Møtereferat FAU Riddersand Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat FAU Riddersand Skole"

Transkript

1 Tid: Side 1 av 5 FAU Kontakter Trinn kontakter TRINN NAVN M VARA representant M NAVN M VARA representant M 1. Trinn 13/14 Guri Horneman M Heidi J. Sandnes Kjell Gunnar Jamissen Kristin Nilsen-Steinmoen 2. Trinn 13/14 Kato Linnerud M Kim Ruben Vatnehagen Monica Ødegaard Torp Vibeke Lund 3. Trinn 13/14 Rune Gullbekkhei Jens Krog Ann-Cathrin Hoffmann Ola Prestløkken M 4. Trinn 13/14 Cecilie Hunvik M Jeanette M. Sølvberg M Ellen Lundberg Hege Johansen 5. Trinn 13/14 Martin Solberg Roar Løkenhagen R Rune Aleksandersen M Amine Wälde 6. Trinn 13/14 Trude Flateby M Mads Blegen Nina A. Mathisen M Rosita Eliassen 7. Trinn 13/14 Eva E. Lauritsen M Tore Langen Annie Smestad June Larsen Andre: Hvem NAVN M Stedfortreder M Rektor Toril Tangen M Anne Grethe Fineidet Saknr. Tema Ansvarlig Sak 1-1 Møteinnkalling/dagsorden Godkjenning av møteinnkalling o Flytting av punkt vedrørende bærbar PC Godkjenning av referat fra siste møte o Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent. Post o Ikke noe post er mottatt

2 Tid: Side 2 av 5 Sak 1-2 Rektors kvarter Orientering fra skoleledelsen Oppstart Oppstartet av skoleåret og første skoledag gikk veldig bra. Det startet 52 elever i 1.trinn og 39 elever i 7.trinn. Totalt er det i år 308 elever på skolen. Innføringsklasse Innføringsklassen er nytt i år. Det er 13 elever fra 1-10.trinn. De starter på Riddersand uavhengig av hvilken skole de sogner til i kommunen. Nina Bjølgerud er konstituert som leder innføringsklassen. Nina gikk ut av lederrollen for SFO og der er Kitty Nybråten konstituert for dette skoleåret. Denne stillingen blir lyst ut i februar.. Ansatte 3-4 nye assistenter har begynt på SFO. Totalt er det 57 ansatte i personalstaben. Ballbinge Ballbingen på baksiden av skolen er ny og er populær blant skolens elever. Selv idrettslagene har vist interesse for denne. Skolefri utenom ferier/forseintkomming Det er en økende tendens til at flere søker feriefri fra skolen utenom de obligatoriske feriene. I vårsemesteret søkte 65 elever fri til ferier. Det er behov for en holdningsendring blant foreldre for å redusere dette antallet. Konsekvensene rundt det å ta fri fra skolen bør tas opp på foreldremøtene i høst. Det bør argumenteres for at ungene ikke skal tas ut av skolen fordi elevene mister kontinuiteten på den undervisningen som lærerne streber etter å gi barna våre. Ved å ta barna ut av skolen over en lengre periode lærer vi også barna at elevens tilstedeværelse på skolen ikke er så viktig. Det går ikke bare utover den eleven som tas ut fra skolen, men også de elevene som er igjen på skolen. I henhold til skolereglementet skal elever skrives ut av skolen dersom de skal være borte mer enn to uker. Dette praktiseres ved Riddersand skole. For seint komming i gruppene er også et stort problem. Det er leit for den eleven som stadig vekk kommer for seint. Gøy å være grei Foreldrene vil bli introdusert for Regjeringens mobbemanifest. Informasjon er sendt ut til alle foreldrene. Det er en statlig oppstart 2.september. Skolene lager egne arrangement for å markere dette. Innkjøp av symaskiner Skolen har behov for 3-4 symaskiner og ønsker å bruke pengene som de fikk i gave fra FAU når skolen åpnet i tar kontakt med Pål Ricard om gammelt regnskap og sjekker hvor mye penger som er igjen.

3 Tid: Side 3 av 5 Sak 1-3 Presentasjon og gjennomgang av kontaktliste Sekretær legger ut oppdatert kontaktliste på Wikisidene. Det er fint hvis alle kan ta en sjekk å sikre at den informasjonen er riktig. Alle trinnkontakter oppfordres til å stille på de månedlige FAU-møtene. FAU-ansvarlig for hvert trinn er ansvarlig for at det stiller en representant fra hvert trinn. Det er kun FAU-representantene som har stemmerett ved eventuelle valg. Sekretær Trinnkontakter Sak 1-4 Gjennomgang av årshjul Vi gikk igjennom årshjulet frem til desember Resten av årshjulet tas i neste møte og oppdateres da. Det oppfordres til at alle tar en titt på årshjulet innen neste møte. Se folder for FAU under wiki-skolene. Følgende foreldremøter planlegges i høst 3.sept Foreldremøte for 7.klasse 11.september Foreldremøte for 1-2.trinn 10.september Foreldremøte for 3-4.trinn 16. september Foreldremøte for 5-6.trinn Forslag til Agenda for foreldremøtene: FAU-møte Juleavslutning 17-mai komiteen Kompetansekveld Klassekassene Leirskole for 7.trinn til Dombås fjellskole og vandrerhjem i uke 38 (finansieres ved kommunale midler og FAU-midler 1000 kr pr. elev) Etterskrift: Dombås fjellskole har følgende nettside: Andre innspill til Agenda sendes til FAU-kontaktene for de enkelte trinnene. Alle Vardeturen er torsdag og fredag i uke 39. Juleavslutning: FAU og trinnkontakter stiller på juleavslutningen. 2, 4 og 6 arrangerer juleavslutningen (kaker og premier) Inntektene går til FAU Det er behov for en ny kaffemaskin på kjøkkenet. Hvem kjøper denne? FAU ønsker å få malen fra Bjørn (tidligere sekretær) på hva som skal gjøres ifm. juleavslutningen. Finnes det en mal på invitasjon? Hør med tidligere sekretær. FAU/rektor FAUleder/Sekretær

4 Tid: Side 4 av 5 Klassekasser Oppsettet på klassekasser ligger på skya og sendes ut til ne. Sak 1-5 Sak 1-6 Sak 1-7 Sak 1-8 Sak 1-9 Følgende rutiner for klassekasser gjelder: Det er frivillig å betale. sender påminnelse om betaling 2 ganger i året. Det oppfordres til å betale fra kr. pleier ikke å sjekke hvem som betaler eller ikke. Pengene går til klasseturer, fest og tur til Tusenfryd for 7.trinn. Til våren vil det kunne være aktuelt med en klassetur til Eidsvoll i forbindelse med 200 års jubileet. En slik tur kan sponses av klassekassene. Klassene kan søke midler fra FAU. I tillegg har 1-2.trinn inngått avtale med LSK om å selge billetter til LSK-kamper og tjener. Tur t-shirts til 1-4.trinn Det foreslås å lage t-shirts/vester for 1-4.trinn som kan benyttes når trinnene er på tur. T-skjorten skal være i sterk farge og ha påskriften Riddersand skole samt telefonnr. Formålet med dette er at elevene skal være mer synlige for lærere og assistenter på turdager. Rektor sjekker om dette er ønskelig blant lærerne. FAU sjekker hvor mye det koster for 100 stk t-shirts/vester. Bærbar PC Bærbar PC til FAUsekretær knyttet til skolenettet kan bestilles og man kan da lagre på skolenettet. Koster ca kr ,- og bestilles gjennom skolen. Øyern IKT kan gi oss tilgang til og da må pc-en ha tillatelse til nettet. Ulempene med å investere i en pc er at det blir en ekstra pc å håndtere for eventuelt sekretæren. I tillegg til at PC-en går fort ut på dato. Dersom det kjøpes inn en pc burde den tilhøre FAU-administratoren. Alternativer til bærbar PC er blant andre: FAU kan få konto på Its-learning. FAU oppretter en facebook-side. FAU lagrer informasjon på en bærbar harddisk. FAU fortsetter å bruke skya Uavhengig av hvilken løsning FAU-velger kan det være behov for at en administrerer både FAUsiden på WIKI-sidene og innholdet i skya. På neste møte bør det diskuteres om det kan opprettes en administratorstilling. Oppbevaring og tilgang til dokumenter og rutiner Det ble delt ut et notat i møtet som beskriver hvordan dokumenter oppbevares på skya. Denne ligger som vedlegg til dette møtereferatet og alle oppfordres til å sette seg inn i skya. Bilderegister/Facebook/Andre forslag til hvordan vi skal bli kjent FAU-kontakten for 4.trinn har sendt ut en mail til foreldrene på 4. trinn med presentasjon av FAU-kontakter og Trinnkontakter. Det oppfordres til at de andre FAU-kontaktene gjør det samme. sender over en mal til de andre FAU-kontaktene. Rektor Ola Prestløkken Alle

5 Tid: Side 5 av 5 Sak 1-10 Regnskap Regnskapet gjennomgås i neste møte siden det er hos revisor. Det kan være behov for at to stykker har tilgang til FAU-kontoen. Dette må ordnes med Trøgstad Bank. og Cato Sak 1-11 Eventuelt Valg av FAU-representant, SU, SMU og KFU Få oversikt over hvem som sitter i SU, SMU og KFU. Det har vært tradisjon for at leder av FAU også er leder for SU. Dette må tas i neste møte. Det er behov for en FAU-representant og vara 5.trinn da de pr. i dag har trukket seg. Våpenskap Det er behov for ett våpenskap. Minn Roar på dette. Neste møte Trafikksikkerhet til ny barnehage i Løkenåsen Samtlige i FAU-møtet støtter saken om trafikksikkerhetstiltak vedrørende utbygging av skolevei mellom skolen og Joker butikken. Utbygging av barnehagen i Løkenåsen er på vent fordi det ikke har vært nok tilbydere på utbygging av barnehagen. De som ønsker å engasjere seg i denne saken bes ta kontakt med FAU. Trygg trafikk FAU har mottatt penger fra trygg trafikk. Cato undersøker hvordan vi kan benytte disse pengene. Cato Med vennlig hilsen Jeanette M. Sølvberg FAU sekretær Riddersand

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer

Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole 25.05.2009

Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole 25.05.2009 Referat fra møte i FAU ved Oppsal skole 25.05.2009 Base Representant tilstede Bjartbakken Bjørn Brekke John E. Thommesen Helge Grimnes Kattisa Lena Krogsrud Helen Daleng Sarabråten Torunn Gabrielsen Christine

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole

VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole Side 1 av 11 VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET Riddersand Skole Innhold 1. Formål... 3 2. Årsmøtet... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Årsmøteinnkalling... 3 2.3 Årsmøte skal... 3 3. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)...

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12.

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. 1 2 I første møtet lages gruppene. Det vanligste er 1 leder 1 kasserer 2 Matgruppe 2 Rigggruppe 2 Premiegruppe 2 Lekegruppe Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. LEDER

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge

Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge Halmstad Telefon 69 70 86 20 barne- & ungdomsskole Skoleveien 4, Postboks 93, 1580 Rygge E-mail halmstadbuskole@rygge.kommune.no Tilstede: Foreløpig (ikke formelt godkjent) referat fra FAU møte 12. juni

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003

ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC for klassekontakter Forfatter: Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 27.01.2003 ABC FOR KLASSEKONTAKTER Mange nyvalgte klassekontakter lurer på hva oppgaven egentlig innebærer. Her finner du svar

Detaljer

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013

FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 FAU SKJOLD SKOLE 07. februar 2013 Agenda Godkjenning av agenda, Innspill kvalitetsoppfølgingsmøtet Rektor/ skolen informerer Status i gruppene Kurs Trafikk (Innspill til trafikk sikkerhetsplanen) Utemiljø/

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00

Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Referat fra Stormøte FAU 23. mai 2011 kl 19.00 Sted: Amfiet Høybråten skole Referent: Tove Lafton 1. Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte. Godkjent. 2. Natteravnene. Har en gruppe som går

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

REFERAT OØ2SK 11.04.14

REFERAT OØ2SK 11.04.14 REFERAT OØ2SK 11.04.14 TILSTEDE: Leder, Kasserer, Vara RKM, O&I leder, HI leder, AK leder, 4 stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 21 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Referat fra møte i Oppsal FAU

Referat fra møte i Oppsal FAU Referat fra møte i Oppsal FAU Dato for møte: Torsdag 23. mai 2013 Referent: Esther Mørk Til stede Jørgen Borrebæk Camilla Serenander Petter Grunnan Siri Otterbeck Trine Lise Haslen Katrine Døskeland Runi

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler Contents 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp systemet for

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer