Bruksanvisning. Audi connect (myaudi) Bruksanvisning Audi connect (myaudi) Norwegisch AMH012736EA. Audi Vorsprung durch Technik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Audi connect (myaudi) Bruksanvisning Audi connect (myaudi) Norwegisch 08.2015 AMH012736EA. Audi Vorsprung durch Technik"

Transkript

1 Bruksanvisning Audi connect (myaudi) Bruksanvisning Audi connect (myaudi) Norwegisch Audi Vorsprung durch Technik

2 2015 AUDI AG AUDI AG arbeider hele tiden med videreutvikling av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi til enhver tid må ta forbehold om endringer i utforming, utstyr og teknikk. Det kan ikke fremsettes krav ut fra det som er avbildet, oppgitt og beskrevet i denne bruksanvisningen. Ettertrykk, kopiering og oversettelse, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra AUDI AG. Alle rettigheter i henhold til lov om opphavsrett forblir hos AUDI AG. Rett til endringer forbeholdes. Trykket i Tyskland. Redaksjonen avsluttet:

3 Innholdsfortegnelse Innledning Innføring Åpne Audis billitteratur online Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Innledning Informasjon om Audi connect infotainmenttjenestene Oversikt over Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Kartoppdatering myaudi spesialmål Twitter Picturebook Navigation Målangivelse via myaudi Målangivelse via Google Maps Nyheter online (individuell) Opprette forbindelse mellom bilen og myaudi Audi connect biltjenester på myaudi Innledning Audi connect brukeradministrasjon Oversikt over Audi connect biltjenester Andre innstillinger Administrere biler Hente frem statusinformasjon Din myaudi-profil Andre tjenester

4 Innledning Innledning Innføring Registrering Du må registrere deg én gang for å få tilgang til alle funksjonene som myaudi tilbyr. Gå til i nettleseren. Velg land og språk. Klikk på Registrer deg nå og fyll ut skjemaet. Klikk på Fortsett. Du vil snart motta en velkomstmail på mailadressen du har oppgitt. Klikk på Fullføre registreringen i nettleseren i velkomstmailen for å avslutte registreringen. Skriv inn passordet ditt i nettleseren. Klikk på Logg på. Bruk disse brukerdataene for å logge deg på myaudi. Hvis du ikke får registreringsmailen i innboksen din, bør du også sjekke søppelpostmappen. Vær oppmerksom på at du kan angi feil passord fem ganger. Deretter blir din myaudi Account sperret. Legge inn en bil Bilde 1 Legge inn en bil Klikk på 1 Opprette bil rett etter påloggingen ð Bilde 1. Eller: Klikk på 2 Mine kjøretøyer i navigasjonsmenyen øverst > Opprette ny bil. Skriv inn bilens understellsnummer (VIN). Skriv inn tegnene som vises. Klikk på Opprette. Bilen legges inn. Klikk på Lukke eller på Opprett Audi connect-tjenester for å opprette dine Audi connect infotainmenttjenester med én gang ð Side 4. Bilen du har lagt inn, og din myaudi-pin-kode vises ð side 13, Bilde 5. 2

5 Innledning Hvis det er tilgjengelig i ditt land, kan du opprette forbindelse mellom bilen og din myaudi Account ved hjelp av myaudi-pin-koden din og bruke Audi connect infotainmenttjenestene dine ubegrenset i bilen ð Side 4. I 5 Audi connect brukeradministrasjon ð Bilde 1 kan du nå legge inn en hovedbruker for bilen ð Side 14. Deretter kan du bruke Audi connect biltjenestene dine. Det kan legges inn maksimalt fem biler per bruker. Velg menypunktet Rediger for å slette biler. Understellsnummeret (VIN) finner du i vognkortet. Åpne Audis billitteratur online Via myaudi Account kan du også åpne bilens instruksjonsbok online. Klikk på 3 Min service i navigasjonsmenyen øverst ð side 2, Bilde 1. Velg din bil. Klikk på fanen Billitteratur. Klikk på Åpne håndbok. Bruksanvisningen for Audi connect (myaudi) beskriver kun Audi connect-tjenestene på myaudi-plattformen og er et tillegg til bilens instruksjonsbok. 3

6 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Innledning Når du har opprettet bilen på myaudi, kan du konfigurere Audi connect-tjenestene. Klikk på 4 Audi connect i navigasjonsmenyen øverst ð side 2, Bilde 1. Klikk på Vis tilgjengelige tjenester ved siden av den aktuelle bilen. Klikk på ønsket Audi connect-tjeneste. Informasjon om Audi connect infotainmenttjenestene Denne bruksanvisningen beskriver kun Audi connect-tjenestene på myaudi-plattformen slik de var ved redaksjonsslutt. Noe av innholdet som nevnes her, kan ennå ikke leveres eller leveres bare til enkelte land og modeller. Tilgjengelighet, omfang, leverandør, skjermvisning og kostnader for tjenestene kan variere alt etter land, modell, modellår, sluttenhet og tariffpriser. Les og ta hensyn til informasjonen om sikkerhet og bruk i kapittelet "Audi connect" i instruksjonsboken. Audi connect-tjenester kan bare brukes i kombinasjon med Audi connect og MMI navigasjon plus (ekstrautstyr). Avhengig av hvilken modell du har, kan det hende at enkelte Audi connect-tjenester må aktiveres én gang og om nødvendig også konfigureres individuelt på myaudi-plattformen på før de kan tas i bruk. For enkelte av Audi connect-tjenestene er det nødvendig å opprette forbindelse til din myaudi Account før første gangs bruk ð Side 13. Oversikt over Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Avhengig av bilmodell og bilens utstyr har du tilgang til følgende Audi connect-tjenester på myaudi. A1, A4 a), A5, A6 b), A7 b), A8, Q3, Q5, Q7 b) A3 A6 c), A7 c) TT c) / R8 d) A4 d), Q7 c) Audi connecttjeneste Twitter Nyheter online (individuell) Toginformasjon Flightinformasjon Bildemål (Picturebook Navigation) City Events Målangivelse via myaudi / Google Maps e) 4

7 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi A1, A4 a), A5, A6 b), A7 b), A8, Q3, Q5, Q7 b) A3 A6 c), A7 c) TT c) / R8 d) A4 d), Q7 c) Audi connecttjeneste Kartoppdatering myaudi spesialmål a) Til modellår 2016 b) Til modellår 2015 c) Fra modellår 2015 d) Fra modellår 2016 e) Fra modellår 2014 f) Også tilgjengelig for modeller med MMI navigasjon plus uten Audi connect. Kartoppdatering Før du begynner Ved hjelp av Audi connect-tjenesten Kartoppdatering kan du laste ned aktuelle kart for MMI, lagre dem på et SD-kort og deretter overføre dem til bilen. Forutsetninger Det må være satt inn et formatert SD-kort med minst 32 GB lagringsplass i kortleseren på datamaskinen/kortleserenheten. Ettersom harddisken på datamaskinen brukes som mellomlager ved nedlasting, må den ledige lagringsplassen minst tilsvare størrelsen på den valgte kartpakken. Størrelsen på den valgte kartpakken vises på myaudi. Kontrollere versjon av kartmateriale Kontroller de ulike lokale versjonene i bilen. Velg i MMI: Tasten MENU > Setup MMI (MMI-oppsett) > Version information (versjonsinformasjon) > Navigation database country versions (navigasjonsdatabase, lokale versjoner). Eller: Tasten MENU > Settings (innstillinger) > venstre styretast > System maintenance (systemvedlikehold) > Version information (versjonsinformasjon). Sammenlign årstallet i versjonsinformasjonen med informasjonen på din myaudi Account. Dersom en kartoppdatering er tilgjengelig, kan du oppdatere kartmaterialet ð side 5, Laste ned en kartoppdatering. Laste ned en kartoppdatering Logg deg på med brukerdataene dine. Klikk på Audi connect-tjenesten Kartoppdatering. Bare én oppdatering kan lastes ned og importeres til MMI ved hjelp av SD-kort. Hvis du vil oppdatere flere landspakker, laster du enten ned hele totalpakken eller gjentar nedlastingen og oppdateringen for hver av landspakkene. Kontroller at det formaterte SD-kortet er satt inn i kortleseren på datamaskinen/kortleserenheten. Velg ønsket kartpakke. Klikk på Klargjør pakke. Nedlastingsklienten for Audi connect blir nå åpnet. Velg SD-kortet som lagringssted når du blir bedt om det. Nedlastingen starter og statusen for nedlastingsprosessen vises. De valgte filene lastes ned automatisk til SD-kortet. Etter nedlastingen tar du ut SD-kortet fra kortlesersporet på datamaskinen/kortleserenheten. 5

8 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Vær oppmerksom på at nedlastingsklienten for Audi connect må åpnes med det foreslåtte Java-programmet. Den må ikke lagres. Ved utlevering av bilen har bilen det nyeste kartmaterialet. Alternativt kan du få installert det nye kartmaterialet hos en Audi-forhandler (ekstrakostnader påløper). Importere kartoppdateringer til MMI Legg SD-kortet med oppdateringsfilene inn i SD-minnekortsporet på MMI. Velg i MMI: Tasten MENU > Setup MMI (MMI-oppsett) > System update (systemoppdatering). Eller Tasten MENU > Settings (innstillinger) > venstre styretast > System maintenance (systemvedlikehold) > System update (systemoppdatering). Velg og bekreft den aktuelle kilden (SD1 eller SD2). Velg og bekreft Start update (start oppdatering). Dataene i navigasjonssystemet oppdateres. Status for oppdateringen vises i infotainmentdisplayet. Navigasjonsfunksjonen kan fortsatt brukes mens oppdateringen pågår. Bekreft oppdateringen for å avslutte installeringen av det nye kartmaterialet. MMI startes på nytt. Hvis veivisningsfunksjonen var aktiv, blir navigasjonen midlertidig avbrutt og gjenopptas automatisk etter at MMI er startet på nytt. Det oppdaterte kartmaterialet kan nå brukes til navigasjon. Oppdateringen i MMI kan ta opptil to timer avhengig av den valgte kartoppdateringen. Hvis oppdateringen avbrytes (f.eks. ved at bilen parkeres), gjenopptas den automatisk fra der den slapp når tenningen slås på igjen. For å sikre korrekt oppdatering av kartmaterialet er det viktig at SD-kortet ikke tas ut under kartoppdateringen. Når den nye kartpakken importeres, overskriver den kartpakken som er lagret i MMI. Stemmestyringssystemet er ikke tilgjengelig under kartoppdateringer. myaudi spesialmål Før du begynner Du kan søke etter spesialmål (Points of Interest) på Internett og overføre dem til MMI ved hjelp av et SD-kort. Målene du henter fra forskjellige kilder på Internett, kan samles til mållister på datamaskinen. Mållistene som lagres på datamaskinen, kan konverteres til en felles database på myaudi ved hjelp av Audi connect-tjenesten myaudi-spesialmål og importeres til MMI ved hjelp av et SDkort. De enkelte mållistene i MMI kan identifiseres ut fra navnene/kategoriene du har tildelt, og kan brukes separat. Du kan i tillegg gi hver målliste et eget symbol som gjør den enklere å kjenne igjen i kartvisningen. Forutsetninger Det må være satt inn et formatert SD-kort med minst 2 GB lagringsplass i kortleseren på datamaskinen/kortleserenheten. Det skal ikke være lagret andre filer på SD-kortet. Filformater Mållister kan opprettes i følgende dataformater for produktene under:.csv.asc.gpx.kml Hvis du vil laste opp egne bilder, må disse være i følgende format: 6

9 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi.jpg.gif.png.bmp Utdataoppløsning: 33 x 33 piksler Maks. oppløsning: 200 x 200 piksler Maks. størrelse: 5 MB Opprette mållister for MMI Åpne Internett og søk etter f.eks. "POI Download" for å lage en målliste med spesialmålet ditt (f.eks. golfbaner i nærheten). Lagre deretter listen på datamaskinen. Logg deg på med brukerdataene dine. Klikk på Audi connect-tjenesten myaudi-spesialmål. Klikk på 1 Legg til ð side 7, Bilde 2. Vinduet Legg til målliste åpnes. Skriv inn det ønskede listenavnet for det nye myaudi-spesialmålet. Listenavnet er det navnet som kommer til å vises i MMI. Klikk på Last opp liste. Velg den tilsvarende filen for mållisten på datamaskinen. Vær oppmerksom på hvilke filformater som er tillatt ð Side 6. Klikk på Velg annet ikon for å tilordne mållisten et symbol for kartvisningen i MMI. Klikk på Last opp nytt ikon for å bruke et bilde som er lagret på datamaskinen. Klikk på Lagre for å bekrefte valgene. Den valgte mållisten konverteres nå for importering til MMI og lagres som nytt myaudi-spesialmål i din myaudi Account. Opptil 50 av mållistene du har lagret på datamaskinen, kan samles i en database i din myaudi Account og importeres til MMI (maks oppføringer i én database). Når mållisten konverteres, får filene automatisk nye navn slik at de kan leses i MMI. Hvis du ikke velger noe symbol for mållistene, brukes standardsymbolet. Mållistene kan når som helst bearbeides eller slettes. Importere myaudi-spesialmål til MMI via SD-kort Bilde 2 Forberede mållistesamlingen for import 7

10 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Kopiere myaudi-spesialmål til SD-kort Kontroller at det formaterte SD-kortet er satt inn i kortleseren på datamaskinen/kortleserenheten. Åpne din myaudi Account og merk alle myaudispesialmålene 2 ð Bilde 2 du vil importere til MMI. Klikk på Nedlasting. Bruk det foreslåtte Java-programmet til å åpne nedlastingsklienten for Audi connect. Les og bekreft meldingen om nødvendig. Velg og bekreft SD-kortet som lagringssted når du blir bedt om det. Nedlastingen starter og statusen for nedlastingsprosessen vises. Klikk på Avslutt for å avslutte nedlastingen når den er ferdig. Kontroller om det nå finnes en mappe "Personal- POI" og en fil med navnet "metainfo2.txt", på SDkortet. Disse filene må ikke endres eller flyttes dersom importen til MMI skal fungere. Ta ut SD-kortet fra minnekortsporet på datamaskinen/kortleserenheten. Nå kan du oppdatere dataene i bilen. Importere myaudi-spesialmål til MMI Legg SD-kortet med oppdateringsfilene inn i SD-minnekortsporet på MMI. Velg i MMI: Tasten MENU > Setup MMI (MMI-oppsett) > System update (systemoppdatering). Eller Tasten MENU > Settings (innstillinger) > venstre styretast > System maintenance (systemvedlikehold). Velg og bekreft den aktuelle kilden (SD1 eller SD2). Velg og bekreft Start update (start oppdatering). Dataene i navigasjonssystemet blir nå oppdatert. Status for kopieringen vises. Bekreft oppdateringen med OK for å avslutte importen av de nye myaudi-spesialmålene. For at du skal kunne bruke myaudi-spesialmålene sammen med navigeringsfunksjonen må du aktivere dem i kartvisningen. Vær oppmerksom på at nedlastingsklienten for Audi connect må åpnes med det foreslåtte Java-programmet. Den må ikke lagres. Merk at det kun kan importeres én mållistesamling om gangen til MMI. Hvis du allerede har importert en samling myaudi-spesialmål til MMI, overskrives disse når du laster inn en ny mållistesamling. Importere myaudi-spesialmål til MMI som onlineoppdatering For at du skal kunne åpne myaudi-spesialmål som onlineoppdatering i bilen, må du først sende dem til bilen. Sende myaudi-spesialmål til bilen Åpne din myaudi Account og merk alle myaudispesialmålene 2 ð side 7, Bilde 2 du vil importere til MMI. Klikk på Send til bilen. Du kan nå laste ned de nye myaudi-spesialmålene i bilen via onlineoppdatering. Åpne myaudi-spesialmål i bilen Velg i MMI: Tasten NAV > venstre styretast > Special destinations (spesialmål) > myaudi special destinations (myaudi-spesialmål) > høyre styretast > Import myaudi special destinations (importer myaudi-spesialmål). Logg deg eventuelt på med myaudi-brukerdataene dine eller myaudi-pin-koden din. Det vises en liste med tilgjengelige oppdateringskilder på infotainmentdisplayet. Velg og bekreft Online-oppdatering. Velg alle myaudi-spesialmålene du vil ha, på listen. Velg og bekreft Start nedlasting. Aktivere myaudi-spesialmål i kartvisningen Velg i MMI: Tasten NAV > styretasten Settings (innstillinger) > Map content (kartinnhold). Eller 8

11 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Tasten NAV/MAP > høyre styretast > Map settings (kartinnstillinger) > Map content (kartinnhold). Alle de importerte myaudi-spesialmålene blir nå listet opp og kan identifiseres ut fra listenavnet du har tildelt. Merk alle myaudi-spesialmålene du vil ta med i kartvisningen. Trykk på tasten BACK. De valgte myaudi-spesialmålene vises nå i kartvisningen og kan brukes for veivisning. Twitter Opprette forbindelse mellom myaudi Account og Twitter For at du skal få tilgang til Twitter-dataene dine i MMI må det opprettes en forbindelse mellom myaudi Accountog Twitter. Dette trenger bare å gjøres én gang. Forutsetning: Du har en Twitter-konto. Klikk på Audi connect-tjenesten Twitter. Klikk på Twitter-symbolet til høyre i verktøylinjen. Klikk på Logg inn på Twitter. Skriv inn Twitter-brukerdataene dine. Klikk på Logg på. Avhengig av den aktuelle bilmodellen kan Audi connect gi tilgang til Twitter. Det kan ikke garanteres at tjenesten er tilgjengelig permanent, det avhenger av Twitter. Administrere dynamiske statusmeldinger Du kan opprette egne Twitter-statusmeldinger i din myaudi Account og deretter bruke dem i MMI. Legge inn nye Twitter-statusmeldinger Klikk på fanen Ny statusmelding. Skriv inn oppdateringen og legg ev. til tekstblokker (f.eks. gjenstående tid frem til målet) ved å klikke på en tekstblokk på det aktuelle stedet i teksten. Klikk på Lagre. Oppdateringen blir lagret og kan hentes frem i bilen. I bilen blir tekstblokkene automatisk fylt ut med den aktuelle verdien (f.eks. den gjenstående tiden frem til målet) når statusmeldingen sendes. Slette statusmeldinger Klikk på symbolet (slett) bak den tilsvarende statusmeldingen. Bekreft sikkerhetsspørsmålet. Den valgte Twitter-statusmeldingen slettes. Twitter-kontoen er nå aktivert for myaudi. Du kan bare forbinde én Twitter-konto med din myaudi Account. 9

12 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Picturebook Navigation Legge inn nytt målbilde Du kan legge inn målbilder med geodata i din myaudi Account og bruke dem i veivisningen i MMI. Bilde 3 Målbildedetaljer Klikk på fanen Nytt bilde 1 ð Bilde 3. Velg bildefil ved hjelp av funksjonen Bla gjennom. Kontroller at filformatet er tillatt. Klikk på Velge bilde. Skriv inn en kategori (f.eks. favorittrestauranter), navnet på målet og geodataene. Du kan også legge inn geodataene via 3 Angi adresse. Hvis du har lagt inn personlige navigasjons- eller spesialmål, kan du også velge mål via 4 Velg fra 'Mine mål'. Angi navnet på et mål. Geodataene overtas automatisk. Klikk på Lagre reisemål. Målet lagres og kan åpnes i MMI. Følgende krav gjelder for målbilder: Filformater:.jpg,.tif Minimumsoppløsning: 256 x 256 piksler Maks. filstørrelse per bilde: 2 MB Ved hjelp av appen myaudi mobile assistant kan du under "Picturebook Navigation" også ta nye målbilder med smarttelefonen og sende dem til bilen via myaudi. Redigere målbilder Endre opplysninger om målbildet Klikk på fanen Lagrede bilder 2 ð side 10, Bilde 3. Klikk på ønsket bilde. Det vises informasjon om målbildet. Endre opplysningene du ønsker å endre. Klikk på Lagre reisemål. Endre geodataene Klikk på fanen Lagrede bilder 2 ð side 10, Bilde 3. 10

13 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Klikk på ønsket bilde. Klikk på målbildet på kartet og hold museknappen inne. Dra målbildet til det stedet på kartet som skal lagres som geodata i bildet og slipp det igjen. Klikk på Lagre reisemål. Slette målbildet Klikk på fanen Lagrede bilder 2 ð side 10, Bilde 3. Klikk på ønsket bilde. Klikk på Slett og bekreft sikkerhetsspørsmålet. Hvis du sletter et målbilde fra din myaudi Account, vil det fremdeles være lagret i MMI. Mer informasjon om å slette målbilder i MMI finner du i bruksanvisningen for MMI, kapittel "Navigasjon" under "Bildemål". Hente frem målbilder i MMI Velg i MMI: Tasten NAV > styretasten Route guidance (veivisning) > Picture dests. (bildemål). Velg styretasten Settings (innstillinger) > Add to picture box (fyll opp bildeboks) > myaudi. Se MMI-bruksanvisningen som fulgte med bilen, for mer informasjon om hvordan du henter frem målbilder i MMI. Målangivelse via myaudi Legge inn nytt mål Du kan opprette individuelle navigasjonsmål eller personlige spesialmål via myaudi og sende dem til bilen. Bilde 4 Målangivelse: Listevisning Søke etter spesialmål Klikk på fanen Nytt mål 1 ð Bilde 4. Gå til tekstfeltet Hvor? og legg inn adressen du vil bruke som reisemål i MMI. I tekstfeltet Hva? legger du om nødvendig inn et spesialmål du vil søke etter (f.eks. hotell). Angi omkretsen du vil søke etter spesialmål i. Klikk på Søke. Ved siden av kartet vises det en liste over alle spesialmålene som er funnet i nærheten av målet ð Bilde 4. Klikk på Lagre mål 2 ð Bilde 4 under oppføringen du vil bruke. Målet lagres og kan åpnes i MMI ð side 12, Hente frem online-mål i MMI. 11

14 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Hvis spesialmålet du var ute etter, ikke blir vist i søkeresultatene, kan du legge det inn direkte via Legge inn reisemålet direkte 3. Legge inn mål direkte Klikk på Legge inn reisemålet direkte. Vinduet Mitt reisemål åpnes. Fyll ut skjemaet. Klikk på Lagre. Målet lagres og kan åpnes i MMI ð side 12, Hente frem online-mål i MMI. Redigere mål Klikk på fanen Lagrede reisemål. Det vises en liste med dine lagrede mål. Hvert mål vises i tillegg med et nummer der de hører til på kartet. Du kan endre rekkefølgen på de lagrede målene med piltastene. Velg nummeret for det ønskede målet på kartet, og klikk på Rediger mål. Endre eller fyll ut de ønskede dataene, og klikk deretter på Lagre. Ved hjelp av Audi MMI connect-appen kan du under "Online-mål" også opprette nye mål med smarttelefonen og sende dem til bilen via myaudi. Hente frem online-mål i MMI Velg i MMI: Tasten NAV > styretasten Route guidance (veivisning) > Online destinations (online-mål) > Retrieve destinations from my Audi Account (hent mål fra min myaudi Account). Eller Tasten NAV/MAP > venstre styretast > myaudi contacts (myaudi-kontakter). Legg ev. inn myaudi-pin-koden din og velg et navigasjonsmål. Se kapittelet Navigasjon i instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du henter frem online-mål i MMI. Målangivelse via Google Maps Opprette konto Du kan lagre mål fra Google Maps i din myaudi Account og sende dem direkte til bilen. Forutsetning: Du har opprettet en Google-konto. Klikk på fanen Opprett konto. Legg inn et brukernavn i tekstfeltet Min konto / Konto-ID 1) for å identifisere bilen. Google-kontoen din opprettes i din myaudi Account. Mål fra Google Maps Lagre bilen i Google-kontoen Gå til i nettleseren. Logg på med Google-brukernavnet ditt. Klikk på Legg til en bil eller en GPS-enhet. Velg merket Audi fra nedtrekksmenyen. Skriv inn brukernavnet som er lagret i din myaudi Account, i feltet Min konto / Konto- ID 1). Skriv eventuelt inn et visningsnavn. Klikk på OK. Bilen din lagres i Google-kontoen din og kan når som helst redigeres eller slettes. Sende et sted til bilen Bruk Google Maps for å søke etter en adresse som du vil bruke som reisemål i MMI. Klikk på Send til enhet 2) > Send til bil under søkefeltet. Velg ønsket bil fra nedtrekksmenyen. Klikk på Send. Den nye adressen lagres i myaudi-adresseboken din og kan åpnes i MMI ð side 12, Hente frem online-mål i MMI. 1) Betegnelsen på tekstfeltet varierer avhengig av hvilken nettleser som brukes. 2) Knappen avhenger av hvilken nettleser som brukes. 12

15 Audi connect infotainmenttjenester på myaudi Når du sender en adresse til bilen via Google Maps, lagres adressen automatisk i myaudiadresseboken din. Dette betyr at eventuelle adresser som allerede er lagret, blir overskrevet. Opprette forbindelse mellom bilen og myaudi For enkelte av Audi connect-tjenestene (f.eks. Twitter) må det opprettes forbindelse til myaudi Account før første gangs bruk. Nyheter online (individuell) Legge inn en ny nyhetsfeed Du kan konfigurere egne nyhetsfeeder og få dem vist i MMI. Klikk på fanen Ny nyhetsfeed. Skriv inn URL-en for ønsket RSS-feed. Klikk på Fortsett. Skriv inn ønsket tittel på nyhetsfeeden. Klikk på Abonner. Nyhetsfeeden er lagret. Klikk på Fortsett. Den nye nyhetsfeeden opprettes og kan åpnes i MMI ð Side 13. Nyhetsfeeder kan legges inn i følgende format: "http://www.abx.com/rss.xml" Det er allerede lagret forhåndskonfiguerte nyhetsfeeder i nyhetsfeedlisten. Slette nyhetsfeed Klikk på symbolet (slett) ved siden av den aktuelle nyhetsfeeden og bekreft sikkerhetsspørsmålet. Åpne en nyhetsfeed i MMI Velg i MMI: Tasten MENU > Audi connect > News online (nyheter online). Bilde 5 Eksempel på myaudi-pin-kode Klikk på symbolet 2 ð side 20, Bilde 7 i en Audi connect-tjeneste eller under den aktuelle bilen i biloversikten. Da vises myaudi-pin-koden din. Husk myaudi-pin-koden slik at du kan oppgi den i bilen. Velg i MMI: Tasten MENU > Audi connect > Login (logg på). Eller Tasten MENU > Audi connect > høyre styretast > Login (logg på). Tast inn den åttesifrede myaudi-pin-koden din. Eller logg deg på med myaudi-brukerdataene dine. Du kan deretter importere data (f.eks. lagrede mål) fra myaudi Account til MMI. Etter at du har lagt inn en bil, vises myaudi- PIN-koden din alltid på startsiden direkte etter innlogging. Det blir vist en liste over alle de lagrede nyhetsfeedene i din myaudi Account. Velg og bekreft en overskrift. 13

16 Audi connect biltjenester på myaudi Audi connect biltjenester på myaudi Innledning Med Audi connect biltjenester kan du hente frem informasjon om bilen eller fjernstyre enkelte funksjoner via myaudi Account eller en mobil enhet (f.eks. smarttelefon). Klikk på 4 Audi connect i navigasjonsmenyen øverst ð side 2, Bilde 1. Klikk på Vis tilgjengelige tjenester ved siden av den aktuelle bilen. Klikk på ønsket Audi connect biltjeneste. Avhengig av bilmodell og bilens utstyr er følgende Audi connect biltjenester 1) tilgjengelige: Fjernstyring av låsing/opplåsing Fjernstyring av kupévarmeren Protokoll for biltilstand Parkeringsposisjon Kjøredata Fjernstyring av lading Fjernstyring av klimaregulering Denne bruksanvisningen beskriver Audi connect biltjenestene på myaudi-plattformen slik de var ved redaksjonsslutt. Noe av innholdet som nevnes her, kan ennå ikke leveres eller leveres bare til enkelte land og modeller. For fjernstyring av noen av Audi connect biltjenestene må du i tillegg ha Audi MMI connect-appen. Audi MMI connect-appen finner du i appbutikken. Audi connect brukeradministrasjon Legge inn en hovedbruker Du kan fjernstyre og aktivere enkelte funksjoner i bilen via myaudi Account. Disse sikkerhetssensitive Audi connect biltjenestene krever at du er registrert som hovedbruker for den aktuelle bilen. Forutsetning: Du har ennå ikke registrert deg som hovedbruker. Klikk på 5 Audi connect brukeradministrasjon i menyen øverst ð side 2, Bilde 1. Eller: Klikk på Til Audi connect brukeradministrasjon når du har valgt en tjeneste. Avhengig av bil skal følgende data fylles ut: Personopplysninger Klikk på Verifiser nå. Fyll ut skjemaet og angi en verifikasjonskanal. Klikk på Bekreft. Personopplysningene dine vises igjen for kontroll. Klikk på Bekreft én gang til. Lage en PIN-kode Det må lages en PIN-kode for fjernstyring av enkelte Audi connect biltjenester samt for enkelte sikkerhetsrelevante spørsmål på myaudi. Angi en firesifret PIN-kode. Gjenta PIN-koden. Klikk på Bekreft. Generelle vilkår Godta betingelsene for hovedbrukeren for bruk av bilrelaterte Audi connect-tjenester (generelle vilkår). Klikk på Bekreft. Verifisering via engangskode 2) Du må av sikkerhetsmessige årsaker verifisere identiteten din for å inngå avtalen. For å gjøre 1) Under forberedelse ved trykking. Tilbudet av tjenester kan variere fra land til land og er tidsbegrenset. 2) Gjelder ikke for Audi A3 e-tron 14

17 Audi connect biltjenester på myaudi dette, sendes en individuell engangskode til verifikasjonskanalen du har valgt (f.eks. på e-post eller din mobiltelefon). Tast inn engangskoden du har fått tilsendt. Hvis du ikke har fått en engangskode, klikker du på Send engangskode på nytt. Klikk på Avslutt. Du kan nå bruke de sikkerhetssensitive Audi connect-tjenestene. Du kan når som helst endre opplysningene dine. Angi bilkoden Etter at du her verifisert din myaudi Account, må du logge deg på i bilen som hovedbruker. Angi myaudi-brukernavnet ditt og bilkoden i infotainmentsystemet i bilen. Bilkoden fikk du sammen med nøkkelknippet ved utlevering av bilen. Ved første gangs bruk må du skrape frem bilkoden. Se også i bilens instruksjonsbok for mer informasjon om dette. Kilometerstand 1) Angi kilometerstanden i fritekstfeltet. Klikk på Bekreft. Vær oppmerksom på at du trenger internettforbindelse eller mobilnett, avhengig av verifikasjonskanalen. Hvis du ikke har fått engangskoden på e- post, bør du kontrollere mappen med søppelpost. Hvis du velger verifikasjonskanalen "Forhandler", må du personlig besøke din Audiforhandler før du kan ta i bruk de sikkerhetssensitive Audi connect-tjenestene. Definere flere brukere Som hovedbruker kan du definere flere brukere for en bil. Forutsetning: Brukeren er også registrert på myaudi ð Side 2. Klikk på 5 Audi connect brukeradministrasjonð side 2, Bilde 1 i menyen øverst. Klikk på Legg til bruker. Tillate flere brukere Angi brukerens myaudi-e-postadresse. Angi PIN-koden din ð Side 14. Hovedbrukeren og brukeren får etter kort tid en bekreftelsesmail på sine myaudi-e-postadresser. Brukeropplysninger Klikk på Til Audi connect brukeradministrasjon i bekreftelsesmailen for å avslutte registreringen av brukeren. Til slutt må brukeren lage en egen PIN-kode ð Side 14. Hver bruker lager en egen, personlig PIN-kode for sin myaudi Account. PIN-koden gjør det mulig å bruke de sikkerhetssensitive Audi connect biltjenestene via fjernstyring. Endre PIN-koden Både hovedbrukeren og alle andre brukere kan når som helst endre PIN-koden sin. Klikk på 5 Audi connect brukeradministrasjon ð side 2, Bilde 1 > Endre PIN i menyen øverst. Fyll ut skjemaet. Klikk på Lagre. 1) Gjelder bare for Audi A3 e-tron 15

18 Audi connect biltjenester på myaudi Si opp hovedbrukeravtalen Avtalen om bruk av sikkerhetssensitive Audi connect-tjenester er knyttet til person og ikke til en bil. Klikk på 5 Audi connect brukeradministrasjon ð side 2, Bilde 1 > Si opp avtalen i menyen øverst. Klikk på Si opp avtalen hvis du vil si opp hovedbrukeravtalen. Klikk på Si opp for å bekrefte meldingen som vises. Når du har sagt opp avtalen, kan verken du eller de andre brukerne lenger bruke Audi connect biltjenestene på myaudi og i bilen din. Oversikt over Audi connect biltjenester Protokoll for biltilstand Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Tenningen på bilen er slått av og bilen er parkert. Avhengig av bilmodell og bilens utstyr kan bl.a. følgende informasjon bli vist: Drivstoff- og oljenivå Bilmeldinger Kilometerstand Batteriets ladenivå Parkeringslys på/av Dører og håndbrems Batteriets ladenivå (e-tron-modeller) Elektrisk rekkevidde Hovedlykter og lys Neste oljeskift Neste inspeksjon Fjernstyring av låsing og opplåsing Du kan til enhver tid sjekke om bilen er åpen eller låst, via myaudi Account. I tillegg vises en oversikt over når og hvor bilen sist ble låst opp eller låst. Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Til dette trenger du den firesifrede PIN-koden som du valgte ved verifiseringen ð Side 14. Klikk på Slå på tjenesten. Etter aktivering av tjenesten får du se de siste handlingene som ble utført via fjernstyring (hvis tilgjengelig). Slå av tjenesten Du kan når som helst slå av tjenesten Fjernstyring av opplåsing og låsing. Klikk på Slå av tjenesten. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å åpne eller låse bilen med Audi connect biltjenesten Fjernstyring av opplåsing og låsing via myaudi Account. Du må ha Audi MMI connect-appen på din mobile enhet for å gjøre dette. Du finner appen i appbutikken. Se bilens instruksjonsbok for nærmere informasjon. Fjernstyring av kupévarmeren Du kan slå på kupévarmeren i bilen eller sjekke aktuell status med Audi MMI connect-appen. Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Til dette trenger du den firesifrede PIN-koden som du valgte ved verifiseringen. Tenningen på bilen er slått av. Aktuell status for bilen blir vist. 16

19 Audi connect biltjenester på myaudi Klikk på Slå på tjenesten. Etter aktivering av tjenesten får du se de siste handlingene som ble utført via fjernstyring (hvis tilgjengelig). Slå av tjenesten Du kan når som helst slå av tjenesten Fjernstyring av kupévarmeren. Klikk på Slå av tjenesten. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å slå på kupévarmeren med Audi connect biltjenesten Fjernstyring av kupévarmeren via myaudi Account. Du må ha Audi MMI connect-appen på din mobile enhet for å gjøre dette. Se bilens instruksjonsbok for nærmere informasjon. Kjøredata Audi connect biltjenesten gir deg en oversikt over kjøringen din. Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Avhengig av bilmodell og bilens utstyr kan bl.a. følgende informasjon bli registrert og hentet frem for et definert tidsrom: Antall kjøreturer Tilbakelagt strekning i km Kjøretid Gjennomsnittshastighet Gjennomsnittsforbruk Elektrisk gjennomsnittsforbruk (e-tron-modeller) Lengste kjøretur (avstand) Lengste kjøretur (tid) Fjernstyring av lading Du kan til enhver tid sjekke ladenivået på din Audi e-tron eller programmere et tidsur for å stille inn når bilen skal lades. Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Bilen er koblet til en ladestasjon. Bilens aktuelle ladenivå og gjenværende elektriske rekkevidde blir vist. Du kan starte lading av bilen umiddelbart eller programmere et tidsur: Starte ladingen umiddelbart Klikk på Lade nå. Programmere tidsur Klikk på symbolet. Angi ønsket ladetid. Klikk på Lagre. Marker en oppføring ( ). Klikk deretter på Send endring til bilen. Fjernstyring av klimaregulering Du kan aktivere klimareguleringen i bilen eller sjekke aktuell status via myaudi Account. Forutsetning: Avhengig av bilens utstyr (om det er montert kupévarmer) trenger du den firesifrede PIN-koden som du valgte ved verifiseringen, ved valg av varmekilden "Automatisk" eller "Kupévarmer". Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Dersom bilbatteriets ladenivå ikke er tilstrekkelig, og det dermed ikke er mulig med elektrisk klimaregulering, vises det informasjon om dette under bilen. Velg type klimaregulering ( ) 1). 1) Gjelder for biler med kupévarmer. 17

20 Audi connect biltjenester på myaudi Du kan starte klimaregulering av bilen umiddelbart eller programmere et tidsur. Starte klimareguleringen umiddelbart Klikk på Start nå. Programmere tidsur Klikk på symbolet. Angi ønsket tid for klimareguleringen. Klikk på Lagre. Marker en oppføring ( ). Klikk deretter på Send endring til bilen. Klimareguleringen regulerer alltid til temperaturen som er forhåndsinnstilt i bilen. Det er ikke mulig å stille inn temperaturen via Audi MMI connect-appen. Parkeringsposisjon Du kan se på et kart hvor bilen sist ble parkert. Forutsetning: Du er hovedbruker/bruker av den valgte bilen ð Side 14. Klikk på Slå på nå for å aktivere tjenesten først. Parkeringsposisjonen vises som en knappenål på kartet Posisjonsangivelse med tilgjengelig informasjon (f.eks. vei og sted) Deaktivere tjenesten Du kan når som helst slå av tjenesten hvis bilens parkeringsposisjon ikke lenger skal bli oversendt. Klikk på Slå av tjenesten. Audi servicetermin online Du kan få påminnelse fra din Audi-forhandler når det er på tide med service. Forutsetning: Du er hovedbruker av den valgte bilen ð Side 14 og har definert din Audi-forhandler ð Side 20. Når det er på tide med service på din bil, oversendes de relevante bildataene direkte til Audi-forhandleren. Deretter får du en telefon eller en e- post for å avtale et tidspunkt med tilsvarende forslag. I tillegg oversendes alle nødvendige data om bilen til forhandleren for å sikre best mulig planlegging av verkstedbesøket. Følgende informasjon vises på kartet: 18

21 Andre innstillinger Andre innstillinger Administrere biler Bilde 6 Slette bil Legge inn en ny bil Klikk på 2 Mine kjøretøyer i navigasjonsmenyen øverst ð side 2, Bilde 1. Klikk på Opprette ny bil. Understellsnummeret (VIN) finner du i vognkortet. Du føres videre til biloversikten, og vinduet Opprette en ny bil åpnes. Skriv inn bilens understellsnummer (VIN). Skriv inn tegnene som vises. Klikk på Opprette. Bekreft meldingen som vises Bilen er opprettet. Bilen du har lagt inn, vises. Slette bil Klikk på menypunktet 1 Rediger i biloversikten ð Bilde 6. Klikk på symbolet 2 ð Bilde 6 under den aktuelle bilen og bekreft sikkerhetsspørsmålet. Alle data som er lagret for bilen, slettes. 19

22 Andre innstillinger Hente frem statusinformasjon Du kan vise aktuell status i hver Audi connect-tjeneste. Hver tjeneste trenger bare å aktiveres én gang per bil. Din myaudi-profil Klikk på Min profil i navigasjonsmenyen øverst 3 ð side 19, Bilde 6. Følgende opplysninger kan velges og når som helst endres: Personlige opplysninger Endre eller fyll ut ønskede opplysninger. Klikk deretter på Lagre. Kontaktdata Endre eller fyll ut ønskede opplysninger. Klikk deretter på Lagre. Påloggingsinformasjon Endre påloggingsinformasjonen du ønsker å endre. Klikk deretter på Lagre. Bilde 7 Vise statusinformasjon Vise statusinformasjon Klikk på 4 Audi connect i navigasjonsmenyen øverst > Mine kjøretøy ð side 2, Bilde 1. Klikk på Vis tilgjengelige tjenester ved siden av den aktuelle bilen. Klikk på ønsket Audi connect-tjeneste. Klikk på symbolet 1 eller 2 ð Bilde 7 til høyre på verktøylinjen. Følgende statusinformasjon blir nå vist: 1 Aktiveringsstatusen for Audi connect-tjenesten er grønn/grå: Audi connect-tjenesten er aktivert / ikke aktivert. For å aktivere en Audi connect-tjeneste må du bruke den én gang i bilen. Etter aktivering i bilen vises lisensgyldigheten for den aktuelle Audi connect-tjenesten i din myaudi Account. Slette profil Klikk på fanen Slett profil. Klikk på Slett profil på nytt og bekreft sikkerhetsspørsmålet. Audi-forhandler Definer din Audi-forhandler. Klikk på Legg til Audi-forhandler og skriv inn kontaktinformasjonen til din Audi-forhandler. Søk etter ønsket Audi-forhandler og velg tilsvarende Audi-forhandler fra oversikten. Klikk på Lagre som min forhandler. VÆR FORSIKTIG Vær oppmerksom på at alle lagrede data slettes for godt når kontoen slettes. 2 Tilkoblingsstatusen for bilen er grønn/grå: Bilen er tilkoblet / er ikke tilkoblet myaudi ð Side

23 Andre innstillinger Andre tjenester I serviceoversikten kan du hente frem ytterligere informasjon om bilen din. Forutsetning: Du har opprettet en bil i din myaudi Account. Klikk på 3 Min service ð side 2, Bilde 1 og velg en bil. Det vises detaljert informasjon, f.eks. om service og vedlikehold. 21

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader

Detaljer

NetCom pcsmsogmms for Outlook

NetCom pcsmsogmms for Outlook NetCom pcsmsogmms for Outlook Brukerveiledning Versjon: 1.3 Fra 28.04. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 Forutsetninger... 3 INSTALLASJON 3 Installasjonsveiviseren... 3 Første gang programmet startes...

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE

KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE KOBLE TIL. KOBLE AV. TILKOBLING, TJENESTER OG APPLIKASJONER TIL R-LINK DRIVE THE CHANGE VELKOMMEN KOBLE TIL. KOBLE AV. OPPGRADER DIN R-LINK Allerede fra begynnelsen av får du med R-Link en lang rekke praktiske

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

NetCom pcsmsogmms. Brukerveiledning. Versjon: 1.4

NetCom pcsmsogmms. Brukerveiledning. Versjon: 1.4 NetCom pcsmsogmms Brukerveiledning Versjon: 1.4 Fra 12.4 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 Forutsetninger... 3 INSTALLASJON 3 Installasjonsveiviseren... 3 Første gang programmet startes... 5 SMS

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458

Din bruksanvisning NOKIA N73-1 http://no.yourpdfguides.com/dref/825458 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Hurtigveiledning. Kundens Webapplikasjon. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Hurtigveiledning Kundens Webapplikasjon Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer