Bergan B1 leiligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergan B1 leiligheter"

Transkript

1 Vedlegg A - 1 til kontrakt PROSJEKTBESKRIVELSE Bergan B1 leiligheter Illustrasjon fra syd-vest P TES/EBB 1

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen er også medsendt tilbyderne, og inngår som et krav i entreprisekontrakten mellom JM Norge AS og entreprenørene på prosjektet. Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder, garasjer og eier- og bruksrettigheter til fellesarealer. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon 10. Diverse P TES/EBB 2

3 1. Prosjektet Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger Reguleringsmessig status Reguleringsplan Byggetomta Terreng/grunnforhold Adresser Boligadresser Adkomst/parkering Adkomst til feltet Parkeringsdekning Gjesteparkering Omfang/størrelse Fremtidig eierforhold Fellesarealer JM Norge AS (Benevnt JM ) Åslyveien 21, 3170 Sem tlf Postadresse: Postboks 2053, 3103 Tønsberg. Reguleringsplan for Veumåsen, vedtatt , med tilhørende bestemmelser gjelder for feltet, mens delfeltet B1 har ny reguleringsplan og reguleringsbestemmelser med «Endring av reguleringsplan for felt B1 Veumåsen» vedtatt Både bygg A og bygg B fundamenteres på fjell. Alle 24 leilighetene vil få adresse Berganåsen, med eget gnr/bnr/seksjonsnr som kan belånes individuelt. Fra Berganveien opp Veumåsen, deretter inn til venstre til Berganåsen. Det er 1 parkeringsplass innvendig i parkeringsetasjen for hver leilighet. Det er 2 ekstra parkeringsplasser til salgs i bygget. Det er 1 utvendig parkeringsplass pr. leilighet som gjesteparkering. Tomtestørrelsen er ca m² inkludert privat vei. Bygg A vil få 14 leiligheter på 4 etasjer, mens bygg B vil få 10 leiligheter på 3 etasjer. Underetasjen vil få parkeringsareal, sportsboder og tekniske rom. Boligene selges som selveierseksjoner. Det blir dannet eget sameie for alle 24 leilighetene. Hver seksjon får eget grunnboksblad hos sorenskriveren og kan således belånes individuelt. Eieren har full råderett over sin seksjon, med de begrensninger som fremgår av sameievedtektene, Lov om Eierseksjoner og kjøpekontrakten. Alle utvendige arealer på tomten B1 og innvendige fellesarealer (alle arealer som ikke tilhører boligseksjonene) tilhører sameiet, og blir dermed eid av seksjonseierne etter sameiebrøken. P TES/EBB 3

4 Friområder Felles friområder og offentlige veier i feltet utenfor B1 vil bli overskjøtet til Nøtterøy kommune så snart opparbeidelsen er fullført og overlevering godkjent. Regulerte friområder på feltet skal opparbeides med stier, lekearealer og ballplass. Disse offentlige friområdene skal overtas av Nøtterøy kommune, men beboerne i områdene B1, B2, B3, B4, B5, B6 og eventuelt B7 skal via en beboerforening (velforening) sørge for drift og vedlikehold av disse anleggene. Det er pliktig medlemsskap i beboerforening. Pliktig årskontigent til beboerforeningen innbetales fra hver beboer til sameiet i fellesutgiftene, som så betaler årskontigenten til beboerforeningen. Diverse Kjøpekontrakt Alle kjøpekontrakter er i tråd med Bustadoppføringslova - Byggeblankett Miljø, energi og sikkerhet Miljø Ved valg av materialer i bygget er det hensynstatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke, og allergifremkallende tresorter er unngått. Energi Lavenergihus Våre boliger bygges i samsvar med krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10). JM har imidlertid besluttet at alle boliger skal være minst 25% bedre enn myndighetenes krav når det gjelder behov for levert energi. TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM sitt tilleggskrav 25% bedre enn myndighetskrav gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Energikravet innebærer at vinduene er ekstra varmeisolerende (u-verdi 0.9) og vindusarealet kan maksimalt utgjøre 20% av boligens bruksareal (BRA). Sunne materialer JM følger føre var - prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fliser. P TES/EBB 4

5 Radon Der boliger ligger rett på grunnen blir det etablert radonsikring som består av radonduk. Kildesortering Alle JMs boliger leveres med utstyr for kildesortering av avfall. Lyd og akustikk Leilighetene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Erfaringer tilsier at noe trinnlyd kan oppleves fra etasjen over. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Det vil bli montert sprinkleranlegg i alle oppvarmede rom i boligene og i fellesrom samt på svalgang og i innglassede balkonger. Sprinklersentral/stoppekran plasseres i teknisk rom i kjeller i bygg A. Sprinkleranlegget vil få automatisk varsling til brannvesenet. Alle boligene utstyres med husbrannslange. Felles brannalarmanlegg for begge byggene med røykdetektorer. Åpningsvinduene leveres innadslående slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu på sidene. Det monteres komfyrvakt over komfyr på kjøkken. Det monteres vannstopp i kjøkkenbenk. Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter nye el-forskrifter NEK Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg (se reguleringsplan) Nøtterøy kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold inkl brøyting for adkomstveien Berganåsen, med avslutning i vendehammer syd for bygg B. Fellesanlegg Sameiet er ansvarlig for følgende utvendige fellesanlegg: Uteområder med sittebenker, lekeutstyr, beplantning, betongheller og trapper/rekkverk. Asfaltert privat adkomstvei til parkeringsetasje og utvendige gjesteparkeringsplasser. Parkanlegg rundt bygget, inkludert beplantning og belysning. Tak og fasader. Sameiet er også ansvarlig for følgende innvendig fellesanlegg: Alle korridorer, svalganger, tekniske fellesrom, garasjeareal og begge trapperom. Heiser, sprinkleranlegg og felles brannalarmanlegg. Ventilasjonsanlegg for garasjeanlegg og fellesarealer underetasje begge bygg. Overvannshåndtering Asfalterte flater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Flate tak utstyres med sluk. Overvann fra sluk/sandfang blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett. P TES/EBB 5

6 Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til hhv hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap, og kabelselskapene eier anlegget til og med fordelerskapene. Renovasjon Det leveres nedgravde renovasjonsbeholdere med kildesortering, plassert øst for privat atkomstvei. Avfallet hentes med spesialbil fra Vesar. Postkasser Låsbar postkasse leveres til hver leilighet og blir montert innenfor hovedinngangsdør i begge byggene. Det leveres egen felles avispostkasse rett utenfor hovedinngangsdør i begge byggene, da avisbud ikke får utlevert inngangsnøkkel. Husnummerskilt Det vil bli montert husnummerskilt på yttervegg.dessuten vil JM montere opp signaturskilt ved begge hovedinnganger i 1. etasje. Fasadefarger JM har i samråd med arkitekt satt farge på byggene A og B, kfr. fargeperspektivene i prosjektet. Eventuell senere endring av fargesetting må avklares både i sameiet og beboerforeningen for området, og skal også godkjennes av Nøtterøy kommune. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på betongfundamenter på steinmasser over rensket fjell eller utsprengt fjell. Bærende konstruksjoner Alle bærende konstruksjoner i fundamenter og alle etasjer (vegger, søyler og dekker) utføres i betong, med noen bærende stålsøyler. Toppetasjene i begge byggene bygges i bærende treverk med isolert stålplatetak som inntrukket og lettere bærekonstruksjon. Yttervegger Ytterveggene bygges av 48x198 mm bindingsverk, innvendig utforing 48x48 mm med inntrukket dampsperre isoleres med mm isolasjon og 13 mm gipsplater innvendig. Veggene kles utvendig med GU gips, utlekting og liggende kledning. Kledning blir levert med grunning og to strøk maling/dekkbeis. P TES/EBB 6

7 Leilighetsskillevegger Lydskillevegger mellom boligene utføres i henhold til gjeldende forskrifter og utføres i all vesentlighet i betong. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Hovedtaket blir isolert på oversiden som skråskjæres slik at det blir fall til sluk. Isolasjonen tekkes med papptekking. Vannet fra takflatene ledes bort i rør innvendig i bygget. Balkonger Balkonger og svalganger utføres i bærende betongkonstruksjoner. Alle boligene får balkong med delvis innglassing, hvor glassfelt over rekkverkshøyde kan foldes sammen mot søyler og vegger. På balkongene vil det bli lagt tretremmegulv av impregnert treverk. Svalganger Betongplaten på svalgang i 2. etasje bygg B vil få frostsikre gulvfliser. Rekkverk på svalganger utføres i metall, stedvis med platekledt rekkverk og stedvis med glass. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Alle leilighetsskillevegger og trapperomsvegger utføres i betong. Alle vegger på våtrom (unntagen betongvegger) bygges opp med kryssfinerplater (som spikerslag over hele veggflater), gipsplater, membran og keramiske fliser. Etasjeskiller Alle etasjeskillere bygges opp med bærende betongdekke, oppforing i gulv 4.etg og gulv 1.etg over parkeringsareal, samt avretting og parkett. Våtrom får påstøp med fliser. I himling i alle leiligheter er det delvis malt betonghimling med elementspor, og delvis nedforet gipsplatehimling i noen rom for skjuling av ventilasjonskanaler. 5. Innredning og overflater Romskjema Rom Gulv Vegger Himling Gang 14 mm eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og maling Gipsplater/betonghimling sparkling og maling Kjøkken 14 mm eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og maling. Fliser Gipsplater/betonghimling sparkling og maling over kjøkkenbenken Stue 14 mm eikeparkett Gipsplater, sparkling, Gipsplater/betonghimling strie og maling Soverom 14 mm eikeparkett Gipsplater, sparkling, strie og maling sparkling og maling Gipsplater/betonghimling sparkling og maling P TES/EBB 7

8 Bad Keramiske fliser Keramiske fliser Gipsplater, sparkling og maling Bad/vaskerom Keramiske fliser Keramiske fliser Gipsplater, sparkling og maling WC Keramiske fliser Keramiske fliser Gipsplater, sparkling og maling Bod i boligen Vinylbelegg med oppkant Gipsplater, sparkling, strie og maling Betonghimling, sparkling og maling Standard farger på vegger med strie, type G100. Trapperom/ inngangsparti Gulv med repos og trapper leveres i betong med keramiske fliser på gulv og inntrinn. Vegger i betong sparkles og males. Himlinger utføres delvis sparklet og malt og delvis med lydabsorberende T-profilhimling. Heis Det leveres heis type Kone Mono Space med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter. Fellesgarasje I blokkens kjelleretasje er det satt av én biloppstillingsplass for hver bolig. Takhøyden i garasjen vil ikke være under 2,1 meter bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte vegger. Vegger og himling av betong malt med støvbindende maling. Boder Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i underetasje, med låsbar dør. Bodvegger utføres som lette metallvegger mot korridor og åpne nettingvegger mellom bodene, for å sikre god ventilering. Vinduer og balkongdører Vinduer leveres ferdig overflatebehandlet med samme farge hvit (0502y) innvendig og alubeslått i gråfarge utvendig. Vinduene leveres med tre lags glass, det vil si at det kan være fare for dugg utvendig på kalde dager. Store balkongvinduer og noen andre vinduer er faste. Balkongdører leveres med 2 lag glass og samme farger/beslag som vinduene. Dører/luker Inngangsdørene til boligene leveres som klimaklassifisert ytterdør. Inngangsdør fra trapperom leveres som brann- og lydklassifisert slett dør. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk i farger som avklares med arkitekt. Innvendige dører leveres i hvit utførelse, ferdig malt fra fabrikk. Hovedinngangsdørene til trapperommene leveres som aluminiumsdører med glassfelt. Ytterdører og brannklassifiserte dører i underetasje leveres som malte ståldører. Ståldører som må ha dørpumpe grunnet brannkrav, vil utstyres med automatisk åpning/lukking styrt via albuebryter. P TES/EBB 8

9 Innredninger Kjøkkeninnredning og garderobeskap til soverom 2 og eventuelt soverom 3 leveres av Marbodal. Kjøkken: Modell Arkitekt Pluss kritthvit, med 3 cm høytrykkslaminat benkeplater med rett forkant. Andre modeller i tilsvarende prisgruppe er Arkitekt Pluss grå, Form, Vollo høyglans, Øland og Ekerø hvit. Leveransen inkluderer takhøye overskap med oppforing til tak, dempere på skuffer og skapdører, samt ventilator. Det leveres integrerte hvitevarer som komfyr og induksjon platetopp, kjøl/frys og oppvaskmaskin. Leveransen fremgår av egne kjøkkentegninger som vedlegges kjøpekontrakt. Garderobe sov 2 og ev 3: Marbodal Arkitekt hvit. 1 meter kombi skap pr. inntegnet seng, med høyde 206cm. Skyvedørsgarderober kan gjøres på tilvalg. Skyvedørsgarderobe i hovedsoverom: Elfa Trend hvit med sølv ramme. Med endevegg og innredning med bærelist, rail, hylle og stang. Bad: På alle bad og bad/vask leveres Aspen modell Viskan hvit 100cm med helstøpt hvit servant. Speil med lys er inkludert. På alle WC-rom leveres 60cm innredning Viskan hvit Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkken, bad og garderobe hvis dette avklares før innredningen må bestilles. Listverk Fotlister leveres i lakkert eik med synlig spikring i alle rom bortsett fra våtrom. Dør- og vindusgerikter leveres slett, hvit malt overflate. (skjult spikring). Taklister leveres i pvc hulkil, pålimes og malt i hvit overflate som tak. I nye bygg vil det kunne oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesialt at oppsprekking mellom listverk og tak/veggflater samt hjørner på dør- og vindusbelistning ikke kan kreves utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. Fliser Alle våtrom får smøremembran på våtsoner på vegger og på gulv, samt keramiske fliser på vegger og gulv i flere mulige dimensjoner, kfr. innredningsguiden. Mellom over- og underskap på kjøkken monteres også keramiske fliser. I standardsortimentet er det flere flistyper man kan velge blant uten tillegg i pris. 6. Elektroinstallasjoner Elektroleveranse utføres etter nye forskrifter NEK 2010, som tilsier økte antall punkter og større el-sikkerhet. Jording og overspenningsvern P TES/EBB 9

10 Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter og kan kun nyttes med flate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern og jordfeilautomater. Sikkerhet Det leveres: porttelefonanlegg fra entré i boligene til hovedinngangsdør i 1.etasje brannvarslingsanlegg som dekker hele bygget komfyrvakt over komfyr på kjøkken vannstopp i kjøkkenbenk Belysning Det leveres utelampe på balkong, 3 stk benkearmaturer på kjøkken, hvit lyskuppel i innebod, lys over servant/speil på bad og på bad/vaskerom. Kabel-TV og bredbånd Alle boligene får innlagt ett uttak for Canal Digital kabel-tv og bredbånd, med bundet avtale for 3 år. For å få gunstig månedskostnad vil det bli inngått kollektiv avtale mellom sameiet og Canal Digital. For innlegging av signaler skal hver beboer innbetale for tiden 1990,- til Canal Digital før innflytting. Deretter tilkommer det en månedsavgift for tiden 354,- per måned, som er innlagt i fellesutgiftene. Sameiet betaler denne månedsavgiften til Canal Digital samlet. For ovennevnte beløp får alle boligene en grunnpakke med fiberbasert kabel-tv, inneholdende 28 faste TV-kanaler og 15 valgfrie kanaler, radiokanaler, musikktjeneste og filmleietjeneste. Beløpet dekker også bredbåndstjenesten MINI, med dekoder og kortavgift. Det er mulighet for individuell bestilling av oppgradert internett-pakke. Det legges ikke opp røranlegg til fasttelefon, kun bruk av mobiltelefon. Ringeanlegg Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med callinganlegg. Til hver bolig leveres porttelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt å åpne døren. Det leveres også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. Strøm Det monteres strømmålere og hovedsikringer for hver bolig i hovedtavle i kjeller. Herfra fordeles strømmen til hver bolig og til fellesanleggene. Sameiet har ansvar for strømanlegget mellom hovedtavle og hver bolig. Ved overtagelse avleses strømmåleren for hver bolig. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger fordeles i vegger, i gulv og i nedforede himlinger fram til utstyr. I leilighetene blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Vannledningene påsettes stoppekran inne i hver leilighet. Det monteres vannstopp i alle kjøkkenbenker. P TES/EBB 10

11 Oppvarming av boligen Det leveres ventilasjonsaggregat med integrert varmepumpe og varmtvannsbereder. Varmepumpa gjenvinner varme fra avkastlufta til oppvarming av boligen via tilluftsventilene. I tillegg til dette blir det varmekabler i gulv i bad, samt supplement med inntil to panelovner. Disse styres av ventilasjonsanlegget. Varmepumpa har ingen utedel. Oppvarming av forbruksvann Varmepumpa varmer opp forbruksvann i den integrerte varmtvannsberederen. Den blir i tillegg utstyrt med et elektrisk varmeelement som en ekstra sikring. Varmtvannet er stilt inn på 55º som er mest energieffektivt. Dette kan imidlertid justeres på aggregatet. Det anbefales å bruke levert sparedusj. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det leveres husbrannslange i innvendig bod. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalettene leveres som veggmonterte. I alle våtrom leveres gulvsluk. Det leveres også sluk i innebod hvor VVB monteres. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 8. Ventilasjon Boligene leveres med balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Anlegget plassere i inneboden. Inntaksluft tas fra yttervegg utenfor boligen. Avtrekksventiler i bad-/vaskerom og bod, og tilluftsventiler i soverom og stue. Avtrekk fra kjøkken med ventilatorhette over komfyr. Det må påregnes noe nedforede himlinger og innkassinger i boligene i forbindelse med ventilasjonskanalene. Avtrekksluften føres over tak. For å sikre forskriftsmessig grunnventilasjon, kan ikke ventilasjonsviften slås helt av. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til gjeldende forskrifter med hensyn på luftmengder og støy, men noe lyd fra anlegget må påregnes. Garasjeareal, trapperom og sportsbodarealene ventileres etter egne systemer. 9. Dokumentasjon Huseierbok (FDV-perm) Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Det vil også bli etablert en FDV-dokumentasjon for sameiet som omfatter bygningenes fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg, som overleveres sameiet for byggene. Driftsavtaler P TES/EBB 11

12 På overleveringsdagen vil strømmåler bli avlest og abonnement i Fjordkraft vil bli overført til kjøper. Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene blir forsvarlig driftet og vedlikeholdt. JM anbefaler at sameiet inngår driftsavtaler for: Vaktmestertjenester (brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg osv) Drift og vedlikehold av heiser og telefonlinje til nødkommunikasjon Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg fellearealer og eventuelt for boligene Drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Levering av signaler for TV og bredbånd Garasjeport Drift og vedlikehold av sprinkleranlegget med telefonlinje til 110-sentralen Vasking/vedlikehold av fellesarealer som trapperom 10. Diverse Erklæringer Det vil bli utarbeidet vedtekter og budsjett for sameiet. Sameiet vil bli stiftet før innflytting/overtagelse. Tilvalgsmuligheter Kjøper vil få muligheter til å velge andre farger og kvaliteter enn det som er beskrevet. Dette gjelder for følgende leveranser: Innredning på kjøkken, bad og garderobeskap. Sanitærutstyr Elektroleveransen. Malerarbeider. Flisvalg Tilvalg og endringer må avklares innenfor de tidsfrister som selger setter underveis, og i god tid før bestilling/levering. Forsikring Bygget er forsikret i 6 måneder etter overlevering. Sameiet må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikring som JMN tegner. Dette må boligeier sørge for selv. Heksesot Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor ventileres godt det første året/den første vinteren, og beboerne bør være forsiktig med bruk av gass og leverende lys innvendig. P TES/EBB 12

13 Installasjoner etc. på nabotomt På nabotomt vest for bygg B står det en lovlig oppført radiomast som forventes å bli stående. På denne tomten er det også 2 furutrær. JM er i dialog med nabo og vil forsøke å få fjernet det største treet. Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen: Lysarmaturer som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Møbler, senger etc. Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Stiplede innredninger på tegninger. Reklamasjonsrett 5 års reklamasjonsrett Overlevering Boligen overleveres med 3 like nøkler til entrédør, som også passer til postkassen, sportsboddør og trapperomsdører, samt portåpner til p-kjeller. Andre leveranser Andre leveranser enn ovenstående eller endringer kan avtales. Forbehold JM forbeholder seg retten til forandringer av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. P TES/EBB 13

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010 1/11 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden

Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden Prosjektbeskrivelse Prosjekt: P.160141 Marielunden Leiligheter Marielunden Utførelse etter teknisk forskrift 2010 (TEK10) Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10 1/10 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 Dato: 11.10.2012 2.10.2 /31.03.2009 / JoB/EdE Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM) Med Bolig

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM)

Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si boligenhet med tilhørende uteareal, boder,

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger

PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger PROSJEKTBESKRIVELSE 110146 Morbergtoppen 3 frittliggende eneboliger 2.10.2 /04.04.14 Rev.MKL Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Med Bolig menes

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE. Frydenbergløkka, 10 eneboliger. Illustrasjon VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt STOKKE PROSJEKTBESKRIVELSE Frydenbergløkka, 10 eneboliger Illustrasjon Frydenbergløkka Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer