''SJØGUTTEN'' NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM. Av Knut Solvoll og Leidulf Solvang RAPPORT FRA RESTAURERINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "''SJØGUTTEN'' NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM. Av Knut Solvoll og Leidulf Solvang RAPPORT FRA RESTAURERINGEN"

Transkript

1 NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM ''SJØGUTTEN'' RAPPORT FRA RESTAURERINGEN Av Knut Sovo og Leiduf Sovang 9470 GRATANGEN- MUSEUM, GRATANGSBOTN Tf: VERKSTED, HELLARBOGEN Tf: Teefax: Bankgiro: Org.nr:

2 Innhod Historikk Innedning Vikår for bruk av midene... :... 8 Tistandsrapport for ensmannsbåten "Sjøgutten" Konkusjon DOKUMENTASJON OVERBYGNINGER OG DEKK Riving og demontering SKANDE KK DEKK RUFFDEKK RUFF/RUFFSIDER/BJELKER KRA VELLISTIKKBJELKER/DEKKSBJELKER/BJELKEBÆRERE CASING STYRHUSCASING BAUGBÅNDET DEMONTERING AV STYRHUS/TOALETT TOALETTET Oppbygging dekk og overbygg BJELKER OG KRAVELLER DEKK RUFF NEDGANGSKAPPA... : STYRHUSET

3 4 SKROG 4. Riving og demontering SPAN"T... ; mm : SKROG 4. 2 Oppbyggingen SKIFTE AV FORSTEVNEN... ' KJØL AKTERSTEVN/STILK HEKK BJELKEVEGER SPAN"T ' mm ' INNREDNING 5.1 Riving og demontering SALONG OGLUGAR MASKINROMMET ' Oppbygging innredning SALONG OG LUGAR MELLOMGAN"G MASKINROM TOALETT RIGG 6. 2 Oppbygging TEKNISK UTRUSTNING 7.1 Riving og demontering... : Oppbygging teknisk

4 7.2.1 MOTOR OG STYRING DEKKSGJENNOMFØRING FOR ANKERKJETTING TILFØYELSER : MALING TYPER OG FARGER SALONG/LUGAR Utføring av arbeidet Maing av ruff og casing O LEVERANDØRLISTE I TEKNISKE SPESIFIKASJONER DELTAKEREPÅ PROSJEKTET /59

5 M/K «SJØGUTTEN» HISTORIKK: Båten be bygd på Hemnesberget på nyåret Båtbyggere var Nis Johan Gabriesen og sønnene Road og Oav. Materiaene ti båten var gran fra Hemnes. Kutteren var 36'02" ang, 10'08''bred og dybden var 5'07''. De brukte to måneder på å bygge fartøyet, og det var Nis Gabriesen som monterte motoren - en Wichmann på 12 hester - og fart ved norma gange var ca. 5 knop. Road Gabriesen forteer at de fikk 3000 kroner for båten da de sogte den ti Johan Kokaas- "gammeensmannen" i Tysfjord. Noen ord om båtbyggeren NIL S JOHAN GABRIELSEN. Han be født på en fjegård som het Tveråmarka. Faren, Gabrie Gabriesa, var en dyktig båtsmed og sønnen Nis begynte tidig å interessere seg for båtbygging. Gutten hadde stor sans for båtbyggerfaget og må ha vært en oppmerksom og god iaktaker. Sikkert hadde han sett på faren og hadde ært omgangsmåten med heie byggeprosessen hos ham. En gang på 1890-taet kom Nis Gabriesen ti Hemnesberget, stifta famiie og fikk etabert eget båtbyggeri. Ti nå var det vanig med kinkbygde båter, men de hadde sin begrensning både når det gjadt å tåe ast og annen påkjenning. Ikke minst krevde motoren nytenkning i båttype, konstruksjon og byggeteknikk. I denne prosessen skue Nis Gabriesen komme ti å gjøre en pionerinnsats. Her nord hadde man fram ti 1900-taet mest brukt kinketeknikken i båtproduksjonen. Nå fugte en ny teknikk innen båtbyggerbransjen, den såkate kraveteknikken som gikk ut på først å reise et skjeett av spant ( ribber ) på en kjø, og så age sider og dekk ved å egge panker kant i kant festa med boter ti spantene og bjekene, og så tette ( drive ) sprekkene ( natene ) med tjæredrev og bek. Etter denne metode var MIK «Sjøgutten» bygd., Båtbygger Ni s Johan Gabriesen og sønnene Road og Oav

6 GAMMELLENSMANNEN - JOHAN KOKAAS Bidet er tatt fra en tur med "Sjøgutten" i 1929 eer Fra venstre : Oaf Smines, mange år i ensmannens tjeneste som motormann og betjent, bøyd over rekka Bjarne Kokaas, ensmannen sjø og Leif Kæboe. En vakker sommerdag i 1929 kom MIK «Sjøguttem> seiende inn Tysfj orden for første gang rett fra båtbyggeriet på Hemnesberget og ankret opp på Kjøpsvikvågen. Det var Gerhard Giesen som var skipper. Han var skipper og motorpasser. Denne dagen var for mange i Tysfjord en spesie dag. Det var nemig konfirmasjonssøndag. Jakob Lind fra Kjøpsvik, som senere be reder og en betydningsfu mann for andsdeen og som i dag nærmer seg 90 år, husker denne dagen ensmannsbåten dukket opp for første gang spesiet godt fordi han var bant de som sto som konfirmant på denne spesiee søndag. Gammeensmannen brukte båten i sin tjeneste fra 16. juni 1929 ti krigsutbruddet i Hans hjepesmann var Gerhard Giesen som var kombinert skipper, motorpasser og konstituert ensmannsbetjent. Han førte båten fra den var ny og fram i tredveåra; da overtok Nitter Pettersen samme stiinga og han hadde båtansvaret frem ti krigsutbruddet. Fra 1940 ti 1945 overtok en nasist ensmannsstiinga i Tysfj ord kommune, og i denne tiden å MIK «Sjøguttem> stort sett på Kjøpsvikvågen, og Diteif Pettersen hadde ansvaret for båten i okkupasjonsårene. De få gangene den var ute på oppdrag, var den rekvirert av tyskerne. Sønn ti gammeensmannen, som også het Johan, overtok ensmannsstiingen fra 1945 og MIK «Sjøgutten» begynte atter å operere på Tysfj orden. Skipper, motorpasser og konstituert ensmannsbetjent var Ingeberg Sostad fra Drag i Tysfjord kommune. Han begynte i denne tjeneste 12. desember Begynnerønna hans var Kr. 50,- pr. mnd. og han hadde ikke ekstrabetaing for overtid. Lennsmannsbåten var hvitmat de første årene; dvs. både skrog og overbygg hadde denne farge, og på fokemunne be den kat «K vithesten». Når fartøyet nærmet seg ei av de små grender i fjorden, sprang gjerne ungan å gjemte seg, for de var redd «K vithesten». Den be også kat «Tysfjords skrekk>> og det igger ve i ordets rette betydning hva det innebar og at den ikke atid var ike vesett der den dukket opp. ''No e' eg speint på kæm han ska paint hos", sa en gamme ka, han satt på vedkassen og dinga med føten da han fikk øye på ensmannsbåten på tur inn fjorden.! 38 år be MIK «Sjøgutten», eer ensmannsbåten som den hest be kat, brukt av ensmannen i Tysfj ord i embets medfør. Et ite innbikk i hva arbeidet utafor ensmannskontoret besto i; et arbeid hvor båt var tvingende nødvendig for å nå rundt ti ae stedene i et vidstrakt ensmannsdistrikt som Tysfjord. 1

7 3 Innti få år etter siste verdenskrig, bodde det fok på ae småstedene både i Indre Tysfj ord Mannfjord, Grunnfjord, Heerne, angs hee sørandssia og nordsia, bosteder hvor man i dag finner bare tomter eer i beste fa fritidshus. Under ensmannens arbeid med tvangsforretninger, utpanting, auksjoner og skjønn av forskjeig sag, be det også gjort en de etterforskning. Det kunne bi turer som strakte seg over fere dager, ja, hee uka kunne gå med. Lensmann og skipper startet som rege mandag morgen og det kunne bi fredag kved før M1K "Sjøgutten" kunne fortøyes på Kjøpsvikvågen. Disse uketurene kom hest vår og høst i forbindese med fjøsbefaring. Om våren for å undersøke om det var bunød og dermed suteforing, og om høsten en kontro om for mange kreaturer var "satt på" i forhod ti fjøspassen. Den gang som i dag var ikke heimebrenning tiatt, og sett ikke for "anging". Ofte var det tips fra pubikum som førte ti aksjon, og det hendte at ensmannsfokene brukte andre båter eer gikk omveger for å komme overraskende på produsenten. Ved et sikt høve fikk Johan Kokaas spørsmået: " E dettane ovig?" hvorpå han svarte med et spørsmå: "Edet du driv med ovig?" Det hendte han måtte så ut "konk" og ferdigvarer, og det var utpanting og ignende ubehageige oppdrag,ja, endog på eting etter en krimine og morder. I forbindese med utpanting var det vanig å ta robåter som vederag for gjed den enkete måtte ha, og det hendte ensmannen hadde både seks og sju båter på sep etter "Tysfjords skrekk" aeas «Kvithesten» aeas «Sjøgutten» når han ankom Kjøpsvik ved ukesutt. SLIPEN P Å HUNDHOLMEN ETTER AT DEN V AR NEDLAGT

8 MIK «Sjøgutten» var en prektig båt, god sjøbåt; den gjorde brukbar fart, 7,3 knop etterat det i 1943 /44 be satt inn en ny Wichmann på 16 HK. Båten be godt vedikehodt og motoren overhat etter behov. Båt og motor måtte en stoe på for det var ofte man råket bort 1 uvær Våren 1946 be fartøyet satt på sip på Hundhomen i Tysfjord og man satte i gang med et ganske omfattende reparasjonsarbeid. Rekka be skiftet og det be brukt noe kraftigere materiaer. Det be satt inn koøyer i ruffen sik at det be mye ysere og triveigere her. Dessuten be ruffen gjort to panker bredere. Opprinneig var det kun en venti ti ruffen som kunne åpnes. Det be reist ny formast. Aktenfor styrhuset og vegg i vegg med dette be det bygd et ite toaett. På taket av toaettet be det satt opp en aktermast. Het akterst og øverst på rekka sto det en iten faggstang på skrå nedi et ite jernrør. Det be også bygget nytt styrhus. Man fjernet ca. 28 stk. steinknusarkjefta som be benyttet som baast. Hver av disse var av stå og veide minst 50 kio. Om sommeren samme år tok skipper Sostad MIK «Sjøguttem> ti Svovær på verksted hos Skarvik. Man fjernet store mengder baast som besto av stein og stk. steinknusarkjefta. I rommet meom ruffen og maskinen å det også en god de baast som be fjernet. Dette rommet be ti nedgang, man fikk kappe over nedgangen samt ny eider. Deretter be det agt ny pank i dørken i ruffen og den be senket 5 cm. Mesteparten av steinbaasten bak maskinen be også fjernet. Totat be det fjernet ca. to tonn baast. Det be satt inn en ny ovn i ruffen med parafinbrenner og ovnen hadde tre bein; den be aget av en smed fra Henningsvær. Skipperen aget spyd og satte på mastertoppene og pynteist rundt hekken. Formasta var 60 cm høyere enn aktermasta. Ny skanndekkpank agt og denne gikk utenfor hudpanken. Det be også aget nytt ror og ny stråkjø. Inne i styrhuset be det aget ei uke i dørken sik at man hadde adkomst ti maskinen herfra. Bunnsmøring be gjort og skuta kom atter tibake ti sitt rette eement, og nå føt den to panker ettere på vannet. Man forot Svovær og satte kursen tibake mot Tysfjord og på Vestfj orden røk det opp ti skikkeig uvær. Det be grov sjø; men det viste seg at fartøyet tok sjøene mye bedre etterat store mengder baast var fjernet. I 1948 be skroget renskrapet for hvitmaing og ojet. Dette be gjort etter ønske fra kona ti ensmannen som hadde sett en fin yacht som hadde et trehvitt, ojet skrog og som ønsket et ignende utseende på "Sjøgutten". Denne så nå ut som en het ny båt! I årene MIK «Sjøgutten» opererte som ensmannsbåt, var den kun på en angtur. Den be eid av Forsvaret og ferden gikk oppover ti Honningsvåg. Dette var i Skipper Sostad hadde med seg tre passasjerer; det var tre offiserer fra Forsvaret. Været var ikke det aer beste, og karene be sjøsyke og matet krabbene i eningen, iføge skipper Sostad. De skue innom fere steder på Finnmarkskysten for å avhode sesjon. Bant annet var de innom Hammerfest, Ata og ti sutt Honningsvåg. Her gikk passasjerene i and og Sostad seite sørover aene ; totat tok turen nærmere tre uker. t

9 Ingeberg Sostad førte båten fra 1945 ti be siste året MIK «Sjøgutten» opererte i ensmannens tjeneste. Først kjøpte Harad Osen båten, deretter kjøpte Sverre Romstad båten i 1974 og den be senere satt opp på sipp på Hundhomen og her be den stående i 12 år innti neste eier overtok den. Det var Knut Krogh fra Heand I Tysfjord som kjøpte båten den 17. juni Det var het tifedig at Krogh oppdaget " Sjøgutten. " På en av sine turer på fjorden med M/S " Våghas " først på nyåret 1986, passerte Krogh forbi Hundhomen i Tysfj ord, der fikk han se den game ensmannsbåten stå på sipp. Den var et ynkeig syn der den sto uten mastre og rekkverk, værsitt og maingøs og tydeig merket av tidens tann.,.. "SJØGUTTEN" på sip på Hundhomen i Båten hadde da stått på sip i 11 år og var tydeigvis merket av tidens tann.

10 Imidertid, herr Krogh var en optimistisk mann med pågangsmot og innsikt. Han så monn i 11Sjøgutten11 Det vie kreve stor arbeidsinnsats å få henne tibake i sitt rette eement. Men først måtte det kjøpsforhandinger ti. Etter itt att og fram be de enige med segeren, Oaf Romstad, om en pris på Kr ,-. Og begge parter var fornøyd, ikke minst famiien Krogh som nå var bitt reder. Man satte i gang med et omfattende oppussingsarbeide av fartøyet og ae famiiemedemmer detok. Den 14. jui 1986 kunne skuta forate Hundhomen i en noenunde 11 ship shape 11 kondisjon, men mye arbeide gjenstod. Man var innom Kjøpsvik og bunkret diese, og deretter fortsatte ferden videre ti Heand der en stor mottakeseskomite hadde møtt fram for å ønske 11 Sjøgutten 11 og mannskap vekommen hjem. Man fortsatte oppussingsarbeidet med skraping og maing, fornying av rekkestøtter og det be aget et nytt rekkverk. 11 Sjøgutten 11 be etter hvert i så pass god stand at den kunne benyttes som turbåt og skyssbåt sik at man fikk itt inn i kassa ti driften. Man fraktet høy ti Storå, feiere inn ti Musken, væram ti Mannfjord om våren og disse be hentet med "Sjøgutten" om høsten. Det var turer på fjorden med ærere og skoekasser, turister fra inn og utand på hvasafari. Det be ti og med fraktet et brudeføge på fjorden en vakker sommerdag. Da var båten pyntet med bjørskeauv og fagg. Det var rene brudeferden i Hardanger!! Sommeren 1986 var hva man kaer en godværssommer og nyervervesen be fittig benyttet ti famiieutfukter på Mannfjorden, Sørfjorden, Grunnfjorden og het innerst i Tysfjorden ti Musken og mye fin fisk be hat opp på dekk den sommeren. I desember samme år raste et kraftig uvær over andsdeen med stormbyger og 15. desember foriste 11 Sjøgutten 11 mens den å ti ankers på fjorden. Man hodt famiieråd og samtige var enige om at skuta måtte berges. I månedsskiftet januar/februar 1987 forsøkte man å heve 11Sjøgutten11 og man fikk assistanse av dykkere fra Bodø, men dette forsøket misyktes. Medio februar s. å. fikk man hjep av de samme dykkerne fra Bodø, og denne gang yktes det" å få 11Sjøgutten11 opp ti overfaten og enset. Motoren be rengjort og etter to dagers overhaing fikk man omsider start. Parafinovnen i ugaren fungerte ikke etter foriset og her var det nødvendig å skifte noen deer. Etter reparasjonen fikk man fyr på ovnen. Sommeren 1987 var 11Sjøgutten11 på sipp i Lødingen. Skroget be skrapet, bunnsmurning agt på og over vanninja be det mat i en guaktig farge, noe i nærheten av sennepsgu. Man hadde samme farge på formasta og øverste de av aktermasta. Nederste de av samme mast be sortmat. Kappa, ruffen og styrhuset fikk et nytt strøk hvitmaing og 3. august var fartøyet operativt igjen.

11 1 "SJØGUTTEN" på sip i Lødingen Den 11. mars 1991 be det sendt søknad ti kuturstyret i Tysfj ord om å få mider ti reparasjonsarbeid på "Sjøgutten". I juni s. å. fikk eieren av "Sjøgutten" Kr. 2000,- fra kuturstyret ti vedikehodsarbeid. Den 19. jui s. å. var fartøyet på sipen i Grunnfjord. Man skiftet noen bord og akket. Den 23. jui 1994 inviterte Knut Krogh og famiien hans gammeensmann Johan Kokaas ut på tur på Tysfj orden. Man gikk først ti Kjøpsvik for å hente hovedpersonen, som nå bodde på aders- og sykehjemmet i Kjøpsvik. Hans datter med ektemake og en journaist fra Fremover var også med. Det be en meget veykket tur med kaffeservering, fisking og servering av bodfersk, deiig kokt sei. Det be en fott oppevese for gammeensmannen. Han hadde ikke vært om bord på sitt game arbeidssted på en mannsader - nesten 30 år. Minnene strømmet på og det be mye mimring og nostagi om de gode, game dager. Den 7. november 1994 be det atter søkt kuturkontoret om tiskudd ti båten, og 7. desember fikk man brev fra Riksantikvaren om at søknaden var registrert. Den 6. mars mottok Knut Krogh teefonisk beskjed fra Riksantikvaren om at han kunne regne med å få økonomisk støtte for å reparere "Sjøgutten" og. apri s. å. kom det skriftig beskjed om at det var beviget Kr ,- ti reparasjonsarbeid. Den 11. apri kom fagfok fra Nord Norsk Fartøyvernsenter, Gratangen for å besiktige ensmannsbåten og 21. august 1996 ankom "Sjøgutten" Hearbogen i Gratangen og restaureringsarbeidet med fagfok fra Fartøyvernsentret kunne ta ti.

12 RESTAURERINGEN Innedning MIK «Sjøgutten» ankom Nord Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen, 19. august Den 6. september be fartøyet satt på and med kranbi og det be bygd eskur over båten. Eieren av M1K «Sjøgutten», Knut Krogh, gjorde en henvendese ti Riksantikvaren den 3. januar 1997 om tiskudd ti istandsetting av fartøyet. Den 28. mars be søknaden innviget av Riksantikvaren, og det be beviget et beøp stort nok ti å dekke utgiftene ti restaurering av MIK «Sjøgutten» ut fra tistandsrapporten som på forhånd var foretatt med fordeing av tiskuddet på føgende poster: - utskifting av hud overvanns - utskifting av boter undervanns -utskifting av dekkspank - driving av dekk - nytt dekk på saongkappe - ny aktermast - nødvendig utbedring av eektrisk anegg i henhod ti påegg fra Skipskontroen - utskifting av rorhyse - eventuet rorstamme Riksantikvarens tiskudd for 1996 ti bevaring av MIK «Sjøgutten» var et styrt oppdrag ti ett av de tre nasjonae fartøyvernsentrene. En forutsetning for tiskuddet var derfor at arbeidene utføres av Nord Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen. De fagige kriterier som be agt ti grunn og som skue føges var: A restaurering, reparasjon og vedikehod ska utføres på en sik måte at arbeidene tifredsstier de krav som bir stit ti antikvarisk sikring, og at de er i samsvar med bestemmeser gitt av Riksantikvaren eer institusjon/person bemyndiget av Riksantikvaren. Det forutsettes at gjennomføringen av titakene vi ha god oppærings- og formidingseffekt. Begrunnesen for tiskuddet: Riksantikvaren anser kuturminnet å være av så stor betydning fordi det oppfyer et bredt spekter med hensyn ti ader/epoke, autensitet, form, funksjon, geografisk okaisering og historisk betydning. Prosjektet er prioritert på bakgrunn av Riksantikvarens bruk av virkemider innen satsingsområdet fartøyvern og harmonerer med vår " Femårs handingspan for Fartøyvernet " ( )

13 9 Tistandsrapport for ensmannsbåten «Sjøguttem> I tidsrommet 17. september ti 2. oktober 1996 be det foretatt en grundig tistandsvurdering med tihørende kostnadsoversag for fu restaurering av «Sjøgutten>>. Først demonterte man rørrekkverket, rev skandekk og svinerygg. Deretter be øverste bordgang av hudpankene revet. Paneet i ruffen og saongen be revet for å få tistanden på spantene. Videre fjernet man baasten som besto av en banding av kuppestein, jernskrot samt noen 5 trs. dunker med metapaets. Benkene i saongen be devis demontert. Styrhuset be øftet av og toaettet revet. Båten be deretter fyttet inn i pastha medio november d. å. ( 1996 ). Den be øftet ut av sippvogna og satt på svier. Motoren be skrudd øs, øftet ut og anbragt på verksted for overhaing. Så be ruffdekket revet og deretter hoveddekket. Først fjernet man dekksbjekene i ruffen og deretter sidene. På bakgrunn av dette rivingsarbeidet fikk man en god oversikt over hva som måtte skiftes.. DEKK - a dekkspank skiftes 2. HUD -5 øverste omfar skiftes + ytterigere 2 omfar på begge sider 3. DEKKSBJELKER -12 av 15 bj eker og stikkbjeker skiftes 4. BJELKE VEGER - minimum 2/3 skiftes 5. SP ANT - 45 av 58 havspant skiftes het eer devis 6. RUFF - kraveer, sider og nedgangskappe skiftes 7. STYRHUS - demonteres for å ta ut motor. Tistanden troig så dårig at 2/3 må skiftes 8. HEKK - tømring i hekken skiftes 9. FORSTEVN - nedre de av stevn mot kjø skiftes 10. HALSKLUT - skiftes I. SVINERYGG - skiftes 12. ROR - skiftes3. AKTERMAST - skiftes. Nye vant og stag ti begge mastene14. INNREDNING - kedning i sider i ruffen skiftes. Maskinskott skiftes. Akterskott skiftes. KONKLUSJON: At overvanns må rives og bygges opp med nye materiaer, eventuet bruk av gammet som måtte være i bra stand. Det tas forbehod om at ytterigere skader kan avdekkes når motoren ska ut for overhaing. Det kan også være råteangrep på kne innenfor stevn. Det kan vise seg nødvendig å fjerne deer av hud i forskipet ved skifte av stevn. Det er ikke gjort vurdering av kjøboter og motorfundamentinnfestninger. Skipskontroen kan også komme med ytterigere tiføyinger.

14 O 2. DOKUMENTASJON Det er fortøpende under riving tatt bider ti dokumentasjon og hjep for gjenoppbyggingen. Ae deer er så angt praktisk muig demontert hee og agret. Deene er måsatt og det er aget hjepeskisser for å ette restaureringen. Erfaringen med et så omfattende prosjekt som dette tisier at dokumentasjon og oppmåing må gjøres grundig og nøyaktig. Det har vært ite game fotografier tigjengeig. Imidertid, ett gammet postkort av fartøyet fra etter 1946 har vært ti uvurdeig nytte som kidemateriae. Det viser mange gode detajer fra rigg og dekksarrangement.. Postkort med motiv av MIK "SJØGUTTEN" tatt etter 1946.

15 ,, 3. OVERBYGNINGER OG DEKK. 3.1 Riving og demontering Skandekk Rivingen startet 17. september med skandekkspanken. Den var i a hovedsak dårig rundt hee båten. Eieren, Knut Krogh, oppyste at den har vært bredere og er senere høvet sett med huden, og en tynn fenderist var påsatt. Under svineryggen var skandekkspanken troig i opprinneig utførese. Utstikk ca. 15 mm og avsmaende mot stevnen. En de utskifting har vært gjort da skjøter var uregemessige i avstand, og varierte fra b.b. side ti st.b. side. Skjøt er ca. 45 cm. Skandekkskransen i hekken har tidigere vært skiftet og arbeidet har vært dårig utført. Det er ikke benyttet drivreim, men boter gjennom dekk ti krave for ruff og casing,eers 5-6 tommers skipsspiker i dekksbjeker, spantetopper og hudpank. Riving av skandekkspanken; denne var i dårig forfatning.

16 L2.. Riving av magang og de øverste 3-4 hudpanker avdekker råtne spantetopper DEKK Fordekket be revet først. Her var det gjort utskiftninger både i dekk og dekksbjeker. Spikersag for dekk mot dekkskrave i forkant av ruff var skiftet samt de to påføgende dekksbjekene fram mot stevnen. Det var benyttet standard bygningsmateria som var oppforet for å få bjekebugt. Dekket var vanig (2 x 5) tommers bygningsmateria som var festet med 4-toms trådspiker. Fremre de av midtfisk mot stevn er muigens origina. Hvis ikke, er utforminga av dekk mot stevn noe usikker. Skisse av dekk: Denne viser utførese av dekk og hakapank, samt passering av boter ' i hoveddekk og ruffdekk.

17 DEKKIDEKKSBJELKER Dekksbjeker og dekkspank angrepet av råte. Dekkskrave angrepet av råte.

18 RUFFDEKK Ruffdekket er revet. Ruffdekket: Dimensjon 2 tommers, 15 bredder, sannsynigvis originat fra ombyggingen i Spikret i bjeker og rufframmer. De 4 ytterste pankene botet på 5 steder på hver side. Råteangrep spesiet rundt pipegjennomføring og ved b. b. forre hjørne. Eers tydeig ekk, sprukket, grått og gjennomtrukket av fuktighet. RUFF!RUFFSIDERIBJELKER Ruffdekket er revet og bjekene står igjen. De to forreste bjekene var angrepet av råte. Babord ruffside var sterkt angrepet av råte i fremre de. Begge hjørnestopene i forkant av ruffen var i dårig forfatning, dvs. mye råte. I fronten var det også mye råteskader. Styrbord ruffside var ganske bra, men aktre hjørnestope var i dårig forfatning. Ruffsidene var spikret i stoper og botet gjennom krave på vanig måte. Langskips dekkskrave på begge sider hadde igjenpuggede botehu og be sannsynigvis benyttet om igjen ved ombygging i 1946.Ventiene i ruffsidene be demontert og pusset opp. Gass be skiftet.

19 IS Sidene og takbjekene i ruffen ferdig. Bygging av ruffdekket.

20 /to RUFFEN Ruffdekket før restaurering. Ruffdekket etter restaurering.

21 { Kraveer/stikkbjeker/dekksbjeker/bjekebærere Dokraveer var i svært dårig forfatning, spesiet st. b. side under døren. Disse kraveene er fet inn i casing-krave ved ombyggingen i Dette var et råtepunkt. Babord dekkskrave og bj ekebærere i ruffen var sterkt angrepet av råte. De game feingene etter dekkskraveene før ombyggingen er synige i hoveddekksbjeken. Bærerne be fyttet 16 cm ut mot sidene i akterkant under ombyggingen i 1946, og er spinke i forhod ti dekkskrave og stikkbjeker. Stikkbjekene er dårig fet (troig fordi disse ikke be skiftet i 1946, men kappet og fet på nytt med dekket iggende), og innfesting i bærer er dårig. Det er heer ingen boter fra bærer og ut i borde. Dette er troig en medvirkende årsak ti at stikkbjekene har dratt seg ut av bæreren. (Foto) De har dermed ikke stått i mot kreftene ved driving av dekket. Dette så vi også antydning ti med det nye dekket, ti tross for avstemping meom bærerne i ruff og casing. De feste bj eker og stikkbjeker var angrepet av råte, spesiet i endene. Da det be kart at bj ekeveger også i sin hehet burde skiftes, var det ingen hensikt i å berge havgode bj eker. Den forre av den dobe dekksbjeke i forkant casing er troig agt i ved ombyggingen. Det er agt fy stykker (ca. 2" x2") meom bj ekene over bj ekeveger som underag for hakkapank. Ae dekksbjeker og stikkbjeker hadde perestaffprofi i nerkant. Nedfeing i bj ekeveger var rett uten svaehae. Innfesting med spiker. Stikkbjeker/dekksbjekerbjekebærere før restaurering - mye råttent.

22 g CASING Casingen be tatt he ut ved at stikkbjeker og boter be kappet og dekksbjekene under forre og aktre krave be kappet da disse var angrepet av råte og skue skiftes. Tistanden på casingen er noe tvisom og man må ta en ny vurdering på om det er muig å benytte den igjen. Det var ingen bjekebærer, men spor på stikkbjeker og dekksbjeker viser at det har vært. Troig er også casingen gjort høyere og bredere ved ombyggingen i Det er spor i casingen etter en bjeke for styrhusdørken. Riving av styrhuscasing

23 19 STYRHUSCASING- forts. Hjørnestope på ruff, fremme st.b. Hjørnestope på den nye casingen ti styrhuset.

24 NEDGANGSKAPPA Nedgangskappa be øftet av båten i he tistand. Den har noe råteangrep. ' Krave mot ruff mye angrepet av råte. Det har vært skiftet noen pank i kurvinga på kappa; det er gjennomgående bot i kurvinga., Den game kappa før den be øftet av "Sjøgutten." Den nye kappa etter restaureringen.

25 i!.( BAUGBÅNDET Baugbåndet er et grodd kne som må skiftes. Dekket var spesiet angrepet av råte fremme på b.b. side av ruff, ute mot hakapank på aveste springpunkt på begge sider. Det var 2 dreneringsrør på hver side og disse var muigenspassert for angt akter sik at vann har bitt stående på dekket. Det var særig mye råte akter på b.b. side fra puert ti styrhuscasing. Også noe dårig ved st. b. puert. Eers var ikke dekket så vedig dårig, bortsett fra dårig vedikehod sik at det var ekk øg gjennomtrukket av fukt. Dimensjon på dekk var 2" og originat fra 1929 bortsett fra tot de.kk4 t På b.b. side ved nedgangskappa på står restene av et fundament, en kamp med 2 hu. Disse huene fortsetter også ned gjennom dekkspankene. Man gjetter på at det kan ha stått en hånddrevet ensepumpe på fundamentet. Imidertid viste det seg ved senere und søkeser og intervju at denne anordning hadde fungert som påfying av bunkers. Baugbåndet angrepet av råte. Baugbåndet etter utskifting.

26 22 DEMONTERING A V STYRHUS/TOALETT Toaettet, som står i akterkant av styrhuset, måtte rives for å kunne øsne styrhuset. Dette er nedfet i dekk med vegger som er reist på kraveer. Det er pane meom hjørnestoper, og panet tak med bikktekking. Aktermasta står på abank på dotak staget ned mot sidene av doet og styrhustaket. Styrhuset står på casing,og dørk i styrhus igger på vinkejernramme som er innfestet i casing med boter, samt skipsspiker i hjørnestopene på casingen. Casingen fikk noe skade under demonteringen. Styrhuset er fra en senere ombygging enn Henviser ti et bide tatt etter 1946 som viser et smaere styrhus. Det har stått på et dekk som har vært spikret fast i tverrgående bjeke og i casing. Fronten i styrhuset be skiftet og baksiden på ett av panebordene var merket " Hundhomen sip". Men de game hjørnestopene er benyttet. Man kan se game feinger og de er forenget ca. 2" i toppen. Skyvedørene (fyingsdører) var råteskadet i bunnstykkene.

27 23 TOALETTET Toaettet er oppbygd sik at det kan stå sev om styrhuset bir øftet av. Akterveggen på toaettet har fått tibake et vindu med mattet gass som vises på gammet foto og akteranternen er også montert på samme skott. Toaettet er oppbygd av hjørnestoper og stående, gattkantet pane. Dør av rammeverk med en stor aminert fying. Den game fyingen var av kryssfiner. Interiør av toaettet før riving. Interiøret på det nye toaettet.

28 Zf STYRHUSET Vi besuttet å bruke nåværende styrhus. Det er ikke fra ombygginga i Styrhuset krevde en de opp-pussing. Det be skrapet, fronten skiftet, vinduene restaurert og at be mat opp igjen. Dørene fikk utskiftet råtne deer. Fyinger i styrhusdører var av hetre og be brukt om igjen ved reparasjonen. Innfestingen av styrhuset er forandret for å ette demontering hvis det på et senere tidspunkt er ønskeig å tibakeføre ti 1946 Det er agt inn en bjeke under styrhusdørk etter tidigere passering. Parti av styrhusfronten etter at det var agt nytt pane.

29 STYREANORDNINGEN Styrekjettingen å i rør angs casingen ti rorkut akterst på hekken. Oppå styreanordningen å en øs patting.

30 3.2 Oppbygging dekk og overbygg BJELKER OG KRAVELLER Ae bjeker og bjekebærere be skiftet. Innfesting av bjeker med enke svaehae i veger og bærer, spikret. Det be agt bærer under casingkraveene. Dimensjon på bjeker er 4 W' bredde. Bjekebærer i ruff økes noe på bredde for å få mer ved ti feing for stikkbjeker. Høyden bir også økt noe da den game virket svak. Kraveene var fet tett uten drevnat. Disse har åpnet seg noe under tørking. Bør kanskje drives i ettertid. Dokrave er ikke innfet i casingkrave som tidigere, men feinga føger kraveprofien. Kravedimensjonen IOcmx 1 3 cm. DEKK Rivingen viste at paneet meom dekksbjekene i saong og ugar var agt før dekket. Den å på istene og var spikret ovenfra. Det var en uftspate på - 2 cm meom dekk og pane. For å bedre sirkuasjonen tiot vi oss å age åpninger bak istene og uftehu i ruffsidene. (foto). Deretter be dekket agt etter tidigere oppmåing. Skandekk er 65 x 150 m. m. 15 m.m. utstikk over magang. 40 cm asker. Noe bredere skandekk på hekken. Dekkspank er 50 x 125 m. m. Det igger hakapank innenfor skandekk. Dekket er botet fra skandekk ti krave. Skandekk er i hovedsak spikret i bjeker og magang. Enkete boter. Konstruksjonen er ikke vanig og ikke særig god. Skandekket kan hekte seg mot kaia og man får ekasjepunkter meom dekk og magang. Botene i dekket vanskeiggjør skifte av dekkspank. (se iustrasjonen). Dekket be drevet 2 tråder tjæredrev og bek. Det be agt drensrør fra innerkant skandekk og ut i skutsida. RUFF Ruffsidene er av 40 m. m. pank og botet i krave/bærer. Det er drevet meom pank og mot hjørnestoper. Hjørnene er det med ytter- og innerstoper som er botet sammen. (se skisse).perestaffprofi på indre stope. Lik oppbygging på casing. Dekksbjeker på ruffen er fet i ruffsidene. NEDGANGSKAPPA Nedgangskappa er av 2" pank. Botet i sidene og i krummingen. Det be aget nye dører med messing ås og messing kinge/håndtak. Det har ikke vært ufteventier i dørene fra gammet av....w...

31 Stikkbjeker/dekksbjeker/bjekebærere etter restaurering. Nytt dekk agt - nye kraveer ti ruff, styrhus og do.

32 4. SKROG 4.1 Riving og demontering SPANT Spantetopper og dekksbjekeendene var nå avdekket og viste seg å være i svært dårig forfatning. At pane i saong be revet for å avdekke hvor dypt i skroget skadene rakk. Råteskadene strekker seg ca cm ned angs sidene - stort sett angs hee båten. Etter riving og avdekking viste det seg at 40 av totat 58 spant må skiftes het eer devis. De feste bjekene var også angrepet av råte i endene. Spantetoppene går het oppunder skandekket. Skandekket var også spikret i spantetoppene. Etter hvert som spikrene var rustet opp, virket de som en veke for fugt ned i spantetoppene. Enkete spantetopper var råtnet het vekk. Annet hvert spant var bygget som dobe spant. Dvs. den ene deen var 4" og den andre 3". Disse dobe bygde spantene var aget av rotemner over kjøen og fungerte som bunnstokk. Det var gjennom disse kjøbotene var festet. De andre spantene var skjøtt mot hverandre uten asker. Så også på kjøen. Det var ikke kjøsvin eer garnering. Livhot kun midtskips og akterover. Denne kunne bevares men boter skiftes. Det neste som be revet, var øverste hudpank som også var svært dårig. Dette gjeder også de neste 4 bordgangene. Øverste bordgang kun spikret, ingen boter fra bjekebærer og ut i borde. Bjekeveger er botet i andre og tredje bordgang. Ved skroggjennomføringer på b.b. side for kjøesøyfer, toaettavøp og game sjøvannsinntak var hudpankene i meget dårig forfatning. Senere i prosessen be fere hudpanker skiftet. Hudens tykkese varierte meom 32- og 45 m.m. Særig mot forstevnen var den tynnere. (Vi var usikre på om dette var gjort av byggeren, og panken var bøyd kad på og tynnet for å ette arbeidet eer det skytes genere sitasje og siping av skrog. ) Under maskin der fundamentsbotene kom ut var det agt inn en 2,5" pank. Dette be gjort ved motorskifte fra 12 ti16 HK Wichmann for å få mindre vibrasjon i skroget. Det hadde visstnok iten effekt. Hudpank bak garneringen.

33 29 SKIFTE A V FORSTEVNEN Den game stevnen er fjernet Nedre de av stevnen var svært dårig

34 3o HEKK Hekken er av tømret type, bygd opp av tre ag grovt tømmer av 3" ti 5" tykkese. Hee tømringen er synig og utgjør en naturig forengese av bordgangene i hekken. Deer av tømringen var angrepet av råte og svært sprukket. Det var fet inn fere småbiter ved tidigere reparasjoner. For å komme ti for å skifte de enkete deer, måtte hee tømringen rives, og man så det ikke ikt å berge enketdeer. På grunn av mange på grove dimensjoner, måtte sammenføyningene forfyttes noe, og man måtte age to asker i det nederste aget, men dette utgjør ikke en de av den synige tømringen. Hekktømmer.\\1\-, --- \ '' \ \\ i d:/1 H- i. -!.--/ Skisse av hekken

35 3! SKROG 4.2 Oppbyggingen FORSTEVNEN Utskifting av forstevn be påbegynt juni Den game stevnen var i dårig forfatning og mye angrep av råte over vanninja. Den bar preg av tidigere reparasjoner og mange innfete stykker. Høyden på stevnen var ca. 280 cm og den var skjøtt på midten. Det var ikke bragt på det rene om dette var originat eer en reparasjon. Man vagte å anta det siste og agde den nye stevnen i ett stykke. Nedre de av stevnen var krokvokst og asket mot et meomstykke meom kjø og stevn. Dette meomstykket var også i svært dårig forfatning og var botet på tvers for å hode i hop. Ved riving av dette be det avdekket store makkangrep i seve kjøen. Kjø, meomstykke (ot) og stevn var asket med boter og det var ingen knær eer semhot på innsida. Baugbånd var også angrepet av råte. Baugbånd, stevn og meomstykke (ot) var av kromvokste emner. Det be tatt ma av ae emner og bestit fra et sagbruk på Hegeand. Siden de 5 øverste bordganger skue byttes puss ytterigere 2 på hver side og de 2 nederste mot kjø, vagte vi å skifte a hud i forskipet for å forenke tipassingen av stevnen. Ae spant be forbundet med tverrskipsavstivning. Deretter be ae bordganger kappet ved forstevnen. Man tipasset det nye emne. Sidehugget 16,5 cm x 30 cm. Avtynnes ti 5 cm i forkant. Forkant spunding skjæres ut med sirkesag. Innfesting i!asker med 16 m. m. boter. Emne ti forstevn

36 3.2 Sammenføyning av LOT meom kjø og stevn \ \ \ : \\, - z. \(;;\ \ \ \ \ \ \ Jr! k ---6/c.;." f-- r S"c,.., ---->..

37 33 Sammenføyning av ot meom kjø og stevn. Spunninga er ferdig hugget i nedre de av stevn. Forstevnen kommet på pass. Mye hudpank skiftet på st. b. side.

38 34 KJØL :',, Kjøskifte be utført januar/februar 1998 etter at bjekeag var agt. Ved utskifting av forstevn be det avdekket omfattende markangrep i kjøen, og det be kart at et skifte var nødvendig. Det var eers brukt mye sement ti småreperasjoner. Ved demontering av kjø viste det seg at 6 av 14 kjøboter var het avrustet og de resterende svært tæret. Videre knakk kjøen tvert av under akterstevn grunnet råte og gammet brudd. En iten kjøspreng be også rettet opp. Høyde på kjø be økt noe i forhod ti originaen, da denne virket noe underdimensjonert. Kjøen er i ett stykke. Sidehogget ti 21,5 cm, høyde 26 cm, tynn et ti 12,5 cm i underkant. Kjøbotdimensjoner er m. m. Markangrep i kjøen. Brudd i kjø

39 35 Ny kjø er agt. Man ser skøyten meom den nye kjøen og meomstykket. Parti av kjøen. Stråkjøen er agt.

40 Akterstevn/stik Akterstevnen består av to motsatt stite krokemner hvor av den indre deen utgjør kne mot kjø. Denne var i god stand. Den ytre, som var fet ned i kjøen, var angrepet av råte i enden; men ved en iten omarbeiding, ot den seg redde. En ny østapp be fet opp i stevnen og ned i kj øen. Akterstevnen etter reparasjonen.

41 u ' ' / ' / ' _L_,_ --" , -- A itcrstevn. Skisse av akterstevnen "Sjøgutten" ferdig mat og kar for sjøsetting

42 HEKK. Utskifting av hekken be påbegynt september Hekken består av 3 ag tømmer. Vi antok etter hvert at ved nybygg bir hee tømringen sått sammen i ett stykke og øftet på pass på båten. Tipassing bit for bit mot eksisterende hud viste seg å bi en iten utfordring. Probemet var å ra første aget i et jevnt pan. For å føge den game inndeingen av stykker, krevde meget grove dimensjoner. Noe vi manget. Dermed så vi oss nødt ti å justere sammenføyningene noe og vi måtte age 2 asker i det nederste aget. Men dette utgjør ikke en de av den synige tømringen. Tømmeret er innfestet med 6" og 7" spiker og det er drevnat meom agene og i støter. En innerstevn i hekken be også skiftet. Denne igger på stiken og akterover mot hekktømmeret og fungerer som spikersag for hudpanken som møtes under hekken. Etter oppysninger fra tidigere skipper Sostad be pynteist i hekken gjenskapt. En 40 m.m. havstaff profi. Skandekk akter under oppbygging.

43 Restaurering av hekken Hekken ferdig reparert

44 4a Bjekeveger Bjekevegeren besto av 2 x 40 m. m. pank på hver side. Den indre noe smaere enn den ytre. Begge hadde en grovere perestaffprofi enn bjekene. Første tistandsrapport konkuderte med devis utskifting av bjekeveger. Omskjøtene og den dobe oppbygningen av denne umuiggjorde dette, da det var den indre vegeren som var devis brukbar. be revet i fu engde på begge sider. Game bjekeveger kommer ti syne etter at dekket er revet. Dekksbjeker og stikkbjeker hvier på de nye bjekevegerene.

45 4-t "Sjøgutten" sto nå temmeig ribbet i pasthaen i Hearbogen. Båten hadde både dårig tverrskip og angskipsavstivning. Vi aget derfor stag av rør og gjengestå som vi festet igjennom spantene og huden på tvers av skroget. Vi begynte deretter å skifte spantene. De nye deene be tipasset mot den game huden og festet med franske treskruer i den de av huden som skue fjernes. 40 spant måtte skiftes het eer devis. Bjekevegeren kommer svært tydeig frem på fotoet nedenfor.

46 4-2. "'YRBORD SI.Ji:: NYE SPANT MERKET i\'id RØDT - TIL SAMMEN 31,21 :VI. / --- ' \ \' \ \ \ \! /... \ ' JI n [] i ;/ fir--1 \?. 'ni i ' \

47 Etterat stevnen og meomstykket var på pass, be de 2 øverste bordgangene satt på. Spring bordbredder og støter behørig merket på spantene. Deretter be bjekevegrene agt. Bj ekeveger er festet med 12 m. m. boter gjennom annet hvert spant. Fortsatt hadde vi noen tverrskipsstag. (foto). Skroget var nå godt stivet og vi startet å skifte hudpank bord for bord. Den nye huden hoder 45 m.m. Pankene be steamet på. Den game hudpanken var gjennomgående festet med spiker pr. spant. Dette viste seg enkete steder å være for ite. Den nye huden be festet med 2 spiker pr. spant. Spikeren hadde 4,5" gd. Denne dimensjonen var utgått i Norge så dansk skipsspiker be benyttet. Hudpanken under fundamentsbotene fikk nå vanig hudtykkese. Kjøpanken be derimot øket ti 55 m.m. Panken i området ved hysa har fått en gjennomgangsbot i overkant gjennom stevn grunnet ite ved for spiker. En vridning i skroget be forsøkt rettet med å skore skroget, men mesteparten av skjevheten be tatt opp ved å øke høyden på magangen aktre b. b. side. Ae spant be påført back varnish mot hud. Skroget be drevet med 2 tråder tjæret drev. Det be beket undervanns og brukt inojekitt i natene overvanns. Ferdig med egging av hudpank; dette utgjør ca. 80 % av hee skroget.

48 UTSKIFTING AV HUD PLANK PÅ STYRBORD SIDE MØRKSKRA VERT PLANK ER IKKE SKIFTET OG UTGJØR 56,91 M --r:-l - - :U-. ::;. -;::- - -.,,_ :._ : -:...,;-,..-","-: ', :'' " - " --' r.; , r... :. --'"":. t... r:!1 -" - :--; _..,..., -.-. UTSKIFTING AV HUDPLANK PÅ BABORD SIDF. MØRKSKRA VERT PLANK ER IKKE SKIFTET OG UTGJØR 52,9i M

49 45 5. INNREDNING 5.1 Riving og demontering SALONG/LUGAR Innredningen i "Sjøgutten" består av nedgang fra kappe i akterkant av ruff Løs eider ned i meomgang. Skap ute i begge sider bygd inn i meomgangen med toppen av skapet som hye i høyde med bjekebærer. Skapdører av panebord. Bak den øse eideren er det emmer i maskinromsskott for adkomst motor. Gamme fyingsdør inn mot saong. (Denne har hengser og ås vært ombyttet) Nåværende dør går inn i saong og er venstrehengset. Saong består av sittebenk på hver side med skuff (skuffene manget) Liten ovn i b. b.side. Skap i st. b. side med fyingsdør. Gammet bord stående på dørken innfestet med små messingbesag fra hvert bordben. Bordet er troig omarbeidet fra vanig rektanguær fasong ti form som føger vinkeen på benkene i saongen. Det var en skuff i bordet og der oppbevarte ensmannen sine papirer så som saksdokumenter og ignende. Inngang ti ugar gjennom skott uten dør. En køye ute i hver side med skuff under. (manget) Meom køyene mot framskott et ite skap med stort hu i toppen. Det viser seg å ha vært pass for vaskevannsfat med okk over (okket manget).!gjenspikret uke mot kjettingkassa i framskott. Dørken består av brede bord hvorav det midtre er øst. Ovnen er av nyere type, troig Hovdan-mode med dryppkran tiførse og uten vifte. Ovnen står på sokke og skottene rundt er kedd med bikk og eternitt. Rivingen viste at ovnsarrangementet har vært forandret. Ovnen sto troig enger ute i bordet tidigere. Ojetanken er uorigina og var innfestet på fronten av kappa. Det var agt ny pane ute i sidene i saong/ugar, men fortsatt noe gamme pane under benkene/køyene og i skap. Ny pane også i ruffsider og oppunder dekksbjekene. Det er spor etter gammet pane i ruffsider, bant annet bak varmeskjod for ovn (1946). Meom dekksbjekene å fortsatt a gamme pane fra år 1929 (1 946?). Her vises også at avsutning av pane i nerkant på bjekebærere står mot profiert ist. (12 x 26 m.m. med perestaft) amme ist går igjen overat i saong og ugar. Skottene er originae og viser spor etter ombyggingen i 1946 med innfet panebord /panebiter der ruffsidene er fyttet ut. Midtre skott viser også at dørken er senket ca. 5 cm. F orre skott i ugaren er fyttet ca. 15 cm forover, i forkant av køyene, sannsynigvis for å gjøre køyene engre. Forre skott er bygd av grovere underpane ( 22 mm) og geyfus (12 mm).i midtre skott, meom soveugar og saong, er det benyttet dobbe geyfus. Aktre saongskott er bygd av ektreverk ( 3,5 cm ) kedd med geyfus. Vi rev itt etter itt av innredningen med tanke på å bevare mest muig. Men reparasjonen i skroget var så omfattende at at måtte vekk ti sutt. Tistanden på de enkete deer og vanskeigheten med å tipasse disse under oppbygning, gjorde at det meste be bygd på nytt.

50 Saong og soveugar. Kontorbordet/spisebordet igger på styrbord benk. Den game båtovnen. På denne kokte man kaffe og tiberedte varme måtider. Man har påbegynt rivingen i saong og soveugar.

51 +r Soveugaren. I forkant og meom køyene står skapet hvor vaskefatet var passert. Rett ovenfor ses som var hengset. Det var ite igjen av den opprinneige innredningen i maskinrommet bortsett fra et ite skap i akterskott st. b. side.

52 Oppbygging innredning SALONG OG LUGAR Det meste av innredningen måtte gjenoppbygges. Det er ingen garnering i båten. Kedningen er agt rett på spantene i hee saong og ugars engde. Det å gamme kedning under benkene og vi fugte egget da vi a ny. Spor viste at det game paneet også var agt fra bj ekeveger og ned. Dermed møtes kedningen i kimingen. Vi vagte å ha en åpning her for bedre utufting meom spantene. Denne be skjut under benkene. Vi visste ikke om det hadde vært ufting meom pane og bj ekeveger, men vi vagte å age dette. Skott meom saong og ugar er bygd mot kedningen ute i sidene og hodes med kvartstafister. Det er benyttet skruer ved innfesting av ny innredning. Dette for å muiggjøre demontering ved eventuee senere reparasjoner i skroget. De game køysidene be satt inn igjen. Det be bygget ny vaskebenk meom køyene. Auminium vaskefat (fra krigens dager) med propp be anskaffet. Nytt, øst okk over vask. Den game skapdøra benyttes. Ny uke mot kj ettingkassa. Det er aget nye benker i saong, en gamme hj ømestope benyttet. Nytt skap i st.b. side. Den game døren be satt inn igjen. Soveugaren etter restaureringen. Toaettskap meom køyene med vaskefatet.

53 49 SALONG OG LUGAR (forts.) Oppbygging rundt båtovnen er ny. Det er agt brannhemmende duk mot treverk og kedd med 2 ag 2 m.m. auminiumspater. 2 cm uftspate imeom. Den game døra mot meomgang er satt inn i ny karm. Saongbordet er restaurert. Mangende skuff er aget og origina maing gjenskapt. Tidigere eier hadde en av de game skuffene fra benker og køyer. 4 nye skuffer be aget etter mode av denne. Det be gjort devis utskifting av bord i dørken. Det er hengt opp 2 tidsriktige bider i ramme av Kong Håkon og "Sjøgutten". Akterkant av saongen med båtovn og døra ti meomgang. MELLOM GANG Nytt skott mot maskinrom med øse uker for tigang motor. Nye skap. Nytt skott mot saong. MASKINROM Det er agt devis ny kedning i maskinrommet. 2 stk. nye diesetanker passert ute i hver side mot maskinromsskott. Fra tankene og akterover mot skott er det bygd hye for batterier, verktøy etc. Skap i akterskott st. b. side. I b. b. side er skottet øst for inspeksjon av hekken. Ny maskinromseider.

54 So TOALETT Tidigere var det porseensskå (skadet) med direkte avøp på toaettet. Etter dagens krav ska det være septiktank i båten. Vi har agt opp ti at det passeres tørrkosett. Dørken er øs for eventue tigang hekk. 6. RIGG 6.1 Riving/demontering Riggen på "Sjøgutten" består av for og aktermast. Formasten var staget med 2 forstag og 4 vant. Det var et meomstag fra for- ti aktermast meom øverste gods. Aktermasten var staget mot hjørnestoper på toaett og ti styrhustak. Aktermasten var råteskadet og måtte skiftes. Denne var aget korrekt med rett forkant og svai akterkant. Riktig tynning mot topp. Formast var noe ureguær. Trevirket var noenunde bra så det be ikke bestit nytt evne ti formast. Masta sto i en rund, iten mastefot på ruffdekket. Begge mastene hadde 2 masterringer som stag og vant var sjaket i. Kun meomstaget var gammet. Resten av stag og vant besto av auminium høyspentkabe. Strekkfisker og wirekemmer mot røstjern. Røstjernene var provisoriske av havrundjern. Mastene var mat. 6.2 Oppbygging Det game postkortet av "Sjøgutten" viser ganske tydeig riggen, skjønt enkete detajer er uvisse. Bant annet om wiren er speiset eer benset. Det er ingen masterringer, men "kinnbakker" av tre. Det er også toppvant og undervant. Toppvantene fra aktermasta har innfestning i rekkverket. Siden mastene hadde masterringer da vi påbegynte restaureringen og dagens rekkverk ikke er originat, vagte vi å benytte tisvarende anta stag og vant som nå. Siden vi ikke hadde fok som var kyndig på wirespeising, vagte vi bensing av wire. Det er brukt taoritter ved godset. Wiren er kedd med sekkestrie og sjømannsgarn. Bugten på wiren er så festet med 3 bendser av 2m.m. bendsewire. Det er brukt gavaniserte kauser og strekkfisker. 8 m. m. riggwire. Røstjernene er 50 cm ange, smidde og innfestet med franske treskruer. Det er aget ny aktermast av gran.

55 51 7 TEKNISK UTRUSTNING 7. 1 Riving og demontering Motoren, en BOLINDER MUNTEL (vannavkjøt), og gear be tatt ut av båten for overhaing. Drivstofftankene var ikke i tifredsstiende stand. En gamme astebitank og en gassfibertank be fjernet. At av røroppegg ikeså. Kjøesøyfene be demontert. Gjennomføringene kan benyttes. Rorarrangement er av gamme type med rorkut og kjettinger ti ratt. Rorhyse og akse be demontert og underkjent av Skipskontroen. Foringer og akse i rattkonso må skiftes. Nye rørganger og kjetting over dekk. Propeakse og hyse er av Wichmann-type og står igjen etter gammemotoren. Hysa kan brukes men det er tæringskader i akse. Prope og akse byttes. Motoren på "Sjøgutten" en Boinder Munte på 55 HK, vannavkjøt. Undersøkeser av motorfundamentet viste tæringsskader rundt fundamentsbotene og i angskipsbærer som å under et ujern. En av botene var knekt og de resterende viste tegn ti tæring. Rødskjær var synig i messingen. Samtige boter vi derfor bi skiftet. Tæringen skydes troig at e. anegget var enpoet og jordet i godset på motoren. Dette vi vi forandre ti topoet system. Tæringsskadene vi a seg reparere ved å fee inn frisk ved i fundamentstømringen og age nye angskipsbærere. Sideantemene for parafin vi ikke bi oppmontert igjen. Disse var av bikk og i så dårig forfatning at de bør oppbevares på and. Puerter, anker k yss og ankervinsj demontert og opp-pusset.

56 KASERT PROPELAKSEL ---- f,8o rqrr,., 1_. L <# 4-s o /"rt.1-n Jn d.,--e _tf.a2. '" n1 tet L/kaL 7J 8S _i_.::: 2.!:>-,ry Yire..&u-i.r-7 _L = /.Jo,.,...,,Y7 NY PROPELAKSEL ' ho1.. i.,so"ca.l ve, -o-t./rt:jl J/ cri.so;--7ccll 1J, 7s 79. 8s 79. f8 J _d : _('_e;. -re.t.;..rt-#- : H</-yre.pa."e d. $_$o rr-tfr7. _.set:t: t2k::enjt2. '' 19, 7s _ PJ..ttrJ4r7-:PSJLtrrn ' L = 7o.r7rr-T

M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999 2002 Av Morten Hesthammer

M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999 2002 Av Morten Hesthammer M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999 2002 Av Morten Hesthammer Rapport nr 4-2003 Hardanger Fartøyvernsenter juni 2003 1 M/K IDSAL Rapport etter istandsetting 1999-2002 Av Morten Hesthammer Rapport

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

MS Hindholmen. Restaureringsrapport

MS Hindholmen. Restaureringsrapport MS Hindholmen Restaureringsrapport Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, november 2004 MS Hindholmen Restaureringsrapport Rapporten er utarbeidet av Svein Vik Såghus. Grunnlagsmaterialet med beskrivelser,

Detaljer

GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011

GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011 GAMVIK 16.11.2011 Befaring november 2011 Gamvik BEFARING NOVEMBER 2011 FORANLEDNING Thorstein Johnsrud ved Gamvik Museum tok kontakt med Nordnorsk Fartøyvernsenter i oktober 2011, angående mulig befaring

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Jærbuen II. Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport. HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Jærbuen II. Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport. HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter Jærbuen II Dokumentasjon av overbygg og forluke samt synfaringsrapport HFS rapport nr 1 2008 v/ Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter Jærbuen II Rapport nr. 1 Av Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Detaljer

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum

ENØK- rehabilitering ØKT KOMFORT. Fungerer energimerkeordningen? LAVERE UTSLIPP. Tar tid å implementere. Alltid med kunden i sentrum EFFEKT Enøk / Isoasjon / PÅ BYGGEPLASSEN / SMARTE VALG Nr. 2-2011 ØKT KOMFORT LAVERE UTSLIPP Fungerer energimerkeordningen? ENØK- rehabiitering Tar tid å impementere LOGISTIKK SOM VIRKER Atid med kunden

Detaljer

SPOR I RINGERIKSJORD

SPOR I RINGERIKSJORD SPOR I RINGERIKSJORD TILLEGGSUTREDNING KULTURMINNER RINGERIKSBANEN Prosjektansvarig: NSB Bane Region Sør, Pankontoret Fagig ansvarig: Buskerud fykeskommune, Kuturadministrasjonen 1. november 1994 SPOR.IRINGERIKSJORD

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

HVALKJØTT pr. November 2007

HVALKJØTT pr. November 2007 BEHANDLING AV HVALKJØTT pr. November 2007 Partering av hva ombord Renskjæring av unser Fin hvabiff INNHOLD {0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} FORORD PROSESSFLYT FRA FANGST AV HVAL TIL LEVERING

Detaljer

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKE RIM DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11 2. JUNI 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 306 Statig informasjon. 307 Situasjonen for b åkveitebestanden

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Rigging av M/K Folkvang Av Morten Hesthammer

Rigging av M/K Folkvang Av Morten Hesthammer Rigging av M/K Folkvang Av Morten Hesthammer HFS Rapport nr. 10-2006 Hardanger Fartøyvernsenter 1 Rigging av M/K Folkvang Av Morten Hesthammmer Rapport nr. 10-2006 Hardanger Fartøyvernsenter ISSN 1503-9927

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10 19. MA 1977 Side: INNHOLD: 282 Utnyttesen av fiskeråstoffer. 28 Større de av totafangsten ti konsum, mindre ti mjø

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO

som han. Det er de samme kretser som daglig ser på USA som en større trusel enn Sovjetunionen, SNO Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 DEN VERSTE VEI MAN KAN VELGE, ER DEN IKKE A VELGE NOEN. Fredrik den Store Nr. 2-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5,- Syndebukken Arne Trehot Siste ukers oppruing av

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTVEILEDNING 2 Hva gjør en god astebi ti en fantastisk astebi? De feste vie si at det hander om effektivitet. Store ord, men hva betyr det egentig i praksis?

Detaljer

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll

Skipper på egen skute Praktisk informasjon til astmatikere med vekt på egenkontroll Skipper på egen skute Praktisk informasjon ti astmatikere med vekt på egenkontro Innhodsfortegnese Skipper på egen skute 1. VELKOMMEN TIL ASTMAPOLIKLINIKKEN 4 1.1 Fra ydighet ti sevstendighet 4 2. ORGANISERING

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 2-2010 1 September 2006. Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FE PRODUKTVEILEDNING Din feksibe arbeidspartner. Idee som renovasjonsbi og ti evering av kjøevarer. Eer med pan og kran, samt ett aneggskjøring. Vovo FE ever definitivt

Detaljer