Njåstad, Helge Andre (FRP) Havnerås, Arne (H) i sak 97/10 habilitetshandsaming av Njåstad og Størksen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Njåstad, Helge Andre (FRP) Havnerås, Arne (H) i sak 97/10 habilitetshandsaming av Njåstad og Størksen."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 14. desember 2010 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 96/10-97/10 MØTELEIAR Njåstad, Helge Andre (FRP) Havnerås, Arne (H) i sak 97/10 habilitetshandsaming av Njåstad og Størksen. DESSE MØTTE Søilen, Aud Karin (A) Dale, Liv Oda (A) Mikkelsen, Toralv (A) Johannessen, Anita Garlid (FRP) Eldøy, Berit W. (H) Havnerås, Arne (H) Settem, Ola Johan (KRF) Olsen, Sammy (SP) Størksen, Kim Eirik (SV) Tyssebotn, Ragnar J. (FRP) Øydvin, Jørgen (H) Volden, Randi Stang (H) for Eldøy i sak 97/10 Kollbotn, Terje (R) Mo, Dag Rune (A) for Søilen i sak 97/10 FORFALL Høgholm, Stig (FRP) Thuestad, Haakon A Sundve (H) Saga, Dijana Milicevic (R) DESSUTAN MØTTE Ronny Skaar, stabsleiar, Kultur- og idrettsavdelinga Matti Torgersen, utviklingsjef, Regionalavdelinga Svein Schrøder Amundsen, Informasjon, Organisasjonsavdelinga Tone Stedal Haugland, Kunst- og kulturformidling, Kultur- og idrettsavdelinga Øivind Rune Bjørkås, Kultur- og idrettsavdelinga Marit Rødseth, plansjef, Regionalavdelinga Anne Aune, Kultur- og idrettsavdelinga som sekretær 1

2 MERKNADER TIL INNKALLINGA Liv Oda Dale peika på at det ikkje er optimalt å behandle ei så stor sak som KUP-saka i lunsjpausen på fylkestinget. Innkallinga vart elles godkjent utan merknader. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent utan merknader. YMSE Berit W. Eldøy orienterte om framdrift for Museumsplanen. Den kjem opp i kultur- og ressursutvalet til første gongs politisk handsaming før utlegging Planen blir sendt på høyring i tida Planen blir endeleg politisk handsama i kultur- og ressursutvalet , fylkesutvalet og på fylkestinget Utdelt på møtet: Vedlegg sak 96/10 Brev frå Riksantikvaren: Manger sentrum - Kyrkjevegen 2 - gnr Offentleg ettersyn av detaljplan på Manger Uttale. Saknr Brev frå Den norske kyrkja: Detaljplan på Manger, nærare Manger kyrkje enn 60 m Motsegn. Saknr Vedlegg sak 97/10 Epost frå Eva Attramadal: Kup-Midlar - "Midsommar 2011". Saknr

3 MELDINGAR Periode: 22. november desember 2010 Ingen referatsaker til dette møte. 3

4 SAKNR. 96/10 DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN Fylkesrådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1 Framlegget til plan er i strid med omsynet til opplevinga av kyrkja og gravplassen og vil verke sterkt svekkjande på eit viktig kulturmiljø. Kultur- og ressursutvalet fremjar motsegn til planforslaget grunna omsynet til kulturminneinteressene. 2 Hordaland som region treng gode lokalsenter. Planforslaget bryt med prinsipp for god tettstadsutvikling. Kultur- og ressursutvalet rår i frå planforslaget grunna ansvaret for heilskapleg tettstadsutvikling. 97/10 TILDELING AV PROSJEKTMIDLAR UNDER KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 Berit W. Eldøy viste til at ho er styreleiar i Vestnorsk Jazzzsenter, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om ho er ugild i følgje fvl 6 første ledd. Ola Johan Settem viste til at han er styremedlem i Bymuseet i Bergen, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om han er i følgje fvl 6 første ledd. Toralv Mikkelsen viste til at han er styreformann i NVIM, styremedlem i Hardanger Museum og interimstyret for Kunsthuset Mesen i Ålvik, alle saman søkjarar i saka, og ba utvalet ta stilling til om han er ugild i følgje fvl 6 første ledd. Aud Søilen viste til at ho er styremedlem i Vestnorsk filmsenter, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om ho er ugild i følgje fvl 6 første ledd. Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann Eldøy, Settem, Mikkelsen og Søilen ugilde i saka. Kim Erik Størksen viste til at han er varamedlem til styret i Kunstmuseene i Bergen, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om han er ugild i følgje fvl 6 andre ledd. Helge Andre Njåstad viste til at han er ordførar i Austevoll kommune, ein av søkjarane i saka, og ba utvalet ta stilling til om han er ugild i følgje fvl 6 andre ledd. Røysting Det var 9 representantar til stades. Utvalet fann samrøystes at Størksen og Njåstad ikkje var ugilde i saka. Anita B. Johannessen sette fram slikt fellesforslag på vegner av Frp, H og KrF: KUP Framlegg Nr Navn Beløp Varighet 50 Museumssenteret årig 59 Opera Bergen årig 69 Sunnhordland Museum årig 77 Vestnorsk jazzsenter årig 33 Hardangersoga årig 4 Strusshamn årig 4

5 6 Marstein Fyr årig 23 Festspillene i Bergen satelitter årig 60 Radøy kunstsenter årig 42 Kulturfestival for utviklingshemmede årig 66 Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum årig 71 Tag team studio årig Merk bevilgning for 2010 og så fordeling over fleire år Totalt Vedtak: 1. Desse prosjekta får tildelt slike løyvingar frå KUP i 2010: 2. For 2011 ber Kultur og ressursutvalet som at det vert ein søknadsrunde med søknadsfrist mars og tildeling i mai møtet til Kultur og ressursutvalet. Dag Rune Mo sette fram slik protokollmerknad: Protokolltilførsel Sak 97/10 Kultur- og ressurutvalet tildeling av prosjektmidlar under kup 2010 Bed om at lovavdelinga undersøkjer om saksbehandling av ugildskap i overnemnde sak er i tråd med Forv.lova 6 første ledd bokstav e og praktisering av denne. Jfr.OT.prp. nor 50 ( ) pkt Kim Erik Størksen sette fram slik protokollmerknad: SV støtter tildelingen av kr til Opera Bergen, og ser dette som en naturlig oppfølging av signalene gitt i tidligere møter fra kultur- og ressursutvalet. Dessverre blir det umulig å stemme for dette når det kommer som en del av en helhtlig pakke i fra posisjonen hvor store deler av de faglige anbefalingene i fra administrasjonen blir satt til side. Røysting Det var 11 representantar til stades. Johannessen sitt forslag vart vedteke med 7 røyster (Frp, H og A Liv Oda Dale) mot 4 røyster (Sp, SV, R og A Mo) for fylkesrådmannen sitt forslag. Protokolltilførslane til Mo og Størksen vart samrøystes vedteke. VEDTAK 1. Desse prosjekta får tildelt slike løyvingar frå Kulturelt utviklingsprogram i 2010: Nr Navn Beløp Varighet 50 Museumssenteret årig 59 Opera Bergen årig 69 Sunnhordland Museum årig 77 Vestnorsk jazzsenter årig 33 Hardangersoga årig 4 Strusshamn årig 6 Marstein Fyr årig 23 Festspillene i Bergen satelitter årig 60 Radøy kunstsenter årig 42 Kulturfestival for utviklingshemmede årig 66 Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum årig 5

6 71 Tag team studio årig Merk bevilgning for 2010 og så fordeling over fleire år Totalt For 2011 ber Kultur og ressursutvalet om at det vert ein søknadsrunde med søknadsfrist mars og tildeling i mai møtet til Kultur og ressursutvalet. 3. Desse søknadene får avslag i 2010 Nr. Søkjar Prosjekt 1 400mkunst: Kunstprosjekt Voss 2 Bergen Arkitektur&Design Arkitektforening: Almenning 3 Askøy kommune: Forprosjekt Fargespill 5 E.Atramadal m.fl.: Midsommarprosjekt 7 Bergen Filmutvikling: Filmen Oselvaren 8 Biblioteka i Prosjekt NYE TIDER- Nordhordland: NYNORSK 9 Bergen Internasjonal Nettverksbygging- Auka Filmfestival fokus på kortfilm 10 BIT 20 Ensemble: Metodeutv./lærebok 11 G.Bjørlo: Produksjon av dukkefilm 12 Bjørgvin kirkemusikk: Kyrkjemusikalsk verksemd 13 B-Open: Samtidskunstprosjekt 14 Borealisfestivalen: Odda-Tyssedal 15 BRAK: Internasjonalisering av musikknæringa i regionen 16 BRAK Musikkartet 17 Buss og Media A/S Etabl.mediegrupper/Web- TV Nordhordland 18 Scene Bømlo Planar om samanslåing Bømlo Teateret, Bømlo MusikalLaug og Moster Amfi AS 19 Ensemblet Zin id Prosjekt Sensus 20 Fanari Shaping Futures- Samarb. Kreative og kulturbaserte næringar i Sunnhordland 21 Fartein Valen Senteret Utvikling/framføring av kammeropera om F.V. Til bruk i formidling ved Senteret 22 FESTIVAL VOSS a)utvikl. seremoniar b) Føredrag festivalintro c)frivillighetshelg 24 Fjell, Sund, Askøy og Interkommunalt Øygarden kommunar kultursamarbeid 25 Flaggfabrikken: Nordic Art Express 26 Flora Metamorphiae Kunstprosjekt 27 FN-sambandet Prosjektet 8.mai over til Vest/Stiftinga Lead dei unge 28 Foreningen Tilrettelegging 6

7 Nullmeteroverhavet bærekraftig bruk av kystlandskapet 29 Galleri 3.14: Ambulerande gjestekunstnarordning 30 Gisle Nes Utvikle nettbasert portifolioløysing for kunstnarar/designarar 31 Gode sirklar/luftskipet Mobil kunst-og formidlingsarena 32 Gode sirklar/luftskipet Gjerdet kulturminnegard, Kaisess 34 Hardanger/Voss Hardingfelesenter museum: 35 Harding Puls Landskapskunst 36 Kvam herad/ Markering 2014 Hardangerrådet: 37 Hordaland kunstsenter: Prosjektstilling kunst i off.rom. 38 Høgskolen i Bergen Årsstudium dans/dansepedagogikk 39 Interesse Skipsbyggingsmuseum Foreininga Oline Gravdal, Halsnøy. 40 Karisma/Dark Essence Lansering/promotering i Records utlandet. 41 Knarvikmila Kunst-kulturformidling Idrett-helse 43 Kunstmusea i Brg.: Undersøking av Munthesamlinga. 44 Kunstnarhuset Messen, Utvikl. av verksemda Ålvik: 45 Linda Fosse Poesifestival Lygra 46 Lydgalleriet: IslandEAR Residensprogram 47 Manger bygdelag Sjøbruk i Radøy kulturmøte 48 Museum Vest, Stift. Mot byfjorden. Tema Motivasjon og m.a. hav og kystøkologi mestring, m.a.retta mot ungdom Sandviksboder kystkultursenter 49 Bymuseet i Bergen/ Museumssentr. i Hordaland: Levende historie i museum 51 Musica Nord Konsertverksemd - samarbeid i fylket. 52 Nattjazz/Brg.Jazzforum: Jazzmetoden-Formidling 53 Norsk Metodeutvikling publikumsutvikling.: 54 NVIM Prosjekt Smeltedigelen - bruk av kulturminnerestaureringskompetanse m.m. 55 October Party Records Videreføring av samarb. Bergen-Bejing-Bergen Rock City 7

8 56 O.S.Olaussen Registrering av drakter og tekstil 57 Olav H.Haugestiftinga Etablering av Haugesenter 58 Ole Bull Akademiet Etabl. av fylkesdansar 62 Rike-Ragna Teaterselskap Friluftssepelet Heilagbrotet 63 S-12 Galleri og verkstad Kunstlaboratorium 64 Sandviksboder Vidareutvikling til kystkultursenter A/S regionalt senter 65 Solvår Nyhavn Arkitektturprosjekt i Ålvik Hardanger 67 Stiftelsen Kulturarvformidling til Bryggen/Bryggens Venner/Filosof A.P.Petersen barn. 68 Sunnhordland museum Etablering av museumshandverkar for regionen 70 Sæbø skulemusikk lag prosjekt samspel Radøy 72 Tour de Force Digitalbasert formidling 73 Trykkeriet Etabl. Senter for samtidsgrafikk.bergen 74 Vaksdal kommune Prosjekt Strikkingkultur,næring, kunst 75 Venelaget for Gruo Vidareutvikla gruvemiljøet på Litlabø, Stord 76 Vestnorsk filmsenter KJØL-filmsamarb. Muse-bilbiotekkultursentre i Hordaland 78 Vossajazz Ekstremjazz Protokollmerknad frå A: Protokolltilførsel Sak 97/10 Kultur- og ressurutvalet tildeling av prosjektmidlar under kup 2010 Bed om at lovavdelinga undersøkjer om saksbehandling av ugildskap i overnemnde sak er i tråd med Forv.lova 6 første ledd bokstav e og praktisering av denne. Jfr.OT.prp. nor 50 ( ) pkt Protokollmerknad frå SV: SV støtter tildelinga av kr til Opera Bergen, og ser dette som ei naturleg oppfølging av signal gitt i tidligare møte frå kultur- og ressursutvalet. Dessverre blir det umogleg å røyste for dette når det kjem som ein del av ei heil pakke i frå posisjonen der store delar av dei faglege anbefalingane i frå administrasjonen blir sett til side. Anne Aune sekretær 8

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad:

Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10. Stad: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. juni 2009 10. juni 2009 Kl.: 09.00 15.30 09.00 13.10 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 20/09-44/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 09. mai 2011 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Manger Folkehøgskule, 5936 Manger Saknr.: 22/11-25/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE

MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 29. oktober 2008 Kl.: 13.00 14.00 og 15.00 17.00 Saknr.: 236/08-257/08 Stad: Stend hovedgård v/stend vidaregåande skole MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40

Møteprotokoll. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, fylkeshuset, Bergen Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11.00-15.40 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Parti Merknad Nils-Olav Nøss Medlem

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.

MØTEBOK. Fylkeseldrerådet i Hordaland. Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Sunnhordland 4. et. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 11. april 2013 Kl.: 10.15-16.00 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom "Sunnhordland" 4. et. Saknr.: 8/13-13/13 MØTELEIAR Margot Bertheussen

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 21. august 2012 201111067-41/015.T14/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Os 20. november 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Os 20. november 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte på Os 20. november 2008:

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen

Måndag 27.08.12 kl. 10.00. i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 20. aug. 2012 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009:

Pressemelding. Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember 2009: Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 9. desember 2009 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 9. desember

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15 og møtet var kunngjort i pressa 25.03.15.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15 og møtet var kunngjort i pressa 25.03.15. Meland kommune Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:15 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Møtebok for Kommunestyret Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer