Tissue-Tek Autowrite. Kassettskriver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tissue-Tek Autowrite. Kassettskriver"

Transkript

1 Tissue-Tek Autowrite Kassettskriver

2 2011 Sakura Finetek Europe, B.V. Alle rettigheter forbeholdt Trykt i Nederland Produsert for: Sakura Finetek U.S.A., Inc., Torrance, CA90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Sakura Finetek Europe BV, 2408AV, Alphen a/d Rijn, NL Laget i Tyskland C

3 INNHOLD Del Side INTRODUKSJON Sikkerhetsinstruksjoner Generell beskrivelse Fysiske egenskaper Beskrivelse av tilbehør Komponenter og spesifikasjoner INSTALLASJON OG OPPSETT Generell informasjon Miljøfaktorer Utpakking Plassere instrumentet Installere kassettrennen Installere utgangsstasjonen Installere det infrarøde absorberende glasset Installere herdelampen El- og datatilkoblinger Installere blekkassetten Fylle på og laste kassettmagasiner PROGRAMVAREOPPSETT Programvareoppsett Installere skriverdriveren Skriverdriverinnstillinger Gjøre en testutskrift BRUKSANVISNING Bruksanvisning Slik fungerer kontrollpanelet Utskrift av kassetter Fylle på kassettmagasiner Betjene utgangsstasjonen TILBEHØR Standardtilbehør Valgfritt tilbehør RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV INSTRUMENTET Generelt vedlikehold Daglig vedlikehold Fjerning og utskifting Revidert i

4 INNHOLD Rengjøre skrivehodet Transport/lagring FEILSØKING Generell informasjon Eliminere feil: Nullstill Bytte herdelampen Strømbrudd SERVICE OG RESERVEDELER Serviceinformasjon Reservedeler Alternativt tilbehør ii Revidert

5 INTRODUKSJON Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen for Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver inneholder viktige instruksjoner og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av instrumentet. Det er viktig å lese bruksanvisningen nøye før instrumentet tas i bruk for første gang, samt til enhver tid å oppbevare bruksanvisningen sammen med instrumentet. Dette instrumentet er bygget og testet i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter for måling, regulering og laboratoriebruk: IEC utg. CAN/CSA C22.2 No UL 61010A-1 For å sørge for sikker drift må operatøren alltid følge instruksjonene og advarslene i bruksanvisningen. MERK: Beskyttelsesutstyret på instrumentet og ekstrautstyr må ikke fjernes eller endres. Bare autoriserte eller kvalifiserte personer skal ha tilgang til og reparere instrumentets interne komponenter. Sikkerhetsutstyret som er installert på instrumentet av produsenten, utgjør bare grunnlaget for forhindring av ulykker. Det primære ansvaret for ulykkesfri drift ligger fremfor alt hos institusjonen som eier instrumentet, og i tillegg det utpekte personellet som betjener, utfører service på eller reparerer instrumentet. Kapittel 1 Sikkerhetsregler FORSIKTIGHETSREGLER og MERKNADER er angitt i denne håndboken for å indikere det potensielle farenivået eller nyttig informasjon som definert under: FORSIKTIG Indikerer en potensiell fare hvor det å ikke følge instruksjonene kan resultere i skade på AutoWrite og/eller annen eiendom. MERK Indikerer en påminnelse eller annen nyttig informasjon. Sikkerhetsfunksjoner Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver er utstyrt med flere funksjoner som skal beskytte operatøren og instrumentet mot skade. Hvis døren til hoveddekselet er åpen, vil UV-lampen ikke blinke. Hvis en feilkode finnes, vil instrumentet ikke fungere før kassetter er fjernet fra hver stasjon og feilkoden er fjernet fra systemet. Alle feilmeldinger er ledsaget av en hørbar alarm (instrumentets alarm stopper etter fem etterfølgende pip). Trykk på [ERROR]-tasten for å fjerne feilen. Revidert

6 INTRODUKSJON Generell beskrivelse Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver (figur 1-A) er en blekkskriver med høy oppløsning beregnet for skriving på prøvekassetter som brukes i patologilaboratorier. Det unikt formulerte blekket gir en lett lesbar utskrift som er kjemisk motstandsdyktig og flekksikker. Den høye oppløsningen (360 dpi) gjør det mulig å skrive ut bokstaver og tall samt strekkoder og grafikk. Kassettskriveren har plass til seks kassettmagasiner, hvert magasin med plass til opptil 80 kassetter. Magasinet kan lett lastes med Tissue-Tek Uni-Cassette forhåndsstablede kassetter eller med enkeltkassetter. Skriveren kan skrive på 15 kassetter per minutt eller 10 sekunder per kassett på enkeltkassetter. Kontrollpanelet styrer skriverfunksjonene og utskriftsjobbene, som definert av kontrollprogramvaren. Panelet angir også gjeldende skriverstatus og pågående r. Skriveren kan benyttes som et frittstående system eller som et nettverksintegrert system. Kassettene kommer ut en om gangen ned en renne fra kassettmagasinene og fanges opp av skriverbåndsystemet. Skrivehodet bruker blekkstråleteknologi og drives av en Windows -basert skriverdriver, på samme måte som en tradisjonell papirskriver. Når utskriften er fullført, flyttes kassetten til et tørkeområde der den plasseres under en herdelampe. UV-blinket fra lampen herder blekket på kassetten og sikrer mekanisk og kjemisk motstand for informasjonen som er påtrykket. Kassetten flyttes deretter til kassettrennen eller til den valgfrie utgangsstasjonen. Figur 1-A 1.2 Revidert

7 Kapittel 1 Fysiske egenskaper Kassettmagasin (figur 1-B) Magasinene med seks kassetter plasseres i magasinholderne på toppen av instrumentet og holder opptil 80 kassetter hver. Kassettene lastes inn i en vinkel med kassettskriveflaten plassert til venstre. Kassettmagasinene er designet for å ha plass til alle Tissue-Tek Uni-Cassette og Uni-Cassette biopsikassetter og behandlings- /innstøpingskassetter samt de fleste kommersielt tilgjengelige kassetter med eller uten lokk. Tissue-Tek -kassetter er tilgjengelig forhåndsstablet for praktisk, ett-trinns plassering. Figur 1-B Leveringsrenne (figur 1-C) Leveringsrennen transporterer kassetten fra magasinet til overføringspunktet. Kassetten skyves fra magasinet inn på leveringsrennen, der den flyttes til overføringspunktet og aktiverer en sensor som gir signal til skriverbåndet. Figur 1-C Overføringspunkt (figur 1-D) Overføringspunktet er stedet mellom leveringsrennen og skriverbåndet. Det har en sensor som aktiveres av en kassett og fungerer som en holdestasjon til skriverbåndet er tilgjengelig. Figur 1-D Revidert

8 INTRODUKSJON Skriverbånd (figur 1-E) Skriverbåndet henter kassetten fra overføringspunktet og tar den raskt frem og tilbake under skrivehodet som skriver rett på kassetten. Skriverbåndet transporterer deretter den trykte kassetten til tørkestasjonen. Tørkestasjon (figur 1-G) Skriverbåndet flytter kassetten til tørkestasjonen. Varm luft blåses forsiktig på kassetten for å tørke den trykte overflaten, som forbereder utskriften for UV-herdingen. Figur 1-G Figur 1-E Skrivehodet (figur 1-F) Skrivehodet leverer blekk ved hjelp av en blekkstråle og produserer en klar, lesbar utskrift på kassetten. Reflekterende deksel (figur 1-H) Det reflekterende dekselet beskytter herdelampen mot skade og operatøren mot UV-eksponering. Figur 1-H Figur 1-F 1.4 Revidert

9 Kapittel 1 Beholder for blekk-/rensekassett (Figure 1-I) Rensekassetten settes inn i kassettholderen når apparatet skal transporteres. For rutinemessig drift må rensekassetten erstattes av en blekkassett. Figure 1-I Rensekassett (figur 1-J) Rensekassetten behøves for at ikke skrivehodet skal tørke ut under transport eller når apparatet ikke skal brukes for en lengre tidsperiode. Figure 1-J Blekkassett (figur 1-K) Blekkpatronen inneholder et unikt formulert blekk som er laget spesielt for å skrive ut på kassetter. Når blekket er trykt på kassetten, tørkes og herdes det, noe som gjør det kjemisk motstandsdyktig og flekksikkert. Figure 1-K Revidert

10 INTRODUKSJON Herdelampe (figur 1-L) Herdelampen er en spesialisert UV-lampe som brukes til å herde blekket som skrives ut på kassetten. Herdingen gjør utskriften flekksikker og varme- og reagensmiddelbestandig. Figur 1-L Kassettrennesystem (figur 1-M) Kassettrennesystemet brukes for levering og henting av trykte kassetter. Figur 1-M 1.6 Revidert

11 Kapittel 1 Utgangsstasjon (figur 1-N) / avtakbare brett (figur 1-O) (valgfritt) En automatisk utgangsstasjon (figur 1-N) er tilgjengelig som ekstrautstyr. Den brukes som et oppsamlingssystem for trykte kassetter. Den inneholder ti avtakbare brett (figur 1-O) som hver rommer ti kassetter. De trykte kassettene skyves inn på brettet en om gangen til brettet er fullt. Det neste brettet er indeksert opp til å ta imot de neste ti trykte kassettene. Et lydsignal varsler brukeren om at ingen flere skuffer er tilgjengelige. Figur 1-N Figur 1-O Revidert

12 INTRODUKSJON Kontrollpanel (figur 1-P) Kontrollpanelet styrer skriverfunksjonene og utskriftsjobbene, som definert av kontrollprogramvaren. Det indikerer også gjeldende skriverstatus, pågående prosesser, feil og/eller feilmeldinger og styrer den valgfrie utgangsstasjonen. Panelet består av et membrantastatur med et display med to tall og syv segmenter, seks trykkfølsomme funksjonstaster (fire av tastene har en LED-indikator) og to LED-skjermer Figur 1-P Display 1 er et LED-display med to tall og syv segmenter som brukes til å indikere gjeldende skriverstatus, pågående prosesser, feil og/eller feilmeldinger. [POWER]-tasten 2 brukes til å veksle mellom POWER ON og STANDBY. LED-lampen på [POWER]-tasten gir tre indikasjoner: På instrumentet er i POWER ON-modus. Strømmen er koblet til alle skriversystemer, og skriveren er klar til å skrive ut. Blinker instrumentet er i STANDBY-modus. Strømmen er fjernet fra alle indre komponenter bortsett fra datamaskinens prosessorenhet. Når instrumentet er i STANDBY-modus, starter skriveren rensing av skrivehodet med jevne mellomrom (ca. fire ganger om dagen) og går over i POWER ON-modus for en kort periode. Av instrumentet er koblet fra strømkilden [ONLINE]-tasten 3 indikerer dataoverføringsstatus og brukes til å avbryte en pågående utskriftsjobb. LEDlampen på [ONLINE]-tasten gir tre indikasjoner: På instrumentet er klart og venter på en ny utskriftsjobb. Blinker en dataoverføring eller en utskriftsjobb pågår. Av ingen dataoverføring eller utskriftsjobber pågår eller en utskriftsjobb har blitt midlertidig avbrutt. [ERROR]-tasten 4 indikerer feil. LED-lampen på [ER- ROR]-tasten har to indikasjoner: Blinker en feil har oppstått. Den korresponderende feilkoden vises på skjermen. Av instrumentet fungerer problemfritt. [TRAY LOAD]-tasten 5 styrer bevegelsen på det oppheisbare brettet på den valgfrie utgangsstasjonen. MERK: Ingen funksjon er tilordnet denne tasten hvis skriveren ikke er utstyrt med en utgangsstasjon. [LOADED]-tasten 6 brukes til å bekrefte bytting av et magasin eller en blekkpatron. [CLEAN]-tasten 7 brukes til å starte rengjøring av skrivehodet og å gjennomføre en testutskrift. INK EMPTY-lampe (TOMT FOR BLEKK) 8 indikerer skriverens blekkpatronnivåer. LED-lampen gir tre indikasjoner: Av blekkpatronen inneholder nok blekk for utskrift uten begrensninger. Blinker blekkpatronen har lite blekk. Blinkingen starter når gjenværende blekk er mindre enn 25 %. Skrivingen kan fortsette, men det anbefales å endre blekkpatronen snart. På blekkpatronen er tom (mindre enn 10 %) og skriving er ikke lenger mulig. MAG. EMPTY-lampe (TOMT MAGASIN) 9 indikerer kassettmagasinnivåer. LED-lampen gir to indikasjoner: Av magasinene er fulle, eller frem til nå ingen flere kassetter har blitt forespurt fra et magasin som nettopp har blitt tømt. Blinker indikerer at et magasin er tomt. Tallet som vises på displayet, angir hvilket magasin som er tomt. Hvis flere magasiner tømmes samtidig, vises deres korresponderende tall i en gjentagende sekvens. 1.8 Revidert

13 Kapittel 1 Instrumentets bakside (figur 1-Q) 1 Skriverens grensesnittilkobling Skriverens grensesnittilkobling er en serieporttilkobling som brukes for å koble skriveren til PC-en ved hjelp av en serie. Reservesikringer 2 2 x 3,15 A smeltesikringer. Strømbryter 3 Instrumentet slås av og på ved å trykke på strømbryteren på baksiden av instrumentet. Strømtilkobling 4 Strømtilkoblingen brukes for å koble instrumentet til en strømkilde med strømledningen som følger med. Strømkabelens andre ende må plugges i et vekselstrømsuttak med riktig jording. Skriverens merkeplate 5 Skriverens merkeplate finnes på baksiden av instrumentet og viser instrumentets serienummer og elektriske spesifikasjoner. Utgangsstasjonens merkeplate 6 (ikke vist) Utgangsstasjonens merkeplate finnes på baksiden av denne stasjonen og viser stasjonens serienummer og elektriske spesifikasjoner Figur 1-Q Revidert

14 INTRODUKSJON Beskrivelse av tilbehør Strømledning 1 Gir strøm til instrumentet Blekkassett 2 Blekkassett som inneholder UV-blekk Herdelampe 3 Lampe som produserer et UV-lys for å herde blekket som er trykt på en kassett Kassettrennesystem 4 Leverer kassetter etter skriving CD-ROM 5 Inneholder skriverdriverprogramvaren Skriverseriekabel 6 Kobler skriveren til PC-en Figur 1- Transportkassett 7 Skriverkassett som inneholder rensevæske som brukes under transport Kassettmagasiner 8 Seks magasiner som rommer 80 kassetter hver Verktøysett og reservesikringer Skrutrekker 9 Sekskantnøkkel str. 2,5 Børste 11 Sikringer (2) 3,15 A Revidert

15 ket 5 vinkle Kapittel 1, p p a e ir t i Komponenter og spesifikasjoner Krav til strømforsyning Model 8030 AutoWrite kassettskriver Nominell Spenning og strøm: AC V ± 10 %, Hz ± 10 %, 4,0 ampere AC V ± 10 %, Hz ± 10 %, 2,8 ampere Merkeplater: Alle instrumentspesifikke merkeplater finnes på baksiden av instrumentet. Maks strømtrekk: 480 VA Sikringskapasitet: 2 x 3,15 A T (UL) Sikkerhetsstandarder I samsvar med: IEC nd ed., CAN/CSA C22.2 No , UL 61010A-1 Mål Uten magasin: Centimeter: 41(B) x 58(D) x 46(H) Tommer: 16,1(B) x 22,8(D) x 18,1(H) Med kassettmagasin: Centimeter: 41(B) x 58(D) x 90(H) Tommer: 16,1(B) x 22,8(D) x 35(H) Instrumentets vekt Vekt, pakket ut: Ca. 28 kg Vekt, pakket: Ca. 65 kg Utgangsstasjon Vekt, pakket ut: Ca. 14 kg Vekt, pakket: Ca. 32 kg Systemkrav Type: Prosessorens klokkefrekvens: Hovedminne RAM: Harddiskstasjon: Skrivergrensesnitt: e PC-Pentium III eller høyere 800 MHz (minimum) 512 MB (anbefales) 256 MB (minimum) 6 GB ledig plass på harddisken (minimum) Serietilkobling via serieport (RS 232C) Operativsystemer: Windows 1NT 4.0 (sp 6+), Windows 2000, XP Pro, 7 Stasjonstype: CD ROM (obligatorisk for r oppgradering av systemet) Programvare: Microsoft Access -versjon 2002 (anbefales) Driftsbetingelser Driftstemperatur: 15 C til 35 C Relativ fuktighet: % (ikke-kondenserende) r i ngstemperat t erat tur: Atmosfærisk : 0 Ct il trykk: 50 C 80kPa 106kPa Lagringstemperatur: 0 C til 50 C Relativ fuktighet ved lagring: % (uten kondens) Beskyttes mot direkte sollys Ytelsesdata Kapasitet: 6 magasiner, 80 kassetter per magasin Skrivehastighet 2 : Gruppeskrivejobb: 15 kassetter per minutt Enkeltskrivejobb: 10 sekunder per kassett Blekkassettens kapasitet: skrivejobber eller 3,5 måneder, hva enn som kommer først Herdelampens levetid: Ca blink Utskriftsoppløsning 3 : 360 x 360 dpi/180 x 180 dpi, valgbart Utskrivbare objekter: Standard histologikassetter, maks. t kasset 28,9 set tt x t 80,0 mm (med deksel) ka assett, maks. sett, t, 6,2 45 mm vinkle høye n e t Skriveformater: 35 vinklet kassett, 45 vinklet kassett, papiretiketter Utskriftsoverflate: Kassett 35, maks. 28,2 x 8,0 mm Kassett 45, maks. 28,2 x 7,1 mm 1 Microsoft, Windows og Access er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. 2 Gjennomsnittlig hastighet i hvert enkelt tilfelle avhenger av systemkonfigurasjonen og programvaren som brukes. 3 Målt i adresserbare punkter per tomme. Revidert

16 ).De e ef f lat t en n, so o m e n t ( fig u r 1 INTRODUKSJON Utskrifts spesifikasjoner Kassetter Selv om Tissue-Tek-kassetter og stablede kassetter anbefales, kan standard, pålitelige histologikassetter i kassettmagasinene brukes i Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver. Alle vanlige kassetter uten deksel som svarer til de dimensjonene som er oppført på side 1.11, kan skrives ut. Kassetter med deksel påfestet, må ha dekselet godt festet til hoveddelen. Eventuelle sammenhengende kassetter må ha fått dekselet fjernet før de settes i kassettmagasinene. For detaljer om korrekt innsetting av kassettene i magasinene kan du se avsnitt 2, side MERK: Kassetter kan ikke skrives ut med dekselet lukket. Andre kassetter enn Tissue-Tek-kassetter må testes før bruk. Denne testen må dekke følgende punkter: mekanisk kompatibilitet med instrumentet utskriftskvalitet trykkets kjemiske og mekaniske motstand av mot reagensene som brukes i påfølgende prosesser Det finnes to forskjellige en er 35 kassettyper. ell ller ler Forskjellen ndre (45 mellom dem er vinkelen på skriveflaten, som enten er 35 eller 45 ( figur 1-S). tskr Avhengig skri rivbar r e av overf vinkelen laten er større størrelsen re (35 ) eller på ler den mi utskrivbare overflaten større ( 35 ) eller mindre ( 45 ). Dette må tas i betraktning ved valg av skriverinnstillinger. Se avsnitt 3, side 3.7. Figur 1-S Utskriftsområde De angitte parameterne for trykkområdet er definert i skriverdriveren. t Bredde Høyde Punkter MM Punkter MM Kassett , ,0 Kassett , ,1 Utskriftsoppløsning Instrumentets skrivehode har en maksimal oppløsning på 360 dpi i begge retninger (vertikalt og horisontalt). Hvert trykte linje har en maksimal høyde på 128 punkter, som tilsvarer 9,03 mm. I horisontal retning er den trykte overflaten bare begrenset av størrelsen på objektet det skal skrives på. Disse verdiene må vurderes når du definerer utskriftsområdet («papirstørrelse») i programmet som du skriver ut fra. Riktig utskriftsområde må også være definert for programmer som bruker direktemodus, siden standard Windows GDI-funksjonene brukes for utskrift. Utskriftskvalitet Kvaliteten og oppløsningen på utskriftene avhenger av: kassettens materiale og farge overflaten og grovheten på kassetts skrivefelt Den endelige oppløsningen på den trykte kassetten bestemmes ikke av oppløsningen på skrivehodet alene. Hvis oppløsning på 360 dpi ikke kan brukes på kassettoverflaten, vil rennende blekk gi et dårlig resultat. I slike tilfeller er det bedre å jobbe med en lavere oppløsning. Skriverdriveren gjør at oppløsningen kan endres fra 360 dpi til 180 dpi. Se avsnitt 3 for flere detaljer. Utskrift av strekkoder God utskrift av lesbare strekkoder avhenger av flere faktorer som må tas i betraktning for å oppnå resultater som egner seg for pålitelig og holdbar arkivering. De viktigste faktorene som påvirker strekkodens resultat, er: skriverteknologi hvordan strekkoden er opprettet objektet som blir trykt på typen skanner som brukes til å lese strekkoden Skriverteknologi Som en matriseskriver kan AutoWrite-kassettskriveren bare behandle informasjon i form av punkter som skal skrives eller ikke skrives. te 1.12 Revidert

17 Kapittel 1 Opprette strekkoder Siden det er begrenset med utskriftsplass på en kassett, bør strekkoden ikke inneholde mer informasjon enn det som er nødvendig. En feilsjekkingskode bør brukes, noe som gjør det lettere for strekkodeskanneren å gjenkjenne mulige feil. Noen koder støtter feilretting. Ved beregning og oppretting av strekkoder, må du ta høyde for skriverens oppløsningskapasitet. Modulstørrelse er bredden av de minste elementene i en strekkode (figur 1-T). Figur 1-T Modul / minste element Bredere streker og mellomrom beregnes i multipler av modulstørrelsen. Modulstørrelsen er en integrert faktor i skriverens oppløsning siden bare «hele» prikker kan skrives ut (figur 1-U). Figur 1-U En lesefeil kan oppstå (selv om utskriften ser ut til å være skarp og korrekt) dersom modulbredden og oppløsningen ikke lenger stemmer overens på grunn av konverteringen. MERK: Dataene bør ikke skrives ut bare som en strekkode, men også som tekst (linje med optiske tegn over eller under strekkoden) for å sikre at ingen informasjon går tapt. Skriveoverflater For å få pålitelige resultater bør høykvalitetskassetter brukes. Utskrivbare kassettområder som bare tillater lav oppløsning kan være greit for utskrift av tekst (avhengig av skrifttype og størrelse), men er ikke egnet for utskrift av strekkoder. Skriveroppløsningen skal velges slik at den tilsvarer oppløsningen på utskriftsmediet. Selv en strekkode som er perfekt ut, kan noen ganger være vanskelig å skanne på grunn av lav kontrast. Den valgte kassettfargen bør gi god kontrast mot fargen på skannerlyset som lyser opp strekkoden. Strekkodeskannere I tillegg til riktig strekkodeoppretting og kvaliteten på kassettene har også strekkodeskannerens egenskaper en betydning for skanneresultatene. Viktige egenskaper er blant annet: Lesetoleranse: o Forskjellen mellom den faktiske bredden på strekkoden og nominell modulstørrelse. Lysfarge: o Det bør være en høy kontrast mot fargen på kassettene som brukes. Optisk oppløsning: o Må være bedre enn modulstørrelsen. Avhengig av programmet som brukes til å generere strekkodeinformasjon, bør følgende egenskaper også vurderes: Maksimal lesbar avstand Maksimal hellingsvinkel Motstand mot reagenser Blekkets absolutte motstand mot tørking kan ikke garanteres under alle tenkelige laboratorieforhold, ettersom overflaten på kassettens skrivefelt er avgjørende i denne sammenhengen. Derfor bør skrivefeltet på kassetten ikke tas på eller tørkes av mens det er fuktig. Vær forsiktig når du fjerner overflødig parafin fra kassetter. Skrivefeltet kan bli skadet ved skraping og gjøre det uleselig. MERK: Andre kassetter enn Tissue-Tek-kassetter må testes før bruk. Sakura Finetek påtar seg ikke noen form for ansvar for eventuelle skader som følger av utskrifter av dårlig kvalitet eller utskrifter laget med blekk som ikke er reagensbestandig. Revidert

18 INTRODUKSJON 1.14 Revidert

19 n strumenteter15 teter15 ukter15 ukt15 Ctil ukt Ctil uktil ukt35 C.Luftf 5 C.Luftf ukt C.Luftf uktluftf INSTALLASJON OG OPPSETT Generell informasjon Dette avsnittet inneholder detaljerte instruksjoner for installasjon og oppsett av Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver. Installasjonstrinnene må følges korrekt for å sikre riktig drift og ytelse. Bruksanvisningen inneholder viktige instruksjoner og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av instrumentet. Den må leses nøye før du tar instrumentet i bruk. Tissue-Tek AutoWrite kassettskriver er et presisjonsinstrument og må håndteres deretter. Ved uvøren håndtering eller hvis instrumentet faller ned, vil indre komponenter bli forstyrret eller skadet. Håndtér alltid instrumentet med forsiktighet. Velg et sted hvor det er tilstrekkelig klaring rundt instrumentet. AutoWrite-skriveren trenger et område på ca. 65 x 50 cm. Det kreves ytterligere plass for PC-en med styreprogramvaren. Utpakking Kapittel 2 AutoWrite-skriveren er pakket i en indre kartong og en solid trekasse (figur 2-A). Inspiser kassen og kontroller at det ikke er noen synlige tegn på skade. Hvis det er synlige tegn på skade, skal du umiddelbart inngi en klage til transportøren og varsle Sakura Finetek USAs avdeling for teknisk brukerstøtte. I andre land enn USA skal du kontakte nærmeste autoriserte Sakura-leverandør eller representant. Miljøfaktorer I likhet med alle følsomme elektroniske instrumentet, skal langvarig eksponering for høy luftfuktighet og temperatur unngås. Temperatur og fuktighet skal holdes forholdsvis konstant. Riktig omgivelsestemperatur for betjening av instrumentet er 15 C til 35 C. Luftfuktighetsområde for drift er % relativ fuktighet. Figur 2-A Pakke ut AutoWrite-kassettskriveren 1. Fjern de åtte skruene på øvre del av trekassen (figur 2- B) for å løsne lokket. Figur 2-B Løft lokket opp og vekk fra kassen. Revidert

20 INSTALLASJON OG OPPSETT 3. Ta vekk tilbehørsboksen (som inneholder tilbehør og emballasje) som ligger rett under lokket (figur 2-C). 5. Ta ut esken med blekkassetten fra den indre kartongen (figur 2-E). Figur 2-C 4. Løsne de åtte skruene i bunnen av trekassen (figur 2- D). Figur 2-E 6. Fjern den indre kartongen (figur 2-F) som omgir instrumentet. Figur 2-D Figur 2-F 7. Løft trekassen opp og bort fra instrumentet. 2.2 Revidert

21 Kapittel 2 8. Fjern skruene (figur 2-G) som fester hvert ben til et metallstykke på gulvet i kassen. 11. Fjern transportmediet som holder skriverbåndet og luftekanalen til tørkestasjonen (figur 2-H). Figur 2-G 9. Skyv metalldelene til side, og løft skriveren ut av kassen. Fjern all emballasje og sett det på et fast og plant underlag direkte på benken eller oppå en utgangsstasjon. FORSIKTIG: Instrumentet er svært stort og tungt. Det anbefales derfor på det sterkeste at det alltid løftes og transporteres av minst to personer, én på hver side. FORSIKTIG: Instrumentet skal alltid transporteres i stående posisjon. 10. Løft hoveddekselet for å åpne det. 12. Lukk hoveddekselet. Figur 2-H Revidert

22 INSTALLASJON OG OPPSETT Pakke ut utgangsstasjonen Utgangsstasjonen er valgfritt tilleggsutstyr for oppsamling av trykte kassetter. Den er pakket i en trekasse (figur 2- I) som må kontrolleres for synlige skader før utpakking. Hvis det ikke er tegn på skade: Figure 2-I 1. Løsne de to skruene fra hver side av trekassen (figur 2-J). Pakke ut tilbehøret Når du åpner esken, må du kontrollere at alt tilbehøret følger med instrumentet: Bruksanvisning (1) Garantikort (1) (inni bruksanvisningen, kun i USA) Blekkassett (1) Rensekassett (1) installert på instrumentet Herdelampe (1) Strømledning (3) Serieskriverkabel (1) Kassettmagasiner (6) Kassettrennesystem (1) Skrutrekker (1) Sekskantnøkkel str. 2,5 (1) Børste (1) Tapper (3) Reservesikringer 3,15 A (2) CD som inneholder skriverdriveren (1) Plasseringsplate (1) Infrarødt absorberende glass (2) Rensestang (25) Figure 2-J 2. Fjern lokket ved å løfte det opp og bort fra kassen. 3. Fjern all emballasje og den lille boksen med utgangsbrett. 4. Løft utgangsstasjonen ut av kassen, og sett den på en fast og plan benk. 2.4 Revidert

23 Kapittel 2 Plassere instrumentet Riktig plassering av kassettskriveren er avgjørende for god bruk. Plasser instrumentet i et område med god ventilasjon hvor det ikke er fare for eksplosjoner, og unngå eksponering for korroderende damp og ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet. Området skal være rent og støvfritt og ha et solid, plant underlag som tåler en vektbelastning på minst 28 kg. Sørg for å plassere instrumentet nær en strømkilde som oppfyller kravene til elektrisitet som er spesifisert på merkeetiketten bak på instrumentet. Stikkkontakten må være jordet og skal være på en dedikert linje. Unngå å plassere instrumentet i umiddelbar nærhet av direkte sollys, åpne vinduer, vasker, ovner, kokeplater, åpne brennere, radiatorer, støt eller vibrasjon Åpne hoveddøren til instrumentet. 2. Finn de fem gjengehullene på festeflaten som finnes under det reflekterende dekselet (figur 2-L). 2 3 Installere kassettrennen Instrumentet kan brukes med enten kassettrennen eller utgangsstasjonen (valgfritt). Hvis kassettrennen skal brukes, må instrumentet plasseres direkte på en benk for å forberede installasjonen. Kassettrennen som følger med instrumentet, består av: Kassettrennesystem (figur 2-K) Krageskruer (3 stk.) Sporskruer med skiver (2 stk.) Figur 2-L 3. Bruk den medfølgende skrutrekkeren til å sette de tre krageskruene 6 i gjengehullene 3, 4 og 5 (figur 2-L) så langt de vil gå (figur 2-M). 6 Figur 2-M 4. Fest så dekselet i gjengehullene 1 og 2 med de to sporskruene og skivene. Figure 2-K Revidert

24 INSTALLASJON OG OPPSETT 5. Fest kassettrennen til de innsatte krageskruene (Se figur 2-N for forstørret visning). Skyv rennen forsiktig mot festeflaten, og skyv mot høyre til rennen låses på plass. 6. Lukk dekselet og sørg for at kassettrennen ikke hindrer dekselet. Figur 2-N MERK: Løft fronten på rennen noe om den ikke vil gli forbi beskyttelsesplaten. Figur 2-O MERK: Hvis dekselet ikke kan lukkes på riktig måte, kan det hende kassettrennen må flyttes. 2.6 Revidert

25 Kapittel 2 Installere utgangsstasjonen 2 Hvis kassettutløsningsstasjonen ble kjøpt med kassettskriveren, følger du prosedyrene som er beskrevet nedenfor for å installere den. 2 3 se figur 2-P for detaljer FORSIKTIG: Kontroller at instrumentet er slått av og strømledningen plugget ut før du starter. Fjern kassettrennen og alle skruer (hvis allerede installert) før du plasserer skriveren oppå utgangsstasjonen. 1. Plasser utgangsstasjonen på en fast benk som tåler minst 40 kg. 2. Med to personer på hver sin side av instrumentet holdes den rett over utgangsstasjonen. Logoen og instrumentnavnet skal være vendt mot kanten av benken. 3. Tipp instrumentet noe bakover, og sett de små tappene ( 1 og 2, figur 2-P) bak på utgangsstasjonen inn i de små åpningene under baksiden av kassettskriveren. 4. Senk fronten på skriveren ned på tredje tapp 3 (figur 2-P og figur 2-Q) slik at pluggforbindelsen 4 låses på plass i skriverens bunnplate (figur 2-R) og skriveren forblir festet på utgangsstasjonen. 1 Figur 2-P 3 4 MERK: Når skriveren er koblet riktig til, vil den automatisk gjenkjenne utgangsstasjonen. Figur 2-Q Figur 2-R Revidert

26 INSTALLASJON OG OPPSETT Installere det infrarøde absorberende glasset 5. Finn brakettene under det reflekterende dekselet (figur 2-T). FORSIKTIG: Slå av apparatet og trekk ut strømledningen før du begynner. FORSIKTIG: Bruk alltid hansker når du tar på herdelampen for å hindre at lampen skades. 1. Åpne hoveddekslet på instrumentet med alle komponentene inni. 2. Finn det reflekterende dekselet ( 1 figur 2-V) som er rundt herdelampen. 3. Bruk den medfølgende skrutrekkeren til å ta ut skruen og skiven fra bunnen av det reflekterende dekselet (figur 2-V). 4. Åpne det reflekterende dekselet ved å bevege det oppover (figur 2-S). Figur 2-T 6. Hold glasset fra toppen, og sett det forsiktig inn mellom brakettene (figur 2-U). Figur 2-S Figur 2-U 2.8 Revidert

27 Kapittel 2 Installere herdelampen FORSIKTIG: Slå av apparatet og trekk ut strømledningen før du begynner. FORSIKTIG: Bruk alltid hansker når du tar på herdelampen for å hindre at lampen skades. 1. Åpne hoveddekslet på instrumentet med alle komponentene inni. 2. Finn det reflekterende dekselet ( 1 figur 2-V) som er rundt herdelampen. 3. Bruk den medfølgende skrutrekkeren til å ta ut skruen og skiven fra bunnen av det reflekterende dekselet (figur 2-V). 1 FORSIKTIG: Ikke press på lampen eller hold den i sidene da dette kan gjøre at den knuser. 6. Finn "+" og "-" på herdelampens elektroder. Plasser lampen slik at "+" og "-" settes inn i tilkoblingsportene med samme merke. 7. Sett lampen inn i tilkoblingsporten, og skyv den forsiktig innover så langt som det går. Om nødvendig kan du rugge lampen noe for å få den helt inn (figur 2-X) Kontaktfjær Figur 2-X Figur 2-V 4. Åpne det reflekterende dekselet ved å bevege det oppover. 5. Hold herdelampen ved basen (figur 2-W). FORSIKTIG: Hvis lampeelektrodene settes inn feil vei, vil lampen fungere, men vil slites ut veldig raskt og kan svikte kort tid etter innsetting. MERK: Pass på at tennledningen (figur 2-Y) på instrumentet blir liggende mellom kontaktfjæren på lampen (se figur 2-X). Tennledning Figur 2-Y 8. Trykk det reflekterende dekselet nedover. Sett skiven og skruen på igjen, og stram. 9. Lukk hoveddekslet på instrumentet. Figur 2-W Revidert

28 INSTALLASJON OG OPPSETT El- og datatilkoblinger Koble til strømkabelen 1. Kontroller at strømbryteren ( 1 figur 2-AA) står i "O"- posisjon. 2. Plugg strømledningen (figur 2-Z) inn i strøminntaket på baksiden av instrumentet ( 2 figur 2-AA). 3. Plugg den andre enden av strømledningen i et egnet vekselstrømsuttak. Uttaket skal være en dedikert linje og må være jordet. 4. Slå på strømbryteren ved å sette den i "I"-posisjonen. MERK: Når instrumentet er slått på, bør det forbli på, med mindre blekkpatronen har blitt erstattet med rensekassetten. Dette gjøres for å hindre at skrivehodet tørker ut. Se side 4.2 for strømindikasjoner i kontrollpanelet. Følg instruksjonene beskrevet på side 6.4 for å fjerne og bytte ut blekkpatroner. 4 Figur 2-Z 1 Sette opp datatilkobling En seriedatakabel er standardtilbehør, og den er nødvendig for at skriveren skal kunne fungere. 1. Koble den ene enden av seriedatakabelen (figur 2 - BB) til serieporten ( 3 figur 2-AA) på skriveren, og den andre enden til en av serieportene (COM 1, COM 2) på datamaskinen som kjører styreprogramvaren. 3 Figur 2-AA 2 MERK: Pass på uttaket leverer riktig spenning og frekvens for instrumentet. Se merkeplaten (plassert på baksiden av instrumentet) for å finne riktig spenning. Koble til en ekstern alarmenhet Om nødvendig kan et eksternt alarmsystem (ikke inkludert) kobles til skriveren. Den eksterne alarmen kan kobles til skriverens jackinngang ( 4 figur 2-AA) (via en jackledning med 6,3 mm diameter (ikke inkludert). Figur 2-BB 2.10 Revidert

29 Kapittel 2 Installere blekkassetten Skriveren leveres med en rensekassett satt inn. For rutinemessig drift må rensekassetten erstattes av en blekkassett. Installere blekkassetten 1. Slå på instrumentet med strømbryteren på baksiden av instrumentet. 2. Finn dekselet for rense-/blekkassettholderen på venstre side av instrumentet. For å frigjøre magneten plasserer du hånden som vist i figur 2-CC og løfter opp for å fjerne dekslet. MERK: Så snart kassetten er fjernet, initierer en sensor i kassettsporet starten på endring i rutinen fra rensevæskepatron til blekkpatron og omvendt. Når en patron fjernes, deaktiveres alle skriverfunksjoner for å hindre at luft blir trukket inn i blekksystemet. Lampen som indikerer at det er tomt for blekk, tennes og forblir tent til en ny patron settes inn. 4. Ta blekkpatronen ut av emballasjen og fjern emballasjen. Skriv dato for installasjon på etiketten på forsiden av kassetten (figur 2-EE). Figur 2-EE Figur 2-CC 3. Ta et fast tak i blekkpatronen, og trekk den ut (figur 2- DD). MERK: Blekkpatronen må skiftes ut hver tredje måned eller etter utskriftsjobber for å gi garantert konsistent utskrift. 5. Sett patronen inn i holderen (figur 2-FF). (Løsne den røde hetten en hel omdreining, men ikke ta hetten av nå.) Figur 2-FF Figur 2-DD Revidert

30 INSTALLASJON OG OPPSETT 6. Skyv patronen helt inn i holderen med moderat kraft (noe kraft må brukes for å trenge gjennom tetningene). Trekk kassetten ca. 30 mm tilbake, og skyv den tilbake inn så langt den vil gå. Gjenta dette trinnet tre ganger. 7. Skru den røde hetten helt av kassettens spiss (figur 2- GG). 5. FORSIKTIG: Skriveren må ikke brukes uten at sikringen er på plass (figur 2-II). Figur 2-II Figur 2-GG 8. Sett den røde hetten på det profilerte sporet på toppen av kassetten. (Du må ta vare på hetten til kassetten skal kastes.) MERK: Følgende trinn er svært viktig og må ikke droppes. 9. Sett sikringen mellom metallfoten og skriveren. Plasser sikringen foran kassetten slik at den ikke sklir og for at instrumentet skal kunne fungere på riktig måte (figur 2- HH). MERK: Hvis sikringen (del #AP ) verken er installert eller levert i esken for tilbehør, må du kontakte din lokale Sakura-representant. 10. Sensoren i kassettsporet registrerer at en ny patron er satt inn. Den opplyste lampen som indikerer at det er tomt for blekk, slukkes, og kode 88 vises i displayet. Sett sidedekselet på igjen. 11. Trykk på [LOADED]-tasten (figur 2-JJ) for å tilbakestille blekkmåleren til full. Figur 2-HH Figur 2-JJ 2.12 Revidert

31 Kapittel 2 Fylle på og laste kassettmagasiner 2. Skyv de stablede kassettene inn i magasinet med skriveflaten vendt oppover og mot venstre side av magasinet (figur 2-MM). Laste Tissue-Tek Uni-Cassette stablede kassetter Kassetter kan legges inn i kassettmagasinene både på og av instrumentet. Ved bruk av Tissue-Tek Uni-Cassette stablede kassetter: 1. Sett et kassettmagasin inn i riktig magasinholder (figur 2-KK og figur 2-LL) ved å posisjonere den åpne enden av magasinet mot høyre side av instrumentet, slik at den lettere kan lastes opp. Figur 2-MM MERK: Tapen som sikrer kassettene, skal plasseres mot åpningen av magasinet. 3. Hold stabelen med kassetter fast med en hånd, og grip tak i tapen nederst på stabelen. Figur 2-KK Figur 2-LL Revidert

32 INSTALLASJON OG OPPSETT 4. Trekk tapen raskt oppover for raskt å frigjøre ønsket antall kassetter til kassettmagasinet (figur 2-NN). Kassettene er nå plassert riktig og er klare for utskrift. Laste inn kassetter Kassetter kan settes inn i kassettmagasinene manuelt en etter en. Slik laster du inn kassetter manuelt Hvis kassettene settes i magasinene en etter en: 1. Hold magasinet litt på skrå, og plasser den ene hånden under bunnen av magasinet for å hindre at kassettene faller ut av bunnen. 2. Sett inn en kassett om gangen i samme skrå retning som magasinet har. Kassetten skal vende opp med skriveflaten til venstre. MERK: Sørg for at alle kassettene er riktig plassert i magasinet. 3. Sett kassettmagasinet inn i riktig magasinholderen (se figur 2-KK og figur 2 -LL). Figur 2-NN MERK: Inspiser kassettmagasinet etter at kassettene har blitt lastet inn for å sikre at alle kassettene sitter riktig i magasinet. Det kan være nødvendig å omplassere en kassett hvis den flytter på seg Revidert

33 Kapittel 2 Kassettmagasinadaptere Avhengig av typen kassetter som brukes, kan det hende du må installere ytterligere adaptere (figur 2-OO) i kassettmagasinet for at kassettene skal kunne føres på riktig måte. En metalladapter og en plaststrimmeladapter er standardtilbehør til kassettmagasinet. Figur 2-OO Figur 2-PP Bruke metalladapteren Ved bruk av kassetter uten lokk påfestet, må en metalladapter settes inn i kassettmagasinet. 1. Sett metallstrimmelen inn slik at vinkelen på metallstrimmelen passer inn i veggen bak (figur 2-PP og figur 2-QQ). Figur 2-QQ Revidert

34 INSTALLASJON OG OPPSETT 2. Skyv de to pinnene på metallstrimmelen slik at de hviler på sporene i bunnen av magasinet (figur 2-RR). Installere tapper Ved bruk av Tissue-Tek Paraform - -rammer må utgangsstasjonen endres. MERK: De tre tappene som inngår i tilbehøret, må settes inn før du skriver på Paraform-rammene. 1. Finn sporene på baksiden av utgangsstasjonen. 2. Sett tappene inn i sporene, og trykk ned til de er godt på plass (figur 2-TT). Figur 2-RR Bruke plaststrimmeladapteren På grunn av forskjellene i kassettstørrelser kan det hende at du for enkelte kassetter må sette inn en to millimeters plastlist som forenkler kassettutleveringen. 1. Fjern baksiden fra plaststripen for å få fram limet. 2. Fest plastremsen slik at den er sentrert på forsiden av magasinet og i flukt med den nedre kanten på magasinet (figur 2-SS). Figur 2-TT Figur 2-SS 2.16 Revidert

35 PROGRAMVAREOPPSETT Programvareoppsett Denne delen inneholder detaljerte prosedyrer for å konfigurere programvaren på datamaskinen som er koblet til Tissue-Tek AutoWrite kassettskriveren. Trinnene i programvareinstallasjonen må følges for å sikre riktig drift. Programvarekonfigurasjonen klargjør skriveren for bruk og omfatter følgende prosedyrer: Installering av skriverdriveren på datamaskinen som er koblet til skriveren Utføring av en testutskrift Kapittel 3 Installere skriverdriveren Skriverdriverne som følger med AutoWritekassettskriveren, kan bare brukes med følgende operativsystemer: Skriverdriver versjon 1.3: Microsoft Windows NT 4.0, Windows Skriverdriver versjon 2.4: Microsoft Windows 7, XP Pro1 Skriverdriver versjon 2.34: Microsoft Windows Vista MERK: For å sikre en vellykket installasjon av skriverdriveren bør den installeres av en systemadministrator eller annen bruker som er autorisert til å logge seg på datamaskinen med fulle tilgangsrettigheter til alle skriverfunksjoner. 4. Skriveren er en lokal skriver. Velg Lokal skriver, og fjern merkingen i boksen Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk. Klikk Neste for å gå videre til neste dialogboks. Starte opp installasjonen: 1. Fra Windows-skrivebordet går du til skrivermappen: Start=> Innstillinger => Skrivere 2. Dobbeltklikk på Legg til skriver. 3. Veiviseren for å legge til skriver guider brukeren gjennom de videre installeringstrinnene. Klikk på Neste. 4 Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows 7/ XP Pro er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Revidert

36 PROGRAMVAREOPPSETT I neste dialogboks må et serielt grensesnitt (COM 1,...) velges, ettersom skriveren bare fungerer med RS 232- grensesnitt. Klikk Neste. 6. Sett CD-en med skriverdriveren inn i CD-stasjonen. Klikk på Bla gjennom. MERK: Ikke velg en parallell skriverport (LPT). MERK: "X" refererer til stasjonen som inneholder CD-en. 7. Følgende skjermbilde vises. Klikk på Åpne. Installer fra disk vises på nytt. Klikk OK. 5. Produsent og skrivermodell må velges. Klikk Har diskett for å installere fra diskdialogboksen. 3.2 Revidert

37 Kapittel 3 8. I den neste dialogboksen velger du skriver AutoWrite- C og klikker på Neste. MERK: Hvis det ikke vises noe alternativ som kan velges, må du klikke på Har diskett for å gå tilbake til den forrige dialogboksen og skrive inn banen på nytt. 10. Når du blir spurt om denne skriveren skal være tilgjengelig for andre brukere, velger du Ikke del denne skriveren. Klikk Neste. 9. I navneboksen for skriverenheten gir du skriveren et navn, som deretter vil bli vist i skrivermappen og i utskriftsmenyen i alle Windows-programmer. For å unngå feilaktige utskrifter velger du Nei når du blir spurt om du vil bruke denne skriveren som standardskriver. Klikk Neste. 11. Når du blir spurt Ønsker du å skrive ut en testside?, velger du Nei og klikker Neste. Revidert

38 PROGRAMVAREOPPSETT 12. Klikk på Fullfør. Installasjonen av skriverdriveren fullføres. Skrivernavnet du valgte i trinn 9, vises i skrivermappen og i alle utskriftsmenyer. 13. Når installasjonen av skriverdriveren er fullført, starter du datamaskinen på nytt før du fortsetter med de videre installasjons- og konfigurasjonsprosedyrene. MERK: Når du installerer på Windows 2000, vil meldingen "Digital signatur ikke funnet" vises her. Denne meldingen opplyser bare om at Microsoft ennå ikke har godkjent skriverdriveren. Velg Ja for å fortsette installasjonen. 3.4 Revidert

39 Kapittel 3 Konfigurere serieporten 1. Fra Windows-skrivebordet går du til skrivermappen: Start => Innstillinger => Skrivere 3. Dialogboksen Egenskaper inneholder flere sider; velg kategorien Porter. 2. Høyreklikk på ikonet for den nyinstallerte skriveren. En hurtigmeny vises. Velg Egenskaper. Revidert

40 PROGRAMVAREOPPSETT 4. Porten som ble valgt under installasjonen (COM 1 vises som eksempel), må merkes av. Velg boksen Aktiver toveis støtte. 6. Velg fanen Avansert, og merk av for Skriv direkte til skriveren. Klikk Bruk. 5. Klikk på Konfigurer port for å åpne dialogboksen Egenskaper for COM1. Sett overføringshastigheten til La alle andre innstillinger stå som vist, og klikk på OK. 7. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger, og velg kassettene som vist i eksemplet. Klikk på Bruk og deretter Lukk. 3.6 Revidert

41 Kapittel 3 Skriverdriverinnstillinger MERK: Tissue-Tek AutoWrite kassettskriveren vil tillate trykking av kassetter fra alle Windows-programmer som tillater separat konfigurasjon av utskriftsparameterne. For å skrive ut med kassettskriveren må den konfigureres i programmet som skal brukes til å skrive ut kassettene, for eksempel Microsoft Access. 1. Fra Windows-skrivebordet går du til skrivermappen. Start>Innstillinger>Skrivere. 2. Velg kassettskriveren fra listen over tilgjengelige skrivere. Høyreklikk på skriveren, og velg alternativet Angi som standardskriver. 3. Åpne programmet som skal brukes med kassettskriveren. 4. Klikk på Fil> Utskriftsformat. 5. Klikk på kategorien Marger, og sett alle margene til 0 mm. Dette vil endre utskriftsområdet som vises i forhåndsvisningen. Skriverdriveren gir flere alternativer for å endre eller forbedre utskriften som gjøres på hver kassett. I tillegg kan flere magasiner slås sammen til utskriftsgrupper slik at jobber for hele gruppen kan skrives ut. Se trinn 7 på side 3.8. MERK: Følgende instruksjoner gjelder for alle Windowsprogrammer som tillater utskrift på Tissue-Tek AutoWrite kassettskriveren. Dialogboksene kan ha andre navn i andre programmer, men driverparameterne som må velges, har samme navn i alle programmer. Revidert

42 PROGRAMVAREOPPSETT 6. Klikk på kategorien Side. Velg Stående papirretning. 8. Under Kilde velges magasinet/magasinene som skal levere kassettene som skal skrives ut. 7. Når siden er satt opp som beskrevet, vises et kassettformat i feltet Størrelse i boksen Papir. Cassette 35 (Kassett 35 ) og Cassette 45 (Kassett 45 ) er de tilgjengelige alternativene. FORSIKTIG: For å unngå skade på skrivehodet må kassetttypen (vinkel 35 eller 45 ) som velges som papirformat, samsvare med den faktiske kassettypen. Se trinn 7, Enhetsinnstillinger, på side 3.6. Klikk på kildefeltet for å vise en alfabetisk liste over alle kassettkildealternativene fra alle seks magasinene. Hvis alternativet Manuell mating velges, muliggjøres utskrift av én kassett om gangen, som settes manuelt inn i leveringsrennen. Andre alternativer magasiner 1 til 6. Hvis et bestemt magasin har blitt valgt som kilde, vil utskriften stoppe når magasinet er tomt. Grupper av magasiner kan velges når slike magasiner er fylt med samme farge eller type kassetter. Hvis en magasingruppe velges (for eksempel F (1/2/3)), som indikerer at magasinene 1, 2 og 3 er fylt med samme farge eller type kassett, vil utskriften fortsette til det siste magasinet i den valgte gruppen er tomt. Når det første magasinet er tomt, vil skriveren automatisk begynne å fjerne kassetter fra magasin 2, og så videre. Skriveren vil bare stoppe skrivingen når alle tre magasinene i gruppen er tomme. MERK: Å bruke magasingrupper fungerer godt for store utskriftsjobber med flere kassetter enn det som får plass i ett magasin eller når flere magasiner har blitt fylt med kassetter av samme type eller med samme farge. Magasinene vil bli behandlet i sekvensen som er angitt. 3.8 Revidert

43 Kapittel 3 Avanserte alternativer Velg avanserte parametere ved å gå til skrivermappen via Start> Innstillinger> Skrivere fra Windowsskrivebordet. 1. Høyreklikk på kassettskriveren, og velg Egenskaper. 3. I vinduet Utskriftsinnstillinger, under oppsettskategorien, klikker du på Avansert. 2. Klikk på Utskriftsinnstillinger under kategorien Generelt. MERK: Menyelementer som ikke er beskrevet, brukes ikke for skriveren. Derfor bør menyelementer som ikke er beskrevet, ikke endres. 4. I papirformatmenyen kan du velge typen kassett som skal skrives ut. Kassettypen som velges, må være identisk med den som er valgt i trinn 7 på side 3.8. Revidert

44 PROGRAMVAREOPPSETT 5. Alternativer for skrivehodeoppløsning er 360 eller 180 dpi. Med kassettoverflater som ikke er egnet for oppløsning på 360 dpi, vil utskriftsresultatene bli dårlige. For slike kassetter bør 180 dpi velges. o o o Samme skuff: Kassettene plasseres i en skuff til skuffen er full. Jobb i ny skuff: Hver utskriftsjobb starter med en ny skuff. Ny skuff: Bare for spesielle bruksformål ikke velg dette alternativet under standard Windowsprogrammer. MERK: Instrumentet vil ignorere parameterne som er valgt i menyen Papir/utskrift, hvis kassettrennen blir brukt. 6. Menyen Utskriftskvalitet brukes til å velge om en utskrift skal påføres på en kassett en gang (normal) eller to ganger (overstryk). Svake utskrifter kan forbedres ved hjelp av overstrykalternativet. Opp-ned-funksjonen roterer utskriftene 180. Overstryk kan også velges for opp-ned alternativet. MERK: Menyelementet Papir/utskrift er bare for utgangsstasjonen. Hvis utgangsstasjonen ikke brukes, kan du se bort fra denne innstillingen. MERK: Det anbefales at overstrykfunksjonen bare brukes når det er helt nødvendig, siden blekkforbruket øker betraktelig Revidert

45 Kapittel 3 Gjøre en testutskrift En testutskrift må gjøres for å sikre at skrivehodet fungerer på riktig måte. Slik starter du en testutskrift 1. Fyll et magasin med kassetter, og sett det inn i magasinposisjon Trykk og hold [CLEAN]-tasten til 00 vises. Slipp tasten. En kassett med et testbilde skrives ut (figur 3-A). Hvis utskriften ikke er tilfredsstillende og ordene "Test Print" ikke er leselige og/eller strekkodegrafikken er utydelig, må du gjenta testutskriftssekvensen til utskriftskvaliteten er akseptabel. MERK: Prøveutskriften kan utføres uten at skriveren er koblet til en datamaskin. Figur 3-A MERK: Hvis det ikke er mulig å skrive ut en akseptabel testutskrift, må du se avsnitt 7, Feilsøking, for mulig problemløsning. Revidert

46 PROGRAMVAREOPPSETT 3.12 Revidert

47 BRUKSANVISNING Bruksanvisning Tissue-Tek AutoWrite -kassettskriver bruker grunnleggende operasjonelle prosedyrer for å utføre kontinuerlige og raske utskrifter. I dette kapitlet beskrives vanlige, rutinemessige operasjoner. Før første gangs bruk er det viktig at alle installasjonsprosedyrene er utført. 1. Montering av det infrarøde absorberende glasset 2. Montering av herdelampen 3. Montering av alt tilbehør 4. Kobling av instrumentet til en jordet strømkilde 5. Montering av blekkpatronen 6. Datatilkobling til PC-en 7. Fylling og lasting av kassettmagasinene 8. Installasjon og konfigurasjon av skriverdriveren 9. Installasjon og konfigurasjon av styringsprogramvaren 10. Konfigurasjon av skriverinnstillingene 11. Testutskrift Kapittel 4 Slik fungerer kontrollpanelet I kontrollpanelet (figur 4-A) styrer du skriverfunksjonene og utskriftsjobber, som definert av kontrollprogramvaren. Den består av et membrantastatur med seks trykkfølsomme funksjonstaster (fire av tastene med en LED-indikator), to LED-skjermer og et display med to tall og syv segmenter. Det indikerer også gjeldende skriverstatus, pågående prosesser, feil og/eller feilmeldinger og styrer den valgfrie utgangsstasjonen. Figur 4-A Revidert

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere Custom PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av Custom PostScript- eller PCL-skriverdriveren på Windows-systemer. Med Custom

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows

Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Installere tilpasset PostScript- eller PCL-skriverdriver for Windows Denne Viktig-filen inneholder anvisninger for installering av den tilpassede PostScript- eller PCLskriverdriveren på Windows-systemer.

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevG, Norsk 07/2016 2013-01 Tilleggsark

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

For brukere av Windows XP

For brukere av Windows XP For brukere av Windows XP Konfigurere maskinen og PCen for samkjøring Før du begynner Kjøp om nødvendig den grensesnittkabelen du har til hensikt å bruke med denne maskinen (parallell eller USB). Enkelte

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Installasjonsveiledning

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Installasjonsveiledning Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer