1 Systemkrav Biomekanikk EMG sensor Funksjoner Av/på knapp LED Lading Borrelåsreimer...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Systemkrav...3. 2 Biomekanikk EMG sensor...3 2.1 Funksjoner...3 2.2 Av/på knapp...3 2.3 LED...3 2.4 Lading...3 2.5 Borrelåsreimer..."

Transkript

1 Brukermanual -1-

2 Innhold 1 Systemkrav Biomekanikk EMG sensor Funksjoner Av/på knapp LED Lading Borrelåsreimer Innstalleringsveiledning Slå på EMG sensoren Legg til EMG sensoren til din PC Programvare Elektroder og elektrodemontering Elektroder Elektrodemontering Biomekanikk EMG program Oppstart Sammenkoblet modus RMS-data 2 kanaler Rådata Sensorinnstillinger RMS-parametre Forsterkning Kalibrering Logging innsamlingsvalg Grafisk linjeformatering Lagret data / Frakoblet modus Importer data Datavisning Rapportutskrift Spesifikasjoner

3 1 Systemkrav Microsoft Windows 7 eller 8 PC med Bluetooth 2.1, eller Bluetooth-USB adapter > 1 GB RAM og > 5 MB ledig harddisk Java Runtime Environment ver. 7 eller senere. 2 Biomekanikk EMG sensor 2.1 Funksjoner EMG sensoren har: 1. LED som kan lyse grønt eller rødt 2. knapp som brukes for å slå sensoren av og på 3. mikro USB kontakt til lading 4. kontakt for kabel til elektrodene 2.2 Av/på knapp Av/på knappen holdes inne til LED lyser fast grønt (sensor på) eller fast rødt (sensor av). 2.3 LED LED lyset indikerer følgende tilstander: LED Farge Tilstand ved batteridrift Tilstand ved lading Lysende Grønn Dobbeltblink Grønn På, ikke tilkoblet Bluetooth. Ferdigladet, sensor påslått Enkeltblink Grønn På, tilkoblet Bluetooth Ferdigladet, sensor påslått Lysende Rød Feiltilstand, kjør reset Lader, sensor avslått Blinkende Rød Lavt batterinivå Lader, sensor påslått Av Svart Avslått Ferdigladet, sensor avslått 2.4 Lading EMG-sensoren lades med USB-kabel (medfølger). Alternativt med en ekstern USB-lader (medfølger ikke). Lading skjer raskest når sensoren er avslått. Fullading fra tomt batteri tar 3-4 timer. Sensoren skal aldri lades samtidig som EMG måles. 2.5 Borrelåsreimer Det medfølger to elastiske borrelås reimer (50cm lange). Disse kan tres gjennom hullene i lokket og strammes rundt f.eks. bein eller armer for å ha sensoren i nærheten av elektrodene. Ved å feste reimene i hverandre kan sensoren festes rundt større kroppsdeler som magen eller brystet. -3-

4 3 Innstalleringsveiledning 3.1 Slå på EMG sensoren Hold den grå knappen inne til LED lyset lyser jevnt grønt. Dersom det ikke lyser, lad opp EMG sensoren med medfølgende mikro USB kabel. 3.2 Legg til EMG sensoren til din PC 1. Åpne Enheter og skrivere i kontrollpanel. 2. Velg Legg til en enhet. 3. Marker din EMG sensor og velg Neste. 4. Høyreklikk på EMG sensoren i Enheter og skrivere og velg Egenskaper. 5. Under Maskinvare, merk deg COM-port nummeret. 3.3 Programvare Last ned programvare fra: Start Biomekanikk EMG innstalleringsverktøy og følg instruksjonene. -4-

5 4 Elektroder og elektrodemontering 4.1 Elektroder Det medfølger 24 doble elektroder i esken. Dette er Ag/AgCl elektroder for engangsbruk. Flere elektroder fås kjøpt hos Biomekanikk AS. Elektrodene er sammenkoblet, noe som gjør det enkelt å montere og få lik elektrodeavstand. Elektrodene er 14mm i diameter og er plassert 5mm fra hverandre, dvs. 19mm fra senter til senter. Doble elektroder er best for å måle muskelaktivitet på små muskler. På større muskler får man bedre signal ved å bruke større elektroder med større avstand, eksempelvis Neuroline EMGelektroder (uten ledning med gel) og BlueSensor EKG elektroder som fås kjøpt hos Svas Svalland AS og har artikkelnummer S/25 og M-00-S/ Elektrodemontering For å oppnå best mulig signal med minst mulig støy, bør området der elektrodene skal plasseres klargjøres ved å fjerne hår og rengjøre med medisinsk sprit. For maksimal elektrodekontakt kan en del av det øverste hudlaget forsiktig skrapes av eller rives av med teip (hvis hår er fjernet med barberhøvel, skrapes vanligvis dette laget av). Elektrodene bør plasseres langs muskelen, og mellom muskelfestet og muskelens midtpunkt for størst signal. For å unngå bevegelsesstøy (artefakter) bør ledningene henge løst slik at elektrodene ikke begeves. For mer informasjon om elektroder og elektrodeplassering anbefaler vi Standards for surface electromyography: the European project "Surface EMG for non-invasive assessment of muscles (SENIAM)" av D.F. Stegeman og H.J. Hermens. -5-

6 5 Biomekanikk EMG program 5.1 Oppstart Ved oppstart av Biomekanikk EMG programmet får du to valg; Sammenkoblet og Frakoblet. I Sammenkoblet modus kobles EMG sensoren til programmet. EMG data vises i sanntid og kan lagres til fil. I Frakoblet modus tilkobles ikke EMG sensoren, men tidligere opptak av EMG data kan vises. 5.2 Sammenkoblet modus Programmet søker automatisk etter EMG sensorer koblet til PC-en, og starter en tilkobling. Hvis den ikke finner EMG sensoren automatisk vises en liste over tilgjengelige COM-porter. Velg det COM-port nummeret som tilhører EMG sensoren, som beskrevet i kapittel 2 Installeringsveiledning. Når programmet er startet og EMG-sensor er tilkoblet ser det slik ut: RMS-data 2 kanaler Behandlet data vises i graf med rød og grønn farge, tilsvarende de to kanalene som sensoren er koblet til. Programmet viser Root Mean Square (RMS) av de to EMG-kanalene fordi det er den vanligste måten å tolke EMG-data på. Muskelaktiviteten er proposjonal med effekten av EMGsignalet, og RMS er måten å beregne effekten av et signal på. -6-

7 5.2.2 Rådata Under realtidsdata velges enten RMS-data 2 kanaler eller Rådata. Rådata er potensialforskjellen som måles mellom de to elektrodene på én kanal 1000 ganger i sekundet. Ved ingen muskelaktivitet skal rådatasignalet være en rett linje som ligger på nullinjen (0mV). Ved muskelaktivitet kan man se det karakteristiske EMG signalet som er like mye over som under nullinjen. Ved å se på rådatasignalet kan man se om det er mye støy på målingen. Den vanligste støyen er 50-60Hz fra lysnettet og EKG fra hjertet. Lysnettstøyen kan reduseres ved å bedre elektrodekontakten, se kapittel 3, eller ved å fjerne støykilden. Støykilden kan være en LCDskjerm, en strømførende ledning, en elektromotor, lysstoffrør eller lading av EMG sensoren. EKG signalet fra hjertet er sterkere dersom musklene som elektrodene er plassert på er nær hjertet, sammenlignet med muskler lengre unna. EKG signal kan også registreres dersom elektrodene er plassert på større blodårer. EKG signalet kan reduseres ved å ha mindre elektrodeavstand og plassere elektrodene med like stor avstand til hjertet (noe som medfører at EKG signalet blir et "common mode"-signal, istedet for et differensielt signal for EMG sensoren). 5.3 Sensorinnstillinger RMS-parametre I programmet kan to RMS-parametre justeres; vinduslengde og steglengde. RMS-vinduslengde er tiden det samles inn rådata for en RMS-beregning. RMS-steglengde er tiden mellom hver gang en RMS-beregning starter. RMS-beregninger kan være overlappende (dvs. lengere vinduslengde enn steglengde), og medfører at et rådatapunkt kommer med i flere RMS-beregninger. Vinduslengden kan ikke være mindre enn steglengde, da EMG-informasjon vil forsvinne. Ved EMG-målinger på raske, dynamiske bevegelser er det lurt å ha kort steglengde og kort vinduslengde. Ved statiske og trege bevegelser kan det være lurt å ha lengre steglengde og vinduslengde for å få en pen graf. Kort steglengde gir flere datapunkter og større loggfiler. Steglengden påvirker også hvor mye RMS-data som sendes over Bluetooth, som igjen påvirker batteriforbruket til EMG sensoren Forsterkning Avhengig av hvor stort signalet som skal måles er, bør forsterkningen på signalet endres. Da unngås det at signalet går i metning eller at små signaler får for liten oppløsning. Riktig forsterkning velges ved å se på rådatasignalet mens øvelsen som skal måles utføres. Den høyeste muskelaktiviteten bør gi et rådatasignal mellom 50% og 75% av fullskala. Følgende forstekninger er tilgjengelig: 220, 440, 880, 1760 og Y-aksen i rådatagrafen (mv) og grafen over behandlet data (% MVC) justeres automatisk i henhold til valgte forsterkning Kalibrering For å få måleverdier som er sammenlignbare på tvers av elektrodemotstand, hudmotstand og muskel- og fettsammensetning bør målingene normaliseres med en maksimal selvstyrt muskelsammentrekning (MVC). I Biomekanikk EMG programmet gjøres dette gjennom Kalibrering, hvor minimal og maksimal muskelaktivitet skal oppnås. -7-

8 5.4 Logging innsamlingsvalg Før opptaket startes er det lurt å skrive inn informasjon om målingen, slik at det enkelt kan finnes ved analyse av dataene. Informasjon som kan fylles ut er muskler på kanal 1 og 2, person som det måles på og andre kommentarer. Velg så området for lagring av måledataene. Hvis dette ikke gjøres lagres data i Mine dokumenter (standardinnstilling). Når du trykker på Avspill-knappen (trekant) lagres målingene til Stoppknappen (firkant) trykkes. Opptakstiden vises under Loggetid. Maksimaltid for logging er 5 minutter (300 sekunder). Opptaket stopper automatisk. Ett nytt opptak kan startes med en gang det gamle opptaket er ferdig. 5.5 Grafisk linjeformatering Under fanen Grafisk kan x- og y-aksen justeres i realtidsdatavisningen. X-aksen er visningstid. Tidsaksen kan være 1, 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 sekunder. Standard er 30 sekunder. Y-aksen er potensialforskjell i mv. For RMS-data kan maksimal selvstyrt muskelsammentrekning (% MVC) vises ved å huke av for dette. Y-aksen kan autoskaleres ved å merke for dette. Hvis autoskalering ikke er valgt blir data som er utenfor tegningsområdet ikke vist i grafen. Når autoskalering velges bort, beholdes Y-aksen slik den sist ble justert. -8-

9 5.6 Lagret data / Frakoblet modus Dersom fanen Lagret data velges, eller programmet startes i Frakoblet modus, kan måledata som er lagret vises Importer data Trykk på Importer data knappen og finn mappen hvor målingene er lagret. Hvert opptak får et unikt mappenavn som tilsvarer dato og klokkeslett for opptaket. Importeres flere målinger, vises dato og klokkeslett for hver måling i listen til venstre for grafene Datavisning RMS data og rådata vises i rutene til høyre. Velges en annen måling i listen, vises data fra denne. Områder i grafene kan forstørres ved å holde venstre museknapp nede mens musen dras over området som skal forstørres. Området forstørres både i X- og Y-retning. Velg området som skal forstørres ved å dra musen fra venstre til høyre, inntil det markerte området viser området som skal forstørres. For å tilbakestille holdes venstre museknapp inne mens musens dras fra høyre til venstre. Forstørring, utskrift og kopiering av grafene kan også konfigureres ved å høyreklikke i grafvinduet. Dersom den ene grafen forstørres, følger de to andre med, slik at X-aksen er lik på alle tre grafene. Under hver graf står minimumverdi, maksimalverdi og gjennomsnitt av målingen. RMS er oppgitt i % av MVC og rådata er oppgitt i mikrovolt. Forstørres grafen som beskrevet i avsnittet over, blir minimumsverdi, maksimumsverdi og gjennomsnittet tatt fra den delen av målingen som vises i grafvinduet. -9-

10 5.6.3 Rapportutskrift Trykk på Rapportutskrift knappen for å få opp et vindu som kan skrives ut. Velg Fil og Skriv ut for å skrive ut rapporten. Rapporten inneholder en RMS-graf med to kanaler og to grafer med rådata. Under hver graf står minimumverdi, maksimalverdi og gjennomsnitt av målingen. RMS er oppgitt i % av MVC og rådata er oppgitt i mikrovolt

11 6 Spesifikasjoner Parameter EMG måleområde (potensial) Symbol Vpp Egenstøy Forsterkning Båndbredde EMG Verdi (min - maks) 0,002-5 mvpp 2 5 μvrms G femg Digitalt lavpassfilter Hammond 50 taps Digitalt høypassfilter 4. ordens Chebychew Samplerate Enhet Hz 1000 Hz Kretsspenning Vdd 3,0 V Nominal batterispenning Vb 3,7 V Batterikapasitet C 400 mah Batterikapasitet (RMS overføring) Tc 12 timer Ladesykler til 60% capacity n 500 sykler Ladetid T 3 timer Ladespenning Vc 5,0 V 2,4 GHz meter Blåtannfrekvens Rekkevidde blåtann

BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON!

BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON! 2008 Winge Våpen AS- Utstyr til friluftsliv - Jakt & Håndvåpen. BRUKSANVISNING FOR GARMIN ASTRO 220 NORDISK VERSJON! Jan Korslund WINGE VÅPEN AS 27.11.2008 Gratulere med valg av Garmin Astro GPS-hundepeiler!

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer

SPARK Science Learning System brukerveiledning. Manualnummer 012-10616D

SPARK Science Learning System brukerveiledning. Manualnummer 012-10616D SPARK Science Learning System brukerveiledning Manualnummer 012-10616D Begrenset garanti For en beskrivelse av garantien, se PASCO katalogen. Opphavsrett Denne brukermanualen er opphavsmessig beskyttet

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer

Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools

Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools www.lego.com/education/mindstorms LEGO, LEGO logoen og MINDSTORMS er varemerker for LEGO gruppen. 2004 The LEGO Group.

Detaljer

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Hurtigveiledning Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 rev. 1.23a - Emit as St. Halvards gt. 33 N-0192 OSLO 02.11.2010 www.emit.no : tel: + 47 22 91 03 00 fax: + 47 22 91 03 01 e-mail: emit@emit.no Denne bruksanvisningen

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt

Vi reserverer oss alle rettigheter i dokumentet og dets innhold. Reproduksjon og bruk til en tredje part uten myndighet er strengt forbudt AKVA GROUP ASA Informasjonen i dette dokumentet kan forandres uten påminnelser. AKVA group ASA fraskriver seg alt ansvar for feil som kan fremstå i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter kan

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

VIRB serien Brukerveiledning

VIRB serien Brukerveiledning VIRB serien Brukerveiledning Mai 2014 190-01627-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake.

Oppgave 1.1 Kjør rett fram Programmere roboten til å kjøre rett fram ved å bruke begge motorer. Deretter rygge tilbake. Lego Mindstorms EV3 Del 1 Generell programmering med blokker for å kjøre rett fram og svinge, samt bruk av løkker for å gjenta en bevegelse. Roboten skal være satt opp med standardoppsett. Oppgave 1.1

Detaljer

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved

Vicass HD BRUKERMANUAL. C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved BRUKERMANUAL Vicass HD C 18.03.14 Div. korreksjoner, revisjon C EBL BP B 11.10.13 Revisjon B EBL BP Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000573 Project no.: 88073-01 Side 1 av 49 For en

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x 2004 SG-Data - 1 - Innhold Registrering av lisens... 3 Mistet lisens... 4 1) Introduksjon... 5 2) Hvorfor Visual Card Designer... 6 3) Å komme i gang...

Detaljer

BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics

BRUKERMANUAL. neutron electronics RADIOCONTROL 3. for. system for fjernkontroll av gatelys. 82001 Neutron Electronics BRUKERMANUAL for RADIOONTROL 3 system for fjernkontroll av gatelys 82001 Neutron Electronics neutron electronics Tel: (+47) 73 84 42 20 Fax: (+47) 73 84 42 29 Hornebergveien 13-7038 Trondheim www.neutron.no

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer