KVALITETSSYSTEM FOR TJENESTELEVERANSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSSYSTEM FOR TJENESTELEVERANSER"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM FOR OPPFØLGING AV TJENESTELEVERANSER KvalitetsSikringssystemet i NRK Eiendom Truls Hansen NRK KvalitetsSikringssystemet i ble laget for NRK Eiendom av NRK Eiendom AASE Byggeadministrasjon i Bakgrunnen for dette var NRKs ansvar i henhold til Byggherreforskriften. NRK har egen eiendomsforvaltning som i utgangspunktet kjøper tjenester. Enhetene (Drift og Prosjekt) har ledelsen og i stor grad prosjektering av drift/vedlikehold og prosjekter.

2 STARTSIDE FOR KS-SYSTEMET Vi regnet med at det i NRK stort sett bare var Eiendom som hadde behov for dette systemet, og det ble derfor laget for å tilfredsstille Eiendoms behov. Systemet ble utviklet som et interaktivt system der man ved å klikke på linker kom til de stedene/skjemaene man hadde behov for. Og systemet ble Word- basert. Prosedyrer og maler kan bare endres av KS-ansvarlig. Ved behov for endringer eller utarbeidelse av nye prosedyrer og maler må KL kontaktes. KS-håndboka Beskrivelse av KS-systemets oppbygning. Prosedyrer Oversikt over prosedyrer med koblinger. Prosedyrene kan bare åpnes med skrivebeskyttelse og kan ikke endres. Jf prosedyre om utarbeidelse av prosedyrer. Maler Oversikt over maler med koblinger. Malene åpnes med skrivebeskyttelse og man må lagre som for å opprette et nytt dokument basert på malen. Jf prosedyre om utarbeidelse av maler. Sjekklister Oversikt over sjekklister med koblinger. Sjekklistene kan endres og det er meningen at nye sjekklister skal opprettes ved behov eller eksisterende sjekklister suppleres etter hvert som en gjør nye erfaringer. Jf prosedyre om utarbeidelse av sjekklister. HMS-veilederen Veileder for hvordan NRK Eiendomsavdelingen skal ivareta sitt ansvar som byggherre iht Byggherreforskriften. Innkjøp. Regelverket om offentlige anskaffelser i NRK. NRKs melding om byggearbeid Skjema som prosjektleder skal benytte ved oppstart av tilbygg, ombygginger og alle bygningsmessige endringer i bestående bygg. Skal sikre at alle forhold soom har betydning i de enkelte byggeprosjekter er ivaretatt herunder innemiljø og branntekniske forhold. Ofte brukte maler: Oppstartsskjem a Referatmal prosjekt Noen nyttige hjemmesider: Torget Forkortelser brukt i KS: AL = Avdelingsleder, OA = Oppdragsansvarlig, SB = Saksbehandler, AS = Avdelingssekretær, IT = IT-kontakt, KL = Kvalitetsleder. STARTSIDE FOR KS-SYSTEMET KS-håndboka beskriver systemets oppbygging. Prosedyrer og maler kan bare endres av KS-ansvarlig. Ved behov for endringer eller utarbeidelse av nye prosedyrer og maler må KL kontaktes. KS-håndboka Beskrivelse av KS-systemets oppbygning. Prosedyrer Oversikt over prosedyrer med koblinger. Prosedyrene kan bare åpnes med skrivebeskyttelse og kan ikke endres. Jf prosedyre om utarbeidelse av prosedyrer. Maler Oversikt over maler med koblinger. Malene åpnes med skrivebeskyttelse og man må lagre som for å opprette et nytt dokument basert på malen. Jf prosedyre om utarbeidelse av maler. Sjekklister Oversikt over sjekklister med koblinger. Sjekklistene kan endres og det er meningen at nye sjekklister skal opprettes ved behov eller eksisterende sjekklister suppleres etter hvert som en gjør nye erfaringer. Jf prosedyre om utarbeidelse av sjekklister. HMS-veilederen Veileder for hvordan NRK Eiendomsavdelingen skal ivareta sitt ansvar som byggherre iht Byggherreforskriften. Innkjøp. Regelverket om offentlige anskaffelser i NRK. NRKs melding om byggearbeid Skjema som prosjektleder skal benytte ved oppstart av tilbygg, ombygginger og alle bygningsmessige endringer i bestående bygg. Skal sikre at alle forhold soom har betydning i de enkelte byggeprosjekter er ivaretatt herunder innemiljø og branntekniske forhold. Ofte brukte maler: Oppstartsskjem a Referatmal prosjekt Noen nyttige hjemmesider: Torget Forkortelser brukt i KS: AL = Avdelingsleder, OA = Oppdragsansvarlig, SB = Saksbehandler, AS = Avdelingssekretær, IT = IT-kontakt, KL = Kvalitetsleder.

3 STARTSIDE FOR KS-SYSTEMET Systemet er bygget opp av prosedyrerd maler sjekklister. Samt en HMS-veileder til bruk på arbeidsplassen. Senere kom Innkjøpsveiledning med som en egen del av systemet. Prosedyrer og maler kan bare endres av KS-ansvarlig. Ved behov for endringer eller utarbeidelse av nye prosedyrer og maler må KL kontaktes. KS-håndboka Beskrivelse av KS-systemets oppbygning. Prosedyrer Oversikt over prosedyrer med koblinger. Prosedyrene kan bare åpnes med skrivebeskyttelse og kan ikke endres. Jf prosedyre om utarbeidelse av prosedyrer. Maler Oversikt over maler med koblinger. Malene åpnes med skrivebeskyttelse og man må lagre som for å opprette et nytt dokument basert på malen. Jf prosedyre om utarbeidelse av maler. Sjekklister Oversikt over sjekklister med koblinger. Sjekklistene kan endres og det er meningen at nye sjekklister skal opprettes ved behov eller eksisterende sjekklister suppleres etter hvert som en gjør nye erfaringer. Jf prosedyre om utarbeidelse av sjekklister. HMS-veilederen Veileder for hvordan NRK Eiendomsavdelingen skal ivareta sitt ansvar som byggherre iht Byggherreforskriften. Innkjøp. Regelverket om offentlige anskaffelser i NRK. NRKs melding om byggearbeid Skjema som prosjektleder skal benytte ved oppstart av tilbygg, ombygginger og alle bygningsmessige endringer i bestående bygg. Skal sikre at alle forhold soom har betydning i de enkelte byggeprosjekter er ivaretatt herunder innemiljø og branntekniske forhold. Ofte brukte maler: Oppstartsskjem a Referatmal prosjekt Noen nyttige hjemmesider: Torget Forkortelser brukt i KS: AL = Avdelingsleder, OA = Oppdragsansvarlig, SB = Saksbehandler, AS = Avdelingssekretær, IT = IT-kontakt, KL = Kvalitetsleder. Kvalitetshåndbok Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål Beskrivelse av organisasjonen og virksomheten Systembeskrivelse Dokumenterte prosedyrer Del 1 Felles Eiendom Del 2 Prosjekt og drift Hjelpemidler Maler Sjekklister Innkjøpshåndbok Internkontrollhåndbok k Et Enklere NRK Torget Koblinger til aktuelle hjemmesider Maler www KS-bok Prosedyrer HJELPEMIDLER Sjekklister www IK EENRK Torget

4 Prosedyreoversikt Maloversikt

5 Sjekklisteoversikt Krav til dokumentasjon. Dette er omfattende, og det virker ikke som bransjen har tradisjoner for dette. NRKs prosjektledere har som ansvar å følge opp at virksomheten blir dokumentert. Og det har ikke alltid vært like lett. Brukes systemet?

6 Det er mange prosedyrer å forholde seg til. Ved visse arbeider må branndetekteringen utkoples, og det må gjøres på en kontrollert måte. Uønskede alarmer har store konsekvenser i NRK. Maskinvakt holder orden på utkoplinger og alarmer hele døgnet. Her et eksempel på Her et eksempel på mangelliste fra ferdigbefaring.

7 Her et eksempel på inngått avtale som HMS-koordinator. Møtested: p j Prosjekt: TEDS TV-HUSET 4. ETG. - SIKRING AV KORRIDOR Referat fra: Oppstartsmøte byggefase Møtedato/tid: NRK Eiendomsprosjekter Neste møte: avtales etter behov Firma Kode/Funksjon Navn Deltaker Distr. NRK BL/byggeleder Krystyna Tronerud X X Jan Bauck Ark.kontor AS LJ/arkitekt Linda Jansen X X NRK PS/fagrepr.elektro Pål Snoen X X NRK TH/fagrepr. brannvern Truls Hansen X X NRK GS/fagrepr.adgangskontr. Geir Sjøtner X X Ing. Chr.E. Halvorseth AS BE/byggentreprenør Einar Halvorseth X X Her et eksempel på et møtereferat i henhold til mal. Kopi til: Trond Halmøy/Sønnico AS, NRK/Gurdip Oberoii Saks nr. Tekst Ansvar/Frist 01.0 ARBEIDSOMFANG OG ADMINISTRATIVE FORHOLD/ØKONOMI 01.1 Entrepriseform Byggherrestyrte sideentrepriser. Ing. Chr.E. Halvorseth AS er administrerende. sideentreprenør (gjelder primært fremdriftsansvar). Elektroarbeider/kontakt på byggeplass Sønnico AS: Magnus/mobil Adgangskontroll/ kontakt på byggeplass: Geir Sjøtner: HMS BE skal være HMS-koordinator i utførelsesfasen. Avtale med NRK vedr. ovennevnte skal utarbeides. HMS-plan utarbeides og sendes til BL. BL/31. jan BE/31. jan Prodnr Produksjonsnr: TEDS Kontrahering/endringer/fakturering Alle arbeider bestilles i hht gjeldende d rammeavtaler med NRK. Samtlige fakturaer merkes NRK TEDS TV-huset 4. etg. - sikring av korridor med ref. Krystyna Tronerud og stilles til: NRK, ØREG RM11, 0340 Oslo. Alle endringer i forhold til bestilt arbeid skal varsles til BL. TH sørger for anvisning av bestillinger og fakturaer. Alle Alle BYGGEARBEIDER 02.1 Status pristilbud/bestilling Pristilbud er innhentet. Avrop på rammeavtale skal utarbeides. BL/31. jan.

8 Eiendomsprosjekter Dato: INFO OM BYGGEARBEID Her et eksempel på informasjon til medarbeidere i området. Ombygging av Røykerom til PORTADMINISTRASJON-rom og ombygging av VB1b Det foregår nå byggearbeid i BF-området. VB1b Rommet kan tas i bruk 15. februar. Glassfelt og dør i veggåpning skal monteres ca 10. mars. PORTADMINISTRASJON-rom Asbestsaneringen og rivearbeid forventes ferdig 12. februar. Hele ombyggingen forventes ferdig 7. mars BEKLAGER ULEMPER! Vennligst ta kontakt med Krystina Tronerud på tel 8761 eller mobil hvis det er behov for ytterligere info. Innkjøp, spesielt for bygg- og eiendom ble lagt til i 2007, for å sikre at regelverket for offentlige innkjøp blir riktig håndtert i Eiendom. Eiendom bestilte et opplegg fra FirstVentura, som er laget som en ppt. De følger også opp endringer i lovverket for oss. NRK har pt ca 300 rammeavtaler, herav 48 byggrelaterte, og ca 40 større enkeltavtaler. (pr år). Avtalene representerer ca 140 fagområder.

9 Eiendom Innkjøpsprosessen p i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser Pr Sist oppdatert: Sjekkliste for oppgaven Dokumentmal for oppgaven Under EØS-terskel - Åpen anbudskonkurranse Eiendom Planlegge tidsbruk Svar på spørsmål Evaluere tilbud/ tildelingskriterier Valg av kvalifikasjonskrav Anmodningsfrist/ tilbudsfrist Avvisning pga forhold ved tilbud Valg av tildelingskriterier Mottak av tilbud. Avklaringsforberedelser Valg av kontrakt Avvise for sent ankomne Gjennomføre avklaringer Utarbeide konkurransegrunnlag Åpning/registrering av tilbud. Gjennomføre E-auksjon Utarbeide spesifikasjon Evaluere kvalifikasjonskrav Valg av hvem som skal tildeles kontrakt Utlysning Doffin Avvisning pga forhold ved leverandør Utsendelse tildelingsbrev Fortløpende utsendelse av konkurransegrunnlag Signere kontrakt

10 Under EØS-terskel Eiendom Under EØS-terskel / Uprioriterte tjenester (FoA del I + II) Valg av prosedyre Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Anskaffelser etter forskriftens del I 1 trinn 2 trinn 1 trinn 2 trinn Under NOK ,- NOK ,- NOK ,- -Verdi NOK ,- til NOK ,- Eiendom NB! Behovsvurdering og beregning av anskaffelsens anslåtte verdi foretas i forarbeidsfasen Opprett innkjøpsak og anskaffelsesprotokoll Valg av kontrakt Utarbeide forespørsel Forespørsel sendes til min. 3 leverandører Tilbudsfrist Evaluering av tilbud og obl. krav Avvisning pga forhold ved leverandør Gjennomføre forhandlinger Endelig evaluering av tilbud Tildeling av kontrakt Valg av evalueringskriterier Mottak av tilbud. Forhandlingsforberedelser Signere kontrakt/ Send bestilling Leverandørsøk

11 Kontraktshåndtering av inngåtte kontrakter. NRK arkiverer alle avtaler i Sentralarkivet, som har et eget arkivsystem for dette. Oppfølgingen av kontrakter/avtaler er den enkelte enhets ansvar. Enhetene får sentral hjelp fra Innkjøpsavdelingen og Innkjøpsservice. Et sentralt dataverktøy hjelper til med dette; Et Enklere NRK, EENRK. Brukeren logges inn automatisk De ulike funksjonene De ulike funksjonene startes fra menyen

12 Under hvert menypunkt er det en veiledning for den aktuelle funksjonen Veiledningen inneholder en kort brukerveiledning, i og info om hvem som kan hjelpe ytterligere Ved klikk på Ny bestilling/behovsmelding får man flere valg: Den uerfarne kan søke i kataloger, den erfarne kan gå rett på sak

13 Man kan søke i kataloger eller søke med fritekst

14 Enkel behovsmelding som standard for alle brukere Utvidet behovsmelding for de avanserte/erfarne brukerne

15 Oversikt over behovs- Oversikt over behovsmeldingene får man under Mine behovsmeldinger Dokumenter kan knyttes til behovsmeldingen

16 Leverandøravtalene er søkbare for alle Fritekstsøk som søker i leverandørnavn, avtalenavn, fabrikant, infotekst m.m. Alle brukere får se detaljene for den enkelte avtale

17 De som forvalter leverandøravtalene har en egen meny Avtalene vedlikeholdes i dtt dette vinduet id Også her kan man legge til aktuelle dokumenter

18 Et enklere NRK inneholder også funksjoner for Ulike rapporter kan kjøres

19 Timeregistrering g Selvbestilling av reiser

20 Reiseregning Elektronisk fkt fakturabehandling bh

21 Oversikt over anvisere Diverse rapporter og oppslag

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Bruk av konsulenter Rapport 2011 19 2012-15/RG/TG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bruk av konsulenter

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN PROSESSVEILEDER EBA ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER I POLITI- OG LENSMANNSETATEN FORORD Denne prosessveilederen er utarbeidet av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) til hjelp for politi og lensmannsetaten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 26. mai. J.nr./referanse: 08-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J.

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer