Sør-Norge Aluminium AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Norge Aluminium AS"

Transkript

1 Emne 1 - Innkjøpsbetingelser Spesifikasjon Spesifikasjon for Standardkjøretøy Utgiver enhet KJV Dato: Av: Dag Olav Horvei Dokumentnr.: Rev.nr. 1.3 Gjelder fra: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt 2 2. Chassis 2 3. Førerhus 2 4. Dieselmotor 3 5. Hydraulikk 4 6. Hjul og akslinger 4 7. Elektrisk utstyr 4 8. Miljø 5 9. Dokumentasjon Diverse.. 6 Vedlegg 1: Ergonomisk utforming av førerplass. 8 Vedlegg 2: Maskinkort.. 9 Kjøper er i dokumentet Sør-Norge Aluminium AS Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 1 av 9

2 1. GENERELT 1.1 Generelt Alt utstyr skal leveres slik at det oppfyller krav i gjeldende lover og forskrifter. Her kan spesielt Arbeidstilsynets forskrifter nevnes. De viktigste av disse er: Forskrift om Maskiner (best.nr. 522) Forskrift om Bruk av arbeidsutstyr (best.nr. 608) Veiledning om Støydata for maskiner og utstyr (best.nr. 422) Forskrift om utførelse av arbeid Kjøretøyforskriften Arbeidsmiljøloven Maskinen skal leveres med samsvarserklæring og CE-merking. Kjøper kan kreve at Selger fremskaffer de risikoanalyser som ligger til grunn for samsvarserklæringen og CE-merkingen. 1.2 Vedlikehold Utstyret skal utformes slik at vedlikehold kan utføres på en enkel og sikker måte. Det skal tilrettelegges med sikre adkomstveier, plattformer, rekkverk mm, spesielt for arbeidsoperasjoner som må utføres i høyden. 2. CHASSIS 2.1 Dimensjoner Bestemmes ut fra kjøretøytype / brukersted og avtales med Kjøper. 3. FØRERHUS 3.1 Dimensjoner Førerplass må være ergonomisk riktig for personer av ulik størrelse. Det må tas spesielle hensyn til plassbehov ved bruk av roterende førerplass. 3.2 Vindusviskere Standardkjøretøy skal ha vindusviskere Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 2 av 9

3 3.3 Førersete Dersom ikke annet er avtalt skal det brukes Grammer med luftfjæring eller BE-GE 9000 med fjørende understell og korsryggstøtte. ISRI kan brukes i spesielle tilfeller. Rullebelte skal være montert. Førersete skal være utstyrt med setebryter som hindrer innkobling av framdrift i førerens fravær. 3.4 Kjøleanlegg Ved behov for kjøleanlegg skal dette godkjennes av Kjøper. Ved ekstramontering av kjøleanlegg skal dette være av rustfri utførelse. Kjølekapasitet skal minimum være 3kW/m 3 førerhus. Styring av kjøle- og friskluftsanlegg skal avtales med Kjøper. Kjøleanlegg i bruk hos Kjøper er bl.a. HY2000 og MK650 (Mosjøen Kulde og Klimaservice AS). 3.5 Friskluftsanlegg Ved behov for friskluft-/kjøleanlegg skal dette avtales med Kjøper. Friskluftsanlegget skal være av rustfri utførelse. 3.6 Førerhustipp I opptippet tilstand skal førerhus og motordeksel være sikret med stag eller kjetting. Slangebruddsventil skal være montert. 3.7 På- og avstigning På- og avstigning av kjøretøyet skal være arrangert slik at dette kan skje på en sikker måte med nødvendige trinn og håndtak. 3.8 Ergonomisk utforming For ergonomisk utforming skal det konfereres med Ergonomiutvalget. 4. DIESELMOTOR 4.1 Generelt Type: Deutz Perkins Andre typer etter avtale med Kjøper. Motoren skal plasseres slik at det gir god tilkomst for vedlikehold og service. Det skal monteres kuleventil for avtapping av motorolje. 4.2 Stigningsevne Kjøretøyet må uten problem kunne kjøre i stigning på 6 eller ~10% med full last og turtall mellom o/min. 4.3 Pådragsregulering Det skal være mulig å justere ned kjørehastighet til maks. 12 km/t for kjøretøy som skal brukes i elektrolysen Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 3 av 9

4 5. HYDRAULIKK 5.1 Generelt Ved montering av målepunkt for måling av hydrauliske trykk skal det benyttes testnipler av type: Parker Serie 3, testnippel m/gjenga tilkobling M16x2. 6. HJUL OG AKSLINGER 6.1 Dekk Gummikvaliteter og hjuldimensjoner skal avtales i hvert enkelt tilfelle. Det skal fortrinnsvis benyttes dimensjon på dekk og felger som er i bruk på kjøretøy hos Kjøper i dag. 6.2 Styring Rattet skal kunne innstilles opp/ned og frem/tilbake etter førerens behov. 6.3 Bremser Håndbrems skal være av type påløpsbrems, d.v.s. at bremsen skal legge seg på ved motorstopp og/eller bremsehavari. Vanlige driftsbremser skal være montert i tillegg. 7. ELEKTRISK UTSTYR 7.1 Ryggekamera Evt. ryggekamera fabrikat skal godkjennes av Kjøper. 7.2 Spenning Kjøretøyet skal ha 24V driftsspenning. Det skal være montert hovedstrømsbryter som er lett tilgjengelig på el.anlegget. Bryteren skal være skjermet fra strålevarme. 7.3 Batteri Batterilader skal være dimensjonert med 20 % (1/5) av batteriets totale kapasitet. Spenning 3x380V. 7.4 Lysutrustning Automatisk kjørelys. Ryggesignal: Avtales med Kjøper. Skal være montert. Roterende blinklys: Skal være montert. Type avtales med Kjøper. 7.5 Hjelpestart Kontakt for hjelpestarter skal plasseres på et lett tilgjengelig sted på kjøretøyet. Kontakten skal være skjermet fra strålevarme. Type: Grå CB 175 (Bergum Maskin, vare nr ) Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 4 av 9

5 7.6 Instrument Driftstimeteller, tankmåler, kontrollys for motoroljetrykk, kontrollys for lading, kontrollys for motortemperatur, signalhorn fartsmåler og turteller. Hastighetsmåler. Listen er ikke utfyllende og instrumentering avtales med Kjøper. 8. MILJØ 8.1 Støy Spesifikasjonene om støy er basert på Arbeidstilsynet sine forskrifter. Støydata skal dokumenteres i bruksanvisningen, ref. forskrift 522 «Maskiner», vedlegg 1 nr pkt. u Utvendig støyavgivelse til omgivelsene Støykrav: Toppverdi maks. 70dB(A) målt med kjøretøy i drift med maksimal kjørehastighet på plan flate og med måleavstand 7,5m Innvendig støy i førerkabin Støykrav: Toppverdi maks. 75dB(A) målt med kjøretøyet i drift med maksimal kjørehastighet på plan flate og med målepunkt nær operatørens øre. 8.2 Støv og gass Behov for og krav til friskluftsanlegg/luftkvalitet inne i førerkabin skal avtales med Kjøper i hvert enkelt tilfelle. 8.3 Temperatur Behov for og krav til kjøleanlegg for luften inne i førerkabin skal avtales med Kjøper i hvert enkelt tilfelle. 8.4 Vibrasjon Vibrasjonsdata skal dokumenteres i bruksanvisningen, ref. forskrift 522 «Maskiner», vedlegg 1 nr Ergonomi Se vedlegg Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 5 av 9

6 9. DOKUMENTASJON 9.1 Generelt Det skal leveres samsvarserklæring iht. forskrift 522 «Maskiner». Det skal leveres bruksanvisning iht. forskrift 522 «Maskiner» vedlegg 1, pkt Bruksanvisningen skal være på norsk. All dokumentasjon skal leveres oppdatert til som bygget i 3 stk. permer og digitalt på CD. Dokumentasjonen skal godkjennes av Kjøper og overleveres før eller sammen med overlevering av maskinen. 9.2 Vedlikeholdsmanual Det skal leveres komplett vedlikeholdsmanual beregnet for spesialisert personell. Typisk innhold i vedlikeholdsmanual: Tekniske data Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsinstrukser Slepeinstruks Tegningsliste Arrangement tegning Detaljtegning Stykkliste Hydrauliske skjema Pneumatiske skjema Elektro skjema Inspeksjonsrutiner Vedlikeholdsrutiner Smørerutiner Komplett reservedelsliste m/type og produsent. 9.3 Maskinkort Utfylt maskinkort skal leveres med maskinen. Se vedlegg Smørekart Det skal leveres med spesifisert smørekart med angitt type smøremiddel for kjøretøyet. 10. DIVERSE 10.1 Smøring Utforming av smøresystem skal avtales med og godkjennes av Kjøper. Det skal fortrinnsvis benyttes sentralsmøring av type Lincoln der dette er mest hensiktsmessig. Ellers skal det vurderes utlagt manuelle smørepunkt Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 6 av 9

7 10.2 Opplæring For nye maskiner skal Selger gjennomføre nødvendig vedlikeholdsopplæring for mekanikere/teknikere og brukeropplæring for driftsoperatører. Ved krav om dokumentert sikkerhetsopplæring iht. forskrift 608 «Bruk av arbeidsutstyr», skal brukeropplæring gjennomføres som dokumentert sikkerhetsopplæring. Opplæringen skal bestå i en teoretisk del og en praktisk del med vekt på: 1. Oppbygging og virkemåte 2. Sikkerhet 3. Betjening 4. Drift og vedlikehold 5. Feilsøking 10.3 Arbeidsutstyr Tilleggsutstyr skal være sertifisert og montert i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer. Vedlegg 1. Ergonomisk utforming av førerplass. 2. Maskinkort Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 7 av 9

8 Vedlegg 1. Ergonomisk utforming av førerplass Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 8 av 9

9 Vedlegg 2. Maskinkort Maskinkort Fabrikat: Type : Serie nr.: Prod. år: Leverandør: Ordre nr.: Motorfabrikat: Motor type: Motor nr.:. Motoreffekt:.. Dynamo: Starter : Batteri : Brenns.pumpe: Akselavstand: Tot. lengde: Tot. bredde: Tot. høgde: Svingradius:. Akseltrykk F: Akseltrykk B: Totalvekt:. Nyttelast: Dim. F.hjul: Dim. B.hjul: Arbeids hydr.pumpe:... Fremdrift hydr.pumpe:.. Framdrift hydr.motor: Hytteløft aggregat:... Joy-stick : Hydr.sentral : Bakaksling : Framaksling : Drivaksling : Kommunikasjonsradio: Kjøleanlegg : Hyttetype : Setetype : Hjulgear : Fordelergear : Gear/transmisjon:. Luftkompressor: Filter typer : Spesifikasjon for Standardkjøretøy Side 9 av 9

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Materiellspesifikasjon Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1.1 GENERELLE

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJONER PÅ BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder. BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil

BIR Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil DEL 1: SPESIFIKASJON AV BIL/ CHASSIS Kravspesifikasjon 2 akslet komprimator bil TKB krav: Bekreftes med «Innfridd» av tilbyder BEHOV: 3 stk. Besvar/ oppgi/ beskriv (*): Beskrives av tilbydere, herunder

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS Emne 1 - Innkjøpsbetingelser Spesifikasjon 1.5 Bygningsteknisk spesifikasjon Utgiver enhet BYG Dato: 30.04.2015 av Hans Ove Håvik Dokumentnr. 1.5 Rev.nr. 3.0 Gjelder fra: 04.05.2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

992K. Hjullaster. Prefiks til serienummer Motor. Motor Motormodell

992K. Hjullaster. Prefiks til serienummer Motor. Motor Motormodell 992K Hjullaster Modell 992K Prefiks til serienummer 880 Motor Motormodell Cat C32 ACERT Utslipp U.S. EPA Tier 4 endelig Bruttoeffekt*** 671 kw 900 hk Nettoeffekt*** 607 kw 814 hk Skuffer Skuffekapasiteter

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

KRANER I SMÅBÅTHAVNER

KRANER I SMÅBÅTHAVNER Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2006 Vedlikehold og kontroll av kraner i småbåthavner, Larvik kommune Gruppe F1-02-06 KRANER I SMÅBÅTHAVNER

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

FARMALL U PRO. 99 til 114 hk

FARMALL U PRO. 99 til 114 hk FARMALL U PRO 99 til 114 hk STOLT AV Å KJØRE PREMIUM INNLEDNING FARMALL U PRO - KOMFORT OG STYRKE Farmall-navnet er dypt forankret i historien til Case IH og forbindes med de første kraftige og allsidige

Detaljer

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

Sør-Norge Aluminium AS

Sør-Norge Aluminium AS 1 - Innkjøpsbetingelser Emne Spesifikasjon 1.1 Alminnelige innkjøpsbetingelser Utgiver enhet MAT Dato: 21.08.2015 av Knut Årthun Utarbeidet MAT av Knut Årthun Dokument nr.: 1.1 Rev.nr. 3.7 Gjelder fra:

Detaljer

Kvam herad. Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar. www.kvam.no

Kvam herad. Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar. www.kvam.no Kvam herad Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar www.kvam.no - 1 Forord. Spesifikasjonane i denne beskrivelsen gjeld for prefabrikkerte avløpspumpestasjonar med GUP underdel. Den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument

GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER. Dette er et levende dokument GRIMSTAD KOMMUNE KRAV TIL FUNKSJON OG UTFØRELSE AV KOMMUNALE AVLØPSPUMPESTASJONER Dette er et levende dokument Der det måtte være særskilte krav utover denne beskrivelse Er det entreprenørens ansvar at

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

SA800 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

SA800 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no SA800 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun SA800 sandstrøer. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge.

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer