Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 10.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp"

Transkript

1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Mitt andre hjem Tønsbergs Blad EUs programmer for Avisa Nordland Bli kjend med ungdom i Smørhamn Firdaposten Engelsk visitt på sommerleiren Nye Troms En italiensk viking Sarpsborg Arbeiderblad Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod? Møre og Romsdal fylkeskommune :01 11 Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Medlemsbladet Parat Fortsatt ledige plasser på Sommermalvik Malvikbladet :20 14

2 Mitt andre hjem Tønsbergs Blad. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Marikken Wullf Wathne. Side: 5. De har reist fra fem ulike land til Tønsberg for å finne nye familiemedlemmer. Og familiestua er Café Quasimodo. Tønsbergs blad Torsdag 31. juli 2014 nyheter 5 Fem nasjonaliteter samles i Tønsberg: TØNSBERG: - Vi er her hovedsakelig for å skape relasjoner med ungdom i Tønsberg. Vi er som en utenlandsk familie for ungdom som trenger det, forklarer Victoria Manuola. Hun er fra USA, men etter tre opphold i Tønsberg føler hun seg også litt norsk. - Norge har blitt mitt andre hjem. Sju unge er samlet på Café Quasimodo. De har ulik bak- " Vi er som en utenlandsk familie for ungdom som trenger det Victoria Manuola frivillig på Cafe Quasimodo grunn og har kommet fra USA, Tyskland, England, Spania og Egypt. I Tønsberg ønsker de å bli kjent med norsk ungdom, gjerne over et godt måltid. Alle er velkomne på «Q», men kafeens hovedmålgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år. De frivillige oppfordrer folk til å komme innom for en prat. - Viktig å være en familie - Vi jobber på kafeen og er opptatt av å servere god mat og drikke. Vi ønsker at dette kan være et sted ungdom kommer for å slappe av, forklarer Dan Fardon fra England. - Men det viktigste for oss er å bli kjent med ungdom her, legger han til. De sju har kommet til Norge gjennom et EUprogram som heter European Voluntary Service (EVS). EVS er et utvekslings- og frivillighetsprosjekt for europeisk ungdom mellom 18 og 30 år. Gjennom prosjektet jobber utlendingene frivillig på den kristne kafeen. De glad i Tønsberg: Sju utlendinger jobber frivillig på Café Quasimodo De skryter av Tønsberg og tønsberggenserne. Bak fra venstre: Devon Cummings (22) fra USA, Samuel Cerrato (22) fra Spania og Dan Fardon (20) fra England. Foran fra venstre: Theodora Zakharuy (24) fra Egypt, Simun Fugel (21) fra Tyskland, Linnea Tainter (24) fra USA og Victoria Manuola (25) fra USA. foto: Peder gjersøe Fem nasjonaliteter samles i Tønsberg: Mitt andre hjem De har reist fra fem " Fardon fra England. drende. Det blir litt krangling For egyptiske Theodora Zakharuy innebar reisen til Norge ulike land til Tønsberg Vi er som en utenlandsk familie å bli kjent med ungdom her, sier Fadon lattermildt. hennes første møte med snøen. Men det viktigste for oss er når vi bor så tett på hverandre, for å finne nye familiemedlemmer. Og fami- trenger det De sju har kommet til Norge Tønsberg er vakkert Men du ble veldig god til å for ungdom som legger han til. Det var altfor kaldt for meg. liestua er Café Quasimodovice (EVS). EVS er et utveks- skal snart tilbake til hjemlande- VicToria Manuola gjennom et EU-program som De fleste av de frivillige har allerede vært i Norge i et år. De mings. kaste snøballer, sier Cum- frivillig på Cafe Quasimodo heter European Voluntary Ser- Marikken Wullf Wathne grunn og har kommet fra USA, lings- og frivillighetsprosjekt ne sine, mens Samuel Cerrato Tyskland, England, Spania og for europeisk ungdom mellom fra Spania og Devon Cummings Egypt. I Tønsberg ønsker de å 18 og 30 år. Gjennom prosjektet fra USA nettopp har kommet og mat fra havet! bli kjent med norsk ungdom, jobber utlendingene frivillig på skal bli her i et år. F ske me f otte f skepro kter Tønsberg: Vi er her hovedsakelig for å skape relasjoner Alle er velkomne på «Q», besøkt andre steder i Norge. hatt positive opplevelser med (S agenve en) fra k og gjerne over et godt måltid. den kristne kafeen. De har også Alle forteller at de kun har kommer idag t Tøns erg v/stato med ungdom i Tønsberg. Vi er men kafeens hovedmålgruppe I Tønsberg får de frivillige Norge og Tønsberg. De er enige To vsrø senteret fra k som en utenlandsk familie for er ungdom mellom 13 og 20 år. dekket boutgiftene i eneboligen de deler på Skallestad. berg er et rolig og vakkert sted. frivillige er enige om at Tøns- ungdom som trenger det, forklarer Victoria Manuola. komme innom for en prat. Det er viktig at også vi er Det er veldig friskt og rent De frivillige oppfordrer folk til å Hun er fra USA, men etter tre som en familie når vi skal være her, synes Manuola. opphold i Tønsberg føler hun Viktig å være en familie en utenlandsk familie for ungdom her, så da er det bra at vi hadde reist i Europa, men at Røkt aks pr kg 179,- Cummings forteller at han Torsk sk ver pr kg 75,- seg også litt norsk. Vi jobber på kafeen og er opptatt av å servere god mat og bor sammen og gjør ting han ikke visste mye om Norge. lettsa tet erf et pr kg 108,- Norge har blitt mitt andre hjem. drikke. Vi ønsker at dette kan sammen som en gruppe, synes Da jeg fikk tilbud om å dra Røkt torskef et pr kg 95,- Sju unge er samlet på Café være et sted ungdom kommer Manuola. til Norge, sa jeg bare «jeg har lettsa tet torskef et pr kg 95,- Quasimodo. De har ulik bak- for å slappe av, forklarer Dan Men det er også litt utfor- hørt om dem de er vikinger!». Kve tesk ver pr kg 189,- Røkt hysef et pr kg 75,- Ste n tf et pr kg 75,- Torskef et pr kg 95,- K ppf sk av torsk pr kg 139,- Tilbud: Varsler opptrapping av streiken 6,8 kg torskef et pr kartong kr 620,- 5kg torske o ns pr kartong kr 595,- oslo: Utdanningsforbundet, hele tiden sagt at streiken skal streik, sier Kolbjørg Ødegaard i sommerferie, har ikke uttaket Prøv våre f skekaker, f sk a, som har medlemmer i trappes kraftig opp. Forbundet Utdanningsforbundets streikekomité til NRK. Utdanningsforbundet har hatt praktisk betydning. an a a, reker, se f et etc. ryggen, varsler streikeuttak for står fortsatt fast ved det. flere tusen lærere fra skolestartger jeg at det kommer til å være vært tatt ut i streik ved Rothau- utover høsten. I «kraftig opptrapping» leg- Siden 1. juli har 36 lærere planer for flere opptrappinger OLELØVOLDAS Utdanningsforbundet har flere tusen lærere som er i gen skole i Bergen. Siden det er ntb har også besøkt andre steder i Norge. I Tønsberg får de frivillige dekket boutgiftene i eneboligen de deler på Skallestad. - Det er viktig at også vi er som en familie når vi skal være en utenlandsk familie for ungdom her, så da er det bra at vi bor sammen og gjør ting sammen som en gruppe, synes Manuola. - Men det er også litt utfordrende. Det blir litt krangling når vi bor så tett på hverandre, sier Fadon lattermildt. - Tønsberg er vakkert De fleste av de frivillige har allerede vært i Norge i et år. De skal snart tilbake til hjemlandene sine, mens Samuel Cerrato fra Spania og Devon Cummings fra USA nettopp har kommet og skal bli her i et år. Alle forteller at de kun har hatt positive opplevelser med Norge og Tønsberg. De er enige frivillige er enige om at Tønsberg er et rolig og vakkert sted. Side 2 av 14

3 - Det er veldig friskt og rent her, synes Manuola. Cummings forteller at han hadde reist i Europa, men at han ikke visste mye om Norge. - Da jeg fikk tilbud om å dra til Norge, sa jeg bare «jeg har hørt om dem - de er vikinger! For egyptiske Theodora Zakharuy innebar reisen til Norge hennes første møte med snøen. - Det var altfor kaldt for meg. Bildetekst: glad i tønsberg: Sju utlendinger jobber frivillig på Café Quasimodo De skryter av Tønsberg og tønsberggenserne. Bak fra venstre: Devon Cummings (22) fra USA, Samuel Cerrato (22) fra Spania og Dan Fardon (20) fra England. Foran fra venstre: Theodora Zakharuy (24) fra Egypt, Simun Fugel (21) fra Tyskland, Linnea Tainter (24) fra USA og Victoria Manuola (25) fra USA. foto: Peder gjersøe Tønsbergs Blad - Men du ble veldig god til å kaste snøballer, sier Cummings. Side 3 av 14

4 EUs programmer for Avisa Nordland. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Eirik Fiva, direktør internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune. Side: 3. Nordlands trompet EUs nye programperiode er i startgropa! Norge har kjøpt seg inn i alle programmene. Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket minst halvparten av prosjektkostnadene. Det kjempes om store penger! Å delta i internasjonale prosjekt er komplekst, men gir merverdi: Erfaringsutveksling og kjennskap til beste praksis på et område. I forrige periode var Rogaland svært dyktige på å hente ut prosjektpenger fra EU. Nordland kan bli enda bedre, og noen aktører er allerede godt i gang med forberedelser. Drift kan ikke støttes. Det må være et nyskapende prosjekt med en god samarbeidsidé. Partnerskapet (hjemme og ute) er viktig, og personkjemien bør stemme! Horisont 2020 er programmet for forskning og innovasjon med tre fokusområder: a) fremragende forskning, b) konkurransedyktig næringsliv og c) forskning for å løse samfunnsutfordringer. Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsmiljøer og bedrifter. Forskningsrådet er ansvarlig, og rådet har representasjon i Nordland. Erasmus+ er for utdanning, opplæring, ungdom og idrett med tre hovedkategorier: a) Læringsmobilitet, b) Samarbeid/partnerskap, c) Politikkutforming. Målgrupper: Skole- og barnehage, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring, frivillige organisasjoner. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er AVISA NORDLAND ONSDAG 30. JULI 2014 til ettertanke Forutsetningen for all kunstopplevelse eller for den saks skyld; livsopplevelse er den åpne personlighet. Erling Christie, norsk forfatter Nordlands trompet EUs programmer for Eirik Fiva, direktør internasjonalt kontor, Nordland fylkeskommune. EUs nye programperiode er i startgropa! Norge har kjøpt seg inn i alle programmene. Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket minst halvparten av prosjektkostnadene. Det kjempes om store penger! Å delta i internasjonale prosjekt er komplekst, men gir merverdi: Erfaringsutveksling og kjennskap til beste praksis på et område. I forrige periode var Rogaland svært dyktige på å hente ut prosjektpenger fra EU. Nordland kan bli enda bedre, og noen aktører er allerede godt i gang med forberedelser. Drift kan ikke støttes. Det må være et nyskapende prosjekt med en god samarbeidsidé. Partnerskapet (hjemme og ute) er viktig, og personkjemien bør stemme! Horisont 2020 er programmet for forskning og innovasjon med tre fokusområder: a) fremragende forskning, b) konkurransedyktig næringsliv og c) forskning for å løse samfunnsutfordringer. Målgrupper: Offentlig sektor, forskningsmiljøer og bedrifter. Forskningsrådet er ansvarlig, og rådet har representasjon i Nordland. Erasmus+ er for utdanning, opplæring, ungdom og idrett med tre hovedkategorier: a) Læringsmobilitet, b) Samarbeid/partnerskap, c) Politikkutforming. Målgrupper: Skole- og barnehage, fag- og yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring, frivillige organisasjoner. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonale kontakt- Skal du på konserter i regi av Nordland Musikkfestuke som starter fredag? Jeg har ferie da Ja, det skal Jeg har ikke og vet ikke helt jeg. Jeg skal på hatt tid til å se hva jeg skal gjøre. Derfor har Mari Boine, flotte program- Highasakite, nøye på det jeg heller ikke D Sound og en met. Men jeg orket å kjøpe billettersert i kirken. gelkonserten i klassisk kon- går nok på or- domkirka. Cathrine Christensen (34), Bodø EU har en rekke programmer som bær være av interesse for næringslivet i Nordland, og i oktober informerer fylkeskommunen nærmere om dem. punkter. beid over et større geografisk område, c) Europa temaorientert hvor alle europeiske regio- Kreativt Europa er programmet for de kulturelle og kreative ner kan delta. sektorene. Programmet gir norske aktører innen tv, film, kunst og kulgrammer. Samarbeidstemaer Nordland er med i 7 slike protur muligheter til å samarbeide varierer, men skal resultere i internasjonalt og til å nå ut til et nye produkter eller tjenester: større europeisk publikum. For eksempel nye innovative grep i privat og/eller offentlig Kreativt Europa har flere ordninger hvor norske aktører kan ning av naturressurser, entre- sektor, effektiv og god forvalt- søke støtte, for prenørskap og utvikling i næringsli- eksempel knyttet til kulturdelen av Aktører fra Nordland kan være i portløsninger eller vet, bedre trans- programmet: a) utveksling fornuftig bruk og gjennom aktiviteter som oppnerskap og få og kulturarv. spennende part- utvikling av natur læring og workshops, b) besøk og Offentlige myn- Målgrupper: dekket halve studiebesøk, c) kostnadene. digheter alle nivåer, regionale utvik- felles internasjonal co-produksjoner, opptredener og turneer, d) transnasjonal ningsinstitusjoner m.m., frivillilingsselskaper, FoU og utdan- sirkulasjon av kunst og kulturgjenstander. kommersielle og ikke-kommerge organisasjoner (NGO) både Målgrupper: Institusjoner, sielle, private bedrifter (egne regler). Kommunal- og moderni- organisasjoner som arbeider med media, kultur, musikk, seringsdepartementet er ansvarlig og fylkeskommunen er kunst og kulturarv. Kulturrådet koordinerer fra norsk side. kontaktpunkt. Interreg styrker samarbeidet EØS-midlene er Norges bidrag mellom europeiske regioner. til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa Det er tre typer Interreg: a) grenseoverskridende nabosamarbeid, b) transnasjonalt samar- gjennom bilateralt prosjekt samarbeid. Brita Bjørnbakk (42), Bodø nasjonale kontaktpunkter. Kirsten Holmen (58), Bodø Eksempler: Grønn innovasjon og næringsutvikling, FoU og utdanning, klima og miljø, lokal og regional utvikling. Utlysninger er knyttet til ulike land og programmer. Målgrupper defineres i forbindelse med utlysningene. Utenriksdepartementet er ansvarlig. Nordland og Norden er grensesamarbeid for å fjerne flaskehalser eller gjennomføre utviklingsprosjekter av felles interesse. Det skjer bl.a. gjennom arbeidet i Nordkalottrådet, Midt- Skandia og Vest-Norden (NORA som har søkbare prosjektmidler). Internasjonalt samarbeid: Nordland er et internasjonalt. Markeder, logistikk, arbeidsinnvandring m.m. Prosjektsamarbeid kan gi synergi til det en virksomhet allerede gjør. Har man en idé? Kontakt gjerne fylkeskommunen og andre. Under internasjonal uke arrangeres det åpent seminar om EU-programmene, i Bodø 21. oktober. n Kronikkforfatteren jobber med internasjonale spørsmål i Nordland fylkeskommune og er tidligere leder for Landsdelsutvalget. I oktober står fylkeskommunen bak et åpent seminar om EUs mange programmer. Ja, det skal jeg. Men jeg har ikke bestemt hva det blir. Jeg håper å få med meg Ylvis og Mari Boine. Ida Pinnerød (34), Bodø meninger åpen linje Si din mening på telefon E-post: SMS: Kodeord ANåpen til Kr. 3,00 pr. melding Maks 160 tegn. Husk å oppgi navn på e-posten /sms. Villcamping Det er ikke bare bobiler som driver med villcamping i Salten. Det samme gjør biler med campingvogner. Langs hele Saltdalselva foregår det villmannscamping med campingvogner. Mange av disse står der fra midten av juli til midten av september, sier en innringer fra Saltdal. Skryteliste En liten hilsen til Trine S Grande. Ser at hun glemte i ta med økt drivstoff avgift i skrytelista. Frustrert bilist. Bare jåss Til Øystein Meier Johannesen! Dine sammenligninger med terroristene i HAMAS og norsk motstandskamp under krigen er så langt unna sannheten som det er mulig å komme! Og det burde DU vite! Norske motstandsfolk terrorbombet IKKE Tyskland for å få i gang en konflikt! Bare jåss fra deg som vanlig! Mener en leser. Sort katt Jeg bor i Østbyen, og hver morgen når jeg åpner verandadøren får jeg besøk av en sort katt som gir uttrykk for at den er sulten. Nå lurer jeg på om noen eier den, og kan ta vare på den, sier en bodødame med telefon Heia Glimtguttan! Opp med hodet og bit teinnern sammen. Dåkker har mye stang ut, men også mye bra. På tide å begynn å sætt på Kool and the Gang med Celebration og dans for å få opp humøret. Get some attitude!!! #BGFE Fan i sør! Rakettskjold Noen tror visst at et avansert rakettskjold går på luft og kjærlighet. Jeg kan tenke meg en med slik teknologi ligger vel hver rakett på rundt prisen av en f-35, mener en leser. Blinklys Stakkars BMW kjører. Simultan kapasiteten! Det blir vel for mye å forstå trafikken og samtidig tenke på svingen du skal foreta, påpeker en bilist. Terrortrussel Var terrortrusselen mot Norge og Europa skapt av Israel, for å få fokus bort fra terrorbombingen av Gaza? Ove Pedersen. Byttekort Var på Trekanten bokhandel i dag for å bytte to bøker jeg hadde fått i gave. De ville ikke ta imot fordi jeg ikke hadde byttekort. Gikk til Ark City Nord der jeg fikk byttet uten spørsmål. Med hilsen veldig fornøyd kunde. Takk til Olsen Sender en sommerhilsen til Bjørn Erik Olsen. Takk for alle de flotte bildene du deler med oss i Avisa Nordland. melder en leser. Kreativt Europa er programmet for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet gir norske aktører innen tv, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Kreativt Europa har flere ordninger hvor norske aktører kan søke støtte, for eksempel knyttet til kulturdelen av programmet: a) utveksling gjennom aktiviteter som opplæring og workshops, b) besøk og studiebesøk, c) felles internasjonal coproduksjoner, opptredener og turneer, d) transnasjonal sirkulasjon av kunst og kulturgjenstander. Målgrupper: Institusjoner, organisasjoner som arbeider med media, kultur, musikk, kunst og kulturarv. Kulturrådet koordinerer fra norsk side. Interreg styrker samarbeidet mellom europeiske regioner. 3 Side 4 av 14

5 Det er tre typer Interreg: a) grenseoverskridende nabosamarbeid, b) transnasjonalt samarbeid over et større geografisk område, c) Europa - temaorientert hvor alle europeiske regioner kan delta. Nordland er med i 7 slike programmer. Samarbeidstemaer varierer, men skal resultere i nye produkter eller tjenester: For eksempel nye innovative grep i privat og/eller offentlig sektor, effektiv og god forvaltning av naturressurser, entreprenørskap og utvikling i næringslivet, bedre transportløsninger eller fornuftig bruk og utvikling av natur og kulturarv. Målgrupper: Offentlige myndigheter alle nivåer, regionale utviklingsselskaper, FoU og utdanningsinstitusjoner m.m., frivillige organisasjoner (NGO) både kommersielle og ikkekommersielle, private bedrifter (egne regler). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig og fylkeskommunen er kontaktpunkt. EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa gjennom bilateralt prosjekt samarbeid. Eksempler: Grønn innovasjon og næringsutvikling, FoU og utdanning, klima og miljø, lokal og regional utvikling. Utlysninger er knyttet til ulike land og programmer. Målgrupper defineres i forbindelse med utlysningene. Utenriksdepartementet er ansvarlig. Nordland og Norden er grensesamarbeid for å fjerne flaskehalser eller gjennomføre utviklingsprosjekter av felles interesse. Det skjer bl.a. gjennom arbeidet i Nordkalottrådet, Midt- Skandia og Vest-Norden (NORA - som har søkbare prosjektmidler). Internasjonalt samarbeid: Nordland er et internasjonalt. Markeder, logistikk, arbeidsinnvandring m.m. Prosjektsamarbeid kan gi synergi til det en virksomhet allerede gjør. Har man en idé? Kontakt gjerne fylkeskommunen og andre. Under internasjonal uke arrangeres det åpent seminar om EU-programmene, i Bodø 21. oktober. "Aktører fra Nordland kan være i spennende partnerskap og få dekket halve kostnadene." Kronikkforfatteren jobber med internasjonale spørsmål i Nordland fylkeskommune og er tidligere leder for Landsdelsutvalget. I oktober står fylkeskommunen bak et åpent seminar om EUs mange programmer. Bildetekst: EU har en rekke programmer som bær være av interesse for næringslivet i Nordland, og i oktober informerer fylkeskommunen nærmere om dem. Avisa Nordland Side 5 av 14

6 Bli kjend med ungdom i Smørhamn Firdaposten. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. ANITA M. INGEBRIGTSEN. Side: 3. BREMANGER: I åtte dagar skal ungdom frå seks land møtast i Smørhamn til kulturutveksling. Arrangementet er ope for alle ungdommar i Bremanger. Vaksne må også gjerne komme innom. Set i drift ny skipstrafikk-antenne Antenneanlegget for AIS- skipstrafikkdata i Florø, som har sendt data til Marine Traffic-systemet har vore ute av drift ei tid, sidan vertskapet for antenna har flytta frå Florø. Firdaposten har no gjort avtale med Marine Traffic om å sende data frå det antennesystemet som vi monterte på avishuset for nokre år tilbake i samarbeid med elektronikkfirmaet Sigurd Solberg i Florø. avikbotn FIRDAPOSTEN LAURDAG 26. JULI «Kjellen» og Olav Stedje til Eikefjorddagane Programmet på årets Eikefjorddagar byrjar å ta form. Siste tilskot på lista av innslag, er at jølstring og lotteritilsynsdirektør Atle Hamar skal stå for den offisielle opninga av festivaldagane i Eikefjord den 15. august. Frå før veit vi at den sunnmørske komikarkometen Thomas N. Ryste, kjem for å underhalde i rolla som den sjølvhøgtidelege og illsinte Kjell «Kjellen» Bigset. Fylkestrubaduren no. 1 Olav Stedje kjem også. - Det kjem fire ungdommar og ein lærar frå kvart av landa Polen, Russland, Tyrkia, Litauen, Armenia og frå Bremanger. Prosjektet heiter «I know you». Vi kjem til å jobbe med tradisjonell song, dans og leik. Vi håpar at vi kan komme på musikk kafeen på Hauge den siste fredagen, og framføre det vi har lært saman, fortel ungdomsarbeidar Anita Løver. Utvekslingsprosjektet er støtta frå EU med kring kroner. dsida av vågen i Havikbotn, blir det nok større aktivitet i vågen enn i dag. Foto: Cecilie Eikås Nygård Florø lufthamn Foto: Dag Nesbø Frøyen Aukar terrorberedskapen i Florø FLORØ: Torsdag føremiddag Det vil generelt vere auka samla norske tryggingsmyndigheiter til pressekonferan- det som kjem frå sentrale hald til beredskap her i fylket, og vi tek etterretning. Som det har vore se om at det ser ut til at sagt er trusselen truverdig men nokon har planar om terror samstundes uspesifikk, seier mot Norge i løpet av få dagar. konstituert politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt, Bjørn EIVIND HAUGSTAD KLEIVEN Larsen til Firda. Han fortel vidare at det ikkje FIRDAPOSTEN.NO: Lufthamnsjef ved Flora lufthamn, Siv politidistrikt å kalle inn mann- vert aktuelt for Sogn og Fjordane Merethe Stadheim, fortel at dei skap frå ferie. har innført interne tiltak, men Ifølgje terrorforskar Tore Bjørgo har ikkje norske myndigheiter påpeikar at det ikkje vil få konsekvensar for passasjerane. slått ein liknande terroralarm Vi følger retningslinjer som sidan vi har fått frå luftfartstilsynet, Under oljekrisa i 1973 gjekk men det vil ikkje få nokre konsekvensar for flytrafikken eller dei publikum som varsla om planar man ut med alarmmelding til reisande, fortel Stadheim til Firdaposten. Og ingenting skjedde. Terroris- om å slå til mot eit oljeraffineri. Trond Hegranes som er sikringsleiar ved Saga Fjordbase seier Bjørgo til NRK. tane forlét sannsynlegvis landet, fortel at også dei har oppgradert Han peiker på tre grunnar til at tryggleiken på området. styresmaktene alarmerer offentleg; for å skremme, beskytte sår- Vi har auka sikringsnivået på Saga Fjordbase. Av naturlege bare mål og å avverje. årsaker kan vi ikkje si så mykje Myndigheitene vil gjere det om kva tiltak som blir gjort, men vanskelegare å gjennomføre ein det vil mellom anna bli ei endå eventuell terroraksjon. De vil strengare sikring av adgangskontrollen og dei systema vi har frå folk følger med og melder ifrå om også gjere folk merksame, slik at før, fortel Hegranes. de ser noko mistenkeleg. Etter Også elles i Sogn og Fjordane ein slik alarm vil folk kanskje legge merke til ting de tidlegare er beredskapen auka, utan at politiet kan seie så mykje om ikkje hadde tenkt over, seier Bjørgo. detaljane. Totalt kjem kring 25 personar, der ungdommane er mellom 13 og 17 år. - Vi synest det er utruleg viktig arbeid, spesielt med den verdssituasjonen vi lever med i dag, seier Løver. UTVEKSLING: Anita Løver har skaffa kroner til ungdomsutveksling mellom seks land, i slutten av august på Smørhamn handelsstad. Arkivfoto. Bli kjend med ungdom i Smørhamn BREMANGER: I åtte dagar nia og frå Bremanger. Prosjektet tuasjonen vi lever med i dag, seier skal ungdom frå seks land heiter «I know you». Vi kjem til å Løver. møtast i Smørhamn til kulturutveksling. jobbe med tradisjonell song, dans Ungdomsarbeidarane Merethe Langeland på Hauge og Trea og leik. Vi håpar at vi kan komme på musikk kafeen på Hauge den Rakis i Svelgen og Davik er også ANITA M. INGEBRIGTSEN siste fredagen, og framføre det vi med i prosjektet. Utover dei små har lært saman, fortel ungdomsarbeidar Anita Løver. jobbe ein god del dugnad også. stillingsprosentane sine, må dei Arrangementet er ope for alle Utvekslingsprosjektet er støtta Det er veldig lærerikt og kjekt ungdommar i Bremanger. Vaksne må også gjerne komme innner. Totalt kjem kring 25 perso- oss Torbjørn Myklebust og kul- frå EU med kring kro- arbeid, og vi er så heldige å få med om. nar, der ungdommane er mellom tursjef Espen Frøysland også til å Det kjem fire ungdommar og 13 og 17 år. hjelpe til under arrangementet, ein lærar frå kvart av landa Polen, Vi synest det er utruleg viktig seier Anita Løver. Russland, Tyrkia, Litauen, Arme- arbeid, spesielt med den verdssi- Ungdomsarbeidarane Merethe Langeland på Hauge og Trea Rakis i Svelgen og Davik er også med i prosjektet. Utover dei små stillingsprosentane sine, må dei jobbe ein god del dugnad også. - Det er veldig lærerikt og kjekt arbeid, og vi er så heldige å få med oss Torbjørn Myklebust og kultursjef Espen Frøysland også til å hjelpe til under arrangementet, seier Anita Løver. Bildetekst: UTVEKSLING: Anita Løver har skaffa kroner til ungdomsutveksling mellom seks land, i slutten av august på Smørhamn handelsstad. Firdaposten Side 6 av 14

7 Nyhetsklipp - Barne-, ungdoms- og Engelsk visitt på sommerleiren Nye Troms. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Maiken Kiil Bartholdsen. Side: JUKSAVATNET: Flere titalls ungdommer fra Balsfjord og England er denne uka samlet for felles aktiviteter i Balsfjord. Sommerleiren Wild Rugby har blitt arrangert i over ti år, men dette er første gangen det har kommet folk fra England på besøk til Balsfjord i forbindelse med leiren. Brødreparet Jamie og Daniel Simmons er to av dem som har tatt turen over fra England for å delta på sommerleiren. Jamie har vært i Norge flere ganger tidligere, mens det er første gang Daniel har tatt turen. - Vi kom hit mandag kveld. Da dro vi rett til Malangen Brygger der vi badet lenge i fjorden, forteller Daniel. Tirsdagen besøkte hele gjengen en geitefarm i Malangen, og der fikk de blant annet smake på geitemelk. - Jeg prøvde til og med å melke en, forteller Daniel stolt. Har slått leir Nå har ungdommene slått leir ved Juksavatnet, der de skal bo i telt helt fram til fredag. - I natt ble ikke teltene så mye brukt. Vi sov under åpen himmel på platten her borte, ganske mange av oss, sier Mia Gulberg fra Storsteinnes, som er én av dem fra Balsfjord som får være med på sommerleiren. Hun og Ingrid Fagerheim fra Tennes synes det er stor stas å ha besøk fra England. De var selv med på turen over dit for et par uker siden. At man besøker hverandre, er en del av prosjektet. Nå er de sikre på at de har skaffet seg venner for livet, og gutta fra England kunne ikke vært mer enige. - De som er her fra England, kjente heller ikke hverandre før vi møttes på leir. Så nå har vi fått Nye Troms, torsdag 24. juli 2014 Side 20 FESTSTEMNING på Solblomsten Nye Troms, torsdag 24. juli 2014 Side 21 Engelsk visitt på so ommerleiren JUKSAVATNET: Flere ti-talls ungdommer fra Balsfjord og England er denne uka samlet for felles aktiviteter i Balsfjord. Maiken Kiil Bartholdsen Knallgode fest-tilbud på sommervarer i hele Finnsnes i fest-uka! Følg oss på facebook! solblomsten.hagesenter Man-fre kl Lørdag kl Sommerleiren Wild Rugby har blitt arrangert i over ti år, men dette er første gangen det har kommet folk fra England på besøk til Balsfjord i forbindelse med leiren. Brødreparet Jamie og Daniel Simmons er to av dem som har tatt turen over fra England for å delta på sommerleiren. Jamie har vært i Norge flere ganger tidligere, mens det er første gang Daniel har tatt turen. Vi kom hit mandag kveld. Da dro vi rett til Malangen Brygger der vi badet lenge i fjorden, forteller Daniel. Tirsdagen besøkte hele gjengen en geitefarm i Malangen, og der fikk de blant annet smake på geitemelk. Jeg prøvde til og med å melke en, forteller Daniel stolt. Har slått leir Nå har ungdommene slått leir ved Juksavatnet, der de skal bo i telt helt fram til fredag. I natt ble ikke teltene så mye brukt. Vi sov under åpen himmel på platten her borte, ganske mange av oss, sier Mia Gulberg fra Storsteinnes, som er én av dem fra Balsfjord som får være med på sommerleiren. Hun og Ingrid Fagerheim fra Tennes synes det er stor stas å ha besøk fra England. De var selv med på turen over dit for et par uker siden. At man besøker hverandre, er en del av prosjektet. Nå er de sikre på at de har skaffet seg venner for livet, og gutta fra England kunne ikke vært mer enige. De som er her fra England, kjente heller ikke hverandre før vi møttes på leir. Så nå har vi fått venner som vi definitivt kommer til å holde kontakten med fremover, sier gutta. Skal dere tilbake til Norge igjen? Jeg håper det. Jeg har lyst til å komme på vinteren neste gang, sier Daniel, som vil oppleve ski, nordlys og hundekjøring. KANOTRØBBEL: Selv om kanopadling er gøy, skal det ikke bare være enkelt. I alle fall ikke det å bevege KANO: Ungdommene rullerte på kanopadling og fjellklatring, og selv om det tok litt tid å komme på rett kjøl og få teken på det, synes ungdommene det var veldig morsomt med kanopadling. Dette er min tredje gang i Norge, og jeg skal helt klart tilbake igjen. Ofte, sier Jamie. I løpet av oppholdet skal ungdommene få prøve seg på fjellklatring, kanopadling, fisking og paintball. I tillegg skal de på fjelltur for å se på midnattsola, og de skal besøke Polar Park for å se på dyrelivet der. Dette er noe vi arrangerer gjennom Aktiv Ungdom, som får støtte fra Barne- og familiedepartementet. Vi har en egenandel på reise, men vi får mye støtte, sier Alf Olav Lyngstad, som er leder for Bulahuset på Storsteinnes. Kommunen støtter også prosjektet. Og da har vi noen kriterier, som at det skal være både gutter og jenter med på prosjektet, og at de skal komme fra alle deler av kommunen, sier Lyngstad. seg inn og ut av kanoen. Hoppet i det Og ordføreren i Balsfjord, Ole Johan Rødvei, hadde tatt turen til Juksavatn for å hilse på ungdommene, både dem fra England og dem fra Balsfjord. Etter at Alf Olav Lyngstad hadde utfordret ordføreren til at kommunen måtte ta mer ansvar for det fine uteområdet som er opparbeidet ved Juksavatnet, kom ordføreren med en utfordring tilbake. Klarer vi å slå en rekord for antall badere i Juksavatnet? sa ordføreren, før han vrengte av seg og stupte uti. Etter fulgte omtrent 30 ungdommer, som duppet ute i Juksavatnet sammen med ordføreren, før de bega seg ut på resten av dagens aktiviteter. ORDFØRER I FARTA: Ole Johan Rødvei utfordret til bading i Juksavatnet, og var snar med å kaste seg uti selv også. Når du vil vite hva som skjer rundt deg Les lokalavisa! Tlf BADING: Til slutt var det omring 30 som badet i vannet, etter utfordringen fra Balsfjords ordfører. GODE VENNER: Daniel Simmons, Ingrid Fagerheim, Simmons har alle blitt gode venner i løpet av årets Mia Guldberg og Jamie sommerleir. ROSER LEDERNE: Ole Johan Rødvei roser lederne for leiren, fra Norge og England. Alf Olav Lyngstad og Richard Simmons. Han takket også alle som har vært med å planlegge og organisere opplegget i Balsfjord. venner som vi definitivt kommer til å holde kontakten med fremover, sier gutta. - Skal dere tilbake til Norge igjen? - Jeg håper det. Jeg har lyst til å komme på vinteren neste gang, sier Daniel, som vil oppleve ski, nordlys og hundekjøring. - Dette er min tredje gang i Norge, og jeg skal helt klart tilbake igjen. Ofte, sier Jamie. I løpet av oppholdet skal ungdommene få prøve seg på fjellklatring, kanopadling, fisking og paintball. I tillegg skal de på fjelltur for å se på midnattsola, og de skal besøke Polar Park for å se på dyrelivet der. - Dette er noe vi arrangerer gjennom Aktiv Ungdom, som får støtte fra Barne- og familiedepartementet. Vi har en egenandel på reise, men vi får mye støtte, sier Alf Olav Lyngstad, som er leder for Bulahuset på Storsteinnes. Kommunen støtter også prosjektet. - Og da har vi noen kriterier, som at det skal være både gutter og jenter med på prosjektet, og at de skal komme fra alle deler av kommunen, sier Lyngstad. Hoppet i det Og ordføreren i Balsfjord, Ole Johan Rødvei, hadde tatt turen til Juksavatn for å hilse på ungdommene, både dem fra England og dem fra Balsfjord. Etter at Alf Olav Lyngstad hadde utfordret ordføreren til at kommunen måtte ta mer ansvar for det fine uteområdet som er opparbeidet ved Juksavatnet, kom ordføreren med en utfordring tilbake. Side 7 av 14

8 - Klarer vi å slå en rekord for antall badere i Juksavatnet? sa ordføreren, før han vrengte av seg og stupte uti. Etter fulgte omtrent 30 ungdommer, som duppet ute i Juksavatnet sammen med ordføreren, før de bega seg ut på resten av dagens aktiviteter. Bildetekst: KANOTRØBBEL: Selv om kanopadling er gøy, skal det ikke bare være enkelt. I alle fall ikke det å bevege seg inn og ut av kanoen. ORDFØRER I FARTA: Ole Johan Rødvei utfordret til bading i Juksavatnet, og var snar med å kaste seg uti selv også. ROSER LEDERNE: Ole Johan Rødvei roser lederne for leiren, fra Norge og England. Alf Olav Lyngstad og Richard Simmons. Han takket også alle som har vært med å planlegge og organisere opplegget i Balsfjord. KANO: Ungdommene rullerte på kanopadling og fjellklatring, og selv om det tok litt tid å komme på rett kjøl og få teken på det, synes ungdommene det var veldig morsomt med kanopadling. BADING: Til slutt var det omring 30 som badet i vannet, etter utfordringen fra Balsfjords ordfører. GODE VENNER: Daniel Simmons, Ingrid Fagerheim Mia Guldberg og Jamie Simmons har alle blitt gode venner i løpet av årets sommerleir. Nye Troms Side 8 av 14

9 En italiensk viking Sarpsborg Arbeiderblad. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. DAN JOAKIM OLAVESEN. Side: 18. Lærer å bygge papputgaven av Tuneskipet Jacopo Sandionigi har reist fra Milano i Italia til Sarpsborg for å lære seg norsk og bygge vikingskip i papp. - Det var et veddemål med en kamerat av meg som fikk meg hit, forteller han. En utfordring som gikk på å lære språket. Han er her som en del av EU-prosjektet «European Voluntary Service». 18 kultur Onsdag 16. juli 2014 SarpSborg arbeiderblad kultur tips oss! E-post: Facebook: facebook.com/sarpsborgarbeiderblad pål Vikesland kultur- og debattleder En italiensk viking Lærer å bygge papputgaven av Tuneskipet Marie Strand lien kulturog reportasjejournalist Cecilie Sommer Mathiesen kulturog reportasjejournalist Jeg er her for å studere permakultur fram til september, og tenkte at dette kunne være en god mulighet til å oppleve noe annet, forklarer han. Sandionigi har bare vært i Sarpsborg en snau måned, men har greid å opparbeide seg et inntrykk av byen. - Det er så annerledes her enn der jeg kommer fra, sier han. Det er så lite mennesker. Vikinger og vikingskip vet han heller ikke så mye om. - Jeg har sett noen dokumentarer, men ellers er det ganske lite jeg vet, ler han. Sammenfletting Da er det godt han har kommet hit, slik at han ikke bare får han lært seg litt mer vikinghistorie, men også industrihistorie. For det er virkelig en historisk sammenfletting vi snart blir vitne til. Sarpsborg har treforedlingsindustri og vikingtid sittende langt inne i hjerterota. Hvorfor ikke bygge Tuneskipet i papp? - Jeg synes det er en morsom idé som fletter sammen gammel og ny sarpehistorie, sier Øistein «Blyant» Kristiansen. Kunstneren og sarpingen, kjent fra blant annet NRK Super, har tegnet planene for det ambisiøse prosjektet, omhandlende å skape en fullskalamodell av Tuneskipet. Skipet skal lages Med lim og lyst: Det manglet ikke på innsats og humør da Jacopo Sandionigi og resten av de frivillige båtbyggerne satte i gang med konstruksjonen av papputgaven av Tuneskipet. Jacopo Sandionigi har Vikinger og vikingskip vet han lende å skape en fullskalamodell av Tuneskipet. Skipet skal heller ikke så mye om. reist fra Milano i Italia Jeg har sett noen dokumentarer, men ellers er det ganske Landeparken, og vil så bli sjø- lages av påmeldte frivillige i til Sarpsborg for å lære seg norsk og lite jeg vet, ler han. satt på Tunevannet. «Blyant» står også for opplæringen av de bygge vikingskip i Sammenfletting frivillige. papp. Da er det godt han har kommet Jeg har aldri hørt om noe vikingskip som har blitt laget så DAN JOAKIM OLAVESEN hit, slik at han ikke bare får han lært seg litt mer vikinghistorie, stort og autentisk av papp før, men også industrihistorie. For så der tror jeg at vi er de første, det er virkelig en historisk sammenfletting vi snart blir vitne avslutter, Kristiansen. Det var et veddemål med en kamerat av meg som fikk meg til. Sarpsborg har treforedlingsindustri og vikingtid sittende tuneskipet i papp hit, forteller han. En utfordring som gikk på å lære språket. Han langt inne i hjerterota. Hvorfor er her som en del av EU-prosjektet «European Voluntary i pappskipsbyggerfaget. Prosjektet fullføres under Olavsfestivalen. Jeg synes det er en morsom læremester: Øistein Kristiansen (i midten) instruerer sine elever ikke bygge Tuneskipet i papp? En fullskalamodell av Tuneskipet som skal sjøsettes på Tunevannet. Service». idé som fletter sammen gammel og ny sarpehistorie, sier Olavsfestivalen og Peterson Et samarbeid mellom Jeg er her for å studere permakultur fram til september, har greid å opparbeide seg et "Det er en morsom Øistein «Blyant» Kristiansen. Packaging. Sarpsborg en snau måned, men og tenkte at dette kunne være inntrykk av byen. idé Kunstneren og sarpingen, Skal bygges i Landeparken av en god mulighet til å oppleve Det er så annerledes her enn ØiStein kristiansen kjent fra blant annet NRK Super, har tegnet planene for det frivillige under årets festival. noe annet, forklarer han. der jeg kommer fra, sier han. multikunstner Sandionigi har bare vært i Det er så lite mennesker. ambisiøse prosjektet, omhand- av påmeldte frivillige i Landeparken, og vil så bli sjøsatt på Tunevannet. «Blyant» står også for opplæringen av de frivillige. - Jeg har aldri hørt om noe vikingskip som har blitt laget så stort og autentisk av papp før, så der tror jeg at vi er de første, avslutter, Kristiansen. "Det er en morsom idé" ØISTEIN KRISTIANSEN multikunstner TUNESKIPET I PAPP En fullskalamodell av Tuneskipet som skal sjøsettes på Tunevannet. Et samarbeid mellom Olavsfestivalen og Peterson Packaging. Skal bygges i Landeparken av frivillige under årets festival. Bildetekst: MED LIM OG LYST: Det manglet ikke på Side 9 av 14

10 innsats og humør da Jacopo Sandionigi og resten av de frivillige båtbyggerne satte i gang med konstruksjonen av papputgaven av Tuneskipet. LÆREMESTER: Øistein Kristiansen (i midten) instruerer sine elever i pappskipsbyggerfaget. Prosjektet fullføres under Olavsfestivalen. Sarpsborg Arbeiderblad Side 10 av 14

11 Korleis kan DU bli kjent med EU sitt ungdomstilbod? Møre og Romsdal fylkeskommune. Publisert på nett :01. Profil: Aktiv Ungdom. Erasmus+ er namnet på EU sitt nye program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I programmet blir det lagt stor vekt på opplæring og kjennskap til EU-systemet, nettverksbygging på tvers av landegrenser, modernisering og erfaringsutveksling. Trond Myrland er internasjonal rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han er fylkeskontakten for arbeidet med ungdom og EU. I januar 2014 opna det nye EU-programmet Erasmus+. Programmet skal gå fram til 2020, og plana er at fire millionar europearar skal få moglegheita til å studere eller skaffe seg nyttig erfaring på tvers av landegrenser. Ungdom ei viktig gruppe Ungdom er ei viktig målgruppe, og ein del av Erasmus+ er lagt opp spesielt for ungdom. I Noreg er det organisasjonen Aktiv Ungdom som er det nasjonale kontaktpunktet, under namnet Erasmus+:Aktiv Ungdom. I Møre og Romsdal er det Trond Myrland, internasjonal rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune, som er kontaktperson for det som har med ungdom og EU og gjere. Trond Myrland, ønskjer at fleire frå Møre og Romsdal, både ungdom, ungdomsarbeidarar og andre skal få augene opp for moglegheitene som finst i gjennom Erasmus+:Aktiv Ungdom. -Vi ønskjer at fleire frå fylket vårt skal bli betre kjent med andre kulturar, bli kjent med EUjungelen og jobbe med prosjekt som ungdom sjølv syns er spennande. Eit kurs kan vere inngangsbilletten -Eit kurs kan vere ein god måte å komme i gang med internasjonalt arbeid. Kursa bygger på ulike tema, men felles for alle er målet om auka interkulturell forståing, nettverksbygging, betre innsikt i kva moglegheiter som finst i EUsystemet, samt bruk av ikkje-formelle læringsmetode, seier Myrland. Det er dei ulike europeiske partnarlanda som organiserer kursa, og vanlegvis blir 3-4 personar frå Norge innvilga plass. Deltakaravgifta for eit kurs i utlandet er kr. 500,- Følg med på: Utdanningsavdelinga har god erfaring Berit Brudeseth og Rose Mari Skarset frå Utdanningsavdelinga er to av dei som no er i gong med samarbeidsprosjekt innafor Erasmus+. I mai i år var dei i Birmingham, England, og deltok på ei samling om inkludering av elevar/ungdom med åtferdsvanskar, eit tema som er svært relevant for arbeidet dei gjer gjennom OT (oppfølgingstenesta). -Gjennom samlinga fekk vi god gjennomgang og gode døme på korleis vi kan arbeide med å tilpasse opplæringa for å halde elevane i skulen. Turen vart også startskotet for nettverksbygging med andre nasjonar i Europa, som arbeider med liknande tema. Vi fekk også auka innsikt i korleis vi kan arbeide med inkludering av Side 11 av 14

12 utanlandske elevar, seier Brudeseth og Skarset. -Studiet var lagt opp som ein kombinasjon av gruppearbeid og ein-til-ein samtalar, leksjonar, forelesingar og studiebesøk med påfølgande refleksjonsarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune Se webartikkelen på Side 12 av 14

13 Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Medlemsbladet Parat. Publisert på trykk Profil: Aktiv Ungdom. Side: 4. Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring, og frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. I tillegg har arbeidslivet stadig mindre behov for slik ufaglært arbeidskraft. SMÅSTOFF Forbrukerrettigheter i Europa Det er vanlig å bestille varer og tjenester Den nye angrerettloven skal sikre at på Internett fra utlandet. 13. juni 2014 forbrukeren får relevant og nødvendig iverksettes det i EU nye felles regler som informasjon før kjøpet, og angrefristen skal stimulere handel over landegrensene på 14 dager vil gjelde uansett hvilket og styrke forbruker vernet. Forslaget EØS-land varen er kjøpt fra. til ny angrerettlov skal behandles i Kilde: Barne-, likestillings- og Stortinget. inkluderingsdepartementet Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold virker motiverende og skjerpende på elevene og bidrar til å forebygge frafall, er en gjengs erfaring fra en rekke norske skoler som har deltatt i europeisk skolesamarbeid. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning. Chopin og Norge Frédéric Chopin beskrives som en av de mest fremragende komponistene i musikkhistorien. Han gav også pianotimer til utvalgte barn, og historien viser at en av hans favorittelever var norske homas Tellefsen, født i Trondheim i 1823 og som nøt stor internasjonal anerkjennelse i løpet av sin levetid, men fort ble glemt etter sin død. Dette skal nå markeres gjennom et samarbeid mellom he Fryderyk Chopin Institute i Polen og Ringve museum, Trondheim symfoniorkester, Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Den polske forening i Fredrikstad. homas Stzanko og Leif Ove Andsnes er blant lere proilerte musikere som har konserter som del av prosjektet både i Norge og Polen. Kilde: Europaportalen Nattarbeid og kreft Kreft er en av de mest vanlige og alvorlige sykdommene vi har i dag. På verdensbasis ikk om lag 14,1 millioner personer kreft og 8,2 millioner døde av kreft i Ifølge Kreftregisteret ikk omkring nordmenn kreft i Hos kvinner er brystkreft mest utbredt, mens prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos menn. De siste årene har det blitt forsket mye på om arbeid om natten kan være en risikofaktor for utvikling av brystkreft. Dette kommer av at man har sett en økt brystkreftrisiko hos kvinner som i en lengre periode har utført nattarbeid. Kilde: STAMI Internasjonalisering fore bygger frafall i skolen Tre av ti fullfører ikke norsk videregående opplæring, og frafall i videregående opplæring er et stort personlig og samfunnsmessig problem. I tillegg har arbeidslivet stadig mindre behov for slik ufaglært arbeidskraft. Internasjonalt samarbeid og utenlandsopphold virker motiverende og skjerpende på elevene og bidrar til å forebygge frafall, er en gjengs erfaring fra en rekke norske skoler som har deltatt i europeisk skolesamarbeid. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir) oppfordrer til økt norsk deltakelse i Erasmus+, EUs program for utdanning. Kilde: Europortalen Kilde: Europortalen Medlemsbladet Parat Tørrisk får EU-beskyttelse Første norske søknad om beskyttet Omtrent 1000 andre matprodukter i betegnelse er nå godkjent i EU. Å få Europa har en slik beskyttelse godkjent status som beskyttet betegnelse betyr av EU i dag. Andre kjente europeiske at produktnavnet Tørrisk fra Lofoten er merkevarer som har fått en slik hjemlet i den ofentlige merkeordningen. beskyttelse er blant annet Parma-skinke, Beskyttet betegnelse er det sterkeste Roquefort og Scottish Farmed Salmon. juridiske vernet en merkevare kan få. Kilde: Landbruks- og matdepartementet Parat Side 13 av 14

14 Fortsatt ledige plasser på Sommermalvik Malvikbladet. Publisert på nett :20. Profil: Aktiv Ungdom. Helene Kristiansen. Se bilder fra aktivitetsdag. AKTIVITETSDAG: SommerMalvik arrangerte mandag aktivitetsdag på Midtsandtangen. Foto: Helene Kristiansen Sist mandag var det full aktivitet på Midtsandtangen, da rundt 100 ungdommer deltok på Sommermalviks populære aktivitetsdag. Og for de som enda ikke har fått plass på Sommermalvik, så er det fortsatt ledige plasser på flere av aktivitetene. Internasjonalt besøk Ungdommene ble delt inn i grupper, hvorav fire av gruppene var fra Malvik, to fra Meråker og to grupper som bestod av ungdom fra Kroatia, Portugal og Kypros som er på besøk i Malvik gjennom Erasmus+ programmet. Se bildeserie fra aktivitetsdagen her! To uker igjen Første uke av Sommermalvik er over, men det er fortsatt to uker igjen med aktiviteter. - Det er blant annet fortsatt flere ledige plasser på Galdhøpiggen-turen som er juli, forteller kulturkonsulent Marit Hammer i Malvik kommune. Paintball og aktivitetsdag på stall C Det er også ledige plasser på aktivitetsdag 2 på stall C førstkommende torsdag og paintball 1 på tirsdag. Les mer om aktivitetsdagen i onsdagens papirutgave av Malvik-Bladet. Malvikbladet Se webartikkelen på Side 14 av 14

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom. Nyhetsklipp Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Uttak 11.12.2014 Aktiv Ungdom Nyhetsklipp Idrett binder nasjoner sammen SIU 28.04.2014 12:43 2 Frivillighetsarbeid - en annerledes jobberfaring ieuropa

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no

Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink. www.hordaland.no Aktiv ungdom programmet Europakontoret, Barbara Harterink Skolerådgjevarsamling, 20. april 2010 Europakontoret.? gir råd og informasjon om EU/EØS program M.a. Nordsjøprogrammet nasjonal kontaktpunkt Programmet

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs

Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Eksamensoppgave i NFUT 0003, utsatt eksamen Norsk for utlendinger, kortkurs Faglig kontakt under eksamen: Telefon: Eksamensdato: 27. april 2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00-12:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06

Mandag 20/06. Søndag 26/06. Tirsdag 21/06. Lørdag 25/06. Onsdag 22/06. Fredag 24/06. Torsdag 23/06 Mandag 20/06 17:00 LiviVinje - Jonsokmoro U-tunnelen ved Vinjevatn Nok ein gong skipar LiviVinje til tradisjonell jonsokfest på sletta ved Uen. Me set fyr på bålet kl 18.00, dersom veret tillet det. Grasvollen

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer