Nr. 1. Januar Tema: Foreldremedvirkning til elevenes beste side 4-8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1. Januar 2006 www.nslf.no. Tema: Foreldremedvirkning til elevenes beste side 4-8"

Transkript

1 Nr. 1 Januar Tema: Foreldremedvirkning til elevenes beste side 4-8

2 Skolebiblioteket også! Bildet er benyttet med tillatelse fra Notodden Blues Festival, foto Terje Løchen Notodden, byen som blant annet er kjent som Eurpas blueshovedstad Stadig flere kommuner velger å la skolebibliotekene få tilgang til samme programløsning som folkebiblioteket. Det er nå over 500 skolebibliotek som har valgt Bibliofil. Vi gratulerer Notodden kommune som høsten 2005 satte i gang med 11 skoler samtidig. Andre kommuner har valgt å starte med et skolebibliotek av gangen. Den enkelte kommune velger selv hvordan installeringen skal gjennomføres. Vi konverterer data fra skolenes gamle løsning over i Bibliofil, og tilbyr opplæring på stedet, hvis det er ønskelig. Kontakt oss for tilbud! levert av Bibliotek-Systemer AS. Postboks 2093, 3255 Larvik Telefon: Telefaks: Internett: E-post:

3 Skole LEDEREN INNHOLD 4 Redaktørens tastetrykk 4 SOS Sammen om skolen 6 Dialog og foreldremedvirkning 8 Ressursfokus eller mangelfokus? 9 Fafo-undersøkelse om arbeidstidsavtalen 10 Foran tariffoppgjøret På forbundslederens kontor 13 Forum for fremragende rektorer 16 Matte-magisk? 18 Vi jakter på mulighetene! 21 Skolelederens pensjonspoeng 22 Bokmelding: Fredsundervisning 23 Hvem er hvem? Forsidefoto: På forsida er det bilde av Anneli Gåsvand Heglum og Emmely Haugness Monrad fra Markaplassen skole i Trondheim. (Foto: Tormod Smedstad) Godt nytt år! Først av alt ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år! Inngang til 2006 markerte noe helt nytt for meg i år i og med at en ny Landsmøteperiode har startet. Jeg er i skrivende stund i gang med min andre arbeidsuke i forbundslederstolen. Innkalling til det første styremøtet med nytt sentralstyre er sendt ut. Dagene etter Landsmøtet har vært hektiske for meg. Avslutning av mange års rektorvirksomhet i Skien grunnskole parallelt med oppdatering i forhold til mitt nye verv som forbundsleder i Norsk Skolelederforbund, krever både tid og tankevirksomhet. De første dagene er da også nyttet til å få oversikt over hva som forventes av meg og det nye sentralstyret og hva vi må prioritere. Det har vært en behagelig opplevelse å bli bedre kjent med våre hjelpere i sekretariatet og nyte godt av deres kompetanse og erfaring. Vi vokser Gledelig har det også vært at vi i løpet av min første uke hilste medlem nr 1800 velkommen. I dagene etterpå har flere innmeldingsskjemaer i posten vist at enda flere har funnet veien til vårt forbund. Vi har de siste to årene satt i gang to omfattende vervekampanjer; for ledere i grunnskole inkludert SFO-ledere og for ledere i videregående opplæring. Kampanjen på grunnskoleområdet er avsluttet; kampanjen i videregående pågår for fullt. I disse dager får ledere i videregående opplæring, som ikke allerede er våre medlemmer, brev og ekstrautgave av Skolelederen i posten. Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen til vårt forbund og håper at vi skal kunne innfri forventningene dere har til forbundet! En hektisk og spennende vår Mange oppgaver står på dagsorden og spesielt viktige er vårens forhandlinger både i stat og kommune. Norsk Skolelederforbund er som del av YS med og utformer politikken generelt i YS både på kommunalt og statlig område. Men spesielt aktuelt for oss er naturligvis det som angår ledelse i skole- og oppvekstsektoren. Aktuelt akkurat nå er arbeid i forbindelse med vårens hovedavtaleforhandlinger i stat og kommune. Ikke mindre viktig er forberedelser til hovedtariffoppgjøret. I etterkant av oppgjøret våren 2004 nedsatte Riksmeklingsmannen to partssammensatte utvalg med følgende mandat: å utrede hvordan lønnssystemet for lærere bør være for å ivareta skolens behov for kompetanse og kvalitetsutvikling samtidig som skolen skal utvikles som en attraktiv arbeidsplass. gjennomgang av arbeidstidsavtalen og ny særavtale for undervisningspersonalet. Utvalgene legger i disse dager siste hånd på sluttrapportene. Fordi det etter all sannsynlighet ikke oppnås enighet om verken innretning av lønnssystem eller arbeidstid, vil dette bli del av hovedtariffoppgjøret til våren. Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Lakkegata 21, 0187 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Opplag 1. halvår 2004: 5550 eks ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: e-post: Utgivelsesplan 2006: nr materialfrist utgivelse

4 S.O.S Tre nyttige påminnelser I dette nummeret av Skolelederen er foreldremedvirkning og skole/hjemsamarbeid viet stor plass. Artiklene om dette temaet er fra en KS-konferanse på slutten av fjoråret som ble kalt Med læring på plakaten. KS sier i sin programerklæring for konferansen at de ønsker å bidra til at kommunene skal utvikle seg som aktive og attraktive utdanningsmyndigheter og skoleutviklere i samarbeid med andre aktører i skolen. Denne gang var det foreldremedvirkning som stod i fokus, og det var første gang KS arrangerte en nasjonal skolekonferanse sammen med Foreldreutvalget for grunnskolen. Med dette ønsket de å sette søkelys på helhetlig kvalitetsutvikling i skolen gjennom involvering og samarbeid. Gjesdal kommune har satset på dialogbasert kvalitetsutvikling i skolen. Alle aktører foreldre, elever, ansatte og politikere er med på å prioritere læringsstandarder gjennom en spesiell metodikk. Tekst: Tormod Smedstad, Foto: Øystein Nybøe Det er lett å bruke vikarierende argumentasjon for å slippe å opparbeide et nødvendig og godt samarbeid med foreldregruppa: de er ikke interesserte/har ikke tid, det er for tidkrevende, jeg kan for lite om hvordan jeg skal samarbeide, foreldre har ikke noe greie på undervisning/skole, foreldrene kommer så lett i forsvar osv. I tillegg er det lett for mange foreldre å overlate undervisning og skole til ekspertene. Jeg synes artiklene om dette temaet gir tre nyttige påminnelser. 1 Det går an å engasjere lokalsamfunnet, inkludert foreldrene, i skoleutvikling (jfr. S.O.S.-prosjektet i Gjesdal kommune). 2 Det er viktig å se alle foreldre som ressurspersoner for sine barn og unngå båstenkning om foreldregruppa (jfr. synspunkter fra FUG-leder Loveleen Brenna). 3 Det er svært viktig å prioritere tid til foreldresamarbeid også fordi foreldrene er en av de viktigste variabler for elevenes skoleprestasjoner (jfr. forsker Thomas Nordahl ). Metodikk Gjesdal kommune ønsket å få til en dialog og samarbeid mellom politikere, elever, foresatte og ansatte i skolen om kvalitets- Alternativ til mappevurdering er lappevurdering? Her stemmer man over forslagene ved å sette en gul lapp på de man liker best. Det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn, men barndommen er på mange måter outsourcet i og med at stadig mer tid brukes på skolen og på aktiviteter i tilknytning til skolen. Det er likevel ikke slik at institusjonene skal overta foreldre-ansvaret ingen tror vel heller at statsråden mener det men i en slik situasjon er man nødt til å etablere en god dialog. 4 Skolelederen 1-06

5 Sammen Om Skolen utvikling. Skolene ønsket å få fokus bort fra den negative tenkningen rundt stadige innstramninger i budsjettet og over på kvalitet og hva vi kan få til. De meldte seg på et nasjonalt prosjekt i regi av KS og dermed satt de i gang. Fase 1 var informasjon til alle aktører, og prosjektet var godt forankret i den politiske og administrative ledelsen. Det var derfor ordfører som skrev brev til alle hjemmene. Neste fase var aktørdialog etter en bestemt mal. Alle ansatte og elever skulle være med samt det politiske organ med ansvar for skolespørsmål. Det måtte foretas et utvalg blant foreldrene 15 % av de foresatte ved hver skole ble trukket ut ved loddtrekning til å delta. Metodikk i dialogmøte Dialogmøtet startet med en fellessamling der de orienterte om prosjektet og arbeidsmåtene de ville bruke. Deretter delte de deltakerne inn i grupper og valgte en gruppeleder og en tidtaker og utstyrte dem med et flipoverark. Det var et poeng at det skulle være tidsbegrensning og at alle i gruppa skulle slippe til. Alle skulle komme fram med momenter som de mente kjennetegnet kvalitet innen læring. Møtet skulle ende opp med 10 momenter som skulle fremme læring i skolene i Gjesdal. Momentene ble skrevet opp på flipoveren og etterpå presentert i fellessamling med ark fra alle gruppene. Her tok man en felles gjennomgang og fant felles punkter. Så komprimerte man punktene til et minimum dog slik at alle følte at deres synspunkt var dekket. Deretter var det tid for prioritering. Alle fikk tre gule lapper hver og skulle stemme ved å sette en gul lapp på det de mente var de tre viktigste punktene. Opptellingen viste hvilke momenter forsamlingen så på som de viktigste. De valgte så deltaker-representanter som skulle bringe disse momentene med seg til Skoleforum. Skoleforum og kommuneforum I Skoleforum samlet man aktør-representantene fra den enkelte skole som drøftet det som hadde kommet fram. Oppgaven var å samle seg om de ti høyest prioriterte kvalitetsstandarder med tanke på hva som fremmer læring. Neste steg var et møte mellom representantene fra alle skolene og politikerne. Den samme prosessen med prioritering av kjennetegn på læringskvalitet gjentok seg, og man stod igjen med ti overordnede kvalitetsstandarder for hva som skulle fremme læring i Gjesdal kommune. Ut i fra disse standardene ble det opp til kommunal leder for opplæring å utarbeide en overordnet kommunal strategiplan. Skolene må selvfølgelig ta utgangspunkt i denne når de skal utarbeide sine lokale strategiplaner og tiltaksplaner, og de blir fulgt opp fra overordnet nivå gjennom opplegg for evaluering og korrigering. Resultater Dette prosjektet har naturlig nok gitt aktørene økt eierforhold til skolen og fokus på kvaliteten i læringsprosessene. Kommunen har i fellesskap laget kjennetegn på en god skole, og det gir et godt grunnlag for å måle om skolene oppfyller kommunale målsettinger. Metodikken som er brukt har også blitt et verktøy for styrings- og brukerdialog. Den brukes nå også for å engasjere barn og unge i forhold til kommunepolitikken gjennom at de for eksempel må ta stilling til et forslag om tildeling av midler som vedrører skolen og nærmiljøet. Det kan også hende de blir bedt om å komme med forslag til tiltak som hindrer mobbing og prioritere tiltak som stimulerer til god læring. På et felles skole/kommunemøte velger skolen to elever som skal orientere kommunestyret om resultatet av slike prosesser og ellers gi dem et innblikk i hva som skjer på skolen. Her er alle forslagene notert på store ark. Skolelederen

6 Dialog og foreldremed Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn. Skolen kan ikke ta over dette. Men for å realisere dette ansvaret har foresatte og skole ikke noe valg: Det må et nært samarbeid til! Tekst og foto: Tormod Smedstad Dr. polit Thomas Nordahl holdt et interessant og tankevekkende foredrag på KSkonferanse om skole/hjem-samarbeid. Ulike nivå i samarbeid I følge organisasjonsteori er det tre nivåer på samarbeid: 1 Utveksling av informasjon begge parter gir informasjon (laveste nivå) 2 Dialog kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning 3 Medvirkning og medbestemmelse forstått som at det fattes felles forpliktende beslutning ved enighet. Det er liten tvil om at intensjonen i samarbeidet mellom hjem og skole er nivå 3. En kan likeledes dele inn forståelsen av samarbeid i tre nivåer: representativt samarbeid (for eksempel FAU), direkte samarbeid (om det enkelte barn) og kontaktløst samarbeid (eleven får regelmessig hjelp og støtte hjemme). De to sistnevnte nivåene er her viktigst. Foreldreansvar Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn. Skolen kan ikke ta over dette, men for å realisere dette ansvaret har foresatte og skole ikke noe valg: Det må et nært samarbeid til. I skolen foregår det både faglig og sosial læring, og den skal styrke den personlige utviklingen. Dette er et felles interesseområde for både foreldre og skole. Barn og unge tilbringer en stadig større del av sin oppvekst i skolen. Det har vært en radikal økning i timetall de siste tiår. Elevene får skolemat og fritidsaktiviteter foregår ofte på skolen. Skoler tilbyr leksehjelp også for å redusere virkningen av sosial reproduksjon. (Nordahl påpekte imidlertid at det kan diskuteres om dette er et godt tiltak, det kan synes som leksehjelp øker de sosiale forskjeller ved at ansvaret skyves over på andre.) Dette er nærmest en slags outsourcing av barndommen, men foreldre finner seg til rette med det. Det er svært viktig å drøfte ansvarsfordeling mellom hjem og skole og utvikle et sterkt samarbeid. Det er ikke så enkelt som å si at skolen tar fag og hjemmet tar oppdragelsen. Foreldrestøtte læringsmiljø Undersøkelser viser at det som foregår hjemme er viktig for det som skjer på skolen. Foreldre gir signaler om at skolen har betydning når de spør: Hvordan har du hatt det? Hva har du lært? En god relasjon til lærer og et positivt syn på skolen hos foreldrene er også med på å fremme et bedre læringsmiljlø. Men for all del: relasjonen mellom elev og lærer må ikke undervurderes! Etter Nordahls mening bør skolen formidle direkte til foreldrene: Hvordan er det lurt å være foreldre i norsk skole? Når en undersøker faktorer som påvirker læringsutbyttet, er det foreldrenes utdanningsnivå som har størst konsekvens. Men kvaliteten på samarbeidet mellom hjemmet og skolen og grad av foreldrestøtte er også betydelige faktorer. Det kan se ut til, i følge PISA-undersøkelsen, at foreldrene betyr minst like mye for læringsutbytte som undervisningen på skolen. Da er det lite rasjonelt å bruke uforholdsmessig mye tid på å forberede undervisningen og lite tid til foreldresamarbeid. Det blir utrolig viktig at foreldrene er med og at foreldre og skole står sammen. Generelle trekk ved samarbeidet Når det gjelder informasjon i forhold til skolefag, viser undersøkelser at foreldrene er godt fornøyd med samarbeid. Tre av Dr. polit Thomas Nordahl er forsker ved Høgskolen i Hedmark. fire foreldre oppgir imidlertid at de sjelden eller aldri drøfter eller er i dialog om forhold vedrørende opplæring og læringsmiljø. Ser en på nivået medvirkning, er det slik at fire av fem foreldre opplever liten eller ingen påvirkning på forhold som angår læringsmiljø eller opplæring. Situasjonen har vært slik lenge, og det er ingen signaler som tyder på at det er noe ønske om å endre dette. Undersøkelser viser også at halvparten av foreldrene er usikre på skolens forventninger til dem som foreldre i skolen. Og dette til tross for at foreldre er majoriteten i norsk skole! Sammenhenger Et godt foreldremiljø preges av at foreldrene er bedre informert og har en sterkere grad av dialog og medbestemmelse. De har kjennskap til skolens forventninger. Noen skoler har startet foreldreskoler. Det er obligatorisk for foreldrene å begynne på skolen sammen med barna. De har for eksempel tre timer over fire kvelder den første skoleuka. Et viktig tema blir å avklare forventninger. De skal også lære navnene på hverandre. Foreldres erfaring fra samarbeid Foreldre som oppgir at de har positive erfaringer med samarbeid, har som regel barn uten problemer i skolen og en god relasjon til læreren. Disse kommer til enighet med lærere og får slik realisert 6 Skolelederen 1-06

7 Tam Tam virkning der svarene finnes... kommunikativ makt. En slik enighet er en sterk påvirkende makt i forhold til barn. Foreldre som oppgir negative erfaringer med samarbeid er ofte de som har barn med problemer i skolen. Disse foreldrene blir informert, de blir sjelden hørt eller trodd og forholdet preges av mistillit. De opplever avmakt overfor en mektig institusjon. Foreldrene tør ikke si fra på skolen fordi det kan misbrukes. Det betyr ikke at disse foreldrene er ressurssvake: tvert imot, om en møter dem på hjemmebane vil en oppdage stå-på-mot og ressurser. Læreres erfaringer med samarbeid Mange lærer har gode erfaringer fra å samarbeide med foreldrene. De ser foreldrene som en støtte og en ressurs. Noen lærere har et ureflektert forhold til samarbeid eller et negativt forhold. De mener kanskje at foreldrene ikke har forutsetninger for å samarbeide eller mene noe om undervisningen. De sier kanskje at foreldrene ikke vil og bruker vikarierende argumentasjon. Dersom en ikke er innstilt på å samarbeide, vil en naturligvis ikke lykkes. Det finnes selvfølgelig lærere som foretar sosiale konstruksjoner og kategorisering av foreldrene. Forventningene om et fruktbart samarbeid er helt avgjørende for å lykkes. Betingelser for samarbeid Et samarbeid kan begynne med at man setter opp en målsetting om hvilke områder en skal samarbeide på og hva man skal samarbeide om. En må drøfte forståelsen av makt og avklare forventninger. Lærerutdanningen må ha foreldresamarbeid på programmet. Områder for samarbeid kan være regler på skolen, sosial utvikling, innhold og arbeidsmåter i undervisningen. En må også avklare nivået på samarbeidet i det enkelte tilfelle; - skal det være informasjon, dialog eller medvirkning? Konferansetimer Etter Nordahls mening bør minst halvparten av konferansetimene gjennomføres uten barn tilstede. De blir mer sannferdige da. Man kan ikke risikere å bli tolka negativt når barna hører det. Begge parter må være ærlige og sannferdige. Det kan være lurt å ha fokus på framtida, hvordan ønsker vi at situasjonen skal bli? Begge parter må stille spørsmål og dialogen bør være myndiggjørende. Foreldre skal gå ut fra skolen med tro på at de er betydningsfulle. Samtalene skal bidra til lyst og engasjement. Prinsipper ved konflikter Thomas Nordahl gikk kort innpå noen retningslinjer for hvordan konflikter og motsetninger bør håndteres. Det er viktig å lytte til foreldrene. Gå ikke i forsvarsposisjon og avvis ikke kritikk selv om den er urimelig. La fokus og vekt ligge på mulighet for enighet og endring. Det er ikke legitimt å bruke maktstrategier som å spille på skyldfølelse eller kollegialitet ( jeg har full tillit til mine lærere ). Unngå også å forskjønne situasjonen ved å si at det går mye bedre nå Mikromarc - best tilpasset skoler! Nysgjerrige og vitebegjærlige barn og ungdom fortjener det aller beste når de skal søke på informasjon om emner, forfattere eller spesifikke bøker. Mikromarc er både et avansert og brukervennlig biblioteksystem basert på Windows- og Internett. Raskt og enkelt finner man det man søker etter og læringen blir mer motiverende. Ikke så rart at over 900 skoler har valgt Mikromarc som sitt biblioteksystem. Bibliotekenes IT-senter AS Malerhaugvn.20 Pb Etterstad 0605 Oslo Tlf.: faks:

8 Ressursfokus eller mangelfokus? I samarbeidet mellom hjemmet og skolen må begge parter være likeverdige. Skolen må fokusere på hvilke ressurser de forskjellige hjem representerer i samarbeidet, påpeker leder i Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) Loveleen R. Brenna. Tekst og foto: Tormod Smedstad Brenna holdt innlegg på KS-konferansen Med læring på plakaten. Dialogen med hjemmene er viktig og det er et dårlig utgangspunkt for dialog dersom skolen i sin holdning tilkjennegir at det er feil eller mangler ved hjemmet. Skolen skal forholde seg til mangfold og flerkultur og spennvidden mellom alle elever. Det er verdt å merke seg at det også er store kulturforskjeller mellom mennesker med samme etniske bakgrunn, for eksempel nordmenn. Enten man har flyttet i landet eller til landet, bærer man med seg ulike livserfaringer og opplevelser. Muligheter i mangfold Brenna la vekt på at skolen må se muligheter i mangfold. Det er kulturforskjeller blant lærere også. Det felles mål er elevenes læring. Jo større spennvidde i mangfoldet, desto større behov for samarbeid. Foreldresamarbeid er forøvrig et tema som må prioriteres i lærerutdanningen. Hvilke holdninger møter skolen spennvidden i mangfoldet med? En god skoleleder må ha kompetanse for å bygge fellesskap, må ha ressursfokus og se muligheter. En god skoleleder må se foreldrene som støttespillere. Godt læringsmiljø I et godt læringsmiljø ser læreren barna og gir dem følelse av verdi. Det er et trygt miljø. Alle skal få muligheter til å utvikle sin sosiale og faglige kompetanse. Undervisning og tiltak skal tilpasses elevene. Foreldre har erfaring med sine barn som det er nyttig for skolen å lytte til slik at en kan gi enda bedre tilpasset opplæring. Båstenkning Det er vel liten tvil om at foreldre med høy utdanning og mange bøker i bokhylla oftest har høyere prestisje i møtet med skolen og dermed er med på å prege skolens møte med foreldrene. Dersom skolen kategoriserer andre foreldre som ressurssvake, vil dette påvirke følelsene og avgjøre kvaliteten på samarbeidet. Dette er en farlig båstenkning, sa Brenna. Hun ønsket å fjerne begrep som ressurssvake foreldre og la vekt på at skolen måtte gå ut i fra at alle foreldre var ressurser for sine barn. Skolen må bidra til å utløse disse ressursene! Utsagn som at vi kan ikke gjøre noe med resultatene, fordi vi har så ressurssvake elever/foreldre blir selvoppfyllende profetier. Det er vel heller slik at alle mennesker er sårbare, at alle er både ressurssvake og ressurssterke? De fleste kan være sårbare og ressurssvake i en fase? Det er viktig å se barnets emosjonelle situasjon i øyeblikket. Kommer ikke på foreldremøter Det er liten tvil om at foreldrenes holdning til skolen også er en del av bildet og kan være med på å hindre et godt samarbeid. Men det kan være mange Loveleen Rahel Brenna er leder av Foreldreutvalget for grunnskolen grunner til at foreldre ikke kommer på foreldremøter. Det kan for eksempel være at de har dårlige erfaringer fra egen skolegang, stor arbeidsbelastning, at man er i en sorgsituasjon eller har dårlig språklig kompetanse. Skolen må likevel anstrenge seg for å komme i kontakt med foreldrene og sørge for et tilpasset samarbeid. Det må legges til rette for dialog gjennom å etablere tillit. Kunnskap om hjemmene I noen hjem er det ikke kultur for å lese bøker, men en fortellertradisjon kan ha stor plass. Barn fra ulike hjem lagrer kunnskap på forskjellige måter. Et muntlig hjem er selvsagt ikke dårligere enn et skriftlig hjem, men kanskje en må vite noe om dette fordi det gir seg utslag i ulike læringsstiler? Det kan også være at hjemmet og skolen stiller ulike krav til barnet. Brenna nevnte et eksempel fra sin egen oppvekst der hun hjemme fikk beskjed om å senke blikket for å vise respekt og høflighet, mens hun på skolen fikk beskjed om at hun skulle se læreren i øynene. Det er forskjellige uttrykksformer for det samme og det kan det være fint å ha kunnskap om slik at det ikke skapes forvirring og lojalitetskonflikter. 8 Skolelederen 1-06

9 Fafo-undersøkelsen om lærernes arbeidstid: Rektorene fornøyde med den nye avtalen Vurderingene av den nye avtalen er gjennomgående positiv blant skoleeiere og rektorer som mener at det har blitt mer tid til samarbeid og at den har ført til mer kontakt mellom lærer og elev. Tekst og foto: Tormod Smedstad Samarbeid Rektorene mener arbeidstidsavtalen slik den praktiseres ved egen skole har gitt større rom for samarbeid mellom lærerne. De fleste lærerne i utvalget mener at avtalen ikke har ført til endring og at de samarbeider slik de har gjort tidligere. En tredjedel av lærerne viser til at avtalen har ført til mer samarbeid, men andelen av disse er lavere i videregående skole. Pedagogiske endringer Rektorene mener i større grad enn lærerne at avtalen har fremmet pedagogiske endringer. 60 % av denne gruppa mente at det nå hadde blitt lettere å gjennomføre slike endringer. Halvparten av lærerne mener at det ikke har skjedd pedagogiske endringer som følge av avtalen. På spørsmålet om avtalen har innfridd intensjonen om bedre tilpasset opplæring, er lærere og rektorer mer samstemte da de fleste mener at avtalen ikke har påvirket til noen endring. Økt elevkontakt Halvparten av rektorene mener at intensjonen om økt elevkontakt er innfridd med bakgrunn i avtalen. Blant de lærerne som oppgir økt elevkontakt, mener 60 % at den har sammenheng med avtalen. Flere lærere i videregående skole oppgir at økt elevkontakt skyldes andre forhold enn avtalen. Fysisk arbeidsmiljø Egnede arbeidsplasser er et vesentlig problem både i følge rektorene og lærerne. Lærerne mener at mangel på egnede arbeidsplasser og møterom gjør det vanskelig å gjennomføre avtalens intensjoner om økt tilstedeværelse og mer samarbeid. Arbeidsvilkår Mens rektorene mener at lærernes arbeidsvilkår og arbeidsbelastning er som tidligere, mener rundt halvparten av lærerne at de er dårligere. De aller fleste rektorene mener at avtalen har hatt betydning for å drive skoleutvikling og over halvparten mener at avtalen har bedret mulighetene til å utøve rektorrollen på en god måte. Halvparten mener også at avtalen bidrar til en større arbeidsbelastning for rektor. Kommentar fra NSLF Undersøkelsen ble gjort i en periode da avtalen var ny. En må ta i betraktning at endringsprosesser tar tid og at det kreves tilstrekkelig med ressurser og støtteapparat for å utøve god og tydelig ledelse i en slik prosess. God kompetanseutvikling og god oppfølging fra skoleeier er også viktige faktorer for å få til ønsket endring, sier Solveig Hvidsten Dahl i en kommentar. En skulle selvsagt ønske at flere lærere så positivt på avtalen, men halvparten mener nå tross alt at avtalen har forårsaket pedagogiske endringer. Vi kan i alle fall enes om at det bør legges bedre til rette for egnede arbeidsplasser! Kommentar fra KS I en kommentar til rapporten sier direktør i KS, Olav Ulleren, at arbeidstidsavtalen er ett av flere virkemidler for å utvikle skolen til den beste i verden og at dette er et vesentlig mål for begge parter. Skolen er en kunnskapsintensiv virksomhet og en lærende organisasjon, og dette krever at vilkårene må ligge til rette for møter mellom lærer elev og samhandling mellom kolleger. Selv om lærerne opplever situasjonen ulikt, viser rapporten at det har blitt flere kollektive aktiviteter. Lokale eksempler viser også at det er lyst og ønske til fleksible løsninger basert på lokale forhold. Ulleren understreket videre betydningen av god skoleledelse og aktive og kompetente skolemyndigheter. Han konkluderte med at undersøkelsen gav et nyansert bilde og at den pekte mot mer tilstedeværelse, kunnskapsdeling og samhandling. Kommentar fra Utdanningsforbundet Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, peker på at rapporten er en evaluering av avtalen som ble inngått i Hun tok utgangspunkt i at lærernes tidsbruk skal gi elevene best mulig undervisningstilbud. Etter hennes mening viste rapporten at avtalen hadde ført til en forverring i så måte. Lærerne jobber mer enn før og den totale arbeidsbelastningen har økt. Dette kommer ikke elevene til gode fordi mer av arbeidet går med til møter, rapportskriving og papirflytting lærere mener at avtalen ikke fungerer! Tilrettelegging av arbeidsplasser mangler, og de arbeidsrommene som finnes har for mange funksjoner slik at det for eksempel blir vanskelig å konsentrere seg om retting. Hjetland avsluttet med at hun ikke ønsket en skoleledelse som telte minutter. Undersøkelsen viser at det fungerer best der skoleledelsen er pragmatisk og romslig og ikke detaljstyrende. Og her er hun helt på linje med hva forbundslederen i Norsk Skolelederforbund mener. (kilde: Fafo-rapport om lærernes arbeidstid) Skolelederen

10 Foran tariffoppgjøret 2006 NSLF er en del av paraplyorganisasjonen YS. 22 ulike forbund er medlem av YS. I mange sammenhenger forhandler YS på våre vegne. I den forbindelse ville vi snakke med administrativ leder for kommunal sektor, Stein Gjerding. Han vil innta en sentral plass i forhandlingene med KS i forbindelse med tariffoppgjøret Forhandlinger som allerede er i gang hva gjelder Hovedavtalen. Intervju: Åsmund Johansen, foto: Tormod Smedstad Stein Gjerding, kan du innledningsvis rydde opp i begrepene hovedsammenslutning og forhandlingssammenslutning? YS er en hovedsammenslutning. YS-K (kommunal sektor) er en forhandlingssammenslutning og er part når forhandlingssammenslutning nevnes i avtaleverk. Alt er hjemlet i Hovedavtalen (HA) for kommunal sektor. Alle organisasjoner er parter iht HA (stor eller liten). Det fremgår av HA hvilke sammenhenger forhandlingssammenslutningene opptrer på vegne av organisasjonene. YS er kun en paraplyorganisasjon og ingen organisasjon for enkeltmedlemmer. Hva er så ditt ansvar i forbindelse med tarifforhandlinger? Jeg er sektoransvarlig i YS for YS-K og legger administrativt til rette for forhandlingene med KS. Hva gjør egentlig en sektoransvarlig i YS? Jeg har ansvar for mye annet enn tarifforhandlinger. NAVO-området er innenfor mitt område (sykehus, helse). Jeg arbeider mye med økonomiske spørsmål og pensjonsspørsmål. I tillegg har jeg i YS ansvar for kontakt og arbeid med ILO og WTO. Vi er i stor grad involvert i ILO. Her er arbeid med konvensjoner en viktig del. Vi ser at vi har et godt lovverk for arbeidstakerne i vårt land, så fokus blir i hovedsak på globale utfordringer. Hva med å engasjere seg i den norske arbeidskampen når du ser viktige globale utfordringer? Det gir et perspektiv på det en jobber med, og det virker faktisk som en berikelse og inspirasjon også på arbeidet her hjemme. Med den nye prisstrukturen i november 2005 innførte vi volumdifferensierte priser. Det har frem til nå kun vært gitt volumrabatt per bestilling. Fra januar 2006 bygger du opp volumrabatt gjennom hele året. Det vil si at når du til sammen har handlet 30 stk. SkolePC-er, betaler du den laveste prisen for hver PC du handler etter dette. Rabatten du har bygget opp gjelder SkolePC 1, 2 og 3 i hele PC 1: PIII MHz PC 2: PIII MHz PC 3: PIII 1,0 + GHz 1-9 stk Kr. 400 Kr. 750 Kr stk Kr. 350 Kr. 650 Kr stk Kr. 300 Kr. 550 Kr. 800 Alle priser er ekskl. mva. og fraktkostnader. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Utstyret er brukt. Det tas forbehold om trykkfeil.

11 Stein Gjerding er administrativ leder for kommunal sektor i YS. Han har tidligere vært ansatt i KFO og Kulturdepartementet. Hva er skjer nå? Forhandlingene om ny HA har pågått siden midten av november. Rett før jul tok partene pause i forhandlingene. Det vil bli sonderinger for å se om det er mulig å komme frem til en løsning. Dersom partene ikke blir enige om en ny HA, så blir forhandlingene om ny HA en del av tariffoppgjøret. Det fører til at tariffoppgjøret blir enda mer omfattende og komplisert. Gjennom YS representerer jo du og dine medarbeidere mange av de mindre organisasjonene. Hvordan kan disse organisasjonenes interesser ivaretas gjennom forhandlingene? Viktige krav for YS-K i disse forhandlingene er å bedre de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsforhold. Dette gjelder permisjonsrettigheter, ressurstilgang og klarere normer for samarbeid. Hovedavtalen er jo spillereglene. Det er HA som regulerer forhandlingssystemet, de tillitsvalgtes rettigheter og er avtalen som skal sikre de ansattes medbestemmelse gjennom de tillitsvalgte og respektive organisasjoner. Blir de små organisasjonene ivaretatt i regelverket? De små organisasjonene har fulle rettigheter etter HA. Det er viktig å ivareta samarbeidet med de andre YS-organisasjonene lokalt enten det foreligger avtale eller ikke. Mange kommuner har etablert kontaktmøte med rådmann og en representant fra hver forhandlingssammenslutning. En kan også henvende seg direkte til rådmann for å få en avklaring. Hvordan blir dine arbeidsvilkår våren 2006? Arbeidsoppgavene blir økende. Fra 15. mars til 1. juni blir det fullt kjør. Jeg husker med gru hovedoppgjøret i Da hadde jeg en fridag i løpet av to måneder og det var 17. mai! Jobben min er noe sesongbetont. Men en ser resultater, og da er det gøy. Hvordan ser det kommende tariffoppgjøret ut i ditt perspektiv? Det er veldig mye som blir skjøvet inn i oppgjøret En av de største utfordringene er skoleverket; herunder særavtaler og lønnsspørsmål. Hva kan du om skole? Jeg kjenner skoleverkets avtaler, men det er YS-K sine organisasjoner innenfor skoleverket (LY og NSLF) som vil ha størst innflytelse på hvilke krav som skal fremmes og hva vi skal legge vekt på i forhandlingene. Kjøttvekta i de sentrale forhandlingene? YS-K er liten i forhold til LO og UNIO. Men gode argumenter og konstruktive forslag motvirker kjøttvekta og gir oss større gjennomslag. På mange måter er YS-Ks rolle å være mer løsningsorientert enn de to store forhandlingssammenslutningene. (Vil du vite mer om YS? Se hjemmeside Parallell, USB 2.0 High Speed Arkskuff: 500 ark 1200x1200 dpi Hastighet s/h: 28 A4 s/min Kr ,- ekskl. mva. Fujitsu Siemens Scenic S2 i845d: Pentium 4 1.6GHz, 256MB RAM, 20GB HD, CD-spiller, FDD, lydkort, USB, 10/100Mbit NIC, installert Windows 2000 Professional, mus og tastatur. Pris pr. stk ,- ekskl. mva. Flerfunksjon blekkskriver med utskrift, direkteutskrift fra kort, skanning og kopiering. Kr. 700,- ekskl. mva. Alle priser er ekskl. mva. og fraktkostnader. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Utstyret er brukt. Det tas forbehold om trykkfeil.

12 på forbundslederens kontor Ny forbundsleder på plass Forum fo Etter bare noen få dager i forbundslederstolen har kalenderen begynt å fylle seg opp med møter i fylkeslagene, med KS og YS og direktorat og departement. Solveig Hvidsten Dahl ser imidlertid ut til å ha godt pågangsmot og engasjement i forhold til den nye rollen hun har inntatt. Intervju og foto: Tormod Smedstad Hva er de største utfordringene i forhold til å overta som forbundsleder? Den største utfordringen er naturligvis å følge opp det gode arbeidet som er gjort tidligere og bidra til at NSLF på best mulig måte ivaretar medlemmenes rettigheter og interesser i jobbsituasjonen. Det vil med få ord si å følge opp måldokumentet som ble vedtatt på Landsmøtet. Det å skaffe seg oversikt over forventningene som stilles til forbundsleder fra medlemmer, YS og andre vi samhandler med tar tid, i alle fall nå i startfasen, da mange av sakene er komplekse og krever hjelp for å sette seg inn i. Sekretariatet er i den anledning uvurderlig for meg! Og til slutt er det jo både utfordrende og interessant å få være sentral i utformingen av forbundets politikk i disse spennende tider! Hva gleder du deg mest til? Å bli kjent med medlemmene i de ulike fylkeslagene og sammen med dem utforme forbundets politikk. Du har så vidt rukket å etablere deg i Oslo og i forbundslederstolen hva synes du om overgangen fra rektortilværelse i Skien? Litt tidlig å uttale seg, men umiddelbart opplever jeg at jeg foreløpig styrer mer av arbeidsdagen her enn jeg gjorde som rektor. Etter 10 år i rektorstolen er det spennende å få anledning til å prøve noe nytt selv om jeg alltid har vært veldig tilfreds Forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl på plass på nytt kontor. med det å være rektor. Jeg gleder meg også over mulighet til å lære nytt og til å se skole i et litt større perspektiv. Hvordan blir tilværelsen som ukependler? Vi har et hyggelig kryp-inn sentralt i Oslo der jeg nå bor i ukedagene. Fordelen (sikkert flere meninger om det...) ved å bo alene slik er at en kan strekke arbeidsdagen uten at noen sitter hjemme og venter og venter Jeg trives i Oslo og har en datter boende her i byen som jeg nå kan se litt oftere. Det hender også at jeg får besøk hjemmefra i ukedagene fordi jeg har en mann med en viss møtevirksomhet i Oslo. Hva slags musikk lytter du til i bilen mellom Oslo og Skien? Jeg er glad i musikk og har alltid på P4 eller en CD for å korte ned reiseveien. Jeg foretrekker rolige ballader og myk blues, men lytter gjerne til klassisk musikk. Fritid er også viktig hva kopler du av med når du ikke skal tenke jobb? Jeg er glad i å gå tur i skog og mark og trives også godt med ski på bena. Hjemme kopler jeg gjerne av med en spennende bok og god musikk. Hyggelig samvær med familie og gode venner setter jeg også veldig høyt. Ellers tilbringer jeg gjerne feriene langs kysten av Frankrike. Skoleledelse, læreplaner og læringsreform KINA des Tekst: Grethe Jøndahl, rektor Gauldal videregående skole Foto: Knut Wold I Shanghai har Kinas Utdanningsdepartement etablert et nasjonalt studiesenter for rektorer i ungdomsskoler og videregående skoler. Hit kommer mange av Kinas 1 million rektorer for å profesjonalisere seg på kortere eller lengre kurs. 18. desember 2005 møtte ca 100 av disse rektorene 17 utenlandske rektorer og skoleforskere i Xiamen, som ligger på sør-østkysten av Kina. Vi utlendinger fikk alt påspandert fra vi ankom landet, og vi ble behandlet som prominente gjester helt fram til hjemreisen. Etter konferansen hadde vi kulturutflukter og skolebesøk i Shanghai. I flokken av utlendinger fantes altså 3 norske rektorer: Bernt Johan Aune, Sverresborg ungdomsskole i Trondheim, Knut Wold, Byåsen videregående skole i Trondheim og Grethe Jøndahl, Gauldal videregående skole på Støren. Vi var de eneste europeere i forsamlingen. De øvrige inviterte utlendingene kom fra USA, Sør-Afrika, Singapore, Hong Kong og Australia. Oppdraget vi tre trønderne hadde fått, var å ha innlegg om det norske skolesystemet og arbeidet vårt som rektorer i reformtider. Dette ble gjennomført med god respons. Er skoleledere viktige? I Kina: ja, det er tydelig uttrykt politikk å utvikle skolen, og da er rektorene naturligvis viktige pådrivere. For å få 12 Skolelederen 1-06

13 fremragende rektorer De norske representantene foran konferansens banner, f.v. Bernt Johan Aune, Grethe Jøndahl og Knut Wold. dem til å utvikle opplæringen i dette enorme landet i riktig retning, er det opprettet et studiesenter ved East China Normal University i Shanghai, der utvalgte rektorer oppholder seg og studerer i 1, 2 eller 3 måneder. I mellomtiden rykker assisterende rektor inn og styrer skolen. På universitetsområdet ligger et hotell der de i likhet med oss blir innlosjert under oppholdet. Dette viser tydelig at Kina verdsetter sine 1 millioner rektorer, og det er naturligvis et utrolig viktig signal! Samtidig gir det naturligvis myndighetene muligheten til å implementere sine verdier og styre skolen i ønsket retning. Opplæringen er nemlig temmelig teoretisk, men slett ikke så forskjellig fra det norske rektorer opplever i sine studier. Fra Shanghai, med sine 20 millioner mennesker, sin enorme trafikk og sine vakre skyskrapere, ble vi fraktet med fly en times tid sørover til kystbyen Xiamen, som ligger rett innenfor Taiwan. Dette var en nydelig, moderne by med 1,2 millioner innbyggere. Den kunne like gjerne ha ligget på den franske rivieraen, her var lange sandstrender, flotte parker og skjønne skulpturer. I denne byen skulle tredje Forum med 17 internasjonale og 100 kinesiske rektorer finne sted, vi skulle høre presentasjoner, utveksle erfaringer, diskutere og få ny innsikt på mange områder. Problemområder Yrkesutdanningen i videregående skole er ett av tre store satsingsområder i Kinas utdanning framover. I dag har den ingen status, jobbene elevene får etterpå, er dårlig lønnet, og ingen foreldre ønsker noe slikt for sitt ene barn. Det er allmennfaglige studier og universitetet som teller, at barnet kommer seg opp og fram. Teoretiske fag har hovedfokus i Kina, og det koster mye for fattige foreldre på landsbygda å la barna fortsette skolegangen etter ungdomsskolen. Samtidig er det så betydningsfullt, at mange foreldre hvert år begår selvmord fordi de ikke har penger nok. Ressurssterke og ambisiøse foreldre finnes det svært mange av, og de er sterkt opptatt av skolen. Det er stadig henvendelser fra dem om at elevene har for mange ferier, elevene får for lite lekser, etc. Lærerrollen Lærerne nyter stor respekt i Kina, og læringstrykket i kinesiske skoler oppleves som større enn i Norge. Vanligvis har en lærer opp til 45 elever i sine klasser, de minste skolene kan ha ned mot 1000 elever, mens de største har Engelsklærere vi snakket med, yngre mennesker med kvinner i flertall, har 2 3 undervisningstimer hver dag. Arbeidstida deres er imidlertid fra klokka 8 til halv fem. I tillegg til undervisningstimene gjør de alt av forberedelser og etterarbeid på dagtid, og de gjør også en rekke ekstraoppgaver. Det blir sett på som veldig positivt at de engasjerer seg i prosjekter og tilleggkurs for elevene. I noen av feriene er det slett ikke uvanlig at elevene har tilbud om ulike aktiviteter. For å få fram de beste lærerne, plukker man naturligvis etter beste karakterer fra universitetet. I tillegg arrangeres konkurranser mellom lærere, der vinnerne får heder og ære. Det foregår ved at de har påhør i undervisningen sin, og at vinnerne senere må vise fram sine gode metodiske opplegg til andre lærere. Skolene Mange privatskoler dukker opp og går i tet, og får tak i de beste lærerne. Den privatskolen vi besøkte i Xiamen, var 10 år og hadde opplæring av barna til entreprenører med flotte Mercedeser unger startet og sluttet sin skolegang Skolelederen

14 her. Det nye de skulle forsøke nå ved denne skolen, var rullerende klasser. Hver fredag ville de ha 20 min tester for elevene. Disse blir rettet på fredag kveld, og nye klasseinndelinger etter score blir startet på lørdag. De lærerne som får flest elever som avanserer i systemet, blir påskjønnet. Tanken slo oss: hva med de svake elevene? En utfordring, ble det innrømt, og disse elevene ble overhodet ikke nevnt offisielt på konferansen. Det mest betydningsfulle er tydeligvis å få fram enerne, og å utvikle de beste lærerne. Standarden på skolene i Kina er nok høyst varierende. Vi besøkte jo større byskoler av forskjellige slag, men de var alle forbausende godt utrustet, både bygningsmessig og utstyrsmessig. Alle hadde en rekke pc-er, for eksempel, og fine lesesaler og bibliotek. Vi fikk også vite at ute på bygdene, der var nok standarden dårligere. Det fantes fortsatt skoler uten elektrisk strøm. Fysisk fostring har en sterk plass, Det er ikke bare eldre mennesker som gjør sin morgengymnastikk i parkene, hver morgen og hver ettermiddag har alle elever linjegymnastikk, og vi ble mektig imponert over en parade som ble holdt til ære for oss, der minst 3000 elever i flotte skoleuniformer marsjerte i takt til sterk musikk ut på idrettsplassen og viste sine ferdigheter. Rektoren bad oss merke oss at det ikke var så mange som brukte briller, hver dag går hver elev nemlig gjennom massasjeprogram for øynene, for å unngå synsproblemer. Det finnes spesialskoler i Kina, men noen foreldre velger likevel å sende barn med spesielle behov til vanlige skoler. Der får de imidlertid ingen ekstra ressurser eller spesiell oppfølging. De behandles på linje med de øvrige elevene. Lærdom om Norge Under konferansen fikk vi nordmenn en del spørsmål til ettertanke: Hvordan underviser norske lærere for å få fram de flinke? Et øyeblikk ble vi svar skyldig, vi har vel mest fokus på de middels eller svakere lag av elever? Men vi har samtidig mål om tilpasset opplæring for alle. Men hva gjør vi da rent praktisk og systematisk med de flinkeste? I den norske gruppen var det iallfall enighet om at vi ikke gjør nok. Kanskje er det bare i idretten det er stuerent å dyrke enere fram. Hvordan evaluerer dere lærerne deres for å finne ut hvem som er de beste? Tja, gjør vi overhodet det? Og i tilfelle hvordan? Vi har kanskje ingen god systematikk på dette. Er likhetstanken vår så gjennomgripende at det ikke er lov til å rangere lærere og honorere dem eller prise de beste ekstra? En rektor tør nok aldri å si offentlig at Eva er en bedre lærer enn Per. Elevinspektørene kan vel gi en pekepinn etter hvert, likedan vil lokal lønnsdannelse ut fra bestemte kriterier tvinge oss inn på disse tankene. Mitt motspørsmål til den som spurte, var: Hva er da en god lærer? Det hersket enighet om at det er et svært krevende spørsmål, men elevenes resultater er tellende for omdømmet i mange land. Hva gjør dere i Norge med dårlige lærere? Det hender vel at de sparkes, ellers prøver vi å veilede dem, coache dem og gi dem ekstra kompetanse. Men hva er en dårlig lærer, og hvordan siler vi han ut? Og er vi tøffe nok til å iverksette alvorlige tiltak når klagene kommer? Rent ubevisst har nok mange en følelse av at noen lærere er bedre enn andre, men vi har nok en vei å gå på dette området. Hvorfor har ikke Kina fått noen nobelprisvinner i matematikk, spurte matematikkprofessoren Lan Bin meg Fra Shanghai med sine 20 millioner mennesker, skyskrapere og små kinesiske, gamle hus i skjønn forening. > 14 Skolelederen 10-05

15 Fra Jianping Experimental School i Shanghai, der et par tusen av de i alt 4300 elevene viser fram sin morgengymnastikk på idrettsplassen. om? De scorer høyest i de fleste konkurranser med andre land, og de er dyktige til å drille intelligensen. Matteprofessoren gav svaret selv: det skyldes at de ikke driller kreativitet og evne til å kople sammen ulike typer kunnskap. De er heller ikke gode nok i høyere utdanning, så det er det andre av tre satsingsområder. Vi satser nok ikke fullt så mye på intelligens-drill, men jobber noe med entreprenørskap, demokratisk forståelse, sosiale ferdigheter og lignende, derfor er vi kanskje ikke best i test, men vi kan slumpe til å få en Nobelprisvinner? Faglige resultater er det som betyr noe i mange av de landene vi kom i kontakt med, gode karakterer er hovedsaken. Alle mål peker dit! Hva med norsk skole? Hva med Sør-Afrika, som sliter med helt andre sosiale og menneskelige utfordringer? Hvilke verdier er det som gjør at vi skiller oss fra elite-tenkningen? Tanken om likeverd og enhetsskole, antakelig. Er disse to retningene mulig å forene? Jeg har ikke svaret. Politikk og skole Samtalene kom av og til inn på politikk fordi vi utlendinger lurte på hvordan systemet i dag egentlig er. Mange kinesere svarte noe unnvikende, men kalte det en type sosialisme. Det store partiet er imidlertid fortsatt Kommunistpartiet, og det er mektig. På den siste skolen vi besøkte, fikk vi av en frittalende engelsklærer vite at det ved hver eneste skole var en partisekretær, som var linken til myndighetene. Partisekretæren var underlagt rektor, men over de øvrig ansatte. De visste ikke alltid hva de skulle bruke han eller henne til. Det store samfunnsmessige problemet i Kina i dag, er imidlertid at det finnes viktige lover på en rekke områder, men de blir ikke respektert og fulgt opp av den enkelte kineser. I trafikkbildet erfarte også vi denne sannheten. Dette trenger Kina hjelp til å få orden på fra andre, ble det sagt. Når vi kom inn på fagforeningsarbeid og skoledemokrati, var svarene fra lærerne noe vage. Det virket som om de hadde møter rundt faglige og pedagogiske spørsmål, men ikke om lønns- og arbeidsvilkår. Trekk ved kulturen Tolk Kevin, (de velutdannede kineserne har ofte også et vestlig navn), han spurte: Hva har dere likt ved oppholdet hos oss? Vi svarte mottakelsen, høfligheten, vennligheten, behandlingen vi fikk som konger og dronninger. Kevin ble glad da han hørte det, han hadde selv besøkt NTNU i Trondheim for ikke så lenge siden, der ingen møtte opp på flyplassen ved ankomsten, og da de skulle dra hjem, fikk de bare beskjed om at drosje kommer i morgen 06 og henter dere. Dette kunne ikke skjedd i Kina, der ville vertskapet tatt ansvar og vært til stede. Det er noe å legge seg på minnet Oppsummering For oss som deltok, var reisen og oppholdet et minne for livet, vi var på jobb i jula, men vi fikk et påfyll som varer lenger enn ribbe og pinnekjøtt. Vi så et land som er enormt, et land som har oppnådd mye, men som fortsatt har en rekke utfordringer. Vi vet samtidig at myndighetene har gjort vedtak om en fredelig utvikling. De har også vedtatt at undervisning skal være gratis fra neste år, og de har allerede 49 demonstrasjonsskoler i Shanghai. De har elever i ungdomsskolen som er musikere på høyeste internasjonale nivå, det opplevde vi i konsertsalen. Kineserne er på full fart inn i en ny tidsalder på en rekke andre områder, de forbereder et flott OL i 2008, de skal ha 11 superraske jernbanelinjer klare til Det stopper helt sikkert ikke med de 4 etasjer veibaner vi opplevde i Shanghai. Vi har også sett fattige tiggere, vi har sett en kvinnelig engelsklærer demonstrere foran oss med en plakat fordi rektor etter hennes mening ikke overholder menneskerettighetene, vi har møtt et folk som viste oss at kinesere lever under ulike kår og er veldig forskjellige også å se på! 2. juledag under skolebesøket skrev Sverresborg Ungdomsskole en partnerskapsavtale med The Attached School of Shanghai Caoyang No 2 High School, så vi ser fram til en fortsatt kontakt med Kina. Det diskuteres også å tilby kineskisk som 2. fremmedspråk for elever på Sverresborg for så å videreføre tilbudet når de går over til Byåsen vgs. Nå vet vi at kinesere er sosiale, gjestfrie, interesserte, blide og de vet å behandle sine gjester på en utmerket måte! Vi er takknemlige for den nye innsikten Kina og mennesker vi møtte der har gitt oss, vi er blitt en smule klokere. Skolelederen

16 Her ser vi rektor Astrid Gynnild mellom matematikklærerne Tore Oldervoll og Kristen Kvenseth. På Strinda videregående skole velger 85 % av elevene matematikk i 2. klasse og er dermed den skolen i landet som har høyest rekruttering. 62,8 % av elevene svarer at de i stor grad lærer så mye som de hadde forventet, mens landsgjennomsnittet i elevinspektørene er 39,6. Matte magisk? Tekst og foto: Tormod Smedstad På spørsmålet om opplæringen gjør elevene interessert i å lære matematikk oppgir 71,8 % av elevene positive svar. Her er landsgjennomsnittet 56,8 %. Mange elever går opp flere karaktergrader i faget og karakterstatistikken ser ellers veldig hyggelig ut. 83,5 % fikk 4, 5 eller 6 i standpunkt. Hva har egentlig skjedd? Skolelederen har hatt en samtale med rektor Astrid Gynnild og matematikklærerne Tore Oldervoll og Kristen Kvenseth. Vi måtte også undersøke hva elevene mente og Maren Vintervoll i fra 2.klasse på Idrettsfag svarte villig på våre spørsmål. Midt på 90-tallet hadde vi dårlige resultater i matematikk. En god del strøyk i faget og 5 7% fikk ikke vitnemål p.g.a. matematikken. Det var også sviktende rekruttering til faget under 50 % valgte å gå videre med matematikken, forteller Kvenseth. Vi fant ut at vi ikke kunne leve med dette, supplerer Oldervoll. Realistene drøftet saken og fant fram til en modell som noen sikkert vil kalle gammeldags. Det handler om nivådifferensiering. Men hvis det er faglige resultater som teller, må den sies å ha vært svært vellykket! Test og nivådifferensiering Elevene blir testet ved skolestart, både når det gjelder faglige kvalifikasjoner og Maren Vintervoll var lei matte på ungdomsskolen, men fikk ny giv og motivasjon da hun begynte på Strinda. holdninger til matematikk. Vi må få tak i de elevene som virkelig har problemer og som er dårlig motiverte, sier matematikklærerne. Disse elevene blir satt sammen i ei gruppe på opp i mot 15 elever. Det vil si de starter i denne gruppa. Flere vil i løpet av det første halve året ha økt sin interesse og kunnskap slik at de etter jul kan gå over på et høyere nivå. Mestring og trygghet Nei, det er nok ikke satt i verk mattemagiske tiltak! Lærerne i faget legger vekt på å få til mestringsfølelse og trygghet i elevgruppa, sier rektor Gynnild. De viser ekte interesse for den enkelte elev og at de skal lære. Oldervoll og Kvenseth forteller at det er liten vits i å gi elevene oppgaver de ikke mestrer. Vi vil gi dem en sjanse til å starte på nytt i matematikkfaget og derfor bygger vi det gradvis opp ut i fra elevenes nivå. De legger vekt på hvordan kommunikasjonen med elevene skal foregå og de fokuserer på hvordan oppgavene skal løses ikke så mye på hvorfor det er slik. Men den lille gruppa, som den kalles, har samme prøver og progresjon som de andre. I gruppa sitter de sammen to og tre, og det legges vekt på konsentrasjon 16 Skolelederen 10-05

17 mange elever og at skolen ellers får et rykte som realistskole, svarer rektor Gynnild at det kan være noen problemer knyttet til dette. Men som leder vil hun heller jobbe for å styrke de andre miljøene enn å dempe realist-miljøet. Det er like viktig for en skoleleder å se og motivere sin lærerstab som det er for lærerne overfor elevene! Våre intervjuobjekter avslutter med en liten bekymring til slutt. Det blir nemlig vanskelig å følge opp denne modellen når Kunnskapsløftet skal innføres. Da skal jo elevene velge matematikkvariant før de begynner på videregående skole. Så her må det nok samsnakkes om ny strategi! LØRENSKOG KOMMUNE og personlig oppfølging. De siste 9 årene har bare en elev strøket i matematikk! Skolelederen var på besøk i ei av de små gruppene (i desember) og på spørsmål om det var noen der som hadde lyst til å velge matematikk videre var det 5-6 elever som rakk opp handa! Dette var elever som for noen måneder siden sleit med motivasjonen i faget! Hva med de andre? De mest motiverte og flinkeste elevene blir samlet i ei storgruppe på 43 elever. Det brukes bare 1,6 lærer på denne gruppa så det er her det spares inn ressurser til å ha ei mindre gruppe. Kvenseth sier at disse elevene også profiterer på denne inndelingen fordi de kan arbeide med tilpassete problemstillinger og inspirere hverandre. De elevene som befinner seg på mellomnivå blir samlet i ei gruppe tilsvarende klassestørrelse. Hva sier du, Maren? Vi lurer selvsagt på om det fører til noen sosiale problemer at elever blir inndelt på denne måten. Maren Vintervoll som riktignok ikke har valgt matematikk i andre klasse kan egentlig bare bekrefte det positive inntrykket som rektor og matematikklærerne har gitt av modellen. Det blir kanskje litt humor i starten rundt denne inndelingen, sier Maren, men det går egentlig helt greit. Jeg gikk selv på mellomgruppa. Jeg gjorde det ganske dårlig på testen og var lei matte på ungdomsskolen. Jeg fikk en ny giv undervisningen var godt tilrettelagt og det ble stilt realistiske krav. Mattelærerne er flinke til å motivere, og vi føler at de bryr seg om at vi skal lære. De ville at jeg skulle bli flinkere! Jeg fikk god tilbakemelding på hva jeg skulle jobbe med. Jeg fikk 2 på den første prøven, men senere på året fikk jeg et glimt av 5-tallet. Endte på 4. Jeg tror forresten at mattelærerne samsnakker mye slik at det blir gjort likt i klassene. Realist-fokus? På spørsmål om det kan bli et problem i forhold til de andre fagmiljøene ved skolen at realistene stikker av med så Lørenskog kommune er nabokommune til Oslo i nord-øst og sentralt beliggende mellom Oslo og Gardermoen. Vi har innb. Kommunens beliggenhet gir fine muligheter for rekreasjons- og fritidsaktiviteter. Det er ca. 15 km til Oslo sentrum, med gode buss- og togforb. Vi er ca ansatte. SKOLE- OG OPPVEKSTTJENESTEN Rektor Nye Fjellsrud skole (8-10) Fjellsrud skole (8-10) har 340 elever fordelt på 12 basisgrupper og et personale på 25 årsverk inkludert rektor, to undervisningsinspektører og rådgiver. Skolen er utvidet og fullstendig rehabilitert i 2005 og velutstyrt for Kunnskapsløftet med digital utvikling. Det er idrettshall på skolens område. Skolens satsingsområder er: Matematikk Digital kompetanse Godt oppvekst- og læringsmiljø Skolen er MOT-skole. Ønskede kvalifikasjoner: Utdanning og formell kompetanse for det aktuelle skoleslaget, samt erfaring fra skoleverket og lederoppgaver. Ved utvelgelse legger vi vekt på en rektor som: Tar initiativ og viser evne til nytenkning og utvikling Vil være nettverksbygger og er opptatt av samarbeid Er en initiativrik, strukturert og tydelig person Kan skape et godt miljø for elever og foreldre Er en inspirerende og motiverende personalleder Er resultatorientert Vi kan tilby: Utstrakt delegasjon til skolenivå Utfordrende oppgaver Kommunalt program for lederopplæring og nettverk Skolekontor på kommunenivå med god oppfølging og service overfor skolen Vi ønsker en person som kan tiltre mai/juni Søkere vil bli vurdert i forhold til skolens egenart og i forhold til øvrig ledelse. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og evt. tuberkuloseattest. Søknad med CV, kopi av attester og vitnemål sendes til Skole- og oppveksttjenesten, Rådhuset, 1470 Lørenskog innen Mer info og Henv. rettes til grunnskolesjef Annemor Berg tlf eller rektor Tor Støvne tlf FRANTZ Skolelederen

18 Vi jakter på mulighetene! Det er mulighetene vi skal jakte på. Mulighetene i miljøet. Mulighetene i den enkelte Tekst og foto: Tormod Smedstad Markaplassen ungdomsskole er en relativt ny skole, fra Likevel kan skolen vise til gode resultater og har blitt en av de mest besøkte og vel anerkjente skolene i Trondheim og Sør- Trøndelag i følge fylkesmannen. Skolen har siden starten arbeidet etter prinsippene for en lærende organisasjon, og i dette arbeidet har man et nært samarbeid med instanser utenfor skolen for å bli kikket i kortene. Det er viktig at skolelederen vet hvor hun vil, men skolen må drives og forankres ut i fra en felles pedagogisk idé som alle parter kjenner til og kan medvirke til, sier rektor Randi Schjelvaag. Demonstrasjonsskole Noen av kriteriene for å bli plukket ut som demonstrasjonsskole er at det er god og tydelig skoleledelse, at skolen driver et systematisk utviklingsarbeid og at den framstår som en lærende organisasjon. Det gjør Markaplassen. Den skal være demonstrasjonsskole fra ALVDAL kommune Alvdal har bruk for deg og din kompetanse... ENHETSLEDER/REKTOR STEIGEN SKOLE I ALVDAL Enhetsleder/rektor ved Steigen skole i Alvdal går av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Steigen skole er en av to barneskoler i Alvdal. Kontaktpersoner: konst. Rådmann/organisasjonsled Odd Uglempå tlf , eller konstituert enhetsleder/rektor Trond Strypet på tlf Fullstendig annonsetekst kan leses på og Søknadsfrist: 20. februar 2006 Rykk fram til start Vi er en relativt ny skole og bestemte oss derfor for å bruke tre år på å rykke fram til start, sier Schjelvaag. Vi ønsket å skape en skole preget av fellesskapstenking, positivitet, fleksibilitet og nytenkning. I utviklingen av skolen har vi hatt stor hjelp av samarbeidet med NTNU, der en pedagog og en statistiker har fulgt oss opp med et system for skoleutvikling. Det gir oss også anledning til å spørre noen utenfra hva de ser. De har utarbeidet omfattende spørreskjemaer til lærere, foreldre og elever både når det gjelder pedagogisk idé og arbeidsmåtene vi bruker. Resultatet av disse vurderingene legges åpent ut. Dette blir en god rettesnor i diskusjonen om hva som fungerer og hva vi må forandre. Dessuten er dette en fin anledning til medvirkning fra alle involverte parter. Elevmedvirkning Elevmedvirkning er et av satsingsområdene på Markaplassen. De har elevdemokrati gjennom elevrådet og har i tillegg innført et trinnforum der en elev fra hver basisgruppe har ukentlige møter med trinnleder. Her drøftes blant annet forholdet mellom leksjoner og studietid, frantz.no arbeidsmåter og sosiale problemer. Eleven blir også bindeleddet mellom elevråd og basisgruppe. Det er et mål å få elevene mer med i diskusjonene om de større linjene ved skolen gjennom deltakelse i plangruppa. Hvordan skal vi jobbe med Kunnskapsløftet? Elevene får være med på å ta egne valg i forhold til sin opplæringssituasjon ved at de får velge arbeidsmåter. Skolen prøver også å legge til rette for bruk av forskjellige læringsstrategier. Dessuten har elevene 18 fleksitidshalvtimer per uke. I hovedsak skal de avspasere fleksitid mot fleksitid, men kan etter søknad via foresatte få fri hele eller halve dager. Elevene er fornøyde med denne ordningen viser de nevnte undersøkelser. Flere satsingsområder IKT er et annet satsningsområde på Markaplassen. Det holdes kurs for elever ut i fra det ståstedet de har. Målet er at det skal bli et pedagogisk hjelpemiddel. Utstyret må være lett tilgjengelig. Skolen har 6 elever per PC og i tillegg til bærbare PC-er med trådløs oppkopling, har de såkalte IKTkroker med stasjonære PC-er. De bruker elektronisk læringsplattform noe som også kan utnyttes i skole/hjemsamarbeidet. Foreldrene har på denne plattformen tilgang til skolens fellesrom, trinnets fellesrom og foreldrerommet. De kan selvfølgelig også inviteres inn i elevenes personlige mapper. Et tredje satsingsområdet på Markaplassen er læringsstiler og læringsstrategier der de har hatt kursing ved Lena Bostrøm og Gerd Fredheim. Skolen har også utviklet et modulbasert opplegg i matematikk der elever kan velge modul etter vanskelighetsgrad. De testes etter hver ferdig modul. I og med at elevene velger seg inn på forskjellige nivå i systemet, blir disse gruppene naturlig aldersblandete. Organisering Skolen er organisert med rektor som leder og tre inspektører/trinnledere som har ansvaret for hvert sitt årstrinn. På trinnene er lærerne delt inn i arbeidslag 18 Skolelederen 10-05

19 Rektor Randi Schjelvaag har flott utsyn fra sitt kontor på Markaplassen skole. Skolen legger også vekt på at det skal være godt innsyn i virksomheten. og her er det stor grad av frihet for det enkelte lag til å velge arbeidsmåter og organisering av elevgruppa. Trinnleder har ansvaret for den daglige drift av trinnet. Skolen har store baseområder for hele trinnet med tilhørende grupperom noe som åpner for stor grad av fleksibilitet. Det er selvsagt viktig at det ikke utvikler seg forskjellige kulturer. Vi må ha en overordnet målsetting og enighet om den pedagogiske retningen, sier Schjelvaag. Forpliktende satsingsområder er også noe som styrker fellesskapet, og det er dessuten viktig at vi har gjennomdrøftet og avklart hvilket elevsyn og menneskesyn vi skal bygge på. Schjelvaag legger til at de også forsøker å få til samarbeid på tvers av trinn gjennom fagsamarbeid. Skolen har for øvrig en arbeidstidsavtale som innebærer at lærerne er tilstede i en kjernetid fra ukersplaner I arbeidslagene legger de 6-ukersplaner. Før hver ny økt har skolen satt av tid til en halv planleggingsdag. De har blant annet ønsket å periodisere musikk, kunst- og håndverk og heimkunnskap slik at de kan få til mer fordypning i disse fagene. Fagene kan knytte seg til et tema eller prosjekt i disse seks ukene og ellers fordeles leksjonstid, studietid og økter med fleksitid på arbeidsplanen. Så her er det mange muligheter! Akershus fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester, bl.a. videregående opplæring, kollektivtransport og tannhelsetjeneste. Videre har fylkeskommunen ansvar for å lede og koordinere arbeidet med å styrke og utvikle regionen i ønsket retning, i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører. Akershus fylkeskommune har ca ansatte. LEDIGE REKTORSTILLINGER I VIDEREGÅENDE SKOLE Akershus fylkeskommune har ledig rektorstilling ved følgende skoler: - Dønski videregående skole - Lillestrøm videregående skole - Nes videregående skole Felles for stillingene: Rektor er skolens øverste leder og har vide fullmakter og stor handlefrihet. Rektor har resultat-. personal- og økonomiansvar og rapporterer direkte til fylkesrådmannen. Vi søker personer som er utviklingsorienterte, handlekraftige og tydelige som ledere. Tilsetting på åremål for 6 år og med konkurransedyktig lønn etter avtale. Medlemskap i statens pensjonskasse. Fullstendig utlysingstekt finnes på Søknader med CV, vedlagt kopier av vitnemål og attester sendes Fylkesrådmannen i Akershus, Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo. Søknadsfrist: 20. februar Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved henvendelse til fylkesdirektør Alf Skaset, tlf / eller seksjonsleder Ingunn Øglend Nordvold tlf Skolelederen

20

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13

Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Thomas Nordahl 06.11.13 Foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte 06.11.13 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Andel på trygde- og stønadsordninger (24 år i 2007) Fullført vgo Ikke fullført vgo Uføretrygd 0,1

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12

Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling. Thomas Nordahl 14.02.12 Læringsmiljø og foreldrenes betydning for barns læring og utvikling 14.02.12 Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst

Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst Kvalitet og brukermedvirkning i oppvekst Oppstartsamling Kvalitetskommuneprogrammet 13. januar 2009 Lillestrøm v/ seniorrådgiver i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Randi H. Jørgensen 1 2 Skolens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Eva Blomfeldt, seminar Den gode lærerpraksis

Eva Blomfeldt, seminar Den gode lærerpraksis Den gode lærerpraksis Rektors ansvar God skoleledelse er avgjørende for arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen (utd.dir. 2007) Ja, det er vårt ansvar, men det ser ikke ut som alle rektorer er enige i

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Lærerundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne før

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid Grenseoppgangen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

SKOLEPOLITISK PLATTFORM

SKOLEPOLITISK PLATTFORM Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune SKOLEPOLITISK PLATTFORM FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den 23.06.05, sak 24/05 - 2 - Skolene i Holtålen mulighetenes skoler. Skolene i Holtålen,

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Medvirkning med virkning. Catrine Torbjørnsen Halås

Medvirkning med virkning. Catrine Torbjørnsen Halås Medvirkning med virkning Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Hva har ungdom lært oss? På leting etter magiske øyeblikk! Hva virker? Hva vil det si å lykkes? Hva gjør vi når vi får til dette?

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Ansvarliggjøring av skolen

Ansvarliggjøring av skolen Ansvarliggjøring av skolen Ledelsesutfordringer og krav til kompetanse Konferanse om ledelse og kvalitet i skolen 12.- 13. februar 2009 Jorunn Møller Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Sluttrapporten

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå.

Elevene trenger tilbakemelding ofte. Alle elevene skjønner kanskje ikke at det de får er veiledning. Alle må få tilpasset sitt nivå. Referat fra Dialogmøte Sylling krets 14.mars 2017 Tilstede: Leder av grunnskole, barnehage og kulturutvalget Marianne Berg, Sylling Skole ved Vibeke Haugen (rektor), Rita Jonassen (inspektør), Richard

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Foreldreforum - «foreldre som ressurs».

Foreldreforum - «foreldre som ressurs». NES KOMMUNE «Det gode liv der elvene møtes» Foreldreforum - «foreldre som ressurs». Oppdrag angitt i Løft- planen: Skoleadministrasjonen starter arbeidet med å utvikle innholdet i den gode foreldreskolen

Detaljer

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1

Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem. Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Utvikling av et dialogbasert kvalitetssystem for skolen Den gode skoleeier Lunner kommune 27.08.2015 1 Oppl.l 13-10 system for vurdering og oppfølging av skolene system for vurdering av om krava i opplæringslova

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette utviklingsmål for skolene

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Å være en betydningsfull person i felleskapet

Å være en betydningsfull person i felleskapet OPPVEKST Å være en betydningsfull person i felleskapet Arbeid mot mobbing i barnehagen i Kristiansand kommune 05.09. 2016 - KS konferanse Marianne Godtfredsen Rammeplanen side 23 Barnehagen skal fremme

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

10 STUDIEPOENG. 6. OKTOBER 2006 (4 timer)

10 STUDIEPOENG. 6. OKTOBER 2006 (4 timer) SKOLEEKSAMEN I SOS4010 KVALITATIV METODE 10 STUDIEPOENG 6. OKTOBER 2006 (4 timer) Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur på eksamen faller fredag 27. oktober kl. 14.00. Sensuren slås opp på

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13

Eleven som aktør. Thomas Nordahl 03.05.13 Eleven som aktør Thomas Nordahl 03.05.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål om engasjement og medvirkning Konsekvenser

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Stavanger kommune (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012

Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 Skolering Ny GIV 1. oktober 2012 v/beate Syr Gjøvik videregående skole Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Mange elever opplever fellesfagene på yrkesfag som lite relevante, og er dermed lite motiverte,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vassøy skole (Høst 2015) Høst Stavanger kommune (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2015 02.02.2016 Høst 2015 02.02.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives du på skolen?

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer