C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss."

Transkript

1 Universitetsbiblioteket i Bergen Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek Spesialsamlingene Manuskriptliste: Numrene 1906 til og med 2052 Nettpublisert versjon av NEMN H O V E D D E L Ms.1906 Isdahl, Baard Korrespondanse, vesentlig med tidligere medfanger i tysk fangenskap, samt deres beretninger fra fangeleiren Schülp i Holstein m.m. Brev og brevkopier m.m. A. Brev fra medfanger. 3 brev B. Brev til bl.a. medfanger. Kopier av brev C. Medfangers beretninger om opplevelser i fangeleiren Schülp. Kopier av maskinskr.mss. D. Zassenhaus, Hiltgunt Brev til Baard Isdahl. 2 brev E. Referat fra "Conférance médico-sociales sur la pathologie des anciens déportés et internés", København 5.-7.juni Stensiltr. Ms.1907 Andersen, Elsa Garmann, Div. manuskripter etter Elsa Garmann Andersen, Marga Schram Andersen og Anker Johan Andersen. A. Andersen, Elsa Garmann, Huset og gaten. Dorothea Engelbretsdatters hjem. Trykt i Gamle Bergen. Årbok. 1959, s Ms.15 beskr. bl. B. Andersen, Marga Schram, Div. manuskripter. 1. Om de nye forslag til høiere pikeskoler. Foredrag i kvinnesaksforeningen, antakelig fra 1920-årene. Ms.25 beskr.bl. 2. Manglet Amalie Skram Humor? Ms. 4 beskr.s.

2 3. Manuskripter til fortellinger og bergenske humoresker, delvis trykt i dagspressen og bokserien "Humør" under psevdonym. Mss. 4. Leilighetsdikt og sanger. 5. Utkast til en bergensk detektivfortelling. 1 b.55 beskr.bl. 6. Studier over mammaorganernes utvikling hos Phocoena communis. Forarbeider til avhandling Mss. og plansjer. Trykt i Bergens Museum. Årbok C. Andersen, Anker Johan, Om ny instruks for bykommuners revisjonsvesen. Ms. 27 beskr.bl. Ms.1908 Tveitane, Mattias, Brev og manuskripter. A. Korrespondanse om "Strengleikar" med: 1. Cook, Robert Geiger, Brev og brevkopier Holm-Olsen, Ludvig, Brev og brevkopier Vedlegg: 1 brev 1983 fra Einar Lundeby. 3. Kalinke, Marianne E Brev og brevkopier Louis-Jensen, Jonna, Brev og brevkopier Norsk Historisk Kjeldeskrift-institutt, Oslo Brev og brevkopier Skårup, Povl Brev og brevkopier Diverse brev og brevkopier m.m om avhandlingen. 8. Forarbeider til "Strengleikar". Fragmenter av maskinskr. manuskripter samt diverse notater. B. Korrespondanse om bok- og bibliotekshistorie m.v. 1. Dal, Erik, Brev og brevkopier Tunold, Solveig, Brev og brevkopier Diverse korrespondanse om bok- og bibliotekshistorie, særtrykk m.v. Brev og brevkopier Korrespondanse om avhandlingen "Den lærde stil" samt om prøveforelesningen om Voluspå og Draumkvædet. Brev og brevkopier

3 6. Korrespondanse om norrøne navneuttrykk m.m. Brev og brevkopier Korrespondanse om "Det Sunnmørske Draumkvædet". Brev og brevkopier C. Korrespondanse om stedsnavn Hallan, Nils, Brev og brevkopier Sandnes, Jørn, Brev og brevkopier Diverse brev og brevkopier om stedsnavn D. Manuskripter til artikler samt korrespondanse. 1. "Vingull og Vingelmork" Artikkel. Ms. Trykt i tidsskriftet "Heimen" 1985, s Vedlegg: 1 brev 1984 fra Ludvig Holm-Olsen. 2. Runesteinen fra StenstadArtikkel. Ms. Trykt i tidsskriftet "Maal og minne" 1985, hefte 3-4, s Korrespondanse om "Studier over Konungs Skuggsjå" Brev og brevkopier On a New Account of Germanic Religion. Artikkel. Ms. Trykt i "Arv. Scandinavian Yearbook of Folklore" 1979, s Vedlegg: Korrespondanse om artikkelen bl.a. med prof. Dag Strömbäck( ). Brev og brevkopier Interpretatio Norroena. Norrøne og antikke gude- navn i Clemens saga. Foredrag. (Trykt?) 6. To etymologier. (Trykt?) Mss. 7. Korrespondanse om artikkelen "Guds fire døtre" i Kongespeilet, bl.a. med prof. Einar Molland. Vedlegg: "Guds fire døtre" - noen tilleggsopplysnin- ger. Ms. Trykt i tidsskriftet "Neuphilologische Mitteilungen" 1980, s Om navnet Mjølteig i Holla. Ms. (des.1978.) Vedlegg: Kopier av brev og søknader vedr. striden om Melteig-navnene. 9. Om navn på Navn- (Namn-) Ms. Trykt i "Namn och Bygd", årg.73, 1985, s Unger, Carl Richard, Oversettelse av en vise i Flat.II beskr. bl.vedlegg: 1 brev 1966 fra Ludvig Holm-Olsen til Mattias Tveitane. E. Forarbeide til studiet av middelaldermanuskripter og tekster: Guijmars saga. 22 s. håndskriftfotografi, med 10s. håndskr. Transkripsjon. Notater m.m. 1 hefte.

4 F. Ordstudier, etymologi, navnegransking Særtrykk og manuskripter 1. De eldste gardsnavn i Bergensområdet. Bergens historiske forenings skrifter 77/ 78 (1979), s Ms.1908 F. 2. Egdhir. Ms. 2 beskr. bl. Trykt i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, bd. 6, s , Berlin Eidsivathing. Ms. 3 beskr. bl. Trykt i Reallexikon der germanischen Altertumskunde, bd. 6, s , Berlin Heni, Haranger, Henjum, Himle.Namn och Bygd. 70 (1982), s Hringariki, Raumariki, Ranriki. Historisk tidsskrift 54 (1975): Hva var "loandartunga".maal og Minne 3-4, (1982), s Hva var "loandertunga". [sic] Ms.3 beskr. Bl. 8. "Háleygir", Hálogaland. Om noen norske innbygger- og landskapsnavn.arkiv for norrøn filologi. 94 (1979), s Jórunn mannvitsbrekka.opuscula Septentrionalia. Festskrift til Ole Widding København Kviteseid- Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest- Telemark i eldre tid. Heimen 18 (1981), s Litt om Fyn og Fjone. Årbok for Telemark 1973, s Nidelva, Nissan, Nisser og Nissedal. Ms. 8 beskr. bl. Trykt i Namn og Nemne 1 (1984), s Noen elvenavn i Bergen. Maal og Minne 1-2 (1980), s Noen gamle stadnavn i Holla. Ms. 12 beskr. bl. Påskrevet: Skrevet for et planlagt Årsskrift for Hollar historielag; skal etter planen utgis høsten Om namnet Trond. Ms. 8 beskr. bl.trykt i NORNA-rapporter nr. 83: Personnamn, stadnamn, 1983, s Om navn på navn- (namn-). Mss. 7 og 9 beskr. bl. Publisert i Namn och Bygd 73 (1985), s To gardsnamn i Holla. Årbok for Telemark 1975, s To bortkomne stadnamn i Holla. Korrigert serprent av Årbok for Telemark 1977, s To gardsnavn: Fen og Søve.Namn och Bygd 67 (1979), s Trondheim og Trøndelag. mss.7 og 4 beskr. bl.trykt i Arkiv för Nordisk

5 Filologi 100 (7. rekke, 2. bd.) (1985), s Vanyfli, vanyflasótt og andre nordiske sammensetninger med "yfli", og: Tillegg: Om noen norske navneformer. Acta Philologica Scandinavica 31 (1976), s Vingull og Vingulmörk mss. 10 og 5 beskr. bl.et originalms. (10 bl.) rettet med penn. Trykt i Heimen 22 (1985), s Øynavnet Stord og skaldeordet Stordh f.arkiv för Nordisk filologi 89 (1974), s G. Filologi og litteraturhistorie Særtrykk og manuskript 1. Arbor sapientiae. Ms. 6 beskr. bl.trykt i Festskrift til Ludvig Holm- Olsen. Bergen 1984, s Europeisk og nasjonalt i norrøn middelalder.i Fra sagadiktning til språkmaskiner, s. 9-31, Oslo Fra ord til navn. Ms.5 beskr. bl. 4. Fra ord til navn. Språklig navnegransking. En artikkelsamling ved Mattias Tveitane.Kopi av innledning, s Henrykt til himmel og helvete.folkelige tradisjoner og deres kulturhistoriske bakgrunn.tradisjon, 1972: 2, s On a new account of Germanic religion. ARV. Scandinavian Yearbook of Folklore 35 (1979), s Ordlagingstyper i norske elvenavn. Studier i nordisk filologi. Bd. 63, s (= Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland. Nr. 520) 8. Preface, introduction og bibliography. Fra Tveitane og Cook, utg: Strengleikar, Oslo Runesteinen fra Stenstad. Ms.8 beskr. bl. med korrektur. Trykt i Maal og Minne 1985, s H. Bokhistorie og bibliografi Særtrykk og manuskript 1. Bibliografi.Trykt i Studier over Konungs Skuggsjå, I utval ved Mattias Tveitane, Oslo Bibliothek: V. Skandinavien. Leksikon des Mittelalters, bd. 2, sp , München Bøker og litteratur i Bergen i middelalder og reformasjonstid.nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 68 (1981), s

6 4. Egils saga som norsk "folkebok" i det 18. århundre.bibliotek og forskning, 19 (1973), s Gamle bøker og bokbind fra Bergen. Noen tilleggsopplysninger. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 57 (1970), s Some old books in the Bergen University Library. Nordisk tidskrift för bokoch biblioteksväsen. 51 (1964), s Universitetsbiblioteket. Trykt. Kopi av s Wilhelm Frimann Koren Christie og Povel Pedersen: Don Pedro af Granada. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 64 (1977), s I. Bokmeldinger Særtrykk 1. Melding av Hans Bekker-Nielsen og Torkil Damsgaard Olsen: Bibliography of Old Norse-Icelandic Studies Bibliotek og forskning 13 (1964): Melding av Else Mundal: Fylgjemotiva i norrøn litteratur. Oslo 1974.Edda 75 (1975), s Melding av Jorge Luis Borges i samarbeid med Delia Ingeniores: Den norrøne litteratur. Oversatt fra fransk av Hans Erich Lampl og Niels Magnus Bugge. Oslo 1969 (Cappelens upopulære skrifter).edda (69) 1969, s Melding av Ole-Jørgen Johannessen & Erik Simensen. Norsk språk , primærkjelder og sekundærlitteratur, ein bibliografi. Oslo og Bergen Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 64 (1977), s Melding av Gabriel Turville-Petre: Nine Norse studies. London: Viking Society for Northern Research 1972, s Melding av Opuscula Arnamagnæana II, 1, København 1961 (=Bibliotheca Arnamagnæana XXV, 1), i Extrait de la bibliothèque de l"école des chartres, nr. 120, 1962, s J. Diverse 1. Bibliografi over Mattias Tveitanes faglige produksjon fram til Ms. 5 beskr. bl. 2. Eldre bibliografi over Mattias Tveitanes faglige produksjon. Ms. 3 beskr. bl. 3. Mattias Tveitanes søknad til dosentur i namnegransking ved Universitetet i Oslo, dat. 26. oktober 1983.Kopi av søknad 4 beskr. bl., vitnemål fra embedseksamen, bibliografi 3 beskr. bl. 4. Minneord over Mattias Tveitane i Bergens Tidende

7 5. Kunngjøring av Mattias Tveitanes prøveforelesninger og disputas. 6. Noter til professor Kleves opposisjon ved Mattias Tveitanes disputas Ms.1909 De frie melkeproducenters forening i Bergen og omegn Korrespondanse Ms Kielland, Alexander Lange, Brev til Peter Andreas Hagelsteen( ). 2 brev d. Stavanger , Bergens sygehus Vedlegg 1: Diverse papirer vedr. studentordenen "De syv hellige proptrækkere", bl.a. festkantate (signert A.K.), sanger m.m. (18 håndskr.bl.). Vedlegg 2: Trykte sanger ved ordensfester i Studentersamfundet i Oslo 1859 og 1867 samt leilighetssanger bl.a. til politimester F.T.Salicath. Ms.1911 Det norske studentersamfunn, Oslo Diverse trykte sanger og viser ved Studentersamfunnets fester m.m. fra Johan Hagelsteens studenttid. Vedlegg: Nordnæs Bataljon Trykte sanger. 2 bl. Ms.1912 Sivilbefolkningens levekår i Bergen i krigstiden Forordninger, instrukser, reisetillatelser, rasjonerings- kort, dikt m.m. 1 utklippsbok. Ms.1913 Fischer, Johan Adolf Gerhard, Arkitekt Gerhard Fischers etterlatte materiale fra Bergenhus. Maskinskr.kopier av mss. Originalmanuskriptene finnes hos Riksantikvaren, Oslo. Kopier hos Distriktsantikvaren for Vestlandet, Bergen, i UB Bergen og i Historisk Museum, Bergen: A. Fischer, Gerhard, Dagbøker Dagbøker A1 - A Dagbøker C,E,F-H B. Christie, Håkon, 1922-

8 1. Dagbøker Ms.1914 Kielland, Susanne Sophie Catharina Gustava, Brev til hennes mann, sogneprest Gabriel Kirsebom Kielland ( ). 6 brev juni-aug med vedlagte avskrifter. Avskrift av brev 6.juni 1846 (orig. mangler). Bilag: 1 brev 1934 om trykking av brevene samt utklipp om Gustava Kielland, m.m. Ms.1915 Birkeland, Rune, Wollert Konow (S.B.) Røter, miljø, ungdomsår. Maskinskr. kopi. Trykt Bergen Ms.1916 Kvamen, IngolfHaugianerbrev I-IV, Førsteamanuensis Ingolf Kvamens manuskript. Maskinskr. kopi. 4 mapper. Ms.1917 Rafto, Thorolf, Thorolf Raftos arkiv. A. Korrespondanse. Brev fra enkeltpersoner til Thorolf Rafto 1. Andersen, Per Sveaas 8 brev Bull, Edvard, Arbeiderminner. 2 brev Dahl, Helmer Hartmann, brev Derry, Thomas Kingston, (ca. 13 brev ). 5. Eitinger, Leo, brev Potter, J. 4 brev Skagen, Fredrik, brev Sparre, Victor, brev Stang, Gudmund, brev u.å. Vedlegg: Latinamerikansk historie efter Columbus. En bibliografi over nyere litteratur på engelsk, fransk og tysk. 25 pag.s. 10. Vogt, Johan Herman, brev Vogt, Judith Lichtenstein 5 brev 1984.

9 B. Korrespondanse. Brev fra organisasjoner og kontakter til Thorolf Rafto 1. Øststatsforskning. Brev Tsjekkoslovakia og "Charta 77". Brev m.m Kolleger og kontakter i Israel. Brev Jødiske organisasjoner og kontakter i Norden. Brev Professors World Peace Academy. Brev Idrettshistorikk. Brev Olympiaden i Moskva Brev Foredragsvirksomhet m.m. Brev Maritim historikerkongress i Moskva Brev Kinareise våren Brev 1973.Vedlegg: Kopier av brev fra Th.Rafto samt notater til foredrag m.m. 11. Vestlandske lokalhistorielag. Brev m.m a. Brev b. Brev og referat m.m. fra Vestlandske lokalhistorikermøte c. Program m.m. fra lokalhistorikermøte d. Møtereferater m.m. vedr. lokalhistorikermøte e. Meldingsblad for Vestlandske lokalhistorielag. Nr. 1 (1979). 12. Holbergklubben i Bergen Brev og rundskriv C. Korrespondanse. Diverse brev til Thorolf Rafto. D. Korrespondanse. Diverse kopier av brev fra Thorolf Rafto. E. Thorolf Raftos manuskripter, skisser og notater til foredrag og forelesninger etc. F. Thorolf Raftos anmeldelse av avhandlingen "Urbanization in Romania" av Per Ronnås, Stockholm. Skisse og notater. Vedlegg: 1 brev 1984 fra Per Ronnås m.m. G. Fortellingen om idrettens oppvekst. Thorolf Raftos manuskript til et påtenkt bind om idretten i Norge Kopi av maskinskr. ms. Vedlegg: Utkast (1956) til opplegg for idrettens historie i Norge H. Diverse.

10 1. Mohr, Anton, Brev 1967 til Anton Mohr i anledning en artikkel om U.S.A. 2. Mohr, Anton, Diverse brev til Anton Mohr. 3. Lindbekk, Kari, Berger Langmoen, Brumunddal. Et innlandsbruk i ekspansjon. Tr.h Kopi av maskinskr. ms. 4. Børs, Chr. A/S Sævareid Karton- & Papfabrik. Teknisk oversikt hefte samt 2 kartskisser. 5. Rieber, Fritz Carl, Norsk samferdselsvesen i søkelyset. Foredrag i Polyteknisk forening 26. febr Maskinskr. kopi. I. Krigstrykk Norges Nytt utg. av Den norske legasjon, Stockholm. 1941, 5 nr (stensil). 1943, nr (stensil) 2. Kjølen. Organ för Norsk-Svenska Kameratkretsen. 1942, nr , nr. 1-4, Wirtschaftswart Nord. Utg. i Lübeck. 1940, nr. 5, 7, Korrespondanse fra Berlin. Utg. i Berlin. 1940, nr , (stensil), , nr. 1-9, 14-22, 25-28, 30-31, Deutsche Handelskammer in Norwegen. Utg. i Oslo. 1941, hefte 1-4, 6, , hefte Deutsche Monatshefte in Norwegen. Utg. i Oslo. 1942, hefte Krigens gang. Ukeavis for de norske politileire i Sverige. 1944, nr. 4 (31. juli). 8. Amerika-Nytt. Utg. i Stockholm. 1943, nr. 17 (30. nov.). 9. Budstikka. Meldingsblad for 2. arbeiderdistrikt. Utg. i Drammen. 1942, nr. 12 (12. sept.). 10. Den 17. mai Utg. i Stockholm. 1 nr. 11. Krigsatlas. Med dagbok over krigens begivenheter. Utg. i Stavanger 1. mars Hefte. 12. Førerens store tale i Sportpalast i Berlin 31. jan Hefte. Det tyske overfallet på Norge. Utgreiing og kunn- gjøringer m.m. fra den norske regjering, mai Hefte. Veiledning for nordmenn som melder seg ved den norske legasjon i Stockholm. Rundskriv.

11 3 rundskriv febr fra Bergens Rederiforening. 13. Leilighetssanger m.m. 14. Diverse. 15. Haakon VII, vår folkekonge. Ill. hefte (mai 1945) 16. Thorolf Raftos korrespondanse 1958 med Helge Refsum og Jeanne Liedholm om krigstrykk. 17. Kopi av "åpent brev" fra Victor Mogens( ) til Knut Hamsun, udat. J. Fortegnelse over Thorolf Raftos utklippsarkiv. Ms.1918 Rafto, Thorolf, Thorolf Raftos utklippsarkiv. Notater, utklipp samt konferanse- og møtepapirer. 109 bokser. (Oppstilt i HF-kjeller) Ms.1919 Namtvedt, Harald Eivind, A. Korrespondanse vedr. H.E.Namtvedts etterlatte papirer. Brev og brevkopier. B. Fortegnelser over H.E.Namtvedt etterlatte papirer. Ms.1920 Namtvedt, Harald Eivind, H.E.Namtvedts etterlatte papirer. Forarbeider til påtenkte arbeider i økonomisk historie. Avskrifter, utklipp og notater. 96 bokser (Oppstilt i HF-kjeller). Ms.1921 Broch, Hjalmar, Brev til Per Øynes(1923- ). 1 brevkort Ms.1922 Lavik, Herbrand, Manuskripter og brev. A. "Falkefengerne". Skuespill. 3 akter. Maskinskr. ms. 96 beskr.bl.

12 B. "Anna Rustung". Bruddstykker av skuespill. Maskinskr. ms. 56 beskr.bl. C. "Persen reiser med trikken". Sketsj. Maskinskr. ms. 5 beskr.bl. D. Manuskripter til dikt. Vedlegg: Liste over diktene. E. Kåserier og foredrag udat. Maskinskr.mss. F. Brev fra Herbrand Lavik brev til hans foreldre fra hans tid til sjøs. 2. Bojer, Eidem 1 udat. brev til Johan Bojer( ) Kopi. 1 brev 1945 til Odd Eidem( ) Kopi Ms.1923 Rafto, Thorolf, Forarbeide til boken "Telegrafverkets historie ". Dokumenter, brev, manuskripter og notater A. Brev og dokumenter vedr. opprettelse av telegraf- og kabelsamband med utlandet brev 1868 fra Jonas Peter Severin Collett ( ) til Carsten Tank Nielsen( ) brev 1868 fra Thomas Johannessen Heftye( ) til Jonas Peter Severin Collett brev 1868 fra Thomas J. Heftye til Carsten Tank Nielsen brev 1868 fra Gustav Richard Reiss(1829- ) Carsten Tank Nielsen brev 1868 fra Carl Frederik Tietgen( ) til Thomas J. Heftye. 6. Utkast til en internasjonal konvensjon for beskyttelse av kabler samt kopier av 3 brev vedr. samme sak. B. "Telegraf-Depeche" 1856 fra Fredrikshald til Christiania vedr. istandsettelse av linjen til Uddevalla. Orig. C. Diverse brev vesentlig til Thorolf Rafto om boken. D. Kopier av 2 brev 1955 fra Thorolf Rafto.

13 E. Thorolf Raftos foredrag ved telegrafverkets 100-års jubileum. Maskinskr. ms. (40) beskr.bl. F. 2 brev 1918 fra Olaf Moe(1886- )til telegraf- direktør Thomas Thomassen Heftye( ) med beskrivelse av Stavanger radio. G. Om moderne langlinjetelefoni og fremtidig telegraf- drift. 2 foredrag av Sivert Rasmussen Abild( ). Maskinskr. kopier. H. Reiseberetning 1920 vedr. radioforbindelsen mellom av Norge og U.S.A. av Tore Olaus Engset( ). Maskinskr. kopi. I. Bergen Radio 25 år. Radiokåseri 1937 av Tryggve Spar. Maskinskr. ms. 5 s. J. Kopi av telegram 1942 fra Julius Fredrik Macody Lund( ) til Anders Sandvig på hans 80-årsdag. K. Om radiostasjonen på Ny Ålesund av Willy Hald. Maskinskr. ms. 6 s. L. Fragment av telegrafdirektør Sverre Rynnning-Tønnesens korrespondanse og notater 1947 i anledning Norsk Riks- kringkastings 25-års jubileum M. Diverse. Ms.1924 Sundvor, Johannes, Slektshistoriske opptegnelser II. A. Forarbeider til stamtavler over slekter i Hardanger og Sunnhordland m.v. B. Utdrag av Sunnhordlands Matrikul for protokoll. C. Beskrivelse over Fuse, Haalandsdals og Strandviks Herreder. 1 protokoll. D. Notiser fra ældre bergenske blad. 1 protokoll. E. Baroniet i Rosendal. Avisutklipp utklippsbok. F. 3 avskrifter av skjøte- og skiftebrev fra Sunnhordland. 1. Avskrift av åker- og engdelingsbrev mellom leilend- inger på gården Flatråker på Tysnes d.3. juli 1672.

14 2. Avskrift av skjøte d. Os prestegård 24. juli Sognprest Christopher Garmann selger til Wiglig L. Eide og Ole E. Lyggre to jorder i gårdene Henanger og Hjortedal i Strandvik skiprede. 3. Avskrift av skiftebrev, d. Mundheim 13. april 1681 Jetle Gertzen arver sin avdøde hustru Torbjør Olsdtr. G. Amerikabrev. Avskrift av brev, d. Yorkvell 13. april 1845 fra K. Langeland til hans mor. H. 4 brev til "Bordarbeidsmand" Johannes J. Nedrebø i Laksevåg, sannsynligvis fra slektninger i Jølster. I. Diverse brev m.m fra og til Brynjel Andersson Tomre( ) i Hålandsdal. J. Samling gamle avskrifter av salmer, dikt, viser og tekster m.m. ca Stammer sannsynligvis fra Brynjel A. Tomre( ), hans slekt og sambygdinger i Hålandsdal. Sammenheftete og løse bl. K. Brev til Johannes Sundvor m.fl. om slekts- historie fra bl.a. norskamerikanere. L. Toner av Johannes Sundvor til fedrelandssongen "Gud signe Norigs land". Ms.1925 Kahrs, Christian Meidell, Brevkopibøker Forretningskorrespondanse. 2 b. Ms.1926 Ibsen, Sigurd, Fotokopier av 4 brev til Marcus Fredrik Steen Grønvold( ) samt 1 dikt og innbydelseskort fra Henrik Ibsen( )Originalene tilhører skipsmegler Franz Sander, til Wilhelm Mohr( ). Vedlegg: Utdrag av forhandlingsprotokollen for fondets styre Ms.1927 Nasjonalinnsamlingsfondet til landets opdyrkning, Oslo Diverse brev og rundskriv til Wilhelm Mohr( ). Vedlegg: Utdrag av forhandlingsprotokollen for fondets styre

15 Ms.1928 Røed, Arne, "Ibsen's Judgement Day". Ms. Fl.pag. Bergen, Harrogate Utrykt. Delvis publ. som artikler i Ibsenårboken. Ms.1929 Refsum, Helge, Brev til lagdommer Helge Refsum. A. Brev til Helge Refsum fra navngitte personer. 1. Aall, Lily, brev Andenæs, Johannes Rolf, brev Anker, Øivind, brev Bjercke, Olaf Roar, brev Bjørndal, Arne, brev Brattholm, Anders Elias, brev Brøgger, Anton Wilhelm, brev Bull, Theodor, brev Bø, Olav, brev Bøyum, Sjur Hansson, brev Coldevin, Axel Johannes, brev Dørumsgard, Asbjørn, brev Engelstad, Sigurd, brev Espeland, Arne Magnus, brev Fladby, Rolf, brev Halbo, Sverre Matheson, brev Hallan, Nils, brev Halland, Bjørn 11 brev Hambro, Edvard Isak, brev Hanneborg, Ragnar Hallvard Odd, brev Brevene inneholder bl.a. striden om retten tilstorgården "Haugrim"

16 21. Hauge, Alfred, brev Helland-Hansen, Kjeld-Roald Christian Krag, brev Hellevik, Alf, brev Holm-Olsen, Ludvig, brev Holmsen, Andreas, brev Hundseid, Jens, brev Jahn, Gunnar, brev Kjellberg, Reidar Anders, brev Lid, Nils, brev Liestøl, Knut, brev Nygaard, Marius, brev Olafsen-Holm, Jørgen, brev Parelius, Nils Monrad, brev Reinton, Lars, brev Ribsskog, Øivin, brev Robberstad, Knut Ingebrigt, brev Romerike Historielag 18 brev Seip, Didrik Arup, brev Semmingsen, Ingrid, brev Skeie, Jon, brev Skasheim, Anders, brev Solheim, Svale, brev Sommerfeldt, Wilhelm Preus, brev Stavang, Einar Magnus, brev Stoltenberg, Einar 3 brev u.å. 3 brev Vaage, Jacob, brev Zapffe, Peter Wessel, brev 1951.

17 48. Østerud, Erling, brev Holm, Hans Henrik, brev B. Brev til Helge Refsum om lokalhistorie (Romeriksbygdene). C. Brev til Helge Refsum om lokalhistorie og slektsgranskning. D. Brev til Helge Refsum som medlem av Skigranskingsnemnda. E. Brev til Helge Refsum fra kolleger, jurister og og polititjenestemenn. F. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i Sverige og Finland. 1. Berg, Gøsta, brev Erixon, Sigurd, brev Fossenius, Maj, brev Hasslöf, Olof, brev Liedholm, Carl Liedholm, Jeanne 6 brev Strömbäck, Dag, brev Svensson, Sigfrid, brev Tillhagen, Carl-Herman, brev Diverse brev G. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i Danmark. 1. Aakjær, Svend, brev Borberg, Lauritz Plaug, brev Bruun-Rasmussen, Knud, brev Hartmann, Grethe Benedicte, brev Raae, Ellen, brev Diverse brev H. Brev til Helge Refsum fra venner og forbindelser i det øvrige utland. I. Brev til Helge Refsum fra norskamerikanere.

18 J. Diverse brev til Helge Refsum. Ms.1930 Felleshusmorlagene i Bergen og Laksevåg.Arkivsaker. A. Møteprotokoll for Felleshusmorlagene. 1 b. B. Møteprotokoll for Årstad Husmorlag. 1 b. C. Korrespondanse. 1. Brev og rundskriv til Felleshusmorlagene. 2. Brevkopier fra Felleshusmorlagene. D. Husmorlagenes Vestlandsstevne i Bergen mai Korrespondanse. 1. Brev 1948 til Felleshusmorlagene. 2. Brevkopier 1948 fra Felleshusmorlagene. Vedlegg: Referat fra Vestlandsstevnet. Kopi. E. Brev/notater, vesentlig fra , med referat fra møter i Sentrum, Damsgård, Årstad og Sandviken husmorlag. F. Diverse regnskapsbilag G. Nordnes, Kalfaret og Nygård husmorlags aksjebrev 1935 i A/S Bergens Mødrehygienekontor. 3 brev. Årsberetninger fra Bergens Mødrehygienekontor H. Diverse festsanger og prologer. I. Diverse. J. Diverse lover for norske kvinneorganisasjoners samarbeidsorganer. K. Kort beretning , forslag til lover samt program og retningslinjer for Norges Husmorlagsforbund. Referat fra landstyremøtet i Oslo, januar L. A/L Kvinner. Årsberetning 1952 m.m. Medlemsblad fra Norsk Kvinneforbund nr. 8 og , nr Referat fra Norsk Kvinneforbunds landsstyremøte i Oslo nov Jugoslavia og verdensfredkomiteen v/mimi Sverdrup Lunden( ).

19 Ms.1931 rstenson, Leif, Dikt og prologer bl.a. fra krigstiden. Maskinskr. ms. 24 bl. Ms.1932 Johannessen, Edvard Germanus, Brev 1884 til E.G.Johannessen om Julius Gudes utkast til "Lærebok i landkunna".brev fra: 1. Gude, Frederik Julius Bech, brev Vedlegg: E.G.Johannessens brev 1884 sannsynligvistil Adolf Mauritz Steenbuch Arctander( ). 2. Ross, Hans Mathias Elisæus, brev Ms.1933 Kayser, Trygve jr. Slekten Kayser. (Eva Laviks og Trygve Kayser sen. forfedre.) Bærum Fotokopi i 2 eksempl. av håndskrevet ms Ms.1934 Sandberg, Hans-Joachim, 1930-Thomas Manns Schiller-Studien. Dokumentation, Vorarbeiten. Maskinskr. ms. Kopi. Fl.pag. Ms.1935 Sollied, Thora Kahrs, Solliedslegten i Ørskog med en del sidelinjer Kopi av maskinskr. ms. 2 innb. hefter. Ms.1936 U.Pihl pikeskole, BergenDiverse papirer fra skolebestyrerne Niels Aars Nicolaysen og Johan Adolf Irgens. A. Nicolaysen, Niels Aars, Taler ved skoleavslutninger og fester på U.Pihlpikeskole Mss. 2. Prekener vesentlig ved skoleandakter på U.Pihlpikeskole. Mss. 3. Fragment av korrespondanse vesentligom innskrenkning av skoletiden ved skolen. 5 brev. 4. Notiser til den historiske undervisning ( ). 6 hefter.

20 B. Irgens, Johan Adolf, Avgangsvitnemål fra midddelskole, gymnas og universitet samt ordinasjonsbrev 1922 m.m. 2. "Vore børn". Foredrag. Ms. 9 beskr.bl. Vedlegg: Diverse notater til skoleandakter. 3 leilighetssanger. Ms.1937 Vahl, Martin Hendriksen, Avskrift av Carl von Linnes forelesninger i botanikk (1758). Fotokopi. 1 mappe. Ms.1938 Thorup, John, 1937-Stamtavle over slekten de Fine, samlet og kommentert 1976 av John Thorup. Fotokopi. Løse bl. Ms.1939 Lund, (Gina) Georgine Johanne Janson, Brev, d. Bergen , til hennes mann, John Theodor Lund( ), vedr. stortingsbeslutningen om bygging av Bergensbanen. Vedlegg: John Th. Lunds svarbrev, d. Chria. 9.3.s.å. Ms.1940 Hansen, Christian E. (Våge på Tysnes) Murmester Christian E. Hansens korrespondanse med bl.a. Menighetspleiens og Røde Kors barnehjelp i Bergen om bergensbarns landopphold på Tysnes under krigen. Brev og brevkopier. Ms.1941 Haandverkssvendenes forening, Bergen Arkiv. A. Styreprotokoller b

21 B. Forhandlings- og generalforsamlingsprotokoller b C. Forhandlingsprotokoller for representantskapet hefte og 1 b D. Forhandlingsprotokoll for låne- og understøttelseskassen b. E. Brevkopibok b. F. Korrespondanse, årsberetninger og regnskap m.m. 1. Utdrag av korrespondanse m.m. 2. Diverse regnskapsutdrag Årsberetninger og regnskap 1911, 1922, 1928 og Diverse regnskapsutdrag for understøttelseskassen. 5. Lover og lovutkast fra foreningens stiftelse i Grunnleiebok for eiendommen i Kong Oscars gt. G. Korrespondanse og møteprotokoller m.m. vedr. bygging og drift av håndverkssvennenes aldershjem. 1. Forhandlingsprotokoller for byggekomiteen , hefter. 2. Byggekomiteens korrespondanse m.m Brev

22 og brevkopier. 3. Arkitekt Egill Reimers arbeidsbeskrivelse hefter. 4. Arrangementskomiteens korrespondanse Brev og brevkopier. 5. Forhandlingsprotokoller for arrangementkomiteen (byggefondskomiteen) , b. 6. Kassajournal b. 7. Regnskapsprotokoll for driftsfondet b. 8. Forhandlingsprotokoller for tilsynskomiteen , b. Ms.1942 Berg, Adolph, Bergenske originaler og gatefigurer. Samlet efterforskjellige kilder. Fotokopi. Originalmanuskript i Bergens off. bibliotek. Ms.1943 Refsaas, Kristian Etterkommere etter blikkenslager Christian Smith( ) fra Bergen. Slektsnotater samt diverse brev. Vedlegg: Dåpsattest for Karen Ottine Smith( ). Fragment av Chr. Smiths slektsopptegnelser. (1 bl.) Ms.1944 Knudsen, Olav, 1895-Korrespondanse m.m. fra krigstiden A. Olav Knudsens korrespondanse bl.a. som medlem av Laksevåg kriseråd. Diverse brev og brevkopier. B. Utskrifter av Laksevåg kriseråds forhandlingsprotokoll april - mai Gjennomslagspapir. Vedlegg: Opprop m.m. fra krigstiden. Ms.1945 Fick, Caroline Dagboksopptegnelser fra kroningsreisen juni hefte, fotokopi. Ms.1946

23 Vogeler, slekt Opptegnelser og dokumenter vedr. slekten Vogeler fra byen Chemnitz i Sachsen i Tyskland. A. "Chronik der Familien Vogeler". Opptegnelser omslektene Vogeler og Sundt. 1 b. B. Dåpsattest, borgerbrev samt vandelsattester m.v. forfriedrich Julius Wilhelm Vogeler( ), kjøpmann i Chemnist. 12 innlegg. Vedlegg: 1 brev 1855 til hans mor (Anna Sophia Vogeler). C. Fødsels- og dødsattester m.m vedr. slekten Vogeler. 10 innlegg. D. Diverse maskinskr. avskrifter på tysk av fødsels- og dødsattester vedr. slekten Vogeler. Vedlegg: Gravtale. Ms. Ms.1947 Haslund, Fredrik Juel, Biografi over Arvid Storsveen( ), lederen for den norske etterretningsorganisasjonen XU under krigen. 2 maskinskr.bl.. Ms.1948 Stasjonslister fra marinbiologiske undersøkelser i Sognefjorden vedr. Prosobranchia (forgjellesnegler). Utarbeidet av Ditlef Rustad(1901- ). Tilleggsinformasjon til publiserte arbeider. Vedlegg: 1 brev 1974 fra Ditlef Rustad til Jon-Arne Sneli(1935- ) samt 1 brev 1979 fra J.-A. Sneli til UB Bergen. Ms.1949 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes dokumentsamling vedr. Den Nationale Scene, Festspillene og Grieghallen i Bergen. A. Den Nationale Scene, Bergen I. Styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 2 b. mangler? 3. Styresaker b. 4. Styresaker b. 5. Styresaker b.

24 6. Styresaker b. 7. Styresaker b. 8. Styresaker samt budsjett b. 9. Styresaker b. 10. Styresaker b. 1 b. mangler? 11. Styresaker b. 12. Styresaker b. 13. Styresaker b. 14. Styresaker b. 15. Notat (1969) om opprettelse av en teaterskole i Bergen. 1 b. II. Avisomtale og anmeldelser av forestillinger samt polemikk vedr. teateret samlepermer samt 1 mappe. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. 4. Utklipp b. 5. Utklipp b. 6. Utklipp b. 7. Utklipp b. 8. Utklipp b. 9. Utklipp b. 10. Utklipp b. 11. Utklipp b. 12. Utklipp b. 13. Utklipp b. 14. Utklipp b. 15. Utklipp b.

25 16. Utklipp b. samt 1 mappe. 17. Utklipp b. 18. Utklipp b. 19. Utklipp b. B. Festspillene, Bergen I. Administrasjon og styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 3. Styresaker b. 4. Årsmelding, regnskap b. 5. Styresaker b. 6. Årsmelding, regnskap b. 7. Styresaker b. 8. Styresaker b. 9. Styresaker b. 10. Styresaker b. 11. Styresaker b. 12. Styresaker b. 13. Styresaker b. 14. Styresaker b. 15. Styresaker b. 16. Styresaker b. 17. Festspillene/Harmonien b. 18. Årsmøte Langtidsbudsjett. 1 b. 19. Styresaker b. 20. Styresaker b.

26 21. Styresaker b. 22. Styresaker b. 23. Styresaker b. 24. Styresaker b. 25. Godt Stoff. Informasjonsbulletiner under Festspillene b. II. Avisomtaler, kritikk og anmeldelser Utklipp. 27 samlepermer. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. 4. Utklipp b. 5. Utklipp b. 6. Utklipp b. 7. Utklipp b. 8. Utklipp b. 9. Utklipp b. 10. Utklipp b. 11. Utklipp b. 12. Utklipp b. 13. Utklipp b. 14. Utklipp b. 15. Utklipp b. 16. Utklipp b. 17. Utklipp b B. III. "Festspillhistorie". Forarbeide. Kopier av Einar Vaardal-Lundes notater samt utdrag av møteprotokoller m.m. Fotokopier. IV. Brev 1991 fra Einar Vaardal-Lunde til UB Bergen med fortegnelse over hans dokumentsamling.

27 C. Grieghallen, Bergen I. Styresaker (referater, styrebeslutninger, diverse korrespondanse og regnskap) samlepermer. 1. Styresaker b. 2. Styresaker b. 3. Styresaker b. 4. Styresaker b. 5. Styresaker b. II. Avisomtale av Grieghallen og arrangementer Utklipp. 3 samlepermer. 1. Utklipp b. 2. Utklipp b. 3. Utklipp b. Ms.1950 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes utklippssamling vedr. Osloteatrene og Landsdelsscenene. Teateranmeldelser, kritikk og avisomtaler Utklipp. 86 samlepermer samt 1 mappe. A. Utklipp B. 1, 2. B. Utklipp B. 3, 3b, 4. C. Utklipp B. 5, 6, 7, 8, 9. D. Utklipp B. 10, 11, 11b, 12, 13, 14, 15, 16. E. Utklipp B. 17, 18, 19, 20, 21, 22. F. Utklipp B. 23, 24, 25, 26, 27. G. Utklipp B. 27b, 28, 29, 30, 31. Se også b. 43. H. Utklipp B. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. I. Utklipp B. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

28 J. Utklipp B. 49, 50, 51, 52, 53, 54. K. Utklipp B. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. L. Utklipp B. 62, 63, 64, 65, 66, 67. M. Utklipp B. 68, 69, 70, 71, 72, 73. N. Utklipp B. 74. O. Utklipp B. 75, 76. P. Utklipp B. 77, 78 samt 1 mappe. Q. Utklipp B. 79, 80. R. Utklipp B. 81, 82. S. (Teaterstreiken). Utklipp B. 83. Ms.1951 Aksjebrev1. 2 aksjebrev i Det dramatiske Selskab, d. Bergen , Aksjebrev fra 1876 i Vossebanen. Ms.1952 Reisepass 5 reisepass , utstedt i Bergen. Ms.1953 Bjørnson, Bjørnstjerne, Ved Jørgen og Massi Richters Guldbryllup Sancthansdag Sang. Fotokopi av ms. Originalen tilhørte(1977)advokat Fr. Richter Salvesen, Bergen. Ms.1954 Hansen, Thorolf, brev 1953 til Mikjel Sørlie( ). Vedlegg: "In allen diesen Jahren - in all diesen Jahren". Ms. 8 maskinskr. bl. Ms.1955 Bergenske brigades understøttelsesforening, Bergen Arkiv.

29 A. Forhandlingsprotokoller b b. 136 beskr.bl b. 136 beskr.bl b. 119 beskr.bl. B. Korrespondanseprotokoll b. 61 beskr.bl. C. Ekstraktprotokoll b. 139 beskr.bl. D. Hovedbøker b b. 236 beskr.bl b. 227 beskr.bl b. 230 beskr.bl b. 231 beskr.bl b. 283 beskr.bl b. 236 beskr.bl b. 218 beskr.bl. E. Kassabøker b b. 76 beskr.bl b. 90 beskr.bl b. 97 beskr.bl b. 95 beskr.bl b. 98 beskr.bl b. 96 beskr.bl. F. Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse Korrespondanse

30 5. Korrespondanse Korrespondanse G. Regnskab for Den Bergenske Infanterie Brigades Understøttelsesforening for Aaret foliobl. H. Diverse håndskrevne årsberetninger og regnskaper for årene 1844, 1847, samt I. 2 tabelloversikter over foreningens fremgang fra opprettelsen i 1831 til K. Plan eller vedtekter for foreningen fra 1838, 1869, 1887, 1930, 1949 og L. Trykte vedtekter for diverse understøttelsesforeninger for offiserer og militære embedsmenn i Norge. Ms.1956 Mandagsklubben, Bergen Møtereferater samt årsberetninger, rundskriv og diverse korrespondanse. 4 ringpermer og 1 mappe. Ms.1957 (Vaardal-Lunde, Einar, ) Arkitekt Einar Vaardal-Lundes samling av rollehefter til skuespill etc. oppført eller tenkt oppført på Den Nationale Scene i årene Abell, Kjeld Anna Sophie Hedvig : skuespill. 89 bl. Rollehefte. 2. Albee, Edward Everything in the garden : skuespill ; oversatt av Ebba Haslund 158 bl. Rollehefte 3. Albee, Edward Hvem er redd for Virginia Wolf? : skuespill i 3 akter ; oversatt av Peter Magnus. 227 bl. Rollehefte. 4. Ambjørsson, Ronny / Pleijel, Agneta Fredag : skuespill. 55 bl. Rollehefte. 5. Andersson, Claes Familien : familiespill ; oversatt av Helge Hagerup. 103 bl. Rollehefte. 6. Andersson, Kent Agnes : skuespill ; oversatt av Johan Borgen 147 bl. Rollehefte.

31 7. Andersson, Kent / Bratt, Bengt Tilstanden : skuespill ; oversatt av Janken Varden 120 bl. Rollehefte. 8. Arnold, Franz / Bach, Ernst Den spanske flue : farse i tre akter ; fritt oversatt og tilrettelagt av Rolf Døcker.101 bl. Rollehefte. 9. Arrabal,Fernando Arkitekten og keiseren av Assyria : skuespill ; oversatt fra fransk av Lisa Thomas Olsen. 103 bl. Rollehefte. 10. Ayckbourn, Alan Senge-kammerspill ; oversatt av Knut Johansen. 158 bl. Rollehefte. 11. Bergquist, Jan / Bendrik, Hans Høyt spill med fyrstikker : oversatt av Sven Henning. 131 bl. Rollehefte. 12. Bolstad, Øivind Gamle Winckels testament. 92 bl. Rollehefte. 13. Bond, Edward Havet : komedie ; oversatt av Bjørn Endreson. 131 bl. Rollehefte. 14. Bond, Edward Reddet ; oversatt av Otto Homlung. 181 bl. Rollehefte..15. Brecht, Bertolt Arturo Ui ; oversatt av Inger Hagerup. 151 bl. Rollehefte. 16. Brecht, Bertolt Fru Carrars børser ; omsett av Hartvig Kiran. 57 bl. Rollehefte. 17. Mor Courage og barna hennes ; oversatt Ole Grepp. 110 bl. Rollehefte. 18. Brecht, Bertolt Schweyk i annen verdenskrig ; oversatt av Inger Hagerup. 121 bl. Rollehefte. 19. Bredefelt, Gøsta Belllman, Blomsten, Baby og Brura / av Gøsta Bredefelt, Lars Hanson, Lise-Lotte Nilsson, Suzanne Osten og Lena Søderblom ; oversatt av Svein Scharffenberg. 68 bl. Rollehefte. 20. Bychner, Georg Woyzeck ; til norsk ved Åse-Marie Nesse. 47 bl. Rollehefte. 21. Chilton, Charles Å, for en festlig krig / av Charles Chilton og medlemmer av Theatre Workshops Ensemble ; oversatt av Bartold Halle og August Mauritzen. 72 bl. Rollehefte. 22. Chorell, Walentin Kattene ; oversatt av Gunnar Hagen Hartvedt. 74 bl. Rollehefte. 23. Dahlerup, Ulla Bare jeg var som de andre ; oversatt av Thomas Breivik. 59 bl. Rollehefte. Vedlegg: Bråket omkring "Bare jeg var som de andre". Kopier av avisutklipp hefte. 24. Davik, Ingebrigt / Toms, Asbjørn Det hende i Taremareby : barnekomedie i 2 akter. 70 bl. Rollehefte i 2 ekspl.

32 25. Dürrenmatt, Friedrich Gammel dame på besøk : en tragisk komedie ; oversatt av Carl Fredrik Engelstad. 113 bl. Rollehefte. 26. Egner, Torbjørn Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen :eventyrspill i 2 akter. 82 bl. Rollehefte i 2 ekspl. 27. Egner, Torbjørn Folk og røvere i Kardemomme by : barnekomedie i 12 bilder. (72) bl. Rollehefte. 28. Furth, George Twigs : komedie ; oversatt av John Fillinger. 122 bl. Rollehefte. 29. Garatun-Tjeldstø, Gerhard Krosshaugen : skodespel i 3 akter. 65 bl Rollehefte. 30. Garatun-Tjeldstø, Gerhard Og vegine falle so vide : spel i 4 vendingar. 128 bl. Rollehefte. 31. Goodrich, Frances / Hackett, Albert Anne Franks dagbok ; oversatt av Johan Borgen. - tils. 99 bl. Rollehefte. 32. Gorki, Maxim Fiender ; til norsk ved Mimi Omdahl. 137 bl. Rollehefte. 33. Grieg, Nordahl Nederlaget. 124 bl. Rollehefte. 34. Hagerup, Klaus Alice i underverdenen. 54 bl. Rollehefte. 35. Hagerup, Klaus Ronnie. 115 bl. Rollehefte. 36. Halliwell, David Lille Malcolm og hans kamp mot evenukkene ; oversatt av Otto Homlung. 132 bl. Rollehefte. 37. Hampton, Christopher Filantropen : en borgerlig komedie ; oversatt av Janken Varden bl. Rollehefte. 38. Harris, Elmer Johnny Belinda ; omsett av Ragnvald Skrede. 82 bl. Rollehefte. 39. Hauge, Eiliv Odde Og fela ho lét : eit spel om felelæte og overtru. 47 bl. Rollehefte. akter ; oversatt av Hans Heiberg. 94 bl. Rollehefte. 44. Holberg, Ludvig Barselstuen ; bearbeidet av Jan Føyner. 61 bl. Rollehefte. 40. Havel, Václav Sirkulæret ; oversatt fra tysk av Carl Frederik Prytz. 82 bl. Rollehefte. 41. Heggland, Johannes Herborg : ungdomsstykke i 3 akter. 66 bl. Rollehefte. 42. Hochwälder, Fritz Den offentlige anklager : skuespill i 3 akter ; oversatt av Odd Eidem. 125 bl. Rollehefte.

33 43. Hochwälder, Fritz Det hellige eksperiment : skuespill i 5 akter ; oversatt av Hans Heiberg. 94 bl. Rollehefte. 45. Holberg, Ludvig Erasmus Montanus ; bearbeidet av Rolf Berntzen. 70 bl. Rollehefte. 46. Holberg, Ludvig Den politiske kannestøper. 63 bl. Rollehefte. 47. Hopp, Zinken Uglene i mosen : eventyrkomdie. 60 bl. Rollehefte. 48. Horvei, Knut Hjallarbrui : draumspel. 108 bl. Rollehefte. 49. Ibsen, Henrik Bygmester Solness : skuespill i 3 akter.131 bl. Rollehefte. 50. Ibsen, Henrik Gjengangere : familiedrama i 3 akter. 102 bl. Rollehefte. 51. Ibsen, Henrik / Marowitz, Charles Hedda : en fri bearbeidelse av Ibsens "Hedda Gabler" ; oversatt av Liv Schøyen. 79 bl. Rollehefte. 52. Ibsen, Henrik Vildanden. 185 bl. Rollehefte. 53. Ionesco, Eugene Kongen dør ; oversatt av Eiliv Eide. 88 bl. Rollehefte. 54. Ionesco, Eugene Privattimen : komisk drama i 1 akt ; oversatt av Mimi Omdahl. 54 bl. Rollehefte. 55. Jansson, Tove Troll i kulissene : skodespel i 2 akter ; til nynorsk ved Halldis Moren Vesaas. 62 bl. Rollehefte. 56. Kesselring, Joseph Arsenikk og gamle kniplinger ; oversatt av Nils-Reinhardt Christensen. 122 bl. Rollehefte. 57. Lehar, Franz Den glade enke : operette i tre akter / av Victor Leon og Leo Stein ; musikk av Franz Lehar. 103 bl. Rollehefte i 2 ekspl. 58. Lerner, Alan Jay My fair Lady : etter Bernard Shaws "Pygmalion" ; i norsk gjendiktning ved André Bjerke. 121 bl. Rollehefte. 59. Lillo-Stenberg, Per Hurra for fru Jensen : komedie for barn. 72 bl. Rollehefte. 60. Lindgren, Astrid Karlsson på taket : skuespill i 2 akter ; oversatt av Håkon Qviller. 112 bl. Rollehefte..61. Lundstrøm, Evert Karamellapparatet : musical for barn - musikk og viser av Jan Moen ; oversatt av August Mauritzen. 59 bl. Rollehefte. 62. Miller, Arthur En handelsreisendes død ; oversatt av Peter Magnus 148 bl. Rollehefte. 63. Miller, Arthur Heksejakt ; til norsk ved Ivar Eskeland. 175 bl. Rollehefte.

34 64. Milne, A.A. (Alan Alexander) Ole Brumm ; til norsk ved Guri Vesaas. 111 bl. Rollehefte. 65. Moliere, Jean Baptiste Don Juan ; oversatt av Carl Fredrik Engelstad. 88 bl. Rollehefte. 66. Moliere, Jean Baptiste Lege mot sin vilje : komedie ; oversatt av Eiliv Eide. 43 bl. Rollehefte. 67. Mrozek, Slawomir Emigranter ; oversatt etter en fransk og en tysk versjon av Eiliv Eide. 122 bl. Rollehefte. 68. Munck, Irmelin Ekteskapspermisjon : en gravalvorlig komedie. 76 bl. Rollehefte. 69. Munck, Irmelin Mellom etasjene : skuespill i 2 akter. 101 bl. Rollehefte. 70. Munck, Kaj Ordet ; omsett av Hartvig Kiran. 97 bl. Rollehefte. 71. O'Neill, Eugene Måne for misfarne ; omsett av Ivar Eskeland. 122 bl. Rollehefte. 72. Nichols, Peter Joe Egg. 129 bl. Rollehefte. 73. Nissen, Peter Dei tre kongsdøtrene i berget det blå. 68 bl. Rollehefte. 74. Orton, Joe Hva butleren så gjennom nøkkelhullet ; oversatt av Hans Heiberg. 105 bl. Rollehefte. 75. Pinter, Harold Fødselsdagsselskapet ; til norsk ved Hans Heiberg. 110 bl. Rollehefte. 76. Pinter, Harold Dengang (Old times) ; oversatt av Bjørn Endreson. 53 bl. Rollehefte. 77. Pirandello, Luigi Seks personer søker en forfatter : et uskrevet skuespill ; oversatt av Ole Grepp. 84 bl. Rollehefte. 78. Priestly, J. B. Det er fra politiet : skuespill i 3 akter. 82 bl. Rollehefte. 79. Ragni, Gerome / Rado, James Hår : musikk av Galt MacDermot ; oversatt av Helge Hagerup. 93 bl. Rollehefte. 80. Sartre, Jean-Paul Fluene ; oversatt av Paul René Gauguin. 90 bl. Rollehefte. 81. Selmer, Odd Spill : skuespill i 3 akter. 90 bl. Rollehefte. 82. Shaffer, Peter Hesteguden (Equus) ; oversatt av Helge Hagerup. 143 bl. Rollehefte. 83. Shakespeare, William Like for like. 88 bl. Rollehefte.

35 84. Shakespeare, William Macbeth : tragedie i 5 akter ; oversatt og gjendiktet av Amund Hønningstad. 99 bl. Rollehefte. 85. Skjønberg, Henny Kari Trestakk : eventyrkomedie i 6 akter etter P.Chr. Asbjørnsen. 49 bl. Rollehefte. 86. Sondheim, Stephen A little night music : idé etter en film av Ingmar Bergman manuskript Hugh Wheeler musikk Stephen Sondheim ; oversatt av Anna-Karin Kiran. 200 bl. Rollehefte. 87. Stein, Joseph / Bock, Jerry Spillemann på taket (Fiddler on the roof) : libretto av Joseph Stein musikk av Jerry Bock. 99 bl. Rollehefte. 88. Strauss d.y., Johann Flaggermusen : operette i 3 akter libretto av Meilhac og Halevy - musikk av Johann Strauss ; oversatt av Sven Henning. 113 bl. Rollehefte. 89. Strindberg, August Frøken Julie ; oversatt av Jens Bjørneboe. 96 bl. Rollehefte. 90. Synge, J.M. I dalens skygge : skuespill i 1 akt 14 bl. Rollehefte, 2 ekspl. 91. Torstenson, Erik 7 jenter ; oversatt av Otto Homlung. 97 bl. Rollehefte. 92. Tsjekov, Anton Kirsebærhaven : komedie i 4 akter ; oversatt av Ole Grepp.2 bl. Rollehefte. 93. Tsjekov, Anton Onkel Vanja ; omsett av Tormod Skagestad. 86 bl. Rollehefte. 94. Vennersten, Oscar Brødrene Østermann Huskors : folkekomedie i 3 akter. 82 bl. Rollehefte. 95. Vestin, Martha / Lagerborg, Tom Utenfor : musikk av George Riedel : skuespill for ungdom ; oversatt av Arne Jacobsen. 60 bl. Rollehefte. 96. Way, Brian Pinocchio : av Brian Way med hjelp av Warren Jenkins ; oversatt av Helge Hagerup. 79 bl. Rollehefte. 97. Weiss, Peter Mordet på Marat ; oversatt av Inger Hagerup. 109 bl. Rollehefte. 98. Wesker, Arnold Kjøkkenet : et skuespill i 2 akter med et mellomspill. 130 bl. Rollehefte. 99. Wessel, Johan Herman Kjærlighed uden strømper : et sørgespill i fem optog. 46 bl. Rollehefte Wheeler, Hugh Candide (etter Voltaire) : musikk av Leonard Bernstein ; oversatt av Else Michelet og Gerhard Randers-Pehrson. 93 bl. Rollehefte.

36 101. Wiers-Jenssen, Hans Jan Herwitz : gamle Bergensbilleder : lystspill i 4 akter. 102 bl. Rollehefte Williams, Tennessee Glassmenasjeriet : skuespill i 2 deler bl. Rollehefte Willner, A. M. / Reichert, Heinz Jomfruburet : syngespill i 2 akter - musikk av Franz Schubert ; oversatt av Anna-Karin Kiran bl. Rollehefte Youmans, Vincent Nei, nei Nanette : libretto av Otto Harbach og Frank Mandel ; oversatt av Finn Ludt bl. Rollehefte Zetterholm, Tore Kvinnene fra Shanghai ; oversatt av Jan Tore Odegard og Klaus Hagerup bl. Rollehefte. 106.? Hvorfor er alt så lenge siden? - 84 bl. Rollehefte Shaffer, Peter The private ear ; oversatt av Axel Kielland bl. Rollehefte Shaffer, Peter The public eye ; oversatt av Axel Kielland bl. Rollehefte Pop-u-pop 1967 : en montasje i prosa, poesi og jass bl. Rollehefte Bergens Teaterforening Jubileumskavalkaden på DNS Kjøreplan bl. Vedlegg: 1 brev 1991 fra Einar Vaardal-Lunde til UB Bergen med fortegnelse over hans samling av rollehefter. 1 mappe. Ms.1958 Alværsaken Kopier av rettsdokumenter fra rettsaken mot politikonstabel Lorents Konrad Strandenes fra Bergen som med flere andre ble dømt til døden og henrettet i Tyskland i Fotokopier av rettsdokumenter fra Zentrales Staatsarchiv i Potsdam. 1 hefte. Ms.1959 Bibelen. NT. Tysk Das Neue Testament. - Bremen s. Med håndskrevne notater (9 beskr.bl.) om slekten Wiese foran og bak i boken. 1 b. Ms.1960 Rasjoneringskort fra 1. og 2. verdenskrig samt diverse krigstrykk mapper. A. Rasjoneringskort fra 1. verdenskrig( ). B. Rasjoneringskort fra 2. verdenskrig( ).

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009

Venstre 125 år. Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Jubileum i Gamle Logen i Oslo 28. januar 2009 Venstre 125 år Etter oppdrag fra Venstres sentralstyre har jubileumskomiteen forberedt markeringen av 125-årsdagen for stiftelsen av Venstre.

Detaljer

Katalog 92. August 2013. www.nynorskantikvariat.no

Katalog 92. August 2013. www.nynorskantikvariat.no Katalog 92 August 2013 www.nynorskantikvariat.no Innhald Føreord 3 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Lyrikk 7 Skodespel 10 Barnebøker 10 Musikk 12 Essay, filosofi, ordskifte og artikkelsamlingar

Detaljer

Reiseschilderungen (Skr 10-41)

Reiseschilderungen (Skr 10-41) Norwegische Bücher Primär- und Sekundärliteratur Reiseschilderungen (Skr 10-41) Fröberg, Paul Smärtans och Kärlekens Kavaljer (från C. W. Böttigers ungdom) Skr 10 Isaac Marcus Boktr.-Aktierolag, Stockholm

Detaljer

Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no

Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no Bokormen (Der Bücherwurm). Maleri av Carl Spitzweg (1850). Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no Nyheter fra Nome Antikvariat Sist oppdatert 26. juni 2015 Her legger vi ut en

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 11. april 2011. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 2. desember 2009

Bokliste Sist oppdatert 2. desember 2009 Bokliste Sist oppdatert 2. desember 2009 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering tar tid. Så

Detaljer

www.nynorskantikvariat.no Katalog 93 November 2013

www.nynorskantikvariat.no Katalog 93 November 2013 www.nynorskantikvariat.no Katalog 93 November 2013 Innhald Føreord 3 Romanar, noveller, forteljingar og krim 4 Lyrikk 7 Skodespel 8 Bøker for barn og ungdom 8 Musikk 10 Dedikasjonseksemplar og signerte

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 24. juni 2015. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 1941-1945. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV

SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 1941-1945. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV Dette er del I av femårsfortegnelsen, som omfatter bibliografien over bøker og tidsskrifter. Del Il, som vil inneholde fortegnelsen over musikk og karter samt systematisk register, er under trykning. GRØNDAHL

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014 www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Antikvarbokhandlarmesse 10. 12. oktober 2014 Litteraturhuset i Oslo Norsk Antikvarbokhandlerforening

Detaljer

Nyheter fra Nome Antikvariat 12. juni 2014 www.nomeantikvariat.no

Nyheter fra Nome Antikvariat 12. juni 2014 www.nomeantikvariat.no Bokormen (Der Bücherwurm). Maleri av Carl Spitzweg (1850). Nyheter fra Nome Antikvariat 12. juni 2014 www.nomeantikvariat.no Nyheter fra Nome Antikvariat Sist oppdatert 12. juni 2014 Her legger vi ut en

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Nordiske førsteutgaver og dedikasjonseksemplarer

Nordiske førsteutgaver og dedikasjonseksemplarer Katalog 21 Bibliofile sjeldenheter & litterære hilsener Nordiske førsteutgaver og dedikasjonseksemplarer Med et tillegg av en unik rekke tyske utgivelser om Edvard Munch Bøker fra Pål Sagens private samling

Detaljer

Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst.

Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst. STIKKORDREGISTER Sidetall med påfølgende -r viser til rammetekst, -b til bildetekst. A abendmusik 101 absurd teater 438 absurd/absurdisme 385, 438, 439, 441, 443, 444, 503, 504, 525, 530, 535, 536, 582,

Detaljer

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s.

1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 1. [Diverse kgl. instrukser og kunngjøringer angående politiet i Bergen og Trondheim]. [København], 1746. [30] s. 2. Klarup C. Forordninger om politiets administration af 22/10 1701 igiennemgaaet og henviist

Detaljer

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1 Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1 Nexø, Martin And 1 Ditte menneskebarn Ro 289 1958 Moberg, Vilhelm 1 Utvandrerne, Oppbrudd fra Ro 259 1949 bygda Grimberg, Carl 1. Menneskenes liv og

Detaljer

www.nynorskantikvariat.no Katalog 97

www.nynorskantikvariat.no Katalog 97 www.nynorskantikvariat.no Katalog 97 Katalog 97 Innhald Innhald 2 Natur, dyr, planter 19 Føreord 3 Boknøtta 3 25-årsjubileum 3 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Krim 6 Lyrikk 7 Skodespel 10 Barnebøker

Detaljer

Katalog 87. Hausten 2012. www.nynorskantikvariat.no

Katalog 87. Hausten 2012. www.nynorskantikvariat.no Katalog 87 Hausten 2012 www.nynorskantikvariat.no Innhald Føreord 3 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Lyrikk 7 Skodespel 9 Barne- og biletbøker 9 Hobby 12 Humor 13 Kulturhistorie 13 Kunst 17

Detaljer

Katalog 89. Januar 2013. www.nynorskantikvariat.no

Katalog 89. Januar 2013. www.nynorskantikvariat.no Katalog 89 Januar 2013 www.nynorskantikvariat.no Innhald Føreord 3 Romanar og forteljingar 4 Lyrikk 10 Skodespel 15 Biletbøker og bøker for barn og ungdom 17 Musikk 18 Natur, dyr og planter 21 Medisin

Detaljer

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1. Norske stavkirker Dekor og utstyr The New Testament Det førstehalvsekelbilder/norsk Bi 311

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1. Norske stavkirker Dekor og utstyr The New Testament Det førstehalvsekelbilder/norsk Bi 311 Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1 Norske stavkirker Dekor og utstyr The New Testament Det førstehalvsekelbilder/norsk Bi 311 barnd Det første Halvsekel,Bilder fra Fo 311 1974 norsk b.

Detaljer

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1

Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1 Forfatter Tittel Tema Savn Språk Sider Utg.år Med. 1 The New Testament Halvorsen, Birger Dikt/sanger fra fengslert/ukth 194 97 7 og kons. Bennett, William Familiens Store Lesebok 544 Haslund, Ebba Med

Detaljer

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s.

2. Asker og Bærum politihundelag, Drangevåg BE (red.) 50-årsjubileum. Oslo, 2007. Tjenestehundens hverdag. 28 s. 1. Nordisk politisjefkonferanse. 10. Pohjoismainen poliisipaallikkokonferenssi : X. Nordiska polischefskonferansen. Helsinki, 1971. 165 s. Politimester i Oslo Johan Gjerde var fungerende president. Norske

Detaljer

www.nynorskantikvariat.no Katalog 95

www.nynorskantikvariat.no Katalog 95 www.nynorskantikvariat.no Katalog 95 Katalog 95 Innhald Føreord 3 Forlagssoge 22 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Krim 7 Lyrikk 8 Barnebøker og biletbøker for born 8 Dedikasjonseksemplar 11

Detaljer

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Juni 2012 INNHOLD SIDE Skjønnlitteratur 1 Lyrikk 6 Barnebøker 7 Litteraturhistorie. Bokvesen 8 Folkeminne og eventyr 9 Topografi,

Detaljer

Buekorpsmuseet i Bergens eiendeler og deponerte gjenstander

Buekorpsmuseet i Bergens eiendeler og deponerte gjenstander Buekorpsmuseet i Bergens eiendeler og deponerte gjenstander Ant. oppføringer Ant. gjenstander: 1 930 12 685 Deponert 1 2 3 4 5 Faner 001270 Fane Asylplass Bataljon 001267 Fane Haugesmugets Kompani 001258

Detaljer

Katalog 101. www.nynorskantikvariat.no

Katalog 101. www.nynorskantikvariat.no www.nynorskantikvariat.no Innhald Føreord 3 Forfattarskap 29 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Lyrikk 7 Barnebøker 11 Språk og ordbøker 13 Essay, filosofi, artikkelsamlingar og ordskifte 13 Norrønt

Detaljer

PROGRAMMET VED ROGALAND TEATER I 2008

PROGRAMMET VED ROGALAND TEATER I 2008 PROGRAMMET VED ROGALAND TEATER I 2008 Lørdag 26. januar Premiere på Intimscenen Barnet av Jon Fosse Scenograf: Olav Myrtvedt I samarbeid med Riksteatret Lørdag 2. februar Premiere i Teaterhallen Hamlet

Detaljer

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer