Å R S M E L D I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S M E L D I N G 2 0 1 3"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013

2 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding Arbeiderne... 5 Samarbeidsråd menighet og misjon... 6 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Forsamlinger/menigheter... 7 Regionale arrangement Kvinnearbeid... 9 Seniorarbeid...10 Andre tilknytningsformer...10 Informasjon/media...10 Skoler...11 Kontor/eiendommer...12 Økonomi...12 Årsmelding Acta...13 Årsmelding Alpha Norge...17 Nortråkk...18 Årsmelding Stavtjørn Misjonssenter...18 Årsmelding Galleri Sola/Sandnes...19 Årsmelding Horve Ungdomssenter...20 Årsmelding Stemnestaden...22 Årsmelding Vaulali...23 Årsmelding Solborg Folkehøgskole...24 Årsmelding Karmøy Begravelsesbyrå...25 Skattefritak...26 Regnskap Når testamentet skal skrives...42 Foreninger, lag og kontaktpersoner pr Regionarrangement Kandidater til valg...53

3 Velkommen til regionårsmøtet 2014 på Randaberg forsamlingshus lørdag 5. april 2014 Eli Skaaland Tveitane er landsstyrets representant på årsmøtet. Vår visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Program Registrering m/kaffe og rundstykke Sammen om nye generasjoner Årsmøte (årsmelding, regnskap) Middag med kaffe og dessert 15:15 Årsmøte fortsetter (handlingsplan, fremtid) 18:00 Kveldsmat Festkveld,.sammen om folkeslag Saksliste til regionårsmøtet: 1. Konstituering 2. Årsmeldinger Regnskap Valg - regionstyre - valgkomite - revisor 5. Normisjon fremover Påmeldingsskjema og mer info sendes til foreninger og direktemedlemmer. Ta kontakt med regionkontoret tlf eller innen torsdag 20. mars og meld deg på årsmøtet! Velkommen til Randaberg. Solveig Odland Bø, Aud Goa, Marit Bø, Magne Goa, Kjell Ove Sande, Ellen Marie Todnem, Rune Stokdal, samt Erik Rørtveit ønsker hjertelig velkommen til Randaberg. 3

4 Gud elsker betingelsesløst! Ett er nødvendig, sa Jesus til Marta da hun var opptatt av alle de tingene som måtte gjøres for at festen sammen med Jesus skulle bli vellykket. Jesus pekte på Maria og at hun hadde valgt rett: Hun valgte å fokusere på Jesus og lyttet til ham. For oss som kristne er det også lett å miste det viktigste av syne i iveren etter å gjøre det som er rett og godt. Dette gjelder også for oss som driver arbeid i Normisjon. Det er så mye vi ønsker og vil, men vi må ikke glemme å fokusere på hva det egentlig dreier seg om: Nye generasjoner og nye folkeslag skal erfare og forstå at Gud elsker dem betingelsesløst. Det er så lett å bli opptatt av alt det som vi gjør, slik at aktivitetene i seg selv blir et mål for oss og vi mister det egentlige målet av syne. Derfor er det viktig at vi av og til stopper opp og spør oss selv om de aktivitetene vi holder på med er formålstjenlig for at vi skal oppfylle målet vårt. Det er derfor viktig at vi er samlet til årsmøte og blir oppmuntret av å få høre om alt det som Gud har gjort gjennom arbeidet i Normisjon i året som er gått samtidig som vi får sett på om det er justeringer som må til for å sikre et rett fokus fremover. Jeg er overbevist om at mange av de måtene vi har drevet vårt arbeid på i generasjoner også er formålstjenlige i dag. Men samtidig er det viktig at vi forstår tiden som vi arbeider i og har evne til å tilpasse formene slik at vi får formidlet Guds kjærlighet på en måte som gjør at også mennesker i 2014 tør å tro at Gud elsker dem. Odd-Terje Høie Regionstyreleder Utdrag fra lover for Normisjon Rogaland: Regionen holder hvert år sitt regionårsmøte på det sted som regionsstyret bestemmer. På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, over 15 år, møterett og stemmerett 1 2 De som ønsker å ha stemmerett ved årsmøtet må ha meldt seg på på forhånd, eller melde seg til fullmaktskomiteen senest en time før forhandlingsmøtet settes. 4

5 Årsmelding 2013 Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Evangeliet er det samme, men tiden vi lever i er ny. For noen år siden la strategigruppen frem sitt arbeid. Vi så at vi som misjonsbevegelse er i ferd med å miste kontakten med vårt folk. Siden har vi jobbet med å finne verktøy som kommuniserer med vår tid. Og på årsmøte i fjor vedtok vi vårt Identitet og Handlingsprogram for Det viktigste her er ordet Identitet. Som kristne er det så viktig at vi virkelig forstår og erkjenner vår verdi som Guds barn. Her må vi hjelpe hverandre til å bli trygge og å vokse som Guds sønner og døtre. Tiden vi lever i er så full av støy at vi må være aktive for å søke stillhet og refleksjon. Her har vi fått mye hjelp av retreatbevegelsen, og flere og flere har oppdaget verdien av dette. Og vi som bevegelse vil oppfordre den enkelte til å søke Jesu føtter ved hjelp av retreatbevegelsen. Når det gjelder Handling så har vi vedtatt å satse på de tre A ene. Det er Alpha, Acta og Agenda 1. Alpha er det beste verktøyet vi har for å nå nye. Acta er vårt barne og ungdomsarbeid. Og Agenda 1 er et verktøy for de mange styrene vi har i vår region. Vi opplever at vi har gjort viktige prioriteringer for fremtiden. Vi må finne forskjellige måter slik at den enkelte kan komme til Jesus som hun eller han er. Kurt Hjemdal sa en gang at det er tusenvis av veier til Kristus, men bare en vei til Faderen. Dette må vi ta på alvor. For det er ikke vi som kan frelse, det er det bare Jesus som kan. Bare Jesus kan vise veien til Fars favn. Og da er det så viktig at vi er følsomme og sårbare nok til å ha respekt for at det er en helt egen vei for den enkelte til Jesus Kristus. Her er det lett å komme med for raske og lettvinte løsninger. Jeg tror vi som bevegelse bør være mer opptatt av å elske slik som Gud, - nemlig uten forbehold. Ledelsen i regionen har gitt signaler til Landstyret om at vi som bevegelse i for stor grad har løftet frem teologiske og kirkepolitiske spørsmål. Vi mener dette bør være sekundært (sekundært kommer etter primært, og er dermed viktig!!), men vårt primære kall er å elske Gud, og deretter vår neste. Om vi som enkelte kristne tar dette på alvor da vil fellesskapene våre vokse. Vi som bevegelse må hjelpe den enkelte i disse valg. Og vokser den enkelte vil vi som bevegelse også få større tyngde på alle nivå i samfunnet. Velkommen til årsmøte på Randaberg 5. april. Erik Rørtveit, Regionleder Arbeiderne REGIONLEDER Erik Rørtveit ACTA, BARN OG UNGE I NORMISJON: Thomas Thesen, Actaleder Kenneth Kolltveit, tweens- og ungdomskonsulent Velaug Trodahl, administrasjonsleder Acta Jorun Marie Hauge, barnearbeider Leif Inge Sørskår, nestleder Acta/ledertrener (sluttet apr.) Lina Fisk Eide, barne- og ungdomsarbeider (permisjon fra juni) Ada Storesund Høvring, barne- og ungdomsarbeider Sondre Høysæter tweens- og ungdomskonsulent Kjersti Hausberg Bjerga, barne- og ungdomsleder (fra aug.) Lone Jeanette Stranden Hettervik, ettåring (fra august) I tillegg kommer sesongansatte i leirarbeidet. VOKSENARBEID: Modgunn Brynjelsen, voksenarbeider Roar Flacké, distriktsleder Aud Vihovde Hoftun, voksenarbeider, Fermate Hans Høie, ledertrener / forsamlingsleder Ålgård Kørner Høie, forkynner/vaktmester på Stemnestaden Inge Morten Paulsen, fellesskapsutvikler/leder Alpha Norge Line Marie Løge, familiekonsulent Alpha Norge Ketil Stokkeland, fellesskapsutvikler (til september 2013, har hatt permisjon frem til sept.) Unni Sæves Vignes, foreningsarbeider Gjermund Lygre, misjonskonsulent Jo Kjetil Løsnesløkken, bønne- og innsamlingsleder (til august 2013) Bjørn Storm Johansen, forkynner (til juli 2013) ADMINISTRASJON: Einar Larsen, administrasjonsleder Helene Skimmeland, økonomileder Torunn Fjelde Hansen, kontorleder LEIRSTEDENE: Maria van Vliet, daglig leder Horve Norvald Horve, vaktmester Horve Ann Elisabeth Tandstad, kjøkken Horve Hans Høie, vaktmester Horve (fra august) Bodil Høie, daglig leder Stemnestaden Kørner Høie, Stemnestaden, vaktmester/forkynner Gunn Bjørg Slåtto, leirstedsarbeider Stemnestaden (fra sept) Jan Gunnar Skogen, leirstedsarbeider Horve Kjersti Hausberg Bjerga, leirstedsarbeider Stemnestaden Johne Varland, bestyrer Vaulali Sølvi Jøssang, leirstedsarbeider Vaulali (sluttet des.) Sveinung Notvik, leirstedsarbeider Vaulali (fra des.) 5

6 MISJONÆRER MALI Møyfrid og Kristian Moskvil (Strand) reiste ut i Kom hjem i 2012 grunnet urolighetene i Mali, de har de siste to årene vært under utdanning i regi GåUtSenteret. I 2013 har de vært i Frankrike på mer språkopplæring. Og det største, de har blitt foreldre for Oskar. I 2014 vil de reise til nabolandet til Mali, Senegal. Ved årsskiftet hadde Normisjon sitt arbeid i Kambodsja fire lokalt ansatte. Alle er fra Kambodsja og særs viktige for den videre utvikling av arbeidet. Medarbeidere i Kambodsja. Chakreya Choun, Dara Chhien, Lysom Kin og Sithuon Seap. GLOBAL DISIPPEL GåUtSenteret (GUS)i Hurdal er Normisjon sin misjonsskole. Oversikt over studenter fra region Rogaland som gikk på GUS høsten Møyfrid og Kristian Moskvill Gjermund Lygre har hatt forskjellige oppdrag i Mali i Gjermund har blant annet ansvar i bibelskolen i Bafoulabé. KAMBODSJA, VEKST OG MULIGHETER Utifra Rogaland driver Normisjon et omfattende og rikt misjonsarbeid i Kambodsja. Region Rogaland, Imikirken og Norkirken Sandnes har ansvaret for dette arbeidet. Misjonsarbeidet opplever fremgang på mange fronter. Det evangeliserende og kirkebyggende arbeidet rapporterer om at kirka i Kambodsja har ledet over 6500 mennesker til tro på Jesus i 2013, 1200 kirkeledere deltar to ganger i året på ledertreninger og Agenda1 er etablert i alle 24 provinser. Det er et sterkt fokus på disippelgjøring i arbeidet. Det ble i løpet av året også inngått et samarbeid mellom Normisjon og Troens bevis om å gi kirka i Kambodsja flere heltids evangelister. Normisjon er også deleier i en kristen humanitær organisasjon, ICC (International Cooperation Cambodia), som har utviklet god kompetanse på utvikling av lokalsamfunn. Prosjektene som ICC driver er rettet mot de aller fattigste, de glemte, og stikkord for arbeidet er at folk skal læres opp til å bli bedre i stand til å forsørge seg og sin familie. Vi har i løpet av 2013 hatt flere team/grupper som har besøkt Kambodsja og arbeidet til Normisjon. At folk kan få besøke arbeidet har vist seg å være viktig for at engasjementet spres. Solborg Folkehøgskole, Aurskog Menighet, Randaberg Menighet, Norforsamlinga Vigrestad, IMF/Normisjon Nærbø, Bedehusforsamlingen Ålgård og Sandnes Menighet hadde alle i 2013 misjonsavtale for Kambodsja. Global Disippel: Victoria Voster, Tau Kamilla Aspelund, Stavanger Hanna Tjøstheim, Åkrehamn Lena Haga Simonsen, Skudesneshavn Faith in Action: Marte Brennsæter, Moi Praktisk missiologi og bistand; Stig Sperrevik og Rumi Gomes (med Sandra Elise), Hafrsfjord SAMARBEIDSRÅD MENIGHET OG MISJON STAVANGER BISPEDØMME Vi takkar for det det gode samarbeidet vi har med over 20 kyrkjelydar i Stavanger bispedøme. Dette gjev velsigning både lokalt og globalt. Nokre avtalar vert kvart år avslutta og nye kjem til. I arbeidet vårt har vi fokus på å bli betre på å fylgje opp kyrkjelydane med god informasjon og gjerne med besøk. Vi ser at vi saman som kyrkje og organisasjon har mykje å vinne på med godt samarbeid. Av arbeid dette året vil vi nemne at vi har sett i gang arbeidet med å ha særleg fokus i ein kyrkjelyd for å skape ei suksesshistorie: Vi har satsa på å vere særleg aktiv i Førresfjorden kyrkjelyd med misjonsinformasjon i mange samanhengar; på gudstenester, misjonsdag for 4-klassingane, blant jentene i Glasang koret, blant barna på etter skuletid for å nemne noko. Vi håpar at vi skal klare å kome ut med meir informasjon og inspirasjon til stadig fleire både gjennom frivillige og ansatte. Vi vil og nemne at vi i 2013 fekk vi fleire kyrkjelydar til å vere med og støtte arbeidet vårt i Kambodsja. Gjermund Lygre, Misjonskonsulent 6

7 ULØNNEDE MEDARBEIDERE Også 2013 har det vært mange ulønnede medarbeidere i arbeid. Det er flott å se alle de ulike måtene det går an å bidra på, enten det er å servere på et leirsted, sende ut brev fra kontoret, eller reise å tale på ett møte. Dette er bare noen av oppgavene, og skulle vi ramset opp alle her, så ville listen blitt lang. Vi er takknemlige for alle som villig har bidratt på ulike vis også i Uten dere hadde det ikke gått. REGIONSTYRET I 2013 hadde regionstyret følgende sammensetning: Odd-Terje Høie (leder), Henrik Dam (nestleder), Berit Helgøy Kloster, Jan Håvard Frøyland, Otto Fjelde og Olga Slettebø Gilje. Ole Harald Myklebust, Lars Ove Løge og Anna Lauvsnes var varamedlemmer. På regionårsmøtet ble Berit Helgøy Kloster gjenvalgt til regionstyret. Nils Ove Nygård, Bente Sattler Sørskår og Otto Sirnes ble varamedlemmer. Velaug Trodahl har vært ansattes representant, mens regionlederen har vært sekretær for regionstyret. Åshild Høllesli og Vidar Aarstad har representert Acta-styret. Fra desember møter også seniorkomiteen fast i regionstyret. Vi er svært glade for at vi har både representanter fra Acta og for Seniorkomiteen med oss på møtene. Regionstyret hadde seks møter i 2013 og behandlet 44 saker, blant annet åndelige utfordringer, strategiske valg, økonomi og personalsaker. Det vanskeligste i 2013 var nok at styret måtte gå til oppsigelser på grunn av dårlig økonomi. Styrets medlemmer har også utgjort årsmøte for foreningen Solborg folkehøgskole, foreningen Vaulali leirsted og foreningen Karmøy begravelsesbyrå. Viktigst var å legge frem Identitet og Handligsprogrammet for årsmøte i Vi er den første regionen som har tatt i bruk ordet Identitet i denne sammenhengen. Styret mener det vil være viktig å ha et fokus på dette fremover. Det å være kristen er først og fremst noe vi er. I tillegg startet styret opp som deltaker i Agenda 1. Dette har vært et nyttig redskap, som vi mener vil være viktig fremover. Styret er også opptatt med at vi blir bevisste og aktive eiere av Normisjon. Styre har derfor innledet samtaler med region Agder om hvordan vi ser for oss at Normisjon blir organisert fremover. Styret har sagt tydelig i fra om at de ønsker en desentralisert eierstruktur. På slutten av året fikk vi i Normisjon en lei utvikling i ansettelsen av ny generalsekretær. Ledelsen i regionen gav sine innspill i saken til Landstyret. MØTEVIRKSOMHETEN Våre forkynnere (lønnede og ulønnede) har sammen med våre lokale kontakter også i 2013 bidratt til en omfattende møtevirksomhet. Det er mye som er ulikt fra bedehus til bedehus i vår region, fra forsamling til forsamling. Formen på møtene, antallet som kommer, sangvalget osv, kan være veldig forskjellig. Noen plasser er det et helt styre som står for arrangementet, andre plasser er det gjerne kun en kontaktperson som står for hele samlingen. Men, målet er det samme: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Takk til alle som er med og gir av sin tid og sine krefter, måtte dere bli rikelig velsignet. ÅRSMØTET I 2012 Lørdag 20. april var det regionårsmøte på Stemnestaden. Temaet var: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Trond Pladsen var utsending fra Landstyret. Det var totalt 156 stemmeberettige og 185 påmeldte, dette var svært bra. Årsmøtet vedtok Identitet og Handlingsprogrammet for Debatten under årsmøte var god og det ble særlig lagt vekt på forholdet mellom generasjonene og at det var viktig å satse på barne- og ungdomsarbeidet. På misjonsfesten ble det fortalt nytt fra våre samarbeidsland og vi hadde særlig fokus på situasjonen i Mali. Trond Pladsen holdt talen under festen Forsamlinger/Menigheter IMI-kirken har i dag den største forsamlingen i Norge. IMI kirken står også bak Agenda 1, det er et læringsnettverk for ledere av forsamlinger rundt omkring i Norge. Anne Kristin Bruns har sammen med ansatte i regionen jobbet for å få i gang Agenda 1 for lag og foreninger i Rogaland. Og i februar hadde vi den første samlingen i regionen på Bru bedehus. Her var 7 forskjellige styrer med på oppstarten. Andre samling var i september. På samlingene får vi god undervisning og vi blir ledet inn i gode prosesser, som har som mål å få det enkelte styre til å treffe med misjonsbefalingen der en har sitt virke. Det er fascinerende å se hva som skjer i slike prosesser. Vi vil i løpet av 2014 starte opp med ett Agenda 1 nettverk for nordsiden. Det foregår mye spennende arbeid for å nå nye mennesker med evangeliet. Og vi må hele veien våge å gå nye veier for dette. Her må vi som region være med å heie på de som våger å prøve noe nytt. Historisk har det vist seg at det ofte oppleves som et brudd med tradisjonen når Gud skaper noe nytt. Men når det har gått en tid så viser det seg at det er slik Gud gjør det, Han skaper noe nytt for en ny tid. Vi håper vi kan være med å gi den samme fullmakt som en engelsk biskop gav sine prester: «Du kan gjøre hva du vil, hvordan du vil og hva tid du vil bare du leder mennesker til tro på Jesus Kristus.» Det er faktisk det som er det viktigste. Vi ser at vi har nye uttrykk gjennom Huskirker og mye av 7

8 det våre forsamlinger og foreninger gjør i Rogaland. Vi håper at vi blir frimodige på å våge på vegne av Gud. Strategiarbeid Under Generalforsamlingen i Stavanger ble det vedtatt en del endringer for Normisjon. Vi fikk ny visjon: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag.» Og vi fikk nye og spennende verdier i: «Elsket & Sendt.» Det har over lang tid vært jobbet med strategidokumentet for , dette ble justert og endelig vedtatt under GF. Vedtatt ble også Handlingsprogram for For oss i regionen så vil vi følge opp det som er vedtatt her. Regionstyret har i den senere tid snakket mye om de 3 A er. Acta, Alpha og Agenda 1. Dette skal være det vi satser på i tiden fremover. Vi opplever at vi må spisse oss i tiden fremover, slik at vi blir tydeligere. Og årsmøtet på Stemnestaden vedtok Identitet og Handlingsprogrammet for region Rogaland for IDENTITET OG HANDLINGSPROGRAM Identitet- og Handlingsprogram for Normisjon Rogaland Visjonen vår er: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag Verdiene våre er: Elsket (1.Joh 4,19: Vi elsker fordi han elsket oss først.) Sendt (Joh 20,21b: Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.) Hovedsatsinger Vi vil reflektere verdiene våre og realisere visjonen vår gjennom 3 hovedsatsinger: Agenda 1 Alpha Acta Barn og unge i Normisjon Agenda 1 Gjennom Agenda 1 vil vi tilby lokale lederskap i Rogaland et verktøy som utruster dem til å bli tryggere på sitt åndelige lederskap og gi dem verktøy til å utruste de som tilhører fellesskapet til å: Bli trygge på sin identitet som et Guds barn elsket av Ham Oppdage den utrustningen de har fått av Den Hellige Ånd Bli utfordret til å følge Jesus Kristus slik at de elsker som Han og gjør de gjerninger som Han gjorde. Ha en misjonal holdning og være bevisste på at de er Jesu disipler og sendt av ham enten de er i Norge eller i andre land. Alpha Vi vil oppmuntre våre felleskap til å bruke Alpha kurset som redskap, slik at flere: Oppdager hvem Jesus er og at Han er relevant også i vår tid. Erfarer at Jesus elsker dem og tar imot Ham som frelser Oppdager at de kan praktisere som Jesu disippel ved å være med i lederskapet på Alpha kurs Acta Gjennom Acta Barn og unge i Normisjon vil vi: Invitere barn og unge til å bli kjent med Jesus som verdens frelser Invitere alle generasjoner til å være med på å lede nye generasjoner til Jesus Lære de unge disippelskap gjennom medvandring Dannelsen av vår identitet skjer først og fremst i våre hjem(lønnkammer). Som bevegelse vil vi invitere til våre fellesskap. Vi vil være med å oppmuntre til en god rytme i vårt bibel og bønneliv. Vår tid krever også at vi er aktive for å finne en stille stund ved Jesu føtter. Her ser vi gode frukter gjennom retreatbevegelsen. Misjon gir visjon. Vi er sendt både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som bevegelse vil vi satse på å få et større engasjement for det internasjonale arbeidet vårt. Vi vil oppmuntre den enkelte til å stå sammen om misjonsoppdraget der den enkelte av oss er. Som bevegelse har vi samarbeid med 10 land. Som teltmakere kan den enkelte bidra der en er. Vi vil oppmuntre alle til å tenke på seg selv som prest, og misjonær. Den nytestamentlige kirke setter alle kristne i den posisjonen. På den måten ønsker vi å få sterkere kontakt med våre Haugianske røtter. Mål for Vi vil at flest mulig av oss skal bli tryggere på sin identitet som Guds barn. Vi vil måle kvalitet fremfor mengde. 8

9 REGIONALE ARRANGEMENT 2013 Mange har også i 2013 fått livsviktige møter med Jesus på arrangementene våre. De ulike samlingene bidrar også til inspirasjon og engasjement for misjon nært og fjernt. Flere av arrangementene gir mulighet til kontakt med nye målgrupper Inspirasjonsfest, Bogafjell Inspirasjonsfest, Stemnestaden. Hans Høie En helg til stillhet og ettertanke, Horve Lederhelg, Skudeneshavn. Hans Høie, Roar Flacké Insp saml for kvinner, Ålgård Kvinnehelg, Stemnestaden....Anne Kristin Bruns Insp saml for kvinner, Undheim kyrkje Påskefest, Stemnestaden. Svein Arne Theodorsen Pensjonisttreff, Stemnestaden INSPI-Kvinner, IMI-kirken Insp saml for kvinner, Randaberg Vaulalibasaren Vårbasar, Skudeneshavn. Roar Flacké Fellesstevne, Stemnestaden. Kristian Helland Pinsefest, Stemnestaden (m/innvielse av Kraftsenteret). Thomas Thesen Kvinnenes dag på Horve Insp samling for kvinner, Vikevåg Rennesøy Seniorleir Vaulali PUH-leir, Stemnestaden års jubileum Horve Vaulalidagen Normisjonsdager, Stemnestaden. Klaus Muff Insp saml for kvinner, Helleland Insp saml for kvinner, Finnøy Åpning av Fermate sjelesorgsenter, Stemnestaden. Sverre Stoltenberg Normimarken, Insp saml for kvinner, Hommersåk Inspirasjonssamling, Stokkastrand. Anne Kristin Bruns Insp saml for kvinner, Årdal Horvebasar på Horve Mannstreff, Stemnestaden. Per Sverre Bårdsen Åpning av Gjenbruksbutikken Galleri Normisjon, avd Sandnes Kvinnehelg Horve Minimesse, Stemnestaden. Hans Høie Julemesse Hå Julemesse, Vedavågen. Kørner Høie Julemesse, Haugesund. Roar Flacké Julemesse Vikevåg Julemesse Sandnes Julemesse Judaberg Julemesse Randaberg Julemesse, Sand. Ingunn Moi Julemesse Bru Dessuten var det inspirasjonssamlinger for kvinner på Sauda, Vedavågen, Ølen og Stemnestaden. MESSERESULTATER 2013 Tallene nedenfor viser hvor viktig dette arbeidet er. Det ligger mange timers arbeid bak tallene. Tusen takk til dere alle som har vært med og bidratt på ulike vis. Ekstra kjekt er det å høre at trivsels-faktoren er høy på messene. Bru ,-, Brusand ,-, Finnøy ,-, Haugesund ,-, Hå ,-, Randaberg ,-, Sandnes ,-, Suldal ,-, Vea ,-, Vikevåg ,-, Ålgård ,-, Normimarken i Strand ,-. Totalbeløpet iht. denne oversikten er kr ,-. Vi må ha fortsatt stor fokus på dette viktige arbeidet, både på messer, basarer og andre ting. KVINNEARBEIDET Vi har et rikt kvinnearbeid i regionen. Selv om antall foreninger år for år går ned, er det et sterkt og godt engasjement blant kvinnene. Kvinneforeningene er viktige arenaer for å styrke troen og bygge gode felleskap. Disse gruppene er også viktige bidragsytere til julemessene, basarer og lignende. Vi registrerer med glede at større arrangement samler kvinner i alle aldere. Oppslutning og tilbakemeldinger forteller at disse samlingene er svært viktige for mange! Kvinnehelgene samlet igjen fulle hus, både på Stemnestaden og på Horve. Begge steder var temaet:»i Jesu fotspor i egne sko.» På Stemnestaden talte Anne Kristin Bruns og Aud V. Hoftun, og på Horve var det Ingunn Moi og Aud V. Hoftun som var formidlere. Mange fikk hjelp i troslivet gjennom tale, vitnesbyrd, sang og samtaler. 27.mai var nesten 200 kvinner samla på Horve. Velaug Trodal talte, og vi fikk møte unge leirledere som fortalte hva leirene på Horve betyr. Samarbeidet med Acta er berikende!! Vi trenger hverandre på tvers av generasjonene. Konseptet «Kvinner, mat og tro» skaper engasjement. Mange leter etter arenaer til å invitere til tema om tro, 9

10 Kvinnesamling på Finnøy i september. Grønn dag på Horve. og ønsker å prøve dette. Noen har og starta strikkeklubber med samtaler rundt tro. Dette er spennende, og bør prøves flere steder! Inspirasjonssamlingene for kvinner er viktige. I 2013 har vi hatt samlinger på følgende steder: Ålgård, Randaberg, Undheim, Vikevåg, Finnøy, Hommersåk, Helleland, Årdal, Sauda,Vedavågen og Stemnestaden. For indre Haugalandet inviterte vi til «Damenes Aften» i Ølen. Her stod en gjeng med unge damer i spissen, og dette var en samling som gav mersmak. Vi samarbeidet med IMIkirken om INSPI-KVINNER 13.april. En lørdag med fokus på hvordan vi som Jesu disipler kan leve Jesuslivet i hverdagen. Kvinnekomiteene har en svært viktig funksjon. De er åndelige lederskap for arbeidet. I sørfylket har disse damene vært med i 2013: Anne Marie R. Hausken, Mia Sande, Jofrid Høie og Hilde M. Viste. Gunn Berit L. Soldal har og en svært viktig tjeneste. I Nordfylket har Ingunn Moi, Liv Olen Skorpe Sjøen, Sissel T.Dam, Tove Anita E.Baustad og Kari Anne Rafdal vært med i kommiteen. I tillegg har vi hatt mange gode medhjelpere både praktisk, i kreativt arbeid og forbønn i forbindelese med arrangement. Arbeidet blant kvinnene er TEAMARBEID, og det er flott å se hvordan ulike gaver får være i fuksjon til velsignelse for mange! SENIORARBEIDET 2013 En ny gruppe 65+ er i Normisjon kalt seniorer. Konkret satsing på oss som har nådd alderen er ny, men seniorer har vi alltid hatt, men arbeidsformen er i ferd med å bli systematisk. Vi ønsker å direkte bidra til at verdier som er gitt oss gjennom leirarbeid, ungdomsarbeid og senere som voksne nå kan vise seg som «renter». «En hånd å holde i». Vår aldersgruppe har behov for å bli sett, komme sammen til åndelig oppbyggelse, med plass til latter, kultur og nye medier. Dette er faktorer som vi vil gi stor plass, en utvikling av sosialt fellesskap preget av glede og livslyst. Seniorkomiteen er inkludert i Regionen på en eksemplarisk måte dette har gitt oss i komiteen livsgnist og arbeidslyst. En glede å kunne takke mange for et JA til å komme og til å delta. En god start, og vi gleder oss til har gitt oss noen fine opplevelser; fulltegnet senior lieir på Vaulali i sommer, fulltetnet (venteliste) høstmøte på Horve. Les Kol. 3, 23-24, - «Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Seniorkomiteen (65+) sprudler av lyst til innsats. Mvh Seniorkomiteen, Johannes Byberg ANDRE TILKNYTNINGSFORMER Det er mange måter å knytte seg til Normisjon på. Her er noen tall når det gjelder medlemskap, givertjeneste og abonnement i regionen (tall i antall personer) Direktemedlemskap Fast givertjeneste Nytt fra Normisjon Agenda INFORMASJON/MEDIA Nytt fra Normisjon lages med både lokalt stoff og stoff fra sentralt hold. Nytt fra Normisjon lages sammen med region Agder. Regionenene veksler på å ha første del av bladet. Nytt fra Normisjon kom ut seks ganger i 2013 og hadde åtte sider regionstoff og fire sider fellesstoff for hele organisasjonen. Tilbakemeldingene på Nytt fra Normisjon er positive, det blir lest, og er en viktig informasjonskilde for svært mange. Regionens nettsted ønsker å ha aktiv informasjonen for regionen. Blant annet legges ut arrangementer i Normisjon-regi som blir rapportert inn. Mange bruker nettet hyppig, blant annet skjer leirpåmeldingen hovedsakelig på internett (www.acta.as/rogaland). 10

11 SKOLER Solborg Folkehøgskole er organisert som forening med regionstyrets medlemmer som årsmøte. Kontakten mellom skolen og regionen er god og Solborg er en veldrevet skole som når og former mange unge som vi ellers ikke når. Solborg har misjonsprosjekt knyttet til Normisjons arbeid i Kambodsja. For øvrig henviser vi til egen årsmelding for Solborg og nettsiden 100 års jubileum IMI-kirken driver Acta Bibelskole i Stavanger. Se I 2013 ble det oppstart for kristen grunnskole, KFskolen. Skolen er et samarbeid mellom IMI-kirken og regionen. KF-skolen er lokalisert på Misjonsmarka 1 i Stavanger, se KIA ROGALAND 2013 Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) i Rogaland har som mål å yte hjelp til mange av de mest underpriviligerte og sårbare i vårt samfunn, innvandrere og asylsøkere. Gå til Leksehjelp for barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og norskundervisning med samfunnskunnskap for voksne. «Norsktreningskafe» I «BådeOg-kafeen» på Sandnes tilbyr KIA leksehjelp og norsktrening for innvandrere. KIA-venn Med basis i KIAs kjerneverdier Likeverd Omsorg Vennskap, organiserer KIA vennekontakt på et uformelt plan mellom innvandrere/asylsøkere og etnisk norske. Det utgjør en stor forskjell for mange å ha en norsk venn å snakke med. KIA middag En onsdag i måneden arrangerer vi internasjonal middag. Treffpunkt for etiopiske og eritreiske flyktninger De papirløse flyktningene med etiopisk bakgrunn som fikk inndratt sine arbeidstillatelser i januar 2012, har siden den tid fått benytte lokalene til KIA som fast samlingssted flere ganger i uken. KIA Multikulturelle Gospelkor Koret opptrer først og fremst i ulike menigheter og på KIAs egne arrangement. «Verdensløpet» er et regionalt mosjonsløp for folk i alle aldre og med deltakere fra flest mulig land/kulturer. I 2013 er planen at KIA skal arrangere mosjonsløpet i Klepp. «Vi går for fellesskap» Tre år på rad har KIA arrangert en flerkulturell turmarsj med ca deltakere. «Lavterskel treningstilbud for kvinner» Ved hjelp av en fysioterapeut har vi i over ett år tilbudt ukentlig trening for kvinner på Dale mottakssenter. «Sett farge på tilværelsen» KIA har de to siste årene hatt matlagingskurs kombinert med kunstprosjekt hvor deltagerne har vært enslige mindreårige asylsøkere. Lokalavdelinger KIA Rogaland har lokalavdelinger i Egersund, Nærbø, Bryne, Sandnes, Stavanger og Haugalandet. I tillegg to nystartede KIA-Ung grupper på Klepp og Nærbø. I tilknytning til alle lokalavdelingene finner vi frivillige som gjør en betydelig innsats for å styrke livskvaliteten og lette integreringen for flyktninger og innvandrere. Oppsummering KIA KIA har ca 100 frivillige medarbeidere i Rogaland, mange med høy kompetanse (høyskolelektorer, lærere, fysioterapeuter, sykepleiere m.m.), som gjør en stor idealistisk innsats. KIAs arbeid er en kombinasjon av kulturelle og sosiale tiltak. Arbeidet vårt er basert på et kristent menneskesyn, der alle mennesker er like verdifulle uansett hvilken etnisk, språklig eller religiøs gruppe de kommer fra. KIA er den eldste og mest erfarne aktøren i Rogaland på innvandrerfeltet, med våre 25 år i denne tjenesten. Vårt arbeid er viktig både for de gruppene vi retter tiltakene inn mot, men også for samfunnet for øvrig ved at opplæringen kan bidra til økt integrering, større trygghet og gjensidig forståelse. BETHANIASTIFTELSEN Bethaniastiftelsen er en selvstendig stiftelse med røtter i Lars Oftedals diakonale virksomhet og historisk forbindelse med Ryfylke & Jæren Indremisjon. Bethaniastiftelsen har vi et nært samarbeid med. Vi blir invitert på hvert rådsmøte og flere aktive Normisjonsfolk er medlemmer i styre og råd. I 2012 flyttet de inn i nytt bygg i Oalsgaten 2 i Sandnes. Bygget har fått navnet «Både-Og huset» Navnet er spennende og kan brukes til refleksjon. I bygget er det en flott kafe, her er nye konferanselokaler, kontorer for de ansatte, et verksted for kultur, et Fermate-senter (som er et ressurssenter for sjelesorg og veiledning), I 2013 ble gatekapellet åpnet. Ta turen innom så vil du få se, høre og mulighet for å smake. Fermate-familien er i stadig vekst! Torsdag 5. september var det åpning av ny avdeling på Haugalandet. Denne er plassert «midt i smørøyet» på det nye Kraftsenteret på Stemnestaden leirsted i Tysvær. En stor bredde av folk fra ulike fagmiljø, menigheter/ kristne organisasjoner og «fotfolk» fra hele distriktet deltok på åpningen. I løpet av kvelden fikk en både 11

12 sjele sørgerisk inspirasjon og rikelig anledning til fellesskap. Berit Johanne Folkedal og Thea Lund Brekkå deltok med sang/musikk, som gav balsam for sjela. Høgskolelektor Sverre Stoltenberg løftet frem mulighetene i den gode samtalen som kan forløse liv. Representanter både fra Bethaniastiftelsen, Fermate i Oslo og Sandnes, Normisjon og den lokale menigheten i Tysvær målbar glede og forventning over nysatsinga. KONTOR Regionkontoret i Sandnes Regionkontoret ligger sentralt i Sandnes, i Flintergata 4, der vi leier lokaler. Lokalene brukes først og fremst til administrasjon, men også til styremøter og ledersamlinger. Distriktskontoret Distriktskontoret for den nordlige delen av regionen er flyttet til det nye Kraftsenteret som er bygget på Stemnestaden. KRAFTSENTERET Distriktskontoret for nord-rogaland ble på nyåret flyttet fra Haugesund til Stemnestaden. I mai var det nye Kraftsenteret ved Stemnestaden klart til innflytting, og under festen 2. pinsedag ble det innviet. Det er et flott og tjenlig bygg, som ved siden av kontorer for Normisjon og Acta også rommer samtalerom for Fermate sjelesorgsenter og for Haugesund begravelsesbyrå og møterom for grupper og komitéer. Vi ønsker at Kraftsenteret skal brukes til samtale og bønn, og være et senter for formidling av Guds kraft i nordfylket. Lokaliseringen til Stemnestaden gir også gode muligheter for samvirke. ØKONOMI Regnskapet for regionen totalt (konsernregnskapet) viser et overskudd på kr ,60. Regnskapet for regionen eksklusiv leirsteder og Alpha, viser et underskudd på kr Det er bedre enn budsjettert. En testamentarisk gave på er inntektsført. Årets ordinære gaver beløper seg til som er kr mindre enn i Underskuddet er ført mot balansen. De totale inntektene ble kr og er kr lavere enn i 2012 og kr lavere enn budsjettert. De totale utgiftene beløper seg til kr Det er en nedgang på kr i forhold til budsjett og kr mindre enn i Det er sendt kr til Normisjons sentralledd. Det er kr mindre enn i Driftsmessig gikk Horve, Stemnestaden og Alpha med underskudd. Underskuddene er ført mot balansen. Når det gjelder investeringer ved Kraftsenteret viser vi til note 8 og salg av Stavtjørn til note 10. For oppsamlet underskudd for Vaulali viser vi til note 6. Kørner og Aud er fornøyde med nybygget. KRISTELIG BOKHANDEL Haraldsgt Postboks 182, 5501 Haugesund Tlf Faks

13 Årsmelding Acta 2013 Året 2013 har vi hatt prosesser gående i Acta hvor vi har gått gjennom status quo; hva gjør vi nå og hvordan ønsker vi å satse fremover. Vi opplever at mange barn og unge i våre sammenhenger ofte er mer knyttet til aktiviteter, enn fellesskapet og relasjonene. Vi ønsker at barn og unge skal oppleve gode møter med hverandre og med Jesus, og fremover vil vi derfor satse på å utruste våre ledere til å leve ut troen og disippellivet sammen. I årsmeldingen nedenfor vil vi ta for oss følgende hoved områder fra Handlingsplan : Disippelgjøring og lederskap Misjon Organisasjon Disippelgjøring og lederskap For å møte utfordringen nevnt i innledningen, har vi i 2013 satt fokus på medvandring for ledere i Acta. Medvandringsgrupper (MG), hvor ungdommer får oppleve at voksne og andre ungdommer følger dem i liv og tro, er vårt fokusområde fremover. En del av 2013 har vi brukt til å legge planer på hvordan dette kan gjennomføres, og vi ønsker å ha grupper istedenfor en-tilen-medvandring. Vi har ønsket at ansatte skulle ha eierskap til MG-tanken og har derfor brukt en del tid på å snakke gjennom hva, hvordan og hvorfor. Å prioritere opp noe betyr ofte å prioritere ned andre ting, og denne prioriteringsjobben har også vært en viktig bevisstgjøring i så måte. Vi har også sett på ansattes funksjon i MG-prosessen, da vi opplever å ha begrensede ressurser og det er mange ungdommer som kunne tenke seg å være med i en MG. Derfor må vi knytte til oss mennesker som har hjerte for dette og som ønsker å være med i en prosess mot å få gjennomført dette. Per er det to MG-grupper som er satt i gang. Vi har også i år gjennomført lederkurs på Horve hvor ungdommene fikk innføring i viktige felt i det å være leder. Her ble det blant annet snakket om sikkerhet og trygghet, det å være gruppeleder, hvordan være forbilde i fritiden og eget lagsleder-seminar. Teamet fra Bibelskolen i Grimstad var med som ledere på lederkurset, med særlig vekt på møter og undervisning. Vi merker en stigende positivitet blant leirlederne, og vi har på de fleste leirer hatt venteliste for jentelederne. Vi har ønsket å gjøre noen bevisste valg med rekruttering til hovedlederrollene dette året. Siden vi har et så Regnbuelandet Sola i livet mitt. 13

14 tett samarbeid med Normisjon har dette vært med å generere noen hovedledere til leir. Dette gleder vi oss over. Vi har også gjennomført hovedlederkurs for nye eller litt erfarne hovedleder. Et etterlengtet moment på leir har vært godt voksne/ eldre mennesker på leir, som trygghetsfaktor for deltakere, ledere og hovedledere. I 2013 har vi på de aller fleste og klasseleirene på Horve og Vaulali hatt voksenledere til stede på leirene. På TFI (Takk for innsatsen-leiren for leirledere), hadde vi flere voksne med som ga viktige signal på hvor givende og kjekt det var å være sammen med ungdommene denne helga. Misjon: Vi merker etterspørselen er stor på arrangement hvor barn og voksne kan gjøre ting sammen, og vi har i løpet av 2013 hatt et stort familiefokus i Acta. Vi har hatt en familieleir, fem minileirer (en med særskilt «tro i hjemmet»-fokus) og en besteleir. I tillegg var vi også med å arrangere «Lev Livet-konferansen» som satte fokus på å integrere trosliv og trosformidling i hjemmene. I sommer 2013 hadde Jarle Stokka med seg et team til India. Her så de på Kompis-prosjektet i Acta og andre humanitære prosjekt, blant annet Mor Teresa-hjemmet. De som var med på teamturen var Ruth Miriam Kolstad Varhaug, Endre Heng, Daniel Tytland, Hanne Bø og Ingrid Johannessen. Høsten 2013 reiste Raymond Bicaglia, en av våre leirledere, som misjonær til Europa, sammen med Tore Nesvåg. De hadde et ønske om å gå dit Jesus ledet dem, og endte opp i Tsjekkia sammen med Kristian Lande, som er Normisjons utsending. Mye av kontakten vi har hatt med våre lokale fellesskap skjer gjennom foreningsbesøk i det enkelte lag. Her merker vi et stort mangfold i type lag og måten å organisere laget på. Vi ser at vi når ulike typer mennesker gjennom de ulike lagene som finnes. Her er alt fra legoklubb til yngreslag til søndagsskole. Tweenskorene har fått en tydelig oppsving i 2013, særlig grunnet Soul Children-konseptet. Her er mye entusiasme å spore, og det er gledelig. Mange lokale ledere har dessverre lite lederrekruttering, og dette ser flere lag på som en utfordring. Det går rundt og rundt på Stemnestaden. 14

15 Vi ser at leirene våre betyr mye for den enkelte. Særlig vil vi trekke frem 10:13, hvor vi satte fokus på barnas egen relasjon til Jesus og hva dette har å si for hverdagen. Dette snakket barna sammen om i grupper og det virker som om barna har fått med seg viktige ting hjem etter endt leir. Organisasjon: Ansatte i Acta har et ønske om mer kontakt med de lokale lederne, og inviterte dermed til områdesamlinger. Disse ble avlyst grunnet liten respons. Til våren har vi invitert til områdesamlinger sammen med Normisjon, og håper her på bedre respons. Actas årsmøte hadde mye engasjement rundt ønske om å endre navn på barne- og ungdomsorganisasjonen til «Normisjon ung». Mange innlegg handlet om lengsel etter å være tydelig knyttet opp til Normisjon og voksengenerasjonen. Dette er en sak som er tatt videre og som skal tas opp på Landsmøte På kvelden hadde vi en flott kveld hvor vi delte det Gud har gjort i livene våre. Vi delte ord fra Bibelen og personlige vitnesbyrd. Det er godt å erfare ekte fellesskap sammen med hverandre, og dette var viktig for mange av dem som var der. Etter årsmøte i Acta ble mange med på Årsmøte til Normisjon, hvor noen ungdommer fortalte viktigheten av at voksne mennesker er til stede i livene deres. Statistikk pr (tallene i parentes er fra 2012 og 2011). Totalt antall lag: 134 ( ) Totalt antall leirer: 30 (31-34) Deltakere: 1626 ( ) Ledere: 599 ( ) Muligheter: MG: Nå har vi lagt grunnlaget for hvordan vi tenker at medvandring kan gjøres. Nå er det tid for gjennomføring. Den store kontaktflaten med ungdommer er en stor fordel i oppstarten av dette. Familie: Vi opplever en stor etterspørsel etter arenaer der familien kan lære om og erfare Jesus sammen. Her ligger en mulighet for å tenke medvandring og levd kristenliv i hjemmene. Acta og Normisjon: I 2013 har Normisjon og Acta jobbet tett sammen og for at vi skal få gjennomført våre planer for de neste årene, opplever vi samarbeidet med Normisjon som avgjørende. Ungdomsleir. 15

16 Familiekoret. Utfordring: Vi ser i leirarbeidet behov for hovedledere som er med over lengre tid og har eierskap til arbeidet. I tillegg til de eksisterende, ser vi behovet for noen eldre hovedledere, som gir en større grad av trygghet i leder- og deltakergruppen. Særlig gjelder dette leirsjefrollen. Antall årsverk i staben har gått ned, og dette gjør at vi må gjennomtenke hvilken rolle ansatte skal ha og hvordan vi skal endre på måten å arbeide på/prioritere på. Vi har vært heldige å ha Vidar Aarstad i 40 % ulønna stilling som PA til Thomas. Dette har vært viktig både ressursmessig og sosialt for staben. Suksesshistorie: «Lev Livet-konferansen»: Her satte vi fokus på å leve sammen med Jesus i hjemmene. MG: Etter lang tids planlegging, har vi konkrete tiltak for å iverksette dette. Første steg er kurs for ledere i MG. 10:13: En leir med fokus på den enkeltes relasjon til Jesus og hvordan dette kan leves i hverdagen. Guds kjærlighet. 16

17 Alpha Norge Årsmelding 2013 Alpha finnes nå i 169 land i verden, og mer enn 22,5 millioner mennesker har gått Alpha på ett av de over steder i verden der dette arrangeres. I Norge er det ca 130 menigheter/bedehus/forsamlinger som er tilknyttet Alpha. Nær sagt alle kirkesamfunn og organisasjoner bruker Alpha. Mange som bor, arbeider eller studerer i Norge kan vitne om at de har fått et endret liv etter å ha blitt kjent med Jesus gjennom Alpha i Menigheter og fellesskap preges flere steder av mennesker fra andre land, og vi tilbyr derfor Alpha-materiell på ni språk utenom norsk. Også i 2013 ble samlivskurset «7 kvelder om å være 2» arrangert sju steder i Rogaland. Både til opplæring av ledere og til bruk i kurset har vi nå utgitt undervisningen på DVD med norske tekster. Nytt PR-materiell blir utgitt i januar Samlivskurset holdes nå 35 steder i Norge. «Foreldrekurset» for foreldre med barn 0-10 år er snart ferdig oversatt, og deltakerhefte og tekstet DVD blir lansert i løpet av våren I løpet av året arrangerte vi sju regionale konferanser for ledere og medarbeidere i Oslo, Randaberg, Lyngdal, Trondheim (2), Lillestrøm og Sandnes. 230 ledere og medarbeidere deltok. Vi har også invitert til nasjonal lederkonferanse i IMI-kirken i januar Alpha Norge har i 2013 solgt produkter med kursmateriell, samt 9000 plakater og invitasjonsbrosjyrer. I mai fikk Alpha ny logo, og våre produkter vil etter hvert få nytt design. Styret for Alpha Norge er oppnevnt av regionstyret, og har i 2013 bestått av Leif Gordon Kvelland, Oslo (leder) Bjørn K. Jellestad, Trondheim Line H. Fielding, Bærum Per-Erik Gåskjenn, Bergen Liv Eva B. Vestre, Sola Erin Winfield, Alpha International, London (møterett) Inge Morten Paulsen, Stavanger (daglig leder) Ansatte i Alpha Norge: Inge Morten Paulsen, daglig leder (60 %) Line Marie Løge, familiekonsulent (20 %) Torunn Fjelde Hansen, ekspedisjon (10 %) Alpha sin nye logo. 17

18 Nortråkk, velkommen til tur Hver onsdag formiddag uansett vær, går vi på tur. Turene starter kl 10:30 og utgangpunktet varierer fra gang til gang. Turene er gjenomsnittlig på ca 8 km og varer mist i to og en halv time. Halvveis koser vi oss med mat og drikke som den enkelte har med seg. Ord for dagen blir holdt etter avtale av en av medlemmene. Alle gir 20 kr hver som dekker eventuelle driftsutgifter, men mesteparten sender vi til barnehjemmet i Merdekan. Turene våre er ikke krevende, slik at de fleste kan være med. Vi er nå ca 20 stk som går og det er god plass til flere! Det sosiale miljøet i gruppen er særlig godt. Alle snakker med alle! Pensjonistene er i flertallet i gruppen, men vi har og medlemmer helt ned mot et par og femti. Turene går på naturskjønne stier eller turveier her i Sør- Rogaland. Lokalkjente medlemmer fungerer som guider og de deler mye interessant og ofte morsom lokalkunskap med resten av gruppen. Kontakt komiteen ved Kari Berge på telefon for påmelding og mer info. Årsmelding for Stavtjørn Misjonssenter 2013 Stavtjørn Misjonssenter ble lagt ut for salg og ble solgt i februar Økonomien i Stavtjørn har ikke vært til byrde for regionen, med unntak av 2012 har de siste årene gått med små overskudd. Normisjon Rogaland takker alle som har lagt ned mye arbeid og omtanke for Stavtjørn opp gjennom årene. Når salget nå er avsluttet ser vi tilbake på en tid på Stavtjørn med mye glede og gode fellesskap. Igjen, tusen takk til alle som trofast har stått på i arbeidet for Guds rike gjennom sitt engasjement i Stavtjørn. 18

19 Årsmelding for Galleri Sola/Sandnes 23. oktober 2013 åpnet Galleri Normisjon ny butikk i Sandnes. Etter 4 års drift på Sola flyttet vi inn i fine, sentrale lokaler i St. Olavsgt. 25, inngang fra Gjesdalveien. Butikklokalet er på ca. 230 m2. Galleri Sola startet som nettbutikk og vi fortsetter samarbeidet med Finn.no, og legger større varer ut på nettet. Flytting til Sandnes har hatt en gledelig utvikling både når det gjelder omsetning, varetilgang og betjening. Vi har i dag ca. 45 medarbeidere fordelt på forskjellige arbeidsoppgaver så som, praktisk arbeid, pynting, transport, EDB/fotografering, og butikkselgere. Butikken har åpent fra mandag til lørdag og vi har plass til flere medarbeider. Omsetningen i 2013 ble ca. kr ,- og ble nokså nøyaktig fordelt på 50% Sola og 50% Sandnes. Før ble der ofte bygget galleri i bedehusene. Det er sagt at gjenbruksbutikkene er vår tids galleri. Det kan for mange være det første møte med misjonen. Derfor satser vi på et godt miljø, med kaffekrok og tente lys. Vi ønsker å ha tid for kundene våre og møte dem på en god måte. Derfor er det godt å få stadige tilbakemeld inger som at dere har en fin og ryddig butikk. Det er koselig og godt å besøke dere. Velkommen innom som medarbeidere og kunder. 19

20 Styret i 2013 har bestått av: Styreleder: Liv Milwertz Nestleder: Reidar Vigrestad Styremedlemmer: Johan Bø, Sigrunn Urstad og Helge Oftedal Sekretær: Einar Larsen Ansatte pr : Daglig leder: Maria van Vliet Kjøkkenansatte (deltid): Ann Elisabeth Tandstad, Jan Gunnar Skogen Vaktmester: Norvald Horve, Hans Høie (fra november) I tillegg til timebasert kjøkkenassistenter. Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding for Horve Ungdomssenter 2013 Styret har hatt 4 møter i Norvald Horve går over i pensjonistenes rekker, og vi har vært så heldige å få erstatte ham med Hans Høie. Hans kjenner Horve godt og har stor kontaktflate, noe vi vet kommer Horve til del. Vi ønsker Norvald lykke til som pensjonist og Hans velkommen. Horve Ungdomssenter feiret 50 års jubileum, noe vi feiret august. Fredag var det stor og kjekk mimrefest med stort oppmøte. Lørdag var tiltenkt ungdommene, med dessverre av deltagelsen der ikke som forventet. Søndag var det familiedag med salg av varmretter. Her hadde vi nok også håpet på større oppmøte, men værmeldingen var dessverre ikke på vår side. Helgen sett under ett var kjempe fin. Stor takk til alle som var med i komite og praktisk arbeid for å få helgen trygt i havn. Horve har et godt renome ute i distriktet, noe som gjør at vi også i 2013 har hatt veldig god søknad til både leirene gjennom Acta og utleie til week-ender. Tilbakemeldingene fra våre gjester er gode for både service og plassen. Folk trives på Horve! Acta er gode ambassadører for Horve. De gjør en kjempejobb med og for barn og unge som kommer på leir. God forkynnelse og godt fellesskap, som legger grunnlag for nye Jesus- og Horve-venner. Det er fremdeles stor søknad til leie i helgene, men vi skulle ønsket at vi fikk til flere utleiedager på ukedagene. Dette jobber vi med, og har fått til noe besøk av skoleklasser. Horvebasaren ble også i år avholdt i oktober med fullt hus og kjempegod stemning. Sigurd Idland og Riskakameratene deltok. Vi retter en stor takk til alle som bidrar med loddsalg og gevinster. Uten dere ville ikke dette vært mulig! TAKK!! Horve trenger fremdeles dugnadshjelp. Kjekt om du melder deg til tjeneste. Det er mange oppgaver som skal løses. Vi retter en STOR TAKK til store og små Horve-venner for innsatsen i Husk på Horve og de ansatte i deres bønner. For Horvestyret, Liv Milwertz, Styreleder Ny lekepark på Horve. 20

21 MILJØVENNLIG Vi bryr oss! 21

22 Årsmelding for Stemnestaden var et år med stor aktivitet og utleievirksomhet. Alle årets helger var utleid. Tredjeparten av disse var i egen regi. Acta hadde 8 leirer for barn fra 4 år m/følge og opp til ungdom i videregående skole. I tillegg hadde vi leir for funksjonshemma, kvinnehelg, mannshelg, normisjonsdager og en rekke enkeltarrangement i Nor misjonsregi. Distriktskontoret flyttet fra Haugesund og hadde lokaler i hovedbygget i påvente av at Kraftsenteret ble ferdigstilt. En stor dag var det 20.mai da Kraftsenteret stod ferdig og ble innviet. Hele Normisjonsstaben i nord-rogaland er dermed samla i fellesskap på Stemnestaden. Og det er vårt ønske at Stemnestaden skal være et kraftsenter og en ladestasjon både for ansatte, frivillige medarbeidere og alle som er gjester hos oss. Hovedtyngden av leietakerne på Stemnestaden er barn og ungdom. Det er konfirmantgrupper, speidergrupper og andre lag. Men vi har også en del menigheter rundt om i distriktet som arr familieleirer hos oss. Ungdomsskolene, de videregående skolene og kulturhusene på Haugalandet har oppdaget at vi har et flott anlegg, og har vært flittige leietakere til bli kjent leirer, aktivitetsdager og avslutningsturer. Alle 7.kl.elever i Haugesund kommune de siste 8 årene har hatt ett døgns opphold på Stemnestaden. Dette betyr at leirplassen vår er blitt godt kjent i omegnen. På våren, før sommerens leirsesong fikk vi på plass nytt lekeapparat og stor sandkasse på lekeplassen. Det ble betalt av leirklubbmidler som vi fikk tildelt i Annet vedlikehold som ble utført i 2013: Gml hovedbygg fikk nye vinduer, ble isolert og fikk ny kledning. Vestibylen i hovedbygget ble malt i lys farge både på vegger og tak, og vi fikk et betydelig lysere inngangsparti. Ute er det blitt fjernet en del av de store trærne langs elva. Også i 2013 har vi hatt en betydelig innsats fra mange frivillige medhjelpere både i forbindelse med loppemarked, minimesse, stevnedager, bryllups- og konfirmasjonsservering og andre oppgaver både inne og ute. Vi retter en stor takk til alle frivillige medarbeidere. I staben hadde vi en endring på ettersommeren. Kjersti H. Bjerga som er ansatt i 80% gikk i august over i et vikariat i Acta i 50%, og har deretter hatt 30% på Stemnestaden. Gunn Bjørg Slåtto begynte 1.september i et vikariat i 100%. Andre ansatte er Kørner Høie vaktmester 50% og Bodil V. Høie daglig leder 100%. I tillegg har vi flere personer som vi leier inn på timebasis. Styret har i 2013 bestått av Arne Johan Kvalevåg formann, Knut Sigve Lillemo, Sigmund Susort, Lilli Stakkestad og Kari Skeie. Brit S. Bakkevig har vært varamedlem, og Bodil V. Høie har møtt på alle styremøter. For Stemnestadstyret Bodil V. Høie 22

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2012

Velkommen til regionårsmøtet 2012 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2011... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 8 Møtevirksomheten... 8 Regionarrangement... 8 Seniorarbeid... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Valg til regionstyret

Valg til regionstyret NORMISJON REGION AGDER Valg til regionstyret Regionårsmøtet 2011 Regionårsmøte Oddernes menighetshus 9. april 2011 Under regionårsmøtet 2011 skal det velges leder av regionstyret og to medlemmer til regionstyret.

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Norkirken Grimstad

Norkirken Grimstad Norkirken Grimstad 2017-2018 Fellesskap satsings-område Forventet mål Aktivitet Ansvarlig Når Familie, barn og unge 1. Cellegrupper for tweens, ungdom, studenter og unge voksne. 2. Planting av lag på skoler

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste.

Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer/vedtak merket * A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Normisjon Landsstyrets møte 6.-8.september 2012 (Rica Hotell, Gardermoen) ------------------------------------------------------- Forum: Til stede: Forfall: Landsstyrets møte Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø,

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Molde-fellesskapet

Molde-fellesskapet Molde-fellesskapet 07.05.2017 Om Normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og har kontakt med over 70 000 personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen...4 Årsmelding 2009...5 Arbeiderne...5 Regionstyret...7 Møtevirksomheten...7 Regionarrangement...7 Alpha...8 Lederarbeid...9

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 23.-24.april 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Johansen Tufthaug, Svein Haugland, Sverre Karlsen,

Detaljer

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM

GÅ UT SENTERET TRONDHEIM GÅ UT SENTERET TRONDHEIM PRESSESKRIV 10. desember 2014 BAKGRUNN Landstyret i Normisjon har de siste årene utredet fremtiden til Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal. Bakgrunnen er at skolen i flere år

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017 Valg regionårsmøte 2017 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder) 2015 2017 Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder) 2014 2017 Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad 2014 2017

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Velkommen til regionårsmøtet 2011

Velkommen til regionårsmøtet 2011 Årsmelding innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2009... 5 Arbeiderne... 5 Regionstyret... 7 Møtevirksomheten... 7 Regionarrangement... 7 Seniorarbeid... 9

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte april 2012

Normisjon Landsstyrets møte april 2012 Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen,

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009

Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

ÅRSMØTE Bedehuset Betel

ÅRSMØTE Bedehuset Betel ÅRSMØTE Bedehuset Betel 17.01.2018 Innkalling Saksdokumenter AGENDA Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av innkalling og sakliste Årsmelding for bedehuset Årsregnskap Valg Bygging av

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes?

DYBDEMODELLEN. Lederskap: Hvordan være leder? Hvordan drive målrettet arbeid? Hvordan skal styret lede? Hvordan skal møtet ledes? Hvem gjør hva? Det lokale fellesskapet har ansvar for den praktiske tilretteleggingen og kan søke støtte hos Norges Kristelige Studieråd. Normisjon skaffer materiell og kvalifiserte kursholdere som også

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Visjonsdokument. for. VI-normisjon

Visjonsdokument. for. VI-normisjon Visjonsdokument for VI-normisjon Revidert av lederskapet høst/vinter 2012 Lagt fram for årsmøtet og godkjent 31. januar 2013 Innledning Varteig Normisjon ble stiftet allerede i 1860, og har vært en selvstendig

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

Normisjon Landsstyrets møte september

Normisjon Landsstyrets møte september Normisjon Landsstyrets møte 3. -5.september 2009 ------------------------------------------------------------ Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Geir I. Mykletun, Berit Synøve Danielsen (Sak LS

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015

NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 NORMISJON Landsstyrets møte 5.-6.februar 2015 Forum: Landsstyret Til stede: Tormod Kleiven, Eli Skåland Tveitane, Pål-Rune Winther Jørgensen, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn Marit Lygre, Hanne Tufthaug,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Å R S M E L D I N G

Å R S M E L D I N G ÅRSMELDING 2016 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra regionstyreleder... 4 Årsmelding 2016... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Alpha... 7 Misjon årsmelding 2016... 7 Regionsarrangement

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014

TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 TELTMAKERMISJON Ingunn D. Ødegaard, Emmaus 20. mars 2014 BESTILLINGEN: Kristen misjon foregår på ulike måter, fra evangelisering til helsebistand. I en del av verdens land er «tradisjonell» misjon umulig

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med!

Barna. Store ressurser er investert i utviklingsarbeidet - og din menighet, din søndagsskole og dine barn er invitert med! Trosopplæringskonferanse for FORELDRE, BARNELEDERE & MENIGHETSLEDERE Sammen for Barna 17-18 nov. 2017, OSLO Lansering av JESUS KIDS strategien: MÅLRETTET og RELASJONELL disippelgjøring med MATERIELL og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer