HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HER ER BØNDENE SOM FIKK TILSKUDD"

Transkript

1 5. ågng N ms 2014 Nd Rå fisk på øpnd bånd I midn v pi åpn kjøpsn isøm Tov n sushisun som sv å fisk på ubånd. Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo d v f ik som gjøs fo å gi kjøpsn posiiv øf. Sid 12 Kn få Dømmsipnd D ok kndidn i Dømmsipnd 2014 h nå bi pukk u. Fsydns Jui Sofi Wichmnn f Ræingn n v d nomin. Sid 5 Kops møs i dys isøm kuusn n fo hisoins føs gionmsskp fo kops som gå v sbn kommnd hg. Fi ok kops md i msskp. Sid 16 HR R BØNDN SOM FIKK TISKUDD Smukk Købnhvn Dn dnsk hovdsdn igg ikk ng unn, og fis md my god v m, dikk, shopping og ikk mins god smning. Dnskn i m figjo og vspp nn oss, og smningn d. Sid 8-9 I øp v fjoå b d ub ov ni miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i bønd i Nog. I dg gi vi dg ovsikn ov bøndn som fikk iskudd i Skdsmo, ønskog og Ræingn. Sid 6-7 f

2 2 N HARD FAKTA 13,3 GRADR R HØYST TMPRATUR MÅT PÅ ØVNSTAD D SIST 30 DAGN. 97 BABYR B FØDT PÅ AHUS I UK 11. Ti høy dnn måndns vinnbid! Fxodd bi snd i dg i posn. Gu! MÅNDNS VINNR: PRSONR BOR I RÆINGN KOMMUN #æingn #bjønnåsn #dog #pood #fcion Mod 204 k ,- #swn #isøm #igh #ønskog #insgood Gm Sømsvin 47, Sømmn - f W.B BRØNNBORING AS Mskinføkus 32. Dikkvnnsbønn Hoisonboing Bgvmboing npnøboing Rp. og svic på bønn Gis bfing Konk info -mi: Tf Avd. Oso Avd. Rognd Avd. Øsfod Vi vhod oikus fo nggsmskinfø: Kongsving ms isøm pi Kus obigoisk fo som sk kjø nggsmskin. Yig oppysning bindn påmding: Gnund Kompnssn AS To Gnund f Kompnssn fo bygg og ngg Sifisingsnumm: ATS-047 Su åi dy Sikk innom fo inspisjon! OBS! Husk vå sikkkfè osdg k Tf Sohimsg. 1, 2000 isøm Mn. - ons/f , os , ø Romiksposn n pipoiisk uvhngig okvis som hv onsdg, md unnk v fipiod, disibus i hussnd i Skdsmo, ønskog og Ræingn. Romiksposn føg Tkskmpkn og Væ vsom - pkn. Rdksjonn: Ansvig dkø: Dg Rognin Snbg, f.: Rdksjonssjf: inn Ccii Mcko, f.: Jounis: Roy Robin Monsn, Yngv Johnsn, Cho Sissn, Annonsvdingn: Mkdskonsun: isbh Kogsud f.: Ani Knsd f.: Tips/sinngg: f: , Gfisk: Gunn Oddvig ihgn Posdss: Avisdif Romik AS Dpog 20, 2000 isøm Ansvig ugiv: Avisdif Romik AS Oppg: Tykk: Avis-Tykk Hm AS Disibusjon: Nopos Ns ugv: Mifis ns ugv:

3 4 N AKTUT N Diss kn få Dømmsipnd D ok kndidn i Dømmsipnd 2014 h nå bi pukk u. Tks: Cho Sissn Dømmsipnd bså v 100 sipndi à kon - i smmn én miion kon. Hv kommun kn snd inn n kndid i hv v kgoin musikk, dns, visu kuns, skpnd skiving, og nn. To d nsn 400 ung og dømmnd kuuuøv ov h nd som nomin. D d ok kndidn som nomin: Ræingn: Jui Sofi Wichmnn (dns), Asbjøn Kongsns (musikk) og Vish Ighni (). Skdsmo: Phiip Kisn Hombo (Dns) og Simn Hgn (Musikk). ønskog: Mdin nsn Hød (Dns) og Mgnus Sinning Kusn (Musikk). D v å Dømmsipnd uds v Nosk Tipping og Nosk kuuskoåd. KANDIDAT: Fsydns Jui Sofi Wichmnn f Ræingn nomin i Dømmsipnd (Foo: Piv) Kjøkknkmpnj ROMRIK KJØKKNSNTR AS Vodg 11, 2000 isøm Spsiibud Sp f usn kon på ny kjøkkn Kmpnjpiod fm i 12. pi. Tibud kn ikk kombins md nd b. Tf: Tips oss! Tf snd mi i Fu hus fo UKM To 80 ungdomm mom å dok i Ungdommns Kuumønsing (UKM) i Ræingn nyig. Und åpningn v kunsusiingn i Amod ungdomshus v d fu hus, iføg nsidn i Ræingn kommun. Kunsusiingn kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkkn bsod v 38 innv bidg. Und sv scnfosiingn v d 47 ungdomm på scnn i Mikon kuus. 9 kunsbidg og 11 scnbidg gikk vid i dn so fyksmønsingn i isøm pi. dømmn din bi imig Sp usnpp! T konk på og hnvis i dnn nnonnsn fo god ibud. Åsmø i Fokhjp Nosk Fokhjp ønskog vhod åsmø 28.fbu md kodso oppmø md 36 v 160 oppmø mdmm. D b fmg n bning som vis so innss i fiviig bid innn båd føshjpsjns, mbunsvk, søk- og dningsksjon sm innss fo bn og ung i kommunn i smbid md uik ok ognissjon. Smbid md NITOR og osby bsøksgåd md vin- og høsi b som fs åig ngsjmn. I igg øn- bydning fo ovvs vd kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfony skog-vdingn kusngø båd fo mdmm og fo ui- ys på ny kjøkkn? k ksn kund. I øp v 2014 sk posjk A hj gd sg iby gis hj- og ungdning md hjs fo bn nn fiviig gjnnom kommunns fiviighssn og ungdomm på VOT, innvndkvinn i Kvinnkubbn sm nhod på Ahus. - Vi syns d vikig fs muig innbygg kn i om hvodn mn sk sg dsom non ng hjp. D føs minun v vgjønd uvn hjsns, si Ing Fumy. ys på ny kjøkkn? H du ys på ny, fo kjøkkn? dømmn din bi imig Vi hjp dg un du må skif u H du ys på ny kjøkkn? h Vi podus kjøkkninndningn. ny fon og skuff Smmn på må og hngs og skinn bys finn u. vi T u konk hvodn i dg, du bs md kn Bjøn fony ngi på f , fo n hyggig kjøkknp di kjøkkn. Vi podus ny fon og skuff må, og hngs og skinn bys u. Md Nosk Kjøkknfonying du sik høy kvi i n v kosnd og moning bi gjo på kun én dg. T konk i dg, md Bjøn ngi, på Jg komm gjn hjm i Sp usnpp! dg fo n gis Husk å spø Bjøn og ufopiknd fo å få nnonsbn! kjøkknp. kjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonying nyingkjøkknfonyingkjøkknfonyingkjøkknfonying

4 6 N AKTUT AKTUT N H bøndn som fikk iskudd I øp v fjoå b d ub ov ni miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i jodbuksbdif i Nog. I dg gi vi dg ovsikn ov bøndn som fikk iskudd h ok. Tks: Yngv Johnsn D ingn hmmigh d fs bønd vhngig v iskudd fo d sk bi ønnsom å div md jodbuk. Om n s på h jodbuk i Nog, så kn n så fs iskuddn ugjø omg n djd v jodbuks buo innk. D fosvig å n d smm gjd fo bøndn h hos oss. ANTA I SKDSMO Poduksjonsiskudd og vøsiskudd offnig igjngig på inn, md nvn og sum p jodbuksbdif. Bøndn søk Sns ndbuksfovning (SF) om diss midn, og n vi psn i dg ubing fo i D o 79 ndbuksbdif i Skdsmo, ønskog og Ræingn som h få ub poduksjonsiskudd og/ vøsiskudd i øp v fjoå. I Skdsmo d 41 sykk, og diss få ub 8,8 miion kon i poduksjonsiskudd f SF, og kon i vøsiskudd. RÆINGN OG ØRNSKOG I Ræingn kommun d 22 jodbuksbdif som h søk og få iskudd f S, og diss mook i smmn 3,4 miion kon i poduksjonsiskudd i I igg kon i vøsning i fi. I ønskog kommun s d 21 bdif md sø, og diss mook i smmn 2,8 miion kon i poduksjonsø og kon i fisø. MANG UTFORDRINGR Diss oppysningn gi ikk nødvndigvis fusndig bid v sø som gi. Rgion mijøiskudd, uvikingsmid og nd vfdsodning kn også søks på, pong SF. Pisiskudd fo 2013 bi offniggjo sn i å, og komm så i igg. D gjd podusn v gg, kjø, u og mk. Nogs Bondg undsk nosk mpoduksjon hdd bi ukonku v impov om ikk bøndn hdd få iskudd. Soing h s som må mpoduksjonn i Nog sk øks i k md bfokningsvksn. Sk vi nå d må, må d væ ønnsom å div md jodbuk. Kosndsnivå i Nog høy, og vi h ufodnd kim og ndskp. n v innkskidn i bondn iskudd, sn v innkn komm f sg v podukn i mkd, fok is Bock Jkobsn, kommuniksjossjf i Nogs Bondg. PÅ TOPPN AV ISTN D Jns Kisin Hugid som opp isn i Skdsmo kommun. Hns bdif mook kon i poduksjonsiskudd, sm kon i vøsiskudd. I Ræingn finn vi O J. Ho konsunjns på opp, md kon i poduksjonsiskudd og kon i sø i vøsning. ønskogisn opps v An Bjønho, md kon, sm mksbøp koni vøsiskudd. vikig fomå md iskuddn å sik ndbuk ov h nd. Sk mpoduksjonn øk, må vi uny hvo d, påpk Jkobsn ovnfo Romiksposn. Søsdn v iskuddn komm f sks-sju odning. Bondn få fo ksmp iskudd i n kio podus kjø mk, og fo å h dy på bi, si hun. Tiskuddn bid i å dus pisn på ndbukspoduk i buikkn, gg hun i. FRI OG SYKDOM Avøsiskudd og s fusjon v n viss nd v d ønnsugifn bøndn må h vd fi sykdom. D vikig å h odning som gi bondn muigh i å fi. Husdy må h isyn og s hv dg uns åsid og ukdg. Muighn i å fi og fiid vikig fo ungdommn sk finn bondyk kiv, så Jkobsn fs. To b d ub nsn 9,1 miid kon i poduksjon- og vøsiskudd i bønd i Nog i fjo. I Akshus b d ub hnhodsvis 337 miion kon og 21 miion kon. TISKUDD: Bøndn i ønskog, Skdsmo og Ræingn få iskudd f Sn i å div jodbuk. (Iussjonsfoo) Tiskudd f Sns ndbuksfovning Kid: Sns ndbuksfovning. D s fobhod om muig fi. KOMMUN PRODUKSJONS - TISKUDD AVØSR- TISKUDD JNS KRISTIAN HAUGID SKDSMO KAKSRUD HAVOR O SKDSMO BØHNSDAN HARAD SKDSMO HAVARD OAI BRG SKDSMO TOR ARN KARTRUD SKDSMO KVR AKS SKDSMO D ikk ig. GORG MOVIG SKDSMO HUSBY JON ARID SKDSMO JON FRØYAND SKDSMO MØIN SAMDRIFT DA SKDSMO TJMAND INGMUND SKDSMO TOMT GÅRD ASTRI CAMIA GUNNS SCHIØRN SKDSMO DT KONGIG SSKAP FOR NORGS V SKDSMO D ikk ig. GIR JNSN SKDSMO D ikk ig. JON TRYGV TÆRUD SKDSMO D ikk ig. ARS PTTR HOVIND SKDSMO D ikk ig. BRÅTN PDR SKDSMO D ikk ig. TOM-ARID JOHANSN SKDSMO D ikk ig. HAGIR HØNSN SKDSMO D ikk ig. OA WÆRHAUG SKDSMO D ikk ig. FRY PR SKDSMO D ikk ig. ARS AAMODT SKDSMO D ikk ig. SKOGVOD TOR SKDSMO JNS TORBJØRN ASAK SKDSMO D ikk ig. MORTN HOM SKDSMO D ikk ig. KARN THRS ASAK SKDSMO D ikk ig. ARS JØRGN ØKN SKDSMO D ikk ig. KRISTIAN KOR SKDSMO D ikk ig. JON AT SOBRG KVBK SKDSMO D ikk ig. HARAD BJARN KIRKBY SKDSMO D ikk ig. MARIANN KII SKDSMO D ikk ig. URNG IVAR SKDSMO D ikk ig. JOHN ØYSTIN KVR SKDSMO D ikk ig. PAU RAGNAR NGR SKDSMO D ikk ig. KONGSRUD MORTN SKDSMO D ikk ig. BRGR DAG OAV SKDSMO D ikk ig. ARS MARTIN HO SKDSMO D ikk ig. CHRISTIANSN THOR SKDSMO D ikk ig. HUBA HONNING SAID-SUTAN ABDU-KHAMIDOVITSJ KHUBAV SKDSMO D ikk ig. WÆRHAUG VIGDIS B SKDSMO INTRIØRKONSUNT CHRISTINA ØCHN SKDSMO D ikk ig. O J HOT KONSUNT- TJNSTR RÆINGN JAHR PR P RÆINGN HANS CHR. HKTNR RÆINGN JAHN OAV HOMRUD RÆINGN KAVI AR RÆINGN BUHOT THORIF RÆINGN BRD STNSRUD RÆINGN D ikk ig. KRISTIN FATNR RÆINGN TOR SKOVHOT RÆINGN D ikk ig. SRVIC OG MONTASJ THOMAS KARSTAD RÆINGN D ikk ig. NGR GÅRDSDRIFT RÆINGN D ikk ig. ANN KRISTIN UND RÆINGN D ikk ig. BJRK SISS M TOMTR RÆINGN D ikk ig. BÅRD TJRNSHAUGN RÆINGN D ikk ig. TOM RING AAMODT RÆINGN D ikk ig. VIGDIS INDMARK SMITH RÆINGN FJRDINGBY JAN RIK RÆINGN D ikk ig. SPN UR SANDBRAATN RÆINGN D ikk ig. VGARD HOTN RÆINGN SMDSTAD PAA RÆINGN GI HARADSTAD RÆINGN D ikk ig. FJRDINGBY JNS RÆINGN D ikk ig. ARN BJØRNHOT ØRNSKOG TROND ARN RIRSTAD ØRNSKOG FRDRIK BNTRUD ØRNSKOG DF AS ØRNSKOG D ikk ig. JON HG HAMMR ØRNSKOG D ikk ig. TOR RUUD ØRNSKOG D ikk ig. INGBJØRG JAHR ØRNSKOG NORUM SIGMUND HOVSRUD ØRNSKOG D ikk ig. PAATRUD ARS PTTR ØRNSKOG D ikk ig. KID CCII ØRNSKOG STNSRUD ISANDSHST- GÅRD ØRNSKOG O JØRGN BAARID ØRNSKOG D ikk ig. HAUG O NS GÅRD ØRNSKOG AAMODT JNS NORDI GÅRD ØRNSKOG D ikk ig. NORDI HRAUG ØRNSKOG D ikk ig. RØRI TOR JOHAN ØRNSKOG D ikk ig. KRISTIAN B ØSTBY ØRNSKOG OSBYVIN ISANDS- KOMMUN PRODUKSJONS - TISKUDD AVØSR- TISKUDD D ikk ig. HSTSNTR ØRNSKOG ØKN KARIN ØRNSKOG NITOR AS ØRNSKOG D ikk ig. MARI ANTOINTT MYN ØRNSKOG D ikk ig. Ns uks m: SPORT & TRNING Fo nnonsing konk isbh på f Ani på f Tnngvk i isøm TIBUD: Impn k ,- (Odinæ pis k ,-) Vi i mo psin i ivig og modn ok i isøm snum Kinikkn åpn også i hgn v. Ring oss på f fo å bsi im Åpningsid: Mn- f: Nidsg 21, 2000 isøm ISTRØM TANNKINIKK OG TANNGVAKT Ankbodykk dd iv Sm i bn kn vs isiko fo hjinfk hjnsg Omfnd foskning vis isiko fo hjinfk og sg kn påviss md uyd bodykksmåing i nk og m. S inn: hjfoningn.dk (Ankbodyk dd iv) I Nog uføs måingn v MDI Kinikkn, K Johns g 2, Oso. Måingn og 1 smfi bhnding GRATIS DU BØR BSTI TID FOR SNARIG MÅINGR HVIS DU HAR PAGR I BNA hvis no v d gjd dg: Hjsykdomm/sg i næ fmii dibs, høy koso, høy bodykk, øyking, ovvk, i mosjon sss. RING fon ås fing md ffkiv ko-mdisinsk bhnding v sm, kmp, åknu, sss gs, hovn bn, bnså, høy bodykk. HUSK GRATIS ÅRIG KONTROMÅINGR AV ANKBODTRyKK FOR TIDIGR PASINTR! dig im inå! jnu.

5 8 N RIS RIS N Smukk Købnhvn T un i dn vk hovdsdn fo mn, mnnskn og smningns skyd. D fs h knskj væ n gng o i Købnhvn. Dn dnsk hovdsdn igg ikk ng unn, og fis md my god v m, dikk, shopping og ikk mins god smning. Dnskn i m figjo og vspp nn oss, og smningn i d. KORT AVSTAND Tun vdig ko, n kjpp fyu f Gdmon c. 6 im i bi om du ikk h så hs md å komm dg fm, og ik n odip. Vin fin å kjø og bnsinn bi imig jo ng unn Nog du komm. Købnhvn pfk fo n nghg. UTN MAT OG DRIKK.. n v Købnhvns mng god dns diig uvg v m og dikk. Rsunn d mng v, og dnskn v å kos sg. Ø i Købnhvn mus. popuæ sd å sukk øsn og fy opp mgn Nyhvn. Ti dnn fo hvnn komm båd uisn og købnhvnn sv. Bsøk du byn i båssongn, kn du også hopp på n båskusjon og oppv dn dnsk hovdsdn f sjøn. UTSIKT H du dimo ys i å oppdg Købnhvn f høydn, kn du un opp i d Rundån. H få du n fo usik u mo snum. Rundån b påbgyn i 1637 og so fdig i 1642, og d b bygg v kong Chisin 4. Hn sk signd h ønsk usikpunk ov Købnhvn hvo hn kunn id opp md hsn sin. Dfo h ikk ån pp. Om du komm dg i oppn, h du også muigh i å sjnn næm i bkning. På usikspå d oppfø obsvoium hvo mn h muigh i å kikk på sjnhimmn, og Rundån h h sidn 1642 bi buk i d fomå. HIPPI HIPPI MIKSHAK Fis d m å sk und i dn dn v Købnhvn hvo hippin åd, må du u- n i Chisini. D spsi og spnnnd nbog i Chisinshvn i d sn Købnhvn, hvo innbyggn i ds si g svsy på sidn v d dnsk smfunn. Fisdn b opp i 1971 d bbo i Chisinshvn v nd gjdn und ndg miiæ ngg fo å skp sø komåd fo sin bn. Omåds mng omm bygning b i kn fo fy opp md hippi, og dn dg i dg hippikuun fos sk fonk i Chisini. Så h du ys i å obsv n vspp hippi-smning, kn du gå und h, i dg n sykk. D fgik og dko bygning i nbog, og mng små og spsi buikk. DYRNS VRDN Syns du d m spnnnd md dy nn md hippi, kn du un i Købnhvn Zoo. Dnn dypkn n v uops ds, og dn b opp i 1859 v Nis Kjæbøing. D Dnmks ms bsøk dypk og n popuæ ksjon. Tidig i å fikk dn innsjon oppmksomh d d b bsm å viv n fisk, in giff. Åskn v innv og vivingn v giffn Mius b gjnnomfø, i oss fo sk ksjon. Foun giff h dypkn ov 250 v foskjig dy. ROSNBORG SOTT H du dimo m ys på i kuu innsg og n vkk bygning fo øy, kn du un i Rosnbog so. D n vkk hisoisk bygning, og h kn du finn non v Dnmks søs kuusk. I mus finn du i igg i n kk spnnnd gjnsnd også d dnsk kongi og konjuv usi. So b bygg i v Chisin IV., og d v i ugngspunk bygg som yshus. n kk uvids b so i 1633 snd u som d gjø i dg. H du inss fo kong og ds hisoi kn du få md dg D Dnsk Kongs Konoogisk Sming som gi hisoisk innbikk i d dnsk kongs hisoi gjnnom 300 å. SMÅGATR: Gå i unom d so hovdgn, om du vi ufosk unfo fvi. TIVOI Bsøk du Købnhvn nå d kjn ivoi åpn (vnigvis f mdio pi) bud du bsou få md dg n u på Tivoi. D gøy fo båd små og so. Dnn fonøysspkn dn ms bsøk ksjonn I Købnhvn, og d nom uvg v ing å gjø h. D også sd fo dnsk pøs og kis. Tivoi igg vd snbnssjonn og å sg i. SHOPPING Købnhvns ms popuæ hndg Søg, og hi må du ikk gmm å un og du u ny innkjøp. Dnn hndgn ov 1 km ng og buikkn igg på kk og d. H d my bd uvg nn i Oso, så shoppingysn kn ovhånd. Søg by på n fin miks v kskusiv buikk, fshion, iniø og kffb. H d no fo. Dnskn kjn fo iniø og møb, og ik du d bud du bsou i innom n v d mng iniøbuikkn, og sæig Ium boighus som h vi h sn i d. n nnn buikk du ikk bud gå fobi n v sjokodbuikkn. H d ks bi i sgs. SMÅGATR du u non i m spsi buikk, d u å gå n in sidg vkk f Søg. H d mng sægn ving-buikk og i m spsi uvg. du også u n pus i bkkn, kn d væ kosig å unsjn h nn i sv hovdgn. I diss smågn d i mind ykk og mssvis v SKDRIKK: du ikk n hund ø, kn n fukdikk sin øsn. sjm. Ny byn, mn og smningn. D my å v h. Tks/foo: inn Ccii Mcko IVIG: D my iv i Købnhvn, og n hig smning gj i byn. SNTRASTASJONN: Ssjonn igg i gåvsnd i d ms i byn, og Tivoi dn næms nbon. TTT AVØP - HØYTRYKKSPYING TV-INSPKSJON - GRAVING TINING AV VANNRØR AT AV RØRGGRTJNSTR PRIVAT/NÆRING DØGNVAKT! Ring /4 ondon & Syd ngnd Bsøk i ondon x, Bighon, Son Hgd, Bh, Bügg. Inkud bi i Mmm Mi i ondon. 12 fokos, 4 unsj, 11 middg 13 dg k ,-. 27/4 Bomsingsu i Hond Vån i Hond må oppvs! Bå Oso-Ki /, 4 n i msdm, 1 n i Bmn, 1/2 pnsj. Ann Fnks Hus, Knu, Kukhof, Sjømnnskikn, Osfbikk, Bsøk i Goud 8 dg k ,- 6/5 Win og Szbug Bi md i vsns og opns hovdsd Win. Bå Oso-Ki / 3 n i Win 2 n i Szbug 1/2 pnsjon, 1 unsj, Szkmmgu 10 dg k ,- ANDR RISMÅ I /5 Hdng og Fåmsbnn 4 dg k /5 Gkås Ud 3 dg k 2 690,- 29/5 Ging 4 dg k 4 950,- 31/5 Fæøyn & Isnd 8 dg f k , 3/6 Gdsjøn 11 dg k ,- 15/6 Rig Tinn Tu 7 dg k 8 900,- 23/6 Tmksknn 3 dg k 3 990,- 28/6 Bonhom 6 dg k 8 950,- 30/6 gond og øvpkn 4 dg k 4 590, Bn.o.m. 12 å k 2 990,- 7/7 Fo og Fjæ 5 dg k 6 950,- 12/7 Somm i Tyo 12 dg k ,- 24/7 ofon og Hgnd 11 dg k ,- 31/7 Rosfsiv Fyn 4 dg k 5 990,- 4/8 Gond 6 dg k 8 490,- 7/8 Fo og Fjæ 5 dg k 6 950,- 7/8 Røos 4 dg k 5 990,- 13/8 Vinfsiv i Rüdshim 8 dg k 9 400,- 24/8 Hmbug og Bmn 6 dg k 7 600,- 31/8 Ungn Bon 13 dg k ,- 17/9 Toss d M 15 dg k ,- 1/10 Bin 6 dg k 6 950,-

6 ? R T K J S O R P T G A N A P Tibudn gjd.o.m. ødg 22. ms! Å N n s n j s p i G % 0 3 K R STV, k v s i h v ik. n m i kk o s m ø u, s gf u f Gjd og hvim nd h b u I Å P % 0 3 m u i m P i n o m H Hmoni Pmium 3 i. Sisk ming, spsi gn pn og isvk. Mingn h n suvn ufy og ks god dkkvn. Gi pfk su. Fås i 15 sikm og 40 hvbnk. T T R O V H K K J S V U G G G N A K U D o på mxbo.n nn-fim i o f n n i S SPAR 4000,- 399,- Fø 504,- Fø 6990,- Pk poqu ik Robus Hvi, pnk, 14 mm, p. m2 Vkk og kskusiv hvis ikguv i høy kvi. vs md fs på ngsidn. Poco Nu m kk gi n ovf md oj usnd. imfi åssysm, bodn kikks sk og nk på pss. 25 ås gni mo gjnnomsisj v sisjik. HRIG VÅRNYHTR Bsøk vå flo iniøvding! 2990,- Hf Oigin Round d Ing usjhjøn ngsgånd hånd øf k md n k døn 3 m fig mgn m vd åpni innov fo ng fo d is imom å sp p ikk sk. Sm kons ss nå dus bø gu og 90 cm, uksjon jn ikk bu v, og kn md hvi ks. Tibud svings pofi og gjd k gss i søsn. 80cm Vkommn i m2 md byggv - inndning - inspisjon! Få inni ,- i kdi. S MAXBO STORMARKD SKJTTN (HVAM) 2013 Skjn. Tf Mn f 7 21 (10 18)

7 12 N N NY TIBUD: Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo sushi-sunn v f ik som gjøs fo å gi kjøpsn posiiv øf. Rkodidig våssong Annos h? Konk isbh på f Ani på f Rå fisk på øpnd bånd Våson vm god på Romik i foig uk. Non h d inn sin føs upis i sovggn på svingssdn i isøm og ønskog. I føs hvd v ms fikk vi n god fosmk på vån md my so og un mpu. Non bny ndningn i å sg ås føs upis i sovggn. Tomod Johnsn som div Kim og Jky & Hyd i isøm kn ikk husk å h oppvd n idig våssong. Ni, d idig, fsså hn. Jg mn å husk vi også i ms fo o å sidn hdd fnsisk væ hvo ussongn v idig i gng, mn oig ikk så idig som nå, gg hn i. KRYSSR FINGRN Johnsn fo mng h komm sg u i son d sis dgn. Vi mk god gjsn ønsk å si i son nå d h ndning og d ny f unsj i kff og n god ø. - Nå kyss vi fingn fo d fos i nd non dg fo vi fø d h vi fojn n usdvnig gå og is høs og vin, si hn. PÅGANG PÅ UTSRVRINGN Mkus Sndø Ivsn, ssisnd dgig d vd gon i ønskog, oppv også fok hung soskinn. D k vi mk d gå mo vm og ys id. D h dfiniiv væ pågng på usvingn. Nå vi dfo i gng md å gjø h u k sik fs muig sk få pss i sovggn, smi Ivsn. Tks: Cho Sissn TORSDAGSKVD KJRIV I IDSVOSBYGNINGN Tfon Tosdg 20.ms k Kjn i idsvosbygningn Hovdsjn møk og sng, mn i kjn d fy på gu og iv og ø. Mø ny kk f Anks jnskp. Kunshisoik Gi Thoms Risåsn fomid i Foksun und suingn. H mus hod åpn. S pogm på Inngng k.100,- I midn v pi åpn kjøpsn isøm Tov n sushisun som sv å fisk på ubånd. Rubåndsushi kjn konsp i uop og Asi. D n ig må å bi sv og spis på. H sipp du å vn på i svingsdm sk komm i bod fo å opp bsiing. Du få mn md n gng, og du kn vg hvo mng og hvik bi du vi spis, fok ss Rød, som i Shin Sushi smmn md fmiin Ching. Dn føs Shin Sushi-sunn md ubånd b åpn i Tomsø i sun v Så fug Tondhim fo o månd sidn. Nå un komm i isøm. I igg sk sunkjdn også åpn spissd i Sndns og Bgn i øp v å. SNTRA BIGGNHT Rød vdig fonøyd md biggnhn d h få. Hn fo spissd vi fung båd som n snsun og som spissd i snum v isøm. I igg sk sunn h n k wy-vding. Sv om isøm h f so buikksn und sg h vi hø d skj posiiv ing i byn. Vi mn dfo d n fo pss å b sg på. D n d sun h f fø, mn vi komm inn som suppmn og vi væ md på å g sø mkd. Hvik fiskso u und på bånd? Vi vdig ksbs. I igg bi d kvi, n d nd hvifisk, unfisk og fisk vi kjnn f siisk spissd, fok Rød. Hvodn b konsp mo i Tomsø? Rubåndsushi b vdig god mo båd bn ung og d. D v i sushimijø i Tomsø f fø v, si Rød, som h jobb md fisk i 30 å. PANN: I sunn komm mn i gjsn på ubånd. H bi d pukk og spis. (Foo: Shin Sushi) TRFFR D UNG Sv om Nog id h væ n fiskinsjon h d væ pobm md å få ung i å spis fisk. Gjnnom f iå h Rød væ md på f fiskkmpnj fo fiskkk, ksbug og fiskpøs fo å få ungdommn i å spis m fisk. Mn kmpnjoppysningn h b p v. Sushi ff vikig ungdommn. H få vi nåing i å spis å fisk. D syns d d hip og ku. I igg mng ung opp v sun koshod. fiskmåid ng h ikk kos så vdig my. Hvik fovnning h d i dn ny sunn? Vi håp svsg omikingn komm i å ik d ibud. D b å få ung og d i å spis m fisk. D få du i dg n d vikig vimin, oj og f som h god v, oppys Rød. GIR SNTRT T ØFT Sn & Søm ønsk å øf kjøpsn på svingsfonn. Sn vi også få n d byggknisk øf. D sk bn nn ggs fis, on oppgds og inngngspin sk fonys. Snd Dgfinn bg vd isøm Tov fo sushisunn v f mn som vi væ md på å gi sn øf mo d ubn. Sushi vdig i vindn fo idn. I igg fisk vdig sunn og b m. Mng syns d god niv i disjon fsfood, si bg. Sndn håp d ny spissd sk bi isøms fins sushisun. Pubikum få hv bdømm om d byns bs på sushi. D bi uns n vdig Big Hon gjnåpn I spmb i fjo bø d u bnn på kjøkkn i biffsunn Big Hon Sk Hous i isøm. Poii ivks vkuing v h bygningn i Tæudg og sidn d h sunn hod sng. Skdn bnnn v så omfnd ok må byggs opp igjn kk sun md fo inndning og kvium. Jg s fm i åpningn. Tks/foo: Roy R. Monsn f gunnn. my bid kn imidid sunn nå åpn døn igjn. Tidn i nå h bi buk i å bygg opp igjn h sunn. D bid nå fdig og sunn åpn døn i diss dg, fo mkdssjf i isøm D, Kisin Uvg Tuf. Nibg Hg vd isøm NITTBRG HAG Ny kjdd fmiihus i bnvnnig omåd md ko vi i sko og bnhg. So gøn. Boign h mng vgmuigh. sim ovgs: Somm / høs A: BRA f 91 m 2 i 145 m 2. P-om f 80 m 2 i 132 m 2. Pis: F k ,- Tomvisning inns i Hovin søndg f k (vkjøing f Fvin) Konk mg: /

8 14 N N NÅ MD MUIGHT FOR Å FÅ MD BID AV DT SOM SKA SGS TI SAGS H mng fim i voksn og bn. Pis bi vi nig om. D fs s på n gng. Tf: To ipppp-so un bøy isgs på Køf. K 300 p sk k 500 fo bgg. Tf Ro ukkb bnsng, sgs k. 500,-. Smmnggb issng fo bn, i buk, sgs k. 200,- 20 sk. gssp 40 x 90 cm, ykks 6mm. Kn buks i kvium, sgs. Tf sk. Hkkpi, md pigg. C vn på fg. 195/70R 15c/102R B møns. Ti sgs 970k. Tf Rcjn sgs k 250,- di buk. Ring gi Mogn md 15 w Snd pos i: snd i: Avisdif Romik, Dpog 20, 2000 isøm mk konvoun «Bz» Rond fosk md kk siv. Wshbun såsng gi md kss og siv.i buk og mg pn bhnd.sgs fo 2000k f: FT HAND, Fnd Dux Socs 50h Annivsy-mod. Mg pn og i buk, s så å si ny u. Gikoffn s ogs ny u. Bskysspn fos ov åsn.gin kjøp i Sgs k Tf Viinskp i ik md ys, høyd 212, bdd 100, dybd 30cm. Pis k Sng 200x90 cm. Pis k Også my nn f dødsbo i sgs. Ho Vsvon.Konk mg fo info på GRATIS fo piv, 490+mv p nnons fo bdif MATRIFRIST: TORSDAG K Annonsn så i 3 ugv, gi bskjd om d sog om d sk fongs SAG - MONTRING - SRVIC Av vmpump og Aicondiion uf-uf / uf-vnn Misubishi FH kw...k Fujisu 12 TCN 6.5 kw...k Toshib RAS kw...k Fujisu Guvmod 12 VCN...K Hyggig pis, sk ving Pisn fdig mon ks. søm Rnfi vbing gjnnom Rsusbnk Hvi kommod høyd ønsks kjøp. Tf Spisbod i ik md md pmå 140 x 105 cm + 2 innggsp md bdd 45 cm. K spisbodso k Tf (Sømmn). Unik sming v sisdgsbv vd ndgging v T-K poskspdisjon i 1983 i sgs. Fusndig ovsik vdønd siingsis og 19 i. Ogin konvou fo ku huiguskip. D snnsynigvis ns komp sming som finns. -pos: ing mobi F-Gss sifis bdif f Hnv hs p.pos. Komp mynsming ugi i iknyning i vin O ihmm gu- og 12 søvmyn i sgs. I vkk ui. Komp s n T konk md mob Swix ski jkk 2 båfg s. 140 vind og vnnvsønd k. 100,- h bid. Kndh ski jkk s. 140 bå/ød k 100,- h bid. Bjøn Dæhi skidss Bå /Rød s. 164 k. 200,- h bid. Bjøn Dæhi ski buks s. 152 k 100,- Snowbod søv mk snkboo s. 43 pss s k. 250,- h bid. Buon gå snowbod buks s. S som ny k. 300,- ny pis 1599,- Hvi dnsskøy s. 37 k. 125,- Hocky skøy s sgs k. 150,- p. sk. Ny sv søv f Zizzi, s. 41 md pss i bd gg,(25,5cm skfvidd), og 36 cm høy k. 350,- (nypis 1900,-) (H bid). Ovfø VHS fim i DVD k. 100,- p im, min. k Hdnd ojmp. Tngn k. 200,-, Spi k. 150,- Fuu k. 150,-. Ubuk Coombi vinsøv s. 41 k. 350,- (igg i sk) (ny pis 999,-). O gns 1994 s. M sgs k. 350,- H bid. O kff md moiv 20 cm høy sgs k. 500,- H bid. Bob jkk i div fg + sv bobbuks s å i mng kjn mk som Hd, Skogsd H2O mom k. p. sk. Ny JC Sv Dssjkk s. 46 ubuk m/pp på nypis k. 995,- sgs k. 400,- h bid. Ubuk hjmmsikk ød gns i fmøns c s Am 40 ngd 50 og bdd 43 cm. H bid. K 400,- Ubuk «Fn» gns (ign) Hjmmsikk i bå /hvi Hvi i bunn md bå us k. 400,- (h bid) c s 14 å Am 50 cm ngd 58 Bdd 45. Skisko ngnn Apin s 41 skinn k. 300,- (som ny kos 999)+s 43 m /gidås k. 250,- (h bid). Dnv Nb 7 omm Andoid md vsk sgs k. 350,- Tf Sig komposkvæn buk, sgs k. 500,- 5 p gm ski imig isgs. Tf H ik TV bnk sgs på Jsshim. 1,20 m ng, 49 cm bd, 50 cm høy. Dn h skuff. Pis: k Tf Pn buk undbydk/bund, bå. S: 42/44, Md jkk, so søj, mnsjknpp og sko. Tks i ,- på husfidn. Vsfos fysboks. 300,-. koukx kjøskp 300,-. Bå sskpsskinnjkk md k dj og minkkg. S: 40/42. Buk n gng. 1500,- Tf: bdomshy i bnk m. H. 180 og 140 cm. 2 gdinb md uskjæing. 165 K 500. Rund kmp i kys K 500. Ojmi md moiv f Vsnd sign. Nodin K 900. Ojmi md moiv f Tohimn sign S. T. Sønsn, K Ojmi md moiv f ggd sign. Hgn-52. K Tk møb songbod, hjønbod. Rimig. Ny nosk podus hvi songbod md gssp K govpp (husfidspp) 100 % u s 200 x300 K 500. mind K 300. Kogns 4 s sof i bå usoff pn buk K 800. n -kommod md 2 skuff, smijnsbsg + spi K Kogns nso gub md øs foskmm i bå usoff,k Kogns sidso md oigin pu K 400. Kogns knhy h 70 b 88 K 600. Rosm hjønhy h 90 K 500. Anikk pinokkk og bnk md dghod, imig. d oi-kommod K 600. Kis md bu okk og smijnshåndk 80cm. K 700. So 1800 s skjmb md dko K 600. H kommod bå md dko 4 skuff K 500. Kiddo bnso ys bøk (som ny) K 500. Bå nso md vipp og sving K 500. So nso i skinn K 400. Ny ys gu pocnvsk K 200. Gønn mj håndvsk K 200. Psgønn svn og bid (fovsk) K 400. Tf Anikk skopu md smmnhngnd so f Komp og fin. Bid kn snds på sms. Rimig i sgs. Tf ØNSKS KJØPT Tysk hjm f 2. vdnskig ønsks kjøp v sm. Ann miiæ f kign også v inss. Tf Bvkobum og gm nosk posko kjøps v ok sm i god pis. Tf ndpn i gmm v bdk ønsks kjøp. Høyd c. 47 cm,bdd c. 69 cm.tf TippTpp so m. bøy ønsks kjøp. Mob: GIS BORT Møkbis sksjon i 4 d. Hv d h. 176, b. 63. md hy, skp md gssdø og skuff. Gis bo. Tf ØNSKS ID Gd jn på 49, sønn på 21 og n k, ng ny sd å bo h i Nnnsd kn. Vi h id hus på småbuk h i 5 å og soivs md å bo sånn. Vi s fo oss i gmm hus md sj og pin, gjn på n gåd! Vi sik b og h god fns. Jg kn konks på f BDRIFTSANNONS SOSKJRMING INNTI -30% Mkis psinn scn og iniøgdin. Vi h også gsjpo. Ring din ok vndø i Fsdpoduk AS fo gis måking: mob: pos: GARASJPORTR INNTI -30% Vmgvnis ddpo i så. A fg og vin. Vi h også mkis og psinn. Ring din ok vndø i Fsdpoduk AS fo gis måking: mob: pos: SNKKR MD FAGBRV Pnsjon snkk m/fgbv. dig fo snkk og mbid. 30 ås fing. Tf Hvo d bid? H du sv? Snd d i: i Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm So hyom md pnomusik! Pis f k ,- Bygginn 2 g u nå, mng ny om! K i b i d i føs i bygginn 2. Fo visning og infomsjon, konk md gunni: Tf / pos: SVAR: Snud gåd i ønskog VINNR: SVIN RIK SØRI Nodbyhgvn Fjhm Tkk i som snd inn! - mid mom Hfj, Kvifj og Skikmpn! F skiøyp (Foo: J. Skug)

9 16 N KUTUR KUTUR N Kops møs i dys isøm kuusn n fo hisoins føs gionmsskp fo kops som gå v sbn kommnd hg. Tks: Cho Sissn Amøkops f Akshus, Oso, Øsfod og Buskud få kommnd hg konku i hisoins føs gionmsskp fo kops. Kopsn møs i dys i isøm Kuusn søndg 23. ms. Kuusn h mg god kusisk fohod, no som n vikig fousning fo vi gg konkunsn hi, fo musikkonsun i Nogs Musikkops Fobund, Iv Vvd. D h n nusisisk sb som sk kops, og hus h n nk ogisikk. H d god pss i mng kops, gg hn i. GDR SG Av ok kops finn vi Skdsmo Jnisjoks, Ræingn Musikkg, ønskog Musikkops og Romik Musikkops. d i Skdsmo Jnisjoks, Ann Kisin Djupos, fo d h ng fing md å d i Akshusmsskp, som konkunsn h fø d fi fykn so sg smmn. D sis ån h d msskp væ spsi vikig som n oppkjøing i NM som ngs åig. Vi h so fovnning i gionmsskp i å og gd oss i å d, si hun. VDIG SPNT Fo Romik Musikkops, som b sif i 2012, bi gionmsskp n ny oppvs. Vi vdig spn på konkunsfomn. D n ny og spnnnd scn å d på fo oss, fo d Odd Hd Sønsn. Ti dnn konkunsn h vi funn fm musikk som vi må jobb i ks md og som nkig vi uvik oss musiksk. Uns så vi i på hjmmbn og vi håp ikig mng komm fo å hi på oss, si Sønsn. DTAR: Skdsmo Jnisjoks d i 3. divisjon i d kommnd gionmsskp fo kops. (Foo: Piv) Jzzfn md F Sobnd D bi n kisk jzzfn nå F Sobnd inn Connc i isøm Kuusn ns uk. Tks: Cho Sissn Romiks-bnd F Sobnd h idig hod f kons und in «Jzz Nigh». D b «cic Jzz Nigh» dnn gngn fodi musikkn v må bks som kisk, smi musiksk d iik Gsid. Onsdg 26. ms sobnd k fo kubbscnn Connc i isøm. Smmn md dn kjn musikn og ngøn J G. Soøkkn f ønskog sk d psn miknsk pogssiv fusion og jzzock v d hfig sg. NRGISK MUSIKK Dnn gngn d musikkn i dn miknsk jzzock-duon Tib Tch som så i fokus ,- D g ngisk og divnd musikk som gn sg god fo sobnd-bsningn, fok Gsvik. F Sobnd h smbid md J G. Soøkkn n kk gng, bn nn på Byfsn i isøm og und Kongsbg Jzzfsiv. IVRIG AMATØRMUSIKR Vd vå smbid h vi spi ngmn v J, og konsn h so s væ fokus und n is bnd d J h fo sg Ny kjøkkn? Rsk ving. Kun o i uk. 50 foskjig mod og 70 foskjig fg. KAR FOR KONSRT: Romiksbnd F Sobnd komm i kubbscnn Connc i isøm onsdg 26. ms. (Foo: Piv) musikkn og oms dn i sobnd-ngmn, fo Gsid. F Sobnd gns som v d bs møsobndn i Nog. Bnd b b i 1988 v ivig mømusik på Nd Romik, og h nå h koninuig dif i 26 å. NORGS AVPRISKJØKKN ,- 100% svic og kvi i imig pis! Myh Indusiomåd idsvo (vis vis Bohus TO-møb) Tf Føg oss gjn på fcbook. Åpn: Mn-f To ø Mi insumn Nvn: Div Mkn Gibson J45 Ad: Rpsjonsdn Bosd: Båsd i Tøgsd Spi i: Skdsmo viskubb Musikksi: Vis. Skiv so s jg fmfø Div bgyn å spi gi i 13-ås dn. Mon hdd n gmm kssgi iggnd. Hn s på ny sng og bgyn å øvd,.. dg og n. Hn fo k øm hus og d næms hod på å mis fosndn. I igg i gi spi hn mndoin og munnspi. Bssgi spi hn kun i smug. Fvoi insumn mi kjøp jg vi ngnd. D n Gibson J45. Dn spi og h n so kng. n som pøvd gin fø dn gjod jobbn b hn håndn på hsn. Nå å gin bs? Dn å bs på n, om høsn. Nå hj fy md ngs, og håp igg i vindn som u und husnovn. H du n fvoiå du pi å spi my? Jg spi so s g soff. g v ks og modi jg fmfø. Jg h gi u 3 CD md g soff. Dn fjd undvis. I 2006 å i v visn min hv å på Noskoppn. Din bs oppvs md gin? D b fo oppvs md J45. Mn n v d bs v n in jobb på Rdiumhospi. D v mng nodnding bn pubikum. smning, sjø om vo s kis i vggn. D s d ik ydn, musikkn og ksn. konsn kom d og spu CD. Musiksk fobid? Sin Ov Bg. Hn h ks og modi md ngs, håp og vm. Hvm foså du som ns kndid i Mi Insumn? Jg foså Bjøn ggn. Hn n hyggig ønd. Bjøn fink på gi og å d scn md. Av: Roy Monsn

10 18 N N HVA SKJR? H SKDSMO SYNG FOR IVT ONSDAG 19. MARS K SKDSMO SAMFUNNSHUS Fokkdmi Skdsmo ng igjn sngkons. mng vykkd ngmn i sin Syng fo iv, vi f igjn. D smbidsposjk mom Dn Kuu Spssokkn, Snisfoningn, Skdsmo Smfunnshus, Skdsmokos Kuufoum og Fokkdmi. Vi ønsk snggd vkommn i n hyggig sund md god påfy v god on og ks. D gis inngng, sg v kff og vf og oddsg. T md dg nbo n og kom d v! ÅPNT MØT TORSDAG 20. MARS K. 12 DOKTOR- GÅRDN I ISTRØM OP Nd Romik (ndsg fo offnig pnsjonis) h åpn mø osdg 20. ms. Vi få bsøk v ndkøn fo OP, Mgh Jønsson Hmin, som vi hod fodg ov m: «i fo båd kopp og sj». Hun n ngsj kokbokfof, md inss båd fo koshod, poiikk, fi d og nn. D bi også uodning og sving v kff/ og kk (k.30 å b). VKOMMN! HIN TOTAND OG GIS BØRG STYV TORSDAG 20. MARS K. 19:00 I STJR- NSAN Hin Tond og Gis Bøg Syv h k å b no h spsi. Ti smmn h d no «mgisk» som d vnskig å s od på. Pubikum bgis, og d o vsndingn gd sg ov hvnd og si pubikum. Hin Tond n v nds fms sng, og n fmgnd nin. Hn v i sin id md å s Gi Scpoi, h h hovdo i musik som Mmm Mi, Buddy Hoy, Chss, s Misbs og Jsus Chis Sups. Gis Bøg Syv fo d fs kjn som n v d o pinisn i pogmsin B fo B på NRK, som n å h bi n v idns søs nosk pogmsuksss. Mng v hn n ds fmgnd pinis, mn ikk ik k ov hn også syng svæ b, og hn h so komisk n. VINTRMYGGN - SØNNAVIND TORSDAG 20. MARS K. 19:30 I CONNCT Smningsfu Sønnvind k fo å dg md inn i musiksk ndskp md mn f oos, fokmusikk, Amicn og vis. Abum «ng, ng vi» h høs ovvdnd kiikk. Sønnvind bså v n Vikoi Gubndsn og Tond S. Hugn. D h også md sg knipp svæ nkjn musik. Døn åpn k bndn så k f c k ! T md dg du kjnn og fy opp n v Nogs fos kubbscn! RGIONSMSTRSKAPT FOR KORPS SØNDAG 23. MARS K. 11:00 I H HUST Hisoins føs gionmsskp fo kopsn i Akshus, Øsfod, Oso og Buskud gå v sbn ms Fi divisjon, gn kss fo bssbnd og gnsjonskops, sm Åpn kss. Fnsisk musiksk pssjon, god vnn på vs v kopsn og Rgionms 2014! Fo ndig spikkføg og id føg md på musikkops.no/os! CIRKUS CIRKÖR PRSNTRR KNITTING PAC TIRSDAG 25. MARS K. 19:00 I TA- TRSAN Vkommn i n mgisk vdn v iusjon og kobikk, sgn, smm in, knu og sikking! Kniing Pc n fosiing fo h fmiin som si spøsmå: d muig å sikk fd? Kn mn fobd vdn vd hjp v msk og gn? Kn mnnsk gjø d umuig - å sikk fo fd? Sikusis sv of å gjø d fysisk umuig muig, of md isiko fo sin iv. Hvofo vg d å us sg fo d? Å sv fd på jodn, d å sv d umuig? Kn d å sv fond no? Kn n vdnsomspnnnd sikking fo fd gjø no foskj? D å gi opp innnfo sin inh, vdns soh og skns kompksi. Kniing Pc n poisk, vkk og indig fosiing som si spøsmå i mnnsks ibond kf i å sv muigh. FRA BROADWAY TI ØYRN TIRSDAG 25. MARS K. 19:30 I STJR- NSAN isøms g byoks invi i n kons md my god og vi musikk. På pogmm så svingnd ym og idøs modi f vkjn musik. Gjs Sngko Øyn, også kjn som Sk Øyn. Ko f Ræingn fi i 2013 si 25 ås jubium, og h gjnnom ån spdd my gd gjnnom sin nusism og snggd. D h båd spi inn CD og væ md på TV-oppdn. I dg d ov 100 mdmm, og m kiv nn non gng. D føs gng isøm Byoks og Sk Øyn h n kons smmn. Så d b å gd sg i n fsfosiing md føsksss ko og kopsmusikk. CTRIC JAZZ NIGHT ONSDAG 26. MARS K. 20:30 I CON- NCT D duk fo n kisk jzzfn nå F Sobnd igjn gå smmn md J G. Soøkkn, og psn miknsk pogssiv fusion og jzzock v d hfig sg. I si 26. å F Sobnd m kiv nn non gng, og fy øs 2014-ssongn md kons på n v nds bs kubbscn; Connc i isøm kuusn. D bi n kons fy v ngi og spigd. ØRNSKOG DAMTRIMMN FRSKIS ONSDAGR K. 12:00-12:30 VOT 6. TG. ØRNSKOG HUS Dmimmn Fskis ønsk kvinn i d vkommn i im! Angs v ønskog fiviigsn, Fiskis&Svis og Hmm Tun. nk im som pss fo. Avhods i Vo scn i Fiviigsnn/Akivishus Vos ok i 6. g i ønskog hus. Gis! STRIKKKAF ANNNHVR ONSDAG K SKÅRR GÅRD, ØRNSKOG BYGD- MUSUM ønskog Husfidsg ng sikkkf på fomiddgn nnnhv onsdg. T md g håndbid og hygg dg md iksinnd. Åpn fo båd mdmm og ikk-mdmm. MDMSMØT I ØRNSKOG HAGAG TORSDAG 20. MARS K. 19:00 FRAM- TIA, ØRNSKOG HUS Kvdns fodgshod Judih Nvhus og hun sk fod om «Dyking i kss og k». Hun pofsso vd Nogs mijø- og biovinskpig univsi, insiu fo kjmi, bioknoogi og mvinskp, Judi n popuæ fodgshod i hggn, dykig foogf og si inn md mss god id. fodg bi d kff, hjmmbk kk og uodning md fin gvins. VÅRFST FOR GODT VOKSN TORSDAG 20. MARS K ØRN- SKOG HUS STORSTUA Undhodning og sving v vm m, dikk og kff. Bi k 250 kjøps i Vivisn i ønskog hus, på bgns n pss. Angs i smbid md Roykubbn i ønskog. Næm info komm på RUSSRVY MAIAND VGS JA VI #SKR FRDAG 21. MARS OG ØRDAG 22. MARS K ØRNSKOG HUS STORSTUA JA, VI #SKR Dnn vån psn Mind Vidgånd Sko ussvyn J, vi #sk i Sosu i ønskog hus. Dgns Hshggnsjon #sk å d md inn i vå h vi sm udg v ngmn i idn fmov. Vi vi gjn h isnd ips f vå s, sik vi kn få n m omfnd ovsik. Fis fo innsnding v ips fdg. Tips oss på: hvdg fy v gd og pinig øybikk. Vi h finkjmm gunnovn og h funn n hii ukjn pgf # «A d Gymns fufø h, Sk f dnn ov, i Mi Mnd,uss v, og synd p Md.» I 1814 skv vå fofd hisoi d Nog fikk n gn gunnov på idsvo. I 2014, 200 å sn, sk 95-ku skiv hisoi nok n gng. JA, VI #SKR. GAD GUTTR FRA HAD- AND BSØKR SNIORTRFF FRDAG 21. MARS K. 11:00 FJ- HAMAR KIRK Snioff få nok n gng bsøk v Gd gu f Hdnd. D v som h væ d idig d bi gdsng md god muigh i å mp kn og i å syng md. I igg bi d vffspising og kffdøs sm uodning. A hjig vkomn. RÆINGN BRIDG-KVD TORSDAGR K. 18:30 FJRDINGBY TRIVSSSNTR Du kn komm md un mkk (vi odn muigns n). Vkommn innom å s hvodn vi h d. Konk: An Snsn f ROF GUDBRANDSN STIR UT AKVARR ØRDAG 22. MARS OG SØNDAG 23. MARS K SANBKKSTUA Rof Gudbndsn si u vk kv md mng moiv, of m md bd pns, mn også nøykigh. Kunsusiing på Tidn Fdg 21. ms k ødg 22. ms k Sd: Tidn ønskog Sosn, ov i pn 1. Kunsnn på pss, og d bi muigh fo n p ov n kopp kff. FØGND KUNSTNR DTAR: Bi Hnd kunsn md ø på ønskog. Hun h h si iv jobb som iusø og 10 å som fins fo Romiks Bd. Hun h også jobb f å i kmbyå og undvis i fihåndsgning og kvming. Hnd buk foinnsvis vnnbs ojfg, ky og kv. Hnn Jøgnsn bos i isøm md ø og so fmii i Møy i Nodnd. Foogfing gi hnn n muigh i å fng n id og fomid n hisoi. D som å gå på skjk md ønsk å gjnskp smning i nk komposisjon og md spk fo d som h væ. isbh Bon, Touch of A div md skpnd kuns. Hun g bid i ky og oj md un suku. Ani Njøs s å m i Hun h udnning f b. Oso gn- og msko, Vik kunssko og ngshom kuns-høysko i Dnmk. Hun h også væ v hos Bjøn ngkog, isbh Føbg og Bjøn Agim. Ani m md ky og oj og mdm v ønskog kunsfoning og Gi Høybån. Cicii Bumnn Fy n kunsm som div kunskfn In Mood i Gouddn. Hun g øff bid som mg popuæ. Knu Hmi h jobb 10 å som pofsjon fimbid og g fim fo undvisning i skon. Diss fimn vis på Nufsiv fo pofsjon som BBC ng i Biso i smbid md WWF. I dn sn id h hn gå ov i å foogf nun. Hn g digi mi v sin nubid. Øysin Johnsn foogf vidn kjn på Romik fo sin foogfi. Hn v måndns kunsn i Skdsmo Siss Top n bidkunsn som ms kjn fo ndskpsbidn sin, mn også fo fgik bsk komposisjon i foskjig knikk. Wnch Våbg n hobbykunsn som m båd figuiv, bsk, ndskp - moiv og inspi-sjon. Hun ik å buk fnsin sin i bidn, og pøv å finn kn og fggd moiv. Und mposssn kn bid få h nn susu nn d som v nk f bgynnsn. Nun hnns so inspisjonskid. Hun fød og oppvoks i Gouddn og mdm v Gi Høybån og ønskog og Gouddn kunsfoning. Rico Buno n kiv og sponn kunsm. Gjnnom kombinsjon v f mod, knikk, fg og skygg h bidn få 3-dimnsjon fom. Axnd Pcchi n kiv kunsn f Rio d Jnio. Hun bo nå i Nog og g d ms fnsisk bid. Bhgig md vmkb vbyggnd øsning NYTT GUV? GARANTRT KVAITT Pkguv, minguv, fuuguv, ik hguv. Ko vingsid - v på g! GUV FRA KJNT VRANDØRR: - Upofoo pkguv - P pkguv - Aoc minguv - D Fod fuuguv - Movn h ik A pk 14 mm. Md 3,5 mm oppsjik Kn sips mng gng nk kikksysm kvm guv på g So usiing på Anbu Ukjøing: Tisdg og osdg i Oso/omgn 45 ås fing md guv. Vi kn guv! Vi kjn fo v pis. MD KVAITT, PRIS OG SRVIC GJØR VI HANDN TTR FOR DG! GRATIS PARKRING Movn ik H Rusic 20x140 mm n P. kvm 660,- PARA Pk ik Nu 3 sv 14 mm. Øk. Upofoo Pk Vnø Couny 2 sv 14 mm. Upofoo Pk ik Sc 3 sv 14 mm. D Fod Fuuguv 21x137 mm. Øk. Hdvoksoj Hvi P. kvm NÅ168,- P. kvm NÅ189,- P. kvm NÅ520,- P. kvm NÅ299,- MIICAB/MIICICK TM - uminiumsbg innydsp og vmkb som o bygg kun 8 mm. H d ikk bhov fo søping. n id øsning fo pk og minguv, fo buk i båd nybygg og hbiiingsposjk. T konk md din ok koinsø fo m infomsjon! Upofoo Pk ik Smokd Mkk 14 mm. 3 sv PARA Pk Ask Nu Mkk hvi 14 mm. 3 sv Øk. P. kvm NÅ408,- P. kvm NÅ199,- Aoc Commci Son Skif Koksgå ivsidsgni P. kvm NÅ249,- AASN HAND AS PARKTTGUV Anbu: Åsvng: Ad: Sømsvin 273, 0668 Oso (Anbu) v/kvik Kjøkkn/ MgFis MIIMAT - vmkbm bygg kun 4,5 mm. Kn ggs i yp guv, nn dkk md vingsmss i fisim. Mn kn ggs båd på bnnb og på søp guv. Åpn: Mndg - fdg Gis pking Vi kjn fo so uvg og v pis!

11 X ORD N N omiksguidn ROMRIKSGUIDN - Svic d du bo ARKITKTR KTRO CONTAINRSRVIC P A. Pusn AS Tf. ko Movn AS90 Coninnspo ARKITKTR AS Coninui Mskinnspo ARKITKTR AS Tippnspo FIS RØRGGR CONTAINRUTI Tng du n Kuspon/ øgg n Sponb svic v? Movn ko AS Vi h kong 2050 Jsshim Tf på bo! ØSNING AV FORRIG UKS KRYSSORD 2050 Jsshim - uois Tf gnskpsføfim BOR KTRIKR - Ui v vfsbhod og conin - Hning v øs vf BIPI RGNSKAP SMØROJR Fonufig pis - god uvg! - Vi v også h iss dikdgns i subuk. modn vm- og - Nogssniængg ms sog kuspon. kv åig - Kjøp syn imigfo dik f ifdå fung podusn. Ingnsind. momdd. - Vi iby søvfi sponb fo svicvding på båd Konk hs ogvå gådbuk. f / Tf: RGNSKAPSBISTAND - Rgnskp - ønn - Juidisk bisnd - Åsoppgjø Bobkkvin 38 Tf Sifs ny sskp Ann Bisgåd f Nodbyvgn 60, 2009 Nodby BOIG Chisin Bkki f KONSUNT 2337 Tngn Tf.Tf Dik konkpson: Chis Dpog 20, isøm Sifis oppæingsviksomh, dokumn og sifis oppæing Tfon: pos: v fn øggms / RGNSKAP SNKKR RGNSKAPSBISTAND - Rgnskp - ønn - Juidisk bisnd - Åsoppgjø - Sifs ny sskp BYGG & HÅNDTVRKSRVIC Ann Bisgåd f Chisin Bkki f uois jobb i v pis! gnskpsføfim Tf på din økonomi! Vi kjøp skpjn og m - Ui v vfsbhod og conin - Hning v øs vf IV HARSJØN indusiovn /s Tf Nodbyvgn 60, 2009 Nodby Fykj fo fis, vd og ps. få Coninnspo Coninui Mskinnspo Tippnspo SVARSIPP SNDS TI: Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm Kjøp nå og i vdi k KJØKKN hviv KJØKKNFORNYR`N ,-* KJØKKNFORNYR`N SPAR OPPTI 20% NÅ! RNHOD Tf Mob RØRGGR Tng du n øgg n svic v? Dgns modn vm- og sniængg kv åig syn fo å fung ifdsind. Konk vå svicvding på f / Pfk iigh fo dg som ønsk dg å d md nd. DYRPARK H ny sviiigh på 71 kvm i kun k p mnd** R Tf Dpog 20, isøm NORSK KJØKKNFORNYING AS P A. Pusn AS øggfim Gjø din pnsjonsivæs nk. Figjø kpi og id un ovsknd Tf FjhmSPØR OSS, SPØR OSS, vdikhodskosnd. iigh f kvm vg dn som pss di bhov! - d vi ønn sg - d vi ønn sg NY I A innn øggbid uføs Åpn hv dg f 1. mi k v fn øggms Ring boigkonsp i b mijø. Annons Husbnkfinnsiing. Fs pis. h? -mi: / Kikk dg inn på ysihus.no og finn u m om posjk! Spsiis i nnguing - Dg Kjnd Tnngn - Øyvind Snsby og Thuy Tn Tf Tf Vnsvngn, 2338 sp Jsshim Sosn - TRANSPORT KONSUNT Tf ku ing Tf Ho Tnspo AS 2335 Sng Bud/vnspo Fying Tmonspo Disibusjon Skås 18, ønskog Tiu n Konsunjns, Hns Oding - din ok nng Sifis oppæingsviksomh, dokumn og sifis oppæing Tfon: pos: Kj Tksn GvinG og nspo Tf TAK STIAS Tf ku ing Tf SYKK Skås 18, ønskog Bsi im på f Mobi Søøkkn Omgging yp k Bikknsgjns 30 ås fing Gis bfing Tf Tuudsvingn 15, 2007 Kj Ogn, pshugv osd Tf Søø GvinG og Annons i Romiksguidn? Snd mi i Annons i Romiksguidn Ring Kim på Tf VARMPUMP A i innvndig pp A i innvndig pp Tf Jsshim Sosn - Din vndø v NORSKPRODUSRT TANNRSTATNINGR Tf nnknikk.no Tf. 990 Fbikkvin 5, 2380 Bumundd VD TRAPP Spsiis i nnguing - Dg Kjnd Tnngn - Øyvind Snsby og Thuy Tn pshugv. 11 Fbikkvin 5, 2380 Bumundd Tf Tf TANNG D imig Dvivisom somnk, nk,sk skogog imig skif u dø, skuff, bnkp og skif u dø, skuff, bnkp og bsg på di gm kjøkkn, uns bsg på di gm kjøkkn, uns d må. d må. Ring i dg fo n kosndsfi sm/bfing. Vuvik FRIST FOR INNSNDING : Mndg 24. ms guvsiping bhnding Nodisk! u G ADRSS :... Tf INDUSTRIOVNR Hvg Sømmn NAVN :... Fgmssig ufø jobb i v pis! Tf TANNG Tf Mob mi: VINNR AV FAXODD ØSNING :... BYGG & HÅNDTVRKSRVIC sykkvksd GUVSIPR IDY PÅ VN - din ok nng Tf ufø 90 Fgmssig CONTAINR TRDRIRI Fjhm- Tiu n Konsunjns, Hns Oding A innn øggbid uføs Vi hod Annons i Romiksguidn Tf odn GJNVINNING Tf STIAS øggfim Tf RIKTIG SVAR PÅ KRYSSORDT FRA FORRIG UTGAV VAR: SNKKR Wnsvngn 2338 sp Wnsvngn 2338 sp Tf ARKITKTR - Svic d du bo VD TI SAGS 6O FRA KR 55,- TF Tf Kn også kjøs f Køf. Gis og ufopiknd bfing Gis og ufopiknd bfing BJØRKVD Wnsvngn Næingspk Næingspk 2338 Wnsvngn 2338 sp sp Tf www.hsnspp.no Tf. Tf IDS VO Snd kyssodøsningn md nvn og dss i i Romiksposn, Dpog 20, 2000 isøm I som få FAX odd isnd i posn! HO T Vi kk u n hdig vinn N RÅ 20 Bndingsvd f Soø 60, 1000, Annons i Romiksguidn? Din konk hos oss På Ingbg f Ring Kim på f snd mi i *Gjd d som kjøp iigh innn 1. dsmb **Vd 80% Husbnkån. Husbnkns fynd n p. ok. 13 2,08%. Posboks 323 Bgns, 3001 Dmmn. Tfon

12 22 N TV & UNDRHODNING TV & UNDRHODNING N v ukns Føs smifin Sidn jnu h 27 byg f h nd kjmp om å komm vid i konkunsn om å bi Nogs bs quiz-by, og i kvd d k fo dn føs v smifin. gn f Kisinsund, Fdiksd, og Ask og Bæum møs i føs smifin. NRK1 fdg k Må s Monsn dds u v vimkn? s Monsn ufods på d hn kn bs, nmig å ovv i vimkn. I dnn ny vimks- og undhodningssin «Monsn på vispo» v hn vkn hvo hn hvo ng d i må. I hv pisod snd pogmd Ann Rimmn s Monsn u på n ny kspdisjon. Md bind fo øynn bi hn fk i hikop i sd i Skndinvi hvo hn di idig h væ. NRK1 ødg k Posisjoning fos i Ns somm P Iv og v h ndig ov hy hnns fod, og iv som nybk hyi kn bgynn. P Iv si md å on som mnnn på hy, fodi svigf Oddv ikk sipp hm i. I igg mn hns fm å gm sønn d Oddv som «sjfn». Mn Tj gi hm non ips som hn h æ på dkus, og dmd ss d i gng n pn fo å bi «hys mnn». TVN søndg k ØRDAG Mognsnding V-cupfin skiskying. Jks kvinn Vinsudio Skøy: VM ound. 500 m mnn og kvinn Skøy: VM ound m kvinn Vinsudio V-cupfin skiskying. Jks mnn Vinsudio Skøy: VM ound m mnn V-cup mk. P spin Vinsudio. md dgns høydpunk ødgsvyn oo-kning Monsn på vispo (1) Undhodningsvdingn (6) indmo Sudio 1 (4) Kvdsny Md Mony. Am. komdi f Nsnding Mognsnding Md hj på sdn Skøy: VM ound m mnn V-cupfin skiskying. Høydpunk jks kvinn Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk jks mnn Kunnskpsknn KORK h nds oks Svnsk hmmigh Væbi Bokpogmm Shksps univs (1) Nyh Micmcs d gd vnvidd. F. komdi f Sus Nog Hm. B. dm f Nsnding Nyhsmogn Bonnz Bonnz Ho hv Rsun SOS (3) Kjæigh uns Sm nn n 5. kssing? D sks kjønn Nosk Tn Nyhn ødgsmgsin Sposnyhn Væ Sosidn (4) Hv gng vi møs (4) Nyhn Væ Sposnyhn Hv gng vi møs (4) God kvd Nog Himmhy (3) Th Womn. Am. dmkomdi f Nsnding Fsi Fsi Fsi M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show Th '70s Show På u md Dg Oo (4) Snkvd md Thoms og Hd (3) Big Schoo Big Schoo Com Fy Wih M Com Fy Wih M On Hou Phoo. Am. hidm f Boogi nighs. Am. dm f Cimin Minds Cimin Minds Nsnding Miss & Joy Finds Finds Finds Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn sjns middg sjns middg nod Nogs øffs kjndis Hvm kn så Amod og Kjus? Th Gi wih h Dgon Too. Am. cion f Spci Vicims Uni Nsnding R Houswivs of Vncouv R Houswivs of Vncouv R Houswivs of Bvy His (5) R Houswivs of Bvy His (6) Th Midd Th Midd Th Midd Ang Mngmn (19) Ang Mngmn (20) How I M You Moh How I M You Moh Hispy. Am./b. komdimusik f y Cown. F./m. dmkomdi f fig spi. Am. omnisk dm f Pdis Ho Nsnding Sinfd Sinfd Th Offic (1) Th Offic (2) Th Offic (3) Th Offic (4) Rock (27) Rock (28) Rock (29) Rock (30) How I m You Moh How I m You Moh Simpsons Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Gimm (9) Unsoppb. Am. hicion f Qunin. Am. gøss f Rock Nsnding ONSDAG 19.3 SØNDAG Mognsnding NRK nyh Ysi D sø iv NRK nyh Gim v Nog: Sv kjæigh Gm h NRK nyh Fimvisn Odds Tgnspåkny Mø i nun n vi ny vdn (3) Disiksnyh Dgsvyn Fobukinspkøn Typn i Vikingoo Disiksnyh Dgsvyn Wkbou (4) Tygdkono (4) Kvdsny Bokpogmm uu og on wis Nsnding Mognsnding Akikns hjm Aku Uix i iskd vd Md hj på sdn Dick Dgsny n Ysi Mi yk Undvis (8) Aku Sudio 1 (3) Odds nyh på TnThing bssnsmb Nun på vipppunk (3) Uix Gnsjon X (4) Økonomisk vks v ønn Fobukinspkøn Odds Disiksnyh Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs Tid fo hjm Hom nd Awy Hom nd Awy (5847) D o no d? Oppgd! Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (125) D sks kjønn (4) Nyhn Væ Sposnyhn Tus oppdg Huigun (4) Kjæigh uns (4) Tid fo hjm Bck: Jn i jodkjn Nsnding Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (20) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign Csh Cowboys (3) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (1) Cifonicion Ødmkns mnn (2) Fjodn Cowboys (5) Fjodn Cowboys Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Mogn og O-Conny i uop Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (31) Dn sis viking (8) Åndns mk (2) Bi Cs CSI: Mimi Spci Vicims Uni Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (63) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn uksusfn Svig (4) Pdis Ho (15) Rvng (10) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Fob: UFA Chmpions gu. Boussi Domund Zni S. Psbug Cops Ang Mngmn Sinfd Sinfd Nsnding Mognsnding Vinsudio V-cupfin skiskying. Fss kvinn Vinsudio Skøy: VM ound Vinsudio V-cupfin skiskying. Fss mnn Vinsudio Skøy: VM ound. Dik f Hnvn Vinsudio. md dgns høydpunk Nwon Søndgsvyn Sposvyn. Aku posj og dgns spo Væbi (6) Sng om Nog (2) Muskn (4) Gu gu (4) Kvdsny Fimbonnz Monsn på vispo Sng om Nog Nsnding Mognsnding Shksps univs Skøy: VM ound V-cup fisi. Skicoss Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk fss kvinn Skøy: VM ound V-cupfin skiskying. Høydpunk fss mnn Skøy: VM ound m mnn Schödings k Nun på vipppunk Nog und og und D sø iv Skvn Vinskpns vdn Nyh Hovdscnn insin & ddingon. B./m. dm f Nsjongi Rom Pokmon Angy Bids Nyhsmogn Bonnz Bonnz Minus Diss Guy vnyig sis vnyig nodmnn Vå i nd Hv gng vi møs Risn hjm (1) Nyhn Væ Tus oppdg Huigun vnyig nodmnn (4) Nyhn Væ Sposnyhn Vå i nd (4) D dj øy God kvd Nog Himmhy Nsnding M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H M*A*S*H Punk'd Punk'd Punk'd Punk'd Godn Go n modn fmii n modn fmii n modn fmii n modn fmii n modn fmii Anis Anis (4) Fihns gn. Am. dm f Smui Sikkh (4) På innsidn: Mfijgn Nsnding Finds Finds Finds Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn sjns middg sjns middg Dn sis viking Dn sis viking nod Nogs øffs kjndis (4) Ns somm (3) Thoms Gisn: H pfk (3) Åndns mk Missss (1) Rizzoi og Iss (16) Nsnding Ang Mngmn Ang Mngmn Up A Nigh y Cown. F./m. dmkomdi f Svnsk Hoywoodfu Svnsk Hoywoodfu Tng Boss Svig uksusfn Svig Hsøm ydd opp hjmm H Nog bk (4) Jus Go wih I. Am. omnisk komdi f Mich J Fox Show Mich J Fox Show Amicn Gngs. Am. hi f Nsnding Th Offic Th Offic Th Offic Th Offic Simpsons Simpsons Simpsons Th xs Ax Mn (5) Ax Mn (6) Sog Huns Sog Huns Sog Huns Th xs Simpsons Simpsons Th Simpsons (10) Fmiy Guy (10) Two nd Hf Mn (16) How I M You Moh (15) Th Book of i. Am. cionvny f Spy Hoow (10) Gimm Nsnding TORSDAG 20.3 MANDAG Mognsnding Kokivs gd NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh Vinsudio V-cupfin skiskying. Spin mnn Gim v Nog NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny Spo i dg Disiksnyh Dgsvyn Schödings k Væbi (5) Disiksnyh Dgsvyn Dbn Sus Nog Kvdsny Chicgo Fi (4) Sog! Nsnding Mognsnding Fobukinspkøn Poskoiv Aku Uix Nun på vipppunk i sund i nun Md hj på sdn Dick Dgsny n Svnsk hmmigh Wkbou Kin d ny impi (1) Fimbonnz (7) Odds nyh på Gjngngn (1) Mi yk Uix Nsjongi Kunsns Bonni & Cyd Schödings k Nsnding Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs D sks kjønn Hom nd Awy Hom nd Awy (5848) D o no d? Oppgd! (13) Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (126) Mgnn (7) TV 2 hjp dg (7) Nyhn Væ Sposnyhn Smui Sikkh (4) Cimin Minds (17) På u md Dg Oo Hwii Fiv-0 (8) Nsnding M*A*S*H Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (21) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign Csh Cowboys (4) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (2) Cifonicion Boom (3) Boom Godn Go (4) Bo Sping Tounmn (3) Kmpspo s Vgs Jihous Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Mogn og O-Conny i uop Coug Town Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (32) Hvm kn så Amod og Kjus? (3) Cos d Kongsvik Th Big Bng Thoy Pson of Ins (15) Cs Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (64) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Hsøm ydd opp hjmm Pdis Ho (16) Spy Hoow (11) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn Poiizzi Dnmk Cops (1) Cops (2) Cops (1) Nsnding Mognsnding Jssic Fch Fimvisn NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh QuizDn NRK nyh Gim v Nog Gm h NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny i kdbodig vd Disiksnyh Dgsvyn Pus Ysi (5) Disiksnyh Dgsvyn Avingn (6) D god bondiv (2) Kvdsny Inspkø yny (2) Nsnding Mognsnding Undvis Sposvyn Vinskpns vdn Monsn på vispo Md hj på sdn Dick Dgsny n Væbi Nødn på næ hod (2) Aku Nsjongi Odds nyh på Jpn i nd v pnsjonis Bufsns hisoisk p Uix Bokpogmm Kin d ny impi Pus Nsnding Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs Tus oppdg Huigun Hom nd Awy Hom nd Awy (5850) D o no d? Oppgd! Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (127) På u md Dg Oo (5) Nyhn Væ Sposnyhn D dj øy (5) Modn i Sndhmn Tus oppdg Huigun Uskydig døm Nsnding Svigs vs bifø Am 112 På iv og død Smvi (1) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (2) Csh Cowboys (6) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (4) Cifonicion Bck Ops (2) Suis (13) Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Amiknsk gngs Nsnding Hppy ndings Miss & Joy Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (33) Dn sis viking (9) Bi (5) Ns somm Thoms Gisn: H pfk Cs CSI: Mimi Nsnding H's Kichn USA R Houswivs of Bvy His Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (66) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Pogm ikk fss Pdis Ho (17) NCIS (11) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn C o Rscu Bookyn Nin Nin (12) Dds (12) Th Simpsons Fmiy Guy Nsnding FRDAG 21.3 TIRSDAG Mognsnding NRK nyh Jssic Fch Fimvisn NRK nyh Hygg i Sömsö Sånn jg, og sånn d NRK nyh V-cupfin hopp. So bkk NRK nyh Fimvisn Odds nyh på Tgnspåkny Spo i dg Disiksnyh Dgsvyn Nog und QuizDn (10) Ny på ny Skvn Tus vin (3) Kvdsny Tus vin (3) Pop & ock-p f 70- (1) Nsnding Odds nyh på Disiksnyh Væbi Dbn Uix VM cick (Twny20) Indi Pkisn Bokpogmm Dgsny n Kin d ny impi Ingn gunn i bgising (9) Vispsidnn (9) Nyh Dnn og Bckn Odds nyh på Rom (2) Tibk i Homs. Ty. dokumnfim f Oppfinnn D. NkMs Fimbonnz Odds nyh på Disiksnyh Mgnn TV 2 hjp dg Hus i sgs Hus i sgs s Hom nd Awy Hom nd Awy (5849) Kokiv (4) K & Co K & Co Nyhn Væ Sposnyhn Oppgd! (17) Oppgd! (18) Nosk Tn (7) Nyhn Væ Sposnyhn Nosk Tn (7) Snkvd md Thoms og Hd (3) Smui Sikkh uojckpo (8) s Nsnding M*A*S*H M*A*S*H Csh Cowboys Dødsvin Am 112 På iv og død Smvi (22) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (1) Csh Cowboys (5) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (3) Bk sng dø. Am. hi f Godn Go D dj øy (4) Fjodn Cowboys Fjodn Cowboys Nsnding Miss & Joy Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos Cos d Kongsvik Ns somm Typisk dg md P Schjvn Bi Thoms Gisn: H pfk Th Foowing (1) Hnnib (1) Nsnding R Houswivs of Vncouv Th n DGns Show ksm sm Hsøm ydd opp hjmm How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (65) Bons H Nog bk Th Czy Ons How I M You Moh Mich J Fox Show (7) (8) Amicn Gngs. Am. hi f Sx og singiv Th Isnd. Am. scinc-ficion-hi f H's Kichn USA Kongn v Quns Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh C o Rscu Insid Mn. Am. kimdm f Poiizzi Dnmk Nsnding Mognsnding NRK nyh Fok: ykkn n yngshs D sø iv NRK nyh Gim v Nog: Sis somm i Søshimn Gm h NRK nyh U i næun Odds Tgnspåkny i kdbodig vd Disiksnyh Dgsvyn U i nun Sog! (5) x-kning Disiksnyh Dgsvyn Bnnpunk Kø på hjnn (4) Kvdsny Nsjongi Undhodningsvdingn Sng om Nog Nsnding Mognsnding Væbi Bidbv indmo Aku Uix Sng om Nog Md hj på sdn Dick (6) Dgsny n Hvm o du du? Sus Nog: Vivg (2) Aku Bokpogmm (8) Odds nyh på i iskd vd Uix Fimbonnz Jpn i nd v pnsjonis U i nun Odds nyh på Disiksnyh Fiks fy? (17) Bonssn fy inn Hus i sgs Hus i sgs På u md Dg Oo Hom nd Awy Hom nd Awy (5851) Vinn på minu Oppgd! (15) Nyhn Væ Sposnyhn Ho Cæs Ho Cæs (128) Hjm igjn (1) Nyhn Væ Sposnyhn Gy's Anomy (12) s (5) Th Good Wif (12) ækvj (1) Cimin Minds Nsnding Svigs vs bifø Am 112 På iv og død Smvi (2) Scubs Th '70s Show Souh Pk Fkkign (3) Csh Cowboys (7) Am 112 På iv og død Godn Go n modn fmii Tosdg kvd f Nydn Com Fy Wih M (5) Cifonicion På innsidn: D kn gj Aow (11) Cimin Minds s Vgs Jihous Skopukn Nsnding Dn syvnd himm Ud Coug Town Finds Two nd Hf Mn Two nd Hf Mn Th Big Bng Thoy Th Big Bng Thoy Amic's Funnis Hom Vidos sjns middg (34) Th Big Bng Thoy (17) Cos d Kongsvik (4) Typisk dg md P Schjvn (4) Spci Vicims Uni (4) Cs CSI: Mimi Nsnding Th n DGns Show ksm sm MsChf Nog How I M You Moh How I M You Moh Kongn v Quns Th n DGns Show (67) Bons Miion Do ising Nw Yok Boigjkn Bi knds fmii (2) Pdis Ho (18) Th Czy Ons (16) How I M You Moh (10) Sx og singiv How I M You Moh How I M You Moh Pdis Ho Nsnding Kongn v Quns Two nd Hf Mn Fmiy Guy Fmiy Guy Simpsons Simpsons Kongn v Quns Kongn v Quns How I m You Moh How I m You Moh Fmiy Guy Simpsons Simpsons How I m You Moh How I m You Moh Two nd Hf Mn RocknRo. B. cionhi f How I M You Moh Cops Nsnding Univsum

13

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem

Velkommen. Velkommen. Undervisningsplan. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Gruppelærer: Lærebok: Obliger: Andre, nærliggende kurs: Hvem Vkommn Vkommn Fos: Guppæ: Dino Kbg, Sin Kogd, P Kisinsn Hvm dino@ifi.uio.no sink@ifi.uio.no pk@ifi.uio.no pos@sudn.mn.uio.no Læbok: Agoims: Squni, P, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pu. Ti sgs i bokndn.

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Fakta kornartene. 1. Kornartene

Fakta kornartene. 1. Kornartene Fk konn 1. Konn Fk konn Innhold Om konn næingsinnhold i kon Konbll m om kon Fk konn Om konn 1 2 3 Kon bså 1. Skll: Innhold my næingssoff og spsil my kosfib. 2. Kjn: Innhold kbohyd/sils og poin. 3. Kim:

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Fakta kornartane. 1. Kornartane

Fakta kornartane. 1. Kornartane Fk konn 1. Konn Fk konn Innhld Om konn næingsinnhld i kon Konbll mi om kon Fk konn Om konn 1 2 3 WWW.bodogkon.no Kon innhld 1. Skl: Kon innhld mykj næingssoff og spsil mykj kosfib. 2. Kjn: Innhld kbohyd/si

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106

LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C. Gnr. 315 Bnr. 106 LEVANGER KOMMUNE UTBYGGINGSAVTALE FOR SJØGATA 33C G. 315 B. 106 Us (10. ms 2012-v 1) ubygggsv offg sy. 2 1 PARTER Føgd v gå mom: Lvg ommu Og.. 938587051 h bg som LK, og Sjøg 33 C AS Og.: 992017023 h bg

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Faun rapport 008-2010

Faun rapport 008-2010 Fun ppo 8-21 Adsisin o bsndsvudin fo på Rini j 29 Oppdsiv: -Rini ommun Fof: Ls Ei Gnsi 1 Food D bs mi j dispon i fovnin f Rini. Omåd oså d j jnn bs md hnsyn i uviin i bsndn. Dfo h j hv å fosø å væ føs

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no nr 1 2008 www.skvo.no Vkommn ti vårhnd i Askvo Askvo Bygg & Intriør Askvo Ektrisk Askvo Rknskpstnst Askvo Sntrumshmn Askvo Sjøbur AutoMrin s Coop Evbkkn Husfid Husfidsbu Kystrknskp Lis Bomstr M. Likns

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer