HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD"

Transkript

1 5. ågng N ms 2014 Nd Rå fisk på øpnd bånd I midn v pi åpn kjøpsn isøm Tov n sushisun som sv å fisk på ubånd. Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo d v f ik som gjøs fo å gi kjøpsn posiiv øf. Sid 12 Kn få Dømmsipnd D ok kndidn i Dømmsipnd 2014 h nå bi pukk u. Fsydns Jui Sofi Wichmnn f Ræingn n v d nomin. Sid 5 Kops møs i dys isøm kuusn n fo hisoins føs gionmsskp fo kops som gå v sbn kommnd hg. Fi ok kops md i msskp. Sid 16 HR R BØNDN SOM FIKK TISKUDD Smukk Købnhvn Dn dnsk hovdsdn igg ikk ng unn, og fis md my god v m, dikk, shopping og ikk mins god smning. Dnskn i m figjo og vspp nn oss, og smningn d. Sid 8-9 I øp v fjoå b d ub ov ni miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i bønd i Nog. I dg gi vi dg ovsikn ov bøndn som fikk iskudd i Skdsmo, ønskog og Ræingn. Sid 6-7 f

2 2 N HARD FAKTA 13,3 GRADR R HØYST TMPRATUR MÅT PÅ ØVNSTAD D SIST 30 DAGN. 97 BABYR B FØDT PÅ AHUS I UK 11. Ti høy dnn måndns vinnbid! Fxodd bi snd i dg i posn. Gu! MÅNDNS VINNR: PRSONR BOR I RÆINGN KOMMUN #æingn #bjønnåsn #dog #pood #fcion Mod 204 k ,- #swn #isøm #igh #ønskog #insgood Gm Sømsvin 47, Sømmn - f W.B BRØNNBORING AS Mskinføkus 32. Dikkvnnsbønn Hoisonboing Bgvmboing npnøboing Rp. og svic på bønn Gis bfing Konk info -mi: Tf Avd. Oso Avd. Rognd Avd. Øsfod Vi vhod oikus fo nggsmskinfø: Kongsving ms isøm pi Kus obigoisk fo som sk kjø nggsmskin. Yig oppysning bindn påmding: Gnund Kompnssn AS To Gnund f Kompnssn fo bygg og ngg Sifisingsnumm: ATS-047 Su åi dy Sikk innom fo inspisjon! OBS! Husk vå sikkkfè osdg k Tf Sohimsg. 1, 2000 isøm Mn. - ons/f , os , ø Romiksposn n pipoiisk uvhngig okvis som hv onsdg, md unnk v fipiod, disibus i hussnd i Skdsmo, ønskog og Ræingn. Romiksposn føg Tkskmpkn og Væ vsom - pkn. Rdksjonn: Ansvig dkø: Dg Rognin Snbg, f.: Rdksjonssjf: inn Ccii Mcko, f.: Jounis: Roy Robin Monsn, Yngv Johnsn, Cho Sissn, Annonsvdingn: Mkdskonsun: isbh Kogsud f.: Ani Knsd f.: Tips/sinngg: f: , Gfisk: Gunn Oddvig ihgn Posdss: Avisdif Romik AS Dpog 20, 2000 isøm Ansvig ugiv: Avisdif Romik AS Oppg: Tykk: Avis-Tykk Hm AS Disibusjon: Nopos Ns ugv: Mifis ns ugv:

3 4 N AKTUT N Diss kn få Dømmsipnd D ok kndidn i Dømmsipnd 2014 h nå bi pukk u. Tks: Cho Sissn Dømmsipnd bså v 100 sipndi à kon - i smmn én miion kon. Hv kommun kn snd inn n kndid i hv v kgoin musikk, dns, visu kuns, skpnd skiving, og nn. To d nsn 400 ung og dømmnd kuuuøv ov h nd som nomin. D d ok kndidn som nomin: Ræingn: Jui Sofi Wichmnn (dns), Asbjøn Kongsns (musikk) og Vish Ighni (). Skdsmo: Phiip Kisn Hombo (Dns) og Simn Hgn (Musikk). ønskog: Mdin nsn Hød (Dns) og Mgnus Sinning Kusn (Musikk). D v å Dømmsipnd uds v Nosk Tipping og Nosk kuuskoåd. KANDIDAT: Fsydns Jui Sofi Wichmnn f Ræingn nomin i Dømmsipnd (Foo: Piv) Kjøkknkmpnj ROMRIK KJØKKNSNTR AS Vodg 11, 2000 isøm Spsiibud Sp f usn kon på ny kjøkkn Kmpnjpiod fm i 12. pi. Tibud kn ikk kombins md nd b. Tf: Tips oss! Tf snd mi i Fu hus fo UKM To 80 ungdomm mom å dok i Ungdommns Kuumønsing (UKM) i Ræingn nyig. Und åpningn v kunsusiingn i Amod ungdomshus v d fu hus, iføg nsidn i Ræingn kommun. Kunsusiingn kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkkn bsod v 38 innv bidg. Und sv scnfosiingn v d 47 ungdomm på scnn i Mikon kuus. 9 kunsbidg og 11 scnbidg gikk vid i dn so fyksmønsingn i isøm pi. dømmn din bi imig Sp usnpp! T konk på og hnvis i dnn nnonnsn fo god ibud. Åsmø i Fokhjp Nosk Fokhjp ønskog vhod åsmø 28.fbu md kodso oppmø md 36 v 160 oppmø mdmm. D b fmg n bning som vis so innss i fiviig bid innn båd føshjpsjns, mbunsvk, søk- og dningsksjon sm innss fo bn og ung i kommunn i smbid md uik ok ognissjon. Smbid md NITOR og osby bsøksgåd md vin- og høsi b som fs åig ngsjmn. I igg øn- bydning fo ovvs vd kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfony skog-vdingn kusngø båd fo mdmm og fo ui- ys på ny kjøkkn? k ksn kund. I øp v 2014 sk posjk A hj gd sg iby gis hj- og ungdning md hjs fo bn nn fiviig gjnnom kommunns fiviighssn og ungdomm på VOT, innvndkvinn i Kvinnkubbn sm nhod på Ahus. - Vi syns d vikig fs muig innbygg kn i om hvodn mn sk sg dsom non ng hjp. D føs minun v vgjønd uvn hjsns, si Ing Fumy. ys på ny kjøkkn? H du ys på ny, fo kjøkkn? dømmn din bi imig Vi hjp dg un du må skif u H du ys på ny kjøkkn? h Vi podus kjøkkninndningn. ny fon og skuff Smmn på må og hngs og skinn bys finn u. vi T u konk hvodn i dg, du bs md kn Bjøn fony ngi på f , fo n hyggig kjøkknp di kjøkkn. Vi podus ny fon og skuff må, og hngs og skinn bys u. Md Nosk Kjøkknfonying du sik høy kvi i n v kosnd og moning bi gjo på kun én dg. T konk i dg, md Bjøn ngi, på Jg komm gjn hjm i Sp usnpp! dg fo n gis Husk å spø Bjøn og ufopiknd fo å få nnonsbn! kjøkknp. kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonying nyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonying

4 6 N AKTUT AKTUT N H bøndn som fikk iskudd I øp v fjoå b d ub ov ni miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i jodbuksbdif i Nog. I dg gi vi dg ovsikn ov bøndn som fikk iskudd h ok. Tks: Yngv Johnsn D ingn hmmigh d fs bønd vhngig v iskudd fo d sk bi ønnsom å div md jodbuk. Om n s på h jodbuk i Nog, så kn n så fs iskuddn ugjø omg n djd v jodbuks buo innk. D fosvig å n d smm gjd fo bøndn h hos oss. ANTA I SKDSMO Poduksjonsiskudd og vøsiskudd offnig igjngig på inn, md nvn og sum p jodbuksbdif. Bøndn søk Sns ndbuksfovning (SF) om diss midn, og n vi psn i dg ubing fo i D o 79 ndbuksbdif i Skdsmo, ønskog og Ræingn som h få ub poduksjonsiskudd og/ vøsiskudd i øp v fjoå. I Skdsmo d 41 sykk, og diss få ub 8,8 miion kon i poduksjonsiskudd f SF, og kon i vøsiskudd. RÆINGN OG ØRNSKOG I Ræingn kommun d 22 jodbuksbdif som h søk og få iskudd f S, og diss mook i smmn 3,4 miion kon i poduksjonsiskudd i I igg kon i vøsning i fi. I ønskog kommun s d 21 bdif md sø, og diss mook i smmn 2,8 miion kon i poduksjonsø og kon i fisø. MANG UTFORDRINGR Diss oppysningn gi ikk nødvndigvis fusndig bid v sø som gi. Rgion mijøiskudd, uvikingsmid og nd vfdsodning kn også søks på, pong SF. Pisiskudd fo 2013 bi offniggjo sn i å, og komm så i igg. D gjd podusn v gg, kjø, u og mk. Nogs Bondg undsk nosk mpoduksjon hdd bi ukonku v impov om ikk bøndn hdd få iskudd. Soing h s som må mpoduksjonn i Nog sk øks i k md bfokningsvksn. Sk vi nå d må, må d væ ønnsom å div md jodbuk. Kosndsnivå i Nog høy, og vi h ufodnd kim og ndskp. n v innkskidn i bondn iskudd, sn v innkn komm f sg v podukn i mkd, fok is Bock Jkobsn, kommuniksjossjf i Nogs Bondg. PÅ TOPPN AV ISTN D Jns Kisin Hugid som opp isn i Skdsmo kommun. Hns bdif mook kon i poduksjonsiskudd, sm kon i vøsiskudd. I Ræingn finn vi O J. Ho konsunjns på opp, md kon i poduksjonsiskudd og kon i sø i vøsning. ønskogisn opps v An Bjønho, md kon, sm mksbøp koni vøsiskudd. vikig fomå md iskuddn å sik ndbuk ov h nd. Sk mpoduksjonn øk, må vi uny hvo d, påpk Jkobsn ovnfo Romiksposn. Søsdn v iskuddn komm f sks-sju odning. Bondn få fo ksmp iskudd i n kio podus kjø mk, og fo å h dy på bi, si hun. Tiskuddn bid i å dus pisn på ndbukspoduk i buikkn, gg hun i. FRI OG SYKDOM Avøsiskudd og s fusjon v n viss nd v d ønnsugifn bøndn må h vd fi sykdom. D vikig å h odning som gi bondn muigh i å fi. Husdy må h isyn og s hv dg uns åsid og ukdg. Muighn i å fi og fiid vikig fo ungdommn sk finn bondyk kiv, så Jkobsn fs. To b d ub nsn 9,1 miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i bønd i Nog i fjo. I Akshus b d ub hnhodsvis 337 miion kon og 21 miion kon. TISKUDD: Bøndn i ønskog, Skdsmo og Ræingn få iskudd f Sn i å div jodbuk. (Iussjonsfoo) Tiskudd f Sns ndbuksfovning Kid: Sns ndbuksfovning. D s fobhod om muig fi. KOMMUN PRODUKSJONS - TISKUDD AVØSR- TISKUDD JNS KRISTIAN HAUGID SKDSMO KAKSRUD HAVOR O SKDSMO BØHNSDAN HARAD SKDSMO HAVARD OAI BRG SKDSMO TOR ARN KARTRUD SKDSMO KVR AKS SKDSMO D ikk ig. GORG MOVIG SKDSMO HUSBY JON ARID SKDSMO JON FRØYAND SKDSMO MØIN SAMDRIFT DA SKDSMO TJMAND INGMUND SKDSMO TOMT GÅRD ASTRI CAMIA GUNNS SCHIØRN SKDSMO DT KONGIG SSKAP FOR NORGS V SKDSMO D ikk ig. GIR JNSN SKDSMO D ikk ig. JON TRYGV TÆRUD SKDSMO D ikk ig. ARS PTTR HOVIND SKDSMO D ikk ig. BRÅTN PDR SKDSMO D ikk ig. TOM-ARID JOHANSN SKDSMO D ikk ig. HAGIR HØNSN SKDSMO D ikk ig. OA WÆRHAUG SKDSMO D ikk ig. FRY PR SKDSMO D ikk ig. ARS AAMODT SKDSMO D ikk ig. SKOGVOD TOR SKDSMO JNS TORBJØRN ASAK SKDSMO D ikk ig. MORTN HOM SKDSMO D ikk ig. KARN THRS ASAK SKDSMO D ikk ig. ARS JØRGN ØKN SKDSMO D ikk ig. KRISTIAN KOR SKDSMO D ikk ig. JON AT SOBRG KVBK SKDSMO D ikk ig. HARAD BJARN KIRKBY SKDSMO D ikk ig. MARIANN KII SKDSMO D ikk ig. URNG IVAR SKDSMO D ikk ig. JOHN ØYSTIN KVR SKDSMO D ikk ig. PAU RAGNAR NGR SKDSMO D ikk ig. KONGSRUD MORTN SKDSMO D ikk ig. BRGR DAG OAV SKDSMO D ikk ig. ARS MARTIN HO SKDSMO D ikk ig. CHRISTIANSN THOR SKDSMO D ikk ig. HUBA HONNING SAID-SUTAN ABDU-KHAMIDOVITSJ KHUBAV SKDSMO D ikk ig. WÆRHAUG VIGDIS B SKDSMO INTRIØRKONSUNT CHRISTINA ØCHN SKDSMO D ikk ig. O J HOT KONSUNT- TJNSTR RÆINGN JAHR PR P RÆINGN HANS CHR. HKTNR RÆINGN JAHN OAV HOMRUD RÆINGN KAVI AR RÆINGN BUHOT THORIF RÆINGN BRD STNSRUD RÆINGN D ikk ig. KRISTIN FATNR RÆINGN TOR SKOVHOT RÆINGN D ikk ig. SRVIC OG MONTASJ THOMAS KARSTAD RÆINGN D ikk ig. NGR GÅRDSDRIFT RÆINGN D ikk ig. ANN KRISTIN UND RÆINGN D ikk ig. BJRK SISS M TOMTR RÆINGN D ikk ig. BÅRD TJRNSHAUGN RÆINGN D ikk ig. TOM RING AAMODT RÆINGN D ikk ig. VIGDIS INDMARK SMITH RÆINGN FJRDINGBY JAN RIK RÆINGN D ikk ig. SPN UR SANDBRAATN RÆINGN D ikk ig. VGARD HOTN RÆINGN SMDSTAD PAA RÆINGN GI HARADSTAD RÆINGN D ikk ig. FJRDINGBY JNS RÆINGN D ikk ig. ARN BJØRNHOT ØRNSKOG TROND ARN RIRSTAD ØRNSKOG FRDRIK BNTRUD ØRNSKOG DF AS ØRNSKOG D ikk ig. JON HG HAMMR ØRNSKOG D ikk ig. TOR RUUD ØRNSKOG D ikk ig. INGBJØRG JAHR ØRNSKOG NORUM SIGMUND HOVSRUD ØRNSKOG D ikk ig. PAATRUD ARS PTTR ØRNSKOG D ikk ig. KID CCII ØRNSKOG STNSRUD ISANDSHST- GÅRD ØRNSKOG O JØRGN BAARID ØRNSKOG D ikk ig. HAUG O NS GÅRD ØRNSKOG AAMODT JNS NORDI GÅRD ØRNSKOG D ikk ig. NORDI HRAUG ØRNSKOG D ikk ig. RØRI TOR JOHAN ØRNSKOG D ikk ig. KRISTIAN B ØSTBY ØRNSKOG OSBYVIN ISANDS- KOMMUN PRODUKSJONS - TISKUDD AVØSR- TISKUDD D ikk ig. HSTSNTR ØRNSKOG ØKN KARIN ØRNSKOG NITOR AS ØRNSKOG D ikk ig. MARI ANTOINTT MYN ØRNSKOG D ikk ig. Ns uks m: SPORT & TRNING Fo nnonsing konk isbh på f Ani på f Tnngvk i isøm TIBUD: Impn k ,- (Odinæ pis k ,-) Vi i mo psin i ivig og modn ok i isøm snum Kinikkn åpn også i hgn v. Ring oss på f fo å bsi im Åpningsid: Mn- f: Nidsg 21, 2000 isøm ISTRØM TANNKINIKK OG TANNGVAKT Ankbodykk dd iv Sm i bn kn vs isiko fo hjinfk hjnsg Omfnd foskning vis isiko fo hjinfk og sg kn påviss md uyd bodykksmåing i nk og m. S inn: hjfoningn.dk (Ankbodyk dd iv) I Nog uføs måingn v MDI Kinikkn, K Johns g 2, Oso. Måingn og 1 smfi bhnding GRATIS DU BØR BSTI TID FOR SNARIG MÅINGR HVIS DU HAR PAGR I BNA hvis no v d gjd dg: Hjsykdomm/sg i næ fmii dibs, høy koso, høy bodykk, øyking, ovvk, i mosjon sss. RING fon ås fing md ffkiv ko-mdisinsk bhnding v sm, kmp, åknu, sss gs, hovn bn, bnså, høy bodykk. HUSK GRATIS ÅRIG KONTROMÅINGR AV ANKBODTRyKK FOR TIDIGR PASINTR! dig im inå! jnu.

5 8 N RIS RIS N Smukk Købnhvn T un i dn vk hovdsdn fo mn, mnnskn og smningns skyd. D fs h knskj væ n gng o i Købnhvn. Dn dnsk hovdsdn igg ikk ng unn, og fis md my god v m, dikk, shopping og ikk mins god smning. Dnskn i m figjo og vspp nn oss, og smningn i d. KORT AVSTAND Tun vdig ko, n kjpp fyu f Gdmon c. 6 im i bi om du ikk h så hs md å komm dg fm, og ik n odip. Vin fin å kjø og bnsinn bi imig jo ng unn Nog du komm. Købnhvn pfk fo n nghg. UTN MAT OG DRIKK.. n v Købnhvns mng god dns diig uvg v m og dikk. Rsunn d mng v, og dnskn v å kos sg. Ø i Købnhvn mus. popuæ sd å sukk øsn og fy opp mgn Nyhvn. Ti dnn fo hvnn komm båd uisn og købnhvnn sv. Bsøk du byn i båssongn, kn du også hopp på n båskusjon og oppv dn dnsk hovdsdn f sjøn. UTSIKT H du dimo ys i å oppdg Købnhvn f høydn, kn du un opp i d Rundån. H få du n fo usik u mo snum. Rundån b påbgyn i 1637 og so fdig i 1642, og d b bygg v kong Chisin 4. Hn sk signd h ønsk usikpunk ov Købnhvn hvo hn kunn id opp md hsn sin. Dfo h ikk ån pp. Om du komm dg i oppn, h du også muigh i å sjnn næm i bkning. På usikspå d oppfø obsvoium hvo mn h muigh i å kikk på sjnhimmn, og Rundån h h sidn 1642 bi buk i d fomå. HIPPI HIPPI MIKSHAK Fis d m å sk und i dn dn v Købnhvn hvo hippin åd, må du u- n i Chisini. D spsi og spnnnd nbog i Chisinshvn i d sn Købnhvn, hvo innbyggn i ds si g svsy på sidn v d dnsk smfunn. Fisdn b opp i 1971 d bbo i Chisinshvn v nd gjdn und ndg miiæ ngg fo å skp sø komåd fo sin bn. Omåds mng omm bygning b i kn fo fy opp md hippi, og dn dg i dg hippikuun fos sk fonk i Chisini. Så h du ys i å obsv n vspp hippi-smning, kn du gå und h, i dg n sykk. D fgik og dko bygning i nbog, og mng små og spsi buikk. DYRNS VRDN Syns du d m spnnnd md dy nn md hippi, kn du un i Købnhvn Zoo. Dnn dypkn n v uops ds, og dn b opp i 1859 v Nis Kjæbøing. D Dnmks ms bsøk dypk og n popuæ ksjon. Tidig i å fikk dn innsjon oppmksomh d d b bsm å viv n fisk, in giff. Åskn v innv og vivingn v giffn Mius b gjnnomfø, i oss fo sk ksjon. Foun giff h dypkn ov 250 v foskjig dy. ROSNBORG SOTT H du dimo m ys på i kuu innsg og n vkk bygning fo øy, kn du un i Rosnbog so. D n vkk hisoisk bygning, og h kn du finn non v Dnmks søs kuusk. I mus finn du i igg i n kk spnnnd gjnsnd også d dnsk kongi og konjuv usi. So b bygg i v Chisin IV., og d v i ugngspunk bygg som yshus. n kk uvids b so i 1633 snd u som d gjø i dg. H du inss fo kong og ds hisoi kn du få md dg D Dnsk Kongs Konoogisk Sming som gi hisoisk innbikk i d dnsk kongs hisoi gjnnom 300 å. SMÅGATR: Gå i unom d so hovdgn, om du vi ufosk unfo fvi. TIVOI Bsøk du Købnhvn nå d kjn ivoi åpn (vnigvis f mdio pi) bud du bsou få md dg n u på Tivoi. D gøy fo båd små og so. Dnn fonøysspkn dn ms bsøk ksjonn I Købnhvn, og d nom uvg v ing å gjø h. D også sd fo dnsk pøs og kis. Tivoi igg vd snbnssjonn og å sg i. SHOPPING Købnhvns ms popuæ hndg Søg, og hi må du ikk gmm å un og du u ny innkjøp. Dnn hndgn ov 1 km ng og buikkn igg på kk og d. H d my bd uvg nn i Oso, så shoppingysn kn ovhånd. Søg by på n fin miks v kskusiv buikk, fshion, iniø og kffb. H d no fo. Dnskn kjn fo iniø og møb, og ik du d bud du bsou i innom n v d mng iniøbuikkn, og sæig Ium boighus som h vi h sn i d. n nnn buikk du ikk bud gå fobi n v sjokodbuikkn. H d ks bi i sgs. SMÅGATR du u non i m spsi buikk, d u å gå n in sidg vkk f Søg. H d mng sægn ving-buikk og i m spsi uvg. du også u n pus i bkkn, kn d væ kosig å unsjn h nn i sv hovdgn. I diss smågn d i mind ykk og mssvis v SKDRIKK: du ikk n hund ø, kn n fukdikk sin øsn. sjm. Ny byn, mn og smningn. D my å v h. Tks/foo: inn Ccii Mcko IVIG: D my iv i Købnhvn, og n hig smning gj i byn. SNTRASTASJONN: Ssjonn igg i gåvsnd i d ms i byn, og Tivoi dn næms nbon. TTT AVØP - HØYTRYKKSPYING TV-INSPKSJON - GRAVING TINING AV VANNRØR AT AV RØRGGRTJNSTR PRIVAT/NÆRING DØGNVAKT! Ring /4 ondon & Syd ngnd Bsøk i ondon x, Bighon, Son Hgd, Bh, Bügg. Inkud bi i Mmm Mi i ondon. 12 fokos, 4 unsj, 11 middg 13 dg k ,-. 27/4 Bomsingsu i Hond Vån i Hond må oppvs! Bå Oso-Ki /, 4 n i msdm, 1 n i Bmn, 1/2 pnsj. Ann Fnks Hus, Knu, Kukhof, Sjømnnskikn, Osfbikk, Bsøk i Goud 8 dg k ,- 6/5 Win og Szbug Bi md i vsns og opns hovdsd Win. Bå Oso-Ki / 3 n i Win 2 n i Szbug 1/2 pnsjon, 1 unsj, Szkmmgu 10 dg k ,- ANDR RISMÅ I /5 Hdng og Fåmsbnn 4 dg k /5 Gkås Ud 3 dg k 2 690,- 29/5 Ging 4 dg k 4 950,- 31/5 Fæøyn & Isnd 8 dg f k , 3/6 Gdsjøn 11 dg k ,- 15/6 Rig Tinn Tu 7 dg k 8 900,- 23/6 Tmksknn 3 dg k 3 990,- 28/6 Bonhom 6 dg k 8 950,- 30/6 gond og øvpkn 4 dg k 4 590, Bn.o.m. 12 å k 2 990,- 7/7 Fo og Fjæ 5 dg k 6 950,- 12/7 Somm i Tyo 12 dg k ,- 24/7 ofon og Hgnd 11 dg k ,- 31/7 Rosfsiv Fyn 4 dg k 5 990,- 4/8 Gond 6 dg k 8 490,- 7/8 Fo og Fjæ 5 dg k 6 950,- 7/8 Røos 4 dg k 5 990,- 13/8 Vinfsiv i Rüdshim 8 dg k 9 400,- 24/8 Hmbug og Bmn 6 dg k 7 600,- 31/8 Ungn Bon 13 dg k ,- 17/9 Toss d M 15 dg k ,- 1/10 Bin 6 dg k 6 950,-

6 ? R T K J S O R P T G A N A P Tibudn gjd.o.m. ødg 22. ms! Å N n s n j s p i G % 0 3 K R STV, k v s i h v ik. n m i kk o s m ø u, s gf u f Gjd og hvim nd h b u I Å P % 0 3 m u i m P i n o m H Hmoni Pmium 3 i. Sisk ming, spsi gn pn og isvk. Mingn h n suvn ufy og ks god dkkvn. Gi pfk su. Fås i 15 sikm og 40 hvbnk. T T R O V H K K J S V U G G G N A K U D o på mxbo.n nn-fim i o f n n i S SPAR 4000,- 399,- Fø 504,- Fø 6990,- Pk poqu ik Robus Hvi, pnk, 14 mm, p. m2 Vkk og kskusiv hvis ikguv i høy kvi. vs md fs på ngsidn. Poco Nu m kk gi n ovf md oj usnd. imfi åssysm, bodn kikks sk og nk på pss. 25 ås gni mo gjnnomsisj v sisjik. HRIG VÅRNYHTR Bsøk vå flo iniøvding! 2990,- Hf Oigin Round d Ing usjhjøn ngsgånd hånd øf k md n k døn 3 m fig mgn m vd åpni innov fo ng fo d is imom å sp p ikk sk. Sm kons ss nå dus bø gu og 90 cm, uksjon jn ikk bu v, og kn md hvi ks. Tibud svings pofi og gjd k gss i søsn. 80cm Vkommn i m2 md byggv - inndning - inspisjon! Få inni ,- i kdi. S MAXBO STORMARKD SKJTTN (HVAM) 2013 Skjn. Tf Mn f 7 21 (10 18)

7 12 N N NY TIBUD: Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo sushi-sunn v f ik som gjøs fo å gi kjøpsn posiiv øf. Rkodidig våssong Annos h? Konk isbh på f Ani på f Rå fisk på øpnd bånd Våson vm god på Romik i foig uk. Non h d inn sin føs upis i sovggn på svingssdn i isøm og ønskog. I føs hvd v ms fikk vi n god fosmk på vån md my so og un mpu. Non bny ndningn i å sg ås føs upis i sovggn. Tomod Johnsn som div Kim og Jky & Hyd i isøm kn ikk husk å h oppvd n idig våssong. Ni, d idig, fsså hn. Jg mn å husk vi også i ms fo o å sidn hdd fnsisk væ hvo ussongn v idig i gng, mn oig ikk så idig som nå, gg hn i. KRYSSR FINGRN Johnsn fo mng h komm sg u i son d sis dgn. Vi mk god gjsn ønsk å si i son nå d h ndning og d ny f unsj i kff og n god ø. - Nå kyss vi fingn fo d fos i nd non dg fo vi fø d h vi fojn n usdvnig gå og is høs og vin, si hn. PÅGANG PÅ UTSRVRINGN Mkus Sndø Ivsn, ssisnd dgig d vd gon i ønskog, oppv også fok hung soskinn. D k vi mk d gå mo vm og ys id. D h dfiniiv væ pågng på usvingn. Nå vi dfo i gng md å gjø h u k sik fs muig sk få pss i sovggn, smi Ivsn. Tks: Cho Sissn TORSDAGSKVD KJRIV I IDSVOSBYGNINGN Tfon Tosdg 20.ms k Kjn i idsvosbygningn Hovdsjn møk og sng, mn i kjn d fy på gu og iv og ø. Mø ny kk f Anks jnskp. Kunshisoik Gi Thoms Risåsn fomid i Foksun und suingn. H mus hod åpn. S pogm på Inngng k.100,- I midn v pi åpn kjøpsn isøm Tov n sushisun som sv å fisk på ubånd. Rubåndsushi kjn konsp i uop og Asi. D n ig må å bi sv og spis på. H sipp du å vn på i svingsdm sk komm i bod fo å opp bsiing. Du få mn md n gng, og du kn vg hvo mng og hvik bi du vi spis, fok ss Rød, som i Shin Sushi smmn md fmiin Ching. Dn føs Shin Sushi-sunn md ubånd b åpn i Tomsø i sun v Så fug Tondhim fo o månd sidn. Nå un komm i isøm. I igg sk sunkjdn også åpn spissd i Sndns og Bgn i øp v å. SNTRA BIGGNHT Rød vdig fonøyd md biggnhn d h få. Hn fo spissd vi fung båd som n snsun og som spissd i snum v isøm. I igg sk sunn h n k wy-vding. Sv om isøm h f so buikksn und sg h vi hø d skj posiiv ing i byn. Vi mn dfo d n fo pss å b sg på. D n d sun h f fø, mn vi komm inn som suppmn og vi væ md på å g sø mkd. Hvik fiskso u und på bånd? Vi vdig ksbs. I igg bi d kvi, n d nd hvifisk, unfisk og fisk vi kjnn f siisk spissd, fok Rød. Hvodn b konsp mo i Tomsø? Rubåndsushi b vdig god mo båd bn ung og d. D v i sushimijø i Tomsø f fø v, si Rød, som h jobb md fisk i 30 å. PANN: I sunn komm mn i gjsn på ubånd. H bi d pukk og spis. (Foo: Shin Sushi) TRFFR D UNG Sv om Nog id h væ n fiskinsjon h d væ pobm md å få ung i å spis fisk. Gjnnom f iå h Rød væ md på f fiskkmpnj fo fiskkk, ksbug og fiskpøs fo å få ungdommn i å spis m fisk. Mn kmpnjoppysningn h b p v. Sushi ff vikig ungdommn. H få vi nåing i å spis å fisk. D syns d d hip og ku. I igg mng ung opp v sun koshod. fiskmåid ng h ikk kos så vdig my. Hvik fovnning h d i dn ny sunn? Vi håp svsg omikingn komm i å ik d ibud. D b å få ung og d i å spis m fisk. D få du i dg n d vikig vimin, oj og f som h god v, oppys Rød. GIR SNTRT T ØFT Sn & Søm ønsk å øf kjøpsn på svingsfonn. Sn vi også få n d byggknisk øf. D sk bn nn ggs fis, on oppgds og inngngspin sk fonys. Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo sushisunn v f mn som vi væ md på å gi sn øf mo d ubn. Sushi vdig i vindn fo idn. I igg fisk vdig sunn og b m. Mng syns d god niv i disjon fsfood, si bg. Sndn håp d ny spissd sk bi isøms fins sushisun. Pubikum få hv bdømm om d byns bs på sushi. D bi uns n vdig Big Hon gjnåpn I spmb i fjo bø d u bnn på kjøkkn i biffsunn Big Hon Sk Hous i isøm. Poii ivks vkuing v h bygningn i Tæudg og sidn d h sunn hod sng. Skdn bnnn v så omfnd ok må byggs opp igjn kk sun md fo inndning og kvium. Jg s fm i åpningn. Tks/foo: Roy R. Monsn f gunnn. my bid kn imidid sunn nå åpn døn igjn. Tidn i nå h bi buk i å bygg opp igjn h sunn. D bid nå fdig og sunn åpn døn i diss dg, fo mkdssjf i isøm D, Kisin Uvg Tuf. Nibg Hg vd isøm NITTBRG HAG Ny kjdd fmiihus i bnvnnig omåd md ko vi i sko og bnhg. So gøn. Boign h mng vgmuigh. sim ovgs: Somm / høs A: BRA f 91 m 2 i 145 m 2. P-om f 80 m 2 i 132 m 2. Pis: F k ,- Tomvisning inns i Hovin søndg f k (vkjøing f Fvin) Konk mg: /

8 14 N N NÅ MD MUIGHT FOR Å FÅ MD BID AV DT SOM SKA SGS TI SAGS H mng fim i voksn og bn. Pis bi vi nig om. D fs s på n gng. Tf: To ipppp-so un bøy isgs på Køf. K 300 p sk k 500 fo bgg. Tf Ro ukkb bnsng, sgs k. 500,-. Smmnggb issng fo bn, i buk, sgs k. 200,- 20 sk. gssp 40 x 90 cm, ykks 6mm. Kn buks i kvium, sgs. Tf sk. Hkkpi, md pigg. C vn på fg. 195/70R 15c/102R B møns. Ti sgs 970k. Tf Rcjn sgs k 250,- di buk. Ring gi Mogn md 15 w Snd pos i: snd i: Avisdif Romik, Dpog 20, 2000 isøm mk konvoun «Bz» Rond fosk md kk siv. Wshbun såsng gi md kss og siv.i buk og mg pn bhnd.sgs fo 2000k f: FT HAND, Fnd Dux Socs 50h Annivsy-mod. Mg pn og i buk, s så å si ny u. Gikoffn s ogs ny u. Bskysspn fos ov åsn.gin kjøp i Sgs k Tf Viinskp i ik md ys, høyd 212, bdd 100, dybd 30cm. Pis k Sng 200x90 cm. Pis k Også my nn f dødsbo i sgs. Ho Vsvon.Konk mg fo info på GRATIS fo piv, 490+mv p nnons fo bdif MATRIFRIST: TORSDAG K Annonsn så i 3 ugv, gi bskjd om d sog om d sk fongs SAG - MONTRING - SRVIC Av vmpump og Aicondiion uf-uf / uf-vnn Misubishi FH kw...k Fujisu 12 TCN 6.5 kw...k Toshib RAS kw...k Fujisu Guvmod 12 VCN...K Hyggig pis, sk ving Pisn fdig mon ks. søm Rnfi vbing gjnnom Rsusbnk Hvi kommod høyd ønsks kjøp. Tf Spisbod i ik md md pmå 140 x 105 cm + 2 innggsp md bdd 45 cm. K spisbodso k Tf (Sømmn). Unik sming v sisdgsbv vd ndgging v T-K poskspdisjon i 1983 i sgs. Fusndig ovsik vdønd siingsis og 19 i. Ogin konvou fo ku huiguskip. D snnsynigvis ns komp sming som finns. -pos: ing mobi F-Gss sifis bdif f Hnv hs p.pos. Komp mynsming ugi i iknyning i vin O ihmm gu- og 12 søvmyn i sgs. I vkk ui. Komp s n T konk md mob Swix ski jkk 2 båfg s. 140 vind og vnnvsønd k. 100,- h bid. Kndh ski jkk s. 140 bå/ød k 100,- h bid. Bjøn Dæhi skidss Bå /Rød s. 164 k. 200,- h bid. Bjøn Dæhi ski buks s. 152 k 100,- Snowbod søv mk snkboo s. 43 pss s k. 250,- h bid. Buon gå snowbod buks s. S som ny k. 300,- ny pis 1599,- Hvi dnsskøy s. 37 k. 125,- Hocky skøy s sgs k. 150,- p. sk. Ny sv søv f Zizzi, s. 41 md pss i bd gg,(25,5cm skfvidd), og 36 cm høy k. 350,- (nypis 1900,-) (H bid). Ovfø VHS fim i DVD k. 100,- p im, min. k Hdnd ojmp. Tngn k. 200,-, Spi k. 150,- Fuu k. 150,-. Ubuk Coombi vinsøv s. 41 k. 350,- (igg i sk) (ny pis 999,-). O gns 1994 s. M sgs k. 350,- H bid. O kff md moiv 20 cm høy sgs k. 500,- H bid. Bob jkk i div fg + sv bobbuks s å i mng kjn mk som Hd, Skogsd H2O mom k. p. sk. Ny JC Sv Dssjkk s. 46 ubuk m/pp på nypis k. 995,- sgs k. 400,- h bid. Ubuk hjmmsikk ød gns i fmøns c s Am 40 ngd 50 og bdd 43 cm. H bid. K 400,- Ubuk «Fn» gns (ign) Hjmmsikk i bå /hvi Hvi i bunn md bå us k. 400,- (h bid) c s 14 å Am 50 cm ngd 58 Bdd 45. Skisko ngnn Apin s 41 skinn k. 300,- (som ny kos 999)+s 43 m /gidås k. 250,- (h bid). Dnv Nb 7 omm Andoid md vsk sgs k. 350,- Tf Sig komposkvæn buk, sgs k. 500,- 5 p gm ski imig isgs. Tf H ik TV bnk sgs på Jsshim. 1,20 m ng, 49 cm bd, 50 cm høy. Dn h skuff. Pis: k Tf Pn buk undbydk/bund, bå. S: 42/44, Md jkk, so søj, mnsjknpp og sko. Tks i ,- på husfidn. Vsfos fysboks. 300,-. koukx kjøskp 300,-. Bå sskpsskinnjkk md k dj og minkkg. S: 40/42. Buk n gng. 1500,- Tf: bdomshy i bnk m. H. 180 og 140 cm. 2 gdinb md uskjæing. 165 K 500. Rund kmp i kys K 500. Ojmi md moiv f Vsnd sign. Nodin K 900. Ojmi md moiv f Tohimn sign S. T. Sønsn, K Ojmi md moiv f ggd sign. Hgn-52. K Tk møb songbod, hjønbod. Rimig. Ny nosk podus hvi songbod md gssp K govpp (husfidspp) 100 % u s 200 x300 K 500. mind K 300. Kogns 4 s sof i bå usoff pn buk K 800. n -kommod md 2 skuff, smijnsbsg + spi K Kogns nso gub md øs foskmm i bå usoff,k Kogns sidso md oigin pu K 400. Kogns knhy h 70 b 88 K 600. Rosm hjønhy h 90 K 500. Anikk pinokkk og bnk md dghod, imig. d oi-kommod K 600. Kis md bu okk og smijnshåndk 80cm. K 700. So 1800 s skjmb md dko K 600. H kommod bå md dko 4 skuff K 500. Kiddo bnso ys bøk (som ny) K 500. Bå nso md vipp og sving K 500. So nso i skinn K 400. Ny ys gu pocnvsk K 200. Gønn mj håndvsk K 200. Psgønn svn og bid (fovsk) K 400. Tf Anikk skopu md smmnhngnd so f Komp og fin. Bid kn snds på sms. Rimig i sgs. Tf ØNSKS KJØPT Tysk hjm f 2. vdnskig ønsks kjøp v sm. Ann miiæ f kign også v inss. Tf Bvkobum og gm nosk posko kjøps v ok sm i god pis. Tf ndpn i gmm v bdk ønsks kjøp. Høyd c. 47 cm,bdd c. 69 cm.tf TippTpp so m. bøy ønsks kjøp. Mob: GIS BORT Møkbis sksjon i 4 d. Hv d h. 176, b. 63. md hy, skp md gssdø og skuff. Gis bo. Tf ØNSKS ID Gd jn på 49, sønn på 21 og n k, ng ny sd å bo h i Nnnsd kn. Vi h id hus på småbuk h i 5 å og soivs md å bo sånn. Vi s fo oss i gmm hus md sj og pin, gjn på n gåd! Vi sik b og h god fns. Jg kn konks på f BDRIFTSANNONS SOSKJRMING INNTI -30% Mkis psinn scn og iniøgdin. Vi h også gsjpo. Ring din ok vndø i Fsdpoduk AS fo gis måking: mob: pos: GARASJPORTR INNTI -30% Vmgvnis ddpo i så. A fg og vin. Vi h også mkis og psinn. Ring din ok vndø i Fsdpoduk AS fo gis måking: mob: pos: SNKKR MD FAGBRV Pnsjon snkk m/fgbv. dig fo snkk og mbid. 30 ås fing. Tf Hvo d bid? H du sv? Snd d i: i Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm So hyom md pnomusik! Pis f k ,- Bygginn 2 g u nå, mng ny om! K i b i d i føs i bygginn 2. Fo visning og infomsjon, konk md gunni: Tf / pos: SVAR: Snud gåd i ønskog VINNR: SVIN RIK SØRI Nodbyhgvn Fjhm Tkk i som snd inn! - mid mom Hfj, Kvifj og Skikmpn! F skiøyp (Foo: J. Skug)

9 16 N KUTUR KUTUR N Kops møs i dys isøm kuusn n fo hisoins føs gionmsskp fo kops som gå v sbn kommnd hg. Tks: Cho Sissn Amøkops f Akshus, Oso, Øsfod og Buskud få kommnd hg konku i hisoins føs gionmsskp fo kops. Kopsn møs i dys i isøm Kuusn søndg 23. ms. Kuusn h mg god kusisk fohod, no som n vikig fousning fo vi gg konkunsn hi, fo musikkonsun i Nogs Musikkops Fobund, Iv Vvd. D h n nusisisk sb som sk kops, og hus h n nk ogisikk. H d god pss i mng kops, gg hn i. GDR SG Av ok kops finn vi Skdsmo Jnisjoks, Ræingn Musikkg, ønskog Musikkops og Romik Musikkops. d i Skdsmo Jnisjoks, Ann Kisin Djupos, fo d h ng fing md å d i Akshusmsskp, som konkunsn h fø d fi fykn so sg smmn. D sis ån h d msskp væ spsi vikig som n oppkjøing i NM som ngs åig. Vi h so fovnning i gionmsskp i å og gd oss i å d, si hun. VDIG SPNT Fo Romik Musikkops, som b sif i 2012, bi gionmsskp n ny oppvs. Vi vdig spn på konkunsfomn. D n ny og spnnnd scn å d på fo oss, fo d Odd Hd Sønsn. Ti dnn konkunsn h vi funn fm musikk som vi må jobb i ks md og som nkig vi uvik oss musiksk. Uns så vi i på hjmmbn og vi håp ikig mng komm fo å hi på oss, si Sønsn. DTAR: Skdsmo Jnisjoks d i 3. divisjon i d kommnd gionmsskp fo kops. (Foo: Piv) Jzzfn md F Sobnd D bi n kisk jzzfn nå F Sobnd inn Connc i isøm Kuusn ns uk. Tks: Cho Sissn Romiks-bnd F Sobnd h idig hod f kons und in «Jzz Nigh». D b «cic Jzz Nigh» dnn gngn fodi musikkn v må bks som kisk, smi musiksk d iik Gsid. Onsdg 26. ms sobnd k fo kubbscnn Connc i isøm. Smmn md dn kjn musikn og ngøn J G. Soøkkn f ønskog sk d psn miknsk pogssiv fusion og jzzock v d hfig sg. NRGISK MUSIKK Dnn gngn d musikkn i dn miknsk jzzock-duon Tib Tch som så i fokus ,- D g ngisk og divnd musikk som gn sg god fo sobnd-bsningn, fok Gsvik. F Sobnd h smbid md J G. Soøkkn n kk gng, bn nn på Byfsn i isøm og und Kongsbg Jzzfsiv. IVRIG AMATØRMUSIKR Vd vå smbid h vi spi ngmn v J, og konsn h so s væ fokus und n is bnd d J h fo sg Ny kjøkkn? Rsk ving. Kun o i uk. 50 foskjig mod og 70 foskjig fg. KAR FOR KONSRT: Romiksbnd F Sobnd komm i kubbscnn Connc i isøm onsdg 26. ms. (Foo: Piv) musikkn og oms dn i sobnd-ngmn, fo Gsid. F Sobnd gns som v d bs møsobndn i Nog. Bnd b b i 1988 v ivig mømusik på Nd Romik, og h nå h koninuig dif i 26 å. NORGS AVPRISKJØKKN ,- 100% svic og kvi i imig pis! Myh Indusiomåd idsvo (vis vis Bohus TO-møb) Tf Føg oss gjn på fcbook. Åpn: Mn-f To ø Mi insumn Nvn: Div Mkn Gibson J45 Ad: Rpsjonsdn Bosd: Båsd i Tøgsd Spi i: Skdsmo viskubb Musikksi: Vis. Skiv so s jg fmfø Div bgyn å spi gi i 13-ås dn. Mon hdd n gmm kssgi iggnd. Hn s på ny sng og bgyn å øvd,.. dg og n. Hn fo k øm hus og d næms hod på å mis fosndn. I igg i gi spi hn mndoin og munnspi. Bssgi spi hn kun i smug. Fvoi insumn mi kjøp jg vi ngnd. D n Gibson J45. Dn spi og h n so kng. n som pøvd gin fø dn gjod jobbn b hn håndn på hsn. Nå å gin bs? Dn å bs på n, om høsn. Nå hj fy md ngs, og håp igg i vindn som u und husnovn. H du n fvoiå du pi å spi my? Jg spi so s g soff. g v ks og modi jg fmfø. Jg h gi u 3 CD md g soff. Dn fjd undvis. I 2006 å i v visn min hv å på Noskoppn. Din bs oppvs md gin? D b fo oppvs md J45. Mn n v d bs v n in jobb på Rdiumhospi. D v mng nodnding bn pubikum. smning, sjø om vo s kis i vggn. D s d ik ydn, musikkn og ksn. konsn kom d og spu CD. Musiksk fobid? Sin Ov Bg. Hn h ks og modi md ngs, håp og vm. Hvm foså du som ns kndid i Mi Insumn? Jg foså Bjøn ggn. Hn n hyggig ønd. Bjøn fink på gi og å d scn md. Av: Roy Monsn

10 18 N N HVA SKJR? H SKDSMO SYNG FOR IVT ONSDAG 19. MARS K SKDSMO SAMFUNNSHUS Fokkdmi Skdsmo ng igjn sngkons. mng vykkd ngmn i sin Syng fo iv, vi f igjn. D smbidsposjk mom Dn Kuu Spssokkn, Snisfoningn, Skdsmo Smfunnshus, Skdsmokos Kuufoum og Fokkdmi. Vi ønsk snggd vkommn i n hyggig sund md god påfy v god on og ks. D gis inngng, sg v kff og vf og oddsg. T md dg nbo n og kom d v! ÅPNT MØT TORSDAG 20. MARS K. 12 DOKTOR- GÅRDN I ISTRØM OP Nd Romik (ndsg fo offnig pnsjonis) h åpn mø osdg 20. ms. Vi få bsøk v ndkøn fo OP, Mgh Jønsson Hmin, som vi hod fodg ov m: «i fo båd kopp og sj». Hun n ngsj kokbokfof, md inss båd fo koshod, poiikk, fi d og nn. D bi også uodning og sving v kff/ og kk (k.30 å b). VKOMMN! HIN TOTAND OG GIS BØRG STYV TORSDAG 20. MARS K. 19:00 I STJR- NSAN Hin Tond og Gis Bøg Syv h k å b no h spsi. Ti smmn h d no «mgisk» som d vnskig å s od på. Pubikum bgis, og d o vsndingn gd sg ov hvnd og si pubikum. Hin Tond n v nds fms sng, og n fmgnd nin. Hn v i sin id md å s Gi Scpoi, h h hovdo i musik som Mmm Mi, Buddy Hoy, Chss, s Misbs og Jsus Chis Sups. Gis Bøg Syv fo d fs kjn som n v d o pinisn i pogmsin B fo B på NRK, som n å h bi n v idns søs nosk pogmsuksss. Mng v hn n ds fmgnd pinis, mn ikk ik k ov hn også syng svæ b, og hn h so komisk n. VINTRMYGGN - SØNNAVIND TORSDAG 20. MARS K. 19:30 I CONNCT Smningsfu Sønnvind k fo å dg md inn i musiksk ndskp md mn f oos, fokmusikk, Amicn og vis. Abum «ng, ng vi» h høs ovvdnd kiikk. Sønnvind bså v n Vikoi Gubndsn og Tond S. Hugn. D h også md sg knipp svæ nkjn musik. Døn åpn k bndn så k f c k ! T md dg du kjnn og fy opp n v Nogs fos kubbscn! RGIONSMSTRSKAPT FOR KORPS SØNDAG 23. MARS K. 11:00 I H HUST Hisoins føs gionmsskp fo kopsn i Akshus, Øsfod, Oso og Buskud gå v sbn ms Fi divisjon, gn kss fo bssbnd og gnsjonskops, sm Åpn kss. Fnsisk musiksk pssjon, god vnn på vs v kopsn og Rgionms 2014! Fo ndig spikkføg og id føg md på musikkops.no/os! CIRKUS CIRKÖR PRSNTRR KNITTING PAC TIRSDAG 25. MARS K. 19:00 I TA- TRSAN Vkommn i n mgisk vdn v iusjon og kobikk, sgn, smm in, knu og sikking! Kniing Pc n fosiing fo h fmiin som si spøsmå: d muig å sikk fd? Kn mn fobd vdn vd hjp v msk og gn? Kn mnnsk gjø d umuig - å sikk fo fd? Sikusis sv of å gjø d fysisk umuig muig, of md isiko fo sin iv. Hvofo vg d å us sg fo d? Å sv fd på jodn, d å sv d umuig? Kn d å sv fond no? Kn n vdnsomspnnnd sikking fo fd gjø no foskj? D å gi opp innnfo sin inh, vdns soh og skns kompksi. Kniing Pc n poisk, vkk og indig fosiing som si spøsmå i mnnsks ibond kf i å sv muigh. FRA BROADWAY TI ØYRN TIRSDAG 25. MARS K. 19:30 I STJR- NSAN isøms g byoks invi i n kons md my god og vi musikk. På pogmm så svingnd ym og idøs modi f vkjn musik. Gjs Sngko Øyn, også kjn som Sk Øyn. Ko f Ræingn fi i 2013 si 25 ås jubium, og h gjnnom ån spdd my gd gjnnom sin nusism og snggd. D h båd spi inn CD og væ md på TV-oppdn. I dg d ov 100 mdmm, og m kiv nn non gng. D føs gng isøm Byoks og Sk Øyn h n kons smmn. Så d b å gd sg i n fsfosiing md føsksss ko og kopsmusikk. CTRIC JAZZ NIGHT ONSDAG 26. MARS K. 20:30 I CON- NCT D duk fo n kisk jzzfn nå F Sobnd igjn gå smmn md J G. Soøkkn, og psn miknsk pogssiv fusion og jzzock v d hfig sg. I si 26. å F Sobnd m kiv nn non gng, og fy øs 2014-ssongn md kons på n v nds bs kubbscn; Connc i isøm kuusn. D bi n kons fy v ngi og spigd. ØRNSKOG DAMTRIMMN FRSKIS ONSDAGR K. 12:00-12:30 VOT 6. TG. ØRNSKOG HUS Dmimmn Fskis ønsk kvinn i d vkommn i im! Angs v ønskog fiviigsn, Fiskis&Svis og Hmm Tun. nk im som pss fo. Avhods i Vo scn i Fiviigsnn/Akivishus Vos ok i 6. g i ønskog hus. Gis! STRIKKKAF ANNNHVR ONSDAG K SKÅRR GÅRD, ØRNSKOG BYGD- MUSUM ønskog Husfidsg ng sikkkf på fomiddgn nnnhv onsdg. T md g håndbid og hygg dg md iksinnd. Åpn fo båd mdmm og ikk-mdmm. MDMSMØT I ØRNSKOG HAGAG TORSDAG 20. MARS K. 19:00 FRAM- TIA, ØRNSKOG HUS Kvdns fodgshod Judih Nvhus og hun sk fod om «Dyking i kss og k». Hun pofsso vd Nogs mijø- og biovinskpig univsi, insiu fo kjmi, bioknoogi og mvinskp, Judi n popuæ fodgshod i hggn, dykig foogf og si inn md mss god id. fodg bi d kff, hjmmbk kk og uodning md fin gvins. VÅRFST FOR GODT VOKSN TORSDAG 20. MARS K ØRN- SKOG HUS STORSTUA Undhodning og sving v vm m, dikk og kff. Bi k 250 kjøps i Vivisn i ønskog hus, på bgns n pss. Angs i smbid md Roykubbn i ønskog. Næm info komm på RUSSRVY MAIAND VGS JA VI #SKR FRDAG 21. MARS OG ØRDAG 22. MARS K ØRNSKOG HUS STORSTUA JA, VI #SKR Dnn vån psn Mind Vidgånd Sko ussvyn J, vi #sk i Sosu i ønskog hus. Dgns Hshggnsjon #sk å d md inn i vå h vi sm udg v ngmn i idn fmov. Vi vi gjn h isnd ips f vå s, sik vi kn få n m omfnd ovsik. Fis fo innsnding v ips fdg. Tips oss på: hvdg fy v gd og pinig øybikk. Vi h finkjmm gunnovn og h funn n hii ukjn pgf # «A d Gymns fufø h, Sk f dnn ov, i Mi Mnd,uss v, og synd p Md.» I 1814 skv vå fofd hisoi d Nog fikk n gn gunnov på idsvo. I 2014, 200 å sn, sk 95-ku skiv hisoi nok n gng. JA, VI #SKR. GAD GUTTR FRA HAD- AND BSØKR SNIORTRFF FRDAG 21. MARS K. 11:00 FJ- HAMAR KIRK Snioff få nok n gng bsøk v Gd gu f Hdnd. D v som h væ d idig d bi gdsng md god muigh i å mp kn og i å syng md. I igg bi d vffspising og kffdøs sm uodning. A hjig vkomn. RÆINGN BRIDG-KVD TORSDAGR K. 18:30 FJRDINGBY TRIVSSSNTR Du kn komm md un mkk (vi odn muigns n). Vkommn innom å s hvodn vi h d. Konk: An Snsn f ROF GUDBRANDSN STIR UT AKVARR ØRDAG 22. MARS OG SØNDAG 23. MARS K SANBKKSTUA Rof Gudbndsn si u vk kv md mng moiv, of m md bd pns, mn også nøykigh. Kunsusiing på Tidn Fdg 21. ms k ødg 22. ms k Sd: Tidn ønskog Sosn, ov i pn 1. Kunsnn på pss, og d bi muigh fo n p ov n kopp kff. FØGND KUNSTNR DTAR: Bi Hnd kunsn md ø på ønskog. Hun h h si iv jobb som iusø og 10 å som fins fo Romiks Bd. Hun h også jobb f å i kmbyå og undvis i fihåndsgning og kvming. Hnd buk foinnsvis vnnbs ojfg, ky og kv. Hnn Jøgnsn bos i isøm md ø og so fmii i Møy i Nodnd. Foogfing gi hnn n muigh i å fng n id og fomid n hisoi. D som å gå på skjk md ønsk å gjnskp smning i nk komposisjon og md spk fo d som h væ. isbh Bon, Touch of A div md skpnd kuns. Hun g bid i ky og oj md un suku. Ani Njøs s å m i Hun h udnning f b. Oso gn- og msko, Vik kunssko og ngshom kuns-høysko i Dnmk. Hun h også væ v hos Bjøn ngkog, isbh Føbg og Bjøn Agim. Ani m md ky og oj og mdm v ønskog kunsfoning og Gi Høybån. Cicii Bumnn Fy n kunsm som div kunskfn In Mood i Gouddn. Hun g øff bid som mg popuæ. Knu Hmi h jobb 10 å som pofsjon fimbid og g fim fo undvisning i skon. Diss fimn vis på Nufsiv fo pofsjon som BBC ng i Biso i smbid md WWF. I dn sn id h hn gå ov i å foogf nun. Hn g digi mi v sin nubid. Øysin Johnsn foogf vidn kjn på Romik fo sin foogfi. Hn v måndns kunsn i Skdsmo Siss Top n bidkunsn som ms kjn fo ndskpsbidn sin, mn også fo fgik bsk komposisjon i foskjig knikk. Wnch Våbg n hobbykunsn som m båd figuiv, bsk, ndskp - moiv og inspi-sjon. Hun ik å buk fnsin sin i bidn, og pøv å finn kn og fggd moiv. Und mposssn kn bid få h nn susu nn d som v nk f bgynnsn. Nun hnns so inspisjonskid. Hun fød og oppvoks i Gouddn og mdm v Gi Høybån og ønskog og Gouddn kunsfoning. Rico Buno n kiv og sponn kunsm. Gjnnom kombinsjon v f mod, knikk, fg og skygg h bidn få 3-dimnsjon fom. Axnd Pcchi n kiv kunsn f Rio d Jnio. Hun bo nå i Nog og g d ms fnsisk bid. Bhgig md vmkb vbyggnd øsning NYTT GUV? GARANTRT KVAITT Pkguv, minguv, fuuguv, ik hguv. Ko vingsid - v på g! GUV FRA KJNT VRANDØRR: - Upofoo pkguv - P pkguv - Aoc minguv - D Fod fuuguv - Movn h ik A pk 14 mm. Md 3,5 mm oppsjik Kn sips mng gng nk kikksysm kvm guv på g So usiing på Anbu Ukjøing: Tisdg og osdg i Oso/omgn 45 ås fing md guv. Vi kn guv! Vi kjn fo v pis. MD KVAITT, PRIS OG SRVIC GJØR VI HANDN TTR FOR DG! GRATIS PARKRING Movn ik H Rusic 20x140 mm n P. kvm 660,- PARA Pk ik Nu 3 sv 14 mm. Øk. Upofoo Pk Vnø Couny 2 sv 14 mm. Upofoo Pk ik Sc 3 sv 14 mm. D Fod Fuuguv 21x137 mm. Øk. Hdvoksoj Hvi P. kvm NÅ168,- P. kvm NÅ189,- P. kvm NÅ520,- P. kvm NÅ299,- MIICAB/MIICICK TM - uminiumsbg innydsp og vmkb som o bygg kun 8 mm. H d ikk bhov fo søping. n id øsning fo pk og minguv, fo buk i båd nybygg og hbiiingsposjk. T konk md din ok koinsø fo m infomsjon! Upofoo Pk ik Smokd Mkk 14 mm. 3 sv PARA Pk Ask Nu Mkk hvi 14 mm. 3 sv Øk. P. kvm NÅ408,- P. kvm NÅ199,- Aoc Commci Son Skif Koksgå ivsidsgni P. kvm NÅ249,- AASN HAND AS PARKTTGUV Anbu: Åsvng: Ad: Sømsvin 273, 0668 Oso (Anbu) v/kvik Kjøkkn/ MgFis MIIMAT - vmkbm bygg kun 4,5 mm. Kn ggs i yp guv, nn dkk md vingsmss i fisim. Mn kn ggs båd på bnnb og på søp guv. Åpn: Mndg - fdg Gis pking Vi kjn fo so uvg og v pis!

11 X ORD N N omiksguidn ROMRIKSGUIDN - Svic d du bo ARKITKTR KTRO CONTAINRSRVIC P A. Pusn AS Tf. ko Movn AS90 Coninnspo ARKITKTR AS Coninui Mskinnspo ARKITKTR AS Tippnspo FIS RØRGGR CONTAINRUTI Tng du n Kuspon/ øgg n Sponb svic v? Movn ko AS Vi h kong 2050 Jsshim Tf på bo! ØSNING AV FORRIG UKS KRYSSORD 2050 Jsshim - uois Tf gnskpsføfim BOR KTRIKR - Ui v vfsbhod og conin - Hning v øs vf BIPI RGNSKAP SMØROJR Fonufig pis - god uvg! - Vi v også h iss dikdgns i subuk. modn vm- og - Nogssniængg ms sog kuspon. kv åig - Kjøp syn imigfo dik f ifdå fung podusn. Ingnsind. momdd. - Vi iby søvfi sponb fo svicvding på båd Konk hs ogvå gådbuk. f / Tf: RGNSKAPSBISTAND - Rgnskp - ønn - Juidisk bisnd - Åsoppgjø Bobkkvin 38 Tf Sifs ny sskp Ann Bisgåd f Nodbyvgn 60, 2009 Nodby BOIG Chisin Bkki f KONSUNT 2337 Tngn Tf.Tf Dik konkpson: Chis Dpog 20, isøm Sifis oppæingsviksomh, dokumn og sifis oppæing Tfon: pos: v fn øggms / RGNSKAP SNKKR RGNSKAPSBISTAND - Rgnskp - ønn - Juidisk bisnd - Åsoppgjø - Sifs ny sskp BYGG & HÅNDTVRKSRVIC Ann Bisgåd f Chisin Bkki f uois jobb i v pis! gnskpsføfim Tf på din økonomi! Vi kjøp skpjn og m - Ui v vfsbhod og conin - Hning v øs vf IV HARSJØN indusiovn /s Tf Nodbyvgn 60, 2009 Nodby Fykj fo fis, vd og ps. få Coninnspo Coninui Mskinnspo Tippnspo SVARSIPP SNDS TI: Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm Kjøp nå og i vdi k KJØKKN hviv KJØKKNFORNYR`N ,-* KJØKKNFORNYR`N SPAR OPPTI 20% NÅ! RNHOD Tf Mob RØRGGR Tng du n øgg n svic v? Dgns modn vm- og sniængg kv åig syn fo å fung ifdsind. Konk vå svicvding på f / Pfk iigh fo dg som ønsk dg å d md nd. DYRPARK H ny sviiigh på 71 kvm i kun k p mnd** R Tf Dpog 20, isøm NORSK KJØKKNFORNYING AS P A. Pusn AS øggfim Gjø din pnsjonsivæs nk. Figjø kpi og id un ovsknd Tf FjhmSPØR OSS, SPØR OSS, vdikhodskosnd. iigh f kvm vg dn som pss di bhov! - d vi ønn sg - d vi ønn sg NY I A innn øggbid uføs Åpn hv dg f 1. mi k v fn øggms Ring boigkonsp i b mijø. Annons Husbnkfinnsiing. Fs pis. h? -mi: / Kikk dg inn på ysihus.no og finn u m om posjk! Spsiis i nnguing - Dg Kjnd Tnngn - Øyvind Snsby og Thuy Tn Tf Tf Vnsvngn, 2338 sp Jsshim Sosn - TRANSPORT KONSUNT Tf ku ing Tf Ho Tnspo AS 2335 Sng Bud/vnspo Fying Tmonspo Disibusjon Skås 18, ønskog Tiu n Konsunjns, Hns Oding - din ok nng Sifis oppæingsviksomh, dokumn og sifis oppæing Tfon: pos: Kj Tksn GvinG og nspo Tf TAK STIAS Tf ku ing Tf SYKK Skås 18, ønskog Bsi im på f Mobi Søøkkn Omgging yp k Bikknsgjns 30 ås fing Gis bfing Tf Tuudsvingn 15, 2007 Kj Ogn, pshugv osd Tf Søø GvinG og Annons i Romiksguidn? Snd mi i Annons i Romiksguidn Ring Kim på Tf VARMPUMP A i innvndig pp A i innvndig pp Tf Jsshim Sosn - Din vndø v NORSKPRODUSRT TANNRSTATNINGR Tf nnknikk.no Tf. 990 Fbikkvin 5, 2380 Bumundd VD TRAPP Spsiis i nnguing - Dg Kjnd Tnngn - Øyvind Snsby og Thuy Tn pshugv. 11 Fbikkvin 5, 2380 Bumundd Tf Tf TANNG D imig Dvivisom somnk, nk,sk skogog imig skif u dø, skuff, bnkp og skif u dø, skuff, bnkp og bsg på di gm kjøkkn, uns bsg på di gm kjøkkn, uns d må. d må. Ring i dg fo n kosndsfi sm/bfing. Vuvik FRIST FOR INNSNDING : Mndg 24. ms guvsiping bhnding Nodisk! u G ADRSS :... Tf INDUSTRIOVNR Hvg Sømmn NAVN :... Fgmssig ufø jobb i v pis! Tf TANNG Tf Mob mi: VINNR AV FAXODD ØSNING :... BYGG & HÅNDTVRKSRVIC sykkvksd GUVSIPR IDY PÅ VN - din ok nng Tf ufø 90 Fgmssig CONTAINR TRDRIRI Fjhm- Tiu n Konsunjns, Hns Oding A innn øggbid uføs Vi hod Annons i Romiksguidn Tf odn GJNVINNING Tf STIAS øggfim Tf RIKTIG SVAR PÅ KRYSSORDT FRA FORRIG UTGAV VAR: SNKKR Wnsvngn 2338 sp Wnsvngn 2338 sp Tf ARKITKTR - Svic d du bo VD TI SAGS 6O FRA KR 55,- TF Tf Kn også kjøs f Køf. Gis og ufopiknd bfing Gis og ufopiknd bfing BJØRKVD Wnsvngn Næingspk Næingspk 2338 Wnsvngn 2338 sp sp Tf www.hsnspp.no Tf. Tf IDS VO Snd kyssodøsningn md nvn og dss i i Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm I som få FAX odd isnd i posn! HO T Vi kk u n hdig vinn N RÅ 20 Bndingsvd f Soø 60, 1000, Annons i Romiksguidn? Din konk hos oss På Ingbg f Ring Kim på f snd mi i *Gjd d som kjøp iigh innn 1. dsmb **Vd 80% Husbnkån. Husbnkns fynd n p. ok. 13 2,08%. Posboks 323 Bgns, 3001 Dmmn. Tfon

12 22 N TV & UNDRHODNING TV & UNDRHODNING N v ukns Føs smifin Sidn jnu h 27 byg f h nd kjmp om å komm vid i konkunsn om å bi Nogs bs quiz-by, og i kvd d k fo dn føs v smifin. gn f Kisinsund, Fdiksd, og Ask og Bæum møs i føs smifin. NRK1 fdg k Må s Monsn dds u v vimkn? s Monsn ufods på d hn kn bs, nmig å ovv i vimkn. I dnn ny vimks- og undhodningssin «Monsn på vispo» v hn vkn hvo hn hvo ng d i må. I hv pisod snd pogmd Ann Rimmn s Monsn u på n ny kspdisjon. Md bind fo øynn bi hn fk i hikop i sd i Skndinvi hvo hn di idig h væ. NRK1 ødg k Posisjoning fos i Ns somm P Iv og v h ndig ov hy hnns fod, og iv som nybk hyi kn bgynn. P Iv si md å on som mnnn på hy, fodi svigf Oddv ikk sipp hm i. I igg mn hns fm å gm sønn d Oddv som «sjfn». Mn Tj gi hm non ips som hn h æ på dkus, og dmd ss d i gng n pn fo å bi «hys mnn». TVN søndg k ØRDAG Mognsnding V-cupfin skiskying. Jks kvinn Vinsudio Skøy: VM ound. 500 m mnn og kvinn Skøy: VM ound m kvinn Vinsudio V-cupfin skiskying. Jks mnn Vinsudio Skøy: VM ound m mnn V-cup mk. P spin Vinsudio. md dgns høydpunk ødgsvyn oo-kning Monsn på vispo (1) Undhodningsvdingn (6) indmo Sudio 1 (4) Kvdsny Md Mony. Am. komdi f Nsnding Mognsnding Md hj på sdn Skøy: VM ound m mnn V-cupfin skiskying. Høydpunk jks kvinn Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk jks mnn Kunnskpsknn KORK h nds oks Svnsk hmmigh Væbi Bokpogmm Shksps univs (1) Nyh Micmcs d gd vnvidd. F. komdi f Sus Nog Hm. B. dm f Nsnding Nyhsmogn Bonnz Bonnz Ho hv Rsun SOS (3) Kjæigh uns Sm nn n 5. kssing? D sks kjønn Nosk Tn Nyhn ødgsmgsin Sposnyhn Væ Sosidn (4) Hv gng vi møs (4) Nyhn Væ Sposnyhn Hv gng vi møs (4) God kvd Nog Himmhy (3) Th Womn. Am. dmkomdi f Nsnding Fsi Fsi Fsi M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show På u md Dg Oo (4) Snkvd md Thoms og Hd (3) Big Schoo Big Schoo Com Fy Wih M Com Fy Wih M On Hou Phoo. Am. hidm f Boogi nighs. Am. dm f Cimin Minds Cimin Minds Nsnding Miss & Joy Finds Finds Finds Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn sjns middg sjns middg nod Nogs øffs kjndis Hvm kn så Amod og Kjus? Th Gi wih h Dgon Too. Am. cion f Spci Vicims Uni Nsnding R Houswivs of Vncouv R Houswivs of Vncouv R Houswivs of Bvy His (5) R Houswivs of Bvy His (6) Th Midd Th Midd Th Midd Ang Mngmn (19) Ang Mngmn (20) How I M You Moh How I M You Moh Hispy. Am./b. komdimusik f y Cown. F./m. dmkomdi f fig spi. Am. omnisk dm f Pdis Ho Nsnding Sinfd Sinfd Th Offic (1) Th Offic (2) Th Offic (3) Th Offic (4) Rock (27) Rock (28) Rock (29) Rock (30) How I m You Moh How I m You Moh Simpsons Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Gimm (9) Unsoppb. Am. hicion f Qunin. Am. gøss f Rock Nsnding ONSDAG 19.3 SØNDAG Mognsnding NRK nyh Ysi D sø iv NRK nyh Gim v Nog: Sv kjæigh Gm h NRK nyh Fimvisn Odds Tgnspåkny Mø i nun n vi ny vdn (3) Disiksnyh Dgsvyn Fobukinspkøn Typn i Vikingoo Disiksnyh Dgsvyn Wkbou (4) Tygdkono (4) Kvdsny Bokpogmm uu og on wis Nsnding Mognsnding Akikns hjm Aku Uix i iskd vd Md hj på sdn Dick Dgsny n Ysi Mi yk Undvis (8) Aku Sudio 1 (3) Odds nyh på TnThing bssnsmb Nun på vipppunk (3) Uix Gnsjon X (4) Økonomisk vks v ønn Fobukinspkøn Odds Disiksnyh Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs Tid fo hjm Hom nd Awy Hom nd Awy (5847) D o no d? Oppgd! Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (125) D sks kjønn (4) Nyhn Væ Sposnyhn Tus oppdg Huigun (4) Kjæigh uns (4) Tid fo hjm Bck: Jn i jodkjn Nsnding Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (20) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign Csh Cowboys (3) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (1) Cifonicion Ødmkns mnn (2) Fjodn Cowboys (5) Fjodn Cowboys Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Mogn og O-Conny i uop Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (31) Dn sis viking (8) Åndns mk (2) Bi Cs CSI: Mimi Spci Vicims Uni Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (63) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn uksusfn Svig (4) Pdis Ho (15) Rvng (10) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Fob: UFA Chmpions gu. Boussi Domund Zni S. Psbug Cops Ang Mngmn Sinfd Sinfd Nsnding Mognsnding Vinsudio V-cupfin skiskying. Fss kvinn Vinsudio Skøy: VM ound Vinsudio V-cupfin skiskying. Fss mnn Vinsudio Skøy: VM ound. Dik f Hnvn Vinsudio. md dgns høydpunk Nwon Søndgsvyn Sposvyn. Aku posj og dgns spo Væbi (6) Sng om Nog (2) Muskn (4) Gu gu (4) Kvdsny Fimbonnz Monsn på vispo Sng om Nog Nsnding Mognsnding Shksps univs Skøy: VM ound V-cup fisi. Skicoss Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk fss kvinn Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk fss mnn Skøy: VM ound m mnn Schödings k Nun på vipppunk Nog und og und D sø iv Skvn Vinskpns vdn Nyh Hovdscnn insin & ddingon. B./m. dm f Nsjongi Rom Pokmon Angy Bids Nyhsmogn Bonnz Bonnz Minus Diss Guy vnyig sis vnyig nodmnn Vå i nd Hv gng vi møs Risn hjm (1) Nyhn Væ Tus oppdg Huigun vnyig nodmnn (4) Nyhn Væ Sposnyhn Vå i nd (4) D dj øy God kvd Nog Himmhy Nsnding M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H Punk'd Punk'd Punk'd Punk'd Godn Go n modn fmii n modn fmii n modn fmii n modn fmii n modn fmii Anis Anis (4) Fihns gn. Am. dm f Smui Sikkh (4) På innsidn: Mfijgn Nsnding Finds Finds Finds Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn sjns middg sjns middg Dn sis viking Dn sis viking nod Nogs øffs kjndis (4) Ns somm (3) Thoms Gisn: H pfk (3) Åndns mk Missss (1) Rizzoi og Iss (16) Nsnding Ang Mngmn Ang Mngmn Up A Nigh y Cown. F./m. dmkomdi f Svnsk Hoywoodfu Svnsk Hoywoodfu Tng Boss Svig uksusfn Svig Hsøm ydd opp hjmm H Nog bk (4) Jus Go wih I. Am. omnisk komdi f Mich J Fox Show Mich J Fox Show Amicn Gngs. Am. hi f Nsnding Th Offic Th Offic Th Offic Th Offic Simpsons Simpsons Simpsons Th xs Ax Mn (5) Ax Mn (6) Sog Huns Sog Huns Sog Huns Th xs Simpsons Simpsons Th Simpsons (10) Fmiy Guy (10) Two nd Hf Mn (16) How I M You Moh (15) Th Book of i. Am. cionvny f Spy Hoow (10) Gimm Nsnding TORSDAG 20.3 MANDAG Mognsnding Kokivs gd NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh Vinsudio V-cupfin skiskying. Spin mnn Gim v Nog NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny Spo i dg Disiksnyh Dgsvyn Schödings k Væbi (5) Disiksnyh Dgsvyn Dbn Sus Nog Kvdsny Chicgo Fi (4) Sog! Nsnding Mognsnding Fobukinspkøn Poskoiv Aku Uix Nun på vipppunk i sund i nun Md hj på sdn Dick Dgsny n Svnsk hmmigh Wkbou Kin d ny impi (1) Fimbonnz (7) Odds nyh på Gjngngn (1) Mi yk Uix Nsjongi Kunsns Bonni & Cyd Schödings k Nsnding Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs D sks kjønn Hom nd Awy Hom nd Awy (5848) D o no d? Oppgd! (13) Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (126) Mgnn (7) TV 2 hjp dg (7) Nyhn Væ Sposnyhn Smui Sikkh (4) Cimin Minds (17) På u md Dg Oo Hwii Fiv-0 (8) Nsnding M*A*S*H Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (21) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign Csh Cowboys (4) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (2) Cifonicion Boom (3) Boom Godn Go (4) Bo Sping Tounmn (3) Kmpspo s Vgs Jihous Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Mogn og O-Conny i uop Coug Town Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (32) Hvm kn så Amod og Kjus? (3) Cos d Kongsvik Th Big Bng Thoy Pson of Ins (15) Cs Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (64) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Hsøm ydd opp hjmm Pdis Ho (16) Spy Hoow (11) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn Poiizzi Dnmk Cops (1) Cops (2) Cops (1) Nsnding Mognsnding Jssic Fch Fimvisn NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh QuizDn NRK nyh Gim v Nog Gm h NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny i kdbodig vd Disiksnyh Dgsvyn Pus Ysi (5) Disiksnyh Dgsvyn Avingn (6) D god bondiv (2) Kvdsny Inspkø yny (2) Nsnding Mognsnding Undvis Sposvyn Vinskpns vdn Monsn på vispo Md hj på sdn Dick Dgsny n Væbi Nødn på næ hod (2) Aku Nsjongi Odds nyh på Jpn i nd v pnsjonis Bufsns hisoisk p Uix Bokpogmm Kin d ny impi Pus Nsnding Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs Tus oppdg Huigun Hom nd Awy Hom nd Awy (5850) D o no d? Oppgd! Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (127) På u md Dg Oo (5) Nyhn Væ Sposnyhn D dj øy (5) Modn i Sndhmn Tus oppdg Huigun Uskydig døm Nsnding Svigs vs bifø Am 112 På iv og død Smvi (1) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (2) Csh Cowboys (6) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (4) Cifonicion Bck Ops (2) Suis (13) Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Amiknsk gngs Nsnding Hppy ndings Miss & Joy Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (33) Dn sis viking (9) Bi (5) Ns somm Thoms Gisn: H pfk Cs CSI: Mimi Nsnding H's Kichn USA R Houswivs of Bvy His Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (66) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Pogm ikk fss Pdis Ho (17) NCIS (11) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn C o Rscu Bookyn Nin Nin (12) Dds (12) Th Simpsons Fmiy Guy Nsnding FRDAG 21.3 TIRSDAG Mognsnding NRK nyh Jssic Fch Fimvisn NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh V-cupfin hopp. So bkk NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny Spo i dg Disiksnyh Dgsvyn Nog und QuizDn (10) Ny på ny Skvn Tus vin (3) Kvdsny Tus vin (3) Pop & ock-p f 70- (1) Nsnding Odds nyh på Disiksnyh Væbi Dbn Uix VM cick (Twny20) Indi Pkisn Bokpogmm Dgsny n Kin d ny impi Ingn gunn i bgising (9) Vispsidnn (9) Nyh Dnn og Bckn Odds nyh på Rom (2) Tibk i Homs. Ty. dokumnfim f Oppfinnn D. NkMs Fimbonnz Odds nyh på Disiksnyh Mgnn TV 2 hjp dg Hus i sgs Hus i sgs s Hom nd Awy Hom nd Awy (5849) Kokiv (4) K & Co K & Co Nyhn Væ Sposnyhn Oppgd! (17) Oppgd! (18) Nosk Tn (7) Nyhn Væ Sposnyhn Nosk Tn (7) Snkvd md Thoms og Hd (3) Smui Sikkh uojckpo (8) s Nsnding M*A*S*H M*A*S*H Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (22) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (1) Csh Cowboys (5) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (3) Bk sng dø. Am. hi f Godn Go D dj øy (4) Fjodn Cowboys Fjodn Cowboys Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos Cos d Kongsvik Ns somm Typisk dg md P Schjvn Bi Thoms Gisn: H pfk Th Foowing (1) Hnnib (1) Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm Hsøm ydd opp hjmm How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (65) Bons H Nog bk Th Czy Ons How I M You Moh Mich J Fox Show (7) (8) Amicn Gngs. Am. hi f Sx og singiv Th Isnd. Am. scinc-ficion-hi f H's Kichn USA Kongn v Quns Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh C o Rscu Insid Mn. Am. kimdm f Poiizzi Dnmk Nsnding Mognsnding NRK nyh Fok: ykkn n yngshs D sø iv NRK nyh Gim v Nog: Sis somm i Søshimn Gm h NRK nyh U i næun Odds Tgnspåkny i kdbodig vd Disiksnyh Dgsvyn U i nun Sog! (5) x-kning Disiksnyh Dgsvyn Bnnpunk Kø på hjnn (4) Kvdsny Nsjongi Undhodningsvdingn Sng om Nog Nsnding Mognsnding Væbi Bidbv indmo Aku Uix Sng om Nog Md hj på sdn Dick (6) Dgsny n Hvm o du du? Sus Nog: Vivg (2) Aku Bokpogmm (8) Odds nyh på i iskd vd Uix Fimbonnz Jpn i nd v pnsjonis U i nun Odds nyh på Disiksnyh Fiks fy? (17) Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs På u md Dg Oo Hom nd Awy Hom nd Awy (5851) Vinn på minu Oppgd! (15) Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (128) Hjm igjn (1) Nyhn Væ Sposnyhn Gy's Anomy (12) s (5) Th Good Wif (12) ækvj (1) Cimin Minds Nsnding Svigs vs bifø Am 112 På iv og død Smvi (2) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (3) Csh Cowboys (7) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (5) Cifonicion På innsidn: D kn gj Aow (11) Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Nsnding Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (34) Th Big Bng Thoy (17) Cos d Kongsvik (4) Typisk dg md P Schjvn (4) Spci Vicims Uni (4) Cs CSI: Mimi Nsnding Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (67) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Bi knds fmii (2) Pdis Ho (18) Th Czy Ons (16) How I M You Moh (10) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn RocknRo. B. cionhi f How I M You Moh Cops Nsnding Univsum

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember

Nattapent. Julegavetips til hele familien. 20.00-24.00 Fantastiske timestilbud helt frem til midnatt. Torsdag 11. desember Tosdag 11.12. k 20.00 Minikonst md End Batand Jugavtips ti h famiin Nattapnt Tosdag 11. dsmb 20.00-24.00 Fantastisk timstibud ht fm ti midnatt. Ju 2014 Gaantt justmning! Juns aktivitt Tosdag 11. dsmb Nattåpnt

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen. STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival.

velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival. vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å 1979-2009 ogam 17. - 19. juli hovdono: in hiing vic www.fkftival.no ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden

amfi os magasin Langåpent til kl. 21 Knallgode SUPERTorsdag 18/4 Se baksiden amfi os magasin Man-fr 10-20 (8-22) Lør 10-18 (8-20) søn COOp xra 10-20 amfi.no Tilbudn gjldr 16. 20. april 2013 SUPERTorsdag 18/4 Langåpn il kl. 21 Knallgod jubilumsilbud S baksidn amfi os magasin amfi

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane

KYRKJELYDS BLAD. Lys vaken trusopplæring. Leikanger. Egil Hovland lever Kyrkjeringane i Leikanger feirar førti. Sterke inntrykk for konfirmantane Likang KYRKJELYDS BLAD N. 1-2013 Ågang 67 Pilgimsvanding md Bjøg Stk inntykk fo konfimantan Lys vakn tusopplæing Egil Hovland lv Kykjingan i Likang fia føti Sogn og Fjodan fyll 250 - lokal making i Likang

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

det er det ytre som teller

det er det ytre som teller K HØ K 5 C c y,, 95 9, 54 YK CM, CM 9, 54 ii d ny vi idni YK YK CM, K CM Y 95, i i K S R R H U R H ØG SK H R U 29 G,5 å6 %, 5 G i 35 SU H, 5 S RK, 3 iid i fn: fs+4 2 H ø : +4-336 G 4 d 233M6 d b : 329R6

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer