Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø"

Transkript

1 Erfaringer med overvåking og forvaltning av cyanobakterier i Vansjø Av Knut Bjørndalen (Moss kommune) med bidrag fra Johnny Sundby (MOVAR) og Torhild Wessel-Holst (miljørettet helsevern, Moss kommune)

2 Vansjøs nedbørfelt Næringsrikt lavlandsvassdrag Nedbørfeltet er hovedsakelig under den marine grense Nedbørfeltet omfatter kommunene Enebakk, Ski, Hobøl, Spydeberg; Våler, Råde, Rygge og Moss Nedbørfeltet er 690km 2 og det er jordbruk på 15% av arealene, resten er hovedsakelig skog mennesker bor i nedbørfeltet

3 Innsjøen Vansjø Vansjø er 36km 2 og består av østre basseng på 24km 2 og vestre hovedbasseng på 12km 2 Østre basseng er 41m dyp og vestre 17m dyp Teoretisk oppholdstid er for østre basseng 0,85år og for vestre 0,21år Tilløpselvene munner ut i det østre basseng og vannet renner ut fra vestre basseng via Mosseelva

4 Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø tidligere undersøkelser Det er svært sparsomt med målinger og analyser før 1965 Vansjø har imidlertid alltid vært noe påvirket av næringssalter (innsjøen ligger under den marine grense) og det ble påvist blågrønnalger allerede på slutten av tallet

5 Utvikling av vannkvaliteten i Vansjø Svært næringsrik Flommen bidro til forverringen etter 2000? Middels næringsrik Middels næringsrik 1976 Næringsrik Middels næringsrik

6 Chl-a+Pheophytin [µg/g] Sedimentanalyse - algepigmenter Storefjorden Vanemfjorden År

7 De viktigste blågrønnalgene i Vansjø Microcystis: Microcystis er en kolonidannende blågrønnalge som kan være svært giftig. Algen kan produsere levergifter. Algen inneholder gassvakuoler og flyter lett opp til overflaten og danner vannblomst Anabaena: Anabaene er en trådformet blågrønnalge som kan være svært giftig. Algen kan produsere både levergifter og nervegifter. Algen kan nyttiggjøre seg oppløst nitrogengass i vannet.

8 Vansjø - Vannkvalitetsovervåking Limnologiske undersøkelser utført i 1965, 1976 og (NIVA, hovedfagsoppgaver) Årlige undersøkelser fra og med 1979 inkl. klorofyll-a og algetellinger (Fylkesmannen) Første algegiftanalyse i 2001 (musetest, NIVA) Opprettelse av algeoppfølgingsgruppe med kommunene og MOVAR Intensivert overvåking fra og med 2005 som følge av bevilgninger fra MD (vannområdet Morsa (NIVA)) Overvåking av algegifter (microcystin) fra og med 2005 (Morsa (NIVA)) (sporadiske målinger i 2004)

9 Totalfosfor Historisk utvikling Tilstandsklasser SFT: I meget god II god III mindre god IV dårlig V meget dårlig

10 ug/l Klorofyll-a Historisk utvikling Klorofyll-a 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 y = 0,4845x + 11,428 R 2 = 0,4147 y = 0,1257x + 5,6586 R 2 = 0,2489 Storefjorden (VAN1) Vanemfjorden (VAN2) 5,0 0,

11

12

13 Algemengde som klorofyll-a

14 Algetoksiner

15

16

17 Vansjø som drikkevann Oppblomstring av den potensielt giftige planktothrix 1. oktober 1979 i Storefjorden Før 1969 hadde kommunene egne vannløsninger bl.a. Moss vannverk i Moss by I 1969 ble Moss-Rygge fellesvannverk igangsatt med vanninntak i vestre Vansjø på 7m. Pga dårlig vannkvalitet ble det bygget et nytt vanninntak på 25m i østre Vansjø (første halvdel 1980-tallet) og nytt vannverk (Vansjø vannverk) i 1985.

18 Hvordan kan vi drikke et vann som det periodevis frarådes å bade i? Vannstrømmen i Vansjø går fra det moderat forurensede østre basseng til det svært forurensede vestre basseng. Drikkevannet hentes normalt fra dypt vann (25m) i østre basseng. Dette bassenget har kun mindre mengder med blågrønnalger og det er kun påvist svært små giftmengder i overflaten ved vanninntaket Vansjø vannverk har en avansert vannbehandling og det har aldri blitt påvist algegifter i rentvannet

19 Vansjø vannverk Drikkevannet fra Vansjø vannverk har i 2003 og 2008 blitt kårets til østlandets beste drikkevann Leverer drikkevann til personer i Mosseregionen Fra 2010 reservevann for > personer til (Sarpsborg/Fredrikstad) Renseprosess: Forbehandling (flotasjon,ferdig 2005) 2mediafiltrering (sand/lecamedium) kullfiltrering desinfeskjon (klorering) ph-justering Det skal i tillegg bygges et UV-trinn (mellom 2mediafiltere og kullfiltere)

20 Vansjø vannverk Overvåking MOVAR igangsatte egen overvåking ved vanninntaket i Vansjø i 2001 MOVAR analyserer i tillegg bl.a på microcystin direkte på råvannet og rentvannet 1-2 dager i uken april-oktober Det er kun påvist små mengder microcystin i overflaten ved vanninntaket Det er aldri påvist verdier over grenseverdien på1 ug/l i råvannet Det er aldri påvist microcystin i rentvannet Internasjonal litteratur viser at renseprosessen ved Vansjø vannverk kan fjerne microcystin-konsentrasjoner opp mot 10ug/l

21 Takk for oppmerksomheten

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076

A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1076 R Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 27 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Oppfølgende

Detaljer

Overvåking av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1178

Overvåking av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1178 Overvåking av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 28 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1178 Rådgivende Biologer AS RAPPORTTITTEL: Overvåking av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 28 FORFATTER:

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2010 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1]

utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2011 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset 1592 Våler i Østfold

Detaljer

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013)

RAPPORT. Sammenstilling av lange tidsserier (1968 2013) RAPPORT RAPPORT L.NR. 6652-2014 (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget

RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget RAPPORT L.NR. 6652-2014 RAPPORT (ENDELIG FORSIDE DESIGNES AV COPYCAT) Utvikling av vannkvalitet i Haldenvassdraget Sammenstilling av lange tidsserier (1968-2013) UTVIKLING AV VANNKVALITET I Paleolimnologiske

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 FORORD Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 er vedtatt som et styringsdokument av kommunestyret i sak 11/657. Hovedplanen

Detaljer

Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 881

Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 881 Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 25 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 881 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 25 FORFATTERE: Annie Bjørklund, Geir Helge Johnsen

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833 R Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T Rådgivende Biologer AS 833 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet

Detaljer

Badevannsrapport 2003 2007

Badevannsrapport 2003 2007 Badevannsrapport 2003 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE Avd. Miljørettet Helsevern Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad.

Detaljer

Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010

Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 RAPPORT L.NR. 6175-2011 Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 Rapport 6175-2011 Overvåking av Farrisvannet med tilløp fra 1958-2010 Kartgrunnlag: Statens kartverk Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune

En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune Annie Bjørklund Rapport nr. 130, september 1994. RAPPORTENS TITTEL: En beskrivelse av de 18 største vassdragene i Sund kommune. FORFATTERE: Cand.scient.

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020 Utkast 26.10.10 Søndre Land kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 5 2. INNLEDNING... 12 3. RAMMEBETINGELSER.... 13 3.1.

Detaljer

Utgiver: Tekst: Pedagogisk rådgivning: Bidragsyter; kart og informasjon: Design og illustrasjon: Trykking: Utgitt:

Utgiver: Tekst: Pedagogisk rådgivning: Bidragsyter; kart og informasjon: Design og illustrasjon: Trykking: Utgitt: I L-97 heter det at «en må legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen elevene har til lokalsamfunnet, naturen, næringer, tradisjoner og levesett. Dette krever et bredt spekter av praktiske erfaringer

Detaljer

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2033 R Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2014 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2033 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet

Detaljer

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013

Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 RAPPORT L.NR. 6697-2014 Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 Foto: Jan Magnusson, NIVA. 1 Forord Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk

Detaljer

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH

NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH NYTT I VANN OG AVLØP FRA STERNER AQUATECH Vann for konger det kjem tå Mjøsa Skikkelig avløpsrensing s.2 Roar Grøtlien (t.v) og Kurt Kristiansen ved Nes vannverk vender tommelen opp for det nye drikkevannet

Detaljer

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier

Hvordan lage fantastisk drikkevann. AquaZone. uten å bruke kjemikalier Hvordan lage fantastisk drikkevann AquaZone uten å bruke kjemikalier RÅVANNET INNEHOLDER STADIG MER... Utvasking av skogbunnen og avrenning fra områder med økt bearbeiding av jorda har gitt økende farvetall

Detaljer

Regionrådet for Mosseregionen

Regionrådet for Mosseregionen Regionrådet for Mosseregionen Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Råde, Rygge, Våler og Moss J 2011-06-30 Endelig utgave KHMe JSA KHMe B02 2011-04-04 Høringsutkast II KHMe JSA KHMe B01 2011-01-25

Detaljer

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med

Analyse av Rore og nedbørfelt. Sammendragsrapport. Rapport Lnr. 6686-2014. I samarbeid med Rapport Lnr. 6686-2014 Analyse av Rore og nedbørfelt I samarbeid med Sammendragsrapport 1. Forurensningsanalyse av Rore med nedbørfelt 2. ROS-analyse for vannbehandlingsanleggene til Arendal og Grimstad

Detaljer

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Enningdalsvassdraget Haldenvassdraget

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer