SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSINSTRUKSJONER"

Transkript

1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les alle instruksene nøye og behold denne Bruksanvisningen som en referanse. Legg spesielt merke til alle forsiktighetsregler og advarsler. 1. Installer bestandig elektrisk utstyr nær en veggkontakt og pass på at kontakten er lett tilgjengelig. 2. Plasser elektriske ledninger der folk ikke kan trå på dem eller snuble i dem. Plasser ikke gjenstander over elektriske ledninger. 3. Installer utstyret på en stabil flate. Hvis utstyret ikke er installert på en stabil flate, kan det falle ned og forårsake skade. 4. Plasser ikke datautstyr i direkte sollys, på varmeovner, eller nær elektriske maskiner som trekker store mengder strøm. 5. Datautstyrsbokser har ofte åpninger for luftgjennomstrømming. For å beskytte utstyret mot overoppheting, dekk ikke til luftåpninger. 6. Pass på at strømkildens spenning er passende når utstyret kobles til en strømkontakt. 7. Hvis datautstyret ditt ikke brukes på noen dager, koble det fra strømuttaket for å unngå skade fra transiente strømstøt. 8. Beskytt elektrisk utstyr mot fuktighet. 9. Koble bestandig datautstyr fra strømforsyningen før det rengjøres. Ikke bruk flytende eller sprøytet rengjøringsmiddel for rengjøring bruk et fuktig klede. 10. Tøm aldri væsker inn i datautstyrets åpninger, intern kontakt med væske kan forårsake brann eller elektriske støt. 11. Hold området rund datautstyret fritt for støv, røyk, og annen forurensing. 12. Åpne aldri boksen rundt denne spilleren. Av sikkerhetsgrunner bør spilleren bare åpnes av kvalifisert servicepersonell. 13. Ikke slipp ned eller utsett spilleren for støt. 14. Hvis noen av de følgende situasjonene oppstår, få spilleren sjekket av kvalifisert servicepersonell. (a) Strømkabelen eller pluggen er skadet. (b) Væske har trengt inn i utstyret. (c) Utstyret har vært utsatt for fuktighet. (d) Utstyret har ikke virket godt eller du kan ikke få det til å virke i henhold til bruksanvisningen. (e) Utstyret falt ned og ble skadet. (f) Utstyret har klare tegn på skade. 15. FARE: Usynlige laserstråler når åpnet. Unngå direkte kontakt med strålen. Overholder FDAs standard for strålingsytelser, 21 CFR, underkapittel J. Laserkraft: Bølgelengde: 783±3nm (CD); 658±3nm (DVD). Utstrålingskraft: 0.7 mw. Laserdiode: klasse 3b. 16. UTSTYRET MÅ IKKE LAGRES I OMGIVELSER MED TEMPERATURER OVER 60 (140 ). For høy varme kan ødelegge utstyret. 17. Lydtrykknivået ved operatørplassen i henhold til IEC704-1:1982 er lik eller mindre enn 70 db (A). 1

2 FORHOLDSREGLER ADVARSEL: Ikke prøv å åpne spilleren for service. Å fjerne dekselet kan føre til at du utsettes for skadelige laserstråler og elektrisk spenning. For å få service, returner den defekte spilleren til forhandleren der spilleren ble kjøpt. Bruk originalinnpakkingen for å transportere spilleren eller for å sende den tilbakefor service. Originalinnpakkingen ble konstruert og testet for å beskyttes spilleren din under tøffe forhold. Hold dine disker rene. Ved å bruke en myk støvfri klut til å rengjøre overflaten på disken før opptak vil dataintegriteten bli forbedret. Loven om opphavsrett for hvert land beskytter opphavsbeskyttede verker mot kopiering. Personen som bruker denne spilleren kan være ansvarlig hvis den brukes til å lage uautoriserte kopier av beskyttede verker. Suksessprosenten for datakopiering blir bedre når det kopieres fra HDD i stedet for kopiering med "copy on the fly mode" (direktekopiering). Vi anbefaler derfor at brukeren setter av tilstrekkelig bufferområde for å lage en image fil (minst 650MB for CD; 5GB for DVD; og hvis driveren din støtter DVD+R eller DVD-R skriving med dobbelt lag, så trengs det minst en lagerplass på 9GB). 2

3 INNHOLD INTRODUKSJON Hva du kan gjøre med BD-ROM Combostasjonen...4 Formatkompatibilitet...5 Systemkonfigurasjon Systemkrav...6 Funksjoner og kontroll Sett forfra...8 Sett bakfra...9 INSTALLASJON Maskinvareinstallasjon av serielle ata drev...10 BRUK Installer enhetsdriver og programvare...11 Bruk av BD-ROM-stasjon...11 Installasjon av programvaren...11 Før diskholderen inn og ut...12 Avspilling Avspilling av VCD, DVD og BD...13 Avspilling av DVD-er med regionkoder...13 Om programvare og bruksanvisninger...13 FEILSØKING Leseproblemer

4 INTRODUKSJON Denne BD- (Blu-ray Disc ) ROM-stasjonen gir BD, DVD og CD ytelser av profesjonell kvalitet for lesing. Den er kompatibel med Windows Plug & Play. Du kan enkelt oppdatere denne stasjonens flashminne til de siste fastvarerevisjonene via en webtilkobling uten å åpne stasjonen.. MERKNAD: Spillerens maksimale skrive-, viske/skrive- og lesehastigheter står på originalinnpakningen. Hva du kan gjøre med BD-ROM-stasjon Spille av plater i formatene BD-R(BD skrivbare), BD-RE (BD gjenskrivbare) DVD+R, DVD+RW, DVD-R, og DVD-RW, CD-R og CD-RW. Spille musikk-cder Spille VCD og DVD og BD filmer Gå inn i interaktivt referansemateriale lagret på DVD-er & BD-er. BD-funksjoner: Lese BD-ROM, BD-R SL, BD-R DL, BD-RE SL and BD-RE DL media DVD funksjoner: Les DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R9 og DVD-R9 plater. Skriv til double-layer DVD+R (skrivbar DVD+R9) og dual-layer DVD-R (skrivbar DVD-R9) media* CD funksjoner: Les CD-ROM og CD-R data media, og CD-RW og CD-DA (audio) media 4

5 Formatkompatibilitet BD-lesing: BD-ROM Versjon 1.3 DVD lesing: DVD-ROM enkelt /to-lags (PTP, OPT), DVD-R, DVD+R, DVD+R9, DVD- R9, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (kun for drives som støtter DVD-RAM lesing) CD lesing: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, foto-cd, multi-session, karaoke-cd, video CD, CD-I FMV, CD extra, CD plus, CD-R, og CD-RW 5

6 SYSTEMKONFIGURASJON Systemkrav For å sikre stabil lesing/skriving/gjenskriving, trengs et Windows-basert PC system med følgende funksjoner. Prosessor Operativsystem Minne Harddisk Grensesnitt Pentium 4 2,0GHz eller hurtigere Microsoft Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 / Windows Vista 512MB eller høyere RAM Minimum 10GB tilgjengelig kapasitet Tilgjengelig seriell ATA (SATA) kobling for grensesnitt For High Definition BD Movie Playback: Prosessor Pentium D 3.4GHz eller hurtigere Operativsystem Microsoft Windows XP SP2 / Windows Vista Minne 1GB eller høyere RAM Harddisk Minimum 10GB tilgjengelig kapasitet Skjermenheter HDCP som passer for skjerm eller TV for digitalt output HDCP som har egnet grafikkort med 256MB RAM, 16X PCI Ekspress, 1920x1200 oppløsning, 32bit-farge GPU-krav: Støtter DXVA dekoding for MPEG2-video med høy definisjonstøtter DXVA dekoding for for H.264 -video med høy definisjonstøtter dekodings av 2 DXVA-strømmer samtidig (disse 2 strømmene kan variere i format),blanding av 3 høydefinisjons-(1920x1080) ARGB32 reksturer mindre enn 3ms,Støtter HDCP for DVI / HDMI output via COPP Anbefalt GPU: NVIDIA GeForce 7600GT / 7800GTX512 / 7900GS / 7900GX2 / 7900GTX / 7950GT / 7950GX2 / 8800GTS / 8800GTX, og ATI X1600 / X1800 / X1900 /HD 2400 / HD 2600 / HD serien eller høyere Grafikkortdrivere må støtte HDCP-standard: nvidia ForceWare eller nyere versjon, ATI CATALYST 6.7 eller nyere versjon *Kommentar 1: HDCP: Beskyttelse for digitalinnhold for stor båndbredde 6

7 DXVA: Videoakselerasjon for DirectX DVI: Digital visuell grensesnitt HDMI: Multimediagrensesnitt med høy definisjon COPP: Sertifisert protokoll for utdatabeslyttelse Kommentar 2: Anbefalte krav til prosessor for høydefinert BD filmavspilling: Intel Prosessor Anbefalt Pentium EE 840(3,2G), 955(3,4G) Pentium D pxx-serien 945(3,4G), 950(3,4G), 960(3,6G) Core Duo T2500(2G), T2600(2,16G), T2700(2,33G) Core 2 Duo E6300(1.8G), E6400(2.13G), E4500(2.2G), E6550(2.33G), E6600(2.4G), E6700(2.66G), E6750(2.66G), E6850(3.0G), X6800(2.93G), Core 2 Quad Q6600(2.4G) AMD CPU Anbefalt Athlon 64 FX FX-60(2.6 G), FX-62(2.8 G) Athlon 64 X (2.2G), 4400+(2.2G), 4600+(2.4G), 4800+(2.4G), 5000+(2.6G), 5200+(2.6G), 5600+(2.8G), 6000+(3.0G), 6400+(3.2G) Turion 64 FX TL-60(2.0 G) 7

8 FUNKSJONER OG KONTROLL Sett forfra Figur: Representativ BD-driver sett forfra (din driver kan være annerledes) A Åpne / lukke knapp Trykk knappen for å åpne eller lukke spilleren. B På / opptatt lysdiode C Nødåpning Viser spillerens driftsstatus. Når LED er på, leser spilleren; når det blinker, holder spilleren på med å lese / skrive eller gjentatt skriving eller disken Hvis åpneknappen ikke virker skikkelig, stikk en binders inn i dette hullet for å åpne spilleren. FORSIKTIG Slå av strømmen til enheten før du åpner spilleren manuelt. 8

9 Sett bakfra For serielle ATA drev: Seriell ATA Strømtilkobling Seriell ATA Datatilkobling Figur: Seriell ATA drev sett bakfra 15-pluggtilkobling for DC strøminput 7-pluggtilkobling for seriell ATA datagrensesnitt. 9

10 MASKINVAREINSTALLASJON AV SERIELLE ATA DREV 1. Slå av din datamaskin og koble fra alle strømledningene, 2. Se din brukermanual for datamaskin for å fjerne datamaskindekselet. 3. Finn en tom lomme, skyv drevet inn i lommen og monter drevet ved å bruke 4 skruer. 4. Koble til en seriell ATA datakabel til den primære eller sekundære serielle ATA porten på hovedkortet eller PCI-kortet på datamaskinen din. 5. Koble til den andre enden av den serielle ATA datakabelen til drevet ditt. LEGG MERKE TIL: Plugg definisjon til en kobling for seriell ATA datakabel bør være den samme som den som er i den følgende figuren. 6. (Valgfritt) Det kan bli nødvendig for deg å bruke en 4-plugg til seriell ATA strømadapter. Det er avhengig av strømkontakten for strømtilførsel til din datamaskin. Dersom det er nødvendig med en, fest denne 4-pluggen til seriell ATA strømadapter til 4-plugg strømkontakten fra strømtilførsel til din datamaskin. 7. Koble til seriell ATA strømkontakt til strømkontakten på den bakre instrumenttavlen til drevet ditt. LEGG MERKE TIL: De serielle ATA strømkontaktene er større enn koblingen for den serielle ATA datakabelen. Og pluggdefinisjon til en strømkontakt for seriell ATA bør være den samme som den som er i den følgende figuren. 8. Sett på dekselplaten for datamaskin og koble til strømledningene. Figur: Bakre panel for seriell ATA drev 10

11 BRUK Installer enhetsdrivere og programvare Ditt Windows-system har allerede enhetsdrivere som lar deg bruke stasjonen til å installere og konfigurere programvaren fra CD-ROM-er og DVD-ROM-er så snart driveren har blitt installert. Imidlertid for ä bruke alle funksjonene til stasjonen, slik som skriving til plater og spille kommersielle innspilte filmer, trenger du å installere ekstra programvare.. Bruk av BD-ROM-stasjon: Som CD-spiller: De fleste Windows operativsystemer (Windows Vista, Windows XP, Windows 2000) har en generell CD spiller driver som lar BDbrenneren virke som en standard CD spiller driver med en gang den er installert. Hvis du bruker et av disse operativsystemene, trenger du ikke å installere ekstra programmer for å lese eller spille CD-er. Som DVD-ROM-spiller: De fleste operativsystemer lar stasjonen fungere som en DVD-ROM spiller med en gang den er installert. Hvis du bruker et av disse operativsystemene, trenger du ikke å installere ekstra programmer for å lese eller spille DVD-er. Som BD-ROM-stasjon: Du må installere UDF-leserprogramvare for å få tilgang til innholdet på et BD-medium i Windows XP. I Windows Vista fungerer stasjonen som en BD-ROM-stasjon så sanrt den er installert. Du trenger ikke å installere ekstra programvare for å lese BD-er. Installasjon av programvaren Installer programmer som fulgte med spilleren ved å sette programdisken inn i spilleren og følg instruksjonene på skjermen. 11

12 Før diskholderen inn og ut (1) Når BD-brenneren har strøm på, trykk på utløserknappen på frontpanelet for å åpne spilleren (2) Legg en disk i forsenkingen på diskholderen. For å skrive på datasiden, må disken plasseres med merkesiden opp. Disken skal ligge flatt i holderen. Figur: Legge i disk (3) Trykk åpne-knappen en gang til for å lukke spilleren. 12

13 AVSPILLING Avspilling av VCD-er, DVD-er og BD-er For å spille av kjøpefilm på VCD, DVD BDpå denne spilleren, må du ha BD avspillingsprogramvare installert på datamaskinen din Hvis du ikke har BD avspillingsprogramvare på datamaskinen din, eller hvis du ønsker å bytte avspillingsprogramvare, installer riktig program fra program-cd en som følger med (se forrige side). Avspill av DVDer med regionkoder Noen DVDer er kodet for avspilling i en bestemt region, som Nord-Amerika eller Europa. Spilleren din må settes til riktig regionkode for å spille disse diskene. Ingen regionkode er innstilt når BD- brenneren sendes ut. I stedet, når en DVD med en regionkode settes inn i BD-brenneren for første gang, settes regionkoden til DVDens kode automatisk i det øyeblikket. Hvis du senere setter inn en DVD med en annen regionskode, blir du bedt om å akseptere at regionskoden endres.hvis du ikke aksepterer endringen, kan ikke DVDen spilles.hvis du aksepterer endringer, endres BD-brennerens endringskode MERKNAD: Du kan bare endre BD-brennerens regionkode 5 ganger Etter det kan du ikke endre spillerens kodeinnstilling flere ganger. (DVDens spilleprogram advarer deg om du nærmer deg grensen på 5 endringer.) Om programvare og bruksanvisninger Den detaljerte bruksanvisningen for avspillings- og innspillingsprogrammet blir automatisk installert på datamaskinen når du installerer selve programmet. 13

14 FEILSØKING Hvis du har vanskeligheter under installasjon eller bruk av BD-brenneren, vennligst se følgende informasjon. Leseproblemer Symptom Mulig årsak Løsning Virker ikke Ingen strøm Sjekk at strømkabelen er godt tilkoblet (i alle kontaktpunkter). BD brenner kan ikke gjenkjennes For mye støy når en disk leses Kan ikke åpne spilleren (Eject) Kan ikke lese en tidligere sesjon på en CD-RW disk som det er skrevet til minst to ganger SATA kabelen ikke riktig tilkoblet Strømkabelen ikke riktig tilkoblet SATA kabelen ikke riktig tilkoblet Ubalansert disk er satt i Bytt disk. Klistremerke eller etikett festet til overflaten Spilleren låst av et program Disken sitter feil i holderen "Load Contents" eller "Import Session" ble ikke valgt under skriveprosessen Sjekk at SATA kabelen og konnektorene ikke er skadd (sjekk pinnene nøye), og at begge sidene er tilkoblet. Sjekk at strømkabelen er godt tilkoblet (i alle kontaktpunkter). Sjekk at SATA kabelen og konnektorene ikke er skadd (sjekk pinnene nøye), og at begge sidene er tilkoblet. Ta klistremerket/etiketten forsiktig av, og pass på at du ikke skraper opp disken. Vent til programaktiviteten er ferdig, eller Stopp programaktiviteten og trykk deretter på eject (åpne). Slå av strømmen til spilleren, stikk deretter en liten pinne eller binders inn i hullet for nødåpning for å åpne spilleren. Pass på at du velger riktig import previous sessions (importer tidligere sesjoner) når det skrives nye data til disken. Defekt eller skadet disk Bruk bestandig media med høy kvalitet. Håndter bestandig disker med forsiktighet og hold dem rene. Dype skrapemerker, fingeravtrykk eller annen forurensing på diskoverflaten kan gjøre den ulesbar. Disken er satt i opp ned Fjern disken fra spilleren og sett den i med etikettsiden opp. 14

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower

Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower Modell DCMF www.dell.com support.dell.com Merk, merknad og advarsel MERK: En MERK angir viktig informasjon som gjør deg til en mer effektiv bruker av datamaskinen.

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840016.book Page 1 Friday, October 14, 2005 4:07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter

Detaljer

Interactive Unit Brukerhåndbok

Interactive Unit Brukerhåndbok Interactive Unit Brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Sørg for å lese Quick Setup Guide og følge instruksjonene i dette dokumentet for å installere Interactive Unit. Ta vare på Quick Setup Guide

Detaljer

Brukerhåndbok. Dell Dimension C521. www.dell.com support.dell.com. Servicemerke. FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser

Brukerhåndbok. Dell Dimension C521. www.dell.com support.dell.com. Servicemerke. FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser Dell Dimension C521 Brukerhåndbok FlexBay for eventuell diskettstasjon eller mediekortleser hodetelefonkontakt mikrofonkontakt diagnoselamper Servicemerke aktivitetslampe for CD eller DVD utløserknapp

Detaljer

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515

Din bruksanvisning HP TOUCHSMART TM2-2190SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4163515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery. Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive with Rescue and Recovery Brukerhåndbok Merk: Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet

Detaljer

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1

BD390 NORSK. BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-NOR 8/17/09 5:39 PM Page 1 BD390 NORSK Som en ENERGY STAR Partner, fastslår LG at dette produktet eller produktmodellen oppfyller ENERGY STAR sine retningslinjer for energieffektivitet.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad angir viktig informasjon som hjelper deg med å dra bedre nytte av datamaskinen. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138189

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138189 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-405SA i

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138432

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138432 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-423SA i

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138027

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4138027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ PRESARIO CQ61-360SA i

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620

Din bruksanvisning HP G62-B16EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4142620 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G62-B16EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G62-B16EA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Inspiron Hurtigveiledning

Dell Inspiron Hurtigveiledning Dell Inspiron Hurtigveiledning Modell: DCMF www.dell.com support.dell.com OBS!, Merknader og Advarsler OBS! Et OBS!-avsnitt inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt.

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING

INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING INSPIRON INSTALLASJONSVEILEDNING Modeller: DCSLE og DCSLF Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Lenovo IdeaCentre Q190 Series

Lenovo IdeaCentre Q190 Series Machine type: 10115/6281 Lenovo IdeaCentre Q190 Series Brukerhåndbok Version 1.0 2013.09 Viktig sikkerhetsinformasjon Før du bruker denne håndboken, er det viktig at du leser og forstår all relatert sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815

Din bruksanvisning HP G72-B15SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4143815 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-116-62(1) Memory Stick USB Reader/Writer Bruksanvisning MSAC-US40 Norsk Les denne håndboken nøye før du bruker enheten, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merk Hvis statisk elektrisitet eller

Detaljer