Møtereferat 28. januar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat 28. januar 2010"

Transkript

1 1 av 7 Studieavdelingen Seksjon for rekruttering og opptak Møtereferat 28. januar 2010 Til stede: Forfall: Chris Solvoll, Brit Tjørstad Moen, Elisabeth Dreier, Carina Leimbrock, Randi Sæter, Åge Søsveen, Kari Støhre Gullichsen, Thomas Ferstad, Catharina Lindheim, Øyvind Ustad, Nina Kotte, Marianne Sjøholtstrand, Mona Stormo, Karl Asmund Olsson, Inger Sandnes Marianne Johansen, Kopi til: Gjelder: Møtetid: Møtested: HB-201 Signatur: Nytt fra RO Tina: Ranveig har fått fast jobb, Camilla Prytz har gått over i ny jobb. Det ble budsjettkutt på 1 mill. Det er ikke satt av noe i budsjettet til internasjonal rekruttering. Ikke ansvarlig å prioriterte bort fra rekruttere i Norge til internasjonale program. Ønsker aktivitet på området i samarbeid med fakultetene, da rettet mot spesifikke grupper. NTNU er nominert til Robert Millar-prisen, nominert med rekrutteringskampanjen. Har hatt presentasjon for juryen. De andre som var nominert i samme klasse var UKA, Trondheim symfoniorkester, Mercursenteret og Kongsberg Seatex AS. Alle som vi kan bli med på prisutdelinga, se vedlegg for sted, tid og pris. Leksehjelpprosjektet SEIRE ligger til nå til RO. Renatesenteret har dannet ENTER, en paraplyordning for SEIRE i Trondheim og tilsvarende prosjekt i Oslo. SEIRE har nedsatt en styringsgruppe. Skal for øvrig samarbeide med HiST. HiST tar leksehjelp for 10. klassene og NTNU for 1. klasse på videregående. Tina har blitt med i prosjektgruppe som skal jobbe med synlighet av NTNUs Ph.d-program. Første møte er 12. februar. Send gjerne saker/erfaringer til Tina før den tid. Karl Asmund Vi er på besøk på egen hånd og med Studiestart. Har også hatt to runder med universitetsturneen. Det fungerer veldig bra. Lærere, studenter og elever er fornøyde. UiB og UiO har trukket seg fra å arrangere turneer i sine regioner, beklagelig. Rekrutteringsenheten på UiO har akkurat flytta fra informasjonsavdelingen til studieavdelingen, gir ikke tid til nye oppgaver. NTNU er best besøkt på foredragene. Går så det kviner. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Førstekonsulent 7491 Trondheim E-post: Rom 126, Hovedbygget Inger Sandnes Høgskoleringen 1 Telefaks Gløshaugen Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 2 av 7 Inger: På grunn av vinterferien blir neste rekrutteringsforum blir 4. mars. Brit: Messene er godt i gang. Alt går fint. Brit har vært i Kristiansand og Lillestrøm. o Kristiansand var svært bra, mye bedre enn i fjor, stort trykk på stand hele tida. Studentene våre er veldig flinke. NTNU skiller seg positivt ut. Flere besøkende i år. o Lillestrøm: Tre dager. Færre besøkende i år, mulig trykket kommer i Oslo. Hadde med Beate Revis fra opptakskontoret. Skal også være med en representant derfra på messene i Trondheim og Oslo. Gir veldig godt inntrykk, god info og god service å ha med ressursperson fra opptakskontoret. o Ålesund: gode tilbakemeldinger fra studentene. o Bergen er januar o Trondheim: 3. februar ( ) og 4. februar ( ). o Stavanger neste uke. o NT har messerapporter på nettsidene sine. RO skal lenke opp til NTs sider. Nytt fra info: Cumulus er oppe igjen. Mulig rekrutteringskanal: Alumni, kan målrette meldinger til grupper; aktuelt for masterrekruttering, EVU. Kontakt Anja Tjelflaat. Jubileumsåret godt i gang. Bra oppslutning på arrangementene som har vært. Tyngden av NTNUs arrangementene blir etter mars (KNVS har jubileum i mars). Noe som skal inn i jubileumskalenderen? Ta kontakt med Elisabeth Dreier. European Excellent Award: NTNU var en av fem (!) nominerte, men vant dessverre ikke. Nytt fra fakultetene PLU Planlegger annonsering IVT: Godt i gang med klassebesøk. o 50 studenter har vært ute. Har fordelt 150 jobber på 150 skoler. Positiv tilbakemelding fra skolene. Studentene tar med oversikt over alle utdanningsområdene. o Ovenfor skolene er representantene tydelige på at det ikke kommer fra NTNU sentralt men fra ett studieprogram. o IVT har oversikt i excel over hvor de har vært slik at vi kan samordne oss. o Gir studentene 2000,- i honorar for jobben. Rekrutterer til Ph.d. med seminar 17. februar for 3-5 årskurs. Det blir foredrag fra næringslivet + stands. Trenger flere norske søkere. NT:

3 3 av 7 Har hatt 20 klassebesøk. Prøveordning med honorarordning hvor de deler inn landet i soner som gir ulikt honorar alt etter hvor man reiser. Dette er for å unngå mye jobb med reiseregninger osv. Har leid inn Andreas Wahl i tre dager for miniturné med vitenshowet på ulike skoler i Trondheim. Elevene var veldig engasjerte. FUS: Petroleumsdagen 18. februar: Bedrifter presenterer kandidatbehovet i bransjen, S3 kl Skal hjelpe studentene til å velge fordypninger, spesielt for årskurs. Aker kommer bla. Norsk Industri står bak, teknologiporten er teknisk ansvarlig. Har hatt møte med linjeforeningene om teknostart. Arrangerte en kom-i-gangdag for første gang i fjor, før tekno- og realstart. De ønsker å gjenta det i år. Infostands på campus, linjeforeningene deltok, de nye studentene fikk kart over området og oversikt over stands. Kan være god idé å fylle dagen før immatrikuleringa med praktisk info. Catharina mener at dette kan meldes inn til fakultetsforum. IME: 14. januar ble det arrangert elektronikk- og telekommunikasjonsdag. Et studentarrangement for å tjene penger til klassetur. Institutt ble med på arrangementet og hentet stud fra HiST for å gi info om mastermuligheter. Chris var på messa i Sandefjord, ønsket å se hvordan en av de små messene fungerte. Veldig fornøyd. Bra pågang og nesten utelukkende elever fra vgs. Passe antall studenter på stand. Positivt overraska. Fant en fin brosjyre om Oslo, på messene. Kjekt, lite format, deles ut på UiOs stand. Kan være en idé for NTNU. Brosjyren er ikke produsert av UiO men av ung info og studenthovedsatden.no. Har hatt opplæring av messerepresentantene, inviterte de nærmeste fakultetene men de kunne ikke komme. Skal arrangere elektronikk- og kybernetikkdager. 100 jenter fra vgs kommer på todagers opplegg med info om studier og studentliv. Sosialt den første dagen og faglig den andre. Har sendt invitasjoner til hele landet. Jentene må betale reisa selv. 100 deltakere for to år siden, 75 i fjor. IT-camp vinner søkere pga dekking av reise. Har foreslått å slå sammen, men kanskje til neste år. Jenter og data: IT-campen blir feb. Søknadsfristen var før jul, og i overkant av 300 jenter søkte. Kun invitert 2. og 3. klasse og hatt krav om relevante realfag (S-matte som minstekrav). 50 jenter er invitert og har godtatt. Samme program som i fjor, bare litt kortere. Se: Jenter og data- kampanjen ferdigstilt. Minnepinne sendes ut i jenter i 3.klasse som tar matte R- 2. Sender ut neste uke. Rekrutteringsforum får se neste gang. I den forbindelse har de foretatt en ringerunde til videregående skoler med spørsmål om hvor mange jenter som tar R2, resultatet overrasker: kun 1/3 så mange nå sammenlignet med de som tok 3MX for to år siden. Høyst uformell undersøkelse, men verdt å ta tallene på alvor. Chris og IME har etterspurt tall fra departementet via Renatesenteret.

4 4 av 7 Nytt prosjekt: kjenn ditt fag. Har slitt med mye frafall i 1.- og 2.- klasse. Tror det har å gjøre med at det tar lang tid før studentene får god kjennskap til fagene sine. Mye matte og grunnleggende de første årene. Prosjektet skal gi mer kjennskap til fagrelevante ting de første årene. Har fått i gang samarbeid med bedrifter som skal ta jenter på todagersbesøk hvor de bla får være med på liksomkonsulentopplegg. Bedriftene betaler. Iverksettes i løpet i løpet av mars. 4 jenter i hver bedrift, skal presentere det de har vært med på når de kommer tilbake. Jenter på IME skal søke om å få bli med i prosjektet. Jentedagen. IVT og IME planlegger jentedag i ny form. Målet er at dagen skal ha en mer rekrutterende effekt. Blir ikke arrangert i juli, men november (ikke spikret dato ennå). Inviterer jenter i 3. klasse (R2), ca jenter. Start mandag med felles presentasjoner om studietilbud og studentliv, etterfulgt av vrimling med stands fra alle studieprogrammene. Tirsdag blir det fakultetsspesifikt opplegg. Søkt om likestillingsmidler. Forslag: dagen før immatrikuleringa kan brukes til jentedag light for å ivareta det sosiale aspektet. Bare til orientering: Nina har overskuddslager av papirposer som det står SiT på, ta kontakt om noen trenger. Internasjonal seksjon: Søkertall på internasjonale mastergrader: o 1 runde: Totalt 7500 søkere på i overkant av 300 plasser. o Stor økning i år som skal selvfinansiere. o Kvoteordning: 3500 søkere om 88 plasser. Sendes ut 400 søknadsskjema til neste runde. Uhåndterlig volum. Tiltak for å begrense volum på første runde. Kanskje steg for steg-registrering av søknad slik at silinga blir automatisert. Kjøbenhavn har søkegebyr, mulig alternativ. Selvsagt bra at man har høye søkertall, men det er skeivt fordelt med overvekt fra Afrika og Asia. o Danmark har innført skolepenger, det samme vil Sverige og Finland. Vil få konsekvenser for Norge. o Norske/nordiske søkere søker til vanlig frist 15. april SVT: Sliter med rek til mastergrader som ikke har bachelorprogram på NTNU. Veldig brede målgrupper. Fins det tall på hvem som takker nei til studieplass? Svar: Nei. Vet vi noe om at andre universitet har mer kontakt fra søknadsfrist til svar? C-garanti vil gi sikkerhet til søkerne, rekker å flytte. Trenger å få ut svarene fortere for å gi forutsigbarhet til søkerne, og flere jasvar. PLU: Opplever at samarbeid med HiST kan være vanskelig når det gjelder rekruttering til masterprogram, motvillighet, vil ikke informere i frykt for å miste studenter. Sak 1: Åge Søsveen Hvordan presenteres studietilbudet til NTNU.

5 5 av 7 Bakgrunn: NTNU har utdanning på det meste, men det er ikke synlig. Andre utdanningsinstitusjoner profilerer utdanninger som har bedre navn men dårligere innhold. Kan være vanskelig for elevene å finne riktig program på NTNU. Her kan det gjøres noe på nettsidene. Hvordan kan studietilbudet gjøres mer synlig på nett? UMB lister opp populistiske begrep som elevene kan vite om og være interessert i, det tar dem videre til info om hvilke studieprogram som kan være interessante for dem. Hvordan kan vi nå elevene med ord og begreper de kjenner? Innspill: Dette er en viktig sak. To trinn: søkeord, innhold, Navnevalg på studieprogrammene har mye å si for forventninger til hva man skal lære der og jobbe med. Viktig å ikke love noe vi ikke holder. Webrekrutteringsforum må vurdere tekniske løsninger og overkommelighet Det har blitt tatt opp i webrekrutteirngsforum at man skal kunne søke og så blir resultatene sortert på kategorier (som for eksempel studieprogram). Kan løses ved å legge ekstra ord inn i URL på alle studieprogram. Søkemotoren på ntnu.no fungerer ikke. Finner ikke relevante søk. Vanskelig å finne fram. Ligger rekrutteringspotensiale i å forbedre. Svar: Det jobbes kontinuerlig med søkemotoren for å forbedre dette. LifeRay gir bedre muligheter. Bruk av tags, som finnes i LifeRay, gir mye større spillerom på dette. Søkeordsoptimalisering på Google er også viktig. Videre: Tar opp saken i rekrutteringsforum først (neste møte), hvor vi setter ned framgangsmåter og mål for forbedring. Deretter sendes saken videre til webrekrutteringsforum, der kan også tekniske muligheter og begrensinger vurderes. Sak 2: Ranveig Heggem Markedsplan Vi satser mest på nett denne våren, og prøver da noe nytt som heter google adwords eller betalt SØK. Vi har fått analysert nettsidene til alle studieprogrammene og funnet nøkkelord. Disse ordene har vi så kjøpt. Dvs at hver gang noen søker på disse nøkkelordene i google får de opp en annonse hvor det står at NTNU tilbyr studier innen... Sjekk vår nettside.... Vi er veldig spent på å se hvordan dette virker. Andre aktører har tidligere hatt stor suksess med dette fordi det blir veldig målrettet markedsføring. En av grunnene til at vi velger å gjøre dette er at det er veldig mange som driver med bannerannonsering vedr utdanning i denne perioden og det er da veldig lett å drukne i mengden. Vi lar derfor andre reklamere for når søknadsfristen er, og håper istedenfor å treffe potensielle søkere i det de er ute etter informasjon om de aktuelle studiene. I tillegg skal vi ha noen annonser på print, bla i Studieguiden, Stud. Mag, forskning.no og Playboard. Se markedsplanen som nå er lagt ut i It s learning.

6 6 av 7 Vi har i år laget drikkeflasker med trykk Vi leter etter de gode hodene overalt. Disse pakker vi inn, og setter på en lapp hvor det står Til den som finner meg! og med en oppfordring om å besøke Pakkene har vi med på messer, skolebesøk og campusbesøk. Studentene våre gjemmer de omkring i området så elevene kan finne dem. Foreløbige tilbakemeldinger fra messene er at dette er veldig populært og har gitt god oppmerksomhet. Sak 3: Marianne Sjøholtstrand - Researchers Night og REALiTETEN Realiteten er trykt opp igjen, opplag Magasinet er utvidet fra forrige utgave. Sendes ut til alle 3192 ungdomsskoler (alle i landet). Ønsker å skape interesse for realfag tidlig. Magasinet inneholder historier fra virkeligheten. Det er rettet mot jenter først og fremst, og skal løfte fram realfag. Konkurranse på baksida, hvor man kan vinne digital penn. Marianne skulle ønske den ble med på messene. Ber om at de blir med på nettsidene. Kan bestilles på bestillingssidene. Researchers night. o Rapporten fra 2009 ferdig. o Årets RN blir 24. september. o NT har dannet prosjektgruppe for RN: Gunilla Rosenkvist, Martin Fjeldberg, Pernille Langeland, Fredrik Steinecke og Marianne Sjøholtstrand. o Har søkt Norges forskningsråd om penger. o Ønsker å få med aktiviteter fra alle fakultetene som er relevante for målgruppa. Meld inn ideer og aktiviteter til Marianne. Hva er spennende for målgruppa? Tenk på hva som er aktuelt og relevant for målgruppa. Trenger flere aktiviteter og stands. Etterlyser stands og aktiviteter fra HF, SVT og DMF. o Årets tema er forskningens verktøy. Blir sendt ut invitasjon til fakultetene. Men ønsker at representantene i rekrutteringsforum tar en runde på eget fakultet også. Sak 4: Ranveig Heggem - Studentlekene 2010 i Trondheim Bakgrunn: SL2010 arrangeres februar. Stort arrangement, mål å få flere deltakere enn OL i Vancouver. RO sponser med Får annonsering på websida og profilering på de ulike arenaene. Kjempemulighet til masterannonsering. RO skal lage nye banner. Skal ha opp luftballongen og henge opp banner og div materiell. Bra mulighet til å teste ut noe gøy. Kan ha en litt mer uformell tone. Hva kan fakultetene tenke seg å være med på? Innspill og forslag: IME: o Elektronikk kan stille med omvisning o IDI har studenter som skal delta og som har tenkt å kjøre et show med konkurranse og blæste om studietilbudet. NT: o Gjøre masterkatalogene lett tilgjengelig. o De er sikkert tørste, lage vannstand? Bruke flaskene.

7 7 av 7 o Er du tørst, finn flaska først DMF Noen som kan CO2-opptaktest? Kan være mye festing. Bra sted å vise logo slik at folk husker logo, men kanskje ikke arena for stand? I tillegg til å være synlig på sportsarenaene kan det være lurt å være synlig i innsjekkingsområdet og der de spiser. Videre: Dette er en ypperlig mulighet! Meld inn alle aktiviteter og ideer til Ranveig. Sak: 5 Karl Asmund Olsson Hvordan kan vi gjøre forumet vårt enda bedre? Bakgrunn: Ønsker dialog om forumets form og hvordan vi jobber sammen. I første omgang lufter vi tanker og ideer om hvordan det fungerer nå, og hvordan vi ønsker forumet skal fungere. Dette blir en åpen runde hvor vi samler inn alle innspill. Innspill: Kort oppsummert kom dette fram som hovedpunkter i den åpne runden: Toveis deltakelse viktig Folk i forumet og trives på møtene God takhøyde Gleder seg til møter Webrekrutteringsforum og rekrutteringsforum, der er det noe å ta tak i Ønsker hyppige og korte møter ikke lange og sjeldne Videre: RO lager et opplegg for fortsettelsen av denne prosessen og vi sender ut info og plan i forkant av neste rekrutteringsforum.

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak

Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak Tiltaksplan for rekruttering til studieprogram ved Helsefak 2015 Det helsevitenskapelige fakultet Redegjørelse for tiltak og ansvar for rekrutteringsarbeidet ved Helsefak Sist oppdatert: 04.02.2015 Innhold

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 28-02- 2015 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 28-02- 2015 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 28.02.2015 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Hva syns du om presentasjonene? Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige eller overflødige?

Hva syns du om presentasjonene? Er det en eller flere av presentasjonene du vil fremheve som spesielt nyttige eller overflødige? 3/21/13 Evaluering av FS Brukerforum 29. og 30. oktober 2012 - Rapport - Nettskjema Evaluering av FS Brukerforum Hva er din helhetsvurdering av FS Brukerforum? * Vi vil gjerne vite hva du syns om årets

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer