Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin"

Transkript

1 Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Fra Alpingruppens nye informasjonsfolder ÅRSRAPPORT 2012 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. Organisasjon Alpinstyret velges for en sesong på årsmøtet i april. Styret sesongen har bestått av Styrets leder: Nestleder: Økonomiansvarlig; Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eirik Staff Linda Dybendal Dag Bergstrøm Ingunn Bergset Ingrid Næss Thor-Inge Røgeberg Håvard Thelle

2 SPORTSLIG DEL: Utøvere og lagenheter Alpingruppen består av ca. 218 aktive medlemmer. Administrativ inndeling Løperne deles administrativt inn i grupper etter de nasjonale rennklassene. For sesongen 2012/2013 ble det vedtatt å gjøre navneendringer som gjør at gruppenavn og rennklasser i større grad følger hverandre. Denne endringen gjaldt fra mai Sesongen Yngres Rennklasse 8 år og yngre = barn født 2004 og senere Gruppe Rennklasse 9 år = barn født 2003 U12 Rennklasse 10 år = barn født 2002 Rennklasse 11 år = løpere født 2001 U14/U16 U14 = løpere født 2000 og 1999 U16 = løpere født 1998 og 1997 Veteran Foreldretrening og tidligere aktive Jibbegruppe Fra 12 år FIS Utøvere over 16 år på skigymnas osv. Gruppenes kontaktpersoner Kontaktpersoner 2012 Antall løpere desember 2012 Yngres Gruppe Håvard Thelle 111 U12 Ingunn Bergset 33 U14/U16 Linda Dybendal 42 Jr.1/Jr.2/FIS Jørn Styrkestad 5 Veteran Thor-Inge Røgeberg 12 Jibbegruppe Ivar Hagemoen 15 Yngres Gruppe Dette er gruppen for de yngste alpinistene i klubben. Det er ingen nedre aldersgrense, så gruppen favner alle aldre opp til og med de som fylte 10 år i Pr. desember 2012 var det 111 aktive deltakere i gruppen. Dette var fordelt på 52 jenter og 59 gutter. Gruppen ledes av åtte trener og en hovedtrener. Kombinasjonen av eldre og erfarne trenere, sammen med unge alpinister som har lagt skiene på «hylla», gjør dette til en god arena for å utdanne nye trenere til alpingruppa. De yngste alpinistene har ingen organisert trening på sommeren, så alpinsesongen starter hvert år med barmarkstrening første n etter høstferien. Dette er en times trening pr. som går på motoriske øvelser, som bygger på turntrening. Lek er selvfølgelig også en faktor. Barmarkstreningen slutter når snøen kommer, og det er mulig å starte trening på ski. På snøtreningen legger vi opp til to treninger pr, av en og en halv times varighet. Med snøen kommer også rennelementet, hvor gruppen har deltatt på fire eksterne renn, Trollrennet og tre treningsrenn (Telenorkarusellen).

3 U12 Til sammen telte gruppen 33 løpere pr. desember Gruppen har hatt tilbud om 2 snøtreninger i n. I tillegg er det tilbud om samlinger og trening i ferier. 12 løpere deltok på barmarkstreningen som startet opp rett etter høstferien og gikk en dag i n frem til snøtreningen startet. Det er store forskjeller i ferdigheter og ambisjoner i gruppen. Noen løpere er meget aktive og deltar på samlinger og renn. Andre løpere deltar kun på trening. U14/U16 Ved starten på året besto gruppen av 29 U14- og 13 U16-løpere. En flott gjeng løpere som hadde tilbud om 4 snøtreninger i uka frem il påske. Gruppen var delt inn i Satsning og Rekrutt etter ønsket ambisjonsnivå og treningsmengde. Dette var første vinteren med stor deltagelse i kvalifiseringsrenn til Telenorlekene og hovedlandrennet, hele 19 løpere fra denne gruppen var med på ett eller flere kvalifiseringsrenn. 2 løpere fra U14 kvalifiserte seg til Telenorlekene i Sauda. I andre renn utenfor kretsen deltok 10 løpere på Donald Duck rennene i Hemsedal. Før vi tok sommerferie ble det også gjennomført to skisamlinger på Galdhøpiggen sommerskisenter. Fra sesongstart i mai tilkom det 16 nye løpere født i Barmarksesongen startet opp i mai med 24 løpere. Det ble kjørt tre barmarkstreninger i n, en i hall, en ute og en styrketreningsøkt på fysikalsk institutt. Dette tilbudet varte helt til skisesongen startet i november/desember Løperne gjennomførte tre Ironman tester i forbindelse med helgesamlinger på Kjelsås, resultatene fra testene viste en veldig god utvikling hos samtlige løpere som var med på treningene. Det har blitt gjennomført et variert og godt barmarktilbud som har gitt et godt grunnlag for vinteren 2013.I tillegg gjennomførte klubben en veldig vellykket barmarksamling i Nordmark i juni. Samlingen inneholdt sykling, overnatting ute, kanopadling, bading, konkurranser og mye moro! Og best av alt, den var helt foreldrefri! I tillegg deltok mange av løperne på Kjelsås Multisport i august. Høstens skisamlinger startet i utlandet. Kjelsås Alpint gjennomførte for første gang skisamling innendørs i Wittenburg, Tyskland. En meget vellykket slalåmsamling hvor løperne fikk mye trening på isete underlag. Neste samling var Hintertux, Østerrike, i høstferien. Etter dette ble gjennomført to samlinger på Kvitfjell og en på Trysil. I løpet av høsten sluttet 17 løpere i gruppen. 3 av disse begynte i Kjelsås Jibbegruppe, og 14 har prioritert andre idretter. Noen av de eldre løperne har tatt trenerutdanning og er gode forbilder for våre yngstre løpere. Løperne i U14 og U16 har gjennom året utviklet seg godt sportslig, og samtidig blitt en sammensveiset og sosial gjeng. Jibbegruppen Sommeren 2012 vedtok styret i Kjelsås Alpin å opprette et organisert treningstilbud i Jibbing. Den overordnede målsetningen for tilbudet var at det skulle ha et høyt kvalitativt og faglig innhold. Da det viste seg å være dårlig med treningsfasiliteter og trenerressurser for jibbing i Kjelsås sitt nedslagsfelt, ble et samarbeid med Heming Adrenalin etablert. Heming har lengst erfaring med organisert jibbetrening, og har topp treningsmuligheter i sin trampolinehall. Kjelsås IL leide hallen 2 timer hver søndag fra august til og med desember. Denne treningen var også alpinistene i Kjelsås invitert til å delta på. Parallelt med dette, ble alle jibbere tilbudt å bli med på barmarkstreningene som allerede med alpinistene. Utover høsten ble det dannet en Jibbegruppe bestående av 15 Jibbere i alderen 10 til 15 år. De eldste løperne fikk treningstilbud 2 ganger i n i Varingskollen med topp kvalifiserte trenere fra Heming. For de yngre løperne ble det jobbet frem et tilbud i Grefsenkleiva hvor de fikk et veldig bra treningsopplegg i regi av Årvoll Jibbegruppe. Til gjengjeld ble noen av Årvoll sine eldste løpere med på Kjelsås sin trening i Varingskollen. Med denne løsningen fikk alle utøverne et godt treningstilbud.

4 Så snart Hafjell klarte å åpne parken i november dro vi på vår historiske første samling. Det var 8 løpere som entusiastisk startet sesongen i en liten park i strålende solskinn. Ved nyttår var gruppen bestående av en god stamme skiløpere. Vi takker Heming Adrenalin for all hjelp i oppstartfasen. De har vist en raus holdning til å dele på opparbeidet erfaringer/trenere og treningsfasiliteter- Foreldre- og veterantrening Det ble fra starten av 2012 arrangert en fast foreldretrening en kveld i n. Dette ble meget godt mottatt, og det ble besluttet å styrke dette tilbudet ytterligere. Fra desember 2012 har vi derfor hatt en foreldretrening i Trollvann (lett løype / for alle ferdigheter) samt en veterantrening i Grefsenkleiva (for dem med racing ski). Rekruttering Medlemstallet er relativt stabilt, det har ikke vært nødvendig med venteliste vinteren Samtidig er det for mange som faller fra i overgangen fra alpint som «lek» til alping som «idrett». Styret har jobbet både med tiltak for å sikre rekruttering, bla. nye informasjonsbrosjyre og ulike former for promotering, samt tilrettelegging treningstilbudet, slik at vi har et tilbud som passer alle løpere, uansett ambisjoner. Hjemmearena Våre treningsarenaer er Trollvannskleiva og Grefsenkleiva som er en del av Oslo skisenter. Treningsforhold De yngre har gode treningsforhold på Trollvannssiden. Trenger løperne mer utfordring drar de over til Grefsenkleiva. De eldre har slalomtrening i Grefsenkleiva, men bakken er litt kort for å kunne sette lengre / utfordrende SSL og SG løyper. De eldre løperne trener derfor i Wyllerløypa på kretstrening. Der er det annen hver SG og ntlig tilbud om SSL. I 2012 måtte vi trene i jan/feb i Varingskollen grunnet arrangement/ombygging av Wyllerløpya. Alpingruppa håper at Oslo Skisenter og kommunen kan legge forholdene til rette for å oppgradere og utvide (flere traseer) Oslo Skisenter. Det er et stort udekket behov for anleggskapasitet innen alpint. I løpet av året har alpingruppen v. Asbjørn Søvik vært aktiv i forhold til denne problemstillingen. Hovedstyret i KIL har gitt en utvidelse av anlegget 2.prioritet i sin innstilling til Oslo Kommune og alpingruppa har jobbet på 3 fronter i forhold til en utvidelse: 1. Samarbeide med Oslo Skisenter for å konkretisere planer og initiere en reguleringsprosess i marka 2. Skaffe støtte politisk støtte i bydelene rundt Oslo Skisenter 3. Bidra til at Oslo Skisenter prioriteres i forbindelse med et eventuelt OL i Oslo i 2022 da dette vil være er en katalysator for å utbedre anlegget. Vi har fått god støtte fra bydel Nordre Aker, Oslo Skikrets og at anlegget kan bli tildelt enkelte øvelser i forbindelse med et OL. Oslo Skisenter har inntil videre satt på hold egne planer for utvidelse da de avventer en endelig beslutning fra OL komiteen. Dette oppfattes som uheldig av alpingruppa, men vi vil fortsatt jobbe videre med planene for en utvidelse. Stadionhallen og Norde Åsen har vært brukt for innendørs trening. Alpingruppen burde hatt flere timer i Stadionhallen på høsten, dette har det ikke vært mulig å få til i Vi håper på en større tilgjengeliggjøring neste år.

5 Samlinger 11 skisamlinger ble gjennomført i Den første var fartssamling på Nesbyen i januar i samarbeid med Njård og Ready. Erfaringer med dette samarbeidet er godt og vil bli gjentatt. Vår familiesamling ble avholdt på Kvitfjell avslutningshelgen sist i april. To samlinger ble som vanlig gjennomført på Juvass før sommerferien. Nytt av året var en samling i innendørshall utenfor Hamburg i august hvor 13 løpere deltok. En vellykket tur som vil bli repetert høsten Høstferiesamlingen ble også i 2012 lagt til Hintertux, Østerrike, hvor 19 løpere deltok. Høstens skisamlinger gikk som planlagt. En på Kvitfjell og en i Trysil med mange deltagere (26 løpere). Som vanlig arrangerte klubben familiesamling i desember, denne gang på Kvitfjell. Senere i desember var det også en treningssamling i Grefsenkleiva over to dager en helg. For øvrig arrangerte klubben romjulssamling på tre steder parallelt, på Hafjell, i Hemsedal og i Grefsen. Totalt utgjør dette et treningstilbud på 37 dager på skisamlinger. Antall løpere på samlingene har variert fra 9 til 26, bortsett fra familiesamlingene på Kvitfjell, hvor hele 32 løpere deltok. Tre barmarkssamlinger ble gjennomført i Oslo, blant annet en sykkeltur med overnatting i telt. I tillegg ble det avholdt tre ironmantester. Totalinntrykket er at samlingene har gitt mye god trening og bidratt til å styrke samholdet i gruppen. Sportslig leder Lasse Hammeren har vært sportslig leder i 2012 i en ca. 20% stilling. Han har avlastet styret og hatt en sentral rolle i forhold til utvikling av trenere og det sportslige tilbudet. I 2012 kan vi se på testresultatene i Ironman testene at våre løpere har hevet seg vesentlig fra året før, og Kjelsås har stadig flere løpere som markerer seg med gode plasseringer i renn i regionen. De eldre løperne får skriftlige tilbakemeldinger fra sine trenere flere ganger i året, og det er styrets inntrykk at de aller fleste foreldre og løpere er svært godt fornøyd med det sportslige tilbudet i klubben. Trenersituasjonen Vi har 9 betalte trenere med treneravtale. Det er flinke og motiverte trenere som møter barna på trening. I tillegg brs hjelpetrenere, det er foreldre med trenerutdanning/nødvendig kompetanse. I tilfeller hvor trenere har vært indisponible pga sykdom, studier eller andre årsaker, har vi klart å dekke trenerbehovet ved bruk av hjelpetrenere med minimum T1 kompetanse. Trenerrekruttering og utdanning av trenere er et av de viktigste satsingsområdene for alpinstyret. Vi har under oppbygning en fin stamme med yngre trenere som er aktive og tidligere aktive løpere i klubben. Utstyr Vi er godt utstyrt med materiell for egen trening, samt tidtaker- og speakerutstyr for arrangementer. I 2012 har det blitt kjøpt inn portabelt tidtagerutstyr for tidtaking på treninger og samlinger, samt en større mengde moderne børstestaur. Gjennom stor dugnadsinnsats, har våre fasiliteter i både Grefsenkleiva og i Trollvann blitt opprustet med bla. kabling for tidtageranlegg, høyttaler/lydanlegg osv. Dette gir effekter ift. bedre og raskere gjennomføring av våre arrangementer / renn.

6 Egne arrangementer Trollrennet ble gjennomført med stor suksess i mars. Rennet er storslalåm (SSL) for de yngste klasser til og med 11 år i Trollvannskleiva. Som vanlig arrangerte Kjelsås også SL Kretsmesterskap/kvalik til Hovedlandsfinalen (14/15 års klassen) i Grefsenkleiva. Til tross for krevende forhold fra naturens side, ble rennet meget vellykket, og vi høstet ros fra både TD og andre klubbers trenere. Klubbmesterskapene hadde igjen stor deltagelse fra både de minste helt opp til de prestisjefylte mamma, pappa og trenerklassene. Telenorkarusellen ble arrangert med 3 renn. Rennene er svært populære, gratis, med premier til alle. Karusellrennene gir innføring i rennkultur for de yngste. Sportslige milepæler I 2012 ble våre sportslige delvis innfridd, med 2 løpere kvalifiserte til landsfinale. Stadig flere Kjelsås løpere markerer seg positivt på resultatlistene i renn i regionen. Utfordringer Alpingruppas utfordring de nærmeste årene er innenfor hovedområdene: Bevare og utvikle rekrutteringen i de yngre årsklassene. Unngå at for mange slutter i overgangen fra skileik til alpin idrett. Beholde og utvikle en stamme med løpere på konkurransenivå for deltakelse i Hovedlands- (15-16 år) og Landsfinaler (13-14 år). Sikre deltagelse i styre- og verv. Det er god deltagelse på spesifikke arrangementer, men det er vanskelig å få frivillige til faste verv. ADMINISTRATIV OG ØKONOMISK DEL Styrearbeidet Styret i alpingruppen møtes regelmessig, bortsett fra i den mest intense skiperioden. I 2012 har det vært 7 ordinære styremøter. Det foreligger referat fra møtene. I tillegg har det vært møter i sportsmesse- og klesgruppen. Sportslig leder har hatt møter med styret og trenene. Strategisk plan Alpingruppen jobber for å gi aktive løpere et godt treningstilbud og på den måten inspirere yngre medlemmer og foreldre slik at vi stabiliserer rekrutteringen. Alpingruppa ønsker å holde på utøverne fremover og å begrense frafallet. I håndboken er det lagt inn en strategisk plan for satsingsgruppen. Håndboken kan leses i sin helhet på nettsiden Administrasjon Alpingruppa består av tillitsvalgte og ressursgruppa. Ressursgruppa er organisert slik at foresatte har ulike ansvarsområder. Inndelingen av oppgaver i ressursgruppa gjør det mulig å rekruttere foresatte til å gjøre en frivillig innsats for alpingruppa. Ressursgruppa er motoren i alpingruppa. Alpingruppa har i 2012 hatt en deltidsansatt sportslig leder: Lasse Hammeren. Dette har vært en sentral del i å heve det sportslige tilbudet og kvaliteten på treningstilbudet i klubben. Sportslig leder har også vært viktig for å avlaste sentrale frivillige i styret. Medlemsutvikling og rekrutteringstiltak Det er god pågang av nye medlemmer, samtidig som det er noe stort frafall i de eldre gruppene. Dette er typisk for alpint, og Kjelsaas skiller seg her ikke negativt ut i forhold til andre grupper. Alpingruppa ønsker å ha mange løpere i de yngre gruppene for å sikre rekrutteringen til de eldre gruppene. Rekrutteringstiltak er gjennom nettsiden, media og et rykte som forteller om gode trenere og et godt miljø.

7 Viktige saker styret har arbeidet med i perioden For å bedre rekrutteringen ble det utviklet en ny folder. Det ble også arbeidet med å starte opp en Jibbegruppe for et tilbud til dem som ikke vil kjøre alpin racing. For å bedre rekrutteringen ble det igangsatt en skiskole (kursene ble holdt i 2013). Egne anlegg Alpingruppa har ingen egne anlegg. Trenersituasjonen Alpingruppa har engasjerte trenere, og trenerdekningen på gruppene var i 2012 meget god. Dommersituasjonen Alpingruppen har 3 aktive teknisk delegerte (TD) i Oslo skikrets. Foreldre oppfordres til å ta TD-utdanning i regi av Skiforbundet. Kompetanseutvikling i gruppen / Kursvirksomhet Sportslig leder Lasse Hammeren har arrangert trener 1 kurs. Her deltok totalt 7 trenere. Kjelsås Alpin er i ferd med å bygge en meget god stamme med yngre og motiverte trenere. Samarbeid med andre grupper i KIL / Samarbeid med andre idrettslag. Alpin samarbeider med langrenn om Multisportuka og om å legge arrangement slik at de ikke kolliderer. Alpingruppa har god kontakt med alpinklubbene i Oslo Skikrets. Økonomi Året 2012 hadde alpingruppa et årsresultat på kr. 189, dvs. ett nullresultat. Dette var som budsjettert. I løpet av året har Alpingruppen hatt vesentlig større sportslig aktivitet enn opprinnelig planlagt, men samtidig har inntekter fulgt utgiftene, og et nullresultat er meget positivt med tanke på at gruppen samtidig har oppgradert utstyr og fasiliteter i perioden. Alpingruppas inntekter / utgifter var på ca. 1,6 MNOK, og vi hadde på slutten av året ca i bankinnskudd. Dette gjør at gruppen har rimelig god likviditet, noe som er nødvendig da inntekter og utgifter varierer gjennom året. Sportsmessen Sportsmessen er hoveddugnaden i alpingruppa. Den arrangeres på høsten i den store hallen på Engebråten skole. Årets sportsmesse ga et overskudd på ca Dette er et vesentlig bidrag til å holde treningsavgiftene lave. Gruppens økonomiske situasjon Alpingruppa har økonomien under kontroll Økonomiske utfordringer Ingen spesielle

8 Treningsavgifter sesongen 2012/2013 Gruppe Barmarkstrening treningsavgift Innhold barmark Skitrening treningsavgift Innhold skitrening Yngre gruppe(2003 og yngre) gang pr. Oppstart etter sommeren ganger pr U 12(2001/2002; Alpin Festival) gang pr. Oppstart etter sommeren får trene med U16/14 inntil eget tilbud starter (2 ganger pr. ) (3 ganger pr. ) 2 ganger pr. 3 ganger pr. for utvidet tilbud U16/14 «Innsats» (U16 = 1997/1998; Hovedlandsrenn. U14 = 1999/2000; Landsfinale) for dem som begynner etter høstferien. 3 ganger pr. Oppstart så snart bakkene stenger ganger pr. U 16/14 "Racing" (U16 = 1997/1998; Hovedlandsrenn. U14 = 1999/2000; Landsfinale) for dem som begynner etter høstferien. 3 ganger pr. Oppstart så snart bakkene stenger ganger pr. Jibbing (2002 og eldre) for Høsten 2012 U16/14/12 alpinister som deltar på alpin barmarkstrening og som vil delta på trampolinetreningen betaler kr for dette ekstratilbudet Inkluderer 11x i Trampolinehallen til Heming + barmarkstrening 1 x / etter høstferien 2.000,- 2 ganger pr. Oslo, 16.mars 2013 Eirik Staff Styrets leder

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013

Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Treningsplan Sesongen 2012-2013 Kjelsås Alpin U12 Kjelsås Alpin er delt inn etter aldersgrupper. Aldersinndelingen i Kjelsås følger det nasjonale alpine rennreglement. U12 er rennklasse

Detaljer

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag

Håndbok for. Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Oslo, mars 2011 Håndbok for Alpingruppen i Kjelsås Idrettslag Innholdet i håndboken skal være kjent av trenere, gruppekontakter og styret Håndboken er basis for alpingruppens virksomhet og bør derfor være

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA LØRENSKOG SKIKLUBB - ALPINGRUPPA ÅRSBERETNING 2014/2015 Årsmelding Lørenskog Skiklubb Alpin Sesongen 2014/2015 Side 1 av 10 1. Tillitsverv i perioden Styret har bestått av: LEDER: NESTLEDER: SEKRETÆR:

Detaljer

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa

Årsmøte 2011. Sandnes Idrettslag Alpingruppa Årsmøte 2011 Sandnes Idrettslag Alpingruppa Saksliste 1. Åpning av møtet ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2013-2014 for langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige faste verv... 5 2.3 Styremøter... 5

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Ski for alle livet ut 1 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700. 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik

Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700. 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik Referat vårmøte, fagmøte alpint Quality Airport Hotell Gardermoen 25. Mai 2013 Kl. 0900-1700 1. Åpning og velkommen fra AK leder Elling Breivik Finmark er nå på tur opp igjen med aktive løpere og sådan

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø

årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø årsberetning 2011-2012 på lag med alle som elsker snø side 2 økonomisk årsberetning 2011 side 3 økonomisk årsberetning 2011 innhold skistyrets beretning 2011 2012 4 økonomisk årsberetning 2011 20 skistyret,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer