profilmanual 2013 PROFILMANUAL erichsenhorgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "profilmanual 2013 PROFILMANUAL erichsenhorgen"

Transkript

1 profilmanual 2013

2 0.0 innholdsfortegnelse Erichsen Horgen har som mål å bevare og styrke sin posisjon som landets ledende rådgivende ingeniørselskap innen VVS og energi. En viktig faktor for å nå dette målet, er å fremstå enhetlig og gjenkjennelig i all kommunikasjon, både internt og mot kunder og samarbeidspartnere. Dette virker samlende for bedriftens mange budskap, som da trekker i samme retning i stedet for å forvirre. Profilmanualen viser hvordan vi ønsker å fremstå visuelt. Den inneholder retningslinjer og løsninger som sikrer konsekvent bruk av profilen som er skapt for å fremme bedriftens verdier. 0.0 innholdsfortegnelse 1 grafiske elementer 2 trykksaker 3 elektroniske maler 4 nettside 5 reklamemateriell 6 arbeidsklær

3 1.0 grafiske elementer 1.0 grafiske elementer 1.1 logo 1.2 sekundærlogo 1.3 luft rundt logo 1.4 logo i positiv og negativ 1.5 bruk av logo på farger / bilder 1.6 feil bruk av logo 1.7 spesielle forhold 1.8 logomaster 1.9 fargepalett - primærfarger 1.10 fargepalett - sekundærfarger 1.11 typografi 1.12 tilleggselementer

4 1.1 grafiske elementer // logo symbol (a) Erichsen Horgens logo er sammensatt av vårt symbol og navnetrekk hvor lengden på navnet skal være det dobbelte av logoen. Det er ikke tillatt å forandre størrelsesforholdene innad i logoen eller forandre forholdene mellom elementene. Logoen finnes i en fargeutgave i positiv, en fargeutgave i negativ, en sort/hvitt utgave i positiv og en sort/hvitt utgave i negativ. Logoen med farger skal benyttes så fremt det ikke er en sort/hvitt trykksak eller annen grunn til at farger ikke er hensiktsmessig. navntrekk (a x 2) min. 20 mm Logoen kan ikke være mindre enn 20 mm i bredden, se eksempel nederst på siden på minste tillatte størrelse.

5 1.2 grafiske elementer // sekundærlogo I tilfeller der logoen må være enten veldig avlang eller veldig smal, kan følgende versjoner benyttes. Disse logoene skal kun brukes hvis hovedlogoen ikke kan benyttes. Symbolet og navntrekket kan brukes hver for seg, men da skal navntrekket være liggende slik eksempelet viser.

6 1.3 grafiske elementer // luft rundt logo Logoen skal alltid omgis av et område uten andre grafiske elementer. Størrelsen på området rundt logoen defineres av halvparten av logo-symbolets bredde. Det tomme området defineres etter viste marger. a a

7 1.4 grafiske elementer // logo i positiv og negativ BRUN: Pantone Black4 U LYS BRUN: Pantone 7504 U GRÅ: Pantone Cool Grey2 U LYS BRUN: Pantone 7504 U GRÅ: Pantone Cool Grey2 U HVIT: C: 33 M: 34 Y: 45 K: 60 C: 40 M: 46 Y: 63 K: 5 C: 10 M: 10 Y: 15 K: 1 1 C: 40 M: 46 Y: 63 K: 5 C: 10 M: 10 Y: 15 K: 1 1 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 R: 71 G: 64 B: 54 R: 137 G: 112 B: 84 R: 193 G: 187 B: 177 R: 137 G: 112 B: 84 R: 193 G: 187 B: 177 R: 255 G: 255 B: 255 Fargene som er benyttet i logoen, i både positiv og negativ versjon. Logoen i farger som positiv og negativ. Logoen i sort/hvitt som positiv og negativ.

8 1.5 grafiske elementer // bruk av logo på farger / bilder Skal logoen plasseres på farget bakgrunn må det vises oppmerksomhet rundt lesbarheten. Er bakgrunnsfargen lys (fra 0-10% sort) benyttes logoen i positivt format. Er bakgrunnsfargen mørk (fra % sort) benyttes logoen i negativt format. Logoen skal ikke plasseres i spekteret mellom 10 og 70% sort. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På bilder etterstrebes det å legge logoen på en enkel fargeflate så alle elementer blir lett synlig uten konflikt med bildet. Er bildet lyst brukes logoen i positivt format. Er det mørkt brukes logoen i negativt format.

9 1.6 grafiske elementer // feil bruk av logo Her er en rekke eksempler på hvordan logoen ikke skal brukes. Den skal ikke plasseres på bakgrunn med sterke farger eller mellom % sort.

10 1.7 grafiske elementer // spesielle forhold Ved utsendelse av faks, preging, utstansing etc. kan denne logoen benyttes, men denne logoen skal aldri benyttes til trykk.

11 1.8 grafiske elementer // logomaster Ved henvendelse kan viste logoer oversendes. Vær påpasselig med at alle logoene benyttes på korrekt måte. EH-logo EH-logo-gråtoner EH-logo-sort EH-logo-bred EH-logo-smal EH-logosymbol EH-navntrekk EH-vignett Logoene kommer i følgende formater:.ai (vektorgrafikk) som benyttes til trykk EH-logo-bred EH-logo-smal.png (pixelgrafikk) som benyttes til web EH-logo EH-logosymbol EH-navntrekk EH-logo-neg EH-logo-gråtoner-neg EH-logo-hvit EH-logo-bred-neg EH-logo-smal-neg EH-logosymbol-neg EH-navntrekk-neg EH-vignett-neg EH-logo-neg EH-logo-bred-neg EH-logo-smal-neg EH-logosymbol-neg EH-navntrekk-neg EH-vignett EH-logo EH-logo-bred EH-logo-smal EH-logosymbol EH-navntrekk EH-vignett-neg EH-logo-neg EH-logo-bred-neg EH-logo-smal-neg EH-logosymbol-neg EH-navntrekk-neg

12 1.9 grafiske elementer // fargepalett - primærfarger MØRK BRUN: Pantone Neutral Black U C: 33 M: 34 Y: 45 K: 78 R: 47 G: 42 B: 35 BRUN: Pantone Black4 U C: 33 M: 34 Y: 45 K: 60 R: 71 G: 64 B: 54 LYS BRUN: Pantone 7504 U C: 40 M: 46 Y: 63 K: 5 R: 137 G: 112 B: 84 GRÅ: Pantone Cool Grey2 U C: 10 M: 10 Y: 15 K: 1 1 R: 193 G: 187 B: 177 LYS BLÅ: Pantone 306 U C: 49 M: 0 Y: 0 K: 1 7 R: 85 G: 164 B: 203 MØRK BLÅ: Pantone 641 U C: 86 M: 47 Y: 32 K: 1 2 R: 32 G: 89 B: 117 Dette er primærfargene som skal benyttes på alt av materiale. Man kan også bruke de definerte rasterfargene for å skape variasjon. Hovedfargene er bruntoner, som kombineres med lys grå og blå. Det skal etterstrebes noen få blå elementer som støttefarger. 100% 70% 30% 10%

13 1.10 grafiske elementer // fargepalett - sekundærfarger LIME: Pantone 7492 U C: 27 M: 0 Y: 53 K: 8 TURKIS: Pantone 7718 U C: 77 M: 32 Y: 43 K: 12 ORANGE: Pantone 173 U C: 8 M: 80 Y: 93 K: 0 LAVENDEL: Pantone 7435 U C: 42 M: 75 Y: 40 K: 12 GAMMELROSA: Pantone 207 U C: 50 M: 100 Y: 64 K: 1 9 For å utvide fargeskalaen kan disse sekundærfargene benyttes. R: 164 G: 195 B: 1 18 R: 50 G: 109 B: R: 210 G: 65 B: 34 R: 122 G: 63 B: 89 R: 102 G: 21 B: % 70% 30% 10%

14 1.11 grafiske elementer // typografi MAX Max Light Max Light Italic Max Regular Max Italic Max Semibold Max Bold Max Bold Italic Max Black ARIAL Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic Vår profilfont Max skal benyttes i alt av Erichsen Horgens kommunikasjonsmateriell. Fast bruk av denne profilfonten gir et ryddig og rent uttryk som underbygger og styrker gjenkjennelighet til Erichsen Horgen som merkvare. Unntaket er dokumenter produsert i Microsoft Office og som ikke konverteres til pdf. Her benyttes Arial, en lisensfri font som er standard på PC og MAC. Dermed endres ikke dokumentets struktur eller form når det overføres mellom datamaskiner via blant annet , fildelingssystemer og portable lagringsenheter. Av denne grunn skal Arial benyttes i brevmaler, PowerPoint maler og andre elektroniske dokumenter som i stor grad er ment for å overføres mellom datamaskiner. Fonten Max kan kjøpes på

15 1.11 grafiske elementer // typografi 49The vixen jumped quickly on her foe barking with zeal How quickly 137 daft jumping zebras vex The quick brown fox jumps over a lazy dog Cozy lummox gives smart squid who asks for job pen Pack my box with five dozen liquor jugs We promptly judged antique ivory buckles for the next prize Eksempler på tekst vist i skriftsnittet Max. exquisite Sixty zippers were quickly picked from the woven jute bag Quick zephyrs blow, vexing daft Jim Sphinx of black quartz: judge my vow! Crazy Fredrick bought many very exquisite opal jewels

16 1.12 grafiske elementer // tilleggselementer Logoen til ErichsenHorgen er definert i punkt 1.1 og skal ikke under noen omstendighet forandres. Hvis det i en designmessig sammenheng er krevd/ ønskelig å benytte seg av noen grafiske elementer, kan eksemplene på denne siden benyttes. De må aldri være i konflikt med selve logoen, men for å bygge opp rundt identiteten til ErichsenHorgen med former og farger som er hentet direkte fra logoen. Eksempler er bullet points i Power Point og Word eller som bord eller vannmerke. 30 0

17 2.0 trykksaker 2.0 trykksaker 2.1 visittkort 2.2 brevark 2.3 konvolutt 2.4 skriveblokk 2.5 presentasjonsmappe 2.6 annonse til trykk 2.7 papirvalg

18 2.1 trykksaker // visittkort Max Bold - 6 pt Max Light - 6 pt Max Bold - 9 pt OLA NORDMANN daglig leder fordside OLA NORDMANN daglig leder 20 mm 30 0 Målene på visittkortet er 80 mm * 50 mm. Det høyre hjørnet, sett fra forsiden, skal kuttes av i en 30 0 vinkel. Kuttet skal starte ovenfra, 20 mm fra høyrekanten. ADRESSE Nydalsveien 36 P.b Nydalen 0403 Oslo, NORWAY TELEFON DIREKTE MOBIL EPOST WEB www. ADRESSE Nydalsveien 36 P.b Nydalen 0484 Oslo, NORWAY TELEFON DIREKTE MOBIL EPOST WEB www. 50 mm Visittkortet skal trykkes på arktype Scandic 2000, 270 gram. Det skal legges matt folie på begge sider, samt klarlakk over logoen på baksiden. Visittkortene er vist i 1:1-størrelse. 80 mm Sirkulær forløpning bakside 10 mm 10 mm 30 mm

19 2.2 trykksaker // brevark OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

20 2.3 trykksaker // konvolutt Konvoluttene som benyttes er: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: Format: C4 Størrelse: 229 x 324 mm Beregnet for: A4 Tillegg: Uten vindu Format: C5 Størrelse: 162 x 229 mm Beregnet for: A5, eller A4 brettet i halvt en gang Tillegg: Med og uten vindu Format: C65 Størrelse: 162 x 229 mm Beregnet for: A4 brettet tre ganger i høydelengde Tillegg: Med vindu Målene vises i rekkefølgen bredde x høyde OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

21 2.4 trykksaker // skriveblokker Rådgivende ingeniører Prosj. nr. Sign. Dato Prosjekt Side Ktrl. Dato av OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

22 2.5 trykksaker // presentasjonsmappe bakside forside OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: innside

23 2.6 trykksaker // annonser til trykk ErichsenHorgen A/S er Norges største, selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø med 80 ansatte. Vårt hovedkontor er i Oslo og i tillegg har vi avdelingskontorer i Lillehammer og Skien. ErichsenHorgen A/S er Norges største, selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø med 80 ansatte. Vårt hovedkontor er i Oslo og i tillegg har vi avdelingskontorer i Lillehammer og Skien. ErichsenHorgen A/S er Norges største, selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø med 80 ansatte. Vårt hovedkontor er i Oslo og i tillegg har vi avdelingskontorer i Lillehammer og Skien. SENIOR ARCHITECT ENGINEER Participate in a study to determine requirements & technical solution for temporary Living Standard-størrelsene på annonser er: Format: Størrelse: 1/1 A4 210 x 297 mm SENIOR ARCHITECT ENGINEER Participate in a study to determine requirements & technical solution for temporary Living Quarter facilities on Yme. Study may be continued as EPCI. Responsibilities: Develop, evaluate & detail practical technical solutions within assigned area of responsibility and verify against relevant Rules and Regulations. Qualifications Senior Engineer within indicated trade with substantial practical experience related to Design and Offshore Installation work. Familiar with relevant Rules and Regulations related to both Engineering and Construction. Being able to think outside the box. Proactive, self-going attitude. Yttligere informasjon om stillingen finnes på Kontaktperson: Ola Nordmann, telefon Vika Atrium SENIOR ARCHITECT ENGINEER Participate in a study to determine requirements & technical solution for temporary Living Quarter facilities on Yme. Study may be continued as EPCI. Responsibilities: Develop, evaluate & detail practical technical solutions within assigned area of responsibility and verify against relevant Rules and Regulations. Qualifications Senior Engineer within indicated trade with substantial practical experience related to Design and Offshore Installation work. Familiar with relevant Rules and Regulations related to both Engineering and Construction. Being able to think outside the box. Proactive, self-going attitude. Yttligere informasjon om stillingen finnes på Kontaktperson: Ola Nordmann, telefon OSLO T: E: LILLEHAMMER T: E: Quarter facilities on Yme. Study may be continued as EPCI. Responsibilities: Develop, evaluate & detail practical technical solutions within assigned area of responsibility and verify against relevant Rules and Regulations. Qualifications Senior Engineer within indicated trade with substantial practical experience related to Design and Offshore Installation work. Familiar with relevant Rules and Regulations related to both Engineering and Construction. Being able to think outside the box. Proactive, self-going attitude. Yttligere informasjon om stillingen finnes på Kontaktperson: Ola Nordmann, telefon OSLO: Nydalsveien 36, p.b Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: ErichsenHorgen A/S er Norges største, selvstendige rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø med 80 ansatte. Vårt hovedkontor er i Oslo og i tillegg har vi avdelingskontorer i Lillehammer og Skien. SENIOR ARCHITECT ENGINEER Qualifications Senior Engineer within indicated trade with substantial practical experience related to Design and Offshore Installation work. Familiar with relevant Rules and Regulations related to both Engineering and Construction. Being able to think outside the box. Proactive, self-going attitude. Yttligere informasjon om stillingen finnes på Kontaktperson: Ola Nordmann, telefon Format: Størrelse: Format: Størrelse: Format: Størrelse: 1/2 A4 liggende 210 x 148,5 mm 1/3 A4 liggende 210 x 99 mm 1/3 A4 stående 70 x 297 mm Målene vises i rekkefølgen bredde x høyde Andre formater kan forekomme, f.eks. modulformat til aviser. Modulformatene kommer i både 5-spalter og 6-spalter. Utseendet på disse størrelsene etterstrebes å likne på eksemplene vist på denne siden OSLO: Nydalsveien 36, p.b Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: SKIEN T: E: OSLO: Nydalsveien 36, p.b Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

24 2.7 trykksaker // papirvalg For å oppnå best mulig konsistent fargegjengivelse på trykksaker, er valg av papirtype viktig. Hvitt papir med en «matt» overflate er uttrykket som bør etterstrebes. Papiret må være miljømerket. Scandia 2000 Scandia 2000 er en premiumkvalitet med et meget bredt bruksområde. Papiret er trefritt, helt klorfritt (TCF) og aldringsbestandig. Gramvektene g er tilpasset for laser og godkjent for OCR. Miljødeklarasjonen (PaperProfile) finnes for produksjonen og fabrikken er miljøsertifisert ihht. ISO Produksjonen skjer med råvarer fra et ansvarsfullt skogbruk ihht. PEFC s regler.

25 3.0 elektroniske maler For at malene skal dukke opp under Mine maler når man skal opprette nytt dokument i Word (Fil > Ny) må malene plasseres under filstien som er definert på Arbeidsgruppemaler eller Brukermaler. Standard plassering for Brukermaler er: C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Microsoft\Maler (Denne kan endres under Fil > Alternativer > Avanasert > Filplasseringer i menyen i Word.) Plasseres malene her så vil de dukke opp når man velger Fil > Ny > Mine maler. 3.0 ELEKTRONISKE MALER 3.1 brevmal (Word) 3.2 notatmal (Word) 3.3 rapportmal (Word) 3.4 referatmal (Word) 3.5 power point presentasjonsmal 3.6 e-post signatur

26 3.1 elektroniske maler // brevmal (Word) Norges Vassdrags- og energidirektoratet Pilestredet 72 Postboks 0890, Oslo Oslo, 6. desember 2012 ATT: Grete Hedemann Aalstad MULIGHETER OG KONSEKVENSER FOR VVS, ENERGI OG MILJØ Ferit eatio. Fuga. Anihicius aut mi, qui doluptam eum re comnis sundae nimossum fugiat. Bis eum ent, quamus alignis idellen ihilibusam qui quidit estorrum faccaes nostio doluptatur? Ilitincti doloribus pos illande nimpere rissum reius aut ad utectur ab isqui dis es volest derit et la quisintem dipsus moluptatiasi nos doluptia nos identiae quis re essi tem ne doluptate volor rem eaque es et, corpore is ni ut ra nonestistium velendaestio blacepe rrorro vent. Ut exerspicabo. Nam renimentia conse nonsequ asperibus molupti bustin reperis ipsapel luptatem ea pero temolor ecest, ut eliquuntius experfererum dolupta quae poreri netur? Utae. Nemolut mosanturest, torepro restiamus autempo reprat. Laborporem vent. Sendae vendipsanis aut et autem hillabo. Occuptae porit utatis et voluptate nonsequis et eribus nustion sernam, autestia sit vellabo. Officimolore reici debit dolore nulpa ani ipsunt aut ab is aces dolores illab ipsam, omnimintiur modi doluptatibus aut hillecatur aborit ut voluptis aut liquidus re pra aut repuditam ullaccusam everchil maximus. Nulless imossequos atempor rem. Id est voluptin non et etur re, seresto eum ipis nossim vent eosapit ab ipsaperchit laborepe quatisquam, consequam eatur alit esequas apiciasseque occabo. Ut quiae. Atiurem unt aut quibusa nduciationet ad quia et mintiis vendias dolorrum laborep erferes rempore iundest orepuda explaut Med vennlig hilsen Erichsen & Horgen A/S Navn Navnesen Ingeniør Kopi: Vedlegg: Side 1 av 1 Filsti: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

27 3.2 elektroniske maler // notatmal (Word) NOTAT Oppdragsnavn: VVS og miljø Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Oslo Kommune Dato: Revisjonsnummer: Utarbeidet av: Navn Navnesen Fagkontrollert av: Ola Nordmann Distribusjon: Bjørn Moen DNB Næringseiendom BH Kristin Haaland Erichsen & Horgen AS RIVE Arnkell Petersen Erichsen & Horgen AS RIM NOTAT 3. VIDERE Ferit eatio. Fuga. Anihicius aut mi, qui doluptam eum re comnis sundae nimossum fugiat. Bis eum ent, quamus alignis idellen ihilibusam qui quidit estorrum faccaes nostio doluptatur? Ilitincti doloribus pos illande nimpere rissum reius aut ad utectur ab isqui dis es volest derit et la quisintem dipsus moluptatiasi nos doluptia nos identiae quis re essi tem ne doluptate volor rem eaque es et, corpore is ni ut ra nonestistium velendaestio blacepe rrorro vent. Ut exerspicabo. Nam renimentia conse nonsequ asperibus molupti bustin reperis ipsapel luptatem ea pero temolor ecest, ut eliquuntius experfererum dolupta quae poreri netur? Utae. Nemolut mosanturest, torepro restiamus autempo reprat. Laborporem vent. Sendae vendipsanis aut et autem hillabo. Occuptae porit utatis et voluptate nonsequis et eribus nustion sernam, autestia sit vellabo. Officimolore reici debit dolore nulpa ani ipsunt aut ab is aces dolores illab ipsam, omnimintiur modi doluptatibus aut hillecatur aborit ut voluptis aut liquidus re pra aut repuditam ullaccusam everchil maximus. Det er to maler for Notat: Notat_ensidig og Notat_tosidig. Notat_ensidig har logoen øverst til høyre på alle sidene, Notat_tosidig har logoen øverst til høyre på oddetall sidenummer og til venstre på partall sidenummer. Dette er gjort for å hindre konflikter ved innbinding, stifting etc. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLAG 3 3 BEFARING Dato for befaringen Tilstede Utført ved befaring 3 4 XXXXXXX Yyyyyyy Zzzzzzzz 3 5 XXXXXXX 4 6 XXXXXXX 4 7 KONKLUSJON / ANBEFALTE TILTAK 4 4. KONKLUSJON Nulless imossequos atempor rem. Id est voluptin non et etur re, seresto eum ipis nossim vent eosapit ab ipsaperchit laborepe quatisquam, consequam eatur alit esequas apiciasseque occabo. Ut quiae. Atiurem unt aut quibusa nduciationet ad quia et mintiis vendias dolorrum laborep erferes rempore iundest orepuda explaut laborum ut hario temodis dolupta spernat ut lanti dolore pore none nonserum ut fuga. Et rem voleniet etur mossi que pel il ipsa vero vende officidunt mos moloris dem. Itasitatur rerum reicto bersperum consersped esti con nos asitios ab im nonem res eatur solupta volupta nonsedit inte laborestem sum ad qui officipicae que cum voloriant ex eicabore porehene quos aut hitibus: Sendae vendipsanis hillecatur aborit Itasitatur rerum nonem res eatur solupta Et rem voleniet etur mossi que pel il ipsa vero vende officidunt mos moloris dem. Itasitatur rerum reicto bersperum consersped Ut exerspicabo. Nam renimentia Nam renimentia conse nonsequ asperibus Vedlegg: MULIGHETER OG KONSEKVENSER FOR VVS, ENERGI OG MILJØ 1. INNLEDNING Ferit eatio. Fuga. Anihicius aut mi, qui doluptam eum re comnis sundae nimossum fugiat. Bis eum ent, quamus alignis idellen ihilibusam qui quidit estorrum faccaes nostio doluptatur? Ilitincti doloribus pos illande nimpere rissum reius aut ad utectur ab isqui dis es volest derit et la quisintem dipsus moluptatiasi nos doluptia nos identiae quis re essi tem ne doluptate volor rem eaque es et, corpore is ni ut ra nonestistium velendaestio blacepe rrorro vent. Ut exerspicabo. Nam renimentia conse nonsequ asperibus molupti bustin reperis ipsapel luptatem ea pero temolor ecest, ut eliquuntius experfererum dolupta quae poreri netur? Utae. Nemolut mosanturest, torepro restiamus autempo reprat. Laborporem vent. Sendae vendipsanis aut et autem hillabo. Occuptae porit utatis et voluptate nonsequis et eribus nustion sernam, autestia sit vellabo. Officimolore reici debit dolore nulpa ani ipsunt aut ab is aces dolores illab ipsam, omnimintiur modi doluptatibus aut hillecatur aborit ut voluptis aut liquidus re pra aut repuditam ullaccusam everchil maximus. 2. KLIMA OG ENERGI Nulless imossequos atempor rem. Id est voluptin non et etur re, seresto eum ipis nossim vent eosapit ab ipsaperchit laborepe quatisquam, consequam eatur alit esequas apiciasseque occabo. Ut quiae. Atiurem unt Side 1 av 2 Filsti: Side 2 av 2 Filsti: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

28 06/ OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLAG 3 3 BEFARING Dato for befaringen Tilstede Utført ved befaring 3 4 XXXXXXX Yyyyyyy Zzzzzzzz 3 5 XXXXXXX 4 6 XXXXXXX 4 7 KONKLUSJON / ANBEFALTE TILTAK 4 N:\000\ \FH\DH\Bygg og Anlegg\Utkast\DM10.doc Utskrift OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: 5 XXXXXXXX Tabell 5.1 Typisk tabelltekst FUNDAMENT 1 2 Figur 5.1 Typisk figurtekst 6 XXXXXXXX 7 KONKLUSJON / ANBEFALTE TILTAK HØYDE XX YY KOORDINATER XX YY KOMMENTARER XX YY N:\000\ \FH\DH\Bygg og Anlegg\Utkast\DM10.doc Utskrift elektroniske maler // rapportmal (Word) Det er to maler for Rapport: Rapport_ensidig og Rapport_tosidig. OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: Epost: www. Foretaksreg.: NO MVA TITTEL OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON RAPPORT KORREKT NAVN ELLER SCANNET LOGO RÅDGIVERE MED SPISSKOMPETANSE Erichsen & Horgen er et rådgiverselskap med spisskompetanse innen VVS, energi og klimateknikk, særlig for bygg i kaldt klima. Våre ingeniører leverer i tillegg et bredt spekter av tilgrensende spesialiserte tjenester for bygge- og eiendomsbransjen. Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling og utredning av muligheter, via detaljering av planer til bygging/implementering og drift. Årlig utføres flere hundre store og små oppdrag innenfor følgende områder: Rapport_ensidig har logoen øverst til høyre på alle sidene, Rapport_tosidig har logoen øverst til høyre på oddetall sidenummer og til venstre på partall sidenummer. Dette er gjort for å hindre konflikter ved innbinding, stifting etc. OPPDRAGSNUMMER DATO ANTALL SIDER OG BILAG DOKUMENTNUMMER REVISJON UTARBEIDET FAGKONTROLLERT GODKJENT OPPDRAGSGIVERS PROSJEKTNAVN DOKUMENTNAVN Inneklima Dagslys Energibruk Miljø Bygningsfysikk Brannteknikk Sanitær og utendørs VVS Varmeanlegg Gass varmeanlegg Medisinsk gass og trykkluft Kuldeanlegg Luftbehandlingsanlegg Luftkjøleanlegg Automatikk og SD-anlegg Avfallsug og støvsugeranlegg SAMMENDRAG TITTEL Side: 2 av 4 TITTEL Side: 4 av 4 INNHOLDSFORTEGNELSE N:\000\ \FH\DH\Bygg og Anlegg\Utkast\DM10.doc Utskrift

29 3.4 elektroniske maler // referatmal (Word) REFERAT Oppdragsnavn: Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Oppdragssak: Referatnummer: Dato: Sted: Neste møte: Referent: Distribusjon: Varme og Kulde Oslo Kommune Oslo Tekst Bård Møtedeltakere: Bjørn Moen DNB Næringseiendom BH Kristin Haaland Erichsen & Horgen AS RIVE Arnkell Petersen Erichsen & Horgen AS RIM Kopi sendt: Thomas Artzen NHO KBO Sak nr Saksbeskrivelse Frist Ansvar GENERELT Udiae. Rovitius, volum est vende nullum rest optatemolute voluptas moluptum aut occumqu amenes velibea cullut que plitium, od molor audae num eume nobis quat rehendam enduciae omniet, voluptibus aut entis enia a doloresti sum, iliquo ipsapis ut restesequam, consequatem nihilit ressin nite ium endisit, coruptatur? BEMANNING Adi sunt occum rem suntur, omnissum experissin ped et ima sitate net lam dolupic iaectur acienima nossit harchil illiquis sanderum et event. Sitatem et prerumq uatior aspideb isquia ipietus am et eiusape roreperum la perios aborect orerum vella volor soluptibus aceariores moloren tiuntendi blat velisquatius diorenis non etur, sus inimill esendi quibus. Dunto excestia que mi, ulparunt is volupit, odit aut aceste veleseque perio beria natia dic teseditas quis pratur re pra nihil iur aut a accumquis volenim porerib usapit eos dolendam que dis maximus reiciis velesti orempor itasit quiatio represtias mo consenim vollique res es aut expere pro dit quidiamus eium quis simus digenderi rero corempo restemque voloritat enit liatecu ptatur reproratet vit mi, sinvelit ut eritatium sum quo blanditatis dolupta spiditem soluptae lant ulpa plit pos dolorepe as doloreribus, num quidere ssitatium fuga. Ut omnisquaspid molo qui sa volecatis etur, solorum erepudi audant omnihil mo doluptiberi reium quiate omnis et, sin nobis es a que nonecae poreped quati apereperumet que se lab iusande laborpo riatusda pelendit pos rehente mporero ipissint fugitibus, con commos am il eum aut eictem vel iunt qui conest vere autatate idel ipidem cullesti accae. Nam quassunt id qui quias volupta epuditatum eate vendelest, sam, inum natempo rernatiore dolenda ectat. 02/ /04 13 B Moen A Pettersen REFERAT Sak nr Saksbeskrivelse Frist Ansvar GENERELT Udiae. Rovitius, volum est vende nullum rest optatemolute voluptas moluptum aut occumqu amenes velibea cullut que plitium, od molor audae num eume nobis quat rehendam enduciae omniet, voluptibus aut entis enia a doloresti sum, iliquo ipsapis ut restesequam, consequatem nihilit ressin nite ium endisit, coruptatur? BEMANNING Adi sunt occum rem suntur, omnissum experissin ped et ima sitate net lam dolupic iaectur acienima nossit harchil illiquis sanderum et event. Sitatem et prerumq uatior aspideb isquia ipietus am et eiusape roreperum la perios aborect orerum vella volor soluptibus aceariores moloren tiuntendi blat velisquatius diorenis non etur, sus inimill esendi quibus. Dunto excestia que mi, ulparunt is volupit, odit aut aceste veleseque perio beria natia dic teseditas quis pratur re pra nihil iur aut a accumquis volenim porerib usapit eos dolendam que dis maximus reiciis velesti orempor itasit quiatio represtias mo consenim vollique res es aut expere pro dit quidiamus eium quis simus digenderi rero corempo restemque voloritat enit liatecu ptatur reproratet vit mi, sinvelit ut eritatium sum quo blanditatis dolupta spiditem soluptae lant ulpa plit pos dolorepe as doloreribus, num quidere ssitatium fuga. Ut omnisquaspid molo qui sa volecatis etur, solorum erepudi audant omnihil mo doluptiberi reium quiate omnis et, sin nobis es a que nonecae poreped quati apereperumet que se lab iusande laborpo riatusda pelendit pos rehente mporero ipissint fugitibus, con commos am il eum aut eictem vel iunt qui conest vere autatate idel ipidem cullesti accae. Nam quassunt id qui quias volupta epuditatum eate vendelest, sam, inum natempo rernatiore dolenda ectat. LEVERANSE FORPROSJEKT Met as volupta quodit autatio moluptaeprem quatem rae con enis expliqu iandend elibus as dolores eiciis suntur magnatque evenimo quiaspienem. Nam faci opta con et lautem quam ius qui tem est, occus dis rerro quam hilicil evendio repudia se nones iunda cumquis as eum quid quia eniatibusa eum la nullibus, comnis etum volupta cori unt que cus quam, sit omnis non rat quiasimpor aliciendae quam es doloribustio in naturia voluptur a conet eturisqui beatibusam re everferunt eaqui beateni hillor aut quiatem nonseca boreraest, voluptatiunt molorem posamus utas doluptae nimus, con et quas ea in corum volest parciet exces que corempo rpostiorio con conectendant qui beres maxima am di doluptatur sequia voluptat reprati qui simus prorem et occulparum inciuntem ea quam, volorest et etur as derores erferes voloren dellibu sapedi am, ulpa nos mo corecus ent erruptae. Nequatur, cuptat idis- Molore exces maximus, ut quid mint idus etur moluptatet eicietur, seneces sitaspi enimusapiet volo volorenimus quos sequiatur am comnis dessus aut quunt hil magnis et in cor rehendi odit parciet et que experro et volor asi reius et et liquame natus eos eiumend aectiam quid eument, te ne as peribus estion res ma que res volupictiis doluptae perrum vita velest ea consequi reptae solo et inumque repratq uatusda 02/ / /01 13 B Moen A Pettersen K Haaland 2-1 LEVERANSE FORPROSJEKT Met as volupta quodit autatio moluptaeprem quatem rae con enis expliqu iandend elibus as dolores eiciis suntur magnatque evenimo quiaspienem. Nam faci opta con et lautem quam ius qui tem est, occus dis rerro quam hilicil evendio repudia se nones iunda cumquis as eum quid quia eniatibusa eum la nullibus, comnis etum volupta cori unt que cus quam, sit omnis non rat quiasimpor aliciendae quam es doloribustio in naturia voluptur a conet eturisqui beatibusam re everferunt eaqui beateni hillor aut quiatem nonseca boreraest, voluptatiunt molorem posamus utas doluptae nimus, con et quas ea in corum volest parciet exces que corempo rpostio- 13/01 13 K Haaland Side 1 av 2 Filsti: Side 2 av 2 Filsti: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E: OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: E: LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: E: SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien T: E:

30 May May 2012 monthly average Brent spot prices. Conversion to May 2012 dollars uses US CPI for All Urban Consumers (CPI-U). Sources: Energy Information and Bureau of Labor Statistics 3.5 elektroniske maler // power point presentasjonsmal Verdensledende ingeniører innen VVS og klima Riaecatur simus, autatur, si doluptataque verem. Harum il et, ad magnimi, volorum niendias aut fuga. Rum, volorib eribeariti corenis sinto ipsaepelicae consequae. Untis simolorem fugiatis sum, sitati doluptis in nonsequas eatenis doluptas dolupta temodit imusdae et quo molorei. 1. Hovedtittel punktene kommer da under hverandre slik det er vist her før det kommer et nytt hovedpunkt 4. Dette kan f.eks være innholdssiden med hovedpunkter for foredraget med underpunkter til de igjen 2. En overskrift som skrives inn nye takster og tall opp mot 23% og kanskje over 5. Igjen er det viktig med mye luft slik at det blir oversiktlig 3. Det kan hende det trengs mange litt tekst skriver en linje til siste nå, før vi begynner på neste spalte 6. Det er bare å følge malen til punkt og prikke slik den er definert, så blir dette bra og holder samme uttrykk som resten av deres nye profil Prosjektering, bygging, vedlikehold, restaurering en stor aktør med markedsledende kompetanse 1. Nytt punkt punktene kommer da under hverandre slik det er vist her før det kommer et nytt hovedpunkt 2. Som kanskje beskriver bilde nr 2 nye takster og tall opp mot 23% og kanskje over Etter punktene kan det gjerne komme vanlig brødtekst, en ingress eller liknende* * fotnoter, digresjoner og liten skrift kan være nødvendig å bruke innimellom, da vil det se slik ut 1 2 Noen ganger kan det hende siden vil bli full av tekst, noe som alikevel kan gjøres pent og ryddig. Det viktigste er å ha passe størresle på skriften (1), stor nok mellomrom mellom linjene som bruke enten linjeskift eller innrykk. En Powerpoint skal jo hovedsaklig brukes når noe skal presenteres av den som faktisk har lagd denne filen, så teksten blir mer en oppsummering av hva personen sier enten slik som dette eller med punkter (2), slik at tilhørerene enkelt og forstålig kan følge med på hva som blir sagt samt skrive ned stikkord. Personen som holder kurset eller foredraget bruker teksten og punktene som en guidline for å huske alt som skal sies. Pass på at det er god nok luft på alle sider bruk heller flere sider enn å trykke for mye inn på én, på denne måten er det enklere å følge med samt det visuelle blir mye penere. Denne siden ble da slettes ikke så gal, f.eks. Thousand $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 Nominal Real (May 2012 US dollars) May 1987 Jan 1988 Jan 1989 Jan 1990 Jan 1991 Jan 1992 Jan 1993 Jan 1994 Jan 1995 Jan 1996 Jan 1997 Jan 1998 Jan 1999 Jan 2000 Jan 2001 Jan 2002 Jan 2003 Jan 2004 Jan 2005 Jan 2006 Jan 2007 Jan 2008 Jan 2009 Jan Stockholm Västre Götaland Skåne Östergötaland Uppsala Jönköping Halland Örebro Södermanland Kronoberg Blekinge Dalarna Gávleborg Várnland Västerbotten Vástmanland Norrbotten Västernorrland Kalmar Jámtalnd Gotland Jan 2011 Jan % 80% 60% 40% 20% 0% 2

31 3.6 elektroniske maler // e-post signatur Arial 12 pt fet/bold MØRK BRUN: R: 47 G: 42 B: 35 Leif Øie Dr.ing / Daglig leder Leif Øie Dr.ing / Daglig leder Erichsen & Horgen A/S Telefon: Mobil: E-post: Web: www. Erichsen & Horgen A/S Telefon: Mobil: E-post: Web: www. 150 px bredde Arial 12 pt MØRK BRUN: R: 47 G: 42 B: 35 Arial 12 pt LYS BLÅ: R: 85 G: 164 B: 203 Standard blåfarge benyttet for lenker i e-post programmet kan benyttes om det er vanskelig å sette opp en spesifikk farge på lenker.

32 4.0 nettside 4.0 NETTSIDE 4.1 Utseende 4.2 Fargesymbolikk

33 DU ER HER: HJEM > KOMPETANSE > INDUSTRIBYGG 4.1 nettside // utseende A-Å A-Å OM OSS KOMPETANSE REFERANSER KARRIERE KONTAKT OSS OM OSS KOMPETANSE REFERANSER KARRIERE KONTAKT OSS Vi har vært involvert i utviklingen av noen av de mest spennende byggeprosjektene i landet. VÅRE REFERANSER Vi skal være i verdensklasse når det gjelder planlegging av godt klimatiserte, bærekraftige bygg for kaldere miljøer. Verdensledende ingeniører innen VVS og klima Riaecatur simus, autatur, si doluptataque verem. Harum il et, ad magnimi, volorum niendias aut fuga. Rum, volorib eribeariti corenis sinto ipsaepelicae consequae. Untis simolorem fugiatis sum, sitati doluptis in nonsequas eatenis doluptas dolupta temodit imusdae et quo molorei. Kompetanse Vår kjernekompetanse benyttes hovedsakelig innen VVS, energi og klimateknikk med en mengde underliggende spesialfelt. Vårt prosjekteringsarbeid, planlegging og gjennomføringsevne er nøkkelord for hvorfor byggherrene ofte velger oss som samarbeidspartner. NÆRINGSBYGG KULTURBYGG HELSEBYGG INDUSTRIBYGG Aktuelt Flere artikler Natulig å satse på BREEAM - Vi ser BREEAM-NOR som et godt verktøy for gode tekniske løsninger, energieffektivitet og miljøkvalitet, derfor er kompetanse viktig for oss... DU ER HER: HJEM > KOMPETANSE KOMPETANSE Energi Miljø Brannteknikk Kulde Automatikk Inneklima Sanitær Dagslys Energi Miljø Brannteknikk Kulde Automatikk Inneklima Sanitær Dagslys Vår kjernekompetanse benyttes hovedsakelig innen VVS, energi og klimateknikk med en mengde underliggende spesialfelt. Vårt prosjekteringsarbeid, planlegging og gjennomføringsevne er nøkkelord for hvorfor byggherrene ofte velger oss som samarbeidspartner. Markedsområder NÆRINGSBYGG HELSEBYGG Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige mod erspiendunti tem facia dolupta tendige nitius quia intur mo enistor atenimus eum nitius quia intur mo enistor atenimus eum nusciiscid quo et aut aut... nusciiscid quo et aut aut... A-Å OM OSS KOMPETANSE REFERANSER KARRIERE KONTAKT OSS det er mange grunner til at vi er best på hva vi gjør, en av de er vår nøyaktighet med detaljer. KULTURBYGG Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige nitius quia intur mo enistor atenimus eum nusciiscid quo et aut aut... INDUSTRIBYGG Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige nitius quia intur mo enistor atenimus eum nusciiscid quo et aut aut... NÆRING HELSE KULTUR INDUSTRI Kontaktpersoner OSLO Planlegging av VVS-tekniske løsninger i industribygg Industriavdelingen ble etablert i 1988 og har opparbeidet betydelig kompetanse på VVS-tekniske løsninger i industriell sammenheng. Planlegging og design av laboratorier og tekniske anlegg for laboratorier er et område hvor firmaet har spesiell kompetanse og erfaring. Avdelingen har hatt kontinuerlige oppdrag på design og planlegging av nye og gamle laboratorier, fra 1985 og frem til i dag. Disse arbeidene har blant annet omfattet prosjekt- og prosjekteringsledelse i tillegg til teknisk planlegging. Forskningsparken på Herøya har vært en av de største oppdragsgiverne på dette området. Navn Navnesen Enellerannen industritittel send e-post SKIEN LILLEHAMMER Industriavdelingen ble etablert i 1988 og har opparbeidet betydelig kompetanse på VVS-tekniske løsninger i industriell sammenheng. Avdelingen har spesialkompetanse på blant annet følgende områder: Fabrikk- og prosessventilasjon Laboratorie- og beskyttelsesventilasjon Rørdesign; damp, vann, gass og luft Isometriske tegninger, underlag for fleksibilitetsberegninger av rørsystemer. Regulering av damp-/vannsystemer Valg av materialer og korrosjonsproblematikk Sjokksikring av ventilasjonssystemer Gass- og røykventilasjon Relevant fagkompetanse Viktigste oppdragsgivere er Herøya Industripark, Ineos, (Borealis, Hydro Rafnes), Noretyl, Norske Skog, Yara, Kongsberg Næringspark, Pronova Biocare, Esso Norge Slagentangen. Energi Miljø Brannteknikk Kulde Automatikk Relevante artikler En eller annen artikkeltittel Relevant industriartikkel Enda en relatert artikkel om industri Referanser - industribygg Kongsberg næringspark Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige ut... Esso Norge Slagentangen Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige ut... Norske Skog Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige ut... Herøya Industripark Esto iducius eum fuga. Us. Equatibeaqui od mod erspiendunti tem facia dolupta tendige ut... Kompetanse Energi Automatikk Miljø Inneklima Brannteknikk Sanitær Kulde Dagslys Energi Automatikk Miljø Inneklima Brannteknikk Sanitær Kulde Dagslys Markedsområder Næringsbygg Helsebygg Kulturbygg

34 4.2 nettside // fargesymbolikk BRUN: Pantone Black4 U C: 33 M: 34 Y: 45 K: 60 R: 71 G: 64 B: 54 LYS BRUN: Pantone 7504 U C: 40 M: 46 Y: 63 K: 5 R: 137 G: 112 B: 84 LYS BLÅ: Pantone 306 U C: 49 M: 0 Y: 0 K: 1 7 R: 85 G: 164 B: 203 Fargesymbolikken på nettsidene følger Erichsen- Horgens øvrige fargeprofil, der hovedinntrykket skal være brunfargen definert i del 1.8 med innslag av blåtoner definert i samme seksjon. På de ulike underkategoriene skal sekunderfargene som var definert i del 1.9 benyttes etter følgende fargeprofil: INDUSTRIBYGG: Lime R: 164 G: 195 B: 118 LIME: Pantone 7492 U TURKIS: Pantone 7718 U ORANGE: Pantone 173 U LAVENDEL: Pantone 7435 U HELSEBYGG: Turkis R: 50 G: 109 B: 1 12 C: 27 M: 0 Y: 53 K: 8 R: 164 G: 195 B: 1 18 C: 77 M: 32 Y: 43 K: 12 R: 50 G: 109 B: C: 8 M: 80 Y: 93 K: 0 R: 210 G: 65 B: 34 C: 42 M: 75 Y: 40 K: 12 R: 122 G: 63 B: 89 KULTURBYGG: Orange R: 210 G: 65 B: 34 NÆRINGSBYGG: Lavendel R: 122 G: 63 B: 89 Industribygg Helsebygg Kulturbygg Næringsbygg

35 5.0 reklamemateriell 5.0 REKLAMEMATERIELL

36 6.0 bekledning 6.0 BEKLEDNING 6.1 jakker 6.2

37 6.1 bekledning // jakker

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013

PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 PROFILHÅNDBOK # 1 // 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...3 Visjon / slagord...4 Logo / kommunevåpen...5 Regler for bruk av kommunevåpen...6 Logo / retningslinjer...7 Logo -

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Hovedlogo 4 Hovedlogo, hvit og svart 5 Regler for bruk 6 Alternativ logo 8 Alternativ logo, negativ versjon 9

Hovedlogo 4 Hovedlogo, hvit og svart 5 Regler for bruk 6 Alternativ logo 8 Alternativ logo, negativ versjon 9 DESIGNMANUAL Elhub er den nye datahuben som skal motta, lagre og distribuere alle måleverdier i det norske kraftmarket fra den minste husstand til industriforbrukere og kraftproduksjon. Måleverdier for

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

landets mest attraktive nettverk

landets mest attraktive nettverk Visuell profilveilder Næringshagene i Norge landets mest attraktive nettverk 1 ÉN gjenkjennelig identitet på nettverket Næringshagene i Norge og eplesymbolet forsterkes i all vår kommunikasjon Kjære medlemmer

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

DESIGNMANUAL 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening DESIGNMANUAL 2015 INTRO PROFILELEMENT DESIGNEKSEMPLER Annonse ordinær... 59 Om designmanualen...3 Profilelement... 20 Nettsider...37 Annonse student... 60 Identitetskonsept... 4 Eksempel profilelement

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

HABBERSTAD DESIGN MANUAL

HABBERSTAD DESIGN MANUAL HABBERSTAD DESIGN MANUAL INNHOLD 9. LOGO 27. Mapper 24. Konvulutter 2 OM HABBERSTAD Habberstad AS er et norsk rådgivnings- og rekrutteringsfirma. Vi er frittstående, og har ingen bindinger til andre leverandører

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

profilmanual nord-troms regionråd

profilmanual nord-troms regionråd PRODUKTLØFTET profilmanual nord-troms regionråd LOGO BILDER FARGER TYPOGRAFI POSTALIA PROFILEN I BRUK PRODUKTLØFTET DER KONTRASTER FORMER FOLK Tanken bak «Der kontraster former folk» er å fokusere sterkt

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

visuell profil Astma- og Allergiforbundet

visuell profil Astma- og Allergiforbundet versjon 1 / 02.2010 visuell profil Astma- og Allergiforbundet 1 NAAF skal være en handlekraftig, troverdig og kunnskapsrik pasient- og interesseorganisasjon. Gjennom frivillige, tillitsvalgte og ansattes

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 31.05.2011 Håndbok, utgave 4.0 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer