VISIO-NOTAT. Innholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISIO-NOTAT. Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 VISIO-NOTAT Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Tegneområdet med tilhørende menyer, verktøylinjer og sjablonger Rutenett Linjal Meny- og verktøylinjer Visio-eksempel med organisasjonskart Opprette et tegneområde med Organization Chart som mal Flytte objekter fra sjablong over til tegneområdet Egenskaper ved objektet Utvide organisasjonskartet med flere nivåer Visio-eksempel med flytdiagram Flytdiagramobjekter Forbindelseslinjer / koblingslinjer Navnsette koblingslinjene Visio-eksempel med blokkskjema Rotasjon av objekter Hente objekt fra annen sjablong Merking, sletting og flytting av objekter Sette inn figurer i andre programmer, f.eks. Word Sette inn et innebygget objekt Sette inn som et koblet objekt Lime inn som et utvalg Ulike Visio-maler og formål for bruk Oppgaver Oppgave Oppgave Oppave Oppgave Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 1

2 1. Innledning Visio er et program som er laget for enkelt å kunne tegne diagrammer for ulike formål. I dette notatet er en del av basiskonseptene beskrevet. Programmet selges i en Standard og i en Professional versjon. Sistnevnte har utvidete biblioteker og funksjoner. Notatet baserer seg på bruk av Visio 2003 Professional. 2. Tegneområdet med tilhørende menyer, verktøylinjer og sjablonger. I Figur 1 er Visio åpnet, og det hvite tegneområdet vises i midten av skjermbildet. Over tegneområdet er det tilgjengelig ulike menyer og verktøy. Til venstre for tegneområdet er det tilgjengelig en (grønn) sjablong med objekter/figurformer, som kan benyttes i tegningen. Menylinje. Verktøylinje. Horisontal linjal. Formateringslinje. Tegneområdet. Vertikal linjal. sjablong med ulike objekter tilhørende valgt mal (som i dette tilfellet er blokkdiagram). Statuslinje Figur 1 viser tegneområdet i Visio med tilhørende menyer/verktøy og objektvalg Rutenett Tegneområdet er utstyrt med et rutenett (grid), for lettere å kunne plassere figurelementer korrekt justert i forhold til hverandre. Dersom man ønsker å skjule rutenettet, gjøres dette ved å gå i menyen View og merke bort Grid (ved å klikke på dette valget) Linjal Over og til venstre for tegneområdet, er det henholdsvis en horisontal og en vertikal linjal. Disse er til hjelp når det skal lages målsatte tegninger Meny- og verktøylinjer Som for øvrige Microsoft-programmer, finner vi øverst i vinduet en menylinje: Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 2

3 Fra menylinjen er det tilgang til et stort antall menyvalg. Direkte under denne, er det en verktøylinje med ikoner som gir tilgang til de oftest benyttede menyene: Verktøylinjen kan suppleres med verktøy etter behov (eller man kan fjerne dem man ikke måtte ønske å ha der). Tilpasning av denne skjer via menyvalget Tools -> Customize -> Commands (hvoretter man kan trekke ikoner til/fra verktøylinja). Under verktøylinja er det en formatteringslinje med tilgang til ulike formatteringsvalg: Det grønne sjablongområdet i venstre kant (se Figur 1), inneholder et antall objekter/figurformer, som kan dras over i tegneområdet. Det finnes ulike sjablonger (som i Visio er kalt Stencils) inneholdende ulike sett med objekter tilpasset det aktuelle formål. Hvordan sjablongene ser ut (hvilket objekter/figurformer de inneholder), avhenger av hvilken mal som er valgt. Mal velges når man oppretter et nytt Visio-dokument. 3. Visio-eksempel med organisasjonskart I Visio er det inkludert en rekke maler for å lage diagrammer for ulike formål. Man behøver derfor sjeldent å tegne alt fra bunn av selv. Prinsippet er at man velger en mal for den typen tegning man ønsker å lage, det være seg elektriske diagrammer, organisasjonskart eller annet. Tegnearket utstyres så med en tilhørende sjablong med objekter/figurformer. Objektene i sjablongen kan trekkes inn på tegneområdet. Disse har et sett med egenskaper, som kan variere fra objekt til objekt, avhengig av hva formålet med objektet er. Mellom objektene kan det trekkes linjer og lages koblinger Opprette et tegneområde med Organization Chart som mal For å lage et nytt Visio-diagram velger man File -> New fra menylinjen. Som vist i Figur 2, fremkommer det da et antall mapper med mal-utvalg (Block Diagram, Building Plan, Database osv.). I hver av disse mappene ligger det et sett med maler som kan benyttes. Hvilken mal som velges, er bestemmende for hvilken sjablong tegnearket blir ustyrt med. Figur 2 viser mal-valg som fremkommer ved opprettelse av nytt diagram. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 3

4 En alternativ, men ofte mer illustrativ måte å åpne et nytt tegneark på, er å velge: File - > New -> Choose Drawing Type (Se Figur 3). Ved så å klikke på template-mappene, fremkommer det visualiserte ikoner, som illustrerer inneholdet i de aktuelle maltypene. Figur 3 Valg av mal via menyen Choose Drawing Type. I vårt eksempel velges Organization Chart (som ligger under mappen med samme navn). Sjablongen som fremkommer er vist i Figur 4. Figur 4 viser sjablongen som fremkommer når malen Organization Chart velges Flytte objekter fra sjablong over til tegneområdet Hold kursoren over Executive og trykk så venstre musetast ned. Hold tasten nede, mens du drar objektet over til tegneområdet. Resultatet er vist i Figur 5. Figur 5 viser objektet Executive som er dratt inn på tegneområdet. På tilsvarende vis kan de øvrige objektene i sjablongen flyttes over til tegneområdet. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 4

5 3.3. Egenskaper ved objektet Klikker man på objektet som er satt inn, får man noen markingspunkter rundt dette (som vist i Figur 6). Figur 6 Ved å klikke på objektet fremkommer markeringspunkter rundt objektet. En av egenskapene til dette objektet, er at man kan endre størrelsen på det ved å trekke i ett av de grønne markeringspunktene (firkantene). Med den gule diamanten vist til venstre i øvre kant av objektet, kan man i dette tilfellet strekke en forbindelse til et annet objektet (f.eks. til en person som organisasjonsmessig skal være overordnet personen i denne boksen, når det er snakk om et organisasjonskart) Utvide organisasjonskartet med flere nivåer For å utvide organisasjonskartet vist i Figur 6, skal det i eksempelet plasseres fire underobjekter av typen Manager i tegneområdet. Dra disse inn fra sjablongen, og slipp dem over Executive-objektet som ligger der fra før. Visio trekker da selv linjer til de underordnede objektene som lages. Resultatet er vist i Figur 7. Figur 7 Organisasjonskart Ved å dobbeltklikke på et av objektene, gis man anledning til å redigere teksten. Rediger teksten slik at det stemmer med HiTs avdelingsstruktur (som vist i Figur 8). Figur 8 Organisasjonskart over HiTs avdelingsstruktur, som består av fire avdelinger. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 5

6 Vi tenker oss så at vi ønsker å påføre faglinjene som hører innunder hver avdeling. Vi ønsker at disse skal ha en annen visuell utforming enn boksene, og velger i dette tilfellet objekt av typen Staff. For eksempelets skyld, gjør vi dette kun for avdeling TF. Klikk først på boksen kalt TF, slik at denne blir markert med små grønne firkanter runt objektet. Velg så Vertical Layout fra verktøylinjen, og deretter Staff Align Left (Se Figur 9). Figur 9 viser alternative utformingsmuligheter angitt under verktøyet (ikonet) Vertical Layout. Når ovennevnte er utført, trekkes så fire Staff-blokker over TF-blokken. Disse vil da plassere seg som vist i Figur 10. I figuren er disse fire blokkene også gitt nye navn. Dette er gjort ved å dobbeltklikke på dem, for så å skrive inn det nye navnet (Elektro, Kjemi, Maskin og Bygg). Figur 10 viser organisasjonskartet utvidet med fire faglinjer under TF 4. Visio-eksempel med flytdiagram Visio er godt egnet til å lage illustrasjoner med flytdiagram. I det følgende illustreres et enkelt eksempel. Diagrammet som skal lages, skal se slik ut (se Figur 11) når ferdig: Tøm silo NEI Silo tom? JA Figur 11 Diagrammet slik det skal se ut når ferdig (flytdiagrameksempel). Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 6

7 Opprett et nytt dokument og velg malen Basic Flowchart (som vist i Figur 12). Figur 12 viser hvordan opprette ny tegning med malen Basic Flowchart 4.1. Flytdiagramobjekter I sjablongen som fremkommer ved valg av Basic Flowchart, finnes det en rekke objekter å velge blant. Bruk objektene Process og Decision fra sjablongen:. Lag så følgende figur: Dobbeltklikk deretter på den øverste boksen, slik at det gis anledning til å skrive tekst i den. Skriv inn tilsvarende tekst som vist i de to boksene nedenfor. Tøm silo Silo tom? 4.2. Forbindelseslinjer / koblingslinjer Det skal trekkes forbindelseslinjer/koblingslinjer for å illustrere flyten i flytdiagrammet. Velg verktøyet Connector Tool. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 7

8 De små blå kryssene ( )som er plassert i kantlinjene og/eller hjørnene til objektet, er punkter som forbindelseslinjer/koblingslinjer kan gå fra eller til (se Figur 13). Figur 13 De blå kryssene på dette objektets kantlinjer, er aktuelle koblingspunkter. Når man (etter å ha klikket på verktøyet Connector Tool) holder kursoren over et forbindelsespunkt, blir dette markert (med rød firkant), som vist Figur 14). Figur 14 Forbindelsespunktet på objektets nedre kant er markert. Det kan da trekkes forbindelse fra dette objektet til et annet. I vårt eksempel bør det trekkes koblingslinje ned til beslutningen Silo tom? (som vist i Figur 15). Tøm silo Silo tom? Figur 15 Koblingslinje trukket mellom koblingspunkter i de to objektene, fra det øvre til det nedre. Når man lager koblingslinjer, er det også mulig å bevege kursoren på innsiden av selve objektet, istedenfor til i et av de ytre koblingspunktente. Da blir linjen rundt hele objektet markert med rødt, som vist i Figur 16. Figur 16 Her er hele objektet markert, istedenfor ett konkret koblingspunkt. Koblinger som blir festet på dette viset, er ikke bundet opp til ett konkret koblingspunkt. Hvis figuren den er koblet mot flytter seg fra f.eks. oversiden til undersiden av objektet, vil linjen flytte seg til det koblingspunktet som da blir nærmest. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 8

9 4.3. Navnsette koblingslinjene Koblingslinjene navnsettes ved å dobbeltklikke på dem, for så å skriv inn et navn (som vist med JA og NEI i Figur 11, innledningsvis i kapittel 4). Dersom man ønsker å flytte tekst, rotere tekst m.m., bør man legge til verktøyet kalt Text Block Tool i verktøylinja: Figur 17 Verktøyet Text Block Tool finnes i menyen Tools -> Customize -> Commands -> Drawing tools. 5. Visio-eksempel med blokkskjema Det siste eksempelet er et blokkskjema, der det også hentes et symbol tilhørende en annen sjablong enn den som leveres med malen for blokkskjema. Velg malen Basic Diagram i mappen Block Diagram. Tegn alt i Figur 18, bortsett fra datamaskinen. Denne skal hentes fra en annen sjablong senere. Figur 18 viser eksempel på tegning med blokkdiagramobjekter. I sjablongen finnes det bare venstrepiler, så sett i første omgang inn slike Rotasjon av objekter For å rotere pila så den peker mot høyre, klikkes det på rotasjonsikonet på verktøylinja: Ringen som da fremkommer foran og bak på pila når denne merkes, er rotasjonspunkter (se Figur 19). Beveg kursoren over en av disse, trykk venstre musetast ned (og hold den nede), og roter så inntil pila peker mot høyre. Figur 19 viser pil med rotasjonspunkt (markert med sirkel) i hver ende Hente objekt fra annen sjablong Siden bildet av datamaskinen finnes i en annen sjablong enn blokkdiagramsjablongen, skal vi hente frem den andre sjablongen. Dette gjøres med ikonet Open Stencil (se Figur 20). Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 9

10 Figur 20 Med ikonet Open Stencil, kan man få tilgang til andre sjablonger. Velg der Network -> PC and peripherals. Velg der imac-symbolet og gi det navnet Datamaskin (ved å dobbeltklikke på det, for så å skrive inn teksten). Over sjablongfeltet vil man nå ha knapper for å få frem både Basic Shapes- og PC and Peripherals-sjablongen når man har behov for det. Tilsvarende kan gjøres med andre sjablonger ved behov. Figur 21 Figuren viser at type sjablong kan velges med knapper over sjablongfeltet Merking, sletting og flytting av objekter. Et objekt merkes ved å klikke på det. Markeringspunkter kommer da frem i kantene til objektet. Dersom man holder shift-tasten inne, kan man merke flere objekter samtidig. For hvert nye objekt man da klikker på, blir dette merket (og klikker man en gang til på det, blir merkingen fjernet). Ved å holde venstre musetast nede, kan man også trekke en firkant rundt et område med objekter, og på den måten merke alle objektene som ligger innenfor firkanten som trekkes. Dersom merkeverktøyet ikke fungerer (fordi noe annet er aktivert), så trykk først på Pointer Tool, som vist i Figur 22. Figur 22 Pointer Tool aktiverer pekemerket. 6. Sette inn figurer i andre programmer, f.eks. Word. Det er mulig å sette Visio-figurer inn i ulike typer programmer, men her forklares hvordan dette kan gjøres i et Word-dokument. I kapittel Sette inn et innebygget objekt Dette gjøres med Kopier (Ctrl-C) og Lim inn (Ctrl-V). Diagrammet blir da en del av målfilen (som i dette tilfellet er et Word-dokument). Så fremt Visio er installert på maskinen, kan objektet redigeres med Visio-funksjonalitet direkte i Word når det er limt inn. Det er verdt å merke seg at den opprinnelige kildefilen da ikke blir oppdatert med disse endringene. Som ulemper med denne metoden, kan nevnes at filen (Word-dokumentet) lett blir stor, Visio må være installert for å kunne foreta endringer, samt at det lett blir oppdateringsproblematikk når man må endre kilde- og målfil hver for seg. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 10

11 6.2. Sette inn som et koblet objekt Sett inn -> Objekt -> Microsoft Visio. Let så frem Visio-fila og legg til. Det opprettes da en relasjon mellom Visio og målfilen. Hver gang dokumentet åpnes, sjekkes det og oppdateres for eventuelle endringer. Ved flytting av dokument til f.eks. annen disk, må også Visiotegningen flyttes. I tillegg er det nødvendig at Visio er installert, for å kunne foreta endringer i objektet Lime inn som et utvalg Dette er det greieste alternativet når vi bare ønsker å få limt inn selve figuren som et bilde i dokumentet vårt. Merk bildet i Visio (se kapittel 5.3), og klikk så Ctrl-C (for kopiering). Plasser kursoren i Word-dokumentet der bildet skal limes inn. Velg så Rediger -> Lim inn utvalg, og velg deretter Lim inn som Bilde, som vist i Figur 23. Innsetting av bilde på denne måte er lite plasskrevende (med hvilket menes at filstørrelsen øker lite, som følge av bildet som blir satt inn). Figur 23 viser valg ved innsetting av Visio-tegning som vanlig bilde. 7. Ulike Visio-maler og formål for bruk Det finnes en rekke maler for å lage tegninger for ulike spesialformål i Visio, eksempelvis for Databasedesign, elektriske skjemaer, prosess-skjemaer osv. Noen av disse inneholder mulighet for å kommunisere videre med andre programmer. Det finnes naturlig nok også en rekke andre programmer med funksjonalitet designet for spesialformål, som da inkluderer de elementene Visio inneholder. Den enkelte oppfordres derfor til å eksperimentere litt med de ulike malene, for å se hvilken nytteverdi de kan ha for en selv i ulike sammenhenger, samt finne ut hvor det er formålstjenelig å benytte andre, mer spesialiserte programmer, og hvor det er fordel å benytte Visio. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 11

12 8. Oppgaver Nedenfor er det tegnet en del diagrammer. Forsøk å lage disse med Visio Oppgave 1 Bruk et organisasjonskart til å lage oppstillingen nedenfor (som er hentet fra Kjetil Emhjellens notat om prosjektstyring): 8.2. Oppgave 2 Lag flytdiagrammet som er vist i figuren nedenfor: 8.3. Oppave 3 Lim inn diagrammet i oppgave 2 som et bilde i et Word-dokument 8.4. Oppgave 4 Lag WBS for prosjektet deres, etter tilsvarende visuelle utforming som ble vist som lysark i Kjetil Emhjellens innføring i prosjektstyring. Olav Dæhli, 2005 Kursnotat Visio Side 12

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Utvikling av PDF-skjema med OOo

Utvikling av PDF-skjema med OOo Utvikling av PDF-skjema med OOo med OpenOffice.org 2.0 Brukerveiledning laget av www.kursing.no i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Illustrasjon 1: PDF-skjema laget med OpenOffice.org Writer OpenOffice.org

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO

PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO 2. 2. 2011 HØGSKOLEN I TELEMARK PUBLISERING PÅ WWW.HIT.NO Publisering på www.hit.no Frode Evenstad 1 Innholdsfortegnelse 2 Komme i gang...3 2.1 Logge inn...3 2.2 Verktøylinja...4 3 Nettside...5 3.1 Brødtekst...5

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool.

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Flere objekter kan markeres samtidig ved åholde Shift tasten nede. Kopiere objekter ved åholde Ctrl tasten nede samtidig med

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Viktig informasjon ang. lagringsområder

Viktig informasjon ang. lagringsområder Viktig informasjon ang. lagringsområder Ved overgang fra Windows XP til Windows 7: Spørsmål ang. hjemmeområdet på nettverket og mappen Mine dokumenter Spesielle hensyn for bærbare maskiner Hvor er det

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Sammendrag Denne veiledning gir en innføring i hvordan man leser og arbeider med et dokument i programmet ebok. ebok er en brukervennlig PDF-leser

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Grunnleggende bruk av PEN TOOLS

Grunnleggende bruk av PEN TOOLS Adobe Illustrator Grunnleggende bruk av PEN TOOLS Hva er Pen Tool? Pen Tool er et avansert tegneverktøy. På norsk kalles det pennen eller penneverktøyet. Du finner verktøyet i verktøyboksen, som regel

Detaljer

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01 ULTICAP,11/('1,1* Ulticap er et program for å tegne et kretsskjema med komponenter, ledninger og busser. Skjemaet kan så eksporteres til Ultiboard, hvor en kan lage selve mønsterkortutlegget. Før vi setter

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Tips og veiledning for bruk av goodreader

Tips og veiledning for bruk av goodreader Tips og veiledning for bruk av goodreader Innhold 1. Koble seg på nettverk... 3 1.1. Logge seg på... 3 2. Hvordan finne sakspapirer (sync)... 4 2.1. Søke frem aktuelle utvalg... 4 2.2. Oppdatere(hente

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

Perspektivtegning med Paint

Perspektivtegning med Paint Perspektivtegning med Paint Hvis du bruker Microsoft Windows, har du tilgang til programmet Paint. Paint finner du som regel ved å velge Start, Alle programmer og Tilbehør. Med Paint kan du bl.a. lage

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. En brukerveiledning til PowerPoint 2007 Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 En brukerveileding til PowerPoint 2007 INNHOLD 1 Hvor finner

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister

Brukerveiledning. for. elektronisk registreringsskjema. for. fødsler. utviklet av. Medisinsk fødselsregister Brukerveiledning for elektronisk registreringsskjema for fødsler utviklet av Medisinsk fødselsregister (Programversjon 2.0.0) Versjon 1.0.1 Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen 22.09.06 Side 1 av 14

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3

ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 VÅR 2011 TRYKK OG FOTO ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 Røyken videregående skole Ingrid Østenstad ENKEL BILDEBEHANDLING MED ADOBE PHOTOSHOP CS3 EXTENDED Først må du laste opp bildene fra

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer