nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nytt HVALER God Jul og Godt nytt år FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005"

Transkript

1 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 10. Nr. 3/2005 Vi slutter oss til kjærlighetserklæringen i bildet over, og med ordene «Vi liker sommerferie på Hvaler!» ønsker vi alle God Jul og Godt nytt år med håp om en snarlig vår. Foto: Ragnar Utne

2 Hvaler Hytteforening Postboks Fredrikstad Telefon Fax E-post: Bladet «HVALER-NYTT» utgis av Hvaler Hytteforening og er medlemsorgan for foreningens medlemmer. Signerte artikler står ikke nødvendigvis for Hvaler Hytteforenings offisielle syn. Redaksjonen har rett til å redigere innsendte artikler, eventuelt å returnere disse til forfatter for omskriving. Redaktør: Frank Holstad I redaksjonen: Gunnar Dahl-Johansen Jorunn Jensen Roger Kristoffersen Redaksjonens adresse: Frank Holstad Lunnestien 5 B 0690 Oslo Telefon: Mobil: Fax: E-post: Nei til forlengelse av bomavgiften! JA, så er det på`n igjen. Ikke overraskende har Hvaler kommunestyre vedtatt å søke om å forlenge innkreving av bompenger på Hvalerveien med ca. 2 år. Det var et nesten enstemmig kommunestyre som gikk inn for forslaget (kun Frp stemte imot). Overraskelsen ble desto større da det for noen uker siden ble kjent at Østfold fylkeskommune sluttet seg til og anbefalte en slik søknad. Hvaler Hytteforening var allerede i 2004 kjent med at et slikt forslag sannsynligvis ville dukke opp, og allerede da sa et enstemmig styre NEI til en bompengeforlengelse. Vi er selvfølgelig enig i at veistandarden på Hvalerøyene er alt for dårlig, og at det i takt med den økende biltrafikken burde vært satt i gang arbeid med å forbedre veinettet, og ikke minst at det ble gjort noe med et totalt fravær av gang- og sykkelstier. Dette faktum kan imidlertid IKKE benyttes som et argument for å innføre nok en ulovlig bomavgift. Å benytte den eksisterende Hvalerbommen som en melkeku for kommune og stat til å finansiere veiutbygging i vårt ferieparadis kan det umulig finnes lovlig hjemmel for. Selv ikke i et forsøk på å tildekke det urimelige i forslaget ved å hevde at det blir gjort i trafikksikkerhetens tjeneste. HVALERBOMMEN ER SATT OPP FOR Å FINANSIERE HVALERTUNELLEN. DERMED BASTA!!! HVALER-NYTT - NR. 3/2005 3

3 Festeavgiften Det er ca hytter på Hvaler. Ca hytteeiere har valgt å bli medlem i vår forening. Av disse hytteeiere har mer enn 2/3-deler en festekontrakt å forholde seg til. Nesten daglig har vi henvendelser fra våre medlemmer i sakens anledning, og vi bistår så godt vi kan med råd og veiledning. Vi i styret fant det også naturlig å bidra til å orientere omverdenen om hvilke partier som ønsket å gjøre noe med en urettferdig tomtefestelov. Vår forening er og blir partipolitisk nøytral, men det forhindrer oss ikke i å gi faktaopplysninger til våre medlemmer og andre. Vi ga derfor økonomisk støtte til en annonsekampanje som Tomtefesteforbundet lanserte i en del aviser i forkant av valget. I dag, med fasit i hånd, etter Soria Moria-forhandlinger, er det grunn til i etterklokskapens tegn å spørre seg selv om vi burde ha vært dette engasjementet foruten. Det ble nemlig et hakk verre. Arbeiderpartiet, med justisminister Knut Storberget i spissen, har nå et troverdighetsproblem. At valgløfter er til for å brytes har vi vært kjent med lenge, men vi håper fortsatt at dette var et løfte som et av regjeringspartiene holder fast ved. Det er mellom tomtefestere her i landet. At Arbeiderpartiet overlegent vant valget p.g.a. tomtefesteloven er kanskje en litt drøy påstand, men mange hus- og hytteeiere med festekontrakter hjalp nok meget godt til. Vi velger fortsatt å ha tro på at dette er et valgløfte som vil bli overholdt. Vervekampanjen Først og fremst en takk til de av våre medlemmer som lojalt fulgte vår oppfordring, og som sørget for at medlemstallet i vår forening ble større. Vervekampanjen ga som resultat ca nye medlemmer. Hvorfor et slikt ca.-tall? Det forholder seg nemlig slik at ca. 50 nye medlemmer har innbetalt sin kontingent, men vi har kun et kontonummer å forholde oss til, da de sammen med innbetalingen har glemt å oppgi navn og adresse. Vi jobber med å finne ut hvem våre nye medlemmer er. Forhåpentligvis vil vi ha klart å finne dette ut før dette nummer av bladet går i trykken. Dette må vi finne ut av før vi kan foreta trekning om hvem som har vunnet premiene i vår vervekampanje. Når det gjelder premiering i en slik kampanje så må vi få komme med følgende «hjertesukk»: Vi var ikke klar over at det var ulovlig å gi penger som premie. Vinnerne vil derfor bli premiert med tilsvarende pengebeløp i en reisegavesjekk. Et stort VELKOMMEN til våre nye medlemmer! Til ALLE våre medlemmer og annonsører ønskes det en riktig god jul og ett godt nytt år! Gunnar Dahl-Johansen Leder HVALER-NYTT - NR. 3/2005 5

4 Stenhogger n ble en suksess! Tekst og foto: Jorunn Jensen OM FORESTILLINGEN Stykket viser en skildring av steinhoggernes blodslit i Hvaler. Hans-P. Thøgersen har skrevet sitt stykke for stedet, og det skildrer blodslitet i et steinbrudd på slutten av 1800-tallet. Svein Gundersens musikk er gjennomgående fargeleggende og drivende, vel tilpasset tid og sted. Regissør Marit Moum Aune utnyttet «Brottets» mange muligheter svært godt. Tomas Adrian Glans hadde ansvar for koreografien. Forestillingen var et prosjekt i markeringen av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen, og var støttet av AOFs og LOs kulturkampanje i den forbindelse. Mange hytteeiere og fastboende hadde en fantastisk kveld i Brottet i sommer! Musikkteateret ga oss innblikk i hvordan livet kunne arte seg for 100 år siden, for miljøet som var tilknyttet stenhoggerindustrien på Hvaler. Skuespillerne var en blanding av profesjonelle og amatører. På oss virket det som alle var profesjonelle! Den 14. juli var det premiere, og dugnadsgjengen jobbet iherdig med anlegget helt til publikum slapp inn. Brottet Amfi var klar til den store festen og en stor fest ble det! Det var planlagt 5 forestillinger, men pågangen var stor, og det ble til slutt 4 ekstraforestillinger. Vi gratulerer med suksessen! *** Hvaler Hytteforening ga blomster til dugnadsgjengen som har laget et varig monument over en viktig del av Hvalers historie, og samtidig gitt Hvaler en flott utescene som forhåpentligvis vil være rammen for mange ulike kulturinnslag i årene som kommer. Ordfører i Hvaler kommune, Paul Henriksen, som i tillegg til å være initiativtager, aktiv i dugnadsgjengen, og en av stenhoggerne i stykket, her sammen med Jens Stoltenberg som gratulerte Hvaler kommune med flott utescene. 6 HVALER-NYTT - NR. 3/2005

5 Primus motor i dugnadsgjengen Jan Arntzen sørger for at publikum har det bra. Spente og forventningsfulle tilskuere like før forestillingen. HVALER-NYTT - NR. 3/2005 7

6 Faksimile fra Fredriksstad Blad 3. november 2005 TOMTE- FESTE- LOVEN nye endringer på gang! Livet som tomtefester er i hvert fall ikke kjedelig! Soria Moria-erklæringen til vår nye flertallsregjering går enda et skritt mot avvikling av denne leilendingsordningen som forlengst har gått ut på dato. Dessverre ikke denne gang i favør av de fleste festere på Hvaler, men utviklingen er allikevel klart positiv. Dagens lovgivning med nedenstående endringer legges til grunn. Endringene vil antagelig tre i kraft fra 1. januar 2006: Regjeringen vil instruere statlig styrte fond og statlige eiendommer til å innrømme innløsningsrett annet hvert år til 30 ganger konsumprisregulert opprinnelig leie. De som ikke ønsker innløsning tilbys videre leie regulert med konsumprisindeks. Regjeringen vil ta initiativ til å endre tomtefesteloven slik at boligfestere gis innløsningsrett annet hvert år, i motsetning til i dag, hvert tiende år. Det gis ikke innløsningsrett for hytter i statsallmenning. Det gis ikke innløsningsrett for hytter knyttet til landbruk og hvor festeinntektene utgjør mer enn fem prosent av gårdens nettoinntekter. Holder den nye regjeringen i 4 år, er dette status for oss uansett hvilke forslag opposisjonen måtte komme med i perioden. Selvsagt er dette et resultat av Senterpartiets ensidige beskyttelse av grunneierne, men mye kan skje på 4 år, og så kommer det altså et nytt valg! TIL SLUTT: En rekke grunneiere i Hvaler har uten hjemmel i festekontraktene krevet betydelige økninger i festeavgiftene. Hender dette deg så kontakt oss. Vi vurderer gratis dine rettigheter. Men husk, betal gammel festeavgift i tide. Trygve Gjertsen HVALER-NYTT - NR. 3/2005 9

7 GRUNNEIERNE HÅPER PÅ PRISFEST Det er turbulente tider når det gjelder grunneiernes trang til penger, og ønsket om å tyne mest mulig ut av hytteeierne La oss starte med å fortelle en historie om trangen til penger. Et av våre medlemmer besitter en liten hytte, hvor det foreligger en punktfestekontrakt, og hvor festeavgiften reguleres hvert tiende år etter konsumprisindeks. I fjor, alså 2004, sendte grunneier ut en faktura med et krav som var ca % høyere enn inngåtte avtaler. I år tok grunneieren enda kraftigere i, da var fakturaen ca. 150 % høyere enn det som festeren etter avtalen skal betale. Hytteeieren betalte selvfølgelig ikke disse ubegrunnede krav, men holdt seg til inngåtte avtaler, og betalte innenfor de fastsatte frister. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at kravene kom utenom den tiden som er avtalefestet for justering av festeavgiften. *** I Fredriksstad Blad for 10. oktober i år, fremgår det at Fredrikstad tingrett har fastsatt festeavgift for en tomt hos Utgård til kroner. Senterpartipolitiker og grunneier Hans Hermann Utgård reagere på dette, og sier i følge Fredriksstad Blad «beløpet på kroner er i denne sammenheng alt for lite, og mener at en korrekt festeavgift bør settes til et absolutt minimum på kr ,00». Det fremgår av artikkelen at det dreier seg om en tomt på 3 mål, og som han sier «med lang strandlinje». Nå er det vel slik med strandlinjer at de kan være så lange de vil, siden det er forbudt å bygge innenfor 100-meters beltet. Dessuten har allmenheten fri ferdsel i dette området. Til slutt i artikkelen kommer Utgård med et råd til alle som får en ublu økning i festeavgiften, «Hytteeierne kan lett få dekket inn festeavgiften med å leie litt ut om sommeren», - og vi som i vår naivitet trodde at det var nettopp om sommeren hytteierne brukte hytta. *** I samme avis, altså Fredriksstad Blad, dukket det opp et intervju med en annen grunneier, Trygve Lie fra Asmaløy. Han kom med en ganske bastant påstand i tittelen til artikkelen, hvor det står: Festeavgiften skal opp! Flere tomtefestere under Trygve Lie har fått varsel om ny festeavgift på opp mot kroner. Han begrunnet det HVALER-NYTT - NR. 3/

8 varslede prishoppet med at de gamle festeprisene åpenbart er urimelig lave, og begrunner de høye beløpene med at dreier seg om til dels store hyttetomter. På et direkte spørsmål om han ikke synes kr ,00 i festeavgift er urimelig, svarer han «Mitt synspunkt er at festeavgiften skal fastsettes ut fra verdien på tomten. Da må det avholdes en takst - og dermed får man også en leie som avspeiler beliggenheten». Vi går ut fra at han mener at verdien på tomten skal fastsettes med utgangspunkt i den tiden da festekontrakten først ble inngått. Ser vi på de tre nevnte sakene, ser det ut som vi tomtefestere er fritt vilt som grunneierne kan behandle helt etter eget forgodtbefinnende. *** Derfor er det viktig det Trygve Gjertsen skriver på siden foran. De av dere som mottar krav fra grunneiere som uten hjemmel i festekontraktene krever betydelige økninger i festeavgiftene: Henvend dere til oss. Vi vurderer gratis dine rettigheter. Men husk, betal gammel festeavgift i tide. Selv om vi her i bladet gjentatte ganger har tatt opp forholdene ved avfallsproblematikken på Hvaler, ser det ut til at noen ikke forstår hvor viktig det er å benytte seg av kommunens tilbud på Sandbakken. Plastkar, TV, batterier, spann med og uten maling, gamle symaskiner o.l. SKAL leveres på Sandbakken. Containerne er kun til vanlig husholdningssøppel. Det blir vanskelig å kritisere kommunen for høye renholdsavgifter når vi er med på å skape et betydelig merarbeid. HVALER-NYTT - NR. 3/

9 SKIPSTADSAND 14 HVALER-NYTT - NR. 3/2005 Hvaler-nytt har fått oversendt ovenstående flyfoto. Så vidt vi kan forstå er bildet tatt i slutten av 1950-årene eller i begynnelsen av 1960-årene. Bildet over til høyre er tatt i sommer, det samme er de to småbildene som er gjengitt nederst på sidene. Det er interessant å se utviklingen som har skjedd i disse årene. Ikke minst er det verdt å merke seg veksten av skogen. Det er helt tydelig

10 hvordan menneskelig aktivitet har påskyndet fremvekst av busker og trær. I en forskningsrapport som ble fremlagt i november 2003 blir det spådd av klimaforskere at «malariaepidemi og gjengrodd kyst kan vente Hvalerøyene allerede i 2025». Det med gjengrodd kyst skal vi i fellesskap kunne gjøre noe med, maleriaepidemien får vi håpe at vi slipper unna. Det lille bildet til høyre viser hvordan utviklingen har gått. Det er blitt bygd ut en god marina med rikelig med parkeingsplasser. Losbåten har fått flott brygge og mannskapet et tidsmessig bygg. Om det lille røde huset ytterst på piren på det eldste bildet, kan man si at det er med på å bygge bro til fortiden. Tidens tann har satt sitt merke på bygningen, vinduene er stort sett uten glass, og som det sømmer seg alderstegne hus er det blitt passe salrygget og har fått «frakk» til vern mot vind og vær. HVALER-NYTT - NR. 3/

11 1 ÅPNING Forenings leder, Gunnar Dahl-Johansen, åpnet med å ønske de ca. 100 frammøtte velkommen til årsmøtet Det ble spurt om det var noen av de frammøtte som hadde invendinger til innkallingen og dagsorden for møtet, det var ingen bemerkninger til denne, og innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Lederen gjorde så oppmerksom på at alt som ble sagt i salen ville bli tatt opp på bånd. Lederen gikk deretter direkte over til pkt. 2 på dagsorden. Referat fra årsmøtet i Hvaler Hytteforening, lørdag 2. juli 2005, Hvalerhallen, Rød, Asmaløy 2 KONSTITUERING AV MØTET A) Valg av dirigent. Det forelå forslag på Odd Bakkehaugen, enstemmig valgt. B) Valg av referent. Det forelå forslag på Frank Holstad, enstemmig valgt. C) Valg av personer til å underskrive protokollen: Det forelå forslag på følgende personer: Knut Hauge og Knut Røli, begge Asmaløy, ble enstemmig valgt. Etter at møtet var konstituert, overlot Gunnar Dahl- Johansen ansvaret for de videre forhandlinger til den valgte dirigenten. Den nyvalgte dirigenten takket forsamlingen for tilliten, og påpekte overfor møtet at det hadde sneket seg inn en feil i den utsendte dagsorden. Det var oppstått feil i nummereringen i saksrekkefølgen Punkt 1 er åpning, punkt 2 er konstituering, der det står 2 Styrets beretning, skal tallet endres til 3. De videre postene på dagsorden forskyves slik at sak 3. Regnskap med revisjonsberetning blir sak 4, og nåværende sak 4 blir sak 5, nytt punkt 6 blir valg. Det var ingen merknader til dette o drevet 3 STYRETS BERETNING Styrets beretning ble i år, som i fjor, offentliggjort i foreningens medlemsblad «Hvaler-nytt», nr Årsmøtet sluttet seg til dirigentens forslag om at HVALER-NYTT - NR. 3/

12 det ikke var nødvendig å foreta høytlesing av beretningen, i og med at denne var publisert for alle medlemmene i god tid før årsmøtet. Møtet sluttet seg til dette, og man ble enige om å gå gjennom beretningen side for side. Imidlertid ble det rettet spørsmål til en del av postene i beretningen, bl.a. ble det spurt om medlemsantallet, og om det hadde vært noe større frafall av medlemmer etter at årsmøtet i fjor endret 2 i foreningens lover. Kassereren, Roger Kristoffersen, påpekte at de som tidligere var tilsluttet som kollektive medlemmer, nå er blitt direkte tilsluttede medlemmer. Ved gjennomgang av medlemslistene viser disse at det kun er fire personer som har meldt seg ut av foreningen på grunn av lovendringen. Det ble reist spørsmål om hva planen om å opprette nasjonalpark for ytre Hvaler vil medføre for hytteeierne. Gunnar Dahl-Johansen redegjorde for foreningens arbeid så langt, og om hvordan situasjonen er pr. dags dato. Det ble presisert at Hvaler Hytteforening er høringsinstans i saken. Det vakte forundring at Hytteforeningen ikke var medlem av «Fylkesmannens rådgivende utvalg», styret ble bedt om å påklage saken overfor Kommunaldepartementet. Styret tok saken til etterretning. Årsmøtet uttrykte også sin bekymring for mudringsmasse, slik at deponering av denne ikke medfører forurensing av miljøet i Hvaler. Det var stor interesse for den nåværende Tomtefesterloven, og en eventuell endring av denne ved et annet Storting som resultat av årest valg. Trygve Gjertsen redegjorde for foreningens arbeid med saken. Han viste til foreningens samarbeid med Tomtefesterforbundet, og Foreningens mangeårige styremedlem. Lars Erik Johannsen, sitter klar med mikrofonen for å delta i debatten. at en har prøvd å få kontakt med samtlige politiske partier for å få belyst deres syn på den nåværende lov og en eventuell endring av denne. Under posten økonomi ble spørsmål om medlemsrekruttering reist. Forskjellige alternativer ble lagt fram. Foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen, fortalte om hva som gjøres og hva som vil skje i løpet av de kommende ukene. Med ovenstående kommentarer ble styrets beretning tatt opp til avstemning. Den ble enstemmig vedtatt som styrets beretning for perioden 2004/ REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING I likhet med styrets beretning var også regnskapet for perioden 2004/2005 presentert i «Hvaler-nytt» nr Foreningens kasserer, Roger Kristoffersen, redegjorde for tallene i regnskapet. Det ble en kort debatt om enkelte poster. Bl.a. påpekte kassereren problemene med å ajourføre medlemsregisteret. Ca. HVALER-NYTT - NR. 3/

13 av grunner, og ett fra fra styret vedrørende vedtektsendringer. Styremedlemmene Rigmor Gundersen og Trygve Gjertsen er som alltid ivrig opptatt til hytteeiernes beste. Gjertsen er forøvrig Hvaler Hytteforenings representant i styret i Tomtefesterforbundet. 20 % av hytteierene endrer adresse eller eller selger hytta i løpet av året. Dette medfører et betydelig arbeid for kassereren. Etter Kristoffersens orientering ble regnskap ble tatt opp til avstemning. Med de kommentarer som kom fram ble regnskapet enstemmig vedtatt som foreningens regnskap for perioden 2004/2005. Revisors beretning ble lest opp av revisor Sigurd Wiik. En gikk deretter over til å behandle budsjett for perioden 2005/2006. Roger Kristoffersen redegjorde for budsjettpostene. Det var kun ett spørsmål i forbindelse med budsjettet, og det dreide seg om kontingentinnbetaling. Kassereren redegjorde for dette. Etter denne orienteringen ble foreningens budsjett for perioden 2005/2006 tatt opp til avstemning. Enstemmig vedatt. 5 INNKOMNE FORSLAG Det forelå to forslag til årsmøtet. Ett privat forslag fra Kjeld Gustavsen om merking FORSLAG 1: MERKING AV GRUNNER Hvaler Hytteforening velger en komité på 3 medlemmer som gis følgende mandat: 1 Undersøke om det er praktisk og økonomisk mulig å organisere merking av grunner i områdene rundt Hvaler. 2. Komiteens arbeid utføres i samarbeid med Kystverket, forsikringsselskaper og andre aktuelle samarbeidspartnere. 3. Sluttrapport legges fram for årsmøtet Ovenstående forslag medførte en kort debatt. Kjeld Gustavsen redegjorde for bakgrunnen til forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt under forutsetning av at styret utnevner komitémedlemmene. FORSLAG 2: ENDRING A VED- TEK-TENES 2 OG 3 FRA STYRET Nåværende tekst: 2 MEDLEMMER Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune. Forslag til endring i kursiv: 2 MEDLEMMER Som medlemmer av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen og Furuholmen. Nåværende tekst: 3 FORMÅL Hvaler Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler. Foreningen er partipolitisk nøytral. Forslag til endring: 3 FORMÅL Hvaler Hytteforenings formål er å frem- HVALER-NYTT - NR. 3/

14 me felles interesser fortrinnsvis for eiere av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune. Foreningen er partipolitisk nøytral. Ved en beklagelig feil var ikke forslaget mangfoldiggjort, og kunne derfor ikke legges fram skriftlig for medlemmene. Imidlertid godtok årsmøtet at foreningens nestleder, Jorunn Jensen, redegjorde muntlig for forslaget. Det ble en diskusjon om vedtektsendringene. Denne diskusjonen endte med at styret ble bedt om å utsette behandlingen til neste årsmøte. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget. Fra salen kom det forslag om å endre vedtektenes 4 «Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest én uke før det ordinære årsmøte». Det var fler som mente at én ukes frist for innlevering av forslag var så tett opp til årsmøtet at styret ikke har mulighet til å la medlemmene ta stilling til eventuelle forslag før møtet avholdes. Det ble derfor foreslått en innleveringstid for forslag til minst 6 uker før årsmøtet holdes. Bakgrunnen for en så lang forslagsfrist var at styret da har mulighet til å få offentliggjort disse i det nr. av Hvalernytt som kommer ut før møtet. Nåværende tekst: 4 ÅRSMØTET Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte holdes hvert år i månedsskiftet juni/juli. Medlemmene innkalles skriftlig med minst én måneds varsel. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent. Møteprotokollen føres av en på Årsmøtet valgt referent. Protokollen undertegnes av dirigenten, referenten og 2 av årsmøterepresentantene. Årsmøtet behandler: 1. Styrets beretning 2. Regnskap og budsjett 3. Revisjonsberetning 4. Andre saker fremmet av styret eller enkeltmedlemmer 5. Valg 6. Spørsmål til styret Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest én uke før det ordinære årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Ingen debatt. Bildene på denne siden viser et utsnitt av forsamlingen. Damen helt foran på det øverste bildet er foreningens mangeårige leder Aud Aagaard. HVALER-NYTT - NR. 3/

15 STYRET Leder: Gunnar Dahl Johansen, Asmaløy Fredrikstad 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) Nestleder: Jorunn Jensen, Spjærøy Siggerud 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Sekretær: Frank Holstad, Siljeholmen Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Valgkomiteens leder, Kjell Gulbrandsen, er klar til å presentere komiteens innstilling. Den endrede teksten vil lyde: Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest seks uker før det ordinære årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Forslaget ble enstemmig vedtatt. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det kun er siste setning i paragraf 4 som er gjengitt ovenfor, den øvrige ordlyden i paragrafen er som tidligere 6 VALG Valgkomiteen har i perioden bestått av Kjell E. Gulbrandsen (leder), Lars-Erik Johansen og Ragnar Utne. Valgkomiteens leder, Kjell Gulbrandsen, orienterte om valgkomiteens arbeid. Deretter presenterte han kandidatene til styreverv i Hvaler Hytteforening for perioden Kasserer: Roger Kristoffersen, Asmaløy Sarpsborg (ikke på valg) Styremedlemmer: Trygve Gjertsen, Vesterøy Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Rigmor Gundersen, Kjærringholmen Fredrikstad (ikke på valg) Tommy Syversen, Asmaløy Fredrikstad 2 år (valgt for to år, ny) Varamedlemmer: Trond Olsen, Vesterøy Fredrikstad 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) Elise Johansen, Kirkøy Oslo 2 år (valgt for to år, gjenvalg) Odd Bakkehaugen, Spjærøy Fredrikstad 2 år (valgt for to år, ny) 24 HVALER-NYTT - NR. 3/2005

16 Redaktør av Hvaler-nytt: Frank Holstad, Siljeholmen Oslo 1 år (valgt for ett år, gjenvalg) REVISORER: Sigurd Wiig, Asmaløy Oslo 1 år (gjenvalg) Ivar Weidal, Asmaløy Oslo 1 år (ny) INGENIØR TORE A. LARSEN TAKSTFORRETNING TLF.: MOBIL: FAX: VIERVN. 3, 1671 KRÅKERØY Det var ingen motkanditater til noen av vervene, og alle ble enstemmig valgt med akklamasjon. VALGKOMITÉ Som valgkomité ble følgende valgt: Kjell Gulbrandsen, Asmaløy (gjenvalg) Skade/Verditakst, bolig/hytte- og forretningseiendom, båt maskin, innbo og løsøre. Elise Johansen, Kirkøy (ny) Lars Erik Johansen, Spjærøy (gjenvalg) Alle valgt for ett år. Etter at valgene var foretatt, takket dirigenten for tilliten og overlot dirigentklubben til foreningens leder, Gunnar Dahl-Johansen. Lederen takket årsmøtets tillitsvalgte for godt utført arbeid, og redegjorde kort for ettermiddagens videre arrangement. BYGGMESTER OLE-JOHAN PETTERSEN RØD 1684 VESTERØY Tlf Mobil Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg og reparasjoner. Ta kontakt, fornøyde kunder er vårt motto. HVALER-NYTT - NR. 3/

17 Fra Hvaler kommunes hjemmesider under avsnittet «Fra ordførerstolen» har vi sakset nedenstående. Arbeidet med nasjonalparken utvidet internasjonalt samarbeid Arbeidet med nasjonalparken Ytre Hvaler er nå inne i en spennende periode all den stund en har nådd fram til sluttfasen av en meget omfattende konsekvensutredning. Denne konsekvensutredningen tar nemlig for seg alle de sider ved Hvalerlandskapet som på en eller annen måte vil bli berørt når nasjonalparken blir opprettet i 2007 gjennom vedtak i regjeringen. Jeg har lest meg gjennom store deler av det materialet som nå er under bearbeiding, og det som jeg er glad for å kunne fastslå, er at konsekvensene er gjennomgående meget positive, enten vi snakker om forhold knyttet til reiselivet, friluftsliv/jakt og fiske, landskapsvern, hytteliv, båttrafikk etc. Konsekvensene for fiske og havbruk er så langt ikke vurdert, men jeg antar også her at vernebestemmelsene er gjennomgående positive for denne næringen. Utredningen legger bl.a. vekt på den utfordring som det er å etablere en slik park i en av de mest trafikkerte områdene sommerstid i landet. Dette gir både muligheter for å gi folk et bredt spekter av informasjon, men gir samtidig også utfordringer da området er utsatt for stort press og slitasje. Planen er at resultatet av konsekvensutredningen skal legges frem i en rapport 12. desember d.å. Materialet skal så legges frem for kommunestyret våren 2006, slik at Hvalers politikere kan komme med sine synspunkter. En ny og spennende side ved dette arbeidet, er også det faktum at svenskene er i ferd med å utvikle planer for en nasjonalpark i Kosterfjorden. Det vi her ser vokse frem, er konturene av en felles park med et utviklet felles regelverk på norsk og svensk side. I så måte blir dette den første norsk/svenske nasjonalparken. Et annet spennende aspekt ved dette HVALER-NYTT - NR. 3/

18 arbeidet, er det interreg. prosjektet som jeg i går godkjente, og som innebærer et samarbeid mellom Hvaler, Koster, Læsø og Withby i England basert på bærekraftig turisme. Vårt arbeid med nasjonalparken og havneprosjektet er viktige elementer inn i dette arbeidet. Hvaler kommunes «investering» i dette prosjektet innebærer ingen kontante utbetalinger, men at en av våre ansatte i snitt jobber en dag i uka over to år rettet inn mot dette arbeidet. Vår målsetting for å delta i dette interreg. prosjektet, er knyttet til interessen for å utvikle ideer i et fellesskap samt bli en del av et nettverk som kan tilføre oss verdifull kompetanse på området turisme. Felles for de fleste av de samfunnene som deltar i prosjektet er at de preges av av- folking og/eller en skjev demografisk befolkningsutvikling (Hvaler). Selv om arbeidet er kommet meget kort og mye derfor er basert på stor usikkerhet, så vil jeg nevne at Hvaler kommune nå vurderer et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd for å utrede plassering, innhold og profil for et fremtidig informasjonssenter for nasjonalparken. Informasjon og formidling blir en særlig utfordring knyttet til en nasjonalpark der det «severdige» ikke kan ses på normalt vis, men er avhengig av spesiell tilrettelegging. Men denne utfordringen er vi fullt beredt på å ta, gjerne i samarbeid med kommersielle aktører som passer inn i et slikt konsept. OM Å RESPEKTERE ANDRE Fra et av våre medlemmer har vi mottatt nedenstående hjertesukk. Forholdet som beskrives gjelder nok flere steder enn i Ødegårdskilen. 28 HVALER-NYTT - NR. 3/2005 Jeg er glad for den innsatsen dere gjør på mange områder. Det er ofte så vanskelig å nå frem alene, men hytteforeningen blir jo hørt i alle fora. Vi har hytte ytterst i Ødegårdskilen, på østsiden (ikke langs veien). Vi har gjennom årene registrert en stadig økning av båttrafikken her, både i antall og størrelse av båtene og hastigheten. Det eneste som ser ut til å minke er båtvettet. Her inne er det en rekke båtplasser, vi har butikker av alle slag, restaurant og pub, og folk kommer pr. båt fra fjern og nær. Her i kilen ser vi daglig kanoer, kajakker, seilbrett, små robåter, familier i småbåter med motor. Så har vi de mange jolleungene som ikke ser andre enn seg selv og kameraten i en annen båt, videre de kjekke typene som aldri kan kjøre under 25 knop når de skal inn til butikken, og de virkelige råkjørerne som koster hemningsløst tvers gjennom det hele. For et par år siden måtte jeg berge en bestemor med med tre barnebarn som rodde pent forbi bryggen vår - de ble kjørt i senk av en motorbåt, og de var ikke i stand til å komme seg opp i båten ved egen hjelp. Området her blir sjelden besøkt av politibåten, her er det fritt frem. Nå får vi en ny bebyggelse innerst i kilen, det er planlagt ytterligere bryggeplasser, og vi vil få en ny økning av trafikken. Kan hytteforeningen være behjelpelig med å få opprettet en 5 knops grense i kilen? Passende steder for skilt er ytterst på odden på vestsiden av kilen (ikke på Dalsholmen), og på den bratte bergskrenten ytterst på østsiden ved innløpet til kilen.

19 10 år Med denne utgaven av HVALER-nytt kan vi feire de ti første årene hvor foreningen kan rose seg med eget medlemsblad. Det hele startet på vårparten 1995 med et beskjedent blad på 16 sider trykket i sort/hvitt. Det var ikke bare rene foreningssaker som ble behandlet i de første utgavene av bladet. Nummer én inneholdt bl.a. artikler om hytteinnbrudd, overvåking i Hvalertunnellen, friluftsplan for Hvaler kommune, og om utvikling av et sjøsenter i Utgårdskilen. I nummer to finner vi bl.a. artikkel om ny kommuneplan for Hvaler, - og et åpent brev til fru statsmininster Gro Harlem Brundtland. Brevet dreide seg selvfølgelig om Hvalerbommen. En kan ikke skrive om fødselen av Hvalernytt og de første årene uten å nevne foreningens daværende Odd Løkkevik i kjent positur ved hytta på Vesterøy. HVALER-NYTT - NR. 3/ HVALER-NYTT -

20 leder, Odd Løkkevik. Han tok initiativet overfor styret for å få til et organ som kunne hjelpe styret til å kommunisere med medlemmene. Stort sett var det Løkkevik som skaffet til veie stoffet som skulle brukes i bladet. Likeledes var det han som sørget for annonsene, slik at bladet hadde et økonomisk grunnlag. At kjøkkenet hjemme hos ham i Vallhallsgata ble brukt som ekspedisjonslokale falt helt naturlig. Med andre ord; Løkkevik var redaktør, annonsekonsulent samt abonnement- og ekspedisjonssjef. I dag har bladet fremdeles noe av det samme innhold som i starten. Fremdeles engasjerer Hvalerbommens fremtid, Hvalers naturherligheter, og bruken av disse er fremdeles saker av den største betydning for styret, og som Odd Løkkevik forutsa; den største saken i framtida vil bli Lov om tomtefeste. Den tekniske utviklingen har selvfølgelig også preget Hvalernytt. Det er slutt på å trykke i sort/ hvitt, fargetrykk er tidens løsen. Bilder trykkes nesten bare i farger og annonsene er selvfølgelig blitt mer fargerike. Om innholdet har fulgt med i utviklingen, får det være opp til leserne å avgjøre. Vi som arbeider med bladet i dag vet hvilken grunnmur som ble lagt for ti år siden det er vårt håp at vi kan utvikle bladet videre, og retter en stor takk til initiativtakeren, Odd Løkkevik. Til venstre: Faksimiler av forsidene fra Hvaler-nytt nr. 1 og 3, HVALER-NYTT - NR. 3/2005

21 HVALER HYTTEFORENING STYRET Porterettene til høyre viser styret i Hvaler Hytteforening i inneværende periode. En kan trygt si at det er et styre med erfaring som leder foreningen. Lederen, Gunnar Dahl-Johansen ble valgt som styremedlem allerede i 1981, og nåværende varamann, Odd Bakkehaugen, ble valgt som en av to revisorer i 1984, styremedlem Tommy Syversen ble valgt som revisor i Den som har lengst fartstid er likevel nåværende varamann, Trond Olsen, han ble valgt som nestleder så tidlig som i I neste nr. av bladet vil vi presentere de øvrige tillitsvalgte i Hvaler Hytteforening. Leder Gunnar Dahl-Johansen Nestleder Jorunn Jensen Kasserer/økonomi Roger krisstoffersen Sekretær/Redaktør Frank Holstad Styremedlem Trygve Gjertsen Styremedlen Rigmor Gundersen Styremedlem Tommy Syversen Varamedlem Odd Bakkehaugen Varamedlem Elise Johansen Nåværende varamedlem og tidligere leder, TROND OLSEN, var dessverre ikke til stede da bildene ble tatt. HVALER-NYTT - NR. 3/

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua.

Protokoll. fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag tirsdag den 4. april 2017 kl. 18.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008

nytt HVALER Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 14. Nr. 2/2008 Det er sommer,det er sol - og det er vakkert! NÅR FORVENTNINGSFULLE fedre ifører seg sin fineste grillhabitt, finner fram grillen fra i fjor, ordner

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016

Tittel: Vedtekter for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Rev/Dato : 8/16.3.2016. Godkjent: Årsmøte 2016 Dato : 16.3.2016 Tittel: for Døvik Båtforening DBF. Dok. nr. : DBF-001 Side : 1 av 5 Foreningens navn: Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 1 Formål og hensikt

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011

VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 VEDTEKTER FOR HALSØY SONGKOR 5. februar 2011 l ORGANISASJON 1.1 Halsøy Songkor, stiftet 1943, er et blandet kor i Vefsn kommune. Halsøy Songkor er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøtet lørdag 18. juli 2015

Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøtet lørdag 18. juli 2015 Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag Protokoll fra årsmøtet lørdag 18. juli 2015 Sted: Lillebrygga Pub, Hamna i Akkarvik Tid: Møtet åpnet kl 13:00 Tilstede: Opptelling og avkrysning viste 21 medlemmer og

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest

Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtekter for Nordlandshest/Lyngshest Østlandet, tilsluttet Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest Vedtatt på årsmøtet 11.februar 2006 1. Formål Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er en ideell organisasjon

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer