Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT FREDAG 09. APRIL HV STABEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs Morten Bjerknæs, Knut Vik, Jan Erik Bjerklund, Olav Johan Lystad, Ole Hans Dyrhaug og Vidar Fossmo. Hugo Thoresen og Nils Erik Lundon Sak: 09/2010 Tekst til årbok fra DFSU 2009 Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet Det frivillige Skyttervesen Ungdomsutvalget (DFSU) har ledet dette arbeidet, og har som hovedmål å legge til rette for en helhetlig og kvalitativ rekruttering. Rekruttering er en langsiktig prosess, der ungdomsmassen, ressurser, apparatet rundt den enkelte skytteren, med mer, er faktorer som spiller inn og gir variabler. Det er forskjell på en oppblomstring og faktisk rekruttering. Begrepet rekruttering innebærer at lagene har en tilstrømming av nye skyttere, og at disse forblir aktive over tid. For å realisere Handlingsplanens mål om en økning i rekrutteringsklassene, har DFSU prioritert følgende tiltak: Motivere inaktive lag og samlag Styrke instruktør- og lederutdanningen Kvalitetssikre og videreutvikle opplegget for Skyteskole Parallelt med disse prioriteringene har DFSU også et utvidet ansvar gjennom det sentrale instruksverket, og rekruttering generelt. Det er særlig en tilretteleggig for våre nye seniorer og arbeidet med å skape skytterfamilier gjennom Skyteskole, som er viet mye oppmerksomhet. Rekrutteringen er rimelig stabil i de yngste klassene og vi har ingen rekrutteringskrise i DFS, og dette er et resultat av at mange lag driver et kvalitativt og godt rekrutteringsarbeid. Under LS i Evje kunne vi igjen registrere en økning i antall deltakere i rekrutteringsklassene i forhold til året før. Økningen var på ca 7% mot ca 4% totalt. I 2009 var det 91 lag som arrangerte skyteskole, med et samlet antall på 980 deltakere. Dette er en oppgang i forhold til forrige år på over 20 % i antall lag, og rundt 10 % i antall deltakere. De siste årene har tallene ligget jevnt på rundt 900

2 deltakere, mens det da i 2009 var en økning. Men sett i forhold til at hele 20 % flere lag har arrangert skyteskole er fortsatt tendensen at lagene generelt tar inn færre skyttere, og legger større vekt på oppfølging i forhold til lagets kapasitet. Det er i dag en forutsetning for god rekruttering at både foreldrene og skytterne blir fulgt opp av skytterlaget. Gjennom tiltak for og med foreldre rekrutterer skytterlagene ikke bare nye skyttere, men også til eget tillitsmannsapparat. Antall innrapporterte skyteskoler står fortsatt ikke i forhold til antall skyteskolepakker som blir bestilt. Rundt 140 pakker har blitt sendt ut i Skyteskolekonseptet ble i 2009 lagt om en del. Og fra 2010 er det blant annet skogsløp med skyting og skifelt lagt til som egne temadager. Landskonkurransen i skoleskyting 08/09 viser en nedgang, med 1607 elever og 25 arrangerende lag. Forutsetningene for å kunne arrangere konkurransen endrer seg årlig, alt etter lærerplaner og hvilke ressurser skolene og lagene har. Lagene som ligger i nærheten av en ungdoms- eller videregående skole må ivareta muligheten de har til å synliggjøre laget og skyttersporten. Det må vurderes om i hvilken grad, og i hvilken form dette tiltaket skal videreføres. Valgfag i skolen ble gjennomfør av 5 lag, med til sammen 107 deltakere. Også her er lagene prisgitt hvilke tilbud de lokale skolene har mulighet for. Fra 1/ har denne tilskuddsordningen fått nytt navn, og heter nå Prosjekt i skolen. Kurs/samling for nye- og førsteårsseniorer var et nytt prosjekt i 2009 som har vært bidragsgivende. Dette ble opprettet med tanke på å motvirke frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå. I 2009 var det 12 samlag som gjennomførte slike samlinger/kurs, og med i alt 151 deltakere. Disse tallene er ventet å bli høyere når ordningen har satt seg. Gjennom bidragsordningene har DFSU forenklet innrapporteringsrutinene og lagt til rette for aktivitet ute i samlagene. En klar tendens er at mange samlag er flinke til å arrangere kurs/samlinger for skytterne, mens det er klart færre som arrangerer kurs/samlinger for tillitsmenn. For å sikre kontinuiteten av tillitsmenn på alle plan, og med tanke på frafallet i antall skyttere fra rekrutteringsklassene opp til seniornivå er det viktig at samlagene opprettholder og/eller øker kursaktiviteten. Det er viktig at dialogen mellom samlag og lag vedlikeholdes, slik at lagenes behov for støtte og kursing blir dekket best mulig. Det Nordiske samarbeidet gjennom landskamp og ledermøte er ivaretatt som før, og gir det enkelte land muligheter til erfaringsutveksling og nytenking. Norge gjør det svært bra i Ungdoms- og Seniornordisk Mesterskap. Dette er et direkte resultat av breddesatsing og at Norge kan stille med mange gode skyttere, som kan hevde seg i alle disipliner. Det vises ellers til årsmeldingen til DFSU som er å finne på annet sted i årboka. DFSU oversender tekst til Årbok 2009, Ungdoms- og rekrutteringsarbeidet, til Norges Skytterstyre for videre behandling.

3 Sak: 10/2010 Årsmelding DFSU 2009 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN, UNGDOMSUTVALGET ÅRSMELDING FOR DFSU har i perioden hatt følgende sammensetning: LANDSDEL REPRESENTANT VARAREPRESENTANT Midt-Norge Olav Johan Knut Øien Lystad/Olav Aasen Sørlandet Jan Erik Bjerklund Terje Høyland Østlandet Morten Bjerknæs Steinar Lilleaker / Ingrid Tveiten valgt august 2009 Nord-Norge Ole Hans Dyrhaug Kurt Maurstad Vestlandet Knut Vik Nils Gunvald Hamre FO/Hærstaben Vidar Lindstad-Fossmo Ståle Larsen Heimevernet Terje Kristoffersen 2. Uttakskomiteen for ungdomslandslaget har hatt følgende sammensetning: Kurt Arne Berglund, Generalsekretær DFS Engebret Mjøseng, Utdanningskonsulent DFS Nils Erik Røste Lundon, Ungdomskonsulent DFS 3. Utvalgets virksomhet DFSU har i 2009 hatt i alt 5 møter, og behandlet 24 saker. I tillegg har utvalget hatt oppgaver i forbindelse med Nordisk Ungdomslandskamp og Landsskytterstevnet i Evje. Utvalgets representanter har også deltatt på diverse kurs og samlinger i sine respektive landsdeler. 4. Nøkkeltall Klasse Endring fra 2008 Aspirant Rekrutt Eldre Rekrutt Junior SUM

4 5. Samlagsstevnene (Ikke registrert enda) År Klasse 15 m Felt Bane Totalt 2009 Aspirant Rekrutt Eldre Rekrutt Junior Sum Endring fra 08 (4141) Landsdelskretsstevnet Antall deltakere i rekrutteringsklassene: Landsdelskrets Bane Felt Bane Felt Viken I Viken II Opplandskretsen Sørlandskretsen Hordakretsen Fjordane krets Mørekretsen Trønderkretsen Nord-Norge krets Sum Landsskytterstevnet 2009 Deltakerantall på baneskyting 100m År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Deltakerantall på finfelt År Rekrutt Eldre Junior Sum Rek Frafallsprosent LS År Rekrutt Eldre Junior Rek ,2 8,2 8, ,2 4,0 6,0

5 Vinnere baneskyting Klasse Navn Skytterlag Rekrutt Sebastian Langbakk Gjerpen Eldre Rekrutt Vegard Engen Skogly Asker Junior Siv Anita Dramstad Rakkestad Vinnere i finfelt Klasse Navn Skytterlag Rekrutt Sebastian Langbakk Gjerpen Eldre Rekrutt Sarah-Yvonne Karlsen Rakkestad Junior Christina L. Teigen Mælum Samlagsskytingen 100m Rekrutt/Junior Nr Samlag Sum Deltakere 1. Telemark skyttersamlag 399 Morgan Lindheim, Drangedal, ER 100 Kamilla Emilie Køller, Holla, ER 100 Hanne Karine Moland, Drangedal, J Hedmark skyttersamlag 3. Oslo skyttersamlag Christina L. Teigen, Mælum, J Andreas H. Ryen, Stange og Romedal, ER 100 Carl Fredrik Nordli, Løiten, ER 100 Johan Bjørseth, Stange og Romedal, J 99 Lise Faldbakken, Stange og Romedal, J Cristian Ytterhaug Sæther, Oslo Østre, ER 100 Robin Rastad Berget, Oslo Østre, ER 99 Aslak Hollund, Oslo Østre, J 100 Jans - Kristian Larsen, Oslo Østre, J Nordisk Ungdomslandskamp 2009 Bane - finale NR. NAVN POENG 1. Ole-Kristian Bryhn Kim Andrè Lund Thor Magnor Brath Roger S. Nilsen Jan Kåre Moland 325 Lagskyting bane: 1. Norge Sverige Danmark 1232

6 Resultat feltskyting: NR. NAVN TREFF 1. Kim Andrè Lund Ole-Kristian Bryhn Thor Magnor Brath Jan Kåre Moland Roger S. Nilsen 24 Lagskyting felt: 1. Norge Sverige Danmark Landskonkurransen i skoleskyting i 08/09 Antall 1607 deltakere Antall skoler 25 Lagkonkurransen Ungdomsskoler 15m 1. Storforshei ungdomsskole Rana 743 poeng 2. Rennebu ungdomsskole Gauldal 732 poeng 3. Dalsøyra Sogn Ytre 731 poeng Videregående skoler 15m 1. Knarvik videregående skole Hordaland 746 poeng Ungdomsskoler 100m 1. Songdalen ungdomsskole Agder 745 poeng 2. Søfteland Ungdomsskole Hordaland 719 poeng 3. Nore Neset ungdomsskole Hordaland 703 poeng Videregående skoler 100m 1 Meråker videregående skole Uttrøndelag 750 poeng Prosentkonkurransen Klasse 1 - skoler med til og med 100 elever 1. Borgund ungdomsskole Hardanger & 100 % Voss 1. Sørli skole Namdal 100 % 1. Stortangen skole Namdal 100 % Klasse 2 - skoler med 101 til 300 elever 1. Storforshei ungdomsskole Rana 100 % 2. Rennebu skole Gauldal 97,1 % 3. Skogn ungdomsskole Inntrøndelag 88,0 %

7 Klasse 3 - skoler med over 300 elever 1. Voss ungdomsskule Hardanger og 87,2 % Voss 2. Nore Nesset ungdomsskule Hordaland 3,1% 3. Søfteland ungdomsskole Hordaland 9,9 % Klubben Det er nå 1611 medlemmer av 350-klubben. 350-klubben fikk 100 nye medlemmer i Tilskudd for samlinger/skyteskoler i 2009 Samling for ungdomsskyttere 34 samlag har gjennomført samling 56 samlinger totalt, for til sammen 1206 skyttere Følgende samlag har arrangert ungdomssamling 2009: Akershus, Aust-Agder, Drammen, Follo, Fosen, Gauldal, Telemark, Gudbransdal, Hardanger og Voss, Hedmark, Inntrøndelag, Lofoten, Namdal, Nordfjord, Nordmør, Nord-Østerdal, Numedal, Opland, Rana, Ringerike, Rogaland, Romsdal, Salten, Sogn Indre, Sogn Ytre, Sunnfjord, Søre Sunnmør, Uttrøndelag, Vest Agder, Vest-Finnmark, Vest-Agder, Vestfold, Vest Telemark, Østerdal og Østfold Samling for førsteårs og nye seniorer 10 samlag har gjennomført samling 12 samlinger totalt, for til sammen 151 skyttere Følgende samlag har arrangert ungdomssamling 2009: Akershus, Fosen, Inntrøndelag, Nord-Østerdal, Ringerike, Sogn Indre, Uttrøndelag, Vest-Agder, Østerdal og Østfold Kurs for instruktører 3 samlag har gjennomført kurs 3 samlinger totalt, for til sammen 30 instruktører 3 samlag har gjennomført instruktørkurs I, med til sammen 46 deltakere. Følgende samlag har arrangert instruktørkurs 2009: Ringerike, Søre Sunnmør og Vestfold Kurs for ungdomsledere 10 samlag har gjennomført kurs 10 samlinger totalt, for til sammen 144 ledere Følgende samlag har arrangert lederkurs 2009: Akershus, Aust Agder, Hedmark, Inntrøndelag, Numedal, Sogn Ytre, Sunnfjord, Sunnhordaland, Vest Agder og Østerdal.

8 Skyteskole 91 skytterlag har gjennomført skyteskole 980 deltakere. 12. Viktige vedtak/saker i DFSU 2009 DFSU gjennomførte i 2009 en stor undersøkelse om feltskyting på landskytterstevnet. Denne undersøkelsen endte ut i en større rapport som ble publisert og oversendt samlagene. Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2010, med blant annet flere prøvestevner. DFSU jobbet mye med retningslinjer for overgangen fra Frifond barn og unge, til Frifond organisasjon. Denne overgangen vil gi skytterlagene rundt om i Norge mer penger til aktivitet for ungdommen. DFSU innførte i 2009 et sett med 10 foreldrevettregler. Disse ble presentert på Landskytterstevnet, og publisert i et lite illustrert hefte. DFSU jobber fortsatt aktivt med Aksjonsplan for rekruttering. Det jobbes også videre med å få aktivisert instruktørene i lagene. DFSU oversender Årsmelding for 2009 til Norges Skytterstyre for videre behandling. Sak: 11/2010 Budsjettforslag for 2011 DFSU har gjennomgått budsjettforslag for 2011, og oversender det til Norges Skytterstyre for videre behandling Sak: 12/2010 Budsjett 2010, justeringer. DFSU har gjennomgått budsjettforslag for 2012, og oversender det til Norges Skytterstyre for videre behandling

9 Sak: 13/2010 Saksopplysninger: Norges Skytterstyre ber DFSU ta stilling til to dispensasjonssøknader som gjelder rekrutteringsskyttere. Drøfting: DFSU må her se på om dette vil skape noen form for presidens som eventuelt er ønskelig eller ikke? DFSU sine råd oversendes administrasjonen for videre behandling. Sak: 14/2010 Klasse Aspirant Saksopplysninger: Norges Skytterstyre ber DFSU ta stilling til om klasse Aspirant kan utvides til også å gjelde 16 og 17 åringer. Dette må også sees i henhold til dispensasjonssøknadene. Drøfting: Klasse Aspirant ble opprettet som en lavterskelklasse. Klassen skulle være en billig mulighet for en nybegynner å kunne starte med skyting, og å kunne få være med litt ute på stevner utenfor lagsplan. Når klassen ble innført var det for skyttere i alderen år, som måtte skyte med reim og uten skytterjakke. De skulle ikke rangeres og alle skulle få lik premie. Etter innføringen av klassen har det stadig blitt forandringer i reglementet. Først ble det valgfritt om de ville bruke støtte eller reim. Så lenge det var ei klasse for rekruttering som ingen skulle rangeres ville ikke dette medføre noe konkurransefortrinn i forhold til premiering av klassen. Og de som var de aller ferskeste i skyttermiljøet kunne få en mulighet til å bli med ut i samlagene, og samtidlig få kjenne på stevnesituasjonen. Videre ble det fra 2010 lov å skyte med skytterjakke i klassen. Argumentene her var noe av de samme, nemlig å få en bedre mestringsfølelse før de eventuelt startet i en annen klasse. Så har både DFSU og enkelte som har henvendt seg til Skytterkontoret stilt spørsmål ved hva vi har å tilby en som har lyst til å begynne med skyting i alderen 16 eller 17 år. Pr i dag har han to valg. Enten begynner han i klasse junior, med da både liggende og knestående skyting. Eller så kan han begynne i klasse 1, da på 200/300 meter og grovfelt. Noe som også kan innebære at han må skyte grovkalibret ammunisjon. Et kal.22

10 lagsvåpen er i alle fall uaktuelt. Alternativet med å begynne i klasse junior kan for mange bli i vanskeligste laget, og det å måtte investere i masse utstyr kan være for dyrt for å prøve noe du ikke helt vet om du vil fortsette med. En mulighet hadde da vært å utvide klasse Aspirant til om med 17 år, med samme argumentasjon som har blitt bruk ved de foregående endringene. Altså at dette er en klasse som skal være en ren rekrutterings-/opplærings-/nybegynnerklasse. DFSU ønsker ikke å ta stilling til denne saken uten at den har vært ute på spørring i samlagene. Spørringen gjennomføres høsten Flere unge i feltløypa 2. Klasse 1, en rekrutteringsklasse 3. LS 2010 Meldingssaker

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 11. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 08. OG 09. MARS GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 12.-13. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1

ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014. Troms skyttersamlag 2014 1 ÅRSMELDING TROMS SKYTTERSAMLAG 2014 Troms skyttersamlag 2014 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder /leder krets 2 Leder krets 1 Leder krets 3 Leder krets 4 Leder krets 5 Eva Rubbås-Risvik Svein Ivar

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012

UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016. Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 UTKAST TIL HANDLINGSPLAN FOR FELTSKYTING 2012-2016 Rapport utarbeidet av Feltutvalget 2012 FORORD Forslaget til handlingsplanen for feltskyting for perioden 2012-2016 er utarbeidet av et Feltutvalg bestående

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum

Skyttertinget 2010 Elverum Skyttertinget 2010 Elverum Det frivillige Skyttervesen Skyttertinget 2010 I forbindelse med Landsskytterstevnet i Elverum innkaller Norges Skytterstyre til ordinært Skytterting på Central hotell Elverum

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014

Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 Årsmelding Valdres Skyttersamlag 2014 STYRET Styret i Valdres Skyttersamlag har i 2014 bestått av; Ole Bergene, leder Hans Solbrekken Ruud, nestleder Reidar Andreassen, styremedlem og kasserer Ola Garlibakken,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Skyting en sport for alle!

Skyting en sport for alle! Skyting en sport for alle! SKYTING EN SPORT FOR ALLE Innhold Hva gjør skytterlagene?.............. 4 Hvilke aktiviteter finnes?.............. 7 Hvorfor bli skytter?................... 10 Konkurranse og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer