nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 Vi slutter oss til kjærlighetserklæringen i bildet over, og med ordene «Vi liker sommerferie på Hvaler!» ønsker vi alle God Jul og Godt nytt år med håp om en snarlig vår. Foto: Ragnar Utne

2 Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon Fax E-post: Bladet «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen Jorunn Jensen Roger Kristoffersen Redaksjonens adresse: Frank Holstad Lunnestien 5 B 0690 Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: Nei til forlengelse av bomavgiften! JA, så er det på`n igjen. Ikke overraskende har Hvaler kommunestyre vedtatt å søke om å forlenge innkreving av bompenger på Hvalerveien med ca. 2 år. Det var et nesten enstemmig kommunestyre som gikk inn for forslaget (kun Frp stemte imot). Overraskelsen ble desto større da det for noen uker siden ble kjent at Østfold fylkeskommune sluttet seg til og anbefalte en slik søknad. Hvaler Hytteforening var allerede i 2004 kjent med at et slikt forslag sannsynligvis ville dukke opp, og allerede da sa et enstemmig styre NEI til en bompengeforlengelse. Vi er selvfølgelig enig i at veistandarden på Hvalerøyene er alt for dårlig, og at det i takt med den økende biltrafikken burde vært satt i gang arbeid med å forbedre veinettet, og ikke minst at det ble gjort noe med et totalt fravær av gang- og sykkelstier. Dette faktum kan imidlertid IKKE benyttes som et argument for å innføre nok en ulovlig bomavgift. Å benytte den eksisterende Hvalerbommen som en melkeku for kommune og stat til å finansiere veiutbygging i vårt ferieparadis kan det umulig finnes lovlig hjemmel for. Selv ikke i et forsøk på å tildekke det urimelige i forslaget ved å hevde at det blir gjort i trafikksikkerhetens tjeneste. HVALERBOMMEN ER SATT OPP FOR Å FINANSIERE HVALERTUNELLEN. DERMED BASTA!!! HVALER-NYTT - NR. 3/2005 3

3 Festeavgiften Det er ca hytter på Hvaler. Ca hytteeiere har valgt å bli medlem i vår forening. Av disse hytteeiere har mer enn 2/3-deler en festekontrakt å forholde seg til. Nesten daglig har vi henvendelser fra våre medlemmer i sakens anledning, og vi bistår så godt vi kan med råd og veiledning. Vi i styret fant det også naturlig å bidra til å orientere omverdenen om hvilke partier som ønsket å gjøre noe med en urettferdig tomtefestelov. Vår forening er og blir partipolitisk nøytral, men det forhindrer oss ikke i å gi faktaopplysninger til våre medlemmer og andre. Vi ga derfor økonomisk støtte til en annonsekampanje som Tomtefesteforbundet lanserte i en del aviser i forkant av valget. I dag, med fasit i hånd, etter Soria Moria-forhandlinger, er det grunn til i etterklokskapens tegn å spørre seg selv om vi burde ha vært dette engasjementet foruten. Det ble nemlig et hakk verre. Arbeiderpartiet, med justisminister Knut Storberget i spissen, har nå et troverdighetsproblem. At valgløfter er til for å brytes har vi vært kjent med lenge, men vi håper fortsatt at dette var et løfte som et av regjeringspartiene holder fast ved. Det er mellom tomtefestere her i landet. At Arbeiderpartiet overlegent vant valget p.g.a. tomtefesteloven er kanskje en litt drøy påstand, men mange hus- og hytteeiere med festekontrakter hjalp nok meget godt til. Vi velger fortsatt å ha tro på at dette er et valgløfte som vil bli overholdt. Vervekampanjen Først og fremst en takk til de av våre medlemmer som lojalt fulgte vår oppfordring, og som sørget for at medlemstallet i vår forening ble større. Vervekampanjen ga som resultat ca nye medlemmer. Hvorfor et slikt ca.-tall? Det forholder seg nemlig slik at ca. 50 nye medlemmer har innbetalt sin kontingent, men vi har kun et kontonummer å forholde oss til, da de sammen med innbetalingen har glemt å oppgi navn og adresse. Vi jobber med å finne ut hvem våre nye medlemmer er. Forhåpentligvis vil vi ha klart å finne dette ut før dette nummer av bladet går i trykken. Dette må vi finne ut av før vi kan foreta trekning om hvem som har vunnet premiene i vår vervekampanje. Når det gjelder premiering i en slik kampanje så må vi få komme med følgende «hjertesukk»: Vi var ikke klar over at det var ulovlig å gi penger som premie. Vinnerne vil derfor bli premiert med tilsvarende pengebeløp i en reisegavesjekk. Et stort VELKOMMEN til våre nye medlemmer! Til ALLE våre medlemmer og annonsører ønskes det en riktig god jul og ett godt nytt år! Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 3/2005 5

4 Stenhogger n ble en suksess! Tekst og foto: Jorunn Jensen OM FORESTILLINGEN Stykket viser en skildring av steinhoggernes blodslit i Hvaler. Hans-P. Thøgersen har skrevet sitt stykke for stedet, og det skildrer blodslitet i et steinbrudd på slutten av 1800-tallet. Svein Gundersens musikk er gjennomgående fargeleggende og drivende, vel tilpasset tid og sted. Regissør Marit Moum Aune utnyttet «Brottets» mange muligheter svært godt. Tomas Adrian Glans hadde ansvar for koreografien. Forestillingen var et prosjekt i markeringen av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen, og var støttet av AOFs og LOs kulturkampanje i den forbindelse. Mange hytteeiere og fastboende hadde en fantastisk kveld i Brottet i sommer! Musikkteateret ga oss innblikk i hvordan livet kunne arte seg for 100 år siden, for miljøet som var tilknyttet stenhoggerindustrien på Hvaler. Skuespillerne var en blanding av profesjonelle og amatører. På oss virket det som alle var profesjonelle! Den 14. juli var det premiere, og dugnadsgjengen jobbet iherdig med anlegget helt til publikum slapp inn. Brottet Amfi var klar til den store festen og en stor fest ble det! Det var planlagt 5 forestillinger, men pågangen var stor, og det ble til slutt 4 ekstraforestillinger. Vi gratulerer med suksessen! *** Hvaler Hytteforening ga blomster til dugnadsgjengen som har laget et varig monument over en viktig del av Hvalers historie, og samtidig gitt Hvaler en flott utescene som forhåpentligvis vil være rammen for mange ulike kulturinnslag i årene som kommer. Ordfører i Hvaler kommune, Paul Henriksen, som i tillegg til å være initiativtager, aktiv i dugnadsgjengen, og en av stenhoggerne i stykket, her sammen med Jens Stoltenberg som gratulerte Hvaler kommune med flott utescene. 6 HVALER-NYTT - NR. 3/2005

5 Primus motor i dugnadsgjengen Jan Arntzen sørger for at publikum har det bra. Spente og forventningsfulle tilskuere like før forestillingen. HVALER-NYTT - NR. 3/2005 7

6 Faksimile fra Fredriksstad Blad 3. november 2005 TOMTE- FESTE- LOVEN nye endringer på gang! Livet som tomtefester er i hvert fall ikke kjedelig! Soria Moria-erklæringen til vår nye flertallsregjering går enda et skritt mot avvikling av denne leilendingsordningen som forlengst har gått ut på dato. Dessverre ikke denne gang i favør av de fleste festere på Hvaler, men utviklingen er allikevel klart positiv. Dagens lovgivning med nedenstående endringer legges til grunn. Endringene vil antagelig tre i kraft fra 1. januar 2006: Regjeringen vil instruere statlig styrte fond og statlige eiendommer til å innrømme innløsningsrett annet hvert år til 30 ganger konsumprisregulert opprinnelig leie. De som ikke ønsker innløsning tilbys videre leie regulert med konsumprisindeks. Regjeringen vil ta initiativ til å endre tomtefesteloven slik at boligfestere gis innløsningsrett annet hvert år, i motsetning til i dag, hvert tiende år. Det gis ikke innløsningsrett for hytter i statsallmenning. Det gis ikke innløsningsrett for hytter knyttet til landbruk og hvor festeinntektene utgjør mer enn fem prosent av gårdens nettoinntekter. Holder den nye regjeringen i 4 år, er dette status for oss uansett hvilke forslag opposisjonen måtte komme med i perioden. Selvsagt er dette et resultat av Senterpartiets ensidige beskyttelse av grunneierne, men mye kan skje på 4 år, og så kommer det altså et nytt valg! TIL SLUTT: En rekke grunneiere i Hvaler har uten hjemmel i festekontraktene krevet betydelige økninger i festeavgiftene. Hender dette deg så kontakt oss. Vi vurderer gratis dine rettigheter. Men husk, betal gammel festeavgift i tide. Trygve Gjertsen HVALER-NYTT - NR. 3/2005 9

7 GRUNNEIERNE HÅPER PÅ PRISFEST Det er turbulente tider når det gjelder grunneiernes trang til penger, og ønsket om å tyne mest mulig ut av hytteeierne La oss starte med å fortelle en historie om trangen til penger. Et av våre medlemmer besitter en liten hytte, hvor det foreligger en punktfestekontrakt, og hvor festeavgiften reguleres hvert tiende år etter konsumprisindeks. I fjor, alså 2004, sendte grunneier ut en faktura med et krav som var ca % høyere enn inngåtte avtaler. I år tok grunneieren enda kraftigere i, da var fakturaen ca. 150 % høyere enn det som festeren etter avtalen skal betale. Hytteeieren betalte selvfølgelig ikke disse ubegrunnede krav, men holdt seg til inngåtte avtaler, og betalte innenfor de fastsatte frister. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at kravene kom utenom den tiden som er avtalefestet for justering av festeavgiften. *** I Fredriksstad Blad for 10. oktober i år, fremgår det at Fredrikstad tingrett har fastsatt festeavgift for en tomt hos Utgård til kroner. Senterpartipolitiker og grunneier Hans Hermann Utgård reagere på dette, og sier i følge Fredriksstad Blad «beløpet på kroner er i denne sammenheng alt for lite, og mener at en korrekt festeavgift bør settes til et absolutt minimum på kr ,00». Det fremgår av artikkelen at det dreier seg om en tomt på 3 mål, og som han sier «med lang strandlinje». Nå er det vel slik med strandlinjer at de kan være så lange de vil, siden det er forbudt å bygge innenfor 100-meters beltet. Dessuten har allmenheten fri ferdsel i dette området. Til slutt i artikkelen kommer Utgård med et råd til alle som får en ublu økning i festeavgiften, «Hytteeierne kan lett få dekket inn festeavgiften med å leie litt ut om sommeren», - og vi som i vår naivitet trodde at det var nettopp om sommeren hytteierne brukte hytta. *** I samme avis, altså Fredriksstad Blad, dukket det opp et intervju med en annen grunneier, Trygve Lie fra Asmaløy. Han kom med en ganske bastant påstand i tittelen til artikkelen, hvor det står: Festeavgiften skal opp! Flere tomtefestere under Trygve Lie har fått varsel om ny festeavgift på opp mot kroner. Han begrunnet det HVALER-NYTT - NR. 3/

8 varslede prishoppet med at de gamle festeprisene åpenbart er urimelig lave, og begrunner de høye beløpene med at dreier seg om til dels store hyttetomter. På et direkte spørsmål om han ikke synes kr ,00 i festeavgift er urimelig, svarer han «Mitt synspunkt er at festeavgiften skal fastsettes ut fra verdien på tomten. Da må det avholdes en takst - og dermed får man også en leie som avspeiler beliggenheten». Vi går ut fra at han mener at verdien på tomten skal fastsettes med utgangspunkt i den tiden da festekontrakten først ble inngått. Ser vi på de tre nevnte sakene, ser det ut som vi tomtefestere er fritt vilt som grunneierne kan behandle helt etter eget forgodtbefinnende. *** Derfor er det viktig det Trygve Gjertsen skriver på siden foran. De av dere som mottar krav fra grunneiere som uten hjemmel i festekontraktene krever betydelige økninger i festeavgiftene: Henvend dere til oss. Vi vurderer gratis dine rettigheter. Men husk, betal gammel festeavgift i tide. Selv om vi her i bladet gjentatte ganger har tatt opp forholdene ved avfallsproblematikken på Hvaler, ser det ut til at noen ikke forstår hvor viktig det er å benytte seg av kommunens tilbud på Sandbakken. Plastkar, TV, batterier, spann med og uten maling, gamle symaskiner o.l. SKAL leveres på Sandbakken. Containerne er kun til vanlig husholdningssøppel. Det blir vanskelig å kritisere kommunen for høye renholdsavgifter når vi er med på å skape et betydelig merarbeid. HVALER-NYTT - NR. 3/

9 SKIPSTADSAND 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2005 Hvaler-nytt har fått oversendt ovenstående flyfoto. Så vidt vi kan forstå er bildet tatt i slutten av 1950-årene eller i begynnelsen av 1960-årene. Bildet over til høyre er tatt i sommer, det samme er de to småbildene som er gjengitt nederst på sidene. Det er interessant å se utviklingen som har skjedd i disse årene. Ikke minst er det verdt å merke seg veksten av skogen. Det er helt tydelig

10 hvordan menneskelig aktivitet har påskyndet fremvekst av busker og trær. I en forskningsrapport som ble fremlagt i november 2003 blir det spådd av klimaforskere at «malariaepidemi og gjengrodd kyst kan vente Hvalerøyene allerede i 2025». Det med gjengrodd kyst skal vi i fellesskap kunne gjøre noe med, maleriaepidemien får vi håpe at vi slipper unna. Det lille bildet til høyre viser hvordan utviklingen har gått. Det er blitt bygd ut en god marina med rikelig med parkeingsplasser. Losbåten har fått flott brygge og mannskapet et tidsmessig bygg. Om det lille røde huset ytterst på piren på det eldste bildet, kan man si at det er med på å bygge bro til fortiden. Tidens tann har satt sitt merke på bygningen, vinduene er stort sett uten glass, og som det sømmer seg alderstegne hus er det blitt passe salrygget og har fått «frakk» til vern mot vind og vær. HVALER-NYTT - NR. 3/

11 1 ÅPNING Forenings leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de ca. 100 frammøtte velkommen til årsmøtet Det ble spurt om det var noen av de frammøtte som hadde invendinger til innkallingen og dagsorden for møtet, det var ingen bemerkninger til denne, og innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Lederen gjorde så oppmerksom på at alt som ble sagt i salen ville bli tatt opp på bånd. Lederen gikk deretter direkte over til pkt. 2 på dagsorden. Referat fra årsmøtet i Hvaler Hytteforening, lørdag 2. juli 2005, Hvalerhallen, Rød, Asmaløy 2 KONSTITUERING AV MØTET A) Valg av dirigent. Det forelå forslag på Odd Bakkehaugen, enstemmig valgt. B) Valg av referent. Det forelå forslag på Frank Holstad, enstemmig valgt. C) Valg av personer til å underskrive protokollen: Det forelå forslag på følgende personer: Knut Hauge og Knut Røli, begge Asmaløy, ble enstemmig valgt. Etter at møtet var konstituert, overlot Gunnar Dahl- Johansen ansvaret for de videre forhandlinger til den valgte dirigenten. Den nyvalgte dirigenten takket forsamlingen for tilliten, og påpekte overfor møtet at det hadde sneket seg inn en feil i den utsendte dagsorden. Det var oppstått feil i nummereringen i saksrekkefølgen Punkt 1 er åpning, punkt 2 er konstituering, der det står 2 Styrets beretning, skal tallet endres til 3. De videre postene på dagsorden forskyves slik at sak 3. Regnskap med revisjonsberetning blir sak 4, og nåværende sak 4 blir sak 5, nytt punkt 6 blir valg. Det var ingen merknader til dette o drevet 3 STYRETS BERETNING Styrets beretning ble i år, som i fjor, offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt», nr Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at HVALER-NYTT - NR. 3/

12 det ikke var nødvendig å foreta høytlesing av beretningen, i og med at denne var publisert for alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Møtet sluttet seg til dette, og man ble enige om å gå gjennom beretningen side for side. Imidlertid ble det rettet spørsmål til en del av postene i beretningen, bl.a. ble det spurt om medlemsantallet, og om det hadde vært noe større frafall av medlemmer etter at årsmøtet i fjor endret 2 i foreningens lover. Kassereren, Roger Kristoffersen, påpekte at de som tidligere var tilsluttet som kollektive medlemmer, nå er blitt direkte tilsluttede medlemmer. Ved gjennomgang av medlemslistene viser disse at det kun er fire personer som har meldt seg ut av foreningen på grunn av lovendringen. Det ble reist spørsmål om hva planen om å opprette nasjonalpark for ytre Hvaler vil medføre for hytteeierne. Gunnar Dahl-Johansen redegjorde for foreningens arbeid så langt, og om hvordan situasjonen er pr. dags dato. Det ble presisert at Hvaler Hytteforening er høringsinstans i saken. Det vakte forundring at Hytteforeningen ikke var medlem av «Fylkesmannens rådgivende utvalg», styret ble bedt om å påklage saken overfor Kommunaldepartementet. Styret tok saken til etterretning. Årsmøtet uttrykte også sin bekymring for mudringsmasse, slik at deponering av denne ikke medfører forurensing av miljøet i Hvaler. Det var stor interesse for den nåværende Tomtefesterloven, og en eventuell endring av denne ved et annet Storting som resultat av årest valg. Trygve Gjertsen redegjorde for foreningens arbeid med saken. Han viste til foreningens samarbeid med Tomtefesterforbundet, og Foreningens mangeårige styremedlem. Lars Erik Johannsen, sitter klar med mikrofonen for å delta i debatten. at en har prøvd å få kontakt med samtlige politiske partier for å få belyst deres syn på den nåværende lov og en eventuell endring av denne. Under posten økonomi ble spørsmål om medlemsrekruttering reist. Forskjellige alternativer ble lagt fram. Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, fortalte om hva som gjøres og hva som vil skje i løpet av de kommende ukene. Med ovenstående kommentarer ble styrets beretning tatt opp til avstemning. Den ble enstemmig vedtatt som styrets beretning for perioden 2004/ REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING I likhet med styrets beretning var også regnskapet for perioden 2004/2005 presentert i «Hvaler-nytt» nr Foreningens kasserer, Roger Kristoffersen, redegjorde for tallene i regnskapet. Det ble en kort debatt om enkelte poster. Bl.a. påpekte kassereren problemene med å ajourføre medlemsregisteret. Ca. HVALER-NYTT - NR. 3/

13 av grunner, og ett fra fra styret vedrørende vedtektsendringer. Styremedlemmene Rigmor Gundersen og Trygve Gjertsen er som alltid ivrig opptatt til hytteeiernes beste. Gjertsen er forøvrig Hvaler Hytteforenings representant i styret i Tomtefesterforbundet. 20 % av hytteierene endrer adresse eller eller selger hytta i løpet av året. Dette medfører et betydelig arbeid for kassereren. Etter Kristoffersens orientering ble regnskap ble tatt opp til avstemning. Med de kommentarer som kom fram ble regnskapet enstemmig vedtatt som foreningens regnskap for perioden 2004/2005. Revisors beretning ble lest opp av revisor Sigurd Wiik. En gikk deretter over til å behandle budsjett for perioden 2005/2006. Roger Kristoffersen redegjorde for budsjettpostene. Det var kun ett spørsmål i forbindelse med budsjettet, og det dreide seg om kontingentinnbetaling. Kassereren redegjorde for dette. Etter denne orienteringen ble foreningens budsjett for perioden 2005/2006 tatt opp til avstemning. Enstemmig vedatt. 5 INNKOMNE FORSLAG Det forelå to forslag til årsmøtet. Ett privat forslag fra Kjeld Gustavsen om merking FORSLAG 1: MERKING AV GRUNNER Hvaler Hytteforening velger en komité på 3 medlemmer som gis følgende mandat: 1 Undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig å organisere merking av grunner i områdene rundt Hvaler. 2. Komiteens arbeid utføres i samarbeid med Kystverket, forsikringsselskaper og andre aktuelle samarbeidspartnere. 3. Sluttrapport legges fram for årsmøtet Ovenstående forslag medførte en kort debatt. Kjeld Gustavsen redegjorde for bakgrunnen til forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at styret utnevner komitémedlemmene. FORSLAG 2: ENDRING A VED- TEK-TENES 2 OG 3 FRA STYRET Nåværende tekst: 2 MEDLEMMER Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune. Forslag til endring i kursiv: 2 MEDLEMMER Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen og Furuholmen. Nåværende tekst: 3 FORMÅL Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral. Forslag til endring: 3 FORMÅL Hvaler Hytteforenings formål er å frem- HVALER-NYTT - NR. 3/

14 me felles interesser fortrinnsvis for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune. Foreningen er partipolitisk nøytral. Ved en beklagelig feil var ikke forslaget mangfoldiggjort, og kunne derfor ikke legges fram skriftlig for medlemmene. Imidlertid godtok årsmøtet at foreningens nestleder, Jorunn Jensen, redegjorde muntlig for forslaget. Det ble en diskusjon om vedtektsendringene. Denne diskusjonen endte med at styret ble bedt om å utsette behandlingen til neste årsmøte. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. Fra salen kom det forslag om å endre vedtektenes 4 «Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest én uke før det ordinære årsmøte». Det var fler som mente at én ukes frist for innlevering av forslag var så tett opp til årsmøtet at styret ikke har mulighet til å la medlemmene ta stilling til eventuelle forslag før møtet avholdes. Det ble derfor foreslått en innleveringstid for forslag til minst 6 uker før årsmøtet holdes. Bakgrunnen for en så lang forslagsfrist var at styret da har mulighet til å få offentliggjort disse i det nr. av Hvalernytt som kommer ut før møtet. Nåværende tekst: 4 ÅRSMØTET Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes hvert år i månedsskiftet juni/juli. Medlemmene innkalles skriftlig med minst én måneds varsel. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent. Møteprotokollen føres av en på Årsmøtet valgt referent. Protokollen undertegnes av dirigenten, referenten og 2 av årsmøterepresentantene. Årsmøtet behandler: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisjonsberetning 4. Andre saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer 5. Valg 6. Spørsmål til styret Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest én uke før det ordinære årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Ingen debatt. Bildene på denne siden viser et utsnitt av forsamlingen. Damen helt foran på det øverste bildet er foreningens mangeårige leder Aud Aagaard. HVALER-NYTT - NR. 3/

15 STYRET Leder: Gunnar Dahl Johansen, Asmaløy Fredrikstad 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) Nestleder: Jorunn Jensen, Spjærøy Siggerud 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Sekretær: Frank Holstad, Siljeholmen Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Valgkomiteens leder, Kjell Gulbrandsen, er klar til å presentere komiteens innstilling. Den endrede teksten vil lyde: Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest seks uker før det ordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Forslaget ble enstemmig vedtatt. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det kun er siste setning i paragraf 4 som er gjengitt ovenfor, den øvrige ordlyden i paragrafen er som tidligere 6 VALG Valgkomiteen har i perioden bestått av Kjell E. Gulbrandsen (leder), Lars-Erik Johansen og Ragnar Utne. Valgkomiteens leder, Kjell Gulbrandsen, orienterte om valgkomiteens arbeid. Deretter presenterte han kandidatene til styreverv i Hvaler Hytteforening for perioden Kasserer: Roger Kristoffersen, Asmaløy Sarpsborg (ikke på valg) Styremedlemmer: Trygve Gjertsen, Vesterøy Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Rigmor Gundersen, Kjærringholmen Fredrikstad (ikke på valg) Tommy Syversen, Asmaløy Fredrikstad 2 år (valgt for to år, ny) Varamedlemmer: Trond Olsen, Vesterøy Fredrikstad 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) Elise Johansen, Kirkøy Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Odd Bakkehaugen, Spjærøy Fredrikstad 2 år (valgt for to år, ny) 24 HVALER-NYTT - NR. 3/2005

16 Redaktør av Hvaler-nytt: Frank Holstad, Siljeholmen Oslo 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) REVISORER: Sigurd Wiig, Asmaløy Oslo 1 år (gjenvalg) Ivar Weidal, Asmaløy Oslo 1 år (ny) INGENIØR TORE A. LARSEN TAKSTFORRETNING TLF.: MOBIL: FAX: VIERVN. 3, 1671 KRÅKERØY Det var ingen motkanditater til noen av vervene, og alle ble enstemmig valgt med akklamasjon. VALGKOMITÉ Som valgkomité ble følgende valgt: Kjell Gulbrandsen, Asmaløy (gjenvalg) Skade/Verditakst, bolig/hytte- og forretningseiendom, båt maskin, innbo og løsøre. Elise Johansen, Kirkøy (ny) Lars Erik Johansen, Spjærøy (gjenvalg) Alle valgt for ett år. Etter at valgene var foretatt, takket dirigenten for tilliten og overlot dirigentklubben til foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen. Lederen takket årsmøtets tillitsvalgte for godt utført arbeid, og redegjorde kort for ettermiddagens videre arrangement. BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mobil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg og reparasjoner. Ta kontakt, fornøyde kunder er vårt motto. HVALER-NYTT - NR. 3/

17 Fra Hvaler kommunes hjemmesider under avsnittet «Fra ordførerstolen» har vi sakset nedenstående. Arbeidet med nasjonalparken utvidet internasjonalt samarbeid Arbeidet med nasjonalparken Ytre Hvaler er nå inne i en spennende periode all den stund en har nådd fram til sluttfasen av en meget omfattende konsekvensutredning. Denne konsekvensutredningen tar nemlig for seg alle de sider ved Hvalerlandskapet som på en eller annen måte vil bli berørt når nasjonalparken blir opprettet i 2007 gjennom vedtak i regjeringen. Jeg har lest meg gjennom store deler av det materialet som nå er under bearbeiding, og det som jeg er glad for å kunne fastslå, er at konsekvensene er gjennomgående meget positive, enten vi snakker om forhold knyttet til reiselivet, friluftsliv/jakt og fiske, landskapsvern, hytteliv, båttrafikk etc. Konsekvensene for fiske og havbruk er så langt ikke vurdert, men jeg antar også her at vernebestemmelsene er gjennomgående positive for denne næringen. Utredningen legger bl.a. vekt på den utfordring som det er å etablere en slik park i en av de mest trafikkerte områdene sommerstid i landet. Dette gir både muligheter for å gi folk et bredt spekter av informasjon, men gir samtidig også utfordringer da området er utsatt for stort press og slitasje. Planen er at resultatet av konsekvensutredningen skal legges frem i en rapport 12. desember d.å. Materialet skal så legges frem for kommunestyret våren 2006, slik at Hvalers politikere kan komme med sine synspunkter. En ny og spennende side ved dette arbeidet, er også det faktum at svenskene er i ferd med å utvikle planer for en nasjonalpark i Kosterfjorden. Det vi her ser vokse frem, er konturene av en felles park med et utviklet felles regelverk på norsk og svensk side. I så måte blir dette den første norsk/svenske nasjonalparken. Et annet spennende aspekt ved dette HVALER-NYTT - NR. 3/

18 arbeidet, er det interreg. prosjektet som jeg i går godkjente, og som innebærer et samarbeid mellom Hvaler, Koster, Læsø og Withby i England basert på bærekraftig turisme. Vårt arbeid med nasjonalparken og havneprosjektet er viktige elementer inn i dette arbeidet. Hvaler kommunes «investering» i dette prosjektet innebærer ingen kontante utbetalinger, men at en av våre ansatte i snitt jobber en dag i uka over to år rettet inn mot dette arbeidet. Vår målsetting for å delta i dette interreg. prosjektet, er knyttet til interessen for å utvikle ideer i et fellesskap samt bli en del av et nettverk som kan tilføre oss verdifull kompetanse på området turisme. Felles for de fleste av de samfunnene som deltar i prosjektet er at de preges av av- folking og/eller en skjev demografisk befolkningsutvikling (Hvaler). Selv om arbeidet er kommet meget kort og mye derfor er basert på stor usikkerhet, så vil jeg nevne at Hvaler kommune nå vurderer et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd for å utrede plassering, innhold og profil for et fremtidig informasjonssenter for nasjonalparken. Informasjon og formidling blir en særlig utfordring knyttet til en nasjonalpark der det «severdige» ikke kan ses på normalt vis, men er avhengig av spesiell tilrettelegging. Men denne utfordringen er vi fullt beredt på å ta, gjerne i samarbeid med kommersielle aktører som passer inn i et slikt konsept. OM Å RESPEKTERE ANDRE Fra et av våre medlemmer har vi mottatt nedenstående hjertesukk. Forholdet som beskrives gjelder nok flere steder enn i Ødegårdskilen. 28 HVALER-NYTT - NR. 3/2005 Jeg er glad for den innsatsen dere gjør på mange områder. Det er ofte så vanskelig å nå frem alene, men hytteforeningen blir jo hørt i alle fora. Vi har hytte ytterst i Ødegårdskilen, på østsiden (ikke langs veien). Vi har gjennom årene registrert en stadig økning av båttrafikken her, både i antall og størrelse av båtene og hastigheten. Det eneste som ser ut til å minke er båtvettet. Her inne er det en rekke båtplasser, vi har butikker av alle slag, restaurant og pub, og folk kommer pr. båt fra fjern og nær. Her i kilen ser vi daglig kanoer, kajakker, seilbrett, små robåter, familier i småbåter med motor. Så har vi de mange jolleungene som ikke ser andre enn seg selv og kameraten i en annen båt, videre de kjekke typene som aldri kan kjøre under 25 knop når de skal inn til butikken, og de virkelige råkjørerne som koster hemningsløst tvers gjennom det hele. For et par år siden måtte jeg berge en bestemor med med tre barnebarn som rodde pent forbi bryggen vår - de ble kjørt i senk av en motorbåt, og de var ikke i stand til å komme seg opp i båten ved egen hjelp. Området her blir sjelden besøkt av politibåten, her er det fritt frem. Nå får vi en ny bebyggelse innerst i kilen, det er planlagt ytterligere bryggeplasser, og vi vil få en ny økning av trafikken. Kan hytteforeningen være behjelpelig med å få opprettet en 5 knops grense i kilen? Passende steder for skilt er ytterst på odden på vestsiden av kilen (ikke på Dalsholmen), og på den bratte bergskrenten ytterst på østsiden ved innløpet til kilen.

19 10 år Med denne utgaven av HVALER-nytt kan vi feire de ti første årene hvor foreningen kan rose seg med eget medlemsblad. Det hele startet på vårparten 1995 med et beskjedent blad på 16 sider trykket i sort/hvitt. Det var ikke bare rene foreningssaker som ble behandlet i de første utgavene av bladet. Nummer én inneholdt bl.a. artikler om hytteinnbrudd, overvåking i Hvalertunnellen, friluftsplan for Hvaler kommune, og om utvikling av et sjøsenter i Utgårdskilen. I nummer to finner vi bl.a. artikkel om ny kommuneplan for Hvaler, - og et åpent brev til fru statsmininster Gro Harlem Brundtland. Brevet dreide seg selvfølgelig om Hvalerbommen. En kan ikke skrive om fødselen av Hvalernytt og de første årene uten å nevne foreningens daværende Odd Løkkevik i kjent positur ved hytta på Vesterøy. HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT -

20 leder, Odd Løkkevik. Han tok initiativet overfor styret for å få til et organ som kunne hjelpe styret til å kommunisere med medlemmene. Stort sett var det Løkkevik som skaffet til veie stoffet som skulle brukes i bladet. Likeledes var det han som sørget for annonsene, slik at bladet hadde et økonomisk grunnlag. At kjøkkenet hjemme hos ham i Vallhallsgata ble brukt som ekspedisjonslokale falt helt naturlig. Med andre ord; Løkkevik var redaktør, annonsekonsulent samt abonnement- og ekspedisjonssjef. I dag har bladet fremdeles noe av det samme innhold som i starten. Fremdeles engasjerer Hvalerbommens fremtid, Hvalers naturherligheter, og bruken av disse er fremdeles saker av den største betydning for styret, og som Odd Løkkevik forutsa; den største saken i framtida vil bli Lov om tomtefeste. Den tekniske utviklingen har selvfølgelig også preget Hvalernytt. Det er slutt på å trykke i sort/ hvitt, fargetrykk er tidens løsen. Bilder trykkes nesten bare i farger og annonsene er selvfølgelig blitt mer fargerike. Om innholdet har fulgt med i utviklingen, får det være opp til leserne å avgjøre. Vi som arbeider med bladet i dag vet hvilken grunnmur som ble lagt for ti år siden det er vårt håp at vi kan utvikle bladet videre, og retter en stor takk til initiativtakeren, Odd Løkkevik. Til venstre: Faksimiler av forsidene fra Hvaler-nytt nr. 1 og 3, HVALER-NYTT - NR. 3/2005

21 HVALER HYTTEFORENING STYRET Porterettene til høyre viser styret i Hvaler Hytteforening i inneværende periode. En kan trygt si at det er et styre med erfaring som leder foreningen. Lederen, Gunnar Dahl-Johansen ble valgt som styremedlem allerede i 1981, og nåværende varamann, Odd Bakkehaugen, ble valgt som en av to revisorer i 1984, styremedlem Tommy Syversen ble valgt som revisor i Den som har lengst fartstid er likevel nåværende varamann, Trond Olsen, han ble valgt som nestleder så tidlig som i I neste nr. av bladet vil vi presentere de øvrige tillitsvalgte i Hvaler Hytteforening. Leder Gunnar Dahl-Johansen Nestleder Jorunn Jensen Kasserer/økonomi Roger krisstoffersen Sekretær/Redaktør Frank Holstad Styremedlem Trygve Gjertsen Styremedlen Rigmor Gundersen Styremedlem Tommy Syversen Varamedlem Odd Bakkehaugen Varamedlem Elise Johansen Nåværende varamedlem og tidligere leder, TROND OLSEN, var dessverre ikke til stede da bildene ble tatt. HVALER-NYTT - NR. 3/

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag

Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. NR. 3/2006 Foto: Spectrum AS - Ragnar Utne Utgårdskilen, Vesterøy en tåketung høstdag Utgårdskilen er Norges største fiskerihavn øst for Lindesnes. Her planlegges

Detaljer

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009

nytt HVALER Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 3/2009 Full fart mot åpning av Nasjonalparken 09.09.09 Informasjon! Vårt medlemsblad Hvaler-nytt som du nå sitter og leser har vi valgt å sende ut til

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 11. Nr. 1/2006 Rød, Asmaløy. Foto: Spektrum AS - Ragnar Utne I de første linjene i diktet «Kalenderen» sier Aril Nyquist: «Først er januar tid for kuppel og katarr

Detaljer

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net

HVALER. Reiertangen, FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED. Copyright: Hvaler.net nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 12. NR. 3/2007 Copyright: Hvaler.net Reiertangen, SØNDRE SANDØY I OKTOBER MÅNED Høsten er over oss. En skulle tro det er sommeren som fortsetter, det blåser og

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2006 25

HVALER-NYTT - NR. 2/2006 25 FORSLAG III: MERKING AV GRUNNER Hvaler Hytteforening velger en komité på 3 medlemmer som gis følgende mandat: 1. Undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig og organisere merking av grunner i områdene

Detaljer

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005

FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 1/2005 Mars er måneden hvor vinteren sier takk for seg og sola får overtaket. Foran oss ligger sommer og varme. I horisonten ser vi Tisler. En god påske

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008

HVALER. Brattestø, Asmaløy. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 1/2008 Foto: Spektrum AS Brattestø, Asmaløy Det er ganske dramatisk her ute i havgapet når vinden øker, og bølgehøyden tiltar. NASJONALPARK Det er nå fastsatt

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur.

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 3/2010 Vi kan ikke la mulig forurensing fra mudder ødelegge Hvalers uerstattelige natur. Ny peis på hytta! Vi leverer peis med stålpipe - levert og montert

Detaljer

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR.

nytt HVALER Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 18. NR. 2/2012 Foreningens årsmøte avholdes lørdag 30. juni på Floren skole, Kirkøy. Vel møtt! HVALER-NYTT - NR. 2/2012 1 Minneord Frank Holstad Dødsbudskapet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 1/2011. «Godafoss» godt plassert i fjæresteinene i Håbu». Foto: Ragnar Bjørck.

HVALER. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 1/2011. «Godafoss» godt plassert i fjæresteinene i Håbu». Foto: Ragnar Bjørck. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 1/2011 «Godafoss» godt plassert i fjæresteinene i Håbu». Foto: Ragnar Bjørck. 2 HVALER-NYTT - NR. 1/2011 Leder n Medlemmer Med en betydelig fare for å

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR.

nytt HVALER Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 1/2013 Vakkert på Hvaler om vinteren også! Sydengenbrygga med Løperen og Asmaløy i bakgrunnen HVALER-NYTT - NR. 1/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg

Detaljer

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING

nytt HVALER Årg. 15. Nr. 4/2009 FRA HVALER HYTTEFORENING HVALER nytt FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 15. Nr. 4/2009 Tidligere i år var det mange hytteeiere i Stokkenområdet som fikk «hakaslepp». Årsaken var forslag om utbygging på Stokken med opp til 100 boenheter.

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010

nytt HVALER Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 16. NR. 4/2010 Selv på en iskald vinterdag utstråler Utgårdskilen skjønnhet. Østfolds BESTE? Vi gjør det ENKLERE Å FÅ DET GJORT! Ferdig lagt tak Ferdig lagt gulv

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 3/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 3/2014 www.hytteforbund.no Hovedtema i denne utgaven: Hytteeiere vs. kommunen Fra innholdet: Tomtefesteloven lovendring på gang s. 3 Larvik kommune og hyttefolket s. 14 Vis

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Medlemsblad nr. 4/2011 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2011 w w w. h y t t e f o r b u n d. n o Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Hyttefolk og fastboende har samme mål, da må vi også ta hytteeierne med i samarbeidet

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 4/2013. www.hytteforbund.no. Hovedtema: Boplikt. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10. Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 4/2013 www.hytteforbund.no Hovedtema: Boplikt Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Nå er valget over og vi har fått en ny

Detaljer

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 2/2014

Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 2/2014 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 2/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Eiendomsskattens tombola - s. 3 NHF s kjernebudskap om eiendomsskatt - s. 5 Hol kommune i dialog med hyttefolket - s. 6 Ringebu

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten «HYTTEEIER N» Nr. 9 januar 2015 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Kystsoneplanen vedtatt Siste nytt om Foten Øystein Sunde støtter modelljernbane i Gamlebyen Elkontroll gir rabatt på forsikringen NYBYGG -

Detaljer

nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR.

nytt HVALER Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 HVALER-NYTT - NR. nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 19. NR. 3/2013 Høsten står for tur - har du klargjort hytta di? HVALER-NYTT - NR. 3/2013 1 Vi står klare til å hjelpe deg Vårt team vil sikre deg en god behandling.

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt

FREDRIKSTAD. EXIT dagens Foten. Nye Foten vedtatt «HYTTEEIER N» Nr. 8 august 2014 FREDRIKSTAD EXIT dagens Foten Nye Foten vedtatt Fredrikstad kommunes planer for Foten Årsberetning Blåkollen hoppbakke Stensvik og Bastevikens velforening C O M F O R T

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer