Filoverføring mellom et punktsystem og en pc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Filoverføring mellom et punktsystem og en pc"

Transkript

1 Filoverføring mellom et punktsystem og en pc HTCom for Windows ver.2.3 HTDrive for Windows ver.2.0 November, 2007 Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D Horb a. N. Germany Oversatt til norsk av Handy Tech Norge AS Fossumveien EIKSMARKA E-post: post <at> handytech.no

2

3 Innholdsfortegnelse 1. Filoverføring ved hjelp av Windows Programmet HTCom Starte opp HTCom og velge enhet Bruke HTCom Send fil {Ctrl-s} Send utklippstavle {ctrl-v} Send vevside {ctrl-w} Motta fil {ctrl-r} Velg og bekreft en kortskriftskonvertering Filoverføring fra Word Filoverføring ved hjelp av Windows Utforsker Menysystemet i HTCom "Fil"-menyen {Alt-f} "Verktøy"-menyen {alt-et Oppdater enhetsliste {f5} Skjermvisning {ctrl-m} Last punkttabell Tøm bokormminnet Gjenopprett fabrikkinnstillinger Innstillinger for kortskrift Språkinnstillinger Oppsett Menyen "?" {Alt-?} Dataoverføring fra kommandolinjen Oppdatering av internprogramvaren Teknisk bakgrunnsinformasjon Utføre en oppdatering Forberedelser Oppdatering av internprogramvaren Laste meldingsfilen Kommentar til integreringen mot Word Merknader om seriell kommunikasjon Unngå overføringsproblemer Programmet HTDrive...21 III

4 IV

5 1. Filoverføring ved hjelp av Windows 1.1. Programmet HTCom Programmet HTCom som ligger på en cd som følger med punktsystemet, blir brukt til å laste ned tekstfiler, meldingsfiler og punkttabeller til punktsystemet. I tillegg brukes HTCom for å overføre filer fra en pc til et punktsystem. Overføringen kan skje over serie-, USB-, eller et blåtannsgrensesnitt. Programmet kjører under operativsystemene Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP og Vista. HTCom kan overføre filer i forskjellige formater til punktsystemet. I tilfeller med følgende filformater, kan HTCom trekke ut tekstinformasjonen: MS Word *.doc HTML *.htm, *.html, *.php, *.php3, *.asp og *.jsp (Internett) Text *.txt, *.java, *.ini, *.hpp, *.h, *.cpp, *.c RTF *.rtf (rikt tekstformat) Du kan også velge å få tekstinformasjonen konvertert til kortskrift under overføringen. Andre filformater, som *.exe blir lastet ned til punktsystemet uendret. Det gjør det mulig å benytte punktsystemet til å transportere data. Imidlertid må det nevnes at filoverføring av store filer tar mye lengre tid enn det tar å skrive til en diskett Starte opp HTCom og velge enhet Etter å ha foretatt en standard installasjon av HTCom på pc-en din, vil du finne oppføringen "Handy Tech" på Start-menyen under "Programmer". Denne katalogen inneholder "HTCom". HTCom-undermenyen inneholder HTCom brukerveiledningen, samt et avinstallasjonsprogram samt det kjørbare programmet "HTCom". Etter å ha startet opp programmet, blir brukergrensesnittet startet, og en prosess for automatisk gjenkjenning av tilkoblede enheter begynner. Under denne prosessen blir alle innganger undersøkt for å finne ut om et Handy Tech punktsystem eller en Bokorm er tilkoblet. Du bør på forhånd sørge for at produktet du skal bruke er skikkelig tilkoblet pc-en, og at det er slått på. Du kan trykke {f5} for å starte gjenkjenning av enheter på nytt. HTCom kan håndtere et hvilket som helst antall Handy Tech enheter som er koblet til en pc. Etter enhetsgjenkjenning vil fokus i HTCom-vinduet være på listeboksen "Velg enhet", som viser de oppdagede punktsystemene. For eksempel kan det stå "Braille 5

6 Star 40 på COM1 (serienummer BS4/A )". Med andre ord, ikke bare enhetstype og porten som er benyttet, men også produktets serienummer blir vist. Hvis mer enn ett Handy Tech-produkt er tilkoblet til pc-en kan du velge ønsket enhet ved å benytte piltastene Bruke HTCom I tillegg til de tre menyvalgene "Fil", "Verktøy", og "?" (hjelp), har HTComs brukergrensesnitt fire knapper i tillegg til listen for å velge enhet. De fire knappene fra topp til bunn er: Send fil {ctrl-s} Send utklippstavle {ctrl-v} Send vevside {ctrl-w} Motta fil {ctrl-r} Send fil {Ctrl-s} Når denne knappen trykkes, eller når funksjonen blir aktivert med en av hurtigtastene {ctrl-s} eller {alt-s}, vil en standard Windows-dialog for å åpne en fil dukke opp. Det er mulig å velge et hvilket som helst antall filer fra listen. Etter at du har bekreftet dine valg ved å trykke på {enter}-tasten, vil alternativene for en ev. kortskriftskonvertering vises. Konverteringen du velger her vil bli anvendt på alle filene valgt for denne overføringen. Standardverdien er "Ingen konvertering". Det finnes en mer detaljert forklaring på kortskriftskonvertering i kapittel "Velg og bekreft en kortskriftskonvertering". Når du trykker {enter} igjen, vil dataoverføringen begynne. Hvis du overfører til en Bokorm, vil et valg kalt "Velg punkttabell-plass" også vises før overføringen starter. Her kan du velge ett av ni alternativer nummerert fra 1 til 9 for den punkttabellen som skal brukes når filen skal leses. Fremdriften under dataoverføringen vises i et eget statusvindu. Selv om filer kan konverteres under overføringen, for eksempel hvis det er snakk om Word-filer, vil filnavnet og filtype forbli det samme. For eksempel vil en fil opprettet i Microsoft Word kalt "mintekst.doc" ha det samme navnet på punktsystemet som den originale filen, selv om bare tekstdata fra filen er overført, uten formateringer. Hvis det allerede finnes en fil med det samme navnet på punktsystemet, vil HTCom spørre om du ønsker å overskrive den. Hvis det er en fil åpen i punktsystemets editor på 6

7 det tidspunkt hvor en dataoverføring begynner, vil du få en feilmelding som varsler deg om at det har oppstått en feil med overføringsprotokollen. I tillegg til prosedyren for å overføre filer til punktsystemet som er beskrevet over, kan du også overføre tekst til punktsystemet direkte fra Word (se kapittel 1.1.4"Filoverføring fra Word"). Dessuten kan du benytte funksjonen "Send til..." i Windows Utforsker (se kapittel 1.1.5"Filoverføring fra Windows Utforsker"). Det er også mulig å overføre filer til flere Handy Tech-enheter samtidig. For dette må boksen "Vis målenheter før sending" velges i verktøy-menyen under alternativer. Hvis flere enheter ble funnet av HTCom, kan du så velge så mange enheter du ønsker fra listen over målenheter, før filene overføres Send utklippstavle {ctrl-v} Ved å bruke Windows-funksjoner for å markere tekst (f.eks. med shift-piltaster), kan du markere områder med tekst i et hvilket som helst Windows-program. Deretter kan du kopiere teksten til utklippstavlen med {ctrl-c}. Vær oppmerksom på at hvis det allerede finnes noe på utklippstavlen, vil dette bli overskrevet. For å overføre teksten som er lagret på utklippstavlen til punktsystemet, trykker du på knappen "send utklippstavle" eller bare {ctrl-v} eller {alt-u}. De første 16 tegnene før mellomrom, linjeskift eller liknende av teksten som skal sendes vil fungere som filnavnet, og filetternavn benyttes ikke. Hvis det allerede finnes en fil på punktsystemet med det samme navnet, vil HTCom spørre om du ønsker å overskrive den. Editoren i punktsystemet må være lukket under filoverføringen. Hvis det er en fil åpen i editoren på det tidspunkt hvor dataoverføringen starter, vil du få en feilmelding som varsler deg om at det er en feil med overføringsprotokollen Send vevside {ctrl-w} Hvis du kommer over en interessant nettside mens du surfer på Internettet og ønsker å lese den senere når du har mer tid, kan du laste ned tekstinnholdet på denne siden til punktsystemet ditt. Når du trykker på knappen "Send vevside" eller bruker tastekombinasjonen {ctrl-w} eller {alt-v}, vil det åpnes en dialogboks som gir deg muligheten til å skrive inn ønsket Internettadresse. Det er selvfølgelig enklere om du kopierer den ønskede adressen til utklippstavlen ved å trykke {ctrl-c}, etter å har markert adressen i nettleserens adressefelt. Etterpå kan du lime adressen inn i HTCom-dialogen ved hjelp av {ctrl-v}. Når du bekrefter ved å trykke {Enter}, vil en dialog for å velge en profil for kortskriftskonvertering vises. "Ingen konvertering" er forhåndsvalgt. Det finnes en mer 7

8 detaljert forklaring av kortskriftskonvertering nedenfor, i kapittel "Velg og bekreft kortskriftskonvertering". Etter å ha trykket {enter} igjen, begynner dataoverføringen. De første 16 tegnene før tomrom, av den overførte teksten vil bli filnavnet, og filetternavn benyttes ikke. Hvis det allerede finnes en fil med det samme navnet på punktsystemet, vil HTCom spørre om du ønsker å erstatte den. Hvis det er en fil åpen i punktsystemets editor på det tidspunkt hvor dataoverføringen starter, vil du få en feilmelding som varsler deg om en feil med overføringsprotokollen Motta fil {ctrl-r} Denne funksjonen gir deg mulighet til å overføre notater som du har laget på punktsystemet, til pc-en. Siden Bokormen kun tilbyr funksjonalitet for å lese, men ikke for å redigere, er denne funksjonen ikke tilgjengelig for Bokormen. Aktiver knappen "Motta fil" eller trykk {ctrl-r} eller {alt-r}. Et vindu åpnes hvor du kan velge en ev. tilbakekonvertering fra kortskrift for filoverføringen. "Ingen tilbakekonvertering" er standardvalget. Etter å ha valgt en tilbakekonverteringsprofil, vil et vindu som inneholder en liste over alle filer som er lagret på punktsystemet vises. Det kan ta litt tid før denne dialogen åpnes. Ved å trykke på en hvilken som helst bokstav på tastaturet vil fokus flyttes til og markere den første filen som begynner med denne bokstaven. Du kan nå bevege deg gjennom listen ved hjelp av piltastene, og markere én eller flere filer. Hvis du trykker på {tab}-tasten, bytter du fra listen der du kan velge filer og til listen for å velge målmapper. Den sist benyttede målmappen er allerede forhåndsvalgt. Når du har valgt den ønskede målmappen kan dataoverføringen settes i gang ved å trykke {Enter}. Hvis du ønsker å ta sikkerhetskopi av alle filene som er lagret på punktsystemet, kan du enkelt gjøre dette ved å krysse av for valget "Lagre alle" {alt-l} som du har tilgang til i dialogen. Ved å trykke på ok-knappen eller {enter}, kopieres alle filene på punktsystemet til målmappen på pc-en uten flere spørsmål. Hvis det er krysset av i avkryssingsboksen "Vis systemfiler", vil også systemfilene (*.hsf) vises i listen for valg av filer, slik at du også kan ta kopi av systemfilene over til pc-en. Forhåndsinnstillingen for denne avkryssingsboksen er imidlertid av Velg og bekreft en kortskriftskonvertering I utgangspunktet spør HTCom etter en profil for kortskriftskonvertering før fil(ene) overføres til punktsystemet. Tilsvarende vil du bli spurt om å velge en profil for tilbakekonvertering når du overfører en fil fra punktsystemet til pc-en. Du kan unngå 8

9 disse spørsmålene ved å sette en forhåndsvalgt konverterings- eller tilbakekonverteringsprofil eller ved å velge å aldri benytte kortskrifts- eller tilbakekonvertering. Begge innstillingene kan settes fra dialogboksen hvor du velger konvertering eller tilbakekonvertering Filoverføring fra Word HTCom gir deg muligheten til å overføre tekst direkte til punktsystemet ditt når du er inne i Microsoft Word. Dette mulig bare med Office-versjonene 97, 2000 og XP. Hvis du velger HTCom fra filmenyen for eksempel ved å bruke hurtigtasten {alt-h}, åpnes en dialogboks kalt "Velg kortskriftsprofil". Du setter i gang filoverføringen som beskrevet over. Hvis du hadde skrevet en tekst som ikke har blitt lagret, vil Microsoft Word åpne "Lagre som..."-dialogen med et foreslått filnavn før den setter i gang dataoverføringen via HTCom Filoverføring ved hjelp av Windows Utforsker Etter at du har åpnet Windows Utforsker (dette gjør du mest effektivt ved å trykke {Windows-e}) kan du velge én eller flere filer og så åpne kontekstmenyen f.eks. ved å trykke på tasten til venstre for høyre kontrolltast. Deretter kan du trykke {e} for å velge "Send til"-kommandoen. Dette vil åpne en undermeny som gir deg mulighet til å velge HTCom. Når du har fullført dialogen "Velg kortskriftskonvertering", vil filoverføringen begynne. Hvis HTCom allerede er aktiv, kan du også markere filer i Utforsker og plassere dem ved å benytte dra og slipp-funksjonen over til HTCom-vinduet. Disse filene vil da bli overført til det valgte punktsystemet Menysystemet i HTCom Som vanlig i Windows kan du aktivere menylinjen med {Alt}-tasten. Du finner menyoverskriftene "Fil", "Verktøy" og "?" på menylinjen "Fil"-menyen {Alt-f} Følgende undermenyer finnes på fil-menyen: 9

10 Send... ctrl-s Send utklippstavle ctrl-v Send vevside... ctrl-w Motta... ctrl-r Avslutt alt-f4 De første fire menypunktene samsvarer med funksjonene til de fire knappene beskrevet i de foregående kapitlene. Ved å velge menypunktet "Avslutt", vil HTCom-programmet avsluttes. Det samme kan utføres med hurtigtasten {alt-f4} "Verktøy"-menyen {alt-et Følgende punkter finnes i denne menyen: Oppdater enhetsliste f5 Skjermvisning ctrl-m Last punkttabell... Tøm Bokormminnet Gjenopprett fabrikkinnstillinger Innstillinger for kortskrift Språkinnstillinger... Oppsett... Hvert av disse menypunktene er beskrevet nedenfor Oppdater enhetsliste {f5} Hvis HTCom ikke fant noen Handy Tech-enhet under oppstart, f.eks. fordi enheten var avslått, vil denne funksjonen gjøre det mulig for deg å starte enhetsgjenkjenningen på nytt. Hvordan gjenkjenningen foregår bestemmes av innstillingene under "Oppsett" på "Verktøy"-menyen (se kapittel "Oppsett") Skjermvisning {ctrl-m} Når du har aktivert skjermvisning vil et vindu kalt "Punktvisning" vises på pc-skjermen. Punktsystemet går over i internmodus, og eventuell tekst som vist på punktlinjen vises 10

11 også som bokstaver i punktvisningsvinduet. En seende person er dermed i stand til å lese det som til enhver tid vises på punktlinjen. Som vanlig i Windows kan punktvisningsvinduet plasseres hvor som helst på skjermen. Vinduets posisjon blir lagret når vinduet lukkes. Ved å bruke {tab}-tasten kan OK-knappen markeres, og vinduet kan lukkes ved å trykke {enter}. Knappene "Skriftstørrelse..." og "Farge..." gir den seende personen mulighet til å tilpasse skrifttype, -størrelse og -farge. Størrelsen på punktvisningsvinduet vil justere seg etter den valgte skriftstørrelsen og antall punktceller på punktsystemet. Hvis ingen Handy Tech-enheter ble oppdaget under enhetsgjenkjenningsprosessen, kan ikke skjermvisning aktiveres Last punkttabell Du kan laste inn opptil ni forskjellige punkttabeller til punktsystemet eller Bokormen din. Hvis du bytter punkttabeller, f.eks. fra tabellen "Standard", endres punktskriftrepresentasjonen tilsvarende. For eksempel er tall representert som bokstaver med punkt 6 i tillegg i tabellen "Standard", mens de i den amerikanske punkttabellen er definert som bokstavene a til j flyttet ned én etasje. Etter å ha valgt "Last punkttabell", åpnes en standard Windows-dialog for åpning av filer. I feltet "Filtype" er punkttabeller representert med endelsene *.asc og *.jbt forhåndsvalgt. I punkttabellmappen som ligger i C:\Programfiler\Handy Tech\<navn på enhet med versjon og språkkode> finner du flere forskjellige punkttabeller som du kan velge blant. For eksempel om du velger den franske punkttabellen i JAWS format med navnet "francais.jbt" vil dialogen "Velg punkttabell-plass" åpnes etter at du aktiverer knappen "Åpne" eller trykker på {enter}-tasten. Denne dialogen lar deg velge en av de ni mulige posisjonene for punkttabellen. Hvis det allerede er lagret en punkttabell på denne konkrete punkttabellplassen, vil denne bli overskrevet. Hvis ingen Handy Tech-enhet ble funnet under enhetsgjenkjenningsprosessen er det ikke mulig å aktivere denne funksjonen Tøm bokormminnet Denne funksjonen er kun tilgjengelig for Bokormen. Hvis du velger "Tøm bokormminnet" vil all tekst lagret på Bokormen bli slettet. 11

12 Gjenopprett fabrikkinnstillinger Denne funksjonen er også kun tilgjengelig når en Bokorm er tilkoblet. Med denne kommandoen vil alle alternative innstillinger på Bokormen bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene Innstillinger for kortskrift HTCom har en innebygget konverteringsmodul for tysk, engelsk og fransk kortskrift trinn 1 og 2. Også tilbakekonvertering fra forkortet tekst på punktsystemet til fullskrifttekst på pc-en er tilgjengelig. I tillegg til den innebygde konverteringsmodulen, er det også mulig å benytte andre punktkonverteringsprogrammer i HTCom: Duxbury punktkonvertering er et mye brukt konverteringsprogram for mange språk. Den lar deg konvertere tekst på språk som ikke er støttet av den innebygde konverteringsmodulen i HTCom. LibLouis tilbyr støtte for et stadig økende antall språk, inklusiv norsk. LibLouis følger med HTCom. Sensus Braille støtter dansk kortskrift. Vær oppmerksom på at Duxbury ikke er inkludert i HTCom-pakken. Hvis du ønsker å benytte den, vær vennlig å ta kontakt med produsenten Duxbury Systems eller en av deres forhandlere. Etter at konverteringsmodulen LibLouis ble tatt i bruk i HTCom, er det definert konverterings- og tilbakekonverteringsprofiler for norsk fullskrift og kortskrift nivå 1, 2 og 3. De norske profilene blir bare installert hvis installasjonsspråket norsk blir valgt. Dette betyr at du f.eks. kan overføre en tekst fra pc-en til et punktsystem, og konvertere den til norsk kortskrift nivå 1, 2 eller 3. Deretter kan teksten leses i kortskrift på punktsystemet. Tilsvarende kan du skrive tekst på punktsystemet i kortskrift og så bruke den tilbakekonverteringsprofilen som samsvarer med nivået som ble brukt, og få teksten ut som vanlig uforkortet tekst på pc-en. Ved installasjonen av HTCom er følgende konverteringsprofiler tilgjengelige i utgangspunktet: Tysk kortskrift trinn 2. Tysk kortskrift trinn 1 Engelsk (USA) kortskrift trinn 2 12

13 Engelsk (Storbritannia) kortskrift trinn 2 Fransk kortskrift trinn 2 I tillegg vil følgende tilbakekonverteringsprofiler bli installert: Tysk kortskrift trinn 2 Tysk fullskrift Engelsk (USA) kortskrift trinn 2 Engelsk (Storbritannia) kortskrift trinn 2 I dialogen "Innstillinger for kortskrift" kan du justere innstillingene for disse konverteringsprofilene. Du kan også lage nye konverterings- og tilbakekonverteringsprofiler, og du kan definere forhåndsvalgt konverterings- og tilbakekonverteringsprofil. Dette kan gjøres i en listeboks som viser alle tilgjengelige konverterings- og tilbakekonverteringsprofiler. Sammen med navnet indikeres også type konvertering. De innebygde konverterings- og tilbakekonverteringsprofilene har type "Handy Tech punktkonvertering" eller "Handy Tech tilbakekonvertering". Konverteringsprofiler som bruker Duxbury er merket med "Duxbury punktkonvertering". LibLoius punktkonvertering har type "LibLouis punktkonvertering" eller "LibLouis tilbakekonvertering". Sensus Braille Translator har typen "Sensus konvertering" eller "Sensus tilbakekonvertering". Du kan velge tilsvarende handlinger fra kontekstmenyen for hver oppføring eller fra verktøylinjen til dialogen. Unntaksliste Du kan definere unntakslister for den innebygde konverteringsmodulen i HTCom når disse ikke skal konvertere som normalt (kun for engelsk, tysk og fransk kortskrift trinn 2, konvertering/tilbakekonvertering). Det er imidlertid sjelden behov for denne funksjonen siden konverteringsmodulen bruker en database som inneholder mer enn én million ord. Konverteringsfeil er mer sannsynlig for tilbakekonvertering på tross av den enorme databasen med ord. For tysk tilbakekonvertering anbefaler vi å bruke en unntaksliste. Unntakslister er tekstfiler som inneholder ett unntak per linje. Ordet og dets konverteringer må skilles ved hjelp av mellomrom eller tab. Det skilles ikke mellom store/små bokstaver. For tilbakekonvertering benyttes store bokstaver selv om det ikke er noen store bokstaver i kildeteksten. Minimumslengden på et unntak er to tegn. Linjer som begynner med et semikolon fulgt av et mellomrom blir behandlet som kommentarer. Hvis et unntak skal være gyldig når det forekommer alene, er det 13

14 nødvendig at konverteringen begynner med et dollartegn ($). Ellers er unntaket gyldig uansett posisjon i et ord Språkinnstillinger "Dialogen "Språkinnstillinger" gir mulighet for å velge mellom mange språk, i tillegg til en innstillingen "Automatisk". Forhåndsinnstillingen er "Auto" som bruker landsinnstillingen i Windows. Hvis valgt språk i Windows ikke enda er tilgjengelig for HTCom, vil engelsk bli valgt. Ved å trykke på "OK"-knappen eller {enter} blir den nye innstillingen aktivert. Ved å trykke på "Avbryt" eller {escape} lukkes dialogen uten at noen endringer blir foretatt Oppsett "Under "Oppsett" tilbys flere innstillinger for enhetsgjenkjenningen. Kun én kan velges av gangen ved hjelp av radioknappene: Søk på alle porter: Alle utganger tilgjengelig på datamaskinen blir sjekket for tilknyttede kompatible Handy Tech-enheter. Søk på siste port: Begrenser søket slik at det går kortere tid for å finne tilkoblede enheter. Kun denne porten: Åpner et eget felt som gir deg mulighet til å begrense søket til kun én utgang, f.eks. com1. I samme dialog finnes fire avkryssingsbokser som gir deg muligheten til å velge om, i tilfelle hvilken punktkonvertering eller tilbakekonvertering for filoverføringen som skal brukes. Du kan også velge om du alltid ønsker å benytte den forhåndsvalgte konverterings- eller tilbakekonverteringsprofilen. I dette tilfellet vil du ikke lenger bli spurt om å velge en konverteringsprofil. Alle tekstfiler vil da automatisk bli konvertert med den forhåndsvalgte konverterings- eller tilbakekonverteringsprofilen. I tillegg er det to andre avkryssingsbokser som gir deg mulighet til å tilpasse HTCom ytterligere: Vis målenheter før sending: Hvis mer enn én Handy Tech-enhet er blitt oppdaget av HTCom vil det å krysse av I denne boksen tillate deg å velge en eller flere målenheter fra en liste, før filene overføres. Det betyr at dette alternativet gjør at du kan overføre valgte filer til flere enheter samtidig. 14

15 Vis detaljert feilbeskrivelse: Hvis HTCom oppdager en feil, for eksempel mens programmet overfører en fil, vil en detaljert feilmelding vises hvis det er krysset av i denne avkryssingsboksen Menyen "?" {Alt-?} Under dette menypunktet finner du informasjon om opphavsrett samt versjonsnummeret for HTCom. Dette kan være opplysninger som er nyttige hvis du trenger å kontakte en Handy Tech-forhandler dersom du trenger hjelp i forbindelse med produktet Dataoverføring fra kommandolinjen Dataoverføringer via HTCom kan også settes i gang ved hjelp av et kommandolinjekall. Gå til startmenyen og velg "Kjør...". Skriv inn kommandoen "cmd" hvis du bruker Windows NT, 2000, ME, eller XP. Skriv "command" hvis du bruker Windows 98. Et DOS-vindu åpnes som du kan forlate igjen med kommandoen "exit". Bytt nå til undermappen HTCom som finnes i "c:\programfiler\handy Tech". For å starte en filoverføring, brukes følgende kommandoer: Htcomgui (/t# /w) (filnavn) (/y) For eksempel for å overføre en fil med navnet "minfil.doc" skriv: Htcom2 c:\mine Dokumenter\minfil.doc Hvis en fil med dette navnet allerede finnes på punktsystemet vil den bli overskrevet uten noen flere spørsmål. /y: Hvis denne parameteren skrives inn etter filnavnet, vil filoverføringen begynne uten noen flere spørsmål - til den første enheten som er koblet til. /w: Hvis denne parameteren skrives inn, etterfulgt av en Internett-adresse, vil den spesifiserte nettsiden bli overført til punktsystemet ditt. /t# Hvis denne parameteren skrives inn, etterfulgt av filnavnet på en punkttabell (*.asc eller *.jbt), kan en punkttabell bli overført til punktsystemet. Tegnet # representerer et vilkårlig tall fra 1 til 9, som spesifiserer tabellplass-nummeret for punkttabellen på punktsystemet. 15

16 1.2. Oppdatering av internprogramvaren Punktsystemet vil fortsatt være under utvikling. Ønsker fra kunder vil bli lagt til i nye programvareversjoner, og forbedringer vil gjøre arbeidet enklere for deg. For å hjelpe deg med å forstå prosessen med å oppdatere internprogramvaren (firmware) i punktsystemet, vil vi nå ta deg med på en kort teknisk gjennomgang Teknisk bakgrunnsinformasjon Som du allerede vet, kan punktsystemet operere i to modi: EPROM-modus og firmware-modus. Det å bytte mellom disse to modiene gjøres via et spesielt program eller ved å benytte bestemte taster under oppstart. Som du kan gjette ut fra navnet, så kjører EPROM-modus fra EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). EPROM-en kan ikke byttes fra utsiden. Det skal alltid være mulig å sette punktsystemet over i denne modusen, med unntak av i tilfeller hvor det er en teknisk feil med utstyret. Når firmwaren blir oppdatert, forblir innholdet i EPROM-en uendret. I firmware-modus blir programvare lastet fra det ikke-flyktige minnet til den såkalte flash-disken. Dette forutsetter at EPROM-en fungerer som den skal. Under oppdatering av internprogramvaren blir det nye operativsystemet lastet over i flash-minnet via punktsystemets serielle grensesnitt. Avhengig av hvilke endringer som har blitt lagt inn, kan det også være nødvendig å laste inn en meldingsfil etter at programvaren er lagt inn. Meldingsfilen inneholder alle menypunktene, beskjeder, feilmeldinger og liknende tekst. Siden denne filen er nært knyttet til operativsystemversjonen, er det normalt nødvendig å laste den inn på nytt etter en oppdatering, for å sørge for at de to filene samsvarer Utføre en oppdatering Oppdatering av internprogramvaren kan utføres av hvem som helst så sant vedkommende har noe teknisk innsikt og er fortrolig med å bruke en pc Forberedelser Advarsel Vi anbefaler sterkt å kopiere alle filene til en pc før en firmware-oppdatering påbegynnes! 16

17 1. Koble punktsystemet til en ledig serieport på datamaskinen din. 2. Datamaskinen må være stabil og ikke ha problemer med at den låser seg eller liknende Oppdatering av internprogramvaren Overføringen av den nye internprogramvaren kan skje som del av installasjonen av programpakken hvis det er ønskelig. Alternativt kan lenken "Last inn ny firmware", under startmenyen benyttes for å foreta en oppdatering. Overføringen foregår i flere steg som er beskrevet nedenfor. En forklarende dialog vil lede deg gjennom oppdateringen. Før opplasting av den nye firmwaren bør du ta sikkerhetskopi til en pc av alle filer på punktsystemet. Ikke trykk på noen taster på punktsystemet ditt under overføringen, da dette kan få det til å avbryte/feile. Etter at du har aktivert lenken "Last inn ny firmware" vil en dialog bli åpnet. Filene blir overført i følgende steg: 1. Denne dialogen er der for at du kan bestemme målenheten ved å velge et serielt grensesnitt. Dette kan gjøres ved å velge port fra listen, eller du kan aktivere knappen "Enhetsgjenkjenning". Hvis du velger dette alternativet, vil det åpnes en annen dialog som viser alle punktsystemene som er oppdaget gjennom enhetsgjenkjenningsprosessen. Nå kan du velge punktsystemet du vil oppdatere og bekrefte dialogen ved å trykke på OK-knappen. Dersom det ønskede punktsystemet ikke skulle vises i listen, trykker du "Avbryt". Sørg så for at punktsystemet er slått på, og at det er skikkelig tilkoblet. Aktiver så "Enhetsgjenkjenning" igjen. 2. Etter at du har oppgitt riktig port for punktsystemet ditt, vil du finne to avkryssingsbokser i dialogen. "Last inn firmware" benyttes for å spesifisere at du ønsker å oppdatere internprogramvaren. "Send systemfiler" betyr at alle systemfilene (meldingsfiler, tastaturdefinisjon, hjelpefil etc.) vil bli oppdatert. I standardoppsettet er det krysset av i begge disse avkryssingsboksene, og dette må ikke endres hvis firmwareoppdateringen skal fortsette på korrekt måte. Den følgende beskrivelsen av firmwareoppdatering forutsetter at disse innstillingene blir beholdt. 3. Ved å aktivere "Fortsett"-knappen, vil oppdateringsprosessen bli startet. Firmwaren blir lastet ned først. Du vil høre en raspende lyd fra punktsystemet under 17

18 oppdateringen. Nedlastingen tar noen få minutter. 4. Hvis ingen feilmeldinger dukker opp på punktsystemet kan du nå aktivere "Start"-knappen på pc-en. Dette setter i gang opplastingen av systemfilene til punktsystemet ditt. Hvis det dukker opp en feilmelding på punktsystemet under overføring (f.eks. fordi den nye firmwaren krever en annen tastaturdefinisjonsfil), trykker du [escape] på punktsystemet og knappen "Prøv på nytt" på pc-en. ;; Hvis operativsystemet på punktsystemet, under den første oppstarten etterpå, oppdager at oppdatering av endringer i filsystemet er nødvendig, vil det foreta disse endringene. Det kan omfatte en fullstendig reformatering av punktsystemet Laste meldingsfilen Ved å laste inn en ny meldingsfil vil meldingene på punktsystemet kunne være flere, eller de vil kunne være endret. Hvis du ønsker å bytte til et annet språk er det eneste du trenger å foreta deg å laste inn en annen meldingsfil. Før du laster opp noen ny meldingsfil til punktsystemet, må du imidlertid sørge for følgende: at punktsystemet er skikkelig koblet til pc-en. at det ikke er noen advarsler på punktsystemets punktlinje, fordi punktsystemet da ikke vil kunne kommunisere med datamaskinen. Hvis en advarsel vises, bekreft denne ved å trykke [escape], og om nødvendig fjern årsaken til meldingen. at det ikke er filer åpne i editoren. 1. Start HTCom-programmet. 2. Sørg for at punktsystemet vises i listen for enhetsvalg. Hvis dette ikke er tilfelle, sjekk innstillingene under "Oppsett" under "Verktøy", og kjør funksjonen "Oppdater enhetsliste" under "Verktøy"-menyen. 3. Aktiver nå menyvalget "Send fil" og lokaliser filen "MSG.HSF". Denne filen finnes i mappen "Firmware" plassert under punktsystemets undermappe under "Handy Tech" under "c:\programfiler". For eksempel kan dette området være: "C:\Programfiler\Handy Tech\<Navn på punktsystem>\firmware". 4. Velg nå konverteringsprofilen "Ingen konvertering". 5. Meldingsfilen vil nå bli overført til punktsystemet uten flere spørsmål. Når overføringen er fullført vil punktsystemet ditt gjøre en omstart og du kan så jobbe med det som før. 18

19 1.3. Kommentar til integreringen mot Word En funksjon gjør det mulig å overføre filer direkte når du er inne i Word. Funksjonen fungerer i Word 97, 2000, og XP. Word-integrasjonen krever Microsoft Word versjon 8.0 (Office 97) eller høyere. Dette er den tidligste versjonen som støtter Visual Basic for Applications. Når det gjelder Microsoft Word 2000 (Version 9.0) har Word en makroegenskap for virusbeskyttelse som kan forstyrre funksjonaliteten til Word-tillegget. For at tillegget skal fungere skikkelig må alternativet "Stol på alle installerte tillegg og maler" være aktivert i makrovirus-beskyttelsesinnstillingene. Dette er den forhåndsvalgte innstillingen for Microsoft Word, så normalt trenger du ikke å endre noe som helst. Du kan kontrollere denne innstillingen ved å følge disse punktene: 1. Åpne dialogen "Sikkerhet" via menyen "Verktøy", "Makroer", "Sikkerhet". 2. Bruk {ctrl-tab} for å gå til fanen "Pålitelige kilder". 3. Bruk {tab} for å navigere til alternativet "Stol på alle installerte tillegg og maler " og sørg for at det er aktivert. Virusbeskyttelsesmakroen i Word versjon 8.0 (Office 97) påvirker ikke tillegget Merknader om seriell kommunikasjon Det oppstår noen ganger situasjoner hvor den serielle kommunikasjonen mellom punktsystemet og pc-en ikke lar seg etablere. Det betyr ikke nødvendigvis at enten punktsystemet, kabelen eller pc-en er defekt. Følgende instruksjoner gjelder for bruken av punktsystemets serielle grensesnitt: 1. Når punktsystemet er koblet til en pc med en seriekabel, er det svært viktig ved oppstarten av disse enhetene at pc-en slås på først, og deretter punktsystemet. Hvis de blir startet opp i motsatt rekkefølge kan det hende at punktsystemet tolker enkelte testtegn som pc-en sender til serieporten under oppstart som kommandoer, noe som kan føre til en udefinert operasjonell status for punktsystemet. 2. Punktsystemet er utstyr med moderne energieffektive grensesnittmoduler. Disse modulene har en signalspenning på 5.5V. Mens nye pc-er enkelt kan håndtere denne spenningen vil noen eldre systemer kunne være utstyrt med grensesnitt som forventer en høyere eller lavere spenning. Hvis det er tilfelle, kan det føre til feilene 19

20 beskrevet over. Eneste mulige løsning på dette vil være å bytte grensesnitt-kortet med et nyere. 3. Når enheten kjøres på batterier vil spenningen på grensesnittet genereres av batteriene. Hvis batteriene er svært utladet kan resultatet være at signalspenningen ikke er høy nok for pc-en. Hvis dette er tilfelle bør du koble punktsystemet til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømkabelen. 4. Punktsystemets energisparefunksjon setter enheten i hvilemodus etter en viss tidsperiode. I sin hvilende tilstand kan enheten ikke kommunisere med pc-en. Grensesnittet vil begynne å fungere igjen så snart punktsystemet har blitt reaktivert ved å trykke på en hvilken som helst tast eller ved å slå enheten av og på igjen. 5. Hvis det oppstår noen form for forvirring vedrørende punktsystemets gjeldende aktive/ikke-aktive tilstand anbefales det å slå enheten av og så på igjen for å komme tilbake til en definert status. En funksjon som ikke har foregått riktig vil da mest sannsynlig igjen bli utført korrekt. 6. Energisparemodus under Windows-operativsystemene: De mest vanlige operativsystemene utviklet av Microsoft, som Windows 9x / ME / NTx / 2000 / XP, har funksjoner som er konstruert for å spare energi. Under uheldige omstendigheter kan disse funksjonene ha så negativ effekt på systemet som helhet at kommunikasjonen mellom punktsystemet og pc-en bare delvis kan etableres, eller ikke kan etableres i det hele tatt. For å unngå disse vanskelighetene må alle energispareinnstillinger deaktiveres fullstendig. 7. Under windows 9x / ME / NTx / 2000 / XP blir en skjermbeskytter aktivert etter en viss periode hvor maskinen ikke er i aktiv bruk. Når lange filer blir overført kan den lange perioden som overføringen tar, føre til at skjermbeskytteren blir aktivert, som igjen kan føre til problemer. Det er derfor anbefalt at alle skjermbeskyttere blir deaktivert. 8. Windows 9x / ME / NTx / 2000 / XP setter ofte i gang automatiske prosesser som kjører i bakgrunnen, som vedlikehold av disker og viruskontroll. Slike bakgrunnsprosesser kan påvirke systemet slik at kommunikasjonen mellom punktsystemet og pc-en feiler. 9. Filer som skal overføres til punktsystemet bør alltid overføres mens de ligger på enheter som gir rask lesetilgang. Tregere disketter eller nettverksdisker kan føre til overføringer som feiler. Hvis ingen av punktene beskrevet over ser ut til å løse et kommunikasjonsproblem, er det sannsynlig at en teknisk feil er årsaken. Vi anbefaler da at du først kontakter Handy Techs kundestøtte. I de fleste tilfeller kan problemene løses direkte over telefon. Hvis det 20

21 skulle være nødvendig å levere inn en enhet, vær sikker på at du legger med seriekabelen siden en defekt kabel kan være årsaken til problemet Unngå overføringsproblemer Vær oppmerksom på følgende: Hvis systemet ditt er tungt belastet av andre aktive programmer kan dette føre til problemer for dataoverføringen til og fra punktsystemet. I verste fall kan kommunikasjonen stoppe opp eller bryte fullstendig sammen. Et eksempel kan være en ressurskrevende skjermleser i et system med en eldre prosessor eller utilstrekkelig med arbeidsminne (RAM). Viktig: For programvareversjon 2.00, blir en annen og forskjellig protokoll benyttet for dataoverføringer og den er ikke kompatibel med eldre versjoner av programvare og internprogramvare. Hvis du har installert programvareversjonen 2.00 på maskinen og ønsker å benytte denne, er det nødvendig å oppdatere punktsystemet også. Når du lagrer en fil på punktsystemet så unngå å tilordne filnavn i kortskrift. Det er mulig at slike navn vil inneholde tegn som ikke vil bli akseptert av filsystemet som Windows bruker. Det kan føre til problemer når filene blir lagret på pc-en. Det er tilfeller hvor punktsystemet ikke automatisk returnerer til menysystemet etter at det har mottatt en fil, slik at det gir inntrykk av at det har sluttet å fungere. Imidlertid kan du da ved å trykke [spc-134] enkelt gå tilbake til menymodus. En årsak til sammenbrudd under filoverføringer kan være skjermbeskyttere som aktiveres. Av og til tilordner slike en lavere prioritet til alle pågående prosesser. Derfor blir ytelsen til HTCom redusert når en skjermbeskytter blir aktiv under en overføring, og overføringen kan derved mislykkes. Dette problemet kan unngås ved å deaktivere alle skjermbeskyttere. Det anbefales å overføre filer fra raske medier som gir hurtig aksess, som f.eks. harddisker. Tregere medier som flyttbare enheter, diskettstasjoner eller nettverksdisker kan også føre til sammenbrudd i dataoverføringen. Hvis du benytter en ren 6-punkts punkttabell (f.eks. us437-6.asc) for arbeid på punktsystemet ditt, bør du være oppmerksom på at alle bokstaver som kommer inn blir lagret som store bokstaver, fordi store og små bokstaver ikke kan skilles på grunn av det manglende syvende punktet. 21

22 1.6. Programmet HTDrive HTDrive forenkler filoverføring mellom punktsystemet og en pc. HTDrive finner den tilkoblede punktsystemenheten automatisk og gjør det tilgjengelig som en stasjon - eller mer eksakt - som en tjeneste i Windows Utforsker. HTDrive gjør det mulig å kopiere eller klippe ut én eller flere filer, eller til og med å flytte dem til andre mapper. Filer på punktsystemet kan døpes om, slettes eller kopieres. Hvis du ønsker å åpne en fil på punktsystemet, for eksempel med Word for Windows, må du først kopiere den til pc-en. Å åpne filer på punktsystemet ved hjelp av Windows Utforsker er ikke mulig. Vi anbefaler å lagre tekster på punktsystemet ditt med filendelsen ".doc". Disse filene vil bli åpnet med Word for Windows etter at de er overført til pc-en. Når HTDrive er installert vil Windows Utforsker vise en stasjon med navnet "HTDrive". Så snart punktsystemet er tilkoblet og påslått, vil fillisten på punktsystemet bli overført og vist i Windows Utforsker når du velger denne stasjonen. Dette kan ta noen sekunder avhengig av antall filer. I tillegg til filnavnet blir størrelsen og dato for når filen ble opprettet vist. Alle funksjoner og informasjon du er vant til å ha tilgang til når du arbeider med Windows Utforsker er tilgjengelig med HTDrive. 22

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.1, 2009. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

infovox4 - Hjelp versjon 4

infovox4 - Hjelp versjon 4 infovox4 - Hjelp versjon 4 Publisert 2015-03-22 Copyright 2013-2015 Acapela Group Alle rettigheter forbeholdt http://www.acapela-group.com Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON TIL INFOVOX4 INFOVOX4: TILGJENGELIGHET

Detaljer

Programvareoppsett for skjermleserbrukere

Programvareoppsett for skjermleserbrukere Programvareoppsett for skjermleserbrukere En praktisk veiledning Versjon 1.0, mai 2011 Fagteam IKT v/lars Bjørndal Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1. Strukturen i heftet...5 2. Tips for tastaturbrukere...5

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Maestro Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1204 Copyright 2004. Alle rettigheter forbeholdt,

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 OpenBook Program for skanning og lesing Brukerhåndbok VERSJON 6.0 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen

Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X

KeyStrokes 3.6 for Mac OS X KeyStrokes 3.6 for Mac OS X Skjermtastatur by AssistiveWare INNHOLDSFORTEGNELSE Introduksjon 4 Hovedfunksjoner 6 Systemkrav 7 Installasjon 8 Aktivere nedlastede kopier 8 Aktivere CD-ROM kopier 9 Registrering

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Papenmeier part n : 0090.391.00

Papenmeier part n : 0090.391.00 BRAILLEX ELba The EL Braille Assistant Brukerhåndbok Papenmeier part n : 0090.391.00 Ver. 1.0 / May 2002 FHP-Nr.: 0090.xxx.00 Ver. 0.9 / 04.02 II Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... I CE direktiv for medisinsk

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam

Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET personlig brannmur ESET Antispam Ny generasjon av NOD32-teknologi Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden Innhold 1. ESET

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne

Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere

Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Blinde og IKT Praktiske tips for lærere som underviser leselistbrukere Tore Johnny Bråtveit Oddvar Øyan Paal Morten Petersen Ole Erik Jevne Foto: Morten Brun Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0080-8

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer