Med Jesus på Handelsstevnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Jesus på Handelsstevnet"

Transkript

1 Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Erling Smemo Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2010 årgang 7 Med Jesus på Handelsstevnet Hver høst arrangerer Telemark fylke Handelstevnet i Skien. Denne gangen var også Normisjon region Telemark med. Det er første gang kristenfolket går sammen om en slik profilering og representanter for åtte menigheter og kristne organisasjoner var i begynnelsen av september på plass på Handelsstevnet. Blant disse var Normisjon. Har Normisjon noe på en salgsmesse å gjøre? Kunne vi ikke brukt de ressursene på andre og bedre ting? Det er vanskelig å gi noe entydig svar på det siste, men at vi har noe i en slik sammenheng å gjøre, er jeg ganske sikker på. Nå ble vel kanskje det kristne området vel massivt. Det var mange med gode hensikter som ville ha tak i folk samtidig. Det kan føre til at folk helst vil unngå alle sammen. Vi la mest vekt på å dele ut Agenda 3:16 og leirbrosjyrer slik at folk når de kom hjem i ro og mak kunne bli kjent med noe av det Normisjon holder på med. Forhåpentlig har det gitt noen en positiv erfaring i møte med oss. Enda viktigere enn det vi fikk gitt folk under Handelsstevnet, er det de gav oss. Nå drev vi ingen innsamlingsaksjon på vår stand, men de gav oss erfaringer vi må ta med oss inn i andre sammenhenger. Når en står slik på stand og ønsker å snakke med folk, føler en seg fattig og noen ganger brydd over å bry dem som går forbi. Dette er følelser vi må arbeide med hos oss selv om vi skal nå dem som er utenfor våre rekker. På stand må man også lære seg å respektere andre menneskers valg, selv om vi ikke deler dem. Og så gjør vi erfaringer av at mennesker som vi trodde ikke ville bry seg om det vi holder på med, kan fortelle om gode erfaringer med Normisjonarbeid der de kommer fra. Det gir en ekstra frimodighet på veien videre. Normisjon driver også med salg, men av et produkt som det er vanskeligere å markedsføre enn varmepumper og badekar. Jeg tror ikke de fleste av oss var spesielt gode selgere i år, selv om Acta gjorde en hederlig og iherdig innsats for å sette sitt preg på Stevneplassen den dagen de hadde ansvaret for vår stand. Kåre Klekkert og Hermeline skapte mye liv og røre når de gikk omkring, kjørte radiobil eller ledet dansen ute på plassen. Om folk klarte å forbinde dem med Acta og Normisjon er vel ikke like sikkert. Det handler om at vi må tørre å være mer til stede i det offentlige rom slik at folk får et forhold til våre navn og varemerker. Normisjon er fremdeles et forholdsvis ukjent varemerke for folk flest. Fotos: CM Deltagelsen på Handelsstevnet gav oss ny læring som vi ønsker å ta med oss videre. I åpent landskap er det andre kommunikasjonsformer som gjelder enn de som fungerer innenfor trygge bedehusvegger. Reдionblaд Telemark

2 REGIONBLAD TELEMARK NR. 5/2010 Årgang 7 Ansvarlig redaktør: Sam Tore Bamle Redaktør: Chris Millett Region Telemark Lundegt. 15 Postboks 297 Sentrum 3701 SKIEN Tlf / faks E -post: Regionkontoret er åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag kl Bankgiro region telemark Regionleder Sam Tore Bamle E-post: Tlf Regionstyreformann Trond Engnes Mobil: Oksøya leirsted: Tlf Trovassli leirstad: Tlf: Ansatte: Chris Millett, Områdearbeider/foreningssekretær Tlf Lillian Ottersen, kontorfullmektig Tlf Gunn-Marit Eriksrød Selle, Acta-leder Tlf / Knut Gunnar Støyle. Acta Tlf FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør Leif Gunnar Vik, tlf e-post: Grafisk formgiver: Erling Smemo Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 1600 Utkommer med seks nummer i året. Frist for stoff: 1. november 2010 Neste nummer: 7. desember 2010 Det blir stadig dyrere å drive misjon. Kostnadene øker, mens inntektene står omtrent stille. Det er en betydelig utfordring å opprettholde misjonsorganisasjonenes virksomhet både i Norge og i internasjonal misjon innenfor de rammene som årlige gaveinntekter setter. I fjor hadde hovedkontoret og alle regioner (unntatt Østfold), et driftsunderskudd. Det betyr at det koster mer å drive arbeidet i regionen (Acta inkludert) enn vi får inn i gaver. Slik kan det ikke fortsette i lengden. Selv om vi snur hver stein for å spare penger, må vi bare erkjenne at det koster å drive misjon. Det koster å ha ansatte. Det koster å sende folk på besøk til foreninger. Det koster å stå i langsiktige avtaler med våre samarbeidskirker rundt om i verden. Det koster å drive informasjonsarbeid og det koster å samle inn penger. Samtidig er folk blitt mer og mer opptatt av å øremerke pengene sine til konkrete prosjekter. Hvis det fører til større generelt engasjement hos giverne og hvis gode prosjekter trekker til seg nye givere, er det fint, men hvis det fører til at gamle givere også begynner å styre pengene sine til konkrete prosjekter, får vi et problem med å finansiere de fellesoppgavene som er så lett å synliggjøre. Også Normisjon er avhengig av å ha en velfungerende administrasjon for å sikre god forvaltning av de ressursene dere stiller til organisasjonens disposisjon. Det snakket ofte nedsettende om administrativt arbeid, som om det skulle være mindre viktig enn annet arbeid i organisasjonen. Men vi er avhengig av god administrasjon og gode rutiner for å hindre korrupsjon, sikre at alle blir behandlet likt og at midlene blir brukt i samsvar med det vi i fellesskap har bestemt. Å kutte for mye i administrasjonsdelen av organisasjonen kan derfor fort bli ris til egen bak. Selv om administrasjonsarbeid sannsynligvis ikke ville bli prioritert av giverne om det hadde blitt plassert i en prosjektkatalog, er vi helt avhengig av at administrasjonen fungerer. Eventuelle kutt i organisasjonen vil derfor måtte foretas i det mange opplever som selve hjertet i organisasjonen, det utadrettede arbeidet i Norge og internasjonalt. Jeg kan vanskelig se at det er mulig å kutte ned eller spare inn så mye at det vil løse våre økonomiske utfordringer. Det ville ikke bli stort igjen av organisasjonen Sam Tore Bamle regionleder i Normisjon Telemark Det koster å drive misjon om vi skulle følge den linja. Løsningen må ligge i å finne nye givere og få gamle givere til å vurdere sitt gavemønster. Det første henger sammen med hvor utadrettet vi arbeider og det andre henger sammen med våre egne prioriteringer. Biskopen i Bjørgvin sa for kort tid siden at vi maser for lite om penger i kristen sammen heng og at penger er blitt det nye tabuet i vårt samfunn. De som har dårlig råd forsøker så godt de kan å skjule det gjennom et kredittbasert forbruk, mens de som har god råd, vil ha seg frabedt at andre snoker i deres skattelister. Men fordi det koster å drive misjon, kommer vi ikke utenom å snakke om disse ubehagelige pengene. Martyrene som vi bl.a. leser om i Åp. 12,11, var villige til å investere sine liv i utbredelsen av evangeliet. De sikret seg ikke, men var oppdraget tro inntil døden. Vi sikrer våre liv med penger. Hva slags sikkerhet gir egentlig de for våre liv? Kanskje det ville vært bedre å investere penger i å vinne oss venner som kan ta imot oss i de evige boliger når pengene tar slutt (Luk.16,9)! Hvilke omkostninger vi er villige til å ta på oss for at ordet om korset, som er en Guds kraft til frelse, skal komme i berøring med nye mennesker? Bare en liten setning om at Bibelen også snakker om velsignelse ved å gi 10% av inntektene tilbake til ham som har gitt oss alt. Hvis det ble et allment handlingsmønster hos kristne, ville vi neppe slitt med underskudd i kristelig virksomhet. Et annet tema er om det ikke finnes penger på bok i mange foreninger som kunne bli bedre anvendt i misjons tjeneste enn å stå og samle renter i banken. Ofte er slike konti knyttet til vedlikehold av bedehus. Jeg vet det er et ømtålig tema, men en del steder bør det kanskje til og med vurderes om det er rett å beholde selve huset. Hvor viktig er det for Guds rikes sak å bevare sitt bedehus fremfor alt som bevares? Kanskje alle ville være bedre tjent med et samarbeid med en naboforening? Det er ikke opplagt at de økonomiske utfordringene kan finne sin løsning ved å gjøre endringer innenfor de økonomiske rammene vi har fått tildelt i dag. Alle som har interesser i organisasjonen må bidra til å utvide selve rammene. Fordi det koster å drive misjon, må vi alle bære vår del av omkostningene. 2 Reдionblaд Telemark 2010

3 Samarbeidet med VeBu Samarbeidet mellom regionene Telemark og Vestfold Buskerud blir stadig tettere. Etter mange felles AU-møter og et par felles regionstyremøter er man enige om å utvikle samarbeidet videre. Det snakkes nå også om å slå sine pjalter sammen for å forenkle det administrative arbeidet maksimalt. Før det kan skje, må saken utredes skikkelig og tas opp gjennom regionenes demokratiske fora. Hovedbegrunnelsen for et tett samarbeid er å trekke gjensidige veksler på de personalressursene regionene samlet rår over. Her tenker vi ikke bare på de som har regionene som arbeidsgiver, men på alle som til sammen utgjør Normisjons ansikt i våre områder. Samtidig er det et håp om at samordning av administrative tjenester skal frigjøre ressurser til mer utadrettet arbeid. De ansatte har allerede begynt å snakke sammen om hvordan vi best kan samarbeide over dagens regiongrenser for å virkeliggjøre Normisjon og Actas visjoner enda bedre. Vanskelige ord som spisskompetanse, differensiering og synergieffekt er i ferd med å få et konkret innhold. Det handler om hvordan vi kan utvikle det den enkelte er god på, hvordan vi kan utvikle ulike leirtilbud som kan utfylle hverandre i de to regionene og hvordan vi kan markedsføre oss sammen. Når det gjelder felles markedsføring, så er dette kommet så langt at det nummeret av Tidende du nå holder i hånden er det nest siste du får. Fra januar vil VeBustikka og Tidende bli slått sammen til ett blad under navnet Nytt fra Normisjon. Sam Tore Bamle, Lillian Ottersen, Knut Gunnar Støyle, Gunn Marit Erikstad Selle, Chris Millett, Thor Bringaker. Foto: STB Da vil stofftilfanget øke og horisonten vi må tenke innenfor bli utvidet. Det blir nytt format og ny layout. Prosessen med å slå sammen to regioners blader er ikke unik for Telemark og VeBu. Alle regioner med unntak av Trøndelag går sammen med en annen region i samarbeid om ett felles regionblad for å spare penger på bladproduksjonen. Blader med et abonnenttall fra 1000 til 1500 er uforholdsmessig mye dyrere å produsere enn blader med større opplag. Dette skyldes at det er på de første 1000 eksemplarene hovedtyngden av utgiftene ligger. Ved å slå sammen to blader kan man spare 20 30% i løpet av et år. I løpet av høsten skal vi kurse noen av dem som skal jobbe med bladet slik at produksjonen kan gjøres så rasjonell som mulig. Som et ledd i samarbeidet mellom de to regionene, har vi også hatt vårt første storstabsmøte. I tillegg til regionens egne ansatte, inviterte vi også dem som er ansatt av forsamlingene og foreningene i Normisjon, til sammen en forsamlning på 15 mennesker! Denne utviklingen gjør at Normisjon i dag fremstår som mer desentralisert eller lokal, enn tidligere. Det er ikke først og fremst regionens ansatte som gir Normisjon et ansikt, men det arbeidet som gjøres gjennom lokalt ansatte og frivillige knyttet til foreninger og forsamlinger rundt om. I VeBu er det tre forsamlinger som har egne ansatte (Sandefjord, Drammen og Kongsberg), mens det i Telemark foreløpig er tre foreninger/forsamlinger som har ansatte (Kragerø, Porsgrunn og Skien Normisjon). Til sammen er vi et spennende fellesskap med mange ulike nådegaver og ressurser! Vi ønsker mest mulig samarbeid på alle nivåer. Får vi til det, tror vi Normisjon vil fremstå som en mer spennende organisasjon der vi oppmuntrer hverandre, tenker kreativt sammen og møter verden som en åpent og innbydende organisasjon. Reдionblaд Telemark

4 Foto: STB regionnytt Chris Millett 60 år 16. oktober fyller forkynner og fellesskapsutvikler Christopher Alfred John Millett seksti år. Chris ble ansatt i 1998 og har i alle år hatt en prosentdel av stillingen knyttet til Skien Normisjon og Hauges Minde. Chris har inspirert foreninger og enkeltmennesker mange ganger og på mange måter gjennom disse årene. Til tross for sitt engelske utgangspunkt, har han maktet å hjelpe mange nordmenn til å forstå hva Guds ord sier på norsk. I senere år har Chris særlig vært engasjert i arbeid med undervisning gjennom Norpilot. Han har også gjort iherdige forsøk på å få foreninger med i Vekstnettverket. Chris synes det er spennende med nye tekniske innretninger og viser stadig kreativitet på praktiske områder. Det er mange som setter pris på Chris og alt han gir gjennom sitt arbeid i Normisjon. På vegne av oss alle: Til lykke med dagen den sekstende! Sam Tore Kan du gjøre noe for å få inn penger? Lederartikkelen i dette nummeret retter oppmerksomheten mot at det koster å drive misjon. Her vil vi oppfordre foreningene til å ta ansvar for et inntektsbringende tiltak for regionen i løpet av høsten. Regionen ligger an til et stort underskudd i inneværende regnskapsår, derfor ville det være kjærkomment med et inntektsbringende tiltak for regionen i hver forening. Hva dette tiltaket skal være, overlater vi til lokal fantasi eller kreativitet å komme opp med. Det burde ikke være umulig å finne på noe. Alt fra vaffelsalg til fiskekonkurranser er mulig. Hvor er det for eksempel blitt av de gamle isfiskekonkurransene? Orienteringsklubben Skeidi i Bamble arrangerer noe de kaller trimbingo, som er blitt veldig populært. Folk reiser lange veier for å gå to tre kilometer rundt i Langesund eller på Stathelle på søndager mellom 11 og 13. Det tidspunktet er nok ikke ideelt for oss, men kanskje også andre dager og tider kan fungere? De har trukket ut 3 bingotall på 17 poster som henger langs løypa. Folk kjøper en bingolapp før de går ut, krysser av tallene underveis og får sjokolade som premie hvis de får bingo. Trimbingoen er lett å administrere og gir mye i kassa, ca kroner pr. gang. Foreløpig er OK Skeidi så vidt meg bekjent alene om dette. Er det noen utenfor Bamble som kunne gjøre noe tilsvarende i Normisjons regi? Det kombinerer noe hyggelig, sunt og nyttig på samme tid. Og så gir det penger i kassa. Jeg er helt sikker på at dette kan fungere mange flere steder enn i Bamble! Regionen inkluderer både voksenarbeidet og Acta,- barn og unge i Normisjon. Hvis dere har lettere for å gjøre noe ekstra for å få inn penger til Acta enn til voksenarbeidet, så ta utgangspunkt for ekstrainnsatsen der. Har dere behov for mer informasjon om hva Acta holder på med, så ta kontakt med Actalederen i regionen. Trenger dere mer informasjon om regionarbeidet, så kontakt regionlederen. Normisjon er oss, ikke vi og dere. Det er vår organisasjon der alle aktive er medeiere og medarbeidere. Normisjons fremtid er vårt felles ansvar, derfor er det bare felles kreativitet som kan føre arbeidet videre. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som kan hjelpe Normisjon videre. La det gå sport i det og ikke glem å fortelle om hva dere får til her i lokalbladet vårt! Til Mali for sjuende gang 21. september reiste Hilde og Alf Halvorsen, opprinnelig fra Brevik, tilbake til Mali for å fortsette arbeidet blant malinkéfolket. Hovedoppgaven til Alf blir undervisning og lederopplæring. Hilde skal arbeide med oversettelse av Det Nye Testamente til malinkéspråket. Hilde og Alf har til nå hatt tjeneste i Mali i 18 år. Nå er de fast ansatt for fem nye år. De skal være åtte måneder i året i Mali, i fire sommermåneder skal de være hjemme. Møte mellom regionene på Østlandet Torsdag 2. september hadde et felles møte mellom Arbeidsutvalgene og Actalederne i regionene på Østlandet. Utfordringen til dette var kommet fra Acta i VeBu. Hensikten med møtet var å bli bedre med hverandres virksomhet og berike hverandre med erfaringer og gode ideer. Vi var også ute etter å se om vi har utfordringer vi kan finne felles løsninger på. Møtet konsentrerte seg om tre emner: 1) å få en situasjonsbeskrivelse fra de respektive regionstyrelederne 2) å rette oppmerksomheten på hvordan vi bedre kan integrere internasjonal misjon i regionenes virksomhet og 3) å bli kjent med mulige verktøy for å få til ny vekst. På dette siste punktet ble vi presentert for en nyskapning fra region Rogaland som kalles Vind 300. Dette er et enkelt og spennende konsept som i hovedsak dreier seg om 300 sekunder med Jesus 3-er grupper i bønn som ber for 3 ufrelste 1. Mål: 300 frelste på tre år 2. Mål: 300 nye givere Vi tror det er mye å hente på samarbeid med andre, ikke minst i form av å lytte til deres erfaringer på godt og vondt. Samtidig virker slike møter samlende på organisasjonen. Vi har mye og lære og noe å lære bort, derfor ser vi fram til et videre samarbeid med våre naboregioner på Østlandet. 4 Reдionblaд Telemark 2010

5 Foto: CM Storsamling i regionens regi Søndag 12. september hadde Normisjon sin første storsamling i regionens regi. Samlingen var lagt til Hauges Minde i Skien. Formen på samlingen var ny for mange Normisjonsvenner, en mellomting mellom møte, gudstjeneste og bønnemøte. Selve oppsettet på salen var også utradisjonell, vi satt i fire seksjoner rundt et rundt alterbord malt som en kompassrose. Bakerst i salen i hver himmelretning var det plassert informasjonsplansjer for våre største misjonsland og en kollektbøsse for hvert land. Samlingen var delt i fire deler 1) forkynnelse 2) Misjonsinformasjon 3) Bønnedel og 4) Nattverd. Under bønnedelen hadde vi bønn i grupper for arbeidet i den delen av verden vår sitteseksjon tilhørte. Under kollekten måtte vi velge hvilket misjonsland vi ville støtte. Arbeidet i Regionen hadde egen kollektbøsse og omtrent halvparten av pengene havnet der. I innledningen til nattverddelen understreket møtelederen at nattverden er forankret i Jesu forhold til sine venner og at det derfor bør være naturlig for Jesu venner å samles til dette måltidet der vi blir forenet med ham og med hverandre. Vi har ikke nattverd i protest mot noe eller noen. Vi tar gjerne imot nattverden i kirken, men trenger ikke å legitimere nattverdmåltidet i den norske kirke, sa han. Det virket som deltagerne stort sett var fornøyd med den formen samlingen fikk, selv om den på flere punkter brøt med det vante møteopplegget. Selv om mange av foreningene i Skien var representert på møtet, var det alt for få fra hver forening. Alt i alt var det 60 mennesker som deltok. Regionen fortsetter storsamlingene med møtehelg 1 3. oktober og med festmarkering med fokus på Lars Skrefsruds misjonsvirksomhet, 14. november. På møtehelga får vi besøk av Knut Svein Dale fra region Agder og til misjonsfesten kommer Hans Tore Løvaas. Vi håper at alle som representerer Normisjon i Skien vil prioritere disse fellessamlingene. Slik kan vi vise et felles ansikt mot våre omgivelser. Prioritering av bønnearbeidet i Normisjon Hver tirsdag fra samles ledergruppen på hovedkontoret til bønn for aktuelle saker i Normisjon. Via telefon og «Skype» deltar også regionlederne og direktørene i våre misjonsland på denne bønnesamlingen. Alle store vekkelser og all fornyelse av noen betydning har startet med bønn. I Apostlenes gjerninger leser vi om hvordan bønn ble brukt aktivt før alle viktige hendelser og avgjørelser. Det er løfter knyttet til bønn. Jesus sa Be og dere skal få.. Selv om tilgangen til bønnefellesskapet på tirsdager er begrenset rent teknisk, er det fint hvis mange flere enn lederne bruker denne halvtimen i samtale med Gud om arbeidet og utfordringene i Normisjon. Samtidig er det ønskelig at foreningene tar opp igjen jevnlige bønnesamlinger. I oss selv er vi svake og små. Men når vi retter foldede hender mot allmaktens Gud, kan store ting skje. Under bønn kan vi åpne oss for Gud med det som ligger oss på hjertet, og under bønn kan Gud forme oss og lede oss på sine stier. Normisjon er en misjonsbevegelse, men dypest sett må vi være en bønnebevegelse. Som ungdommen sier det: B så skal du C. Aksjonen «Gi og bli varm» Kvinneforeningen på L9 hadde kvinnedager på Trovassli i september og overskuddet på over kr gikk til nye ovner på leirstedet. Tusen takk!. Det er mange andre som også har gitt til dette prosjektet. Det er veldig gledelig. Det er fortsatt mulig å sende inn en gave. Hilsen Trovasslistyret Trovasslistyret: Torgeir Nordahl, Gunn Marit Erikstad Selle, Jan Nielsen, Gudny Undhjem, Torgunn Byggland. Foto:STB Reдionblaд Telemark

6 Tre nye kor i Acta Telemark Vi har gleden av å ønske 3 nye kor velkommen i Acta i Telemark. Det er Helle Soul Teens, Gjerpen Soul Children og Tinn Soul Children. Det spretter opp nye Soul Children kor rundt om i hele landet. Det er fantastisk moro. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! På nettsiden fortelles følgende om Soul Children: «I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne og ten åringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen år, som synger musikk i stilartene gospel, rock, pop, soul og R`n B. Etterhvert utviklet dette seg til et korkonsept, som resulterte i en stor korbevegelse som nå har 70 lokale kor i Norge, samt kor i Japan, Indonesia, Bangladesh og Slovakia. Etter hvert fikk Oslo Soul Children tett tilknytning til Acta - Barn og Unge i Normisjon, region Øst, og enda seinere har dette blitt et satsingsområde for Acta.» november er det klart for 24 H Festival igjen. Vi trenger mange medhjelpere. Kontakt oss hvis du har lyst til å være med på dette eventyret! Sofa til Oksøya Det er en formiddag på kontoret, og telefonen hos Lillian ringer. Det er en mann som gjerne vil gi bort en sofa. Det har seg slik at han har hytte på Oksøya, og nå har han kjøpt seg ny sofa. Det er en fin og lett sofa, og han tenkte den kunne gjøre god nytte på leirstedet. Dette var et flott tilbud som vi ikke kan si nei til, og noen dager senere er Acta staben; Knut Gunnar og Tor Erik på vei for å hente sofaen. Det er spennende å kjøre stor traktor med henger på smal vei fra leirstedet til andre sida av øya. Omtrent en time senere er sofaen på plass på leirstedet. Det er utrolig hva som går når man samarbeider godt. Vi ønsker sofaen velkommen til leirstedet og takker vår kjære venn som har fått seg ny sofa. Foto: Illustrasjonsbilde Fotos: KGS London 2010 Siste helga i oktober er det klart for tidenes ledertreningshelg. Acta staben skal da til London sammen med en gjeng ledere. Siden vi for tiden er en liten stab, er det viktig med frivillige ledere som kan være med på leir, og å utvikle et nytt leirprosjekt som vi kan ta med ut til foreninger og lag i Telemark. I London skal vi besøke en menighet, ha undervisning og bruke mye tid på å bli bedre kjent. Vi håper med dette at vi skal utvikle gode ledere som vi og dere skal få glede av i mange år framover. Dette er nytt og stort, og vi håper at dere vil være med å be for oss på denne turen. 10 Regionblad Telemark 2010

7 Acta Telemark på Handelstevnet Foto: Marianne Rundholt Fotos: KGS Hver høst arrangeres Handelstevnet i Skien, og i år hadde vi bestemt at Normisjon skulle ha stand der sammen med andre kristne organisasjoner. Vi bestemte oss for at Acta skulle være mest synlig en av dagene i uka, og det var vi virkelig. Vi hadde med oss to gamle kjenninger, nemlig «Kåre Klekkert» og «Hermeline». De gikk rundt og delte ut leirbrosjyrer, og lagde liv og røre. Etterhvert ble hallen og standen vår for liten, og de testet ut både radiobiler og andre karuseller. Jeg tror absolutt Acta og Normisjon ble synlig utover det å bare stå på stand den dagen. Acta-kalender Leirer på Trovassli leirstad desember: Adventsleir 1, alder: klasse desember: Adventsleir 2, alder: klasse Trovassli vinter 2011 Vinterleir februar, alder trinn Pappaleir mars, Kvikk lunch leir, april, videre gående og oppover Ungdomsleir, april, trinn Oksøya sommer 2011 Lederleir mai Alf leir juni Familieleir, juni Kompisleir, juni, ferdig med trinn Kids Camp, juni, ferdig med 2. 4 trinn Besteforeldre & barnebarnleir, 30. juni 3. juli Ta Sjansen, juli, ferdig med trinn Celebration Celebration er i gang igjen etter sommeren. Temaet for høsten er «Verdens viktigste». Det er fremdeles i Gulset kirke, to lørdager i måneden, kl 20. Celebration er et ungdomsmøte med bra lovsang, nattverd, gode andakter og kafé. Bli med på Celebration denne høsten, og bli bedre kjent med «Verdens viktigste». Har du lyst til å bli med i C-team; gjengen som lager Celebration, ta kontakt. Reдionblaд Reдionblaд Telemark Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Telemark Gjennestadtunet STOKKE oppslagstavle Galleri Normisjon Galleri Normisjon er en gjenbruksvirksomhet som drives i regi av Normisjon. Normisjon har som første frivillige organisasjon i Norge startet gjenbruksbutikk på internett. Alle produkter som du finner på denne nett portalen er også å finne på FinnTorget. Varene du finner på denne butikken er gitt av enkeltpersoner. Inntektene går til ideelt arbeid blant barn og unge både i vårt eget land og internasjonalt hvor Normisjon driver misjons- og bistandsarbeid. Vi har mange flotte produkter. Virksomheten er basert på frivillig innsats. Normalt vil selve salget skje i møte mellom kjøper og lokal representant for selger. Dersom du finner produkter av interesse, men avstanden til det lokale Global Ledership Summit Global ledership Summit er en investering for alle type ledere, i Normisjon og andre menigheter og organisasjoner. GLS er arrangert av Willow Creek Norge. Datoen er nov. i Oslo Misjonskirke Betlehem. For mer informasjon, ta galleri utsalgsstedet er for stor til at du fysisk makter å oppsøke butikken, kan du likevel kontakte våre medarbeidere slik at dere i fellesskap kan se om det er en løsning på dette. Vi ønsker deg en god og meningsfylt handel, til glede både for deg selv og for de personene som får nyte godt av inntektene fra salget. kontakt med Chris eller willowcreek.no/ Kom å bli inspirert, og drar hjem med nye ressurser, verktøy og nettverk som hjelper deg til å bli den lederen Gud har kalt deg til å være. Det er i år 100 år siden pionermisjonær og grunnleggeren av Den norske Santalmisjon, Lars Olsen Skrefsrud, døde. Dette vil vi markere, og vi vil benytte oss av dette Skrefsrudjubileet til å samle Normisjonsfolket i Telemark til en inspirasjonssamling om vårt ytremisjonsoppdrag. Har du sansen for gjenbruk? Vi starter opp Galleri Normisjon gjenbrukstjeneste på Finn.no Salg av brukte ting skal skaffe penger til å sende misjonærer, drive foreningsarbeid, leirer og ledertrening. Derfor trenger vi hjelp fra deg til å starte nettbutikk i ditt lokalmiljø. Det du trenger for å starte Galleri Normisjon er: Lagerplass Internettilkobling Evne til å motivere andre til driften Eksempler på arbeidsoppgaver er: Transport Ta bilder av varene Prissetting Lage salgsannonser Betjene kundene Dette skjer søndag 14. november kl i Hauges Minde. Kontakt prosjektleder Kåre Hegle for mer informasjon, tlf Tidligere leder for Normisjons internasjonale avdeling og mangeårig misjonær i Bangladesh, Hans Tore Løvaas blir med denne kvelden. Løvaas vil gi oss et glimt av Skrefsruds store innsats for santalene, fokusere på Normisjons arbeid i India i dag og forkynne for oss om misjon. 12 Reдionblaд Telemark 2010

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL

VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL VINTERLEIRER 2010 TROVASSLI LEIRSTED, ØYFJELL PAPPALEIR KVIKK LUNSJ LEIR YNGRES PÅSKELEIR LOVED LEIR 12.-14 MARS 26.-29 MARS 29.MARS - 1.APRIL 1. - 4.APRIL GODT NYTT LEIRÅR! SNØEN LIGGER TETT RUNDT TROVASSLI,

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee

Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Søknadsskjema Ny Generasjon-Trainee Skoleåret 12/ 13 Innhold - Introduksjon til trainee og praktisk info - Søknadsskjema (side 1-7) - Anbefalingsskjema for leder (side 8-11) - Anbefalingsskjema for venn

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Vinter 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for vinter 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken.

I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Velkommen til i Kråkerøy menighet 2013-2014 I denne brosjyren finner du spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken. Kråkerøy menighet, Kråkerøyveien 148, 1675 Kråkerøy tlf: 69 38 28 28,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

TIDENDE. Trofast tjener tar sølv. Region Telemark. Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7. Trovasslistevnet

TIDENDE. Trofast tjener tar sølv. Region Telemark. Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7. Trovasslistevnet Region Telemark TIDENDE region telemark Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Trofast tjener tar sølv Foto: Kjell Skjærum Søndag 6. juni mottok Odd Eriksrød kongens

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012

lsi!~mesteravlesere og kj(ijkkenhjelp Kjeere medarbeiderei normisjon Mars 2012 Kjeere medarbeiderei Mars 2012 normisjon region enfold Den andre helgen i februar var aile leir, forening og fellesskaps- ledere invitert til Lederhelg pa Sj0glimt. Leir og Acta- ledere var samlet hele

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer