi en lærling i Kvalifiseringstiltaket som er hos ekstern arbeidsgiver for å ta fagbrev innen tømrerfaget. Equass I forbindelse med sertifiseringen i oktober 2009, ble flere nye prosedyrer og rutiner implementert i Prima. Det er alltid spenning knyttet til endringer i forbindelse med omlegging av måter man arbeider på har vært et slags prøveår for å se hvordan disse endringene har fungert i praksis. Etter en evaluering av 2010 mener vi at de sentrale punktene i EQUASS prinsippene er godt ivaretatt. I prinsippet kontinuerlig forbedring er det et krav at vi skal gjennomføre to forbedringsprosjekt årlig har forbedringsprosjektene vært: Sammenslåing av de to produksjonsenhetene i pakk- og monteringsavdelingen, som begge nå er lokalisert i Idrettsveien 2 Forbedring av metode og rutine for måling av brukertilfredshet gjennom spørreskjema som deltakere fyller ut etter å ha vært hos Prima. I prosjektet inngår også rutiner for evaluering av disse opplysningene, samt hvordan resultatet fra målingen skal benyttes Videre et det etablert et forenklet avvikssystem, som skal bidra til også å fange opp uønskede forhold som måtte oppstå i bedriften. Systemet vil gjøre oss i stand til å dokumentere hvilke områder som må forbedres, slik at vi kan sette inn ressurser der behovet er størst. Tiltakene Vi har i 2010 avviklet tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring etter oppsigelse fra NAV. Disse tiltakene utgjorde til sammen 255 deltakere og var fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Tiltakene var i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Vi har i løpet av 2010 levert anbud på flere ulike tiltak og kurs i regi av NAV og vunnet to. Det ene er Avklaring i samarbeid med KI Kompetanse, og det utgjør 40 deltakere fordelt på Heimdal og Lade. Det andre anbudet som vi vant var Oppfølging hvor vi ble C-leverandør, og det utgjør 30 deltakere. Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2010 innen frukt og mat startet en ny kantine på Norges Kreative Fagskole som betjener ca 500 kunder daglig. Vi har også kommet godt i gang med driften av Skistua hvor vi har åpen kafe hver dag fra , men den største aktiviteten er ved gjennomføring av møter, kurs og selskaper. Vi har i 2010 avviklet driften av kantinen ved Nokas, Tollbua og Maskinagentur. Bakgrunnen for dette er at større kantineenheter gir flere og mer varierte arbeidsoppgaver og gir da bedre arenaer for avklaring, arbeidspraksis og opplæring. Innen våre øvrige praksisområder så har vi startet med dekkhotell hvor Trondheim kommune er en av våre oppdragsgivere. Dette oppdraget er lokalisert sammen med vår transport avdeling og gir nå også flere og mer varierte arbeidsoppgaver innen bilpleie, logistikk og kundebehandling

9 Statistikk 2010 I 2010 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år. Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. mnd AB Avklaring i skjermet virksomhet Kvalifisering 10 9 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS Vilje Viser Vei APS Vilje Viser Vei AB Psykiatriplasser Trondheim kommune 5 5 VTA Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Kurs: Fra vår kursavdeling ble det skrevet ut 7 personer. Av disse har 2 gått til jobb, 3 til Oppfølging, 1 til AB og 1 til videre utdanning. Tilrettelagt arbeid: Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år. Ellen Piene VTA: Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 109 personer inne pr , fordelt på 57 kvinner og 52 menn. Gjennomsnittlig alder var 40 år. Inntak 2010: 12 personer Sluttet 2010: 19 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 85 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt 14 APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering 55 Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS *I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og vi C-leverandør **I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse ***Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 90 personer i personalstaben er inkl en ordinær lærling og en deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd. Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2010 Antall formidlet ut i jobb i 2010 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering* Individuell oppfølging % Oppfølging % Totalt % *4 avsluttet, én av medisinske årsaker og tre til andre aktive tiltak I henhold til statistikk utarbeidet av Attføringsbedriftene i NHO Service for perioden mai til desember 2010 så er formidlingsprosenten i bransjen totalt på 41 % for tiltaket Arbeid med bistand og 33,5 % for tiltaket Kvalifisering

10 Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kval. AB AB VVV IO Oppf. Sum Ordinær jobb* Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt 1 1 Fast jobb i tiltaket VTA 1 1 Utdanning 3 3 Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet etter eget ønske eller flyttet Medisinsk rehabilitering Generelt om selskapet Samarbeidsforum for NAV og Prima AS Berit Engum, representant fra NAV Heimdal Ingunn Asla, representant fra NAV Heimdal Elin Bjørnrem, representant fra NAV Heimdal Cecilie Skarsvåg, tiltaksleder fra Prima AS Linda G. Baadsvik, tiltaksleder fra Prima AS Hege G. Nilsen, tiltaksleder fra Prima AS Andre fra NAV deltok etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling. Totalt *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Prosentvis av totalen 0 75 % 50 % 80 % 88 % 78 % Statistikk om alder, kjønn og snitt i tiltakene for de som har sluttet i 2010 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket APS mnd APS VVV mnd AB mnd AB VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd Totalt Tilfredshetsundersøkelse Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og siste gang var høsten Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og det er i deltakere som har besvart denne. Her sier 77 % at de er fornøyde med perioden i Prima og 60 % mener at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeide. 95 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima. Alle tilfredsundersøkelser er anonyme. Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: Stoppmøbel-industri Trebearbeidings-industri Transport Kontorbedrift Catering Kantine Mekanisk verksted Barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. CO2 utslipp 2010 Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Antall Utslipp CO2 Bensinkjøretøy liter 8,04 Dieselkjøretøy liter 59,82 Flyreiser 130 timer 9,83 Elektrisitetsforbruk KWh 213,11 Sum tonn CO2 utslipp 290,80 Estimert kostnad for klimakvoter Kr ,65 Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle verneområder har levert respektive verne- og EL-rapporter. Vi arbeider i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2010 = 7 (Norm < 30). I dette ligger 4 stk mindre kutt og klemskader

11 Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 0,9 0,9 % Personalet - 1,4 % Deltakere - 0,6 % Langtidsfravær 4,8 % 5,3 % Personalet - 8,1 % Deltakere - 3,4 % Totalt sykefravær 5,7 % 6,2 % Personalet 6,6 % 9,5 % Deltakere - 4,0 % Internkontroll Alle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 representanter likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud, verneleder og representant fra DBH vært representert. Det er avholdt 4 møter og behandlet 16 saker. Eget ansettelsesutvalg er nedsatt med 2 representanter. AKAN-utvalget består av 2 representanter Klagesaker Antall registrerte eksterne klager: 0 Antall registrerte interne klager: 0 Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO2 utslipp på foregående side. Likestilling Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2010 er kvinneandelen redusert fra 2009, og dette skyldes at personalstaben er redusert på bakgrunn av avsluttede tiltak som Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Mens kvinneandelen i 2009 var på 54 % er den nå ved utgangen av 2010 på 49 %. Om man går inn på enkeltområder i virksomheten, ser man at fagområder som mekanisk verksted og avdeling hyttekjøkken ikke har noen kvinner, mens fagområder som møbeltapetsering ikke har noen menn. Dette er en utfordring, fordi kvinner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområde, og dette ser man tydelig ved utlysning av ledige stillinger. Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det ganske likt fordelt mellom kjønnene. Antallet langtidssykmeldte har en klar dominans av kvinner med ca 70 %. Fordeling mellom kjønn i Prima Den totale kvinneandelen for 2010 er på 48 % mot 54 % i Hele personalet 2010 Totalt Kvinner Menn Kvinneandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 21 personer som har avsluttet i 2010 er det 12 kvinner og 9 menn. Av 11 personer som har startet i 2010 er det 4 kvinner og 7 menn. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at de skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. 7. Økonomi Regnskapsåret De totale driftsinntektene var på kr ,- en økning på nær 7 millioner kroner, jf. tabell nedenfor. Bakgrunnen for denne økningen er at vi første halvår har hatt tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Dette har gitt ett årsoverskudd etter finans og ekstraordinære i 2010 på kr ,-. Bokførte avskrivninger i 2010 er på kr ,-. På bakgrunn av ovennevnte har selskapet en positiv selvfinansiering på kr ,-, hvorav vi har nedbetalt langsiktig gjeld med kr ,-. Selskapet har i 2010 foretatt investeringer på kr ,-. Selskapets egenkapital er ved utgangen av året på nær 30 millioner. Finansiell risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjennom positiv selvfinansiering. Ved likviditetsbehov i kommende år har selskapet muligheter for kassekreditt og eventuelt langsiktig lånefinansiering. Likviditetsbehovet vil komme på bakgrunn endret omsetning og investeringer. Endret omsetning innebærer at man i 2011 vil ha en større andel av produktsalg enn tjenestesalg. Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) i de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebærer økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2011, og dette er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden framover

12 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg inkl barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiserings tiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære * Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden Tjenestesalget er spesifisert i tabellen på tiltak henholdsvis til stat og kommune. Omsetningsøkningen i 2010 skyldes en økning i salg av produkter og tjenester. 56 % Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 31 %, og de 3 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 %, 6 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 2 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger: kr ,-. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,- 15 % 2 % 4 % 4 % 6 % 7 % 2 % 2 % 0 % 2 % 1 % VTA stat VTA kommune AB APS Avklaring skjermet Kvalifisering Tilrettelagt IO Arrbeidsrett rehab Avklaring Annet salg av plasser Produkt og tjenestesalg Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn et år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år

13 Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter Trondheim kommune, som er vår største eier, har tidligere utarbeidet eierskapsmelding. Trondheim kommune og Prima har i den forbindelse gjennomført møte om ny eierskapsmelding som skal vedtaes i bystyret Grunnlaget for velferden i landet vårt legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flest mulig får arbeide. Det gir økonomisk selvstendighet, fellesskap, livskvalitet og en mer rettferdig fordeling. Alle mennesker har en ressurs og vi har bruk for alle i arbeidslivet enten det er i ordinært arbeid eller i ulike arbeidstiltak. Derfor er vi stolte over at Prima også i 2010 har skapt vinnere som enten har fått arbeide eller som er i ferd med å sprenge egne grenser. Vi er blitt en stor og mangfoldig virksomhet. Vi må aldri miste hovedfokuset vårt som er å få våre deltakere ut i arbeide eller utdanning. Det er den viktigste jobben vi gjør og det er dette vi blir målt etter. Våre ulike praksisområder og samarbeid med lokalt næringsliv er viktige virkemidler i dette arbeide. Vi opptrer i en bransje der vi må leve med rammeforhold som endrer seg i takt med samfunnets behov. Dette er krevende både for Prima og for de deltakerne som vi skal betjene. Utfordringen fremover blir å etablere en organisasjon som er robust i forhold til behovsendringer, og at vi sikrer oss den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som Nav og staten etterspør. På dette området har Prima vært dyktig og vi er sikker på at vi sammen vil klare dette i tiden som kommer. Trondheim, 30. mai 2011 Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Styreleder Nestleder Styremedlem Balanse 2010 (Tall i hele tusen) Noter Eiendeler: Bygninger Tomter Transportmidler Maskiner, inventar o.l. 1, Sum anleggsmidler Lager av råvarer Lager av varer i arbeid og ferdigvarer Kundefordringer (Delkrederavs. 250 ) Andre kortsiktige fordringer Kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital: Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50 ) Opparbeidet egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig lån Sum langsiktig gjeld Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Leverandører Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Fylkesskattesjefen Ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 30. mai 2011 Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Bodil Krokan Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Styreleder Nestleder Styremedlem Kjell Grønning Styremedlem Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Bodil Krokan Styremedlem Styremedlem Styremedle Kjell Grønning Styremedlem Atle M. Angvik Adm.dir. Atle M. Angvik Adm.dir

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling 2014 Årsberetning Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling Innholdsfortegnelse 1. FREMTIDSUTSIKTER 5 2. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIER 6 Virksomhetskart 7 3. STYRE OG ADMINISTRASJON 9 4. om prima 10 5. ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer