Designmanual. den gode og inkluderende møteplass

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual. den gode og inkluderende møteplass"

Transkript

1 Designmanual den gode og inkluderende møteplass 1

2 Foto: Dag Jenssen/Telemark Museum 2

3 Innhold INNLEDNING GRUNNELEMENTER Kommunenavn Logo Logo kommunalområder Bruk av logo Størrelse og plassering av logo Logo på farget felt eller på foto Bruk av byvåpen alene Logofarger Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass Primære og sekundære farger Fargekoder Forslag fargevalg Typografi Skriftstørrelse Eksempel på tekstoppsett GRUNNDESIGN Design grunnidé Grunnelementer Grunndesignet - den gode og inkluderende møteplass Grunndesignet med to vannspeil Grunndesignet: oppbygning Bruk av grunndesign og fargekombinasjon Bruk av grunndesign og fargekombinasjon, bakgrunn Bruk av grunndesign på bilder Profilelementer Bruk av profilelementene Bruk av profilelementene, forts TRYKKSAKER Brevark Brevark - andre kommunale logoer Konvolutter Følgebrev SIDE SIDE Visittkort Omslagsmappe Enkle mappeomslag Gratulasjonskort INFORMASJONSMATERIELL Formater og grunnregler Tekstspalter og bildebruk Rapport i InDesign Plakat og bymøbel ANNONSER Kunngjøringsannonse Stillingsannonse Arrangementsannonse Teaserannonse ARRANGEMENTER OG SAMARBEIDSPROSJEKTER Diskret bruk av profil og logo Eksempler på bruk av profilelement og farger ANDRE MALER Power point presentasjon, mal Power point presentasjon, fonter og farger Tekstspalter og bildebruk i Word E-post Referat og pressemelding Webannonser BEKLEDNING, BILDEKOR OG SKILTING Arbeidstøy Kampanje t-skjorte Skilting Flagg Bildekor classic Bildekor premium

4 Innledning 1 Dette er Skien kommunes designmanual. Designmanualen gir en grundig innføring i hvordan Skien kommune skal presenteres i sin kommunikasjon utad. Den skal være et nyttig hjelpemiddel for utarbeidelse av alt fra skilt og bannere til annonser og strøartikler. Den er også en garantist for at Skien kommune fremstår i henhold til de retningslinjer som er bestemt. Slik sikres en enhetlig og ryddig identitet. Designmanualen gir faste retningslinjer for bruk av designet. Designet skal gjennomføres på alle typer publikasjoner, trykte og digitale, slik at Skien kommune fremstår som en klar og entydig avsender. Den grafiske profilen er et viktig ansikt utad. En grafisk profil skal ikke bare være fin å se på, men også speile historie, verdier og egenskaper som kommunen ønsker å bli assosiert med. En sterk forankring bidrar til å skape tilhørighet og eierskap til den grafiske profilen. Den grafiske profilen speiler Skien kommunes identitet. Logo, designelement og maler kan lastes ned fra hjemmesiden til Skien kommune: /designmanual Har du spørsmål om designmanualen, kan du kontakte: Informasjonsansvarlig i Skien kommune T: E: Post: Pb. 158, N-3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 I de følgende kapitlene presenteres grunnleggende prinsipper for hvordan designet skal brukes i forskjellige medier. 4

5 Grunnelementer 2 I Skien kommunes grafiske profil finnes noen grunnleggende elementer som går igjen. Disse elementene består av logo, typografi (skrifttype) og fargepalett. Grunnelementene er ryggraden i den grafiske profilen. Disse er beskrevet i de neste avsnittene, med retningslinjer for bruk i ulike sammenheng. 5

6 Kommunenavn Det er viktig at kommunenavnet bestandig skrives på lik måte. Det være seg i publikasjoner, alle typer tekster, e-post og ellers der kommunenavnet brukes. 2.1 Skien kommune skrives da med stor S (versal) i Skien og kommune i små bokstaver (minuskler). Skien kommune skrives i to ord. Dette er korrekt skrivemåte: Skien kommune Eksempler på hvordan kommunenavnet ikke skal brukes: Skien Kommune SKIEN kommune 6

7 Logo Profilens mest fremtredende element er logoen, som består av byvåpenet med det tilhørende navnetrekket Skien kommune. Logoen tydeliggjør hvem som er avsender. Logoen skal brukes på alle medier. Den må ikke beskjæres, men skal alltid brukes i denne formen. Logoen utgjøres av: Skiens byvåpen, en loddrett strek og et såkalt navnetrekk. Navnetrekket skal stå i fonten Locator og alltid i versaler (store bokstaver). Navnetrekket Skien kommune skal stå på én linje alltid til høyre for streken, byvåpenet til venstre. Alt skal ligge justert i vannrett linje i forhold til hverandre. Logoen skal kun brukes i originalfargene eller som sort variant, se neste side. Eksempler på bruk av logo i sort/hvit, kan være der Skien kommune ikke er hovedavsender, eventuelt der logoen ikke skal være så fremtredende. Byvåpenet skal aldri presenteres uten krone. Minstemål: Logoen skal ikke være mindre enn at den er godt lesbar og slik at byvåpenets elementer ikke gror sammen. Logoen kan lastes ned på /designmanual 2.2 De tre elementer skal alltid framstå som vist nedenfor. Streken skal være 1/4 høyere enn byvåpenets størrelse oppe og nede vannrett linje Navnetrekket skal alltid skrives med versaler og 50 i spaceing En bokstavbredde mellom byvåpen og strek og mellom strek og navnetrekket 7

8 Logo - kommunalområder Skien kommune har flere kommunalområder. Logoen kan brukes sammen med et underliggende organisatorisk nivå. Navnet på kommunalområdet, virksomhet eller enhet skal stå venstrestilt i sort under Skien kommune. Teksten skal alltid ligge midtstilt i forhold til streken. Størrelsesforholdet på 2.3 de forskjellige skriftlinjene skal være i forholdet som vist nedenfor med 20 pt og 16 pt. På mørk eller sort bakgrunn kan logoen stå i farger eller i negativ. Ved bruk av logo i farger på mørk bakgrunn skal det legges en hvit linje (outline) bak byvåpenet for å skape kontrast og for å få fram byvåpenet. Logo i farger Logo i sort/hvit 20 pt regular Oppvekst Gulset sykehjem Oppvekst Gulset sykehjem 20 pt regular 16 pt light Linjeavstand pt regular MUNICIPALITY OF SKIEN MUNICIPALITY OF SKIEN Engelsk logo 20 pt regular 8

9 Bruk av logo Logoen skal ikke settes opp på annen måte enn det som beskrives i profilmanualen. Det er viktig at logoen har riktige proporsjoner i forhold til 2.4 byvåpen, strek og navnetrekk. Nedenfor vises noen eksempler på feil bruk av logo. Korrekt logo FEIL: Her mangler strek og navnet ligger i bunn FEIL: Her mangler strek og navnet ligger under FEIL: Her mangler strek og navnet ligger på to linjer SKIEN KOMMUNE FEIL: Her er det for kort strek 9

10 Størrelse og plassering av logo Skien kommunes logo er vist nedenfor i ofte brukt format, bredde 6 cm. Logoens størrelse er definert for å passe inn i de fleste formater, og slik at retningslinjene overholdes. Logoen skal normalt ikke være større enn 1/3 av formatet. Det skal alltid være 1 cm luft fra ytterkant i et A4 format. På andre formater og medier er det viktig at logoen har tilsvarende luft rundt seg. 2.5 Logoen skal være høyrejustert, plassert enten oppe eller nede. Unntak fra denne regelen er andre typer formater som enten er små eller smale f.eks. annonser og foldere. Da kan den midtstilles. Ved slike formater brukes en logostørrelse og plassering som egner seg best til formatet. Logoen her er plassert på et brevark. 1 cm inn fra topp og høyre. 1 cm 1,5 cm 6 cm 1 cm Servicesenteret 10

11 Logo på farget felt eller på foto På mørk bakgrunn skal byvåpenet være i farger med hvit outline og strek og navnetrekk i negativ. Logoen skal være tydelig og godt lesbar, og må derfor ha nok kontrast til bakgrunnen. Ferdig logovariant ligger i manualen til nedlastning. 2.6 Dersom logoen skal plasseres på et mørkt bakgrunnsfoto må bildet ha nok kontrast til logoen slik at bakgrunn og logo ikke konkurrerer. Dersom foto og logo konkurrerer for mye, må logoen plasseres på et farget felt eller på hvit bakgrunn. Korrekt bruk av farget logo på farget bakgrunn. En hvit outline er lagt rundt byvåpenet slik at fargene trer tydelig frem. Korrekt bruk av farget logo på foto. En hvit outline legges rundt byvåpenet slik at fargene trer tydelig frem. Korrekt bruk av farget logo på et lyst foto. Gal bruk av logo, hvitt felt mangler og fargene flyter ut mot bakgrunnen. Gir dårlig gjengivelse og lesbarhet. 11

12 Bruk av byvåpen alene I helt spesielle tilfelle der plassen gjør det umulig, kan byvåpenet stå alene. Et godt eksempel er i trykksaker som lages i forbindelse med 2.7 Grenlandssamarbeidet. Eksempler kan være i publikasjoner med andre kommuner slik: Bamble Kommune Bamble Drangedal Kragerø Porsgrunn Siljan Skien 12

13 Logofarger Skien kommunes logofarger som man finner i byvåpenet er gul, rød og sort. Logoen skal alltid gjengis i riktige fargekoder med unntak av når den brukes i ren sort outline. De nøyaktige fargekodene som alltid skal brukes, er beskrevet nedenfor. 2.8 PMS: 485 PMS: 102 Sort C 0 M 100 Y 100 K 0 R 227 G 0 B 11 C 0 M 0 Y 100 K 0 R 251 G 231 B 0 C 0 M 0 Y 0 K 100 R 24 G 23 B 22 Web # e3000b Web # fbe700 Web #

14 Skiens visjon: den gode og inkluderende møteplass Visjonen legges inn i designelementet til høyre som vist nedenfor. Den skal stå i fonten Locator i minuskler (små bokstaver) i negativ (hvit) eller i sort. Der visjonen bare skal stå sammen med logo, skal den være i sort, men aldri stå rett under logoen. Visjonen skrives med tankestrek og alltid i små bokstaver, slik: 2.9 den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass Luft avstand Kommuneplan Samfunnsdelen Kultur 2011 Høringsutgave - Høringsperiode den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass 14

15 Primære og sekundære farger Skien kommune har to primærfarger, sjøgrønn og grå. Grunndesignet ligger i den sjøgrønne primærfargen, alternativt brukt i sort/hvit varianten. Skien kommune har i tillegg seks sekundære farger. Både primærfargene og sekundærfargene er nøye avstemt for å harmonere med fargene i byvåpenet. Sekundærfargene kan benyttes av alle kommunalområdene. Fargene gjengis i 3 valører: 100%, 50% og 20%. Se nedenfor Primærfarger Sekundærfarger 100% 50% 20% 15

16 Fargekoder 2.11 PMS: 7475 C:50 M:0 Y:25 K:30 r:105 G:159 B:157 Web#: 699f9d Sort50% C:0 M:0 Y:0 K:50 r:156 G:156 B:156 Web#: 9c9c9c PMS: 5125 C:65 M:86 Y:49 K:0 r:119 G:62 B:96 Web#: 773e60 PMS: 5415 C:42 M:8 Y:0 K:40 r:109 G:144 B:167 Web#: 6d90a7 PMS: 7491 C:32 M:0 Y:100 K:40 r:134 G:146 B:0 Web#: PMS: 7472 C:52 M:0 Y:25 K:0 r:129 G:202 B:201 Web#: 81cac9 PMS: 7412 C:0 M:42 Y:100 K:7 r:233 G:154 B:0 Web#: e99a00 PMS: 7503 C:0 M:12 Y:35 K:25 r:206 G:186 B:149 Web#: ceba95 16

17 Forslag fargevalg Et godt prinsipp er at fargene samlet skal uttrykke en helhet, uten at den enkelte farge mister sitt særpreg. I en disharmoni er det alltid én eller flere farger som bryter helhetsinntrykket De tre fargeegenskapene kulørtone, sorthet og kulørhet skal stemme i et riktig forhold til hverandre. Samtidig bør det også være en viss spenning og kontrast dem imellom, slik at fargene ikke glir sammen og gir et kjedelig helhetsinntrykk. Her er noen forslag til harmoniske fargesammensetninger. 17

18 Typografi Primær skrift Skien kommunes logoskrift er fonten Locator, og er et markant element i kommunens identitet. Locator skal brukes som typografi i all trykt kommunikasjon, den er dessuten lettlest og fungerer godt både i titler og som brødtekst Sekundær skrift Der Locator ikke er tilgjengelig brukes skrifttypen Arial. I maler, på web og intranett brukes Arial som er en skrifttype som finnes på alle maskiner. Logoen skal aldri bytte font, den skal alltid bruke Locator. Locator ultra light Locator ultra light italic Locator light Locator light italic Locator regular Locator regular italic Locator medium Locator medium italic Locator bold Locator bold italic Locator black Locator black italic Arial regular Arial italic Arial bold Arial bold italic Skien kommunes navnetrekk er i Locator 18

19 Skriftstørrelse Lesbarhet Linjenes lengde/satsbredde og avstand, samt skriftens størrelse og karakter har betydning for hvor lett en tekst er å lese. For god lesbarhet; bruk heller en mindre skriftstørrelse med større skytning, enn en større skrift med mindre skytning. Det er ikke kun skriftstørrelsen, men også linjeavstanden som gjør at en tekst har god lesbarhet Skriftstørrelse/punktstørrelse I designmanualen til Skien kommune anbefales skriftstørrelser som vist nedenfor. Alle brødtekster skal venstrestilles. NB: Det skal ikke benyttes skygger på Skien kommunes tekster. ARIAL: Ved interne dokumenter der Arial benyttes, brukes samme skriftstørrelser som i eksempelet nedenfor. Overskrift stor Locator Light 3o pt Overskrift stor fet Locator medium 3o pt Liten overskrift Locator light 2o pt Liten overskrift fet Locator medium 2o pt Avsnittoverskrift Locator Medium 13 pt Ingress Locator Regular 11 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volupta perciti quisit et magnient. Brødtekst Locator light 11 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volupta perciti quisit et magnient. Aditate mporibe ritiis exeri beate cum nonsequid modis aliberest ad endia deraect ectiur sinctat iscitium doluptatinus et faccusd aepersp ellorunt etur aut ide etur, sitat voluptiatqui optas re et, cupis solo Bildetekst Locator light italic 10 pt Aquunt unt, quistrum eossinv enimusanis exerfer aerspid molo quo cum volup perciti quisit et magnient. Aditate mporibe ritiis exeri beate cum nonsequid 19

20 Eksempel på tekstoppsett Nedenfor er eksempel på hvordan teksten ser ut i større tekstområder Overskriften på en sak Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator light 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator light 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator light 11pt linjeavstand 13pt. Her brukes to spalter med 6 mm spalteavstand. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, 20

21 Grunndesign 3 Den grafiske illustrasjonen som viser det visuelle uttrykket av Skiens bybilde kaller vi grunndesignet. Grunndesignet er ryggraden i det grafiske uttrykket. Dette er beskrevet i de neste avsnittene med retningslinjer for bruk i ulik sammenheng. 21

22 Design grunnidé Skien kommunes grafiske design er bygget på Skiens unike egenskaper som er listet opp nedenfor. Skien kommune er stolt av byens 1000-årige historie som møteplass og samlingspunkt mellom to vannspeil. Skien ønsker å fremstå 3.1 som en urban, stor by, et godt sted å bo og et sted for de gode opplevelser. Skien kommune vil være en fremtidsrettet, nyskapende og inkluderende kommune. Det er dette profilen visualiserer. Ibsen Møteplass Urbant Mennesker Byrom Skiensdyret Vann Kultur Handel Klosterøya To kirketårn Kanalen Idrett 22

23 Grunnelementer Det grafiske designet er bygget opp rundt de tretten egenskapene som danner ryggraden. Egenskapene er gjort om til visuelle elementer som settes sammen til et grafisk bilde, og sammen danner en helhet. De historiske elementene utgjøres av Skiensdyret (helleristning funnet ved utgravninger som beviser at Skien er rundt 1000 år gammel), kanalen, Ibsen Skiens store 3.2 sønn, Skien kirke med to tårn og Brekkeparken. Signalbygg og eksisterende bygg illustrerer en urban by med gammel og ny bebyggelse som Tollboden, Klosterøya, Bygarasjen, Rådhuset, Skiens mange byrom og bryggene. Menneskene illustrerer Skien som møteplass og et godt sted å bo for unge og gamle. Historisk Eksisterende bygg Mennesker - møteplass 23

24 Grunndesignet: den gode og inkluderende møteplass Grunndesignet har en moderne og urban form. Uttrykket skaper et helhetlig grafisk bilde av en mangfoldig, innholdsrik og spennende by. Det grafiske bildet tar opp i seg Skiens mangfold, historie, nærhet til vann vist med det sjøgrønne feltet nederst, samt byrommene og bygarasjen som i senere tid har satt farge på bybildet. 3.3 Grunndesignet inneholder mange elementer som man oppdager etter hvert, og som det er viktig å løfte fram. En visuell fremstilling av Skiens unike egenskaper skal skape gjenkjenning, bygge identitet og bidra til eierfølelse til profilen. Visjonen legges inn i designelementet til høyre. Den skal stå i fonten Locator i minuskler (små bokstaver) i negativ (hvit) på skrå som følger vannspeilet. den gode og inkluderende møteplass 24

25 Grunndesignet med to vannspeil Her er grunndesignet vist med visjonen og to vannspeil. Her kommer Skiens to vannspeil til sin rett i designet. 3.4 den gode og inkluderende møteplass Illustrasjonen er transparent og alle elementer ligger i 50% gjennomskinnelighet på hverandre. 25

26 Grunndesignet: oppbygning Illustrasjonen nedenfor viser hvilke elementer grunndesignet er satt sammen av. 3.5 Skiensdyret Cellulosen Ibsen To tårn Byrom Møteplass Klosterøya Kanalen Urbant Brekkeparken Idrett Vann Mennesker Rådhuset Bryggeparken Vannspeil Ikke mange byer har to vannspeil Klosterøya Historie og utvikling inn i fremtiden Idrett Lang fotballhistorie og mye aktivitet Skiensdyret Utgravninger viser at byen er ca år Ibsen Skien er Ibsens fødeby Kirken Kjent landemerke med sine karakteristiske to tårn Byrom Skien er byrommenes by 26

27 Bruk av grunndesign og fargekombinasjon Når det benyttes en farge fra sekundærpaletten skal vannspeilet ligge i grått. Det skal være hvit eller lys bakgrunn bak grunndesignet ellers blir bybildet 3.6 utydelig. Grunndesignet nede til høyre er brukt på feil måte. Her er det blandet primær- og sekundærfarger i vannspeilet. Riktig bruk av designelement. Her er grunndesignet i farge, da kan det kombineres med sjøgrønn. Feil bruk av grunndesign. Her er det brukt en sekundærfarge kombinert med grunndesignet i farger. Her skulle det vært brukt primærfargen sjøgrønn for å få fram to vannspeil. Riktig bruk av designelement. Her er grunndesignet i grå, da kan det kombineres med sekundærfargene. Feil bruk av grunndesign. Her er det brukt en sekundærfarge i grunndesignet. Vannspeilet skal kun ligge i sjøgrønn eller grå. 27

28 Bruk av grunndesign og fargekombinasjon, bakgrunn Riktig bruk av designelement. Her er grunndesignet med hvit bakgrunn. Da kommer bybildet best frem. 3.7 Her er det lagt en mørk farge inn under hele grunndesignet. Det gjør at illustrasjonen forsvinner. Riktig bruk av designelement. Feil bruk av designelement. 28

29 Bruk av grunndesign på bilder Dersom bilder skal legges bak grunndesignet er det viktig at det er nok kontrast i forhold til grunndesignet, slik at ikke grunndesign og bakgrunn flyter i hverandre. 3.8 Overskrift nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et den gode og inkluderende møteplass Tema på konferansen 29

30 Profilelementer Av og til er grunndesignet for mektig og plasskrevende, derfor er det utarbeidet mindre profilelementer. Profilelementene nedenfor er deler av grunndesignet til Skien kommune. Elementene er ment til bruk i annonser, powerpointmaler osv. De brukes for å gi en gjenkjenning til profilen. Det 3.9 er to varianter; kirken og rådhuset som er valgt som profilelementer med mennesker i ulik alderssammensetning. Det er ikke lov å lage egne kombinasjoner av de forskjellige designelementene. Disse skal alltid være i grått. 30

31 Bruk av profilelementene Når profilelementet skal brukes, er det viktig at det kan få plass, luft rundt seg og kommer tydelig fram. Det skal aldri ligge et farget felt bak designelementet. Profilelement i grå nedenfor er kombinert med vannspeil fra fargepaletten i 50%. Profilelement skal stå på hvit bakgrunn. Riktig bruk av profilelement. Her er det lagt inn et farget felt i 50% fra sekundærfargene under designelementet. Det er med på å understreke designet. Riktig bruk av profilelement. Her er det lagt inn et farget felt i 50% fra sekundærfargene under designelementet. Det er med på å understreke designet Til høyre er profilelementene brukt på feil måte. Her er det lagt hele fargefelt bak designelementet. Det forstyrrer og er ikke tillatt. Feil bruk av profilelement på farget bakgrunn. Her er designet lagt på en mørk bakgrunn. Det gjør at det blir utydelig. Feil bruk av farget felt med profilelement. Her er designet lagt på en mørk bakgrunn. Det gjør at det blir utydelig. 31

32 Bruk av profilelementene, forts. Nedenfor vises riktig oppsett av stillingsannonse. Her er formatet på annonsen og bruken av designelementet riktig. Til venstre vises feil bruk og oppdeling av profilelementene. Her er det plukket tilfeldig. Dette gjør at det urbane og 3.11 menneskelige bybildet blir borte. Delene hver for seg sier ikke så mye, det er når bybildet og silhuettene er riktig sammensatt at det gir en større mening. Det er ikke tillatt å dele opp eller lage egne kombinasjoner av profilelementene. Eksempel på galt oppsett av stillingsannonse Skien kommune er en preheni tatecus sit fugia dolent eveliqu aectures et fuga. As ellorep eritis maiore ped ut arum aliquam, to dolor sum velendae quiae everum lacitis voluptatur? Stilling ledig sunt am ea voluptassim ent posant ut dit aciis et volecae. Aximint utatur miligent etur saperuptius, sequidus, sae la non por reperfero et, nos escidesti omnim essitistrum ius aliquassum qui te commolor ad quam rem sit, quo endignimus, sitiber spientotatur adis il in nam vendisquatur alias et fugitate aut et delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor solupta delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor s Les mer på Stilling ledig sunt am ea voluptassim ent posant ut dit aciis et volecae. Aximint utatur miligent etur saperuptius, sequidus, sae la non por reperfero et, nos escidesti omnim essitistrum ius aliquassum qui te commolor ad quam rem sit, quo endignimus, sitiber spientotatur adis il in nam vendisquatur alias et fugitate aut et delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor solupta delique nullandi asperfero tecusapis sinvel ipsa illescius numque peliqui qui ditaque senis anditam inctisquia quae. Rios quos dus dolor s Les mer på Skien kommune er en preheni tatecus sit fugia dolent eveliqu aectures et fuga. As ellorep eritis maiore ped ut arum aliquam, to dolor sum velendae quiae everum lacitis voluptatur? den gode og inkluderende møteplass 32

33 Trykksaker 4 Trykksaker omfatter blant annet brevark, visittkort, konvolutter, mapper, brosjyrer, foldere, flyers og kort. Malene er bygget opp etter retningslinjer i den grafiske designmanualen, noe som sikrer sammenheng, gjenkjenning og troverdighet. Det er utarbeidet digitale maler til brev og andre dokumenter. Malene sikrer at logo og adresseopplysninger plasseres korrekt. 33

34 Brevark Brevarket er et viktig ansikt utad. Her vises hele grunndesignet og logoen i farger. Det er viktig å synliggjøre Skien kommunes grafiske profil overfor mottakerne av informasjon fra kommunen. Alle brev som sendes fra kommunen skal være i farger på fortrykte brevark. 4.1 Brev som sendes elektronisk skal se likedan ut. Dette gir kommunen et tydelig og klart avsenderuttrykk, og bidrar til positiv merverdi og gjenkjenning. All kontakt- og avsenderinformasjon settes inn etter malen - se nedenfor. Forhåndstrykket brevark i A4 inneholder designelement, logo og webadressen Forhåndstrykket brevark i A4 med postale info som blir lagt på i alle maler nederst til høyre på arket. Servicesenteret Servicesenteret Den postale biten nederst på brevarket skal tilpasses etter hvilket kommunalområde brevet er sendt fra. Kommunalområdet skal være i 10 pt bold mens det postale skal være 8 pt regular. Servicesenteret Tlf: Faks: Post: Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Bank: Org. nr.: Servicesenteret Tlf: Faks: Post: Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Bank: Org. nr.: Servicesenteret Tlf: Faks: Post: Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Bank: Org. nr.:

35 Brevark - andre kommunale logoer Kommunalområder som skoler, aktivitetssentre etc. med egen logo plasserer denne på brevarket nede i høyre hjørne sammen med kontaktinformasjon, se nedenfor. 4.2 Forhåndstrykket brevark i A4 inneholder designelement, logo og webadressen. De postale opplysningene og logo legges inn i wordmalen og printes på det fortrykte brevarket. Servicesenteret Servicesenteret Kommunalområder med egen logo kan plassere denne nederst til høyre over de postale opplysningene. Logoen kan være i sort/hvit eller farger, men skal ikke være større enn 3x3 cm. Den skal ikke utkonkurrere logoen til Skien kommune. De postale opplysningene tilpasset det gjeldende kommunalområdet plasseres under logoen. Kommunalområdet skal være i 10 pt bold mens de postale opplysningene skal være i 8 pt regular. Servicesenteret Tlf: Kultur og aktivitetssentrene Faks: Haugåsen Post: Pb. Tlf: 158, Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Post: Bank: Pb. 158, Skien Org. nr.: Servicesenteret Tlf: Faks: Skotfoss Post: oppvekstsenter Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Tlf: 35 Ibsens gt. 492 Bank: Post: Org. Pb. nr.: 158, Skien 839 (10 pt) Skotfoss oppvekstsenter (8 pt) Tlf: (8 pt) Faks: (8 pt) (8 pt) Post: Pb. 158, 3701 Skien 35

36 Konvolutter Konvoluttene et også et viktig ansikt utad, og det første man ser. Konvoluttene bør derfor trykkes i farger for å gi et tydelig og klart avsender-uttrykk og samtidig bidra til positiv merverdi og gjenkjenning hos mottaker. Det gir et signal om en konsekvent bruk av den nye profilen og selv om konvolutten blir kastet er førsteinntrykket positivt. 4.3 På konvoluttene plasseres logoen i øverste venstre hjørne på forsiden. Returadressen skal settes inn rett over webadressen nederst i høyre hjørne. Konvoluttene finnes i følgende størrelser: EC4, C4, C5 og E65 med eller uten vindu. EC4 C5, C4 Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien E65 Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien Pb. 158 Sentrum, 3701 Skien 36

37 Følgebrev Følgebrevet med en enkel liten beskjed kan vedlegges diverse papirer som sakspapirer, søknader o.l. Følgebrevet er i format A5 liggende. 4.4 Til I følge avtale Til orientering Sak nr.: Signeres og returneres Ring meg / ta kontakt Vennlig hilsen Servicesenteret Tlf: Faks: Post: Pb. 158, 3701 Skien Besøk: Henrik Ibsens gt. 2 Bank: Org. nr.:

38 Visittkort Forsiden av visittkortet skal inneholde logo og grunndesignet til Skien kommune. Formatet er 90 x 50 mm og trykkes i 4 farger tosidig. På baksiden settes person- og kontaktinformasjon. 4.5 Visittkort foran Visittkort bak Informasjon Ola Normann Informasjonsansvarlig Information T: I M: E: Post: Pb. 158, N-3701 Skien I Besøk: Rådhusplassen 2 38

39 Omslagsmappe Omslagsmappen følger samme profil som grunndesignet ellers. Mellom logo og grafisk design kan det legges inn heading hvis mappen skal trykkes til et spesielt arrangement. 4.6 Dersom sekundærfarger benyttes, skal grunndesignet med grått vannspeil brukes. Ullandio nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Tema på konferansen Servicesenteret den gode og inkluderende møteplass Stanse 2_utside den gode og inkluderende møteplass Ullandio nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Tema på konferansen Servicesenteret Stanse 2_utside den gode og inkluderende møteplass Stanse 2_utside 39

40 Enkle mappeomslag Til bruk ved ulike arrangement og samlinger er det designet maler som enkelt kan tilpasses tema. 4.7 Forslag på utkast ligger i powerpoint, men skal det trykkes opp må det lages i InDesign. Da har man mulighet til å være mer kreativ. Det er lagt en hvit ramme rundt designet slik at omslaget kan printes ut på en A3 printer og allikevel få symmetriske rammer. Overskrift nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Grunndesignet med vannspeil i grått. Dette kan kombineres med sekundærfargene. Tema på konferansen den gode og inkluderende møteplass Overskrift nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita den gode og inkluderende møteplass Tema på konferansen Grunndesignet med grønt vannspeil kan kun kombineres med grønn primærfarge. Overskrift nsectae ma ditatur min ratio. Lacest, sequo officiuntium ea veliqui doluptati auda quo beratis di optaestium ent quatur reptatiis estiusaniet volorum qui doles nonsequis ullam, sequatur, officiet quo ommolorepe conserio. Fugia vellest eum untotat emporest, ut eum faccuptiae molut ligent a dicient laut lautecat mint quam ament. Exceati tem ratat adi vel maio que omnisinum net imin perere sit adipsum facium sit id ex eat. Maxim fugitia venderis illacias qui venistio. Unt esti den gode og inkluderende møteplass blanduciis moluptae as doluptatis ipictia niatiist atis modigenimus di bere quia nonsenis dus sus, solum eatem ne ad min cusam senima volore eturehe ndelibus rectatq uidella ndipita sectur se con nonsers perrum auditas expere, tem. Ut ut volorisque pelestrum conseriorat dollandus sam fugitat ecusda nes utem. Nam rendit volore maximet maxim re, qui dictur accus ius nos del inciis rerspedi con et Tema på konferansen Grunndesignet med vannspeil i grått. Dette kan kombineres med sekundærfargene. 40

41 Gratulasjonskort Gratulasjonskortet skal ha Skien kommunes grunndesign på forsiden, logoen skal midtstilles over byen. Her skal også vannspeilet i farge sjøgrønn og visjonen være med. Kortet er i format A6. Trykkes i 4 farger på et tykt matt 4.8 papir som er godt å skrive på. Baksiden skal være uten trykk med plass til ulike hilsner. den gode og inkluderende møteplass Servicesenteret 41

42 Informasjonsmateriell 5 I dette kapittelet gis det retningslinjer for flere typer informasjonsmateriell og publikasjoner. Det er dessuten laget elektroniske maler i programmet InDesign til publikasjoner i forskjellige størrelser. Malene sikrer at logo, det grafiske designelement og adresse opplysninger plasseres korrekt. 42

43 Formater og grunnregler Utformingen er bygget opp etter grunndesignet. På alle publikasjoner plasseres Skien kommunes logo øverst i høyre hjørne, mens designet strekker seg over hele bredden på formatet - i topp eller i bunn. Tittel, supplerende tekst og illustrasjoner plasseres utenom illustrasjonen da den alltid skal holdes ren og fri for ekstraelementer. 5.1 Avsenderopplysninger skrives på baksiden av informasjonen, med mindre det er et type nyhetsbrev, en plakat eller lignende med blank bakside. Det anbefales at informasjoner lages i et av følgende tre formater: A4 (210 x 297 mm), rektangulært (100 x 210 mm), og kvadratisk (210 x 210 mm). Formatet kan brukes både liggende og stående. Barseltreff2011 Treffet for alle foreldre som planlegger, venter eller har fått barn den gode og inkluderende møteplass Sommerparty i Skien Jentebølgen2011 Mosjonsløp for jenter i alle aldre den gode og inkluderende møteplass den gode og inkluderende møteplass A4 (210x297mm) Rektangulært (100 x 210 mm) Kvadratisk (210 x 210 mm) 43

44 Tekstspalter og bildebruk Tekst, farger og bilder i informasjonsmateriell skal settes i henhold til retningslinjene i designmanualen. Det vil si at tekstene kan settes i en eller to spalter, og bildekomposisjoner settes i bokser og rektangulære felter. Det 5.2 er utarbeidet en mal i InDesign som kan brukes som grunnmal til ulike typer informasjonsmateriell. Overskriften på en sak Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo En liten infoboks tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et hender jo man pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere trenger. landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Picto vel ercilia quide non nobit, ut rest et ipsandicia eatia sitis ius arum ilignat ioreseq uossin Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie Overskriften Locator Light 30pt Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Overskriften på en sak når heading går over to linjer Overskriften på en sak når heading går over to linjer Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt dit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem qratent fug Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt is rerferem qratent fug Bildetekst skal være i Locator Light10pt linjeavstand 12 pt 4 5 Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. 10 Overskriften Locator Light 30pt Ingressen Locator Medium 11pt linjeavstand 15pt. Doluptat aut anim iunt. Nullectios aut facerrume andi cum ullatissum que omnis alia parum fugiant faccus, ipsamus, as voluptas accae dolo to il iur serrunt am, volor as aut quidem eat ped etum ius nat aut. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cum int rescide parum voloreprae. Nem. Nam id que lam, vera voluptatior soluptae que nobitio rehent faccabo rerendit, totae velicid mo blatiumet latist esed mincips andebis rerferem quasi se sunt laborem ratent fugit moluptiorum id ut et, quiatectate repel moluptatur rem dia et labores es ducipis modita dollor sita cus dis pe nihil ma conseque ne nem alit, exerferis nectiumqui antusciatur maximol orunti ommostrum lacernam, verferferit aut aped moluptassit a des de porestrum si rem. Id ut et ped quisto quaes archiciur molupit mi, ut id qui nem et id que as exerum hicitatur? Ihitae reheniam quatibus, non cullorem. Nem etur sinctem re moluptae sed magnimos di consenia quidi cor ani dus. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cu. Liten overskrift Locator medium 13pt Brødtekst Locator regular 11pt linjeavstand 13pt. A voluptas et ommoluptat mo quoditium iscium harchicium inimillenis doluptam dolo maio endita nos conesti ut iliquas nihicius nullessum sincipsum qui vel molupta quuntum faccull orerrundi cue dolorepero omnimpost reiumqui optaspis alitatus saepuda pa core nostius daepudi cimpos aut audandit ex et min pelignihite secates ciandandest, consequis sectectur, nos assequo volo tem que exerro berehen ihilluptaque pe volecea turios ma non eum et quatisqui od utatque nonsequi omnistorro et pedio dis doluptat earchil idus as et ut lautemp oraeper chilit, expliqu undero que nullacit et unt aspel maios derfere landit dolla venim ex erit ommoluptaqui duciendaeces il int pel es utessimi, saessit dignam acipidemodi simusto tatque sedi corehen torrovi tatios que simus. Mi, sus quam, nost latatia ium labore ne por sunt optasit iatusam coratiu scipis incima volupta speriti omnimpor rem. Arum into ipsam ea vendigenis reperumquo tentiis sam, quistecus. Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi blaborem dolorestiat omnisitem fugiatem imus volorerro venis vere officias nienditatus, sitibus apedia es eum dolupicim autempor mollent liberum labora cum volest pro eost, seque sapiciis untibus eaque officie ndiatur? Picto vel ercilia quide non nobit, ut rest et ipsandicia eatia sitis ius arum ilignat ioreseq uossin Igendis cipsant perit pe rem eum quae ea quias veruptatem harchil ipsunt assitatemodi

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...3 Visjon / slagord...4 Logo / kommunevåpen...5 Regler for bruk av kommunevåpen...6 Logo / retningslinjer...7 Logo -

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening DESIGNMANUAL 2015 INTRO PROFILELEMENT DESIGNEKSEMPLER Annonse ordinær... 59 Om designmanualen...3 Profilelement... 20 Nettsider...37 Annonse student... 60 Identitetskonsept... 4 Eksempel profilelement

Detaljer

landets mest attraktive nettverk

landets mest attraktive nettverk Visuell profilveilder Næringshagene i Norge landets mest attraktive nettverk 1 ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket Næringshagene i Norge og eplesymbolet forsterkes i all vår kommunikasjon Kjære medlemmer

Detaljer

profilmanual nord-troms regionråd

profilmanual nord-troms regionråd PRODUKTLØFTET profilmanual nord-troms regionråd LOGO BILDER FARGER TYPOGRAFI POSTALIA PROFILEN I BRUK PRODUKTLØFTET DER KONTRASTER FORMER FOLK Tanken bak «Der kontraster former folk» er å fokusere sterkt

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer