Anbud Inventar November 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud Inventar November 2004"

Transkript

1 Anbud Inventar November 2004 Vadsø Helsesenter - Omsorgssenteret

2 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret 11. november 2004 Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 2.40 Alminnelig del Anbud Møbler Anbud Gardiner Anbud Planter

3 Til Anbydere Vadsø Helsesenter - Omsorgssenteret ref:anbudsbrev.doc/fav Namsos Vedrørende:- Anbud Inventar Vadsø Helsesenter - Omsorgssenteret. Viser oversendte anbudsdokumenter. Anbud skal senest være oss i hende innen klokken 15.00,- tirsdag , med åpning klokken samme dag. Leveringsadresse: Espen Aursand Arkitektkontor AS Pb NAMSOS Hilsen Finn Audun Vikan Espen Aursand Arkitektkontor AS Sivilarkitekter MNAL NPA 1

4 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: Alminnelig del MØBLER OG INVENTAR VADSØ HELSESENTER - OMSORGSSENTERET BOK 1 ANBUD INVENTAR Anbudsskjema Namsos September 2004

5 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: UTLYSNINGSTEKST I DOFFIN å************************************************************ *** VARER *** Åpen anbudskonkurranse *** Vadsø Helsesenter - Omsorgssentret - interiør *** Prosjektet omfattes ikke av WTO/GPA. *** Norsk Lysingsblad referanse: ************************************************************ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I.1) OPPDRAGSGIVERS NAVN OG ADRESSE: Vadsø kommune, Postboks 614, 9811 VADSØ, Norge. Att.: Ulf A Holsbø. Telefon: Telefaks: E-post: I.2) ADRESSE, HVOR YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS: Espen Aursand Arkitektkontor AS, Postboks 376, 7801 NAMSOS, Norge Att: Finn Audun Vikan Telefon: Telefaks: E-post: I.3) ADRESSE, HVOR DOKUMENTASJON KAN FÅS:

6 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: Som 1.2 I.4) ADRESSE, HVOR TILBUD ELLER FORESPØRSEL OM DELTAKELSE SKAL SENDES: Som 1.2 I.5) TYPE OPPDRAGSGIVER: Fylkeskommune/kommune. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SEKSJON II: KONTRAKTENS GJENSTAND ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ II.1) BESKRIVELSE II.1.2) Type varekontrakt: Kjøp. II.1.4) Rammeavtale: Nei. II.1.5) Oppdragsgivers betegnelse av avtalen: Vadsø Helsesenter - Omsorgssentret - interiør

7 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: II.1.6) Beskrivelse/kontraktens gjenstand: Møbler og interiør til omsorgssentrets fellesarealer II.1.7) Sted for bygge- og anleggsarbeidet, levering eller utførelsessted: Vadsø II.1.8) Nomenklatur II.1.8.1) CPV-klassifisering: Hovedobjekt: II.1.8.2) Annen relevant nomenklatur (CPA / NACE / CPC): II.1.9) Oppdeling i delarbeider: Nei. II.1.10) Alternative tilbud vil tas i betraktning: Nei. II.2) Mengde eller omfang av kontrakten II.2.1) Total mengde eller omfang:

8 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: II.2.2) Opsjoner. Beskrivelse og tid når de kan bli utført: II.3) Varighet av kontrakt eller frist for utførelse: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SEKSJON III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ III.1) BETINGELSER I TILKNYTNING TIL KONTRAKTEN III.1.1) Sikkerhetsstillelse og garantier som forlanges: - Bankgaranti. III.1.2) De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser: - Betaling i henhold til fremdrift. - Fastpris. - Prisjusteringsklausul. - Avdrag. - Fastpris (indeksregulert). III.1.3) Selskapsform på den gruppering av leverandører, som kontrakten tildeles, skal ha:

9 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: III.2) KVALIFIKASJONSKRAV III.2.1) Opplysninger knyttet til leverandørens personlige stilling samt opplysninger og formaliteter nødvendig for å kunne evaluere minimumskrav knyttet til juridisk, økonomisk-, finansiell og teknisk kapasitet: - Skatteattest og MVA-attest, ikke eldre enn 6 måneder, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at tilbyder har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke. III.2.1.1) Juridisk stilling: Kvalifikasjonskrav: - Leverandøren skal være lovlig etablert foretak Dokumentasjonskrav: - Firmaattest. III.2.1.2) Økonomisk og finansiell kapasitet : Kvalifikasjonskrav: - Det kreves god soliditet Dokumentasjonskrav: - Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten. - Foretakets årsregnskap, eller utdrag fra dette, for de to siste regnskapsår. III.2.1.3) Teknisk kapasitet: Kvalifikasjonskrav:

10 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: Foretaket skal ha god gjenomføringsevne. Dokumentasjonskrav: - Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. - Prøver, beskrivelser og/eller prospekter av produktene som skal leveres. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SEKSJON IV: PROSEDYRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IV.1) TYPE PROSEDYRE Åpen anbudskonkurranse. IV.1.3) Forutgående kunngjøringer knyttet til samme kontrakt: IV.1.3.1) Veiledende kunngjøring knyttet til samme kontrakt: IV.1.3.2) Andre forutgående kunngjøringer: IV.1.4) Planlagt antall leverandører, som vil bli invitert til å inngi tilbud: IV.2) TILDELINGSKRITERIER: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av (i uprioritert rekkefølge): 1. Leverings- eller ferdigstillingsdato. 2. Driftskostnader. 3. Estetisk og funksjonell verdi. 4. Pris. 5. Kvalitet.

11 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: IV.3) ADMINISTRATIV INFORMASJON IV.3.1) Saksnummer hos oppdragsgiver: IV.3.2) Betingelser for å få utlevert konkurransegrunnlaget og ytterligere dokument: IV.3.3) Frist for mottak av tilbud: (14:00) IV.3.5) Språk: Norsk. IV.3.6) Minimumsperiode som tilbyderen er forpliktet til å opprettholde tilbudet: 3 måneder IV.3.7) Betingelser for åpning av tilbud IV.3.7.1) ) Personer som har tillatelse til å overvære åpning av tilbudene: Byggherres representanter IV.3.7.2) Dato, tid og sted: :00. Sted: Espen Aursand Arkitektkontor AS, Namsos

12 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SEKSJON VI: ANDRE OPPLYSNINGER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VI.1) FRIVILLIG KUNNGJØRING: Ja. VI.2) PERIODISK INNKJØP: VI.3) EU-finansiert prosjekt/program: Nei. VI.4) YTTERLIGERE OPPLYSNINGER: VI.5) DATO FOR VIDERESENDING AV KUNNGJØRING:

13 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: REFERANSEPROSJEKTER:

14 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Avsnitt: Alminnelig del 11. november 2004 Side: ERKLÆRING: I henhold til pkt II.1.9) Oppdeling i delarbeider i Doffin, skal anbudet inngis som en entreprise. Undertegnede entreprenør erklærer å ha gjennomgått anbudsdokumentene og tegningene, og har kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i det tilsendte materialet. ANBUDSSKJEMA ENTREPRISE 2.41 MØBLER Kr GARDINER Kr PLANTER Kr SUM EKS MVA. Kr Mva = 24% Kr SUM INKL. MVA Kr Underskrift på erklæring Sted Den Anbyder (Dette er en avskrift av erklæring gitt i anbud)

15 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 2.41 Anbud Møbler Generell tekst vedr. leveranse Møbler og inventar skal være likeverdig uavhenig av varemerke. Levering og montering av møbler og inventar skal være inkludert i prisen. Det skal være full regulerbarhet på mengder som bestilles og pris skal ha inkludert denne regulerbarheten. Spesifikasjoner som er vedlagt anbudet er veiledende. Alternativ 2 i leveranse føres ikke til sum U12.99 Sofa U12.99 FELLESAREALER BLOKK A 3-seter sofa Mål ca. b=174cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom A208,A108 fellesstue.trekk i oransje i vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1308 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 3-seter Bo fra U12.99 Sofa Tilbudt type: stk. 4 2-seter sofa Mål ca. b=122cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom A208,A108 fellesstue.trekk i oransje i vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1308 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 2-seter Bo fra Tilbudt type: stk. 4 Sum denne side: Sum Kapittel:

16 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Lenestol Lenestol med lav rygg. Mål ca. b=70 cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom A208,A108 fellesstue.trekk i oransje i vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1308 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra U12.99 Lenestol Tilbudt type: stk. 12 Tilbudt type: U12.99 Fotskammel Lenestol med høy rygg. Mål ca. b=65 cm. D=75cm, h=116cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Nakkeputte, trinnløs regulering av rygg, dybde- og høyderegulering av sete, Frittstående Levering og montering i rom A208,A108 fellesstue.trekk i oransje i vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1308 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra Fotskammel Mål ca. b=47 cm. D=37cm, h=41cm. Overstoppet.Urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Regulærbar i topputte og bevegelig fotplate i finer under. Frittstående Levering og montering i rom A208,A108 fellesstue.trekk i oransje i vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1308 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende fotpall Bo fra stk U12.99 Sofabord Tilbudt type: stk. 4 Sofabord i bjørk /finer natur. Mål: 65x65cm. Høyde ca. 60cm. Ingen Levering og montering i rom A108, A208, B 108, B208, D208. Kvalitet og utseende tilsvarende bord " Bo" fra Helland. Tilbudt type: stk. 14 Sum denne side:

17 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Sofabord U12.99 Sofa Sofabord i bjørk /finer natur. Mål: 120x70cm. Høyde ca. 60cm. Ingen Levering og montering i rom A108, A208, B 108, B208, D208. Kvalitet og utseende tilsvarende bord " Bo" fra Helland. Tilbudt type: stk. 10 U12.99 FELLES AREALER BLOKK B 3-seter sofa Mål ca. b=174cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom B208,B108 fellesstue.trekk i blå-grønt vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1225 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 3-seter Bo fra U12.99 Sofa Tilbudt type: stk. 4 2-seter sofa Mål ca. b=122cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom B208,B108 fellesstue.trekk i blå-grønt vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1225 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 2-seter Bo fra Tilbudt type: stk. 4 Sum denne side:

18 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Lenestol Lanestol med lav rygg. Mål ca. b=70 cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom B208,B108 fellesstue.trekk i blå-grønt vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1225 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra U12.99 Lenestol Tilbudt type: Lenestol stk. 12 Tilbudt type: U12.99 Fotskammel Lanestol med høy rygg. Mål ca. b=65 cm. D=75cm, h=116cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Nakkeputte, trinnløs regulering av rygg, dybde- og høyderegulering av sete, Frittstående Levering og montering i rom B208,B108 fellesstue.trekk i blå-grønt vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1225 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra Fotskammel Mål ca. b=47 cm. D=37cm, h=41cm. Overstoppet.Urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Regulærbar i topputte og bevegelig fotplate i finer under. Frittstående Levering og montering i rom B208,B108 fellesstue.trekk i blå-grønt vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1225 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende fotpall Bo fra stk. 4 Tilbudt type: stk. 4 U12.99 FELLES AREALER BLOKK D Sum denne side:

19 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Sofa 3-seter sofa Mål ca. b=174cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom D208 fellesstue/kjøkken.trekk i mørke-blått vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1523 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 3-seter Bo fra U12.99 Lenestol Tilbudt type: stk. 2 Lanestol med lav rygg. Mål ca. b=70 cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom D208 fellesstue/kjøkken.trekk i mørke-blått vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1523 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra U12.99 Lenestol Tilbudt type: Lenestol stk. 4 Tilbudt type: Lanestol med høy rygg. Mål ca. b=65 cm. D=75cm, h=116cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Nakkeputte, trinnløs regulering av rygg, dybde- og høyderegulering av sete, Frittstående Levering og montering i rom D208 fellesstue/kjøkken.trekk i mørke-blått vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1523 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende lenestol Bo fra stk. 4 Sum denne side:

20 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Fotskammel Fotskammel Mål ca. b=47 cm. D=37cm, h=41cm. Overstoppet.Urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Med understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Regulærbar i topputte og bevegelig fotplate i finer under. Frittstående Levering og montering i rom D208 fellesstue/kjøkken.trekk i mørke- blått vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1523 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende fotpall Bo fra U12.99 Spisebord Tilbudt type: stk. 4 Rektangulært bord 80x140cm, med bordplate i bjørk/finer natur, regulærbart i høyde. frittstående Levering og montering i rom A213, A113,B122, B222, D208. Kvalitet og utseende tilsvarende Bord Bo fra Helland Tilbudt type: stk U12.99 Spisestuestoler Spisestuestol. Overstoppet rygg og sete med armlener og ben i bjørk. Urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Rygg med spiler. Ingen Levering og montering i rom D208. Trekk i gult vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1306 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende stol Bo fra U12.99 Romdeler Tilbudt type: stk. 8 Romdeler i bjørk/bjørkefiner b=162cm, d=36cm, h=173cm. Frittstående på hjul. Levering og montering i rom D208. Kvalitet og utseende tilsvarende romdeler Fortuna fra Bohus. Tilbudt type: stk. 4 U12.99 FELLESKJØKKEN BLOKK A, B Sum denne side:

21 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.41 Anbud Møbler Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Sofa 3-seter sofa Mål ca. b=174cm. D=73cm, h=86cm. Stoppet sete og ryggputer.urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Vendbare sitteputter. Med bakside av rygg og understel i bjørk massiv/bjørkefiner. Armlener med spiler. Frittstående Levering og montering i rom A113, A213, B122, B222 felles kjøkken.trekk i gult vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1306 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende 3-seter Bo fra Tilbudt type: stk U12.99 Spisestuestoler U12.99 Vitrineskap Spisestuestol. Overstoppet rygg og sete med armlener og ben i bjørk. Urindukk, avtakbart stofftrekk i vaskbart ull. Rygg med spiler. Ingen Levering og montering i rom A213, A113, B108, B208. Trekk i mørke-blått vaskbart ullstoff tilsvarende Kleopatra 1523 fra Sellgren. Kvalitet og utseende tilsvarende stol Bo fra Tilbudt type: stk. 32 Vitrineskap i bjørk/bjørkefiner b=98cm, d=47cm, h=185cm. Glass i dører, 4 skuffer, håndtak i stål på skuffer og skapdører. Frittstående på ben. Levering og montering i rom A113, A213, B108, B208. Kvalitet og utseende tilsvarende vitrineskap Bo fra Helland. Tilbudt type: stk. 4 Sum denne side: Sum Kapittel:

22 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.42 Anbud Gardiner Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 2.42 Anbud Gardiner U12.99 Gardiner Generell tekst vedr. leveranse Gardiner skal være likeverdig uavhenig av varemerke. Levering og montering av gardiner skal være inkludert i prisen. Det skal være full regulerbarhet på mengder som bestilles og pris skal ha inkludert denne regulerbarheten. Spesifikasjoner som er vedlagt anbudet er veiledende. Gardiner skal prises og leveres ferdig sydd. Alternativ 2 i leveranse føres ikke til sum. U12.99 GARDINER ALTERNATIV 1 Generelt. Gardiner skal leveres ferdig sydd U12.99 Gardiner Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Bregne fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 245cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M11x16 og dør M10x24 på alle beboerrom og felles kjøkken i blokk A og B. Bregne nr lengder i blokk A beboerrom Bregne nr lengder i blokk B beboerrom Bregne nr lengder i blokk D beboerrom Bregne nr lengder i blokk A, B felles kjøkken. Tilbudt type: stk. 152 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Bregne fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 245cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M25x24 og dør M10x24 på alle fellesstuer og korridor C102, C202, C206, kontor C205 og felles kjøkken i blokk D Bregne nr lengder i felles stuer blokk A Bregne nr lengder i felles stuer blokk B Bregne nr lengder i felles stue/kjøkken blokk D Bregne nr lengder i kontor og korridorer blokk C Tilbudt type: stk. 60 Sum denne side:

23 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.42 Anbud Gardiner Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Gardiner U12.99 Gardiner Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Bregne nr. 202 fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 200cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M11x16, C208, C209, korridor D216. Tilbudt type: stk. 7 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Bregne nr. 202 fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 215cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M20x20 i korridor D216. Tilbudt type: stk U12.99 Innvendige persienner innvendige Persienner i tre bøk klarlakkert. 50mm lamellbredde med bond. Kvalitet og utseende tilsvarende Aspegren trepersienner. Monteres inn i vinduskarmen så nært glasset som mulig. NB! Kontrolmål taes på stedet (innermål på vinduskarmen).levering og montering for vindu M20x13 i kontor C105, C U12.99 Gardiner Tilbudt type: stk. 2 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 53% Polyester, 47% bomull. Gardinstoff Assisi Burn Out fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 80cm, bredde 140cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M6x6 i beboerrom A102, A105, A114, A117, A202, A205, A214, A217, B102, B105, B116, B119, B202, B205, B216,B219, D202, D205, D213, D220, D223.. Tilbudt type: stk. 21 U12.99 GARDINER ALTERNATIV 2 Generelt. Gardiner skal leveres ferdig sydd. Poster føres ikke til sum. Sum denne side:

24 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.42 Anbud Gardiner Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Gardiner U12.99 Gardiner U12.99 Gardiner Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Rubrikk fra Landheim veveri eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 245cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M11x16 og dør M10x24 på alle beboerrom og felles kjøkken i blokk A og B. Rubrikk lengder i blokk A beboerrom Rubrikk lengder i blokk B beboerrom Rubrikk lengder i blokk D beboerrom Rubrikk lengder i blokk A, B felles kjøkken. Tilbudt type: stk. 152 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Rubrikk fra Landheim veveri eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 245cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M25x24 og dør M10x24 på alle fellesstuer og korridor C102, C202, C206, kontor C205 og felles kjøkken i blokk D Rubrikk lengder i felles stuer blokk A Rubrikk lengder i felles stuer blokk B Rubrikk 16-8 lengder i felles stue/kjøkken blokk D Rubrikk lengder i kontor og korridorer blokk C Tilbudt type: stk. 60 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Rubrikk 24 fra Landheim veveri eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 200cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M11x16, C208, C209, korridor D216. Tilbudt type: stk. 7 Sum denne side:

25 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.42 Anbud Gardiner Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum U12.99 Gardiner U12.99 Gardiner Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 100% Trevira CS. Gardinstoff Rubrikk nr. 24 fra Landheim veveri eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 215cm, bredde 150cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M20x20 i korridor D216. Tilbudt type: stk. 2 Gardin med 3cm gardinbånd på overkant og 1,5cm rynkehode. Stoffkvalitet 53% Polyester, 47% bomull. Gardinstoff Assisi Burn Out fra Kvadrat eller tilsvarende i kvalitet og utseende. Lengde ferdig sydd 80cm, bredde 140cm. Kroker til gardinskinne Levering og montering for vindu M6x6 i beboerrom A102, A105, A114, A117, A202, A205, A214, A217, B102, B105, B116, B119, B202, B205, B216,B219, D202, D205, D213, D220, D223.. Tilbudt type: stk. 21 Sum denne side: Sum Kapittel:

26 11. november 2004 Prosjekt: Vadsø helsesenter - omsorgssentret Side: Kapittel: 2.43 Anbud Planter Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 2.43 Anbud Planter Generell tekst vedr. leveranse Levering og montering skal være inkludert i prisen. Det skal være full regulerbarhet på mengder som bestilles og pris skal ha inkludert denne regulerbarheten. Spesifikasjoner som er vedlagt anbudet er veiledende. U12.99 PLANTER U12.99 Planter levende Plante levende ca. 170cm høy som tåler plassering ved sørvendt vindu, mulig sammenplanting av 2 eller 3 typer planter i forskjellige høyder. Plantet i blomsterjord dekket med dekorgrus eller lecakuler. Plantet i selvvannende potter av system Akvamatik eller tilsvarende med potteskjulere tilsvarende Lune i børstet stål Ø=415mm, h= 405mm fra Glimakra. Leveres med passende sokkel på hjul. Levering og montering i rom A108, A208, B108, B208, D208 Tilbudt type: stk. 10 Sum denne side: Sum Kapittel:

27

28

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): 35997099 Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Statens vegvesen Region nord Ytterøra 22, Poststed Mosjøen Kontaktpunkt: Prosjekt fv 78 Halsøya-Leirosen, parsell Arm Ømmervatn

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des. 2013 ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE Saksnummer: 08/2267 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BEDRIFTSHELSETJENESTER TIL TROMS FYLKESKOMMUNE For oppdragsgiver Tromsø 3.11.2008 Helene Lockertsen innkjøpssjef Per Bjerre HMS leder 1 OPPDRAGET... 1 1.1 OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog. Larvik kommune. for. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Engasjement av konsulent til informasjonsprosjekt for Larvik Bøkeskog for Larvik kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN 1.0 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Rammeavtale på Idrettsutstyr

Rammeavtale på Idrettsutstyr Anskaffelsessak 2015-116 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Idrettsutstyr For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 129038 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1 INNBYDELSE...4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Digitale kinoprojektorer Saksnr. 2011/398 Tilbudsfrist: 17.10.2011 kl. 12.00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer