L A TEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L A TEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter"

Transkript

1 L A TEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter Gregory Bouquet og Susanne Mikki Universitetsbiblioteket i Bergen 14. februar 2006 Innhold 1 Innledning 2 2 L A TEX - en kort presentasjon L A TEX vs Word Hvordan skrive et dokument i L A TEX L A TEX for Windows MikTEX TEXnicCenter TEXnicCenter - egenskaper og bruk Slik lager du en enkel fil i TEXnicCenter Slik setter du inn tittel og forfatter Slik lager du kapitler Slik setter du inn likninger Slik setter du inn teoremer Slik setter du inn diagrammer Slik setter du inn figurer Opprettelse av ny type prosjekt og nye maler Slik oppretter du en ny prosjekt-type Opprettelse av nye maler

2 6 MikTEX - oppdateringer Slik oppdaterer du pakker med MikTEX Slik henter du nye maler fra MikTEX Slik oppdaterer du MikTEX-versjonen BibTEX Hva er BibTEX Slik kompilerer du en L A TEX fil som bruker BibTEX i TEXnicCenter 19 8 Nyttige lenker 22 1 Innledning Med hjelp av programmene MikTEX og TEXnicCenter kan du opprette L A TEXdokumenter i et Windows operativsystem. Denne veiledningen gir en kort oversikt over bruken av MikTEX, som er en L A TEX distribusjon for Windows, og TEXnicCenter som er en L A TEX teksteditor. Grunnleggende kommandoer i L A TEX blir presentert, deriblant bruk av bibliotekprogrammet BibTEX. 2 L A TEX - en kort presentasjon L A TEX er et tekstbehandlingsprogram som opprinnelig var beregnet for matematisknaturvitenskapelige miljøer. Det konverterer filene til et utskriftsformat som igjenkjennes av mange typer skrivere og kan bli lest av de fleste computersystemer. Programmet er egnet til å lage profesjonelt utseende dokumenter ved å bruke PortableDocumentFile og PostScript graphical format. I neste kapittel sammenlignes Word og L A TEX. Fordeler og ulemper ved de to tekstbehandlingsprogrammene framheves, og det gis en demonstrasjon av hvordan et tekstdokument opprettes ved hjelp av L A TEX. 2.1 L A TEX vs Word Word er en What You See Is What You Get software, det vil si at tekstens utforming er synlig umiddelbart mens du skriver du bestemmer layout (utskriftsformat og tekstformat) samtidig som øyeblikket du skriver du kan forhåndsvise dokumentet på skjermen 2

3 I motsetning til word er L A TEX et program der du jobber direkte med kildekoden. Det vil si at du bruker kommandoer for valg av dokumenttype (bok, artikkel, rapport etc...) du bruker kommandoer for valg av dokumentstruktur (tittel, forfatter, kapittel, avsnitt, indeks etc...) L A TEX organiserer innhold ut fra valgt dokumenttype, struktur og format (for eksempel vil figurer og tabeller plasseres etter programmets beregninger) at du ikke kan se utformingen av dokumentet mens du skriver De opplagte fordelene ved Word overskygges av tungvint organisering av større dokumenter bestående av flere deler, kapitler, underkapitler, figurer og likninger etc. Programmeringsfeil, lav funksjonalitet, store filer er ulemper man møter med Word, men ikke med L A TEX. Tilsynelatende gir Word stor frihet til dokumentutforming (tittel, kapitler, avsnitt etc) men avhengig av konfigurering av pc eller printer kan dokumentet endre utseende, og i verste fall kan deler av innholdet bli utelatt. Når du har opprettet et dokument i L A TEX, vil det være lesbart på de fleste maskiner, forutsatt du har den nødvendige programvaren for lesing av PDF eller PS filer 1. Den opplagte ulempen ved L A TEX er at programmet er lite brukervennlig. Det tar tid å bygge opp dokumentet slik du ønsker det. Selv om det finnes en del bøker og internettsider om L A TEX, er det ikke alltid like lett å finne den informasjonen du trenger der og da. For å konkludere er Word kanskje mer egnet for mindre dokumenter, mens L A TEX er tilpasset større dokumenter som har en sammensatt struktur og inneholder figurer, likninger, musikk-noter eller andre fagspesifikke skrifttegn. 2.2 Hvordan skrive et dokument i L A TEX I dette kapittelet vises det hvordan et typisk L A TEX dokument lages, og hva som er de mest elementære kommandoer. Disse brukes senere igjen når MikTEX og TEXnicCenter omtales. Den følgende kommandorekken viser oppbygningen av en enkel L A TEX-fil: \documentclass{article} \begin{document} 1 AcrobatReader and GhostView for Windows 3

4 Small document! \end{document} Kommandoen \documentclass{class} angir hvilke type dokument du ønsker å lage (class of document). Hovedtypene er article (som brukt i dette eksempel), report (brukes for en masteroppgave eller dr-avhandling) eller book. I det valgte eksempelet article vil L A TEX formaterer dokumentet som en typisk artikkel. I tillegg til å spesifisere type dokument kan du inkludere flere kommandoer som påvirker formatet av dokumentet for eksempel fontstørrelse og skrifttype. Du kan også installere tilleggs-pakker som utvider programmets funksjonalitet. Bruk i så fall følgende kommando rett etter kommando documentclass \usepackage{package} Spesifiser ønsket pakke (for eksempel graphicx). Pakkene utvider bruksområdet til L A TEX og gjør det for eksempel mulig å inkludere matematiske formler, spesielle type bilder, grafikk, farger og norsk tegnsetting. Kommandoene og \begin{document} \end{document} indikerer starten og slutten på et L A TEX dokument. Mellom disse kommandoene settes brødteksten, likningene, figurene etc. inn. For å kunne se resultatet til det ferdige dokumentet som enten skal skrives ut eller leses på skjermen må filen kompileres og eksekveres. Figur 1: Fra kildekoden i L A TEX til resultatteksten 4

5 3 L A TEX for Windows Opprinnelig ble L A TEX utviklet for operativsystemet Unix. Med tiden ble det utviklet software som også håndterer L A TEX på Windows systemer. Den mest brukte softwaren er MikTEX og TEXnicCenter. 3.1 MikTEX MikTEX er en L A TEX distribusjon for Microsoft Windows operativsystem som muliggjør å lage L A TEX dokumenter. For en detaljert beskrivelse av MikTEX og installering av programmet se Programmets hovedfunksjon er å kompilere (og eksekvere) filen, slik som fremstilt i figur 1. Teoretisk sett kan MikTEX alene brukes for å opprette L A TEX dokumenter. Slik programpakken er innstallert på Det matematisk naturvitenskapelig fakuletsbibliotek brukes MikTEX direkte kun for å tilby diverse pakker, som utvider bruksområdet til L A TEX 2, å tillate å oppdatere pakkene ved å laste ned nye fra Internettet, Kompileringen og eksekveringen aktiveres riktignok gjennom TEXnicCenter men utføres av MikTEX. MikTEX m mates med en fil bestående av kommandolinjer, også kalt kildefil. For å kunne redigere kildefilen trenger du en teksteditor. 3.2 TEXnicCenter TEXnicCenter er en editor spesialtilpassed for tex-filer. Ved et tastetrykk kan du enkelt få overført filen til MikTEX for kompilering og eksekvering, og ved enda et tastetrykk kan du se resultatteksten (forhåndsvisningen). TEXnicCenter gjør det enkelt å sette opp et dokument gjennom sine menystyrte funksjoner, har en lav brukerterskel og egner seg ypperlig for nybegynnere. Noen funksjonaliteter: TEXnicCenter er en editor for å skrive tekst TEXnicCenter tilbyr LaTeX-kommandoer som ikoner eller tastekombinasjoner, slik at inntasting av til dels lange kommandoer er overflødig. Kommandoene er uthevet med farger slik at dokumentet blir mer oversiktelig 2 De fleste pakkene følger med den opprinnelige MikTEX softwaren 5

6 TEXnicCenter tilbyr en organisasjon for dokumentet ditt i form av prosjekter Eksterne programmer som BibTEX og Makeindex kan lett integreres Via menyen startes kjøringen. Resultatet av kompileringen skrives i et annet vindu og eventuelle feil kan lett spores. Generering av DVI-, PostScript- eller PDF-filer skjer enkelt ved hjelp av ikoner eller tastekombinasjoner For en mer detaljert beskrivelse av TEXnicCenter og hvordan programmet installeres se Neste kapittel beskriver hvordan du i praksis oppretter en L A TEX fil og hvordan du genererer Postscript- eller PDF-fil. 4 TEXnicCenter - egenskaper og bruk 4.1 Slik lager du en enkel fil i TEXnicCenter Åpne TEXnicCenter via Startmenyen. Vinduet som åpnes ser du i figur 2: Velg New Project... under fil-menyen. I dialogvinduet (figur 3) velger du navn og type av prosjektet ditt. For opprettelse av prosjekttyper, se kapittel 5.1. Merk av for BibTEX om du vil inkludere et bibliotek i prosjektet ditt. Du kan også inkludere en indeks i dokumentet ditt, merk i så fall av på MakeIndex (se figur 3). Mer om bibliotekprogrammet BibTEX, sitering og valg av stiler finner du i kapittel 7. Klikk OK, se figur 3, og vinduet der kildekoden skrives inn aktiveres (se figur 4). En ny mappe med samme navn som prosjektnavnet opprettes under Mine Dokumenter. I tillegg til L A TEXfilen inneholder mappen hjelpefiler som MikTEX bruker for kompileringen. Husk å bruke samme mappen for dine bilder, figurer etc som du ønsker å inkludere i dokumentet. Hvordan du setter inn bilder finner du i kapittel 4.7. Vi begynner med å skrive en enkel setning. Den skal stå mellom kommandoene begin og end se figur 5 sett Husk å lagre filen i rett mappe. Neste steg er å kompilere og eksekvere L A TEX filen. Dette gjør du ved å velge Build - Current File - Build fra menylinjen, se figur 5. I nedre delen av programvinduet listes kompileringsbeskjeder, spesielt warnings og errors. Når kompilatoren oppdager en feil stopper den og du må rette feilen. Varslene oversees stort sett under kompileringen... For å forhåndsvise filen velg Build - View Output fra menylinjen, se figur 6. Acrobat Reader åpnes når du har valgt å opprette resultatfilen i PDF format. Alternativt kan du opprette 6

7 Figur 2: TEXnicCenter resultatfilen i PS format. Velg i så fall LateX=>PS fra rullegardinvinduet for Output Profile (se figur 7), og kompiler filen på nytt. Filen forhåndvises ved hjelp av programmet GSview. Så langt var dette en beskrivelse av de mest elementære funksjonalitetene i L A TEX og TEXnicCenter. De neste kapitlene handler om hvordan du lager en tittelside, strukturerer dokumentet ditt, skriver likninger, setter inn bilder og inkluderer pakker for skrifttype og språk. For det meste styres dette ved hjelp av menyene eller tastekombinasjoner i TEXnicCenter, slik at du ikke behøver å huske til dels lange kommandoer. 4.2 Slik setter du inn tittel og forfatter For å sette inn tittel og forfatter i dokumentet bruk kommandoene \title{dokument-tittel} \author{forfatter} \maketitle 7

8 Figur 3: Opprettelse av et nytt prosjekt etter kommando begin. Du finner kommandoene under menyen Insert - Document Title. 4.3 Slik lager du kapitler Dokumentet kan du strukturere ved å dele det inn i kapitler, avsnitt, underavsnitt og så videre. Dette er for eksempel underavsnitt 4.3. I TEXnicCenter gjør du det veld å velge Insert Header fra menylinjen. Det dukker opp et dialogvindu der du velger type nivå. For eksempel: \part{del-tittel} \chapter{kapittel-tittel} \section{avsnitt-tittel} \subsection{underavsnitt-tittel} Den fortløpende nummereringen tar programmet seg av. 8

9 Figur 4: En enkel L A TEX fil 4.4 Slik setter du inn likninger For å sette inn en likning bruk Insert - Formulas og velg hvor likningen skal plasseres: Enumerated equation for nummererte likninger. Velg Insert - Enumerated equation, velg deretter likningstermer fra verktøymenyen. Encapsulated for likninger i fortløpende tekst. Velg Insert - Encapsulated, velg deretter likningstermer fra verktøymenyen. Likningen vil stå mellom dollartegn (se eksempel 3) Om likninger, operatorer, matematiske uttrykk osv ikke vises på verktøylinjen din, kan du gjøre dem synlig ved å velge Tools - Customize... - Toolbars og merk av på Mathematical Constructions og Mathematical Symbols. Nedenfor vises tre eksempler, slik de skrives i kildekoden og slik de vises i resultatteksten: Eksempel 1 Enumerated equation Kildekoden: 9

10 Figur 5: En enkel setning skrives mellom kommandoene begin og end \begin{equation} \sum{\int{xdy}}\\ \end{equation} \begin{equation} \prod{\sqrt{x_{i}}}\\ \end{equation} \begin{equation} \frac{1}{2} \end{equation} Resultatteksten: xds (1) xi (2) Legg merke til a nummereringen, som oppdateres automatisk. 1 2 (3) 10

11 Figur 6: Slik forhåndsviser du filen. Eksempel 2: Noen greske bokstaver Kildekoden: \begin{equation} \alpha, \Omega, \Lambda, \phi \end{equation} Resultatteksten: α, Ω, Λ, φ (4) Eksempel 3: Encapsulated : Likning i fortløpende tekst Husk dollar-tegn i kildekoden: Non enumerated equation are written between dollar signs $ cos{(\omega t)} $ Resultatteksten: Non enumerated equation are written between dollar signs cos(ωt) 11

12 Figur 7: Valg av Output Profile 4.5 Slik setter du inn teoremer Dessverre finner du ikke kommandoene for teoremer og diagrammer som menyvalg i TEXnicCenter. Disse L A TEX kommandoene må du selv skrive inn i kildekoden. Teoremer: Skriv følgende kommando for teoremer, lemmaer eller definisjoner: \newtheorem{name}{text} Og sett inn teksten slik: \newtheorem{tartare}{theorem} \begin{tartare} Dette er et eksempel-teorem! \end{tartare} \begin{tartare} Dette er et eksempel-teorem til! \end{tartare} 12

13 Resultatteksten blir slik: Theorem 1 Dette er et eksempel-teorem! Theorem 2 Dette er et eksempel-teorem til! 4.6 Slik setter du inn diagrammer For å lage diagrammer må du installere en ekstra pakke. Dette gjør du ved å skrive følgende linje i begynnelsen av dokumentet (i den såkalte preamble ): \usepackage[options]{xy} Nedenfor vises tre diagrameksempler, slik de skrives i kildekoden og slik de vises i resultatteksten: Eksempel 1 Kildekoden: \begin{displaymath} \xymatrix{a & B \\ C & D } \end{displaymath} Resultatteksten: A B C D Eksempel 2 : bruk av piler Kildekoden: \begin{displaymath} \xymatrix{a \ar[r] & B \ar[d] \\ D \ar[u] & C \ar[l]} \end{displaymath} Resultatteksten A D B C 13

14 Example 3: merke pilene Kildekoden: \begin{displaymath} \xymatrix{a \ar[r]^f \ar[d]_g & B \ar[d]^{g} \\ D \ar[r]_{f} & C} \end{displaymath} Resultatteksten: A f B g D f C g 4.7 Slik setter du inn figurer Velg Insert - Picture fra menylinjen. I dialogboksen som dukker opp må du oppgi filbane og filnavn og merke av hvor du ønsker å plassere bildet. For plassering kan du velge Here, Top of the page, Bottom of the page, Page of floats. Ved sistnevnte alternativ bestemmer L A TEX selv hvor bildet passer best inn. Figurstørrelsen kan du oppgi enten i originalfilen eller ved å inkludere følgende kommando: \includegraphics[height=0.5\textwidth,width=0.5\textwidth]{figure7.jpg} Kommandoen betyr at figurstørrelsen skal være lik den halve tekstbredden og teksthøyden. 5 Opprettelse av ny type prosjekt og nye maler 5.1 Slik oppretter du en ny prosjekt-type For å opprette en ny prosjekt-type, som masteroppgave, artikkel eller bok, kan du enten bruke en L A TEX-fil som følger med MikTEX-pakkene (se 6.2) eller laste ned en L A TEX-fil og lagre den i mappen Mine dokumenter\settings\texniccenter\template\projects Når du oppretter et nytt L A TEX-dokument vil denne nye malen være tilgjengelig, jevnfør kapittel

15 5.2 Opprettelse av nye maler Malen (template på engelsk) i TEXnicCenter passer sammen med filstilen eller dokumentklassen i L A TEX, jevnfør kapittel 2.2. Du finner dem i mappen Mine Dokumenter\Settings\TeXnicCenter\Documents En mal er et mønster som du kan bruke for utformingen av et dokument. L A TEX-filen som vist i figur 4 er for eksempel en mal for en L A TEX-fil. Nye maltyper opprettes på lik linje med nye prosjekt-typer. Hvis det fra før eksisterer ferdige maler kan du kopiere deres innhold og lime dem inn i prosjekt-filen din. 6 MikTEX - oppdateringer 6.1 Slik oppdaterer du pakker med MikTEX MikTEX tilbyr en rekke pakker for å øke funksjonaliten i tekstbehandlingen, som for eksempel håndtering av spesialtegn (æ, ø, å...). Ettersom disse pakkene som oftest er hjemmelaget, følger disse ikke automatisk med MikTEX distribusjonen, men må lastes ned separat. Dette gjør du ved å åpne MikTEX Update Wizard (se figur 8). Følg stegene gjennom veiledningen. I dialogvinduet slikt som vist i figur 9 merker du av for internett for å hente oppdateringene derfra. I det neste dialogvinduet, se figur 10, blir du spurt fra hvilket depot ( Remote Package Depository ) du ønsker å hente oppdateringene. Hent disse helst fra nærmeste geografiske beliggenhet, det vil si fra vert ctan.unik.no. I neste steg vil du se hvilke pakker som er tilgjengelig, merk av ønskede pakker og fullfør oppdateringen. I tilfellet ønsket pakke ikke finnes på nærmeste vert, sjekk andre verter. Når nedlastingen er gjennomført, er du nødt til å oppdatere file name database i tilfelle navnene til pakkene er blitt forandret. Dette gjør du ved å åpne programmet MikTEX Options Windows (du finner det rett over MikTEX Update Wizard se figur 8) klikk på Refresh Now, se figur 11, og vent til oppdateringen er fullført. 6.2 Slik henter du nye maler fra MikTEX Malene følger med pakkene i MikTEX. Åpne MikTEX Package Manager (se figur 8). Vinduet lister eksisterende pakker som kan sorteres etter navn, kategori, tidspunkt for den siste pakkingen eller installeringen (se figur 12). Pakkene er ikke nødvendigvis installert på pc-en din. Dette sjekker du ved å merke av en pakke og kontrollere hvilke type fortegn aktiveres på verktøylinjen. Lurer du på om en bestemt pakke er installert, søk opp pakken 15

16 Figur 8: MikTEX Update Wizard for oppdatering av pakker ved å skrive et søkeord inn i søkefeltene Name, Keywords eller Filename og så klikke på Filter. Merk aktuell pakke og sjekk fortegn. Er minustegnet aktivert betyr dette at pakken er installert. Hvis pakken ikke er installert, er plusstegnet aktivert og du kan installere pakken ved å klikke på plusstegnet. Ny mal hentes altså ved å lete den opp i MikTEX Package Manager. Som et eksempel letes opp en mal for curriculum vitae, ved å skrive curriculum i feltet for keyword (figur 13). Søket resulterte i tre treff. Dobbelklikk på pakke curve for å få opp egenskapene: Generell beskrivelse og medfølgende filer og deres bane. Malen cv.tex har filbane C:\texmf\doc\latex\curve\ Hent filen cv.tex ved å gå til oppgitt mappe og kopier den til mappen Mine dokumenter\setting\texniccenter\template\projects som beskrevet i kapittel

17 Figur 9: MikTEX Update Wizard - Spesifiser type nedlasting 6.3 Slik oppdaterer du MikTEX-versjonen Det er på tide å oppdatere MikTEX når nye pakker er blitt installert eller oppdatert, se fremgangsmåte slik beskrevet i kapittel 6.1. Når nye versjoner av L A TEX, Acrobat Reader or GSview er installert må en tilsvarende oppdatering utføres. Følg samme fremgangsmåte men klikk på Update Now, se figur 11. Hvis ikke du gjennomfører oppdateringen, kan det oppstå problemer under kompileringen. 7 BibTEX 7.1 Hva er BibTEX BibTEX er et program for håndtering av referanser i ditt L A TEX dokument. Bibliografiske data oppbevares i en ekstern databasefil med typefelt.bib. Denne filen inneholder informasjon om for eksempel forfatter, tittel, årstall, 17

18 Figur 10: MikTEX Update Wizard - Angi vert utfra geografisk beliggenhet eventuelt nøkkelord, abstrakt, noter, men inneholder ikke informasjon om hvilken stil referansene skal skrives i. Stilen spesifiseres i en egen kommando, se lengre nede. Datane i BibTEX-filen er organisert i poster, der hver post er tildelt en entydig identifikator (key eller lable). Denne identifikatoren brukes når du skal sitere et verk i dit L A TEX dokument, sett inn følgende kommando i den løpende teksten: \cite{key1,key2,...} Flere identifikatorer kan oppgis (separert med komma) for å sitere flere referanser. På slutten av dokumenetet må du oppgi to tilleggsopplysninger, hvor datane skal hentes fra, og hvilken stil referansene skal skrives i. Dette gjøres ved hjelp av følgende kommandoer: \bibliography{fil 1, fil 2,...} \bibliographystyle{stilnavn} Den første kommandoen oppgir hvilke BibTEX-filer (og i hvilken rekkefølge) som skal inkluderes for skanning etter spesifisert key. Den andre komman- 18

19 Figur 11: MikTEX Options Windows - Refresh File name database doen oppgir hvilken BibTEX-stilfil som skal brukes. Stilfilene har vanligvis typefelt.bst, og inneholder opplysninger om hvilke felt som skal skrives ut, i hvilken rekkefølge de skal skrives ut, hvordan de skal formaters, og i hvilken rekkefølge referansene skal sorteres. Standardstilene som følger med BibTEX programvaren er plain.bst, unsrt.bst, abbrev.bst og alpha.bst. 7.2 Slik kompilerer du en L A TEX fil som bruker BibTEX i TEXnicCenter Først kompilerer du L A TEX filen din ved hjelp av meny Build - Current File - Build, se menylinjen i TEXnicCenter. Etter det må BibTEX-filen kompileres, velg meny Build - Current File - BibTEX. Når dette er gjort, må filen på nytt kompileres to ganger etter hverandre med Build - Current File - Build. Å gjøre dette to ganger er nødvendig fordi L A TEX først oppdaterer nummereringen av likningene, tabellene og figurene, og deretter oppdaterer programmet nummerering/sortering av referansene. Eksempel: 19

20 Skriv følgende kommandoer på slutten av dokumentet: \bibliographystyle{alpha} \bibliography{articlelibrary} \end{document} BibTEX-filen ArticleLibrary inneholder i dette eksempel følgende fem referanser (fire artikkelreferanser og en Author = {A. Galtarossa, L. Palmieri, A. Pizzinat}, Title = {Optimized spinning design for low PMD fibers: An analytical approach}, Journal = {Lightwave Technology, Journal of}, Year = {2001} Author = {M-J. Li, D. A. Nolan}, Title = {Fiber spin profile designs for producing fibers with low polarization mode dispersion}, Journal = {Optics Letters}, Volume = {23}, Year = {1998} Author = {S. Lanne, E. Corbel}, Title = {Practical considerations for optical polarization-mode dispersion compensators}, Journal = {Lightwave Technology, Journal of}, Volume = {22}, Number = {4}, Year = {2004} Author = {J. P. Gordon, H. Kogelnik}, Title = {PMD fundamentals: Polarization mode dispersion in optical fibers}, Journal = {Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America}, Volume = {97}, 20

21 Number = {9}, Year = {2000} Author = {S. Huard}, Title = {Polarization of Light}, Publisher = {Masson}, Year = {2003}} Legg merke til at identifikator eller key (første uttrykk etter åpen hakeparantes) er forfatterens etternavn. Hvis du vil unngå å skrive referansene inn for hånd, kan du med fordel bruke EndNote for både å overføre bibliografisk data fra databasen som ISI WoS eller Bibliotekportalen etc., og eksportere disse til din BibTEX-fil. Se Endnote-veiledningen ved universitetsbiblioteket (http://www.ub.uib.no/ref-prog/endnote9/index.htm). Siteringen i den løpende teksten skjer ved kommanoene cite. For eksempel: \cite{huard} som resulterer i [Hua03], der stilen alpha er brukt. Alle referansene som siteres i teksten vil programmet automatisk liste på slutten av dokumentet. Referanselisten for alle fem referansene i ArticleLibrary gjengis slik: Referanser [AG01] A. Pizzinat A. Galtarossa, L. Palmieri. Optimized spinning design for low pmd fibers: An analytical approach. Lightwave Technology, Journal of, [Hua03] S. Huard. Polarization of Light. Masson, [JPG00] H. Kogelnik J. P. Gordon. Pmd fundamentals: Polarization mode dispersion in optical fibers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(9), [MJL98] D. A. Nolan M-J. Li. Fiber spin profile designs for producing fibers with low polarization mode dispersion. Optics Letters, 23, [SL04] E. Corbel S. Lanne. Practical considerations for optical polarization-mode dispersion compensators. Lightwave Technology, Journal of, 22(4),

22 8 Nyttige lenker EndNote - en kort presentasjon (versjon 9). Hentet 12. januar 2006, fra L A TEX for nybegynnere. Hentet 12. januar 2006, fra MikTEX Documentation. Hentet 12. januar 2006, fra Produksjon av doktoravhandlinger. Hentet 12. januar 2006, fra Sitering og Etikk. Hentet 12. januar 2006, fra TEXnicCenter - About ToolsCenter. Hentet 12. januar 2006, fra 22

23 Figur 12: MikTEX Package Manager Figur 13: MikTEX Package Manager - Søkeresultat og visning av pakkeinnhold 23

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Noen innledende ord om LaTeX

Noen innledende ord om LaTeX Noen innledende ord om LaTeX Formålet med dette notatet er å gi deg en liten idé om hva LaTeX er. Du kan ikke bruke det til å lære LaTeX, men det vil kanskje gjøre deg litt bedre rustet til å lese andre

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Øving 0 - Xcode TDT4102

Øving 0 - Xcode TDT4102 Øving 0 - Xcode TDT4102 Frivillig Øving Mål for denne øvingen: Bli kjent med programmeringsverktøy Lage et første program kun med teksteditor og kompilator Lage et første program med Xcode Denne øvingen

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 ENDNOTE X6 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, september 2012 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

EndNote Online. Kom i gang (Windows)

EndNote Online. Kom i gang (Windows) EndNote Online Kom i gang (Windows) Høgskulen i Volda. Biblioteket, 2016 Innhaldsliste Registrere seg og lage konto på EndNote Online... 3 Laste ned og installere Cite While You Write EndNote Plug-In for

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 24. august 2006 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote X7 desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

Dagens tema. L A T E X filer. BibT E X Hovedidé. Et eksempel. Hvordan jobber BibT E X? Hvordan bygge opp en database? Ulike BibT E X stiler

Dagens tema. L A T E X filer. BibT E X Hovedidé. Et eksempel. Hvordan jobber BibT E X? Hvordan bygge opp en database? Ulike BibT E X stiler Dagens tema L A T E X filer BibT E X Hovedidé Et eksempel Hvordan jobber BibT E X? Hvordan bygge opp en database? Ulike BibT E X stiler Konklusjoner, Dag Langmyhr, Ifi/UiO Forelesning 2. oktober Ark 1

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke "snarveisikonmetoden". Se trinnene nedenfor:

Ja, men sluttresultatet er ikke like OK. Da må du bruke snarveisikonmetoden. Se trinnene nedenfor: WinZip, eller et annet program som kan håndtere ZIP-filer, må være installert på systemet. Hvis du ikke har WinZip, kan du laste det ned gratis her: [KLIKK HER for å laste ned WinZip] Du må pakke ut (unzip)

Detaljer

1. Å lage programmer i C++

1. Å lage programmer i C++ Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Å lage programmer i C++ Tore Berg Hansen og Else Lervik Rividert siste gang 29. august 2005 1. Å lage programmer i C++ Resymé: Dette notatet

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011 ENDNOTE X5 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, nov. 2011 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2015 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Programmet på både bærbar / laptop og stasjonær pc... 3 Biblioteket

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer

EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer EndNote Svar på de vanligste spørsmål og problemer Biblioteket - Norges idrettshøgskole 2017 Oppdatert 16.10.2017 Hvem får EndNote på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Biblioteket i EndNote... 3 Lagring av

Detaljer

Kom i gang med EndNote online (for Windows)

Kom i gang med EndNote online (for Windows) Kom i gang med EndNote online (for Windows) Biblioteket, Høgskulen på Vestlandet September 2017 Innhold Sett opp EndNote online... 1 Opprettelse av EndNote online konto... 1 Last ned Cite While You Write

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 ENDNOTE X7 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, august 2013 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Noen viktige innstillinger

Noen viktige innstillinger Innhold i dette kapitlet: Noen viktige innstillinger Visningsmodi Tale Leselist Tastene på leselista Visuell visning Noen viktige hurtigtaster Generelle hurtigtaster Hurtigtaster i nettlesere Innholdet

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. EndNote X7

Innholdsfortegnelse. EndNote X7 EndNote X7 Program for å holde orden på litteraturreferanser og lage litteraturlister. Med EndNote kan du søke og innhente referansedata, organisere referanser og bilder. I tillegg kan du raskt og enkelt

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013

ENDNOTE INTRODUKSJON. Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013 ENDNOTE X6 INTRODUKSJON Liv Gaustad, NTNU Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek, mars 2013 INNHOLD Om EndNote... 4 Tilgang og installasjon... 4 Tips og veiledninger... 4 Opprette et nytt bibliotek...

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016

TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyreog objektorientert programmering Vår 2016 Øving 0 for Mac Frist: Ingen (frivillig øving)

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2016) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Hvis EndNote låser seg... 2 Import av referanser... 2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR»

Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Tilgang til nytt skrivebord «KONTOR» Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på ASKIMNET slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord. 2. Gå i nettleseren (Internet

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Import av referanser til EndNote

Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 3 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 3 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer