Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 10.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp"

Transkript

1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Mitt andre hjem Tønsbergs Blad EUs programmer for Avisa Nordland Bli kjend med ungdom i Smørhamn Firdaposten Engelsk visitt på sommerleiren Nye Troms En italiensk viking Sarpsborg Arbeiderblad Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod? Møre og Romsdal fylkeskommune :01 11 Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Medlemsbladet Parat Fortsatt ledige plasser på Sommermalvik Malvikbladet :20 14

2 Mitt andre hjem Tønsbergs Blad. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Marikken Wullf Wathne. Side: 5. De har reist fra fem ulike land til Tønsberg for å finne nye familiemedlemmer. Og familiestua er Café Quasimodo. Tønsbergs blad Torsdag 31. juli 2014 nyheter 5 Fem nasjonaliteter samles i Tønsberg: TØNSBERG: - Vi er her hovedsakelig for å skape relasjoner med ungdom i Tønsberg. Vi er som en utenlandsk familie for ungdom som trenger det, forklarer Victoria Manuola. Hun er fra USA, men etter tre opphold i Tønsberg føler hun seg også litt norsk. - Norge har blitt mitt andre hjem. Sju unge er samlet på Café Quasimodo. De har ulik bak- " Vi er som en utenlandsk familie for ungdom som trenger det Victoria Manuola frivillig på Cafe Quasimodo grunn og har kommet fra USA, Tyskland, England, Spania og Egypt. I Tønsberg ønsker de å bli kjent med norsk ungdom, gjerne over et godt måltid. Alle er velkomne på «Q», men kafeens hovedmålgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år. De frivillige oppfordrer folk til å komme innom for en prat. - Viktig å være en familie - Vi jobber på kafeen og er opptatt av å servere god mat og drikke. Vi ønsker at dette kan være et sted ungdom kommer for å slappe av, forklarer Dan Fardon fra England. - Men det viktigste for oss er å bli kjent med ungdom her, legger han til. De sju har kommet til Norge gjennom et EUprogram som heter European Voluntary Service (EVS). EVS er et utvekslings- og frivillighetsprosjekt for europeisk ungdom mellom 18 og 30 år. Gjennom prosjektet jobber utlendingene frivillig på den kristne kafeen. De glad i Tønsberg: Sju utlendinger jobber frivillig på Café Quasimodo De skryter av Tønsberg og tønsberggenserne. Bak fra venstre: Devon Cummings (22) fra USA, Samuel Cerrato (22) fra Spania og Dan Fardon (20) fra England. Foran fra venstre: Theodora Zakharuy (24) fra Egypt, Simun Fugel (21) fra Tyskland, Linnea Tainter (24) fra USA og Victoria Manuola (25) fra USA. foto: Peder gjersøe Fem nasjonaliteter samles i Tønsberg: Mitt andre hjem De har reist fra fem " Fardon fra England. drende. Det blir litt krangling For egyptiske Theodora Zakharuy innebar reisen til Norge ulike land til Tønsberg Vi er som en utenlandsk familie å bli kjent med ungdom her, sier Fadon lattermildt. hennes første møte med snøen. Men det viktigste for oss er når vi bor så tett på hverandre, for å finne nye familiemedlemmer. Og fami- trenger det De sju har kommet til Norge Tønsberg er vakkert Men du ble veldig god til å for ungdom som legger han til. Det var altfor kaldt for meg. liestua er Café Quasimodovice (EVS). EVS er et utveks- skal snart tilbake til hjemlande- VicToria Manuola gjennom et EU-program som De fleste av de frivillige har allerede vært i Norge i et år. De mings. kaste snøballer, sier Cum- frivillig på Cafe Quasimodo heter European Voluntary Ser- Marikken Wullf Wathne grunn og har kommet fra USA, lings- og frivillighetsprosjekt ne sine, mens Samuel Cerrato Tyskland, England, Spania og for europeisk ungdom mellom fra Spania og Devon Cummings Egypt. I Tønsberg ønsker de å 18 og 30 år. Gjennom prosjektet fra USA nettopp har kommet og mat fra havet! bli kjent med norsk ungdom, jobber utlendingene frivillig på skal bli her i et år. F ske me f otte f skepro kter Tønsberg: Vi er her hovedsakelig for å skape relasjoner Alle er velkomne på «Q», besøkt andre steder i Norge. hatt positive opplevelser med (S agenve en) fra k og gjerne over et godt måltid. den kristne kafeen. De har også Alle forteller at de kun har kommer idag t Tøns erg v/stato med ungdom i Tønsberg. Vi er men kafeens hovedmålgruppe I Tønsberg får de frivillige Norge og Tønsberg. De er enige To vsrø senteret fra k som en utenlandsk familie for er ungdom mellom 13 og 20 år. dekket boutgiftene i eneboligen de deler på Skallestad. berg er et rolig og vakkert sted. frivillige er enige om at Tøns- ungdom som trenger det, forklarer Victoria Manuola. komme innom for en prat. Det er viktig at også vi er Det er veldig friskt og rent De frivillige oppfordrer folk til å Hun er fra USA, men etter tre som en familie når vi skal være her, synes Manuola. opphold i Tønsberg føler hun Viktig å være en familie en utenlandsk familie for ungdom her, så da er det bra at vi hadde reist i Europa, men at Røkt aks pr kg 179,- Cummings forteller at han Torsk sk ver pr kg 75,- seg også litt norsk. Vi jobber på kafeen og er opptatt av å servere god mat og bor sammen og gjør ting han ikke visste mye om Norge. lettsa tet erf et pr kg 108,- Norge har blitt mitt andre hjem. drikke. Vi ønsker at dette kan sammen som en gruppe, synes Da jeg fikk tilbud om å dra Røkt torskef et pr kg 95,- Sju unge er samlet på Café være et sted ungdom kommer Manuola. til Norge, sa jeg bare «jeg har lettsa tet torskef et pr kg 95,- Quasimodo. De har ulik bak- for å slappe av, forklarer Dan Men det er også litt utfor- hørt om dem de er vikinger!». Kve tesk ver pr kg 189,- Røkt hysef et pr kg 75,- Ste n tf et pr kg 75,- Torskef et pr kg 95,- K ppf sk av torsk pr kg 139,- Tilbud: Varsler opptrapping av streiken 6,8 kg torskef et pr kartong kr 620,- 5kg torske o ns pr kartong kr 595,- oslo: Utdanningsforbundet, hele tiden sagt at streiken skal streik, sier Kolbjørg Ødegaard i sommerferie, har ikke uttaket Prøv våre f skekaker, f sk a, som har medlemmer i trappes kraftig opp. Forbundet Utdanningsforbundets streikekomité til NRK. Utdanningsforbundet har hatt praktisk betydning. an a a, reker, se f et etc. ryggen, varsler streikeuttak for står fortsatt fast ved det. flere tusen lærere fra skolestartger jeg at det kommer til å være vært tatt ut i streik ved Rothau- utover høsten. I «kraftig opptrapping» leg- Siden 1. juli har 36 lærere planer for flere opptrappinger OLELØVOLDAS Utdanningsforbundet har flere tusen lærere som er i gen skole i Bergen. Siden det er ntb har også besøkt andre steder i Norge. I Tønsberg får de frivillige dekket boutgiftene i eneboligen de deler på Skallestad. - Det er viktig at også vi er som en familie når vi skal være en utenlandsk familie for ungdom her, så da er det bra at vi bor sammen og gjør ting sammen som en gruppe, synes Manuola. - Men det er også litt utfordrende. Det blir litt krangling når vi bor så tett på hverandre, sier Fadon lattermildt. - Tønsberg er vakkert De fleste av de frivillige har allerede vært i Norge i et år. De skal snart tilbake til hjemlandene sine, mens Samuel Cerrato fra Spania og Devon Cummings fra USA nettopp har kommet og skal bli her i et år. Alle forteller at de kun har hatt positive opplevelser med Norge og Tønsberg. De er enige frivillige er enige om at Tønsberg er et rolig og vakkert sted. Side 2 av 14

3 - Det er veldig friskt og rent her, synes Manuola. Cummings forteller at han hadde reist i Europa, men at han ikke visste mye om Norge. - Da jeg fikk tilbud om å dra til Norge, sa jeg bare «jeg har hørt om dem - de er vikinger! For egyptiske Theodora Zakharuy innebar reisen til Norge hennes første møte med snøen. - Det var altfor kaldt for meg. Bildetekst: glad i tønsberg: Sju utlendinger jobber frivillig på Café Quasimodo De skryter av Tønsberg og tønsberggenserne. Bak fra venstre: Devon Cummings (22) fra USA, Samuel Cerrato (22) fra Spania og Dan Fardon (20) fra England. Foran fra venstre: Theodora Zakharuy (24) fra Egypt, Simun Fugel (21) fra Tyskland, Linnea Tainter (24) fra USA og Victoria Manuola (25) fra USA. foto: Peder gjersøe Tønsbergs Blad - Men du ble veldig god til å kaste snøballer, sier Cummings. Side 3 av 14

4 EUs programmer for Avisa Nordland. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Eirik Fiva, direktør internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune. Side: 3. Nordlands trompet EUs nye programperiode er i startgropa! Norge har kjøpt seg inn i alle programmene. Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket minst halvparten av prosjektkostnadene. Det kjempes om store penger! Å delta i internasjonale prosjekt er komplekst, men gir merverdi: Erfaringsutveksling og kjennskap til beste praksis på et område. I forrige periode var Rogaland svært dyktige på å hente ut prosjektpenger fra EU. Nordland kan bli enda bedre, og noen aktører er allerede godt i gang med forberedelser. Drift kan ikke støttes. Det må være et nyskapende prosjekt med en god samarbeidsidé. Partnerskapet (hjemme og ute) er viktig, og personkjemien bør stemme! Horisont 2020 er programmet for forskning og innovasjon med tre fokusområder: a) fremragende forskning, b) konkurransedyktig næringsliv og c) forskning for å løse samfunnsutfordringer. Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsmiljøer og bedrifter. Forskningsrådet er ansvarlig, og rådet har representasjon i Nordland. Erasmus+ er for utdanning, opplæring, ungdom og idrett med tre hovedkategorier: a) Læringsmobilitet, b) Samarbeid/partnerskap, c) Politikkutforming. Målgrupper: Skole- og barnehage, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring, frivillige organisasjoner. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er AVISA NORDLAND ONSDAG 30. JULI 2014 til ettertanke Forutsetningen for all kunstopplevelse eller for den saks skyld; livsopplevelse er den åpne personlighet. Erling Christie, norsk forfatter Nordlands trompet EUs programmer for Eirik Fiva, direktør internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune. EUs nye programperiode er i startgropa! Norge har kjøpt seg inn i alle programmene. Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket minst halvparten av prosjektkostnadene. Det kjempes om store penger! Å delta i internasjonale prosjekt er komplekst, men gir merverdi: Erfaringsutveksling og kjennskap til beste praksis på et område. I forrige periode var Rogaland svært dyktige på å hente ut prosjektpenger fra EU. Nordland kan bli enda bedre, og noen aktører er allerede godt i gang med forberedelser. Drift kan ikke støttes. Det må være et nyskapende prosjekt med en god samarbeidsidé. Partnerskapet (hjemme og ute) er viktig, og personkjemien bør stemme! Horisont 2020 er programmet for forskning og innovasjon med tre fokusområder: a) fremragende forskning, b) konkurransedyktig næringsliv og c) forskning for å løse samfunnsutfordringer. Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsmiljøer og bedrifter. Forskningsrådet er ansvarlig, og rådet har representasjon i Nordland. Erasmus+ er for utdanning, opplæring, ungdom og idrett med tre hovedkategorier: a) Læringsmobilitet, b) Samarbeid/partnerskap, c) Politikkutforming. Målgrupper: Skole- og barnehage, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring, frivillige organisasjoner. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonale kontakt- Skal du på konserter i regi av Nordland Musikkfestuke som starter fredag? Jeg har ferie da Ja, det skal Jeg har ikke og vet ikke helt jeg. Jeg skal på hatt tid til å se hva jeg skal gjøre. Derfor har Mari Boine, flotte program- Highasakite, nøye på det jeg heller ikke D Sound og en met. Men jeg orket å kjøpe billettersert i kirken. gelkonserten i klassisk kon- går nok på or- domkirka. Cathrine Christensen (34), Bodø EU har en rekke programmer som bær være av interesse for næringslivet i Nordland, og i oktober informerer fylkeskommunen nærmere om dem. punkter. beid over et større geografisk område, c) Europa temaorientert hvor alle europeiske regio- Kreativt Europa er programmet for de kulturelle og kreative ner kan delta. sektorene. Programmet gir norske aktører innen tv, film, kunst og kulgrammer. Samarbeidstemaer Nordland er med i 7 slike protur muligheter til å samarbeide varierer, men skal resultere i internasjonalt og til å nå ut til et nye produkter eller tjenester: større europeisk publikum. For eksempel nye innovative grep i privat og/eller offentlig Kreativt Europa har flere ordninger hvor norske aktører kan ning av naturressurser, entre- sektor, effektiv og god forvalt- søke støtte, for prenørskap og utvikling i næringsli- eksempel knyttet til kulturdelen av Aktører fra Nordland kan være i portløsninger eller vet, bedre trans- programmet: a) utveksling fornuftig bruk og gjennom aktiviteter som oppnerskap og få og kulturarv. spennende part- utvikling av natur læring og workshops, b) besøk og Offentlige myn- Målgrupper: dekket halve studiebesøk, c) kostnadene. digheter alle nivåer, regionale utvik- felles internasjonal co-produksjoner, opptredener og turneer, d) transnasjonal ningsinstitusjoner m.m., frivillilingsselskaper, FoU og utdan- sirkulasjon av kunst og kulturgjenstander. kommersielle og ikke-kommerge organisasjoner (NGO) både Målgrupper: Institusjoner, sielle, private bedrifter (egne regler). Kommunal- og moderni- organisasjoner som arbeider med media, kultur, musikk, seringsdepartementet er ansvarlig og fylkeskommunen er kunst og kulturarv. Kulturrådet koordinerer fra norsk side. kontaktpunkt. Interreg styrker samarbeidet EØS-midlene er Norges bidrag mellom europeiske regioner. til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa Det er tre typer Interreg: a) grenseoverskridende nabosamarbeid, b) transnasjonalt samar- gjennom bilateralt prosjekt samarbeid. Brita Bjørnbakk (42), Bodø nasjonale kontaktpunkter. Kirsten Holmen (58), Bodø Eksempler: Grønn innovasjon og næringsutvikling, FoU og utdanning, klima og miljø, lokal og regional utvikling. Utlysninger er knyttet til ulike land og programmer. Målgrupper defineres i forbindelse med utlysningene. Utenriksdepartementet er ansvarlig. Nordland og Norden er grensesamarbeid for å fjerne flaskehalser eller gjennomføre utviklingsprosjekter av felles interesse. Det skjer bl.a. gjennom arbeidet i Nordkalottrådet, Midt- Skandia og Vest-Norden (NORA som har søkbare prosjektmidler). Internasjonalt samarbeid: Nordland er et internasjonalt. Markeder, logistikk, arbeidsinnvandring m.m. Prosjektsamarbeid kan gi synergi til det en virksomhet allerede gjør. Har man en idé? Kontakt gjerne fylkeskommunen og andre. Under internasjonal uke arrangeres det åpent seminar om EU-programmene, i Bodø 21. oktober. n Kronikkforfatteren jobber med internasjonale spørsmål i Nordland fylkeskommune og er tidligere leder for Landsdelsutvalget. I oktober står fylkeskommunen bak et åpent seminar om EUs mange programmer. Ja, det skal jeg. Men jeg har ikke bestemt hva det blir. Jeg håper å få med meg Ylvis og Mari Boine. Ida Pinnerød (34), Bodø meninger åpen linje Si din mening på telefon E-post: SMS: Kodeord ANåpen til Kr. 3,00 pr. melding Maks 160 tegn. Husk å oppgi navn på e-posten /sms. Villcamping Det er ikke bare bobiler som driver med villcamping i Salten. Det samme gjør biler med campingvogner. Langs hele Saltdalselva foregår det villmannscamping med campingvogner. Mange av disse står der fra midten av juli til midten av september, sier en innringer fra Saltdal. Skryteliste En liten hilsen til Trine S Grande. Ser at hun glemte i ta med økt drivstoff avgift i skrytelista. Frustrert bilist. Bare jåss Til Øystein Meier Johannesen! Dine sammenligninger med terroristene i HAMAS og norsk motstandskamp under krigen er så langt unna sannheten som det er mulig å komme! Og det burde DU vite! Norske motstandsfolk terrorbombet IKKE Tyskland for å få i gang en konflikt! Bare jåss fra deg som vanlig! Mener en leser. Sort katt Jeg bor i Østbyen, og hver morgen når jeg åpner verandadøren får jeg besøk av en sort katt som gir uttrykk for at den er sulten. Nå lurer jeg på om noen eier den, og kan ta vare på den, sier en bodødame med telefon Heia Glimtguttan! Opp med hodet og bit teinnern sammen. Dåkker har mye stang ut, men også mye bra. På tide å begynn å sætt på Kool and the Gang med Celebration og dans for å få opp humøret. Get some attitude!!! #BGFE Fan i sør! Rakettskjold Noen tror visst at et avansert rakettskjold går på luft og kjærlighet. Jeg kan tenke meg en med slik teknologi ligger vel hver rakett på rundt prisen av en f-35, mener en leser. Blinklys Stakkars BMW kjører. Simultan kapasiteten! Det blir vel for mye å forstå trafikken og samtidig tenke på svingen du skal foreta, påpeker en bilist. Terrortrussel Var terrortrusselen mot Norge og Europa skapt av Israel, for å få fokus bort fra terrorbombingen av Gaza? Ove Pedersen. Byttekort Var på Trekanten bokhandel i dag for å bytte to bøker jeg hadde fått i gave. De ville ikke ta imot fordi jeg ikke hadde byttekort. Gikk til Ark City Nord der jeg fikk byttet uten spørsmål. Med hilsen veldig fornøyd kunde. Takk til Olsen Sender en sommerhilsen til Bjørn Erik Olsen. Takk for alle de flotte bildene du deler med oss i Avisa Nordland. melder en leser. Kreativt Europa er programmet for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet gir norske aktører innen tv, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Kreativt Europa har flere ordninger hvor norske aktører kan søke støtte, for eksempel knyttet til kulturdelen av programmet: a) utveksling gjennom aktiviteter som opplæring og workshops, b) besøk og studiebesøk, c) felles internasjonal coproduksjoner, opptredener og turneer, d) transnasjonal sirkulasjon av kunst og kulturgjenstander. Målgrupper: Institusjoner, organisasjoner som arbeider med media, kultur, musikk, kunst og kulturarv. Kulturrådet koordinerer fra norsk side. Interreg styrker samarbeidet mellom europeiske regioner. 3 Side 4 av 14

5 Det er tre typer Interreg: a) grenseoverskridende nabosamarbeid, b) transnasjonalt samarbeid over et større geografisk område, c) Europa - temaorientert hvor alle europeiske regioner kan delta. Nordland er med i 7 slike programmer. Samarbeidstemaer varierer, men skal resultere i nye produkter eller tjenester: For eksempel nye innovative grep i privat og/eller offentlig sektor, effektiv og god forvaltning av naturressurser, entreprenørskap og utvikling i næringslivet, bedre transportløsninger eller fornuftig bruk og utvikling av natur og kulturarv. Målgrupper: Offentlige myndigheter alle nivåer, regionale utviklingsselskaper, FoU og utdanningsinstitusjoner m.m., frivillige organisasjoner (NGO) både kommersielle og ikkekommersielle, private bedrifter (egne regler). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig og fylkeskommunen er kontaktpunkt. EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa gjennom bilateralt prosjekt samarbeid. Eksempler: Grønn innovasjon og næringsutvikling, FoU og utdanning, klima og miljø, lokal og regional utvikling. Utlysninger er knyttet til ulike land og programmer. Målgrupper defineres i forbindelse med utlysningene. Utenriksdepartementet er ansvarlig. Nordland og Norden er grensesamarbeid for å fjerne flaskehalser eller gjennomføre utviklingsprosjekter av felles interesse. Det skjer bl.a. gjennom arbeidet i Nordkalottrådet, Midt- Skandia og Vest-Norden (NORA - som har søkbare prosjektmidler). Internasjonalt samarbeid: Nordland er et internasjonalt. Markeder, logistikk, arbeidsinnvandring m.m. Prosjektsamarbeid kan gi synergi til det en virksomhet allerede gjør. Har man en idé? Kontakt gjerne fylkeskommunen og andre. Under internasjonal uke arrangeres det åpent seminar om EU-programmene, i Bodø 21. oktober. "Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket halve kostnadene." Kronikkforfatteren jobber med internasjonale spørsmål i Nordland fylkeskommune og er tidligere leder for Landsdelsutvalget. I oktober står fylkeskommunen bak et åpent seminar om EUs mange programmer. Bildetekst: EU har en rekke programmer som bær være av interesse for næringslivet i Nordland, og i oktober informerer fylkeskommunen nærmere om dem. Avisa Nordland Side 5 av 14

6 Bli kjend med ungdom i Smørhamn Firdaposten. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. ANITA M. INGEBRIGTSEN. Side: 3. BREMANGER: I åtte dagar skal ungdom frå seks land møtast i Smørhamn til kulturutveksling. Arrangementet er ope for alle ungdommar i Bremanger. Vaksne må også gjerne komme innom. Set i drift ny skipstrafikk-antenne Antenneanlegget for AIS- skipstrafikkdata i Florø, som har sendt data til Marine Traffic-systemet har vore ute av drift ei tid, sidan vertskapet for antenna har flytta frå Florø. Firdaposten har no gjort avtale med Marine Traffic om å sende data frå det antennesystemet som vi monterte på avishuset for nokre år tilbake i samarbeid med elektronikkfirmaet Sigurd Solberg i Florø. avikbotn FIRDAPOSTEN LAURDAG 26. JULI «Kjellen» og Olav Stedje til Eikefjorddagane Programmet på årets Eikefjorddagar byrjar å ta form. Siste tilskot på lista av innslag, er at jølstring og lotteritilsynsdirektør Atle Hamar skal stå for den offisielle opninga av festivaldagane i Eikefjord den 15. august. Frå før veit vi at den sunnmørske komikarkometen Thomas N. Ryste, kjem for å underhalde i rolla som den sjølvhøgtidelege og illsinte Kjell «Kjellen» Bigset. Fylkestrubaduren no. 1 Olav Stedje kjem også. - Det kjem fire ungdommar og ein lærar frå kvart av landa Polen, Russland, Tyrkia, Litauen, Armenia og frå Bremanger. Prosjektet heiter «I know you». Vi kjem til å jobbe med tradisjonell song, dans og leik. Vi håpar at vi kan komme på musikk kafeen på Hauge den siste fredagen, og framføre det vi har lært saman, fortel ungdomsarbeidar Anita Løver. Utvekslingsprosjektet er støtta frå EU med kring kroner. dsida av vågen i Havikbotn, blir det nok større aktivitet i vågen enn i dag. Foto: Cecilie Eikås Nygård Florø lufthamn Foto: Dag Nesbø Frøyen Aukar terrorberedskapen i Florø FLORØ: Torsdag føremiddag Det vil generelt vere auka samla norske tryggingsmyndigheiter til pressekonferan- det som kjem frå sentrale hald til beredskap her i fylket, og vi tek etterretning. Som det har vore se om at det ser ut til at sagt er trusselen truverdig men nokon har planar om terror samstundes uspesifikk, seier mot Norge i løpet av få dagar. konstituert politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt, Bjørn EIVIND HAUGSTAD KLEIVEN Larsen til Firda. Han fortel vidare at det ikkje FIRDAPOSTEN.NO: Lufthamnsjef ved Flora lufthamn, Siv politidistrikt å kalle inn mann- vert aktuelt for Sogn og Fjordane Merethe Stadheim, fortel at dei skap frå ferie. har innført interne tiltak, men Ifølgje terrorforskar Tore Bjørgo har ikkje norske myndigheiter påpeikar at det ikkje vil få konsekvensar for passasjerane. slått ein liknande terroralarm Vi følger retningslinjer som sidan vi har fått frå luftfartstilsynet, Under oljekrisa i 1973 gjekk men det vil ikkje få nokre konsekvensar for flytrafikken eller dei publikum som varsla om planar man ut med alarmmelding til reisande, fortel Stadheim til Firdaposten. Og ingenting skjedde. Terroris- om å slå til mot eit oljeraffineri. Trond Hegranes som er sikringsleiar ved Saga Fjordbase seier Bjørgo til NRK. tane forlét sannsynlegvis landet, fortel at også dei har oppgradert Han peiker på tre grunnar til at tryggleiken på området. styresmaktene alarmerer offentleg; for å skremme, beskytte sår- Vi har auka sikringsnivået på Saga Fjordbase. Av naturlege bare mål og å avverje. årsaker kan vi ikkje si så mykje Myndigheitene vil gjere det om kva tiltak som blir gjort, men vanskelegare å gjennomføre ein det vil mellom anna bli ei endå eventuell terroraksjon. De vil strengare sikring av adgangskontrollen og dei systema vi har frå folk følger med og melder ifrå om også gjere folk merksame, slik at før, fortel Hegranes. de ser noko mistenkeleg. Etter Også elles i Sogn og Fjordane ein slik alarm vil folk kanskje legge merke til ting de tidlegare er beredskapen auka, utan at politiet kan seie så mykje om ikkje hadde tenkt over, seier Bjørgo. detaljane. Totalt kjem kring 25 personar, der ungdommane er mellom 13 og 17 år. - Vi synest det er utruleg viktig arbeid, spesielt med den verdssituasjonen vi lever med i dag, seier Løver. UTVEKSLING: Anita Løver har skaffa kroner til ungdomsutveksling mellom seks land, i slutten av august på Smørhamn handelsstad. Arkivfoto. Bli kjend med ungdom i Smørhamn BREMANGER: I åtte dagar nia og frå Bremanger. Prosjektet tuasjonen vi lever med i dag, seier skal ungdom frå seks land heiter «I know you». Vi kjem til å Løver. møtast i Smørhamn til kulturutveksling. jobbe med tradisjonell song, dans Ungdomsarbeidarane Merethe Langeland på Hauge og Trea og leik. Vi håpar at vi kan komme på musikk kafeen på Hauge den Rakis i Svelgen og Davik er også ANITA M. INGEBRIGTSEN siste fredagen, og framføre det vi med i prosjektet. Utover dei små har lært saman, fortel ungdomsarbeidar Anita Løver. jobbe ein god del dugnad også. stillingsprosentane sine, må dei Arrangementet er ope for alle Utvekslingsprosjektet er støtta Det er veldig lærerikt og kjekt ungdommar i Bremanger. Vaksne må også gjerne komme innner. Totalt kjem kring 25 perso- oss Torbjørn Myklebust og kul- frå EU med kring kro- arbeid, og vi er så heldige å få med om. nar, der ungdommane er mellom tursjef Espen Frøysland også til å Det kjem fire ungdommar og 13 og 17 år. hjelpe til under arrangementet, ein lærar frå kvart av landa Polen, Vi synest det er utruleg viktig seier Anita Løver. Russland, Tyrkia, Litauen, Arme- arbeid, spesielt med den verdssi- Ungdomsarbeidarane Merethe Langeland på Hauge og Trea Rakis i Svelgen og Davik er også med i prosjektet. Utover dei små stillingsprosentane sine, må dei jobbe ein god del dugnad også. - Det er veldig lærerikt og kjekt arbeid, og vi er så heldige å få med oss Torbjørn Myklebust og kultursjef Espen Frøysland også til å hjelpe til under arrangementet, seier Anita Løver. Bildetekst: UTVEKSLING: Anita Løver har skaffa kroner til ungdomsutveksling mellom seks land, i slutten av august på Smørhamn handelsstad. Firdaposten Side 6 av 14

7 Nyhetsklipp - Barne-, ungdoms- og Engelsk visitt på sommerleiren Nye Troms. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Maiken Kiil Bartholdsen. Side: JUKSAVATNET: Flere titalls ungdommer fra Balsfjord og England er denne uka samlet for felles aktiviteter i Balsfjord. Sommerleiren Wild Rugby har blitt arrangert i over ti år, men dette er første gangen det har kommet folk fra England på besøk til Balsfjord i forbindelse med leiren. Brødreparet Jamie og Daniel Simmons er to av dem som har tatt turen over fra England for å delta på sommerleiren. Jamie har vært i Norge flere ganger tidligere, mens det er første gang Daniel har tatt turen. - Vi kom hit mandag kveld. Da dro vi rett til Malangen Brygger der vi badet lenge i fjorden, forteller Daniel. Tirsdagen besøkte hele gjengen en geitefarm i Malangen, og der fikk de blant annet smake på geitemelk. - Jeg prøvde til og med å melke en, forteller Daniel stolt. Har slått leir Nå har ungdommene slått leir ved Juksavatnet, der de skal bo i telt helt fram til fredag. - I natt ble ikke teltene så mye brukt. Vi sov under åpen himmel på platten her borte, ganske mange av oss, sier Mia Gulberg fra Storsteinnes, som er én av dem fra Balsfjord som får være med på sommerleiren. Hun og Ingrid Fagerheim fra Tennes synes det er stor stas å ha besøk fra England. De var selv med på turen over dit for et par uker siden. At man besøker hverandre, er en del av prosjektet. Nå er de sikre på at de har skaffet seg venner for livet, og gutta fra England kunne ikke vært mer enige. - De som er her fra England, kjente heller ikke hverandre før vi møttes på leir. Så nå har vi fått Nye Troms, torsdag 24. juli 2014 Side 20 FESTSTEMNING på Solblomsten Nye Troms, torsdag 24. juli 2014 Side 21 Engelsk visitt på so ommerleiren JUKSAVATNET: Flere ti-talls ungdommer fra Balsfjord og England er denne uka samlet for felles aktiviteter i Balsfjord. Maiken Kiil Bartholdsen Knallgode fest-tilbud på sommervarer i hele Finnsnes i fest-uka! Følg oss på facebook! solblomsten.hagesenter Man-fre kl Lørdag kl Sommerleiren Wild Rugby har blitt arrangert i over ti år, men dette er første gangen det har kommet folk fra England på besøk til Balsfjord i forbindelse med leiren. Brødreparet Jamie og Daniel Simmons er to av dem som har tatt turen over fra England for å delta på sommerleiren. Jamie har vært i Norge flere ganger tidligere, mens det er første gang Daniel har tatt turen. Vi kom hit mandag kveld. Da dro vi rett til Malangen Brygger der vi badet lenge i fjorden, forteller Daniel. Tirsdagen besøkte hele gjengen en geitefarm i Malangen, og der fikk de blant annet smake på geitemelk. Jeg prøvde til og med å melke en, forteller Daniel stolt. Har slått leir Nå har ungdommene slått leir ved Juksavatnet, der de skal bo i telt helt fram til fredag. I natt ble ikke teltene så mye brukt. Vi sov under åpen himmel på platten her borte, ganske mange av oss, sier Mia Gulberg fra Storsteinnes, som er én av dem fra Balsfjord som får være med på sommerleiren. Hun og Ingrid Fagerheim fra Tennes synes det er stor stas å ha besøk fra England. De var selv med på turen over dit for et par uker siden. At man besøker hverandre, er en del av prosjektet. Nå er de sikre på at de har skaffet seg venner for livet, og gutta fra England kunne ikke vært mer enige. De som er her fra England, kjente heller ikke hverandre før vi møttes på leir. Så nå har vi fått venner som vi definitivt kommer til å holde kontakten med fremover, sier gutta. Skal dere tilbake til Norge igjen? Jeg håper det. Jeg har lyst til å komme på vinteren neste gang, sier Daniel, som vil oppleve ski, nordlys og hundekjøring. KANOTRØBBEL: Selv om kanopadling er gøy, skal det ikke bare være enkelt. I alle fall ikke det å bevege KANO: Ungdommene rullerte på kanopadling og fjellklatring, og selv om det tok litt tid å komme på rett kjøl og få teken på det, synes ungdommene det var veldig morsomt med kanopadling. Dette er min tredje gang i Norge, og jeg skal helt klart tilbake igjen. Ofte, sier Jamie. I løpet av oppholdet skal ungdommene få prøve seg på fjellklatring, kanopadling, fisking og paintball. I tillegg skal de på fjelltur for å se på midnattsola, og de skal besøke Polar Park for å se på dyrelivet der. Dette er noe vi arrangerer gjennom Aktiv Ungdom, som får støtte fra Barne- og familiedepartementet. Vi har en egenandel på reise, men vi får mye støtte, sier Alf Olav Lyngstad, som er leder for Bulahuset på Storsteinnes. Kommunen støtter også prosjektet. Og da har vi noen kriterier, som at det skal være både gutter og jenter med på prosjektet, og at de skal komme fra alle deler av kommunen, sier Lyngstad. seg inn og ut av kanoen. Hoppet i det Og ordføreren i Balsfjord, Ole Johan Rødvei, hadde tatt turen til Juksavatn for å hilse på ungdommene, både dem fra England og dem fra Balsfjord. Etter at Alf Olav Lyngstad hadde utfordret ordføreren til at kommunen måtte ta mer ansvar for det fine uteområdet som er opparbeidet ved Juksavatnet, kom ordføreren med en utfordring tilbake. Klarer vi å slå en rekord for antall badere i Juksavatnet? sa ordføreren, før han vrengte av seg og stupte uti. Etter fulgte omtrent 30 ungdommer, som duppet ute i Juksavatnet sammen med ordføreren, før de bega seg ut på resten av dagens aktiviteter. ORDFØRER I FARTA: Ole Johan Rødvei utfordret til bading i Juksavatnet, og var snar med å kaste seg uti selv også. Når du vil vite hva som skjer rundt deg Les lokalavisa! Tlf BADING: Til slutt var det omring 30 som badet i vannet, etter utfordringen fra Balsfjords ordfører. GODE VENNER: Daniel Simmons, Ingrid Fagerheim, Simmons har alle blitt gode venner i løpet av årets Mia Guldberg og Jamie sommerleir. ROSER LEDERNE: Ole Johan Rødvei roser lederne for leiren, fra Norge og England. Alf Olav Lyngstad og Richard Simmons. Han takket også alle som har vært med å planlegge og organisere opplegget i Balsfjord. venner som vi definitivt kommer til å holde kontakten med fremover, sier gutta. - Skal dere tilbake til Norge igjen? - Jeg håper det. Jeg har lyst til å komme på vinteren neste gang, sier Daniel, som vil oppleve ski, nordlys og hundekjøring. - Dette er min tredje gang i Norge, og jeg skal helt klart tilbake igjen. Ofte, sier Jamie. I løpet av oppholdet skal ungdommene få prøve seg på fjellklatring, kanopadling, fisking og paintball. I tillegg skal de på fjelltur for å se på midnattsola, og de skal besøke Polar Park for å se på dyrelivet der. - Dette er noe vi arrangerer gjennom Aktiv Ungdom, som får støtte fra Barne- og familiedepartementet. Vi har en egenandel på reise, men vi får mye støtte, sier Alf Olav Lyngstad, som er leder for Bulahuset på Storsteinnes. Kommunen støtter også prosjektet. - Og da har vi noen kriterier, som at det skal være både gutter og jenter med på prosjektet, og at de skal komme fra alle deler av kommunen, sier Lyngstad. Hoppet i det Og ordføreren i Balsfjord, Ole Johan Rødvei, hadde tatt turen til Juksavatn for å hilse på ungdommene, både dem fra England og dem fra Balsfjord. Etter at Alf Olav Lyngstad hadde utfordret ordføreren til at kommunen måtte ta mer ansvar for det fine uteområdet som er opparbeidet ved Juksavatnet, kom ordføreren med en utfordring tilbake. Side 7 av 14

8 - Klarer vi å slå en rekord for antall badere i Juksavatnet? sa ordføreren, før han vrengte av seg og stupte uti. Etter fulgte omtrent 30 ungdommer, som duppet ute i Juksavatnet sammen med ordføreren, før de bega seg ut på resten av dagens aktiviteter. Bildetekst: KANOTRØBBEL: Selv om kanopadling er gøy, skal det ikke bare være enkelt. I alle fall ikke det å bevege seg inn og ut av kanoen. ORDFØRER I FARTA: Ole Johan Rødvei utfordret til bading i Juksavatnet, og var snar med å kaste seg uti selv også. ROSER LEDERNE: Ole Johan Rødvei roser lederne for leiren, fra Norge og England. Alf Olav Lyngstad og Richard Simmons. Han takket også alle som har vært med å planlegge og organisere opplegget i Balsfjord. KANO: Ungdommene rullerte på kanopadling og fjellklatring, og selv om det tok litt tid å komme på rett kjøl og få teken på det, synes ungdommene det var veldig morsomt med kanopadling. BADING: Til slutt var det omring 30 som badet i vannet, etter utfordringen fra Balsfjords ordfører. GODE VENNER: Daniel Simmons, Ingrid Fagerheim Mia Guldberg og Jamie Simmons har alle blitt gode venner i løpet av årets sommerleir. Nye Troms Side 8 av 14

9 En italiensk viking Sarpsborg Arbeiderblad. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. DAN JOAKIM OLAVESEN. Side: 18. Lærer å bygge papputgaven av Tuneskipet Jacopo Sandionigi har reist fra Milano i Italia til Sarpsborg for å lære seg norsk og bygge vikingskip i papp. - Det var et veddemål med en kamerat av meg som fikk meg hit, forteller han. En utfordring som gikk på å lære språket. Han er her som en del av EU-prosjektet «European Voluntary Service». 18 kultur Onsdag 16. juli 2014 SarpSborg arbeiderblad kultur tips oss! E-post: Facebook: facebook.com/sarpsborgarbeiderblad pål Vikesland kultur- og debattleder En italiensk viking Lærer å bygge papputgaven av Tuneskipet Marie Strand lien kulturog reportasjejournalist Cecilie Sommer Mathiesen kulturog reportasjejournalist Jeg er her for å studere permakultur fram til september, og tenkte at dette kunne være en god mulighet til å oppleve noe annet, forklarer han. Sandionigi har bare vært i Sarpsborg en snau måned, men har greid å opparbeide seg et inntrykk av byen. - Det er så annerledes her enn der jeg kommer fra, sier han. Det er så lite mennesker. Vikinger og vikingskip vet han heller ikke så mye om. - Jeg har sett noen dokumentarer, men ellers er det ganske lite jeg vet, ler han. Sammenfletting Da er det godt han har kommet hit, slik at han ikke bare får han lært seg litt mer vikinghistorie, men også industrihistorie. For det er virkelig en historisk sammenfletting vi snart blir vitne til. Sarpsborg har treforedlingsindustri og vikingtid sittende langt inne i hjerterota. Hvorfor ikke bygge Tuneskipet i papp? - Jeg synes det er en morsom idé som fletter sammen gammel og ny sarpehistorie, sier Øistein «Blyant» Kristiansen. Kunstneren og sarpingen, kjent fra blant annet NRK Super, har tegnet planene for det ambisiøse prosjektet, omhandlende å skape en fullskalamodell av Tuneskipet. Skipet skal lages Med lim og lyst: Det manglet ikke på innsats og humør da Jacopo Sandionigi og resten av de frivillige båtbyggerne satte i gang med konstruksjonen av papputgaven av Tuneskipet. Jacopo Sandionigi har Vikinger og vikingskip vet han lende å skape en fullskalamodell av Tuneskipet. Skipet skal heller ikke så mye om. reist fra Milano i Italia Jeg har sett noen dokumentarer, men ellers er det ganske Landeparken, og vil så bli sjø- lages av påmeldte frivillige i til Sarpsborg for å lære seg norsk og lite jeg vet, ler han. satt på Tunevannet. «Blyant» står også for opplæringen av de bygge vikingskip i Sammenfletting frivillige. papp. Da er det godt han har kommet Jeg har aldri hørt om noe vikingskip som har blitt laget så DAN JOAKIM OLAVESEN hit, slik at han ikke bare får han lært seg litt mer vikinghistorie, stort og autentisk av papp før, men også industrihistorie. For så der tror jeg at vi er de første, det er virkelig en historisk sammenfletting vi snart blir vitne avslutter, Kristiansen. Det var et veddemål med en kamerat av meg som fikk meg til. Sarpsborg har treforedlingsindustri og vikingtid sittende tuneskipet i papp hit, forteller han. En utfordring som gikk på å lære språket. Han langt inne i hjerterota. Hvorfor er her som en del av EU-prosjektet «European Voluntary i pappskipsbyggerfaget. Prosjektet fullføres under Olavsfestivalen. Jeg synes det er en morsom læremester: Øistein Kristiansen (i midten) instruerer sine elever ikke bygge Tuneskipet i papp? En fullskalamodell av Tuneskipet som skal sjøsettes på Tunevannet. Service». idé som fletter sammen gammel og ny sarpehistorie, sier Olavsfestivalen og Peterson Et samarbeid mellom Jeg er her for å studere permakultur fram til september, har greid å opparbeide seg et "Det er en morsom Øistein «Blyant» Kristiansen. Packaging. Sarpsborg en snau måned, men og tenkte at dette kunne være inntrykk av byen. idé Kunstneren og sarpingen, Skal bygges i Landeparken av en god mulighet til å oppleve Det er så annerledes her enn ØiStein kristiansen kjent fra blant annet NRK Super, har tegnet planene for det frivillige under årets festival. noe annet, forklarer han. der jeg kommer fra, sier han. multikunstner Sandionigi har bare vært i Det er så lite mennesker. ambisiøse prosjektet, omhand- av påmeldte frivillige i Landeparken, og vil så bli sjøsatt på Tunevannet. «Blyant» står også for opplæringen av de frivillige. - Jeg har aldri hørt om noe vikingskip som har blitt laget så stort og autentisk av papp før, så der tror jeg at vi er de første, avslutter, Kristiansen. "Det er en morsom idé" ØISTEIN KRISTIANSEN multikunstner TUNESKIPET I PAPP En fullskalamodell av Tuneskipet som skal sjøsettes på Tunevannet. Et samarbeid mellom Olavsfestivalen og Peterson Packaging. Skal bygges i Landeparken av frivillige under årets festival. Bildetekst: MED LIM OG LYST: Det manglet ikke på Side 9 av 14

10 innsats og humør da Jacopo Sandionigi og resten av de frivillige båtbyggerne satte i gang med konstruksjonen av papputgaven av Tuneskipet. LÆREMESTER: Øistein Kristiansen (i midten) instruerer sine elever i pappskipsbyggerfaget. Prosjektet fullføres under Olavsfestivalen. Sarpsborg Arbeiderblad Side 10 av 14

11 Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod? Møre og Romsdal fylkeskommune. Publisert på nett :01. Profil: Aktiv Ungdom. Erasmus+ er namnet på EU sitt nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I programmet blir det lagt stor vekt på opplæring og kjennskap til EU-systemet, nettverksbygging på tvers av landegrenser, modernisering og erfaringsutveksling. Trond Myrland er internasjonal rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han er fylkeskontakten for arbeidet med ungdom og EU. I januar 2014 opna det nye EU-programmet Erasmus+. Programmet skal gå fram til 2020, og plana er at fire millionar europearar skal få moglegheita til å studere eller skaffe seg nyttig erfaring på tvers av landegrenser. Ungdom ei viktig gruppe Ungdom er ei viktig målgruppe, og ein del av Erasmus+ er lagt opp spesielt for ungdom. I Noreg er det organisasjonen Aktiv Ungdom som er det nasjonale kontaktpunktet, under namnet Erasmus+:Aktiv Ungdom. I Møre og Romsdal er det Trond Myrland, internasjonal rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune, som er kontaktperson for det som har med ungdom og EU og gjere. Trond Myrland, ønskjer at fleire frå Møre og Romsdal, både ungdom, ungdomsarbeidarar og andre skal få augene opp for moglegheitene som finst i gjennom Erasmus+:Aktiv Ungdom. -Vi ønskjer at fleire frå fylket vårt skal bli betre kjent med andre kulturar, bli kjent med EUjungelen og jobbe med prosjekt som ungdom sjølv syns er spennande. Eit kurs kan vere inngangsbilletten -Eit kurs kan vere ein god måte å komme i gang med internasjonalt arbeid. Kursa bygger på ulike tema, men felles for alle er målet om auka interkulturell forståing, nettverksbygging, betre innsikt i kva moglegheiter som finst i EUsystemet, samt bruk av ikkje-formelle læringsmetode, seier Myrland. Det er dei ulike europeiske partnarlanda som organiserer kursa, og vanlegvis blir 3-4 personar frå Norge innvilga plass. Deltakaravgifta for eit kurs i utlandet er kr. 500,- Følg med på: Utdanningsavdelinga har god erfaring Berit Brudeseth og Rose Mari Skarset frå Utdanningsavdelinga er to av dei som no er i gong med samarbeidsprosjekt innafor Erasmus+. I mai i år var dei i Birmingham, England, og deltok på ei samling om inkludering av elevar/ungdom med åtferdsvanskar, eit tema som er svært relevant for arbeidet dei gjer gjennom OT (oppfølgingstenesta). -Gjennom samlinga fekk vi god gjennomgang og gode døme på korleis vi kan arbeide med å tilpasse opplæringa for å halde elevane i skulen. Turen vart også startskotet for nettverksbygging med andre nasjonar i Europa, som arbeider med liknande tema. Vi fekk også auka innsikt i korleis vi kan arbeide med inkludering av Side 11 av 14

12 utanlandske elevar, seier Brudeseth og Skarset. -Studiet var lagt opp som ein kombinasjon av gruppearbeid og ein-til-ein samtalar, leksjonar, forelesingar og studiebesøk med påfølgande refleksjonsarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune Se webartikkelen på Side 12 av 14

13 Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Medlemsbladet Parat. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Side: 4. Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring, og frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. I tillegg har arbeidslivet stadig mindre behov for slik ufaglært arbeidskraft. SMÅSTOFF Forbrukerrettigheter i Europa Det er vanlig å bestille varer og tjenester Den nye angrerettloven skal sikre at på Internett fra utlandet. 13. juni 2014 forbrukeren får relevant og nødvendig iverksettes det i EU nye felles regler som informasjon før kjøpet, og angrefristen skal stimulere handel over landegrensene på 14 dager vil gjelde uansett hvilket og styrke forbruker vernet. Forslaget EØS-land varen er kjøpt fra. til ny angrerettlov skal behandles i Kilde: Barne-, likestillings- og Stortinget. inkluderingsdepartementet Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold virker motiverende og skjerpende på elevene og bidrar til å forebygge frafall, er en gjengs erfaring fra en rekke norske skoler som har deltatt i europeisk skolesamarbeid. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning. Chopin og Norge Frédéric Chopin beskrives som en av de mest fremragende komponistene i musikkhistorien. Han gav også pianotimer til utvalgte barn, og historien viser at en av hans favorittelever var norske homas Tellefsen, født i Trondheim i 1823 og som nøt stor internasjonal anerkjennelse i løpet av sin levetid, men fort ble glemt etter sin død. Dette skal nå markeres gjennom et samarbeid mellom he Fryderyk Chopin Institute i Polen og Ringve museum, Trondheim symfoniorkester, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Den polske forening i Fredrikstad. homas Stzanko og Leif Ove Andsnes er blant lere proilerte musikere som har konserter som del av prosjektet både i Norge og Polen. Kilde: Europaportalen Nattarbeid og kreft Kreft er en av de mest vanlige og alvorlige sykdommene vi har i dag. På verdensbasis ikk om lag 14,1 millioner personer kreft og 8,2 millioner døde av kreft i Ifølge Kreftregisteret ikk omkring nordmenn kreft i Hos kvinner er brystkreft mest utbredt, mens prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos menn. De siste årene har det blitt forsket mye på om arbeid om natten kan være en risikofaktor for utvikling av brystkreft. Dette kommer av at man har sett en økt brystkreftrisiko hos kvinner som i en lengre periode har utført nattarbeid. Kilde: STAMI Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring, og frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. I tillegg har arbeidslivet stadig mindre behov for slik ufaglært arbeidskraft. Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold virker motiverende og skjerpende på elevene og bidrar til å forebygge frafall, er en gjengs erfaring fra en rekke norske skoler som har deltatt i europeisk skolesamarbeid. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning. Kilde: Europortalen Kilde: Europortalen Medlemsbladet Parat Tørrisk får EU-beskyttelse Første norske søknad om beskyttet Omtrent 1000 andre matprodukter i betegnelse er nå godkjent i EU. Å få Europa har en slik beskyttelse godkjent status som beskyttet betegnelse betyr av EU i dag. Andre kjente europeiske at produktnavnet Tørrisk fra Lofoten er merkevarer som har fått en slik hjemlet i den ofentlige merkeordningen. beskyttelse er blant annet Parma-skinke, Beskyttet betegnelse er det sterkeste Roquefort og Scottish Farmed Salmon. juridiske vernet en merkevare kan få. Kilde: Landbruks- og matdepartementet Parat Side 13 av 14

14 Fortsatt ledige plasser på Sommermalvik Malvikbladet. Publisert på nett :20. Profil: Aktiv Ungdom. Helene Kristiansen. Se bilder fra aktivitetsdag. AKTIVITETSDAG: SommerMalvik arrangerte mandag aktivitetsdag på Midtsandtangen. Foto: Helene Kristiansen Sist mandag var det full aktivitet på Midtsandtangen, da rundt 100 ungdommer deltok på Sommermalviks populære aktivitetsdag. Og for de som enda ikke har fått plass på Sommermalvik, så er det fortsatt ledige plasser på flere av aktivitetene. Internasjonalt besøk Ungdommene ble delt inn i grupper, hvorav fire av gruppene var fra Malvik, to fra Meråker og to grupper som bestod av ungdom fra Kroatia, Portugal og Kypros som er på besøk i Malvik gjennom Erasmus+ programmet. Se bildeserie fra aktivitetsdagen her! To uker igjen Første uke av Sommermalvik er over, men det er fortsatt to uker igjen med aktiviteter. - Det er blant annet fortsatt flere ledige plasser på Galdhøpiggen-turen som er juli, forteller kulturkonsulent Marit Hammer i Malvik kommune. Paintball og aktivitetsdag på stall C Det er også ledige plasser på aktivitetsdag 2 på stall C førstkommende torsdag og paintball 1 på tirsdag. Les mer om aktivitetsdagen i onsdagens papirutgave av Malvik-Bladet. Malvikbladet Se webartikkelen på Side 14 av 14

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Riksmeklerens frist går ut ved midnatt

Riksmeklerens frist går ut ved midnatt Parat 3 2014 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBLAD FOR FOR PARAT, PARAT, EN EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON ARBEIDSTAKERORGANISASJON II YS YS 04.06.2014 Enighet i Spekter, område 9 Mandag 2. juni ble YS-Spekter og Spekter

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Best på grønn energi

Best på grønn energi EUROPAVEGEN /12 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Spansk i norsk skole /14 Best på grønn energi For å bli Norges beste på grønn energi, må Dalane videregående skole ha europeisk samarbeid. /22

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Aktivt ungdomsråd Sunnhordland 28.01.2014 2 Les mer... Askøy kommune 10.01.2014 10:19 3 Gatekunst i sentrum Farsunds

Detaljer

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E10-2005/2006 B Nye opp levelser Forsidefoto: U. Wiesmeier/Scanpix Internasjonalt sam arbeid gir alle

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 12.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Regjeringa ønskjer norsk deltaking i Erasmus+ Kunnskapsdepartementet 28.02.2014 14:37 2 Filmverksted på Vevang

Detaljer

EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid.

EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. EUROPAVEGEN /11 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Italiensk for nybegynnere /13 Utplassering reduserer frafall /20 Motivasjon og mestring /18 Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 1/2005 35. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 TROMS Inger Johansen

Detaljer

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl

UTDANNING TEMA: Jeg vil studere business i utlandet. Alle grunnkurs VG1: stor oversikt. Lisa Blakstad Dahl HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 5 2013 Torill Ytreberg, NHO: Bedriftene trenger språkkunnskap Alle grunnkurs VG1:

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 10.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 10.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 10.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Setter Trøndelag på Europakartet ieuropa 30.09.2014 11:29 2 Håvard håndplukket for å bygge en «lydbro» til Kroatia

Detaljer

EUROPAVEGEN /09. Barn som forskere. Flere lærlinger ut i Europa /20. Internasjonalisering har ingen aldersgrense /18. Ungdom med selvtillit /29

EUROPAVEGEN /09. Barn som forskere. Flere lærlinger ut i Europa /20. Internasjonalisering har ingen aldersgrense /18. Ungdom med selvtillit /29 EUROPAVEGEN /09 EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER Barn som forskere Førsteklassingene på Vinnes kan hilse god morgen på åtte språk. De tenker at Gud bor bak stjernene, men har ikke helt funnet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

ITINERA. Språkambassadøren. Språklæring. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2009. Kokker til Karibien

ITINERA. Språkambassadøren. Språklæring. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2009. Kokker til Karibien ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid Språklæring Nr 1 2009 Kokker til Karibien /07/ Fleirspråklege born er ein styrke /10/ Reis ut kom tilbake! /20/ Grenseløs business /23/

Detaljer

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s.

avisa BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Buskerud Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 2. utgave 2014 Desember Foto: Jorunn Høgeli BRUNOST, MUNCH OG «JAKTEN PÅ KJÆRLIGHETEN» Drømmedager for Knut Ole s. 5 -Jeg kaller meg apekatt s. 8 Krigens regler inn i skolen s. 12 leder Svein Jacobsen

Detaljer

RØDE KORS MAGASINET 02-2015

RØDE KORS MAGASINET 02-2015 RØDE KORS MAGASINET 02-2015 Risikerer livet over Middelhavet SIDE 14-15 Konflikten i Syria SIDE 24-25 Nepal: DA NEHAS (8 ÅR) VERDEN RASTE 2 RØDE KORS MAGASINET 0215 150 VEIER TIL ET VARMERE SAMFUNN I 150

Detaljer

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg

* Turer i samarbeid med Normisjon`s seniorutvalg Nytt fra Møre August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange lengtar etter ein indre fred, men det er altfor få som er villige til å bli gudsrikemedarbeidar. Oddmund Måseide 11 MØRE 8 2

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa UNG i Europa Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6 Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa Leder Satsningsområder i 2005 Du får leverpostei! Før stortingsvalet no

Detaljer

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap

EUROPAVEGEN. Kreativt fellesskap SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E9-2004/2005 Kreativt fellesskap Internasjonalt samarbeid sporer til kreativitet og nye måter å tenke

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 4 våren 2005 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være, et vindu

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer