Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin"

Transkript

1 Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Fra Alpingruppens nye informasjonsfolder ÅRSRAPPORT 2012 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. Organisasjon Alpinstyret velges for en sesong på årsmøtet i april. Styret sesongen har bestått av Styrets leder: Nestleder: Økonomiansvarlig; Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eirik Staff Linda Dybendal Dag Bergstrøm Ingunn Bergset Ingrid Næss Thor-Inge Røgeberg Håvard Thelle

2 SPORTSLIG DEL: Utøvere og lagenheter Alpingruppen består av ca. 218 aktive medlemmer. Administrativ inndeling Løperne deles administrativt inn i grupper etter de nasjonale rennklassene. For sesongen 2012/2013 ble det vedtatt å gjøre navneendringer som gjør at gruppenavn og rennklasser i større grad følger hverandre. Denne endringen gjaldt fra mai Sesongen Yngres Rennklasse 8 år og yngre = barn født 2004 og senere Gruppe Rennklasse 9 år = barn født 2003 U12 Rennklasse 10 år = barn født 2002 Rennklasse 11 år = løpere født 2001 U14/U16 U14 = løpere født 2000 og 1999 U16 = løpere født 1998 og 1997 Veteran Foreldretrening og tidligere aktive Jibbegruppe Fra 12 år FIS Utøvere over 16 år på skigymnas osv. Gruppenes kontaktpersoner Kontaktpersoner 2012 Antall løpere desember 2012 Yngres Gruppe Håvard Thelle 111 U12 Ingunn Bergset 33 U14/U16 Linda Dybendal 42 Jr.1/Jr.2/FIS Jørn Styrkestad 5 Veteran Thor-Inge Røgeberg 12 Jibbegruppe Ivar Hagemoen 15 Yngres Gruppe Dette er gruppen for de yngste alpinistene i klubben. Det er ingen nedre aldersgrense, så gruppen favner alle aldre opp til og med de som fylte 10 år i Pr. desember 2012 var det 111 aktive deltakere i gruppen. Dette var fordelt på 52 jenter og 59 gutter. Gruppen ledes av åtte trener og en hovedtrener. Kombinasjonen av eldre og erfarne trenere, sammen med unge alpinister som har lagt skiene på «hylla», gjør dette til en god arena for å utdanne nye trenere til alpingruppa. De yngste alpinistene har ingen organisert trening på sommeren, så alpinsesongen starter hvert år med barmarkstrening første n etter høstferien. Dette er en times trening pr. som går på motoriske øvelser, som bygger på turntrening. Lek er selvfølgelig også en faktor. Barmarkstreningen slutter når snøen kommer, og det er mulig å starte trening på ski. På snøtreningen legger vi opp til to treninger pr, av en og en halv times varighet. Med snøen kommer også rennelementet, hvor gruppen har deltatt på fire eksterne renn, Trollrennet og tre treningsrenn (Telenorkarusellen).

3 U12 Til sammen telte gruppen 33 løpere pr. desember Gruppen har hatt tilbud om 2 snøtreninger i n. I tillegg er det tilbud om samlinger og trening i ferier. 12 løpere deltok på barmarkstreningen som startet opp rett etter høstferien og gikk en dag i n frem til snøtreningen startet. Det er store forskjeller i ferdigheter og ambisjoner i gruppen. Noen løpere er meget aktive og deltar på samlinger og renn. Andre løpere deltar kun på trening. U14/U16 Ved starten på året besto gruppen av 29 U14- og 13 U16-løpere. En flott gjeng løpere som hadde tilbud om 4 snøtreninger i uka frem il påske. Gruppen var delt inn i Satsning og Rekrutt etter ønsket ambisjonsnivå og treningsmengde. Dette var første vinteren med stor deltagelse i kvalifiseringsrenn til Telenorlekene og hovedlandrennet, hele 19 løpere fra denne gruppen var med på ett eller flere kvalifiseringsrenn. 2 løpere fra U14 kvalifiserte seg til Telenorlekene i Sauda. I andre renn utenfor kretsen deltok 10 løpere på Donald Duck rennene i Hemsedal. Før vi tok sommerferie ble det også gjennomført to skisamlinger på Galdhøpiggen sommerskisenter. Fra sesongstart i mai tilkom det 16 nye løpere født i Barmarksesongen startet opp i mai med 24 løpere. Det ble kjørt tre barmarkstreninger i n, en i hall, en ute og en styrketreningsøkt på fysikalsk institutt. Dette tilbudet varte helt til skisesongen startet i november/desember Løperne gjennomførte tre Ironman tester i forbindelse med helgesamlinger på Kjelsås, resultatene fra testene viste en veldig god utvikling hos samtlige løpere som var med på treningene. Det har blitt gjennomført et variert og godt barmarktilbud som har gitt et godt grunnlag for vinteren 2013.I tillegg gjennomførte klubben en veldig vellykket barmarksamling i Nordmark i juni. Samlingen inneholdt sykling, overnatting ute, kanopadling, bading, konkurranser og mye moro! Og best av alt, den var helt foreldrefri! I tillegg deltok mange av løperne på Kjelsås Multisport i august. Høstens skisamlinger startet i utlandet. Kjelsås Alpint gjennomførte for første gang skisamling innendørs i Wittenburg, Tyskland. En meget vellykket slalåmsamling hvor løperne fikk mye trening på isete underlag. Neste samling var Hintertux, Østerrike, i høstferien. Etter dette ble gjennomført to samlinger på Kvitfjell og en på Trysil. I løpet av høsten sluttet 17 løpere i gruppen. 3 av disse begynte i Kjelsås Jibbegruppe, og 14 har prioritert andre idretter. Noen av de eldre løperne har tatt trenerutdanning og er gode forbilder for våre yngstre løpere. Løperne i U14 og U16 har gjennom året utviklet seg godt sportslig, og samtidig blitt en sammensveiset og sosial gjeng. Jibbegruppen Sommeren 2012 vedtok styret i Kjelsås Alpin å opprette et organisert treningstilbud i Jibbing. Den overordnede målsetningen for tilbudet var at det skulle ha et høyt kvalitativt og faglig innhold. Da det viste seg å være dårlig med treningsfasiliteter og trenerressurser for jibbing i Kjelsås sitt nedslagsfelt, ble et samarbeid med Heming Adrenalin etablert. Heming har lengst erfaring med organisert jibbetrening, og har topp treningsmuligheter i sin trampolinehall. Kjelsås IL leide hallen 2 timer hver søndag fra august til og med desember. Denne treningen var også alpinistene i Kjelsås invitert til å delta på. Parallelt med dette, ble alle jibbere tilbudt å bli med på barmarkstreningene som allerede med alpinistene. Utover høsten ble det dannet en Jibbegruppe bestående av 15 Jibbere i alderen 10 til 15 år. De eldste løperne fikk treningstilbud 2 ganger i n i Varingskollen med topp kvalifiserte trenere fra Heming. For de yngre løperne ble det jobbet frem et tilbud i Grefsenkleiva hvor de fikk et veldig bra treningsopplegg i regi av Årvoll Jibbegruppe. Til gjengjeld ble noen av Årvoll sine eldste løpere med på Kjelsås sin trening i Varingskollen. Med denne løsningen fikk alle utøverne et godt treningstilbud.

4 Så snart Hafjell klarte å åpne parken i november dro vi på vår historiske første samling. Det var 8 løpere som entusiastisk startet sesongen i en liten park i strålende solskinn. Ved nyttår var gruppen bestående av en god stamme skiløpere. Vi takker Heming Adrenalin for all hjelp i oppstartfasen. De har vist en raus holdning til å dele på opparbeidet erfaringer/trenere og treningsfasiliteter- Foreldre- og veterantrening Det ble fra starten av 2012 arrangert en fast foreldretrening en kveld i n. Dette ble meget godt mottatt, og det ble besluttet å styrke dette tilbudet ytterligere. Fra desember 2012 har vi derfor hatt en foreldretrening i Trollvann (lett løype / for alle ferdigheter) samt en veterantrening i Grefsenkleiva (for dem med racing ski). Rekruttering Medlemstallet er relativt stabilt, det har ikke vært nødvendig med venteliste vinteren Samtidig er det for mange som faller fra i overgangen fra alpint som «lek» til alping som «idrett». Styret har jobbet både med tiltak for å sikre rekruttering, bla. nye informasjonsbrosjyre og ulike former for promotering, samt tilrettelegging treningstilbudet, slik at vi har et tilbud som passer alle løpere, uansett ambisjoner. Hjemmearena Våre treningsarenaer er Trollvannskleiva og Grefsenkleiva som er en del av Oslo skisenter. Treningsforhold De yngre har gode treningsforhold på Trollvannssiden. Trenger løperne mer utfordring drar de over til Grefsenkleiva. De eldre har slalomtrening i Grefsenkleiva, men bakken er litt kort for å kunne sette lengre / utfordrende SSL og SG løyper. De eldre løperne trener derfor i Wyllerløypa på kretstrening. Der er det annen hver SG og ntlig tilbud om SSL. I 2012 måtte vi trene i jan/feb i Varingskollen grunnet arrangement/ombygging av Wyllerløpya. Alpingruppa håper at Oslo Skisenter og kommunen kan legge forholdene til rette for å oppgradere og utvide (flere traseer) Oslo Skisenter. Det er et stort udekket behov for anleggskapasitet innen alpint. I løpet av året har alpingruppen v. Asbjørn Søvik vært aktiv i forhold til denne problemstillingen. Hovedstyret i KIL har gitt en utvidelse av anlegget 2.prioritet i sin innstilling til Oslo Kommune og alpingruppa har jobbet på 3 fronter i forhold til en utvidelse: 1. Samarbeide med Oslo Skisenter for å konkretisere planer og initiere en reguleringsprosess i marka 2. Skaffe støtte politisk støtte i bydelene rundt Oslo Skisenter 3. Bidra til at Oslo Skisenter prioriteres i forbindelse med et eventuelt OL i Oslo i 2022 da dette vil være er en katalysator for å utbedre anlegget. Vi har fått god støtte fra bydel Nordre Aker, Oslo Skikrets og at anlegget kan bli tildelt enkelte øvelser i forbindelse med et OL. Oslo Skisenter har inntil videre satt på hold egne planer for utvidelse da de avventer en endelig beslutning fra OL komiteen. Dette oppfattes som uheldig av alpingruppa, men vi vil fortsatt jobbe videre med planene for en utvidelse. Stadionhallen og Norde Åsen har vært brukt for innendørs trening. Alpingruppen burde hatt flere timer i Stadionhallen på høsten, dette har det ikke vært mulig å få til i Vi håper på en større tilgjengeliggjøring neste år.

5 Samlinger 11 skisamlinger ble gjennomført i Den første var fartssamling på Nesbyen i januar i samarbeid med Njård og Ready. Erfaringer med dette samarbeidet er godt og vil bli gjentatt. Vår familiesamling ble avholdt på Kvitfjell avslutningshelgen sist i april. To samlinger ble som vanlig gjennomført på Juvass før sommerferien. Nytt av året var en samling i innendørshall utenfor Hamburg i august hvor 13 løpere deltok. En vellykket tur som vil bli repetert høsten Høstferiesamlingen ble også i 2012 lagt til Hintertux, Østerrike, hvor 19 løpere deltok. Høstens skisamlinger gikk som planlagt. En på Kvitfjell og en i Trysil med mange deltagere (26 løpere). Som vanlig arrangerte klubben familiesamling i desember, denne gang på Kvitfjell. Senere i desember var det også en treningssamling i Grefsenkleiva over to dager en helg. For øvrig arrangerte klubben romjulssamling på tre steder parallelt, på Hafjell, i Hemsedal og i Grefsen. Totalt utgjør dette et treningstilbud på 37 dager på skisamlinger. Antall løpere på samlingene har variert fra 9 til 26, bortsett fra familiesamlingene på Kvitfjell, hvor hele 32 løpere deltok. Tre barmarkssamlinger ble gjennomført i Oslo, blant annet en sykkeltur med overnatting i telt. I tillegg ble det avholdt tre ironmantester. Totalinntrykket er at samlingene har gitt mye god trening og bidratt til å styrke samholdet i gruppen. Sportslig leder Lasse Hammeren har vært sportslig leder i 2012 i en ca. 20% stilling. Han har avlastet styret og hatt en sentral rolle i forhold til utvikling av trenere og det sportslige tilbudet. I 2012 kan vi se på testresultatene i Ironman testene at våre løpere har hevet seg vesentlig fra året før, og Kjelsås har stadig flere løpere som markerer seg med gode plasseringer i renn i regionen. De eldre løperne får skriftlige tilbakemeldinger fra sine trenere flere ganger i året, og det er styrets inntrykk at de aller fleste foreldre og løpere er svært godt fornøyd med det sportslige tilbudet i klubben. Trenersituasjonen Vi har 9 betalte trenere med treneravtale. Det er flinke og motiverte trenere som møter barna på trening. I tillegg brs hjelpetrenere, det er foreldre med trenerutdanning/nødvendig kompetanse. I tilfeller hvor trenere har vært indisponible pga sykdom, studier eller andre årsaker, har vi klart å dekke trenerbehovet ved bruk av hjelpetrenere med minimum T1 kompetanse. Trenerrekruttering og utdanning av trenere er et av de viktigste satsingsområdene for alpinstyret. Vi har under oppbygning en fin stamme med yngre trenere som er aktive og tidligere aktive løpere i klubben. Utstyr Vi er godt utstyrt med materiell for egen trening, samt tidtaker- og speakerutstyr for arrangementer. I 2012 har det blitt kjøpt inn portabelt tidtagerutstyr for tidtaking på treninger og samlinger, samt en større mengde moderne børstestaur. Gjennom stor dugnadsinnsats, har våre fasiliteter i både Grefsenkleiva og i Trollvann blitt opprustet med bla. kabling for tidtageranlegg, høyttaler/lydanlegg osv. Dette gir effekter ift. bedre og raskere gjennomføring av våre arrangementer / renn.

6 Egne arrangementer Trollrennet ble gjennomført med stor suksess i mars. Rennet er storslalåm (SSL) for de yngste klasser til og med 11 år i Trollvannskleiva. Som vanlig arrangerte Kjelsås også SL Kretsmesterskap/kvalik til Hovedlandsfinalen (14/15 års klassen) i Grefsenkleiva. Til tross for krevende forhold fra naturens side, ble rennet meget vellykket, og vi høstet ros fra både TD og andre klubbers trenere. Klubbmesterskapene hadde igjen stor deltagelse fra både de minste helt opp til de prestisjefylte mamma, pappa og trenerklassene. Telenorkarusellen ble arrangert med 3 renn. Rennene er svært populære, gratis, med premier til alle. Karusellrennene gir innføring i rennkultur for de yngste. Sportslige milepæler I 2012 ble våre sportslige delvis innfridd, med 2 løpere kvalifiserte til landsfinale. Stadig flere Kjelsås løpere markerer seg positivt på resultatlistene i renn i regionen. Utfordringer Alpingruppas utfordring de nærmeste årene er innenfor hovedområdene: Bevare og utvikle rekrutteringen i de yngre årsklassene. Unngå at for mange slutter i overgangen fra skileik til alpin idrett. Beholde og utvikle en stamme med løpere på konkurransenivå for deltakelse i Hovedlands- (15-16 år) og Landsfinaler (13-14 år). Sikre deltagelse i styre- og verv. Det er god deltagelse på spesifikke arrangementer, men det er vanskelig å få frivillige til faste verv. ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK DEL Styrearbeidet Styret i alpingruppen møtes regelmessig, bortsett fra i den mest intense skiperioden. I 2012 har det vært 7 ordinære styremøter. Det foreligger referat fra møtene. I tillegg har det vært møter i sportsmesse- og klesgruppen. Sportslig leder har hatt møter med styret og trenene. Strategisk plan Alpingruppen jobber for å gi aktive løpere et godt treningstilbud og på den måten inspirere yngre medlemmer og foreldre slik at vi stabiliserer rekrutteringen. Alpingruppa ønsker å holde på utøverne fremover og å begrense frafallet. I håndboken er det lagt inn en strategisk plan for satsingsgruppen. Håndboken kan leses i sin helhet på nettsiden Administrasjon Alpingruppa består av tillitsvalgte og ressursgruppa. Ressursgruppa er organisert slik at foresatte har ulike ansvarsområder. Inndelingen av oppgaver i ressursgruppa gjør det mulig å rekruttere foresatte til å gjøre en frivillig innsats for alpingruppa. Ressursgruppa er motoren i alpingruppa. Alpingruppa har i 2012 hatt en deltidsansatt sportslig leder: Lasse Hammeren. Dette har vært en sentral del i å heve det sportslige tilbudet og kvaliteten på treningstilbudet i klubben. Sportslig leder har også vært viktig for å avlaste sentrale frivillige i styret. Medlemsutvikling og rekrutteringstiltak Det er god pågang av nye medlemmer, samtidig som det er noe stort frafall i de eldre gruppene. Dette er typisk for alpint, og Kjelsaas skiller seg her ikke negativt ut i forhold til andre grupper. Alpingruppa ønsker å ha mange løpere i de yngre gruppene for å sikre rekrutteringen til de eldre gruppene. Rekrutteringstiltak er gjennom nettsiden, media og et rykte som forteller om gode trenere og et godt miljø.

7 Viktige saker styret har arbeidet med i perioden For å bedre rekrutteringen ble det utviklet en ny folder. Det ble også arbeidet med å starte opp en Jibbegruppe for et tilbud til dem som ikke vil kjøre alpin racing. For å bedre rekrutteringen ble det igangsatt en skiskole (kursene ble holdt i 2013). Egne anlegg Alpingruppa har ingen egne anlegg. Trenersituasjonen Alpingruppa har engasjerte trenere, og trenerdekningen på gruppene var i 2012 meget god. Dommersituasjonen Alpingruppen har 3 aktive teknisk delegerte (TD) i Oslo skikrets. Foreldre oppfordres til å ta TD-utdanning i regi av Skiforbundet. Kompetanseutvikling i gruppen / Kursvirksomhet Sportslig leder Lasse Hammeren har arrangert trener 1 kurs. Her deltok totalt 7 trenere. Kjelsås Alpin er i ferd med å bygge en meget god stamme med yngre og motiverte trenere. Samarbeid med andre grupper i KIL / Samarbeid med andre idrettslag. Alpin samarbeider med langrenn om Multisportuka og om å legge arrangement slik at de ikke kolliderer. Alpingruppa har god kontakt med alpinklubbene i Oslo Skikrets. Økonomi Året 2012 hadde alpingruppa et årsresultat på kr. 189, dvs. ett nullresultat. Dette var som budsjettert. I løpet av året har Alpingruppen hatt vesentlig større sportslig aktivitet enn opprinnelig planlagt, men samtidig har inntekter fulgt utgiftene, og et nullresultat er meget positivt med tanke på at gruppen samtidig har oppgradert utstyr og fasiliteter i perioden. Alpingruppas inntekter / utgifter var på ca. 1,6 MNOK, og vi hadde på slutten av året ca i bankinnskudd. Dette gjør at gruppen har rimelig god likviditet, noe som er nødvendig da inntekter og utgifter varierer gjennom året. Sportsmessen Sportsmessen er hoveddugnaden i alpingruppa. Den arrangeres på høsten i den store hallen på Engebråten skole. Årets sportsmesse ga et overskudd på ca Dette er et vesentlig bidrag til å holde treningsavgiftene lave. Gruppens økonomiske situasjon Alpingruppa har økonomien under kontroll Økonomiske utfordringer Ingen spesielle

8 Treningsavgifter sesongen 2012/2013 Gruppe Barmarkstrening treningsavgift Innhold barmark Skitrening treningsavgift Innhold skitrening Yngre gruppe(2003 og yngre) gang pr. Oppstart etter sommeren ganger pr U 12(2001/2002; Alpin Festival) gang pr. Oppstart etter sommeren får trene med U16/14 inntil eget tilbud starter (2 ganger pr. ) (3 ganger pr. ) 2 ganger pr. 3 ganger pr. for utvidet tilbud U16/14 «Innsats» (U16 = 1997/1998; Hovedlandsrenn. U14 = 1999/2000; Landsfinale) for dem som begynner etter høstferien. 3 ganger pr. Oppstart så snart bakkene stenger ganger pr. U 16/14 "Racing" (U16 = 1997/1998; Hovedlandsrenn. U14 = 1999/2000; Landsfinale) for dem som begynner etter høstferien. 3 ganger pr. Oppstart så snart bakkene stenger ganger pr. Jibbing (2002 og eldre) for Høsten 2012 U16/14/12 alpinister som deltar på alpin barmarkstrening og som vil delta på trampolinetreningen betaler kr for dette ekstratilbudet Inkluderer 11x i Trampolinehallen til Heming + barmarkstrening 1 x / etter høstferien 2.000,- 2 ganger pr. Oslo, 16.mars 2013 Eirik Staff Styrets leder

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Hintertux 2011 ÅRSRAPPORT 2011 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. I årsrapporten for 2010 ble vintertreningen

Detaljer

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2013. Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2013. Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin Bendit Alpinfestival 16.mars 2013 ÅRSRAPPORT 2013 KIL - ALPIN Organisasjon Alpinstyret velges for en sesong på årsmøtet i april. Alpinsesongen går fra 1.mai 30.april Styret

Detaljer

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018

Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Organisering av treningsgruppene og sportslig opplegg for sesongen 2017/2018 Bakgrunn Drammen Slalåmklubb skal være hovedaktør for utvikling av alpinidrett i Drammensområdet og skape en betydelig bredde-

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin Samling på Folgefonna

Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin Samling på Folgefonna Årsrapport fra Kjelsås IL Alpin Samling på Folgefonna ÅRSRAPPORT 2015 KIL - ALPIN Innhold 1. LEDELSE OG ADMINSTRASJON... 3 Organisasjon... 3 Styrearbeidet... 3 Sportslig utviklingsplan og håndbok... 3

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011

Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011 Kjelsås Alpin Rød/Sort Gruppe Treningsplan Sesongen 2010-2011 Kjelsås Alpin Rød/Sort gruppe Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement.

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være

Detaljer

Evaluering av sesongen 2013-14

Evaluering av sesongen 2013-14 Evaluering av sesongen 2013-14 Utvalg Utvikling Status Nb! Vedkommende som har svart Wyller er i B-grp og skal følgelig slettes fra undersøkelsen Skader - Har stort sett hatt mindre skader. Har hatt en

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE

IL Skrim Ski Ungdom 13 + VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Mål / hensikt / div Et tilbud til de som vil litt mer, topp og bredde Skrim Ungdom 13 + gruppen er for utøvere fra 13 års klassen til og med eldre junior Alle treninger

Detaljer

Stjørdals- Blink Alpint

Stjørdals- Blink Alpint Årshjul Versjon 9, 14.06.2015 Til bruk av styret for planlegging/utførelse av oppgaver innen frist. Alpinåret starter med mai måned Mai 1) Foreldremøte a) Evaluere sesong b) Ønsker for sommersesong og

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Sportslig rapport Heming alpin 2012/13

Sportslig rapport Heming alpin 2012/13 Sportslig rapport Heming alpin 2012/13 Viktige høydepunkter: Skibyttemarkedet en suksess og viktig inntektskilde. Heming alpin - en positiv arbeidsgiver som fortsatt lykkes i å hente inn gode trenere Godt

Detaljer

Sportslig rapport Heming alpin 2013/14

Sportslig rapport Heming alpin 2013/14 Sportslig rapport Heming alpin 2013/14 Viktige høydepunkter: Skibyttemarkedet en suksess og viktig inntektskilde. Heming alpin - en positiv arbeidsgiver som fortsatt lykkes i å hente inn gode trenere Godt

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

VOSS 31.mars 2. april Landsfinale/Telenorlekene 2017 Informasjon

VOSS 31.mars 2. april Landsfinale/Telenorlekene 2017 Informasjon VOSS 31.mars 2. april 2017 Landsfinale/Telenorlekene 2017 Informasjon Oslo Skikrets - informasjonskanal Facebook-gruppen Oslo Skikrets U14 LF 2017 Voss blir brukt som informasjonskanal før og under arrangementet

Detaljer

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa Årsmøte 2011 Sandnes Idrettslag Alpingruppa Saksliste 1. Åpning av møtet ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

SKIFORENINGEN I STAVANGER

SKIFORENINGEN I STAVANGER SKIFORENINGEN I STAVANGER Skiforeningen i Stavanger - 75 år 14. Februar 2009 - Ca. 210 medlemmer, hvorav Ca. 100 aktive løpere Alderklasser, aktive løpere: - under 8 år -8-11 år - 12-13 år: Deltar på Landsfinaler

Detaljer

Årsmelding Lørenskog Skiklubb sesongen 2006-2007 (1.5.06 30.4.07) Hovedstyre i Lørenskog Skiklubb har i perioden bestått av:

Årsmelding Lørenskog Skiklubb sesongen 2006-2007 (1.5.06 30.4.07) Hovedstyre i Lørenskog Skiklubb har i perioden bestått av: Årsmelding Lørenskog Skiklubb sesongen 2006-2007 (1.5.06 30.4.07) Hovedstyre i Lørenskog Skiklubb har i perioden bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Utdanningskontakt: Leder alpint: Leder

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan

Foto: Kjell G Karlsen. Sportsplan Foto: Kjell G Karlsen Sportsplan 2015/2016-2017/2018 1. INNLEDNING Narvik Slalåmklubb har lange tradisjoner innenfor alpinsporten. Mange års systematisk arbeid på alpinsiden har resultert i en god interesse

Detaljer

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål

Sportslig plan. Mål og ambisjoner. Mål Sportslig plan. Mål og ambisjoner Vang Skiløperforening Alpin sine mål er stadfestet i klubbens vedtekter. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster. Oslo, Januar 2011

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster. Oslo, Januar 2011 Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpin Landsfinale 2011 i Jølster Oslo, Januar 2011 Landsfinalen 2011 Arrangementet avholdes i perioden 17.-20. mars 2011 i Jølster i Sogn og Fjordane All trening

Detaljer

Gardermoen

Gardermoen 13.10.2017 Gardermoen Årshjulet Barmarksesongen 1. mai 20. August Ironman U14-Barmark samling Skisamling 5 dager, Bredde Ironman U16- Årshjulet Skisesongen 1. Des. 1. mai Ironman U14-Barmark samling

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB Rica Hotel Narvik Torsdag 19. juni 2014 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c.

Detaljer

ÅRSBERETNING HAKADAL IL ALPIN 2014 Årsmøte 24. februar 2015 kl. 19:00 Klubbhuset

ÅRSBERETNING HAKADAL IL ALPIN 2014 Årsmøte 24. februar 2015 kl. 19:00 Klubbhuset ÅRSBERETNING HAKADAL IL ALPIN 2014 Årsmøte 24. februar 2015 kl. 19:00 Klubbhuset LEDER Sesongen 2013-14 har bydd på flere sportslige høydepunkter, Thea Louise Stjernesund med seier i DnB- Cup (Hjemlige

Detaljer

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen.

ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen. ALPINGRUPPA Protokoll - Årsmøte for 2013 i Geilo IL Alpingruppa Tid; 19. februar 2014 Kl. 19.00 Sted: Møterommet i Geilohallen Agenda: 1. Styrets sammensetning Leder; Trine Prestsveen Gaustad Nestleder;

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Langtidsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Langtidsplan HSSK Vedtatt på kretstinget til HSSK 09.05.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Visjon... 2 3 Verdigrunnlaget... 2 4 Virksomhetsideen... 2 5 Handlingsplan...

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Årsmøte i Alpingruppa. Hakadal IL. 27. februar 2008

Årsmøte i Alpingruppa. Hakadal IL. 27. februar 2008 Årsmøte i Alpingruppa Hakadal IL 27. februar 2008 13-15årsgruppa på samling i Hintertux, høstferien 2007 ÅRSBERETNING SESONGEN 2007/2008 HIL Alpin Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: John Melby

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2014-2015

Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2014-2015 Årsmelding sportslig utvalg sesongen 2014-2015 Sportslig utvalg har siste året bestått av Dag Starup Moen (leder), Hanne Dreyer, Kim Johansen, Kenneth Tollefsen og Steen Aalmen. Utvalget har hatt 6 møter.

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!!

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Hovden 28.3.2017 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Sesongens hovedlandsrenn er nå historie, og totalt sett må vel dette være det beste hovedlandsrennet

Detaljer

Young Star Innlandet 2016

Young Star Innlandet 2016 Young Star Innlandet 2016 Kort sammendrag. Young Star Innlandet er et regionalt samarbeid mellom skiskytterkretsene Hedmark, Nord-Østerdal og Oppland, med støtte fra Skiskytterforbundet og Idrettens Kompetansesenter

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA ÅRSMELDING 2016

LANGRENNSGRUPPA ÅRSMELDING 2016 LANGRENNSGRUPPA ÅRSMELDING 2016 Styret i langrennsgruppa for 2016 har bestått av: Leder/ gruppeansvarlig: / sportslig ansvarlig: / rennansvarlig: / Økonomiansvarlig: / arrangementsansvarlig: / web-info

Detaljer

Valnesfjord I.L Postboks VALNESFJORD E-post:

Valnesfjord I.L Postboks VALNESFJORD E-post: Årsmelding for 2016 Gruppe: Skigruppa Skrevet av: Jann-Hårek Lillevoll Sammendrag: Den økte aktiviteten i VIL-Ski som ble meldt i Årsmeldingen for 2015 har fortsatt også i 2016. Våre medlemmer med bl.a.

Detaljer

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli. Oslo, 8. januar 2009

Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli. Oslo, 8. januar 2009 Presentasjon av Oslo Skikrets opplegg for Alpint Hovedlandsrenn 2009 på Bjorli Oslo, 8. januar 2009 Hovedlandsrennet 2009 Arrangementet avholdes i perioden 16.-22. mars 2009 på Bjorli. Storslalom, slalom,

Detaljer

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014

Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmelding 2014 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 26.5.2014 Årsmøte 26.05.2014 Side 1 Årsmelding Drammen Slalåmklubb 2013/14 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder

Detaljer

Kjelsås Idrettslag Ordinært ting 2016 Grefsen Stadion 30.mars 2016 kl 19.00

Kjelsås Idrettslag Ordinært ting 2016 Grefsen Stadion 30.mars 2016 kl 19.00 Kjelsås Idrettslag Ordinært ting 2016 Grefsen Stadion 30.mars 2016 kl 19.00 Åpning 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Valg av dirigent c. Valg av sekretær

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

SKIKLUB 2010/11. Gruppens styre. Leder. Morten Calisch. Sponsoransvarlig. Trond Aslaksen Økonomiansvarlig

SKIKLUB 2010/11. Gruppens styre. Leder. Morten Calisch. Sponsoransvarlig. Trond Aslaksen Økonomiansvarlig ÅRSRAPPORT FOR ALPINGRUPPEN I BÆRUMS SKIKLUB 2010/11 1. INNLEDNING Gruppens styre Styret har i inneværende periode bestått av følgendee medlemmer: Leder Morten Calisch Nestleder og sportslig ansvarlig

Detaljer

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 5 2.3 Styremøter...

Detaljer

Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa Årsmelding 2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 4 2.3 Styremøter... 4 2.4 Andre

Detaljer

Presentasjon sesongen

Presentasjon sesongen Presentasjon sesongen 2017-2018 Mulighet: Gjennom et godt samarbeid med bl.a Løpere Norges skiforbund Olympiatoppen NTNU Sør-Trøndelag fylkeskommune skal TrønderAlpin gi et tilbud som gjør det mulig å

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Fagmøte alpint, høst

Fagmøte alpint, høst Fagmøte alpint, høst Samlinger høsten 2014 Over 300 utøvere har gjennomført testen God kvalitet og innhold i treningen Bra tilbakemeldinger fra miljøene Rekruttering og tiltak Ski samlinger 10 12. oktober

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Foreldremøte Holeværingen Langrenn

Foreldremøte Holeværingen Langrenn IL Holeværingen - Idrettsglede for alle - Foreldremøte Holeværingen Langrenn Svensrud/Holehallen,10. oktober 2017 Agenda: Velkommen Hvor får man informasjon? Treningsgrupper/treningstider Årshjulet Innmelding

Detaljer

HØSTMØTE ALPINT. Program og saksliste. Ajourført Sted og dato: Scandic Oslo Airport, oktober Fredag kl

HØSTMØTE ALPINT. Program og saksliste. Ajourført Sted og dato: Scandic Oslo Airport, oktober Fredag kl HØSTMØTE ALPINT Sted og dato: Scandic Oslo Airport, 28.- 29. oktober 2016 Program og saksliste Ajourført 28.10.16 Fredag 28.10 kl. 18.00 21.00 1 TD- møte og rennteknisk utvalg Lørdag 29.10 kl. 09.00 15.00

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa

Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa Årsmelding 2017 Årsmøtet i Drammen Slalåmklubb Klubbhuset i Haukåsløypa 28.3.2017 Årsmøte 28.03.2017 Side 1 Årsmelding Drammen Slalåmklubb 2016/17 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. Svarstad IL Skigruppa. Sist endret 11.11.2014 Side 1 ØKONOMISKE RETNINGSLINJER Svarstad IL Skigruppa Sist endret 11.11.2014 Side 1 1. Renn...3 2. Samlinger... 4 3. Sommerskiskole...... 4 4. Kjøregodtgjørelse... 4 5. Treningsavgifter...4 6. Skilisens. 4 7.

Detaljer

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016

Rogaland Skiskytterkrets Handlingsplan 2015/2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN ROGALAND SKISKYTTERKRETS 2015 / 2016 ROGALAND SKISKYTTERKRETS - ORGANISASJON KRETSTING Valgkomité Hovedinstruktør KRETSSTYRET Jenteansvarlig Kretsutvikler Leder Nestleder Sekretær Kasserer

Detaljer

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11:

RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Hovden 8.11.2015 Jesper i farta. Han viste meget solid kjøring på denne samlingen!!! RAPPORT FRA UTVIDET SAMLING FOR HL/JR-LØPERE PÅ GEILO, 30.10-3.11: Forberedelsene til denne samlingen, etter at samlingen

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Referat møte i Hovedstyret

Referat møte i Hovedstyret Kjelsås Idrettslag Hovedstyret Referat møte i Hovedstyret Tid: Onsdag 20.04.2016 kl 19.00 21.00 Sted: Grefsen Stadion Til stede: Ivar Christiansen Hanne Witsø Ellen L orang Knut Røsjorde Jo Bregsvand Knut

Detaljer

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior

Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets. Junior/Senior Samlinger 2017/18 Hedmark Skikrets Junior/Senior Datoer for samlingene 23.! - 25.6. Natrudstilen: oppstart og testløp 17. 20.8. Natrudstilen: barmark/testing 21. 24.9. Natrudstilen : barmark/testing 12.-15.10.

Detaljer

Status, spørreundersøkelse, strategi

Status, spørreundersøkelse, strategi Status, spørreundersøkelse, strategi Jardar Langrenn Versjon 0.4 (29.11.2014) Nåsituasjon 2014 160 aktive barn og unge stor nok til å ha moment, liten nok til å bli sett Ca 20 per årstrinn til og med 12

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

Hakadal IL alpin sportsplan versjon 1.7 oppdatert januar 2016 vedr. utstyr

Hakadal IL alpin sportsplan versjon 1.7 oppdatert januar 2016 vedr. utstyr Hakadal IL alpin sportsplan 2014-2017 2014 versjon 1.7 oppdatert januar 2016 vedr. utstyr Forutsetninger for HIL sin sportsplan HIL Alpin Visjon og målsettinger Norges Skiforbund Alpin Norges Idrettsforbund

Detaljer

RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO

RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO Hovden 23.11.2016 RAPPORT FRA ÅPEN SKISAMLING PÅ GEILO 17-21.11 Ine Haugland. Forberedelser: Forberedelsene til samlingen bestod i hovedsak av booking av hytter i Geilolia samt booking av trening, denne

Detaljer

Generell del førende for alle idretter

Generell del førende for alle idretter Alle idrettene i ØHIL har utarbeidet sportslige planer. Sammen utgjør de Øvrevoll Hosle Ils sportslige plan. Hver idretts plan består av 3 deler Generell del førende for alle idretter Idrettens organisering

Detaljer