2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. innkalling til 1. Elevforsamling Trondheim, 21.09.2012. 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13"

Transkript

1 2. innkalling til 1. Elevforsamling 12/13

2 Innhold II Innholdsfortegnelse III 2. innkalling VI Saksliste VII Forslag til dagsorden VIII Fylkesstyrets beretning XII Økonomisk Beretning XIII Valgkomiteens beretning XV Distriktskomiteen i Operajon Dagsverks beretning XVI Kontrollkomitéens beretning Til: Kopi: Elevrådene ved medlemsskolene I Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Landsstyret, Sentralstyret, Valgkomiteen, Desisjonskomiteen, Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Valgkomiteen i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag, Distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag Fra: Jonas Krokan Ledal, leder Dato: Innkalling til elevforsamling hos Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

3 Det innkalles med dette til 1. ordniære elevforsamling, perioden 2011/2012 i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Møtedato: 05. oktober 2012 Møtetid: senest Møtested: Fylkestingssal B, Fylkeshuset, Erling Skakkes Gate 14, 7021 Trondheim Elevorganisasjonen er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring og ved ungdomsskoler i Norge. Elevorganisasjonen skal fremme medlemmenes felles og individuelle interesser overfor utdanningsmyndigheter og samfunnet for øvrig. Som medlem av Elevorganisasjonen har dere rett til å være en del av elevforsamlingen. Samtidig er det deres plikt som tillitsvalgte, overfor elevene, og overfor Elevorganisasjonen som medemsskole. Hver skole er plitktig å stille med én (1) delegat, som har tale-, forslags- og stemmerett. Hver skole kan også sende inntil fem (5) observatører som har tale- og forslagsrett. 2. innkalling Dette er den andre innkallingen til 1. Elevforsamling. Her vil du og dere finne en del mer utfyllende informasjon, sammenlignet med 1. innkalling. Noen sakspapirer vil også ligge vedlagt. Merk at dette ikke er en invitasjon, men en innkalling. Hva er en Elevforsamling? Elevforsamlingen er det høyeste organet i fylket mellom to årsmøter, og et av de viktigste møtene å delta på. Her vedtas og diskuteres viktige saker, og skolene vil få oversikt over hva fylkesstyret har jobbet med siden sist. Her kan dere påvirke politikken og arbeidet vårt i Elevorganisasjonen i Sør- Trøndelag frem til Årsmøtet 2013 som vil bli arrangert i april. Sakslista ligger, sammen med de øvrige sakspairene, vedlagt i dette dokumentet. Hvem kan delta? Hver medlemsskole kan i utgangspunktet stille med én (1) delegat og fem (5) observatører. Vi åpner for særavtaler, og dersom dere øyner dette ønskelig, tar dere kontakt med økonomiansvarlig Sander Olsen, på

4 eller Delegaten innehar tale-, forslags- og stemmerett på Elevforsamlingen, mens observatøren innehar tale- og forslagsrett. Det er i utgangspunktet elevrådsleder som stiller som delegat fra skolen, men delegatstatusen kan overdras til en annen representant dersom dette er ønskelig og vedtatt fra elevrådets side. Påmelding Det er helt gratis å delta på Elevforsamlingen og det regionale seminaret. Elevorganisasjonen refunderer reisen og betaler for mat og opphold under hele arrangementet. Påmelding finnes på elevforsamling-perioden Det er veldig viktig at skolen melder på sine representanter så fort som mulig, SENEST tirsdag 2. oktober. Dette for at vi skal få oversikt over deltagerne på arrangementet. Deres skoles kontaktperson i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag vil ta kontakt med elevrådsleder per telefon i god tid før dette. Reise Elevorganisasjonen refunderer din reise dersom du sender inn reiseregning med billetter/kvitteringer (bevis for at reisen er gjennomført) fra reisen, poststemplet innen tre (3) uker etter arrangementets slutt. Reiseregningsskjema finner du på elev.no. Kjøregodtgjørelse er kr 2,00 pr. km + kr 0,50 pr. ekstra passasjer som skal på samme arrangement. Bilkjøring må avtales på forhånd. Er du usikker på hva som er billigste reisemåte? Ta kontakt med økonomiansvarlig Sander ved å sende mail: eller å ringe på mob.: Annen praktisk informasjon Selve arrangementet vil finne sted delvis ved fylkestingssal B, på fylkeshuset i Trondheim, og delvis ved filmrommet på Trondheim Katedralskole. Det oppfordres til å medbringe egen lunsj, inntil nærmere beskjed blir gitt. Det jobbes med å få i stand en egnet løsning med tanke på sponset lunsj. Skrivesaker og noe å skrive på er et pluss å ha med seg, eventuelt PC. Det er usikkert om det vil bli

5 noen mulighet for trådløst internett under arrangementet, men dette er ikke utenkelig. Vi kan likevel ikke garantere strømnett til samtlige potensielle laptoper. Vi har nulltoleranse for andre rusmidler enn lovlige tobakksvarer. Alkohol er ikke tillatt. Dersom dette trosses, vil vedkommende bli sendt hjem og reisen vil ikke bli refundert. Skole og foreldre vil også bli informert. For mer informasjon eller eventuelle spørsmål, ta kontakt med fylkesstyrets leder, Jonas Krokan Ledal, på mail: eller telefon: Vi i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag håper på fulltallig oppmøte fra våre medlemsskoler og gleder oss til å se akkurat deg på 1. Elevforsamling! Velkommen til Trondheim! Med vennlig hilsen Jonas Krokan Ledal Leder

6 Saksliste, EF01 EF01 Godkjenning av innkalling EF02 Valg av ordstyrer og referent EF03 Godkjenning av referat fra årsmøtet EF04 Godkjenning av dagsorden V V V V EF05 Beretninger a. Fylkesstyrets beretning Leder Jonas Krokan Ledal og politisk nestleder Emil André Krogh b. Økonomisk beretning Økonomiansvarlig Sander Olsen c. Valgkomitéens beretning Komitémedlemmene Kristian Hovd Sjøli, Maria Hagen og Jan Morten Jørgensen d. Distriktskomitéens beretning DK-leder Magnus Solfeldt e. Kontrollkomitéens beretning Komitémedlemmene Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen EF07 Skolens egen time EF08 Beretningsdebatt O D D EF09 Budsjettrevisjon Saksbehandler: Økonomiansvarlig Sander Olsen EF10 Valg Saksbehandler: Valgkomitéen Eventuelt V V Møtekritikk O - Orienteringssaker D - Drøftningssaker V - Vedtakssaker

7 EF01 Godkjenning av innkalling EF02 Valg av ordstyrer og referent EF03 Godkjenning av referat fra årsmøtet EF04 Godkjenning av dagsorden Forslag til dagsorden EF05 Beretninger a. Fylkesstyrets beretning b. Økonomisk beretning c. Valgkomitéens beretning d. Distriktskomitéens beretning e. Kontrollkomitéens beretning PAUSE og forflytning til Trondheim Katedralskole EF07 Skolens egen time EF08 Beretningsdebatt LUNSJPAUSE og forflytning til Fylkeshuset EF09 Budsjettrevisjon EF10 Valg Eventuelt Møtekritikk

8 Fylkesstyrets beretning Ved leder Jonas Krokan Ledal Dette er fylkesstyrets beretning for perioden fra Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelags årsmøte 2012 ( april) og til første elevforsamling. Beretningen har til hensikt å vise hva fylkesstyret har gjort i perioden. Fylkesstyret Fylkesstyret består av: Leder: Jonas Krokan Ledal, Trondheim Katedralskole Politisk Nestleder: Emil André Krogh, Malvik VGS Organisatorisk Nestleder: Margrethe Ringkjøb Skjelstad, Malvik VGS Økonomisk Ansvarlig: Sander Olsen, Charlottenlund VGS DK-leder: Magnus Solfeldt, Charlottenlund VGS/Strinda VGS Fylkesstyremedlem: Victoria Hellerud, Levanger VGS Fylkesstyremedlem: Ragnhild Gabrielsen, Fosen VGS Fylkesstyremedlem: Kaja Indergaard, Tiller VGS Fylkesstyremedlem: Caroline Elvira Bjerke Fuglås, Gauldal VGS Fylkesstyremedlem: Kristian Nygård Svartås. Byåsen VGS/Ladejarlen VGS Fylkesstyremedlem: Oliver Korssjøen, Røros VGS/Trondheim Katedralskole Fylkesstyremedlem: Ingrid Sophia Nebelung Aronsen, Steinerskolen/Charlottenlund VGS Fylkesstyremedlem: Signe Andersen Boye, Steinerskolen/Trondheim Katedralskole Som det går fram av listen, har vi hatt tre frafall i fylkesstyret. Vår organisatoriske nestleder, samt to fylkesstyremedlemmer har i løpet av perioden denne beretningen gjelder for, trukket seg. Følgelig har denne elevforsamlingen bl.a. til hensikt å ta rede på hva som skal skje med disse plassene.

9 Møtevirksomhet, internt Cirka fem måneder har gått siden årsmøtet i EO Sør-Trøndelag ble avholdt på Melhus VGS, april. Perioden har i høy grad vært preget av sommerferien, men vi har til tross for dette avholdt fem fylkesstyremøter, hvorav ett ekstraordniært. Møtevirksomhet og skoleringer, eksternt Perioden ble innledet med regional overlapping, hvor nyvalgte og avtroppende fylkesstyrer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag dro sammen ei helg på Malvik VGS og hadde skoleringer internt. Samtlige fylkeslag forteller at de opplevde dette som svært givende, og en god start på perioden. Deretter dro majoriteten av fylkeslaget på EO-dagene, som er et nasjonalt skoleringsseminar. Dette ble avholdt på Mysen i Østfold, og la mye av grunnlaget for all kunnskap vi har opparbeidet oss i etterkant av dette. Leder og politisk nestleder har for øvrig deltatt på to landsstyremøter, hvor det første av disse også bød på en skoleringshelg, også denne gangen i Østfold. Politisk orientering Å drive politikk i en organisasjon som Elevorganisasjonen er en morsom, men også strukturert og vanskelig oppgave. Som en organisasjon har vi ikke mer enn påvirkningsrett i politiske saker, og det er til syvende og sist opp til fylkespolitikerne våre som bestemmer. Vi har likevel vært i møter med fylkeskommunen, og har også gjort oss bemerket ellers. Som årsmøtet til Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag i april behandlet, har fylkeslaget vårt nå hatt to helt nye politiske prioriteringer og en videreutviklet prioritering å jobbe med. Dette er et møysommelig arbeid, og for at politikken vår skal bli etter årsmøtets ønske, ønsker vi å hente inn god og nok informasjon, slik at vi får fremstilt prioriteringene best mulig. Vi er i gang, og det er lagt

10 en slagplan på hvordan vi skal vise oss frem, både i media, mot politikere og andre organisasjoner og politiske parti vi kan samarbeide med. Å drive politisk arbeid opp mot vår største institusjon, altså Sør-Trøndelag Fylkeskommune, er ikke enkelt. Likevel har vi allerede hatt noen møter med fylkeskommunen, og fylkespolitikerne er klar over vår politikk. I skrivende stund planlegges det et nytt møte med fylkeskommunen, og forhåpentligvis får vi også her føre politikken vår på en måte som påvirker. Vi i fylkesstyret opplever samarbeidet med Sør-Trøndelag Fylkeskommune som godt og konstruktivt. Fylkesstyret har siden årsmøtet påvirket på en del ting, og spesielt er det to ting vi vil trekke frem. Trondheim bystyre behandlet før sommeren et forslag om utvidet hospiteringsordning. Forslaget var fremmet av Venstre, etter et en uformell dialog og skolepolitisk brainstorming. Bystyret så på forslaget som noe positivt, og det skulle videre utredes. Forslaget som ble fremmet i bystyret av Venstre, var en direkte konsekvens av Elevtingets vedtak i mars om å føre forslaget inn som en treårig hovedsatsning. Forslaget ble, etter en enstemmig innstilling i kommunens oppvekstkomité, også enstemmig vedtatt i selve bystyret. Før sommeren ble EO Sør-Trøndelag spurt om å bistå i en sak som gjaldt forberedelsestid til eksamen for media- og kommunikasjonselever. Kort sagt var diskusjonen om hvorvidt media- og kommunikasjonselevene skulle ha 48 timers forberedelsestid eller 24 timer. EOST nøstet i saken, og fant ut at det var miskommunikasjon mellom eksamenskontoret og skolene, og mellom ledelsen på skolene og elever og lærere. Lenge så det ut til at endringen fra 48 til 24 timer ble fastsatt, men påvirkning fra oss og elever på linjene førte til at elevene fikk 48 timer forberedelsestid til eksamen. Vi har mye på planen fremover, både med samarbeid og fronting av politiske skolesaker. I skrivende stund er det avtalt møte med Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, med det formål å skape et godt samarbeid, og finne politikk som vi kan stå sammen på. Vi regner også med å delta på flere arrangement i fylkeskommunal regi utover høsten og vinteren, og vi regner med å bli kontaktet eller å skape kontakt med politiske partier, i den intensjon å påvirke deres skolepolitikk. Organisatorisk arbeid, representasjon og medlemskontakt

11 Som tidligere nevnt i beretningen har fylkesstyret avholdt 5 fylkesstyremøter. Øvrig organisatorisk arbeid dreier seg om alt fra fordeling av ansvarsskoler internt i fylkesstyret, til planlegging av medarbeidersamtaler. Ledelsen og fylkesstyret for øvrig har tidligere nytt godt av å ha en nestleder med særskilt organisatorisk ansvar, som i svært tilfredsstillende grad har holdt orden på det organisatoriske arbeidet. Det er også organisatorisk nestleder sitt ansvar å påse at arbeidsprogrammet blir oppfylt. Ledelsen kan i skrivende stund ikke se at det skal oppstå problemer med gjennomføringen av arbeidsprogammet. Hva representasjon angår, er fylkeslaget representert i to utvalg. Det ene jobber med å se på doping som et samfunns- og ungdomsproblem, det andre jobber med å se på en effektivisering av lærerens tidsbruk på arbeidsplassen. Elevorganisasjonens årlige kampanje Elevrådsturnéen har gått av stabelen den siste måneden. I løpet av perioden har fylkesstyret, sammen med elev- og lærlingombud Espen Agøy Hegge avholdt skoleringer i elevrådsdrift og arbeid på Hitra, Frøya, Melhus, Meldal, Orkdal, Heimdal, Tiller, Thora Storm og Trondheim Katedralskole. Malvik, Skjetlein og Røros står for tur allerede neste uke. I tillegg er skolebesøk hos Selbu og Gauldal under planlegging. Det er viktig å understreke at de skolene som ikke har fått besøk i denne omgang, fint kan ta kontakt med fylkesstyret for å få arrangert elevrådsskolering også på sin skole. Disse skolene vil også bli prioritert først i Elevorganisasjonens andre høstkampanje Ta Kontroll.

12 Økonomisk beretning ved økonomisk ansvarlig Sander Olsen Økonomisk beretning tar for seg fylkeslagets økonomiske virksomhet. Siden årsmøtet 2012 har økonomiansvarlig jobbet med å planlegge økonomiske rutiner for og optimalisere arbeidet til økonomiansvarlig. Den økonomiske situasjonen i Sør-Trøndelag er grovt sett optimal. Fylkesstyrets utgifter finansieres av Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, fylkeskommunens drifts støtte har tidligere vært på kroner men ble justert opp i 2011 til kroner i året ( kroner mer i året). Siden fylkeslaget ikke har hatt noen aktivitet i perioden april oktober 2011 har fylkeskommunen valgt og ikke utbetale driftstøtte. Dette er da på grunnlag av at det ble utbetalt driftstøtte i perioden da fylkeslaget ikke hadde noen økonomisk virksomhet som et resultat av fraværende økonomistyring som resulterte i fryste konti. I løpet av perioden april -september 2012 har Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag ikke hatt noen reelle utgifter da det ikke har vært noen store arrangementer i regi av EOST. Mvh. Sander Olsen Økonomisk ansvarlig Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag

13 Valgkomiteens beretning ved medlemmene Maria Hagen, Kristian H. Sjøli og Jan Morten Jørgensen. Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet (insert dato) sammen med resten av fylkeslaget og består av fire personer. Disse er Maria Hagen, Kristian Hovd Sjøli, Jan Morten Jørgensen og Ingvild Oline Kreÿ. I tillegg til vervet som valgkomitemedlem i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag er Ingvild Oline Kreÿ medlem i den nasjonale valgkomiteen. På bakgrunn av dette og med ønske om å unngå rolleblanding har hun valg å ikke være direkte delaktig i arbeidet som gjøres her i fylket. Hun er likevel en viktig ressurs for komiteen, men deltar ikke på intervjuer og møter. Valgkomiteens oppgave er å innstille (anbefale) på kandidater i situasjoner der det skal avholdes valg til fylkeslaget. For å ha best mulig grunnlag for å komme med en innstilling observerer komiteen arbeidet til fylkeslaget gjennom hele perioden. Dette gjør vi gjennom å være med på fylkesstyremøter, delta på enkelte sosiale sammenkomster, delta på seminarer, observere skolebesøk og gjennomføre kartleggingsintervjuer. Så langt i perioden har valgkomiteen deltatt på samtlige fylkesstyremøter med minimum ett medlem, på denne måten får vi god innsikt i hvordan fylkesstyret arbeider. Det har også vært flere sosiale sammenkomster hvor komiteen har vært tilstede, dette skaper et godt forhold mellom komiteen og fylkesstyret som vi håper gjør kommunikasjonen bedre og komiteens arbeid lettere. Det er samtidig slik at det

14 er enkelte fallgruver ved å ha så tett kontakt med fylkestyret, og komiteen er hele tiden i dialog med fylkesstyret for å unngå disse. I høst har valgkomiteen gjennomført kartleggingsintervjuer med fylkesstyret for å få høre hvordan perioden har gått så langt og få innspill med tanke på valget på elevforsamlingen. Per 19. September har komiteen gjennomført ni kartlegginsintervjuer på til sammen seks timer. Blant disse er intervjuer med tidligere organisatoriske nestleder, Margrethe Skjelstad og Elev-og lærlingeombudet i Sør- Trøndelag. Kartleggingsintervjuene gir komiteen mye viktig informasjon og en formell kanal for informasjon om situasjonen i fylkesstyret. Valgkomiteen har videre viet mye tid til arbeidet med å fylle plassene i fylkeslaget og da spesielt jobben med å finne en passende organisatorisk nestleder. I dette arbeidet ønsker vi oss mange innspill på mulige kandidater og vi kommer til å snakke med alle som har lyst til å stille eller lurer på noe. Vi håper på mange gode kandidater og ønsker alle sammen et godt valg.

15 Distriktskomiteens beretning ved DK-leder Magnus Solfeldt Distriktskomiteen i Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag har endelig fått fylkeskommunal driftsstøtte, etter at leder og økonomisk ansvarlig i såmråd har lagt press på opplæringskomiteen i fylkeskommunen, om dette. Distriktskomiteen fikk til sammen tildelt kroner, samt et tilskudd på kr fra Ungdommens Bystyre i Trondheim. Distriktskomiteen var også representert på Operasjon Dagsverks nasjonale seminar, høstseminaret. Her fikk vi skoleringer innenfor alt vi bør kunne om OD, i forkant av OD-dagen. Distrikskomiteen i Sør-Trøndelag var representert ved 3 medlemmer. Komitéens leder og Internasjonal Uke-ansvarlig har også vært tilstede på DK-råd, som er et nasjonalt rådgivende organ. Hva seminarer angår, har distriktskomiteen arrangert to stykker. Et av disse var regionalt, og et var for skolekomitéene i fylket. På førstnevnte deltok det tillitsvalgte på distriktsnivå, fra Sogn og Fjordane i sør, via Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, til Nord-Trøndelag i nord. Skolekomitéseminaret arrangerte vi sammen med Nord- Trøndelag i Namsos, på Høknes barneskole. Her var vi ca. 50 deltagere. Vi har jobbet og sammarbeidet tett med Nord-Trøndelag og har en Facebook-gruppe der vi sammarbeider. Per 24. september har Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag 42 påmeldte skoler. Mvh

16 Magnus Solfeldt DK-leder Kontrollkomiteens beretning ved medlemmene Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen Fylkesstyret har brukt mesteparten av sommerferien, etter det nasjonale opplæringsseminaret EO-dagene, til å bedrive planlegging - i og utenfor møter, kontrollkomiteen ser positivt denne måten å gjennomføre arbeidet på. Kontrollkomiteen ser allikevel på det som kritikkverdig at arbeidet har hatt en treg start, både i og utenfor møter. Kontrollkomiteen ønsker å påpeke at med et krav på minst 15 fylkesstyremøter, virker det ikke hensiktsmessig at det går nærmere to måneder mellom to møter. Fylkesstyret startet også tidlig med profileringsarbeidet, de konkrete planlagte tiltakene er at fylkesstyret skal få gensere, for å bedre synligheten sin under arrangementer. Kontrollkomiteen mener at dette kunne ha blitt gjennomført raskere, da tiltaket har vært under behandling siden tidlig i sommerferien. Disse vil komme etter 1. Elevforsamling. Det andre tiltaket er en medlemsavis, som skal komme ut annenhver oddetalsmåned. Kontrollkomiteen mener at informasjonen rundt gjennomføringen av dette tiltaket har vært mangelfull; avisen har ikke blitt tatt opp etter at den ble vedtatt. Kontrollkomiteen ser det som uheldig at fylkesstyret ikke har lagt ut all den informasjonen som arbeidsprogrammet krever. Inntil nylig var ikke referater fra fylkesstyremøtene lagt ut på fylkesstyrets nettsider, de er nå lagt ut og

17 Kontrollkomiteen håper at fylkesstyret vil gjøre dette til rutine. Allikevel er ikke informasjon om skolenes ansvarspersoner lagt ut, men kontrollkomiteen tror at dette bør være en enkel sak å rette opp. Det var også en periode grunndokumentene ikke låg ute, men dette var i forbindelse med oppdatering av nettsidene, og de er nå på plass. I løpet av september og oktober gjennomfører fylkesstyret flere skolebesøk i forbindelse med den nasjonale kampanjen Elevrådsturneen. De har også benyttet anledningen til å innlede et samarbeid med Elev- og Lærlingombudet i denne sammenhengen. Kontrollkomiteen ser på dette som svært positivt. Kontrollkomiteen har lite å si om valgkomiteens arbeid, da dette kun er 1. elevforsamling. Kontrollkomiteen vil allikevel se på det som positivt at valgkomiteen har foretatt kartleggingsintervjuer med fylkesstyret før elevforsamlingen. I det store og det hele ser ikke Kontrollkomiteen noen større hindringer for at fylkesstyret og valgkomiteen skal få gjennomført de oppgavene som de er pliktige til å gjøre. Mvh. Kontrollkomiteen i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Victor Elias Okpe og Elias Glein Feragen

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen.

Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen. 1. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2013/2014. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2013 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 2 3.1 Henvendelser... 2 3.2 Informasjon...

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer