2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13"

Transkript

1 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

2 Innhold II Innholdsfortegnelse III 2. innkalling VI Saksliste VII Forslag til dagsorden VIII Fylkesstyrets beretning XII Økonomisk Beretning XIII Valgkomiteens beretning XV Distriktskomiteen i Operajon Dagsverks beretning XVI Kontrollkomitéens beretning Til: Kopi: Elevrådene ved medlemsskolene I Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Landsstyret, Sentralstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen, Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Valgkomiteen i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag Fra: Jonas Krokan Ledal, leder Dato: Innkalling til elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

3 Det innkalles med dette til 1. ordniære elevforsamling, perioden 2011/2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Møtedato: 05. oktober 2012 Møtetid: senest Møtested: Fylkestingssal B, Fylkeshuset, Erling Skakkes Gate 14, 7021 Trondheim Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge. Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet for øvrig. Som medlem av Elevorganisasjonen har dere rett til å være en del av elevforsamlingen. Samtidig er det deres plikt som tillitsvalgte, overfor elevene, og overfor Elevorganisasjonen som medemsskole. Hver skole er plitktig å stille med én (1) delegat, som har tale-, forslags- og stemmerett. Hver skole kan også sende inntil fem (5) observatører som har tale- og forslagsrett. 2. innkalling Dette er den andre innkallingen til 1. Elevforsamling. Her vil du og dere finne en del mer utfyllende informasjon, sammenlignet med 1. innkalling. Noen sakspapirer vil også ligge vedlagt. Merk at dette ikke er en invitasjon, men en innkalling. Hva er en Elevforsamling? Elevforsamlingen er det høyeste organet i fylket mellom to årsmøter, og et av de viktigste møtene å delta på. Her vedtas og diskuteres viktige saker, og skolene vil få oversikt over hva fylkesstyret har jobbet med siden sist. Her kan dere påvirke politikken og arbeidet vårt i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag frem til Årsmøtet 2013 som vil bli arrangert i april. Sakslista ligger, sammen med de øvrige sakspairene, vedlagt i dette dokumentet. Hvem kan delta? Hver medlemsskole kan i utgangspunktet stille med én (1) delegat og fem (5) observatører. Vi åpner for særavtaler, og dersom dere øyner dette ønskelig, tar dere kontakt med økonomiansvarlig Sander Olsen, på

4 eller Delegaten innehar tale-, forslags- og stemmerett på Elevforsamlingen, mens observatøren innehar tale- og forslagsrett. Det er i utgangspunktet elevrådsleder som stiller som delegat fra skolen, men delegatstatusen kan overdras til en annen representant dersom dette er ønskelig og vedtatt fra elevrådets side. Påmelding Det er helt gratis å delta på Elevforsamlingen og det regionale seminaret. Elevorganisasjonen refunderer reisen og betaler for mat og opphold under hele arrangementet. Påmelding finnes på elevforsamling-perioden Det er veldig viktig at skolen melder på sine representanter så fort som mulig, SENEST tirsdag 2. oktober. Dette for at vi skal få oversikt over deltagerne på arrangementet. Deres skoles kontaktperson i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag vil ta kontakt med elevrådsleder per telefon i god tid før dette. Reise Elevorganisasjonen refunderer din reise dersom du sender inn reiseregning med billetter/kvitteringer (bevis for at reisen er gjennomført) fra reisen, poststemplet innen tre (3) uker etter arrangementets slutt. Reiseregningsskjema finner du på elev.no. Kjøregodtgjørelse er kr 2,00 pr. km + kr 0,50 pr. ekstra passasjer som skal på samme arrangement. Bilkjøring må avtales på forhånd. Er du usikker på hva som er billigste reisemåte? Ta kontakt med økonomiansvarlig Sander ved å sende mail: eller å ringe på mob.: Annen praktisk informasjon Selve arrangementet vil finne sted delvis ved fylkestingssal B, på fylkeshuset i Trondheim, og delvis ved filmrommet på Trondheim Katedralskole. Det oppfordres til å medbringe egen lunsj, inntil nærmere beskjed blir gitt. Det jobbes med å få i stand en egnet løsning med tanke på sponset lunsj. Skrivesaker og noe å skrive på er et pluss å ha med seg, eventuelt PC. Det er usikkert om det vil bli

5 noen mulighet for trådløst internett under arrangementet, men dette er ikke utenkelig. Vi kan likevel ikke garantere strømnett til samtlige potensielle laptoper. Vi har nulltoleranse for andre rusmidler enn lovlige tobakksvarer. Alkohol er ikke tillatt. Dersom dette trosses, vil vedkommende bli sendt hjem og reisen vil ikke bli refundert. Skole og foreldre vil også bli informert. For mer informasjon eller eventuelle spørsmål, ta kontakt med fylkesstyrets leder, Jonas Krokan Ledal, på mail: eller telefon: Vi i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag håper på fulltallig oppmøte fra våre medlemsskoler og gleder oss til å se akkurat deg på 1. Elevforsamling! Velkommen til Trondheim! Med vennlig hilsen Jonas Krokan Ledal Leder

6 Saksliste, EF01 EF01 Godkjenning av innkalling EF02 Valg av ordstyrer og referent EF03 Godkjenning av referat fra årsmøtet EF04 Godkjenning av dagsorden V V V V EF05 Beretninger a. Fylkesstyrets beretning Leder Jonas Krokan Ledal og politisk nestleder Emil André Krogh b. Økonomisk beretning Økonomiansvarlig Sander Olsen c. Valgkomitéens beretning Komitémedlemmene Kristian Hovd Sjøli, Maria Hagen og Jan Morten Jørgensen d. Distriktskomitéens beretning DK-leder Magnus Solfeldt e. Kontrollkomitéens beretning Komitémedlemmene Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen EF07 Skolens egen time EF08 Beretningsdebatt O D D EF09 Budsjettrevisjon Saksbehandler: Økonomiansvarlig Sander Olsen EF10 Valg Saksbehandler: Valgkomitéen Eventuelt V V Møtekritikk O - Orienteringssaker D - Drøftningssaker V - Vedtakssaker

7 EF01 Godkjenning av innkalling EF02 Valg av ordstyrer og referent EF03 Godkjenning av referat fra årsmøtet EF04 Godkjenning av dagsorden Forslag til dagsorden EF05 Beretninger a. Fylkesstyrets beretning b. Økonomisk beretning c. Valgkomitéens beretning d. Distriktskomitéens beretning e. Kontrollkomitéens beretning PAUSE og forflytning til Trondheim Katedralskole EF07 Skolens egen time EF08 Beretningsdebatt LUNSJPAUSE og forflytning til Fylkeshuset EF09 Budsjettrevisjon EF10 Valg Eventuelt Møtekritikk

8 Fylkesstyrets beretning Ved leder Jonas Krokan Ledal Dette er fylkesstyrets beretning for perioden fra Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelags årsmøte 2012 ( april) og til første elevforsamling. Beretningen har til hensikt å vise hva fylkesstyret har gjort i perioden. Fylkesstyret Fylkesstyret består av: Leder: Jonas Krokan Ledal, Trondheim Katedralskole Politisk Nestleder: Emil André Krogh, Malvik VGS Organisatorisk Nestleder: Margrethe Ringkjøb Skjelstad, Malvik VGS Økonomisk Ansvarlig: Sander Olsen, Charlottenlund VGS DK-leder: Magnus Solfeldt, Charlottenlund VGS/Strinda VGS Fylkesstyremedlem: Victoria Hellerud, Levanger VGS Fylkesstyremedlem: Ragnhild Gabrielsen, Fosen VGS Fylkesstyremedlem: Kaja Indergaard, Tiller VGS Fylkesstyremedlem: Caroline Elvira Bjerke Fuglås, Gauldal VGS Fylkesstyremedlem: Kristian Nygård Svartås. Byåsen VGS/Ladejarlen VGS Fylkesstyremedlem: Oliver Korssjøen, Røros VGS/Trondheim Katedralskole Fylkesstyremedlem: Ingrid Sophia Nebelung Aronsen, Steinerskolen/Charlottenlund VGS Fylkesstyremedlem: Signe Andersen Boye, Steinerskolen/Trondheim Katedralskole Som det går fram av listen, har vi hatt tre frafall i fylkesstyret. Vår organisatoriske nestleder, samt to fylkesstyremedlemmer har i løpet av perioden denne beretningen gjelder for, trukket seg. Følgelig har denne elevforsamlingen bl.a. til hensikt å ta rede på hva som skal skje med disse plassene.

9 Møtevirksomhet, internt Cirka fem måneder har gått siden årsmøtet i EO Sør-Trøndelag ble avholdt på Melhus VGS, april. Perioden har i høy grad vært preget av sommerferien, men vi har til tross for dette avholdt fem fylkesstyremøter, hvorav ett ekstraordniært. Møtevirksomhet og skoleringer, eksternt Perioden ble innledet med regional overlapping, hvor nyvalgte og avtroppende fylkesstyrer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag dro sammen ei helg på Malvik VGS og hadde skoleringer internt. Samtlige fylkeslag forteller at de opplevde dette som svært givende, og en god start på perioden. Deretter dro majoriteten av fylkeslaget på EO-dagene, som er et nasjonalt skoleringsseminar. Dette ble avholdt på Mysen i Østfold, og la mye av grunnlaget for all kunnskap vi har opparbeidet oss i etterkant av dette. Leder og politisk nestleder har for øvrig deltatt på to landsstyremøter, hvor det første av disse også bød på en skoleringshelg, også denne gangen i Østfold. Politisk orientering Å drive politikk i en organisasjon som Elevorganisasjonen er en morsom, men også strukturert og vanskelig oppgave. Som en organisasjon har vi ikke mer enn påvirkningsrett i politiske saker, og det er til syvende og sist opp til fylkespolitikerne våre som bestemmer. Vi har likevel vært i møter med fylkeskommunen, og har også gjort oss bemerket ellers. Som årsmøtet til Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag i april behandlet, har fylkeslaget vårt nå hatt to helt nye politiske prioriteringer og en videreutviklet prioritering å jobbe med. Dette er et møysommelig arbeid, og for at politikken vår skal bli etter årsmøtets ønske, ønsker vi å hente inn god og nok informasjon, slik at vi får fremstilt prioriteringene best mulig. Vi er i gang, og det er lagt

10 en slagplan på hvordan vi skal vise oss frem, både i media, mot politikere og andre organisasjoner og politiske parti vi kan samarbeide med. Å drive politisk arbeid opp mot vår største institusjon, altså Sør-Trøndelag Fylkeskommune, er ikke enkelt. Likevel har vi allerede hatt noen møter med fylkeskommunen, og fylkespolitikerne er klar over vår politikk. I skrivende stund planlegges det et nytt møte med fylkeskommunen, og forhåpentligvis får vi også her føre politikken vår på en måte som påvirker. Vi i fylkesstyret opplever samarbeidet med Sør-Trøndelag Fylkeskommune som godt og konstruktivt. Fylkesstyret har siden årsmøtet påvirket på en del ting, og spesielt er det to ting vi vil trekke frem. Trondheim bystyre behandlet før sommeren et forslag om utvidet hospiteringsordning. Forslaget var fremmet av Venstre, etter et en uformell dialog og skolepolitisk brainstorming. Bystyret så på forslaget som noe positivt, og det skulle videre utredes. Forslaget som ble fremmet i bystyret av Venstre, var en direkte konsekvens av Elevtingets vedtak i mars om å føre forslaget inn som en treårig hovedsatsning. Forslaget ble, etter en enstemmig innstilling i kommunens oppvekstkomité, også enstemmig vedtatt i selve bystyret. Før sommeren ble EO Sør-Trøndelag spurt om å bistå i en sak som gjaldt forberedelsestid til eksamen for media- og kommunikasjonselever. Kort sagt var diskusjonen om hvorvidt media- og kommunikasjonselevene skulle ha 48 timers forberedelsestid eller 24 timer. EOST nøstet i saken, og fant ut at det var miskommunikasjon mellom eksamenskontoret og skolene, og mellom ledelsen på skolene og elever og lærere. Lenge så det ut til at endringen fra 48 til 24 timer ble fastsatt, men påvirkning fra oss og elever på linjene førte til at elevene fikk 48 timer forberedelsestid til eksamen. Vi har mye på planen fremover, både med samarbeid og fronting av politiske skolesaker. I skrivende stund er det avtalt møte med Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, med det formål å skape et godt samarbeid, og finne politikk som vi kan stå sammen på. Vi regner også med å delta på flere arrangement i fylkeskommunal regi utover høsten og vinteren, og vi regner med å bli kontaktet eller å skape kontakt med politiske partier, i den intensjon å påvirke deres skolepolitikk. Organisatorisk arbeid, representasjon og medlemskontakt

11 Som tidligere nevnt i beretningen har fylkesstyret avholdt 5 fylkesstyremøter. Øvrig organisatorisk arbeid dreier seg om alt fra fordeling av ansvarsskoler internt i fylkesstyret, til planlegging av medarbeidersamtaler. Ledelsen og fylkesstyret for øvrig har tidligere nytt godt av å ha en nestleder med særskilt organisatorisk ansvar, som i svært tilfredsstillende grad har holdt orden på det organisatoriske arbeidet. Det er også organisatorisk nestleder sitt ansvar å påse at arbeidsprogrammet blir oppfylt. Ledelsen kan i skrivende stund ikke se at det skal oppstå problemer med gjennomføringen av arbeidsprogammet. Hva representasjon angår, er fylkeslaget representert i to utvalg. Det ene jobber med å se på doping som et samfunns- og ungdomsproblem, det andre jobber med å se på en effektivisering av lærerens tidsbruk på arbeidsplassen. Elevorganisasjonens årlige kampanje Elevrådsturnéen har gått av stabelen den siste måneden. I løpet av perioden har fylkesstyret, sammen med elev- og lærlingombud Espen Agøy Hegge avholdt skoleringer i elevrådsdrift og arbeid på Hitra, Frøya, Melhus, Meldal, Orkdal, Heimdal, Tiller, Thora Storm og Trondheim Katedralskole. Malvik, Skjetlein og Røros står for tur allerede neste uke. I tillegg er skolebesøk hos Selbu og Gauldal under planlegging. Det er viktig å understreke at de skolene som ikke har fått besøk i denne omgang, fint kan ta kontakt med fylkesstyret for å få arrangert elevrådsskolering også på sin skole. Disse skolene vil også bli prioritert først i Elevorganisasjonens andre høstkampanje Ta Kontroll.

12 Økonomisk beretning ved økonomisk ansvarlig Sander Olsen Økonomisk beretning tar for seg fylkeslagets økonomiske virksomhet. Siden årsmøtet 2012 har økonomiansvarlig jobbet med å planlegge økonomiske rutiner for og optimalisere arbeidet til økonomiansvarlig. Den økonomiske situasjonen i Sør-Trøndelag er grovt sett optimal. Fylkesstyrets utgifter finansieres av Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, fylkeskommunens drifts støtte har tidligere vært på kroner men ble justert opp i 2011 til kroner i året ( kroner mer i året). Siden fylkeslaget ikke har hatt noen aktivitet i perioden april oktober 2011 har fylkeskommunen valgt og ikke utbetale driftstøtte. Dette er da på grunnlag av at det ble utbetalt driftstøtte i perioden da fylkeslaget ikke hadde noen økonomisk virksomhet som et resultat av fraværende økonomistyring som resulterte i fryste konti. I løpet av perioden april -september 2012 har Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag ikke hatt noen reelle utgifter da det ikke har vært noen store arrangementer i regi av EOST. Mvh. Sander Olsen Økonomisk ansvarlig Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

13 Valgkomiteens beretning ved medlemmene Maria Hagen, Kristian H. Sjøli og Jan Morten Jørgensen. Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet (insert dato) sammen med resten av fylkeslaget og består av fire personer. Disse er Maria Hagen, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen og Ingvild Oline Kreÿ. I tillegg til vervet som valgkomitemedlem i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag er Ingvild Oline Kreÿ medlem i den nasjonale valgkomiteen. På bakgrunn av dette og med ønske om å unngå rolleblanding har hun valg å ikke være direkte delaktig i arbeidet som gjøres her i fylket. Hun er likevel en viktig ressurs for komiteen, men deltar ikke på intervjuer og møter. Valgkomiteens oppgave er å innstille (anbefale) på kandidater i situasjoner der det skal avholdes valg til fylkeslaget. For å ha best mulig grunnlag for å komme med en innstilling observerer komiteen arbeidet til fylkeslaget gjennom hele perioden. Dette gjør vi gjennom å være med på fylkesstyremøter, delta på enkelte sosiale sammenkomster, delta på seminarer, observere skolebesøk og gjennomføre kartleggingsintervjuer. Så langt i perioden har valgkomiteen deltatt på samtlige fylkesstyremøter med minimum ett medlem, på denne måten får vi god innsikt i hvordan fylkesstyret arbeider. Det har også vært flere sosiale sammenkomster hvor komiteen har vært tilstede, dette skaper et godt forhold mellom komiteen og fylkesstyret som vi håper gjør kommunikasjonen bedre og komiteens arbeid lettere. Det er samtidig slik at det

14 er enkelte fallgruver ved å ha så tett kontakt med fylkestyret, og komiteen er hele tiden i dialog med fylkesstyret for å unngå disse. I høst har valgkomiteen gjennomført kartleggingsintervjuer med fylkesstyret for å få høre hvordan perioden har gått så langt og få innspill med tanke på valget på elevforsamlingen. Per 19. September har komiteen gjennomført ni kartlegginsintervjuer på til sammen seks timer. Blant disse er intervjuer med tidligere organisatoriske nestleder, Margrethe Skjelstad og Elev-og lærlingeombudet i Sør- Trøndelag. Kartleggingsintervjuene gir komiteen mye viktig informasjon og en formell kanal for informasjon om situasjonen i fylkesstyret. Valgkomiteen har videre viet mye tid til arbeidet med å fylle plassene i fylkeslaget og da spesielt jobben med å finne en passende organisatorisk nestleder. I dette arbeidet ønsker vi oss mange innspill på mulige kandidater og vi kommer til å snakke med alle som har lyst til å stille eller lurer på noe. Vi håper på mange gode kandidater og ønsker alle sammen et godt valg.

15 Distriktskomiteens beretning ved DK-leder Magnus Solfeldt Distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag har endelig fått fylkeskommunal driftsstøtte, etter at leder og økonomisk ansvarlig i såmråd har lagt press på opplæringskomiteen i fylkeskommunen, om dette. Distriktskomiteen fikk til sammen tildelt kroner, samt et tilskudd på kr fra Ungdommens Bystyre i Trondheim. Distriktskomiteen var også representert på Operasjon Dagsverks nasjonale seminar, høstseminaret. Her fikk vi skoleringer innenfor alt vi bør kunne om OD, i forkant av OD-dagen. Distrikskomiteen i Sør-Trøndelag var representert ved 3 medlemmer. Komitéens leder og Internasjonal Uke-ansvarlig har også vært tilstede på DK-råd, som er et nasjonalt rådgivende organ. Hva seminarer angår, har distriktskomiteen arrangert to stykker. Et av disse var regionalt, og et var for skolekomitéene i fylket. På førstnevnte deltok det tillitsvalgte på distriktsnivå, fra Sogn og Fjordane i sør, via Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, til Nord-Trøndelag i nord. Skolekomitéseminaret arrangerte vi sammen med Nord- Trøndelag i Namsos, på Høknes barneskole. Her var vi ca. 50 deltagere. Vi har jobbet og sammarbeidet tett med Nord-Trøndelag og har en Facebook-gruppe der vi sammarbeider. Per 24. september har Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag 42 påmeldte skoler. Mvh

16 Magnus Solfeldt DK-leder Kontrollkomiteens beretning ved medlemmene Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen Fylkesstyret har brukt mesteparten av sommerferien, etter det nasjonale opplæringsseminaret EO-dagene, til å bedrive planlegging - i og utenfor møter, kontrollkomiteen ser positivt denne måten å gjennomføre arbeidet på. Kontrollkomiteen ser allikevel på det som kritikkverdig at arbeidet har hatt en treg start, både i og utenfor møter. Kontrollkomiteen ønsker å påpeke at med et krav på minst 15 fylkesstyremøter, virker det ikke hensiktsmessig at det går nærmere to måneder mellom to møter. Fylkesstyret startet også tidlig med profileringsarbeidet, de konkrete planlagte tiltakene er at fylkesstyret skal få gensere, for å bedre synligheten sin under arrangementer. Kontrollkomiteen mener at dette kunne ha blitt gjennomført raskere, da tiltaket har vært under behandling siden tidlig i sommerferien. Disse vil komme etter 1. Elevforsamling. Det andre tiltaket er en medlemsavis, som skal komme ut annenhver oddetalsmåned. Kontrollkomiteen mener at informasjonen rundt gjennomføringen av dette tiltaket har vært mangelfull; avisen har ikke blitt tatt opp etter at den ble vedtatt. Kontrollkomiteen ser det som uheldig at fylkesstyret ikke har lagt ut all den informasjonen som arbeidsprogrammet krever. Inntil nylig var ikke referater fra fylkesstyremøtene lagt ut på fylkesstyrets nettsider, de er nå lagt ut og

17 Kontrollkomiteen håper at fylkesstyret vil gjøre dette til rutine. Allikevel er ikke informasjon om skolenes ansvarspersoner lagt ut, men kontrollkomiteen tror at dette bør være en enkel sak å rette opp. Det var også en periode grunndokumentene ikke låg ute, men dette var i forbindelse med oppdatering av nettsidene, og de er nå på plass. I løpet av september og oktober gjennomfører fylkesstyret flere skolebesøk i forbindelse med den nasjonale kampanjen Elevrådsturneen. De har også benyttet anledningen til å innlede et samarbeid med Elev- og Lærlingombudet i denne sammenhengen. Kontrollkomiteen ser på dette som svært positivt. Kontrollkomiteen har lite å si om valgkomiteens arbeid, da dette kun er 1. elevforsamling. Kontrollkomiteen vil allikevel se på det som positivt at valgkomiteen har foretatt kartleggingsintervjuer med fylkesstyret før elevforsamlingen. I det store og det hele ser ikke Kontrollkomiteen noen større hindringer for at fylkesstyret og valgkomiteen skal få gjennomført de oppgavene som de er pliktige til å gjøre. Mvh. Kontrollkomiteen i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Nordlands 15. ordinære Årsmøte. Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands VEDTEKTER 2014/2015 Navn og formål 1 Elevorganisasjonen i Nordland er et fylkeslag i Elevorganisasjonen i Norge. Fylkeslaget skal aktivt arbeide i samsvar med Elevorganisasjonen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V

Saksliste 001 Godkjenning av innkalling V Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomité, Kontrollkomité Stine Nordø, Referent 08.05.14 Referat fra FS01 Møtedato Møtetid Møtested 08.05.14

Detaljer

3. Innkalling 2. Elevforsamling

3. Innkalling 2. Elevforsamling Bli med og styr skolen du også! 3. Innkalling 2. Elevforsamling Engasjement og Elevmedvirkning Elever har en lovfestet rett til å delta aktivt i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av undervisningen.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité

3 I Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal skal følgende organisasjonsledd finnes: Årsmøte Elevforsamling Fylkesstyre Valgkomité Kontrollkomité Vedtekter 2008 2009 Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 1 Elevorganisasjonen er en landsomfattende

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 13.06.14 Referat fra FS04 Møtedato Møtetid Møtested 12.06.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag Vedtekter for Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Årsmøte 3 5 Elevforsamling 4 6 Basisgrupper

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus

Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret. Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus, Fylkesstyret Kris Hansen, leder i Elevorganisasjonen i Akershus Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Desisjonskomiteen, Sentralstyret Elev-og læringombudet og

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte

2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Til Elevrådene Kopi Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen Fra Elevorganisasjonen i Hordaland Dato 07.10.08 2. innkalling til Elevforsamling EF-01 08/09 og Ekstraordinært årsmøte Det innkalles med

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

Referat fra årsmøte 2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Kopi til Valgkomiteen, Kontrollkomiteen, Landsstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag

Detaljer

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem

Kevin Gilbert Flekke Fylkesstyremedlem Mathias Westad Larssen Fylkesstyremedlem. Peter Søderblom Mostad Fylkesstyremedlem Til Tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Kopi til Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Fra Stine Nordø, referent Dato 06.02.15 Referat fra FS15 Møtedato 05.02.15 Møtetid 17:30 Møtested Munkegata

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Innledning. Politisk del Oppstart

Innledning. Politisk del Oppstart Arbeidsprogram 2005/2006 Innledning Arbeidsprogrammet er en rettleder for tillitsvalgte i Elevorganisasjonen Møre og Romsdal (EOMR). Det må være sett i sammenheng med Elevorganisasjonens vedtekter og politisk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder

Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder ÅRS MØTE 2009 Innhold 1. innkalling til Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøte Saksliste til årsmøtet Vedtekter for Elevorganisasjonen i Aust-Agder 2008-2009 Forslag til arbeidsprogram for

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO

HØSTPAKKA EO til Elevorganisasjonen Pb 8964 Youngstorget 0028 OSLO HØSTPAKKA 2008 skolen er til for elevene elevråd gratis skole elevmedbestemmelse undervisningsevaluering elevråd er makt skolene forfaller læreplass til alle tilpasset opplæring du har rettigheter 22 99

Detaljer

Arbeidsprogram Innhold

Arbeidsprogram Innhold Arbeidsprogram 2009-2010 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen Innhold 1.0 Fylkeslag 3 2.0 Elever

Detaljer

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16

Referat fra 5. fylkesstyremøte - FS05-15/16 Til Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Hordaland Kopi til Desisjonskomiteen, Valgkomiteen i Hordaland, Operasjon Dagsverk i Hordaland Fra Agathe Brautaset Waage, leder Dato 23.08.15 Referat fra 5. fylkesstyremøte

Detaljer

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark

Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Elevorganisasjonen i Hedmark Til Medlemsskolene i Kopi til Sentralstyret, Desisjonskomiteen, Landsstyret, Valgkomiteen Fra Mari Karenersen og Ingrid Netteland, referenter Dato 30. mai 2009 Referat fra det 10. Ordinære Årsmøtet i Møtedato

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 19

Referat fra Sentralstyremøte 19 Til Sentralstyret Kopi Generalsekretær, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Christer Odden, Sentralstyremedlem Dato 11. november 2008 Referat fra Sentralstyremøte 19 Møtedato 09. oktober 2008 Møtetid kl.

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Vedtekter for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 VEDTEKTER 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13

Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Til Elevrådene ved medlemsskolene i Hedmark Kopi Kontrollkomitéen Fra Fylkesstyret i Hedmark Dato 28.9.2012 Referat for EF01. Elevforsamling 12/13 Møtedato 13.9.2012 Møtetid 10:00 16:00 Møtested Elverum

Detaljer

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane

Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane Velkommen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane 1 Innholdsliste: 2. Innkalling side 3 Saksliste side 6 Dagsorden side 7 Møteregler side 9 Vedtekter 2012/2013 side 15 Forslag

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Rygge 27. Oktober 2008 1. Elevforsamling 08/09 Magiske elever ble avholdt 19 20 September på St.Olav vgs i Sarpsborg. Det var en vellykket

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Fylkesstyrets beretning

Fylkesstyrets beretning Askim, 1. september 2009 EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Kristine Gundersen Fylkesstyret i elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på Årsmøtet 09 17. 18. april. Her ble det valgt inn

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium torsdag 17. september 2015. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008

Økonomisk beretning. oktober 2008 desember desember 2008 Økonomisk beretning oktober 2008 desember 2008 desember 2008 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og i ungdomsskolen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V

Nicholas Solem Distriktkomiterepresentant. 001 Godkjenning av innkalling og referat V v/balder. 002 Valg av ordstyrer og referent V Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Amalie Frank, Referent Referat fra FS03 Dato: Tirsdag, 30. april 2013 Sted:

Detaljer

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09

Arbeidsprogram for. Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09 Innholdsfortegnelse! Arbeidsprogram for... 1! Elevorganisasjonen i Hordaland 08/09... 2! Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert.! Politiske arbeidsoppgaver...

Detaljer

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter.

Ylva Sophie Høsøien Fylkesstyremedlem Elisabeth Nilsen Fylkesstyremedlem. Ferdigstilt grunndokumenter. Til: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Oslo Kopi: Kontrollkomiteen, valgkomiteen, distriktskomiteen og fylkeslagsoppfølger Fra: Rahman Akhtar Chaudhry, referent Referat fra FS01 Dato: Mandag 21. april

Detaljer

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V

Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger. Nicholas Solem. 035 Godkjenning av innkalling og referat V Til: Kopi: Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i slo Kontrollkomiteen, Valgkomiteen, Distriktskomiteen og Fylkeslagsoppfølger Fra: Julian Söderberg, Referent Referat fra FS04 Dato: Tirsdag, 14. mai 2014

Detaljer

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i

1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i 1 1 2 Valg av linjerepresentanter. 3 Det skal tilstrebes at det velges én (1) linjerepresentent fra hver linje i klassen, som 4 velges felles i klassens time eller ved andre beleilige anledninger. Voteringen

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26.

Elevorganisasjonen i Vestfold Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. Til Elevorganisasjonen i Vestfold Kopi Sentralstyret, Landsstyret, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen Fra Mathilde Emilie Pettersvold, referent Dato 26. mai 2009 Referat fra Årsmøtet i Elevorganisajsonen

Detaljer

Referat fra Sentralstyremøte 04

Referat fra Sentralstyremøte 04 Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Landsstyret Fra Helene Pettersvold, Sentralstyremedlem Dato 20. august 2008 Referat fra Sentralstyremøte 04 Møtedato 20. august 2008 Møtetid

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2015/2016 Vedtatt av årsmøtet 20-21. april 1 av 6 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Referat fra SST20-09/10]

Referat fra SST20-09/10] Til Sentralstyret Kopi til Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Landsstyret Fra Rachel Corneil, Politisk nestleder Dato 3. februar 2010 Referat fra SST20-09/10] Møtedato 27. januar 2010

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging Til Kopi til Fra Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Styret i Operasjon Dagsverk Thomas H. Svendsen, Organisatorisk nestleder og Christian Fredrik Leknes- Killmork,

Detaljer

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts!

Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Årsmøtet09! HUH?: Årets kuleste helg! HM?: 24. 26. April! HÆ?: Vi samles i Kongsberg EHM?: Let s do some vedtekts! Til: Elevforsamlingen Kopi: Landstyret, Sentralstyret, Desisjonskomiteen, DK-Buskerud,

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Referat fra Ungdomsråds møte

Referat fra Ungdomsråds møte Til: Ungdomsrådet Fra: Sondre Pettersen, Referent Dato: 25.4.2012 Referat fra Ungdomsråds møte Møtedato: 24.4.2012 Møtetid: 11:00-15:30 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning 1. Landsstyremøte August 2010 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig intenteresseorganisasjon, av, med og for elever. Sentralstyrets beretning Den første tiden på kontoret

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 03 2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 15.03.2016 Tid: 19:00 Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Referat Høstsymposium, uke *38*

Referat Høstsymposium, uke *38* Referat Høstsymposium, uke *38* Dato: torsdag 7. september 205 Sted: Møtesal, Strandheim Leirsted Oppmøte: B Tillitsvalgt og vara til stede T Kun tillitsvalgt til stede V Kun vara til stede Klasse 2 3

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer