Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER"

Transkript

1 Nr.3 Årgang 4 Oktober 2010 SOMMERMINNER

2 Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt Vi håper alle brødrene er enige med kollegiene om at dette er verdifullt, og jeg håper det møter opp mange i disse fellesmøtene! Kjære logebrødre Vi er godt i gang med Høstterminen. Det skjer mye spennende utover høsten.vi skal bl.a. ha opptakelse av 3 nye brødre på vårt opptakelsesmøte den Vi har ennå ikke fått noen kandidater til vårt andre opptakelsesmøte den 1.12, så jeg håper alle kan være aktive med å rekruttere nye brødre. Ellers er det også gradspassering og utdeling av 25-års veteranjuvel. Det kommer stadig opp spørsmål om hva vi kan gjøre for å tiltrekke flere brødre til ettermøtene. Det er tydeligvis ikke enkelt å tilfredsstille alle og enhver. Det er mange meninger om hva en skal foreta seg. Noen mener vi ikke behøver å ha så mye program da de helst bare vil sitte og prate. De synes da det sosiale samværet er verdifullt nok. Andre vil gjerne ha et foredrag av forskjellige slag. Ett av tiltakene er at våre egne brødre holder små, enkle foredrag eller innslag hvor de forteller om et tema. Dette synes jeg har vært veldig verdifullt. Så for min del synes jeg vi kan fortsette med dette og kanskje utvikle dette mer. Men har du forslag om noe vi bør gjøre, er vi åpne for innspill. Det er å håpe at vi kan finne på noe som alle kan trives med slik at de blir med på ettermøtene. Husk at dette er en del av møtekvelden! Vi prøver å gjenoppta temamøtene sammen med Loge Grenmar. Vi synes det er I vår var det Storlogemøte. Det var verdifullt å ha samarbeid med Loge Grenmar. Kollegiene har nå hatt flere sam- har fått referert, vil det ikke bli store foran- fremmet mange forslag, men etter det jeg arbeidsmøter hvor vi har diskutert hvordan dringene. Det blir eventuelt bare noen små vi kan samarbeide. Begge kollegiene er justeringer. innstilt på å finne tiltak hvor vi kan samarbeide. Det har kommet flere forslag, bl.a. Med dette vil jeg ønske alle brødrene en temamøter på den 5. onsdag i måneden, videre god logehøst! julegilde med damer, nyttårslogen, felles besøk til andre loger, reiser til utlandet osv. Har du forslag til noe vi kan samarbeide om, er vi åpne for ideer. Yngvar Jacobsen OM

3 DAG's-nytt Side 3 Kjære Brødre Storrepresentanten skriver Først vil jeg få takke for tilliten som ble vist meg ved å bli valgt til logens Storrepresentant. Jeg må vel innrømme, at jeg gjennom årene, alltid har synes det har vært hyggelig å bli spurt om å gjøre en jobb for logen, og jeg har vel alltid takket ja til å ta et tak der hvor det har vært nødvendig. Når jeg når bekler oppgaven som logens Storrepresentant så håper jeg at jeg kan fylle denne oppgaven full ut og være til nytte også her. Jeg vet det er krevende oppgave som venter. Så vil jeg svært gjerne rette en takk til min forgjenger Eks Storrepresentant Finn Bjørnø, som på grunn av sviktende helse fant å måtte søke avløsning etter fire år.med sine mange år i Ordenen har bror Finn høstet en stor erfaring som er kommet vår loge til god nytte. Storlogemøtet 2010 ble holdt juni hvor Morten Buan ble valgt til Ny Stor Sire. Det er alltid spennende med nye folk i ledelsen og vi ser med spenning og forventning fram til de tar fatt på sine oppgaver. På Storlogemøte ble det vedtatt en langtidsplan som gir retning for kommende år. Dette er en overordnet plan for alle enheter, også vår egen loge. Vi må på bakgrunn av denne utarbeide vår egen handlingsplan og komme med konkrete tiltak for å nå felles mål. En rekker saker ble behandlet på nevnte Storlogemøte, små og noen større. Det kan vi komme tilbake til. I vårt medlemsblad De tre kjedeledd er ordet KVALITET blitt et viktig budskap fra vår nye Stor Sire. Kvalitet i alle ledd, i alle møter og ettermøter, etterspørres kvalitet i det vi foretar oss. Vi, embedsmenn, skal gjøre vårt beste for at vi skal lykkes, dramagruppene gjør sitt- i det hele tatt er det en målsetning at møtene gir oss noe positivt slik at når vi går hjem etter et logemøte så kan vi si dette var et godt møte. Derfor sier jeg : Møt så ofte du kan og vel møtt til høstens møter. Nils Martin Nilsen Storrepresentant Med sitt utadvendte vesen har han opparbeidet en bred kontaktflaten og innad i vår loge, har og vil han alltid være, et sentralt midtpunkt. Vi håper at han etter sitt siste sykehusopphold, har fått hjelp til å rette på et kranglende hjerte. Vi ønsker han god bedring og regner med å både se og høre han i logen i årene som kommer. En takk til deg fra oss alle for et fint og pliktoppfyllende arbeid som vår loges Storrepresentant.

4 Side 4 En prat med Birger Stokkedal Dagsnytt har vært på besøk hos våre nye bror som forteller at han er født i Ballangen i Hans far arbeidet i gruvene der og da det ble slutt på virksomheten, flyttet han til Porsgrunn. Birger fulgte etter i 1965 og da han var bilmekaniker så fikk han med en gang tilbud om arbeid i Østbye -Pedersen bilforetning. Han rakk aldri å begynne der da han også ble tilbudt jobb i Norsk Hydro, nærmere bestemt på bilverkstedet på Herøya. Han tok videreutdannelse og fikk fagbrev som bilelektriker- og mekaniker. Det ble mange gode år på Herøya fram til han gikk av med tidlig-pensjon på 58 + som det heter. Birger forteller at han bygde hus på Herøya i 1975 hvor han nå bor alene etter han for 11 år siden mistet sin kone da hun fikk kreft. DAG's-nytt hobbyer. Det å gå i fjellet er en av dem og helt fra guttene var små ble det en del av familienes mange gjøremål. Han forteller at det ble mange turer både på Hardangervidda, Møre, Vestlandet, Valdres og Jotunheimen. Dette har jeg fortsatt med etter at barna flyttet ut. Jeg har alltid fiskestangen med på disse turene og da kommer vi til den andre store hobbyen min, nemlig laksefiske. Birger forteller at han liker å være ute i naturen og få beveget seg og laksefiske er nærmest blitt en lidenskap. I 20 år har han vært medlem av Grenland Sportsfikeforening og er med å stryke lakserogn og få fram lakseyngel (smolt). I år har han vært med på å sette ut lakseyngel og han forteller at de har fine anlegg til dette i Luksefjell-området. Han forteller videre at han i år har fisket 27 laks hovedsakelig i Klosterfossen, og den største var på 15 kg. Etter at han ble pensjonist begynte han å lage elektrisk anlegg for ATWer slik at de kan bli registrert som traktorer og kunne kjøre på veiene. Han forteller videre at han er interessert i fotball og var formann for Herøyafotballen i 10 år når guttene var mindre. Birger er glad for å blitt medlem av logen. Jeg har truffet mange nye mennesker og følere at jeg er blitt godt mottatt og liker meg godt, sier han. Dagsnytt takker for besøket og ønsker lykke til i den videre vandringen i logen. Jeg har to sønner og tre barnebarn. Sønnene mine bor i Porsgrunn, nærmere bestemt på Stridsklev og i Tønsberg. Jeg trives best med å ha noe å stelle med, sier han, og foruten å skru bil, har jeg to store

5 Gutten har etter hvert selv blitt en voksen mann på 43 år, og fått to døtre på hen- DAG's-nytt Side 5 Geir Ødefjeld holdsvis 19 og 21 år, og begge er flyttet ut av redet. Av yrke er han prosesstekniker og har sitt daglige virke som skiftarbeider på Ineos som ligger på Rafnes, og der har han vært i 20 år. Det kan også nevnes at Geir på fritiden har en kunstnerside ved seg, noe undertegnede har fått ta i nærmere øyesyn ved et par anledninger når han har vært hjemme hos Geir og sett de flotte maleriene som henger på veggene i hjemmet hans. På vårt møte den 7. april stod det O+ på terminlisten, og kvelden tilhørte vår nye bror Geir Ødefjeld. Det er jo alltid slik at vi lurer litt på hvem våre nye brødre er, så redaksjonen har tatt en liten prat over en kopp kaffe med vår nye bror. Geir er født og oppvokst i Skien, nærmere bestemt på Gulset. Han bor fortsatt i Skien men har flyttet til Rising hvor han har eget hus. Geir er som så mange andre i dette moderne samfunnet særboer, men har dog funnet seg en hyggelig ledsagerske som bor på Hovenga i Porsgrunn. Han er yngstemann i en søskenflokk på tre gutter. Hans fadder Arvid A. Wright var hans barndoms venn og klassekamerat. Men hvordan kom han så i kontakt med vår orden! Ikke så vanskelig å tenke seg når hans fadder og barndomsvenn er vår egen loges inspektør. Arvid A. Wright har selv et godt forhold til sin loge og dens brødre, og mente derfor at Geir ville være en person som kunne trives innen ordenslivet. Geir fikk et spørsmål om dette kunne være noe, og samtalene gikk stadig over en kopp kaffe, og spørsmålene og svarene var ganske så utfyllende. Geir tenkte vel og lenge på dette, og så ble det ikke bedre en at han ble med på et av informasjonsmøtene som ble avholdt i Sverresgt. Noe av det som gjorde inntrykk på ham var at dette var en orden som tenkte på andre mennesker, og det er noe Geir alltid har vært opptatt av. Geir har funnet seg svært godt til rette i vår loge, noe også undertegnede kan bekrefte. Når undertegnede er på bygget en onsdag formiddag for å gjøre salen klar til kveldens møte, så er det ikke fritt for at han får kaffebesøk av Geir. Navnskilt Distriktsrådet har bestemt at vi ikke skal bære navnskilt på antrekk galla, men at vi fortsatt kan bruke det på logeantrekk. Sirkulære nr. 41 gir klare regler for hva som er riktig bruk og plassering av medaljer, nåler, juvel og lignende men det står ingenting om navnskilt. Logene rundt om har tatt i bruk ulike typer navnskilt med ulik plassering som samlet virker rotete og lite stilig på festplagget. Det forventes at Storlogen vil innarbeider bestemmelsene i ovennevnte sirkulære.

6 Side 6 Marcus Kingdom Clark Møteendringer er som oftest en nedgradering av møtetype, men endringen av møte fra O arbm til O+ onsdag den 21. april ble en festkveld for loge Dag. Denne kvelden fikk vi hele to nye brødre, og en av disse var Marcus Kingdom Clark. Marcus er født i 1975 i Camebridge City i England, og her bodde han sine barneår og deler av sine ungdomsår. Foreldrene til Marcus flyttet til Norge hvor hans far fikk jobb på forskningssenteret til Hydro på Herøya, og fra det tidspunktet måtte Marcus flytte til familie i London hvor han bodde i ca. 6 år. Utdannelse som ingeniør innen konstruksjon fikk han på en militærskole ved navn Framlingham, og der var han i hele 9 år. Om valget havnet på militærskole grunnet at han var en liten villstyring eller fordi det rett og slett var eneste alternativet for denne type utdannelse vites ikke. DAG's-nytt Etter endt skolegang i England ønsket Marcus seg ut i verden på en stor og lang eventyrtur, så han reiste til foreldrene i Porsgrunn for å spørre om litt penger til denne turen. Pappa svarte ganske enkelt at han fikk komme seg i arbeid og spare penger til dette på egenhånd. Marcus fikk seg raskt jobb som murer hos en murermester i Skien, og siden ikke det ble de helt store turene rundt om i den vide verden, så ble det da alltids en liten opplevelsestur med Petter Wessel fra Larvik og over til Danmark. Dette ble likevel den største opplevelsen Marcus fikk, for på fergen traff han sin Linda som han nå bor sammen med på Eidanger og har tre flotte døtre sammen med. Jentene er henholdsvis to, seks og syv år gamle. Marcus hadde ingen kjennskap til vår orden før han flyttet til Eidanger og ble nabo med Oddemann (Odd L. Henriksen). Oddemann og Marcus hadde flere års naboskap før Markus fikk et spørsmål fra Oddemann, men etter mange gode samtaler førte det til at søknad ble sendt og Marcus ble forhøyet fra nabo til bror. Marcus presiserer at han syntes det første møte med ordenen var en flott og sterk seanse, og at han ser frem til å bli kjent med alle brødrene. Det er dog en ting han lurer på, og det er når den seansen med sokker skal komme. Han fikk nemlig klar beskjed fra sin fadder Oddemann at han måtte ha hele og rene sokker på seg på innvielsen Karsten Nordhammer 25 års Veteran. I vårt møte den 19.mai ble bror Karsten Nordhammer tildelt 25 år veteran-juvelen av vår nye Storrepr. Nils Martin Nilsen. Mange av brødre hadde møtt fram denne fine vårkvelden og det hele ble en høytidlig stund for vår nye veteran. Bror Karsten er en flittig deltaker i våre møte og har gjort en stor innsats gjennom mange år i Etterlattenevnda. Han var bl.a. kasserer og YV Vi gratulerer med tildelingen!

7 DAG's-nytt Side 7 House of Telemark Robert Immerstein, Arvid Wright og Geir Ødefjeld pusser opp i sin nye butikk, House of Norway I Storgtata i Porsgrunn. Eller kreative brødre om man vil. Det har seg nemlig slik at noen av våre yngste brødre i Loge Dag virkelig har funnet tonen, og da menes ikke bare på møtene i Sverresgt. Brødrene Arvid Wright og Geir Ødefjeld har jo som kjent vært kompiser siden guttedagene, mens Robert Immerstein og Geir Ødefjeld ikke ble kjent med hverandre før de ble brødre i Loge Dag. Dette vennskapet startet tidlig og ta form, og mye kaffe med attåt har det blitt siden april. Geir og Robert fant raskt ut at de hadde en felles interesse innen aksjer, og hadde derfor lyst til å gjøre noe sammen, men her ville de også ha med seg Arvid. Dette brorskapet har nå resultert i navnet House of Telemark. Men hva er House of Telemark? Joda, House of Telemark er navnet på butikken som skal åpnes i Porsgrunn, nærmere bestemt i Storgt den 4. November Dette skal bli en staselig klesbutikk for herremenn, damer og barn, og det er agentur for blant annet Napapijri og Hansen & Jacob bare for å nevne noen for de spesielt motebeviste brødrene. Dagene før åpning går nå med til forberedelser og gjøre lokalene klare. Det kan nevnes at Geir Ødefjeld er stø med små pensler, men regner med at store pensler også kan føres. Arvid Wright er en særdeles god snekker på fritiden, noe undertegnede har hatt stor glede av, men han er ikke rare personen til å rydde etter seg, og der er det jeg tror Robert Immerstein har sin styrke, han er nemlig rask med sopebrettet og søplesekken. Gutta er ikke riktig ferdige med lokalene til denne butikken, men planene og avtalene ligger allerede konkrete for nye butikker både på Brotorvet på Stathelle og på Herkules i Skien. Når dere tar en liten titt helt bak i bladet, så vil dere også se at brødrene har en liten hyggelig annonse i bladet også, så det er bare å ta denne med dere og dere får en liten rabatt på handelen. Essensen i dette lille eventyret er at det er hyggelig å se at brødrene finner tonen også utenfor våre lokaler i Sverresgt, og at vennskapet spirer og gror. La oss samtidig ønske brødrene lykke til med prosjektet. Her på hjørnet i Storgata satser guttene på butikk.

8 Side 8 Det søte kafèliv Sommeren er definitivt over, og fortauskafè er ikke lenger like fristende å sitte på for oss som liker å nyte en kopp god kaffe sammen med hyggelige brødre mens solen skinner. Joda, dere hører helt riktig, for det er nemlig noen av oss som med jevne mellomrom har truffet hverandre gjennom På nettet? Vi får noen spørsmål med jevne mellomrom hvordan kommer vi inn på nett-sidene til Odd Fellow. Det har stått noen ganger i De tre kjedeledd men vi gjentar så gjerne det. Gå inn på: og du kommer inn på siden hvor det står: Velkommen til Odd Fellow Ordenen. Her kan klikke eksp.vis på loge/leire eller nettavisen. På høre side på siden finner du to rubrikker hvor det står DAG's-nytt hele sommeren og snakket om løst og fast over en kopp kaffe eller varm kakao på Kaffe & The spesialen i Porsgrunn. Til tider har det faktisk vært så mange brødre til stede at vi har måttet sette opp til tre bord sammen for å avholde våre møter. Det startet ganske enkelt med at et par av oss fikk denne uteplassen som en slags stamkafè hvor vi syntes det var godt å sitte og se litt av det liv som faktisk pulserer i Porsgrunn. På dette sted har vi sittet og sett den ene logebror etter den andre haste forbi, inntil også de begynte å sette seg ned sammen med oss for å ta en liten hvil i hverdagen. Men, nå er som sagt sommervarmen dessverre over for denne gangen, og her om dagen da jeg satt ute på Kaffe og The for siste gang denne sommeren, måtte de sette ut en varmekilde for at vi ikke skulle bli blåfrosne. Dersom noen av dere har et godt tips for hvor vi kan møtes i vinterhalvåret over en kaffe, så si ifra og vi vil selvsagt formidle dette, men hvis ikke så sier jeg på gjensyn til stamkafeen til neste vår. Storlogens ID nr. og Passord I øverste rubrikk klikker du deg inn og skriver inn ditt storloge nr. som du finner sammen med navnet og adressen din på De tre kjedeledd, eller du kan få oppgitt dette av br. Sekretær. I den nederste rubrikker skriver du inn din fødselsdato, eksp. vis 8.mai 1945 slik: Da har du mulighet til å se oppdatert matrikkel, lover m.v.

9 DAG's-nytt Side 9 Nytt fra Sverresgt. 9 Styreleder i Sverresgt. 9 Rolf Nilsen, kan fortelle at det har vært en stor dugnad i løpet av forsommeren med rengjøring innvendig av hele bygget og han berømmer logemedlemmene for fin dugnadsånd. Parkeringesavtalen med Sverresgt. 13 er på plass. Vi har tilgang til 10 plasser etter kl og disse er merket med skilt. Det er byttet fire nye vinduer i salongen og taket over salongen er reparert. Hjertestanser er på plass En ny portal ved inngangspartiet har gjort rommet vakrere. Stolene i spisesalen er besluttet trukket om og arbeidet er i gangsatt. En stor og arbeidskrevende oppgave ovenfor Skatt Sør, har resultert i at det har lykkes å få tilbakeført moms etter utbyggingen av kjøkkenet, omsetning ved bespisning m.v. - på en sum nær kr ,-. Stor honnør til styret for godt arbeide! Arbeide med utbedringer av toalettforholdene i underetasjen er også startet opp, som vi gleder oss til å se resultatet av etter hvert. Den norske Storloge oppfordret for en tid tilbake alle sine 88 ordenshus om å anskaffe en hjertestarter. Hjertestarteren er nå på plass i forværelse i Sverresgt. 9. Opplæring i bruken er gitt til sentrale personer i hver loge. Fødselsdager Vi gratulerer! Kjell Sundberg fyller 60 år 6. desember Karsten Nordhammer fyller 75 år 15. desember Olav Eide nådde sitt 25 års medlemskap den 15.mai. Bror Olav Eide ble innviet i Ordenen sammen med Karsten Nordhammer. Av helsemessige grunner kunne han ikke komme for å mottatt tildelingen av veteranjuvelen. Vi takker for medlemskapet gjennom disse årene, og ønsker alt godt i kommende år.

10 Side 10 Korfestival i Harstad Telemark OF kor deltok Odd Fellow sang- og musikkforbund arrangerte sin 11. korfestival i Harstad juni Loge nr. 60 Hans Egede med sitt kor stod for arrangementet. Telemark Odd Fellow kor, som er et blandet kor sammensatt av medlemmer fra logene i nedre distrikt, deltok for tredje gang på forbundets korfestival. Første gang var på Hamar i 2006, Kulturhuset det andre i Stavanger i Neste gang er Telemark Odd Fellow kor var første kor ut stevnet lagt til Ålesund i med sitt valgte særnummer, et Telemarks Årets tur startet med buss fra Porsgrunn til potpurri godt framført med tonefølge av Gardermoen, med fly til Evenes og buss Oksana Bergmann og ledet med fast hånd derfra til Harstad, hvor vi var innkvartert av vår dirigent Jelena Fagervold. Konsert i på Grand Nordic Hotell. sin helhet varte i nærmere tre timer og ble Fra en varm og solrik start fra Porsgrunn, avsluttet med to fellesnummer, Ut mot viste været seg helt annerledes i Harstad Havet og Slavekoret. Harstad janitsjar med regn og kjølig vær og med antydninger av sludd i regnbygene. taket under fremføringen av Slavekoret, sammen med 350 sangere nesten løftet Fredag kveld var avsatt til en bli kjent en mektig forestilling å få være med på. kveld i Idrettshallen hvor sangere og ledsagere til bespisning fikk servert grillet laks og hvalkjøtt med tilbehør. Selve opplegget med mat til 450 gjester var imponerende og særdeles godt gjennomført - lagt opp til selvbetjening og i løpet av 15 minutter hadde alle fått noen å spise. Under kvelden var det presentasjon av arrangementkoret og av Harstad-regionen. Det var underholdning av fem kor og det hele ble bundet sammen av frisk og mor- Ivrige tilhørere DAG's-nytt som konferansier med ekte nord-norsk lynne og snert. Lørdag begynte dagen med fellesøvelser og deretter særøvelser for alle 11 korene. Konsert ble holdt på ettermiddagen i Harstad kulturhus med sin flotte konsertsal. Kulturhuset ble tatt i bruk i 1992, og er en stolthet for byen hvor blant annet Festspillende i Nord Norge arrangeres hvert år i juni måned.

11 DAG's-nytt Side 11 Om kvelden var vi igjen tilbake i Idrettshallen til bankett hvor vi fikk servert hvalskinke med cripisalat, rømme og rødløk til forrett. Hovedmåltidet besto av reinsdyrstek med grønnsaker, potet, viltsaus og tyttebær. Til dessert vanket det multekrem med krumkaker. Et fint gjennomført arrangement som var vellykket på alle måter. Selv om værgudene ikke var på arrangørens side, så ble dette et hyggelig minne for deltagerne. Søndag ble det tid til å besøke logebygget i byen. Vi fikk en omvisning i logesalen, en orientering om huset, og det ble tid til både en prat og en kaffetår, samt noe å bite i før vi skulle forlate byen. Vel framme på Gardermoen kunne vi igjen kjenne varmen slå i mot oss, og her sto bussen til Møller klar og førte oss trygt hjem til Porsgrunn. Fra festsalen Det var hilsener fra Storloge ved Stor Sekretær Knut Borgen som understreket betydningen av å ha levedyktige kor i logene. Byen ordfører Hege Eriksen takket for det flotte arrangementet som også ble Harstads innbyggeer til del. Ålesund Odd Fellow kor, den neste arrangøren, presenterte sitt distrikt i bilder, ord og toner og med et sterkt ønske om å møtes igjen om tre år. Etter å ha hygget oss sammen fram til kl , var en meget vellykket festival kommet til ende. Logehuset i Harstad Nytt fra Leir nr. 5 I et godt besøkt leirmøte den 13.september blearmann Johan Myrberg tildelt Patriark-graden av HP Ronald C. Haaland. Under middagen ga HP forsamling noen tankevekkende ord med på veien.

12 Side 12 Nils A. Tangen 90 år DAG's-nytt Nils har vært med i logen i over 30 år og vært aktiv med i styret for Sverresgt. 9. Sin oppvekst hadde han ved Løvenskiold, Fossum, hvor hans far hadde sitt virke. Fra var han i politiet og så fulgte mange år i Sivilforsvaret til han gikk av med pensjon i Nils forteller at han har hatt god helse gjennom livet og hadde vel ikke tenkt at 90 års dagen skulle bli feiret på sykehus. Eks OM Tormod Knutsen overrakte blomster Nils A. Tangen fylte 90 år den 13. juli og dagen ble feiret i Kragerø. En lungebetennelse hadde sendt bror Nils på sykehus i Skien, og han var på rekonvalesentopphold på Kragerø sykehus da han rundet sine 90 år. Bror Nils var på god bedring da vi besøkte han og kunne markere dagen sammen med nære familie. Eks OM Tormod Knutsen gratulerte, hilste fra logen og overrakte blomster. Fruen "Mie" og Nils Historien om Aladin-lampa Svein Amundsen forteller fra den gang han var Inspektør og var på loftet og ryddet. En flott kake fikk bror Nils Det er ikke hver dag en får anledning til å feire 90 års fødselsdager og Dagsnytt kan bare bekrefte at alder bare er et tall. Det var en sprek 90- åring vi fikk være sammen med. Det gode humøret og den muntre replikken var fortsatt inntakt. -Der fant jeg Aladin-lampa som Inspektøren bruker i dag. Den var rusten og i dårlig forfatning, men hel, og jeg tok den med til gullsmed Dagfinn Barth. Han stelte den og forsølvet den, og skulle ikke ha noe for arbeidet. Jeg lakket den 5 ganger og den ble riktig så pen.

13 DAG's-nytt Side 13 Svein Amundsens ordensliv foreningen og så ved stiftelsen av loge nr. 145 Høgenhei. Han er også medlem av Telemark Odd Fellow kor. Han har viet store deler av sin fritid til logen og Ordenen.. Svein forteller at han har hatt et fint logeliv gjennom 48 år og har fått oppleve veldig mye og har aldri angret på at han gikk inn i Ordenen som har gitt han så meget og som han aldri ikke ville vært den foruten. Logehuset i Bamble. Bror Svein var tilstede på medlemsmøte i I forbindelse med Eks Storrepresentant brode-foreningen i Bamble sammen kveld Svein Amundsen sin 80 års dag den 9. juni som anbudene på det fremtidige logehus hadde vi i forrige nummer av avisen et skulle avgjøres. Tor Lyngmo hadde telefonkontakt intervju med han om hans yrkesaktiv liv med megler og det var kommet utenfor logen: Vi hadde ikke plass til hans inn et høyere tilbud enn det som var lagt rike tid som ordensbror, som her følger: inn. Det ble der og da besluttet å høyne Jeg kom inn i Odd Fellow Orden i broder-foreningens tilbud. Noe senere Det var malermester Conrad Jacobsen som ringte telefonen og alle var spente da Tor var min fadder. Det varte ikke lenge før jeg Lyngmo kunne fortelle Vi fikk tilbudet ble med i privatnemnda og var der i to Huset var deres. Det var stor stemning og perioder og det var bra da lærte jeg å bli moro å være med på, og det glømmer jeg godt kjent med brødrene. Siden gikk det aldri, forteller Svein. slag i slag med mange verv. Var Inspektør, Besøk av Odd Fellow- koret. OMVA, CM i to perioder, UM og OM i På spørsmål om han har opplevd en Odd årene , og deretter Eks OM. Var Fellow ships gjerning, vil Svein gjerne få Storrep. i Jeg innehar alle 4 Rebakkagradene. med en hendelse da han lå på Noragutu Leieren: YP, 1HM, HP i behandlingshjem etter en hofte-operasjon årene , EksHPog var Storrepresentant tidligere i år. Tiden går gjerne seint på i 4 år Han har også Stor- slike steder, dagene føltes lange og det logegraden. hele ble noe stusselig og jeg lengtet hjem I 1992 ble han tildelt Loge Dags Hedersplankett til min kone Vesla. Så en kveld mens jeg som han er meget stolt av. Statut- lå og kjedet meg, fikk jeg høre noen som tene sier at plaketten tildeles en bror for sang Sangermarsj ute i gangen. Du verden, tjeneste innenfor Ordenen eller gjennom dette måtte jeg undersøke og kom gode Odd Fellow gjerninger utenfor Ordenen. meg opp på krykkene og- der kom det I begrunnelsen for tildelingen henter marsjerende 20 medlemmer av Odd vi: Fellow-koret i Telemark. De hadde tatt I tillegg til de arbeidsoppgaver han har turen opp for å besøke og muntre meg opp. hatt i loge og leir, også vært et JA - Tårene rant men det var av glede. Det ble menneske og besatt de plasser han er blitt tid til både litt å spise og sosialt samvær spurt om. Vært behjelpelig i spill og skaffet og selvsagt ble det en uforglemmelig kon- drakter til spillene. Han var en av sert for meg, mine medpasienter og betjen- pådriverne og støttespiller da Bamblelogen ingen. skulle starte opp, først ved Broder- Jeg er evig takknemlig for besøket.

14 Side 14 Eks Storrepresentant Thor Pedersen døde 16.september, 92 år gammel. DAG's-nytt Han har tjenestegjort i mange embeder både i loge og leir og var vår loges Storrepresentant i årene Hedersprisen ble imidlertid tildelt på bakgrunn av hans innsats utover de mange plikter som bror og embedsmann. Sammen med sin kjære kone Margit stilte han trofast opp til dugnad innen mange gjøremål i vårt logehus. Oppgaver som kunne vare til langt på natt. Han ofret mye av sin fritid til driften av Torsdagstreffet og var en meget oppmerksom mann til å besøke syke brødre, og de som trengte oppmerksomhet. I vår egen loge var han en flittig møtedeltaker- alltid til stede med sitt faste og sterke håndtrykk. Han ble opptatt i vår loge og fikk sin 40 års Veteranjuvel i Med Et rolig og respektert menneske som møtte bror Thor har en hedersmann gått bort. I alle med tillit, har nå gått bort og vi lyser forbindelse med loge Dags 75 års jubileum fred over hans minne. i 2007, ble han tildelt vår loges Hederspris for trofast arbeid gjennom mange år. Sommerturen Det var en gjeng glade brødre som møtte opp til sommerfesten i juni. Det ble servert reker med noe godt attåt, og ingen klaget over menyvalget. Været viste seg fra sin bedre side og det ble en flott aften på Seilforeningen på Seivall. Redaksjonen består av: Tormod Knutsen Tor Arne Garstad Kai Hansen Nils Martin Nilsen Ketil Lønne

15 DAG's-nytt Side 15 Støtt våre annonsører - de støtter oss Rådgivende ingeniør: INNEKLIMA ENØK VVS VARME VARMEPUMPER Tlf : Bjørklund Handelsbyen Herkules Ulefossveien 32b 3730 Skien Tel NORGES STØRSTE UR- OG GULLSMEDKJEDE Flåtten Supermarked AS Deichmannsgate 109, 3924 Porsgrunn Tel:

16 Kontakt N O T O D D E N Tlf: Fax: Døgnvakt: TENK ØKONOMI OG MILJØ I.V.T. VARMEPUMPER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER

Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Nr.2 Årgang 4 Juni 2010 VÅR OVER I SOMMER Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt 4 år, og utført jobben på en utmerket måte. Vi vet det ligger mye arbeid i et slikt verv. Bror Finn har stått på både sent

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie

Nr.1 Årgang 6 februar 2013. Dag`s Nytt. Brödraloge 86. Magnus Gabriel de la Gardie Nr.1 Årgang 6 februar 2013 Dag`s Nytt Brödraloge 86 Magnus Gabriel de la Gardie Side 2 Overmester har ordet DAG's-nytt hjem gode erfaringer fra møtene som vil være en god hjelp i hverdagen. Vil til slutt

Detaljer

Nr. 2 Mai 2015 43. årg. Statuen av Oberst Birger Kristian Eriksen som ga ordre til å avfyre skuddene på Oscarsborg

Nr. 2 Mai 2015 43. årg. Statuen av Oberst Birger Kristian Eriksen som ga ordre til å avfyre skuddene på Oscarsborg Nr. 2 Mai 2015 43. årg. Statuen av Oberst Birger Kristian Eriksen som ga ordre til å avfyre skuddene på Oscarsborg SIDE 2 Leder Kom mai du skjønne milde. Det er en fin tid vi går i møte, hvor fuglene kvitrer,

Detaljer

Østre Gab. Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang. Gjessøya. Mærdø

Østre Gab. Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang. Gjessøya. Mærdø Nr. 4 Julen 2014 43. Årgang Gjessøya Østre Gab Mærdø NOFA Agder er en realitet. Første regionalavdeling i Norge ble instituert i Arendal 23.11.14 Les mer på side 3 Østre Gab fra loge 107 Torungen Les mer

Detaljer

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2008 1 Liste over embedsmenn i perioden 2007-2009: Storrepresentant

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. September 2014. Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan.

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. September 2014. Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. Kongshaug-nytt September 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 15.09.14 O =+ 24.09.14 O -+ hos 48 Færder 27.09.14 Skogstur med ledsager 29.09.14 O + Galla 06.10.14 O Veteranaften

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mars 2015. Huskelista! Kongshaug-nytt Mars 2015 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista!

Kongshaug-nytt. Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Desember 2010. Huskelista! Kongshaug-nytt Desember 2010 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så 27.12. 10 ofte du kan. Juletrefest for Sukke. 28.12.10 Juletrefest for barn 03.01.11 Instruksjon v/dss 10.01.11 Informasjonsmøte

Detaljer

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS)

Innvielse. Gradspasseringer høstterminen 2005. Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Nr 41 Julen 2005 I redaksjonen: Ingvar Langseth (IL), Ole Neerland (ON), Arve Stokke (AS) Innvielse Så har vi nok en gang lagt et år bak oss både på godt og ondt. For min del har dette vært et spesielt

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon

04.01.10 også hyggelig at vi klarer å rekruttere. Vi skulle egentlig hatt to brødre Arbeidsmøte Instruksjon Kongshaug-nytt Desember 2009 Huskelista! Hva hender fremover! Kjære lesere av Kongshaug-nytt. Mørketiden er snart på det mørkeste. Men det er lyspunkter nasjonalt og lokalt. Nasjonalt fordi eksperter mener

Detaljer

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i

Oslo 28. mai 1909. Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang. Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva. ble stiftet i Nr. 2 Våren 2009 38. Årgang Rebekkainstitusjonen i Norge er 100 år. Loge nr. 1 Sct.a Sunniva ble stiftet i Oslo 28. mai 1909 Feires over hele landet Festloge i alle Rebekkaloger der det framføres en prolog,

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt

Fridtjof Nansen Nytt INNHOLD Nummer 02/2010 24. årgang Fridtjof Nansen Nytt Medlemsblad for Odd Fellow Loge nr. 20 Fridtjof Nansen Hvor går veien videre? Redaktørens spalte...s2 Overmesters spalte...s3 Storrepresentantens

Detaljer

Nr. 1 Vinteren 2011 39. Årgang

Nr. 1 Vinteren 2011 39. Årgang Nr. 1 Vinteren 2011 39. Årgang Året 2011 betyr starten for å høyne formidlingen av Odd Fellow Ordenens budskap. Hjelpemidlet er Odd Fellow Ordenens store Kunnskapsløft Fyrvippa var et av gårsdagens hjelpemidler

Detaljer

Nr. 4 Desember 2013 41. årg.

Nr. 4 Desember 2013 41. årg. Nr. 4 Desember 2013 41. årg. Høst, vinter og jul SIDE 2 Leder I logen hører vi ofte at vi skal fremelske vennskap, kjærlighet, sannhet og toleranse. Vi må lære oss å betrakte våre medmennesker som brødre

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret...

Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i. vintereventyret... Nr. 1 Februar 2014 42. årg. Ut i vintereventyret... SIDE 2 Leder Så kom snøen, og det rikelig. Noen til glede andre til ergrelse. De som har kjøpt seg snøfreser, syns det bare er gøy med snø. Selv bruker

Detaljer

GAIA-LENKEN. Minnetavla 02/2011 Rebekkaloge nr. 120 Gaia 7. årg. Kjære søstre!

GAIA-LENKEN. Minnetavla 02/2011 Rebekkaloge nr. 120 Gaia 7. årg. Kjære søstre! GAIA-LENKEN Minnetavla 02/2011 Rebekkaloge nr. 120 Gaia 7. årg. 8.9. EI Galla NB! KL.18:30 22.9. -+Sosialaften N Nevnder 29.9. O+ Galla 13.10. = + N V Nevnder 27.10. O+ Galla Formiddagstreff Kl.11-13 hver

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Svein Harald Sataslaatten Kongshaug-nytt Desember 2014 Huskelista! Hva hender fremover! Husk dette og møt så ofte du kan. 04.01.15 Juletrefest for barn (søndag) 05.01.15 25 Ve.Ju (Galla) 10.01.15 Nyttårsfest 19.01.15 Arbm. Rapporter

Detaljer

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG MAI 2006

KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG MAI 2006 KONGSHAUG - NYTT LOGE NR. 15 KONGSHAUG MAI 2006 Overmester :Åge B. Eriksen Redaksjon: Svein Harald Sataslaatten og Arvid Wold Kjære lesere av Kongshaug-nytt! Kom mai du skjønne milde, gjør skogen atter

Detaljer

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1

Loge nr. 80 Driva I.O.O.F. 1971-2011. Loge nr. 80. Driva AV I.O.O.F. 1971-2011. 40-Årsberetning. 40-årsberetning Side 1 Loge nr. 80 Driva AV I.O.O.F. 1971-2011 40-Årsberetning 40-årsberetning Side 1 FORORD Som det ble sagt i forordene til festskriftene både da Loge Driva var 10 og 25 år, må det gjentas nå når det er tid

Detaljer

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang

Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Nr. 1 Vinter 2007 36 Årgang Første Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 51 Fortuna 25. mai 1975 Tredje Rebekkaloge i Aust Agder Loge nr. 104 Måken 9. nov. 1996 De fikk eget distrikt 5. desember 2006 Velkommen!

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

Utgave juni 2013 13. årgang. REBEKKALOGE NR 63 SINCERITAS Strømmen

Utgave juni 2013 13. årgang. REBEKKALOGE NR 63 SINCERITAS Strømmen Utgave juni 2013 13. årgang REBEKKALOGE NR 63 SINCERITAS Strømmen Stiftet 25. april 1981 Kjære søster Embedsperioden 2011 til 2013 er snart over, og vi kan se tilbake på en tid med noen utfordringer men

Detaljer

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7

10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 «Ærefrykt for livet» En beretning om Odd Fellow loge nr. 132 Albert Schweitzer I.O.O.F. 10 å r 7. j u n i 2 0 0 7 1 2 F o r o r d Loge nr. 132 Albert Schweitzer er 10 år, og logens andre 5-års periode

Detaljer

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Odd Fellow Bladet har skiftet navn til. De Tre Kjedeledd. De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran De Tre Kjedeledd 1/07 85. årgang Intervju med Svanhild Paulsen side 4 Ordenens nye lokaler på Fauske. skiftet navn til I.O.O.F. i Danmark side 16 De Tre Kjedeledd Arnhild Evjen Deberitz 60-års Veteran

Detaljer