C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss."

Transkript

1 Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon av NEMN H O V E D D E L Ms.1906 Isdahl, Baard Korrespondanse, vesentlig med tidligere medfanger i tysk fangenskap, samt deres beretninger fra fangeleiren Schülp i Holstein m.m. Brev og brevkopier m.m. A. Brev fra medfanger. 3 brev B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev E. Referat fra "Conférance médico-sociales sur la pathologie des anciens déportés et internés", København 5.-7.juni Stensiltr. Ms.1907 Andersen, Elsa Garmann, Div. manuskripter etter Elsa Garmann Andersen, Marga Schram Andersen og Anker Johan Andersen. A. Andersen, Elsa Garmann, Huset og gaten. Dorothea Engelbretsdatters hjem. Trykt i Gamle Bergen. Årbok. 1959, s Ms.15 beskr. bl. B. Andersen, Marga Schram, Div. manuskripter. 1. Om de nye forslag til høiere pikeskoler. Foredrag i kvinnesaksforeningen, antakelig fra 1920-årene. Ms.25 beskr.bl. 2. Manglet Amalie Skram Humor? Ms. 4 beskr.s.

2 3. Manuskripter til fortellinger og bergenske humoresker, delvis trykt i dagspressen og bokserien "Humør" under psevdonym. Mss. 4. Leilighetsdikt og sanger. 5. Utkast til en bergensk detektivfortelling. 1 b.55 beskr.bl. 6. Studier over mammaorganernes utvikling hos Phocoena communis. Forarbeider til avhandling Mss. og plansjer. Trykt i Bergens Museum. Årbok C. Andersen, Anker Johan, Om ny instruks for bykommuners revisjonsvesen. Ms. 27 beskr.bl. Ms.1908 Tveitane, Mattias, Brev og manuskripter. A. Korrespondanse om "Strengleikar" med: 1. Cook, Robert Geiger, Brev og brevkopier Holm-Olsen, Ludvig, Brev og brevkopier Vedlegg: 1 brev 1983 fra Einar Lundeby. 3. Kalinke, Marianne E Brev og brevkopier Louis-Jensen, Jonna, Brev og brevkopier Norsk Historisk Kjeldeskrift-institutt, Oslo Brev og brevkopier Skårup, Povl Brev og brevkopier Diverse brev og brevkopier m.m om avhandlingen. 8. Forarbeider til "Strengleikar". Fragmenter av maskinskr. manuskripter samt diverse notater. B. Korrespondanse om bok- og bibliotekshistorie m.v. 1. Dal, Erik, Brev og brevkopier Tunold, Solveig, Brev og brevkopier Diverse korrespondanse om bok- og bibliotekshistorie, særtrykk m.v. Brev og brevkopier Korrespondanse om avhandlingen "Den lærde stil" samt om prøveforelesningen om Voluspå og Draumkvædet. Brev og brevkopier

3 6. Korrespondanse om norrøne navneuttrykk m.m. Brev og brevkopier Korrespondanse om "Det Sunnmørske Draumkvædet". Brev og brevkopier C. Korrespondanse om stedsnavn Hallan, Nils, Brev og brevkopier Sandnes, Jørn, Brev og brevkopier Diverse brev og brevkopier om stedsnavn D. Manuskripter til artikler samt korrespondanse. 1. "Vingull og Vingelmork" Artikkel. Ms. Trykt i tidsskriftet "Heimen" 1985, s Vedlegg: 1 brev 1984 fra Ludvig Holm-Olsen. 2. Runesteinen fra StenstadArtikkel. Ms. Trykt i tidsskriftet "Maal og minne" 1985, hefte 3-4, s Korrespondanse om "Studier over Konungs Skuggsjå" Brev og brevkopier On a New Account of Germanic Religion. Artikkel. Ms. Trykt i "Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore" 1979, s Vedlegg: Korrespondanse om artikkelen bl.a. med prof. Dag Strömbäck( ). Brev og brevkopier Interpretatio Norroena. Norrøne og antikke gude- navn i Clemens saga. Foredrag. (Trykt?) 6. To etymologier. (Trykt?) Mss. 7. Korrespondanse om artikkelen "Guds fire døtre" i Kongespeilet, bl.a. med prof. Einar Molland. Vedlegg: "Guds fire døtre" - noen tilleggsopplysnin- ger. Ms. Trykt i tidsskriftet "Neuphilologische Mitteilungen" 1980, s Om navnet Mjølteig i Holla. Ms. (des.1978.) Vedlegg: Kopier av brev og søknader vedr. striden om Melteig-navnene. 9. Om navn på Navn- (Namn-) Ms. Trykt i "Namn och Bygd", årg.73, 1985, s Unger, Carl Richard, Oversettelse av en vise i Flat.II beskr. bl.vedlegg: 1 brev 1966 fra Ludvig Holm-Olsen til Mattias Tveitane. E. Forarbeide til studiet av middelaldermanuskripter og tekster: Guijmars saga. 22 s. håndskriftfotografi, med 10s. håndskr. Transkripsjon. Notater m.m. 1 hefte.

4 F. Ordstudier, etymologi, navnegransking Særtrykk og manuskripter 1. De eldste gardsnavn i Bergensområdet. Bergens historiske forenings skrifter 77/ 78 (1979), s Ms.1908 F. 2. Egdhir. Ms. 2 beskr. bl. Trykt i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, bd. 6, s , Berlin Eidsivathing. Ms. 3 beskr. bl. Trykt i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, bd. 6, s , Berlin Heni, Haranger, Henjum, Himle.Namn och Bygd. 70 (1982), s Hringariki, Raumariki, Ranriki. Historisk tidsskrift 54 (1975): Hva var "loandartunga".maal og Minne 3-4, (1982), s Hva var "loandertunga". [sic] Ms.3 beskr. Bl. 8. "Háleygir", Hálogaland. Om noen norske innbygger- og landskapsnavn.arkiv for norrøn filologi. 94 (1979), s Jórunn mannvitsbrekka.opuscula Septentrionalia. Festskrift til Ole Widding København Kviteseid- Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest- Telemark i eldre tid. Heimen 18 (1981), s Litt om Fyn og Fjone. Årbok for Telemark 1973, s Nidelva, Nissan, Nisser og Nissedal. Ms. 8 beskr. bl. Trykt i Namn og Nemne 1 (1984), s Noen elvenavn i Bergen. Maal og Minne 1-2 (1980), s Noen gamle stadnavn i Holla. Ms. 12 beskr. bl. Påskrevet: Skrevet for et planlagt Årsskrift for Hollar historielag; skal etter planen utgis høsten Om namnet Trond. Ms. 8 beskr. bl.trykt i NORNA-rapporter nr. 83: Personnamn, stadnamn, 1983, s Om navn på navn- (namn-). Mss. 7 og 9 beskr. bl. Publisert i Namn och Bygd 73 (1985), s To gardsnamn i Holla. Årbok for Telemark 1975, s To bortkomne stadnamn i Holla. Korrigert serprent av Årbok for Telemark 1977, s To gardsnavn: Fen og Søve.Namn och Bygd 67 (1979), s Trondheim og Trøndelag. mss.7 og 4 beskr. bl.trykt i Arkiv för Nordisk

5 Filologi 100 (7. rekke, 2. bd.) (1985), s Vanyfli, vanyflasótt og andre nordiske sammensetninger med "yfli", og: Tillegg: Om noen norske navneformer. Acta Philologica Scandinavica 31 (1976), s Vingull og Vingulmörk mss. 10 og 5 beskr. bl.et originalms. (10 bl.) rettet med penn. Trykt i Heimen 22 (1985), s Øynavnet Stord og skaldeordet Stordh f.arkiv för Nordisk filologi 89 (1974), s G. Filologi og litteraturhistorie Særtrykk og manuskript 1. Arbor sapientiae. Ms. 6 beskr. bl.trykt i Festskrift til Ludvig Holm- Olsen. Bergen 1984, s Europeisk og nasjonalt i norrøn middelalder.i Fra sagadiktning til språkmaskiner, s. 9-31, Oslo Fra ord til navn. Ms.5 beskr. bl. 4. Fra ord til navn. Språklig navnegransking. En artikkelsamling ved Mattias Tveitane.Kopi av innledning, s Henrykt til himmel og helvete.folkelige tradisjoner og deres kulturhistoriske bakgrunn.tradisjon, 1972: 2, s On a new account of Germanic religion. ARV. Scandinavian Yearbook of Folklore 35 (1979), s Ordlagingstyper i norske elvenavn. Studier i nordisk filologi. Bd. 63, s (= Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland. Nr. 520) 8. Preface, introduction og bibliography. Fra Tveitane og Cook, utg: Strengleikar, Oslo Runesteinen fra Stenstad. Ms.8 beskr. bl. med korrektur. Trykt i Maal og Minne 1985, s H. Bokhistorie og bibliografi Særtrykk og manuskript 1. Bibliografi.Trykt i Studier over Konungs Skuggsjå, I utval ved Mattias Tveitane, Oslo Bibliothek: V. Skandinavien. Leksikon des Mittelalters, bd. 2, sp , München Bøker og litteratur i Bergen i middelalder og reformasjonstid.nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 68 (1981), s

6 4. Egils saga som norsk "folkebok" i det 18. århundre.bibliotek og forskning, 19 (1973), s Gamle bøker og bokbind fra Bergen. Noen tilleggsopplysninger. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 57 (1970), s Some old books in the Bergen University Library. Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen. 51 (1964), s Universitetsbiblioteket. Trykt. Kopi av s Wilhelm Frimann Koren Christie og Povel Pedersen: Don Pedro af Granada. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 64 (1977), s I. Bokmeldinger Særtrykk 1. Melding av Hans Bekker-Nielsen og Torkil Damsgaard Olsen: Bibliography of Old Norse-Icelandic Studies Bibliotek og forskning 13 (1964): Melding av Else Mundal: Fylgjemotiva i norrøn litteratur. Oslo 1974.Edda 75 (1975), s Melding av Jorge Luis Borges i samarbeid med Delia Ingeniores: Den norrøne litteratur. Oversatt fra fransk av Hans Erich Lampl og Niels Magnus Bugge. Oslo 1969 (Cappelens upopulære skrifter).edda (69) 1969, s Melding av Ole-Jørgen Johannessen & Erik Simensen. Norsk språk , primærkjelder og sekundærlitteratur, ein bibliografi. Oslo og Bergen Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 64 (1977), s Melding av Gabriel Turville-Petre: Nine Norse studies. London: Viking Society for Northern Research 1972, s Melding av Opuscula Arnamagnæana II, 1, København 1961 (=Bibliotheca Arnamagnæana XXV, 1), i Extrait de la bibliothèque de l"école des chartres, nr. 120, 1962, s J. Diverse 1. Bibliografi over Mattias Tveitanes faglige produksjon fram til Ms. 5 beskr. bl. 2. Eldre bibliografi over Mattias Tveitanes faglige produksjon. Ms. 3 beskr. bl. 3. Mattias Tveitanes søknad til dosentur i namnegransking ved Universitetet i Oslo, dat. 26. oktober 1983.Kopi av søknad 4 beskr. bl., vitnemål fra embedseksamen, bibliografi 3 beskr. bl. 4. Minneord over Mattias Tveitane i Bergens Tidende

7 5. Kunngjøring av Mattias Tveitanes prøveforelesninger og disputas. 6. Noter til professor Kleves opposisjon ved Mattias Tveitanes disputas Ms.1909 De frie melkeproducenters forening i Bergen og omegn Korrespondanse Ms Kielland, Alexander Lange, Brev til Peter Andreas Hagelsteen( ). 2 brev d. Stavanger , Bergens sygehus Vedlegg 1: Diverse papirer vedr. studentordenen "De syv hellige proptrækkere", bl.a. festkantate (signert A.K.), sanger m.m. (18 håndskr.bl.). Vedlegg 2: Trykte sanger ved ordensfester i Studentersamfundet i Oslo 1859 og 1867 samt leilighetssanger bl.a. til politimester F.T.Salicath. Ms.1911 Det norske studentersamfunn, Oslo Diverse trykte sanger og viser ved Studentersamfunnets fester m.m. fra Johan Hagelsteens studenttid. Vedlegg: Nordnæs Bataljon Trykte sanger. 2 bl. Ms.1912 Sivilbefolkningens levekår i Bergen i krigstiden Forordninger, instrukser, reisetillatelser, rasjonerings- kort, dikt m.m. 1 utklippsbok. Ms.1913 Fischer, Johan Adolf Gerhard, Arkitekt Gerhard Fischers etterlatte materiale fra Bergenhus. Maskinskr.kopier av mss. Originalmanuskriptene finnes hos Riksantikvaren, Oslo. Kopier hos Distriktsantikvaren for Vestlandet, Bergen, i UB Bergen og i Historisk Museum, Bergen: A. Fischer, Gerhard, Dagbøker Dagbøker A1 - A Dagbøker C,E,F-H B. Christie, Håkon, 1922-

8 1. Dagbøker Ms.1914 Kielland, Susanne Sophie Catharina Gustava, Brev til hennes mann, sogneprest Gabriel Kirsebom Kielland ( ). 6 brev juni-aug med vedlagte avskrifter. Avskrift av brev 6.juni 1846 (orig. mangler). Bilag: 1 brev 1934 om trykking av brevene samt utklipp om Gustava Kielland, m.m. Ms.1915 Birkeland, Rune, Wollert Konow (S.B.) Røter, miljø, ungdomsår. Maskinskr. kopi. Trykt Bergen Ms.1916 Kvamen, IngolfHaugianerbrev I-IV, Førsteamanuensis Ingolf Kvamens manuskript. Maskinskr. kopi. 4 mapper. Ms.1917 Rafto, Thorolf, Thorolf Raftos arkiv. A. Korrespondanse. Brev fra enkeltpersoner til Thorolf Rafto 1. Andersen, Per Sveaas 8 brev Bull, Edvard, Arbeiderminner. 2 brev Dahl, Helmer Hartmann, brev Derry, Thomas Kingston, (ca. 13 brev ). 5. Eitinger, Leo, brev Potter, J. 4 brev Skagen, Fredrik, brev Sparre, Victor, brev Stang, Gudmund, brev u.å. Vedlegg: Latinamerikansk historie efter Columbus. En bibliografi over nyere litteratur på engelsk, fransk og tysk. 25 pag.s. 10. Vogt, Johan Herman, brev Vogt, Judith Lichtenstein 5 brev 1984.

9 B. Korrespondanse. Brev fra organisasjoner og kontakter til Thorolf Rafto 1. Øststatsforskning. Brev Tsjekkoslovakia og "Charta 77". Brev m.m Kolleger og kontakter i Israel. Brev Jødiske organisasjoner og kontakter i Norden. Brev Professors World Peace Academy. Brev Idrettshistorikk. Brev Olympiaden i Moskva Brev Foredragsvirksomhet m.m. Brev Maritim historikerkongress i Moskva Brev Kinareise våren Brev 1973.Vedlegg: Kopier av brev fra Th.Rafto samt notater til foredrag m.m. 11. Vestlandske lokalhistorielag. Brev m.m a. Brev b. Brev og referat m.m. fra Vestlandske lokalhistorikermøte c. Program m.m. fra lokalhistorikermøte d. Møtereferater m.m. vedr. lokalhistorikermøte e. Meldingsblad for Vestlandske lokalhistorielag. Nr. 1 (1979). 12. Holbergklubben i Bergen Brev og rundskriv C. Korrespondanse. Diverse brev til Thorolf Rafto. D. Korrespondanse. Diverse kopier av brev fra Thorolf Rafto. E. Thorolf Raftos manuskripter, skisser og notater til foredrag og forelesninger etc. F. Thorolf Raftos anmeldelse av avhandlingen "Urbanization in Romania" av Per Ronnås, Stockholm. Skisse og notater. Vedlegg: 1 brev 1984 fra Per Ronnås m.m. G. Fortellingen om idrettens oppvekst. Thorolf Raftos manuskript til et påtenkt bind om idretten i Norge Kopi av maskinskr. ms. Vedlegg: Utkast (1956) til opplegg for idrettens historie i Norge H. Diverse.

10 1. Mohr, Anton, Brev 1967 til Anton Mohr i anledning en artikkel om U.S.A. 2. Mohr, Anton, Diverse brev til Anton Mohr. 3. Lindbekk, Kari, Berger Langmoen, Brumunddal. Et innlandsbruk i ekspansjon. Tr.h Kopi av maskinskr. ms. 4. Børs, Chr. A/S Sævareid Karton- & Papfabrik. Teknisk oversikt hefte samt 2 kartskisser. 5. Rieber, Fritz Carl, Norsk samferdselsvesen i søkelyset. Foredrag i Polyteknisk forening 26. febr Maskinskr. kopi. I. Krigstrykk Norges Nytt utg. av Den norske legasjon, Stockholm. 1941, 5 nr (stensil). 1943, nr (stensil) 2. Kjølen. Organ för Norsk-Svenska Kameratkretsen. 1942, nr , nr. 1-4, Wirtschaftswart Nord. Utg. i Lübeck. 1940, nr. 5, 7, Korrespondanse fra Berlin. Utg. i Berlin. 1940, nr , (stensil), , nr. 1-9, 14-22, 25-28, 30-31, Deutsche Handelskammer in Norwegen. Utg. i Oslo. 1941, hefte 1-4, 6, , hefte Deutsche Monatshefte in Norwegen. Utg. i Oslo. 1942, hefte Krigens gang. Ukeavis for de norske politileire i Sverige. 1944, nr. 4 (31. juli). 8. Amerika-Nytt. Utg. i Stockholm. 1943, nr. 17 (30. nov.). 9. Budstikka. Meldingsblad for 2. arbeiderdistrikt. Utg. i Drammen. 1942, nr. 12 (12. sept.). 10. Den 17. mai Utg. i Stockholm. 1 nr. 11. Krigsatlas. Med dagbok over krigens begivenheter. Utg. i Stavanger 1. mars Hefte. 12. Førerens store tale i Sportpalast i Berlin 31. jan Hefte. Det tyske overfallet på Norge. Utgreiing og kunn- gjøringer m.m. fra den norske regjering, mai Hefte. Veiledning for nordmenn som melder seg ved den norske legasjon i Stockholm. Rundskriv.

11 3 rundskriv febr fra Bergens Rederiforening. 13. Leilighetssanger m.m. 14. Diverse. 15. Haakon VII, vår folkekonge. Ill. hefte (mai 1945) 16. Thorolf Raftos korrespondanse 1958 med Helge Refsum og Jeanne Liedholm om krigstrykk. 17. Kopi av "åpent brev" fra Victor Mogens( ) til Knut Hamsun, udat. J. Fortegnelse over Thorolf Raftos utklippsarkiv. Ms.1918 Rafto, Thorolf, Thorolf Raftos utklippsarkiv. Notater, utklipp samt konferanse- og møtepapirer. 109 bokser. (Oppstilt i HF-kjeller) Ms.1919 Namtvedt, Harald Eivind, A. Korrespondanse vedr. H.E.Namtvedts etterlatte papirer. Brev og brevkopier. B. Fortegnelser over H.E.Namtvedt etterlatte papirer. Ms.1920 Namtvedt, Harald Eivind, H.E.Namtvedts etterlatte papirer. Forarbeider til påtenkte arbeider i økonomisk historie. Avskrifter, utklipp og notater. 96 bokser (Oppstilt i HF-kjeller). Ms.1921 Broch, Hjalmar, Brev til Per Øynes(1923- ). 1 brevkort Ms.1922 Lavik, Herbrand, Manuskripter og brev. A. "Falkefengerne". Skuespill. 3 akter. Maskinskr. ms. 96 beskr.bl.

12 B. "Anna Rustung". Bruddstykker av skuespill. Maskinskr. ms. 56 beskr.bl. C. "Persen reiser med trikken". Sketsj. Maskinskr. ms. 5 beskr.bl. D. Manuskripter til dikt. Vedlegg: Liste over diktene. E. Kåserier og foredrag udat. Maskinskr.mss. F. Brev fra Herbrand Lavik brev til hans foreldre fra hans tid til sjøs. 2. Bojer, Eidem 1 udat. brev til Johan Bojer( ) Kopi. 1 brev 1945 til Odd Eidem( ) Kopi Ms.1923 Rafto, Thorolf, Forarbeide til boken "Telegrafverkets historie ". Dokumenter, brev, manuskripter og notater A. Brev og dokumenter vedr. opprettelse av telegraf- og kabelsamband med utlandet brev 1868 fra Jonas Peter Severin Collett ( ) til Carsten Tank Nielsen( ) brev 1868 fra Thomas Johannessen Heftye( ) til Jonas Peter Severin Collett brev 1868 fra Thomas J. Heftye til Carsten Tank Nielsen brev 1868 fra Gustav Richard Reiss(1829- ) Carsten Tank Nielsen brev 1868 fra Carl Frederik Tietgen( ) til Thomas J. Heftye. 6. Utkast til en internasjonal konvensjon for beskyttelse av kabler samt kopier av 3 brev vedr. samme sak. B. "Telegraf-Depeche" 1856 fra Fredrikshald til Christiania vedr. istandsettelse av linjen til Uddevalla. Orig. C. Diverse brev vesentlig til Thorolf Rafto om boken. D. Kopier av 2 brev 1955 fra Thorolf Rafto.

13 E. Thorolf Raftos foredrag ved telegrafverkets 100-års jubileum. Maskinskr. ms. (40) beskr.bl. F. 2 brev 1918 fra Olaf Moe(1886- )til telegraf- direktør Thomas Thomassen Heftye( ) med beskrivelse av Stavanger radio. G. Om moderne langlinjetelefoni og fremtidig telegraf- drift. 2 foredrag av Sivert Rasmussen Abild( ). Maskinskr. kopier. H. Reiseberetning 1920 vedr. radioforbindelsen mellom av Norge og U.S.A. av Tore Olaus Engset( ). Maskinskr. kopi. I. Bergen Radio 25 år. Radiokåseri 1937 av Tryggve Spar. Maskinskr. ms. 5 s. J. Kopi av telegram 1942 fra Julius Fredrik Macody Lund( ) til Anders Sandvig på hans 80-årsdag. K. Om radiostasjonen på Ny Ålesund av Willy Hald. Maskinskr. ms. 6 s. L. Fragment av telegrafdirektør Sverre Rynnning-Tønnesens korrespondanse og notater 1947 i anledning Norsk Riks- kringkastings 25-års jubileum M. Diverse. Ms.1924 Sundvor, Johannes, Slektshistoriske opptegnelser II. A. Forarbeider til stamtavler over slekter i Hardanger og Sunnhordland m.v. B. Utdrag av Sunnhordlands Matrikul for protokoll. C. Beskrivelse over Fuse, Haalandsdals og Strandviks Herreder. 1 protokoll. D. Notiser fra ældre bergenske blad. 1 protokoll. E. Baroniet i Rosendal. Avisutklipp utklippsbok. F. 3 avskrifter av skjøte- og skiftebrev fra Sunnhordland. 1. Avskrift av åker- og engdelingsbrev mellom leilend- inger på gården Flatråker på Tysnes d.3. juli 1672.

14 2. Avskrift av skjøte d. Os prestegård 24. juli Sognprest Christopher Garmann selger til Wiglig L. Eide og Ole E. Lyggre to jorder i gårdene Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede. 3. Avskrift av skiftebrev, d. Mundheim 13. april 1681 Jetle Gertzen arver sin avdøde hustru Torbjør Olsdtr. G. Amerikabrev. Avskrift av brev, d. Yorkvell 13. april 1845 fra K. Langeland til hans mor. H. 4 brev til "Bordarbeidsmand" Johannes J. Nedrebø i Laksevåg, sannsynligvis fra slektninger i Jølster. I. Diverse brev m.m fra og til Brynjel Andersson Tomre( ) i Hålandsdal. J. Samling gamle avskrifter av salmer, dikt, viser og tekster m.m. ca Stammer sannsynligvis fra Brynjel A. Tomre( ), hans slekt og sambygdinger i Hålandsdal. Sammenheftete og løse bl. K. Brev til Johannes Sundvor m.fl. om slekts- historie fra bl.a. norskamerikanere. L. Toner av Johannes Sundvor til fedrelandssongen "Gud signe Norigs land". Ms.1925 Kahrs, Christian Meidell, Brevkopibøker Forretningskorrespondanse. 2 b. Ms.1926 Ibsen, Sigurd, Fotokopier av 4 brev til Marcus Fredrik Steen Grønvold( ) samt 1 dikt og innbydelseskort fra Henrik Ibsen( )Originalene tilhører skipsmegler Franz Sander, til Wilhelm Mohr( ). Vedlegg: Utdrag av forhandlingsprotokollen for fondets styre Ms.1927 Nasjonalinnsamlingsfondet til landets opdyrkning, Oslo Diverse brev og rundskriv til Wilhelm Mohr( ). Vedlegg: Utdrag av forhandlingsprotokollen for fondets styre

15 Ms.1928 Røed, Arne, "Ibsen's Judgement Day". Ms. Fl.pag. Bergen, Harrogate Utrykt. Delvis publ. som artikler i Ibsenårboken. Ms.1929 Refsum, Helge, Brev til lagdommer Helge Refsum. A. Brev til Helge Refsum fra navngitte personer. 1. Aall, Lily, brev Andenæs, Johannes Rolf, brev Anker, Øivind, brev Bjercke, Olaf Roar, brev Bjørndal, Arne, brev Brattholm, Anders Elias, brev Brøgger, Anton Wilhelm, brev Bull, Theodor, brev Bø, Olav, brev Bøyum, Sjur Hansson, brev Coldevin, Axel Johannes, brev Dørumsgard, Asbjørn, brev Engelstad, Sigurd, brev Espeland, Arne Magnus, brev Fladby, Rolf, brev Halbo, Sverre Matheson, brev Hallan, Nils, brev Halland, Bjørn 11 brev Hambro, Edvard Isak, brev Hanneborg, Ragnar Hallvard Odd, brev Brevene inneholder bl.a. striden om retten tilstorgården "Haugrim"

16 21. Hauge, Alfred, brev Helland-Hansen, Kjeld-Roald Christian Krag, brev Hellevik, Alf, brev Holm-Olsen, Ludvig, brev Holmsen, Andreas, brev Hundseid, Jens, brev Jahn, Gunnar, brev Kjellberg, Reidar Anders, brev Lid, Nils, brev Liestøl, Knut, brev Nygaard, Marius, brev Olafsen-Holm, Jørgen, brev Parelius, Nils Monrad, brev Reinton, Lars, brev Ribsskog, Øivin, brev Robberstad, Knut Ingebrigt, brev Romerike Historielag 18 brev Seip, Didrik Arup, brev Semmingsen, Ingrid, brev Skeie, Jon, brev Skasheim, Anders, brev Solheim, Svale, brev Sommerfeldt, Wilhelm Preus, brev Stavang, Einar Magnus, brev Stoltenberg, Einar 3 brev u.å. 3 brev Vaage, Jacob, brev Zapffe, Peter Wessel, brev 1951.

17 48. Østerud, Erling, brev Holm, Hans Henrik, brev B. Brev til Helge Refsum om lokalhistorie (Romeriksbygdene). C. Brev til Helge Refsum om lokalhistorie og slektsgranskning. D. Brev til Helge Refsum som medlem av Skigranskingsnemnda. E. Brev til Helge Refsum fra kolleger, jurister og og polititjenestemenn. F. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i Sverige og Finland. 1. Berg, Gøsta, brev Erixon, Sigurd, brev Fossenius, Maj, brev Hasslöf, Olof, brev Liedholm, Carl Liedholm, Jeanne 6 brev Strömbäck, Dag, brev Svensson, Sigfrid, brev Tillhagen, Carl-Herman, brev Diverse brev G. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i Danmark. 1. Aakjær, Svend, brev Borberg, Lauritz Plaug, brev Bruun-Rasmussen, Knud, brev Hartmann, Grethe Benedicte, brev Raae, Ellen, brev Diverse brev H. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i det øvrige utland. I. Brev til Helge Refsum fra norskamerikanere.

18 J. Diverse brev til Helge Refsum. Ms.1930 Felleshusmorlagene i Bergen og Laksevåg.Arkivsaker. A. Møteprotokoll for Felleshusmorlagene. 1 b. B. Møteprotokoll for Årstad Husmorlag. 1 b. C. Korrespondanse. 1. Brev og rundskriv til Felleshusmorlagene. 2. Brevkopier fra Felleshusmorlagene. D. Husmorlagenes Vestlandsstevne i Bergen mai Korrespondanse. 1. Brev 1948 til Felleshusmorlagene. 2. Brevkopier 1948 fra Felleshusmorlagene. Vedlegg: Referat fra Vestlandsstevnet. Kopi. E. Brev/notater, vesentlig fra , med referat fra møter i Sentrum, Damsgård, Årstad og Sandviken husmorlag. F. Diverse regnskapsbilag G. Nordnes, Kalfaret og Nygård husmorlags aksjebrev 1935 i A/S Bergens Mødrehygienekontor. 3 brev. Årsberetninger fra Bergens Mødrehygienekontor H. Diverse festsanger og prologer. I. Diverse. J. Diverse lover for norske kvinneorganisasjoners samarbeidsorganer. K. Kort beretning , forslag til lover samt program og retningslinjer for Norges Husmorlagsforbund. Referat fra landstyremøtet i Oslo, januar L. A/L Kvinner. Årsberetning 1952 m.m. Medlemsblad fra Norsk Kvinneforbund nr. 8 og , nr Referat fra Norsk Kvinneforbunds landsstyremøte i Oslo nov Jugoslavia og verdensfredkomiteen v/mimi Sverdrup Lunden( ).

19 Ms.1931 rstenson, Leif, Dikt og prologer bl.a. fra krigstiden. Maskinskr. ms. 24 bl. Ms.1932 Johannessen, Edvard Germanus, Brev 1884 til E.G.Johannessen om Julius Gudes utkast til "Lærebok i landkunna".brev fra: 1. Gude, Frederik Julius Bech, brev Vedlegg: E.G.Johannessens brev 1884 sannsynligvistil Adolf Mauritz Steenbuch Arctander( ). 2. Ross, Hans Mathias Elisæus, brev Ms.1933 Kayser, Trygve jr. Slekten Kayser. (Eva Laviks og Trygve Kayser sen. forfedre.) Bærum Fotokopi i 2 eksempl. av håndskrevet ms Ms.1934 Sandberg, Hans-Joachim, 1930-Thomas Manns Schiller-Studien. Dokumentation, Vorarbeiten. Maskinskr. ms. Kopi. Fl.pag. Ms.1935 Sollied, Thora Kahrs, Solliedslegten i Ørskog med en del sidelinjer Kopi av maskinskr. ms. 2 innb. hefter. Ms.1936 U.Pihl pikeskole, BergenDiverse papirer fra skolebestyrerne Niels Aars Nicolaysen og Johan Adolf Irgens. A. Nicolaysen, Niels Aars, Taler ved skoleavslutninger og fester på U.Pihlpikeskole Mss. 2. Prekener vesentlig ved skoleandakter på U.Pihlpikeskole. Mss. 3. Fragment av korrespondanse vesentligom innskrenkning av skoletiden ved skolen. 5 brev. 4. Notiser til den historiske undervisning ( ). 6 hefter.

20 B. Irgens, Johan Adolf, Avgangsvitnemål fra midddelskole, gymnas og universitet samt ordinasjonsbrev 1922 m.m. 2. "Vore børn". Foredrag. Ms. 9 beskr.bl. Vedlegg: Diverse notater til skoleandakter. 3 leilighetssanger. Ms.1937 Vahl, Martin Hendriksen, Avskrift av Carl von Linnes forelesninger i botanikk (1758). Fotokopi. 1 mappe. Ms.1938 Thorup, John, 1937-Stamtavle over slekten de Fine, samlet og kommentert 1976 av John Thorup. Fotokopi. Løse bl. Ms.1939 Lund, (Gina) Georgine Johanne Janson, Brev, d. Bergen , til hennes mann, John Theodor Lund( ), vedr. stortingsbeslutningen om bygging av Bergensbanen. Vedlegg: John Th. Lunds svarbrev, d. Chria. 9.3.s.å. Ms.1940 Hansen, Christian E. (Våge på Tysnes) Murmester Christian E. Hansens korrespondanse med bl.a. Menighetspleiens og Røde Kors barnehjelp i Bergen om bergensbarns landopphold på Tysnes under krigen. Brev og brevkopier. Ms.1941 Haandverkssvendenes forening, Bergen Arkiv. A. Styreprotokoller b

21 B. Forhandlings- og generalforsamlingsprotokoller b C. Forhandlingsprotokoller for representantskapet hefte og 1 b D. Forhandlingsprotokoll for låne- og understøttelseskassen b. E. Brevkopibok b. F. Korrespondanse, årsberetninger og regnskap m.m. 1. Utdrag av korrespondanse m.m. 2. Diverse regnskapsutdrag Årsberetninger og regnskap 1911, 1922, 1928 og Diverse regnskapsutdrag for understøttelseskassen. 5. Lover og lovutkast fra foreningens stiftelse i Grunnleiebok for eiendommen i Kong Oscars gt. G. Korrespondanse og møteprotokoller m.m. vedr. bygging og drift av håndverkssvennenes aldershjem. 1. Forhandlingsprotokoller for byggekomiteen , hefter. 2. Byggekomiteens korrespondanse m.m Brev

22 og brevkopier. 3. Arkitekt Egill Reimers arbeidsbeskrivelse hefter. 4. Arrangementskomiteens korrespondanse Brev og brevkopier. 5. Forhandlingsprotokoller for arrangementkomiteen (byggefondskomiteen) , b. 6. Kassajournal b. 7. Regnskapsprotokoll for driftsfondet b. 8. Forhandlingsprotokoller for tilsynskomiteen , b. Ms.1942 Berg, Adolph, Bergenske originaler og gatefigurer. Samlet efterforskjellige kilder. Fotokopi. Originalmanuskript i Bergens off. bibliotek. Ms.1943 Refsaas, Kristian Etterkommere etter blikkenslager Christian Smith( ) fra Bergen. Slektsnotater samt diverse brev. Vedlegg: Dåpsattest for Karen Ottine Smith( ). Fragment av Chr. Smiths slektsopptegnelser. (1 bl.) Ms.1944 Knudsen, Olav, 1895-Korrespondanse m.m. fra krigstiden A. Olav Knudsens korrespondanse bl.a. som medlem av Laksevåg kriseråd. Diverse brev og brevkopier. B. Utskrifter av Laksevåg kriseråds forhandlingsprotokoll april - mai Gjennomslagspapir. Vedlegg: Opprop m.m. fra krigstiden. Ms.1945 Fick, Caroline Dagboksopptegnelser fra kroningsreisen juni hefte, fotokopi. Ms.1946

23 Vogeler, slekt Opptegnelser og dokumenter vedr. slekten Vogeler fra byen Chemnitz i Sachsen i Tyskland. A. "Chronik der Familien Vogeler". Opptegnelser omslektene Vogeler og Sundt. 1 b. B. Dåpsattest, borgerbrev samt vandelsattester m.v. forfriedrich Julius Wilhelm Vogeler( ), kjøpmann i Chemnist. 12 innlegg. Vedlegg: 1 brev 1855 til hans mor (Anna Sophia Vogeler). C. Fødsels- og dødsattester m.m vedr. slekten Vogeler. 10 innlegg. D. Diverse maskinskr. avskrifter på tysk av fødsels- og dødsattester vedr. slekten Vogeler. Vedlegg: Gravtale. Ms. Ms.1947 Haslund, Fredrik Juel, Biografi over Arvid Storsveen( ), lederen for den norske etterretningsorganisasjonen XU under krigen. 2 maskinskr.bl.. Ms.1948 Stasjonslister fra marinbiologiske undersøkelser i Sognefjorden vedr. Prosobranchia (forgjellesnegler). Utarbeidet av Ditlef Rustad(1901- ). Tilleggsinformasjon til publiserte arbeider. Vedlegg: 1 brev 1974 fra Ditlef Rustad til Jon-Arne Sneli(1935- ) samt 1 brev 1979 fra J.-A. Sneli til UB Bergen. Ms.1949 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes dokumentsamling vedr. Den Nationale Scene, Festspillene og Grieghallen i Bergen. A. Den Nationale Scene, Bergen I. Styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 2 b. mangler? 3. Styresaker b. 4. Styresaker b. 5. Styresaker b.

24 6. Styresaker b. 7. Styresaker b. 8. Styresaker samt budsjett b. 9. Styresaker b. 10. Styresaker b. 1 b. mangler? 11. Styresaker b. 12. Styresaker b. 13. Styresaker b. 14. Styresaker b. 15. Notat (1969) om opprettelse av en teaterskole i Bergen. 1 b. II. Avisomtale og anmeldelser av forestillinger samt polemikk vedr. teateret samlepermer samt 1 mappe. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. 4. Utklipp b. 5. Utklipp b. 6. Utklipp b. 7. Utklipp b. 8. Utklipp b. 9. Utklipp b. 10. Utklipp b. 11. Utklipp b. 12. Utklipp b. 13. Utklipp b. 14. Utklipp b. 15. Utklipp b.

25 16. Utklipp b. samt 1 mappe. 17. Utklipp b. 18. Utklipp b. 19. Utklipp b. B. Festspillene, Bergen I. Administrasjon og styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 3. Styresaker b. 4. Årsmelding, regnskap b. 5. Styresaker b. 6. Årsmelding, regnskap b. 7. Styresaker b. 8. Styresaker b. 9. Styresaker b. 10. Styresaker b. 11. Styresaker b. 12. Styresaker b. 13. Styresaker b. 14. Styresaker b. 15. Styresaker b. 16. Styresaker b. 17. Festspillene/Harmonien b. 18. Årsmøte Langtidsbudsjett. 1 b. 19. Styresaker b. 20. Styresaker b.

26 21. Styresaker b. 22. Styresaker b. 23. Styresaker b. 24. Styresaker b. 25. Godt Stoff. Informasjonsbulletiner under Festspillene b. II. Avisomtaler, kritikk og anmeldelser Utklipp. 27 samlepermer. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. 4. Utklipp b. 5. Utklipp b. 6. Utklipp b. 7. Utklipp b. 8. Utklipp b. 9. Utklipp b. 10. Utklipp b. 11. Utklipp b. 12. Utklipp b. 13. Utklipp b. 14. Utklipp b. 15. Utklipp b. 16. Utklipp b. 17. Utklipp b B. III. "Festspillhistorie". Forarbeide. Kopier av Einar Vaardal-Lundes notater samt utdrag av møteprotokoller m.m. Fotokopier. IV. Brev 1991 fra Einar Vaardal-Lunde til UB Bergen med fortegnelse over hans dokumentsamling.

27 C. Grieghallen, Bergen I. Styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 3. Styresaker b. 4. Styresaker b. 5. Styresaker b. II. Avisomtale av Grieghallen og arrangementer Utklipp. 3 samlepermer. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. Ms.1950 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes utklippssamling vedr. Osloteatrene og Landsdelsscenene. Teateranmeldelser, kritikk og avisomtaler Utklipp. 86 samlepermer samt 1 mappe. A. Utklipp B. 1, 2. B. Utklipp B. 3, 3b, 4. C. Utklipp B. 5, 6, 7, 8, 9. D. Utklipp B. 10, 11, 11b, 12, 13, 14, 15, 16. E. Utklipp B. 17, 18, 19, 20, 21, 22. F. Utklipp B. 23, 24, 25, 26, 27. G. Utklipp B. 27b, 28, 29, 30, 31. Se også b. 43. H. Utklipp B. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. I. Utklipp B. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

28 J. Utklipp B. 49, 50, 51, 52, 53, 54. K. Utklipp B. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. L. Utklipp B. 62, 63, 64, 65, 66, 67. M. Utklipp B. 68, 69, 70, 71, 72, 73. N. Utklipp B. 74. O. Utklipp B. 75, 76. P. Utklipp B. 77, 78 samt 1 mappe. Q. Utklipp B. 79, 80. R. Utklipp B. 81, 82. S. (Teaterstreiken). Utklipp B. 83. Ms.1951 Aksjebrev1. 2 aksjebrev i Det dramatiske Selskab, d. Bergen , Aksjebrev fra 1876 i Vossebanen. Ms.1952 Reisepass 5 reisepass , utstedt i Bergen. Ms.1953 Bjørnson, Bjørnstjerne, Ved Jørgen og Massi Richters Guldbryllup Sancthansdag Sang. Fotokopi av ms. Originalen tilhørte(1977)advokat Fr. Richter Salvesen, Bergen. Ms.1954 Hansen, Thorolf, brev 1953 til Mikjel Sørlie( ). Vedlegg: "In allen diesen Jahren - in all diesen Jahren". Ms. 8 maskinskr. bl. Ms.1955 Bergenske brigades understøttelsesforening, Bergen Arkiv.

29 A. Forhandlingsprotokoller b b. 136 beskr.bl b. 136 beskr.bl b. 119 beskr.bl. B. Korrespondanseprotokoll b. 61 beskr.bl. C. Ekstraktprotokoll b. 139 beskr.bl. D. Hovedbøker b b. 236 beskr.bl b. 227 beskr.bl b. 230 beskr.bl b. 231 beskr.bl b. 283 beskr.bl b. 236 beskr.bl b. 218 beskr.bl. E. Kassabøker b b. 76 beskr.bl b. 90 beskr.bl b. 97 beskr.bl b. 95 beskr.bl b. 98 beskr.bl b. 96 beskr.bl. F. Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse

30 5. Korrespondanse Korrespondanse G. Regnskab for Den Bergenske Infanterie Brigades Understøttelsesforening for Aaret foliobl. H. Diverse håndskrevne årsberetninger og regnskaper for årene 1844, 1847, samt I. 2 tabelloversikter over foreningens fremgang fra opprettelsen i 1831 til K. Plan eller vedtekter for foreningen fra 1838, 1869, 1887, 1930, 1949 og L. Trykte vedtekter for diverse understøttelsesforeninger for offiserer og militære embedsmenn i Norge. Ms.1956 Mandagsklubben, Bergen Møtereferater samt årsberetninger, rundskriv og diverse korrespondanse. 4 ringpermer og 1 mappe. Ms.1957 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes samling av rollehefter til skuespill etc. oppført eller tenkt oppført på Den Nationale Scene i årene Abell, Kjeld Anna Sophie Hedvig : skuespill. 89 bl. Rollehefte. 2. Albee, Edward Everything in the garden : skuespill ; oversatt av Ebba Haslund 158 bl. Rollehefte 3. Albee, Edward Hvem er redd for Virginia Wolf? : skuespill i 3 akter ; oversatt av Peter Magnus. 227 bl. Rollehefte. 4. Ambjørsson, Ronny / Pleijel, Agneta Fredag : skuespill. 55 bl. Rollehefte. 5. Andersson, Claes Familien : familiespill ; oversatt av Helge Hagerup. 103 bl. Rollehefte. 6. Andersson, Kent Agnes : skuespill ; oversatt av Johan Borgen 147 bl. Rollehefte.

31 7. Andersson, Kent / Bratt, Bengt Tilstanden : skuespill ; oversatt av Janken Varden 120 bl. Rollehefte. 8. Arnold, Franz / Bach, Ernst Den spanske flue : farse i tre akter ; fritt oversatt og tilrettelagt av Rolf Døcker.101 bl. Rollehefte. 9. Arrabal,Fernando Arkitekten og keiseren av Assyria : skuespill ; oversatt fra fransk av Lisa Thomas Olsen. 103 bl. Rollehefte. 10. Ayckbourn, Alan Senge-kammerspill ; oversatt av Knut Johansen. 158 bl. Rollehefte. 11. Bergquist, Jan / Bendrik, Hans Høyt spill med fyrstikker : oversatt av Sven Henning. 131 bl. Rollehefte. 12. Bolstad, Øivind Gamle Winckels testament. 92 bl. Rollehefte. 13. Bond, Edward Havet : komedie ; oversatt av Bjørn Endreson. 131 bl. Rollehefte. 14. Bond, Edward Reddet ; oversatt av Otto Homlung. 181 bl. Rollehefte..15. Brecht, Bertolt Arturo Ui ; oversatt av Inger Hagerup. 151 bl. Rollehefte. 16. Brecht, Bertolt Fru Carrars børser ; omsett av Hartvig Kiran. 57 bl. Rollehefte. 17. Mor Courage og barna hennes ; oversatt Ole Grepp. 110 bl. Rollehefte. 18. Brecht, Bertolt Schweyk i annen verdenskrig ; oversatt av Inger Hagerup. 121 bl. Rollehefte. 19. Bredefelt, Gøsta Belllman, Blomsten, Baby og Brura / av Gøsta Bredefelt, Lars Hanson, Lise-Lotte Nilsson, Suzanne Osten og Lena Søderblom ; oversatt av Svein Scharffenberg. 68 bl. Rollehefte. 20. Bychner, Georg Woyzeck ; til norsk ved Åse-Marie Nesse. 47 bl. Rollehefte. 21. Chilton, Charles Å, for en festlig krig / av Charles Chilton og medlemmer av Theatre Workshops Ensemble ; oversatt av Bartold Halle og August Mauritzen. 72 bl. Rollehefte. 22. Chorell, Walentin Kattene ; oversatt av Gunnar Hagen Hartvedt. 74 bl. Rollehefte. 23. Dahlerup, Ulla Bare jeg var som de andre ; oversatt av Thomas Breivik. 59 bl. Rollehefte. Vedlegg: Bråket omkring "Bare jeg var som de andre". Kopier av avisutklipp hefte. 24. Davik, Ingebrigt / Toms, Asbjørn Det hende i Taremareby : barnekomedie i 2 akter. 70 bl. Rollehefte i 2 ekspl.

32 25. Dürrenmatt, Friedrich Gammel dame på besøk : en tragisk komedie ; oversatt av Carl Fredrik Engelstad. 113 bl. Rollehefte. 26. Egner, Torbjørn Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen :eventyrspill i 2 akter. 82 bl. Rollehefte i 2 ekspl. 27. Egner, Torbjørn Folk og røvere i Kardemomme by : barnekomedie i 12 bilder. (72) bl. Rollehefte. 28. Furth, George Twigs : komedie ; oversatt av John Fillinger. 122 bl. Rollehefte. 29. Garatun-Tjeldstø, Gerhard Krosshaugen : skodespel i 3 akter. 65 bl Rollehefte. 30. Garatun-Tjeldstø, Gerhard Og vegine falle so vide : spel i 4 vendingar. 128 bl. Rollehefte. 31. Goodrich, Frances / Hackett, Albert Anne Franks dagbok ; oversatt av Johan Borgen. - tils. 99 bl. Rollehefte. 32. Gorki, Maxim Fiender ; til norsk ved Mimi Omdahl. 137 bl. Rollehefte. 33. Grieg, Nordahl Nederlaget. 124 bl. Rollehefte. 34. Hagerup, Klaus Alice i underverdenen. 54 bl. Rollehefte. 35. Hagerup, Klaus Ronnie. 115 bl. Rollehefte. 36. Halliwell, David Lille Malcolm og hans kamp mot evenukkene ; oversatt av Otto Homlung. 132 bl. Rollehefte. 37. Hampton, Christopher Filantropen : en borgerlig komedie ; oversatt av Janken Varden bl. Rollehefte. 38. Harris, Elmer Johnny Belinda ; omsett av Ragnvald Skrede. 82 bl. Rollehefte. 39. Hauge, Eiliv Odde Og fela ho lét : eit spel om felelæte og overtru. 47 bl. Rollehefte. akter ; oversatt av Hans Heiberg. 94 bl. Rollehefte. 44. Holberg, Ludvig Barselstuen ; bearbeidet av Jan Føyner. 61 bl. Rollehefte. 40. Havel, Václav Sirkulæret ; oversatt fra tysk av Carl Frederik Prytz. 82 bl. Rollehefte. 41. Heggland, Johannes Herborg : ungdomsstykke i 3 akter. 66 bl. Rollehefte. 42. Hochwälder, Fritz Den offentlige anklager : skuespill i 3 akter ; oversatt av Odd Eidem. 125 bl. Rollehefte.

33 43. Hochwälder, Fritz Det hellige eksperiment : skuespill i 5 akter ; oversatt av Hans Heiberg. 94 bl. Rollehefte. 45. Holberg, Ludvig Erasmus Montanus ; bearbeidet av Rolf Berntzen. 70 bl. Rollehefte. 46. Holberg, Ludvig Den politiske kannestøper. 63 bl. Rollehefte. 47. Hopp, Zinken Uglene i mosen : eventyrkomdie. 60 bl. Rollehefte. 48. Horvei, Knut Hjallarbrui : draumspel. 108 bl. Rollehefte. 49. Ibsen, Henrik Bygmester Solness : skuespill i 3 akter.131 bl. Rollehefte. 50. Ibsen, Henrik Gjengangere : familiedrama i 3 akter. 102 bl. Rollehefte. 51. Ibsen, Henrik / Marowitz, Charles Hedda : en fri bearbeidelse av Ibsens "Hedda Gabler" ; oversatt av Liv Schøyen. 79 bl. Rollehefte. 52. Ibsen, Henrik Vildanden. 185 bl. Rollehefte. 53. Ionesco, Eugene Kongen dør ; oversatt av Eiliv Eide. 88 bl. Rollehefte. 54. Ionesco, Eugene Privattimen : komisk drama i 1 akt ; oversatt av Mimi Omdahl. 54 bl. Rollehefte. 55. Jansson, Tove Troll i kulissene : skodespel i 2 akter ; til nynorsk ved Halldis Moren Vesaas. 62 bl. Rollehefte. 56. Kesselring, Joseph Arsenikk og gamle kniplinger ; oversatt av Nils-Reinhardt Christensen. 122 bl. Rollehefte. 57. Lehar, Franz Den glade enke : operette i tre akter / av Victor Leon og Leo Stein ; musikk av Franz Lehar. 103 bl. Rollehefte i 2 ekspl. 58. Lerner, Alan Jay My fair Lady : etter Bernard Shaws "Pygmalion" ; i norsk gjendiktning ved André Bjerke. 121 bl. Rollehefte. 59. Lillo-Stenberg, Per Hurra for fru Jensen : komedie for barn. 72 bl. Rollehefte. 60. Lindgren, Astrid Karlsson på taket : skuespill i 2 akter ; oversatt av Håkon Qviller. 112 bl. Rollehefte..61. Lundstrøm, Evert Karamellapparatet : musical for barn - musikk og viser av Jan Moen ; oversatt av August Mauritzen. 59 bl. Rollehefte. 62. Miller, Arthur En handelsreisendes død ; oversatt av Peter Magnus 148 bl. Rollehefte. 63. Miller, Arthur Heksejakt ; til norsk ved Ivar Eskeland. 175 bl. Rollehefte.

34 64. Milne, A.A. (Alan Alexander) Ole Brumm ; til norsk ved Guri Vesaas. 111 bl. Rollehefte. 65. Moliere, Jean Baptiste Don Juan ; oversatt av Carl Fredrik Engelstad. 88 bl. Rollehefte. 66. Moliere, Jean Baptiste Lege mot sin vilje : komedie ; oversatt av Eiliv Eide. 43 bl. Rollehefte. 67. Mrozek, Slawomir Emigranter ; oversatt etter en fransk og en tysk versjon av Eiliv Eide. 122 bl. Rollehefte. 68. Munck, Irmelin Ekteskapspermisjon : en gravalvorlig komedie. 76 bl. Rollehefte. 69. Munck, Irmelin Mellom etasjene : skuespill i 2 akter. 101 bl. Rollehefte. 70. Munck, Kaj Ordet ; omsett av Hartvig Kiran. 97 bl. Rollehefte. 71. O'Neill, Eugene Måne for misfarne ; omsett av Ivar Eskeland. 122 bl. Rollehefte. 72. Nichols, Peter Joe Egg. 129 bl. Rollehefte. 73. Nissen, Peter Dei tre kongsdøtrene i berget det blå. 68 bl. Rollehefte. 74. Orton, Joe Hva butleren så gjennom nøkkelhullet ; oversatt av Hans Heiberg. 105 bl. Rollehefte. 75. Pinter, Harold Fødselsdagsselskapet ; til norsk ved Hans Heiberg. 110 bl. Rollehefte. 76. Pinter, Harold Dengang (Old times) ; oversatt av Bjørn Endreson. 53 bl. Rollehefte. 77. Pirandello, Luigi Seks personer søker en forfatter : et uskrevet skuespill ; oversatt av Ole Grepp. 84 bl. Rollehefte. 78. Priestly, J. B. Det er fra politiet : skuespill i 3 akter. 82 bl. Rollehefte. 79. Ragni, Gerome / Rado, James Hår : musikk av Galt MacDermot ; oversatt av Helge Hagerup. 93 bl. Rollehefte. 80. Sartre, Jean-Paul Fluene ; oversatt av Paul René Gauguin. 90 bl. Rollehefte. 81. Selmer, Odd Spill : skuespill i 3 akter. 90 bl. Rollehefte. 82. Shaffer, Peter Hesteguden (Equus) ; oversatt av Helge Hagerup. 143 bl. Rollehefte. 83. Shakespeare, William Like for like. 88 bl. Rollehefte.

35 84. Shakespeare, William Macbeth : tragedie i 5 akter ; oversatt og gjendiktet av Amund Hønningstad. 99 bl. Rollehefte. 85. Skjønberg, Henny Kari Trestakk : eventyrkomedie i 6 akter etter P.Chr. Asbjørnsen. 49 bl. Rollehefte. 86. Sondheim, Stephen A little night music : idé etter en film av Ingmar Bergman manuskript Hugh Wheeler musikk Stephen Sondheim ; oversatt av Anna-Karin Kiran. 200 bl. Rollehefte. 87. Stein, Joseph / Bock, Jerry Spillemann på taket (Fiddler on the roof) : libretto av Joseph Stein musikk av Jerry Bock. 99 bl. Rollehefte. 88. Strauss d.y., Johann Flaggermusen : operette i 3 akter libretto av Meilhac og Halevy - musikk av Johann Strauss ; oversatt av Sven Henning. 113 bl. Rollehefte. 89. Strindberg, August Frøken Julie ; oversatt av Jens Bjørneboe. 96 bl. Rollehefte. 90. Synge, J.M. I dalens skygge : skuespill i 1 akt 14 bl. Rollehefte, 2 ekspl. 91. Torstenson, Erik 7 jenter ; oversatt av Otto Homlung. 97 bl. Rollehefte. 92. Tsjekov, Anton Kirsebærhaven : komedie i 4 akter ; oversatt av Ole Grepp.2 bl. Rollehefte. 93. Tsjekov, Anton Onkel Vanja ; omsett av Tormod Skagestad. 86 bl. Rollehefte. 94. Vennersten, Oscar Brødrene Østermann Huskors : folkekomedie i 3 akter. 82 bl. Rollehefte. 95. Vestin, Martha / Lagerborg, Tom Utenfor : musikk av George Riedel : skuespill for ungdom ; oversatt av Arne Jacobsen. 60 bl. Rollehefte. 96. Way, Brian Pinocchio : av Brian Way med hjelp av Warren Jenkins ; oversatt av Helge Hagerup. 79 bl. Rollehefte. 97. Weiss, Peter Mordet på Marat ; oversatt av Inger Hagerup. 109 bl. Rollehefte. 98. Wesker, Arnold Kjøkkenet : et skuespill i 2 akter med et mellomspill. 130 bl. Rollehefte. 99. Wessel, Johan Herman Kjærlighed uden strømper : et sørgespill i fem optog. 46 bl. Rollehefte Wheeler, Hugh Candide (etter Voltaire) : musikk av Leonard Bernstein ; oversatt av Else Michelet og Gerhard Randers-Pehrson. 93 bl. Rollehefte.

36 101. Wiers-Jenssen, Hans Jan Herwitz : gamle Bergensbilleder : lystspill i 4 akter. 102 bl. Rollehefte Williams, Tennessee Glassmenasjeriet : skuespill i 2 deler bl. Rollehefte Willner, A. M. / Reichert, Heinz Jomfruburet : syngespill i 2 akter - musikk av Franz Schubert ; oversatt av Anna-Karin Kiran bl. Rollehefte Youmans, Vincent Nei, nei Nanette : libretto av Otto Harbach og Frank Mandel ; oversatt av Finn Ludt bl. Rollehefte Zetterholm, Tore Kvinnene fra Shanghai ; oversatt av Jan Tore Odegard og Klaus Hagerup bl. Rollehefte. 106.? Hvorfor er alt så lenge siden? - 84 bl. Rollehefte Shaffer, Peter The private ear ; oversatt av Axel Kielland bl. Rollehefte Shaffer, Peter The public eye ; oversatt av Axel Kielland bl. Rollehefte Pop-u-pop 1967 : en montasje i prosa, poesi og jass bl. Rollehefte Bergens Teaterforening Jubileumskavalkaden på DNS Kjøreplan bl. Vedlegg: 1 brev 1991 fra Einar Vaardal-Lunde til UB Bergen med fortegnelse over hans samling av rollehefter. 1 mappe. Ms.1958 Alværsaken Kopier av rettsdokumenter fra rettsaken mot politikonstabel Lorents Konrad Strandenes fra Bergen som med flere andre ble dømt til døden og henrettet i Tyskland i Fotokopier av rettsdokumenter fra Zentrales Staatsarchiv i Potsdam. 1 hefte. Ms.1959 Bibelen. NT. Tysk Das Neue Testament. - Bremen s. Med håndskrevne notater (9 beskr.bl.) om slekten Wiese foran og bak i boken. 1 b. Ms.1960 Rasjoneringskort fra 1. og 2. verdenskrig samt diverse krigstrykk mapper. A. Rasjoneringskort fra 1. verdenskrig( ). B. Rasjoneringskort fra 2. verdenskrig( ).

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49.

B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev 1945-50. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev 1945-49. Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon 20.09.06. av NEMN H O V E D D E L Ms.1906

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior

Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior Resultater SommerCrossen 10. Juni 2017 Bilcross Junior 1 414 Magnus Simonsen NMK Kvinesdal Opel 2 407 Mads Skjæveland NMK Sandnes og Jæren Opel 3 408 Ørjan Ottesen KNA Aust-Agder Volkswagen 4 401 Hege

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 D - Korrespondansearkiv L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 0002 Korrespondanse og korrespondanse vedr Tvillingundersøkelser 1943-1961 0003 Korrespondanse 1962-1970

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur

PENSUMLISTE VÅR 2015. Nordisk og norsk som andrespråk. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU. Institutt for språk og litteratur PENSUMLISTE VÅR 2015 Nordisk og norsk som andrespråk Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå NTNU Institutt for språk og litteratur 7491 TRONDHEIM INNLEVERING AV PENSUMLISTER Studentar som vel å

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996

Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Styret i Norsk Bryggerlaug 1921-1996 Norsk Bryggerlaugs styresammensetning er endret 40 ganger på 75 generalforsamlinger. Bryggerlauget har hatt ialt 17 formenn og 57 styremedlemmer. For det første styrets

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark)

STORFISKFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STORFISKFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Fredag 13 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 97 Eva Elgerud D Oslo Havfiskeklubb 18,800 2 96 Martin J. F. Koppe H???

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

HARDINGRITTET 2006 2007 2008 2009

HARDINGRITTET 2006 2007 2008 2009 HARDINGRITTET 2006 2007 2008 2009 Aadland,Frank Åsane 1956 2;04 1;50 1;51 Aase,Eirik Odda 1988 2;02 Aga,Ragnar Solnut 1966 2;12 1;47 Apold,Olav M. Solnut 1992 2;02 Aldahl,Johan K.F. BCK 1984 2;13 Amdal,Anders

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Damer Nr NHF nr Navn Klubb Lag Tot poeng NC poeng. Trondheim hk. Trondheim 1. Trondheim 3. Trondheim hk. Trondheim hk. Trondheim 5. S.D.S.F.C.

Damer Nr NHF nr Navn Klubb Lag Tot poeng NC poeng. Trondheim hk. Trondheim 1. Trondheim 3. Trondheim hk. Trondheim hk. Trondheim 5. S.D.S.F.C. Resultater NM dag Damer Nr NHF nr Navn Klubb Lag Tot poeng NC poeng 6 Torunn Handeland 0,6 00 0 Vigdis Sandvoll 6 Hildegunn Håbjørg 0 Hilde Skiffard 7 Judith Brommelan d Mix 7,66 99 6 6 Jorid Rajala 7

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016)

FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016) FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016) NM-VINNERE SENIOR 1935: Nils Sundby, 10 000 meter banesykling, Trondheim. 1971: Dag Linnestad, 50 km temporitt, Gvarv. 1974: Tom Martin Biseth, 180 km fellesstart,

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag

PENSUMLISTE NORDISK VÅR 2013. Institutt for nordistikk og litteraturvitskap NTNU. Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, Norrønt reiskapsfag PENSUMLISTE VÅR 2013 NORDISK Basisemne og fordjupningsemne på bachelornivå, og Norrønt reiskapsfag NTNU Institutt for nordistikk og litteraturvitskap 7491 TRONDHEIM NORDISTIKK OG LITTERATURVITSKAP INNLEVERING

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315

Resultatliste klasse. Jaktfelt Osen JFL 20.04.2013 15:43-20.04.2013 13JF0315 Osen JFL 19.04.2013-20.04.2013 13JF0315 Klasse A Antall 2 1 Christer Hemstad طstby JFF 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 20 150 2 Trond Holter إslia JSK 25 25 25 23 25 25 0 0 0 0 25 148 3 Marius Holter Hهkonsen إslia JSK 25 25 25 21 25 25 0 0 0 0 21

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Holmen Triathlon/Duathlon nr 3

Holmen Triathlon/Duathlon nr 3 Gutter 12 år (2003) - DUATHLON 1 Erik Ola Jorde Asker Skiklubb 2 12:41 00:00 2 Johan Eide Nordlien Holmen IF 1 15:14 02:33 3 Sander Bryn Holmen IF 4 15:36 02:55 4 Fabian Nikolai Gjessing Holmen IF 3 16:25

Detaljer

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1 Kaland Løpskarusell 203 løp 5.04.203 Jenter 0-9 år: 3 km Vilde Haugland Kalandseid 00 8:50 2 Jeanette Bolstad 047 20:52 02:02 3 Yvonne Bolstad 048 25:38 06:48 4 Stine Fløholm Kalandseid IL 056 27:00 08:0

Detaljer

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE 8. DESEMBER 2012 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Simen S Lund Østre Gausdal 49 50 50 99 98 346 14* Sølv medalje 2 Vegard S. Nordhagen Elverum 49 50 50 99 98 346 12* 3 Nils

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer