FYLKESSTYRETS MELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRETS MELDING 2012-2015"

Transkript

1 FYLKESSTYRETS MELDING Utdanningsforbundet Vest-Agder, Skippergata 4, 4611 Kristiansand Telefon: , e-post:

2 Innhold Forord...3 Kap FYLKESSTYRET FYLKESKONTORET/SEKRETARIAT UTVALG UNDER FYLKESSTYRET Arbeidsutvalg (AU) Om Lederråd, ULA, UPU Leiarråd Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) Utvalg for utdanningspolitikk (UPU) Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Øvrige forhandlingsområder Kursutvalg Styret for pensjonister Personalnemnd Forum for politisk påvirkning (FPP) ARBEIDSGRUPPER Private virksomheter UNG-politikk REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER Representasjon internt i Utdanningsforbundet Representasjon eksternt...19 Kap. 2 MEDLEMSUTVIKLING OG MEDLEMSVERVING...20 Kap. 3 INFORMASJONSARBEID...22 Kap. 4 KURSVIRKSOMHET...23 Kap. 5 HANDLINGSPLAN Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet vil styrke kvaliteten i utdanningen Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør...32 Kap. 6 LIKESTILLINGSARBEID...35 Kap. 7 ANDRE AKTUELLE MELDINGER Melding fra HTV-F for perioden Kap. 8 ANNET Beredskapsplan for Utdanningsforbundet Vest-Agder Xristos- Lesvos Hellas Hotellavtale Samarbeidsavtale med Tryg...38 Vedlegg 1 Retningslinjer innlevert arkivmateriell Statsarkivet...38 Vedlegg 2 Mandat for AU...38 Vedlegg 3 Mandat for lederråd, ULA, UPU...39 Vedlegg 4 Retningslinjer for pensjonistarbeid...40 Vedlegg 5 Retningslinjer for personalnemnda i Utdanningsforbundet Vest Agder...41 Vedlegg 6 Ekstraordinære møter i valgkomiteen...41 Vedlegg 7 Samarbeidsavtale...43 Vedlegg 8 Arbeidstid i barnehagen...44 Vedlegg 9 Handlingsplan profesjonsetisk plattform...45

3 Forord Denne meldingen dekker den fjerde ordinære årsmøteperioden i Utdanningsforbundet Vest-Agder og strekker seg fra til For å få med hele årsmøteperioden er det også laget en egen tilleggsmelding for våren Da årsmøtet gjennomføres i siste halvdel av mai, og sakspapirene skal sendes ut senest to uker før, er det ikke mulig å få med hele årsmøteperioden. Som det fremgår av meldingen har det vært stor aktivitet i fylkeslaget på de fleste områder. Treårsmeldingen tar utgangspunkt i handlingsplaner og tiltaksplaner for Utdanningsforbundet Vest-Agder. Våre handlingsplaner bygger på landsmøtevedtak fra 2009 og på sentralstyrets strategiske plan. Utdanningsforbundets vedtekter sier at Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsområder. Vedtektene sier også at Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og utdanningspolitiske spørsmål. Fylkesstyrets treårsmelding omhandler begge disse områdene og andre områder som har tilknytning til lønnsog arbeidsvilkår og utdanningspolitikk. Det er også grunn til å nevne vårt samfunnspolitiske engasjement. Utdanningsforbundet arbeider for et solidarisk samfunn der fagforeningene er viktige aktører i demokratiet. Vi vil være med å legge premisser for samfunnsutviklingen generelt og for kunnskapssamfunnet spesielt. Meldingen redegjør for det arbeidet som er gjort i forhold til våre satsingsområder. Meldingen vil ikke kunne redegjøre for fylkeslagets arbeid fullt ut, da mye av vårt arbeid på fylkeskontoret er knyttet til daglig drift av kontoret, det vil si henvendelser fra over- og underliggende ledd og enkeltmedlemmer/tillitsvalgte. Medlemsutviklingen har vært god i organisasjonen, også i Utdanningsforbundet Vest-Agder. Vi har i denne årsmøteperioden økt med nesten 260 medlemmer til 5960 pr Det er på områdene private virksomheter, i videregående skole og ledere vi må arbeide særskilt, både med å verve og beholde medlemmer.. Hovedvekten av våre medlemmer er på kommunal sektor. Fylkeslaget må i alt sitt arbeid være bevisst at vi også må innrette vårt arbeid mot de medlemmene som tilhører andre tariffområder. Vi har fortsatt store utfordringer med tanke på de medlemmene vi har som ikke har tariffavtale. Her utgjør barnehagesektoren den største gruppa, men vi ser nå en økende tendens til at det blir flere private skoler. Vi har lagt bak oss en spennende, men også krevende årsmøteperiode. Det vises i den forbindelse til kap. 5 i tre-årsmeldingen der de politiske sakene blir omtalt. Vi har i denne perioden reforhandlet arbeidstidsavtaler i både skole og barnehage. Forhandlinger om arbeidstid utfordrer det profesjonelle handlingsrommet til lærere og barnehagelærere og pedagogenes kollektive innflytelse over egen arbeidstid. Dette er saker som har krevd mye av de tillitsvalgte og som vi gjentatte ganger må sette på dagsorden. Det profesjonelle handlingsrommet er også utfordret i de endringsforslag som nå foreligger knyttet til barnehageloven. På vegne av fylkesstyret vil jeg takke alle våre tillitsvalgte og medlemmer for godt samarbeid, engasjement og innsats. Kristiansand, 19. april 2015 Åse Løvdal (sign.) fylkesleder

4 Kap FYLKESSTYRET Fylkesstyret : Rad 4 fra v: Kristin Vasvik Håland, Tore Kleven, Nils Kristian Sklett Larsen, Frank Gitlestad, Inger Marie Hals, Tor Anders Råbu. Rad 3: Adelheid Mykland, Gyrid Grønlid, Tordis Alice Blørstad, Ellen Skeie Hansen, Berit Stolpestad. 2. rad: Maj-Britt Holljen-Thon, Svein Ove Olsen, Åse Løvdal, Randi Lohndal Frestad. 1. rad: Sirill Berg, Marianne Tjørnhom. Foto: stdanielsen. Det ble valgt 13 medlemmer og 6 varamedlemmer til fylkesstyret på årsmøtet i Det nye fylkesstyret tiltrådte De tre første varamedlemmene har vært fast møtende. Permisjoner og endringer i fylkesstyret i løpet av perioden har ført til at antallet medlemmer i fylkesstyret har variert og også resultert i endringer for varamedlemmene. Kontaktperson for medlemsgrupper er automatisk medlemmer i fylkesstyret. Endringene går frem av oversikten under. Med bakgrunn i at hovedtillitsvalgt 2, Ellen Skeie Hansen, søkte og fikk innvilget fritak fra (sak F-19/13), ble det innkalt til ekstraordinært valgmøte for å velge ny hovedtillitsvalgt 2 med virkning fra Som hovedtillitsvalgt 2 ble Atle Oanes valgt i 60% og Berit Stolpestad i 40%. Det bemerkes at Berit Stolpestad i tillegg er frikjøpt av Utdanningsforbundet i 60% stilling som organisasjonstillitsvalgt. Med bakgrunn i vedtekter 16.2, 16.3 og 16.5, fikk ny hovedtillitsvalgt 2, Atle Oanes, møte- og talerett i fylkesstyret, men ikke stemmerett. 4

5 Oversikt over fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer NAVN VERV ARBEIDSPLASS LOKALLAG Åse Løvdal Leder Kristiansand kommune Kristiansand Svein Ove Olsen Nestleder Vennesla videregående skole Vennesla Randi Lohndal Frestad Leder av lederråd Lister videregående skole, avd. Farsund Eilert Sundt Adelheid Mykland Kontaktperson barnehage Klokkerstua barnehage Vennesla Tor Anders Råbu Kontaktperson grunnskole Skarpengland skole Vennesla Maj-Britt Holljen-Thon HTV 1 fylkeskommunen Kristiansand katedralskole Kristiansand Ellen Skeie Hansen Gyrid Nedberg Grønlid Kontaktperson vgo HTV 2 fylkeskommunen Fritatt fra vervet (Sak F-19/13) Styremedlem grunnskole Fritatt fra vervet (Sak F-113/13) Gimle Tangen videregående skole Grim skole Kristiansand Kristiansand Sirill Berg Styremedlem grunnskole (SFO) Nygård skole - SFO Søgne Marianne Tjørnhom Styremedlem grunnskole Kvinesdal ungdomsskole Kvinesdal Kristin Vasvik Håland Styremedlem barnehage Smååsane barnehage Vennesla Nils Kristian Sklett Larsen Berit Stolpestad Frank Gitlestad Tordis Alice Blørstad Inger Marie Hals Astrid Føreland Yngvar Salvesen Solfrid Kasti Styremedlem og kontaktperson faglig, administrativt støttesystem, (FAS) Styremedlem Fra og ut perioden HTV- F 2 fylkeskommune 40%, 60% organisasjonstillitsvalgt vgo Første varamedlem, grunnskole Styremedlem Andre varamedlem, grunnskole 1. vara Styremedlem Tredje varamedlem, barnehage 2. vara vara Fjerde varamedlem, grunnskole 3. vara vara Femte varamedlem, vgo 4. vara vara Sjette varamedlem, barnehage 5. vara vara PPT for videregående skole, Vest-Agder fylkeskommune Byremo videregående skole Lista ungdomsskole Å ungdomsskole Kunnskapsbarnehagen Espira Dvergsnes Vennesla ungdomsskole Lister videregående skole, avd. Eilert Sundt Utdanningsforbundet Kristiansand Kristiansand Audnedal Farsund Lyngdal Kristiansand Vennesla Farsund Kristiansand Andre med møte- og talerett men ikke stemmerett i FST Tore Kleven Leder av pensjoniststyret Mandal Atle Oanes Repr. fra pedagogstudentene Fra og ut perioden HTV 2 fylkeskommunen 60% Vågsbygd videregående skole Kristiansand Fylkesstyret har i perioden fra hatt 26 møter inkludert 5 seminarer. 307 saker er behandlet. 5

6 1.2 FYLKESKONTORET/SEKRETARIAT Årsmøtet mai 2015 Utdanningsforbundet Vest-Agder leier lokaler i 2. etasje i Skippergata 4, 4611 Kristiansand. Fylkeslaget har i alt 10 kontorplasser, hvorav åtte kontorplasser er for tillitsvalgte og to for ansatte. Resepsjon kommer i tillegg. Lokalene består også av egen kurs/møteavdeling med to mindre møterom med plass til henholdsvis 15 og 10 personer, og ett kurslokale med plass til ca personer, avhengig av møteoppsett. Dette gir en rasjonell drift i og med at vi kan arrangere mindre kurs og møter i egne lokaler. Kurslokalet er utstyrt med videokonferanseutstyr, prosjektor og trådløst nettverk for bærbare PCer. Utdanningsforbundet bruker arkivsystemet 360 og e-post Microsoft Outlook som er felles for hele organisasjonen. Det var et stort behov for å skifte ut gammelt, analogt telefonsystem, og fra og med tok Utdanningsforbundet Vest-Agder formelt i bruk IP telefon med nytt sentralbordnummer Utgiftene til det nye telefonsystemet vil kunne spares inn i løpet av et par år, blant annet grunnet billigere abonnement, og at man kan ringe gratis internt (Utdanningsforbundet sentralt og fylkeslag som har IP telefon). Kurs/møter i egne lokaler. Foto: stdanielsen Utdanningsforbundet er en IA-bedrift, og som et HMS tiltak, ble det i 2012 søkt NAV om tilretteleggingsutstyr for å forebygge belastningsskader for ansatte og tillitsvalgte på fylkeskontoret. Det ble innvilget tilskudd på kr som ble brukt til innkjøp av RedCord slynge, ribbevegg og ball. I tillegg kr til trening. Utskiftning og supplering av gammelt kontorutstyr i form av nye kontorstoler, ergonomiske rullemus og matter har også vært nødvendig. I november 2012 og juli 2013 ble det innlevert arkivmateriell til Statsarkivet fra Utdanningsforbundet Vest-Agder med forløpere. Materiellet er deponert som privatarkiv. Det eldste materiellet som er deponert, skriver seg fra Deler av materiellet er klausulert med nærmere retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i sak F-57/14. Se vedlegg 1. I 2013 gikk kontrollkomiteen, Utdanningsforbundet sentralt, gjennom protokollene fra Vest-Agder. Kontrollkomiteen fant protokollene oversiktlige og informative, og de var godt fornøyd med dem. Fylkeskontoret er vanligvis bemannet med sju tillitsvalgte og tre ansatte: fylkesleder (100%), nestleder (100%), kontaktperson barnehage (100%), kontaktperson grunnskole (100%), kontaktperson videregående skole/hovedtillitsvalgt 1 fylkeskommunen (100%), hovedtillitsvalgt 2 fylkeskommunen (60%), hovedtillitsvalgt 2/organisasjonstillitsvalgt videregående skole, (henholdsvis 40% og 60%), rådgiver (100%) og to konsulenter hver i 100% stilling. For å møte de store utfordringene knyttet til private barnehager, har det frem til august 2014 vært frikjøpt en person i 30% prosjektstilling, fra i 20%. Prosjektet er finansiert med midler fordelt på fylket og lokallagene. Fylkesstyret har ansvar for den politiske utvikling og ledelse av Utdanningsforbundet Vest-Agder og har hovedansvaret for arbeidet i medlemsgruppene. Mye av tiden brukes til saksforbereding/saksutvikling, kontakt 6

7 med tillitsvalgte i lokallag og klubber, kurs/møter og til å svare på medlemshenvendelser. Fylkesleder har i tillegg det overordnede administrative og politiske ansvaret og er personalansvarlig for de ansatte. Utdanningsforbundet Vest-Agder har tre ansatte: NAVN STILLING Tidligere stillingsbenevnelse Synnøve T. Danielsen Rådgiver Spesialkonsulent/organisasjonssekretær Synnøve Selvik Økonomikonsulent 1. sekretær Monica B. Rasmussen Administrasjonskonsulent 1. sekretær Fylkeslagets tre ansatte bistår ledelsen med drift og administrasjon av fylkeskontoret og kontakt med medlemmene. I løpet av perioden har Utdanningsforbundet utviklet nytt stillings/lønnssystem som innebærer nye stillingsbenevnelser for ansatte. Rådgiver er informasjons- og webansvarlig, kursansvarlig og bistår medlemmer og tillitsvalgte i spørsmål knyttet til lov- og avtaleverket med et særlig ansvar for pensjonsområdet. Av andre oppgaver nevnes leder av arbeidsgruppa private virksomheter, medlem i personalnemnda og sekretær for fylkesstyret og AU. Monica Brevik Rasmussen og Synnøve Selvik Fylkeskontoret har to konsulenter med følgende arbeidsfordeling på noen viktige ansvarsområder: ansvar for fylkeslagets budsjett og regnskap, inkludert OU/kurs -regnskap, ansvar for føring av lokallagenes regnskap, systemansvarlig- IKT og sekretær for pensjonistutvalget. ansvar for resepsjon/sentralbord, post, arkiv og medlemsregister, ansvar for påmeldingslister til kurs/møter i samarbeid med rådgiver og bistand ved utsending av informasjon til lokallag. Arbeidsoppgavene på fylkeskontoret er mange og varierte, og tillitsvalgte og ansatte samarbeider om å løse de utfordringene vi møter i hverdagen til beste for medlemmene. 1.3 UTVALG UNDER FYLKESSTYRET Arbeidsutvalg (AU) Åse Løvdal, fylkesleder Svein Ove Olsen, nestleder Adelheid Frost Mykland, kontaktperson barnehage Tor Anders Råbu, kontaktperson grunnskole Maj-Britt Holljen, kontaktperson videregående skole/htv-f Synnøve T. Danielsen, rådgiver, sekretær for AU AUs mandat: Se vedlegg nr. 2. Antall møter og saker I løpet av perioden er det avholdt 43 møter og 466 saker er behandlet. 7

8 1.3.2 Om Lederråd, ULA, UPU Fylkesårsmøtet 2012 vedtok å videreføre lederråd, utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) og utvalg for utdanningspolitikk (UPU). Følgende ble vedtatt på fylkesårsmøtet 2012: Utvalgene videreføres i kommende periode og mandatene videreføres Utvalgene oppnevnes av det nye fylkesstyret. Den brede sammensetningen fortsetter, men med 3 møtende vararepresentanter Saksområder må berøre utvalgenes områder og knyttes tettere til fylkesstyremøtene og fylkesstyrets handlingsplan. Referat fra møtene tas opp i fylkesstyret Utvalgsleder har ansvar for å lage saksfremlegg til fylkesstyret når saker skal opp der. Saksbehandling i utvalgene har gjort debattene i fylkesstyret bedre og grundigere. Utvalgsleder er ansvarlig for saker som fylkesstyret ønsker behandlet i utvalgene Når fylkesstyret fatter vedtak i saker som har vært behandlet i ett eller flere av utvalgene, skal det sendes referat fra fylkesstyremøtet til alle medlemmer i det/de utvalg som har deltatt i den foregående behandlingen De ulike utvalg er rådgivende til fylkesstyret og får derfor oppdrag fra fylkesstyret/au. Utvalgenes mandat ble behandlet og vedtatt i sak F-110/12. (møte ). I ettertid, sak F-135/12: Revidert mandat og kjøreregler for utvalgene, så fylkesstyret det nødvendig at deler av vedtaket fra fylkesårsmøtet i saken om evaluering av strukturen/utvalgene ble tatt inn i mandatet. Det vises til vedlegg Leiarråd Bak fra v: Frode Aarøe, Lene C. K. Johansen, Per Otto Olsson. Foran fra v: Hannemor Olsen, Inger Marie Bastelid, Kirsti Tellefsen, Randi Lohndal Frestad. Oddvar Haaland var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: stdanielsen. Med bakgrunn i vedtaket årsmøtet gjorde i sak 10/12 vedtok fylkesstyret dette i sak F-110/12 om samansetnaden i leiarrådet: Leiar frå FST, 2 frå barnehage 1 av desse frå privat, 2 frå grunnskule av desse skal 1 vere rektor, 1 frå vidaregåande opplæring. Fylkesstyret oppnemnde Randi Lohndal Frestad som leiar av leiarråd. Dei andre medlemmane blei oppnemnde av fylkesstyret/au. Randi Lohndal Frestad, (leiar) avdelingsleiar Lister vgs, avd. Eilert Sundt, Farsund Frode Aarøe (nestleiar) inspektør/konstituert rektor Hunsfoss skole, Vennesla Hannemor Olsen, styrar/einingsleiar, Hellinga barnehage, Kristiansand Per Otto Olsson, inspektør Torkelsmyra skole, Kristiansand Kirsti Tellefsen, styrar/einingsleiar Kløvergården barnehage, Kristiansand 8

9 Oddvar Haaland, rektor Mandal vgs, Mandal Inger Marie Bastelid (varamedlem) leiar vaksenopplæring, Lyngdal Lene C. K. Johansen, (privat barnehage) styrar i Tveit barnehage, Kristiansand Lene C. K. Johansen blei friteken våren 2014, men ikkje erstatta. Leiarkonferansar: Hovudsakene har vore å arrangere leiarkonferansen kvar haust i samarbeid med leiarrådet i Utdanningsforbundet i Aust-Agder. Mykje av arbeidet med konferansen hausten 2012, der tema var relasjonsleiing med Tom Tiller og Cecilie Thunem-Saanum som føredragshaldarar, var gjort av det førre leiarrådet. Hausten 2013 var Levi G. Eidhammer og Lise Holsen føredragshaldarar med tema profesjonsetikk, og i 2014 hadde Vidar Raugland og Jens Garbo «Når skjønn møter juss» og Gjert Langfeldt «Leiing i barnehage og skule». Evalueringane har vore positive. Samarbeidet med Aust-Agder er godt, og me håper det kan halde fram. Leiarrådet har hatt desse møta: møte møte møte I tillegg til leiarkonferansane har leiarrådet arrangert møte for leiarrepresentantane frå lokallaga for å informere om leiarrådet og skape kontakt. Seks lokallag var representert på dette møtet. Øyvind Sørreime frå UDF sentralt hadde møte i Vest-Agder der fylket blei delt i to regionar vinteren Desse møta arrangerte leiarrådet. Rådet har også tilbydt seg å møte i lokallaga for å danne leiarforum, men berre to lokallag har teke imot. Andre saker leiarrådet har teke opp og sendt vidare til fylkesstyret, er sak om at leiarar også bør kunne ta ut delvis AFP. Dette har no nokre leiarar fått. Dessutan har rådet teke opp ønske om fellesskolering for leiarar og tillitsvalde. Elles er saker som gjeld leiing drøfta. Me har fått laga ei brosjyre for leiarrådet og møter også i sentralt leiarråd Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår (ULA) Tor Anders Råbu Foto: stdanielsen Med bakgrunn i årsmøtevedtak i sak 10/12, vedtok fylkesstyret i sak F-110/12 følgende om ULAs sammensetning: Leder fra FST, 1 seksjonsfri, 1 fra statlig område,1 leder, 2 fra barnehage hvorav 1 fra privat, 2 fra grunnskole, 2 fra videregående opplæring. Fylkesstyret oppnevnte Tor Anders Råbu som leder av ULA. Øvrige medlemmer ble oppnevnt av fylkesstyret/au. 9

10 NAVN Tor Anders Råbu, (leder Ellen Skeie Hansen, vara HTV-F Cecilia M. Johansen Line Drange Neset Vigdis Træland Terje Byholt, Marianne Homestad Tor Aurebekk Freddy Bystadhagen (vara) Torgeir H. Hareland (vara) Brit V. Andersen (vara) ARBEIDSSTED Utdanningsforbundet Vest-Agder Utdanningsforbundet Vest-Agder Langenes skole, Søgne Utdanningsforbundet Kristiansand Utdanningsforbundet Kristiansand Utdanningsforbundet Kristiansand Grim skole, Kristiansand Vest-Agder fylkeskommune Sunde skole, Flekkefjord Lunde skole, Søgne Langenes skole, Søgne Merknad: I løpet av perioden har Terje Byholt og Cecilia M Johansen gått ut av utvalget, og Freddy Bystadhagen og Torgeir Hareland har rykket opp som faste medlemmer. I perioden har utvalget kun hatt ett møte og behandlet en sak. Dette var evaluering av tariff 2014, og utvalgets innstilling dannet grunnlag for debatt i fylkesstyret og for fylkeslagets høringssvar Utvalg for utdanningspolitikk (UPU) Med bakgrunn i årsmøtevedtak i sak 10/12, vedtok fylkesstyret i sak F-110/12 følgende om UPUs sammensetning: Leder fra FST, 1 seksjonsfri, 1 leder, 2 fra barnehage hvorav 1 privat, 2 fra grunnskole, 2 fra videregående opplæring hvorav 1 fra yrkesfag. Fylkesstyret oppnevnte Maj-Britt Holljen som leder av UPU. Øvrige medlemmer ble oppnevnt av fylkesstyret/au. NAVN ARBEIDSSTED Periode i utvalget Maj-Britt Holljen Utdanningsforbundet Vest-Agder Hele perioden Leder av utvalget Anne Marie Robstad Hagen Utdanningsforbundet Vennesla Hele perioden Bjørn Aas Noroff Kristiansand Vara fram til , deretter medlem Oddvar Skårland Lyngdal KVS Hele perioden Renate Grødum Ravnedalen bhg Hele perioden Tordis Alice Blørstad Utdanningsforbundet Lyngdal Vara fram til , deretter medlem Trine Mie Loftlund Nielsen Vågsbygd vgs Hele perioden Yngvar Monstad Songdalen ungdomsskole Hele perioden Sandra Karlsen Læringsverkstedet bhg Fritatt fra Gyrid Nedberg Grønlid Grim skole Fritatt fra Antall møter: 3 Antall saker: 9 Utvalget har behandlet en rekke høringer og andre saker som saksforberedende instans for fylkesstyret, der endelig vedtak er fattet i fylkesstyret eller i arbeidsutvalget. Utvalget har hatt bred kompetanse, men det har - som i forrige periode til dels vært veldig vanskelig å samle alle til fysiske møter, blant annet på grunn av manglende permisjonsrettigheter. Derfor har en del av arbeidet vært gjort via epost-kommunikasjon. Dette har 10

11 ikke fungert optimalt, men det har resultert i at vi har fått gjort en del på tross av hindringer. Vi har klart å få til tre møter i perioden, med varierende antall fremmøtte. Om dette er en form for utvalgsarbeid som bør fortsette i neste periode, er et viktig spørsmål det nye fylkesstyret må ta stilling til. Følgende saker har vært behandlet i løpet av utvalgets virkeperiode: Nye læreplaner i valgfag på ungdomstrinnet Medier og kommunikasjon (MK) endres til studieforberedende utdanningsprogram Endringer i lokalgitt muntlig eksamen Endringer i læreplaner for gjennomgående fag (norsk i særdeleshet) Om inntak til videregående opplæring og nytt kap. 6A i opplæringsloven om formidling av lærlinger og lærekandidater Faglige karriereveier innspill til fylkesstyrets behandling av sak til representantskapet Endringer i privatskoleloven LIM-planen: likestilling, inkludering og mangfold i Vest-Agder fylkeskommune (høst 2014) Endringsforslag til barnehageloven angående arbeid med dokumentasjon og vurdering i barnehagen (desember 2014) Forhandlingsutvalg fylkeskommunen Fylkesstyret vedtok følgende i sak F-111/12: 51: «Fylkesstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle tariffområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget. Utvalget ledes normalt av tillitsvalgte etter Hovedavtalen.» 52: «Fylkesstyret kan oppnevne rådgivende utvalg, råd og fora etter behov. Fylkesstyret skal være representert i utvalg som oppnevnes for hele perioden.» I tråd med 51 opprettes det et forhandlingsutvalg med ansvar for forhandlinger i fylkeskommunen. Forhandlingsutvalg fylkeskommune har i perioden bestått av: Forhandlingsleder Maj-Britt Holljen Medlem Ellen Skeie Hansen (fritatt f.o.m ) Medlem Berit Stolpestad Atle Oanes f.o.m (vedtatt av FST i sak F-90/14) Forhandlingsutvalget fylkeskommunen konfererer med andre tillitsvalgte ved behov Øvrige forhandlingsområder Det vises til fylkesstyrets protokoll, sak F-111/12: Oppnevning andre oppgaver/ansvarsområder og F-75/13: Kontaktpersoner endringer/suppleringer. SPEKTER Nestleder Svein Ove Olsen er kontaktperson for våre medlemmer i Spekter. Foretakstillitsvalgt er Hege Bjarke (siden 2013). De fleste medlemmene er tilknyttet Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF), med arbeidssted ved sykehusene i Kristiansand eller Arendal. Svein Ove Olsen har vært forhandlingsleder for Utdanningsforbundet i Spekter-området siden 2007, med foreløpig siste forhandlingsrunde i Forhandlingene har vært utført på en ryddig måte i et godt forhandlingsklima. Skolering av nye tillitsvalgte innen Spekter-området skjer sentralt. 11

12 STATEN NAV Rådgiver Synnøve T. Danielsen er kontaktperson, med forhandlings- og oppfølgingsansvar for våre medlemmer i NAV Vest-Agder. Vara: Nestleder Svein Ove Olsen. Forholdet til arbeidsgiver har vært uproblematisk og forhandlingene ryddige. Til tross for at vi er en liten organisasjon på området, opplever vi å bli godt ivaretatt av arbeidsgiver med hensyn til informasjonsflyt og oppmerksomhet. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Bufetat Bufetat jobber blant annet med det statlige barnevernet, familievernet og adopsjon. Forhandlingsansvaret for disse har vært ivaretatt av regiontillitsvalgt for region sør/øst, for tiden Øystein Lien, hjemmehørende i Aust- Agder. Kontaktperson i fylkeslaget har vært Svein Ove Olsen og Synnøve T. Danielsen med oppfølgingsansvar i forhold til medlemmene. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Pr. dags dato har vi ingen medlemmer. UiA Anne Løvland var frem til juni 2013 Utdanningsforbundets kontaktperson på Universitetet i Agder. Fra har Kristin Skoglund Robstad vært hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved UiA. Forhandlinger på området føres lokalt, og Svein Ove Olsen har vært fylkeslagets kontaktperson. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Sørlandets luftforsvar - Kjevik Arbeidsplasstillitsvalgt ved Sørlandets Luftforsvar Kjevik er Helene Breiteig Berg. Tillitsvalgte har deltatt på kurs for videregående opplæring når det har vært aktuelt. Fylkeslagets kontaktperson er Atle Oanes. Sørlandets kompetansesenter (Statped) Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Sentrale forhandlinger for Sørlandet Kompetansesenter skjer i Utdanningsdirektoratet, med felles hovedtillitsvalgt for kompetansesentrene som forhandlingsleder for Utdanningsforbundet. Lokale forhandlinger skjer på det enkelte kompetansesenter med lokale tillitsvalgte. Lokal tillitsvalgt er Kirsten Ruud. Vara: Reidar Anker Jørgensen. Fylkeslagets kontaktperson er Svein Ove Olsen. Skolering av tillitsvalgte innenfor disse områdene har i all hovedsak foregått sentralt, og fylkeskontakten har deltatt ved skoleringen når det har vært praktisk mulig. Fylkesmannsembetet Utdanningsforbundet Vest-Agder har flere medlemmer som arbeider for Utdanningsdirektøren i Vest-Agder. Lokal tillitsvalgt er Bodil Fjelde. Plasstillitsvalgte fører lønnsforhandlinger selv, med den bistand de måtte ha behov for fra fylkesleddet, etter sentral skolering i Utdanningsforbundet. Svein Ove Olsen er kontaktperson, og har ført lønnsforhandlinger for tillitsvalgt etter anmodning. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Agder politidistrikt I noen år har vi hatt ett medlem som arbeidet ved Agder politidistrikt. Svein Ove Olsen har hatt forhandlings- og oppfølgingsansvar for vedkommende frem til august 2013, da Tor Anders Råbu overtok dette ansvaret. Medlemmet er nå i ny arbeidssituasjon på et annet område, og Utdanningsforbundet Vest-Agder har p.t. ingen medlemmer i Agder politidistrikt. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL) PBL er en landsomfattende interesseorqanisasjon for private barnehager. Landsmøtet i PBL fattet i mai 2013 vedtak om å slå sammen PBL og PBL-A (arbeidsgiverseksjonen) til én organisasjon fra Dette førte til at flere ble omfattet av tariffavtalen. På et forhandlingsmøte mellom Utdanningsforbundet og PBL i august 2013 kom partene til enighet om overgangsordninger. Spesielt krevende var ordninger knyttet til pensjon. Utdanningsforbundet Vest-Agder har ansvar for å skolere egne tillitsvalgte på PBL-området. Adelheid Frost Mykland er fylkeslagets kontaktperson på området. 12

13 VIRKE De fleste medlemmer i Virke jobber i private skoler, høgskoler og barnehager, og omfattes av Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for barnehage. Forhandlingene i Virke skjer sentralt, men virksomheten kan avtale lokale tillegg av egne midler. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Fylkeslagets kontaktperson på området er Synnøve T. Danielsen. KIRKELIG ARBEIDSGIVER OG INTERESSEORGANISASJON (KA) Utdanningsforbundet Vest-Agder har barnehager som er medlem i KA. Tariffavtalen med KA er svært lik tariffavtalen med KS, med både sentrale og lokale forhandlinger. Tillitsvalgte i KA forhandler selv med sin arbeidsgiver, men bruker fylkesleddet og også det aktuelle lokallaget som rådgivere og støttespillere. Sentralleddet har påtatt seg ansvaret for grunnskoleringen av tillitsvalgte på KA-området. Adelheid Frost Mykland er fylkeslagets kontaktperson på området. FUS Fus er en privat barnehagekjede. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften og eier eiendommen. Utdanningsforbundet har en hovedavtale og hovedtariffavtale for medlemmene i FUS. Skolering av nye tillitsvalgte skjer sentralt. Fylkeslagets kontaktperson er Adelheid Frost Mykland Kursutvalg Følgende medlemmer av fylkesstyret ble oppnevnt som faste medlemmer: (F-111/12) Adelheid Frost Mykland kontaktperson barnehage (leder) Åse Løvdal fylkesleder Svein Ove Olsen nestleder Tor Anders Råbu kontaktperson grunnskole Ellen Skeie Hansen HTV- 2 vgo (fritatt fom ). Berit Stolpestad organisasjonstillitsvalgt vgo (fra ) Synnøve T. Danielsen rådgiver (kursansvarlig) Det vises til kap. 4 for mer informasjon om kursutvalgets virksomhet Styret for pensjonister Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene et tilbud også etter at den ordinære yrkeskarrieren er over. Vi ser det som viktig å ivareta den erfaring og kunnskapsmasse pensjonistene representerer, samt å gi et tilbud om fortsatt fellesskap med gamle kolleger og forbundsfeller. Pensjonistmedlemmer mottar medlemsbladet Utdanning og får tilbud om rimelige forsikringer og andre medlemsfordeler. Hvert år arrangerer pensjoniststyret ulike turer og arrangementene med stor oppslutning. Fylkesstyret gir et årlig tilskudd på kr til pensjonistenes arbeid. Generelle kontorutgifter dekkes i tillegg, og fylkeslaget tilbyr sekretær for pensjoniststyret. Vest-Agder har gode rutiner og ligger langt fremme i pensjonistarbeidet. Pr hadde vi 1253 pensjonistmedlemmer. Det er opprettet et styre for pensjonister med Tore Kleven som leder. Fylkesstyrets kontaktperson for pensjonister er Svein Ove Olsen. Sekretær for pensjoniststyret er Synnøve Selvik. Det vises til vedlegg 4: Retningslinjer for pensjonistarbeid. 13

14 I sak F-131/12 oppnevnte Fylkesstyret følgende personer til pensjoniststyret: Tore Kleven, leder, (grunnskole, Mandal) Elisabeth Haaland (grunnskole, Audnedal) Kjell Iglebæk (grunnskole, Kristiansand) Torgeir Grosås (grunnskole, Lyngdal) Arne Bernhard Bang (grunnskole, Vennesla) Wenche Solum Stallemo (vgo, Kristiansand) I samme sak ga Fylkesstyret pensjoniststyret myndighet til å supplere styret med det ønskede antall medlemmer og varamedlemmer som styret bestemte. Styret ble supplert med Rosemary Melbye, nestleder. Januar 2013 gikk Rosemary Melby og Torgeir Grosås ut av styret og ble erstattet av Anne Berit Kydland og Theis M. Theisen. I perioden er det avholdt 15 styremøter. En viktig sak har vært pensjonistenes stilling i Utdanningsforbundet. Turer/møter lokalt: Farsund/Lista (vår 2012), Mandal/Buen (vinter 2013), Kristiansand/Ravnedalen (vår 2013), Hægebostad (vår 2014), Kristiansand/KKG (høst 2014) Utenlandsturer: Kroatia/Makarska (høst 2012), Frankrike/Provence (høst 2013), Kroatia/Makarska (vår 2014) Personalnemnd For håndtering av konfliktfylte personalsaker er det opprettet personalnemnd med felles modell og retningslinjer for Utdanningsforbundet. Medlemmer som henvender seg i slike saker har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke på medhold. Personalnemndas leder legger jevnlig frem rapporter til fylkesstyret om utviklingstendenser knyttet til personalsaker. For personalnemndas sammensetning vises det til vedtak i fylkesstyret i sak: F-111/12: Svein Ove Olsen (leder) Tor Anders Råbu (kontaktperson grunnskole) Adelheid Frost Mykland (kontaktperson barnehage) Maj-Britt Holljen (kontaktperson videregående skole) Synnøve T. Danielsen (rådgiver) Fylkesleder Åse Løvdal er virksomhetens øverste leder og fungerer som konsulent og samtalepartner for personalnemnda, i noen tilfeller også som saksbehandler. Det vises til vedlegg 5: Retningslinjer for personalnemnda. 14

15 Forum for politisk påvirkning (FPP) Svein Ove Olsen foto:stdanielsen Det vises til vedtak i fylkesstyret i sak: F-111/12 og F-92/09. Forum for politisk påvirkning (FPP) begynte som en ad hoc arbeidsgruppe, med ansvar for utdanningspolitisk påvirkningsarbeid foran stortingsvalget i Fylkesstyret så behovet for at det ble etablert en gruppe som på mer permanent basis skulle arbeide for å påvirke politiske miljøer, media og opinion ut fra Utdanningsforbundets politiske agenda og budskap. Gruppen har vært spesielt aktiv i valgår. FPP er i kontinuerlig kontakt med fylkesleder, som har et overordnet ansvar. I perioden har gruppen bestått av: Svein Ove Olsen (leder) Adelheid Frost Mykland (barnehage) Tor Anders Råbu (grunnskole) Maj-Britt Holljen (videregående skole) Synnøve T. Danielsen (rådgiver) 1.4 ARBEIDSGRUPPER Private virksomheter I Vest-Agder har vi private virksomheter i 9 av våre 15 lokallag. Arbeidsgruppa er opprettet for å ivareta våre medlemmer i private barnehager og skoler. Viktige arbeidsoppgaver er: Medlemsverving, inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler, informasjon om profesjon/fagforeningsbevissthet, og ikke minst, oppsøkende virksomhet på arbeidsplassene i samarbeid med lokallagene. Målsettingen er at alle våre medlemmer skal være omfattet av tariffavtale og ha tillitsvalgt på arbeidsstedet. Fylkesstyret vedtok i sak F-111/12 å videreføre arbeidsgruppa. I inneværende periode har arbeidsgruppa bestått av: Synnøve T. Danielsen (leder, og ansvar for UH)) Vigdis Træland barnehage (frem til ) Kristin Vasvik Håland barnehage (fra ) Tor Anders Råbu grunnskole Berit Stolpestad videregående skole I perioden er det avholdt 16 møter. 99 saker er behandlet. 15

16 Arbeidsgruppas medlemmer har deltatt på sentrale kurs og arrangert kurs for lokallag med private virksomheter. Leder orienterer fylkesstyret jevnlig om fremdriften i arbeidet, og det legges frem handlingsplaner, oversikter og utviklingstendenser. Barnehage: 75 tariffavtaler er opprettet: 58 PBL, 5 KA, 5 FUS, 1 Spekter, 3 Virke, 5 Standard tariffavtale. Det bemerkes at 20 barnehager ble omfattet av sammenslåingen mellom PBL og PBL-A fra Totalt i Vest- Agder har vi 104 ordinære private barnehager, i tillegg 47 små familiebarnehager. Mange av de små enavdelingsbarnehagene er i ferd med å forsvinne, da tendensen er at små barnehager kjøpes opp av større kjeder. 39 ordinære barnehager og 42 familiebarnehager er uten tariffavtaler. Skole:I alt har vi 7 private grunnskoler og 9 videregående skoler. Flere søknader er under behandling i Utdanningsdirektoratet. Ingen av de private grunnskolene har pr. dags dato tariffavtale. Fem videregående skoler har tariffavtaler: 3 i Virke og 2 standard tariffavtale. Vedlegg 7 Samarbeidsavtale Fagforbundet, Utdanningsforbundet Rogaland og Vest-Agder UNG-politikk Sirill Berg foto: stdanielsen Utdanningsforbundet Vest-Agder arrangerte Ung-seminar på Rosfjord Strandhotell oktober Følgende arbeidsgruppe ble oppnevnt (sak F-100/13) i forbindelse med UNG-seminaret: Sirill Berg, barnehage, Søgne (leder) Renate Grødum, barnehage, Kristiansand Astrid Føreland, grunnskole ungdomstrinn, Vennesla Fra fylkeskontoret: Adelheid Frost Mykland, Synnøve T. Danielsen og Monica B. Rasmussen. Antall deltakere: 23 Tema: Profesjonsetikk. Forelesere var Steffen Handal (2. nestleder i Utdanningsforbundet), Annie Tønnessen (gründer og eier av Endringer) og Roar Eilertsen (DeFacto, kunnskapssenter for fagorganiserte). 16

17 1.5 REPRESENTASJON OG OPPNEVNINGER Årsmøtet mai Representasjon internt i Utdanningsforbundet Delegater og varadelegater landsmøtet 2012 Sak 11.5 Årsmøtet 2012 Delegat: Medlemsgruppe Varadelegat Medlemsgruppe Åse Løvdal Barnehage Anne Kari Slettan Universitet/høgskole Svein Ove Olsen Videregående opplæring Tor Aurebekk Videregående opplæring Adelheid Frost Mykland Barnehage Kristin Vasvik Håland Barnehage Marianne Tjørnhom Grunnskole Frank Gitlestad Grunnskole Atle Oanes (fritt valgt) Videregående opplæring Terje Byholt (fritt valgt) Grunnskole Maj-Britt Holljen Videregående opplæring Ellen Skeie Hansen Videregående opplæring Tor Anders Råbu Grunnskole Tordis Alice Blørstad Grunnskole Frode Aarøe Grunnskole (leder) Sirill Berg Grunnskole (SFO) Valgkomite Sak fylkesårsmøtet Navn medlemmer Medlemsgruppe Lokallag Renate Grødum Barnehage Kristiansand Vigdis Træland Barnehage Kristiansand Sten-Rune Askildsen Grunnskole Mandal Brit Vassmo Andersen Barnehage Søgne Tordis Alice Blørstad Grunnskole Lyngdal Espen Bentsen Øyulvstad Grunnskole Åseral Jarmila Oftedahl Videregående opplæring Farsund Yngvar Salvesen Videregående opplæring Farsund Roar Johansen Ledere Kristiansand Tor Aurebekk Videregående opplæring Kristiansand Trine Eidstø FAS Kristiansand Navn varamedlemmer Medlemsgruppe Lokallag Mari Ur Løvaas Barnehage Mandal Britt Taule Barnehage Kristiansand Marit Garmann Grunnskole Mandal Torgeir Hareland Grunnskole Søgne Anne Birgit Østerberg Grunnskole Songdalen Andreas Skjelbred-Knudsen Videregående opplæring Kristiansand Atle Oanes Videregående opplæring Kristiansand Lise Møskedal Ledere Mandal Olav Breen UH Kristiansand Reidar Anker Jørgensen FAS Kristiansand 17

18 Representasjon i kontaktfora sentralt Medlemsgruppe/styre Navn Arbeidssted Vara Barnehage Adelheid Frost Mykland Utdanningsforbundet Vest-Agder Kristin Vasvik Håland Grunnskole Tor Anders Råbu Utdanningsforbundet Vest-Agder Marianne Tjørnhom Videregående opplæring Maj-Britt Holljen Utdanningsforbundet Vest-Agder Atle Oanes Kari Nyutstumo Kristiansand katedralskole - Gimle (oppnevnt som lederrepr. sentralt) Universitet og høgskole Svein Ove Olsen Utdanningsforbundet Vest-Agder Faglig administrativt støttesystem Nils Kristian Sklett Larsen PPT for videregående skole, Vest- Agder fylkeskommune Vara 1: Berit Stolpestad Vara 2: Synnøve T. Danielsen Styret for pensjonistene sentralt Bent Andreas Seland Utdanningsforbundet Lyngdal Lederråd sentralt Randi Lohndal Frestad Lister vgo, avd. Eilert Sundt, Utdanningsforbundet Farsund Representasjon i representantskapet Åse Løvdal Utdanningsforbundet Vest-Agder (nestleder er vara for fylkesleder) Svein Ove Olsen Utdanningsforbundet Vest-Agder 1. vara: Maj-Britt Holljen 2. vara: Tor Anders Råbu Sentral valgkomité Åse Løvdal Utdanningsforbundet Vest-Agder (nestleder f.o.m. sept. 2014) Kontrollkomité May Erna Karlsen Utdanningsforbundet Vest-Agder Sentrale fagråd Fagråd Navn Arbeidssted Teknikk og industriell produksjon Ingrid Auglænd Kvadraturen skolesenter, Kristiansand 18

19 Andre oppnevninger - kontaktpersoner Det vises til fylkesstyresak F-111/12 og F-75/13: Kontaktperson/ansvarlig for utvalgte arbeidsområder: Likestilling: Åse Løvdal og Ellen Skeie Hansen (fritatt ) og erstattet av Berit Stolpestad f.o.m Internasjonalt arbeid: Tor Anders Råbu og Synnøve T. Danielsen Pensjoniststyret: Svein Ove Olsen og Synnøve Selvik (sekretær) Pensjon: Synnøve T. Danielsen og Berit Stolpestad Valgkomité Sørlandske lærerstevne: Svein Ove Olsen og Kristin Vasvik Håland Ung-politikk: Sirill Berg, Ellen Skeie Hansen (fritatt ) og Adelheid Frost Mykland Pedagog-studentene: Synnøve T. Danielsen Verving: Synnøve T. Danielsen (verveansvarlig) og Sirill Berg Representasjon eksternt Utdanningsforbundet Vest-Agder er opptatt av å skape gode relasjoner og allianser med andre organisasjoner og samarbeidspartnere. Det vises til sak F-111/12 og F-21/14 Utdanningsmøter i regi av Fylkesmannen: Fylkesledelsen og/eller leder fra aktuell medlemsgruppe. AU drøfter i tillegg behovet for uformelle møter med utdanningsdirektøren. Arbeidslivsdag/jobbsøkerkurs UiA: Synnøve T. Danielsen (hovedansvar), Tor Anders Råbu og Adelheid Frost Mykland/Vigdis Træland Faggruppe utdanning (tidligere skoleeierforum): Åse Løvdal, vara: Svein Ove Olsen Forholdet til Norsk digital læringsarena (NDLA) ivaretas som en del av HTV-Fs oppgaver Kontaktperson Unio Samarbeidsutvalg mot svart økonomi (SMSØ): Berit Stolpestad Samarbeidsmøter med KS og fagforeninger på Agder: Åse Løvdal og Svein Ove Olsen Arbeidsutvalg GNIST: Åse Løvdal GLØD-nettverk: Adelheid Frost Mykland (sak F-21/14) Aksjonskomitè TV aksjon: Åse Løvdal ( i saker som angår våre medlemmer) Sørlandske lærerstevne: Tor Anders Råbu personlig vara: Sirill Berg. Solfrid Kasti. Personlig vara: Kristin Vasvik Håland Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) arbeidsgruppe ungdomstrinnsatsing: Tor Anders Råbu. Vara: Astrid Føreland. Storkurs for tillitsvalgte nov Foto: stdanielsen 19

20 Kap. 2 MEDLEMSUTVIKLING OG MEDLEMSVERVING På landsbasis har Utdanningsforbundet over medlemmer, og vi er den desidert største fagforeningen i Norge på utdanningsområdet. Også i Vest-Agder har vi hatt en positiv utvikling med nærmere medlemmer. Vi så at streiken høsten 2014 førte til ekstra stor medlemsøkning. Verving er et viktig satsingsområde. Verveansvarlig er Synnøve T. Danielsen. Vara: Sirill Berg. Det er utarbeidet handlings- og fremdriftsplaner for vervearbeidet. De siste årene har vi sett at det drives intens medlemsverving fra konkurrerende organisasjoner, spesielt overfor våre ledermedlemmer. Ny utviklingstendens er at andre organisasjoner driver aktiv verving blant våre barnehagelærere. Tross konkurranse fra andre forbund, er Utdanningsforbundet den organisasjonen som foretrekkes av de fleste skoleledere. Vi må likevel søke å snu den negative utviklingen på enkelte områder som fremgår av statistikken, spesielt i grunnskolen. Også i denne perioden har økningen vært størst innenfor barnehageansatte og pensjonister. Vervepotensialet på barnehagesektoren, spesielt den private, er fremdeles stor. I skolesektoren har medlemstallet vært ganske stabilt, med nedgang på enkelte områder. Nedgangen kan forklares med at det er færre lærere enn før på grunn av innstramninger og svakere kommuneøkonomi samt at det ansettes flere ufaglærte. I videregående opplæring er det mange ulike fagforeninger å velge mellom, og selv om medlemstallet har økt noe siden forrige periode, mener vi at vervepotensialet er stort, spesielt i de private grunn- og videregående skolene. Utdanningsforbundet Vest-Agder samarbeider med pedagogstudentene (PS) på Universitetet i Agder for å øke fagforeningsbevisstheten hos unge nyutdannede, med felles stand ved studiestart og informasjonsrunder i klassene. PS har deltatt på fylkesstyremøter og ble invitert til UNG-seminaret høsten Arbeidslivsdagen som arrangeres årlig i samarbeid med PS, Karrieresenteret og lærerutdanningene på UiA, og Sørlandske Lærerstevne er også en viktig rekrutteringsarena. Stand på UiA Synnøve T. Danielsen og Adelheid Frost Mykland Arbeidslivsdag med jobbsøkerkurs på UiA 20

21 Medlemsutvikling januar januar 2015 Totalt hadde vi 5960 medlemmer pr , 4121 innenfor offentlig avtaleområde og 458 privat. Pedagogstudentene på Universitetet i Agder har 865 medlemmer. Studentene er ikke med i tabellen under. Tidligere var ledermedlemmene integrert i statistikken under sine respektive medlemsgrupper, men for å synliggjøre utviklingen av ledermedlemmene, er de fra 2013 trukket ut med egne tall i tabellen. Som vi ser av tabellen, ble alderssammensetningen i medlemsmassen også lagt inn fra og med Ordinære medl. (uten PS) Jan Jan Jan Jan Totalt Barnehage off Barnehage priv Grunnskole VGO UH FAS Ikke tilknyttet medl.gruppe Ikke yrkesaktive (uføre/aldersp.) Ledere Ledere off. bhg Ledere priv.bhg Ledere FAS Ledere gsk Ledere UH Ledere vgo Ledere u medl.gr Avtaleområde Statlig KS Virke KA SPEKTER PBL FUS Standard tariffavt. (UDF) Uten tariffavt. (yrkesaktive) Alderssammensetning yrkesaktive Alder 35 - yngre eldre

22 Kap. 3 INFORMASJONSARBEID Utdanningsforbundet Vest-Agder legger stor vekt på å sende ut aktuell informasjon så raskt og effektivt som mulig. Informasjonskanaler: E-post til lokallag som videreformidler informasjon, protokoller, møte/kursinnkallinger, fylkesinfoer og annet fra fylkeskontoret til arbeidsplasser og andre målgrupper lokalt Egne tariffinfoer i forbindelse med tariffoppgjør Telefon videomøter ved behov Utdanningsforbundet Vest-Agders hjemmesider: Utdanningsforbundet Vest-Agders facebookside: facebook.com.utdanningsforbundet Vest-Agder Egne nyhetsskriv for medlemmer i barnehage, videregående opplæring og ledere Brosjyrer, plakater og annet skriftlig materiell Tilgang til elektronisk informasjon: Utdanningsforbundets portal består av internett som er åpent for alle «Min side» er passordbeskyttet for medlemmer og tillitsvalgte Kurspåmelding skjer via «Min side» o Det er igangsatt arbeid sentralt for å gjøre «Min side» bedre og mer oversiktlig Ved pålogging vil du blant annet få tilgang til aktuell informasjon tilpasset medlemsgruppe, verv og det nivå du befinner deg på i organisasjonen Intranettet (Citrix) er passordbeskyttet for fylkesstyremedlemmer og ansatte i Utdanningsforbundet Medlemmer og tillitsvalgte har plikt til å logge seg inn og sjekke egne medlemsopplysninger samt registrere e- postadresse og mobiltelefonnummer. Informasjonen legges inn i en lukket database til bruk blant annet ved utsending av informasjon i forbindelse med streik/konfliktsituasjon. Portalen gjør det mulig for lokallagene å opprette egne hjemmesider under Utdanningsforbundet Vest-Agder, noe de fleste benytter seg av. Alle lokallag har internettbaserte e-postadresser, web-access, som gjør at e-post kan sendes og mottas uavhengig av maskin og påloggingssted. Lokallagene får jevnlig tilbud om kurs i disse verktøyene. Alle protokoller sendes lokallagene til orientering. Fylkesleder er Utdanningsforbundets kontaktperson utad overfor media og andre. Utdanningsforbundet Vest- Agder har hatt en rekke innslag i ulike nyhetsmedier av både skriftlig og muntlig karakter. 22

23 Kap. 4 KURSVIRKSOMHET Adelheid Frost Mykland. Foto: stdanielsen Kursomfang: : 15 kurs : 21 kurs : 20 kurs Målgrupper: Målgrupper for kursene har vært tillitsvalgte på ulike nivå. Det gjelder fylkesstyret, lokallagsledere, hovedtillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte både offentlige og private. Vi har arrangert kurs for nye arbeidsplasstillitsvalgte innen KS og PBL. De hovedtillitsvalgte i fylkeskommunene har jevnlig hatt samlinger for plasstillitsvalgte i videregående opplæring. Innhold i kurs: Grunnskolering for tillitsvalgte modul 2 og 3 foregår kontinuerlig. Kurs med spesielle tema arrangeres med jevne mellomrom. Målet er å skolere våre tillitsvalgte på alle nivåer på dagsaktuelle politiske saker og på lov- og avtaleverk. Temaer på kurs i perioden har vært: Arbeidstid, skole og barnehage Tariff Lokale forhandlinger Budsjettarbeid Stemmerettsjubileet Web- og hjemmeside Skolering nye hovedtillitsvalgte og lokallagsledere Landsmøte 2012 Levekår på Agder Private virksomheter, inngåelse av tariffavtaler Personalsaksarbeid, konflikthåndtering Arbeidsmiljø og IA arbeid Tilsetting Pensjon Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i PBL Medietrening Likestilling Voksenopplæring Profesjonsbevissthet 23

24 Profesjonsetikk Medbestemmelse Kurs for tillitsvalgte 2013 med advokat Vidar Raugland. Foto: stdanielsen En del av vår kursvirksomhet foregår i egne lokaler i Skippergata 4, Kristiansand (22 kurs). Quality hotell, Sørlandsparken blir ofte benyttet ved store kurs med eller uten overnatting (12 kurs). Vi ønsker å legge noen kurs vestover i fylket og har vært på Havhotellet Lindesnes, Farsund Resort og på Rosfjord Strandhotell (9 kurs). Fylkesstyret hadde oppstartseminar august 2012 i Skagen, Danmark og august 2013 i Gdansk, Polen. Arbeidsutvalget (AU) var med lokallagsledere på seminar til Oslo juni Ellers har Caledonien og Rica Dyreparken blitt brukt til kursvirksomhet. Kurs i regi av fylkeslaget er det stort sett tillitsvalgte på fylkesplan som har ansvar for. Det gjelder både planlegging og gjennomføring. På enkelte kurs inviteres eksterne foredragsholdere. Dette er noen av de foredragsholderne vi har brukt i perioden: Inge Eidsvåg, Levi Geir Eidhamar, Vidar Raugland, Lene Stegarud Ryland, Birte Simonsen, Tellef Hansen, Anne Krogstad, Ingrid Wergeland, Frank Aarebrot, Einar Øverenget, Øyvind Stenkleiv, Regitze Flannow, Jon P Knudsen, Henning Jørgensen, Anders Folkestad og Lars Bleie. Fra sentralstyret: Kolbjørg Ødegård, Solveig Eldegaard, Øyvind Sørreime, Nina Beate Jensen, Terje Skyvuldstad og Steffen Handal. Fra Utdanningsforbundets sekretariat: Rikke Bjurstrøm, Hanne Skjønsberg, Turi Pålerud, Jens Garbo, Ellinor Gilberg og Morten Solheim. Besøk av Regitze Flannov fra hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening nov foto: stdanielsen 24

25 Kap. 5 HANDLINGSPLAN Årsmøtet mai Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Mål i tiltaksplanen i perioden Bygge tillit og forståelse hos arbeidsgiver/ks og det politiske nivået i fylkeskommunen. Tiltak som er gjennomført i perioden Vi har deltatt i GNIST-samarbeidet på Agder. Fylkesleder Åse Løvdal har vært vår representant. GNIST-samarbeidet ble evaluert i 2014 og er ikke lenger et partnerskap, men en arena for dialog og samarbeid. Hovedpunktene i arbeidet har vært: Etter- og videreutdanning Rekruttering stand på Hovefestivalen Ny lærerutdanning Veiledning til nyutdannete Lærerløftet Profesjonsetisk plattform Ungdomstrinnssatsingen Sette søkelys på barnehagenes rammevilkår, og konsekvenser for Utdanningsforbundet Vest-Agder er representert i Fylkesmannens GLØDnettverk ved Adelheid Frost Mykland. Nettverket er bredt sammensatt og er en arena for diskusjoner og meningsutveksling. Nettverket jobber med tiltak som fremmer barnehagen og øker statusen for arbeidet i barnehagen. Vi er også delaktige i arbeidet med å rekruttere flere kompetente søkere til barnehagelærerutdanningen. Blant sakene som har vært jobbet med er kampanjen Verdens fineste stilling ledig, som hadde til formål å rekruttere til barnehagelæreryrket. Adelheid Frost Mykland var sentral i dette arbeidet. Til grunn for vår kommunikasjon med KS og arbeidsgivere ligger Utdanningsforbundets kommunikasjonsstrategi. Arbeidstidsforhandlingene i 2013/2014 og den påfølgende streiken skapte en spesielt krevende kommunikasjonssituasjon. Midlertidig førte det til brudd på kommunikasjonen. I Agder har vi alltid hatt gode relasjoner til KS lokalt, og det førte til at det var mulig å gjenoppta konstruktive samtaler kort tid etter at streiken var avsluttet. Fylkesleder i Vest-Agder har sammen med fylkesleder i Aust-Agder hatt jevnlige uformelle møter med KS Agder. Kommunikasjonen med fylkeskommunen har vært god og konstruktiv gjennom hele perioden. Dialogen føres hovedsakelig gjennom våre hovedtillitsvalgte. Kommunikasjon med mediene er blitt ivaretatt gjennom hele perioden, og spesielt intenst i forbindelse med arbeidstidsforhandlingene og streiken i Kommunikasjonsstrategien til Utdanningsforbundet har også ligget til grunn for dette arbeidet. Forum for politisk påvirkning (FPP) har vært et viktig redskap når vi har presentert våre budskap i media. Bakgrunnen for at dette punktet ble tatt inn i handlingsplanen for perioden var at barnehagene i 2011 fikk nytt finansieringssystem. Siden da har 25

26 kvalitet og arbeidsvilkår. Arbeide mot økt privatisering og kommersialisering i skole- og barnehagesektoren. Årsmøtet mai 2015 presset på de ansatte i barnehagene økt. Da driftstilskuddet ble lagt inn i kommunenes rammefinansiering, ble barnehagene utsatt for nedskjæringer. Det gjelder for både kommunale og private barnehager. Gjennom perioden har leder, nestleder og kontaktperson barnehage produsert flere kronikker og leserinnlegg for å belyse barnehagens sårbare posisjon og de ansattes arbeidsvilkår. Dette arbeidet ble spesielt intensivert i forbindelse med stortingsvalget i september Dette punktet ble tatt inn i handlingsplanen da den ble revidert i Bakgrunnen var varslede endringer i lovverket og et økende press i retning av privatisering og kommersialisering. Samtidig ble temaet satt på dagsorden i Utdanningsforbundet sentralt. Revisjonen kom såpass sent i perioden at det er begrenset hvor lenge vi har arbeidet med dette, men temaet har vært behandlet på lokallagsledermøte og i kurssammenheng. Utdanningspolitisk utvalg (UPU) og arbeidsgruppa for private virksomheter, har gitt råd til fylkesstyret, som har behandlet en høring om forslag til endringer i privatskoleloven. Streik aug Silje Gran Aanensen og Anita Tronstad. Utdanningsforbundet Mandal. Foto: stdanielsen 26

27 5.2 Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Kraftfull streikemarkering i Kristiansand Foto: stdanielsen Mål i tiltaksplanen i perioden Arbeide målrettet med arbeidsgiver for å sikre gode og tjenlige arbeidstidsordninger Tiltak gjennomført i perioden Barnehagelærere i private barnehager med tariffavtaler praktiserer fortsatt arbeidstidsordning med 4t ubunden tid/uke hvis ikke annet er avtalt. I 2011 ble det brudd i arbeidstidsforhandlingene i kommune barnehager (SFS 2201). Bruddet endte med en nemndskjennelse hvor arbeidstiden, som et forsøk, ble 37,5 t/uke og minst 4 timer planleggingstid skulle avtalefestes i en arbeidsplan. I forhandlingene i 2013 ble det på nytt brudd, og nemnda besluttet da å videreføre forsøket som en ordning fram til Utdanningsforbundet har fokusert på barnehagelærerens behov for tid til å være faglig forberedt. Tariffoppgjøret 2014 brakte oss inn i den viktigste streiken forbundet har hatt til nå. Bruddet i forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for skolen medførte at arbeidstid ble en del av tariffoppgjøret, og Utdanningsforbundet gikk alene ut i storstreik etter uravstemning i juni som viste overveldende flertall mot forhandlingsresultatet. Forbundets arbeid for tjenlige arbeidsordninger var tuftet på fire ufravikelige krav: Sentral avtale Lesepliktsystemet beholdes Skjermet tid til for- og etterarbeid Ingen utvidelse av arbeidsåret Streiken var et faktum i juni, men det store uttaket skjedde ved skolestart og varte gjennom hele august måned. Kristiansand var eneste uttakssted i Vest-Agder. Fylkeslaget i samarbeid med Kristiansand lokallag satt i streikeledelsen i fylket. Oppslutningen var meget god i hele organisasjonen, og den nye arbeidstidsavtalen trer i kraft fra

28 Arbeide for en helhetlig og forutsigbar praktisering av arbeidstidsavtalene Arbeidstid er tema på skolering av nye tillitsvalgte. I tillegg til flere kurs og møter med tillitsvalgte og lokallagsledere. Fylkeslaget utarbeidet en veileder til hjelp for å forstå ny arbeidstidsavtale i kommunale barnehager, den har vært tema på kurs og medlemsmøter. Det ble også utarbeidet en «plakat» for å illustrere og bekrefte Utdanningsforbundets politikk på området arbeidstid, se vedlegg 8. Det er utarbeidet en lokal praktiseringsavtale for SFS 2213 for de videregående skolene i fylket etter lange drøftinger med arbeidsgiver. Hovedhensikten har vært å legge til rette for ens praksis på alle skoler i fylket. I forkant av ny arbeidstidsavtale har nå alle skolene den sentrale avtalen som utgangspunkt. Arbeide for EN rektor/styrer i hver skole/barnehage I grunnskolen har kontaktperson bistått hovedtillitsvalgte med råd og veiledning i flere saker som gjelder praktisering av arbeidstidsavtalen. De største utfordringene har vært saker med endringer i arbeidsplaner i forbindelse med skoleturer og lignende. I vgo har det dreid seg om Lister vgs, der fem geografisk spredte avdelinger har hatt samme rektor. Praksis har vist at dette ikke fungerer. Fylkestinget har nå vedtatt at Lister vgs skal omgjøres til to separate videregående skoler med hver sin rektor, etter omfattende planarbeid mellom partene på fylkesnivå hvor HTV har sittet som representant for de ansatte. Vi er kjent med at sammenslåing av grunnskoler har vært utfordrende i enkelte lokallag. Fylkeslaget har i liten grad blitt rådspurt eller vært delaktig i disse sakene. Arbeide for en forsvarlig bemanningsnorm i barnehager og skoler I barnehage har vi i forbindelse med høringen til barnehagelovutvalget presisert behovet og nødvendigheten av én styrer i hver barnehage/ i hvert barnehagebygg. Flere kommuner vurderer å slå sammen barnehager til større enheter, dette er i følge barnehageloven ikke lov, og det har vi påpekt. En av våre kampsaker til stortingsvalget 2013 var å få politikere til å lovfeste krav til bemanning i barnehagen. Det er tverrpolitisk flertall for at dette skal lovfestes innen Normen vil være en ansatt pr. 6 barn over 3 år og en ansatt pr. 3 barn under 3 år. Som en del av forsvarlig bemanning har vi nå frem mot kommunevalget og neste stortingsvalg, 28

29 Arbeide for inngåelse av tariffavtaler i alle private barnehager og skoler Årsmøtet mai 2015 prioritert å satse på å skape politisk vilje til å øke pedagogandelen til minst 50%. I forbindelse med Stoltenberg 2- regjeringens siste statsbudsjett ble det satt i gang kampanje for økt lærertetthet. I den forbindelse hadde Utdanningsforbundet Vest-Agder møte med stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV). Vi oppnådde ikke å få vedtatt norm for lærertetthet, men det ble gitt øremerkede tilskudd til styrking av lærertettheten på utvalgte ungdomsskoler. I Vest-Agder fikk vi 39 stillinger på 11 ungdomsskoler. Det har pågått lokale underskriftkampanjer for å få økt lærertetthet. Det har vært jobbet kontinuerlig med inngåelse av tariffavtaler så vel i barnehage som i skole gjennom arbeidsgruppa for private virksomheter (se kap Private virksomheter). 5.3 Utdanningsforbundet vil styrke kvaliteten i utdanningen Mål i tiltaksplanen i perioden Arbeide for at kvalifisert personell tilsettes i skole og barnehage Påse at ordningen med rett og plikt til veiledning av nyutdanna overholdes Påse at rett til etter- og videreutdanning overholdes av arbeidsgiver Arbeide for å styrke barnehagefaglig og skolefaglig kompetanse på lokalt og regional nivå Tiltak som er gjennomført i perioden Det har vært gjennomført skolering av tillitsvalgte som deltar i tilsettingsprosesser. Fylkeskontoret gjennomfører vikarundersøkelser i skoler og barnehager annethvert år, og i 2013 fikk vi god mediedekning. Vi argumenterer i ulike sammenhenger for at kvalifisert personell i skoler og barnehager er avgjørende for kvalitet i utdanningene. Tallene fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det på landsplan fra 2012 til 2013 har vært nedgang i antall dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehager. Det samme gjelder i Vest-Agder. I 2012 var det registrert 83 dispensasjoner, mot 62 i Tallene for 2014 foreligger ikke enda. I Aust-Agder var tallet på antall dispensasjoner fra utdanningskravet 49, mot 580 i Rogaland. Flere kommuner i Vest-Agder jobber godt for å skaffe barnehagelærere til ledige stillinger, dette har vært tema på lokallagsledermøter og i samtaler med fylkesmannen. Ordningen har vært tema på lokallagsledermøter. Praktiseringen av ordningen har vært ulik. Høsten 2014 skulle vi prioritere å innhente informasjon fra lokallag og lage en oversikt. Dette ble ikke gjort på grunn av at arbeidet med streiken tok mye tid. Videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet har vært tema på en rekke lokallagsledermøter. Det var lenge et problem at mange kommuner så ut til å boikotte ordningen. Våre tillitsvalgte har argumentert for ordningen og kartlagt søknader og avslag. Dette har gitt oss gode medieoppslag og bidratt til at politikere i kommunene har engasjert seg for å satse på videreutdanning. Ordningen har vært gjennom flere endringer, og arbeidsgivernes egenandeler har blitt redusert. Vest-Agder fylkeskommune, enkelte primærkommuner og private skoler har hele tiden vært gode til å tilby lærere videreutdanning. Fremdeles er det enkeltkommuner som ikke følger dette godt nok opp, men i de fleste kommuner fungerer ordningen ganske bra. Barnehagen er ikke omfattet av ordningen, og vi arbeider for at videreutdanningssystemet skal gjelde for alle lærere. Fylkesstyret har svart på høringer om ny barnehagelov, opplæringsloven og endringer i privatskoleloven. I møte med politikere har vi poengtert viktigheten av å ha god fagkompetanse på alle nivå. 29

30 5.4 Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke Mål i tiltaksplanen i perioden Arbeide for at ord, uttrykk og språkføring som brukes i dokumenter og debatter om skole og barnehage er forståelige og virkelighetsnære Sikre og videreutvikle møteplasser for våre ledermedlemmer Tiltak som er gjennomført i perioden Tilsette og tillitsvalde i Utdanningsforbundet Vest-Agder har blitt medvetne på å bruke eit klart og konkret språk både på kurs, i interne dokument, i lesarinnlegg i media og på sosiale medium. Me er særleg nøye med å melde attende til sentralleddet i Utdanningsforbundet i forhold til informasjon som vert sendt ut til medlemmar og tillitsvalde. Me ynskjer ikkje tilslørande New Public Management-språk som me ikkje kjenner oss igjen i. På fylkeskontoret har me mykje språkleg kompetanse, og me er medvitne på at det me sender frå oss skal formulerast kort, presist og forståeleg. Vi har i perioden hatt et velfungerende lederråd, som har stått for den fremste møteplassen for ledermedlemmene våre, nemlig den årlige lederkonferansen (se kap ). Vi har ikke klart å skape nye møteplasser for ledermedlemmene i fylkeskommunen. Det er et faktum at vi «lekker» medlemmer til Skolelederforbundet. Vi har stimulert til klubbaktivitet som inkluderer ledermedlemmer, men det viser seg vanskelig å realisere dette målet, nettopp fordi klubbaktiviteten i stor grad dreier seg om saker som skal drøftes på skolen og i barnehagen og som klubben diskuterer i forkant av tillitsvalgtes deltakelse i drøftingene. Striden omkring praktiseringen av arbeidstidsavtalen i videregående skole og praksisen ved mange skoler med borttelling av timer for lærerne har gjort at ledermedlemmene har kommet i klemme med hensyn til lojalitet til arbeidsgiver. Dette har vært drøftingssaker, og slike saker deltar ledermedlemmene ikke på. Vi har begynt arbeidet med å stimulere ledermedlemmer til å skape egne fora lokalt, evt. regionalt. Vi har også i løpet av perioden fått inn et ledermedlem til kontaktforum vgo sentralt (Kari Nyutstumo, KKG). Arbeide for å sikre alle medlemmer en klubbtilhørighet Lederkonferansen i Kilden nov Foto: stdanielsen Arbeidet med å sikre alle medlemmer klubbtilhørighet inngår i fylkeslagets handlingsplan for verving. Temaet er tatt opp med lokallagene på aktuelle kurs og møter. Vi er avhengige av å ha oppdaterte oversikter, og høsten 2013 ble det satt i gang et oppryddingsarbeid, der lokallagene ble bedt om å sjekke og oppdatere medlemslistene samt ha en plan for arbeidet med å sikre 30

31 medlemmene klubbtilhørighet og tillitsvalgt. Utfordringene er størst i små, private barnehager med 1-2 medlemmer. Arbeidet er derfor i første omgang konsentrert om å få på plass klubb og tillitsvalgt på større arbeidsplasser. Synnøve T. Danielsen er valgt som fylkeslagets ATV koordinator (jf. vedtak i AU sak A-158/14). I fylkeskommunen er det satt i gang et arbeid med sikte på å danne en klubb for våre medlemmer i fylkesadministrasjonen. Stimulere til en klubbkultur som naturlig inkluderer ledermedlemmer Arbeide for å implementere den profesjonsetiske plattformen i skolens og barnehagens virksomhet Tillitsvalgte kan ved å logge seg inn på Min side under fanen Tillitsvalgt finne mange nyttige brosjyrer, råd og tips i arbeidet. For øvrig vises det til kap Private virksomheter og kap. 2 Medlemsverving og medlemsutvikling. I tariffspørsmål er lederne naturlig inkludert, og har deltatt i forberedende høringer som gruppe eller enkeltpersoner. Under streiken i august 2014 var ledermedlemmene på de aktuelle skolene tatt ut i streik og deltok sammen med lærerne på lik linje. Dette arbeidet er først og fremst fremma gjennom å lage kurs for tillitsvalde der profesjonsetikk har vore anten hovudtema eller eitt av fleire tema. Me har hatt Inge Eidsvåg, Einar Øverenget og Steffen Handal som eksterne føredragshaldarar. Me har ôg arrangert etikk-kafé på Kick i Kristiansand hausten Levi Geir Eidhamar på Kick Foto: stdanielsen Bevisstgjøre ledere og lærere i skole og barnehage på hva som er deres kjerneoppgaver Elles så har me lagt vekt på å bruke profesjonsetiske argument i møte med arbeidsgjevarar som vil spare pengar. Mellom anna har me peika på konsekvensar for elevane si læring og måloppnåing når me har argumentert mot bortteljing av timar i grunn- og vidaregåande skule. Det har blitt utarbeidd ein handlingsplan for profesjonsetikk i fylkesstyret, vedteken i november Vedlegg 9. Vi har jobbet gjennom hele perioden med å vektlegge kjerneoppgavene, spesielt i forbindelse med forhandlinger om arbeidstid både i skole og barnehage. I vgo har dette vært hovedargumentasjonen for arbeidet mot borttelling av timer og kravet om at undervisning og arbeid med elever er lærerens kjerneoppgave nummer én. Våre tillitsvalgte har vært pådrivere i dette arbeidet. Kurs for tillitsvalgte har tatt opp dette gjennom hele perioden og belyst ulike aspekter ved problematikken. 31

32 Kontaktperson barnehage har fire ganger årlig sendt ut Barnehagenytt til alle medlemmene i gruppa via de tillitsvalgte, med samme hovedfokus: Arbeide for å rekruttere og skape rom for unge tillitsvalgte Barnehagelærerens behov for tid til å være faglig forberedt. Se også 5.2 om lønns- og arbeidsvilkår. Å rekruttere unge tillitsvalde er ei utfordring. Vi trur grunnen kan vere at nyutdanna lærarar i skole og barnehage arbeider mykje med fagleg førebuing, og dei kvier seg kanskje for å gå inn i rolla som tillitsvald. Me på fylkesnivå kan ikkje gjere så mykje meir enn å oppmode våre tillitsvalde og medlemmar til å forsøke å rekruttere unge og dyktige folk. Me veit at dei finst der ute. Verving studiestart på UiA Foto: stdanielsen Fylkesstyret har som målsetting å arrangere eit Ung-seminar (mynta på medlemmar under 36 år) i kvar årsmøteperiode. Ung-seminar blei sist arrangert i oktober 2014 i Lyngdal (se kap ). 5.5 Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Mål i tiltaksplanen i perioden Bruke Utdanningsforbundets kommunikasjonsplattform i påvirkningsarbeidet overfor media/offentlighet. Tiltak som er gjennomført i perioden Måten vi har fremstått på i media har vært spesielt viktig i denne perioden på grunn av to markante begivenheter, stortingsvalget høsten 2013 og arbeidstidsforhandlingene med påfølgende streik. I disse situasjonene var det svært viktig at vi fremsto som troverdige og etterrettelige i vår kommunikasjon utad til både opinion og beslutningstakere. Kommunikasjonsavdelingen sentralt leverte hele tiden gjennomarbeidede forslag til medieutspill, som kunne benyttes lokalt. Det gjorde vi også i høy grad i Vest-Agder. Sosiale medier har fått stadig større betydning som kommunikasjonskanal. Det kan ha hatt avgjørende betydning for utfallet av arbeidstidskonflikten. 32

33 Være synlige i den offentlige utdannings- og samfunnspolitiske debatten på regionalt nivå. Utdanningsforbundet Vest-Agder har i perioden opprettet en egen facebookside, som administreres av Adelheid Frost Mykland, Synnøve T. Danielsen og Tor Anders Råbu. Siden har i underkant av 500 følgere per dato. Utdanningsforbundet Vest-Agders hjemmeside administreres av informasjonsansvarlig Synnøve T. Danielsen. Påvirkningsarbeidet har som nevnt vært spesielt intenst i forbindelse med stortingsvalget og arbeidstidsforhandlingene. Forum for politisk påvirkning (FPP) har vært sentralt i dette arbeidet, under overordnet ledelse av fylkesleder. Vi har vært synlige i lokale og regionale medier gjennom en rekke kronikker, leserinnlegg, og gjennom å initiere og kommentere redaksjonelle innslag. Blant de sakene vi har fått mediedekning på er vikarsituasjonen i skole og barnehage, barnehagens betydning i utdanningssystemet, videreutdanning, KS som arbeidsgiverorganisasjon, borttelling av timer i videregående skole, kommuneøkonomi, rekruttering mm. Vi pleier jevnlig våre journalistkontakter, blant annet gjennom invitasjoner til lunsjmøter. Møte med politikere febr Foto:stdanielsen Ved innledningen til valgkampen 2013 utformet FPP et brev til de ulike fylkespartiene, der vi presenterte Utdanningsforbundets viktigste utdanningspolitiske saker. Samtidig inviterte vi til det etter hvert tradisjonelle frokostmøtet 15. februar Partiene møtte stort sett med sine førstekandidater, og vi hadde en fruktbar dialog med politikerne. Høsten 2012 arrangerte vi en utdanningspolitisk paneldebatt i forbindelse med storkurs for arbeidsplasstillitsvalgte på Quality Hotel Sørlandsparken. Følgende politikere deltok: Svein Harberg (H), Dagrun Eriksen (KrF), Odd Omland (Ap) og Alf Holmelid (SV). 33

34 Fra paneldebatten høsten Storkurs for tillitsvalgte. Foto: stdanielsen Gjennom hele perioden har vi hatt kontakt med en del sentrale stortingspolitikere, (SV, Ap, H, og KrF). Jevnlige møter med samtlige politikere på Sørlandsbenken har vært forsøkt prioritert, men har vist seg praktisk vanskelig å få til. Ett slikt møte har vært gjennomført i perioden. Arbeide for at vår virksomhet skal styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling. Medieskolering ble gjennomført for lokallagsledere i opptakten til valgkampen Erfaringen med lokal aktivitet er imidlertid blandet. I noen kommuner drives det aktivt påvirkningsarbeid overfor lokalpolitikere og lokalsamfunn, i andre har aktiviteten vært vesentlig mindre. Dette punktet kom inn i forbindelse med revidert handlingsplan i Samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen viser med all tydelighet at dette er et viktig punkt, men samtidig er det vanskelig å finne tiltak som monner. Det er en kjensgjerning at fylkeslagets virksomhet genererer mye reisevirksomhet. Til sentrale kurs og møter foregår dette oftest med fly, og det har vist seg vanskelig å endre dette relativt forurensende reisemønsteret. På samme måte har vi en målsetting om å redusere mengden papir vi bruker. Arbeidet med denne målsettingen er i gang. Blant annet bruker vi digitalt arkivsystem. Fremdeles finnes det muligheter for ytterligere forbedringer. På kontoret kildesorterer vi etter anerkjente systemer. Lillemarkens, hvor vi har kontorer, vurderer miljøfyrtårnsertifisering og arbeider målbevisst med miljøspørsmål. 34

35 Kap. 6 LIKESTILLINGSARBEID Fra v: Åse Løvdal, Ellen Skeie Hansen, Berit Stolpestad. Foto: stdanielsen Utdanningsforbundets vedtekter har følgende ordlyd: «Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal de gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan som kan kreve omvalg.» Kvoteringsparagrafen ble utfordret på Landsmøtet i 2012, men det ble ikke oppnådd 2/3 flertall som må til for å endre den. Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Vest-Agder er sammensatt i tråd med vedtektene, det er også våre 2 utvalg: ULA ( Utvalg for lønns og arbeidsvilkår og UPU ( Utvalg for utdanningspolitikk). Det samme gjelder vårt Lederråd. Fylkesstyret har ikke eget kvinneutvalg, men har oppnevnt Berit Stolpestad og Åse Løvdal som kontaktperson for likestilling. Åse Løvdal og Ellen Skeie Hansen har deltatt på sentralt SEK kurs modul 5 Likestilling i løpet av perioden (pilot-kurs). FST har i løpet av perioden behandlet følgende likestillingspolitiske saker: Likestillings-diskriminering som arbeidsmiljøproblem Stemmerettsjubileet 2013 NOU likestlling høring Regionplan Agder LIM Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder Stemmerettsjubileet og Regionplan Agder har også vært tema på FYK- kurs i løpet av perioden. Vi har i vårt arbeid med årsmøte- og landsmøteforberedelsene på alle plan i organisasjonen gjort lokallagene oppmerksom på den aktivitets- og redegjørelsesplikten de har i forhold til likestilling. 35

36 Kap. 7 ANDRE AKTUELLE MELDINGER 7.1 Melding fra HTV-F for perioden Fra v: Berit Stolpestad, Atle Oanes, Maj-Britt Holljen. Foto: stdanielsen Utdanningsforbundet organiserer 684 medlemmer i fylkeskommunen pr I tillegg har vi som fellestillitsvalgte for Unio representert ytterligere 36 medlemmer fra Norsk sykepleierforbund, Ergoterapeutforbundet, Forskerforbundet og Akademikerforbundet, til sammen 720 medlemmer. Dette utløser en HTV-ressurs på ca 203 prosent. Vi er den desidert største og mest innflytelsesrike arbeidstakerpart i Vest-Agder fylkeskommune. Fylkesstyret har et spesielt ansvar for fylkeskommunen. På alle fylkesstyremøtene har en av sakene vært aktuelt fra fylkeskommunen. Fylkesstyret har vært brukt som rådgivende instans for fylkestillitsvalgte og har opparbeidet seg stor kompetanse på feltet. FST er positive til å fortsette arbeidet på denne måten. Det styrker den helhetlige kompetansen i fylkeslaget og i FST. Vi opplever at lokallagene deler dette synet. Og tilbakemeldingene fra fellesutvalgene er svært positive. En utfordring mht til utvalgene som det må sees nærmere på, er permisjonsrettigheter i henhold til Hoveravtalen. Perioden har sett flere endringer i sammensetningen av HTV-ressursen. Navn Maj-Britt Holljen 100% 100% 100% Ellen Skeie Hansen 100% - - Atle Oanes 60% Berit Stolpestad 43% De fellestillitsvalgte har deltatt på drøftingsmøter i sentraladministrasjonen/personalavdelingen i fylkeskommunen sammen med de andre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne. Maj-Britt Holljen har sittet i Administrasjonsutvalget i fylkeskommunen med stemmerett i hele perioden. Ellen Skeie Hansen og Berit Stolpestad har sittet som representant i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) i sine respektive perioder som HT-V. En rekke krevende saker har stått på dagsorden i perioden: Vi har ført lokale forhandlinger i tre omganger, høsten 2012 for alle kapitler, delt mellom skole og fylkesnivå våren 2013 (kapitel 3 og 5) 36

37 høsten 2014 for alle kapitler med alle forhandlinger på fylkesnivå Forhandlingsutvalget har bestått av: Høsten 2012: Maj-Britt Holljen, Ellen Skeie Hansen og Berit Stolpestad Høsten 2013 og 2014: Maj-Britt Holljen, Atle Oanes og Berit Stolpestad Vi forhandlet fram en ny lokal praktiseringsavtale av SFS 2213 om arbeidstid for fylkeskommunen i 2013, som gjelder inntil den erstattes av en ny i forbindelse med ny avtale pr Målet har vært ens praksis for hele fylket. Prosessen tok tid på grunn av kampen mot borttelling av timer. Den ble påbegynt høsten 2012 og avsluttet på nyåret 2014 uten at vi greide å få bukt med borttellingen. Streik. Alle de tre hovedtillitsvalgte satt i streikekomiteen i Kristiansand i forbindelse med streiken mot arbeidstidsavtalen i august Fire videregående skoler var tatt ut i streik, KKG, Vågsbygd, Kvadraturen og Tangen. HTV avholdt ukentlige fellesmøter med de streikende lærerne ved de fire skolene. Skolebruksplanen fram mot 2020, inkludert vurdering av nedlegging av Søgne vgs og strukturendring i Lister vgs. Maj-Britt Holljen har sittet i arbeidsgruppa på fylket som laget saksframlegget til fylkestinget i desember Det har vært foretatt rektortilsettinger på tre skoler: KKG, Kvadraturen og Lister vgs. Maj-Britt Holljen har sittet i tilsettingsutvalget i fylkeskommunen for alle tre stillingene våren Det har vært avholdt 15 samlinger/seminarer for de plasstillitsvalgte i videregående skole i perioden. Kap. 8 ANNET 8.1 Beredskapsplan for Utdanningsforbundet Vest-Agder Utdanningsforbundet Vest-Agder har egen beredskapsplan ved kriser. Hensikten med planen er å sikre god personalomsorg og gode rutiner hvis en krise skulle oppstå. Planen inneholder varslingsplan og ansvarsfordeling og er utformet som ulike tiltakskort vedrørende organisering av kriseledelse, informasjon, sorg/krise, ulykke, brann og melding om ulykke/sykdom ved kurs/reiser. Kriseteamet består av fylkesleder, nestleder og rådgiver. Beredskapsplanen er sendt alle lokallag med oppfordring om å utvikle egen plan. Planen ble første gang vedtatt i FST-møte Planen ble oppdatert og videreført av nåværende fylkesstyre i sak F-107/ Xristos- Lesvos Hellas Utdanningsforbundet Vest-Agder disponerte i 10 år en andel på Xristos studiesenter på Lesvos. Dette ga anledning til bruk av en leilighet to uker i året for alle medlemmer i Utdanningsforbundet Vest-Agder.Tilbudet vakte liten interesse blant våre medlemmer, og fylkesstyret besluttet derfor i møte , sak F-38/11, å ikke fornye andelen som løp ut i

38 8.3 Hotellavtale Utdanningsforbundet Vest-Agder har Quality hotell & Resort som sin hovedleverandør av hotelltjenester. De fremforhandlede avtaleprisene kan benyttes av alle medlemmene i Utdanningsforbundet. Ved henvendelse må det opplyses om medlemsnummer i Utdanningsforbundet. Lokal- eller fylkeslaget bistår med mer informasjon om avtalens innhold og priser. 8.4 Samarbeidsavtale med Tryg Utdanningsforbundet kan tilby medlemmene gode og rimelige forsikringsordninger gjennom Tryg. På Min side under Mine forsikringer finnes oversikt over forsikringene samt mulighet for å gjøre endringer. Som et miljøtiltak, tilbys forsikringene elektronisk. Samarbeidsavtalen innebærer at fylkeslaget har årlige møter med representanter fra Tryg for å bli oppdatert på avtalen. I tillegg gis Tryg anledning til å informere om nyheter på våre kurs og møter. Vedlegg 1 Retningslinjer innlevert arkivmateriell Statsarkivet Det vises til vedtak i FST , sak F-57/14 1. Som eier av det deponerte arkivet skal Utdanningsforbundet Vest-Agder ha rett til innsyn i det klausulerte arkivmaterialet. 2. Personer som er eller har vært medlem i Utdanningsforbundet Vest-Agder har rett til innsyn i sin egen sak i tråd med Forvaltningslovens 13b første ledd (partsinnsyn). 3. Forskere eller andre som ønsker innsyn i klausulert materiale før det er gått 80 år, må vise skriftlig godkjenning fra Utdanningsforbundet Vest-Agder v/ fylkesstyret. For øvrig vises det til Forvaltningslovens bestemmelser i 13 d og 13 e. Vedlegg 2 Mandat for AU Opprettelse av arbeidsutvalg (AU) fremgår av vedtektene Mandatet fremgår av sak F-27/07, stadfestet av nytt fylkesstyre i sak F-111/12. Fylkesstyrets arbeidsutvalg fungerer mellom fylkesstyremøtene. Fylkesstyrets arbeidsutvalg har fullmakt til følgende: Drøfte/informere Gjennomgå/fordele aktuelle fylkesstyresaker Behandle og fatte vedtak i saker der politikken er avklart, samt i prinsipielle saker som ikke defineres å være av overordnet og styringsmessig karakter Behandle og fatte vedtak i saker etter særskilt fullmakt fra fylkesstyret Behandle og fatte vedtak i hastesaker Foreta oppnevninger til kurs, møter og representasjonsoppgaver Foreta bevilgninger innenfor en økonomisk ramme på kr

39 Vedlegg 3 Mandat for lederråd, ULA, UPU Stadfestet av FST i møte , sak F-135/12 Mandat for utvalg for ledelse/lederråd 1. Lederråd skal ledes av et medlem i fylkesstyret. Lederråd velger nestleder og sekretær blant utvalgets medlemmer. Utvalget har følgende sammensetning: Leder fra FST 2 fra barnehage hvorav 1 fra privat 2 fra grunnskole hvorav 1 skal være rektor 1 fra videregående opplæring 2. Lederråd er rådgivende instans for fylkesstyret og det skrives referat som legges frem for fylkesstyret. 3. Lederråd skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter og den til enhver tid gjeldende handlingsplan for fylkesstyret. 4. Lederråd skal behandle saker de får seg forelagt av fylkesstyret, i tillegg til at utvalget selv kan ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor eget arbeidsområde. Når fylkesstyret fatter vedtak i saker som har vært behandlet i utvalget, skal det sendes referat fra fylkesstyremøtet til medlemmer i utvalget som har deltatt i saksbehandlingen. 5. Lederråd skal samarbeide med andre utvalg der det er hensiktsmessig. 6. Lederråd skal sørge for at saker de behandler sees i et likestillingsperspektiv. 7. Med utgangspunkt i fylkesstyrets handlingsplan utformer lederråd sin egen handlingsplan hvor det fremgår hvilke oppgaver som skal løses. Planen legges frem for fylkesstyret. Mandat for utvalg for lønns og arbeidsvilkår (ULA) 1. ULA skal ledes av et medlem i fylkesstyret. ULA velger nestleder og sekretær blant utvalgets medlemmer. ULA har følgende sammensetning: Leder fra FST 1 seksjonsfri (FAS) 1 fra statlig område 1 leder 2 fra barnehage hvorav 1 fra privat 2 fra grunnskole 2 fra videregående opplæring 2. ULA er rådgivende for fylkesstyret og det skrives referat som legges frem for fylkesstyret. 3. ULA skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter og den til enhver tid gjeldende handlingsplan for fylkesstyret. 4. ULA skal behandle saker de får seg forelagt av fylkesstyret, i tillegg til at utvalget selv kan ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor eget arbeidsområde. Når fylkesstyret fatter vedtak i saker som har vært behandlet i utvalget, skal det sendes referat fra fylkesstyremøtet til medlemmer i utvalget som har deltatt i saksbehandlingen. 5. ULA skal samarbeide med andre utvalg der det er hensiktsmessig. 6. ULA skal sørge for at saker de behandler sees i et likestillingsperspektiv. 7. Med utgangspunkt i fylkesstyrets handlingsplan utformer ULA sin egen handlingsplan hvor det fremgår hvilke oppgaver som skal løses. Planen legges frem for fylkesstyret. Mandat for Utdanningspolitisk utvalg (UPU) 1. UPU skal ledes av et medlem i fylkesstyret. UPU velger nestleder og sekretær blant utvalgets medlemmer. UPU har følgende sammensetning: Leder fra FST 1 seksjonsfri (FAS) 1 leder 39

40 2 fra barnehage hvorav 1 privat 2 fra grunnskole 2 fra videregående hvorav 1 fra yrkesfag 2. UPU er rådgivende for fylkesstyret og det skrives referat som legges frem for fylkesstyret. 3. UPU skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter og den til enhver tid gjeldende handlingsplan for fylkesstyret. 4. UPU skal behandle saker de får seg forelagt av fylkesstyret, i tillegg til at UPU selv kan ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor eget arbeidsområde. Når fylkesstyret fatter vedtak i saker som har vært behandlet i utvalget, skal det sendes referat fra fylkesstyremøtet til medlemmer i utvalget som har deltatt i saksbehandlingen. 5. UPU skal samarbeide med andre utvalg der det er hensiktsmessig. 6. UPU skal sørge for at saker de behandler sees i et likestillingsperspektiv. 7. Med utgangspunkt i fylkesstyrets handlingsplan utformer UPU sin egen handlingsplan hvor det fremgår hvilke oppgaver som skal løses. Planen legges frem for fylkesstyret. Kjøreregler for utvalgene: Alle sakspapirer som sendes medlemmer av utvalgene sendes via fellespostkassa v/ Monica Brevik Rasmussen. Dette gjelder innkallinger, sakspapirer og referat. Alle sakspapirene (innkalling og referat) utformes av utvalgsleder/utvalgsmedlemmer, men sendes ut via fellespostkassa til fylkeslaget. Vedlegg 4 Det vises til sak F-15/13 Retningslinjer for pensjonistarbeid Formål: 1. Styret for pensjonistgruppa i Utdanningsforbundet Vest-Agder har som formål å ta vare på pensjonistmedlemmenes interesser på det organisasjonsmessige, økonomiske, sosiale og kulturelle plan. Styret skal bidra til å skape arenaer for debatt om aktuelle saker og selv være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes spesielle situasjon. Organisering: 2. Styret for pensjonistene oppnevnes av fylkesstyret, som også bestemmer styrets størrelse. Nominasjoner skjer etter forslag fra lokallagsnivå og/eller fra en valgnemnd utpekt av styret for pensjonistene, og gjelder normalt for årsmøteperioden. Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som utpekes av fylkesstyret. Fylkesstyret oppnevner en kontaktperson til pensjoniststyret. Det gis melding til sentralplanet om valg av leder og kontaktperson. 3. Pensjoniststyret er rådgivende organ for fylkesstyret. Fylkesstyret kan delegere besluttende myndighet til styret. Arbeidsområde og arbeidsmåte: 4. Pensjoniststyret arbeider etter retningslinjer godkjent av fylkesstyret. Styret skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter og vedtak fattet av besluttende organer. 5. Styret skal behandle saker det får seg forelagt av fylkesstyret, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor egne arbeidsområder. 6. Styrets leder har ansvar for oppsett av sakliste, innkalling og referat fra styremøter. Referatene oversendes fylkesstyret. Arbeidsfordeling: 7. Styret avklarer med fylkesstyret hvilken hjelp til saksbehandling, utsending m.m. fylkessekretariatet skal bidra med. Styret kan etter avtale bruke fylkeslagets kontorutstyr og lokaler. 40

41 Økonomi og aktiviteter: 8. Styret for pensjonistene kan, innenfor den budsjettramme som fylkesstyret har vedtatt, arrangere kurs og møter for pensjonistmedlemmer og om nødvendig hjelpe til med å få i gang pensjonistarbeid i lokallagene. Det bør utarbeides halvårlige aktivitetsplaner. Representasjon: 9. Leder av styret for pensjonistene har tale-og forslagsrett på fylkesstyremøtene. Styret for pensjonistene har en representant med tale- og forslagsrett på fylkeslagets årsmøte. I tillegg inviteres en fra styret som gjest. Vedlegg 5 Retningslinjer for personalnemnda i Utdanningsforbundet Vest Agder 1. Det opprettes ei personalnemnd i Utdanningsforbundet Vest-Agder. 2. Arbeidsutvalget er personalnemnd i Utdanningsforbundet Vest-Agder. 3. Personalnemnda består av leder, nestleder, kontaktperson barnehage, grunnskole og videregående. Ved behov utvides personalnemnda med en lederrepresentant. Rådgiver er sekretær for personalnemnda og kan også gis medansvar for saker. 4. Personalnemnda har ansvar for all saksbehandling, medlemshjelp og rådgiving til tillitsvalgte på lavere nivå i forhold til personalsaker. Nemnda gir også innstilling til sentralleddet i saker som gjelder juridisk bistand. 5. Personalsaker som må finne sin løsning ved hjelp av tillitsvalgte på fylkeskontoret, fordeles av AU (personalnemnda) mellom personalnemndas medlemmer. 6. Som hovedregel blir det oppnevnt to ansvarlige i nemnda for hver sak. 7. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt og habilitet gjelder for håndtering av personalsaker. 8. Dokumenthåndtering: a. Papirdokumenter oppbevares i låsbart arkiv adskilt fra fylkeslagets øvrige arkiv. b. I dokumenthåndteringssystemet (360) begrenses tilgang. c. Taushetsbelagte opplysninger skal ellers ikke lagres elektronisk på områder som er åpne. Personalnemnda legger frem en rapport til fylkesstyret om arbeidet med personalsaker minst en gang pr. år. Vedlegg 6 Ekstraordinære møter i valgkomiteen Utdanningsforbundets vedtekter sier følgende i 50 : «Årsmøtet velger en valgkomite som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler jf. 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.» Vedtektene sier følgende i 45.3: «Alle valg er for årsmøteperioden, dvs fra 1. august samme år. I FST-møte behandlet fylkesstyret i sak F-19/13 en søknad fra Ellen Skeie Hansen om fritak som fylkesstyremedlem og hovedtillitsvalgt for fylkeskommunen. Fylkesstyret gjorde følgende vedtak: A. Fritaket innvilges fra B. Fra samme dato tiltrer Frank Gitlestad med fulle rettigheter i FST og Astrid Føreland rykker opp som 3. møtende vara. 41

42 Arbeidsutvalget i Utdanningsforbundet Vest-Agder (ikke valgkomitéens arbeidsutvalg) drøftet i møte situasjonen knyttet til ny hovedtillitsvalgt. Utdanningsforbundets vedtekter sier følgende i 16.3: «I særskilte tilfeller kan tillitsvalgte etter hovedavtalene utpekes av styret i lokallaget/fylkeslaget eller sentralstyret» Arbeidsutvalget konkluderte med at de ikke ville anbefale dette, da det var to år igjen av denne årsmøteperioden. Det ble derfor bestemt i AU at det skulle kalles inn til et ekstraordinært valgmøte. Delegatene som ble innkalt var fylkesstyrets medlemmer som hadde fylkeskommunen som arbeidsgiver og delegatene fra årsmøtet i 2012 som hadde fylkeskommunen som arbeidsgiver. Valgkomitéens arbeidsutvalg ble innkalt til møte og fikk i oppdrag å finne kandidat(er) til vervet som ny hovedtillitsvalgt. Det ekstraordinære valgmøtet ble gjennomført og følgende ble vedtatt: Med virkning fra velges som hovedtillitsvalgt 2: Atle Oanes 60% Berit Stolpestad 40% 42

43 Vedlegg 7 Samarbeidsavtale Årsmøtet mai

44 Vedlegg 8 Arbeidstid i barnehagen 44

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

FYLKESSTYRETS MELDING

FYLKESSTYRETS MELDING FYLKESSTYRETS MELDING 2009-2012 Utdanningsforbundet Vest-Agder, Skippergata 4, 4611 Kristiansand telefon: 38 12 79 79 - telefaks: 38 12 79 80 - e-post: vestagder@utdanningsforbundet.no hjemmeside: www.vestagder.utdanningsforbundet.no

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2012 Quality Hotel & Resort 14.-15. mai 2012 Årsmøte 14.-15. mai 2012 Innhold Side Åpning Hilsningstaler 4 Veldedig gave 4 Permisjoner 4 Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING

FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING FYLKESSTYRETS TILLEGGSMELDING FØRSTE HALVÅR 2012 Vest-Agder, Skippergata 4, 4611 Kristiansand Telefon: 38 12 79 79 - telefaks: 38 12 79 80 - e-post: vestagder@utdanningsforbundet.no www.vestagder.utdanningsforbundet.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 08.03.2016 16/00005-22 Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Møtedato/tidspunkt: 08.03.2016, 16.00-18.00.-09.03.2016 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Bilder Arbeidslivsdag UiA 29.01.2013. Tekst og foto: stdanielsen syndan@udf.no

Bilder Arbeidslivsdag UiA 29.01.2013. Tekst og foto: stdanielsen syndan@udf.no Bilder Arbeidslivsdag UiA 29.01.2013 Tekst og foto: stdanielsen syndan@udf.no Fra v: Elisabeth Davidsen fagleder/veileder, Inger Lise Sørbø styrer, Jane S. Opheim fagleder/ass. styrer. De kommer fra Kvaleberg/Vannassen

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 01/13 Tilstede: Forfall: Referent: 28. januar 2013, Trude Jacobsen (ikke sak 001, 002 a,b,f, 003), Hanne Hansson, Torkild Grimsrud (delvis sak 66), Renée Christin Røyneland,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Vår dato: Referanse: Tlf: 8.12.2016 16/01240-22 Saksbehandler: Tone E. Stangnes Gjerstad Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 8. desember 2016 09.00-16.00 Fredag, 9. desember

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Protokoll FST 08/2016

Protokoll FST 08/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 27.10.2016 16/01239-19 Protokoll FST 08/2016 Møtedato/tidspunkt: 27.10.2016, kl. 09.00-17.30 28.09.2016, kl. 09.00-12.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 29.09.2016 16/01238-17 Protokoll fra fylkesstyremøte 07/2016 Møtedato/tidspunkt: 29.09.2016, kl. 09.40-17.00 30.09.2016, kl. 09.00 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medlemsutvikling 2015

Medlemsutvikling 2015 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 16.02.2016 14/00230-5 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling 2015 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken forelagt

Detaljer

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund

Organisasjonsarbeidet i lokallaget. Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Organisasjonsarbeidet i lokallaget Anders Pedersen, Bergenskurset 2015, Norheimsund Årsmøtet Høyeste organ i lokallaget Delegatårsmøte Årsmøteperiode fra 3 til 2 år Valg av lokallagsstyre Vedta politikk

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 21.06.2016 16/00009-21 Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Møtedato/tidspunkt: 21.06.16 kl. 09.30-16.30 22.06.16 kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård

PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl STED: Berg gård Vår dato 5-jul-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 5/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Torsdag 10. Juni 2010 TID: Kl. 18.00 STED: Berg gård Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016.

Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Møte med lokallagsledere og hovedtillitssvalgte I Nordland. 2.mars 2016. Tema: 1. Hva sier våre vedtekter om pensjonistarbeidet? 2. Organisering av arbeidet, sentralt, fylke, loklt 3. Litt om hva ATV og

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton

Aktuelle saker. OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde. v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton Aktuelle saker OU-18: 01.12.11, Alexandra hotell, Molde v/ Borghild Moe, Hilde H. Aandahl, Rolv Sæter og Bernt Bigton s1 Tema 1. GNIST (BM) - Veiledning nyutdanna - Vidareutdanningsstrategien, ny avtale

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Vår dato: 23. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 02 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus

46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 46 Pedagogstudentenes virke Sak: LS 46/17 Møtedato: 9.-12. november Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Oslo, Lærernes hus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120

REFERAT P 3/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 28.06.2013 13/00082 +47 24142120 REFERAT P 3/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 2.06.2013 13/0002 +47 24142120 - Møtedato/tidspunkt: mandag 17. juni 2013 kl. 11:00 mandag 17. juni 2013 kl. 16:00 Sted: Til stede:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer